E-SCOOTER. Návod k použití. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E-SCOOTER. Návod k použití. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku."

Transkript

1 E-SCOOTER CZ Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod před prvním použitím. Návod uschovejte pro pozdější použití. CZ 1

2 Upozornění: Elektrický scooter není určen pro provoz na pozemních komunikacích. Použití na pozemních komunikacích je pouze na vlastní riziko uživatele. - Vždy noste přilbu a ostatní ochranné pomůcky. - Nejezděte v noci. - Dodržujte místní zákony a vyhlášky. - Nejezděte ve vlhkém prostředí. - Nejezděte v neupraveném terénu. - Doporučeno pro osoby starší 18 let. - Před jízdou překontrolujte stav zajišťovacích montážních prvků. - Před jízdou se ujistěte, že baterie je řádně nabitá. - Jezděte na rozlehlých, otevřených prostranstvích, bez dopravních prostředků, překážek a chodců. Důležité bezpečnostní informace: Je důležité, abyste si přečetli a se řídili instrukcemi a bezpečnostními informacemi uvedenými v tomto návodu. 1. Všeobecné informace Vždy noste přilbu během jízdy. Tento výrobek není dětskou hračkou. Není doporučeno, aby byl výrobek používán osobami mladšími 18 let. Jezdci musí dodržovat všechny místní zákony a vyhlášky. Jízda vyžaduje zvládnutí určitých dovedností, abyste mohli jezdit bezpečně. Vyzkoušejte si rozjezd, zastavení a otáčení na velkém otevřeném prostranství, bez dopravních prostředků, překážek a chodců. Pouze poté, až budete schopni bez problémů ovládat jízdu, můžete jezdit v přeplněných prostorách. Nejezděte v noci. Tento výrobek není vybaven pro jízdu v noci či za zhoršené viditelnosti. Za takových podmínek nemusíte řádně vidět dopravní prostředky či chodce. Nejezděte v blízkosti dětí. Pokud se přibližujete k chodcům, oznamte jim Vaši přítomnost, abyste minimalizovali náhodné a nečekané pohyby chodců. Na scooteru nesmí jezdit více osob najednou. Na scootru nepřevážejte jakékoli předměty. Netáhněte a nevlečte scooter za dopravním prostředkem, kolem nebo chodcem. Nepoužívejte scooter, aby cokoli táhl nebo vlekl. Jezděte pouze na hladkém, pevném a rovném povrchu. Scooter není určen pro jízdu v kopcovitých terénech a neupraveném terénu. CZ 2

3 Dávejte pozor, pokud se přibližujete k obrubníku, nerovnému chodníku, výmolu apod.. Malé přední koleso nemůže jet přes předměty vyšší/nižší 3cm. Pokud byste jeli přes takové předměty, mohli byste upadnout. Nejezděte dlouhou dobu z kopce. I když je scooter vždy vybaven brzdami, může dojít k nadměrnému opotřebení brzdných pneumatik.jezdit v přeplněných prostorách. 2. Mechanický systém Zkontrolujte všechny klouby, závěsy a rychloupínáky, abyste se ujistili, že scooter je řádně smontován. Přestaňte scooter ihned používat, pokud zjistíte, že došlo k uvolnění kloubu, závěsu nebo rychloupínáku. Než budete pokračovat v jízdě, nejprve dotáhněte uvolněné prvky. Elektrický motor, baterie a řídící jednotka se mohou poškodit, pokud budou vystaveny působení vody. Nedovolte, aby se scooter používal za deště nebo se se scooterem jezdilo přes kaluže. Udržujte v pneumatikách náležitý tlak vzduchu (6 bar). Nízký tlak vzduchu v pneumatikách nadměrně zatěžuje motor, způsobuje rychlé opotřebení pneumatik a navíc výrazně zkracuje dojezd. Pokud se brzdná páka dotýká rukojeti, nejezděte na scooteru, dokud nebude tato páka seřízena. Kontaktujte odborný servis. Před odmontováním kola vždy vyfoukněte pneumatiku. 3. Informace k baterii Před prvním použitím nabijte baterii na plnou kapacitu. Podrobnější informace k nabíjení baterie jsou uvedeny dále. Dbejte zvýšené opatrnosti při nabíjení baterií. Nenabíjejte ve vlhkých prostorách. Nabíjejte pouze v prostorách, kde je zajištěna řádná ventilace vzduchu. Během nabíjení udržujte scooter mimo dosah dětí. Přestaňte výrobek a nabíječku používat, pokud je kabel jakkoliv poškozen. Kontaktujte odborný servis. Výrobek a jeho součásti nijak neupravujte, neměňte. Používejte pouze originální díly a příslušenství (motor, baterie, nabíječku, atd.). Baterii nesmíte používat pro jiná zařízení a přístroje. Ventilační otvory nabíječky nepřekrývejte. Pokud by byly ventilační otvory blokovány, nabíječka se může přehřát a může dojít ke vzniku požáru. CZ 3

4 Výměna pojistky v nabíjecím systému může být provedena pouze za pojistku stejné velikosti a typu. 4. Dodatečné bezpečnostní informace Nastavte výšku řidítek tak, abyste mohli řídit v pohodlné a bezpečné pozici. Nohy jsou během jízdy na ploše. Po ukončení jízdy vyjměte klíč a vezměte si je sebou. Takto zamezíte použití výrobku neoprávněnými osobami, zvláště dětmi. Po dokončení montáže se znovu ujistěte, že tyč řidítek je řádně zajištěna. Veškeré opravy smí provádět pouze odborný servis. Jakékoli neodborné zásahy a opravy produktu ukončují platnost záruky produktu. 5. Popis dílů Kontrolní LED panel Brzdná páka a vypínání motoru Rychloupínák tyče řidítek pro snadné a rychlé nastavení výšky Set baterie a upínací mechanismus Západka skládacího mechanismu a bezpečnostní kolík Světlo zadní brzdy pedál pro ovládání rychlosti Sériové číslo Mechanismus stojánku CZ 4

