Písemná zkouška z české literatury (A/2008)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Písemná zkouška z české literatury (A/2008)"

Transkript

1 Písemná zkouška z české literatury (A/2008) I. Pojmenujte literární časopis, k němuž se vztahují následující informace, doplňte jména dalších literátů, kteří v něm působili. Tento časopis obnovil roku 1873 Jan Neruda. Působili v něm spisovatelé, kteří připisovali umění moc odpoutávat člověka od všedních starostí, spojovat jeho ducha a představivost s ideály humanity a krásy, s lidstvem. Říkalo se tomu světoobčanství či (s hanlivým odstínem) kosmopolitismus. Tento časopis vydával v letech 1877 až 1898 J.V.Sládek. Název literárního časopisu: Další tvůrci, kteří v něm působili: II. Pokuste se charakterizovat následující text z různých literárních aspektů, abyste projevili, jak umíte chápat smysl básně, jak dokážete poznávat básnické prostředky a jejich roli pro význam básnického textu, i jak hledáte souvislosti dobové, společenské i lidské. Chlapec Po celou noc padala na sadě jablka, zatímco sousedův chlapec umíral... Byl to on, který ti druhdy řekl: "Pane, jste cizinec?" Řekl jsi: "Proč se ptáš?" Řekl: "Máte moc času ve svých očích..." Řekl jsi: "Ty jsi já, když jsem byl mlád!" Řekl: "Já budu vy, teprve až zestárnu... Ale víte co, pojďme na poštu a odtamtud si zatelefonujeme, kdy vlastně jsme..." Svou odpověď pište na další přiložený list.

2 Prostor pro vypracování úkolu II - charakterizujte text uvedený na předchozí straně z různých literárních aspektů:

3 III. V několika odstavcích se hlouběji zamyslete nad následující otázkou: Do jaké míry je nutné, aby se děti ve škole učily životopisná a historická data o spisovatelích?

4 Písemná zkouška z české literatury (B/2008) I. Pojmenujte literární hnutí, k němuž se vztahují následující informace, doplňte jména dalších tvůrců, kteří se k němu hlásili. Představitelé tohoto hnutí vydali roku 1868 při příležitosti položení základního kamene Národního divadla manifest, z něhož odvozovali jméno svého hnutí. Národně manifestační ráz této příležitosti i politická perzekuce, jíž byli organizátoři almanachu v čele s J.V. Sládkem ohroženi, se promítla do charakteristiky tohoto hnutí. Představitelům tohoto hnutí je připisováno tíhnutí k domácí látce (a k národním dějinám), odhodlání sloužit básnickým dílem občansky a národně emancipačním snahám, nechápaným ovšem nijak úzkoprse. Název literárního hnutí: Další tvůrci, kteří se k němu hlásili: II. Pokuste se charakterizovat následující text z různých literárních aspektů, abyste projevili, jak umíte chápat smysl básně, jak dokážete poznávat básnické prostředky a jejich roli pro význam básnického textu, i jak hledáte souvislosti dobové, společenské i lidské. Uspávanka Potom se opřel o žízeň a prosil aby nepřestala A obával se toho mála Bál se jak dítě Moc se bál A kde se vzala tu se vzala stařenka smrt se přištrachala s hliněným džbánem svěží vody A on se napil Popel dní opláchl se rtů všechnu trýzeň tím douškem smyl a nenechal si vůbec nic Už ani žízeň Svou odpověď pište na další přiložený list.

5 Prostor pro vypracování úkolu II - charakterizujte text uvedený na předchozí straně z různých literárních aspektů:

6 III. V několika odstavcích se hlouběji zamyslete nad následující otázkou: Jak by měl podle vás vypadat ideální učitel literatury? Co byste na něm ocenili především a proč?

