Možnosti aplikace nařízení (EU) č. 1169/2011 7/21/2015 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti aplikace nařízení (EU) č. 1169/2011 7/21/2015 1"

Transkript

1 Možnosti aplikace nařízení (EU) č. 1169/2011 Praha, červenec 2015 Mgr. Markéta Chýlková 7/21/2015 1

2 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011 návrh ze dne 30. ledna 2008 [2008/0028(COD)] Evropský parlament 2. čtení skončilo přijetím návrhu Rada formální přijetí 29. září 2011 Úřední věstník EU 22. listopadu 2011 nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 již platí použitelnost použije se ode dne 13. prosince 2014, s výjimkou čl. 9 odst. 1 písm. l), jenž se použije ode dne 13. prosince 2016, a části B přílohy VI, jež se použije ode dne 1. ledna kapitol 55 článků 15 příloh Evropská komise!q&a! z 31. ledna

3 Nařízení o poskytování informací Legenda: o potravinách spotřebiteli přechodná období Průběh Výživové údaj Vyprodání zásob Přijetí nařízení Radou Publikace nařízení v Úředním věstníku EU Vstup v platnost (20.dnem po vyhlášení v OJ) 3 roky po vstupu nařízení v platnost: datum 1. aplikace nařízení výrobci musí splňovat požadavky nařízení s výjimkou uvádění výživových údajů, pokud se dobrovolně nerozhodli již dříve uvádět výživové údaje podle tohoto nařízení. 5 let po vstupu nařízení v platnost: výrobci musí splňovat požadavky nařízení včetně uvádění výživových údajů Od tohoto data si výrobci mohou vybrat, zda aplikují nová pravidla označování na svoje výrobky. Toto značení však nesmí být v rozporu s požadavky stávajících právních předpisů Pokud se výrobci rozhodli před uplynutím pětiletého přechodného období uvádět výživové údaje, musí od tohoto data respektovat pravidla stanovená nařízením (čl. 30 až 35) Pokud výrobci k tomuto datu neuváděli žádné výživové údaje, musí začít značit dle požadavků nařízení (čl. 9 odst. 1 písm. l) v souv. s čl. 30 až 35) Potraviny uvedené na trh nebo opatřené etiketou před datem 1.ledna 2014, které nejsou v souladu s požadavky nařízení na mleté maso, smějí být na trhu pouze do vyprodání zásob Potraviny uvedené na trh nebo opatřené etiketou před datem 13.prosince 2014, které nejsou v souladu s požadavky nařízení (s výjimkou uvádění výživových údajů), mohou být na trhu pouze do vyprodání zásob Potraviny uvedené na trh nebo označené před datem 13.prosince 2016, které nejsou v souladu s požadavky nařízení na uvádění výživových údajů, mohou být na trhu pouze do vyprodání zásob Pozn.: platí pouze pro výrobce, kteří neuváděli žádné výživové údaje až do

4 Povinné údaje na potravinách některé jsou novinkou a) název potraviny b) seznam složek c) alergeny d) množství určitých složek nebo skupin složek e) čisté množství potraviny f) datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti g) zvláštní podmínky uchování nebo podmínky použití h) jméno nebo obchodní název a adresa PPP, pod jehož jménem nebo obchodním názvem je potravina uváděna na trh, a není-li usazen v EU, pak dovozce potraviny trh EU a) země původu nebo místo provenience b) návod k použití v případě potraviny, kterou by bez tohoto návodu bylo obtížné odpovídajícím způsobem použít c) u nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 % objemových skutečný obsah alkoholu v % objemových d) výživové údaje + další povinně uváděné údaje uvedené v přílohách ("baleno v ochranné atmosféře", "se sladidly", "ošetřeno ionizujícím zářením", "rozmrazeno atd...) informace o potravinách nesmějí být zavádějící vlastnosti, charakteristika povyšování v rámci jedné kategorie.., nahrazení běžně přítomných složek informace o potravině musí být přesné, jasné a spotřebitelům snadno srozumitelné použije se i na související reklamu a obchodní úpravu potravin (tvar, vzhled, balení, obalové materiály, způsob jejich úpravy či místo vystavení povinné informace o potravině nesmí být skryty, zastřeny ani přerušeny jiným textem či vyobrazením NEPOVINNÉ ÚDAJE NESMÍ BÝT NA ÚKOR POVINNÝCH stejně jako povinná velikost písma 4

