Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obor vzdělávání: M/01 Elektrotechnika, M/01 Strojírenství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obor vzdělávání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, 23-41-M/01 Strojírenství"

Transkript

1 Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_13 Název sady DUM: Literatura 2.poloviny 20.století Název a adresa školy: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, Hronov Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obor vzdělávání: M/01 Elektrotechnika, M/01 Strojírenství Tematická oblast ŠVP: Literární historie literatura 2.poloviny 20.století Předmět a ročník : Český jazyk a literatura, 4.ročník Autor: Mgr.Jana Maslikiewiczová Použitá literatura: Literatura pro střední školy, Didaktis, 2012 učebnice, pracovní sešit, internetové zdroje jsou uvedeny u jednotlivých digitálních učebních materiálů Datum vytvoření: Vytvořeno v rámci projektu OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Stránka 1 z 2

2 Anotace Využití ve výuce Sada prezentací, pracovních listů a námětů k opakování, písemné ověření získaných dovedností a vědomostí Prezentace nového učiva, opakování, upevňování učiva, práce s textem, práce s informacemi v tištěné i elektronické podobě Vytvořeno v rámci projektu OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Stránka 2 z 2

3 VY_32_INOVACE_SP_13_01 Vytvořila: Mgr. Jana Maslikiewiczová V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

4 Česká literatura

5 Společensko-historická situace Nadšení a naděje Zachování přídělového systému Levicová orientace, socialistické ideje 1946 vítězství KSČ ve volbách Rostoucí vliv SSSR (odstoupení ČSR od Marshallova plánu)

6 Literatura Relativně svobodný charakter Diskuze o východní a západní kultuře Postupně sílila regulace e centralizace knižního trhu a periodik Témata válka, osvobození, pohraničí, autobiografie, dokumenty Skupina 42 téma velkoměsta Skupina Ra - surrealismus

7 Ivan Blatný ( ) Básník a překladatel Skupina 42 Emigroval do Velké Británie Duševní nemoc, hospitalizace poezie všedního dne Tento večer (1945) sbírka 14 básní, volný verš, kontakt s všední realitou

8 Ludvík Kundera ( ) Básník, dramatik, překladatel, výtvarník Skupina Ra Ovlivněn meziválečným avantgardním uměním Klínopisný lampář (1948) surrealistická metoda porušena promyšlenou kompozicí a prací s jazykem

9 Egon Hostovský ( ) Dvojí emigrace, USA Psychologická a existencionální próza Pocity vykořenění Cizinec hledá byt (1947)- mladý emigrant Václav hledá v New Yorku klidný byt, neustále se stěhuje Obraz osamělého člověka, který hledá své místo ve společnosti

10 Egon Hostovský Všeobecné spiknutí (1961)- autobiografický román Žhář (1935)- Hronovsko Dobročinný večírek (1957) Nezvěstný (1951) motiv špionáže

11 Úkol Zjisti životní osudy E.Hostovského a jeho vztah k našemu regionu

12 Jiří Weil ( ) Člen Devětsilu Celou válku se skrýval, nenastoupil do židovského transportu Život s hvězdou (1949) židovský úředník Roubíček je smířen s osudem a čeká povolání do transportu. Vzpomíná na svou dávnou lásku Růženku. Zpráva o její popravě ho vyburcuje k odporu (nenastoupí do transportu a ukrývá se)

13 Jan Drda ( ) Politicky činný Okupace a Pražské povstání Po roce 1948 ideologická schematičnost Městečko na dlani (1940)- prokreslené charaktery postav Němá barikáda (1946)- soubor povídek z okupace

14 J.Drda-Němá barikáda Osudy obyčejných lidí za okupace a Pražského povstání Vyšší princip osud tří studentů, kteří byli popraveni za schvalování atentátu na Heydricha (udal je spolužák) a jejich profesora latiny, který má jejich čin odsoudit, ale přikloní se na jejich stranu Pancéřová pěst, Včelař, Hlídač dynamitu

15 Jan Drda tvorba pro děti Hrátky s čertem (1956)- alegorie Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert (1960) České pohádky (1959) O princezně Jasněnce a létajícím ševci, Dařbuján a Pandrhola

16 Julius Fučík ( ) Komunistický novinář, komunistický odboj Jeho osudu využila komunistická propaganda V zemi, kde zítra již znamená včera idealizované reportáže ze Sovětského svazu

17 Julius Fučík Reportáž psaná na oprátce (1945)- vznikla během několikaměsíčního věznění na Pankráci Popisuje zatčení, věznici a výslechy Vydána cenzurovaná škrty ÚV KSČ a Gusta Fučíková Plné znění 1995 Dlouhé diskuze o pravosti rukopisu

18 Zdroje a prameny Literatura pro 4.ročník středních škol, Didaktis, /

19 VY_32_INOVACE_SP_13_02 Vytvořila: Mgr. Jana Maslikiewiczová V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

20

21 SPOLEČENSKÁ SITUACE Politizace umění Oficiální lieratura Neoficiální literatura samizdat exil Polovina 50.let uvolnění politické situace Skupina básníků okolo časopisu Květen (M.Florian, M.Holub, K.Šiktanc, ) poezie všedního dne

22 VLADIMÍR HOLAN ( ) V 50.letech jeho poezie nepřijatelná intelektuálně náročná poezie Sbírka Příběhy poezie z let léta meditativní lyrika neodvratnost smrti snaha vyrovnat se s ní Terezka Planetová (1943) lyrickoepická báseň Noc s Hamletem (1964) básnická skladba rozhovor lyrického subjektu s Hamletem Holanovy názory na člověka, svět, dějiny jediné jistoty mateřská a milenecká láska, dětství a umění Asklépiovi kohouta (1970) drobná reflexivní lyrika téma smrti

23 JAN ZAHRADNÍČEK ( ) Křesťansky orientovaná poezie Politický vězeň Pohnuté osobní osudy Znamení moci (dokončeno 1951, Paříž 1966, Praha 1990) Vrchol tvorby Čtenářská náročnost Jedině víra může člověka vysvobodit ze socialistické společnosti

24 JIŘÍ KOLÁŘ ( ) Spisovatel a výtvarník Spojení literárního a výtvarného umění, koláže Protest proti nesvobodě, nucená emigrace Dny v roce (1948) věcné záznamy každodenních událostí Prozaizace verše, depoetizace Prométheova játra (samizdat 1979, Toronto 1985, Praha 1990) Experimentální sbírka deníkové záznamy, citace z tisku, verše, ) Hlavní téma komunistická diktatura

