Cyklistický trenažér

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cyklistický trenažér"

Transkript

1 Cyklistický trenažér NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. CZ Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte další osobě, předejte jí i tento návod. S bezpečnostními instrukce seznamte všechny osoby, které budou na cyklistickém trenažéru cvičit. POPIS DÍLŮ Díl č. Popis dílu Ks 1 Hlavní rám 1 2 Přední a zadní stabilizátor 2 3 Nástavec s rukojeťmi 1 4 Podpěra sedla 1 5 Otočný knoflík 1 6 Sedlo 1 7 Tyč sedla 1 8 Plastová otočný knoflík 1 9 Pedál 1 10 Držák lahve 1 11 Držák počítače 1 12 Počítač 1 13 Šroub (M8x70mm), podložka, matice 4 sady 14 Nářadí 1 15 Nářadí 1 -CZ 1-

2 MONTÁŽ Krok 1 Zajistěte přední a zadní stabilizátor (2) k hlavnímu rámu (1) pomocí šroubů, podložek a matic (13). Ujistěte se, že jsou všechny šrouby (13) řádně dotaženy. Krok 2 Nasuňte nástavec s rukojeťmi (3) na hlavní rám (1) a utáhněte otočný knoflík (5) pro zajištění. Krok 3 Nasuňte podpěru sedla (4) na hlavní rám (1) a utáhněte otočný knoflík (5) pro zajištění. Řádně nasaďte sedlo (6) na tyč sedla (7). Nasuňte tyč sedla (7) na podpěru sedla (8) a utáhněte plastová otočný knoflík (8) pro zajištění. Krok 4 Našroubujte na kliku pedálu pedál (9). Krok 5 Uprostřed hlavního rámu (1) je držák na sportovní láhev (10). -CZ 2-

3 Krok 6 Nasaďte držák počítače (11) a počítač (12) na nástavec s rukojeťmi (3). NASTAVENÍ ODPORU Odpor pro šlapání (zátěž) lze nastavit pomocí kolečka pod rukojeťmi. Zvýšení zátěže: otočte kolečkem po směru hodinových ručiček. Snížení zátěže: otočte kolečkem proti směru hodinových ručiček. NASTAVENÍ SEDLA Správné nastavení sedla Vám umožní maximalizovat účinek cvičení a komfort během cvičení. Zároveň Vám pomůže snížit rizika možného zranění. Nejvhodnější nastavení výšky sedla pro šlapání: jeden pedál dejte dolů a položte na něj chodidlo. Vaše noha má být správně lehce pokrčena v koleni. 1. Jak změnit výšku sedla Jednoduše uvolněte otočný knoflík, knoflík povytáhněte. Nyní můžete snížit či zvýšit výšku sedla do požadované pozice. (Lze zvolit z více pozic.) Poté knoflík řádně utáhněte. 2. Jak sedlo posunout dopředu či dozadu Uvolněte plastový otočný knoflík, knoflík povytáhněte. Nyní můžete posunout sedlo do požadované pozice. Poté knoflík řádně utáhněte. NASTAVENÍ RUKOJETÍ Můžete si nastavit různou výšku rukojetí. Nejdříve si upravte výšku sedla, teprve potom upravte výšku madel. Řemen je správně nastaven již z továrny a nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Po dlouhodobém používání se pouze může řetěz uvolnit nebo může být příliš napnutý. Jednoduše pnutí řetězu upravte pomocí šroubů po stranách setrvačníku. Tyto šrouby uvolněte a potáhněte dopředu, dokud nebude se nebude řetěz řádně otáčet. Poté je řádně dotáhněte. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Vždy dbejte na to, aby cvičení bylo bezpečné. Prosím, přečtěte si následující instrukce a vždy je mějte na paměti. Seznamte s těmito instrukcemi také všechny osoby, které budou běžecký trenažér používat. Přejeme Vám radost z pohybu. 1. Maximální váhové zatížení je 100 kg. Osoby s větší hmotností NESMÍ používat tento cvičební stroj. 2. Cyklistický trenažér umístěte na rovnou a pevnou plochu. 3. Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud se v okolí cvičebního stroje pohybují děti či domácí zvířata. Nenechávejte děti bez dozoru dospělé osoby samotné v místnosti, kde máte tento cvičební stroj. 4. Vždy si na cvičení oblékněte vhodný cvičební oděv a obuv. Vhodnou obuví je běžecká obuv nebo obuv na aerobic. 5. Necvičte na cyklistickém trenažéru v oděvu, který má široké rukávy, nohavice, apod.. 6. Brzdný systém kola závisí na rychlosti. 7. Cyklistický trenažér je určeno pouze pro domácí použití. -CZ 3-

4 8. Před cvičením vždy překontrolujte řádné dotažení všech šroubů a stav stroje. Pokud je poškozen, nepoužívejte jej, dokud nebude opraven. 9. Veškeré opravy smí provádět pouze odborný servis. 10. Dotyková plocha brzdy je nejvíce náchylná na opotřebení. Před započetím cvičení se ujistěte, že jsou brzdy funkční. Specifikace čas...0:00-99:59 min. rychlost km/hod vzdálenost km kalorie cal puls tepů/min. POČÍTAČ Funkční tlačítka: MODE: přepínání mezi funkcemi Vynulování hodnot: stiskněte tlačítko RESET. Auto On/Off: - monitor se automaticky při zaznamenání cvičební aktivity zapne - jakmile nebude na spinningovém kole cvičit déle jak cca 4 minuty, monitor se automaticky vypne Funkce: TIME: Jakmile začnete cvičit, začne se počítat čas cvičení. SPEED (SPD): Zobrazuje aktuální rychlost. DISTANCE (DIS): Jakmile začnete cvičit, počítač začne počítat ujetou vzdálenost. CALORIES (CAL ): Jakmile začnete cvičit, začne počítat spálené kalorie. PULSE: Zobrazení pulsu - tepové frekvence. Během cvičení uchopte rukojeti za kovové snímače, počítač bude během cvičení monitorovat Vaši tepovou frekvenci. SCAN: Ukazuje všechny výše uvedené hodnoty v pravidelných intervalech. Výměna baterií 1. Na zadní straně počítače je kryt. 2. Tento kryt otevřete a vložte: - 2ks 1,5V baterií typu AA 3. Dbejte na správnou polaritu baterií (+/-). 4. Kryt nasaďte zpět. 5. Používejte pouze kvalitní alkalické baterie. Montáž monitoru Monitor upevněte na držák na hlavním rámu. Propojte konektory. -CZ 4-

