Provoz D CENTRA zahájen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provoz D CENTRA zahájen"

Transkript

1 IČO: , MK ČR E č í s l o 3 r o č n í k úvodník Milí spoluobčané, dostává se vám do rukou předposlední číslo Dobroučských novin pro rok Léto skončilo a začala škola. Děti mají pevnější režim a do nových kolejí zajela i různorodá zájmová činnost v naší vesnici. Rozvrh hodin v tělocvičně ZŠ nebo sportovní hale najdete na následujících stránkách. Stále častěji vytahujeme ze svých šatníků teplejší oblečení a pohled do kalendáře nám připomíná, jak ten čas letí. Snad jen spoušť fotografa může zachytit ty prchavé okamžiky všedního dne. Nezapomněli jste poslat fotopříspěvky do našeho kalendáře 2012? Neváhejte. Čekáme na ně. Do kalendáře si určitě také zapište termín Dobroučských Vánoc 2011, na které jste všichni srdečně zváni. Všimli jste si opravených čekáren v Horní Dobrouči? Také nouzové osvětlení v našem kině prošlo o prázdninách rekonstrukcí. A v hasičské zbrojnici taktéž probíhají opravy. Sál je nyní na chvíli uzavřen, ale nezoufejte. V D-centru mají již otevřeno. Už jste slyšeli o úspěších dobroučských hasičů? A hádejte, který spolek oslaví 100. výročí svého vzniku? Jakým zajímavým příběhem nás překvapí náš věrný dopisovatel? Odpovědi dostanete po prolistování těchto novin. Podzimní dny se krátí a televizní diváci usedají na svá místa před obrazovkou. Doufejme, že jsme již vyřešili dokrytí televizním signálem. Velká změna nás čeká v autobusové a vlakové dopravě. Ale nepropadejme pověstným podzimním depresím. Těšte se při sklizni úrody, připravujte vaše zahrádky k zimnímu odpočinku a nenechte si ujít příležitost zapojit se do veškerého dění v naší malebné obci. Využijte každé chvíle k nachytání posledních blahodárných slunečních paprsků a kochejte se barvami podzimu. Na příští shledání nad novinovými listy se těší vaše redakční rada. Dita Hasíková Zmûny v jízdních fiádech Firma OREDO, organizátor regionální dopravy, byla pověřena návrhem optimalizace autobusové dopravy v našem regionu. Jejich návrhy jízdních řádů se velice negativně dotýkají dopravy do naší obce i z obce. Proti návrhům bylo Provoz D CENTRA zahájen Zku ební provoz V letošním roce úspěšně probíhá zkušební provoz nově vybudované kanalizace a čistírny odpadních vod. Současně probíhá napojování připojitelných obyvatel na kanalizaci zakončenou na centrální čistírně odpadních vod. Do konce tohoto roku by se měly napojit všechny napojitelné objekty. Informace o napojení a postizích za nesplnění této povinnosti naleznete na straně 7 v rubrice projekty. - red - aktuality zasláno mnoho stížností a proběhlo veřejné jednání se zástupcem firmy OREDO. Nové návrhy se nyní připravují. Více se dočtete na straně 3. Ve dnech bylo slavnostně otevřeno D centrum centrum aktivního života u fary v Dolní Dobrouči. Více informací o otevření a aktivitách v centru naleznete na straně 9. - red - II. etapa Kanalizace Dolní Dobrouã - red - V průběhu prázdnin proběhlo výběrové řízení na zhotovitele projektu II. etapy Kanalizace Dolní Dobrouč. Vybrána byla firma Multiaqua s.r.o, Hradec Králové, která podala nejvýhodnější nabídku. Více informací naleznete v rubrice projekty na straně 7. - red - Sportovní úspûchy DobrouãákÛ Dobroučští sportovci v letošním roce dosáhli hned na několik významných titulů nejen na republikové úrovni, ale i úrovni mezinárodní. Mladí hasiči z Dolní Dobrouče obhájili čtvrté místo na Mistrovství ČR hry Plamen, skauti vyhráli již po páté Svojsíkův závod, žákyně Kristýna Mačátová se svým týmem získala titul Mistři ČR 2011 v hokejbalu a Jana Matyášová vybojovala páté místo na Mistrovství světa v běhu do vrchu a současně se stala mistryní ČR v běhu do vrchu. Více informací naleznete v rubrice sport a spolky. - red -