5 Čisté množství Imitace potravin doplňkové povinné údaje přidaná voda Rozmrazeno alergeny zvýrazněným písmem (nano) střívko není jedlé % zdůrazněné složky 5

6 Požadavky nařízení na označování alergenů čl. 9 odst. 1 písm. c) povinně se uvede každá látka nebo pomocná látka uvedená na seznamu v příloze II nebo látka z nich odvozená způsobující alergii nebo nesnášenlivost, která byla použita při výrobě a je v konečném výrobku stále přítomna, byť v pozměněné podobě; čl. 21 pravidla pro označování alergenů uvádějí se v seznamu složek s jasným odkazem na látku podle přílohy II a název je zvýrazněn tak, aby byl jasně odlišen od ostatních složek uvedených v seznamu (např. typem či stylem písma nebo barvou pozadí); pochází-li více složek nebo pomocných látek obsažených v potravině z jediné látky nebo produktu ze seznamu, musí to být v označení jasně uvedeno pro každou danou složku nebo pomocnou látku; uvedení údaje o alergenech ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. c) se nevyžaduje tehdy, pokud název potraviny jasně odkazuje na danou látku nebo produkt (pozn.: pak se také nepoužije ani zvýraznění!) ALE jak má být tedy údaj o alergenech zvýrazněn? 6

7 Vyjádření údaje o alergenech... DOPORUČENÍ: požadavkům nařízení lze nejlépe vyhovět uvedením informace o alergenech tučným písmem Event. je možné použít také tučné podtržené zvýraznění NEPOUŽÍVEJTE! odkazy hvězdičkou (*) barevné odlišení odlišný font kurzívu POZOR: u obalů pod 10 cm² lze seznam složek vynechat, ale údaj o alergenu musí být uveden za slovem Obsahuje: 7

8 8

9 Povinné versus nepovinné údaje informace o potravinách nesmějí být zavádějící vlastnosti, charakteristika povyšování v rámci jedné kategorie.., nahrazení běžně přítomných složek povinné informace o potravině nesmí být skryty, zastřeny ani přerušeny jiným textem či vyobrazením informace o potravině musí být přesné, jasné a spotřebitelům snadno srozumitelné NEPOVINNÉ ÚDAJE NESMÍ BÝT NA ÚKOR TĚCH POVINNÝCH použije se i na související reklamu a obchodní úpravu potravin (tvar, vzhled, balení, obalové materiály, způsobe jejich úpravy či místo vystavení 9

10 10

11 Dobrovolné údaje uváděné na potravinách A. dobrovolná označení regulovaná jinými právními předpisy zdravotní a výživová tvrzení, přírodní aroma, bio B. dobrovolná označení neregulovaná marketingová označení, tvrzení o složkách C. grafická vyjádření obrázky, ilustrační fota, návody k použití D. dobrovolně uváděné výživové údaje dobrovolné, ale regulované E. nepovolená označení bez alergenů, bez éček, tvrzení o bezpečnosti 11

12 A. dobrovolná označení regulovaná jinými právními předpisy Zdravotní tvrzení Výživová tvrzení Srovnávací tvrzení Označení aromat Označení produkce Označení jakosti vápník přispívá k normální činnosti svalů Bylo prokázáno, že beta-glukan z ječmene snižuje hladinu cholesterolu v krvi. bez cukru zdroj vlákniny plus vápník Tvrzení o složkách se sníženým obsahem sodíku LIGHT bez lepku přírodní vanilkové aroma přírodní aroma pro malé děti organický BIO produkt ekologického zemědělství čerstvý živý přírodní poctivý další? 12

