ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY SDRUŽENÍ PODZVIČINSKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY SDRUŽENÍ PODZVIČINSKA"

Transkript

1 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY SDRUŽENÍ PODZVIČINSKA Dne , v 16:00 hod Spolkový dům, Miletín Přítomni dle prezenční listiny. Body jednání: 1. Zahájení 2. Správní rada, dozorčí rada a předseda 3. Přijetí nových členů 4. Realizace projektů Plán činnosti Nástin hospodaření za rok Nástin rozpočtu pro rok Strategie sdružení 9. Spolupráce, propagace 10. Závěr 11. Diskuze 1. Zahájení Pan Dušan Kubica, místopředseda sdružení, přivítal přítomné na valné hromadě Podzvičinska a poděkoval panu Noskovi za možnost uspořádat valnou hromadu v sále Spolkového domu města Miletín. Klára Davidová, manažerka sdružení, poté zahájila valnou hromadu. Pozn.: za město Hořice byla přítomna paní Michaela Bělinová, která na základě plné moci zastupovala pana starostu Ivana Doležala. 2. Správní rada, dozorčí rada a předseda Přítomní byli informováni o orgánech sdružení Podzvičinska, o současném složení správní rady v čele s předsedkyní Martinou Berdychovou a o složení dozorčí rady. V souladu se Stanovami sdružení Podzvičinska nebylo nutné volit členy správní rady, dozorčí rady, předsedu ani místopředsedu, volba tedy neproběhla a předseda, místopředseda, členové dozorčí a správní rady zůstávají stejní. Předsedkyně: Mgr. Martina Berdychová, Místopředseda: Mgr. Dušan Kubica, správní rada: Josef Bušák, Mgr. Martina Berdychová, Ivan Doležal, Mgr. Dušan Kubica, Bc. Miroslav Nosek, Hana Štěrbová, Ing. Pavel Šubr, dozorčí rada: Jaroslav Mikulka, Ing. Jaroslav Krkonoška, Petr Baudyš. 1

2 3. Přijetí nových členů Zájem o vstup do sdružení Podzvičinsko projevila obec Lanžov, CK Hoška-Tour Lázně Bělohrad, Kemp Alegro Hořice, Revitalizace Kuks o. p. s. a ZOO Dvůr Králové. Všichni zájemci byli krátce představeni a poté následovalo hlasování. 1. Bylo hlasováno o vstupu obce Lanžov do sdružení Podzvičinsko, hlasování se účastnilo 24 osob a proběhlo následovně: PRO: 24 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Přijetí obce Trotina bylo schváleno prostou většinou. 2. Bylo hlasováno o vstupu Cestovní kanceláře Hoška-Tour z Lázní Bělohrad do sdružení Podzvičinsko, hlasování se účastnilo 24 osob a proběhlo následovně: PRO: 24 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Přijetí CK Hoška-Tour bylo schváleno prostou většinou. 3. Bylo hlasováno o vstupu Kempu Alegro z Hořic do sdružení Podzvičinsko, hlasování se účastnilo 24 osob a proběhlo následovně: PRO: 24 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Přijetí Kempu Alegro bylo schváleno prostou většinou. 4. Bylo hlasováno o vstupu Revitalizace Kuks o.p.s. do sdružení Podzvičinsko, hlasování se účastnilo 24 osob a proběhlo následovně: PRO: 24 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Přijetí Revitalizace Kuks o.p.s. bylo schváleno prostou většinou. 5. Bylo hlasováno o vstupu ZOO Dvůr Králové do sdružení Podzvičinsko, hlasování se účastnilo 24 osob a proběhlo následovně: PRO: 24 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Přijetí ZOO Dvůr Králové bylo schváleno prostou většinou. Pozn.: Ze sdružení vystoupila obec Úbislavice z důvodu územní náležitosti k TVÚ Český ráj. 4. Realizace projektů

