Provoz D CENTRA zahájen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provoz D CENTRA zahájen"

Transkript

1 IČO: , MK ČR E č í s l o 3 r o č n í k úvodník Milí spoluobčané, dostává se vám do rukou předposlední číslo Dobroučských novin pro rok Léto skončilo a začala škola. Děti mají pevnější režim a do nových kolejí zajela i různorodá zájmová činnost v naší vesnici. Rozvrh hodin v tělocvičně ZŠ nebo sportovní hale najdete na následujících stránkách. Stále častěji vytahujeme ze svých šatníků teplejší oblečení a pohled do kalendáře nám připomíná, jak ten čas letí. Snad jen spoušť fotografa může zachytit ty prchavé okamžiky všedního dne. Nezapomněli jste poslat fotopříspěvky do našeho kalendáře 2012? Neváhejte. Čekáme na ně. Do kalendáře si určitě také zapište termín Dobroučských Vánoc 2011, na které jste všichni srdečně zváni. Všimli jste si opravených čekáren v Horní Dobrouči? Také nouzové osvětlení v našem kině prošlo o prázdninách rekonstrukcí. A v hasičské zbrojnici taktéž probíhají opravy. Sál je nyní na chvíli uzavřen, ale nezoufejte. V D-centru mají již otevřeno. Už jste slyšeli o úspěších dobroučských hasičů? A hádejte, který spolek oslaví 100. výročí svého vzniku? Jakým zajímavým příběhem nás překvapí náš věrný dopisovatel? Odpovědi dostanete po prolistování těchto novin. Podzimní dny se krátí a televizní diváci usedají na svá místa před obrazovkou. Doufejme, že jsme již vyřešili dokrytí televizním signálem. Velká změna nás čeká v autobusové a vlakové dopravě. Ale nepropadejme pověstným podzimním depresím. Těšte se při sklizni úrody, připravujte vaše zahrádky k zimnímu odpočinku a nenechte si ujít příležitost zapojit se do veškerého dění v naší malebné obci. Využijte každé chvíle k nachytání posledních blahodárných slunečních paprsků a kochejte se barvami podzimu. Na příští shledání nad novinovými listy se těší vaše redakční rada. Dita Hasíková Zmûny v jízdních fiádech Firma OREDO, organizátor regionální dopravy, byla pověřena návrhem optimalizace autobusové dopravy v našem regionu. Jejich návrhy jízdních řádů se velice negativně dotýkají dopravy do naší obce i z obce. Proti návrhům bylo Provoz D CENTRA zahájen Zku ební provoz V letošním roce úspěšně probíhá zkušební provoz nově vybudované kanalizace a čistírny odpadních vod. Současně probíhá napojování připojitelných obyvatel na kanalizaci zakončenou na centrální čistírně odpadních vod. Do konce tohoto roku by se měly napojit všechny napojitelné objekty. Informace o napojení a postizích za nesplnění této povinnosti naleznete na straně 7 v rubrice projekty. - red - aktuality zasláno mnoho stížností a proběhlo veřejné jednání se zástupcem firmy OREDO. Nové návrhy se nyní připravují. Více se dočtete na straně 3. Ve dnech bylo slavnostně otevřeno D centrum centrum aktivního života u fary v Dolní Dobrouči. Více informací o otevření a aktivitách v centru naleznete na straně 9. - red - II. etapa Kanalizace Dolní Dobrouã - red - V průběhu prázdnin proběhlo výběrové řízení na zhotovitele projektu II. etapy Kanalizace Dolní Dobrouč. Vybrána byla firma Multiaqua s.r.o, Hradec Králové, která podala nejvýhodnější nabídku. Více informací naleznete v rubrice projekty na straně 7. - red - Sportovní úspûchy DobrouãákÛ Dobroučští sportovci v letošním roce dosáhli hned na několik významných titulů nejen na republikové úrovni, ale i úrovni mezinárodní. Mladí hasiči z Dolní Dobrouče obhájili čtvrté místo na Mistrovství ČR hry Plamen, skauti vyhráli již po páté Svojsíkův závod, žákyně Kristýna Mačátová se svým týmem získala titul Mistři ČR 2011 v hokejbalu a Jana Matyášová vybojovala páté místo na Mistrovství světa v běhu do vrchu a současně se stala mistryní ČR v běhu do vrchu. Více informací naleznete v rubrice sport a spolky. - red -