5 NEPOUŽÍVEJTE ELEKTRONICKÝ MONITOR V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADECH: - pokud Vám byl voperován kardiostimulátor (peacemaker) nebo jiný lékařský elektronický implantát - máte srdeční potíže a onemocnění - během těhotenství - pokud chodíte na dialýzu - máte horečku - trpíte osteoporózou - máte edém, otok - trpíte-li jakýmkoli onemocněním, o vhodnosti cvičení se poraďte s lékařem. BATERIE - UPOZORNĚNÍ! Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu baterií. Používejte pouze kvalitní alkalické baterie stejného typu. Při použití baterií nekombinujte různé typy baterií ani nekombinujte použití starých a nových baterií jednoho typu. Nikdy nenabíjejte obyčejné či alkalické baterie! Baterie by mohly vytéct nebo explodovat. Nabíjejte pouze Ni-Cd baterie. Baterie nevystavujte působení horka, slunečního záření či jiných zdrojů horka! Baterie nevhazujte do ohně! Baterie udržujte mimo dosah dětí. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie z přístroje. Alkalické baterie Pokud z baterie vyteče elektrolyt - chraňte oči před kontaktem s elektrolytem! V případě jakéhokoli kontaktu elektrolytu baterií s očima se ihned řiďte následujícími pokyny: * Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc! Ochrana životního prostředí: Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií. -CZ 5-

6 Servis V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití. -CZ 6-

7 SPINNINGOVÝ BICYKEL NÁVOD NA POUŽÍVANIE Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku. SK Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na používanie. Návod uschovajte aj k neskoršiemu nahliadnutiu. Pokiaľ výrobok predávate ďalšej osobe, predajte jej aj tento návod. S bezpečnostnými inštrukciami oboznámte všetky osoby, ktoré budú na spinningovom bicykli cvičiť. POPIS DIELOV Diel č. Popis dielu Ks 1 Hlavný rám 1 2 Predný a zadný stabilizátor 2 3 Nadstavec s rukoväťami 1 4 Podpera sedla 1 5 Otočný gombík 1 6 Sedlo 1 7 Tyč sedla 1 8 Plastový otočný gombík 1 9 Pedál 1 10 Držiak fľaše 1 11 Držiak počítača 1 12 Počítač 1 13 Skrutka (M8x70mm), podložka, matica 4 sady 14 Náradie 1 15 Náradie 1 -SK 1-

8 MONTÁŽ Krok 1 Zaistite predný a zadný stabilizátor (2) k hlavnému rámu (1) pomocou skrutiek, podložiek a matíc (13). Uistite sa, či sú všetky skrutky (13) riadne dotiahnuté. Krok 2 Nasuňte nadstavec s rukoväťami (3) na hlavný rám (1) a utiahnite otočný gombík (5) na zaistenie. Krok 3 Nasuňte podperu sedla (4) na hlavný rám (1) a utiahnite otočný gombík (5) na zaistenie. Nasaďte sedlo (6) na tyč sedla (7). Nasuňte tyč sedla (7) na podperu sedla (8) a utiahnite plastový otočný gombík (8) na zaistenie. Krok 4 Na kľuku naskrutkujte pedál (9). Krok 5 Uprostred hlavného rámu (1) je držiak na športovú fľašu (10). -SK 2-

9 Krok 6 Nasaďte držiak počítača (11) a počítač (12) na nadstavec s rukoväťami (3). NASTAVENIE ODPORU Odpor proti šliapaniu (záťaž) nastavíte pomocou kolieska pod rukoväťami. Zvýšenie záťaže: otočte kolieskom v smere hodinových ručičiek. Zníženie záťaže: otočte kolieskom proti smeru hodinových ručičiek. NASTAVENIE SEDLA Správne nastavenie sedla Vám umožní maximalizovať účinok cvičenia a komfort počas cvičenia. Zároveň Vám pomôže znížiť riziká možného zranenia. Najvhodnejšie nastavenie výšky sedla: jeden pedál dajte dole a položte naň chodidlo. Vaša noha by mala byť mierne pokrčená v kolene. 1. Ako zmeniť výšku sedla Jednoducho uvoľnite otočný gombík a povytiahnite ho. Teraz môžete znížiť alebo zvýšiť výšku sedla do požadovanej pozície. (Možno zvoliť z viacerých pozícií.) Potom gombík riadne utiahnite. 2. Ako sedlo posunúť dopredu či dozadu Uvoľnite plastový otočný gombík a povytiahnite ho. Teraz môžete posunúť sedlo do požadovanej pozície. Potom gombík riadne utiahnite. NASTAVENIE RUKOVÄTE Môžete si nastaviť rôznu výšku rukovätí. Najskôr si upravte výšku sedla, až potom upravte výšku madiel. Remeň je správne nastavený z výroby a nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu. Po dlhodobom používaní sa môže reťaz uvoľniť alebo môže byť príliš napnutá. Napnutie reťaze môžete upraviť pomocou skrutiek po stranách zotrvačníka. Tieto skrutky uvoľnite a potiahnite dopredu, dokiaľ sa nebude reťaz správne otáčať. Potom ich riadne dotiahnite. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE Vždy dbajte na to, aby cvičenie bolo bezpečné. Prosím, prečítajte si nasledujúce inštrukcie a vždy ich majte na pamäti. Oboznámte s týmito inštrukciami všetky osoby, ktoré budú bicykel používať. Prajeme Vám radosť z pohybu. 1. Maximálne váhové zaťaženie je 100 kg. Osoby s väčšou hmotnosťou NESMÚ používať tento cvičebný stroj. 2. Spinningový bicykel umiestnite na rovnú a pevnú plochu. 3. Zvýšte opatrnosť, pokiaľ sa v okolí cvičebného stroja pohybujú deti alebo domáce zvieratá. Nenechávajte deti bez dozoru dospelej osoby v miestnosti, kde máte tento cvičebný stroj. 4. Vždy si na cvičenie oblečte vhodný cvičebný odev a obuv. Vhodnou obuvou je bežecká obuv alebo obuv na aerobic. 5. Necvičte na spinningovom bicykli v odeve, ktorý má široké rukávy, nohavice a pod. 6. Brzdný systém bicykla závisí na rýchlosti. 7. Spinningový bicykel je určený len na domáce použitie. 8. Pred cvičením vždy prekontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek a stav stroja. -SK 3-