3 Meziobecní spolupráce Sdružení Podzvičinsko vstoupilo do projektu Meziobecní spolupráce, který je celorepublikovým projektem, který se územně dělí na oblasti obcí s rozšířenou působností (ORP). Sdružení konkrétně vstoupilo do ORP Hořice, jehož zadavatelem je město Hořice. Výstupem projektu by měla být spolupráce obcí v ORP Hořice v oblastech školství, odpadového hospodářství, sociální sféře a v dalším volitelném tématu (to bude známo až počátkem roku 2014). Projekt bude probíhat v období od listopadu 2013 do června 2015, práce na projektu budou zajišťovat: K. Davidová, K. Karešová a T. Šubrtová. Propagace Podkrkonoší Díky dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP) v období od ledna 2011 do července 2013 realizovalo sdružení Podzvičinsko projekt Propagace Podkrkonoší, v rámci kterého byli uskutečněny následující aktivity: grafický manuál, web a mapový portál, mobilní expozice, promoakce Otvírání a zavírání turistické sezony na Zvičině, tiskoviny: NS K. J. Erbena, Ovocná stezka, 6 lokalit, Podkrkonošský maraton, Venkovní mapy, Image materiál Podkrkonoší, Podkrkonoším bez bariér, Podkrkonoším s dětmi, Cesta kamene, Po stopách dávných časů, Katalog regionálních výrobků. Celkové náklady projektu jsou ,66,- Kč, dotace činí ,33,- Kč (92,5 %), Podzvičinsko se podílí částkou ,33,- Kč, nezpůsobilé výdaje jsou ve výši ,- Kč. Pokračování naučné stezky K. J. Erbena Tento projekt je realizován ze SZIF, kdy sdružení podalo žádost na MAS Podchlumí do programu Leader. Projekt je realizován od března 2013 do února Celkové náklady činí ,- Kč, dotace je 90%, spoluúčast Podzvičinska je ,- Kč. Pokračování NS by mělo vést z Miletína až do Lázní Bělohrad. Umístění tabulí by mělo proběhnout již do konce roku Krkonošské cyklobusy 2013 Tento projekt je financován z dotačního titulu Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech, realizován od ledna do listopadu K 25. listopadu 2013 nemělo sdružení Podzvičinsko informace o vyúčtování provozu cyklobusů na území Podzvičinska. Cyklobusy na území Podkrkonoší jezdily od července do srpna 2013 vždy ve čtvrtek a sobotu. Plnění Datového skladu KHK Sdružení Podzvičinsko obdrželo účelovou neinvestiční finanční podporu od Královéhradeckého kraje na plnění Datového skladu KHK. Projekt je realizován od 1. července 2013 do 31. prosince Obdržená dotace činila ,- Kč. Do Datového skladu sdružení vkládá veškeré informace o oblasti Podkrkonoší. Finanční podpora je plně využita pro mzdové náklady. Cyklojízda Podkrkonoším, Zavírání turistické sezony na Zvičině 3

4 Díky finančnímu daru KHK sdružení Podzvičinsko zrealizovalo od 1. července 2013 do 31. prosince 2013 cyklojízdu Podkrkonoším a Zavírání turistické sezony, obdržená dotace činila ,- Kč. Škola obnovy venkova mikroregion Podchlumí Sdružení Podzvičinsko zajišťuje v období od 1. června 2013 do 31. prosince 2013 organizaci 7 vzdělávacích seminářů včetně občerstvení, pronájmu prostor, studijních materiálů a dalších. Zadavatelem projektu je Mikroregion Podchlumí Odborné vzdělávání představitelů venkovských obcí. Předpokládané náklady budou činit ,- Kč. Oprava kamenného kříže v obci Zdobín Sdružení Podzvičinsko vypomohlo při administraci podání žádosti, administrativa, zpracování průběžné i závěrečné zprávy žádosti obce Zdobín Oprava kamenného křížku. Oprava byla realizována z dotačního titulu Nadace Via, Fond T- Mobile pro KHK. Realizace projektu proběhla v období od 1. prosince 2012 do 30. listopadu Náklady činily cca ,- Kč, výše dotace byla 50 %. 5. Plán činnosti Projekty sdružení Podzvičinsko společně se SMO Krkonoše bude žádat o dotaci z ROP NUTS II Severovýchod (37. kolo výzvy). Téma projektu bude projednáno, obecně se bude jednat o koordinační a marketingové aktivity v cestovním ruchu. Další aktivitou bude pokračování NS K. J. Erbena, kdy v roce 2014 proběhne dokončení realizace projektu. Stejně jako v minulých letech bychom chtěli ve spolupráci se SMO Krkonoše realizovat projekt Krkonošské cyklobusy Dále DM Podzvičinsko bude aktualizovat balíček služeb pro turisty v Podkrkonoší. Dle finančních možností sdružení by v roce 2014 měly proběhnout akce Vítání jara, Zavírání turistické sezony na Zvičině a Slavnosti květů a dále projekty Cesta kamene vyznačení páteřní trasy Podkrkonoším a vytištění tiskoviny Cykloprůvodce Lázně Bělohrad. 2. Marketing DM Podzvičinsko plánuje vydávání elektronického Kalendáře akcí, účast na veletrzích cestovního ruchu v Brně, Praze a Hradci Králové. Turistická oblast Podkrkonoší bude i v roce 2014 prezentována na webových stránkách které budou pravidelně aktualizovány, postupně překládány do angličtiny a němčiny, mimo jiné zde zde bude možné nalézt pozvánky na akce, které se v Podkrkonoší budou konat, a také bude postupně aktualizován mapový portál. DM Podzvičinsko bude dále pracovat na plnění Datového skladu pro KHK. Podzvičinsko bude i nadále zdarma inzerovat v periodikách, jako jsou Krásy Česka, Krkonošská sezóna a Jičínský deník. DM plánuje vydávání pololetního elektronického zpravodaje Podkrkonošský zpravodaj. 3. Analytická činnost DM bude i v příštím roce monitorovat návštěvnost oblasti, informačních center i webu Podkrkonoší Dále se bude pokračovat v pasportizaci odpočinkových míst (foto lokalit, GPS souřadnice). Nově bude DM vypracovávat analýzy regionu v oblastech školství, sociální služby a odpadové hospodářství. 4. Spolupráce DM se pokusí rozšířit spolupráci s podnikateli předpokládá se spolupráce s účastníky balíčku služeb. Tradičně bude sdružení spolupracovst s MAS Podchlumí, MAS Královédvorsko, Labská stezka Cyklisté vítáni, informačními centry, Revitalizací Kuks o.p.s., ostatními DS (Hradecko, Kladské pomezí, Český ráj), Královéhradeckým krajem, SMO Krkonoše, s agenturou CzechTourism a dalšími. 4

