Dotazník - Rozvoj obce Šardice do roku 2021

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotazník - Rozvoj obce Šardice do roku 2021"

Transkript

1 :35:49

2 Základní údaje Název výzkumu Dotazník - Rozvoj obce Šardice do roku 2021 Autor Obec Šardice Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku První odpověď Poslední odpověď Doba trvání 33 dnů on-line dotazníky zdarma 2

3 Statistika respondentů ,3 % Počet návštěv Počet dokončených Počet nedokončených Pouze zobrazení Celková úspěšnost vyplnění dotazníku Historie návštěv ( ) Počet návštěv (267) Počet dokončených (137) Celkem návštěv Zdroje návštěv Čas vyplňování dotazníku 29,2 % 51,3 % 45,3 % 36,5 % 94,2 % 25,5 % Pouze zobrazeno (45,3 %) Nedokončeno (3,4 %) Dokončeno (51,3 %) Webový odkaz (5,8 %) Přímý odkaz (94,2 %) 1-2 min. (5,1 %) 2-5 min. (36,5 %) 5-10 min. (25,5 %) min. (29,2 %) >60 min. (3,6 %) on-line dotazníky zdarma 3

4 Výsledky Jak hodnotíte následující oblasti v obci Šardice (oznámkujte jako ve škole: 1=výborně, 5 = nedostatečně, 0 = nemohu posoudit, nemám zkušenosti, nechci hodnotit). Matice výběru z možností, zodpovězeno 137x, nezodpovězeno 0x Odpověď Komunikace obecního úřadu s občany 57 (41,6 %) 32 (23,4 %) 28 (20,4 %) 7 (5,1 %) 3 (2,2 %) 10 (7,3 %) Práce obecního úřadu 51 (37,2 %) 41 (29,9 %) 25 (18,2 %) 5 (3,6 %) 3 (2,2 %) 12 (8,8 %) Práce zastupitelstva 6 (4,4 %) 47 (34,3 %) 33 (24,1 %) 17 (12,4 %) 3 (2,2 %) 31 (22,6 %) Podpora zájmových organizací 46 (33,6 %) 48 (35,0 %) 17 (12,4 %) 2 (1,5 %) 3 (2,2 %) 21 (15,3 %) Péče o památky 74 (54,0 %) 33 (24,1 %) 16 (11,7 %) 3 (2,2 %) 2 (1,5 %) 9 (6,6 %) Místní komunikace včetně chodníků 26 (19,0 %) 54 (39,4 %) 27 (19,7 %) 14 (10,2 %) 10 (7,3 %) 6 (4,4 %) Zimní údržba 23 (16,8 %) 57 (41,6 %) 20 (14,6 %) 16 (11,7 %) 12 (8,8 %) 8 (5,8 %) Nakládání s odpady, třídění a recyklace 63 (46,0 %) 52 (38,0 %) 11 (8,0 %) 3 (2,2 %) 2 (1,5 %) 6 (4,4 %) Celkový vzhled obce 40 (29,2 %) 53 (38,7 %) 29 (21,2 %) 4 (2,9 %) 2 (1,5 %) 8 (5,8 %) Bezpečnost v obci 23 (16,8 %) 47 (34,3 %) 26 (19,0 %) 18 (13,1 %) 10 (7,3 %) 13 (9,5 %) Přírodní prostředí v okolí obce 36 (26,3 %) 47 (34,3 %) 34 (24,8 %) 6 (4,4 %) 4 (2,9 %) 10 (7,3 %) Množství a kvalita obecní zeleně 31 (22,6 %) 39 (28,5 %) 41 (29,9 %) 11 (8,0 %) 4 (2,9 %) 11 (8,0 %) Dopravní spoje do okolí 17 (12,4 %) 37 (27,0 %) 42 (30,7 %) 14 (10,2 %) 8 (5,8 %) 19 (13,9 %) Bezbariérovost obce 23 (16,8 %) 47 (34,3 %) 19 (13,9 %) 7 (5,1 %) 2 (1,5 %) 39 (28,5 %) Dostupnost zdravotní péče 64 (46,7 %) 33 (24,1 %) 18 (13,1 %) 6 (4,4 %) 4 (2,9 %) 12 (8,8 %) Kvalita zdravotní péče 28 (20,4 %) 30 (21,9 %) 22 (16,1 %) 17 (12,4 %) 15 (10,9 %) 25 (18,2 %) Péče o nemocné a staré občany 40 (29,2 %) 35 (25,5 %) 13 (9,5 %) 11 (8,0 %) 4 (2,9 %) 34 (24,8 %) Možnost nakupování 69 (50,4 %) 39 (28,5 %) 13 (9,5 %) 6 (4,4 %) 2 (1,5 %) 8 (5,8 %) Možnosti pro výstavbu rodinných domů 12 (8,8 %) 20 (14,6 %) 34 (24,8 %) 22 (16,1 %) 9 (6,6 %) 40 (29,2 %) Dostupnost bydlení 16 (11,7 %) 37 (27,0 %) 22 (16,1 %) 20 (14,6 %) 8 (5,8 %) 34 (24,8 %) Kvalita bydlení 40 (29,2 %) 45 (32,8 %) 25 (18,2 %) 3 (2,2 %) 2 (1,5 %) 22 (16,1 %) Kvalita vzdělávání v ZŠ - první stupeň 17 (12,4 %) 28 (20,4 %) 11 (8,0 %) 15 (10,9 %) 7 (5,1 %) 59 (43,1 %) Kvalita vzdělávání v ZŠ - druhý stupeň 15 (10,9 %) 18 (13,1 %) 18 (13,1 %) 14 (10,2 %) 11 (8,0 %) 61 (44,5 %) Kvalita zájmového vzdělávání 18 (13,1 %) 37 (27,0 %) 29 (21,2 %) 4 (2,9 %) 1 (0,7 %) 48 (35,0 %) on-line dotazníky zdarma 4

