Provoz D CENTRA zahájen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provoz D CENTRA zahájen"

Transkript

1 IČO: , MK ČR E č í s l o 3 r o č n í k úvodník Milí spoluobčané, dostává se vám do rukou předposlední číslo Dobroučských novin pro rok Léto skončilo a začala škola. Děti mají pevnější režim a do nových kolejí zajela i různorodá zájmová činnost v naší vesnici. Rozvrh hodin v tělocvičně ZŠ nebo sportovní hale najdete na následujících stránkách. Stále častěji vytahujeme ze svých šatníků teplejší oblečení a pohled do kalendáře nám připomíná, jak ten čas letí. Snad jen spoušť fotografa může zachytit ty prchavé okamžiky všedního dne. Nezapomněli jste poslat fotopříspěvky do našeho kalendáře 2012? Neváhejte. Čekáme na ně. Do kalendáře si určitě také zapište termín Dobroučských Vánoc 2011, na které jste všichni srdečně zváni. Všimli jste si opravených čekáren v Horní Dobrouči? Také nouzové osvětlení v našem kině prošlo o prázdninách rekonstrukcí. A v hasičské zbrojnici taktéž probíhají opravy. Sál je nyní na chvíli uzavřen, ale nezoufejte. V D-centru mají již otevřeno. Už jste slyšeli o úspěších dobroučských hasičů? A hádejte, který spolek oslaví 100. výročí svého vzniku? Jakým zajímavým příběhem nás překvapí náš věrný dopisovatel? Odpovědi dostanete po prolistování těchto novin. Podzimní dny se krátí a televizní diváci usedají na svá místa před obrazovkou. Doufejme, že jsme již vyřešili dokrytí televizním signálem. Velká změna nás čeká v autobusové a vlakové dopravě. Ale nepropadejme pověstným podzimním depresím. Těšte se při sklizni úrody, připravujte vaše zahrádky k zimnímu odpočinku a nenechte si ujít příležitost zapojit se do veškerého dění v naší malebné obci. Využijte každé chvíle k nachytání posledních blahodárných slunečních paprsků a kochejte se barvami podzimu. Na příští shledání nad novinovými listy se těší vaše redakční rada. Dita Hasíková Zmûny v jízdních fiádech Firma OREDO, organizátor regionální dopravy, byla pověřena návrhem optimalizace autobusové dopravy v našem regionu. Jejich návrhy jízdních řádů se velice negativně dotýkají dopravy do naší obce i z obce. Proti návrhům bylo Provoz D CENTRA zahájen Zku ební provoz V letošním roce úspěšně probíhá zkušební provoz nově vybudované kanalizace a čistírny odpadních vod. Současně probíhá napojování připojitelných obyvatel na kanalizaci zakončenou na centrální čistírně odpadních vod. Do konce tohoto roku by se měly napojit všechny napojitelné objekty. Informace o napojení a postizích za nesplnění této povinnosti naleznete na straně 7 v rubrice projekty. - red - aktuality zasláno mnoho stížností a proběhlo veřejné jednání se zástupcem firmy OREDO. Nové návrhy se nyní připravují. Více se dočtete na straně 3. Ve dnech bylo slavnostně otevřeno D centrum centrum aktivního života u fary v Dolní Dobrouči. Více informací o otevření a aktivitách v centru naleznete na straně 9. - red - II. etapa Kanalizace Dolní Dobrouã - red - V průběhu prázdnin proběhlo výběrové řízení na zhotovitele projektu II. etapy Kanalizace Dolní Dobrouč. Vybrána byla firma Multiaqua s.r.o, Hradec Králové, která podala nejvýhodnější nabídku. Více informací naleznete v rubrice projekty na straně 7. - red - Sportovní úspûchy DobrouãákÛ Dobroučští sportovci v letošním roce dosáhli hned na několik významných titulů nejen na republikové úrovni, ale i úrovni mezinárodní. Mladí hasiči z Dolní Dobrouče obhájili čtvrté místo na Mistrovství ČR hry Plamen, skauti vyhráli již po páté Svojsíkův závod, žákyně Kristýna Mačátová se svým týmem získala titul Mistři ČR 2011 v hokejbalu a Jana Matyášová vybojovala páté místo na Mistrovství světa v běhu do vrchu a současně se stala mistryní ČR v běhu do vrchu. Více informací naleznete v rubrice sport a spolky. - red -