5 6. Nástin hospodaření za rok 2013 Přehled hospodaření do října 2013 a podrobně rozepsaný rozpočet naleznete v příloze (příloha č. 1). Doposud činily výdaje za rok 2013: ,- Kč, příjmy dosáhly výše ,- Kč. Rozdíl je ,- Kč, očekávané náklady pro zbytek roku 2013 jsou ,- Kč. 7. Rozpočet 2014 Podrobnosti naleznete v příloze (příloha č. 2). Předpokládané výdaje by v roce 2014 měly činit ,- Kč, předpokládané příjmy by měly být ,- Kč. Rozdíl 562,- Kč. 8. Strategie sdružení Strategii sdružení Podzvičinsko naleznete na Pro rok 2014 je plánováno další zapracování činností, aktualizace a vypracování Akčního plánu. 9. Spolupráce, propagace Tradičně spolupracujeme s MAS Podchlumí, MAS Královédvorsko, Labská stezka Cyklisté vítáni, informačními centry, Revitalizací Kuks o.p.s., ostatními DS (Hradecko, Kladské pomezí, Český ráj), Královéhradeckým krajem, SMO Krkonoše, s agenturou CzechTourism a dalšími. DM se snaží navázat spolupráci s dalšími podnikateli. DM Podzvičinsko propaguje oblast Podkrkonoší na veletrzích cestovního ruchu v Brně, Praze a Hradci Králové. Turistická oblast Podkrkonoší je prezentována na webových stránkách které jsou pravidelně aktualizovány, mimo jiné zde naleznete pozvánky na akce, které se v Podkrkonoší konají, a je vám k dispozici mapový portál. Podzvičinsko zdarma inzeruje v periodikách, jako jsou Krásy Česka, Krkonošská sezóna a Jičínský deník. DM vydává pololetně elektronický Podkrkonošský zpravodaj a elektronický Kalendář akcí. 10. Závěr Do sdružení Podzvičinsko bylo přijato pět nových členů. Bylo hlasováno o návrhu rozpočtu pro rok 2014, který byl přijat v počtu 24 hlasů. PRO 24 PROTI 0 ZDRŽELO SE 0 Všem zúčastněným zástupcům obcí, podnikatelských subjektů a novým členům děkujeme za účast a těšíme se na další spolupráci v roce Diskuze Byla navržena a diskutována možnost vybudování nové rozhledny na Zvičině, jako důležitého turistického cíle v Podkrkonoší. Rovněž byl zmíněn lyžařský areál na Zvičině, jeho současný stav a možnosti vylepšení. 5