5 Kvalita zájmového vzdělávání 18 (13,1 %) 37 (27,0 %) 29 (21,2 %) 4 (2,9 %) 1 (0,7 %) 48 (35,0 %) Kvalita vzdělávání v detašovaném pracovišti ZUŠ 28 (20,4 %) 29 (21,2 %) 7 (5,1 %) 1 (0,7 %) 1 (0,7 %) 71 (51,8 %) Úroveň kulturního využití 47 (34,3 %) 43 (31,4 %) 27 (19,7 %) 9 (6,6 %) 0 11 (8,0 %) Úroveň sportovního vyžití 35 (25,5 %) 34 (24,8 %) 32 (23,4 %) 14 (10,2 %) 5 (3,6 %) 17 (12,4 %) Příležitosti pro podnikání v obce 15 (10,9 %) 24 (17,5 %) 24 (17,5 %) 13 (9,5 %) 5 (3,6 %) 56 (40,9 %) Pracovní příležitosti v obci 7 (5,1 %) 27 (19,7 %) 17 (12,4 %) 35 (25,5 %) 17 (12,4 %) 34 (24,8 %) Mezilidské vztahy 10 (7,3 %) 30 (21,9 %) 52 (38,0 %) 20 (14,6 %) 11 (8,0 %) 14 (10,2 %) 57 (41,6%) 32 (23,4%) 28 (20,4%) 5,1% 7,3% 51 (37,2%) 41 (29,9%) 25 (18,2%) 12 (8,8%) 4,4% 47 (34,3%) 33 (24,1%) 17 (12,4%) 31 (22,6%) 46 (33,6%) 48 (35,0%) 17 (12,4%) 21 (15,3%) 74 (54,0%) 33 (24,1%) 16 (11,7%) 6,6% 26 (19,0%) 54 (39,4%) 27 (19,7%) 14 (10,2%) 7,3% 4,4% 23 (16,8%) 57 (41,6%) 20 (14,6%) 16 (11,7%) 12 (8,8%) 5,8% 63 (46,0%) 52 (38,0%) 11 (8,0%) 4,4% 40 (29,2%) 53 (38,7%) 29 (21,2%) 5,8% 23 (16,8%) 47 (34,3%) 26 (19,0%) 18 (13,1%) 7,3% 13 (9,5%) 36 (26,3%) 47 (34,3%) 34 (24,8%) 4,4% 7,3% 31 (22,6%) 39 (28,5%) 41 (29,9%) 11 (8,0%) 11 (8,0%) 17 (12,4%) 37 (27,0%) 42 (30,7%) 14 (10,2%) 5,8% 19 (13,9%) 23 (16,8%) 47 (34,3%) 19 (13,9%) 5,1% 39 (28,5%) 64 (46,7%) 33 (24,1%) 18 (13,1%) 4,4% 12 (8,8%) 28 (20,4%) 30 (21,9%) 22 (16,1%) 17 (12,4%) 15 (10,9%) 25 (18,2%) 40 (29,2%) 35 (25,5%) 13 (9,5%) 11 (8,0%) 34 (24,8%) 69 (50,4%) 39 (28,5%) 13 (9,5%) 4,4% 5,8% 12 (8,8%) 20 (14,6%) 34 (24,8%) 22 (16,1%) 6,6% 40 (29,2%) 16 (11,7%) 37 (27,0%) 22 (16,1%) 20 (14,6%) 5,8% 34 (24,8%) 40 (29,2%) 45 (32,8%) 25 (18,2%) 22 (16,1%) 17 (12,4%) 28 (20,4%) 11 (8,0%) 15 (10,9%) 5,1% 59 (43,1%) 15 (10,9%) 18 (13,1%) 18 (13,1%) 14 (10,2%) 11 (8,0%) 61 (44,5%) 18 (13,1%) 37 (27,0%) 29 (21,2%) 48 (35,0%) 28 (20,4%) 29 (21,2%) 5,1% 71 (51,8%) 47 (34,3%) 43 (31,4%) 27 (19,7%) 6,6% 11 (8,0%) 35 (25,5%) 34 (24,8%) 32 (23,4%) 14 (10,2%) 17 (12,4%) 15 (10,9%) 24 (17,5%) 24 (17,5%) 13 (9,5%) 56 (40,9%) 5,1% 27 (19,7%) 17 (12,4%) 35 (25,5%) 17 (12,4%) 34 (24,8%) 7,3% 30 (21,9%) 52 (38,0%) 20 (14,6%) 11 (8,0%) 14 (10,2%) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% on-line dotazníky zdarma 5

6 Co je pro váš život v obci Šardice nejcennější? (označte maximálně 5 odpovědí) Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 135x, nezodpovězeno 2x Možnosti odpovědí Responzí Podíl Hezké prostředí obce 86 63,7 % Dostupné, nebo příjemné bydlení 47 34,8 % Zdravotní péče 55 40,7 % Možnosti dopravního spojení 43 31,9 % Možnost pracovního uplatnění 19 14,1 % Dobré nákupní možnosti 33 24,4 % Možnosti rekreace v okolí obce 7 5,2 % Sportovní vyžití 17 12,6 % Kontakty se sousedy a dalšími obyvateli obce 52 38,5 % Kulturní vyžití 29 21,5 % Možnost vzdělávání 22 16,3 % Možnost podnikání 4 3,0 % Bezpečnost v obci 63 46,7 % Jiné 9 6,7 % 86 (63,7%) 47 (34,8%) 55 (40,7%) 43 (31,9%) 19 (14,1%) 33 (24,4%) 7 (5,2%) 17 (12,6%) 52 (38,5%) 29 (21,5%) 22 (16,3%) 4 (3,0%) 63 (46,7%) 9 (6,7%) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% on-line dotazníky zdarma 6

7 Jaká zařízení Vám v obci chybí? (označte maximálně 5 odpovědí) Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 135x, nezodpovězeno 2x Možnosti odpovědí Responzí Podíl Dětská hřiště, místa pro hraní dětí 18 13,3 % Cyklostezky, případně jejich propojení 82 60,7 % Volně přístupná vícúčelová hřiště (pro různé druhy sportů) 38 28,1 % Prostory s vybavením pro netradiční sporty (minigolf, pétanque, rugby, lezecká stěna) 13 9,6 % Informační centrum 15 11,1 % Hřiště pro organizované sporty (fotbal, volejbal...) 7 5,2 % Dráhy pro in-line brusle, skateboard ,0 % Parkovací plochy 51 37,8 % Bowling, squash, workout,cvičební prvky pro dospělé 38 28,1 % Tenisové kurty 35 25,9 % Koupaliště 53 39,3 % Jiné: 14 10,4 % 18 (13,3%) 82 (60,7%) 38 (28,1%) 13 (9,6%) 15 (11,1%) 7 (5,2%) 23 (17,0%) 51 (37,8%) 38 (28,1%) 35 (25,9%) 53 (39,3%) 14 (10,4%) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% on-line dotazníky zdarma 7

8 Která kulturní zařízení či akce v obci postrádáte? (zaznačte maximálně 3 odpovědi) Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 137x, nezodpovězeno 0x Možnosti odpovědí Responzí Podíl Diskotéka, taneční zábava 16 11,7 % Zájmové činnosti (klubovny, zájmové kroužky) 22 16,1 % Občanské iniciativy (spolky, kluby, sdružení) 7 5,1 % Možnosti dalšího vzdělávání (kurzy...) 16 11,7 % Vystoupení známých osobnosti 32 23,4 % Výstavy, galerie 9 6,6 % Koncerty 31 22,6 % Akce pro děti, karnevaly 17 12,4 % Nic mi nechybí, současný stav je dostačující 70 51,1 % Jiné: 9 6,6 % 16 (11,7%) 22 (16,1%) 7 (5,1%) 16 (11,7%) 32 (23,4%) 9 (6,6%) 31 (22,6%) 17 (12,4%) 70 (51,1%) 9 (6,6%) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% Na které oblasti by se podle Vás měla obce soustředit, měla by je řešit, podporovat? (označte maximálně 10 odpovědí) Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 135x, nezodpovězeno 2x Možnosti odpovědí Responzí Podíl Bezpečnost v obci 98 72,6 % Dostatek pracovních příležitostí 46 34,1 % on-line dotazníky zdarma 8