2 č í s l o 3 r o č n í k str.2 aktuality Digitální televizní signál v obci Česká televize v letošním roce v rámci digitalizace televizního vysílání vyřadila z provozu analogový vysílač, který pokrýval signálem také Dolní Dobrouč, včetně dokrývače umístěného v naší obci na vysílači Českých Radiokomunikací nad hřbitovem. Tímto vznikl v obci problém s nedostatečným pokrytím digi signálu. Obec Dolní Dobrouč oslovila tedy Českou televizi se žádostí o vyřešení tohoto problému, aby občané obce, jako řádní poplatníci koncesionářských poplatků, měli možnost sledovat Českou televizi a všechny její kanály v rámci pozemního digitálního vysílání. Česká televize vyhlásila výběrové řízení na provozovatele a zhotovitele tzv. digitálního dokrývače v obci. Výběrové řízení vyhrála firma B PLUS TV Klímkovice. Po dlouhém hledání nejvhodnějšího umístění dokrývače byl tento umístěn na budově Mateřské školy Dolní Dobrouč. O umístění dokrývače za úplatu neměli soukromí vlastníci budov zájem, a proto padla volba právě na tuto budovu ve vlastnictví obce, která i polohou splňovala vhodné umístění dokrývače. Obec Dolní Dobrouč samozřejmě zajistila odborné posouzení dokrývače a jeho záření u Krajské hygienické stanice v Pardubicích. Jejich stanovisko bylo kladné. Dokrývač nemá žádný negativní vliv na život a zdraví dětí a pracovníků v mateřské škole ani okolních obyvatel. K bylo definitivně zrušeno analogové vysílání v obci a od je obec pokryta pozemním digitálním signálem pro MULTIPLE 1 (ČT 1, ČT 2, ČT 24 A ČT 4 Sport). Nyní probíhají jednání se soukromými televizními společnostmi, které vysílají na MUL- TIPLE 2 a 3 o dokrytí pozemním digitálním signálem i těchto stanic. Pokud dojde k dohodě, budou i tyto stanice vysílat pro obec z dokrývače umístěného na mateřské škole. Digitální vysílání České televize naladíte na: Polarizace: horizontální, Kanál: 54 Směr antény: budova Mateřské školy Dolní Dobrouč na Švábově kopci -red- Obecní policie zahájila V minulém vydání Dobroučských novin jste byli informováni o záměru zřídit pro naši obec obecní policii. Zastupitelstvo na zasedání v červnu 2011 schválilo zřízení obecní policie dle předloženého návrhu formou spolupráce s Městem Letohrad na základě veřejnoprávní smlouvy. V praxi to pro nás znamená, že budeme mít jednoho vlastního strážníka, který bude začleněn do Městské policie Letohrad. Ta bude zajišťovat veškerou agendu a administrativu, která je s fungováním obecní policie spojena, a není jí málo. Výběr strážníka byl proveden v červenci veřejným výběrovým řízením, kterého se zúčastnilo 6 zájemců. Obecní strážník nastoupil do pracovního poměru od a v první řadě musí absolvovat dvouměsíční povinný kurz, který je nezbytnou podmínkou k výkonu funkce strážníka. Byl jsem informován, že kurz musí absolvovat paradoxně i ti, kteří například sloužili u Policie ČR a přecházejí k policii městské. Dohodli jsme se s Městskou Policií Letohradu, že nám do konce tohoto roku zajistí službu formou zásahu na zavolání, dohled nad kulturními akcemi a stabilně pravidelnou kontrolu 3x týdně hlídkou. Od začátku roku 2012 bude zahájeno standardní fungování obecní policie s úředními hodinami pro občany na služebně na radnici, pravidelné pochůzky a kontrola dodržování pořádku, dohled nad bezpečností dětí u školy, kontroly na veřejných produkcích v obci, měření rychlosti, odchyt zatoulaných psů a umístění do útulku atd Změna od začátku roku 2012 nastane také v oblasti přestupků, neboť jsme se rozhodli přesunout tuto agendu z MěÚ Ústí n.o. do Letohradu. Pro občany z toho plyne, že pokud budou řešit tuto problematiku, tak výhradně na MěÚ v Letohradě. Kontakty na Městskou policii Letohrad: nebo Na tato čísla můžete volat 24 hodin denně v případě potřeby pomoci a zásahu Městské policie. Jelikož jsme na začátku a budeme postupně ladit optimální fungování obecní policie, přivítáme jakýkoliv Váš podnět k její činnosti. Pevně věřím, že obecní policie přispěje ke zlepšení života v naší obci a splní účel, pro který byla zřízena - tj. zvýšení bezpečnosti, ochrana majetku a veřejného pořádku atd Pavel Šisler starosta obce Oprava autobusov ch ãekáren v Horní Dobrouãi Na základě žádosti Osadního výboru v Horní Dobrouči bylo rozhodnuto o opravě tří autobusových čekáren v Horní Dobrouči. K dosažení vzhledově přijatelných a funkčních čekáren byl o spolupráci požádán obecní architekt Ing. Skalický. Jeho návrh odstranit podhled a prosvětlit celou střešní plochu čekáren byl doplněn o rozšíření vstupního otvoru čelní stěny tak, aby byly odstraněny černé kouty. Tím došlo k prosvětlení čekáren. Stavební práce provedl ke vší spokojenosti občan Horní Dobrouče pan Karel Kotlář se svou firmou a průsvitné zastřešení provedla firma Ferar CZ, s. r. o. Ústí nad Orlicí. Vnitřek čekáren je vydlážděn novou dlažbou a nainstalovány byly také nové lavičky. Pořizovací náklady opravy činily ,- Kč. Občané Horní Dobrouče mají opět důstojný a funkční úkryt před nepřízní počasí při čekání na autobusovou dopravu. Právě k tomu by měly opravené čekárny sloužit a ne k různým vandalským činnostem. Pavel Mačát

