Cyklistický trenažér

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cyklistický trenažér"

Transkript

1 Cyklistický trenažér NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. CZ Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte další osobě, předejte jí i tento návod. S bezpečnostními instrukce seznamte všechny osoby, které budou na cyklistickém trenažéru cvičit. POPIS DÍLŮ Díl č. Popis dílu Ks 1 Hlavní rám 1 2 Přední a zadní stabilizátor 2 3 Nástavec s rukojeťmi 1 4 Podpěra sedla 1 5 Otočný knoflík 1 6 Sedlo 1 7 Tyč sedla 1 8 Plastová otočný knoflík 1 9 Pedál 1 10 Držák lahve 1 11 Držák počítače 1 12 Počítač 1 13 Šroub (M8x70mm), podložka, matice 4 sady 14 Nářadí 1 15 Nářadí 1 -CZ 1-

2 MONTÁŽ Krok 1 Zajistěte přední a zadní stabilizátor (2) k hlavnímu rámu (1) pomocí šroubů, podložek a matic (13). Ujistěte se, že jsou všechny šrouby (13) řádně dotaženy. Krok 2 Nasuňte nástavec s rukojeťmi (3) na hlavní rám (1) a utáhněte otočný knoflík (5) pro zajištění. Krok 3 Nasuňte podpěru sedla (4) na hlavní rám (1) a utáhněte otočný knoflík (5) pro zajištění. Řádně nasaďte sedlo (6) na tyč sedla (7). Nasuňte tyč sedla (7) na podpěru sedla (8) a utáhněte plastová otočný knoflík (8) pro zajištění. Krok 4 Našroubujte na kliku pedálu pedál (9). Krok 5 Uprostřed hlavního rámu (1) je držák na sportovní láhev (10). -CZ 2-

3 Krok 6 Nasaďte držák počítače (11) a počítač (12) na nástavec s rukojeťmi (3). NASTAVENÍ ODPORU Odpor pro šlapání (zátěž) lze nastavit pomocí kolečka pod rukojeťmi. Zvýšení zátěže: otočte kolečkem po směru hodinových ručiček. Snížení zátěže: otočte kolečkem proti směru hodinových ručiček. NASTAVENÍ SEDLA Správné nastavení sedla Vám umožní maximalizovat účinek cvičení a komfort během cvičení. Zároveň Vám pomůže snížit rizika možného zranění. Nejvhodnější nastavení výšky sedla pro šlapání: jeden pedál dejte dolů a položte na něj chodidlo. Vaše noha má být správně lehce pokrčena v koleni. 1. Jak změnit výšku sedla Jednoduše uvolněte otočný knoflík, knoflík povytáhněte. Nyní můžete snížit či zvýšit výšku sedla do požadované pozice. (Lze zvolit z více pozic.) Poté knoflík řádně utáhněte. 2. Jak sedlo posunout dopředu či dozadu Uvolněte plastový otočný knoflík, knoflík povytáhněte. Nyní můžete posunout sedlo do požadované pozice. Poté knoflík řádně utáhněte. NASTAVENÍ RUKOJETÍ Můžete si nastavit různou výšku rukojetí. Nejdříve si upravte výšku sedla, teprve potom upravte výšku madel. Řemen je správně nastaven již z továrny a nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Po dlouhodobém používání se pouze může řetěz uvolnit nebo může být příliš napnutý. Jednoduše pnutí řetězu upravte pomocí šroubů po stranách setrvačníku. Tyto šrouby uvolněte a potáhněte dopředu, dokud nebude se nebude řetěz řádně otáčet. Poté je řádně dotáhněte. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Vždy dbejte na to, aby cvičení bylo bezpečné. Prosím, přečtěte si následující instrukce a vždy je mějte na paměti. Seznamte s těmito instrukcemi také všechny osoby, které budou běžecký trenažér používat. Přejeme Vám radost z pohybu. 1. Maximální váhové zatížení je 100 kg. Osoby s větší hmotností NESMÍ používat tento cvičební stroj. 2. Cyklistický trenažér umístěte na rovnou a pevnou plochu. 3. Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud se v okolí cvičebního stroje pohybují děti či domácí zvířata. Nenechávejte děti bez dozoru dospělé osoby samotné v místnosti, kde máte tento cvičební stroj. 4. Vždy si na cvičení oblékněte vhodný cvičební oděv a obuv. Vhodnou obuví je běžecká obuv nebo obuv na aerobic. 5. Necvičte na cyklistickém trenažéru v oděvu, který má široké rukávy, nohavice, apod.. 6. Brzdný systém kola závisí na rychlosti. 7. Cyklistický trenažér je určeno pouze pro domácí použití. -CZ 3-

4 8. Před cvičením vždy překontrolujte řádné dotažení všech šroubů a stav stroje. Pokud je poškozen, nepoužívejte jej, dokud nebude opraven. 9. Veškeré opravy smí provádět pouze odborný servis. 10. Dotyková plocha brzdy je nejvíce náchylná na opotřebení. Před započetím cvičení se ujistěte, že jsou brzdy funkční. Specifikace čas...0:00-99:59 min. rychlost km/hod vzdálenost km kalorie cal puls tepů/min. POČÍTAČ Funkční tlačítka: MODE: přepínání mezi funkcemi Vynulování hodnot: stiskněte tlačítko RESET. Auto On/Off: - monitor se automaticky při zaznamenání cvičební aktivity zapne - jakmile nebude na spinningovém kole cvičit déle jak cca 4 minuty, monitor se automaticky vypne Funkce: TIME: Jakmile začnete cvičit, začne se počítat čas cvičení. SPEED (SPD): Zobrazuje aktuální rychlost. DISTANCE (DIS): Jakmile začnete cvičit, počítač začne počítat ujetou vzdálenost. CALORIES (CAL ): Jakmile začnete cvičit, začne počítat spálené kalorie. PULSE: Zobrazení pulsu - tepové frekvence. Během cvičení uchopte rukojeti za kovové snímače, počítač bude během cvičení monitorovat Vaši tepovou frekvenci. SCAN: Ukazuje všechny výše uvedené hodnoty v pravidelných intervalech. Výměna baterií 1. Na zadní straně počítače je kryt. 2. Tento kryt otevřete a vložte: - 2ks 1,5V baterií typu AA 3. Dbejte na správnou polaritu baterií (+/-). 4. Kryt nasaďte zpět. 5. Používejte pouze kvalitní alkalické baterie. Montáž monitoru Monitor upevněte na držák na hlavním rámu. Propojte konektory. -CZ 4-