9 Údržba silnic, chodníků a parkovacích ploch 79 58,5 % Kvalita prostředí obce - čistota vzduchu, hluk, dostatek zeleně, upravená veřejná prostranství) 72 53,3 % Úroveň a dostupnost zdravotní péče 57 42,2 % Sportovní vyžití v obci a okolí 18 13,3 % Kulturní vyžití v obci 30 22,2 % Úroveň školských zařízení (MŠ, ZŠ, ZUŠ) 49 36,3 % Zapojování občanů do rozhodování, kominikace s občany 50 37,0 % Zapojování dětí a mládeže do ralizace projektů obce 20 14,8 % Spoluúčast veřejnosti v péči o životní prostředí 32 23,7 % Služby pro seniory (Charitní pečovatelská služba, domov pro seniory, lékárna) 65 48,1 % Možnosti podnikání 10 7,4 % Údržba památek v obci 19 14,1 % Dostupnost levného a kvalitního turistického ubytování 4 3,0 % Propagace zdravého životního stylu 12 8,9 % Nakládání s odpady, jejich třídění a recyklace 40 29,6 % Dopravní spojení s okolními obcemi a městy 46 34,1 % Dopravní situace v obci % Provoz a výkon obecního úřadu 26 19,3 % Propagace obce 17 12,6 % Cestovní ruch 2 1,5 % Biodiverzita a výsadba tradičních stromů a keřů 38 28,1 % Jiné: 9 6,7 % 98 (72,6%) 46 (34,1%) 79 (58,5%) 72 (53,3%) 57 (42,2%) 18 (13,3%) 30 (22,2%) 49 (36,3%) 50 (37,0%) 20 (14,8%) 32 (23,7%) 65 (48,1%) 10 (7,4%) 19 (14,1%) on-line dotazníky zdarma 9

10 4 (3,0%) 19 (14,1%) 12 (8,9%) 40 (29,6%) 46 (34,1%) 27 (20%) 26 (19,3%) 17 (12,6%) 2 (1,5%) 38 (28,1%) 9 (6,7%) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí v obci? (označte maximálně 3 odpovědi) Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 135x, nezodpovězeno 2x Možnosti odpovědí Responzí Podíl Černé skládky % Automobilová doprava 30 22,2 % Znečištěné ovzduší (spalováním odpadů) 73 54,1 % Neukázněnost občanů ,6 % Nedostatečná, nepravidelná intenzita odvážení odpadů 14 10,4 % 54 (40%) 30 (22,2%) 73 (54,1%) 102 (75,6%) 14 (10,4%) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% on-line dotazníky zdarma 10

11 Jsou problémy s čistotou a vzhledem obce? Pokud ano, jaké Vás trápí nejvíce? (označte maximálně 3 odpovědi) Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 137x, nezodpovězeno 0x Možnosti odpovědí Responzí Podíl Nedostatečný úklid silnice 18 13,1 % Znečištěné ovzduší 47 34,3 % Nezájem o pořádek ze strany spoluobčanů 77 56,2 % Nedostatek odpadkových košů 25 18,2 % Údržba veřejné zeleně 6 4,4 % Výsadba veřejné zeleně 29 21,2 % Nedostatečný estetický vzhled kolem rodinných domů 22 16,1 % Neshledávám problémy s čistotou obce 25 18,2 % Jiné: 9 6,6 % 18 (13,1%) 47 (34,3%) 77 (56,2%) 25 (18,2%) 6 (4,4%) 29 (21,2%) 22 (16,1%) 25 (18,2%) 9 (6,6%) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% on-line dotazníky zdarma 11

12 Které problémové oblasti v obci by měly být v nejbližší době prioritně řešeny? (označte maximálně 3 odpovědi) Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 135x, nezodpovězeno 2x Možnosti odpovědí Responzí Podíl Místní komunikace od kostela směrem za Dědinu 71 52,6 % Oprava chodníků v okolí mateřské školy 28 20,7 % Místní komunikace od sklepu Loydrák k ZŠ č. p ,7 % Pozemky pro nová stavební místa - stavba nových RD 45 33,3 % Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci 31 23,0 % Polní cesty 12 8,9 % Byty pro mladé (startovací byty) 24 17,8 % Byty pro sociálně znevýhodněné a slabé 9 6,7 % Byty pro seniory % Areál fotbalového hřiště + okolí tzv. koupaliště 10 7,4 % Kabelová televize 18 13,3 % Oprava rezidence(statika, oprava třechy, fasáda) 18 13,3 % Jiné: 7 5,2 % 71 (52,6%) 28 (20,7%) 28 (20,7%) 45 (33,3%) 31 (23,0%) 12 (8,9%) 24 (17,8%) 9 (6,7%) 54 (40%) 10 (7,4%) 18 (13,3%) 18 (13,3%) 7 (5,2%) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% on-line dotazníky zdarma 12

13 Hledáte v současné době nějakou konkrétní pomoc nebo sociální službu? (můžete označit i více odpovědí) Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 133x, nezodpovězeno 4x Možnosti odpovědí Responzí Podíl Pečovatelskou službu, podávání potravy, zdravotní ošetření, injekce ,5 % Dovoz obědů 4 3,0 % Úklid domácnosti 6 4,5 % Nákupy 6 4,5 % Doprava 6 4,5 % Pomoc při cestě k lékaři 7 5,3 % Denní stacionář 36 27,1 % Domov pro seniory (popřípadě jiné pobytové zařízení) 87 65,4 % Telefonní krizovou linku 8 6,0 % Jiné 23 17,3 % 14 (10,5%) 4 (3,0%) 6 (4,5%) 6 (4,5%) 6 (4,5%) 7 (5,3%) 36 (27,1%) 87 (65,4%) 8 (6,0%) 23 (17,3%) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% on-line dotazníky zdarma 13

14 Jakou cestou získáváte informace z obecního úřadu. (ohodnoťte kvalitu 1 = výborně, 5 = nedostatečně, 0 = nemohu posoudit, nemámzkušenost, nechci hodnotit) Matice výběru z možností, zodpovězeno 137x, nezodpovězeno 0x Odpověď Z obecního zpravodaje 82 (59,9 %) 32 (23,4 %) 9 (6,6 %) 2 (1,5 %) 1 (0,7 %) 11 (8,0 %) Z úřední desky a vývěsek 48 (35,0 %) 15 (10,9 %) 10 (7,3 %) 5 (3,6 %) 1 (0,7 %) 58 (42,3 %) Z místního rozhlasu 77 (56,2 %) 28 (20,4 %) 17 (12,4 %) 3 (2,2 %) 7 (5,1 %) 5 (3,6 %) Z aplikace Mobilní rozhlas 36 (26,3 %) 7 (5,1 %) 6 (4,4 %) 3 (2,2 %) 3 (2,2 %) 82 (59,9 %) Ze sociálních sítí (Facebook) 49 (35,8 %) 14 (10,2 %) 10 (7,3 %) 0 3 (2,2 %) 61 (44,5 %) Od známých přátel, z doslechu 29 (21,2 %) 29 (21,2 %) 16 (11,7 %) 4 (2,9 %) 1 (0,7 %) 58 (42,3 %) Jiné: 13 (9,5 %) 6 (4,4 %) 1 (0,7 %) 0 1 (0,7 %) 115 (83,9 %) 82 (59,9%) 32 (23,4%) 6,6% 11 (8,0%) 48 (35,0%) 15 (10,9%) 7,3% 58 (42,3%) 77 (56,2%) 28 (20,4%) 17 (12,4%) 5,1% 36 (26,3%) 5,1% 4,4% 82 (59,9%) 49 (35,8%) 14 (10,2%) 7,3% 61 (44,5%) 29 (21,2%) 29 (21,2%) 16 (11,7%) 58 (42,3%) 13 (9,5%) 4,4% 115 (83,9%) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% on-line dotazníky zdarma 14