2 č í s l o 3 r o č n í k str.2 aktuality Digitální televizní signál v obci Česká televize v letošním roce v rámci digitalizace televizního vysílání vyřadila z provozu analogový vysílač, který pokrýval signálem také Dolní Dobrouč, včetně dokrývače umístěného v naší obci na vysílači Českých Radiokomunikací nad hřbitovem. Tímto vznikl v obci problém s nedostatečným pokrytím digi signálu. Obec Dolní Dobrouč oslovila tedy Českou televizi se žádostí o vyřešení tohoto problému, aby občané obce, jako řádní poplatníci koncesionářských poplatků, měli možnost sledovat Českou televizi a všechny její kanály v rámci pozemního digitálního vysílání. Česká televize vyhlásila výběrové řízení na provozovatele a zhotovitele tzv. digitálního dokrývače v obci. Výběrové řízení vyhrála firma B PLUS TV Klímkovice. Po dlouhém hledání nejvhodnějšího umístění dokrývače byl tento umístěn na budově Mateřské školy Dolní Dobrouč. O umístění dokrývače za úplatu neměli soukromí vlastníci budov zájem, a proto padla volba právě na tuto budovu ve vlastnictví obce, která i polohou splňovala vhodné umístění dokrývače. Obec Dolní Dobrouč samozřejmě zajistila odborné posouzení dokrývače a jeho záření u Krajské hygienické stanice v Pardubicích. Jejich stanovisko bylo kladné. Dokrývač nemá žádný negativní vliv na život a zdraví dětí a pracovníků v mateřské škole ani okolních obyvatel. K bylo definitivně zrušeno analogové vysílání v obci a od je obec pokryta pozemním digitálním signálem pro MULTIPLE 1 (ČT 1, ČT 2, ČT 24 A ČT 4 Sport). Nyní probíhají jednání se soukromými televizními společnostmi, které vysílají na MUL- TIPLE 2 a 3 o dokrytí pozemním digitálním signálem i těchto stanic. Pokud dojde k dohodě, budou i tyto stanice vysílat pro obec z dokrývače umístěného na mateřské škole. Digitální vysílání České televize naladíte na: Polarizace: horizontální, Kanál: 54 Směr antény: budova Mateřské školy Dolní Dobrouč na Švábově kopci -red- Obecní policie zahájila V minulém vydání Dobroučských novin jste byli informováni o záměru zřídit pro naši obec obecní policii. Zastupitelstvo na zasedání v červnu 2011 schválilo zřízení obecní policie dle předloženého návrhu formou spolupráce s Městem Letohrad na základě veřejnoprávní smlouvy. V praxi to pro nás znamená, že budeme mít jednoho vlastního strážníka, který bude začleněn do Městské policie Letohrad. Ta bude zajišťovat veškerou agendu a administrativu, která je s fungováním obecní policie spojena, a není jí málo. Výběr strážníka byl proveden v červenci veřejným výběrovým řízením, kterého se zúčastnilo 6 zájemců. Obecní strážník nastoupil do pracovního poměru od a v první řadě musí absolvovat dvouměsíční povinný kurz, který je nezbytnou podmínkou k výkonu funkce strážníka. Byl jsem informován, že kurz musí absolvovat paradoxně i ti, kteří například sloužili u Policie ČR a přecházejí k policii městské. Dohodli jsme se s Městskou Policií Letohradu, že nám do konce tohoto roku zajistí službu formou zásahu na zavolání, dohled nad kulturními akcemi a stabilně pravidelnou kontrolu 3x týdně hlídkou. Od začátku roku 2012 bude zahájeno standardní fungování obecní policie s úředními hodinami pro občany na služebně na radnici, pravidelné pochůzky a kontrola dodržování pořádku, dohled nad bezpečností dětí u školy, kontroly na veřejných produkcích v obci, měření rychlosti, odchyt zatoulaných psů a umístění do útulku atd Změna od začátku roku 2012 nastane také v oblasti přestupků, neboť jsme se rozhodli přesunout tuto agendu z MěÚ Ústí n.o. do Letohradu. Pro občany z toho plyne, že pokud budou řešit tuto problematiku, tak výhradně na MěÚ v Letohradě. Kontakty na Městskou policii Letohrad: nebo Na tato čísla můžete volat 24 hodin denně v případě potřeby pomoci a zásahu Městské policie. Jelikož jsme na začátku a budeme postupně ladit optimální fungování obecní policie, přivítáme jakýkoliv Váš podnět k její činnosti. Pevně věřím, že obecní policie přispěje ke zlepšení života v naší obci a splní účel, pro který byla zřízena - tj. zvýšení bezpečnosti, ochrana majetku a veřejného pořádku atd Pavel Šisler starosta obce Oprava autobusov ch ãekáren v Horní Dobrouãi Na základě žádosti Osadního výboru v Horní Dobrouči bylo rozhodnuto o opravě tří autobusových čekáren v Horní Dobrouči. K dosažení vzhledově přijatelných a funkčních čekáren byl o spolupráci požádán obecní architekt Ing. Skalický. Jeho návrh odstranit podhled a prosvětlit celou střešní plochu čekáren byl doplněn o rozšíření vstupního otvoru čelní stěny tak, aby byly odstraněny černé kouty. Tím došlo k prosvětlení čekáren. Stavební práce provedl ke vší spokojenosti občan Horní Dobrouče pan Karel Kotlář se svou firmou a průsvitné zastřešení provedla firma Ferar CZ, s. r. o. Ústí nad Orlicí. Vnitřek čekáren je vydlážděn novou dlažbou a nainstalovány byly také nové lavičky. Pořizovací náklady opravy činily ,- Kč. Občané Horní Dobrouče mají opět důstojný a funkční úkryt před nepřízní počasí při čekání na autobusovou dopravu. Právě k tomu by měly opravené čekárny sloužit a ne k různým vandalským činnostem. Pavel Mačát