10 Pokiaľ je poškodený, nepoužívajte ho, dokým nebude opravený. 9. Všetky opravy smie vykonávať len odborný servis. 10. Dotyková plocha brzdy je najviac náchylná na opotrebenie. Pred začatím cvičenia sa uistite, či sú brzdy funkčné. Špecifikácia čas...0:00-99:59 min. rýchlosť km/hod. vzdialenosť km kalórie cal pulz tepov/min. POČÍTAČ Funkčné tlačidlá: MODE: prepínanie medzi funkciami Vynulovanie hodnôt: stlačte tlačidlo RESET. Auto On/Off: - monitor sa automaticky pri zaznamenaní cvičebnej aktivity zapne - akonáhle nebudete na spinningovom bicykli cvičiť dlhšie ako cca 4 minúty, monitor sa automaticky vypne Funkcie: TIME: Akonáhle začnete cvičiť, začne sa počítať čas cvičenia. SPEED (SPD): Zobrazuje aktuálnu rýchlosť. DISTANCE (DIS): Akonáhle začnete cvičiť, počítač začne počítať prejdenú vzdialenosť. CALORIES (CAL ): Akonáhle začnete cvičiť, začnú sa počítať spálené kalórie. PULSE: Zobrazenie pulzu - tepovej frekvencie. Počas cvičenia uchopte rukoväte za kovové snímače, počítač bude počas cvičenia monitorovať Vašu tepovú frekvenciu. SCAN: Ukazuje všetky horeuvedené hodnoty v pravidelných intervaloch. Výmena batérií 1. Na zadnej strane počítača je kryt. 2. Tento kryt otvorte a vložte: - 2 ks 1,5 V batéria typu AA 3. Dbajte na správnu polaritu batérií (+/-). 4. Kryt nasaďte späť. 5. Používajte len kvalitné alkalické batérie. Montáž monitora Monitor upevnite na držiak na hlavnom ráme. Prepojte konektory. -SK 4-

11 NEPOUŽÍVAJTE ELEKTRONICKÝ MONITOR V NASLEDUJCÚCH PRÍPADOCH: - pokiaľ Vám bol voperovaný kardiostimulátor (peacemaker) alebo iný lekársky elektronický implantát - trpíte srdcovými problémami alebo ochorením srdca - počas tehotenstva - pokiaľ chodíte na dialýzu - máte horúčku - trpíte osteoporózou - máte edém, opuch - ak trpíte akýmkoľvek ochorením, o vhodnosti cvičenia sa poraďte s lekárom. BATÉRIE - UPOZORNENIE! Pri vkladaní batérií dbajte na ich správnu polaritu. Používajte len kvalitné alkalické batérie rovnakého typu. Pri použití nekombinujte rôzne typy batérií ani nekombinujte použitie starých a nových batérií rovnakého typu. Nikdy nenabíjajte obyčajné či alkalické batérie! Batérie by mohli vytiecť alebo explodovať. Nabíjajte len Ni-Cd batérie. Batérie nevystavujte pôsobeniu tepla, slnečného žiarenia či iných zdrojov tepla! Batérie nevhadzujte do ohňa! Batérie udržujte mimo dosahu detí. Pokiaľ prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batérie. Alkalické batérie Pokiaľ z batérie vytečie elektrolyt - chráňte oči pred kontaktom s elektrolytom! V prípade akéhokoľvek kontaktu elektrolytu batérií s očami sa ihneď riaďte nasledujúcimi pokynmi: * Pri zasiahnutí oči okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc! Ochrana životného prostredia: Informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevhadzujte do komunálneho odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobok odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zadarmo. Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaisťujúce recykláciu batérií. -SK 5-

12 Servis V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri používaní výrobku sa riaďte pokynmi uvedenými v priloženom návode na používanie. Reklamácia nebude uznaná, pokiaľ ste výrobok pozmenili, alebo ste sa neriadili pokynmi uvedenými v návode na používanie. -SK 6-

13 SPINNING KERÉKPÁR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HU Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Ha a terméket továbbadja vagy ajándékozza, mellékelje hozzá az útmutatót is. ALKATRÉSZEK Sz. Alkatrész megnevezése Db 1 Fő váz 1 2 Első és hátsó stabilizátor 2 3 Kormányrúd fogantyúkkal 1 4 Nyeregfelfüggesztés 1 5 Elforgatható gomb 1 6 Nyereg 1 7 Nyereg rúdja 1 8 Műanyag elforgatható gomb 1 9 Pedál 1 10 Üvegtartó 1 11 Számítógéptartó 1 12 Számítógép 1 13 Csavar (M8x70mm), alátét, anyacsavar 4 készlet 14 Szerszám 1 15 Szerszám 1 -HU 1-

14 ÖSSZESZERELÉS 1. lépés Csatlakoztassa az első és hátsó stabilizátort (2) a fő vázhoz (1) a csavarok, alátétek és anyacsavarok segítségével (13). Ellenőrizze, hogy minden csavar (13) megfelelően be legyen húzva. 2. lépés Illessze a kormányrudat (3) a fő vázhoz (1) és húzza be az elforgatható gombot (5) a rögzítéshez. 3. lépés Húzza rá a nyeregfelfüggesztést (4) a fő vázra (1) és húzza be az elforgatható gombot (5) a rögzítéshez. Illessze rá a nyerget (6) a nyeregtartó rúdra (7). Húzza rá a nyeregtartó rudat (7) a nyeregfelfüggesztésre (8) és húzza be az elforgatható gombot (8) a rögzítéshez. 4. lépés Csavarja fel a pedáltartókra a pedálokat (9). 5. lépés A fő váz közepén (1) található az üvegtartó (10). -HU 2-

