Starší česká literatura pro Bc JS 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Starší česká literatura pro Bc JS 2006"

Transkript

1 Starší česká literatura pro Bc JS 2006 I. program semestru, seznam primární a sekundární literatury II. středověká kronika Kosmova Kronika česká Ironické prvky v Kosmově podání české prehistorie III. středověká lyrika milostná Tzv. Závišova píseň Charakteristika lyrického subjektu Závišovy písně IV. - život a legenda - Život sv. Kateřiny Symbolika barev v Životě sv. Kateřiny V. zábavná próza 16. století cykly rozprávek o Palečkovi a Enšpíglovi Paleček a Enšpígl dvojí pojetí literárního typu moudrého blázna VI. Setkání bohemistů Smlouva s ďáblem aneb Faustovské ozvěny (nejen) v české literatuře Historia o životu doktora Jana Fausta agresivní text (vyčlenění diskreditace tabuizace) VII. středověké drama Mastičkář Koho a co paroduje staročeský Mastičkář? VIII. středověký spor Tkadleček; Podkoní a žák Paměť žánru sporu ve Tkadlečkovi a Podkoním a žákovi IX. nauková literatura (traktát) doby husitské Jan Hus: Knížky o svatokupectví Implicitní čtenář Husových traktátů X. nauková próza národního humanismu Jan Blahoslav: Filipika proti misomusům Specifika české humanistické literatury XI. barokní próza Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce Labyrint světa a ráj srdce jakožto dílo barokní literatury XII. barokní duchovní lyrika Fridrich Bridel: Co Bůh? Člověk?

2 Bridelův mundus symbolicus podoby barokní tropiky XIII. barokní homiletika Daniel Nitsch: Berla královská Jezu Krista Kompoziční postupy Nitschova kázání

3 Studijní literatura: (FF) Hrabák, J. Havránek, B.: Dějiny české literatury I. ČSAV, Praha Machala, L. Petrů, E.: Panorama české literatury. Rubico, Olomouc Lehár, J. Stich, A. Janáčková, J. Holý, J.: Česká literatura od počátků k dnešku. NLN, Praha (Horáková, M. Kysučan, L.: Literatura I. Scientia, Praha 1997.) Petrů, E.: Zašifrovaná skutečnost. Profil, Ostrava Petrů, E.: Vzrušující skutečnost. Profil, Ostrava Petrů, E.: Zrcadlo skutečnosti. ISV nakladatelství, Praha Petrů, E.: Vzdálené hlasy. Votobia, Olomouc Kolár, J.: Návraty bez konce. Atlantis, Brno Šmahelová, H.: Prolamování struktur. Karolinum, Praha Kopecký, M.: Starší české drama. UJEP, Brno Eco, U.: Umění a krása ve středověké estetice. Argo, Praha Curtius, H. R.: Evropská literatura a latinský středověk. Triáda, Praha Lehár, J.: Česká středověká lyrika. Vyšehrad, Praha Lehár, J.: Nejstarší česká epika. Vyšehrad, Praha Černý, V.: Staročeská milostná lyrika a další studie ze staré české literatury. MF, Praha Nechutová, J.: Latinská literatura českého středověku. Vyšehrad, Praha Jakobson, R.: Verš staročeský. In: Poetická funkce, H&H, Jinočany Thomas, A.: Čechy královny Anny. Česká literatura a společnost v letech Host, Brno Jakobson, R.: Úvahy o básnictví doby husitské. (Měděný věk české poezie. In Poetická funkce. H&H, Jinočany 1995.) Šmahel, F.: Mezi středověkem a renesancí. Argo, Praha Kopecký, M.: Český humanismus. Melantrich, Praha Hlobil, I. Petrů, E.: Humanismus a raná renesance na Moravě. Academia, Praha Kolár, J.: Česká zábavná próza 16. století a tzv. knížky lidového čtení. Academia, Praha 1960.

4 Vašica, J.: České literární baroko. Praha Černý, V.: Až do předsíně nebes. Mladá fronta, Praha Kopecký, M. (ed.): O barokní kultuře. UJEP, Brno Kučera, J. P. Rak, J.: Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře. Brno Kopecký, M.: Slovesnost českého baroka. MU, Brno (Kopecký, M.: Nic stálého přítomného. MU, Brno 1999.) Le Goff, J.: Středověká imaginace. Argo, Praha Le Goff, J. Schmitt, J.-C.: Encyklopedie středověku. Vyšehorad, Praha Bachtin, M. M.: Francoise Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Praha Gurevič, A. J.: Kategorie středověké kultury. MF, Praha (Nebe, peklo, svět?) Huizinga, J.: Podzim středověku. H&H, Jinočany Garin, E.: Renesanční člověk a jeho svět. Vyšehrad, Praha Villari, R.:Barokní člověk a jeho svět. Vyšehrad, Praha Antologie: Havránek, B. Hrabák, J.: Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. ČSAV, Praha Havránek, B. Hrabák, J. Daňhelka, J.: Výbor z české literatury doby husitské I,II. ČSAV, Praha Businská, H.: Renesanční poezie. Academia, Praha Kalista, Z.: České baroko. Praha (Tichá, Z.: Růže, kterouž smrt zavřela. Praha 1971.) (Sládek, M.: Malý svět jest člověk. H&H, Jinočany 1995.) Šváb, M.: Antologie ze starší české literatury. SPN, Praha Plch, J.: Antologie ze starší české literatury. SPN, Praha Lehár, J. Stich, A.: Česká literatura od počátků k dnešku. Kniha textů I. NLN, Praha Horáková, M. Výbor ze staročeských textů I. Slezská univerzita, Opava (Horáková, M.: Literatura I. Scientia, Praha 1996.)

5