5 NEPOUŽÍVEJTE ELEKTRONICKÝ MONITOR V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADECH: - pokud Vám byl voperován kardiostimulátor (peacemaker) nebo jiný lékařský elektronický implantát - máte srdeční potíže a onemocnění - během těhotenství - pokud chodíte na dialýzu - máte horečku - trpíte osteoporózou - máte edém, otok - trpíte-li jakýmkoli onemocněním, o vhodnosti cvičení se poraďte s lékařem. BATERIE - UPOZORNĚNÍ! Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu baterií. Používejte pouze kvalitní alkalické baterie stejného typu. Při použití baterií nekombinujte různé typy baterií ani nekombinujte použití starých a nových baterií jednoho typu. Nikdy nenabíjejte obyčejné či alkalické baterie! Baterie by mohly vytéct nebo explodovat. Nabíjejte pouze Ni-Cd baterie. Baterie nevystavujte působení horka, slunečního záření či jiných zdrojů horka! Baterie nevhazujte do ohně! Baterie udržujte mimo dosah dětí. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie z přístroje. Alkalické baterie Pokud z baterie vyteče elektrolyt - chraňte oči před kontaktem s elektrolytem! V případě jakéhokoli kontaktu elektrolytu baterií s očima se ihned řiďte následujícími pokyny: * Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc! Ochrana životního prostředí: Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií. -CZ 5-

6 Servis V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití. -CZ 6-

7 SPINNINGOVÝ BICYKEL NÁVOD NA POUŽÍVANIE Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku. SK Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na používanie. Návod uschovajte aj k neskoršiemu nahliadnutiu. Pokiaľ výrobok predávate ďalšej osobe, predajte jej aj tento návod. S bezpečnostnými inštrukciami oboznámte všetky osoby, ktoré budú na spinningovom bicykli cvičiť. POPIS DIELOV Diel č. Popis dielu Ks 1 Hlavný rám 1 2 Predný a zadný stabilizátor 2 3 Nadstavec s rukoväťami 1 4 Podpera sedla 1 5 Otočný gombík 1 6 Sedlo 1 7 Tyč sedla 1 8 Plastový otočný gombík 1 9 Pedál 1 10 Držiak fľaše 1 11 Držiak počítača 1 12 Počítač 1 13 Skrutka (M8x70mm), podložka, matica 4 sady 14 Náradie 1 15 Náradie 1 -SK 1-

8 MONTÁŽ Krok 1 Zaistite predný a zadný stabilizátor (2) k hlavnému rámu (1) pomocou skrutiek, podložiek a matíc (13). Uistite sa, či sú všetky skrutky (13) riadne dotiahnuté. Krok 2 Nasuňte nadstavec s rukoväťami (3) na hlavný rám (1) a utiahnite otočný gombík (5) na zaistenie. Krok 3 Nasuňte podperu sedla (4) na hlavný rám (1) a utiahnite otočný gombík (5) na zaistenie. Nasaďte sedlo (6) na tyč sedla (7). Nasuňte tyč sedla (7) na podperu sedla (8) a utiahnite plastový otočný gombík (8) na zaistenie. Krok 4 Na kľuku naskrutkujte pedál (9). Krok 5 Uprostred hlavného rámu (1) je držiak na športovú fľašu (10). -SK 2-

9 Krok 6 Nasaďte držiak počítača (11) a počítač (12) na nadstavec s rukoväťami (3). NASTAVENIE ODPORU Odpor proti šliapaniu (záťaž) nastavíte pomocou kolieska pod rukoväťami. Zvýšenie záťaže: otočte kolieskom v smere hodinových ručičiek. Zníženie záťaže: otočte kolieskom proti smeru hodinových ručičiek. NASTAVENIE SEDLA Správne nastavenie sedla Vám umožní maximalizovať účinok cvičenia a komfort počas cvičenia. Zároveň Vám pomôže znížiť riziká možného zranenia. Najvhodnejšie nastavenie výšky sedla: jeden pedál dajte dole a položte naň chodidlo. Vaša noha by mala byť mierne pokrčená v kolene. 1. Ako zmeniť výšku sedla Jednoducho uvoľnite otočný gombík a povytiahnite ho. Teraz môžete znížiť alebo zvýšiť výšku sedla do požadovanej pozície. (Možno zvoliť z viacerých pozícií.) Potom gombík riadne utiahnite. 2. Ako sedlo posunúť dopredu či dozadu Uvoľnite plastový otočný gombík a povytiahnite ho. Teraz môžete posunúť sedlo do požadovanej pozície. Potom gombík riadne utiahnite. NASTAVENIE RUKOVÄTE Môžete si nastaviť rôznu výšku rukovätí. Najskôr si upravte výšku sedla, až potom upravte výšku madiel. Remeň je správne nastavený z výroby a nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu. Po dlhodobom používaní sa môže reťaz uvoľniť alebo môže byť príliš napnutá. Napnutie reťaze môžete upraviť pomocou skrutiek po stranách zotrvačníka. Tieto skrutky uvoľnite a potiahnite dopredu, dokiaľ sa nebude reťaz správne otáčať. Potom ich riadne dotiahnite. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE Vždy dbajte na to, aby cvičenie bolo bezpečné. Prosím, prečítajte si nasledujúce inštrukcie a vždy ich majte na pamäti. Oboznámte s týmito inštrukciami všetky osoby, ktoré budú bicykel používať. Prajeme Vám radosť z pohybu. 1. Maximálne váhové zaťaženie je 100 kg. Osoby s väčšou hmotnosťou NESMÚ používať tento cvičebný stroj. 2. Spinningový bicykel umiestnite na rovnú a pevnú plochu. 3. Zvýšte opatrnosť, pokiaľ sa v okolí cvičebného stroja pohybujú deti alebo domáce zvieratá. Nenechávajte deti bez dozoru dospelej osoby v miestnosti, kde máte tento cvičebný stroj. 4. Vždy si na cvičenie oblečte vhodný cvičebný odev a obuv. Vhodnou obuvou je bežecká obuv alebo obuv na aerobic. 5. Necvičte na spinningovom bicykli v odeve, ktorý má široké rukávy, nohavice a pod. 6. Brzdný systém bicykla závisí na rýchlosti. 7. Spinningový bicykel je určený len na domáce použitie. 8. Pred cvičením vždy prekontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek a stav stroja. -SK 3-