15 6. lépés Illessze a számítógéptartóra (11) a számítógépet (12) a kormányrúdon (3). ELLENÁLLÁS BEÁLLÍTÁSA A pedálozáshoz szükséges erőkifejtés (ellenállás) a fogantyúk alatti kerékkel szabályozható. Ellenállás növelése: forgassa el a gombot az óramutató járásának irányába. Ellenállás csökkentése: forgassa el a gombot az óramutató járásával ellenkező irányban. NYEREG BEÁLLÍTÁSA A nyereg megfelelő beállítása növeli az edzés hatékonyságát és lehetővé teszi a kényelmes edzést. Mindezek mellett az esetleges sérüléseket is megakadályozhatja. A legmegfelelőbb nyereg beállítás: állítsa az alsó pozícióba az egyik pedált, helyezze rá a lábát, a térd kényelmesen behajlítva legyen. 1. A nyereg magasságának beállítása Lazítsa ki az elforgatható gombot, és húzza ki a gombot. Ekkor megemelhető vagy lejjebb ereszthető az ülésmagasság a megfelelő szintre. (Többféle pozíció közül választhat.) Majd húzza vissza a gombot. 2. A nyereg előre vagy hátra tolása Lazítsa ki a műanyag elforgatható gombot, és húzza ki a gombot. Ekkor a nyereg a megfelelő pozícióba állítható. Majd húzza vissza a gombot. FOGANTYÚK BEÁLLÍTÁSA A fogantyúk magassága is igény szerint szabályozható. Először állítsa be az Önnek megfelelő nyeregmagasságot, majd ehhez mérten állítsa be fogantyúk magasságát is. A szíj gyárilag előre beállított és nem igényel semmilyen karbantartást. Hosszabb idő után a lánc meglazulhat vagy túl feszes lehet. A lánc feszességét egyszerűen beállíthatja a lenkerék oldalán található csavarok segítségével. Lazítsa ki ezeket a csavarokat és húzza előre, mindaddig, amíg a lánc forgása megfelelő nem lesz. Majd megfelelően húzza be. FONTOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK Mindig ügyeljen arra, hogy az edzés biztonságos legyen. Olvassa el figyelmesen az alábbi útmutatásokat és mindig tartsa be azokat. Ismertesse ezeket a tudnivalókat minden személlyel, aki a kerékpárt használni fogja. Kellemes testedzést kívánunk. 1. A termék maximális terhelhetősége 100 kg. Az ettől nagyobb testsúlyú személyek NEM használhatják az edzőgépet. 2. A spinning kerékpárt mindig egyenletes, stabil felületre állítsa. 3. Tanusítson fokozott óvatosságot edzés közben, ha az edzőgép körül gyerekek vagy háziállatok tartózkodnak. Ne hagyja felügyelet nélkül az edzőgépet olyan helyiségben, ahol gyermekek tartózkodnak. 4. Az edzés során mindig viseljen megfelelő öltözéket és cipőt. A legalkalmasabb cipő az edzéshez a futó vagy aerobic cipő. 5. Ne tornázzon a gépen bő szárú nadrágban, stb... -HU 3-

16 6. A kerék fékrendszere a sebességtől függően működik. 7. A spinning kerékpár kizárólag otthoni használatra javasolt. 8. Edzés előtt mindig ellenőrizze a tornagép és a csavarok állapotát. Ha meghibásodást észlel, ne használja a terméket. 9. Bárminemű javítást kizárólag szakszervizben végeztessen. 10. Előfordulhat, hogy a fékek érintkező felületei elkopnak. Edzés előtt mindig ellenőrizze, hogy a fékek megfelelően működnek-e. Jellemzői idő...0:00-99:59 perc sebesség km/ó távolság km kalória cal pulzus /perc SZÁMÍTÓGÉP Funkciógombok: MODE: váltás az egyes funkciók között Értékek törlése: nyomja meg a RESET gombot. Auto On/Off: - a monitor az edzés megkezdésekor automatikusan bekapcsol - ha 4 percnél hosszabb ideig nem használja a kerékpárt, a monitor automatikusan kikapcsol Funkciók: TIME: Az edzésidő mérésére szolgáló funkció. SPEED (SPD): Kijelzi az aktuális sebességet. DISTANCE (DIS): Az edzés alatt megtett távolságot mutatja. CALORIES (CAL ): Az edzés alatt elégetett kalóriamennyiséget jelzi ki. PULSE: Pulzus kijelzése - edzés közben fogja meg a fogantyú fém érzékelőit, a számítógép megméri az edzés alatti pulzusszámot. SCAN: Rendszeres időközönként kijelzi a fentebb közölt értékeket. Elemcsere 1. A számítógép hátsó felén található az elemnyílás. 2. Nyissa ki a fedelet és tegyen bele: - 2 db 1,5V AA típusú elemet 3. Ügyeljen az elempólusok (+/-) megfelelő elhelyezésére. 4. Illessze vissza a takarólapot. 5. Kizárólag kiváló minőségű alkalikus elemeket használjon. A monitor felszerelése Illessze a monitort a kormányrúdon levő tartóra. Illessze össze a csatlakozókat. -HU 4-

17 NE HASZNÁLJA AZ ELEKTRONIKUS MONITORT A KÖV. ESETEKBEN: - ha kardiostimulátorral (peacemaker) vagy egyéb egészségügyi implantátummal rendelkezik - ha szív- és érrendszeri megbetegedésben szenved - terheség idején - ha dialízises kezelést kap - ha lázas - ha oszteoporózisban szenved - ha ödémája van - ha bármilyen egyéb betegségben szenved, a készülék használatáról kérje ki orvosa tanácsát. ELEMEK - FIGYELMEZTETÉS! Az elemek behelyezésénél a pólusok megfelelő elhelyezésére (+/-). Kizárólag azonos márkájú, kiváló minőségű alkalikus elemeket használjon. Ne használjon egyszerre új és régi elemeket illetve több féle márkájú elemet. Az egyszerű alkalikus elemeket soha ne töltse újra! Az elemek szétnyílhatnak vagy felrobbanhatnak. Kizárólag Ni-Cd elemeket töltsön újra. Ne tegye ki az elemeket forróság, napfény vagy egyéb hőforrás hatásának! Az elemeket soha ne dobja tűzbe! Az elemeket tartsa távol a gyerekektől. Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, vegye ki belőle az elemeket! Alkalikus elemek Ha az elemekből kifolyt az elektrolit - védje szemét az elektrolittől! Ha a véletlen folytán szeme mégis kapcsolatba kerül az elektrolittal, tartsa be az alábbi utasításokat: * A sérült szemet azonnal öblítse ki vízzel és azonnal forduljon orvoshoz! Környezetvédelem: Információk az elektromos berendezések megsemmisítéséről A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken. A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes városi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után. -HU 5-