7 Písemná zkouška z české literatury (C/2008) I. Pojmenujte literární časopis, k němuž se vztahují následující informace, doplňte jména dalších literátů, kteří v něm působili. Jedním z vydavatelů tohoto literárního časopisu byli Jiří Karásek ze Lvovic. Časopis vycházel v letech 1894 až Jako svou časopiseckou tribunu si ho zbudovala skupina dekadentních básníků. Tento časopis se neomezoval pouze na psané slovo, reprodukoval také grafiku, která ladila s jeho zaměřením. Cizí spisovatele uváděl i v původních jazycích, nejen v překladech. Orientoval se na soudobé spisovatele a myslitele proslulé výlučností svého umění a myšlení. Název literárního časopisu: Další tvůrci, kteří v něm působili: II. Pokuste se charakterizovat následující text z různých literárních aspektů, abyste projevili, jak umíte chápat smysl básně, jak dokážete poznávat básnické prostředky a jejich roli pro význam básnického textu, i jak hledáte souvislosti dobové, společenské i lidské. KVĚTINY, VÍNO. JE MUŽŮV SVÁTEK Kompot, k obědu budou řízky, nechala udělat dort se svíčkou a koupila mu na nové spodky. Navečer půjdou do opery, celá rodina, a pak do baru, povyrazit si; po třinácté. Každou chvíli přijde z úřadu. Kdyby nebylo zlatého vlasu, který dnes našla v jeho prádle; vidí jej všude, řízek, růže, proužek na látce má jeho barvu, viněta na lahvi i vstupenky. Prokletá zlať, ovíjí srdce a stahuje jako had hada. Kdyby tak člověk neměl paměť, celý den nedělá nic jiného, nežli hledá, hledá zlaté vlasy. 11. září Svou odpověď pište na další přiložený list.

8

9 Prostor pro vypracování úkolu II - charakterizujte text uvedený na předchozí straně z různých literárních aspektů:

10 III. V několika odstavcích se hlouběji zamyslete nad následující otázkou: Využívají čeští učitelé literatury moderní vzdělávací metody, které by žáky přivedly k radosti z četby? Písemná zkouška z české literatury (D/2008) I. Pojmenujte literární hnutí, k němuž se vztahují následující informace, doplňte jména dalších tvůrců, kteří se k němu hlásili. Toto literární uskupení deklarovalo svůj program roku 1895 v časopise Rozhledy. Sešli se

11 k němu spisovatelé s literárními kritiky a s politickými publicisty, orientovanými pokrokářsky a realisticky. Z literárních kritiků podepsali manifest například F.V. Krejčí, F.X. Šalda, J Třebický. Za spisovatele např. O Březina a J. S. Machar, který připravil text prohlášení. Dožadují se nově pojaté kritiky: Kritická činnost je prací tvůrčí, umělecko-naučnou, samotným literárním žánrem, rovnocenným všem ostatním. Kritika měla probojovávat nové pojetí osobnosti, umění i politické kultury. Název literárního hnutí: Další tvůrci, kteří se k němu hlásili: II. Pokuste se charakterizovat následující text z různých literárních aspektů, abyste projevili, jak umíte chápat smysl básně, jak dokážete poznávat básnické prostředky a jejich roli pro význam básnického textu, i jak hledáte souvislosti dobové, společenské i lidské. O posledních věcech Když láska umírá, je nejsilnější, rozvine se jak infantérie při marné zteči. Když láska umírá, svět se boří a duje vítr, ten popálený vítr z Tichomoří. Když láska umírá, drtí jak Golem. A potom zadrhne o pavučinu, o neviditelné sbohem. Když láska umírá, ty myslíš, že se vzdává? Budem u ní bdít a budem za ni dýchat, i když už nepoznává. Svou odpověď pište na další přiložený list.

12 Prostor pro vypracování úkolu II - charakterizujte text uvedený na předchozí straně z různých literárních aspektů:

13 III. V několika odstavcích se hlouběji zamyslete nad následující otázkou: Co byste jako budoucí učitel(ka) udělal(a) proto, abyste Vaši žáci začali číst, a proč by to podle vás na žáky účinkovalo?