5 B) Instrukce pro montáž Z kartonu: nasaďte svorku brzdné páky na levou rukojeť řidítek, řádně dotáhněte Montáž řidítek: nasaďte obě poloviny řidítek do otvorů a posuňte dovnitř, dokud obě bezpečnostní západky nezacvaknou na místo. Pro demontáž řidítek: zatlačte obě bezpečnostní západky dovnitř a vytáhněte řidítka ven. Zapojení baterie: umístěte schránku baterie do držáku schránky baterie tak, aby byla schránka upevněna zajišťovacím mechanismem. Po řádném nasazení baterie se propojí kontakty baterie s vedením k motoru automaticky, a to díky vestavěnému zapojovacímu konektoru (tj. nic nepropojujte). DŮLEŽITÉ: Baterie je sice při dodání obvykle nabitá, ale před prvním použitím ji musíte dobít na plnou kapacitu. Pokud scooter nepoužíváte, vyjměte schránku s baterií (tj. odpojte baterii). Informace k nabíjení baterie jsou uvedeny dále. Nastavení výšky řidítek: výšku řidítek lze snadno upravit dle požadavku každého jezdce. Pro nastavení uvolněte rychloupínací páku a pohněte tyčí řidítek nahoru nebo dolů pro nastavení do požadované pozice. Po upravení výšky rychloupínák řádně dotáhněte. Složení scooteru: scooter je složen - stlačte dopředu západku skládacího mechanismu, dokud se neuvolní tyč řidítek. Tyč řídítek nadzvedněte nahoru, dokud nezapadne západka do horní pozice. Poté stiskněte zajišťovací kolík na místo zajišťující západku před náhodným otevřením. C) Instrukce pro složení a údržbu Scooter můžete složit na kompaktní velikost pomocí několika jednoduchých kroků. Abyste složili scooter, uvolněte bezpečnostní kolík, zatlačte jej dopředu k zajišťovací západce, dokud se mechanismus neuvolní. Sklopte tyč řidítek dolů, dokud nezapadne západka do dolní pozice, zajistěte znovu bezpečnostním kolíkem. Pro minimální velikost před montáží snižte výšku řidítek na minimum. Pokud baterii delší dobu nepoužíváte (déle než 1 měsíc), nejprve ji nabijte na plnou kapacitu a poté vyjměte schránku s baterií z přístroje. Baterii pravidelně dobíjejte alespoň jednou za měsíc. Přenášení: Uchopte scooter za tyč uprostřed tyče řidítek. Pokud budete scooter posílat, zabalte díly do polysterenu a bublinek. Zejména plastové díly mohou být snadno poškozeny, pokud nejsou řádně zabaleny. CZ 5

6 Bezpečnostní kolík Západka skládacího mechanismu D) Kontrolní seznam před jízdou Před každou jízdou pečlivě překontrolujte následující: - Seznamte se s bezpečnostními instrukcemi uvedenými v návodu. - Ujistěte se, že baterie byla plně nabitá. - Ujistěte se, že baterie byla řádně nasazena. - Dle potřeby upravte výšku řidítek. - Ujistěte se, že klíč je v pozici OFF vypnuto. - Překontrolujte dotažení a upevnění všech spojů, rychloupínáků, bezpečnostních kolíků, západek. - Překontrolujte tlak v pneumatikách, dle potřeby dohustěte. - Překontrolujte, zda brzdové světlo svítí při stisknutí brzdové páky. E) Jízda na scootru Je důležité, abyste pochopili, jak se na scooteru jezdí. Pečlivě dodržujte tyto kroky: - Otočte klíč do pozice ON zapnuto. - Zelená kontrolka svítí. - Jednu nohu položte doprostřed na pedálovou plochu, druhou nohou se odrazte dopředu. Nohu, kterou jste se odrazili, dejte dozadu na pedál a stlačte patou zadní stupínek dolů. Motor a hnací pastorek se uvedou do chodu. - DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Aby se motor nastartoval, musíte jet rychlostí alespoň 5 km/hod. - Chod motoru se automaticky nastartuje, když je propojen kontakt kola (tlačíte patou na zadní výstupek) a zastaví se, když stupínek uvolníte nahoru. - Pro zastavení použijte ruční brzdu (levá rukojeť) a po dobrždění položte nohu na zem. - Scooter používá jedinečný patentovaný systém pro řízení, s použitím volnoběžky, když motor není v chodu. Proto se uživatel na scootru může pohybovat jako na klasické koloběžce a prodloužit si tak ujetou vzdálenost. POZNÁMKA: Scooter je vybaven přídavným bezpečnostním prvkem. Vždy, jakmile stlačíte brzdnou páku, mikropočítač automaticky odpojí chod motoru. Po krátkém odpojení se motor znovu zapojí. Během této přestávky nepřidávejte plyn. CZ 6

7 Bezpečnostní západky Kabel pro seřízení brzdy Brzdná páka F) Baterie a nabíječka Používejte pouze originální baterii, která byla součástí dodávky. Použití jakékoli jiné baterie může nejenom poškodit výrobek, ale zejména způsobit vznik požáru! ke schránce s baterií nastavení napětí vstup pro napájecí šňůru Baterii můžete nabíjet v přihrádce na baterii nebo i zvlášť. Jak nabít baterii: - Propojte kabel nabíječky s baterií. - Ujistěte se, že nastavené napětí nabíječky je v souladu s napětí sítě. Před prvním použitím je důležité správné naformátovaní baterie. Baterii nabíjejte 8-12 hodin. Další nabíjení 4-6 hodin. Světelná indikace: - Červená LED kontrolka indikuje, že je nabíječka zapojena do sítě. - Žlutá LED kontrolka indikuje proces nabíjení. - Zelená LED kontrolka indikuje plné nabití baterie. POZNÁMKA: pokud svítí zelená kontrolka, baterie může být kapkově dobíjena dalších 8-12 hodin. Systém baterie používá elektrickou pojistku pro ochranu před přetížením. Jakmile dojde k přetížení, el. pojistka nabíjení ukončí. Aby se tento systém el. pojistky znovu aktivoval, stiskněte tlačítko pro resetování el. pojistky. (Pokud dojde během provozu k přehřátí motoru, el. pojistka se aktivuje, nechte motor CZ 7