10 Pokiaľ je poškodený, nepoužívajte ho, dokým nebude opravený. 9. Všetky opravy smie vykonávať len odborný servis. 10. Dotyková plocha brzdy je najviac náchylná na opotrebenie. Pred začatím cvičenia sa uistite, či sú brzdy funkčné. Špecifikácia čas...0:00-99:59 min. rýchlosť km/hod. vzdialenosť km kalórie cal pulz tepov/min. POČÍTAČ Funkčné tlačidlá: MODE: prepínanie medzi funkciami Vynulovanie hodnôt: stlačte tlačidlo RESET. Auto On/Off: - monitor sa automaticky pri zaznamenaní cvičebnej aktivity zapne - akonáhle nebudete na spinningovom bicykli cvičiť dlhšie ako cca 4 minúty, monitor sa automaticky vypne Funkcie: TIME: Akonáhle začnete cvičiť, začne sa počítať čas cvičenia. SPEED (SPD): Zobrazuje aktuálnu rýchlosť. DISTANCE (DIS): Akonáhle začnete cvičiť, počítač začne počítať prejdenú vzdialenosť. CALORIES (CAL ): Akonáhle začnete cvičiť, začnú sa počítať spálené kalórie. PULSE: Zobrazenie pulzu - tepovej frekvencie. Počas cvičenia uchopte rukoväte za kovové snímače, počítač bude počas cvičenia monitorovať Vašu tepovú frekvenciu. SCAN: Ukazuje všetky horeuvedené hodnoty v pravidelných intervaloch. Výmena batérií 1. Na zadnej strane počítača je kryt. 2. Tento kryt otvorte a vložte: - 2 ks 1,5 V batéria typu AA 3. Dbajte na správnu polaritu batérií (+/-). 4. Kryt nasaďte späť. 5. Používajte len kvalitné alkalické batérie. Montáž monitora Monitor upevnite na držiak na hlavnom ráme. Prepojte konektory. -SK 4-

11 NEPOUŽÍVAJTE ELEKTRONICKÝ MONITOR V NASLEDUJCÚCH PRÍPADOCH: - pokiaľ Vám bol voperovaný kardiostimulátor (peacemaker) alebo iný lekársky elektronický implantát - trpíte srdcovými problémami alebo ochorením srdca - počas tehotenstva - pokiaľ chodíte na dialýzu - máte horúčku - trpíte osteoporózou - máte edém, opuch - ak trpíte akýmkoľvek ochorením, o vhodnosti cvičenia sa poraďte s lekárom. BATÉRIE - UPOZORNENIE! Pri vkladaní batérií dbajte na ich správnu polaritu. Používajte len kvalitné alkalické batérie rovnakého typu. Pri použití nekombinujte rôzne typy batérií ani nekombinujte použitie starých a nových batérií rovnakého typu. Nikdy nenabíjajte obyčajné či alkalické batérie! Batérie by mohli vytiecť alebo explodovať. Nabíjajte len Ni-Cd batérie. Batérie nevystavujte pôsobeniu tepla, slnečného žiarenia či iných zdrojov tepla! Batérie nevhadzujte do ohňa! Batérie udržujte mimo dosahu detí. Pokiaľ prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batérie. Alkalické batérie Pokiaľ z batérie vytečie elektrolyt - chráňte oči pred kontaktom s elektrolytom! V prípade akéhokoľvek kontaktu elektrolytu batérií s očami sa ihneď riaďte nasledujúcimi pokynmi: * Pri zasiahnutí oči okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc! Ochrana životného prostredia: Informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevhadzujte do komunálneho odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobok odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zadarmo. Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaisťujúce recykláciu batérií. -SK 5-

12 Servis V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri používaní výrobku sa riaďte pokynmi uvedenými v priloženom návode na používanie. Reklamácia nebude uznaná, pokiaľ ste výrobok pozmenili, alebo ste sa neriadili pokynmi uvedenými v návode na používanie. -SK 6-