2 č í s l o 3 r o č n í k str.2 aktuality Digitální televizní signál v obci Česká televize v letošním roce v rámci digitalizace televizního vysílání vyřadila z provozu analogový vysílač, který pokrýval signálem také Dolní Dobrouč, včetně dokrývače umístěného v naší obci na vysílači Českých Radiokomunikací nad hřbitovem. Tímto vznikl v obci problém s nedostatečným pokrytím digi signálu. Obec Dolní Dobrouč oslovila tedy Českou televizi se žádostí o vyřešení tohoto problému, aby občané obce, jako řádní poplatníci koncesionářských poplatků, měli možnost sledovat Českou televizi a všechny její kanály v rámci pozemního digitálního vysílání. Česká televize vyhlásila výběrové řízení na provozovatele a zhotovitele tzv. digitálního dokrývače v obci. Výběrové řízení vyhrála firma B PLUS TV Klímkovice. Po dlouhém hledání nejvhodnějšího umístění dokrývače byl tento umístěn na budově Mateřské školy Dolní Dobrouč. O umístění dokrývače za úplatu neměli soukromí vlastníci budov zájem, a proto padla volba právě na tuto budovu ve vlastnictví obce, která i polohou splňovala vhodné umístění dokrývače. Obec Dolní Dobrouč samozřejmě zajistila odborné posouzení dokrývače a jeho záření u Krajské hygienické stanice v Pardubicích. Jejich stanovisko bylo kladné. Dokrývač nemá žádný negativní vliv na život a zdraví dětí a pracovníků v mateřské škole ani okolních obyvatel. K bylo definitivně zrušeno analogové vysílání v obci a od je obec pokryta pozemním digitálním signálem pro MULTIPLE 1 (ČT 1, ČT 2, ČT 24 A ČT 4 Sport). Nyní probíhají jednání se soukromými televizními společnostmi, které vysílají na MUL- TIPLE 2 a 3 o dokrytí pozemním digitálním signálem i těchto stanic. Pokud dojde k dohodě, budou i tyto stanice vysílat pro obec z dokrývače umístěného na mateřské škole. Digitální vysílání České televize naladíte na: Polarizace: horizontální, Kanál: 54 Směr antény: budova Mateřské školy Dolní Dobrouč na Švábově kopci -red- Obecní policie zahájila V minulém vydání Dobroučských novin jste byli informováni o záměru zřídit pro naši obec obecní policii. Zastupitelstvo na zasedání v červnu 2011 schválilo zřízení obecní policie dle předloženého návrhu formou spolupráce s Městem Letohrad na základě veřejnoprávní smlouvy. V praxi to pro nás znamená, že budeme mít jednoho vlastního strážníka, který bude začleněn do Městské policie Letohrad. Ta bude zajišťovat veškerou agendu a administrativu, která je s fungováním obecní policie spojena, a není jí málo. Výběr strážníka byl proveden v červenci veřejným výběrovým řízením, kterého se zúčastnilo 6 zájemců. Obecní strážník nastoupil do pracovního poměru od a v první řadě musí absolvovat dvouměsíční povinný kurz, který je nezbytnou podmínkou k výkonu funkce strážníka. Byl jsem informován, že kurz musí absolvovat paradoxně i ti, kteří například sloužili u Policie ČR a přecházejí k policii městské. Dohodli jsme se s Městskou Policií Letohradu, že nám do konce tohoto roku zajistí službu formou zásahu na zavolání, dohled nad kulturními akcemi a stabilně pravidelnou kontrolu 3x týdně hlídkou. Od začátku roku 2012 bude zahájeno standardní fungování obecní policie s úředními hodinami pro občany na služebně na radnici, pravidelné pochůzky a kontrola dodržování pořádku, dohled nad bezpečností dětí u školy, kontroly na veřejných produkcích v obci, měření rychlosti, odchyt zatoulaných psů a umístění do útulku atd Změna od začátku roku 2012 nastane také v oblasti přestupků, neboť jsme se rozhodli přesunout tuto agendu z MěÚ Ústí n.o. do Letohradu. Pro občany z toho plyne, že pokud budou řešit tuto problematiku, tak výhradně na MěÚ v Letohradě. Kontakty na Městskou policii Letohrad: nebo Na tato čísla můžete volat 24 hodin denně v případě potřeby pomoci a zásahu Městské policie. Jelikož jsme na začátku a budeme postupně ladit optimální fungování obecní policie, přivítáme jakýkoliv Váš podnět k její činnosti. Pevně věřím, že obecní policie přispěje ke zlepšení života v naší obci a splní účel, pro který byla zřízena - tj. zvýšení bezpečnosti, ochrana majetku a veřejného pořádku atd Pavel Šisler starosta obce Oprava autobusov ch ãekáren v Horní Dobrouãi Na základě žádosti Osadního výboru v Horní Dobrouči bylo rozhodnuto o opravě tří autobusových čekáren v Horní Dobrouči. K dosažení vzhledově přijatelných a funkčních čekáren byl o spolupráci požádán obecní architekt Ing. Skalický. Jeho návrh odstranit podhled a prosvětlit celou střešní plochu čekáren byl doplněn o rozšíření vstupního otvoru čelní stěny tak, aby byly odstraněny černé kouty. Tím došlo k prosvětlení čekáren. Stavební práce provedl ke vší spokojenosti občan Horní Dobrouče pan Karel Kotlář se svou firmou a průsvitné zastřešení provedla firma Ferar CZ, s. r. o. Ústí nad Orlicí. Vnitřek čekáren je vydlážděn novou dlažbou a nainstalovány byly také nové lavičky. Pořizovací náklady opravy činily ,- Kč. Občané Horní Dobrouče mají opět důstojný a funkční úkryt před nepřízní počasí při čekání na autobusovou dopravu. Právě k tomu by měly opravené čekárny sloužit a ne k různým vandalským činnostem. Pavel Mačát