15 Děkujeme Vám za Váš čas strávený vyplňováním dotazníku. Prosíme o vyplnění: muž, žena a kolik let bydlíte v Šardicích. Vyhodnocení dotazníku proběhne na veřejném zasedání ZO, které se uskuteční v lednu 2017 Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 135x, nezodpovězeno 2x Možnosti odpovědí Responzí Podíl Muž 59 43,7 % Žena 83 61,5 % ,5 % ,9 % ,4 % 16 a více ,2 % 59 (43,7%) 83 (61,5%) 2 (1,5%) 8 (5,9%) 10 (7,4%) 115 (85,2%) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% on-line dotazníky zdarma 15

16 Nastavení dotazníku Otázek na stránku Všechny Povolit odeslat vícekrát? Povolit návrat k předchozím otázkám? Zobrazovat čísla otázek? Náhodné pořadí otázek? Zobrazit ukazatel postupu? Oznámení o vyplnění dotazníku na ? Ochrana heslem? IP omezení? on-line dotazníky zdarma 16

17 Příloha: dotazník Dotazník - Rozvoj obce Šardice do roku 2021 Vážení spoluobčané, Obec Šardice v současné době zpracovává strategický plán rozvoje obce na období Tato strategie by měla být vodítkem pro rozhodování o dalším směrování vývoje obce na následujících pět let, o konkrétních projektech a aktivitách k získání dalších zdrojů pro rozvoj obce. Chtěli bychom, aby strategie byla vytvořena především podle názorů vás občanů. Proto jsme pro vás připravili dotazník, jehož vyplněním můžete budoucnost obce ovlivnit. DOTAZNÍK J E ANONY. MNÍ Žádáme Vás, abyste k tomuto dotazníku přistupovali zodpovědně a vyplnili dotazník jen jeden. Jedině tak bude průzkum objektivní a smysluplný. Pokud jste se jej rozhodli vyplnit prostřednictvím elektronické pošty, prosíme dodržte termín odeslání do 20. ledna S pozdravem Blažena Galiová, starostka obce Jak hodnotíte následující oblasti v obci Šardice (oznámkujte jako ve škole: 1=výborně, 5 = nedostatečně, 0 = nemohu posoudit, nemám zkušenosti, nechci hodnotit). Komunikace obecního úřadu s občany Práce obecního úřadu Práce zastupitelstva Podpora zájmových organizací Péče o památky Místní komunikace včetně chodníků Zimní údržba Nakládání s odpady, třídění a recyklace Celkový vzhled obce Bezpečnost v obci Přírodní prostředí v okolí obce Množství a kvalita obecní zeleně Dopravní spoje do okolí Bezbariérovost obce Dostupnost zdravotní péče Kvalita zdravotní péče on-line dotazníky zdarma 17

18 Kvalita zdravotní péče Péče o nemocné a staré občany Možnost nakupování Možnosti pro výstavbu rodinných domů Dostupnost bydlení Kvalita bydlení Kvalita vzdělávání v ZŠ - první stupeň Kvalita vzdělávání v ZŠ - druhý stupeň Kvalita zájmového vzdělávání Kvalita vzdělávání v detašovaném pracovišti ZUŠ Úroveň kulturního využití Úroveň sportovního vyžití Příležitosti pro podnikání v obce Pracovní příležitosti v obci Mezilidské vztahy Co je pro váš život v obci Šardice nejcennější? (označte maximálně 5 odpovědí) Hezké prostředí obce Dostupné, nebo příjemné bydlení Zdravotní péče Možnosti dopravního spojení Možnost pracovního uplatnění Dobré nákupní možnosti Možnosti rekreace v okolí obce Sportovní vyžití Kontakty se sousedy a dalšími obyvateli obce Kulturní vyžití Možnost vzdělávání Možnost podnikání Bezpečnost v obci Jiné on-line dotazníky zdarma 18

19 Jaká zařízení Vám v obci chybí? (označte maximálně 5 odpovědí) Dětská hřiště, místa pro hraní dětí Cyklostezky, případně jejich propojení Volně přístupná vícúčelová hřiště (pro různé druhy sportů) Prostory s vybavením pro netradiční sporty (minigolf, pétanque, rugby, lezecká stěna) Informační centrum Hřiště pro organizované sporty (fotbal, volejbal...) Dráhy pro in-line brusle, skateboard... Parkovací plochy Bowling, squash, workout,cvičební prvky pro dospělé Tenisové kurty Koupaliště Jiné: Která kulturní zařízení či akce v obci postrádáte? (zaznačte maximálně 3 odpovědi) Diskotéka, taneční zábava Zájmové činnosti (klubovny, zájmové kroužky) Občanské iniciativy (spolky, kluby, sdružení) Možnosti dalšího vzdělávání (kurzy...) Vystoupení známých osobnosti Výstavy, galerie Koncerty Akce pro děti, karnevaly Nic mi nechybí, současný stav je dostačující Jiné: on-line dotazníky zdarma 19

20 Na které oblasti by se podle Vás měla obce soustředit, měla by je řešit, podporovat? (označte maximálně 10 odpovědí) Bezpečnost v obci Dostatek pracovních příležitostí Údržba silnic, chodníků a parkovacích ploch Kvalita prostředí obce - čistota vzduchu, hluk, dostatek zeleně, upravená veřejná prostranství) Úroveň a dostupnost zdravotní péče Sportovní vyžití v obci a okolí Kulturní vyžití v obci Úroveň školských zařízení (MŠ, ZŠ, ZUŠ) Zapojování občanů do rozhodování, kominikace s občany Zapojování dětí a mládeže do ralizace projektů obce Spoluúčast veřejnosti v péči o životní prostředí Služby pro seniory (Charitní pečovatelská služba, domov pro seniory, lékárna) Možnosti podnikání Údržba památek v obci Dostupnost levného a kvalitního turistického ubytování Propagace zdravého životního stylu Nakládání s odpady, jejich třídění a recyklace Dopravní spojení s okolními obcemi a městy Dopravní situace v obci Provoz a výkon obecního úřadu Propagace obce Cestovní ruch Biodiverzita a výsadba tradičních stromů a keřů Jiné: Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí v obci? (označte maximálně 3 odpovědi) Černé skládky Automobilová doprava Znečištěné ovzduší (spalováním odpadů) Neukázněnost občanů Nedostatečná, nepravidelná intenzita odvážení odpadů on-line dotazníky zdarma 20