13 SPINNING KERÉKPÁR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HU Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Ha a terméket továbbadja vagy ajándékozza, mellékelje hozzá az útmutatót is. ALKATRÉSZEK Sz. Alkatrész megnevezése Db 1 Fő váz 1 2 Első és hátsó stabilizátor 2 3 Kormányrúd fogantyúkkal 1 4 Nyeregfelfüggesztés 1 5 Elforgatható gomb 1 6 Nyereg 1 7 Nyereg rúdja 1 8 Műanyag elforgatható gomb 1 9 Pedál 1 10 Üvegtartó 1 11 Számítógéptartó 1 12 Számítógép 1 13 Csavar (M8x70mm), alátét, anyacsavar 4 készlet 14 Szerszám 1 15 Szerszám 1 -HU 1-

14 ÖSSZESZERELÉS 1. lépés Csatlakoztassa az első és hátsó stabilizátort (2) a fő vázhoz (1) a csavarok, alátétek és anyacsavarok segítségével (13). Ellenőrizze, hogy minden csavar (13) megfelelően be legyen húzva. 2. lépés Illessze a kormányrudat (3) a fő vázhoz (1) és húzza be az elforgatható gombot (5) a rögzítéshez. 3. lépés Húzza rá a nyeregfelfüggesztést (4) a fő vázra (1) és húzza be az elforgatható gombot (5) a rögzítéshez. Illessze rá a nyerget (6) a nyeregtartó rúdra (7). Húzza rá a nyeregtartó rudat (7) a nyeregfelfüggesztésre (8) és húzza be az elforgatható gombot (8) a rögzítéshez. 4. lépés Csavarja fel a pedáltartókra a pedálokat (9). 5. lépés A fő váz közepén (1) található az üvegtartó (10). -HU 2-

15 6. lépés Illessze a számítógéptartóra (11) a számítógépet (12) a kormányrúdon (3). ELLENÁLLÁS BEÁLLÍTÁSA A pedálozáshoz szükséges erőkifejtés (ellenállás) a fogantyúk alatti kerékkel szabályozható. Ellenállás növelése: forgassa el a gombot az óramutató járásának irányába. Ellenállás csökkentése: forgassa el a gombot az óramutató járásával ellenkező irányban. NYEREG BEÁLLÍTÁSA A nyereg megfelelő beállítása növeli az edzés hatékonyságát és lehetővé teszi a kényelmes edzést. Mindezek mellett az esetleges sérüléseket is megakadályozhatja. A legmegfelelőbb nyereg beállítás: állítsa az alsó pozícióba az egyik pedált, helyezze rá a lábát, a térd kényelmesen behajlítva legyen. 1. A nyereg magasságának beállítása Lazítsa ki az elforgatható gombot, és húzza ki a gombot. Ekkor megemelhető vagy lejjebb ereszthető az ülésmagasság a megfelelő szintre. (Többféle pozíció közül választhat.) Majd húzza vissza a gombot. 2. A nyereg előre vagy hátra tolása Lazítsa ki a műanyag elforgatható gombot, és húzza ki a gombot. Ekkor a nyereg a megfelelő pozícióba állítható. Majd húzza vissza a gombot. FOGANTYÚK BEÁLLÍTÁSA A fogantyúk magassága is igény szerint szabályozható. Először állítsa be az Önnek megfelelő nyeregmagasságot, majd ehhez mérten állítsa be fogantyúk magasságát is. A szíj gyárilag előre beállított és nem igényel semmilyen karbantartást. Hosszabb idő után a lánc meglazulhat vagy túl feszes lehet. A lánc feszességét egyszerűen beállíthatja a lenkerék oldalán található csavarok segítségével. Lazítsa ki ezeket a csavarokat és húzza előre, mindaddig, amíg a lánc forgása megfelelő nem lesz. Majd megfelelően húzza be. FONTOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK Mindig ügyeljen arra, hogy az edzés biztonságos legyen. Olvassa el figyelmesen az alábbi útmutatásokat és mindig tartsa be azokat. Ismertesse ezeket a tudnivalókat minden személlyel, aki a kerékpárt használni fogja. Kellemes testedzést kívánunk. 1. A termék maximális terhelhetősége 100 kg. Az ettől nagyobb testsúlyú személyek NEM használhatják az edzőgépet. 2. A spinning kerékpárt mindig egyenletes, stabil felületre állítsa. 3. Tanusítson fokozott óvatosságot edzés közben, ha az edzőgép körül gyerekek vagy háziállatok tartózkodnak. Ne hagyja felügyelet nélkül az edzőgépet olyan helyiségben, ahol gyermekek tartózkodnak. 4. Az edzés során mindig viseljen megfelelő öltözéket és cipőt. A legalkalmasabb cipő az edzéshez a futó vagy aerobic cipő. 5. Ne tornázzon a gépen bő szárú nadrágban, stb... -HU 3-

16 6. A kerék fékrendszere a sebességtől függően működik. 7. A spinning kerékpár kizárólag otthoni használatra javasolt. 8. Edzés előtt mindig ellenőrizze a tornagép és a csavarok állapotát. Ha meghibásodást észlel, ne használja a terméket. 9. Bárminemű javítást kizárólag szakszervizben végeztessen. 10. Előfordulhat, hogy a fékek érintkező felületei elkopnak. Edzés előtt mindig ellenőrizze, hogy a fékek megfelelően működnek-e. Jellemzői idő...0:00-99:59 perc sebesség km/ó távolság km kalória cal pulzus /perc SZÁMÍTÓGÉP Funkciógombok: MODE: váltás az egyes funkciók között Értékek törlése: nyomja meg a RESET gombot. Auto On/Off: - a monitor az edzés megkezdésekor automatikusan bekapcsol - ha 4 percnél hosszabb ideig nem használja a kerékpárt, a monitor automatikusan kikapcsol Funkciók: TIME: Az edzésidő mérésére szolgáló funkció. SPEED (SPD): Kijelzi az aktuális sebességet. DISTANCE (DIS): Az edzés alatt megtett távolságot mutatja. CALORIES (CAL ): Az edzés alatt elégetett kalóriamennyiséget jelzi ki. PULSE: Pulzus kijelzése - edzés közben fogja meg a fogantyú fém érzékelőit, a számítógép megméri az edzés alatti pulzusszámot. SCAN: Rendszeres időközönként kijelzi a fentebb közölt értékeket. Elemcsere 1. A számítógép hátsó felén található az elemnyílás. 2. Nyissa ki a fedelet és tegyen bele: - 2 db 1,5V AA típusú elemet 3. Ügyeljen az elempólusok (+/-) megfelelő elhelyezésére. 4. Illessze vissza a takarólapot. 5. Kizárólag kiváló minőségű alkalikus elemeket használjon. A monitor felszerelése Illessze a monitort a kormányrúdon levő tartóra. Illessze össze a csatlakozókat. -HU 4-

