Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích"

Transkript

1 Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová Andrea Sekanina Ladislav Sekyra Radek Trávníček Milan Zuzčák Jan Omluveni: Grimmerová Věra Na zasedání je přítomno 8 zastupitelů z 9, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. K zápisu zasedání zastupitelstva ze dne nebyly vzneseny žádné připomínky, zápis byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti. Návrhová komise: Kosík Stanislav, Kosinová Andrea Ověřovatelé zápisu: Antošovský Vítězslav, Zuzčák Jan Program jednání: 1. Zahájení 1.1. Určení návrhové komise a ověřovatelů zápisu 1.2. Schválení programu jednání 2. Zpráva o činnosti zastupitelstva od posledního zasedání 3. Finanční transakce 3.1. Hospodaření obce za období leden květen Rozpočtové opatření č Majetkové transakce 4.1. Směna parcely 2809 v k. ú. Jaroměřice (na Kalvárii) 4.2. Nájemní smlouva na hrobové místo 4.3. Nájemní smlouva na bytové prostory 4.4. Nájemní smlouva na nebytové prostory na č. p Rekonstrukce místní komunikace pod hřbitovem 6. Vodovod a kanalizace - Vidléky 7. Různé ad 2 Paní starostka podepsala všechny uzavřené smlouvy. 1

2 ad 3 Finanční transakce Hospodaření obce za leden květen 2015 Celkové příjmy Kč Celkové výdaje Kč Na účtu Kč Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 2 příjmy i výdaje se navyšují o ,-Kč ad 4 Majetkové transakce Zastupitelstvo obce schválilo žádost pana Miroslava Dračky o směnu pozemku ve vlastnictví obce Jaroměřice p.č o výměře 388 m 2 v k ú Jaroměřice za pozemky p.č 1839/1 o výměře 26 m 2, p.č 1838/12 o výměře 247m 2, p.č 1838/13 o výměře 191 m 2 a p.č 1838/14 o výměře 20 m 2 v k. ú. Jaroměřice vše ve vlastnictví Miroslava a Vlasty Dračkových. Náklady spojené se směnnou smlouvou a zápisem do katastru nemovitostí hradí žadatel. Obec se zavazuje podat u místně příslušného finančního úřadu daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. Zastupitelstvo obce schválilo nájemní smlouvu na pronájem hrobového místa č. 22 a 23 s paní Marií Pazdírkovou, Jaroměřice 273. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. Zastupitelstvo obce schválilo dodatky k nájemním smlouvám na bytové prostory: - č. 6 k nájemní smlouvě na bytové prostory uzavřené s paní Danou Šedinovou. Tímto dodatkem se prodlužuje trvání nájemní smlouvy na období od do - č. 1 k nájemní smlouvě na bytové prostory uzavřené s paní Denisou Krejčířovou. Tímto dodatkem se prodlužuje trvání nájemní smlouvy na období od do Zastupitelstvo obce schválilo dodatky k nájemním smlouvám na nebytové prostory: - č. 6 k nájemní smlouvě na nebytové prostory uzavřené s paní Lenkou Hrbatovou. Tímto dodatkem se prodlužuje trvání nájemní smlouvy na období od do - č. 2 k nájemní smlouvě na nebytové (skladové) prostory uzavřené s paní Lenkou Navrátilovou. Tímto dodatkem se prodlužuje trvání nájemní smlouvy na období od do 2

3 - č. 8 k nájemní smlouvě na nebytové prostory uzavřené s paní Lenkou Navrátilovou. Tímto dodatkem se prodlužuje trvání nájemní smlouvy na období od do ad 5 Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo výzvu k podání nabídky na stavební práce komunikace Jaroměřice, úsek u hřbitova. Starostce uloženo odeslat výzvu. Dále schválilo komisi pro hodnocení nabídek k výzvě ve složení Mgr. Iveta Glocová, Stanislav Kosík, Radek Sekyra. Zastupitelstvo obce projednalo a schváleno návrh kupní smlouvy o převodu nemovitosti s Martinem a Danou Číhalovými, na pozemek p. č. 498/4 o výměře 418 m 2 za 1 800,- Kč, náklady spojené s kupní smlouvou, vkladem do katastru nemovitostí a daní z nabytí nemovitých věcí hradí kupující. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. ad 6 Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo příkazní smlouvu č. 04 / 2015 s firmou A Tendr s. r. o., Dolní 222, Choceň, IČ Na organizaci a zajištění procesu zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavení práce na akci: Výměna vodovodu a kanalizace v části obec Jaroměřice (Vidléky). Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. Dále schválilo výzvu k podání nabídky na stavební práce výměna vodovodu a kanalizace v části obec Jaroměřice (Vidléky). Starostce uloženo odeslat výzvu. ad 7 Různé Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo příkazní smlouvu s Ing. Schupplerem Svatoplukem, Starobranská 20, Šumperk. Na zajištění výkonu technického dozoru stavby, akce opěrná zeď zahrady MŠ. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje níže uvedených pozemků v lokalitě Nadevsí: p. č. 2444/3 o výměře 134 m 2, 2444/4 o výměře 110 m 2, 2444/5 o výměře 110 m 2, 2444/6 o výměře 110 m 2, 2444/7 o výměře 110 m 2, 2444/8 o výměře 161 m 2, 2444/9 o výměře 313 m 2, 2443/8 o výměře m 2, 2443/9 o výměře 481 m 2, 2443/10 o výměře 790 m 2. Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo smlouvu o poskytnutí dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu 3