3 č í s l o 3 r o č n í k str.3 Îivot v Dobrouãi objektivem místních fotografû Stále máte možnost stát se spoluautory publikace Dobroučský rok Vaše snímky mohou provázet občany Dobrouče po celý příští rok. Nemusíte být profesionálem, stačí, když rádi zachycujete svým fotoaparátem to, co se vám v Dobrouči líbí a co se v obci děje. Téma fotografií pro Dobroučský rok 2012 je ŽIVOT V DOBROUČI (myšleno samozřejmě Dolní Dobrouč, Horní Dobrouč a Lanšperk). Je na vás, jak s tématem naložíte. Můžou to být záběry různých akcí a tradic, obyčejného všedního dne, prací atd. Neváhejte a pošlete své snímky do konce října. Vybrané fotografie budou otištěny spolu se jmény autorů v Dobroučském roce 2012, další snímky budou uveřejněny na webových stránkách obce. Podmínky: - Klasická fotografie nebo fotografie v elektronické podobě v tiskové kvalitě (optimální rozlišení 300dpi) - Téma: Život v Dobrouči - Termín pro dodání: do 31. října Fotografie doručte na obecní úřad paní Kristýně Skalické nebo je zašlete em na adresu: Nezapomeňte dát do poznámky DR red - Jízdní fiády Vpátek proběhla veřejná schůze k problematice návrhu nových jízdních řádů autobusů. Za obec se jednání zúčastnil místostarosta Ing. Vacek a já a za firmu OREDO, pověřenou zpracováním optimalizace dopravy v Pardubickém kraji, Ing. Záruba. Přestože byla svolána velice narychlo a v ne příliš vhodnou hodinu, zúčastnilo se jí tolik občanů, že téměř zaplnili kinosál. Jednání předcházelo oficiální připomínkování od naší obce formou 4 dopisů, které zahrnovaly připomínky našich občanů. Dopisy jsou zveřejněny ve vývěsních skříňkách a na webových stránkách obce - sekce úřední deska. Chtěl bych Vám všem, kteří jste zaslali připomínky k jízdnímu řádu autobusů a zúčastnili se veřejné schůze, poděkovat, přestože jste patrně z jednání odcházeli zklamáni, že jste se vlastně nic nového nedozvěděli, a měli jste pocit, že to bylo zbytečné. Věřte, že tomu tak není. Ukázali jste, že si za připomínkami důrazně stojíte a není Vám to lhostejné. Nebáli jste se vyjádřit veřejně Váš názor a to výrazně podpořilo naše připomínky, které jsou oprávněné. Po schůzi uznal zástupce OREDA, že musí připravit nový návrh, který slíbil předložit v polovině října. Nechci teď spekulovat, co vše se změní. Necháme se překvapit a doufám, že příjemně. Jakmile bude k dispozici nový návrh, budete o něm ihned informováni na webových stránkách obce a na úřední desce. Ubezpečuji Vás, že vedení obce udělá vše proto, aby autobusová linka Dolní Čermná Ústí nad Orlicí jezdila stejnou trasou jako nyní. Pavel Šisler starosta obce Pfiijetí mlad ch hasiãû na radnici V druhém prázdninovém týdnu přijal starosta obce Pavel Šisler v zasedací místnosti obecního úřadu družstvo mladých hasičů SDH Dolní Dobrouč, které se opět probojovalo do celorepublikového finále Mistrovství ČR hry Plamen 2011 v Ostravě. Družstvo obhájilo loňskou čtvrtou příčku, což bylo více než vhodným důvodem k poděkování starosty za reprezentaci obce. Příjemného setkání se zúčastnily děti i jejich vedoucí. Starosta obce si pro ně připravil upomínku v podobě malého praktického dárku a občerstvení. Členové družstva se s ním podělili o zážitky z úspěchu i závodů samotných. - red - Mladým hasičům vyslovila uznání také starostka Okresního sdružení hasičů paní Eva Faltusová, která dopis adresovala starostovi obce Pavlu Šislerovi. Vážený pane starosto, dovolte mi, abych vyjádřila poděkování Vašemu sboru dobrovolných hasičů v Dolní Dobrouči, ale především kolektivu mladých hasičů, panu Rudolfovi Rajnetovi a jeho kolektivu pomocných vedoucích. Jejich zodpovědný přístup a kvalitní příprava svěřeného kolektivu přinesla nejen obci, ale celému okresu významné postavení ve sportu mládeže. Svěřený kolektiv se probojoval na Mistrovství České republiky mladých hasičů ve dnech v Ostravě a jejich práce s kolektivem byla korunována krásným čtvrtým místem. Ano, být čtvrtým kolektivem v republice je jistě nemalý úspěch, po kterém touží řada dobrých a jistě i skvělých kolektivů. Vašemu sboru, potažmo kolektivu, se to podařilo gratuluji. Poděkování si zaslouží nejen všichni soutěžící, vedoucí, sbor dobrovolných hasičů, ale i ti, kteří nemalou měrou přispěli k tomuto vítězství, ať již pomohli finančně, nebo jen tím, že fandili a věřili. Ještě jednou gratuluji a přeji všem pevné zdraví a řadu dalších krásných sportovních úspěchů. Eva Faltusová starostka OSH (přesná citace)