8 nejprve vychladnout. Poté zkontrolujte správné usazení schránky s baterií. Stiskněte tlačítko pro resetování el. pojistky.) Jakmile je baterie plně nabitá, automaticky se začne vybíjet. Po častém nabíjení se kapacita baterie bude časem snižovat. Tento jev je u olovnatých baterií normální. resetování el. pojistky páka pro uvolnění schránky s baterií zapojení schránky s baterií zapojení nabíječky BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Baterie nevystavujte působení horka, slunečního záření či jiných zdrojů horka! Baterie nevhazujte do ohně! Baterie udržujte mimo dosah dětí. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie z přístroje. G) Indikátor stavu baterie LED kontrolka u spínací skříňky indikuje: zelená: klíč je v pozici ON zapnuto a do motoru proudí el. energie zeleno-žlutá: scooter je v provozu blikající červená: baterie je téměř vybitá, scooter je možno používat do doby, než se rozsvítí červená kontrolka trvale červená: baterie je vybitá. VAROVÁNÍ: Scooter nepoužívejte, pokud svítí kontrolka červeně. Scooter se může poškodit. Na toto poškození se nevztahuje záruka. H) Základní údržba Pokud budet o scooter řádně pečovat, může Vám bez potíží sloužit mnoho let. Neupravujte ani nepozměňujte nijak vlastnosti a díly scootru - mohlo by dojít ke zranění osob nebo poškození výrobku. Na takováto poškození se nevztahuje záruka. Veškeré opravy smí provádět pouze odborný servis, kontaktujte Vašeho prodejce. Pokud scooter déle používáte, kontrolujte stav kabelů, konektorů. Pokud jsou poškozené, scooter a nabíječku vůbec nepoužívejte - kontaktujte odborný servis. Kontrolujte také stav pneumatik, rámu. upevňovací součástky občas potřete tenkou vrstvou oleje. Scooter je dodáván nářadím pro základní údržbu, které je umístěno dole v přední části pedálové plochy. CZ 8

9 I) Bezpečnostní a řídící prvky Váš nový scooter je designován s několika důležitými bezpečnostními prvky pro větší požitek z jízdy. Patentovaný systém řízení umožňuje zcela volnou jízdu, i když je motor vypnutý. Toto dvojité působení umožňuje jezdci použít obojí - elektrickou sílu i vlastní pohon. - Funkce klíče pro zapnutí/vypnutí motoru jako možná ochrana před použitím neoprávněnou osobou. - LED kontrolka zapnutí a stavu baterie. - Pneumatická kola pro komfortnější jízdu. - Přímý kontakt mechanické třecí brzdy vzadu. - Bezpečnostní zajisťovací kolík pro skládací mechanismus. - Brzdný systém aktivuje automatické vypnutí motoru, brzdné světlo. - Lehký, ale robustní hliníkový rám. K) Řešení problémů Níže jsou uvedeny možné situace a doporučení, jak daný problém řešit: 1) Klíč je v poloze ON zapnuto, ale kontrolka se nerozsvítí. Baterie není správně nasazena a nedošlo ke kontaktu. Aktivovala se bezpečnostní pojistka. Baterie je úplně vybitá. Znovu nasaďte schránku na baterii. Resetujte bezpečnostní pojistku. Nabijte/vyměňte baterii. 2) Klíč je v poloze ON zapnuto, LED kontrolka svítí, ale motor se nenastartuje po stlačení zadního výstupku dolů. Klíč není ve správné pozici ON. Hnací kolo motoru nemá kontakt s kolem. Kontaktujte odborný servis. Je třeba nastavit vůli motoru/pneumatiky. 3) Motor běží, ale zadní kolo se neotáčí. Kolo je vlhké nebo je na něm olej. Hnací kolo motoru nemá kontakt s kolem. Kolo utřete. Kontaktujte odborný servis. CZ 9

10 4) Scooter nelze složit. Zapomněli jste vyjmout bezpečnostní kolík. Skládací mechanismus je blokován. Vyjměte bezpečnostní kolík a zkuste scooter složit znovu. Prohlédněte skládací systém, zablokování odstraňte. 5) Část scootru naráží na povrch během jízdy. Tlak v přední nebo zadní pneumatice je příliš nízký. Dohustěte pneumatiku. 6) Brzdné světlo nefunguje. Uvolněný kabel. Prasklá žárovka. Překontrolujte zapojení. Vyměňte žárovku. 7) Brzda je moc silná. Brzdný kabel je příliš napnutý. Seřizovačem brzdného kabelu otáčejte k brzdné páce. 8) Brzda je příliš slabá. Brzdný kabel je uvolněný. Seřizovačem brzdného kabelu otáčejte směrem od brzdné páky. 9) Řidítka nejsou souosá s předním kolem. Objímka tyče řidítek je uvolněná. Uvolněte šroub na objímce tyče řidítek. Srovnejte řidítka s předním kolem. Šroub objímky řádně dotáhněte. CZ 10