25 JIŘÍ ŠOTOLA ( ) Básník, prozaik, publicista, dramaturg a scénárista Skupina básníků poezie všedního dne Představitel české historické prózy Kuře na rožni, Tovaryšstvo Ježíšovo Svět náš vezdejší (1957) hlavní téma láska, vztah mezi mužem a ženou Spojení poezie všedního dne a poetismu Navázal na V. Nezvala Podzimníček (1967) motiv smrti, zmaru a deprese Vliv reflexivní poezie V.Holana

26 KAREL ŠIKTANC (1928) Básník a překladatel poezie všedního dne Časopis Květen, spolupráce s J.Šotolou Protikomunistický postoj zákaz publikace po roce 1968 Český orloj (samizdat 1974, Mnichov 1980, Praha 1990) Cyklus 12 básní pojmenovaných podle měsíců v roce Rozhovor otce se synem Otec předává synovi nejen zkušenosti, ale i paměť národa Kritika společenského režimu

27 MIROSLAV HOLUB ( ) Povoláním lékař (imunolog) poezie všedního dne, časopis Květen Využíval vědeckou a odbornou terminologii Denní služba (1958) obyčejné věci, objevy medicíny, prostředí nemocnice a laboratoře Oslava touhy člověka po vědě a poznání Verš často bez rýmů Achilles a želva (1960) hlavními postavami básní jsou významné historické osobnosti (Alexandr Veliký, Napoleon, ) Autor je zasazuje do každodenního života

28 FRANTIŠEK HRUBÍN ( ) Meziválečná, okupační i poválečná literatura Kritika komunistického režimu (1956) V 50.a 60.letech próza, drama a tvorba pro děti Srpnová neděle (1958) divadelní hra, mezilidské vztahy, pocit odcizení a neschopnost komunikace Hlavní postava Alfréd Morák nese autobiografické rysy Hrubína Lyrická atmosféra Hirošima (1948) lyrickoepická skladba odmítnutá kritikou Život lidí na pražské periférii a hirošimská tragédie

29 FRANTIŠEK HRUBÍN Romance pro křídlovku (1962) lyrickoepická skladba považovaná za vrchol Hrubínova díla Láska studenta Františka a mladičké Teriny Plánují společný útěk, ale nakonec Terinka odjíždí František se později dozvídá od svého rivala Viktora o její předčasné smrti Motiv lásky a smrti Křídlovka (trubka) hraje na svatbách i pohřbech Tvorba pro děti Říkejte si se mnou Hrajeme si celý den Špalíček veršů a pohádek

30 FR.HRUBÍN PERNÍKOVÁ CHALOUPKA Odkud ten náš holub letí? Letím z lesa, milé děti, vrkú, vrkú, vrkú. Cos tam viděl, holoubku? Perníkovou chaloupku u černého smrku. Viděls také Mařenku? Jakpak by ne, holenku! Viděl jsem ji, s Jeníkem, krmili se perníkem. A když z okna na zahradu vystrčila baba bradu, nebáli se, holoubku? Kdepak! Zamkli chaloupku na cukrový klíč - a už byli pryč!

31 FR.HRUBÍN KUŘÁTKO A OBILÍ Jak to bylo, pohádko? Zabloudilo kuřátko za zahradou, mezi poli, pípá, pípá, nožky bolí. Ve vysokém obilí bude večer za chvíli. Povězte mi, bílé ovsy, kudy vede cesta do vsi? Jen se zeptej ječmene, snad si na to vzpomene.

32 ÚKOLY K TEXTŮM 1. Urči rým 2. Jakou funkci plní citoslovce 3. Jakou formou je báseň napsaná 4. Najdi znaky poezie pro děti

33 ZDROJE A PRAMENY Literatura pro 4.ročník středních škol, Didaktis, no=&id=88

34 VY_32_INOVACE_SP_13_03 Vytvořila: Mgr. Jana Maslikiewiczová V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

35 2.polovina 20.století EVROPSKÁ LITERATURA

36 SPOLEČENSKO-HISTORICKÝ KONTEXT Rozdělení světa po roce 1945 Soupeření dvou velmocí Ve východním bloku kultura podrobena ideologické kontrole V západním bloku se stala kultura spotřebním zbožím

37 VYHLEDEJTE POJMY Pop-art Happening Body-art Graffiti Postmoderna Existencionalismus

38 ALBERT CAMUS ( ) Francouzský spisovatel a filozof Nositel Nobelovy ceny za literaturu Existencionalismus Román Cizinec (1942) postavení absurdního člověka v absurdní době Hlavní hrdina Mersault zatčen za zabití Araba neřídí se rozumem ani citem Odsouzen k trestu smrti, protože nedokáže projevovat své city

39 JEAN-PAUL SARTRE ( ) Francouzský spisovatel a filozof Existencionalismus Levicové smýšlení, aktivní společenská angažovanost 1964 odmítl převzít Nobelovu cenu (nepíše proto, aby byl oceněn) Zeď (1939), Bytí a nicota (1943)

40 ALAIN ROBBE-GRILLET ( ) Francouzský spisovatel Zakladatel nového románu (antirománu) Realitu popisuje objektivně, bez osobního zaujetí Žárlivost, Gumy

41 GEORGE ORWELL ( ) Anglický spisovatel a novinář Alegorické antiutopistické romány Farma zvířat (1945) vznik a praktiky totalitního režimu Zvířata vyženou majitele farmy a uvěří myšlence rovnosti a svobody Důvěry zneužijí inteligentní a prospěchářská prasata Mocenský boj, tajná policie, politické procesy Jazyk politické fráze, hesla

42 GEORGE ORWELL 1984 (1949)- antiutopistický román Fiktivní země Oceánie řízena Stranou a Velkým bratrem Hlavní postava Winston Smith nenajde odvahu samostatně myslet a jednat Principy totalitní vlády Newspeak fiktivní jazyk sloužící ke kontrole myšlení lidí

43 PATRIK RYAN ( ) Anglický prozaik a novinář Humoristické a satirické prózy Jak jsem vyhrál válku (1963) hlavní hrdina poručík Ernest Goodbody je typickým antihrdinou nevědomost, falešné sebevědomí, hloupost zesměšnění války a armády

44 ROZHNĚVANÍ MLADÍ MUŽI Volné seskupení generačně spřízněných autorů v anglické literatuře Kritika konzumního života anglické společnosti John Osborne Kingsley Amis John Wain John Brain