4 č í s l o 3 r o č n í k str.4 aktuality Vánoãní strom obce Obec Dolní Dobrouč hledá vhodný strom k umístění v centru obce jako obecní vánoční strom. Pokud jste vlastníky stromu, který by pro tuto příležitost byl vhodný, a nechcete se zabývat jeho kácením, nabídněte jej. Kontakt: Kristýna Skalická tel.: usnesení Dobrouãské Vánoce 2011 se blíïí Stejně jako v minulých letech přivítáme v Dobrouči adventní čas tradičním Slavnostním rozsvícením vánočního stromu v pátek a Předvánočními trhy v sobotu Připravujeme opět bohatý kulturní program v podání místních účinkujících a dětí z mateřské i základní školy a charitativní prodej cukroví a vánočně laděného zboží, jehož výtěžek poputuje tentokrát do Mateřské školy Dolní Dobrouč. Pro tradiční Předvánoční trhy se snažíme získat nové prodejce, aby byly trhy zase obohaceny o další zboží. Malé obměny se dočkala Adventní tombola, která bude letos ještě zajímavější. K vánoční výzdobě obce přibyde pár nových světýlek a řetězů, abychom po celý advent měli obec krásně rozsvícenou. Opět se máte na co těšit. Budeme se snažit, aby i letos byla tato krásná tradiční akce nezapomenutelná. Více informací a podrobný program naleznete začátkem listopadu na plakátnicích a webových stránkách obce. Volné stánky k prodeji na Pfiedvánoãních trzích Pokud máte zájem prodávat své zboží na Předvánočních trzích v sobotu , stále máte možnost zamluvit si místo, nebo přímo prodejní stánek. Neváhejte a kontaktujte Kristýnu Skalickou, tel.: nebo em: Prodávané zboží musí mít spojitost s blížícími se vánočními svátky (dárky, dekorace, pochoutky atd.). Usnesení z V. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Dobrouã, které se konalo dne 22. ãervna 2011 v hasiãské zbrojnici v Dolní Dobrouãi - red - 1. ZOurčuje ověřovateli zápisua členy návrhové komise Bc. DanuPetráčkovoua Jaroslava Maixnera. 2. ZOschválilo návrh programujednání v předloženém znění. 3. ZObere na vědomí zprávukontrolního výboru. 4. ZOschvaluje práci rady obce za období od do ZOrevokuje své usnesení č. 4 ze dne , z důvoduupřesnění výměry směňovaných pozemkůgeometrickým plánem. 6. ZOschvaluje směnunově oddělených obecních pozemkůparcelní čísla 2931/47 o výměře 1034 m 2 a 4335/3 o výměře 340 m 2 v k. ú. Dolní Dobrouč, podle GP. č /2011, za nově oddělenoupozemkovou parceluparcelní číslo 2931/48 o výměře 1608 m 2, podle GP č /2011, v katastrálním území Dolní Dobrouč, ve vlastnictví pana P. K., a to jejich vzájemnou výměnou. Rovněž kupní cena bude vzájemně vyrovnána směňovanými pozemky bez doplatku. Náklady spojené se směnoupozemkůponesouobě smluvní strany společně, každá jednoupolovinou. 7. ZOschvaluje záměr směny částí obecních pozemkůparcelní čísla 2929/5 a 2929/6 v katastrálním území Dolní Dobrouč za pozemek p. č. 2929/9 a část pozemkuparcelní číslo 435/1 v k. ú. Dolní Dobrouč, ve vlastnictví žadatelů, a to v rozsahudle předloženého mapového podkladuč ZOschvaluje prodej pozemkuparcelní číslo 2931/27 o výměře 765 m 2 v katastrálním území Dolní Dobrouč, pro výstavburodinného domuv lokalitě Havlův palouk, manželům P. a D. S., za kupní cenu420,-kč/m 2, a to smlouvouo smlouvě budoucí a za splnění pravidel prodeje pozemkůschválených pro tuto lokalituv zastupitelstvuobce dne , dále uhradí kupující částku60.000,-kč za vybudované přípojky inženýrských sítí k převáděné parcele. 9. ZOschvaluje prodej částí pozemkových parcel parcelní čísla 4131/6, 4131/11 a 4418/6 v katastrálním území Dolní Dobrouč, v rozsahudle předloženého mapového podkladuč. 6, manželům J. a I. V., za kupní cenu 70,-Kč/m 2 a za splnění všech pravidel obce o prodeji pozemků. 10. ZOschvaluje prodej částí pozemkových parcel parcelní číslo 1099/1 a 4120/2 v katastrálním území Dolní Dobrouč, v rozsahudle předloženého mapového podkladuč. 7, panuk. K., za kupní cenu70,-kč/m 2 a za splnění všech pravidel obce o prodeji pozemků. 11. ZOschvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě uzavřené dne mezi Obcí Dolní Dobrouč a Městem Letohrad k zajišťování výkonučinnosti podle zákona o obecní policii. 12. ZOschvaluje podání výpovědi Veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Ústí nadorlicí a Obcí Dolní Dobrouč ze dne ZOschvaluje plnění rozpočtuk ZOschvaluje rozpočtovouzměnuč. 2/ ZOschvaluje Závěrečný účet obce Dolní Dobrouč za rok 2010 bez výhrad. 16. ZOdoporučuje ke schválení členem představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nadorlicí, a.s. se sídlem Jablonné nadorlicí, Slezská 350, IČ: starostuobce Pavla Šislera. 17. ZOdeleguje, jako zástupce akcionáře Obce Dolní Dobrouč na Řádnouvalnouhromadu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nadorlicí, a.s. se sídlem Jablonné nadorlicí, Slezská 350, IČ: , která se bude konat dne 28. června 2011, místostarostu Ing. Vlastimila Vacka. 18. ZOschvaluje Obecně závaznouvyhláškuobce Dolní Dobrouč č. 1/2011, kterouse mění Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2010 o místním poplatkuza provoz systémushromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 19. ZOschvaluje jmenování Dany Petráčkové, Kristýny Skalické a Marcely Skalické do Školské rady při Základní škole Dolní Dobrouč, okres Ústí nadorlicí na období od do ZObere na vědomí informaci starosty obce o uskutečněných jednáních s firmouoredo ohledně optimalizace dopravy v Pardubickém kraji. 21. ZObere na vědomí informaci starosty obce ohledně digitalizace televizního vysílání v obci. 22. ZObere na vědomí informaci starosty obce o svazkuobcí Region Orlicko - Třebovsko a jeho zvolením do správní rady. 23. ZObere na vědomí informaci starosty obce o aktuálním stavuakce Dokončení kanalizace Dolní Dobrouč II. etapa. Zapsala: KristýnaSkalická