21 Jsou problémy s čistotou a vzhledem obce? Pokud ano, jaké Vás trápí nejvíce? (označte maximálně 3 odpovědi) Nedostatečný úklid silnice Znečištěné ovzduší Nezájem o pořádek ze strany spoluobčanů Nedostatek odpadkových košů Údržba veřejné zeleně Výsadba veřejné zeleně Nedostatečný estetický vzhled kolem rodinných domů Neshledávám problémy s čistotou obce Jiné: Které problémové oblasti v obci by měly být v nejbližší době prioritně řešeny? (označte maximálně 3 odpovědi) Místní komunikace od kostela směrem za Dědinu Oprava chodníků v okolí mateřské školy Místní komunikace od sklepu Loydrák k ZŠ č. p. 521 Pozemky pro nová stavební místa - stavba nových RD Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Polní cesty Byty pro mladé (startovací byty) Byty pro sociálně znevýhodněné a slabé Byty pro seniory Areál fotbalového hřiště + okolí tzv. koupaliště Kabelová televize Oprava rezidence(statika, oprava třechy, fasáda) Jiné: Hledáte v současné době nějakou konkrétní pomoc nebo sociální službu? (můžete označit i více odpovědí) Pečovatelskou službu, podávání potravy, zdravotní ošetření, injekce. Dovoz obědů Úklid domácnosti Nákupy Doprava Pomoc při cestě k lékaři Denní stacionář Domov pro seniory (popřípadě jiné pobytové zařízení) Telefonní krizovou linku Jiné on-line dotazníky zdarma 21

22 Jakou cestou získáváte informace z obecního úřadu. (ohodnoťte kvalitu 1 = výborně, 5 = nedostatečně, 0 = nemohu posoudit, nemámzkušenost, nechci hodnotit) Z obecního zpravodaje Z úřední desky a vývěsek Z místního rozhlasu Z aplikace Mobilní rozhlas Ze sociálních sítí (Facebook) Od známých přátel, z doslechu Jiné: Děkujeme Vám za Váš čas strávený vyplňováním dotazníku. Prosíme o vyplnění: muž, žena a kolik let bydlíte v Šardicích. Vyhodnocení dotazníku proběhne na veřejném zasedání ZO, které se uskuteční v lednu 2017 Muž Žena a více on-line dotazníky zdarma 22

DOTAZNÍK Rozvoj obce KAŠAVA do roku 2021

DOTAZNÍK Rozvoj obce KAŠAVA do roku 2021 DOTAZNÍK Rozvoj obce KAŠAVA do roku 2021 Počet odevzdaných dotazníků: 67 Jak hodnotíte následující oblasti v obci Kašava? Komunikace obecního úřadu s občany celkem odpovědí: 59 1 30 50,8% 2 23 39,0% 3

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Dotazník šetření o kvalitě života našich seniorů - Beseda se seniory dne

Dotazník šetření o kvalitě života našich seniorů - Beseda se seniory dne Dotazník šetření o kvalitě života našich seniorů - Beseda se seniory dne 22. 2. 2019 www.survio.com 18. 04. 2019 14:34:29 Základní údaje Název výzkumu Dotazník šetření o kvalitě života našich seniorů -

Více

Beseda se seniory neděle,

Beseda se seniory neděle, www.survio.com 22. 02. 2018 08:15:49 Základní údaje Název výzkumu Beseda se seniory neděle, 18.2.2018 Autor Obec Šardice Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku https://www.survio.com/survey/d/n7d8d6g4h9d6f2x9p

Více

ZAJÍMÁ NÁS, CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ Anketa pro občany Strančic a přilehlých obcí

ZAJÍMÁ NÁS, CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ Anketa pro občany Strančic a přilehlých obcí ZAJÍMÁ NÁS, CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ Anketa pro občany Strančic a přilehlých obcí www.survio.com 05. 09. 2018 20:32:06 Základní údaje Název výzkumu ZAJÍMÁ NÁS, CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ Anketa pro občany Strančic

Více

5. Ve které části Blatce bydlíte

5. Ve které části Blatce bydlíte Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán rozvoje obce Blatec pro období 2015 2025. Zpracování tohoto dokumentu je pro správný rozvoj naší obce nezbytné, ať

Více

Možnosti rozvoje a kvalita života v obci Chýně (2012)

Možnosti rozvoje a kvalita života v obci Chýně (2012) Možnosti rozvoje a kvalita života v obci Chýně (2012) Vážení spoluobčané, obec Chýně byla v posledních 6 letech jednou z nejdynamičtěji se rozšiřujících obcí v České republice co do počtu obyvatel. Tato

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Tvorba strategického plánu rozvoje pro obec Zruč - Senec

Tvorba strategického plánu rozvoje pro obec Zruč - Senec Tvorba strategického plánu rozvoje pro obec Zruč - Senec Vážení spoluobčané, v současné jsme zahájili zpracování Strategického plánu rozvoje naší obce, který určí budoucí vývoj obce, a to až do roku 2025.

Více

7* Dotazník k hodnocení personálního a pedagogického zajištění vzdělávání v Mateřské škole Vřesovice

7* Dotazník k hodnocení personálního a pedagogického zajištění vzdělávání v Mateřské škole Vřesovice 7* Dotazník k hodnocení personálního a pedagogického zajištění vzdělávání v Mateřské www.survio.com 26. 08. 2014 17:08:28 Základní údaje Název výzkumu 7* Dotazník k hodnocení personálního a pedagogického

Více

Strategický plán rozvoje obce Jezeřany-Maršovice. Dotazník Průzkum potřeb občanů

Strategický plán rozvoje obce Jezeřany-Maršovice. Dotazník Průzkum potřeb občanů Strategický plán rozvoje obce Jezeřany-Maršovice Dotazník Průzkum potřeb občanů Vážení občané, dostává se vám do rukou dotazník, jehož cílem je zjistit vaše názory, potřeby a přání v souvislosti s připravovaným

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Úprava středu obce :22:58

Úprava středu obce :22:58 www.survio.com 11. 12. 2017 11:22:58 Základní údaje Název výzkumu Úprava středu obce Autor Obec Šardice Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku https://www.survio.com/survey/d/v5h2b5a5c8l8j8w1a

Více

Místní akční skupina Lanškrounsko - základní oblasti rozvoje Lanškrounska

Místní akční skupina Lanškrounsko - základní oblasti rozvoje Lanškrounska Místní akční skupina Lanškrounsko - základní oblasti rozvoje Lanškrounska www.survio.com 31. 01. 2014 14:25:09 Základní údaje Název výzkumu Místní akční skupina Lanškrounsko - základní oblasti rozvoje

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Rada školy :25:15

Rada školy :25:15 www.survio.com 26. 11. 2018 03:25:15 Základní údaje Název výzkumu Rada školy Autor Petr Havlík Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku https://www.survio.com/survey/d/j6b9q5r9w2b5u8i2a První odpověď

Více

Vážení spoluobčané, Termín pro odevzdání vyplněného dotazníku je do Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem.