11 Technické údaje Rozměr: Složený 89 cm x 19cm x 33cm Rozložený 100 cm x 37 cm x 100 cm Hmotnost: S baterií cca 16 kg Bez baterie cca 7,3 kg Maximální rychlost 16 km/hod Průměrný dojezd km Nosnost 100 kg Motor 24V 200W DC Pneumatiky 20 cm x 3 cm Doporučený tlak v pneumatikách 6bar Olovnatá baterie 24V 10Ah Doba nabíjení 4-6 hodin (závisí na míře vybití baterie) Nabíječka Vstup 115/240 V 60/50Hz Výstup 24V DC/2Ah POZNÁMKA: Aktuální výkon závisí na mnoha faktorech (na váze jezdce, vlastnostech terénu, správném naformátování a nabití baterie, nahuštění pneumatik atd.). Ochrana životního prostředí: Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií. Servis V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití. Upozornění: Plná záruka 24 měsíců se nevztahuje na části, které se opotřebují běžným provozem pláště, brzdy, aku-články (6 měsíců). CZ 11

12 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE USCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE 1. Tato nabíječka je určena pouze pro nabíjení 24V dobíjecích olovnatých baterií. 2. Baterie, které nejsou určeny k dobíjení se nesmí nabíjet. 3. Pro nabíjení propojte baterii s nabíječkou a zapněte spínač. 4. Nabíjejte pouze v prostorách, kde je zajištěna dostatečná ventilace. 5. Zkontrolujte, zda je napětí na výkonovém štítku vašeho přístroje v souladu se zdrojem elektrického proudu. Vstupní napětí nabíječky je 230V. 6. Pokud se baterie plně vybila, vyčkejte před dobíjením alespoň 10 minut. 7. Během nabíjení se nabíječka zahřívá, tento jev je normální. 8. Pokud se červená kontrolka nerozsvítí, zkontrolujte, zda je nabíječka zapojena do elektrické zásuvky a zda není pojistka poškozená. 9. Tato nabíjecí jednotka je určena pouze pro nabíjení dodané baterie. Nepokoušejte se používat tuto nabíjecí jednotku s jakýmkoli jiným příslušenstvím. 10. Záruční servis pro nabíječku nepokrývá tyto případy: a) poškození krytu nabíječky b) rozmontování či pozměnění c) zapojení k jiné baterii, než která byla k nabíječce přibalena. 11. USCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE - Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní a provozní instrukce k modelu nabíječky: DC24V6A. 12. Před použitím nabíječky baterií si přečtěte všechny instrukce a upozornění uvedená na nabíječce, baterii a produktu, který funguje na baterii. 13. POZOR - Abyste snížili riziko úrazu, nabíjete pouze dobíjecí typy baterií. Jiné typy baterií mohou zapříčinit úraz osob a poškození majetku. 14. Křivka charakteristiky nabíjení pro baterie 10AH. Nabíjecí kapacita indikace kontrolkou oranžové světlo zelené světlo Doba nabíjení (hodin) 15. Doporučení: Abyste se vyhli poruchám činnosti, pokud potřebujete baterii dobít poté, co byla odpojena, zapněte ji po 5 sekundách. CZ 12

E-SCOOTER. Návod k použití. Upozornění: Pláště, duše, pneumatiky a baterie jsou spotřebním dílem. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

E-SCOOTER. Návod k použití. Upozornění: Pláště, duše, pneumatiky a baterie jsou spotřebním dílem. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. E-SCOOTER Návod k použití CZ Servis V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití.

Více

Cyklistický trenažér

Cyklistický trenažér Cyklistický trenažér NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. CZ Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte

Více

BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY

BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY CZ návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení produktu. Prosím přečtěte si pečlivě následující návod k použití a řiďte se jeho pokyny. Návod uschovejte pro pozdější použití. CZ 1 VAROVÁNÍ:

Více

OPRAVÁTOR Všeobecná bezpečnostní opatření 1) Bezpečnost na pracovišti 2) Bezpečnostní pokyny týkající se elektřiny 3) Osobní bezpečnost

OPRAVÁTOR Všeobecná bezpečnostní opatření 1) Bezpečnost na pracovišti 2) Bezpečnostní pokyny týkající se elektřiny 3) Osobní bezpečnost OPRAVÁTOR CZ Návod k používání model TD9508BT1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné

Více

STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY

STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY NÁVOD K OBSLUZE model N1F KZ2-250 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si důkladně tento návod k obsluze dříve než zahájíte provoz s přístrojem. Návod k

Více

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. POPIS DÍLŮ Počet Název dílu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k použití! Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

NÁVOD K POUŽITÍ. Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k použití! Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. NÁVOD K POUŽITÍ CZ Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k použití! Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. FUNKCE: stoupání, klesání a otáčení, přistávání VLASTNOSTI: lehký trup letadla,

Více

VIBRA BELT GENIUS PROSÍM, PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ TENTO NÁVOD, NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT. NÁVOD K POUŽITÍ

VIBRA BELT GENIUS PROSÍM, PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ TENTO NÁVOD, NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT. NÁVOD K POUŽITÍ VIBRA BELT GENIUS NÁVOD K POUŽITÍ PROSÍM, PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ TENTO NÁVOD, NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT. VIBRA BELT GENIUS je dokonale zkonstruovaný pás, který využívá unikátního oscilačního masážního

Více

DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a dbejte dodržování všech uvedených instrukcí. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

Více

Návod k použití. Mixér Nutrimax Pro (model HP-1409)

Návod k použití. Mixér Nutrimax Pro (model HP-1409) Mixér Nutrimax Pro Návod k použití Mixér Nutrimax Pro (model HP-1409) CZ Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí

Více

Aku vrtačka. model: J0Z-KT03-18. návod k použití

Aku vrtačka. model: J0Z-KT03-18. návod k použití Aku vrtačka model: J0Z-KT03-18 návod k použití Aku vrtačka CZ Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen.