45 GRAHAM GREEN ( ) Anglický spisovatel a kritik Kombinace literárních žánrů Jeho hrdinové jsou neúspěšní, zklamaní a často selhávají (vliv osobního života) Jádro věci (1948) téma milostného vztahu v rozporu s křesťanskou morálkou (mimomanželský vztah) Tichý Američan (1955) politický román

46 ALBERTO MORAVIA ( ) Italský spisovatel Neorealismus Obraz italské společnosti za 2.světové války Římanka (1947) krásná dívka Adriana se po zklamání v lásce stává prostitutkou Horalka (1957) Cesira se svou dcerou Rosettou utíkají před válkou do hor Obyčejný člověk není nikde a nikdy v bezpečí

47 UMBERTO ECO (1932) Italský spisovatel a filozof Postmoderní román Koncepce tzv.otevřeného díla čtenář má velkou svobodu v interpretaci díla, velká čtenářská náročnost Jméno růže (1980) vzpomínky mnicha Adsona z Melku na vyšetřování vražd v klášteře Kombinace literárních žánrů a vypravěčských postupů

48 GÜNTER GRASS (1927) Německý spisovatel Téma 2.světové války Člen tankové divize Waffen-SS 1999 Nobelova cena za literaturu Plechový bubínek (1959) situace v Německu ve 20.letech z pohledu Oskara, chovance blázince, který historickým událostem nepřikládá žádný význam

49 ALEXANDR SOLŽENICYN ( ) Ruský spisovatel, vězeň v sovětských táborech nucených prací 1970 Nobelova cena, kterou nesměl převzít Žil v západním Německu, Švýcarsku a USA Jeden den Ivana Děnisoviče (1962) běžný den v táboře nucených prací Neosobní styl vyprávění bez citově zabarvených a politických komentářů

50 ALEXANDR SOLŽENICYN Souostroví Gulag ( ) Trilogie stojí na pomezí románu a literatury faktu (výpověď 220 vězňů, dobové dokumenty) Situace v sovětských táborech nucených prací v letech (osobní zkušenost) Příběh vězně začíná zatčením a končí vyhnanstvím

51 VLADIMIR NABOKOV ( ) Ruský spisovatel, 1919 rodina emigrovala 1940 odchod do USA (ruská i americká národní literatura) Lolita (1955) psychologický román Sexuální vztah dospělého muže s nezletilou dívkou Deníkový záznam a fiktivní rozhovor

52 JURIJ BONDAREV (1924) Ruský spisovatel Obraz 2.světové války Hořící sníh (1970) jedna z bitev při obléhání Stalingradu

53 CHARAKTERIZUJ ROMÁNY A KE KAŽDÉMU UVEĎ PŘÍKLAD Filozofický Satirický Realistický Experimentální Univerzitní Pikareskní Detektivní Antiutopie Postmoderní Nový román

54 ZDROJE A PRAMENY Literatura pro 4.ročník středních škol, Didaktis, 2010

55 VY_32_INOVACE_SP_13_04 Vytvořila: Mgr. Jana Maslikiewiczová V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

56 Americká literatura 2.polovina 20.století

57 Společensko-historická situace USA po roce 1945 nejsilnější ekonomické postavení Politika zadržování komunismu Sociální problémy, rasová segregace Vliv 2.svět.války různé typy válečných románů Rozvoj pokleslé literatury Spotřební kultura

58 Norman Mailer ( ) nový žurnalismus spojení realistického popisu, autobiografických prvků a svérázného humoru Nazí a mrtví (1948) válečný román Válka v Tichomoří Kolektivní hrdina Život jedince je plně podřízen vojenským zájmům

59 Kurt Vonnegut ( ) Postmoderna Protiválečné postoje a kritika amerického nacionalismu Díla nemají jednotný děj, propojení reality s fikcí Jatka č.5 (1969) hlavní hrdina dostává v důsledku traumatu z bombardování Drážďan (osobní zkušenost autora) schopnost cestovat časem Únik do světa fantazie je jediná možnost, jak se nezbláznit

60 Joseph Heller ( ) Satirické sociálně kritické romány Groteskní nadsázka Hlava XXII (1961) satirický protiválečný román, válka potlačuje lidskou individualitu John Yossarian má splněný počet misí, ale nadřízený ho odmítá propustit z armády Údajná Hlava XXII vojenského řádu voják může být propuštěn z armády pokud je blázen a sám o propuštění požádá Blázen si však svůj stav neuvědomuje

61 William Styron ( ) Psychologické romány - otázka svědomí a viny Sophiina volba (1979) Polka Sophie vypráví novináři Stingovi svůj životní příběh Falešný pocit, že se jich nacismus netýká

62 Jerome David Salinger ( ) Kultovní četba mladé generace v 50.letech Zen-buddhismus Kdo chytá v žitě (1951) pikareskní román s autobiografickými prvky Jedno z nejcenzurovanějších děl Na amerických školách byl román dlouho zakázán

63 Gabriel García Márquez (1928) Kolumbijský spisovatel Magický realismus Sto roků samoty (1967) na několika generacích jedné rodiny vylíčil vývoj v Latinské Americe Láska za časů cholery (1985) milostná literatura

64 Film Vyhledej, která díla byla zfilmována Které další filmy vypovídají o životě americké společnosti v tomto období (pracuj s učebnicí a internetem)

65 Zdroje a prameny Literatura pro 4.ročník středních škol, Didaktis, 2010

66 VY_32_INOVACE_SP_13_05 Vytvořila: Mgr. Jana Maslikiewiczová V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

67 Americká literatura 2.pol.20.stol.

68 Literární skupina, která se začala formovat počátkem 50.let v USA Radikální odmítnutí hodnotového žebříčku konzumní společnosti Maximální otevřenost Zpracování tabuizovaných témat (alkohol, drogy, homosexualita, ) Odlišná forma automatické psaní, vulgarismy Veřejná čtení 60.léta odpor proti válce ve Vietnamu ( ) Hnutí hippies (květinové děti)

69 Levicový intelektuál a politický aktivista Mluvčí americké alternativní kultury Básně v próze Osobní lyrické básně vyrovnání se s rodinnou historií a svou homosexualitou Politická lyrika kritika americké společnosti a pokrytectví

70 Kvílení (1956) báseň v próze Manifest beatnické generace Zfetovaná a prostituující se mládež, psychiatrické léčebny a vězení pro nepřizpůsobivé, homosexualita, praktiky policie Kadiš a jiné básně (1961) rozsáhlá báseň, volný verš Autor se vyrovnává se smrtí své matky a popisuje její duševní chorobu (Kadiš židovský žalozpěv za mrtvé)