Vážení spoluobčané, Termín pro odevzdání vyplněného dotazníku je do Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem. Vážení spoluobčané, naše obec začala v současné době zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VIMPERK PRŮZKUM NÁZORU OBČANŮ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VIMPERK PRŮZKUM NÁZORU OBČANŮ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VIMPERK PRŮZKUM NÁZORU OBČANŮ Zpracoval: Tychon, v.v.i. 1. máje 194, 385 01 Vimperk Vážení občané města Vimperk, dovolte abychom vás informovali o tom, že Rada města Vimperk

Více

Rozvojový dokument - výsledky

Rozvojový dokument - výsledky , Rozvojový dokument - výsledky Vyhodnocení dotazníku pro přípravu a tvorbu programu rozvoje obce (Strategický rozvojový dokument obce 2019 2024) I. Základní údaje 1. Počet vydaných dotazníků: 768 kusů

Více

Stativový dalekohled :07:28

Stativový dalekohled :07:28 www.survio.com 23. 11. 2014 12:07:28 Základní údaje Název výzkumu Stativový dalekohled Autor Ivan Miksik Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/s7q1m9x6a6b7u5l5h

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Vážení spoluobčané, u příležitosti tvorby strategického plánu rozvoje města zjišťuje Městský úřad v Mníšku pod Brdy Vaše názory na spokojenost

Více

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s.

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro tvorbu Integrované strategie území MAS Holicko, o.p.s. pro nové dotační

Více

zpracování Strategického plánu rozvoje města Šternberka

zpracování Strategického plánu rozvoje města Šternberka Dotazníkové šetření pro potřeby zpracování Strategického plánu rozvoje města Šternberka Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor občanů na kvalitu

Více

Základní školy Lanškrounska

Základní školy Lanškrounska www.survio.com 24. 03. 2014 13:18:47 Základní údaje Název výzkumu Základní školy Lanškrounska Autor Antonín Fiala Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/u4g2v8b4v7p4l5j4d

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

Názory rodičů na stravování školáků a předškoláků

Názory rodičů na stravování školáků a předškoláků www.survio.com 06. 01. 2015 09:49:07 Základní údaje Název výzkumu Názory rodičů na stravování školáků a předškoláků Autor Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/k0e1p4h2b4y8s1g9m

Více

O výsledcích dotazníku budete informováni na internetu a na veřejném projednání.

O výsledcích dotazníku budete informováni na internetu a na veřejném projednání. Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás oslovit s dotazníkem, který slouží pro zjištění Vašich názorů, potřeb a požadavků na spokojený život v obci či městě, ve kterém žijete. Vaše obec je členem Místní

Více

1. Evaluační dotazník pro zaměstnance MŠ Vřesovice Dotazník k hodnocení souladu ŠVP PV s RVP PV

1. Evaluační dotazník pro zaměstnance MŠ Vřesovice Dotazník k hodnocení souladu ŠVP PV s RVP PV 1. Evaluační dotazník pro zaměstnance MŠ Vřesovice 2014 - Dotazník k hodnocení www.survio.com 26. 08. 2014 16:56:45 Základní údaje Název výzkumu 1. Evaluační dotazník pro zaměstnance MŠ Vřesovice 2014

Více

Dotazník pro veřejnost města Uherský Ostroh. Dotazník pro veřejnost města Uherský Ostroh

Dotazník pro veřejnost města Uherský Ostroh. Dotazník pro veřejnost města Uherský Ostroh Pohlaví Muž 113 34.88% Žena 211 65.12% Věk méně, jak 14 let 1 0.31% 15-29 let 56 17.28% 30-49 let 146 45.06% 50-69 let 87 26.85% 70 a více let 34 10.49% Dosažené vzdělání Základní 14 4.32% Střední odborné

Více

Hodnocení spokojenosti zákazníka v restauraci Rettigovka

Hodnocení spokojenosti zákazníka v restauraci Rettigovka www.survio.com 26. 08. 2014 14:30:16 Základní údaje Název výzkumu Hodnocení spokojenosti zákazníka v restauraci Rettigovka Autor Olga Radimecká Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/w4q6p3w1r3a2w5e8e

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA JAK SE VÁM DNES ŽIJE V ČERVENCE? JAKÁ BY MĚLA BÝT PODLE VAŠICH PŘEDSTAV? VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE Komise rozvoje obce 2016 Největší přednosti

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE OBCÍ VINAŘE

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE OBCÍ VINAŘE Obec Vinaře DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE OBCÍ VINAŘE a VINICE Vážení spoluobčané, Zastupitelstvo obce v současné době zpracovává Program rozvoje obce, ve kterém chce stanovit priority

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

1.PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ OBYVATEL 1

1.PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ OBYVATEL 1 .OBSAH 1.PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ OBYVATEL 1 1.1. VYHODNOCENÍ ANKETY 1 1.. SWOT ANALÝZA NÁZORŮ VEŘEJNOSTI 1.3. ANKETNÍ LÍSTEK 11 1.PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ OBYVATEL Významnou a neopominutelnou součástí

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Strahovice. Aktualizace

Strategický rozvojový dokument Obec Strahovice. Aktualizace Strategický rozvojový dokument Obec Strahovice Aktualizace 2018 2023 Strategický rozvojový dokument je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strahovice, vyjadřující předpokládaný vývoj daného

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu. Kvalita života v obci Bolatice

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu. Kvalita života v obci Bolatice Vyhodnocení dotazníkového průzkumu Kvalita života v obci Bolatice Zpracovala: Daniela Magerová Bolatice, květen 2007 Vyhodnocení dotazníkového průzkumu Kvalita života v obci Bolatice Průzkum názorů obyvatel

Více

Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice

Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice Vážení občané, dostává se Vám do rukou dotazník, jehož cílem je zjistit Vaše názory, potřeby a přání v souvislosti s připravovaným aktualizovaným

Více

Základní charakteristika respondentů

Základní charakteristika respondentů ZÁKLADNÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko proběhlo v měsících únoru a březnu roku 2014 elektronické dotazníkové šetření mezi obyvateli

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Prioritní oblasti rozvoje území MAS Lanškrounsko

Prioritní oblasti rozvoje území MAS Lanškrounsko www.survio.com 3. 0. 204 4:2:39 Základní údaje Název výzkumu Prioritní oblasti rozvoje území MAS Lanškrounsko Autor Antonín Fiala Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/t0i4q3a2v4p3v7h4a

Více

SENIOR A NEOTVÍRATELNÝ OBAL

SENIOR A NEOTVÍRATELNÝ OBAL www.survio.com 22. 09. 2016 14:41:15 Základní údaje Název výzkumu SENIOR A NEOTVÍRATELNÝ OBAL Autor Lenka Bergmannová Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/a9o5a9g4b5k0g8y2m

Více

Zdravý životní styl. www.survio.com 24. 09. 2014 19:41:07

Zdravý životní styl. www.survio.com 24. 09. 2014 19:41:07 www.survio.com 24. 09. 2014 19:41:07 Základní údaje Název výzkumu Zdravý životní styl Autor Klára Šmicová Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/b4t2w7l2v9n2o5w3u

Více

DOTAZNÍK K ČINNOSTI MC MVU

DOTAZNÍK K ČINNOSTI MC MVU www.survio.com 21. 12. 2015 14:42:23 Základní údaje Název výzkumu DOTAZNÍK K ČINNOSTI MC MVU Autor MagdalenaJ Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/m7r1b6n9d4n4d1b0i

Více

Dotazník spokojenosti v Mateřské škole Sluníčko

Dotazník spokojenosti v Mateřské škole Sluníčko 24. 05. 2016 15:11:50 Základní údaje Název výzkumu Dotazník spokojenosti v Mateřské škole Sluníčko Autor Bc. Václava Kunická Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/t1v7x8k0x9y2e9t8y

Více

Městys Slavětín. Dotazník spokojenosti občanů s kvalitou života v městečku Slavětín a jeho části Kystra.