3 č í s l o 3 r o č n í k str.3 Îivot v Dobrouãi objektivem místních fotografû Stále máte možnost stát se spoluautory publikace Dobroučský rok Vaše snímky mohou provázet občany Dobrouče po celý příští rok. Nemusíte být profesionálem, stačí, když rádi zachycujete svým fotoaparátem to, co se vám v Dobrouči líbí a co se v obci děje. Téma fotografií pro Dobroučský rok 2012 je ŽIVOT V DOBROUČI (myšleno samozřejmě Dolní Dobrouč, Horní Dobrouč a Lanšperk). Je na vás, jak s tématem naložíte. Můžou to být záběry různých akcí a tradic, obyčejného všedního dne, prací atd. Neváhejte a pošlete své snímky do konce října. Vybrané fotografie budou otištěny spolu se jmény autorů v Dobroučském roce 2012, další snímky budou uveřejněny na webových stránkách obce. Podmínky: - Klasická fotografie nebo fotografie v elektronické podobě v tiskové kvalitě (optimální rozlišení 300dpi) - Téma: Život v Dobrouči - Termín pro dodání: do 31. října Fotografie doručte na obecní úřad paní Kristýně Skalické nebo je zašlete em na adresu: Nezapomeňte dát do poznámky DR red - Jízdní fiády Vpátek proběhla veřejná schůze k problematice návrhu nových jízdních řádů autobusů. Za obec se jednání zúčastnil místostarosta Ing. Vacek a já a za firmu OREDO, pověřenou zpracováním optimalizace dopravy v Pardubickém kraji, Ing. Záruba. Přestože byla svolána velice narychlo a v ne příliš vhodnou hodinu, zúčastnilo se jí tolik občanů, že téměř zaplnili kinosál. Jednání předcházelo oficiální připomínkování od naší obce formou 4 dopisů, které zahrnovaly připomínky našich občanů. Dopisy jsou zveřejněny ve vývěsních skříňkách a na webových stránkách obce - sekce úřední deska. Chtěl bych Vám všem, kteří jste zaslali připomínky k jízdnímu řádu autobusů a zúčastnili se veřejné schůze, poděkovat, přestože jste patrně z jednání odcházeli zklamáni, že jste se vlastně nic nového nedozvěděli, a měli jste pocit, že to bylo zbytečné. Věřte, že tomu tak není. Ukázali jste, že si za připomínkami důrazně stojíte a není Vám to lhostejné. Nebáli jste se vyjádřit veřejně Váš názor a to výrazně podpořilo naše připomínky, které jsou oprávněné. Po schůzi uznal zástupce OREDA, že musí připravit nový návrh, který slíbil předložit v polovině října. Nechci teď spekulovat, co vše se změní. Necháme se překvapit a doufám, že příjemně. Jakmile bude k dispozici nový návrh, budete o něm ihned informováni na webových stránkách obce a na úřední desce. Ubezpečuji Vás, že vedení obce udělá vše proto, aby autobusová linka Dolní Čermná Ústí nad Orlicí jezdila stejnou trasou jako nyní. Pavel Šisler starosta obce Pfiijetí mlad ch hasiãû na radnici V druhém prázdninovém týdnu přijal starosta obce Pavel Šisler v zasedací místnosti obecního úřadu družstvo mladých hasičů SDH Dolní Dobrouč, které se opět probojovalo do celorepublikového finále Mistrovství ČR hry Plamen 2011 v Ostravě. Družstvo obhájilo loňskou čtvrtou příčku, což bylo více než vhodným důvodem k poděkování starosty za reprezentaci obce. Příjemného setkání se zúčastnily děti i jejich vedoucí. Starosta obce si pro ně připravil upomínku v podobě malého praktického dárku a občerstvení. Členové družstva se s ním podělili o zážitky z úspěchu i závodů samotných. - red - Mladým hasičům vyslovila uznání také starostka Okresního sdružení hasičů paní Eva Faltusová, která dopis adresovala starostovi obce Pavlu Šislerovi. Vážený pane starosto, dovolte mi, abych vyjádřila poděkování Vašemu sboru dobrovolných hasičů v Dolní Dobrouči, ale především kolektivu mladých hasičů, panu Rudolfovi Rajnetovi a jeho kolektivu pomocných vedoucích. Jejich zodpovědný přístup a kvalitní příprava svěřeného kolektivu přinesla nejen obci, ale celému okresu významné postavení ve sportu mládeže. Svěřený kolektiv se probojoval na Mistrovství České republiky mladých hasičů ve dnech v Ostravě a jejich práce s kolektivem byla korunována krásným čtvrtým místem. Ano, být čtvrtým kolektivem v republice je jistě nemalý úspěch, po kterém touží řada dobrých a jistě i skvělých kolektivů. Vašemu sboru, potažmo kolektivu, se to podařilo gratuluji. Poděkování si zaslouží nejen všichni soutěžící, vedoucí, sbor dobrovolných hasičů, ale i ti, kteří nemalou měrou přispěli k tomuto vítězství, ať již pomohli finančně, nebo jen tím, že fandili a věřili. Ještě jednou gratuluji a přeji všem pevné zdraví a řadu dalších krásných sportovních úspěchů. Eva Faltusová starostka OSH (přesná citace)