14 Písemná zkouška z české literatury (E/2008) I. Pojmenujte literární hnutí, k němuž se vztahují následující informace, doplňte jména dalších tvůrců, kteří se k němu hlásili. Toto literární sdružení vzniklo na podzim roku 1920, hlavní základnu mělo v Praze a pobočku v Brně. Patřili k němu literáti z básníků např. Jaroslav Seifert, z prozaiků např. Vladislav Vančura, z teoretiků a kritiků Karel Teige. Ke členům ovšem náleželi i významní umělci jiných oborů, především výtvarníci (malíři Štýrský, Toyen, Hoffmeister) a divadelníci (Honzl, Voskovec, E. F. Burian). Toto literární hnutí se zpočátku hlásilo k proletářskému umění, ale pod teoretickým vedením Karla Teiga se v něm záhy ustavil vlastní básnický směr. Název literárního hnutí: Další tvůrci, kteří se k němu hlásili: II. Pokuste se charakterizovat následující text z různých literárních aspektů, abyste projevili, jak umíte chápat smysl básně, jak dokážete poznávat básnické prostředky a jejich roli pro význam básnického textu, i jak hledáte souvislosti dobové, společenské i lidské. Dvacet deka duše Chtěl jsem si koupit dvacet deka duše, pár kousků pravdy, litr svědomí, leč prodavačka odvětila suše: Jak jsou ty lidi dneska pitomý Mě ovšem tímto nevyvedla z míry, řekl jsem: Dobrá, nic se neděje, dejte mi tedy za korunu víry, osminku citu, láhev naděje. A ona řekla: Musíte stát frontu. A fronta vedla cik-cak za hory a potom dál až někam k horizontu. A všichni lidi chtěli brambory. Svou odpověď pište na další přiložený list.

15

16 Prostor pro vypracování úkolu II - charakterizujte text uvedený na předchozí straně z různých literárních aspektů:

17 III. V několika odstavcích se hlouběji zamyslete nad následující otázkou: Proč je třeba, aby se žáci učili literatuře, aby četli knihy? Obhajte před veřejností důležitost obou fenoménů.

18 Písemná zkouška z české literatury (F/2008) I. Pojmenujte literární hnutí, k němuž se vztahují následující informace, doplňte jména dalších tvůrců, kteří se k němu hlásili. Toto literární sdružení vzniklo za druhé světové války, plně na veřejnosti mohlo působit jen v krátkém období mezi lety Teoretikem hnutí byl Jindřich Chalupecký. Hlásili se k němu výtvarníci (Gross, Hudeček, Lhoták aj.) Z básníků k němu patřil např. Jiří Kolář. Básníci tohoto literárního hnutí, inspirováni halasovskou poezií, představují obrat v dějinách českého básnictví. Hlavní tematikou jejich poezie bylo současné velkoměsto, jeho drsná tvář, mnohovrstevnatost a mnohohlasost, mísení přírodní živelnosti s civilizací. Autoři tohoto hnutí hledali podněty v americké literatuře: u Whitmana, Sandburga, Masterse. Nacházeli v nich předobraz pro zpodobení banality i vznešenosti všedního lidského údělu, pro neliterární záznam reality a také pro vidění současného života v podobě mýtu. Název literárního hnutí: Další tvůrci, kteří se k němu hlásili: II. Pokuste se charakterizovat následující text z různých literárních aspektů, abyste projevili, jak umíte chápat smysl básně, jak dokážete poznávat básnické prostředky a jejich roli pro význam básnického textu, i jak hledáte souvislosti dobové, společenské i lidské. Vyhnanství Když záře měsíční plát truchle započíná Jak svíce pohřební vstříc snům, než zhynou, Do dálky neznámé jdu tichou planinou, Jež plna jílku jest, kde kvete rozmarýna. Na věci tajemné se duše rozpomíná, Když tvary pozemské se náhle rozplynou: Jsem jako vyhnanec, jenž bloudí pustinou A myslí na doby, v nichž prožil bytí jiná. Jsem poutník v Svatou zem, kam nevejdou mé sny. Jsem rejtar zápasů, jichž cíl mi lhostejný, Jsem nudy zprahlá poušť, v níž zaklet život celý. Ne, není ničeho, co vlastní svou bych zval. Jsem tulák kosmický, jenž věčně těká dál, A hvězdy rozbité jsem atom osamělý.