6 6 Zapsáno K. Karešová, K. Davidová DM Podzvičinsko

7 7 Příloha č. 1

8 HOSPODAŘEDNÍ 11/2013 Výdaje ,00 MZDY ,00 plný úvazek KD 0,00 poloviční KK z ROP do 7/2013 0,00 účetní 0,00 plný úvazek KD ,00 poloviční KK 3 měsíce-do10/ ,00 mzda účetní DPP-3000, ,00 Provozní náklady ,00 poštovné vč. známek do 10/ ,00 služby - servis, parkovné atd. do 10/ ,00 cestovné do 10/ ,00 mobilní telefon do 10/ ,00 poplatky BÚ, uvěr + úroky do 10/ ,50 provoz webu do 10/ ,50 konference, školení 0,00 Projekty - kofinancování ,00 ROP vč.mzdových ná ,00 KHK dar - akce Zvičina a Cyklojízda ,00 Škola obnovy venkova - semináře do 10/ ,00 Veletrhy 8 750,00 Brno 5 000,00 Praha 3 750,00 PŘÍJMY ,95 členské příspěvky ,00 ROP - tabule spoluúčast 7,5% ,00 provoz - prodej prop.mat., úroky do 10/ ,95 Krkonošské cyklobusy - dar město HK a DK ,00 KHK dar - akce Zvičina a Cyklojízda ,00 Datový sklad - KHK a AS4U.cz ,00 Škola obnovy venkova - semináře ,00 hospodářský výsledek ,95 stav účtu k ,- předpokládané náklady do konce roku ,00 mzdy Karešová 2 měsíce ,00 provoz (poštovné, cestovné, parkovné atd.) 4 000,00 účetní program 6 078,00 nájemné a hovorné a tisk??? ,00 mobilní telefon po 250,- 500,00 poplatky Bú 200,00 provoz webu po 2057, ,00 Krkonošské cyklobusy - spoluúčast ,00 Škola obnovy venkova - semináře ,00 NS Erben II.??? 0,00 8

9 Příloha č. 2 Výdaje Návrh rozpočtu 2014 MZDY předpokl. plný úvazek KD 0,00 poloviční KK ,00 účetní DPP-3000, ,00 pozn. vedení sdružení 30000,00 pozn. Provozní náklady poštovné 2000,00 služby - servis, parkovné atd. 4000,00 cestovné 10000,00 účetní program 6078,00 nájemné a hovorné a tisk 40000,00 mobilní telefon 3000,00 konference, školení 0,00 poplatky BÚ 1500,00 provoz webu 24684,00 ostatní náklady??? Projekty - kofinancování NS Erben 20000,00 Krkkonošské cyklobusy 2014??? 5000,00 předpokl. Akce - Zvičina, cyklojízda atd ,00 předpokl. Veletrhy Brno 3750,00 Praha 3750,00 PŘÍJMY předpokl. členské příspěvky ,00 tržby za prodej služeb??? provoz - prodej prop.mat., úroky 2000,00 Dar na akce - Zvičina a cyklojízda??? Datový sklad - KHK??? ,00 hospodářský výsledek -562 předpokl. 9

10 10

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší 2011-2020

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší 2011-2020 Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší 2011-2020 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ PODZVIČINSKO... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ PODKRKONOŠÍ... 3 3. ZPRACOVÁNÍ STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO

Více

Návrh. Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší/Podzvičinsko 2011-2020

Návrh. Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší/Podzvičinsko 2011-2020 Návrh Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší/Podzvičinsko 2011-2020 OBSAH 1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ PODZVIČINSKO... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ PODZVIČINSKA... 3 3. ZPRACOVÁNÍ STRATEGIE

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.mashradeckyvenkov.cz

PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.mashradeckyvenkov.cz PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 www.mashradeckyvenkov.cz 1 IDENTIFIKAČNÍ 1. ÚDAJE ÚDAJE SPOLEČNOSTI 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI Hradecký venkov, obecně prospěšná společnost Hradecký

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Charakteristika společnosti Orgány a personální zajištění o.p.s. Přehled činností v roce 2013 Členská základna Zpráva o hospodaření Stránka 1 z 13 Charakteristika společnosti:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MAS ORLICKO, z.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MAS ORLICKO, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS ORLICKO, z.s. 2014 2014 OBSAH 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS ORLICKO 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MAS ORLICKO, z.s. 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY 4 I.O MAS ORLICKO, z.s. 6 I. 1. Profil společnosti 7 I.

Více

Zpravodaj. číslo 2, ročník 2009 SLOVO ÚVODEM. Z našich aktivit MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO

Zpravodaj. číslo 2, ročník 2009 SLOVO ÚVODEM. Z našich aktivit MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO číslo 2, ročník 2009 Zpravodaj MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO SLOVO ÚVODEM Blíží se nám konec roku 2009 a nabízí se možnost bilancovat, shrnout, co se nám v letošním roce povedlo a naopak, kde máme ještě

Více

Valná hromada 2010 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Valná hromada 2010 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ Valná hromada 2010 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ Místo konání: Třinec Dne: 26.4.2010 VALNÁ HROMADA 2010 Program jednání a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu Předseda Představenstva Ing. Igor Petrov uvítal všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Úvodní slovo předsedy. strana 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Úvodní slovo předsedy. strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí, ve které se snažíme rekapitulovat poslední rok naší činnosti.