13 A. dobrovolná označení regulovaná jinými právními předpisy Zdravotní tvrzení Výživová tvrzení Srovnávací tvrzení vápník přispívá k normální činnosti svalů bez cukru zdroj vlákniny se sníženým obsahem sodíku Bylo prokázáno, že beta-glukan z ječmene snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Vysoká hladina cholesterolu je rizikovým faktorem pro vznik ischemické choroby srdeční. plus vápník zdroj omega-3 mastných kyselin LIGHT se zvýšeným obsahem vlákniny nařízení (ES) č. 1924/

14 A. dobrovolná označení regulovaná jinými právními předpisy - příklady 14

15 A. dobrovolná označení regulovaná jinými právními předpisy - příklady 15

16 A. dobrovolná označení regulovaná jinými právními předpisy Označení aromat přírodní vanilkové aroma tvrzení nesmí být zavádějící a uvádět spotřebitele v omyl nelze zdůrazňovat nepřítomnost určité látky v potravině, pokud nesmí být v dané potravině vůbec přítomna neexistuje kategorie umělých nebo nebezpečných éček přírodní aroma Bez umělých aromat Bez konzervantů označení přírodní definováno pouze ve vztahu k použitým aromatům [čl. 16 nařízení (ES) č. 1334/2008] právní předpisy nestanoví požadavky na označení slovem přírodní v souvislosti s použitými barvivy POZOR na možnou kolizi s čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1169/

17 A. dobrovolná označení regulovaná jinými právními předpisy Označení produkce organický BIO produkt ekologického zemědělství zákon č. 242/2000 Sb. nařízení (ES) č. 834/2007 nařízení (ES) č. 889/2008 nařízení (ES) č. 1235/2008 Označení jakosti čerstvý živý přírodní poctivý racionální na obalu určeném pro spotřebitele a na vnějším obalu, na jeho nesnadno oddělitelných součástech, na připojených součástech a v písemné dokumentaci, která potravinu doprovází, se neuvádějí údaje, že charakter potraviny je domácí, čerstvý, živý, čistý, přírodní, pravý nebo racionální, pokud označení výrobku není součástí názvu druhu, skupiny nebo podskupiny uvedené u jednotlivých druhů potravin ve zvláštních právních předpisech ( 4 odst. 2 písm. f) vyhlášky č. 113/2005 Sb.) 17

18 A. dobrovolná označení regulovaná jinými právními předpisy - příklady 18

19 A. dobrovolná označení regulovaná jinými právními předpisy Tvrzení o složkách bez lepku pro malé děti potravina pro zvláštní lékařské účely nařízení EP a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnice Komise (96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/14/ES, směrnice EP a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 dětský / dětská počáteční a pokračovací výživa, obilná a ostatní výživa určená pro kojence a malé děti konkrétní podmínky upraveny nejsou obecné pravidlo, že způsob označení nesmí uvádět spotřebitele v omyl PPP by měl být schopen doložit, proč potravinu takto označil 19

20 B. dobrovolná označení neregulovaná Tvrzení v reklamě (slogany) RedBull vám dává křídla! Učiní vás šťastnými! Tvrzení o (ne)přítomnosti složek s čerstvým mlékem 100 % ovocný bez konzervačních látek Tvrzení o vhodnosti pro určité osoby DIA vhodné pro vegany dětský 20

21 B. dobrovolná označení neregulovaná Tvrzení o přítomnosti / přítomnosti složek s čerstvým mlékem 100 % ovocný bez konzervačních látek tvrzení nesmí být zavádějící a uvádět spotřebitele v omyl nelze zdůrazňovat nepřítomnost určité látky v potravině, pokud nesmí být v dané potravině vůbec přítomna POZOR na možnou kolizi s čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1169/2011 POZOR na pravidla pro zdůrazňování složek (QUID) nelze povyšovat jeden výrobek nad druhý, pokud to není možné v názvu nealkoholického nápoje ani v jeho označení, s výj. ovocné a zeleninové šťávy se nesmí používat označení džus, juice, 100%, stoprocentní nebo výrazy obdobného významu Příklad: je-li zdůrazněna čokoláda, musí být skutečně do výrobku použita čokoláda a ve složení uvedeno množství takto zdůrazněné složky (jedná se o složku složenou rozepsat)