5 č í s l o 3 r o č n í k str.5 usnes. č. 1 usnes. č. 2 usnes. č. 3 usnes. č. 4 usnes. č. 5 usnes. č. 6 usnes. č. 7 usnes. č. 8 usnes. č. 9 usnes. č. 10 usnes. č. 11 usnes. č. 12 jméno zastupitele Bartošová Petra neproběhlo Hasíková Dita, Bc. hlasování Hovad Vladimír, Ing. Chotěnovský Jaroslav Kolář Petr, Ing. Krejčí Lukáš Kubíček Aleš, Ing. Maixner Jaroslav Petráčková Dana, Bc. Plívová Hana Rajnet Rudolf Šisler Pavel Špinler Petr Ing. Vacek Vlastimil Zámečník Petr A = ANO (hlasoval pro návrh) N = NE (hlasoval proti návrhu) Z = ZDRŽEL SE (zdržel se hlasování) nezúčastnil se jednání usnes. č. 13 usnes. č. 14 usnes. č. 15 usnes. č. 16 usnes. č. 17 usnes. č. 18 usnes. č. 19 usnes. č. 20 usnes. č. 21 usnes. č. 22 usnes. č. 23 jméno zastupitele Bartošová Petra Hasíková Dita, Bc. Hovad Vladimír, Ing. Chotěnovský Jaroslav Kolář Petr, Ing. Krejčí Lukáš Kubíček Aleš, Ing. Maixner Jaroslav Petráčková Dana, Bc. Plívová Hana Rajnet Rudolf Šisler Pavel Špinler Petr Ing. Vacek Vlastimil Zámečník Petr A = ANO (hlasoval pro návrh) N = NE (hlasoval proti návrhu) Z = ZDRŽEL SE (zdržel se hlasování) nezúčastnil se jednání