Více

Výroční zpráva. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí

Výroční zpráva. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Výroční zpráva Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. 2010 Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Místní akční skupina LAG Strakonicko občanské sdružení Právní forma:

Více

Partner na cestě k Vašim cílům

Partner na cestě k Vašim cílům regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje Partner na cestě k Vašim cílům Centrum EP Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Československé armády 954/7 500 03 Hradec Králové www.cep-rra.cz Výroční

Více

Místní akční skupina Broumovsko+

Místní akční skupina Broumovsko+ Místní akční skupina Broumovsko+ Výroční zpráva za rok 2009 Obsah výroční zprávy Vážení členové a příznivci,...3 1. Členové a orgány sdružení...4 1.1. Členové sdružení...4 1.2. Orgány sdružení...6 1.3.

Více

Přítomni >> Cáder, Havlíček, Klímová Vaňková, Kuře, Nekvasil, Švejda, Švejdová, Vondráková, Vrzalová, Kučerová

Přítomni >> Cáder, Havlíček, Klímová Vaňková, Kuře, Nekvasil, Švejda, Švejdová, Vondráková, Vrzalová, Kučerová Zápis z jednání výboru MAS Blaník o.s. 24.9. Přítomni >> Cáder, Havlíček, Klímová Vaňková, Kuře, Nekvasil, Švejda, Švejdová, Vondráková, Vrzalová, Kučerová Omluveni >>, Duda, Hosté >> 0 Hosté z řad členů

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013 AKČNÍ PLÁN KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545 242 846,

Více

Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2010

Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2010 Sídlo : Malá 168, 471 24 Mimoň IČO : 26663015 Obsah 1. Obecná charakteristika období 2. Stav členské základny 3. Orgány sdružení 4. Hlavní aktivity

Více

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 1) ÚVOD 2) PŘEHLED ČINNOSTÍ 3) ORGÁNY A MANAGEMENT MAS 4) HOSPODAŘENÍ 5) PŘIPRAVUJEME V ROCE 2009 1 1) Úvod Naše MAS vstoupila

Více

Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007

Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007 Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007 VH 13/2007 Valná hromada MR Hranicko schválila tyto členy komise pro usnesení: Konečný Jiří, Karel Galas, Naděžda Polednová (pro: 16, proti: 0,

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014-2020 -1 Obsah Seznam použitých zkratek... 6 Seznam map... 7 Seznam tabulek... 7 Seznam grafů... 9 1. Úvod

Více

Výroční zpráva MAS Podřipsko za rok 2012

Výroční zpráva MAS Podřipsko za rok 2012 Výroční zpráva MAS Podřipsko za rok 2012 Obsah OBSAH... 2 1. VZNIK A PŘEDSTAVENÍ SDRUŽENÍ... 3 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SDRUŽENÍ... 3 1.2 VZNIK A PŘEDSTAVENÍ SDRUŽENÍ... 3 2. ČLENSKÁ ZÁKLADNA... 4 2.1 PŘIJATÍ

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Místní akční skupiny Český les, o. s. za rok 2009. náměstí Republiky 1 348 02 Bor IČ 266 79 973

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Místní akční skupiny Český les, o. s. za rok 2009. náměstí Republiky 1 348 02 Bor IČ 266 79 973 náměstí Republiky 1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí VÝROČNÍ ZPRÁVA Místní akční skupiny Český les, o. s. za rok 2009 náměstí Republiky 1 Evropský zemědělský

Více

STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA

STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA vytvoření tematicky zaměřené (ovocné) stezky a posílení aktivit venkovských území s využitím společných zájmů partnerů Projekt pro X. kolo výzvy Programu rozvoje venkova Opatření

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s.

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. 4 Posílení absorpční a administrativní kapacity

Více

Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:15 hod Starosta města Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Obsah 1 MAS Mikulovsko 2 Region MAS, obce 3 Členská základna MAS Mikulovsko 5 Činnost

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. občanského sdružení Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko

VÝROČNÍ ZPRÁVA. občanského sdružení Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 Vznik občanského sdružení 2 Poslání občanského sdružení 2 Cíle občanského sdružení 2 Logo sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. spolek Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko

VÝROČNÍ ZPRÁVA. spolek Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko VÝROČNÍ ZPRÁVA spolek Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko 2014 1 OBSAH ÚVOD, ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 Vznik spolku... 3 Kontaktní údaje... 4 Členská základna k 31. 12. 2014... 5 Orgány občanského sdružení...

Více