Více

OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU

OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Popis přístroje Užití zesilovače zvuku Nastavte hlasitost na

Více

CZ -1- Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

CZ -1- Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz Bazénový ruční aku vysavač Návod k použití Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

ROTAČNÍ SEKAČKA. Nevystavujte stroj dešti. Nepracujte za mokra. Stroj skladujte na suchém místě. Nebezpečí poranění vlivem vymrštěných kamenů

ROTAČNÍ SEKAČKA. Nevystavujte stroj dešti. Nepracujte za mokra. Stroj skladujte na suchém místě. Nebezpečí poranění vlivem vymrštěných kamenů ROTAČNÍ SEKAČKA NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte další osobě,

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SVL-45

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SVL-45 PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SVL-45 Obsah: 1. ÚVOD.. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ. 3 2.1. Před jízdou 2.2. Při jízdě 3. POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ 4. Ovládání.. 6 4.1. Ovládací panel 4.2. Ovládání stroje 4.3.

Více

VRTULNÍK MINI 3.5. Návod k použití

VRTULNÍK MINI 3.5. Návod k použití CZ VRTULNÍK MINI 3.5 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku! Prosím, přečtěte si tento návod k použití a uschovejte jej i pro pozdější nahlédnutí. Hračka obsahuje malé části, nebezpečí

Více

SVĚTLO + ZVONEK + ALARM

SVĚTLO + ZVONEK + ALARM SVĚTLO + ZVONEK + ALARM CZ NÁVOD K POUŽITÍ Model:MB8915 MULTIFUNKČNÍ PŘÍSTROJ AUTOMATICKÝ SENZOR POHYBU OHLÁSÍ NÁVŠTĚVNÍKA ROSZVÍCENÍM SVĚTLA A MELODIÍ. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme,

Více

VRTULNÍK. Model FX059, FX049, FX039

VRTULNÍK. Model FX059, FX049, FX039 CZ VRTULNÍK Model FX059, FX049, FX039 Úvod Tento návod si, prosím, pečlivě přečtěte před prvním použitím a uchovejte ho pro pozdější nahlédnutí. Varování 1. Toto není hračka. Je to výrobek kombinující

Více

ELEKTRICKÝ SKÚTR HS-589 DELUXE

ELEKTRICKÝ SKÚTR HS-589 DELUXE ELEKTRICKÝ SKÚTR HS-589 DELUXE POUŽITÍ Elektrický skútr je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby, osoby se sníženou schopností mobility, postižením dolních končetin

Více

Vysavač listí. Návod k použití. Značení Jmenovitý příkon Bez zátěže ZF9121B 2 000 W max. 15 000 ot./min

Vysavač listí. Návod k použití. Značení Jmenovitý příkon Bez zátěže ZF9121B 2 000 W max. 15 000 ot./min CZ Vysavač listí Návod k použití Značení Jmenovitý příkon Bez zátěže ZF9121B 2 000 W max. 15 000 ot./min Specifikace Jmenovité napětí Max. rychlost sání Maximální výstup vzduchu Kapacita sběrného vaku

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA HS-890 CADIZ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA HS-890 CADIZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA HS-890 CADIZ Elektrický skútr OBSAH ÚVOD-------------- --------------------------------------------------------1 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ---- -----------------------------------------2

Více

ELEKTROKOLOBĚŽKA APACHE ENFANT ÚVOD

ELEKTROKOLOBĚŽKA APACHE ENFANT ÚVOD ELEKTROKOLOBĚŽKA APACHE ENFANT Verze 4-2013 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokoloběžky APACHE ENFANT, která Vám dopřeje nevšední zážitek zdoláváním velkých dávek kilometrů s potěšením z pohodlné jízdy

Více

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pokud používáte elektrické přístroje, dodržujte základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících: Před použitím šicího stroje si přečtěte následující

Více

ČTYŘKOLKA CH910 NÁVOD K POUŽITÍ

ČTYŘKOLKA CH910 NÁVOD K POUŽITÍ ČTYŘKOLKA CH910 NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme za projevenou důvěru a zakoupení tohoto produktu. Věříme, že budete s touto dětskou motorkou plně spokojeni a přinese Vašim dětem mnoho radosti. Přečtěte si

Více

strana [ 2 ] 1. Jak se co jmenuje 1.1. Všeobecné Freedom CS

strana [ 2 ] 1. Jak se co jmenuje 1.1. Všeobecné Freedom CS Návod k obsluze 1. Jak se co jmenuje 1.1. Všeobecné Freedom CS 1 8 7 6 2 10 9 5 3 11 4 1 řídítka 2 vidlice 3 motor v náboji 4 převodník (integrovaný senzor točivého momentu) 5 řídící jednotka 6 nosič 7

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

ELEKTROKOLOBĚŽKA APACHE ENFANT ÚVOD

ELEKTROKOLOBĚŽKA APACHE ENFANT ÚVOD ELEKTROKOLOBĚŽKA APACHE ENFANT Verze 1-2013 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokoloběžky APACHE ENFANT, která Vám dopřeje nevšední zážitek zdoláváním velkých dávek kilometrů s potěšením z pohodlné jízdy

Více

NÁVOD K OBSLUZE ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 2 + SH HFZCAI ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 2 + SH HFZCAI ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ -1- Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

How it works. HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD NA POUŽÍVANIE NÁVOD K OBSLUZE VERZE 5.1

How it works. HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD NA POUŽÍVANIE NÁVOD K OBSLUZE VERZE 5.1 How it works. HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD NA POUŽÍVANIE NÁVOD K OBSLUZE VERZE 5.1 Obsah 1 Všeobecné 4 1.1 Použití příručky 4 1.2 Servis a technická podpora 4 2 Bezpečnost 5 2.1 Baterie EnergyPak 5 2.2 Nabíječka

Více

B-228 Strojek na vlasy Návod k obsluze

B-228 Strojek na vlasy Návod k obsluze B-228 Strojek na vlasy Návod k obsluze PŘEČTĚTE JSI VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM A ODLOŽTE NÁVOD PRO PŘÍPAD POUŽITÍ V BUDOUCNOSTI 1 Důležité bezpečnostní pokyny Všeobecné bezpečnostní pokyny Pro zamezení

Více

DŮLEŽITÉ: Přečtěte si pozorně tyto informace před tím, než začnete kočárek používat a uchovejte si je pro případné další použití.