3 č í s l o 3 r o č n í k str.3 Îivot v Dobrouãi objektivem místních fotografû Stále máte možnost stát se spoluautory publikace Dobroučský rok Vaše snímky mohou provázet občany Dobrouče po celý příští rok. Nemusíte být profesionálem, stačí, když rádi zachycujete svým fotoaparátem to, co se vám v Dobrouči líbí a co se v obci děje. Téma fotografií pro Dobroučský rok 2012 je ŽIVOT V DOBROUČI (myšleno samozřejmě Dolní Dobrouč, Horní Dobrouč a Lanšperk). Je na vás, jak s tématem naložíte. Můžou to být záběry různých akcí a tradic, obyčejného všedního dne, prací atd. Neváhejte a pošlete své snímky do konce října. Vybrané fotografie budou otištěny spolu se jmény autorů v Dobroučském roce 2012, další snímky budou uveřejněny na webových stránkách obce. Podmínky: - Klasická fotografie nebo fotografie v elektronické podobě v tiskové kvalitě (optimální rozlišení 300dpi) - Téma: Život v Dobrouči - Termín pro dodání: do 31. října Fotografie doručte na obecní úřad paní Kristýně Skalické nebo je zašlete em na adresu: Nezapomeňte dát do poznámky DR red - Jízdní fiády Vpátek proběhla veřejná schůze k problematice návrhu nových jízdních řádů autobusů. Za obec se jednání zúčastnil místostarosta Ing. Vacek a já a za firmu OREDO, pověřenou zpracováním optimalizace dopravy v Pardubickém kraji, Ing. Záruba. Přestože byla svolána velice narychlo a v ne příliš vhodnou hodinu, zúčastnilo se jí tolik občanů, že téměř zaplnili kinosál. Jednání předcházelo oficiální připomínkování od naší obce formou 4 dopisů, které zahrnovaly připomínky našich občanů. Dopisy jsou zveřejněny ve vývěsních skříňkách a na webových stránkách obce - sekce úřední deska. Chtěl bych Vám všem, kteří jste zaslali připomínky k jízdnímu řádu autobusů a zúčastnili se veřejné schůze, poděkovat, přestože jste patrně z jednání odcházeli zklamáni, že jste se vlastně nic nového nedozvěděli, a měli jste pocit, že to bylo zbytečné. Věřte, že tomu tak není. Ukázali jste, že si za připomínkami důrazně stojíte a není Vám to lhostejné. Nebáli jste se vyjádřit veřejně Váš názor a to výrazně podpořilo naše připomínky, které jsou oprávněné. Po schůzi uznal zástupce OREDA, že musí připravit nový návrh, který slíbil předložit v polovině října. Nechci teď spekulovat, co vše se změní. Necháme se překvapit a doufám, že příjemně. Jakmile bude k dispozici nový návrh, budete o něm ihned informováni na webových stránkách obce a na úřední desce. Ubezpečuji Vás, že vedení obce udělá vše proto, aby autobusová linka Dolní Čermná Ústí nad Orlicí jezdila stejnou trasou jako nyní. Pavel Šisler starosta obce Pfiijetí mlad ch hasiãû na radnici V druhém prázdninovém týdnu přijal starosta obce Pavel Šisler v zasedací místnosti obecního úřadu družstvo mladých hasičů SDH Dolní Dobrouč, které se opět probojovalo do celorepublikového finále Mistrovství ČR hry Plamen 2011 v Ostravě. Družstvo obhájilo loňskou čtvrtou příčku, což bylo více než vhodným důvodem k poděkování starosty za reprezentaci obce. Příjemného setkání se zúčastnily děti i jejich vedoucí. Starosta obce si pro ně připravil upomínku v podobě malého praktického dárku a občerstvení. Členové družstva se s ním podělili o zážitky z úspěchu i závodů samotných. - red - Mladým hasičům vyslovila uznání také starostka Okresního sdružení hasičů paní Eva Faltusová, která dopis adresovala starostovi obce Pavlu Šislerovi. Vážený pane starosto, dovolte mi, abych vyjádřila poděkování Vašemu sboru dobrovolných hasičů v Dolní Dobrouči, ale především kolektivu mladých hasičů, panu Rudolfovi Rajnetovi a jeho kolektivu pomocných vedoucích. Jejich zodpovědný přístup a kvalitní příprava svěřeného kolektivu přinesla nejen obci, ale celému okresu významné postavení ve sportu mládeže. Svěřený kolektiv se probojoval na Mistrovství České republiky mladých hasičů ve dnech v Ostravě a jejich práce s kolektivem byla korunována krásným čtvrtým místem. Ano, být čtvrtým kolektivem v republice je jistě nemalý úspěch, po kterém touží řada dobrých a jistě i skvělých kolektivů. Vašemu sboru, potažmo kolektivu, se to podařilo gratuluji. Poděkování si zaslouží nejen všichni soutěžící, vedoucí, sbor dobrovolných hasičů, ale i ti, kteří nemalou měrou přispěli k tomuto vítězství, ať již pomohli finančně, nebo jen tím, že fandili a věřili. Ještě jednou gratuluji a přeji všem pevné zdraví a řadu dalších krásných sportovních úspěchů. Eva Faltusová starostka OSH (přesná citace)