22 ! upozornění k uvádění složek seznam složek obsahuje VŠECHNY potraviny seřazené sestupně podle hmotnosti stanovené v okamžiku jejich použití při výrobě potraviny žádnou složku nelze vynechat (resp. existuje uzavřený výčet výjimek z tohoto pravidla) NELZE vynechat ani složky, jichž je ve složení méně než 2 %! výjimky stanoveny v čl. 19 a 20 a v části E přílohy VII nařízení (EU) č. 1169/2011 složky se označují svým specifickým názvem, nikoli zkratkami rozepisování složek složky, které se skládají samy z více složek (např. strouhanka) je nutné rozepsat složku, která se ve složení opakuje, lze seskupit a uvést pouze jednou v pořadí, jaké zaujímá ve složení podle hmotnosti v okamžiku použití při výrobě potraviny 22

23 B. dobrovolná označení neregulovaná Tvrzení o vhodnosti pro určité osoby DIA požadavky na potraviny určené pro osoby s poruchou metabolismu sacharidů (diabetiky) zrušeny kategorie potravin NEEXISTUJE označení dia, vhodné pro diabetiky apod. je NEPŘÍPUSTNÉ podmínky pro označení potravin vhodných pro určité skupiny spotřebitelů neexistují neexistuje ani definice takové kategorie spotřebitelů nutno posuzovat případ od případu podle obecně vnímaných pravidel konkrétního označení dětský konkrétní podmínky pro používání označení dětský / dětská upraveny nejsou obecné pravidlo, že způsob označení nesmí uvádět spotřebitele v omyl PPP by měl být schopen doložit, proč potravinu takto označil 23

24 C. grafická vyjádření Obrázky Symboly Návody Ilustrační fota marketingová vyobrazení realistické ovoce vs. stylizované Před přípravou odstraňte fólii. Pečte přibližně minut. Návod k servírování 24

25 C. grafická vyjádření Obrázky marketingová vyobrazení realistické ovoce vs. stylizované spojení obrázku a aroma není použitelné obecně na všechny typy potravin takovou interpretaci lze použít nanejvýše na průhledné nápoje, u nichž nemůže dojít ke klamání spotřebitele 25

26 C. grafická vyjádření Obrázky graficky zdůrazněné složky je-li graficky zdůrazněna čokoláda (např. jsou na obalu vyobrazeny čokoládové lupínky nebo kousky čokolády), musí být skutečně do výrobku použita čokoláda a ve složení uvedeno množství takto zdůrazněné složky (např. 2,5 %) v případě čokolády se jedná o složku složenou rozepsat vycházet z očekávání spotřebitele předjímat, co je ještě spotřebiteli zřejmé a co nikoli (vyobrazené půlené švestky nebo kakaové plody) spotřebiteli musí být na první pohled jasné, co může od výrobku očekávat nutné rozlišovat mezi různými jednotlivých typů označení jako např. koláč s jahodovou náplní nebo koláč s náplní s jahodami 26

27 C. grafická vyjádření - příklady 27

28 C. grafická vyjádření Symboly čl. 25 nařízení (EU) č. 1169/2011 podmínky uchovávání nebo podmínky použití pokud potravina vyžaduje zvláštní podmínky uchovávání nebo používání, jsou tyto podmínky uvedeny nejsou-li upravena pravidla pro grafické vyjádření, musí takovému vyjádření předcházet slovní vyjádření EK může přijmout prováděcí akty, na jejichž základě může být jeden nebo více údajů vyjádřen piktogramy nebo symboly namísto slov nebo čísel mnohdy souvisí s uváděnými výživovými údaji (návod k přípravě, další přidané suroviny apod.) nutné zachovat obecné principy označování (čitelnost, srozumitelnost apod. 28

29 C. grafická vyjádření 29

30 C. grafická vyjádření Návody čl. 25 nařízení (EU) č. 1169/2011 podmínky uchovávání nebo podmínky použití Před přípravou odstraňte fólii. Pečte přibližně minut. Návod k servírování pokud potravina vyžaduje zvláštní podmínky uchovávání nebo používání, jsou tyto podmínky uvedeny aby bylo zajištěno správné uchovávání nebo použití potraviny po otevření obalu, uvádějí se v případě potřeby podmínky uchovávání nebo lhůta spotřeby nejsou-li upravena pravidla pro grafické vyjádření, musí takovému vyjádření předcházet slovní vyjádření Vhodné ke grilovaným masům nutné zachovat obecné principy označování (čitelnost, srozumitelnost apod. nepovinné údaje nesmí být uváděny na úkor údajů povinných 30