4 č í s l o 3 r o č n í k str.4 aktuality Vánoãní strom obce Obec Dolní Dobrouč hledá vhodný strom k umístění v centru obce jako obecní vánoční strom. Pokud jste vlastníky stromu, který by pro tuto příležitost byl vhodný, a nechcete se zabývat jeho kácením, nabídněte jej. Kontakt: Kristýna Skalická tel.: usnesení Dobrouãské Vánoce 2011 se blíïí Stejně jako v minulých letech přivítáme v Dobrouči adventní čas tradičním Slavnostním rozsvícením vánočního stromu v pátek a Předvánočními trhy v sobotu Připravujeme opět bohatý kulturní program v podání místních účinkujících a dětí z mateřské i základní školy a charitativní prodej cukroví a vánočně laděného zboží, jehož výtěžek poputuje tentokrát do Mateřské školy Dolní Dobrouč. Pro tradiční Předvánoční trhy se snažíme získat nové prodejce, aby byly trhy zase obohaceny o další zboží. Malé obměny se dočkala Adventní tombola, která bude letos ještě zajímavější. K vánoční výzdobě obce přibyde pár nových světýlek a řetězů, abychom po celý advent měli obec krásně rozsvícenou. Opět se máte na co těšit. Budeme se snažit, aby i letos byla tato krásná tradiční akce nezapomenutelná. Více informací a podrobný program naleznete začátkem listopadu na plakátnicích a webových stránkách obce. Volné stánky k prodeji na Pfiedvánoãních trzích Pokud máte zájem prodávat své zboží na Předvánočních trzích v sobotu , stále máte možnost zamluvit si místo, nebo přímo prodejní stánek. Neváhejte a kontaktujte Kristýnu Skalickou, tel.: nebo em: Prodávané zboží musí mít spojitost s blížícími se vánočními svátky (dárky, dekorace, pochoutky atd.). Usnesení z V. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Dobrouã, které se konalo dne 22. ãervna 2011 v hasiãské zbrojnici v Dolní Dobrouãi - red - 1. ZOurčuje ověřovateli zápisua členy návrhové komise Bc. DanuPetráčkovoua Jaroslava Maixnera. 2. ZOschválilo návrh programujednání v předloženém znění. 3. ZObere na vědomí zprávukontrolního výboru. 4. ZOschvaluje práci rady obce za období od do ZOrevokuje své usnesení č. 4 ze dne , z důvoduupřesnění výměry směňovaných pozemkůgeometrickým plánem. 6. ZOschvaluje směnunově oddělených obecních pozemkůparcelní čísla 2931/47 o výměře 1034 m 2 a 4335/3 o výměře 340 m 2 v k. ú. Dolní Dobrouč, podle GP. č /2011, za nově oddělenoupozemkovou parceluparcelní číslo 2931/48 o výměře 1608 m 2, podle GP č /2011, v katastrálním území Dolní Dobrouč, ve vlastnictví pana P. K., a to jejich vzájemnou výměnou. Rovněž kupní cena bude vzájemně vyrovnána směňovanými pozemky bez doplatku. Náklady spojené se směnoupozemkůponesouobě smluvní strany společně, každá jednoupolovinou. 7. ZOschvaluje záměr směny částí obecních pozemkůparcelní čísla 2929/5 a 2929/6 v katastrálním území Dolní Dobrouč za pozemek p. č. 2929/9 a část pozemkuparcelní číslo 435/1 v k. ú. Dolní Dobrouč, ve vlastnictví žadatelů, a to v rozsahudle předloženého mapového podkladuč ZOschvaluje prodej pozemkuparcelní číslo 2931/27 o výměře 765 m 2 v katastrálním území Dolní Dobrouč, pro výstavburodinného domuv lokalitě Havlův palouk, manželům P. a D. S., za kupní cenu420,-kč/m 2, a to smlouvouo smlouvě budoucí a za splnění pravidel prodeje pozemkůschválených pro tuto lokalituv zastupitelstvuobce dne , dále uhradí kupující částku60.000,-kč za vybudované přípojky inženýrských sítí k převáděné parcele. 9. ZOschvaluje prodej částí pozemkových parcel parcelní čísla 4131/6, 4131/11 a 4418/6 v katastrálním území Dolní Dobrouč, v rozsahudle předloženého mapového podkladuč. 6, manželům J. a I. V., za kupní cenu 70,-Kč/m 2 a za splnění všech pravidel obce o prodeji pozemků. 10. ZOschvaluje prodej částí pozemkových parcel parcelní číslo 1099/1 a 4120/2 v katastrálním území Dolní Dobrouč, v rozsahudle předloženého mapového podkladuč. 7, panuk. K., za kupní cenu70,-kč/m 2 a za splnění všech pravidel obce o prodeji pozemků. 11. ZOschvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě uzavřené dne mezi Obcí Dolní Dobrouč a Městem Letohrad k zajišťování výkonučinnosti podle zákona o obecní policii. 12. ZOschvaluje podání výpovědi Veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Ústí nadorlicí a Obcí Dolní Dobrouč ze dne ZOschvaluje plnění rozpočtuk ZOschvaluje rozpočtovouzměnuč. 2/ ZOschvaluje Závěrečný účet obce Dolní Dobrouč za rok 2010 bez výhrad. 16. ZOdoporučuje ke schválení členem představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nadorlicí, a.s. se sídlem Jablonné nadorlicí, Slezská 350, IČ: starostuobce Pavla Šislera. 17. ZOdeleguje, jako zástupce akcionáře Obce Dolní Dobrouč na Řádnouvalnouhromadu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nadorlicí, a.s. se sídlem Jablonné nadorlicí, Slezská 350, IČ: , která se bude konat dne 28. června 2011, místostarostu Ing. Vlastimila Vacka. 18. ZOschvaluje Obecně závaznouvyhláškuobce Dolní Dobrouč č. 1/2011, kterouse mění Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2010 o místním poplatkuza provoz systémushromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 19. ZOschvaluje jmenování Dany Petráčkové, Kristýny Skalické a Marcely Skalické do Školské rady při Základní škole Dolní Dobrouč, okres Ústí nadorlicí na období od do ZObere na vědomí informaci starosty obce o uskutečněných jednáních s firmouoredo ohledně optimalizace dopravy v Pardubickém kraji. 21. ZObere na vědomí informaci starosty obce ohledně digitalizace televizního vysílání v obci. 22. ZObere na vědomí informaci starosty obce o svazkuobcí Region Orlicko - Třebovsko a jeho zvolením do správní rady. 23. ZObere na vědomí informaci starosty obce o aktuálním stavuakce Dokončení kanalizace Dolní Dobrouč II. etapa. Zapsala: KristýnaSkalická

