Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům"

Transkript

1 Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Odborný seminář Kvalita a bezpečnost potravin: Aktuální trendy v legislativě, označování, výživových a zdravotních tvrzeních Nitra Ing. Jindřich Pokora Státní zemědělské a potravinářské inspekce 14. listopadu 2014

2 Profil Státní zemědělské a potravinářské inspekce Zaměření kontrol: - hygienické podmínky - bezpečnost potravin - složení potravin - klamavé a agresivní obchodní praktiky - oprávněnost podaných spotřebitelských podnětů atd kontrol: - maloobchod velkoobchod výroba ostatní cca

3 Profil SZPI - co čeká SZPI po ? Do provozoven, 425 zaměstnanců, z toho 230 inspektorů Od provozoven, 465 zaměstnanců, z toho 265 inspektorů 3

4 Potřeby spotřebitelů Bezpečnost Senzorické vlastnosti Původ potraviny Analytické složení potraviny Označení Obal 4

5 Cíl: Nařízení (EU) č. 1169/ Zjednodušit a zpřehlednit označování; - Učinit jej srozumitelnější spotřebitelům; - Na základě výše uvedeného poskytnout spotřebitelům základ pro jejich rozhodování při nákupu 5

6 Oblast působnosti (čl. 1) vztahuje se na všechny provozovatele potravinářských podniků (prvovýroba nemocniční kuchyně) na balené potraviny, zabalené a nebalené: povinně alergeny dle nařízení, jinak postup dle 7 a 8 zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách účinnost většiny ustanovení od (výjimky čl. 55 výživové údaje od ) 6

7 Dotaz: Platí, že potraviny uvedené na trh nebo označené před 13. prosincem 2014, které nejsou v souladu s požadavky tohoto nařízení, smějí být uváděny na trh do vyčerpání zásob? Odpověď: Ano, dle čl. 54 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011 potraviny uvedené na trh nebo označené před , které nejsou v souladu s požadavky tohoto nařízení, smějí být uváděny na trh do vyčerpání zásob. Do lze legálně vyrábět a balit do obalů se stávajícím označením 7

8 Dotaz: Bude se od používat článek 7 nařízení (EU) č. 1169/2011 místo článku 16 nařízení (ES) č. 178/2002 v platném znění? Odpověď: Platí princip přednostní aplikace zvláštního právního předpisu a to je ve vztahu k označování nařízení č. 1169/2011 a pokud by zde vhodná úprava nebyla, použije se na posouzení obecný předpis a to čl. 16 nařízení č. 178/2002. Z hlediska výše sankce se prakticky nic nemění, z pohledu SZPI se vždy bude pravděpodobně jednat o skutek s vysokou společenskou nebezpečností. 8

9 Velikost písma a největší plocha (čl. 13 a příloha IV) velikost písmene x 1,2 mm (kontrast mezi tiskem a pozadím porovnání jasu?) výjimky pro použití min. velikosti písma obaly jejichž největší plocha je menší než 80 cm 2 0,9 mm EK stanovení pravidel k čitelnosti Text pouze velkými písmeny equivalent A 1,2 mm 9

10 Co a jakou velikostí písma? Uplatňování Nařízení Povinná velikost písma (čl. 13 odst. 2) Se vztahuje na: seznam povinných údajů podle čl. 9 odst. 1 název, složky, info o PPP, množství, SL, povinné označení původu, návod.. opakované výživové údaje (energetická hodnota, ev. Tuk, NMK, cukr, sůl) údaje obsažené v názvu potraviny: - příl. VI: fyzikální stav, způsob úpravy, přidaná voda, přidané bílkoviny Se nevztahuje na: údaje připojené k názvu: - příl. VI jako např. ozáření, náhrada složky, kousky masa - příl. III jako např. se sladidly, vysoký obsah kofeinu dobrovolné výživové údaje jiné dobrovolně poskytnuté údaje např. země původu 10

11 Velikost písma a největší plocha 11

12 Dotaz: Pokud bude vyhovovat velikost písma, avšak údaje nebudou dobře viditelné, snadno čitelné, lze posuzovat jako nevyhovující způsob uvedení povinných údajů? Odpověď: Ano. Pokud není splněn požadavek na viditelnost a snadnou čitelnost těchto údajů, tak značení nevyhovuje požadavkům nařízení. Např. bílé písmo odpovídající velikosti na světle žlutém podkladě nečitelné, špatně viditelné. Bílý text na žlutém podkladě požadavkům na viditelnost a snadnou čitelnost nevyhoví 12