31 C. grafická vyjádření - příklady 31

32 C. grafická vyjádření Ilustrační fota / Návody k servírování pojem ilustrační foto není právními předpisy definován spotřebiteli musí být jasné, zda je vyobrazená potravina / složka součástí balení či nikoli Příklad: zelená petrželka na ozdobení bramborové kaše posoudit, zda nedochází ke klamání spotřebitele ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1169/2011 zároveň posoudit, zda nejde o zdůraznění složky ve smyslu čl. 22 nařízení (EU) č. 1169/2011 pokud by se spotřebitel mohl domnívat, že uvedená potravina / složka ve výrobku obsažena být může, pak raději volit jinou formu dovětku, např. návod k servírování 32

33 D. dobrovolně uváděné výživové údaje Regulované dobrovolné výživové údaje GDA referenční hodnoty příjmu Neregulované dobrovolné výživové údaje (chybí prováděcí akty) porce jednotka spotřeby Grafická vyjádření výživových údajů grafické vyjádření pro číselnou hodnotu grafické vyjádření živin rozsah výživových údajů 33

34 D. regulované dobrovolné výživové údaje Výživové údaje Energetická hodnota Tuky z toho na 100 g/100 ml kj/kcal - nasycené mastné kyseliny g Sacharidy z toho - cukry g Bílkoviny Sůl Referenční hodnoty příjmu pro energetickou hodnotu a vybrané živiny jiné než vitamíny a minerální látky u dospělých osob Energetická hodnota Tuky celkem Nasycené mastné kyseliny Sacharidy Cukry Bílkoviny Sůl g g g g na 100 g/100 ml % * 8400 kj/2000 kcal 70 g 20 g 260 g 90 g 50 g 6 g Vysvětlivky: na 100 g/100 ml Vitamín (např. vitamín C) µg/mg % % Minerální látka (např. vápník) µg/mg % % povinný údaj dobrovolný údaj % * na porci * Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kj/2000 kcal) Výživové údaje na 100 g/100 ml Energetická hodnota kj/kcal Tuky g z toho - nasycené mastné kyseliny g - mononenasycené mastné g kyseliny (nebo lze také uvést: monoenové mastné kyseliny) - polynenasycené mastné kyseliny g (nebo lze také uvést: polyenové mastné kyseliny) Sacharidy g z toho - cukry g - polyalkoholy g - škroby g Vláknina g Bílkoviny g Sůl g Vitamíny a minerální látky, které mohou být uváděny, jejich referenční hodnoty příjmu: Vitamín A (µg) 800 Draslík (mg) 2000 Vitamín D (µg) 5 Chlor (mg) 800 Vitamín E (mg) 12 Vápník (mg) 800 Vitamín K (µg) 75 Fosfor (mg) 700 Vitamín C (mg) 80 Hořčík (mg) 375 Thiamin (mg) 1,1 Železo (mg) 14 Riboflavin (mg) 1,4 Zinek (mg) 10 Niacin (mg) 16 Měď (mg) 1 Vitamín B6 (mg) 1,4 Mangan (mg) 2 Kyselina listová (µg) 200 Fluor (mg) 3,5 Vitamín B12 (µg) 2,5 Selen (µg) 55 Biotin (µg) 50 Chrom (µg) 40 Kyselina pantotenová (mg) 6 Molybden (µg) 50 a 34 Jód (µg) 150