5 č í s l o 3 r o č n í k str.5 usnes. č. 1 usnes. č. 2 usnes. č. 3 usnes. č. 4 usnes. č. 5 usnes. č. 6 usnes. č. 7 usnes. č. 8 usnes. č. 9 usnes. č. 10 usnes. č. 11 usnes. č. 12 jméno zastupitele Bartošová Petra neproběhlo Hasíková Dita, Bc. hlasování Hovad Vladimír, Ing. Chotěnovský Jaroslav Kolář Petr, Ing. Krejčí Lukáš Kubíček Aleš, Ing. Maixner Jaroslav Petráčková Dana, Bc. Plívová Hana Rajnet Rudolf Šisler Pavel Špinler Petr Ing. Vacek Vlastimil Zámečník Petr A = ANO (hlasoval pro návrh) N = NE (hlasoval proti návrhu) Z = ZDRŽEL SE (zdržel se hlasování) nezúčastnil se jednání usnes. č. 13 usnes. č. 14 usnes. č. 15 usnes. č. 16 usnes. č. 17 usnes. č. 18 usnes. č. 19 usnes. č. 20 usnes. č. 21 usnes. č. 22 usnes. č. 23 jméno zastupitele Bartošová Petra Hasíková Dita, Bc. Hovad Vladimír, Ing. Chotěnovský Jaroslav Kolář Petr, Ing. Krejčí Lukáš Kubíček Aleš, Ing. Maixner Jaroslav Petráčková Dana, Bc. Plívová Hana Rajnet Rudolf Šisler Pavel Špinler Petr Ing. Vacek Vlastimil Zámečník Petr A = ANO (hlasoval pro návrh) N = NE (hlasoval proti návrhu) Z = ZDRŽEL SE (zdržel se hlasování) nezúčastnil se jednání

6 č í s l o 3 r o č n í k str.6 usnesení Usnesení z VI. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Dobrouã, které se konalo dne 31. srpna 2011 v hasiãské zbrojnici v Dolní Dobrouãi. 1. ZO určuje ověřovateli zápisu a členy návrhové komise Hanu Plívovou a Rudolfa Rajneta. 2. ZO schválilo návrh programu jednání v předloženém znění. 3. ZO bylo seznámeno se zprávou kontrolního výboru. 4. ZOschvaluje práci rady obce za období od do ZO schvaluje prodej pozemkové parcely parcelní číslo 2929/8 o výměře 574 m 2 a podle geometrického plánu č /2011 nově oddělených pozemkových parcel parcelní čísla: 2929/11 o výměře 374 m 2, 2929/12 o výměře 330 m 2, 2929/13 o výměře 315 m 2, 2929/15 o výměře 327 m 2, 2929/16 o výměře 327 m 2, 2928/5 o výměře 305 m 2, 2928/6 o výměře 273 m 2, 2928/7 o výměře 392 m /9 o výměře 295 m 2 a 2928/10 o výměře 246 m 2 v k. ú. Dolní Dobrouč, pro výstavbu jedenácti rodinných řadových domů v lokalitě Havlův palouk, Tomáši Novotnému, IČ , DIČ CZ , se sídlem Kunčice 273, Letohrad, za kupní cenu 420,-Kč/m 2, a to smlouvouo smlouvě budoucí a za splnění pravidel prodeje pozemků schválených pro tuto lokalitu v zastupitelstvu obce dne , dále kupující uhradí částku 420 tis. Kč za vybudované přípojky inženýrských sítí k 7 parcelám. 6. ZO schvaluje prodej pozemkové parcely parcelní číslo 4131/20 o výměře 87 m 2 v katastrálním území Dolní Dobrouč, manželům J. a M. P., za kupní cenu70,-kč/m 2 a za splnění všech pravidel obce o prodeji pozemků. 7. ZO schvaluje směnu částí obecních pozemků pozemkových parcel p. č. 2929/5 a 2929/6 v katastrálním území Dolní Dobrouč za pozemkovou parcelu p. č. 2929/9 a část pozemkové parcely parcelní číslo 435/1 v k. ú. Dolní Dobrouč, ve vlastnictví manželů J. a J. B, a to jejich vzájemnou výměnou, v rozsahu dle předloženého mapového podkladu č. 3. Kupní cena bude vzájemně vyrovnána směňovanými pozemky bez doplatku. Náklady spojené se směnou pozemků ponesou obě smluvní strany společně, každá jednou polovinou. 8. ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/ ZO schvaluje plnění rozpočtu k ZO schvaluje rozhodnutí zadavatele obce Dolní Dobrouč o výběru nejvhodnější nabídky na zpracování projektové dokumentace na akci Dokončení kanalizace Dolní Dobrouč II. etapa, uchazeče firmy Multiaqua, s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové , IČ: , za nabídkovou cenu Kč bez DPH a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo. 11. ZOvydává v souladus ustanovením 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů Změnu č. 4 územního plánu obce Dolní Dobrouč formou opatření obecné povahy č. 1/2011, dle přílohy k usnesení zastupitelstva obce. 12. ZOsouhlasí ve smyslu 85 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon se sloučením p. p. č. 2931/44, 2931/47 a 4335/3 k.ú. Dolní Dobrouč do jedné stavební parcely. Dále souhlasí s korekcí uliční čáry pro dům, který bude na těchto pozemcích umístěný. 13. ZO, příslušné podle 6 odst. 5 písm.a) zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon neschvaluje žádost o změnu územního plánu obce Dolní Dobrouč fy CONTIPRO GROUP s.r.o., Dolní Dobrouč 401, která byla evidována v knize došlých zásilek Obecního úřadu v Dolní Dobrouči dne pod č. j. 953/2011/SU. 14. Starosta obce podal informaci o probíhající digitalizaci televizního vysílání (Multipley 1, 2 a 3) v obci a instalaci dokrývače vysílání na budově MŠ Dolní Dobrouč. 15. Starosta obce informoval o zahájení fungování Obecní policie na základě Veřejnoprávní smlouvy s Městem Letohrad. 16. Místostarosta obce informoval o navrhovaných změnách jízdních řádů autobusové dopravy v obci a jejím okolí a možnosti připomínkovat tyto řády do Pfií tí zasedání zastupitelstva obce se koná Pozvánka na zasedání bude zvefiejnûna na úfiední desce úfiadu. Jednání zastupitelstva obce jsou vefiejná, máte li zájem pfiijít, jste vítáni. -red- Zapsala: Kristýna Skalická jméno zastupitele usnes. č. 1 usnes. č. 2 usnes. č. 3 usnes. č. 4 usnes. č. 5 usnes. č. 6 usnes. č. 7 usnes. č. 8 usnes. č. 9 usnes. č. 10 usnes. č. 11 usnes. č. 12 Bartošová Petra Hasíková Dita, Bc. Hovad Vladimír, Ing. Chotěnovský Jaroslav Kolář Petr, Ing. Krejčí Lukáš Kubíček Aleš, Ing. neproběhlo Maixner Jaroslav hlasování Petráčková Dana, Bc. Plívová Hana Rajnet Rudolf Šisler Pavel Špinler Petr Ing. Vacek Vlastimil Zámečník Petr A = ANO (hlasoval pro návrh) N = NE (hlasoval proti návrhu) Z = ZDRŽEL SE (zdržel se hlasování) nezúčastnil se jednání