4 č í s l o 3 r o č n í k str.4 aktuality Vánoãní strom obce Obec Dolní Dobrouč hledá vhodný strom k umístění v centru obce jako obecní vánoční strom. Pokud jste vlastníky stromu, který by pro tuto příležitost byl vhodný, a nechcete se zabývat jeho kácením, nabídněte jej. Kontakt: Kristýna Skalická tel.: usnesení Dobrouãské Vánoce 2011 se blíïí Stejně jako v minulých letech přivítáme v Dobrouči adventní čas tradičním Slavnostním rozsvícením vánočního stromu v pátek a Předvánočními trhy v sobotu Připravujeme opět bohatý kulturní program v podání místních účinkujících a dětí z mateřské i základní školy a charitativní prodej cukroví a vánočně laděného zboží, jehož výtěžek poputuje tentokrát do Mateřské školy Dolní Dobrouč. Pro tradiční Předvánoční trhy se snažíme získat nové prodejce, aby byly trhy zase obohaceny o další zboží. Malé obměny se dočkala Adventní tombola, která bude letos ještě zajímavější. K vánoční výzdobě obce přibyde pár nových světýlek a řetězů, abychom po celý advent měli obec krásně rozsvícenou. Opět se máte na co těšit. Budeme se snažit, aby i letos byla tato krásná tradiční akce nezapomenutelná. Více informací a podrobný program naleznete začátkem listopadu na plakátnicích a webových stránkách obce. Volné stánky k prodeji na Pfiedvánoãních trzích Pokud máte zájem prodávat své zboží na Předvánočních trzích v sobotu , stále máte možnost zamluvit si místo, nebo přímo prodejní stánek. Neváhejte a kontaktujte Kristýnu Skalickou, tel.: nebo em: Prodávané zboží musí mít spojitost s blížícími se vánočními svátky (dárky, dekorace, pochoutky atd.). Usnesení z V. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Dobrouã, které se konalo dne 22. ãervna 2011 v hasiãské zbrojnici v Dolní Dobrouãi - red - 1. ZOurčuje ověřovateli zápisua členy návrhové komise Bc. DanuPetráčkovoua Jaroslava Maixnera. 2. ZOschválilo návrh programujednání v předloženém znění. 3. ZObere na vědomí zprávukontrolního výboru. 4. ZOschvaluje práci rady obce za období od do ZOrevokuje své usnesení č. 4 ze dne , z důvoduupřesnění výměry směňovaných pozemkůgeometrickým plánem. 6. ZOschvaluje směnunově oddělených obecních pozemkůparcelní čísla 2931/47 o výměře 1034 m 2 a 4335/3 o výměře 340 m 2 v k. ú. Dolní Dobrouč, podle GP. č /2011, za nově oddělenoupozemkovou parceluparcelní číslo 2931/48 o výměře 1608 m 2, podle GP č /2011, v katastrálním území Dolní Dobrouč, ve vlastnictví pana P. K., a to jejich vzájemnou výměnou. Rovněž kupní cena bude vzájemně vyrovnána směňovanými pozemky bez doplatku. Náklady spojené se směnoupozemkůponesouobě smluvní strany společně, každá jednoupolovinou. 7. ZOschvaluje záměr směny částí obecních pozemkůparcelní čísla 2929/5 a 2929/6 v katastrálním území Dolní Dobrouč za pozemek p. č. 2929/9 a část pozemkuparcelní číslo 435/1 v k. ú. Dolní Dobrouč, ve vlastnictví žadatelů, a to v rozsahudle předloženého mapového podkladuč ZOschvaluje prodej pozemkuparcelní číslo 2931/27 o výměře 765 m 2 v katastrálním území Dolní Dobrouč, pro výstavburodinného domuv lokalitě Havlův palouk, manželům P. a D. S., za kupní cenu420,-kč/m 2, a to smlouvouo smlouvě budoucí a za splnění pravidel prodeje pozemkůschválených pro tuto lokalituv zastupitelstvuobce dne , dále uhradí kupující částku60.000,-kč za vybudované přípojky inženýrských sítí k převáděné parcele. 9. ZOschvaluje prodej částí pozemkových parcel parcelní čísla 4131/6, 4131/11 a 4418/6 v katastrálním území Dolní Dobrouč, v rozsahudle předloženého mapového podkladuč. 6, manželům J. a I. V., za kupní cenu 70,-Kč/m 2 a za splnění všech pravidel obce o prodeji pozemků. 10. ZOschvaluje prodej částí pozemkových parcel parcelní číslo 1099/1 a 4120/2 v katastrálním území Dolní Dobrouč, v rozsahudle předloženého mapového podkladuč. 7, panuk. K., za kupní cenu70,-kč/m 2 a za splnění všech pravidel obce o prodeji pozemků. 11. ZOschvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě uzavřené dne mezi Obcí Dolní Dobrouč a Městem Letohrad k zajišťování výkonučinnosti podle zákona o obecní policii. 12. ZOschvaluje podání výpovědi Veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Ústí nadorlicí a Obcí Dolní Dobrouč ze dne ZOschvaluje plnění rozpočtuk ZOschvaluje rozpočtovouzměnuč. 2/ ZOschvaluje Závěrečný účet obce Dolní Dobrouč za rok 2010 bez výhrad. 16. ZOdoporučuje ke schválení členem představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nadorlicí, a.s. se sídlem Jablonné nadorlicí, Slezská 350, IČ: starostuobce Pavla Šislera. 17. ZOdeleguje, jako zástupce akcionáře Obce Dolní Dobrouč na Řádnouvalnouhromadu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nadorlicí, a.s. se sídlem Jablonné nadorlicí, Slezská 350, IČ: , která se bude konat dne 28. června 2011, místostarostu Ing. Vlastimila Vacka. 18. ZOschvaluje Obecně závaznouvyhláškuobce Dolní Dobrouč č. 1/2011, kterouse mění Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2010 o místním poplatkuza provoz systémushromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 19. ZOschvaluje jmenování Dany Petráčkové, Kristýny Skalické a Marcely Skalické do Školské rady při Základní škole Dolní Dobrouč, okres Ústí nadorlicí na období od do ZObere na vědomí informaci starosty obce o uskutečněných jednáních s firmouoredo ohledně optimalizace dopravy v Pardubickém kraji. 21. ZObere na vědomí informaci starosty obce ohledně digitalizace televizního vysílání v obci. 22. ZObere na vědomí informaci starosty obce o svazkuobcí Region Orlicko - Třebovsko a jeho zvolením do správní rady. 23. ZObere na vědomí informaci starosty obce o aktuálním stavuakce Dokončení kanalizace Dolní Dobrouč II. etapa. Zapsala: KristýnaSkalická