13 Největší plocha NENÍ etiketa Největší plocha Etiketa 13

14 Dotaz: Vztahuje se povinná velikost písma na druhou (dobrovolnou) část nutričních údajů podle čl. 30 odst. 2 nařízení? Vztahuje se povinná velikost písma na údaje podle čl. 9 odst. 1 nařízení v případě, že jsou poskytnuty dobrovolně (např. dobrovolně uvedená země původu)? Závěr: Povinná velikost písma se vztahuje na údaje podle čl. 9 odst. 1, které jsou povinné. Dle čl. 36 povinné informace poskytnuté dobrovolně, musí splňovat požadavky stanovené v kapitole IV, oddílech 2 a 3 nařízení. Požadavek na povinnou velikost písma je uveden v čl. 13 oddílu 1, a tudíž se nevztahuje na povinné informace poskytnuté dobrovolně dle č. 36. Na údaje dle čl. 30 odst. 2 nařízení se tak nevztahuje povinná velikost písma, jelikož se nejedná o povinné údaje, ale o údaje dobrovolné. Stejným způsobem přistupováno i k údajům podle čl. 9 odst. 1 v případě, že jsou poskytnuty dobrovolně. Povinnou velikostí písma nemusí být proto uvedena např. dobrovolná informace o zemi původu, o vitamínech a min. látkách nebo výživové údaje na potravinách, které jsou osvobozeny od požadavku na povinné výživové údaje.

15 Plochy a pole? Uplatňování Nařízení největší plocha - velikost písma zorné pole - všechny povrchy na balení, které lze přečíst z jednoho úhlu 15

16 Plochy a pole? Stejné zorné pole: údaje v čl. 9 odst. 1 písm. a), e) a k) = název, množství, obsah alkoholu údaje čl. 30 odst. 1 a 2 výživové nebo zdravotní tvrzení + množství látky/látek, k nimž se vztahuje Hlavní zorné pole (čl. 2 definice) zorné pole, jehož si spotřebitel při nákupu s největší pravděpodobností všimne na první pohled a které mu umožní okamžitě výrobek rozpoznat. 16

17 Dotaz: V případě, že je dodrženo uvádění údajů o názvu, čistém množství a obsahu alkoholu ve stejném zorném poli na zadní straně obalu, je možné navíc na přední straně obalu uvést jen některý z těchto údajů (např. oba číselné údaje bez zákonného názvu)? Odpověď: Ano. Dle čl. 13 nařízení se údaje o názvu, čistém množství a obsahu alkoholu uvádějí ve stejném zorném poli, kterým může být jakékoliv zorné pole na obalu potraviny (i zadní strana obalu). Pokud bude některý z těchto údajů zopakován, bude se jednat o dobrovolně poskytnutá údaj, který musí splňovat požadavky čl. 36 a 37 nařízení, tj. nesmí uvádět v omyl, být nejednoznačný, matoucí, uveden na úkor prostoru pro povinné informace. 17

18 Uvádění nezavádějících informací (čl. 7) Uplatňování Nařízení Dotaz: Je možné použít grafické znázornění bábovky u typu výrobků jako je kypřící prášek, vanilinový cukr atd.? U bramborových výrobků (sušené bramborové těsto, knedlíky, halušky atd.) uvést fotografii již hotového výrobku (např. talíř s knedlíky a na nich je jako ozdoba petržel)? Odpověď: Doporučujeme na obale uvést údaj: obvyklý způsob servírování, aby spotřebiteli bylo jasné, že např. petržel není součástí balení sušeného bramborového těsta. U kypřících prášků, vanilinových cukrů atd. by údaj: obvyklý způsob servírování nedával smysl, proto je vhodné u obrázku bábovky uvést např. údaj: možné použití kypřícího prášku na přípravu bábovek. PPP musí postupovat tak, aby informací na obale neuvedl spotřebitele v omyl, aby informace nebyla klamavá a byla pro spotřebitele jasná a srozumitelná. 18

19 Dotaz: Podle čl. 15 odst. 1 se uvádějí povinné informace o potravině v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům v členských státech, kde je potravina uváděna na trh. Musí být výživové údaje uvedeny v českém jazyce nebo se za srozumitelný jazyk považuje např. i slovenština nebo angličtina? Odpověď: Dle 3 odst. 1 písm. e) novelizovaného zákona č. 110/1997 Sb. je-li potravina uváděnou na trh na území České republiky, je PPP povinen uvádět povinné informace o potravinách stanovené v právních předpisech v českém jazyce. Dané ustanovení přímo odkazuje na jazykové požadavky dle čl. 15 nařízení. Slovenština tedy není přípustná. Povinné informace musí být vždy česky. 19