7 č í s l o 3 r o č n í k str.7 jméno zastupitele usnes. č. 13 usnes. č. 14 usnes. č. 15 usnes. č. 16 projekty Bartošová Petra Hasíková Dita, Bc. Hovad Vladimír, Ing. Chotěnovský Jaroslav Kolář Petr, Ing. Krejčí Lukáš Kubíček Aleš, Ing. neproběhlo neproběhlo neproběhlo Maixner Jaroslav hlasování hlasování hlasování Petráčková Dana, Bc. Plívová Hana Rajnet Rudolf Šisler Pavel Špinler Petr Ing. Vacek Vlastimil Zámečník Petr A = ANO (hlasoval pro návrh) N = NE (hlasoval proti návrhu) Z = ZDRŽEL SE (zdržel se hlasování) nezúčastnil se jednání Kanalizace a âov Dolní Dobrouã I. etapa zku ební provoz V minulých číslech Dobroučských novin jsme Vás informovali o stavbě Kanalizace a ČOV Dolní Dobrouč - I. etapa včetně technických a finančních detailů. Vsoučasné době právě úspěšně dobíhá plánovaný roční zkušební provoz. Během této doby jsme provedli vyčištění a opravy některých úseků původní kanalizace včetně kamerové dokumentace, aby mohlo být připojeno co nejvíce nemovitostí. S potěšením musím konstatovat, že v současné době je z 343 objektů, které se mohou připojit na veřejnou kanalizaci zakončenou na centrální čistírně odpadních vod, přepojeno 236 domů, což představuje 80 % ekvivalentních obyvatel, které je třeba napojit na čistírnu odpadních vod v rámci splnění dotačních podmínek a požadavků SFŽP a EU. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se již napojili. Je mi líto, že ne všichni, kterým obec dala možnost likvidovat odpadní vody od svých nemovitostí na centrální čistírnuodpadních vod, této výhody využili a stále připojení odkládají, přestože k tomu byli vyzváni a informováni dopisem, v Dobroučských novinách, na úřední desce a stále jsou k dispozici informace na webových stránkách obce. Pokud tak neučiní a nepřipojí své nemovitosti do konce tohoto roku a neuzavřou s provozovatelem - tj. obcí - novou smlouvu o odvádění odpadních vod na ČOV, budou vlastníci těchto nemovitostí vyzváni příslušným vodoprávním orgánem, aby doložili právoplatné povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a povrchových, čímž se vystavují i možné finanční sankci. K přejímkám propojení nemovitostí je určen za obec pan Pavel Mačát st., mob. tel.: , kterého je třeba vyzvat a dohodnout si termín návštěvy na místě samém. Z důvodu časové koordinace doporučujeme dohodnout si termín přejímky v dostatečném předstihu (min. 5 dnů předem). Snažíme se minimalizovat náklady na provoz kanalizace a ČOV, zavedli jsme systém oprav poškozených šachet a kanalizací vlastními silami technickou četou spolu s obsluhou ČOV. Podařilo se nám najít řešení, jak za minimálních nákladů likvidovat kaly vznikající z činnosti ČOV. Ve spolupráci s místní firmou Silyba a.s. budou kaly vyváženy na pole. Zastupitelstvem obce bude schválena cena stočného platná od , která již bude odrážet náklady na pořízení této velké investice a na provozování dle letošního zkušebního provozu. V průběhu září byly zahájeny projektové práce na výstavbě kanalizace II. etapy v Dolní Dobrouči. Na základě výběrového řízení z 10 uchazečů obec uzavřela smlouvu na vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a provádění inženýrské činnosti s firmou Multiaqua s.r.o, Hradec Králové, která podala nejvýhodnější nabídku. Projektová dokumentace II. etapy bude řešit dostavbu kanalizace v obci Dolní Dobrouč dosud nepodchycených nemovitosti v první etapě (za předpokladu, že je to technicky možné) a propojení zbývajících částí veřejné kanalizace na centrální čistírnu odpadních vod. Předmětem projektové dokumentace bude zejména dořešení kanalizace těchto lokalit: Šejv (cca 9 nemovitostí) při komunikaci II/360 do Letohradu, od domu čp. 111 podél komunikace II/313, kolem Vackovy hospody, autoopravny, po dům čp. 148, nad hřbitovem od čp. 304 (kde končí I. etapa) směrem k Horní Dobrouči po firmu ADOR. Druhá etapa představuje odkanalizování cca 270 nemovitostí s 800 obyvateli. Výstavba druhé etapy bude zahájena za předpokladu, že obec získá dotaci ze státního či evropského fondu. Projektová dokumentace bude hotova v dubnu 2012, takže poté bude možné žádat o dotaci. Vážení spoluobčané, možná jste si všimli, že se po obci pohybují geodeti a vyměřují. Jejich činnost je spojena právě s přípravou projektu II. etapy kanalizace v Dolní Dobrouči. Někteří z Vás mohou být osloveni projekční firmou k poskytnutí informací ohledně možného připojení objektu či vedení kanalizační stoky přes dotčené pozemky. Pavel Šisler starosta obce