DŮLEŽITÉ: Přečtěte si pozorně tyto informace před tím, než začnete kočárek používat a uchovejte si je pro případné další použití. DŮLEŽITÉ: Přečtěte si pozorně tyto informace před tím, než začnete kočárek používat a uchovejte si je pro případné další použití. Pokud se nebudete držet těchto instrukci, mohla by být ohrožena bezpečnost

Více

Při jízdě doporučujeme používání bezpečnostní přilby stejně tak, jako na klasickém jízdním kole.

Při jízdě doporučujeme používání bezpečnostní přilby stejně tak, jako na klasickém jízdním kole. Mějte, prosím, na paměti, že celý systém a především jeho baterie vyžaduje pravidelnou údržbu a vhodné skladování. Před použitím si prosím přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál. V případě nevhodného

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

Návod k použití P/box

Návod k použití P/box herní konzole herní konzole herní konzole manual_konzole_herni.indd 1 16.07.15 13:26 Návod k použití P/box CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrobku.

Více

VÍŘIVÝ BAZÉN - MODEL č 54100

VÍŘIVÝ BAZÉN - MODEL č 54100 VÍŘIVÝ BAZÉN - MODEL č 54100 NÁVOD K POUŽITÍ Pozorně si přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte další osobě, předejte jí i tento návod k použití.

Více

Vysavač Návod k obsluze

Vysavač Návod k obsluze Vysavač Návod k obsluze CZ Před zapnutím přístroje se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze

Více

MINIPRAČKA MODEL: XPB15-2008

MINIPRAČKA MODEL: XPB15-2008 MINIPRAČKA MODEL: XPB15-2008 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku! Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Tento model pračky je

Více

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. I když jsme vynaložili velké úsilí k zajištění kvality každého

Více

VRTULNÍK X - 1 Air Fox

VRTULNÍK X - 1 Air Fox VRTULNÍK X - 1 Air Fox Návod k použití 1) Bezpečnostní předpisy a varování 1. Neopravujte ani nevyměňujte jakoukoliv část výrobku bez konzultace s prodejcem, jinak zodpovídáte za možné následky. 2. Používejte

Více

Přečtěte si a uschovejte tento návod.

Přečtěte si a uschovejte tento návod. Výr. Číslo: 305 CZ: Přečtěte si a uschovejte tento návod. JD Bug Scooter-vlastní manuál + bezpečnostní příručka Skútr - díly a komponenty Rozložení Bug JD skútry při prvním použití Kontrola před jízdou

Více

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Bezpečnostní pokyny Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.

Více

Tento výrobek Vám určitě přinese spoustu skvělých okamžiků a radosti.

Tento výrobek Vám určitě přinese spoustu skvělých okamžiků a radosti. Úvod Vážený zákazníku, Blahopřejeme k zakoupení elektrického kola Lovelec! Tento výrobek Vám určitě přinese spoustu skvělých okamžiků a radosti. Toto elektrické kolo patří do kategorie PEDELEC (Pedal Electric

Více

HVĚZDÁŘSKÝ DALEKOHLED. Návod k použití

HVĚZDÁŘSKÝ DALEKOHLED. Návod k použití HVĚZDÁŘSKÝ DALEKOHLED Návod k použití CZ DŮLEŽITÉ VAROVÁNÍ Nikdy se nedívejte dalekohledem na Slunce ani do jeho blízkosti a pokud svěříte dalekohled dětem, mějte je vždy pod dohledem. Poškození zraku

Více

ELEKTRICKÝ SKÚTR CITY 306 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ELEKTRICKÝ SKÚTR CITY 306 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ELEKTRICKÝ SKÚTR CITY 306 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Děkujeme za nákup našeho elektrického skútru. Před použitím pečlivě čtěte tuto uživatelskou příručku. OBSAH I. PRO UŽIVATELE II. POPIS HLAVNÍCH ČÁSTÍ III.

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE Kombinovaný kočárek KUNERT Libero

NÁVOD K OBSLUZE Kombinovaný kočárek KUNERT Libero NÁVOD K OBSLUZE Kombinovaný kočárek KUNERT Libero UPOZORNĚNÍ : VAROVÁNÍ : Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod a dbejte jeho pokynů. Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případnou

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Před používáním tohoto výrobku si přečtěte a pochopte tento návod. Výr. Číslo 2340

Před používáním tohoto výrobku si přečtěte a pochopte tento návod. Výr. Číslo 2340 Před používáním tohoto výrobku si přečtěte a pochopte tento návod. Výr. Číslo 2340 Nabíjení baterie Po každé jízdě vypnout. Když ponecháte bez používání, baterie se nebude muset dát nabít. Opravy a

Více

ELEKTROKOLO MODEL : e-atland 5.0

ELEKTROKOLO MODEL : e-atland 5.0 ELEKTROKOLO MODEL : e-atland 5.0 Dovozce pro ČR: CRUSSIS electrobikes s.r.o., K Březince 227, 182 00 Praha 8, IČO: 24819671, Tel.: 283 101 361-2 SPECIFIKACE ELEKTROKOLA Model e-atland 5.0 je elektrokolo

Více

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost... 3 4.3

Více

Elektronická kuchyňská váha

Elektronická kuchyňská váha Elektronická kuchyňská váha návod k použití CZ Funkce a specifikace 1. Hodiny, které fungují i když váha není v provozu 2. Nastavitelné stopky, senzor teploty okolí 3. Měření objemu tekutin 4. Převod g