20 Dotaz: Více jazyčné etikety - na přední straně obalu se uvádí, jako součást designu, opakované výživové údaje (bubliny) pouze v angličtině. Musí být opakované výživové údaje (bubliny) rovněž přeloženy do českého jazyka, ačkoli se jedná o dobrovolnou informaci Odpověď: Opakované informace jsou informace, které PPP dobrovolně pro spotřebitele opakuje. Pokud budou dodrženy požadavky čl.30 odst. 3, kdy se takto mohou opakovat jen: energetická hodnota nebo energetická hodnota spolu s množstvím tuků, nasycených mastných kyselin, cukrů a soli, vztahuje se na tyto informace čl. 36 nestanoví požadavek na jazyk a informace lze tak uvést i v jiném než českém jazyce. 20

21 se sladidlem čl příloha III - do seznamu složek není nutné zařazovat potravinářské přídatné látky, které jsou do potraviny přeneseny z jedné/více složek této potraviny a neplní v konečném výrobku její technologickou fce., zásada přenosu čl. 18 nařízení 1333/2008 Dotaz: Pokud je do výrobku přidána chemicky konzervovaná zelenina a v láku zeleniny je obsažené sladidlo? Lze využít čl. 20 písm. b) nařízení a na základě toho se nemusí uvádět k názvu údaj "se sladidly"? Odpověď: Pokud je výrobek složen ze zeleniny, která byla např. v nálevu se sladidly a finální výrobek je sladký, protože se sladidla společně se zeleninou přenesla, tak musí být sladidla uvedena na obale, protože sladidlo i v novém výrobku svoji technologickou funkci tj. SLAZENÍ plní. Výrobce je zodpovědný za výrobu potravin a sám musí vědět, jaké přídatné látky s jakou technologickou funkcí do výrobku přidává. Opačný příklad: např. protihrudkující E v mouce, plní funkci jen v samotné mouce, nikoli ve finálním pečivu, které je z mouky upečeno. Množství musí odpovídat přenosu z použité suroviny. Výrobce si v případě přenosu přídatných látek nemůže na etiketu napsat bez éček nebo bez přídatných látek, výrobce je sice nepřidal, ale byly tam přidány už při výrobě suroviny.

22 Seznam složení (čl. 18) Uplatňování Nařízení Dotaz: Jak správně označit složení na potravině, která se sama skládá z více druhů potravin (např. mix různých druhů cukroví nebo různých druhů čokoládových bonbónů)? Postačí uvést použité suroviny celkově pod jedním složením podle pravidel pro uvádění složek (sestupné pořadí atd.), nebo je nutné identifikovat a pojmenovávat jednotlivé druhy potraviny a přiřadit k nim konkrétní složení? 22

23 Odpověď: Informace o množství, složení i výživové údaje se musí primárně týkat potraviny jako celku. Je nicméně akceptovatelné, aby byly informace konkrétněji rozepsány a vztaženy k jednotlivým částem potraviny, např. pokud jde o bonbóny v bonboniéře, kdy je uvedeno složení pro každý druh bonbónu zvlášť. Musí být však zajištěno, že informace jsou jasné a spotřebiteli snadno srozumitelná jak stanoví čl. 7 odst. 2 nařízení.

24 Alergeny čl příl. II Zvýraznění od ostatních složek v seznamu cílem je jasné odlišení (samostatná kurzíva nestačí, ale případ od případu) Zvýraznění alergenů v seznamu složek zajišťuje, že spotřebitelé seznam složek i nadále kontrolují Alergie i na jiné látky, než jsou uvedeny v seznamu alergenů = označení bez alergenů Pokud není uveden seznam složek uvedou se alergeny slovem Obsahuje s jejich výčtem Nevyžaduje se, pokud názve odkazuje na alergen 24

25 Alergeny čl příl. II zvýrazní část nebo celek sušené mléko x sušené mléko pšeničná mouka x pšeničná mouka pokud jsou všechny složky alergeny odlišení celku od ostatních povinných údajů uvedení kategorií z přílohy II ve složení je nutné jen pokud složka jasně neodkazuje na alergen - kapr - tapeska křížová (měkkýš) - solea evropská, mořský jazyk, (ryba) živá jogurtová kultura nepatří mezi látky vyvolávající alergie podle nařízení 1169/