8 č í s l o 3 r o č n í k str.8 upozornûní Uzavfiení sálu hasiãské zbrojnice V sále hasičské zbrojnice v Dolní Dobrouči probíhá rekonstrukce stropu a oprava elektroinstalace. Z tohoto důvodu není možné si v měsíci říjnu pronajmout tento prostor pro uspořádání akce. Sál bude opět uveden do provozu od listopadu Pronájem sálu si rezervujte u správce hasičské zbrojnice Petra Krejčíře na tel.: red-!!!!stoãné!!!! K úhradě stočného za III. Q 2011 budou vystaveny faktury, které Vám budou doručeny do schránek. Jejich úhradu můžete provést bezhotovostně přes účet, v hotovosti na poště nebo v pokladně obce. V případě, že Vám nebude faktura doručena, je stočné splatné v hotovosti v pokladně obce nejpozději k red- Oprava brány u hfibitova Tímto bych chtěl poděkovat jménem Obce Dolní Dobrouč za opravu brány u hřbitova pánům: Antonínu Stejskalovi a Josefu Maříkovi. Pavel Šisler starosta obce komentáfie Paní kuchafiky, moc dûkujeme Začátek školního roku je pro nás strávníky, kteří chodíme na obědy do školní jídelny, příjemný. Po prázdninové pauze se těšíme, čím nás paní kuchařky přivítají a překvapí. A taky překvapily. Králík po myslivecku, který se objevil na jídelním lístku hned v září, zaslouží Řád zlaté vařečky! Jídlonosičů na stolku očividně přibylo a to je jasný signál, že se ve škole vaří velmi dobře. Řada důchodců a maminek na mateřské dovolené, kteří si chodí pro jídlo, narůstá. Paní kuchařky, moc děkujeme a jen tak dál. Nataša Lužná instituce Smutná chodba oïila Jak byl kolní rok Velké poděkování patří studentkám Markétě Skalické, Marii Pomikálkové a Hedvice Švecové ze Střední školy uměleckoprůmyslové z Ústí nad Orlicí, které na konci školního roku přišly v rámci své odborné praxe zkrášlit prostředí ponuré spojovací chodby mateřské školy v Dolní Dobrouči. Dětem i nám dospělým tím udělali radost. ZŠ navštěvovalo na konci školního roku 221 žáků (110 dívek a 111 chlapců) a pracovalo s nimi 20 pedagogických pracovníků (16 žen a 4 muži). Škola měla 10 tříd 5 na I. stupni, 5 na II. stupni, byla otevřena tři oddělení školní družiny. Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku Vy, co jste také zvědaví, budete mít možnost zhlédnout malebné obrázky u příležitosti dne otevřených dveří, které plánujeme k 30. výročí otevření nové MŠ v roce Bc. Dana Petráčková ředitelka MŠ Dolní Dobrouč Kromě výuky povinných předmětů (český a anglický jazyk, matematika, prvouka, přírodověda a vlastivěda, přírodopis, zeměpis, dějepis, fyzika, chemie, občanská výchova, výchova ke zdraví, nauka o člověku, informatika, pracovní činnosti a tělesná, hudební a výtvarná výchova) podle školního vzdělávacího programu Škola pro veselé a pracovité žáky s mottem A. Einsteina Ze školy by měl mladý člověk vycházet jako harmonická osobnost, ne jako specialista, se naši žáci vyučovali povinně volitelným předmětům (ruský jazyk, konverzace v anglickém jazyce, seminář přírodovědný a společenskovědní, cvičení z českého jazyka, informatika, domácnost, technické kreslení a seminář praktické elektro-