17 NE HASZNÁLJA AZ ELEKTRONIKUS MONITORT A KÖV. ESETEKBEN: - ha kardiostimulátorral (peacemaker) vagy egyéb egészségügyi implantátummal rendelkezik - ha szív- és érrendszeri megbetegedésben szenved - terheség idején - ha dialízises kezelést kap - ha lázas - ha oszteoporózisban szenved - ha ödémája van - ha bármilyen egyéb betegségben szenved, a készülék használatáról kérje ki orvosa tanácsát. ELEMEK - FIGYELMEZTETÉS! Az elemek behelyezésénél a pólusok megfelelő elhelyezésére (+/-). Kizárólag azonos márkájú, kiváló minőségű alkalikus elemeket használjon. Ne használjon egyszerre új és régi elemeket illetve több féle márkájú elemet. Az egyszerű alkalikus elemeket soha ne töltse újra! Az elemek szétnyílhatnak vagy felrobbanhatnak. Kizárólag Ni-Cd elemeket töltsön újra. Ne tegye ki az elemeket forróság, napfény vagy egyéb hőforrás hatásának! Az elemeket soha ne dobja tűzbe! Az elemeket tartsa távol a gyerekektől. Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, vegye ki belőle az elemeket! Alkalikus elemek Ha az elemekből kifolyt az elektrolit - védje szemét az elektrolittől! Ha a véletlen folytán szeme mégis kapcsolatba kerül az elektrolittal, tartsa be az alábbi utasításokat: * A sérült szemet azonnal öblítse ki vízzel és azonnal forduljon orvoshoz! Környezetvédelem: Információk az elektromos berendezések megsemmisítéséről A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken. A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes városi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után. -HU 5-

18 Az elemeket soha ne a háztartási szemétgyújtőbe dobja, hanem adja le a megfelelő gyűjtőhelyeken. Szerviz Ha a készülék állapotában vagy működésében bármilyen rendellenességet észlel, azonnal forduljon szakszervizhez. A használat során mindig tartsa be a használati útmutatóban közölt eljárásokat, utasításokat. A garancia nem érvényes a sajátkezű javítások és az útmutatónak nem megfelelő használat során keletkezett meghibásodásokra. -HU 6-

19

20

21

22

23

24

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ OSOBNÍ FITNESS VÁHA NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Předáváte-li

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

CARDIO GYM NÁVOD K POUŽITÍ

CARDIO GYM NÁVOD K POUŽITÍ CARDIO GYM NÁVOD K POUŽITÍ DĚKUJEME VÁM ZA ZAKOUPENÍ TOHOTO VÝROBKU. Prosíme, přečtěte si pozorně tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte dalšímu uživateli,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. UPOZORNĚNÍ: Tento cvičební stroj je zkonstruován pro maximální zatížení uživatelem o hmotnosti maximálně 125kg.

NÁVOD K POUŽITÍ. UPOZORNĚNÍ: Tento cvičební stroj je zkonstruován pro maximální zatížení uživatelem o hmotnosti maximálně 125kg. NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za projevenou důvěru a zakoupení tohoto produktu. Věříme, že budete s použitím CIRCLE KING velmi spokojeni! Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

PROFI HOLÍCÍ STROJEK

PROFI HOLÍCÍ STROJEK PROFI HOLÍCÍ STROJEK NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Pokud výrobek předáváte další osobě, předejte jí i tento návod. BEZPEČNOSTNÍ

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222 NÁVOD K OBSLUZE Programovatelná konvice Professor CZ-222 Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Přístroj je určen pouze pro použití

Více

Návod na použití/ Návod na použitie Cyklotrenažér DELTA

Návod na použití/ Návod na použitie Cyklotrenažér DELTA Návod na použití/ Návod na použitie Cyklotrenažér DELTA SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov tel.

Více

AB REVO. Návod k použití

AB REVO. Návod k použití AB REVO CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití. Návod doporučujeme uschovat i pro pozdější nahlédnutí. Poznámka: Obrázky v návodu jsou pouze ilustrativní.

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

AB REVO. Návod k použití

AB REVO. Návod k použití AB REVO CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití. Návod doporučujeme uschovat i pro pozdější nahlédnutí. Poznámka: Obrázky v návodu jsou pouze ilustrativní.