35 D. regulované dobrovolné výživové údaje Výživové údaje na 100 g/100 ml % * na 100 g/100 ml Výživové údaje na 100 g/100 ml na porci % * na 100 g/100 ml % * na porci Energetická hodnota kj/kcal % Tuky g % z toho - nasycené mastné kyseliny g % - mononenasycené mastné g kyseliny (nebo lze také uvést: monoenové mastné kyseliny) - polynenasycené mastné kyseliny (nebo lze také uvést: polyenové mastné kyseliny) g Sacharidy g % z toho - cukry g % - polyalkoholy g - škroby g Vláknina Bílkoviny g % Sůl g % g Energetická hodnota kj/kcal kj/kcal % % Tuky g g % % z toho - nasycené mastné kyseliny g g % % - mononenasycené mastné kyseliny (nebo lze také uvést: monoenové mastné kyseliny) g g - polynenasycené mastné kyseliny (nebo lze také uvést: polyenové mastné kyseliny) Sacharidy g g % % z toho - cukry g g % % - polyalkoholy g g - škroby g g Vláknina g g Bílkoviny g g % % Sůl g g % % g g 35

36 D. regulované dobrovolné výživové údaje STANOVENÍ Uvedené hodnoty jsou průměrné a vycházejí z výsledků analýzy výrobce dané potraviny; výpočtu s použitím známých nebo skutečných průměrných hodnot použitých složek, nebo výpočtu s použitím obecně zjištěných a přijímaných údajů. Vybrané zahraniční databáze chemického složení potravin dostupné na internetu FAO -and-databases/en/ Finsko Dánsko Irsko USA Japonsko database.food.sugiyama-u.ac.jp ČR Příklad výpočtu energetické hodnoty - houbové rizoto česká databáze: dánská databáze: Složení: 150 g rýže 150 x 14,89 kj/g (tj kj/100 g) = 2233,5 kj 150 x 15,26 kj/g = 2289 kj 250 g syrových žampionů 250 x 0,98 kj/g = 245 kj 250 x 1,03 kj/g = 257,5 kj 35 g cibule 35 x 1,64 kj/g = 57,4 kj 35 x 1,91 = 66,85 kj Energetická hodnota celkem: 2 535,9 kj 2613,35 kj 36

37 D. regulované dobrovolné výživové údaje 37

38 D. neregulované dobrovolné výživové údaje (chybí prováděcí právní akty) 38

39 D. neregulované dobrovolné výživové údaje (chybí prováděcí právní akty) porce 39

40 D. dobrovolně uváděné výživové údaje Grafická vyjádření výživových údajů povinné údaje ve smyslu čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011 se uvádějí slovy a čísly grafické vyjádření pro číselnou hodnotu grafické vyjádření živin mohou být ve smyslu čl. 35 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1169/2011 vyjádřeny piktogramy nebo symboly, pokud je jejich cílem např. usnadnit spotřebiteli pochopení příspěvku nebo významnosti potraviny pro obsah energie a živin v jejich stravě grafické vyjádření pomocí různých symbolů nebo koláčových grafů mohou být použity pouze NAVÍC k číselnému vyjádření a nemůže nahradit informace uvedené v číslech symbolické znázornění živin může být použito NAVÍC pouze tehdy, předchází-li takovému vyjádření slovní pojmenování konkrétní živiny podle požadavku uvedeného v příloze XV nařízení (EU) č. 1169/

41 E. nepovolená / neakceptovatelná označení Povyšování výrobků Alergeny Bezpečnost potravin Bez konzervačních látek Bez éček Neobsahuje nebezpečná éčka Bez umělých éček Bez alergenů Vhodné pro alergiky Nepůsobí alergie Vyrobeno v závodě se schváleným systémem HACCP Posouzeno na bezpečnost Bezpečná potravina 41

42 E. nepovolená / neakceptovatelná označení Povyšování výrobků Bez konzervačních látek Bez éček Neobsahuje nebezpečná éčka tvrzení nesmí být zavádějící a uvádět spotřebitele v omyl nelze povyšovat jeden výrobek nad druhý, pokud to není možné tvrzení nesmí navozovat dojem, že určitá potravina je s ohledem na obsah určitých látek bezpečnější než potravina jiná nelze zdůrazňovat nepřítomnost určité látky v potravině, pokud nesmí být v dané potravině vůbec přítomna neexistuje kategorie umělých nebo nebezpečných éček Bez umělých éček posoudit situaci podle okamžiku použití přídatné látky při výrobě, kdy nebyla přídatná látka přidána (a to ani jako součást jedné ze složek) a podle výsledného stavu, kdy přídatná látka mohla vzniknout až během procesu výroby potraviny 42