26 (EU) č. 1169/2011 aneb časté dotazy Alergeny čl příl. II Složení: cukr, kakao, laktóza, rýžová mouka, arašídy Složení: cukr, kakao, LAKTÓZA, rýžová mouka, ARAŠÍDY Složení: cukr, kakao, laktóza, rýžová mouka, arašídy Složení: cukr, kakao, laktóza, rýžová mouka, arašídy Složení: cukr, kakao, laktóza,, rýžová mouka, arašídy Složení: cukr, kakao, laktóza, rýžová mouka, arašídy

27 Dotaz: Je možné zobrazení složky na obale potraviny při použití aromatu? Odpověď: Ustanovení čl. 22 nařízení uvádí, že pokud je složka zvýrazněna mimo jiné graficky uvede se ve složení potraviny nebo v blízkosti názvu její množství. Dále čl. 7 nařízení (EU) č. 1169/2011 uvádí, že informace o potravinách nesmějí být zavádějící mimo jiné pokud jde o charakteristiky potraviny, její složení a vlastnosti. Zobrazení složky na obale potraviny při použití aromatu a v případě, že potravina včetně nápojů složku jako takovou neobsahuje, je možné pouze v případě, pokud je použito přírodní aroma a název potraviny je doplněn informací s příchutí nebo podobnou. - Avšak bez uvedení množství výjimka příloha VIII odst. 1 písm. a) bod iii) 27

28 Ano obsahuje šťávu z brusinek, lze s obrázkem Ano obsahuje pouze umělé aroma, bez obrázku 28

29 Dotaz: Čl. 34 odst. 5 nařízení povoluje v případě zanedbatelného množství obsahu využitelné energie nebo živiny uvést prohlášení Obsahuje zanedbatelné množství umístěným v těsné blízkosti výživových údajů, pokud jsou uvedeny. Za jakých podmínek lze údaj uvést? Odpověď: Jsou-li energetická hodnota nebo obsah živin zanedbatelné, lze informace o nich uvádět jako 0 nebo jako <x g, kdy se místo x uvedou hodnoty pro konkrétní živiny. Dále lze uvést prohlášení Obsahuje zanedbatelné množství umístěné v těsné blízkosti výživových údajů. Při určování zanedbatelného množství mohou pomoci pokyny týkající se přípustných odchylek, kde v kap. 6 Pokyny pro zaokrouhlování výživových údajů potravin v tabulce 4 jsou uvedeny údaje pro množství živin, které již lze považovat za zanedbatelné. Např. pro cukry je to koncentrace 0,5 g na 100 g nebo 100 ml potraviny. 29

30 Dotaz: 1) Jaký je přístup SZPI k dokumentu Pokyny pro příslušné orgány pověřené kontrolou shody s právními předpisy EU k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, k směrnici Rady 90/496/EHS o nutričním označování potravin a k směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy (dále jen Pokyny ) s ohledem na stanovení přípustných odchylek od nutričních hodnot uvedených na etiketě? 2) Bude SZPI v rámci úředních kontrol nutričního označování akceptovat přípustné odchylky v těchto Pokynech? 30

31 Odpověď: SZPI jako orgán státního dozoru nad zdravotní nezávadností, jakostí a řádným označováním potravin v případě úředních kontrol nutričního označování bude vycházet zejména z ustanovení nařízení č. 1169/2011 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy. K posouzení případných odchylek mezi nutričními hodnotami uvedenými na obalu potraviny a hodnotami zjištěnými při kontrole bude SZPI přihlížet také k Pokynům. 31

32 Děkuji za pozornost

Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Praktický průvodce novými pravidly pro označování potravin Ke konci roku 2011 vstoupilo v platnost nařízení

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a) a o) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění

Více

Označování potravin - průvodce pro spotřebitele

Označování potravin - průvodce pro spotřebitele 1 Označování potravin - průvodce pro spotřebitele 2014 2 1 OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN PRŮVODCE PRO SPOTŘEBITELE Ing. Irena Suková 2014 2 Anotace Příručka je souhrnem informací o významu a provedení údajů uváděných

Více

Ot{zky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytov{ní informací o potravin{ch spotřebitelům