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL

SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Cyklotrenažér Insportline GAMA Návod na použití SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL SEVEN SPORT s. r. o., nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko:

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 9100 Twist Stepper insportline Jungy

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 9100 Twist Stepper insportline Jungy UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 900 Twist Stepper insportline Jungy OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...3 OBSAH BALENÍ... NÁKRES... SEZNAM DÍLŮ... OVLÁDACÍ POKYNY...5 POČÍTAČ...5 MONTÁŽNÍ POKYNY...6 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY,

Více

Professor DL-04T NÁVOD K OBSLUZE. Elektrické topidlo s ventilátorem

Professor DL-04T NÁVOD K OBSLUZE. Elektrické topidlo s ventilátorem NÁVOD K OBSLUZE Elektrické topidlo s ventilátorem Professor DL-04T Před prvním použitím si důkladně přečtěte celý návod k obsluze a uschovejte pro případ pozdější potřeby. strana 1 Vážený zákazníku, děkujeme

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda 2 ORTHEO DISC Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě návod k obsluze. Předáváte-li tento produkt další osobě,

Více

* Ma machine. 6477_UM_BASIC-C_Z2_MASTER_2012_NESP_KRUPS_v3.indd 1 22.08.13 16:24

* Ma machine. 6477_UM_BASIC-C_Z2_MASTER_2012_NESP_KRUPS_v3.indd 1 22.08.13 16:24 * Ma machine * 6477_UM_BASIC-C_Z2_MASTER_2012_NESP_KRUPS_v3.indd 1 22.08.13 16:24 HU 18 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK Figyelem: a biztonsági előírások a készülék részét képezik. Az új készülék első használata előtt

Více

Návod na použití. IN 1794 insportline Twist Stepper Big

Návod na použití. IN 1794 insportline Twist Stepper Big Návod na použití IN 1794 insportline Twist Stepper Big OBSAH DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.... 2 POPIS PRODUKTU.... 3 ÚPRAVA PNUTÍ......3 INSTRUKCE PRO GUMOVÁ TÁHLA....4 INSTRUKCE PRO POSUVNÉ PEDÁLY...5

Více

Dalekohledová kamera

Dalekohledová kamera Dalekohledová kamera návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití. Návod doporučujeme uschovat i pro pozdější nahlédnutí. CZ CZ 1 Popis výrobku

Více

cyklo trenažér ALPHA Návod na použití

cyklo trenažér ALPHA Návod na použití cyklo trenažér ALPHA Návod na použití SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL SEVEN SPORT s. r. o., nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ. IN 5750 Rotoped insportline Cepron

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ. IN 5750 Rotoped insportline Cepron UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5750 Rotoped insportline Cepron 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 OBSAH BALENÍ... 4 NÁVOD NA SESTAVENÍ... 6 STABILIZACE PŘÍSTROJE... 9 NASTAVENÍ ZÁTĚŽE... 9 ÚDRŽBA... 9 OVLÁDACÍ

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Magnetický bicykel číslo výrobku: 1278 CZ:

Magnetický bicykel číslo výrobku: 1278 CZ: Magnetický bicykel číslo výrobku: 1278 CZ: NÁVOD NA POUŽITÍ Důležité: Přečtěte si pozorně všechny pokyny před použitím tohoto produktu. Uschovejte tento návod pro budoucí použití. Technické udaje tohoto

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Předmluva a opatření 1. Gratulujeme Vám k zakoupení této váhy s tukoměrem sloužící jako jednotka, která monitoruje podíl vašeho

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah Baterie NELUMBO SG Specifikace NÁZEV MODEL VLASTNOSTI Gelová baterie NELUMBO SG 1000H; SG 1500H a SG 2000H 12 V / 100 Ah; 150 Ah a 200 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Elektrické charakteristiky... 3

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Návod na použití MAG - MASTER IN 68

Návod na použití MAG - MASTER IN 68 Návod na použití MAG - MASTER IN 68 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL INSPORTLINE, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o., Rybárska

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Uživatelský manuál CZ IN 4526 Cyklotrenažér insportline ZEUS (SB-530) Důležitá bezpečnostní upozornění UPOZORNĚNÍ: Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem. Před prvním použitím

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B 1. Testovací tlačítko 2. Indikace vysílání 3. Nastavení kanálu vysílače 4. Synchronizační konektor

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

Echowell PH 5. Výr. Číslo: 1130

Echowell PH 5. Výr. Číslo: 1130 Echowell PH 5 Výr. Číslo: 1130 Obsah Začíname 1. Obsah balení...01 2. Měření tepové frekvence před použitím PH5...01 3. Hrudní pás, snímač tepové frekvence a náramkové hodinky...01 Kapitola 1 režimy a

Více

Prelud ELEKTRONICKÁ DÌTSKÁ VÁHA ELEKTRONICKÁ DETSKÁ VÁHA NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD PRO OBSLUHU

Prelud ELEKTRONICKÁ DÌTSKÁ VÁHA ELEKTRONICKÁ DETSKÁ VÁHA NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD PRO OBSLUHU R Prelud ELEKTRONICKÁ DÌTSKÁ VÁHA ELEKTRONICKÁ DETSKÁ VÁHA NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD PRO OBSLUHU 1 Pøed pou itím si pozornì pøeètìte tento návod 1 VLO ENÍ BATERIÍ cz Sejmìte kryt pøihrádky na baterie (na spodní

Více

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití VG 300 Barbecue gril CZ Návod k použití Madlo Kryt Grilovací rošt Termostat Odkapávací miska Spodní kryt Noha Podstavec Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční účely.

Více

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER Seznam součástek Díl Popis Počet 1 Držadlo 1 2 Tylní opěrka 1 3 Opěrka paží 2 4 Polstrování pod týl 1 5 Zajišťovací pevnostní šroub 4 6 Zajišťovací objímka 4 7 šroub 2 8 Počítač

Více

PROFI HOLÍCÍ STROJEK

PROFI HOLÍCÍ STROJEK PROFI HOLÍCÍ STROJEK NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Pokud výrobek předáváte další osobě, předejte jí i tento návod. BEZPEČNOSTNÍ

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

LEG MASTER PROFI NÁVOD K POUŽÍTÍ. 5. Nasaďte černou tyč (3) do konstrukce s pedály.