19 Svou odpověď pište na další přiložený list. Prostor pro vypracování úkolu II - charakterizujte text uvedený na předchozí straně z různých literárních aspektů:

20 III. V několika odstavcích se hlouběji zamyslete nad následující otázkou: Co všechno by se žáci měli učit v hodinách literatury, aby obstáli v dnešním světě?

II. sjezd Svazu československých spisovatelů 22. 29.4. 1956

II. sjezd Svazu československých spisovatelů 22. 29.4. 1956 II. sjezd Svazu československých spisovatelů 22. 29.4. 1956 Michal Bauer Svaz československých spisovatelů (SČSS) byl ustaven na svém prvním sjezdu v březnu 1949 jako politicko-kulturní organizace českých

Více

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války)

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Literatura pro 2. ročník gymnázia (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Gymnázium Velké Meziříčí 2015 Doporučená četba: Petr Bezruč: Slezské písně - alespoň

Více

1 Současná česká literatura

1 Současná česká literatura 3 Obsah 1 Současná česká literatura 1.1 Změny po roce 1989 1.1.1 Formální sjednocení tří dosavadních komunikačních proudů 1.1.2 Vstup několika (až čtyř!) generací tvůrců do jednoho literárního kontextu

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav české literatury a knihovnictví Český jazyk a literatura Mgr. Pavla Ondrušková POHLEDY DO ŽÁNRU TATÍNKOVSKÝCH POHÁDEK Magisterská diplomová práce Vedoucí

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

Obr. Fráňa šrámek asi v roce 1926

Obr. Fráňa šrámek asi v roce 1926 Po špičkách se má chodit kolem mládí, neboť tam, kde je skutečné, krásného života schopné mládí, tam se stále leží v bolestech. Po špičkách chodit, a ne řinčet řetězy! Fráňa Šrámek (19. ledna 1877, Sobotka

Více

bude to možná trvat další půlstoletí

bude to možná trvat další půlstoletí oskar mainx o bondyho poemě pražský život str. 6 knihkupci a knihkupectví v liberci str. 8 čtenářka poezie irena dousková str. 11 aleš haman o kubíčkově vypravěči str. 12 kamila přikrylová o klementu bochořákovi

Více

rozšířit dostupnost knih

rozšířit dostupnost knih o literatuře pro děti str. 6 klíč k textům alexandry berkové str. 8 igor fic o veselského poezii třetí část str. 10 o postapo-románu metro 2033 str. 12 tvorba básnické skupiny vůně vohně str. 16 povídky

Více

to je prostě můj styl

to je prostě můj styl háchův intimní deník str. 6 opravdu známe dílo jana skácela? str. 8 apollinairovská vzpomínka na josefa hiršala str. 9 ivan o. štampach: vánoce napříč kulturami str. 10 pohled do domečku zlé ovce str.

Více

ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ leden 2015. Foto: Matěj Stránský. Před sedmdesáti lety byl osvobozen koncentrační tábor Osvětim

ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ leden 2015. Foto: Matěj Stránský. Před sedmdesáti lety byl osvobozen koncentrační tábor Osvětim ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ leden 2015 Foto: Matěj Stránský Před sedmdesáti lety byl osvobozen koncentrační tábor Osvětim strana 2 leden 2015 Moshe Kantor, prezident Evropského židovského kongresu Nech

Více

České moře. Až všechno ztichlo. Trochu jako modlitba. Epitaf

České moře. Až všechno ztichlo. Trochu jako modlitba. Epitaf České moře České moře, dárek od Shakespeara, pohádkový omyl, který potěší, cosi jako láska, naděje a víra, moře pro neplavce, moře pro pěší, moře bez vody a bez příboje, nekonečné moře všeho, co bys chtěl,