5 č í s l o 3 r o č n í k str.5 usnes. č. 1 usnes. č. 2 usnes. č. 3 usnes. č. 4 usnes. č. 5 usnes. č. 6 usnes. č. 7 usnes. č. 8 usnes. č. 9 usnes. č. 10 usnes. č. 11 usnes. č. 12 jméno zastupitele Bartošová Petra neproběhlo Hasíková Dita, Bc. hlasování Hovad Vladimír, Ing. Chotěnovský Jaroslav Kolář Petr, Ing. Krejčí Lukáš Kubíček Aleš, Ing. Maixner Jaroslav Petráčková Dana, Bc. Plívová Hana Rajnet Rudolf Šisler Pavel Špinler Petr Ing. Vacek Vlastimil Zámečník Petr A = ANO (hlasoval pro návrh) N = NE (hlasoval proti návrhu) Z = ZDRŽEL SE (zdržel se hlasování) nezúčastnil se jednání usnes. č. 13 usnes. č. 14 usnes. č. 15 usnes. č. 16 usnes. č. 17 usnes. č. 18 usnes. č. 19 usnes. č. 20 usnes. č. 21 usnes. č. 22 usnes. č. 23 jméno zastupitele Bartošová Petra Hasíková Dita, Bc. Hovad Vladimír, Ing. Chotěnovský Jaroslav Kolář Petr, Ing. Krejčí Lukáš Kubíček Aleš, Ing. Maixner Jaroslav Petráčková Dana, Bc. Plívová Hana Rajnet Rudolf Šisler Pavel Špinler Petr Ing. Vacek Vlastimil Zámečník Petr A = ANO (hlasoval pro návrh) N = NE (hlasoval proti návrhu) Z = ZDRŽEL SE (zdržel se hlasování) nezúčastnil se jednání