Městys Slavětín. Dotazník spokojenosti občanů s kvalitou života v městečku Slavětín a jeho části Kystra. Městys Slavětín otazník spokojenosti občanů s kvalitou života v městečku Slavětín a jeho části Kystra. Vážení občané městyse Slavětína a části Kystra, obracíme se na Vás s dotazníkem, abychom zjistili,

Více

Strategický plán rozvoje města Mostu do roku 2020

Strategický plán rozvoje města Mostu do roku 2020 Strategický plán rozvoje města Mostu do roku 2020 Dotazník - veřejnost Vážená paní, vážený pane, dostává se Vám do rukou dotazník, prostřednictvím kterého bychom rádi zjistili, jak jste spokojeni s kvalitou

Více

Dotazník "Kvalita života v obci"

Dotazník Kvalita života v obci Dotazník "Kvalita života v obci" Vážení občané, obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při průzkumu, který probíhá ve všech obcích, které jsou členy Místní akční skupiny Rožnovsko. Jeho cílem je zjistit

Více

Hodnocení => Mgr. Jiří Plšek (TEV)

Hodnocení => Mgr. Jiří Plšek (TEV) www.survio.com 15. 02. 2019 14:33:56 Základní údaje Název výzkumu Autor Jiří Plšek Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku https://www.survio.com/survey/d/a9g1h9v3h3t5f8c5f První odpověď 22. 01.

Více

1 Dotazníkové šetření

1 Dotazníkové šetření 1 Dotazníkové šetření Úkolem dotazníkového šetření bylo zjistit, jaké jsou potřeby obyvatel města v konkrétních oblastech a jak jsou s těmito oblastmi spokojeni. Otázky byly zaměřeny zejména oblasti kultury,

Více

Dotazníkové šetření. Všem občanům, kteří se zapojí do tohoto průzkumu, předem děkujeme.

Dotazníkové šetření. Všem občanům, kteří se zapojí do tohoto průzkumu, předem děkujeme. Dotazníkové šetření Váţení občané Lelova, Černčic a Ţalan, dovolujeme si Vás oslovit a poţádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí Vaše názory na kvalitu ţivota v našich obcích. Výsledky tohoto šetření

Více

Výzkumná zpráva dotazníkového šetření Kvalita života v obci Bolatice 2009

Výzkumná zpráva dotazníkového šetření Kvalita života v obci Bolatice 2009 Výzkumná zpráva dotazníkového šetření Kvalita života v obci Bolatice 29 Výzkum názorů obyvatel obce Bolatice proběhl v období od 1. 3. 29 do 31. 3. 29 prostřednictvím anonymního dotazníkového šetření.

Více

Příruční zavazadla :39:37

Příruční zavazadla :39:37 www.survio.com 25. 04. 2014 12:39:37 Základní údaje Název výzkumu Příruční zavazadla Autor miroslav malina Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/a9f2w6g0l2s3q8h4c

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření občané obce Seloutky Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ CELKEM SE ZAPOJILO 65 RESPONDENTŮ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ CELKEM SE ZAPOJILO 65 RESPONDENTŮ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ CELKEM SE ZAPOJILO 65 RESPONDENTŮ 1. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně 2 možnosti) 1) 3. blízkost přírody 57 87,7% 2) 2. příznivé životní 21 32,3% prostředí

Více

Spotting scope - what is the best one(s)? Please write your experience

Spotting scope - what is the best one(s)? Please write your experience Spotting scope - what is the best one(s)? Please write your experience www.survio.com 23. 11. 2014 12:10:13 Základní údaje Název výzkumu Spotting scope - what is the best one(s)? Please write your experience

Více

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města Program rozvoje města Nový Bor ANKETA určena obyvatelům města Vážení obyvatelé našeho města, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o pomoc. Město připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce

Více

Vyhodnocení akce Dotazník pro občany obce Milonice

Vyhodnocení akce Dotazník pro občany obce Milonice Dotazník pro občany obce Milonice - / - Vyhodnocení akce Dotazník pro občany obce Milonice. ledna, Milonice Vážení občané, Na následujících stranách si tak můžete prohlédnout výsledek dotazníkové akce,

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Kvalita života v obci Bolatice 2015

Kvalita života v obci Bolatice 2015 Vyhodnocení dotazníkového šetření Kvalita života v obci Bolatice 2015 Výzkum názorů obyvatel obce Bolatice proběhl v období od 1. do 30. 11. 2015 prostřednictvím anonymního dotazníkového šetření. Dotazníky

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

DOTAZNÍK - ROZVOJ OBCE TRSTĚNICE

DOTAZNÍK - ROZVOJ OBCE TRSTĚNICE DOTAZNÍK - ROZVOJ OBCE TRSTĚNICE Vážení občané naší obce, Obec Trstěnice v současné době pracuje na zpracování nového strategického plánu rozvoje obce v letech 2016 2026. Ta to strategie by měla sloužit

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE

SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE Strategický plán pro období let 2016 2022 Vážení spoluobčané, jmém zastupitelstva obce se na Vás obracím s prosbou o pomoc. Obec Vojkovice v současnosti připravuje

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření v obci Osíčko

Vyhodnocení dotazníkového šetření v obci Osíčko Vyhodnocení dotazníkového šetření v obci Osíčko Celkem bylo rozdáno 192 dotazníků občanům obce Osíčko (ve věku nad 18 let), odevzdáno bylo 84 vyplněných dotazníků, což představuje návratnost 43, 8 %. 1.

Více

Strategický plán rozvoje Města Bílina Průzkum názorů občanů

Strategický plán rozvoje Města Bílina Průzkum názorů občanů Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 Základní údaje o průzkumu Průzkum názorů občanů města Bíliny proběhl v rámci zpracovávaného Strategického plánu Města Bílina v období od 1.3.26 do

Více

Formulář dotazníku je také ke stažení na webových stránkách obce:

Formulář dotazníku je také ke stažení na webových stránkách obce: Plánujeme společně budoucnost naší obce Program rozvoje obce Drevníky Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí Váš názor na kvalitu života v obci Drevníky

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA Vážení občané města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický plán

Více

Vzhled obcí a životní prostředí

Vzhled obcí a životní prostředí Vzhled obcí a životní prostředí 1) Jak se změnil vzhled Vaší obce nebo města od roku 1990? a) zlepšil b) zhoršil c) zůstal stejný jako dřív d) nedokážu posoudit 2) Co kazí vzhled Vaší obce? a) nepořádek

Více

OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO

OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO Vážení spoluobčané, v současné době je zpracovávána územní studie Veřejná prostranství Komenského. Protože je i Váš názor důležitý,

Více

Spokojenost s nabídkou služeb

Spokojenost s nabídkou služeb Výsledky dotazníkového šetření: Před tím, než si přečtete výsledky dotazníkového šetření, bych Vám chtěla velmi poděkovat za ochotu při vyplňování dotazníku a cenné nápady a připomínky. S pozdravem Jana

Více

Program rozvoje města Beroun na období

Program rozvoje města Beroun na období Výsledky dotazníkového šetření obyvatel 2017 SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ Souhrnné vyhodnocení je součástí analytické části programu rozvoje. V průběhu června a července 2017 se uskutečnilo dotazníkové šetření

Více

VÝSLEDKY ANKETY VYUŽITÍ ZÁMKU

VÝSLEDKY ANKETY VYUŽITÍ ZÁMKU VÝSLEDKY ANKETY Rádi bychom poděkovali vám všem, kteří jste se zapojili do ankety týkající se záměrů městyse a využití zámku. Výsledky ankety nás v mnohém překvapily a byly velmi důležité pro sestavování

Více

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO CÍLE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ Celkem bylo odevzdáno I. Úroveň bydlení 59 dotazníků 1.Máte zájem zlepšit svou současnou bytovou situaci? Ano 26 45% Ne 32 55% Nehodnoceno 1 1a.

