Vliv ovzduší v MSK na zdraví populace v regionu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv ovzduší v MSK na zdraví populace v regionu"

Transkript

1 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Vliv ovzduší v MSK na zdraví populace v regionu diskusní panel Český Těšín, , Ing.Miroslava Rýparová Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7, 72 Ostrava tel: , fax:

2 Úvod Moravskoslezský kraj (MSK) patří z hlediska kvality ovzduší dlouhodobě k nejhorším regionům v rámci České republiky. Hlavními škodlivinami jsou poletavý prach PM 1, benzo(a)pyren a arsen, jejichž maximální hodnoty jsou dosahovány zejména v průmyslové oblasti Ostravsko Karvinska (okresy Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek, Třinec). Průměrné roční koncentrace PM 1 se na nejvíce zatíženém území pohybují dlouhodobě nad hranicí imisního limitu 4 µg/m 3. V závislosti na aktuálních meteorologických a klimatických podmínkách zejména při ovlivnění délkou a průběhem topných období roku, dosahují průměrné roční koncentrace na některých měřicích stanicích v regionu až 6 µg/m 3. Prach je přitom škodlivinou s bezprahovými účinky, kde za bezpečnou hranici lze podle epidemiologických studií považovat úroveň znečištění 1 2 µg/m 3. 2

3 Zdravotní dopady Akutní projevy kašel, ARI, dráždění sliznic (velké částice), zhoršení stávajících onemocnění dýchacích cest a kardiovaskulárních onemocnění, zvýšení hospitalizace a úmrtnosti Chronické projevy nemoci dýchacího (zánět průdušek, plic) a oběhového systému, předčasná úmrtí, pokles plicních funkcí, alergie, astma, Možné karcinogenní a mutagenní účinky nádorová onemocnění, vývojové vady 3

4 Sledované zdravotní ukazatele Střední délka života Standardizovaná úmrtnost Onemocnění dýchacího ústrojí Kardiovaskulární onemocnění Nádorová onemocnění Alergická onemocnění, astma Akutní respirační onemocnění 4

5 Střední délka života 73,5 73, 72,5 72, 71,5 71, SDŽ - muži 7,5 7, 69,5 69, 68, Bohumín Bruntál Český Těšín Karviná Orlová Třinec 81, 8, SDŽ - ženy 79, 78, 77, 76, 75, Bohumín Bruntál Český Těšín Karviná Orlová Třinec Zdroj: KHS 5

6 úmrtnost/1 obyvatel Standardizovaná úmrtnost úmrtnost na nemoci oběhové soustavy 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Bohumín Bruntál Český Těšín Karviná Orlová Třinec MSK ČR Zdroj: ÚZIS 6

7 úmrtnost/1 obyvatel Standardizovaná úmrtnost úmrtnost na nemoci dýchací soustavy 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Bohumín Bruntál Český Těšín Karviná Orlová Třinec MSK ČR Zdroj: ÚZIS 7

8 úmrtnost/1 obyvatel Standardizovaná úmrtnost úmrtnost na novotvary 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, Bohumín Bruntál Český Těšín Karviná Orlová Třinec MSK ČR Zdroj: ÚZIS 8

9 pacienti/1 tis pacienti/1 tis Alergická onemocnění - léčení pacienti Alergie Astma Počet léčených pacientů-alergologie na 1 tis.obyv. Počet léč.pacientů-astma bronchiale na 1 tis.obyv Rozpětí krajů ČR MSK Rozpětí krajů ČR MSK 212 Kar.Vary 488,4 Praha 1343,7 MSK 997,8 211 Kar.Vary 165,3 Olomouc 414,7 MSK 343,1 Zdroj: ÚZIS 9

10 nemocní na 1 obyvatel nemocní na 1 obyvatel PM1, ug.m -3 nemocní na 1 obyvatel nemocní na 1 obyvatel Akutní respirační onemocnění dle věkových skupin a PM 1, 212 Výskyt ARO v MSK a v ČR celkem, srovnání s týdenní koncentrací PM1 v Ostravě, 212 Výskyt ARO v MSK a v ČR ve věkové skupině - 5 let, srovnání s týdenní koncentrací PM1 v Ostravě, PM1, ug.m PM1, ug.m týden týden MSK ČR PM1 MSK ČR PM1 Výskyt ARO v MSK a v ČR ve věkové skupině 6-14 let, srovnání s týdenní koncentrací PM1 v Ostravě, 212 Výskyt ARO v MSK a v ČR ve věkové skupině 6 a více let, srovnání s týdenní koncentrací PM1 v Ostravě, PM1, ug.m týden týden Zdroj: KHS MSK ČR PM1 MSK ČR PM1 1

11 Onemocnění horních cest dýchacích u dětí 212 (rodičovský dotazník) Zdroj: SZÚ 11

12 Závěr Ze sledovaných zdravotních ukazatelů jsou znečištěním ovzduší nejvíce ovlivněny respirační potíže dětí Souvislost je prokázána i mezi expozicí znečištěnému ovzduší a závažností klinických příznaků u alergických onemocnění dětí, zejména u astmatu. Nejvíce ohroženou skupinou jsou děti ve věku až 5 let a dospělí nad 6 let, na které je třeba se zaměřit v rámci prevence a podpory zdraví. Znečištěné ovzduší na území MSK, zejména v ostravskokarvinské oblasti, s ohledem na překračování limitů u suspendovaných částic prachu (PM 1 a PM 2,5 ), benzenu a PAU/BaP se řadí k rizikovým faktorům ve vztahu ke zdraví obyvatel. 12

13 Děkuji za pozornost