6 č í s l o 3 r o č n í k str.6 usnesení Usnesení z VI. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Dobrouã, které se konalo dne 31. srpna 2011 v hasiãské zbrojnici v Dolní Dobrouãi. 1. ZO určuje ověřovateli zápisu a členy návrhové komise Hanu Plívovou a Rudolfa Rajneta. 2. ZO schválilo návrh programu jednání v předloženém znění. 3. ZO bylo seznámeno se zprávou kontrolního výboru. 4. ZOschvaluje práci rady obce za období od do ZO schvaluje prodej pozemkové parcely parcelní číslo 2929/8 o výměře 574 m 2 a podle geometrického plánu č /2011 nově oddělených pozemkových parcel parcelní čísla: 2929/11 o výměře 374 m 2, 2929/12 o výměře 330 m 2, 2929/13 o výměře 315 m 2, 2929/15 o výměře 327 m 2, 2929/16 o výměře 327 m 2, 2928/5 o výměře 305 m 2, 2928/6 o výměře 273 m 2, 2928/7 o výměře 392 m /9 o výměře 295 m 2 a 2928/10 o výměře 246 m 2 v k. ú. Dolní Dobrouč, pro výstavbu jedenácti rodinných řadových domů v lokalitě Havlův palouk, Tomáši Novotnému, IČ , DIČ CZ , se sídlem Kunčice 273, Letohrad, za kupní cenu 420,-Kč/m 2, a to smlouvouo smlouvě budoucí a za splnění pravidel prodeje pozemků schválených pro tuto lokalitu v zastupitelstvu obce dne , dále kupující uhradí částku 420 tis. Kč za vybudované přípojky inženýrských sítí k 7 parcelám. 6. ZO schvaluje prodej pozemkové parcely parcelní číslo 4131/20 o výměře 87 m 2 v katastrálním území Dolní Dobrouč, manželům J. a M. P., za kupní cenu70,-kč/m 2 a za splnění všech pravidel obce o prodeji pozemků. 7. ZO schvaluje směnu částí obecních pozemků pozemkových parcel p. č. 2929/5 a 2929/6 v katastrálním území Dolní Dobrouč za pozemkovou parcelu p. č. 2929/9 a část pozemkové parcely parcelní číslo 435/1 v k. ú. Dolní Dobrouč, ve vlastnictví manželů J. a J. B, a to jejich vzájemnou výměnou, v rozsahu dle předloženého mapového podkladu č. 3. Kupní cena bude vzájemně vyrovnána směňovanými pozemky bez doplatku. Náklady spojené se směnou pozemků ponesou obě smluvní strany společně, každá jednou polovinou. 8. ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/ ZO schvaluje plnění rozpočtu k ZO schvaluje rozhodnutí zadavatele obce Dolní Dobrouč o výběru nejvhodnější nabídky na zpracování projektové dokumentace na akci Dokončení kanalizace Dolní Dobrouč II. etapa, uchazeče firmy Multiaqua, s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové , IČ: , za nabídkovou cenu Kč bez DPH a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo. 11. ZOvydává v souladus ustanovením 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů Změnu č. 4 územního plánu obce Dolní Dobrouč formou opatření obecné povahy č. 1/2011, dle přílohy k usnesení zastupitelstva obce. 12. ZOsouhlasí ve smyslu 85 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon se sloučením p. p. č. 2931/44, 2931/47 a 4335/3 k.ú. Dolní Dobrouč do jedné stavební parcely. Dále souhlasí s korekcí uliční čáry pro dům, který bude na těchto pozemcích umístěný. 13. ZO, příslušné podle 6 odst. 5 písm.a) zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon neschvaluje žádost o změnu územního plánu obce Dolní Dobrouč fy CONTIPRO GROUP s.r.o., Dolní Dobrouč 401, která byla evidována v knize došlých zásilek Obecního úřadu v Dolní Dobrouči dne pod č. j. 953/2011/SU. 14. Starosta obce podal informaci o probíhající digitalizaci televizního vysílání (Multipley 1, 2 a 3) v obci a instalaci dokrývače vysílání na budově MŠ Dolní Dobrouč. 15. Starosta obce informoval o zahájení fungování Obecní policie na základě Veřejnoprávní smlouvy s Městem Letohrad. 16. Místostarosta obce informoval o navrhovaných změnách jízdních řádů autobusové dopravy v obci a jejím okolí a možnosti připomínkovat tyto řády do Pfií tí zasedání zastupitelstva obce se koná Pozvánka na zasedání bude zvefiejnûna na úfiední desce úfiadu. Jednání zastupitelstva obce jsou vefiejná, máte li zájem pfiijít, jste vítáni. -red- Zapsala: Kristýna Skalická jméno zastupitele usnes. č. 1 usnes. č. 2 usnes. č. 3 usnes. č. 4 usnes. č. 5 usnes. č. 6 usnes. č. 7 usnes. č. 8 usnes. č. 9 usnes. č. 10 usnes. č. 11 usnes. č. 12 Bartošová Petra Hasíková Dita, Bc. Hovad Vladimír, Ing. Chotěnovský Jaroslav Kolář Petr, Ing. Krejčí Lukáš Kubíček Aleš, Ing. neproběhlo Maixner Jaroslav hlasování Petráčková Dana, Bc. Plívová Hana Rajnet Rudolf Šisler Pavel Špinler Petr Ing. Vacek Vlastimil Zámečník Petr A = ANO (hlasoval pro návrh) N = NE (hlasoval proti návrhu) Z = ZDRŽEL SE (zdržel se hlasování) nezúčastnil se jednání