71 Spontánní psaní bez vědomé kontroly a oprav Praktikování zen-buddhismu Na cestě (1957) - autobiografická próza, nespisovný jazyk, vulgarismy, argot Putování dvou mužů rozdílné povahy napříč USA Technika proudu vědomí původně jeden odstavec s hustým řádkováním, psáno s jen namátkovou interpunkcí na roli papíru

72 Zakladatel beat generation a kyberpunku Literární experimentátor Silně drogově závislý, několikrát zatčen Feťák (1953) autobiografický román, vztah autora k drogám, závislost, honba za dávkou

73 Jeho dílo spojováno s beatníky Pokusy s halucinogenními látkami (LSD) Lunapark v hlavě (1958) nejúspěšnější, volný verš Startuji ze San Francisca (1961) Hovorový jazyk Politická angažovanost

74 Vliv beatníků Silně autobiografické postavy Stírání rozdílů mezi skutečností a smyšlenkou Otázka židovství v USA Vazby na východní Evropu Pražské orgie (1981)

75 Osobně se bránil spojování s beat generation Nekonvenční autobiografické prózy Vulgární vyjadřování Všechny řitě světa i ta má (1973) povídkový soubor Hollywood (1989) autobiografický román, hlavní postava Henry Chinaski je autorovo alter ego Okolnosti vzniku románu Skutečné postavy showbyznysu

76 Rockový muzikál Text Gerome Ragni a James Rado Hudba Galt MacDermot Odpor hippies k válce ve Vietnamu, sexuální revoluce Vulgární jazyk, zobrazení užívání nelegálních drog, nerespektování americké vlajky Miloš Forman film Vlasy (1979)

77 Vyhledejte další literární a filmová díla, která se týkají války ve Vietnamu

78 Literatura pro 4.ročník středních škol, Didaktis,

79 Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 VY_32_INOVACE_SP_13_06 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách CZ.1.07/1.5.00/ Světová literatura 2.poloviny 20.století 1. V čem se shodovala a v čem se odlišovala témata a literární postupy evropské a americké literatury 2. Vysvětli pojmy: beatnická generace, nový román, neorealismus 3. Charakterizuj alespoň dvě postavy z Farmy zvířat 4. Proč patřila díla A.Solženicyna k zakázaným 5. Jmenuj dvě díla, která se týkají 2.světové války 6. Jmenuj dvě díla, která vyjadřují postoje Američanů k válce ve Vietnamu

80 7. Rozhodni ANO/NE a) George Orwell byl americký spisovatel b) Román 1984 je románem historickým c) Albert Camus je autorem románu Cizinec d) Literatura všech evropských zemí se rozvíjela svobodně e) Vladimir Nabokov psal svá díla výhradně rusky 8. K autorům přiřaď díla: V. Nabokov Farma zvířat W.Styron P.Ryan Ch.Bukowski G.Orwell Jak jsem vyhrál válku Lolita Sophiina volba Hollywood 9. Doplň text Alexandr Solženicyn byl. spisovatel. Náměty pro svá díla čerpal z.v sovětských. Albert Camus byl spisovatel. Děj románu Cizinec se odehrává. Beatnická generace ztvárnila ve svých dílech a vyjadřovala negativní postoj. Sophie musí volit mezi.., které. Její životní příběh končí Které dílo tě nejvíce zaujalo a proč.

81 VY_32_INOVACE_SP_13_07 Vytvořila: Mgr. Jana Maslikiewiczová V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projeku:cz.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

82 Česká poezie 60.let Nová básnická generace

83 Proudy v poezii O Existencionalismus O Poezie všedního dne O Vliv hudby jazz, blues O Experimentální poezie O Písničkáři

84 Jan Skácel ( ) O Básník (meditativní lyrika), novinář, prozaik O Moravský venkov, Brno O Tvorba pro děti O V době normalizace zákaz publikování O Brněnský rozhlas, šéfredaktor časopisu Host do domu O Zemřel těsně před Sametovou revolucí ( )

85 Jan Skácel O Kolik příležitostí má růže (1957) O Meditativní a přírodní lyrika O Vzpomínky na rodiče a dětství O Motiv domova, vesnice, stromů, vody a deště O Metafory, volný verš

86 Jan Skácel O Hodina mezi psem a vlkem (1962) O Meditativní lyrika O Hlavním tématem je lidský život dramatický a tragický O Člověku chybí pokora a úcta O Baladičnost, volný verš

87 Jan Skácel O Jedenáctý bílý kůň (1964) O Soubor fejetonů spolupráce s rozhlasem a novinami O Vztah k domovu, dětství, cestování, každodenní maličkosti O Humor a sebeironie O Básnické prostředky, nespisovné výrazy

88 Jan Skácel O Tvorba pro děti O Uspávanky (1983) O Kam odešly laně (1985) kresby J.Čapka (děti) O Proč ten ptáček z větve nespadne (1988) kresby J.Čapka (zvířátka)

89 Josef Kainar ( ) O Skupina 42 O Společensky angažovaná poezie O Jazz, blues O Spisovatel, hudebník, kreslíř, fotograf O Inspirace městským prostředím O Volný verš O Hovorová čeština

90 Josef Kainar O Nové mýty (1946) příběhy obyčejných lidí O Zážitky z války O Pesimismus, bezmoc O Báseň Stříhali dohola malého chlapečka zhudebnil Vladimír Mišík

91 Josef Kainar O Moje blues (1966) propojení poezie s hudbou O Melancholická nálada O Hovorová čeština, opakování slov O Ironie, černý humor

92 Oldřich Mikulášek ( ) O Meditativní a milostná lyrika O Brno, jižní Morava O V 70.letech zákaz publikovat O Protiklad života a smrti, lásky a netečnosti O Kontrast hovorových a básnických prostředků

93 Oldřich Mikulášek O Ortely milosti (1958) lyrická sbírka O Úzkost, smrt, prázdnota O Šokovaná růže (1969) meditativní lyrika O Reakce na srpen 1968 O Neologismy, knižní výrazy, hovorová slova O Agogh (Mnichov 1980, v Čechách 1989) O Doba normalizace, prázdnota, deziluze

94 Ivan Wernisch (1942) O V 70.letech zakázaný autor O Texty zhudebnil Milan Hlavsa, People of the Universe O Fantazie, skutečnost splývá s iluzí O Kam letí nebe (1961) O Zimohrádek (1965)