Více

žiju orchestrálně Ondřej Fibich Petrkov Drahoušku s drápy Do oken dnes

žiju orchestrálně Ondřej Fibich Petrkov Drahoušku s drápy Do oken dnes vítězství comenia scriptu nad rozumem? str. 6 na podporu ateliéru str. 7 zdeněk hrbata o chateaubriandovi str. 8 gustav erhart o stéphanii guerzoniové str. 10 nasupený realista milan kozelka str. 13 básně

Více

A d v e n t n í. Ježíš přišel, přichází a přijde. Společné svědectví je daleko věrohodnější. Českobratrská církev evangelická, sbor Mšeno u Mělníka

A d v e n t n í. Ježíš přišel, přichází a přijde. Společné svědectví je daleko věrohodnější. Českobratrská církev evangelická, sbor Mšeno u Mělníka A d v e n t n í 2013 Českobratrská církev evangelická, sbor Mšeno u Mělníka Ježíš přišel, přichází a přijde Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? (...) Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad

Více

KritickÈ listy 16 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch

KritickÈ listy 16 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch KritickÈ listy 16 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch podzim 2004»ten stvì na vìceletèm gymn ziu Kram sk pìseú Den poezie MultikulturnÌ v chova v RVP Pl nov nì pozp tku Etiopsk realita Jak dospït

Více

Obsah. Editorial. Prof. Petr Oslzlý ředitel Centra experimentálního divadla v Brně

Obsah. Editorial. Prof. Petr Oslzlý ředitel Centra experimentálního divadla v Brně Obsah Editorial Prostředí českého divadla je rozmanité, podobně jako je členitá reálná krajina České republiky. I české divadlo má stejně jako česká krajina své vrcholy, své řeky či spíše proudy, své rozlehlé

Více

Editorská úprava textů: Petra Kubálková, Kateřina Plesková. Jazyková úprava textů: Michaela Malaníková, Zuzana Ticháčková

Editorská úprava textů: Petra Kubálková, Kateřina Plesková. Jazyková úprava textů: Michaela Malaníková, Zuzana Ticháčková navazujeme wt O počátcích a stoletém výročí oslav MDŽ O časopisech pro ženy včera a dnes už máte na krku svoji vaginu? mohou se feministky věnovat břišnímu tanci? mužská štafeta gender combat jaký je svět

Více

Nový prostor v 092 v čísle 73/2001 uveřejnil užitečné informace, jež sestavila Leona Binková a ze kterých jsme vybrali...

Nový prostor v 092 v čísle 73/2001 uveřejnil užitečné informace, jež sestavila Leona Binková a ze kterých jsme vybrali... OBSAH: * schůzka ODV s biblickou úvahou * Stezka písmáků 2002 * Betlémské světlo 2001 * informace a zprávy * příběhy a poezie * názory a náměty * čtení na pokračování Vánoce jsou šťastně za námi, pomyslí

Více

ZAJÍMAVOSTI ZAJÍMAVOSTI ZAJÍMAVOSTI

ZAJÍMAVOSTI ZAJÍMAVOSTI ZAJÍMAVOSTI ROČNÍK III BŘEZEN 1 2007 NEZÁVISLÝ VLASTIVĚDNĚKULTURNÍ A LITERÁRNÍ MAGAZÍN A ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI FRANTIŠKA KROHA Vážení a milí čtenáři! Dnes dostáváte do rukou poněkud jiný Odpich. Nový Odpich. Vylepšený

Více

List Židovské obce Olomouc

List Židovské obce Olomouc ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC חיינו CHAJEJNU Náš život List Židovské obce Olomouc Hlavní témata Tři překladatelky a jejich překlady Virtuální interiér synagogy Ročník 4 / Číslo 1 Leden 2012 Ze života obce Vzpomínka

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR Chrudimská oblast. Skripta k vůdcovským zkouškám Vůdcovský lesní kurz Stříbrná řeka