7 č í s l o 3 r o č n í k str.7 jméno zastupitele usnes. č. 13 usnes. č. 14 usnes. č. 15 usnes. č. 16 projekty Bartošová Petra Hasíková Dita, Bc. Hovad Vladimír, Ing. Chotěnovský Jaroslav Kolář Petr, Ing. Krejčí Lukáš Kubíček Aleš, Ing. neproběhlo neproběhlo neproběhlo Maixner Jaroslav hlasování hlasování hlasování Petráčková Dana, Bc. Plívová Hana Rajnet Rudolf Šisler Pavel Špinler Petr Ing. Vacek Vlastimil Zámečník Petr A = ANO (hlasoval pro návrh) N = NE (hlasoval proti návrhu) Z = ZDRŽEL SE (zdržel se hlasování) nezúčastnil se jednání Kanalizace a âov Dolní Dobrouã I. etapa zku ební provoz V minulých číslech Dobroučských novin jsme Vás informovali o stavbě Kanalizace a ČOV Dolní Dobrouč - I. etapa včetně technických a finančních detailů. Vsoučasné době právě úspěšně dobíhá plánovaný roční zkušební provoz. Během této doby jsme provedli vyčištění a opravy některých úseků původní kanalizace včetně kamerové dokumentace, aby mohlo být připojeno co nejvíce nemovitostí. S potěšením musím konstatovat, že v současné době je z 343 objektů, které se mohou připojit na veřejnou kanalizaci zakončenou na centrální čistírně odpadních vod, přepojeno 236 domů, což představuje 80 % ekvivalentních obyvatel, které je třeba napojit na čistírnu odpadních vod v rámci splnění dotačních podmínek a požadavků SFŽP a EU. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se již napojili. Je mi líto, že ne všichni, kterým obec dala možnost likvidovat odpadní vody od svých nemovitostí na centrální čistírnuodpadních vod, této výhody využili a stále připojení odkládají, přestože k tomu byli vyzváni a informováni dopisem, v Dobroučských novinách, na úřední desce a stále jsou k dispozici informace na webových stránkách obce. Pokud tak neučiní a nepřipojí své nemovitosti do konce tohoto roku a neuzavřou s provozovatelem - tj. obcí - novou smlouvu o odvádění odpadních vod na ČOV, budou vlastníci těchto nemovitostí vyzváni příslušným vodoprávním orgánem, aby doložili právoplatné povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a povrchových, čímž se vystavují i možné finanční sankci. K přejímkám propojení nemovitostí je určen za obec pan Pavel Mačát st., mob. tel.: , kterého je třeba vyzvat a dohodnout si termín návštěvy na místě samém. Z důvodu časové koordinace doporučujeme dohodnout si termín přejímky v dostatečném předstihu (min. 5 dnů předem). Snažíme se minimalizovat náklady na provoz kanalizace a ČOV, zavedli jsme systém oprav poškozených šachet a kanalizací vlastními silami technickou četou spolu s obsluhou ČOV. Podařilo se nám najít řešení, jak za minimálních nákladů likvidovat kaly vznikající z činnosti ČOV. Ve spolupráci s místní firmou Silyba a.s. budou kaly vyváženy na pole. Zastupitelstvem obce bude schválena cena stočného platná od , která již bude odrážet náklady na pořízení této velké investice a na provozování dle letošního zkušebního provozu. V průběhu září byly zahájeny projektové práce na výstavbě kanalizace II. etapy v Dolní Dobrouči. Na základě výběrového řízení z 10 uchazečů obec uzavřela smlouvu na vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a provádění inženýrské činnosti s firmou Multiaqua s.r.o, Hradec Králové, která podala nejvýhodnější nabídku. Projektová dokumentace II. etapy bude řešit dostavbu kanalizace v obci Dolní Dobrouč dosud nepodchycených nemovitosti v první etapě (za předpokladu, že je to technicky možné) a propojení zbývajících částí veřejné kanalizace na centrální čistírnu odpadních vod. Předmětem projektové dokumentace bude zejména dořešení kanalizace těchto lokalit: Šejv (cca 9 nemovitostí) při komunikaci II/360 do Letohradu, od domu čp. 111 podél komunikace II/313, kolem Vackovy hospody, autoopravny, po dům čp. 148, nad hřbitovem od čp. 304 (kde končí I. etapa) směrem k Horní Dobrouči po firmu ADOR. Druhá etapa představuje odkanalizování cca 270 nemovitostí s 800 obyvateli. Výstavba druhé etapy bude zahájena za předpokladu, že obec získá dotaci ze státního či evropského fondu. Projektová dokumentace bude hotova v dubnu 2012, takže poté bude možné žádat o dotaci. Vážení spoluobčané, možná jste si všimli, že se po obci pohybují geodeti a vyměřují. Jejich činnost je spojena právě s přípravou projektu II. etapy kanalizace v Dolní Dobrouči. Někteří z Vás mohou být osloveni projekční firmou k poskytnutí informací ohledně možného připojení objektu či vedení kanalizační stoky přes dotčené pozemky. Pavel Šisler starosta obce

8 č í s l o 3 r o č n í k str.8 upozornûní Uzavfiení sálu hasiãské zbrojnice V sále hasičské zbrojnice v Dolní Dobrouči probíhá rekonstrukce stropu a oprava elektroinstalace. Z tohoto důvodu není možné si v měsíci říjnu pronajmout tento prostor pro uspořádání akce. Sál bude opět uveden do provozu od listopadu Pronájem sálu si rezervujte u správce hasičské zbrojnice Petra Krejčíře na tel.: red-!!!!stoãné!!!! K úhradě stočného za III. Q 2011 budou vystaveny faktury, které Vám budou doručeny do schránek. Jejich úhradu můžete provést bezhotovostně přes účet, v hotovosti na poště nebo v pokladně obce. V případě, že Vám nebude faktura doručena, je stočné splatné v hotovosti v pokladně obce nejpozději k red- Oprava brány u hfibitova Tímto bych chtěl poděkovat jménem Obce Dolní Dobrouč za opravu brány u hřbitova pánům: Antonínu Stejskalovi a Josefu Maříkovi. Pavel Šisler starosta obce komentáfie Paní kuchafiky, moc dûkujeme Začátek školního roku je pro nás strávníky, kteří chodíme na obědy do školní jídelny, příjemný. Po prázdninové pauze se těšíme, čím nás paní kuchařky přivítají a překvapí. A taky překvapily. Králík po myslivecku, který se objevil na jídelním lístku hned v září, zaslouží Řád zlaté vařečky! Jídlonosičů na stolku očividně přibylo a to je jasný signál, že se ve škole vaří velmi dobře. Řada důchodců a maminek na mateřské dovolené, kteří si chodí pro jídlo, narůstá. Paní kuchařky, moc děkujeme a jen tak dál. Nataša Lužná instituce Smutná chodba oïila Jak byl kolní rok Velké poděkování patří studentkám Markétě Skalické, Marii Pomikálkové a Hedvice Švecové ze Střední školy uměleckoprůmyslové z Ústí nad Orlicí, které na konci školního roku přišly v rámci své odborné praxe zkrášlit prostředí ponuré spojovací chodby mateřské školy v Dolní Dobrouči. Dětem i nám dospělým tím udělali radost. ZŠ navštěvovalo na konci školního roku 221 žáků (110 dívek a 111 chlapců) a pracovalo s nimi 20 pedagogických pracovníků (16 žen a 4 muži). Škola měla 10 tříd 5 na I. stupni, 5 na II. stupni, byla otevřena tři oddělení školní družiny. Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku Vy, co jste také zvědaví, budete mít možnost zhlédnout malebné obrázky u příležitosti dne otevřených dveří, které plánujeme k 30. výročí otevření nové MŠ v roce Bc. Dana Petráčková ředitelka MŠ Dolní Dobrouč Kromě výuky povinných předmětů (český a anglický jazyk, matematika, prvouka, přírodověda a vlastivěda, přírodopis, zeměpis, dějepis, fyzika, chemie, občanská výchova, výchova ke zdraví, nauka o člověku, informatika, pracovní činnosti a tělesná, hudební a výtvarná výchova) podle školního vzdělávacího programu Škola pro veselé a pracovité žáky s mottem A. Einsteina Ze školy by měl mladý člověk vycházet jako harmonická osobnost, ne jako specialista, se naši žáci vyučovali povinně volitelným předmětům (ruský jazyk, konverzace v anglickém jazyce, seminář přírodovědný a společenskovědní, cvičení z českého jazyka, informatika, domácnost, technické kreslení a seminář praktické elektro-