6 č í s l o 3 r o č n í k str.6 usnesení Usnesení z VI. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Dobrouã, které se konalo dne 31. srpna 2011 v hasiãské zbrojnici v Dolní Dobrouãi. 1. ZO určuje ověřovateli zápisu a členy návrhové komise Hanu Plívovou a Rudolfa Rajneta. 2. ZO schválilo návrh programu jednání v předloženém znění. 3. ZO bylo seznámeno se zprávou kontrolního výboru. 4. ZOschvaluje práci rady obce za období od do ZO schvaluje prodej pozemkové parcely parcelní číslo 2929/8 o výměře 574 m 2 a podle geometrického plánu č /2011 nově oddělených pozemkových parcel parcelní čísla: 2929/11 o výměře 374 m 2, 2929/12 o výměře 330 m 2, 2929/13 o výměře 315 m 2, 2929/15 o výměře 327 m 2, 2929/16 o výměře 327 m 2, 2928/5 o výměře 305 m 2, 2928/6 o výměře 273 m 2, 2928/7 o výměře 392 m /9 o výměře 295 m 2 a 2928/10 o výměře 246 m 2 v k. ú. Dolní Dobrouč, pro výstavbu jedenácti rodinných řadových domů v lokalitě Havlův palouk, Tomáši Novotnému, IČ , DIČ CZ , se sídlem Kunčice 273, Letohrad, za kupní cenu 420,-Kč/m 2, a to smlouvouo smlouvě budoucí a za splnění pravidel prodeje pozemků schválených pro tuto lokalitu v zastupitelstvu obce dne , dále kupující uhradí částku 420 tis. Kč za vybudované přípojky inženýrských sítí k 7 parcelám. 6. ZO schvaluje prodej pozemkové parcely parcelní číslo 4131/20 o výměře 87 m 2 v katastrálním území Dolní Dobrouč, manželům J. a M. P., za kupní cenu70,-kč/m 2 a za splnění všech pravidel obce o prodeji pozemků. 7. ZO schvaluje směnu částí obecních pozemků pozemkových parcel p. č. 2929/5 a 2929/6 v katastrálním území Dolní Dobrouč za pozemkovou parcelu p. č. 2929/9 a část pozemkové parcely parcelní číslo 435/1 v k. ú. Dolní Dobrouč, ve vlastnictví manželů J. a J. B, a to jejich vzájemnou výměnou, v rozsahu dle předloženého mapového podkladu č. 3. Kupní cena bude vzájemně vyrovnána směňovanými pozemky bez doplatku. Náklady spojené se směnou pozemků ponesou obě smluvní strany společně, každá jednou polovinou. 8. ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/ ZO schvaluje plnění rozpočtu k ZO schvaluje rozhodnutí zadavatele obce Dolní Dobrouč o výběru nejvhodnější nabídky na zpracování projektové dokumentace na akci Dokončení kanalizace Dolní Dobrouč II. etapa, uchazeče firmy Multiaqua, s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové , IČ: , za nabídkovou cenu Kč bez DPH a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo. 11. ZOvydává v souladus ustanovením 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů Změnu č. 4 územního plánu obce Dolní Dobrouč formou opatření obecné povahy č. 1/2011, dle přílohy k usnesení zastupitelstva obce. 12. ZOsouhlasí ve smyslu 85 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon se sloučením p. p. č. 2931/44, 2931/47 a 4335/3 k.ú. Dolní Dobrouč do jedné stavební parcely. Dále souhlasí s korekcí uliční čáry pro dům, který bude na těchto pozemcích umístěný. 13. ZO, příslušné podle 6 odst. 5 písm.a) zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon neschvaluje žádost o změnu územního plánu obce Dolní Dobrouč fy CONTIPRO GROUP s.r.o., Dolní Dobrouč 401, která byla evidována v knize došlých zásilek Obecního úřadu v Dolní Dobrouči dne pod č. j. 953/2011/SU. 14. Starosta obce podal informaci o probíhající digitalizaci televizního vysílání (Multipley 1, 2 a 3) v obci a instalaci dokrývače vysílání na budově MŠ Dolní Dobrouč. 15. Starosta obce informoval o zahájení fungování Obecní policie na základě Veřejnoprávní smlouvy s Městem Letohrad. 16. Místostarosta obce informoval o navrhovaných změnách jízdních řádů autobusové dopravy v obci a jejím okolí a možnosti připomínkovat tyto řády do Pfií tí zasedání zastupitelstva obce se koná Pozvánka na zasedání bude zvefiejnûna na úfiední desce úfiadu. Jednání zastupitelstva obce jsou vefiejná, máte li zájem pfiijít, jste vítáni. -red- Zapsala: Kristýna Skalická jméno zastupitele usnes. č. 1 usnes. č. 2 usnes. č. 3 usnes. č. 4 usnes. č. 5 usnes. č. 6 usnes. č. 7 usnes. č. 8 usnes. č. 9 usnes. č. 10 usnes. č. 11 usnes. č. 12 Bartošová Petra Hasíková Dita, Bc. Hovad Vladimír, Ing. Chotěnovský Jaroslav Kolář Petr, Ing. Krejčí Lukáš Kubíček Aleš, Ing. neproběhlo Maixner Jaroslav hlasování Petráčková Dana, Bc. Plívová Hana Rajnet Rudolf Šisler Pavel Špinler Petr Ing. Vacek Vlastimil Zámečník Petr A = ANO (hlasoval pro návrh) N = NE (hlasoval proti návrhu) Z = ZDRŽEL SE (zdržel se hlasování) nezúčastnil se jednání