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR Chrudimská oblast. Skripta k vůdcovským zkouškám Vůdcovský lesní kurz Stříbrná řeka JUNÁK svaz skautů a skautek ČR Chrudimská oblast Skripta k vůdcovským zkouškám Vůdcovský lesní kurz Stříbrná řeka tisk a grafická úprava: Zbyněk Jiroušek Jerry na textové přípravě se podíleli: Myšlenkové

Více

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice UČEDNÍK ČARODĚJNICE Jim McCoy Translated audio testimony given in Czech Republic (about 1995?) by Jim McCoy Disciple of a witch Includes seminar by Jim McCoy The difference between New Age and Christianity.

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123. Esoterický veletrh. Dílna Stvořitele. Tajemný pan P. Být s hledajícími

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123. Esoterický veletrh. Dílna Stvořitele. Tajemný pan P. Být s hledajícími Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123 Esoterický veletrh Dílna Stvořitele Tajemný pan P. Být s hledajícími A bude krásně Slunce protrhalo mračna Vatovou stuhu oblohy Do lůna země zavítalo světlo A pověsilo

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV BOHEMISTIKY A KNIHOVNICTVÍ BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE OPAVA 2004 PAVLA ČÁSTKOVÁ Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká

Více

skrytě osvětová činnost ROZHOVOR S NORBERTEM HOLUBEM

skrytě osvětová činnost ROZHOVOR S NORBERTEM HOLUBEM karel kolařík: nad poezií gustava erharta str. 6 jiří franěk o jiřím honzíkovi str. 8 erik gilk o ignátu hermannovi str. 10 čtenář poezie bogdan trojak str. 11 rozhovor s ivou peřinovou str. 12 inga ābele:

Více

DUM. Diskuze. Články. Výběr z digifolií. Odkazy Digifolio. Blogy. e-learning WIKI. Profil Škola. Virtuální hospitace

DUM. Diskuze. Články. Výběr z digifolií. Odkazy Digifolio. Blogy. e-learning WIKI. Profil Škola. Virtuální hospitace Výběr z digifolií Sborník příspěvků z Metodického portálu 2011 e-learning Blogy Články Virtuální hospitace Profil Škola DUM 21 Diskuze Odkazy Digifolio WIKI Výběr z digifolií Sborník příspěvků z Metodického

Více

toto vydání sponzoruje lék wobenzym

toto vydání sponzoruje lék wobenzym toto vydání sponzoruje lék wobenzym Ženská krása podle Edgara Degase Zpověď v obrazech: Jan Merta Min Tanaka zdravý život je umění číslo 100 / květen 2012 UMĚNÍM KE SVOBODĚ výstava Petr Nikl, Jitka Štenclová,

Více

Studijní materiály pro učitele a učitelky

Studijní materiály pro učitele a učitelky Studijní materiály pro učitele a učitelky Valdštejnská jízdárna 20. 4 21. 10. 2012 Studijní materiály pro učitele a učitelky 2 Jakub Schikaneder (1855 1924) Milí pedagogové, vítejte na výstavě Jakub Schikaneder

Více

Na chlubení máme maserati, ne politiky

Na chlubení máme maserati, ne politiky Magazín MF Dnes, 10. 4. 2014 Na chlubení máme maserati, ne politiky Seriál České století už je v pomyslné polovině. Pět dílů jsme viděli, zbývající čtyři se točí. Měl jste zatím víc ohlasů od mladých,

Více

OTÁZKY ODBORNÉ PŘÍPRAVY

OTÁZKY ODBORNÉ PŘÍPRAVY Český komitét INSEA OTÁZKY ODBORNÉ PŘÍPRAVY BUDOUCÍCH VÝTVARNÝCH PEDAGOGŮ A UMĚLCŮ Sborník z celostátního sympozia Pedagogická fakulta ZČU PLZEŇ 1994 1 OBSAH Úvodem 3 I. Příspěvky z prvního a třetího bloku

Více