Více

Dotazníkové šetření obce Archlebov pro Program rozvoje obce:

Dotazníkové šetření obce Archlebov pro Program rozvoje obce: Dotazníkové šetření obce Archlebov pro Program rozvoje obce: Dotazníkové šetření bylo zrealizováno v obci Archlebov, která má v současné době 887 obyvatel. Občanů starších 15 let, kteří byli osloveni s

Více

Vyhodnocení dotazníku - Spokojenost obyvatel obce Fryčovice

Vyhodnocení dotazníku - Spokojenost obyvatel obce Fryčovice Vyhodnocení dotazníku - Spokojenost obyvatel obce Fryčovice Ve dnech od 20. 12. 2016 do 10. 1. 2017 měli občané možnost zúčastnit se dotazníkového šetření Spokojenosti obyvatel obce Fryčovice prostřednictvím

Více

Vážení obyvatelé, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o spolupráci. Obec připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce.

Vážení obyvatelé, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o spolupráci. Obec připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce. DOTAZNÍK PRO OBČANY Vážení obyvatelé, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o spolupráci. Obec připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce. Program rozvoje obce Josefův Důl Protože je

Více

Dotazník pro rodiče - klima školy

Dotazník pro rodiče - klima školy www.survio.com 13. 03. 2017 13:33:18 Základní údaje Název výzkumu Dotazník pro rodiče - klima školy Autor Martin Lukeš Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku https://www.survio.com/survey/d/e8l6k8d1t5h8y0q0n

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. MČ Praha 7 Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. MČ Praha 7 Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny MČ Praha 7 Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického sociologického

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období MAS 21, o.p.s, Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe, IČ: 26 40 83 09, www.mas21.cz Příloha č. 2 Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

Zpracování Strategického plánu rozvoje MAS Podbrdsko, z. s.

Zpracování Strategického plánu rozvoje MAS Podbrdsko, z. s. Zpracování Strategického plánu rozvoje MAS Podbrdsko, z. s. zpracováno: duben 2014 Místní akční skupina Podbrdsko, z. s. Hvožďany 80, 26244 IČ: 27051935 www.maspodbrdsko.cz Administrativní pracoviště:

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

DOTAZNÍK MŮŽETE VYPLNIT TAKÉ NA INTERNETU. ADRESA JE:

DOTAZNÍK MŮŽETE VYPLNIT TAKÉ NA INTERNETU. ADRESA JE: Vážená paní, vážený pane, Kód dotazníku:. Obec Břasy zpracovává strategický plán, který bude vycházet z názorů občanů. Považujeme za velmi důležité zjistit Vaše názory na to, jaká by měla obec být a co

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Průzkum spokojenosti uživatelů MěK Orlová

Průzkum spokojenosti uživatelů MěK Orlová 01. 04. 2015 06:55:13 Základní údaje Název výzkumu Průzkum spokojenosti uživatelů MěK Orlová Autor Knihovna Orlová Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/g9n9u9g8v6t3p7v2b

Více

Plán rozvoje obce Červená Voda - veřejnost. Analýza výsledků dotazníkového průzkumu. Zpracováno dne

Plán rozvoje obce Červená Voda - veřejnost. Analýza výsledků dotazníkového průzkumu. Zpracováno dne Plán rozvoje obce Červená Voda - veřejnost Analýza výsledků dotazníkového průzkumu. Zpracováno dne 12. 4. 2016. Dotazníkový průzkum byl zpracován na základě metodického doporučení Ministerstva pro místní

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

Ce.: MUO 18/2019/HSFO/UD. Návrh rozpočtu města Opočna na rok Druhové třídění Název Částka v Kč

Ce.: MUO 18/2019/HSFO/UD. Návrh rozpočtu města Opočna na rok Druhové třídění Název Částka v Kč Počet listů/počet příloh: 5/0 Spis. znak/skart. znak: 619/S5 Ce.: MUO 18/2019/HSFO/UD Návrh rozpočtu města Opočna na rok 2019 Druhové třídění Název Částka v Kč Rozpočtová třída: 1. Daňové příjmy 56 907

Více

Schválený rozpočet města Opočna na rok ROZDÍL PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ ,00

Schválený rozpočet města Opočna na rok ROZDÍL PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ ,00 čj. MUO 30/2018/HSFO/ÚD Počet listů/počet příloh: 5/0 Spis. znak/skart. znak: 619/S5 Schválený rozpočet města Opočna na rok 2018 Druhové třídění Název Částka v Kč Rozpočtová třída: 1. Daňové příjmy 52

Více

Návrh rozpočtu města Opočna na rok ROZDÍL PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ ,00

Návrh rozpočtu města Opočna na rok ROZDÍL PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ ,00 Počet listů: 5 Spis. znak/skart. znak: 619/S5 MUO 23/2018/HSFO/ÚD Druhové třídění Název Částka v Kč Rozpočtová třída: 1. Daňové příjmy 52 433 700,00 2. Nedaňové příjmy 13 931 500,00 3. Kapitálové příjmy

Více

DOTAZNÍK. Předem Vám děkujeme za upřímné odpovědi a čas strávený s vyplňováním. S pozdravem město Úsov

DOTAZNÍK. Předem Vám děkujeme za upřímné odpovědi a čas strávený s vyplňováním. S pozdravem město Úsov Vážení spoluobčané města Úsov, DOTAZNÍK pokud žijete v Úsově, věříme, že Vás tento dotazník zaujme. Obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci při vyplnění dotazníku, sloužícího k měření spokojenosti občanů

Více

Příloha č. 1 Programu rozvoje obce Růžová VÝSTUPY Z VEŘEJNÝCH PROJEDNÁVÁNÍ VČETNĚ VÝSTUPŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

Příloha č. 1 Programu rozvoje obce Růžová VÝSTUPY Z VEŘEJNÝCH PROJEDNÁVÁNÍ VČETNĚ VÝSTUPŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Příloha č. 1 Programu rozvoje obce Růžová VÝSTUPY Z VEŘEJNÝCH PROJEDNÁVÁNÍ VČETNĚ VÝSTUPŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 1 Veřejná projednávání Strategického plánu obce Růžová Výstupy: 1) První veřejné projednávání

Více