7 č í s l o 3 r o č n í k str.7 jméno zastupitele usnes. č. 13 usnes. č. 14 usnes. č. 15 usnes. č. 16 projekty Bartošová Petra Hasíková Dita, Bc. Hovad Vladimír, Ing. Chotěnovský Jaroslav Kolář Petr, Ing. Krejčí Lukáš Kubíček Aleš, Ing. neproběhlo neproběhlo neproběhlo Maixner Jaroslav hlasování hlasování hlasování Petráčková Dana, Bc. Plívová Hana Rajnet Rudolf Šisler Pavel Špinler Petr Ing. Vacek Vlastimil Zámečník Petr A = ANO (hlasoval pro návrh) N = NE (hlasoval proti návrhu) Z = ZDRŽEL SE (zdržel se hlasování) nezúčastnil se jednání Kanalizace a âov Dolní Dobrouã I. etapa zku ební provoz V minulých číslech Dobroučských novin jsme Vás informovali o stavbě Kanalizace a ČOV Dolní Dobrouč - I. etapa včetně technických a finančních detailů. Vsoučasné době právě úspěšně dobíhá plánovaný roční zkušební provoz. Během této doby jsme provedli vyčištění a opravy některých úseků původní kanalizace včetně kamerové dokumentace, aby mohlo být připojeno co nejvíce nemovitostí. S potěšením musím konstatovat, že v současné době je z 343 objektů, které se mohou připojit na veřejnou kanalizaci zakončenou na centrální čistírně odpadních vod, přepojeno 236 domů, což představuje 80 % ekvivalentních obyvatel, které je třeba napojit na čistírnu odpadních vod v rámci splnění dotačních podmínek a požadavků SFŽP a EU. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se již napojili. Je mi líto, že ne všichni, kterým obec dala možnost likvidovat odpadní vody od svých nemovitostí na centrální čistírnuodpadních vod, této výhody využili a stále připojení odkládají, přestože k tomu byli vyzváni a informováni dopisem, v Dobroučských novinách, na úřední desce a stále jsou k dispozici informace na webových stránkách obce. Pokud tak neučiní a nepřipojí své nemovitosti do konce tohoto roku a neuzavřou s provozovatelem - tj. obcí - novou smlouvu o odvádění odpadních vod na ČOV, budou vlastníci těchto nemovitostí vyzváni příslušným vodoprávním orgánem, aby doložili právoplatné povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a povrchových, čímž se vystavují i možné finanční sankci. K přejímkám propojení nemovitostí je určen za obec pan Pavel Mačát st., mob. tel.: , kterého je třeba vyzvat a dohodnout si termín návštěvy na místě samém. Z důvodu časové koordinace doporučujeme dohodnout si termín přejímky v dostatečném předstihu (min. 5 dnů předem). Snažíme se minimalizovat náklady na provoz kanalizace a ČOV, zavedli jsme systém oprav poškozených šachet a kanalizací vlastními silami technickou četou spolu s obsluhou ČOV. Podařilo se nám najít řešení, jak za minimálních nákladů likvidovat kaly vznikající z činnosti ČOV. Ve spolupráci s místní firmou Silyba a.s. budou kaly vyváženy na pole. Zastupitelstvem obce bude schválena cena stočného platná od , která již bude odrážet náklady na pořízení této velké investice a na provozování dle letošního zkušebního provozu. V průběhu září byly zahájeny projektové práce na výstavbě kanalizace II. etapy v Dolní Dobrouči. Na základě výběrového řízení z 10 uchazečů obec uzavřela smlouvu na vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a provádění inženýrské činnosti s firmou Multiaqua s.r.o, Hradec Králové, která podala nejvýhodnější nabídku. Projektová dokumentace II. etapy bude řešit dostavbu kanalizace v obci Dolní Dobrouč dosud nepodchycených nemovitosti v první etapě (za předpokladu, že je to technicky možné) a propojení zbývajících částí veřejné kanalizace na centrální čistírnu odpadních vod. Předmětem projektové dokumentace bude zejména dořešení kanalizace těchto lokalit: Šejv (cca 9 nemovitostí) při komunikaci II/360 do Letohradu, od domu čp. 111 podél komunikace II/313, kolem Vackovy hospody, autoopravny, po dům čp. 148, nad hřbitovem od čp. 304 (kde končí I. etapa) směrem k Horní Dobrouči po firmu ADOR. Druhá etapa představuje odkanalizování cca 270 nemovitostí s 800 obyvateli. Výstavba druhé etapy bude zahájena za předpokladu, že obec získá dotaci ze státního či evropského fondu. Projektová dokumentace bude hotova v dubnu 2012, takže poté bude možné žádat o dotaci. Vážení spoluobčané, možná jste si všimli, že se po obci pohybují geodeti a vyměřují. Jejich činnost je spojena právě s přípravou projektu II. etapy kanalizace v Dolní Dobrouči. Někteří z Vás mohou být osloveni projekční firmou k poskytnutí informací ohledně možného připojení objektu či vedení kanalizační stoky přes dotčené pozemky. Pavel Šisler starosta obce