43 E. nepovolená / neakceptovatelná označení Alergeny žádný právní předpis neobsahuje pravidla pro takové označení Bez alergenů Vhodné pro alergiky Nepůsobí alergie nutné vycházet z obecných požadavků na označování potravin, kdy uváděné údaje nesmí být zavádějící a nesmí uvádět spotřebitele v omyl [čl. 7 nařízení (EU) č. 1169/2011] přestože existuje v současné době uzavřený seznam alergenů uvedený v příloze II nařízení (EU) č. 1169/2011, nelze dopředu vyloučit, že konkrétní potravina nevyvolá u některých spotřebitelů alergii nebo intoleranci 43

44 E. nepovolená / neakceptovatelná označení Bezpečnost potravin všechny potraviny uvedené na trh v EU musí být bezpečné [čl. 14 nařízení (ES) č. 178/2002] Vyrobeno v závodě se schváleným systémem HACCP aniž jsou dotčena specifičtější ustanovení potravinového práva, nesmí označování, propagace a obchodní úprava potravin nebo krmiv, jejich tvar, vzhled nebo balení, použité obalové materiály, způsob jejich úpravy a místo vystavení, jakož i informace poskytované o nich jakýmkoli médiem uvádět spotřebitele v omyl [čl. 16 nařízení (ES) č. 178/2002] Posouzeno na bezpečnost PPP jsou povinni plnit požadavky potravinového práva [mj. provádět analýzu a hodnocení rizika - čl. 17 ve spoj. s čl. 6 nařízení (ES) č. 178/2002] Bezpečná potravina PPP jsou povinni vytvořit a zavést jeden nebo více stálých postupů založených na zásadách HACCP a postupovat podle nich [č. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 852/2004] 44

45 Kolik potravin již dostalo nový kabát a kolik to stálo? 45

46 90 Nové obaly připravené v souladu s nařízením (EU) č. 1169/2011 (k ) % 70% 75% 60% 80% 75% 50%

47 CELKOVÉ ZMĚNY V PORTFOLIU vlastní obaly odsouhlaseno/v tisku sezónní potraviny příležitostně změní 1 % 9 % 25% 65% celková cena řádově ve výši stovek tisíc Kč podle velikosti PPP Celkové změny u privátních značek 70% 30% změněno zbývá 47

48 Veškeré informace volně dostupné na stránkách PK ČR 48

49 DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. Markéta Chýlková Potravinářská komora České republiky Federation of the Food nad Drink Industries of the Czech Republic Počernická 96272, Praha 10 Malešice tel./fax: (+420) info: mail: 49

Označování potravin - průvodce pro spotřebitele

Označování potravin - průvodce pro spotřebitele 1 Označování potravin - průvodce pro spotřebitele 2014 2 1 OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN PRŮVODCE PRO SPOTŘEBITELE Ing. Irena Suková 2014 2 Anotace Příručka je souhrnem informací o významu a provedení údajů uváděných

Více

Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Praktický průvodce novými pravidly pro označování potravin Ke konci roku 2011 vstoupilo v platnost nařízení

Více

Ot{zky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytov{ní informací o potravin{ch spotřebitelům

Ot{zky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytov{ní informací o potravin{ch spotřebitelům Ot{zky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytov{ní informací o potravin{ch spotřebitelům Praktický průvodce novými pravidly pro označov{ní potravin Ke konci roku 2011 vstoupilo v platnost nařízení

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a) a o) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění

Více

Nová povinnost provozovatelů zařízení společného stravování poskytovat informace o alergenních složkách - informační materiál SZPI

Nová povinnost provozovatelů zařízení společného stravování poskytovat informace o alergenních složkách - informační materiál SZPI Nová povinnost provozovatelů zařízení společného stravování poskytovat informace o alergenních složkách - informační materiál SZPI 1. Potravinová alergie a intolerance Co je potravinová alergie a intolerance