95 Václav Hrabě ( ) O Jazz, blues O Mácha v texaskách O Společenská a milostná lyrika O Sonety O Zhudebnění veršů Vl.Mišík

96 Václav Hrabě O Stop-time (1969) subjektivní prožitky O Touha po svobodě, kritika života střední generace O Blues v modré a bílé (1977) Variace na renesanční téma O Blues pro bláznivou holku (1990)

97 Josef Hiršal ( ) O Experimentální poezie O Skupina Ohnice O Spolupráce s Bohumilou Grögerovou O JOB-BOJ (1968) O Grafické a významové možnosti jazyka

98 Zdroje a prameny O Literatura pro 4.ročník středních škol, Didaktis, 2010

99 VY_32_INOVACE_SP_13_08 Vytvořila: Mgr. Jana Maslikiewiczová V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo GP: CCZ.1.07/1.5.00/ Z.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

100

101 50.léta Budovatelské nadšení Budování pohraničí Politické procesy Perzekuce politických odpůrců Cenzura Likvidace soukromého sektoru Kolektivizace zemědělství

102 Oficiální literatura M.Majerová, V.Řezáč, M.Pujmanová, Neoficiální literatura B.Hrabal, E.Bondy Exil P.Tigrid, E.Hostovský Druhá vlna válečné prózy Historické romány

103 Psychologická próza Černé světlo Svědek Budovatelský román Jednoduchý jazyk, lineární děj, ideologický schematismus Nástup Bitva Osídlování pohraničí (Češi x Němci)

104 Prostředí železnice a divadla Vzpomínkové prózy Stříbrná paruka kronika herecké rodiny Severní nádraží okupace Lazaretní vlak Vizita filmové zpracování Dědeček automobil pro mládež

105 Historická próza Filmové scénáře Srpnovští páni (1953) Feudální společnost století Dlouhá souvětí, vsuvky, archaismy Trilogie Královny nemají nohy, Prsten Borgiů, Krásná čarodějka Parodie na historické romány Hrdina bez bázně a hany

106 Pentalogie Sňatky z rozumu (1957) Historie rodů Nedobylů a Bornů od poloviny 19.století do roku 1945 Dělnická rodina Pecoldů Počátky českého podnikání, vlastenectví Sňatky z rozumu, Císařské fialky, Zlá krev, Veselá vdova, Královský vozataj

107 Subjektivní přístup k tématům Občan Brych otázka emigrace a volby Romeo, Julie a tma (1958) láska Pavla a židovské díky Ester v době heydrichiády Motiv bezmoci, otázka dospívání a odpovědnosti Kulhavý Orfeus totální nasazení, autobiografické rysy Lásky mezi kapkami deště Žižkov ve 30.letech

108 Židovský původ, koncentrační tábor Krabice živých (1956) život ve fiktivním koncentračním táboře ke konci války Nejistota a očekávání Vnitřní odboj Zdeněk Roubíček pomocný písař v táboře Krabice = kartotéka

109 Jaká témata se objevují v próze v 50.letech Vysvětlete proč Jaké možnosti skýtá historická próza uveď příklady děl

110 Literatura pro 4.ročník středních škol, Didaktis, 2010

111 VY_32_INOVACE_SP_13_09 Vytvořila: Mgr. Jana Maslikiewiczová V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo GP: CZ.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

112

113 Ekonomické reformy Demokratizace režimu Socialismus s lidskou tváří Uvolnění politické situace

114 V 60.letech rozšíření publikačních možností V.Holan, J.Zahradníček Vliv západní kultury zlatá léta populární hudby (divadlo Semafor a Rokoko) IV.sjezd Svazu československých spisovatelů 2000 slov (Ludvík Vaculík) otevřená kritika režimu

115 Psychologické prózy s válečnou a židovskou tematikou V 60.letech oficiální proud Většina děl má autobiografické rysy Hlavním tématem je konflikt člověka se zlem Temná a tajemná atmosféra Opakování motivů

116 Děj románu se odehrává za okupace Žid Mundstock čeká na transport do koncentračního tábora Na pobyt v lágru se připravuje Před odjezdem ho porazí německé nákladní auto Mon Mundstockovo druhé já Dlouhé monology Chlapec Šimon

117 Hlavní hrdina zaměstnanec krematoria Karel Kopfrkingl Fascinace světem mrtvých Nacistická ideologie devastuje lidskou povahu Kopfrkingl zabije svou ženu a syna židovský původ Proč je zabil?

118 Okupační a židovská témata Druhá vlna válečné prózy Po roce 1968 odchod z Československa Po roce 1989 působil na Karlově univerzitě Tvorba s výraznými autobiografickými prvky Přežil Osvětim a Buchenwald V dubnu 1945 uprchl z transportu smrti

119 1964 Podle skutečné události Židovka Kateřina se jako jediná vzmůže na odpor Kontrast mezi vnímáním Židů (nevěří a nechtějí věřit svému osudu) a vnímáním čtenáře

120 Dita Saxová (1962) neschopnost včlenit se do poválečného života, sebevražda Hořká vůně mandlí (1968) soubor 4 povídek Noc a naděje (1957) povídky z terezínského ghetta

121 Literatura faktu Nevyřešené historické a literární záhady Detektivka, reportáž, cestopis, výklad Nejen černé uniformy atentát na Heydricha Historie skoro detektivní nejasnosti v osudech významných spisovatelů Tajemství RKZ Justiční vražda aneb Smrt Milady Horákové Kdy umírá vojevůdce Jan Žižka z Trocnova

122 Slovenský prozaik Politicky zaměřené prózy Smrt si říká Engelchen (1959) autobiografický román partyzánský odboj za 2.svět.války Jak chutná moc (1968) vliv totalitního systému na osobnost Moc, strach, bezmoc

123 Proč se znovu objevuje téma války Co mají společného hlavní postavy uvedených děl Vysvětli pojem politicky zaměřená próza Proč se politická témata začala objevovat v literatuře

124 Literatura pro 4.ročník středních škol, Didaktis, 2010

125 VY_32_INOVACE_SP_13_10 Vytvořila: Mgr. Jana Maslikiewiczová V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo GP: CZ.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

126 Česká literatura Po roce 1968

127 Společenská situace Konsolidace Normalizace V čele KSČ Gustáv Husák Politické čistky Personální změny ve školství, vědě, kultuře a armádě

128 Charta 77 Vyjádření odporu k normalizaci Poukazovala na porušování lidských práv a svobod v Československu Podepsaly ji významné osobnosti