18 Az elemeket soha ne a háztartási szemétgyújtőbe dobja, hanem adja le a megfelelő gyűjtőhelyeken. Szerviz Ha a készülék állapotában vagy működésében bármilyen rendellenességet észlel, azonnal forduljon szakszervizhez. A használat során mindig tartsa be a használati útmutatóban közölt eljárásokat, utasításokat. A garancia nem érvényes a sajátkezű javítások és az útmutatónak nem megfelelő használat során keletkezett meghibásodásokra. -HU 6-

19

20

21

22

23

24

Cyklistický trenažér

Cyklistický trenažér Cyklistický trenažér NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. CZ Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. POPIS DÍLŮ Počet Název dílu

Více

TOALETNÍ STOLEK NÁVOD K POUŽITÍ MONTÁŽ. Bezpečnostní upozornění

TOALETNÍ STOLEK NÁVOD K POUŽITÍ MONTÁŽ. Bezpečnostní upozornění TOALETNÍ STOLEK NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě tento návod a dodržujte instrukce v něm uvedené. Vkládání baterií 2x AA 1.5V baterie 2x AA 1.5V

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K POUŽITÍ

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K POUŽITÍ DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K POUŽITÍ CZ Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné dospělé osoby, aby si pečlivě přečetli tento

Více

ORBITREK PLATINIUM NÁVOD K POUŽITÍ

ORBITREK PLATINIUM NÁVOD K POUŽITÍ ORBITREK PLATINIUM NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Více

DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a dbejte dodržování všech uvedených instrukcí. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Clasic

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Clasic BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Clasic Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Technické údaje Vysílač

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

ORBITREK NÁVOD K POUŽITÍ

ORBITREK NÁVOD K POUŽITÍ ORBITREK NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Vždy

Více

SVĚTLO + ZVONEK + ALARM

SVĚTLO + ZVONEK + ALARM SVĚTLO + ZVONEK + ALARM CZ NÁVOD K POUŽITÍ Model:MB8915 MULTIFUNKČNÍ PŘÍSTROJ AUTOMATICKÝ SENZOR POHYBU OHLÁSÍ NÁVŠTĚVNÍKA ROSZVÍCENÍM SVĚTLA A MELODIÍ. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme,

Více

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749

Více

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ OSOBNÍ FITNESS VÁHA NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Předáváte-li

Více

KOLOTOČ+HOUPAČKA 2v1

KOLOTOČ+HOUPAČKA 2v1 KOLOTOČ+HOUPAČKA 2v1 CZ Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Předávate-li tento výrobek

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

PROFI HOLÍCÍ STROJEK

PROFI HOLÍCÍ STROJEK PROFI HOLÍCÍ STROJEK NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Pokud výrobek předáváte další osobě, předejte jí i tento návod. BEZPEČNOSTNÍ

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

HB-8242HP Magnetic bike TIRO 30

HB-8242HP Magnetic bike TIRO 30 HB-822HP Magnetic bike TIRO 30 Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku! Prosíme, pozorně si přečtěte následující instrukce v návodu krok po kroku. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Tento stroj je určen pouze k domácímu

Více

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ OSOBNÍ FITNESS VÁHA NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Předáváte-li

Více

CHODÍTKO PRO SENIORY NÁVOD K POUŽITÍ

CHODÍTKO PRO SENIORY NÁVOD K POUŽITÍ CZ CHODÍTKO PRO SENIORY NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nákupem tohoto výrobku. Důkladně si přečtěte tyto pokyny k použití a uchovejte je pro další použití.

Více

Kezelési útmutató Návod pro obsluhu

Kezelési útmutató Návod pro obsluhu Kezelési útmutató Návod pro obsluhu A készülék üzembehelyezése előtt olvassa el ezt az útmutatót és a biztonsági előírásokat! ečtěte si tento návod a bezpečnostní pokyny před uvedením přístroje do provozu!

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Elektronická pinzeta Návod k použití

Elektronická pinzeta Návod k použití CZ Elektronická pinzeta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte výrobek

Více

GRIL kotlový na dřevěné uhlí 46cm 97786

GRIL kotlový na dřevěné uhlí 46cm 97786 GRIL kotlový na dřevěné uhlí 46cm 97786 CZ CZ CZ 1 3x 2 1x 3 1x 4 1x 5 1x 6 1x 7 1x 8 9 10 1x 11 12 1x 13 14 1x 1. připevněte podpěry (8) pro nohy grilu (9+15). Připojte nohy (9+15) k ohništi grilu (7)

Více

E F. Horní díl rukojeti s úchopem Střední díl rukojeti Spodní díl rukojeti se zámkem Zámek Plastová matice Deska mopu Plochý mop F G CZ -1-

E F. Horní díl rukojeti s úchopem Střední díl rukojeti Spodní díl rukojeti se zámkem Zámek Plastová matice Deska mopu Plochý mop F G CZ -1- A B C D E Horní díl rukojeti s úchopem Střední díl rukojeti Spodní díl rukojeti se zámkem Zámek Plastová matice Deska mopu Plochý mop CZ -1- ROTACE MOPU: Rotace Rotace Při máchání a sušení mopu vždy otevřete

Více

DIGITÁLNÍ ALKOHOL TESTER

DIGITÁLNÍ ALKOHOL TESTER DIGITÁLNÍ ALKOHOL TESTER Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte

Více

VRTULNÍK MINI 3.5. Návod k použití

VRTULNÍK MINI 3.5. Návod k použití CZ VRTULNÍK MINI 3.5 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku! Prosím, přečtěte si tento návod k použití a uschovejte jej i pro pozdější nahlédnutí. Hračka obsahuje malé části, nebezpečí

Více

návod na použití recumbent magnetic

návod na použití recumbent magnetic návod na použití recumbent magnetic 1 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Roman Košťál, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o.,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k použití! Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

NÁVOD K POUŽITÍ. Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k použití! Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. NÁVOD K POUŽITÍ CZ Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k použití! Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. FUNKCE: stoupání, klesání a otáčení, přistávání VLASTNOSTI: lehký trup letadla,

Více

CARDIO GYM NÁVOD K POUŽITÍ

CARDIO GYM NÁVOD K POUŽITÍ CARDIO GYM NÁVOD K POUŽITÍ DĚKUJEME VÁM ZA ZAKOUPENÍ TOHOTO VÝROBKU. Prosíme, přečtěte si pozorně tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte dalšímu uživateli,