4 Pardubického kraje na rok 2015 na opravu požárního automobilu. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. Zastupitelstvo obce schválilo výrobu nových vrat na stodolu na č.p. 200, firmou Tomáš Jedlička, Jaroměřice 410, IČO: Starostka pověřena podpisem smlouvy o dílo. Pan Petr Kohoutek, vznesl dotaz k umístění plotu na stavebním pozemku (Za tvrzí) jehož je vlastníkem. Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo nabídku na zajištění svozu jedlých olejů a tuků od firmy SITA CZ a. s., provoz Boskovice, K Lipníkům 31, Boskovice. Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo podání výpovědi firmám, jež za úplatu zajišťují prezentaci obce a zároveň tímto odmítá obdobné nabídky. Starostka pověřena vypovědět smlouvy. Žádost paní Jany Hicklové, o upozornění občanů na volně pobíhající psy, a s tím spojený problém s úklidem exkrementů. Zastupitelstvo obce se seznámilo s nabídkou společnosti Geosense s. r. o., Třebenická 1285/6, Praha 8, Kobylisy, IČ: , na vytvoření a provozování mapového portálu. Starostka pověřena odpovědí, s dotazem na možnost snížení ceny na servisní služby., uloženo Žádost Motokros MX Městečko Trnávka, o kropení trati SDH Jaroměřice, při závodech Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene, ROZ STL přípojka Jaroměřice č.p. 131 Wetter Lukáš za jednorázovou úplatu ve výši 500,-Kč. Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. Žádost mysliveckého sdružení Hék Jaroměřice, o příspěvek ve výši ,-Kč, na pořádání akce - zkoušky psů. Zastupitelstvo obce schválilo s platností od vytvoření komise veřejného pořádku. Dále schválilo jako předsedu pana Jana Zuzčáka. Předseda komise pověřen jmenovat členy komise. Zastupitelstvo obce schvaluje pověření velitele jednotky SDH pana Jana Zuzčáka k udělování příkazů k jízdě pro jednotku SDH Jaroměřice. 4