LEG MASTER PROFI NÁVOD K POUŽÍTÍ. 5. Nasaďte černou tyč (3) do konstrukce s pedály. LEG MASTER PROFI NÁVOD K POUŽÍTÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. UPOZORNĚNÍ Leg Master Profi není zdravotnickou

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

WM626 Wireless optical mouse

WM626 Wireless optical mouse WM626 Wireless optical mouse Uživatelský manuál Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Használati útmutató User guide 1. Vložení baterií Bezdrátová optická myš EVOLVE WM626 vyžaduje 2x AAA alkalické baterie

Více

Návod k použití nabíjecího stojánku

Návod k použití nabíjecího stojánku Návod k použití nabíjecího stojánku 2 Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si návod k použití Vašeho telefonu a tento krátký návod pro použití nabíjecího stojánku.

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

Uživatelský manuál CZ IN 4465 Rotoped insportline Jupiter MG UPOZORNĚNÍ: Pře zahájením vytrvalostního cvičení na tomto přístroji se poraďte s lékařem. Přístroj může používat každý, ale jeho trénink by

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

X. Doplňkové bezpečnostní pokyny pro přímočarou pilu

X. Doplňkové bezpečnostní pokyny pro přímočarou pilu 1. 2. VÝSTRAHA! Přečtěte si všechny pokyny. Nedodržení veškerých následujících pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, ke vzniku požáru a/nebo k vážnému zranění osob. Dále může používání, které je

Více

VII. Odkaz na technické štítky a symboly

VII. Odkaz na technické štítky a symboly Srovnávací tabulka maximálních hodnot kroutících momentů Velikost šroubu/ Standardní šrouby Vysokopevnostní šrouby matky Třídy pevnosti podle DIN 267 3,6 4,6 5,6 4,8 6,6 5,8 6,8 6,9 8,8 10,9 12,9 M6 2,71

Více

Stolní bruska 350 W / CZ Stolová brúska 350 W / SK Asztali köszörűgép 350 W / HU

Stolní bruska 350 W / CZ Stolová brúska 350 W / SK Asztali köszörűgép 350 W / HU BG 35 L (8892110) Stolní bruska 350 W / Stolová brúska 350 W / Asztali köszörűgép 350 W / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Návod na použití/ Návod na použitie Eliptický trenažér ORION

Návod na použití/ Návod na použitie Eliptický trenažér ORION Návod na použití/ Návod na použitie Eliptický trenažér ORION ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel: +420 556 770 191, email: servis@insportline.cz

Více

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 CP-371T 6PK-332 9PK-067DS Krimpovací kleště pro CATV F konektory RG59,6 Odizolovávací nástroj pro koaxiální konektory(rg- 58/59/62/3C2V/4C/5C)

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 Návod na používanie 37 CS HU SK. Trouba Sütő Rúra ZOB21601

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 Návod na používanie 37 CS HU SK. Trouba Sütő Rúra ZOB21601 CS HU SK Návod k použití 2 Használati útmutató 19 Návod na používanie 37 Trouba Sütő Rúra ZOB21601 Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím 5 Denní používání

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

PROTECO. postřikovač 12 L ruční tlakový s kolečky PROTECO 10.80-PT-12-K

PROTECO. postřikovač 12 L ruční tlakový s kolečky PROTECO 10.80-PT-12-K postřikovač 12 L ruční tlakový s kolečky PROTECO 10.80-PT-12-K Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky PROTECO. 1) Rukojeť pumpy 2) Pojistný ventil 3) Válec pumpy 4) Píst 5) Manžeta pístu 6)

Více

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií Uvedení do provozu 1. Vložit baterie 2. Nastavit čas 3. Nainstalovat hotovo! Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style Rozsah dodávky Programovatelný modul bez baterií (1) Nástavec na ventil (2)

Více

B-129 Strojek na vlasy Návod k obsluze

B-129 Strojek na vlasy Návod k obsluze B-129 Strojek na vlasy Návod k obsluze PŘEČTĚTE JSI VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM A ODLOŽTE NÁVOD PRO PŘÍPAD POUŽITÍ V BUDOUCNOSTI 1 Všeobecné bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití

Více

CZ - BĚŽECKÝ PÁS GALLOP (GLP3202) IN 1153 UŽIVATELSKÝ MANUÁL ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email:

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

VAROVÁNÍ Prosím dodržujte následující instrukce pro maximální bezpečnost vašeho dítěte.

VAROVÁNÍ Prosím dodržujte následující instrukce pro maximální bezpečnost vašeho dítěte. DĚTSKÝ VOZÍK TJ-9 Návod k obsluze Dětský vozík za kolo vyhovuje požadavkům normy EN 1888:2003. VAROVÁNÍ Prosím dodržujte následující instrukce pro maximální bezpečnost vašeho dítěte. Nedodržení těchto

Více

návod k použití návod na použitie Használati utasítás

návod k použití návod na použitie Használati utasítás SN 16 AE (8894501) Elektrická sponkovačka / Cz Elektrická sponkovačka / Elektromos tűzőgép / návod k použití návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MÁTE OTÁZKY? POZOR. Model č. NTEVEX73910.1 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MÁTE OTÁZKY? POZOR. Model č. NTEVEX73910.1 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. Model č. NTEVEX73910.1 Sériové číslo Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek se sériovým číslem (pod rámem) MÁTE OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících dílů

Více

EasyFit. OTÁZKY? UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Navštivte naše internetové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. by WESLO. Model č 10WWLIVEL63010.0 Výrobní č.