Více

Přehled tlačítek / A gombok jelentése

Přehled tlačítek / A gombok jelentése Přehled tlačítek / A gombok jelentése Přístroj zapnut A készülék be van kapcsolva Přístroj vypnut A készülék ki van kapcsolva Trvale svítí Folyamatos jelzés Bliká Villogó jelzés Tlačítko pro kávu (velký

Více

Eliptický trenažér AIR I Návod na použití

Eliptický trenažér AIR I Návod na použití Eliptický trenažér AIR I Návod na použití SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL INSPORTLINE, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o.,

Více

Stay Healthy,Stay Fit

Stay Healthy,Stay Fit Stay Healthy,Stay Fit Důležité bezpečnostní informace Uschovejte tento manuál na bezpečném místě. Před montáží a používáním přístroje je důležité si přečíst tento manuál Před použitím tohoto přístroje,

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. UPOZORNĚNÍ: Tento cvičební stroj je zkonstruován pro maximální zatížení uživatelem o hmotnosti maximálně 125kg.

NÁVOD K POUŽITÍ. UPOZORNĚNÍ: Tento cvičební stroj je zkonstruován pro maximální zatížení uživatelem o hmotnosti maximálně 125kg. NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za projevenou důvěru a zakoupení tohoto produktu. Věříme, že budete s použitím CIRCLE KING velmi spokojeni! Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro

Více

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása 910184 Momentový klíč / CZ Momentový kľúč / SK Nyomatékkulcs / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása 1 extol prem i u m Návod pro nastavení

Více

SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email: servis@insportline.cz

SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email: servis@insportline.cz Návod na použití/ Návod na použitie Eliptický trenažér DRIVE ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 0 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 9, email: servis@insportline.cz

Více

Magnetický rotoped S Type

Magnetický rotoped S Type návod na použití Magnetický rotoped S Type IN 88 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Roman Košťál, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline

Více

Pánev STONITE návod pro používání

Pánev STONITE návod pro používání Pánev STONITE návod pro používání CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup této pánve byl zcela jistě dobrou volbou. Prostudujte si prosím pokyny

Více

E-SCOOTER. Návod k použití. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

E-SCOOTER. Návod k použití. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. E-SCOOTER CZ Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod před prvním použitím. Návod uschovejte pro pozdější použití. CZ 1 Upozornění: Elektrický

Více

Aku vrtačka. model: J0Z-KT03-18. návod k použití

Aku vrtačka. model: J0Z-KT03-18. návod k použití Aku vrtačka model: J0Z-KT03-18 návod k použití Aku vrtačka CZ Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen.

Více

Kuchyňská váha s odměrkou EK6331-20

Kuchyňská váha s odměrkou EK6331-20 CZ Kuchyňská váha s odměrkou EK6331-20 Návod k použití Max. váha 3000g (3kg) minimální váha 1g Baterie 1x 2032 Objem nádržky 1 l Návod k použití Funkce 1. Funkce odměrky 2. Zobrazení objemu mléka, oleje

Více

Neskákejte pokud máte problémy s vysokým krevním tlakem. Nedělejte žádná salta, přemety ani kotrmelce

Neskákejte pokud máte problémy s vysokým krevním tlakem. Nedělejte žádná salta, přemety ani kotrmelce Trampolína Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze / montáži. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Předáváte-li tento výrobek

Více

Fit pás magnetický Návod k použití

Fit pás magnetický Návod k použití www.fitpas.cz Fit pás magnetický Návod k použití 2 Úvod www.fitpas.cz Gratulujeme Vám ke koupi magnetického Fit pásu. Tato moderní cvičební pomůcka s praktickým designem Vám pomůže udržet se ve formě a

Více

OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU

OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Popis přístroje Užití zesilovače zvuku Nastavte hlasitost na

Více

ORBITREK PLATINIUM NÁVOD K POUŽITÍ

ORBITREK PLATINIUM NÁVOD K POUŽITÍ ORBITREK PLATINIUM NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Více

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730 Meteorologická stanice s budíkem 2730 Návod na použití Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k nákupu výrobku Tesla. Přečtěte si pozorně tento návod na obsluhu a poté jej uschovejte pro případnou pozdější

Více

NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) www.golf-adventure.cz www.vozikynagolf.cz golf-adventure@email.cz

NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) www.golf-adventure.cz www.vozikynagolf.cz golf-adventure@email.cz NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) 1. 1. SOUČÁSTI BALENÍ 1 x rám golfového vozíku 2 x zadní kolo 1 x baterie + obal + kabely 1 x nabíječka baterie 1 x sada nářadí 2. POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ VOZÍKU 1. Držadlo 2.

Více

CZ -1- Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

CZ -1- Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz Bazénový ruční aku vysavač Návod k použití Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Magnetický eliptický crossový trenažér

Magnetický eliptický crossový trenažér Magnetický eliptický crossový trenažér Výr. Číslo. 997 Užívatelský manuál Důležité: Před použitím produktu si pozorně přečtěte instrukce. Uschovejte tento uživatelský manuál pro budoucí použití. Specifikace

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X NÁVOD K POUŽITÍ Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití, aby bylo zajištěno správné užívání váhy a její dobrá údržba. Nosnost (Max.) Rozlišení (g)

Více

TORNADO STUNT CAR 4x4

TORNADO STUNT CAR 4x4 CZ TORNADO STUNT CAR 4x4 Model No.KS124532 NÁVOD K POUŽITÍ Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Budík s meteostanicí DCF

Budík s meteostanicí DCF Budík s meteostanicí DCF CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku.