129 Václav Havel Ludvík Vaculík Jan Patočka

130 Anticharta Podpisová kampaň odsuzující Chartu 77 Umělci donuceni k podpisu

131 80.léta Slábnutí vlivu východního bloku Posílení opozičního hnutí Manifest Několik vět sametová revoluce

132 Situace v literatuře Cenzura B.Hrabal, J. Seifert Ustanoven nový Svaz československých spisovatelů Zákaz vydávání všech literárních časopisů Literární měsíčník jediný oficiální literární časopis

133 Dělení literatury Oficiální Karel Sýs, Josef Peterka Po úpravách a cenzuře - V.Páral, B.Hrabal Samizdatová - L.Vaculík, V.Havel Exilová J.Škvorecký, A.Lustig, M.Kundera, P.Kohout, J.Hutka

134 Nová generace Jiří Žáček Karel Kryl Ivan Martin Jirous Ota Pavel Jiří Gruša Eva Kantůrková Egon Bondy Rozděl spisovatele podle postoje k režimu

135 Odpověz ANO/NE Normalizace českou literární scénu nezasáhla Ludvík Vaculík je signatářem Charty 77 K autorům oficiální literatury patřil Václav Havel Samizdat se v českém prostředí nerozvíjel Zlom přišel v roce 1978

136 Správné odpovědi Ne Ano Ne Ne Ne

137 Úkol Zapiš si, které filmy vypovídají o situaci v Československu po roce 1968 Rozděl je podle zobrazení dané situace

138 Zdroje a prameny Literatura pro 4.ročník středních škol, Didaktis, charta77 cz.altermedia.info

139 VY_32_INOVACE_SP_13_11 Vytvořila: Mgr. Jana Maslikiewiczová V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo GP: CZ.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

140

141 Snaha vydávat alespoň malé množství výtisků zakázané literatury Průklepový papír, cyklostyl Čtenáři nabádáni k šíření tisků Magnetofonové pásky, kazety

142 Petlice Ludvík Vaculík 410 svazků ve 12 nebo 24 opisech Kvart Jan Vladislav Poezie, próza, filozofické a politologické články (I.Blatný, J.Kolář) Expedice Václav Havel, Jan Lopatka Nezávislá literatura (E.Bondy, R.Palouš) Popelnice Jiří Gruntorád 124 titulů, opisů (V.Třešňák, B.Hrabal)

143 Host Brno, 80.léta Revolver Revue 1985, V.Havel, A.Vondra Kritický sborník Vokno

144 Podzemí Kultura, která se vymyká zvyklostem většinové společnosti Západní Evropa, USA hippies Východní Evropa - odpor proti komunistickému režimu

145 50. léta literatura E.Bondy, B.Hrabal 60. léta výtvarníci, hudebníci 70. léta policejní pronásledování undergroundu, perzekuce Plastic People of the Universe rocková skupina (Hlavsa, Janíček, Kabeš, Martin Jirous) 4Yc

146 Zpráva o třetím českém hudebním obrození 1975 programové prohlášení Radikální odmítání jakéhokoliv nátlaku Zřeknutí se závazného uměleckého programu Zdůrazňování autentičnosti v životě a v umělecké tvorbě Vymezení vůči totalitním strukturám

147 Vlastním jménem Zbyněk Fišer Básník, prozaik, dramatik, filozof Pocity člověka, který vědomě žije na okraji společnosti Surrealismus Totální realismus prostý záznam skutečnosti Trapná poezie humor, vliv dadaismu

148 Šaman (samizdat 1976, Praha 1990) děj se odehrává v pozdním paleolitu Alegorie na totalitní režimy Invalidní sourozenci (Toronto 1981, Praha 1991) antiutopický román Děj se odehrává v roce 2600, alegorie na konzumní způsob života normalizované společnosti

149 Organizátor českého undergroundu Přezdívka Magor Magorovy labutí písně zážitky z vězení, křesťanské motivy, ironie a sebeironie Mogorovi ptáci Pravdivý příběh Plastic People vzpomínkový text

150 Václav Havel Milan Uhde

151 Inscenace divadelních her v bytech disidentů Vlasta Chramostová Divadlo na Vinohradech Po podpisu Charty 77 zákaz činnosti Pavel Landovský Činoherní klub, po podpisu Charty donucen k emigraci (Rakousko)

152 Vysvětli pojmy: samizdat, underground Jaké vyjadřovaly postoje Jmenuj 3 významné představitele

153 Literatura pro 4.ročník středních škol, Didaktis,

154 VY_32_INOVACE_SP_13_12 Vytvořila: Mgr. Jana Maslikiewiczová V rámci školního projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo GP: CZ.1.07/1.5.00/ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

155 EXILOVÁ LITERATURA

156 EXILOVÁ NAKLADATELSTVÍ Sixty-Eight Publishers Toronto J.Škvorecký, Z.Salivarová CCC Books Mnichov exilová edice Rozmluvy - Londýn Poezie mimo domov Mnichov Konfrontace Curych Index Kolín nad Rýnem

157 MILAN KUNDERA Věnuje se otázkám lidské existence (smrt, láska, osamění, ) Francouzsky píšící autor Aktivní postoj v pražském jaru Směšné lásky Nesnesitelná lehkost bytí osudy dvou mileneckých dvojic (Tomáš-Tereza, Sabina Franz)

158 MILAN KUNDERA - ŽERT Charakterizuj hlavní postavy V jakém období se děj odehrává Co je oním žertem Kdo byl Trockij Co je ich-forma

159 LUDVÍK VACULÍK Autor manifestu Dva tisíce slov Jedna z nejpronásledovanějších osobností české literatury po roce 1968 Jeho díla vycházela v samizdatu a exilu (Toronto) Morčata Český snář

160 PAVEL KOHOUT Aktivní účastník pražského jara V roce 1979 mu bylo zabráněno v návratu z Rakouska a byl se svou manželkou Jelenou Mašínovou zbaven českého občanství Katyně zvůle moci, odborné učiliště pro katy Kde je zakopán pes - autobiografický román

161 PAVEL KOHOUT August, August, august divadelní hra, cirkusové prostředí, nevypočitatelnost režimu Klaun August plní podmínky ředitele, nakonec zrada a vítězství zvůle a moci Taková je láska rozhlasová hra, otázka mimomanželského vztahu Konec velkých prázdnin- osudy českých emigrantů v Rakousku