Poslední květnovou sobotu se tradičně sešli příznivci malebné části naší obce Kočtiny. Dodrželi tak několikaletou tradici, o které většina

Poslední květnovou sobotu se tradičně sešli příznivci malebné části naší obce Kočtiny. Dodrželi tak několikaletou tradici, o které většina IČO: 278742, MK ČR E 12735 č í s l o 2 r o č n í k 2 0 1 3 úvodník Milí spoluobčané, vydáváme téměř letní číslo našich Dobroučských novin a mně se zdá, že topná sezóna ještě není zcela u konce. Pamatujete

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI.

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Také vám nepřijde, že je tomu již rok? Že ten pouťový mumraj je již opět za dveřmi? A město po roce zase ožije tisícovkami návštěvníků, přijedou za námi návštěvy, potkáme

Více

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII.

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 22. 9. oslavy 15. výročí Sdružení Orlicko 24. 9. pracovní porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI; školení ECDL; jednání v Bažantnici 25. 9. školení ECDL;

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A MODERNIZACE se uskutečnilo ve čtvrtek 1. září

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, prázdninové měsíce, které bychom letos mohli nazvat letními jen velmi těžko, máme už za sebou. Školáci už opět začínají vstřebávat nové učivo ve školních lavicích a my starší zase rekapitulujeme

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

Veselé Velikonoce plné jarní pohody a dobré nálady přeje Vám všem redakční rada

Veselé Velikonoce plné jarní pohody a dobré nálady přeje Vám všem redakční rada V dnešním čísle najdete: zprávy z obce základní a mateřská škola kultura hasiči myslivci sport různé Veselé Velikonoce plné jarní pohody a dobré nálady přeje Vám všem redakční rada Cvičení maminek s dětmi

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Květen 2015 Hodslavský ZPRAVODAJ Májové výroční přemítání P h D r. Z o ra Ku d ě l ková Vážení spoluobčané, byla jsem vyzvána k napsání krátkého úvodníku k 70. výročí konce 2. světové války, což lze sice

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

3: O.K. KLUB SE STĚHUJE DO VĚTŠÍCH PROSTOR 4-5: CO SE DĚLO NA PŘELOMU ROKU VE MĚSTĚ? 10: POČTY ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL KLESAJÍ 12-13: JAKÝ BYL ROK 2012

3: O.K. KLUB SE STĚHUJE DO VĚTŠÍCH PROSTOR 4-5: CO SE DĚLO NA PŘELOMU ROKU VE MĚSTĚ? 10: POČTY ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL KLESAJÍ 12-13: JAKÝ BYL ROK 2012 LISTY LANŠKROUNSKA 1/XIII LEDEN 2013 CENA 12 Kč Herci Divadla Ve středu se zhostili Tříkrálové hry, s. 5 Foto: K.Kokešová 3: O.K. KLUB SE STĚHUJE DO VĚTŠÍCH PROSTOR 4-5: CO SE DĚLO NA PŘELOMU ROKU VE MĚSTĚ?

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Vážení přátelé, sousedé, občané a chalupáři,

Vážení přátelé, sousedé, občané a chalupáři, Vážení přátelé, sousedé, občané a chalupáři, pokud jsme si v minulých Výprachtických novinách pochvalovali, že sluníčko začíná pěkně hřát, některé dny následně ukázaly, že to nebyla tak úplně pravda. Na

Více

Prosinec 2013. Z obsahu HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ. www.halenkovice.cz. č. 67 68 / ZÁŘÍ 2012

Prosinec 2013. Z obsahu HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ. www.halenkovice.cz. č. 67 68 / ZÁŘÍ 2012 1 č. 67 68 / ZÁŘÍ 2012 71 72 Prosinec 2013 Vánoèní strom opìt svítí Od září probíhají organizační přípravy, telefonuje se, shání a zajíždí se na všechna možná místa, aby se v předvečer první adventní neděle

Více