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

FZN 4001-A FZN 4002-AT

FZN 4001-A FZN 4002-AT FZN 4001-A FZN 4002-AT 1 English... 1 17 eština... 18 31 Sloven ina... 32 45 Magyarul... 46 59 Polski... 60 73... 74 87 Lietuvi... 88 101 1 1 3 2 6 7 2 3 0 8 qg qf qd qs qa 4 5 4 4 8 4 5 9 FZN 4001-A /

Více

PROTECO VYŽÍNAČ STRUNOVÝ 500W PROTECO 51.06-VS-500

PROTECO VYŽÍNAČ STRUNOVÝ 500W PROTECO 51.06-VS-500 VYŽÍNAČ STRUNOVÝ 500W PROTECO 51.06-VS-500 4 5 1 1 2 3 7 Nastavení pro začišťování okrajů trávníku 15 9 10 13 6 8 1. Rukojeť 2. Vypínač 3. Úchyt pro zajištění prodlužovacího kabelu 4. Přední stavitelná

Více

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065 Návod k použití RADIÁTOR MICA R-065 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP ŘEZAČKA Návod k obsluze EBA 435 E EBA 435 EP 1 Bezpečnostní opatření Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ Stropní Ventilátor Model Fresco (FN522XX) NEŽ ZAČNETE Správné použití: - Tento produkt je výhradně určen jako stropní ventilátor k nekomerčním účelům. - Tento produkt musí

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

ES-166 Napařovací žehlička

ES-166 Napařovací žehlička ES-166 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležitá upozornění Pro zamezení poruch jsi tento Návod k obsluze pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace se zařízením

Více

SADA BIFS III ELEKTROPOHON PRO JÍZDNÍ KOLA

SADA BIFS III ELEKTROPOHON PRO JÍZDNÍ KOLA ELEKTROPOHON PRO JÍZDNÍ KOLA SADA BIFS III 1 VERZE 2-2012 Pavel Bárta BP LUMEN Puškinova 546, 542 32 Úpice Tel: 499 881 327, 603 378 710 info@bplumen.cz, www.bplumen.cz Úvod Nový, 24V elektropohon s možností

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 712 HFZCAII ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 712 HFZCAII ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

PROTECO VYŽÍNAČ STRUNOVÝ 350W PROTECO 51.06-VS-350

PROTECO VYŽÍNAČ STRUNOVÝ 350W PROTECO 51.06-VS-350 VYŽÍNAČ STRUNOVÝ 350W PROTECO 51.06-VS-350 2 1 obr. 1 obr. 2 b a 5 4 3 6 7 obr. 3 obr. 4 8 12 9 1. oddělitelná rukojeť 2. aretační tlačítko 3. vypínač 4. úchyt pro zajištění prodlužovacího kabelu 5. aretační

Více

POZNATKY O ČIŠTĚNÍ VODY V BAZÉNECH

POZNATKY O ČIŠTĚNÍ VODY V BAZÉNECH UV STERILIZÁTOR CZ návod k použití (model CUV 118) Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Pokud výrobek předáváte dalšímu uživateli, předejte mu i tento návod.

Více

ADVENTO MANUÁL PRO UŽIVATELE NÁKLADNÍ ELEKTRICKÁ TŘÍKOLKA. w w w.p ra c o v n i v o zi d l a.c z

ADVENTO MANUÁL PRO UŽIVATELE NÁKLADNÍ ELEKTRICKÁ TŘÍKOLKA. w w w.p ra c o v n i v o zi d l a.c z MANUÁL PRO UŽIVATELE w w w.p ra c o v n i v o zi d l a.c z OBSAH str. 1. Představení zařízení 3-4 2. Technické údaje 4 3. Komponenty e-tříkolky 5 4. Funkce jednotlivých indikátorů 5 5. Ovládací prvky 6

Více

FG-18 Hrnec k vaření rýže

FG-18 Hrnec k vaření rýže FG-18 Hrnec k vaření rýže Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny - K zabránění poruch si tento Návod k obsluze pečlivé přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace se

Více

Uživatelská příručka pro Elektrokola (IN 2020, IN 2021, IN 2023, IN 2024, IN 2025, IN 2026, IN 2027) Ilustrační foto

Uživatelská příručka pro Elektrokola (IN 2020, IN 2021, IN 2023, IN 2024, IN 2025, IN 2026, IN 2027) Ilustrační foto Uživatelská příručka pro Elektrokola (IN 2020, IN 2021, IN 2023, IN 2024, IN 2025, IN 2026, IN 2027) Obsah Obsah Hlavní technické a výkonnostní ukazatele Hlavní technické parametry motoru Metoda brzdění

Více

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE FZP 4516 B EN Obsah 27 CZ Řetězová pila Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto řetězovou pilu. Než ji začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případ dalšího

Více

NÁVOD K POUŽITÍ KM 3350 CZ KUCHYŇSKÝ HNĚTAČ

NÁVOD K POUŽITÍ KM 3350 CZ KUCHYŇSKÝ HNĚTAČ NÁVOD K POUŽITÍ KM 3350 CZ KUCHYŇSKÝ HNĚTAČ 1 Upozornění Než-li začnete přístroj používat, pozorně si přečtěte návod k použití. Zdroj napětí Tento přístroj by měl být připojen ke zdroji napětí se střídavým

Více

Návod k použití KŘOVINOŘEZ. Profi 750, Profi 1800

Návod k použití KŘOVINOŘEZ. Profi 750, Profi 1800 Návod k použití KŘOVINOŘEZ Profi 750, Profi 1800 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před uvedením křovinořezu do provozu si pozorně přečtěte tento návod. Dodržujte všechny uvedené pokyny. Návod

Více

Důležité Přečtěte tuto uživatelskou příručku dříve, než budete používat a uschovejte jej pro budoucí použití.