162 JOSEF ŠKVORECKÝ Autor našeho kraje - zjisti jeho životní osudy Autobiografická próza alter ego Danny Smiřický Detektivní próza poručík Borůvka Historická próza Nevěsta z Texasu Filmové scénáře Farářův konec

163 J.ŠKVORECKÝ - ZBABĚLCI Vznikl v 2.pol.40. let, ale mohl vyjít až 1958 Ostrá reakce moci, stažen z prodeje Poslední týden války Danny Smiřický, Kostelec Ironický pohled na hrdinství Ich-forma Obecná čeština, slang

164 J.ŠKVORECKÝ TANKOVÝ PRAPOR Kdy se odehrává děj příběhu Kdo je hlavní postavou a vypravěčem děje Další postavy, které v díle vystupují Vyber dvě a charakterizuj je Která další literární nebo filmová díla zpracovávají stejnou nebo podobnou tematiku

165

1 Současná česká literatura

1 Současná česká literatura 3 Obsah 1 Současná česká literatura 1.1 Změny po roce 1989 1.1.1 Formální sjednocení tří dosavadních komunikačních proudů 1.1.2 Vstup několika (až čtyř!) generací tvůrců do jednoho literárního kontextu

Více

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války)

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Literatura pro 2. ročník gymnázia (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Gymnázium Velké Meziříčí 2015 Doporučená četba: Petr Bezruč: Slezské písně - alespoň

Více

24. Významné osobnosti světové literatury po roce 1945

24. Významné osobnosti světové literatury po roce 1945 1 24. Významné osobnosti světové literatury po roce 1945 Na vývoj světové literatury 2. poloviny 20. století měly vliv následující události: - 2. světová válka - použití atomových zbraní v Japonsku - poválečný

Více

Dějiny českého divadla 2. pol. 20. stole

Dějiny českého divadla 2. pol. 20. stole Dějiny českého divadla 2. pol. 20. stole Studijní text pro kombinované studium T L OLOMOUC 2013 Oponenti: Mgr. Libor Vodička, Ph.D. Mgr. Andrea Hanáčková, Ph.D. PhDr. Eva Klimentová, Ph.D. Zkvalitnění

Více

Pondělí 11. listopadu pocta MILOŠ MACOUREK

Pondělí 11. listopadu pocta MILOŠ MACOUREK Čas začátku Místo konání Název programu hosté obsah a doporučení Podmínky Zájem + účasti počet Pondělí 11. listopadu pocta MILOŠ MACOUREK 8:00 nebo 10:00 DK velký sál MACH A ŠEBESTOVÁ divadlo Lampión Kladno

Více

ARGO spol. s r. o. e-mail: argo@argo.cz www.argo.cz. Milíčova 13 Praha 3, 130 00 tel.: +420 222 781 601 fax: +420 222 780 184

ARGO spol. s r. o. e-mail: argo@argo.cz www.argo.cz. Milíčova 13 Praha 3, 130 00 tel.: +420 222 781 601 fax: +420 222 780 184 Ředitel: Milan Gelnar, tel.: 222 781 361 Jednatel: Jiří Michek, tel.: 226 519 376 Jednatelka: Hana Gelnarová, tel.: 222 781 361 Asistentka: Zdenka Křikavová, tel.: 222 781 601, 733 650 762 Redakce: Eva

Více

Tipy na vánoční dárek

Tipy na vánoční dárek Tipy na vánoční dárek Arnaldur Indriđason Codex Regius 312 stran, vázáno 319 Kč Mladý Islanďan Valdemar se vydává studovat do Kodaně. Chce se zabývat středověkými rukopisy. Profesor, kterého mu doporučili,

Více

TU v Liberci, FAKULTA PEDAGOGICKÁ 461 17 LIBEREC 1, Hálkova 6 Tel.: 485 352 515 Fax: 485 352 332

TU v Liberci, FAKULTA PEDAGOGICKÁ 461 17 LIBEREC 1, Hálkova 6 Tel.: 485 352 515 Fax: 485 352 332 TU v Liberci, FAKULTA PEDAGOGICKÁ 461 17 LIBEREC 1, Hálkova 6 Tel.: 485 352 515 Fax: 485 352 332 DIPLOMOVÁ PRÁCE 2. světová válka v české próze pro děti a mládež Lukáš Veselý KPV 2005 TU v Liberci, FAKULTA

Více

Gymnázium, Ústí nad Orlicí T. G. Masaryka 106 Školní rok 2013/2014. Jakub Brdíčko KOMPLETNÍ TEMATICKÉ PLÁNY VYUČUJÍCÍHO PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Gymnázium, Ústí nad Orlicí T. G. Masaryka 106 Školní rok 2013/2014. Jakub Brdíčko KOMPLETNÍ TEMATICKÉ PLÁNY VYUČUJÍCÍHO PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Gymnázium, Ústí nad Orlicí T. G. Masaryka 106 Školní rok 2013/2014 Jakub Brdíčko KOMPLETNÍ TEMATICKÉ PLÁNY VYUČUJÍCÍHO PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Český jazyk a literatura ve třídě 3.A (s.), Výchova k občanství

Více

Obsah. Editorial. Prof. Petr Oslzlý ředitel Centra experimentálního divadla v Brně

Obsah. Editorial. Prof. Petr Oslzlý ředitel Centra experimentálního divadla v Brně Obsah Editorial Prostředí českého divadla je rozmanité, podobně jako je členitá reálná krajina České republiky. I české divadlo má stejně jako česká krajina své vrcholy, své řeky či spíše proudy, své rozlehlé

Více

OLOMOUC Ostružnická 21 779 00 Olomouc T/F: 585 204 397 E: olomouc@megabooks.cz. PLZEŇ Dřevěná 7 301 12 Plzeň T/F: 377 221 090 E: plzen@megabooks.

OLOMOUC Ostružnická 21 779 00 Olomouc T/F: 585 204 397 E: olomouc@megabooks.cz. PLZEŇ Dřevěná 7 301 12 Plzeň T/F: 377 221 090 E: plzen@megabooks. ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK VIII /2009 9. 2. 2009 22. 2. 2009 3 Vaše knihkupectví Z obsahu: pozvání na výstavu Tance a slavnosti 16. 18. století Největší výběr zahraniční

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra české literatury

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra české literatury MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra české literatury OBRAZ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY V PROZAICKÝCH DÍLECH PRO DĚTI A MLÁDEŽ VYDANÝCH PO ROCE 1989 (Magisterská diplomová práce) Vedoucí diplomové

Více

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století)

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Literatura pro 1. ročník gymnázia Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Gymnázium Velké Meziříčí 2012 1 Povinná četba (platí pro všechny) zapsat do KD i

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Humanitní gymnázium Pojďme listovat v sobě tak jako v knize

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Humanitní gymnázium Pojďme listovat v sobě tak jako v knize SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO, S.R.O. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Humanitní gymnázium Pojďme listovat v sobě tak jako v knize Ale byl jsem mladý,

Více

Vyhnání _vysídlení odsun?