Provoz D CENTRA zahájen

Provoz D CENTRA zahájen IČO: 278742, MK ČR E 12735 č í s l o 3 r o č n í k 2 0 1 1 úvodník Milí spoluobčané, dostává se vám do rukou předposlední číslo Dobroučských novin pro rok 2011. Léto skončilo a začala škola. Děti mají

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013

Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013 Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013 Program jednání 1) Zpráva o činnosti OSH Ústí nad Orlicí, 2) Výsledky soutěží v roce 2013, 3) Zajištění výročních valných hromad, 5) Hlášení o činnosti sboru

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 10. srpna 2016 v hod.

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 10. srpna 2016 v hod. Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 10. srpna 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Vladimír Vališ, Marie Mašová, Miroslav

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Kraj Pardubický Pořadatel: ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ Krajského kola soutěže mladých hasičů ve hře PLAMEN 2016 - Skuteč SHČMS - KSH Pardubice, OSH Chrudim, odborná

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Zápis č. 9 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne

Zápis č. 9 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne Zápis č. 9 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 23. 11. 2016 Přítomní zastupitelé: Bc. Lada Hejtmánková (1) Alena Kotyzová (4) Ing. Roman Studený (7) Martina Jirčíková (2) Bohuslav Matouš (5) Teodor

Více

Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 16. 4. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Přítomni: p.krédl, p.novák,.p. Pelikán,p. Mišta,p.Pazderka,p. Svoboda,p. Halák

Přítomni: p.krédl, p.novák,.p. Pelikán,p. Mišta,p.Pazderka,p. Svoboda,p. Halák Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 14. 09.2016 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl, p.novák,.p. Pelikán,p. Mišta,p.Pazderka,p.

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Zápis č. 8/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 21.6. 2012 v 19.00 na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Aron Jiří, Hanuš Libor,

Více

U S N E S E N Í z 14. jednání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í z 14. jednání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 14. jednání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 9. 9. 2016 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Mgr. Vladimíra Kábová, Zdeňka

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 7.10.2014 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod.

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince 2016 16:30 hod. Přítomni: Omluveni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Jan Šnábl, Karel Adámek, Vladimír Vališ (na zasedání

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 7/2015, které se konalo dne 1. 4. 2015 od 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, J. Vöröšová, B. Švanda,

Více

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 6.6.2013 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: Program jednání 5 členů rady města + tajemnice

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy 1 Období 1. 11. 2007 31. 10. 2008 1. Údaje o akci: Priorita č. 3 Rozvoj lidských zdrojů Podopatření

Více

Zápis č. 29/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne

Zápis č. 29/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne Zápis č. 29/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne 7.2.2017 Přítomni: H.Tomanová, Z.Vondrušová, E.Bočková, E.Šonková, K.Šebesta M.Nováková, I.Zetocha, J.Kuklová, P.Janouš Omluveni: Zasedání

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne v hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne v hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 20.6.2016 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Michaela Zuczková, Petr Riedel, Jan Ondraczka, Jindřich Mackowski, Roman Pientok,

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky.

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 24.2.2016 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 2. 2016 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 2.3.2016 od 16:30 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 46/2014 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 22. 6. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 12.100/2016-12.107 /2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr Bk Nepřítomni omluveni: Mgr. Věra S, Jiří P,, Pavel Ch Nepřítomni neomluveni:

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Zápis č. 7/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř

Zápis č. 7/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Zápis č. 7/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Místo konání: Střezimíř zasedací místnost Obecního úřadu, Střezimíř čp. 110 Doba konání: 23. listopadu 2016 od 19:00 Přítomni: Miloš Jelínek, Jaruška

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Organizační zabezpečení krajského kola hry PLAMEN. Organizační zabezpečení krajského kola Pardubického kraje HRY PLAMEN 2015

Organizační zabezpečení krajského kola hry PLAMEN. Organizační zabezpečení krajského kola Pardubického kraje HRY PLAMEN 2015 Organizační zabezpečení krajského kola Pardubického kraje HRY PLAMEN 2015 Pořadatel: Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Svitavy ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje,

Více

Květen 2014 Zápis 3/2014

Květen 2014 Zápis 3/2014 Květen 2014 Zápis 3/2014 Stránka 1 z 7 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 26. 5. 2014 ve 20:00 hod. v kanceláři starosty obecního úřadu. Přítomni: Omluveni: Neomluveni:

Více

ZÁPIS č.2/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin. (JN) Vladimír Nič.

ZÁPIS č.2/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin. (JN) Vladimír Nič. ZÁPIS č.2/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřadu-chlumčany čp. 154 PSČ43903 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 7 červenec 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Vážení spoluobčané, budeme rádi, pokud si i v létě najdete chvilku na Mokrovratský zpravodaj. Mnozí jistě relaxujete

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/39/2012 Schválení programu 39. řádné schůze Rady města

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více