Více

RELAX MAX VIBRAČNÝ MASÁŽNY PRÍSTROJ

RELAX MAX VIBRAČNÝ MASÁŽNY PRÍSTROJ RELAX MAX SK VIBRAČNÝ MASÁŽNY PRÍSTROJ Návod na používanie Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a zakúpenie tohto produktu. Veríme, že budete s používaním prístroja RELAX MAX veľmi spokojní. Aby Vám prístroj

Více

RELAX MAX VIBRAČNÍ MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ

RELAX MAX VIBRAČNÍ MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ RELAX MAX CZ VIBRAČNÍ MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ Návod k obsluze Děkujeme Vám za projevenou důvěru a zakoupení tohoto produktu. Věříme, že budete s používáním přístroje RELAX MAX velmi spokojeni. Aby Vám přístroj

Více

BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY

BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY CZ návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení produktu. Prosím přečtěte si pečlivě následující návod k použití a řiďte se jeho pokyny. Návod uschovejte pro pozdější použití. CZ 1 VAROVÁNÍ:

Více

Návod na použití - Magnetický rotoped PLUTO

Návod na použití - Magnetický rotoped PLUTO Návod na použití - Magnetický rotoped PLUTO ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email: servis@insportline.cz

Více

VIBRA BELT GENIUS PROSÍM, PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ TENTO NÁVOD, NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT. NÁVOD K POUŽITÍ

VIBRA BELT GENIUS PROSÍM, PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ TENTO NÁVOD, NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT. NÁVOD K POUŽITÍ VIBRA BELT GENIUS NÁVOD K POUŽITÍ PROSÍM, PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ TENTO NÁVOD, NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT. VIBRA BELT GENIUS je dokonale zkonstruovaný pás, který využívá unikátního oscilačního masážního

Více

DIGITÁLNY ALKOHOL TESTER

DIGITÁLNY ALKOHOL TESTER DIGITÁLNY ALKOHOL TESTER Návod na používanie Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku. Pred prvým použitím si starostlivo prečítajte návod na používanie. Návod uschovejte i k neskoršiemu nahliadnutiu. Pokiaľ

Více

Magnetický bicykel Výr. Číslo: 1002

Magnetický bicykel Výr. Číslo: 1002 Magnetický bicykel Výr. Číslo: 1002 DŮLEŽITÉ : Přečtěte si všechny pokyny před použitím tohoto produktu. uschovejte tento manuál pro budoucí použití. Specifikace tohoto produktu se mohou lišit od této

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

VRTULNÍK. Model FX059, FX049, FX039

VRTULNÍK. Model FX059, FX049, FX039 CZ VRTULNÍK Model FX059, FX049, FX039 Úvod Tento návod si, prosím, pečlivě přečtěte před prvním použitím a uchovejte ho pro pozdější nahlédnutí. Varování 1. Toto není hračka. Je to výrobek kombinující

Více

ROTAČNÍ STEPPER NÁVOD K POUŽITÍ. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

ROTAČNÍ STEPPER NÁVOD K POUŽITÍ. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. ROTAČNÍ STEPPER NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Přečtete si prosím tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte další osobě, předejte

Více

POWLI Fig. A Copyright 2014 VARO

POWLI Fig. A Copyright 2014 VARO POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com LED BATERKA 1,5 W POWLI421 POWLI421 SK 1 POPIS (OBR. A) 1. Otočná hlava 2. Hlavný vypínač

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 9101 Stepper insportline Bailar

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 9101 Stepper insportline Bailar UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 9101 Stepper insportline Bailar OBSAH VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 SPECIFIKACE... 4 MONTÁŽ... 5 KONTROLA OBSAHU BALENÍ... 5 MONTÁŽ ZÁKLADNY... 7 MONTÁŽ PEDÁLŮ...

Více

/CZ/ Cestovní budík Mini, bílý obj. č

/CZ/ Cestovní budík Mini, bílý obj. č /CZ/ Cestovní budík Mini, bílý obj. č. 128787 Návod k obsluze Popis - Třísegmentové zobrazení hodin, času buzení a data - zobrazení aktuálního času v hodinách a minutách - zobrazení času buzení v hodinách

Více

Spartan Sport Rotoped Výr. Číslo Návod

Spartan Sport Rotoped Výr. Číslo Návod Spartan Sport Rotoped Výr. Číslo. 1010 Návod Návod k použití Krok 1: Vyberte hlavní rám se všemi dílci z krabice a položte ho na podlahu. Zkontrolujte díly dle seznamu, abyste se ujistili, zda je obsah

Více

Rotoped SPARTAN Magnetic

Rotoped SPARTAN Magnetic Rotoped SPARTAN Magnetic 700 1001 Všeobecné pokyny Důležité: Přečtěte si všechny pokyny před použitím tohoto produktu. Uchovejte si tento manuál pro budoucí použití. Specifikace tohoto produktu se mohou

Více

PROTECOR. AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie 10.55-P600E-C

PROTECOR. AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie 10.55-P600E-C AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie PROTECOR 10.55-P600E-C CZ Původní návod k automatické samostmívací svářečské kukle 10.55-P600E-C. Děkujeme

Více

TE04-0242 NÁVOD K POUŽITÍ

TE04-0242 NÁVOD K POUŽITÍ PROFI AUTONABÍJEČKA AUTO/MOTO BATERIÍ CZ Model: TE04-0242 NÁVOD K POUŽITÍ Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. I když jsme vynaložili velké úsilí k zajištění kvality každého

Více

OPRAVÁTOR Všeobecná bezpečnostní opatření 1) Bezpečnost na pracovišti 2) Bezpečnostní pokyny týkající se elektřiny 3) Osobní bezpečnost

OPRAVÁTOR Všeobecná bezpečnostní opatření 1) Bezpečnost na pracovišti 2) Bezpečnostní pokyny týkající se elektřiny 3) Osobní bezpečnost OPRAVÁTOR CZ Návod k používání model TD9508BT1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné

Více

HYDRAULICKÝ JEŘÁBOVÝ ZVEDÁK 2T PT32002X(T32002) UŢIVATELSKÝ NÁVOD

HYDRAULICKÝ JEŘÁBOVÝ ZVEDÁK 2T PT32002X(T32002) UŢIVATELSKÝ NÁVOD HYDRAULICKÝ JEŘÁBOVÝ ZVEDÁK 2T PT32002X(T32002) UŢIVATELSKÝ NÁVOD ODPOVĚDNOST MAJITELE / OBSLUHY 1. Odpovědností majitele / obsluhy je správná práce se zvedákem a jeho údrţba. 2. Návod k pouţití a upozornění

Více

4770600 Nýtovací kleště / CZ Nitovacie kliešte / SK Szegecselőfogó / HU

4770600 Nýtovací kleště / CZ Nitovacie kliešte / SK Szegecselőfogó / HU 4770600 Nýtovací kleště / Nitovacie kliešte / Szegecselőfogó / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Číslo výrobku: 1334 Manuál návod na použití Důležité: Přečtěte si pozorně všechny pokyny před použitím tohoto produktu. Uschovejte tento návod pro budoucí použití. Technické údaje tohoto výrobku se mohou