EasyFit. OTÁZKY? UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Navštivte naše internetové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. by WESLO. Model č 10WWLIVEL63010.0 Výrobní č. by WESLO EasyFit. by WESLO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Model č 0WWLIVEL6300.0 Výrobní č. Napište výrobní číslo do předchozího políčka. OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících součástí nás prosím kontaktujte:

Více

Návod k použití - CZ IN 899 Eliptický trenažér SEG-1658 2 VAROVÁNÍ Cvičení může představovat zdravotní riziko. Před začátkem cvičebního programu konzultujte Váš zdravotní stav s lékařem. Pokud cítíte slabost

Více

EXTOL 418100 Bezolejový kompresor / CZ Bezolejový kompresor / SK Olajnélküli kompresszor / HU

EXTOL 418100 Bezolejový kompresor / CZ Bezolejový kompresor / SK Olajnélküli kompresszor / HU / CZ / SK Olajnélküli kompresszor / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce EXTOL CRAFT zakoupením tohoto nářadí.

Více

SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ

SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ Návod na použití Gym Ball - rotační míč s úchyty IN 1798 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov tel.

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013)

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelská příručka Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelskou příručku uschovejte! Tato uživatelská příručka byla zpracována pro Blahopřejeme Vám k zakoupení vozíku Qeridoo Sportrex!

Více

Elektrická sponkovačka / CZ Elektrická sponkovačka / SK Elektromos tűzőgép / HU

Elektrická sponkovačka / CZ Elektrická sponkovačka / SK Elektromos tűzőgép / HU / CZ / SK Elektromos tűzőgép / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili

Více

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah Baterie LiFePO 4 Specifikace NÁZEV Baterie LiFePO 4 MODEL C-100 VLASTNOSTI 3,2 V / 100 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Zkušební stavy... 2 Elektrické charakteristiky... 3 Mechanické charakteristiky...

Více

UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ IN 724 Posilovací věž insportline Athlet

UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ IN 724 Posilovací věž insportline Athlet UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ IN 724 Posilovací věž insportline Athlet Bezpečnostní informace: Abyste zamezili úrazu či poškození stroje dodržujte následující pravidla: Maximální nosnost stroje je 130 kg. Stroj

Více

Přímá bruska / CZ Priama brúska / SK Mini köszörűgép / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Přímá bruska / CZ Priama brúska / SK Mini köszörűgép / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás EXTOL 404122 Přímá bruska / CZ Priama brúska / SK Mini köszörűgép / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce EXTOL

Více

Inteligentní nočník UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Inteligentní nočník UŽIVATELSKÝ MANUÁL Inteligentní nočník UŽIVATELSKÝ MANUÁL Testováno samotnými dětmi Při používání nočníku, mějte svoje dítě stále pod dohledem Proč zrovna inteligentní nočník? Inteligentní nočník, je inteligentní dětská

Více

3-076-954-12(1) Stativ. Návod k obsluze VCT-R640. 2002 Sony Corporation

3-076-954-12(1) Stativ. Návod k obsluze VCT-R640. 2002 Sony Corporation -076-954-() Stativ Návod k obsluze VCT-R640 00 Sony Corporation A 4 5 6 7 8 4 9 5 0 6 B 5 4 C a D 4 E 6 4 5 F Funkce VCT-R640 je stativ pro videokamery/digitální fotoaparáty. Upozornění Nikdy nepřenášejte

Více

Uživatelský manuál CZ IN 3879 Běžecký pás insportline Cirrus 1 Poděkování Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Cvičením na tomto přístroji procvičujete Vaše svalstvo a zlepšujete tělesnou kondici.

Více

Magyar (Az eredeti útmutató CS fordítása)

Magyar (Az eredeti útmutató CS fordítása) Figyelmesen olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást. Az alább részletezett előírások be nem tartása olyan baleseteket okozhat, mint pl. tűz, áramütés és/vagy súlyos testi sérülések. Magyar (Az

Více

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 Návod k použití Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 CZ verze 1.1 Programovatelný pokojový termostat - návod k použití Model: TP07-01 Jsme potěšeni Vaší volbou programovatelného pokojového termostatu

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou Obsah balení Obsah balenia Aktivace baterie pera Aktivácia batérie pera Nabíjení baterie Nabíjanie batérie Stav nabíjení Stav nabíjania Do

Více

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné.

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné. Seznámení s Pilates Pilates formuje a posiluje střední svaly v těle. Zaměřuje se na základní posturální svaly, které udržují tělo v rovnováze poskytují podporu pro páteř. Zejména se při cvičení pilates

Více

IK 23. Návod k použití

IK 23. Návod k použití IK 23 CZ Návod k použití Keramická plotna Základna Ovládací pole Funkční kontrolky Displej Tlačítko zapnutí Tlačítko funkcí Tlačítko plus/mínus Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti

Více

Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000

Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000 Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000 Obsah: Bezpečnostní upozornění str. 8 Popis produktu str. 9 Použití Kartáčku Sensonic začínáme str. 10 Údržba přístroje str. 11 Likvidace str.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ. IN 3535 Magnetický rotoped insportline Rapid SE

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ. IN 3535 Magnetický rotoped insportline Rapid SE UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3535 Magnetický rotoped insportline Rapid SE 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 UZPŮSOBENÍ PŘÍSTROJE... 3 OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE... 4 SEZNAM DÍLŮ... 7 SCHÉMA... 11 MONTÁŽ... 12 ÚDRŽBA...

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Elektrický stacionární závitořez RIDGIG 1224

Elektrický stacionární závitořez RIDGIG 1224 RIDGID 1224 NÁVOD K OBSLUZE-CZ NÁVOD K OBSLUHE-SK Made in USA Elektrický stacionární závitořez RIDGIG 1224 Elektrický stacionární závitořez RIDGID 1224 je určen na řezání vnějších závitů, dělení trubek

Více