Vyhnání _vysídlení odsun? studentská konference Vyhnání _vysídlení odsun? VIII. ročník studentské konference Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě Porubě 26 / 27 / 3 / 2013 Tato konference se koná v rámci projektu Moderní dějiny do

Více

ČECHOAUSTRALAN. www.cechoaustralan.com. V tomto čísle:-

ČECHOAUSTRALAN. www.cechoaustralan.com. V tomto čísle:- ČECHOAUSTRALAN www.cechoaustralan.com V tomto čísle:- Karolina Světlá - Barbara Semenov Policie a národnostní menšiny v Austrálii - Ivan Kolařík Od Palikiru k Prunéřovu - Glosa Miloše Ondráška O Franku

Více

Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře ročník X /2011 24. 10. 6. 11. 2011. p rípady!

Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře ročník X /2011 24. 10. 6. 11. 2011. p rípady! Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře ročník X /2011 24. 10. 6. 11. 2011 21 Vaše knihkupectví limitovaná edice balíčku plyšáka s knihou Platné právní předpisy www.uz.cz Karmelitánské nakladatelství

Více

22. České divadlo 20. století

22. České divadlo 20. století 1 22. České divadlo 20. století Působící divadla lze rozdělit do 3 okruhů: České divadlo 1. poloviny 20. století 1. oficiální neboli kamenná divadla, např. Národní divadlo a Městské divadlo na Vinohradech

Více

Zkušební katalog k státní maturit ve školním roce 2009/2010. Český jazyk

Zkušební katalog k státní maturit ve školním roce 2009/2010. Český jazyk Zkušební katalog k státní maturit ve školním roce 2009/2010 Český jazyk Předmětová komise českého jazyka a literatury pro přípravu zkušebního katalogu: Marie Sohr, prof., NIU Jednota, Daruvar vedoucí Kvjeta

Více

Vlak Lustig Vlak Odvahy

Vlak Lustig Vlak Odvahy Arnošt Lustig Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou Vlak Lustig Vlak Odvahy XV. ročník mezinárodního festivalu česko německo židovské kultury Devět bran 2014 Festival se koná pod záštitou prezidenta České

Více

praha vlak lustig 12. 6. 24. 6. 2012 Španělská židovská kultura XIII. ročník festivalu devět bran 13. 7. 2012 Nádraží Praha-Bubny

praha vlak lustig 12. 6. 24. 6. 2012 Španělská židovská kultura XIII. ročník festivalu devět bran 13. 7. 2012 Nádraží Praha-Bubny Fotografie Pavel Chalupa XIII. ročník festivalu devět bran Španělská židovská kultura praha 12. 6. 24. 6. 2012 Stavovské divadlo Divadlo pod Palmovkou Divadlo Viola Evangelická teologická fakulta UK Kino

Více

Autorka v Ceske republice

Autorka v Ceske republice ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 1. 6. 14. 6. 2015 11 Vaše knihkupectví Autorka v Ceske republice Autogramiada 3. cervna 2015 v 17 hodin Palac knih Luxor, Vaclavske

Více

žiju orchestrálně Ondřej Fibich Petrkov Drahoušku s drápy Do oken dnes

žiju orchestrálně Ondřej Fibich Petrkov Drahoušku s drápy Do oken dnes vítězství comenia scriptu nad rozumem? str. 6 na podporu ateliéru str. 7 zdeněk hrbata o chateaubriandovi str. 8 gustav erhart o stéphanii guerzoniové str. 10 nasupený realista milan kozelka str. 13 básně

Více

LISTY Z AURA PONTU 4/2008

LISTY Z AURA PONTU 4/2008 LISTY Z AURA PONTU 4/2008 1 Obsah: Vážení přátelé.....3 Kontakty......4 Česká a slovenská dramatika...5 Václav Havel Vladimír Morávek Petr Oslzlý Petr Kolečko Pavel Trtílek Jan Krupa Jiří Macků Nové překlady...8

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV BOHEMISTIKY A KNIHOVNICTVÍ BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE OPAVA 2004 PAVLA ČÁSTKOVÁ Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká

Více

Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře

Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře Střední škola Waldorfské lyceum Křejpského 1501/12 149 00, Praha 4 Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře Odborná maturitní práce Vypracovala: Barbora Eichlerová Vedoucí práce: Jitka Ferencová

Více

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIII /2014 13. 10. 26. 10. 2014. Jak úspěšně řídit obec a region

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIII /2014 13. 10. 26. 10. 2014. Jak úspěšně řídit obec a region ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIII /2014 13. 10. 26. 10. 2014 20 Vaše knihkupectví Platné právní předpisy www.uz.cz Karmelitánské nakladatelství a distribuce Objednávkový

Více

obsah beletrie 6 35 Chandler Případ naruby 21 Martin Goffa Vánoční zpověď 22 Warren Ellis Soustrojí

obsah beletrie 6 35 Chandler Případ naruby 21 Martin Goffa Vánoční zpověď 22 Warren Ellis Soustrojí obsah beletrie 6 35 Arnošt Lustig Colette 6 7 Isabelle Laflèche J adore New York 8 9 Kapka Kassabová Dvanáct minut lásky 10 Karolína Dubová, Lenka Kny Přijde letos Ježíšek? 11 Iva Pekárková Levhartice

Více

Co Vám můžeme v rámci tohoto programu nabídnout? Mimořádná nabídka pouze pro školní skupiny: Vážení pedagogové,

Co Vám můžeme v rámci tohoto programu nabídnout? Mimořádná nabídka pouze pro školní skupiny: Vážení pedagogové, Vážení pedagogové, až do této chvíle se chodili žáci do kina bavit a do školy vzdělávat. Nyní mohou spojit oboje dohromady. Společnost Cinema City si Vám dovoluje představit jedinečný projekt - vzdělávací

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK ROČNÍK: PRVNÍ/KVINTA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy JAZYK Žák vysvětlí základní jazykovědné a stylistické termíny, užívá je v praxi rozliší podoby a útvary

Více