Více

STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY

STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY NÁVOD K OBSLUZE model N1F KZ2-250 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si důkladně tento návod k obsluze dříve než zahájíte provoz s přístrojem. Návod k

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Digitální osobní váha Professor DV1507X

NÁVOD K POUŽITÍ. Digitální osobní váha Professor DV1507X NÁVOD K POUŽITÍ Digitální osobní váha Professor DV1507X Vaše nová osobní elektronická váha byla navržena tak, abyste měli přesný přehled o Vašich hmotnostních přírůstcích či úbytcích v průběhu času. Při

Více

VRTULNÍK X - 1 Air Fox

VRTULNÍK X - 1 Air Fox VRTULNÍK X - 1 Air Fox Návod k použití 1) Bezpečnostní předpisy a varování 1. Neopravujte ani nevyměňujte jakoukoliv část výrobku bez konzultace s prodejcem, jinak zodpovídáte za možné následky. 2. Používejte

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

DOMÁCÍ PEDIKÚRA 1) PEDIKÚRNÍ VAJÍČKO

DOMÁCÍ PEDIKÚRA 1) PEDIKÚRNÍ VAJÍČKO DOMÁCÍ PEDIKÚRA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě tento návod k obsluze. Přístroj smí obsluhovat pouze osoby seznámené s tímto návodem. Předáváte-li

Více

Návod na použití STEPPER FORTE (IN 191)

Návod na použití STEPPER FORTE (IN 191) Návod na použití STEPPER FORTE (IN 191) SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Seven Sport s.r.o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o.,

Více

Návod na použití/ Návod na použitie Magnetický rotoped JUPITER

Návod na použití/ Návod na použitie Magnetický rotoped JUPITER Návod na použití/ Návod na použitie Magnetický rotoped JUPITER SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ SEVEN SPORT s. r. o., nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze Masážní přístroj m 286 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

PROFI HOLÍCÍ STROJEK

PROFI HOLÍCÍ STROJEK PROFI HOLÍCÍ STROJEK NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Pokud výrobek předáváte další osobě, předejte jí i tento návod. BEZPEČNOSTNÍ

Více

ROTAČNÍ SEKAČKA. Nevystavujte stroj dešti. Nepracujte za mokra. Stroj skladujte na suchém místě. Nebezpečí poranění vlivem vymrštěných kamenů

ROTAČNÍ SEKAČKA. Nevystavujte stroj dešti. Nepracujte za mokra. Stroj skladujte na suchém místě. Nebezpečí poranění vlivem vymrštěných kamenů ROTAČNÍ SEKAČKA NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte další osobě,

Více

Magnetický Rotoped VÝR. Č.: 999

Magnetický Rotoped VÝR. Č.: 999 Magnetický Rotoped VÝR. Č.: 999 UŽÍVATELSKÝ MANUÁL Důležité: Před použitím produktu si pozorně přečtěte instrukce. Uschovejte tento uživatelský manuál pro budoucí použití. Specifikace tohoto produktu mohou

Více

SET OF ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS. User manual SET OF ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS. Návod k obsluze SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ

SET OF ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS. User manual SET OF ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS. Návod k obsluze SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ SET OF ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS User manual SET OF ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS Návod k obsluze SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ Návod na obsluhu SÚPRAVA ELEKTRICKÝCH MLYNČEKOV NA SOĽ A ČIERNE

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5662 Eliptický trenažér insportline Merion 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 SEZNAM DÍLŮ... 4 SPOJOVACÍ MATERIÁL... 8 NÁŘADÍ... 9 NÁKRES... 10 NÁVOD NA SESTAVENÍ... 11 OVLÁDACÍ

Více

2-656-923-04(1) Stativ. Návod k obsluze. Statív. Návod na použitie VCT-R100. 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice

2-656-923-04(1) Stativ. Návod k obsluze. Statív. Návod na použitie VCT-R100. 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 2-656-923-04(1) Stativ Návod k obsluze Statív Návod na použitie VCT-R100 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 2-656-923-04(1) Stativ Návod k obsluze VCT-R100 2011 Sony Corporation Vytištěno

Více

Magnetický bicykel Výr. Číslo. 1001

Magnetický bicykel Výr. Číslo. 1001 Magnetický bicykel Výr. Číslo. 1001 Všeobecné pokyny Návod k použití Důležité: Přečtěte si všechny pokyny před použitím tohoto produktu. Uchovejte si tento manuál pro budoucí použití. Specifikace tohoto

Více

ČTYŘKOLKA CH910 NÁVOD K POUŽITÍ

ČTYŘKOLKA CH910 NÁVOD K POUŽITÍ ČTYŘKOLKA CH910 NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme za projevenou důvěru a zakoupení tohoto produktu. Věříme, že budete s touto dětskou motorkou plně spokojeni a přinese Vašim dětem mnoho radosti. Přečtěte si

Více

Uživatelský manuál CZ. IN 465 Veslovací trenažer insportline PowerMaster

Uživatelský manuál CZ. IN 465 Veslovací trenažer insportline PowerMaster Uživatelský manuál CZ IN 465 Veslovací trenažer insportline PowerMaster BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Pro zajištění maximální bezpečnosti při cvičení provádějte pravidelné kontroly, zda nedošlo k poškození a

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5727 Magnetický rotoped insportline Synope GP525

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5727 Magnetický rotoped insportline Synope GP525 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5727 Magnetický rotoped insportline Synope GP525 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...3 ZAHŘÍVACÍ FÁZE...4 NÁVOD NA SESTAVENÍ...5 NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE LB5600...9 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ...

Více

Elektronická kuchyňská váha

Elektronická kuchyňská váha Elektronická kuchyňská váha návod k použití CZ Funkce a specifikace 1. Hodiny, které fungují i když váha není v provozu 2. Nastavitelné stopky, senzor teploty okolí 3. Měření objemu tekutin 4. Převod g

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ -1- Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

CYKLOTRENAŽÉR. HB-8221 Tosca. Uživatelský manuál. Buďte zdraví, buďte fit!

CYKLOTRENAŽÉR. HB-8221 Tosca. Uživatelský manuál. Buďte zdraví, buďte fit! CYKLOTRENAŽÉR HB-8221 Tosca Uživatelský manuál Buďte zdraví, buďte fit! Drazí zákazníci, přečtěte si velmi pečlivě tyto instrukce před zahájením používání stroje. Naleznete zde velmi důležité bezpečnostní

Více