Důležité Přečtěte tuto uživatelskou příručku dříve, než budete používat a uschovejte jej pro budoucí použití. Důležité Přečtěte tuto uživatelskou příručku dříve, než budete používat a uschovejte jej pro budoucí použití. Nebezpečí Udržujte nabíječku a dezinfekční stanici mimo dosahu vody či jiných čisticích prostředků.

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

Profesionální 3-kanálový kovový RC vrtulník s gyroskopem a dvojitým motorem QS5889

Profesionální 3-kanálový kovový RC vrtulník s gyroskopem a dvojitým motorem QS5889 Profesionální 3-kanálový kovový RC vrtulník s gyroskopem a dvojitým motorem QS5889 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod Tento profesionální RC vrtulník Vás nikdy

Více

LR 7140. Domácí výčep na pivo Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7140. Domácí výčep na pivo Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7140 Domácí výčep na pivo Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme

Více

SCHREDERCAT 8240 SCHREDERCAT 8240cc

SCHREDERCAT 8240 SCHREDERCAT 8240cc NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVAČKY a Záruční list SCHREDERCAT 8240 SCHREDERCAT 8240cc 1 Děkujeme, vybrali jste si skartovací stroj IDEAL. Můžete si být jistí, že jste zvolili správně. Před použitím přečtěte návod

Více

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 NÁVOD K OBSLUZE NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku od firmy Auto Kelly, a.s. Věříme, že budete s naším výrobkem plně spokojeni a že nám zachováte Vaši

Více

ŠTÍPAČKA DŘÍVÍ NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si pečlivě tento návod k obsluze.

ŠTÍPAČKA DŘÍVÍ NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si pečlivě tento návod k obsluze. NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si pečlivě tento návod k obsluze. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Předáváte-li výrobek jiné osobě, předejte jí i

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

DIGITÁLNÍ ALKOHOL TESTER

DIGITÁLNÍ ALKOHOL TESTER DIGITÁLNÍ ALKOHOL TESTER Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

PROTECOR. pistole horkovzdušná 2000 W 51.07-HP-02

PROTECOR. pistole horkovzdušná 2000 W 51.07-HP-02 pistole horkovzdušná 2000 W PROTECOR 51.07-HP-02 1 2 9 3 Popis přístroje 1) Kovová výfuková trubice 2) 2-polohový přepínač 3) Síťový kabel 4) Rozptylová tryska 5) Redukční tryska 6) Reflektorová tryska

Více

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ÚVOD Genoss ict Injection je aplikátor anestezie vytvořený pro bezpečnou a přesnou aplikaci anestezie do dané oblasti během dentální procedury. Před použitím

Více

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap ARTEMIS Distributor: firma Dalap BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

English... 5-10 Čeština...11-16 Slovenčina...17-22 Magyarul...23-28 Polski...29-34

English... 5-10 Čeština...11-16 Slovenčina...17-22 Magyarul...23-28 Polski...29-34 FZR 1010 2 English... 5-10 Čeština...11-16 Slovenčina...17-22 Magyarul...23-28 Polski...29-34 1 FZR 1010 3 2 3 4 5 6 PUSH REEL MOWER USER'S MANUAL 4 7 8 9 FZR 1010 Obsah 11 CZ Ruční sekačka NÁVOD K OBSLUZE

Více

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829*

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* 2370 Příručka pro Obsluhu Č. modelu: M23702004-230V/50HZ M23702094-230V/50HZ U.K. 1010330-230V/240V/50HZ 1010331-220V/60HZ www.tennantco.com 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* OBSLUHA Tato příručka je

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 Akumulátorová vrtačka s nastavením příklepu Obj. č.: 82 76 81 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže

Více

Jazz Dry s lithiovou baterií. Návod k použití

Jazz Dry s lithiovou baterií. Návod k použití Jazz Dry s lithiovou baterií Návod k použití 1 K A B J C D E F G H I 2 3 NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ Tento vysavač by měl být používán pouze pro úklid domácnosti a v souladu s touto uživatelskou příručkou.

Více

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

ELEKTROKOLO. APACHE ELADY 7-sp ÚVOD

ELEKTROKOLO. APACHE ELADY 7-sp ÚVOD ELEKTROKOLO APACHE ELADY 7-sp Verze 2-2012 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ELADY, které Vám dopřeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometrů s potěšením z cyklistiky

Více

Dětská motorka POLICE

Dětská motorka POLICE Dětská motorka POLICE Návod k použití - PK135 Charakteristika Motorka elegantních a moderních tvarů Automatické vypínání Napájení na nabíjecí baterie Jízda dopředu i couvání Výstražná zvuková signalizace

Více

'867 0$1$*(5 Návod k použití

'867 0$1$*(5 Návod k použití Návod k použití DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Děkujeme Vám za zakoupení nového vysavače Hoover Dust Manager. Návod k obsluze - Tento přístroj má být používán pouze k účelu popsaném v návodu k použití. Seznamte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektrický naviják. ěsíců

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektrický naviják. ěsíců NÁVOD K POUŽITÍ Elektrický naviják ěsíců Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku. Před montáží a použitím si důkladně prostudujte tento návod k použití. Poskytne Vám důležité a užitečné

Více

Golfky Combi F2 NÁVOD K POUŽITÍ

Golfky Combi F2 NÁVOD K POUŽITÍ Golfky Combi F2 NÁVOD K POUŽITÍ SEZNAM DÍLŮ 1 1. 1 2. 1. 2. 1 3. 3. 4. 5. 1 4. 6. 1 0. 1 6. 1 5. 7. 1 7. 8. 9. 1 8. 1 9. 2 3 2.5 4 2.5 5 6 4.4 DŮLEŽITÉ: PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ PŘED POUŽITÍM A UCHOVEJTE PRO

Více