5 Zastupitelstvo obce schválilo komplexní údržbu trávníku fotbalového hřiště (Na Čtvrtničkách) za celkovou cenu ,-Kč včetně DPH. Výpis z 10. usnesení zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice ze dne Zastupitelstvo obce schvaluje: 1. program jednání, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu 2. hospodaření obce za leden květen rozpočtové opatření č. 2 příjmy i výdaje se navyšují o Kč 4. směnu pozemku ve vlastnictví obce Jaroměřice p.č o výměře 388 m 2 v k. ú Jaroměřice za pozemky p.č 1839/1 o výměře 26 m 2, p.č 1838/12 o výměře 247m 2, p.č 1838/13 o výměře 191 m 2 a p.č 1838/14 o výměře 20 m 2 v k. ú. Jaroměřice vše ve vlastnictví Miroslava a Vlasty Dračkových, náklady spojené se směnnou smlouvou a zápisem do katastru nemovitostí hradí žadatel, obec se zavazuje podat u místně příslušného finančního úřadu daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí 5. nájemní smlouvu na pronájem hrobového místa č. 22 a 23 s paní Marií Pazdírkovou, Jaroměřice dodatek č. 6 k nájemní smlouvě na bytové prostory s Danou Šedinovou dle zápisu 7. dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na bytové prostory s Denisou Krejčířovou dle zápisu 8. dodatek č. 6 k nájemní smlouvě na nebytové prostory (kosmetika) s Lenkou Hrbatovou dle zápisu 9. dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na nebytové prostory (skladové prostory) s Lenkou Navrátilovou dle zápisu 10. dodatek č. 8 k nájemní smlouvě na nebytové prostory (kadeřnictví) s Lenkou Navrátilovou dle zápisu 11. výzvu k podání nabídky na stavební práce Komunikace Jaroměřice, úsek u hřbitova 12. komisi pro hodnocení nabídek k výše uvedené výzvě ve složení Mgr. Iveta Glocová, Stanislav Kosík, Radek Sekyra 13. návrh kupní smlouvy o převodu nemovitosti s Martinem a Danou Číhalovými na pozemek p. č. 498/4 o výměře 418 m 2, kupní cena činí 1 800,- Kč; náklady spojené s vkladen do katastru a daní z nabytí nemovitosti uhradí kupující 14. příkazní smlouvu č. 04/2015 s firmou A Tendr s. r. o., Dolní 222, Choceň, IČ: na organizaci a zajištění procesu zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na stavení práce na akci: Výměna vodovodu a kanalizace v části obec Jaroměřice (Vidléky) 15. výzvu k podání nabídky na stavební práce výměna vodovodu a kanalizace v části obec Jaroměřice (Vidléky) 16. příkazní smlouvu s Ing. Schupplerem Svatoplukem, Starobranská 20, Šumperk na zajištění výkonu technického dozoru stavby, akce opěrná zeď zahrady MŠ 17. záměr prodeje níže uvedených pozemků v lokalitě Nadevsí: p. č. 2444/3 o výměře 134 m 2, 2444/4 o výměře 110 m 2, 2444/5o výměře 110 m 2, 1444/6 o výměře 110 m 2, 2444/7 o výměře 110 m 2, 2444/8 o výměře 161 m 2, 2444/9 o výměře 313 m 2, 2443/8 o výměře m 2, 2443/9 o výměře 481 m 2, 2443/10 o výměře 790 m smlouvu o poskytnutí dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2015 na opravu hasičského automobilu 19. výrobu nový vrat na stodolu na č.p. 200, firmou Tomáš Jedlička, Jaroměřice 410, IČ: nabídku na zajištění svozu jedlých olejů a tuků od firmy SITA CZ a. s., provoz Boskovice, K Lipníkům 31, Boskovice 5

6 21. podání výpovědi firmám, jež za úplatu zajišťují internetové prezentace obce a zároveň tímto odmítá obdobné nabídky 22. smlouvu o zřízení věcného břemene ROZ STL přípojka Jaroměřice č.p. 131 Wetter Lukáš 23. žádost mysliveckého sdružení Hék Jaroměřice o příspěvek ve výši ,- Kč na akci Jaroměřický pohár 24. vytvoření komise veřejného pořádku v čele s předsedou Janem Zuzčákem 25. velitele jednotky SDH Jana Zuzčák oprávněnou osobou k vydávání příkazů k jízdě při výjezdu jednotky SDH obce Jaroměřice 26. schválilo komplexní údržbu trávníku fotbalového hřiště (Na Čtvrtničkách) za celkovou cenu ,- Kč včetně DPH Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 27. zpráva o činnosti zastupitelstva od posledního zasedání 28. dotaz pana Petra Kohoutka k umístění plotu na stavebním pozemku (Za tvrzí) jehož je vlastníkem 29. upozornění paní Jany Hicklové na volně pobíhající psy a s tím spojený problém s úklidem exkrementů 30. nabídkou společnosti Geosense s. r. o., Třebenická 1285/6, Praha 8, Kobylisy, IČ: , na vytvoření a provozování mapového portálu 31. žádost Motokros MX Městečko Trnávka, o kropení trati SDH Jaroměřice, při závodech Zastupitelstvo obce ukládá: 32. starostce obce podepsat smlouvu o dílo na schválenou zakázku 33. starostce obce podepsat uzavřené smlouvy 34. starostce obce odpovědět na žádosti a nabídky dle zápisu 35. starostce obce vypovědět smlouvy dle zápisu 36. předsedovi komise veřejného pořádku jmenovat členy komise Vyvěšeno dne: Sňato dne: Zveřejnění zápisu bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce. Mgr. Iveta Glocová starostka obce Stanislav Kosík místostarosta 6

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 10/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 2. 2. 2012. v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 10/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 2. 2. 2012. v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky OBEC STAROVIČKY Zápis č. 10/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 2. 2. 2012 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1. Zahájení,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Staré Křečany, dne 29. června 2014 U S N E S E N Í ------------------------- ze 42. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 9. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 23.02.2015 od 16:15 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více