Více

OZNAČOVÁNÍ MASNÝCH VÝROBKŮ

OZNAČOVÁNÍ MASNÝCH VÝROBKŮ OZNAČOVÁNÍ MASNÝCH VÝROBKŮ Pro Českou technologickou platformu pro potraviny (ČTPP), jenž je organizační složkou Potravinářské komory ČR (www.ctpp.cz, www.foodnet.cz), byla tato publikace připravena Českým

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 15.1.2011 CS Úřední věstník Evropské unie L 12/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

Více

BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce

BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1

2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1 2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) C. 396/2005

Více

Moderní trendy rozvoje chemie

Moderní trendy rozvoje chemie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65 vydává v rámci projektu Moderní trendy rozvoje chemie

Více

Zdravá. školní svačina. aneb uzdravme svůj školní automat i bufet

Zdravá. školní svačina. aneb uzdravme svůj školní automat i bufet Zdravá školní svačina aneb uzdravme svůj školní automat i bufet ZdravaSvacina_prelom.indd 1 12/9/2014 2:15:47 PM ZdravaSvacina_prelom.indd 2 12/9/2014 2:15:47 PM ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA aneb uzdravme svůj

Více

350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) Platnost od 1. 1. 2012 Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

2004R0648 CS 27.06.2009 005.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech

2004R0648 CS 27.06.2009 005.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech 2004R0648 CS 27.06.2009 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004

Více

Označování alergenů. v provozovnách společného stravování. Informace pro provozovatele stravovacích služeb

Označování alergenů. v provozovnách společného stravování. Informace pro provozovatele stravovacích služeb Označování alergenů v provozovnách společného stravování Informace pro provozovatele stravovacích služeb 1 Obsah: 1. Alergie, alergeny, intolerance... 3 2. Legislativa: Alergeny uvedené v Příloze II Nařízení

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 18.6.2010 Úřední věstník Evropské unie L 153/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických

Více

Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění

Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění 2009 Vydalo: Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 http: www.mze.cz, e-mail: info@mze.cz ISBN 978-80-7084-877-7

Více

Zdravá. školní svačina. aneb uzdravme svůj školní automat i bufet. dě t sk é n a dvá h y a o b e zi t y

Zdravá. školní svačina. aneb uzdravme svůj školní automat i bufet. dě t sk é n a dvá h y a o b e zi t y Zdravá školní svačina aneb uzdravme svůj školní automat i bufet *FÓRUM PREVENCE* dě t sk é n a dvá h y a o b e zi t y spv Zdravá školní svačina aneb uzdravme svůj školní automat i bufet! Tento materiál

Více

Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky

Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Ing. Jiří Kopáček, CSc. OBSAH PŘEDMLUVA 1 ÚVOD 2 MLÉKO A ZDRAVÍ VÝZNAM MLÉKA Z HLEDISKA VÝŽIVY 3 Složení a vlastnosti

Více

Informace GFŘ k uplatnění sazeb DPH od 1.1.2015

Informace GFŘ k uplatnění sazeb DPH od 1.1.2015 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č.j. 1470/15/7100-20116-011695 Informace GFŘ k uplatnění sazeb DPH od 1.1.2015 1. Úvod Na základě novel 1 zákona

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 17.12.2010 CS Úřední věstník Evropské unie L 334/17 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění)

Více

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky 54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1234 CS 01.01.2011 008.002 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007,

Více

Návrh. ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

Návrh. ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) Návrh ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ BIOCIDNÍ

Více

(Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1)

(Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1) 2005R2073 CS 01.06.2014 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 31.7.2014 Úřední věstník Evropské unie L 227/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení

Více

Jak poznáme kvalitu? Ryby, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich

Jak poznáme kvalitu? Ryby, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich Jak poznáme kvalitu? Ryby, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich Předmluva Důležitost potravin z hlediska každodenních potřeb nás všech, ale také ve vztahu ke zdraví každého jedince, pokládáme za

Více

ze dne 6. července 2005

ze dne 6. července 2005 22.7.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 191/29 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů

Více

ZÁKON o chemických látkách a chemických přípravcích. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON o chemických látkách a chemických přípravcích. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 186/2004 Sb., zákonem č.125/2005 Sb., zákonem č.

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele 2006/2007 Jana Křížová Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více