8 č í s l o 3 r o č n í k str.8 upozornûní Uzavfiení sálu hasiãské zbrojnice V sále hasičské zbrojnice v Dolní Dobrouči probíhá rekonstrukce stropu a oprava elektroinstalace. Z tohoto důvodu není možné si v měsíci říjnu pronajmout tento prostor pro uspořádání akce. Sál bude opět uveden do provozu od listopadu Pronájem sálu si rezervujte u správce hasičské zbrojnice Petra Krejčíře na tel.: red-!!!!stoãné!!!! K úhradě stočného za III. Q 2011 budou vystaveny faktury, které Vám budou doručeny do schránek. Jejich úhradu můžete provést bezhotovostně přes účet, v hotovosti na poště nebo v pokladně obce. V případě, že Vám nebude faktura doručena, je stočné splatné v hotovosti v pokladně obce nejpozději k red- Oprava brány u hfibitova Tímto bych chtěl poděkovat jménem Obce Dolní Dobrouč za opravu brány u hřbitova pánům: Antonínu Stejskalovi a Josefu Maříkovi. Pavel Šisler starosta obce komentáfie Paní kuchafiky, moc dûkujeme Začátek školního roku je pro nás strávníky, kteří chodíme na obědy do školní jídelny, příjemný. Po prázdninové pauze se těšíme, čím nás paní kuchařky přivítají a překvapí. A taky překvapily. Králík po myslivecku, který se objevil na jídelním lístku hned v září, zaslouží Řád zlaté vařečky! Jídlonosičů na stolku očividně přibylo a to je jasný signál, že se ve škole vaří velmi dobře. Řada důchodců a maminek na mateřské dovolené, kteří si chodí pro jídlo, narůstá. Paní kuchařky, moc děkujeme a jen tak dál. Nataša Lužná instituce Smutná chodba oïila Jak byl kolní rok Velké poděkování patří studentkám Markétě Skalické, Marii Pomikálkové a Hedvice Švecové ze Střední školy uměleckoprůmyslové z Ústí nad Orlicí, které na konci školního roku přišly v rámci své odborné praxe zkrášlit prostředí ponuré spojovací chodby mateřské školy v Dolní Dobrouči. Dětem i nám dospělým tím udělali radost. ZŠ navštěvovalo na konci školního roku 221 žáků (110 dívek a 111 chlapců) a pracovalo s nimi 20 pedagogických pracovníků (16 žen a 4 muži). Škola měla 10 tříd 5 na I. stupni, 5 na II. stupni, byla otevřena tři oddělení školní družiny. Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku Vy, co jste také zvědaví, budete mít možnost zhlédnout malebné obrázky u příležitosti dne otevřených dveří, které plánujeme k 30. výročí otevření nové MŠ v roce Bc. Dana Petráčková ředitelka MŠ Dolní Dobrouč Kromě výuky povinných předmětů (český a anglický jazyk, matematika, prvouka, přírodověda a vlastivěda, přírodopis, zeměpis, dějepis, fyzika, chemie, občanská výchova, výchova ke zdraví, nauka o člověku, informatika, pracovní činnosti a tělesná, hudební a výtvarná výchova) podle školního vzdělávacího programu Škola pro veselé a pracovité žáky s mottem A. Einsteina Ze školy by měl mladý člověk vycházet jako harmonická osobnost, ne jako specialista, se naši žáci vyučovali povinně volitelným předmětům (ruský jazyk, konverzace v anglickém jazyce, seminář přírodovědný a společenskovědní, cvičení z českého jazyka, informatika, domácnost, technické kreslení a seminář praktické elektro-

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 6.6.2013 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

Činnost KORM za rok 2014

Činnost KORM za rok 2014 Činnost KORM za rok 2014 Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností KORM PK za rok 2014. Zasedání KORM se doposud uskutečnilo celkem třikrát, čtvrtá rada

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE 2011 Pořadatel Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů ČMS

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zpráva o činnosti mládeže v roce 2013

Zpráva o činnosti mládeže v roce 2013 Zpráva o činnosti mládeže v roce 2013 Právě uplynulý rok 2013 byl, co se činnosti hasičské mládeže týká nejbohatším rokem za poslední období. Činnost s mládeží si v tomto roce vyžádala velké množství energie,

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 06. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 22.02.2011 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Ing. Stanislav Urban, Ing. Bohumil Novák,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2008 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008 KONANÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE RNDr. Jana Zahradníka Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska KSH Jihočeského

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny)

konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny) Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce Sirá konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin Přítomno: 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny) Omluveni: 0 Ověřovatelé zápisu: Petr Novák

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. července 2015 v 17.00 hod.

Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. července 2015 v 17.00 hod. Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. července 2015 v 17.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Mašová Marie, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 12. 1. 2015 v 18 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych, Tomáš Matušák,

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 16.4.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 16.4.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 16.4.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Věra Grubnerová,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více