Ot{zky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytov{ní informací o potravin{ch spotřebitelům Ot{zky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytov{ní informací o potravin{ch spotřebitelům Praktický průvodce novými pravidly pro označov{ní potravin Ke konci roku 2011 vstoupilo v platnost nařízení

Více

Nová povinnost provozovatelů zařízení společného stravování poskytovat informace o alergenních složkách - informační materiál SZPI

Nová povinnost provozovatelů zařízení společného stravování poskytovat informace o alergenních složkách - informační materiál SZPI Nová povinnost provozovatelů zařízení společného stravování poskytovat informace o alergenních složkách - informační materiál SZPI 1. Potravinová alergie a intolerance Co je potravinová alergie a intolerance

Více

OZNAČOVÁNÍ MASNÝCH VÝROBKŮ

OZNAČOVÁNÍ MASNÝCH VÝROBKŮ OZNAČOVÁNÍ MASNÝCH VÝROBKŮ Pro Českou technologickou platformu pro potraviny (ČTPP), jenž je organizační složkou Potravinářské komory ČR (www.ctpp.cz, www.foodnet.cz), byla tato publikace připravena Českým

Více

350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) Platnost od 1. 1. 2012 Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o

Více

BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce

BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 15.1.2011 CS Úřední věstník Evropské unie L 12/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

Více

ZÁKON o chemických látkách a chemických přípravcích. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON o chemických látkách a chemických přípravcích. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 186/2004 Sb., zákonem č.125/2005 Sb., zákonem č.

Více

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky 54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění

Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění 2009 Vydalo: Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 http: www.mze.cz, e-mail: info@mze.cz ISBN 978-80-7084-877-7

Více

Označování alergenů. v provozovnách společného stravování. Informace pro provozovatele stravovacích služeb

Označování alergenů. v provozovnách společného stravování. Informace pro provozovatele stravovacích služeb Označování alergenů v provozovnách společného stravování Informace pro provozovatele stravovacích služeb 1 Obsah: 1. Alergie, alergeny, intolerance... 3 2. Legislativa: Alergeny uvedené v Příloze II Nařízení

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/62/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/62/EU L 174/74 Úřední věstník Evropské unie 1.7.2011 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/62/EU ze dne 8. června 2011, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých

Více

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 94/2004 Sb., Zákon č. 66/2006 Sb.

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 94/2004 Sb., Zákon č. 66/2006 Sb. Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 94/2004 Sb., Zákon č. 66/2006 Sb. 1 477/2001 Sb. Zákon ze dne 4. prosince 2001 o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 18.6.2010 Úřední věstník Evropské unie L 153/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických

Více

Právní předpisy. pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin

Právní předpisy. pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin 1 Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin 2 obsah Publikace obsahuje úplná znění těchto právních předpisů: 1)

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU L 348/74 Úřední věstník Evropské unie 31.12.2010 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU ze dne 15. prosince 2010, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se

Více

Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III.

Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Obsah A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... 4 B. Zhodnocení stávající právní úpravy... 5 C. Návrh věcného řešení...

Více

Úplné znění zákona. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele

Úplné znění zákona. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele Úplné znění zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000

Více

Návrh. ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

Návrh. ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) Návrh ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ BIOCIDNÍ

Více

ze dne 6. července 2005

ze dne 6. července 2005 22.7.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 191/29 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů

Více

Informace GFŘ k uplatnění sazeb DPH od 1.1.2015

Informace GFŘ k uplatnění sazeb DPH od 1.1.2015 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č.j. 1470/15/7100-20116-011695 Informace GFŘ k uplatnění sazeb DPH od 1.1.2015 1. Úvod Na základě novel 1 zákona

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 2.8.2013 Úřední věstník Evropské unie C 223/1 (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Pokyny pro různé kategorie změn, pro provádění postupů stanovených v kapitolách,

Více

Úplné znění nařízení komise (ES) č. 889/2008

Úplné znění nařízení komise (ES) č. 889/2008 Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 320/2002

Více

(Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1)

(Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1) 2005R2073 CS 01.06.2014 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu

Více

ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES. (překlad)

ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES. (překlad) Sborníky technické harmonizace 2007 ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES (překlad) Vážení čtenáři a kolegové, od r. 1996 vydával Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Více

o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 242/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 553/2005 Sb.,

Více

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů O d ů v o d n ě n í I. Obecná část A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Navrhovaná vyhláška je vydávána k provedení zákona č. /2014 Sb., kterým se mění

Více