Ročník III, číslo 2 SRPEN 2008 Sloupek starosty:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník III, číslo 2 SRPEN 2008 Sloupek starosty:"

Transkript

1 Ročník III, číslo 2 SRPEN 2008 Sloupek starosty: Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás všechny na vrcholu léta, dovolených a prázdnin co nejsrdečněji pozdravil. Máme před sebou ještě jeden prázdninový měsíc, který děti jistě věnují relaxaci a přípravě na nový školní rok a my dospělí více či méně pracovní nebo vyloženě odpočinkové, ale jistě zasloužené dovolené. Věřím, že se Vám všem podaří strávit ji tak, jak jste si celý rok představovali a plánovali a že Vám dodá další sílu a energii do dalších měsíců roku. Nakonec oni ty vánoce nejsou zase až tak daleko. Dovolte mi současně informovat Vás stručně o tom, co se v obci, na úřadě a v obecním zastupitelstvu událo. Jistě jste si všimli, že nová obecní čistička odpadních vod stojí a po několika drobných zádrhelech řádně funguje. Její začlenění do prostoru i samotný vzhled lze hodnotit jako zdařilý. Zkušební provoz byl zahájen k 30. dubnu 2008 a příslušným orgánem byl stanoven na dobu 17-ti měsíců. Zastupitelstvo obce v této souvislosti připravuje zrušení stavební uzávěry v obci, které bude předloženo k projednání na jeho nejbližším zasedání. To byla ta pozitivnější informace. Ta méně veselá je, že provozní náklady nové čističky jsou několikanásobně vyšší a po předběžných propočtech dojde k navýšení poplatků za stočné. Nejsem v této chvíli schopen říci přesnou částku. Výrazně však vzrostly náklady na elektrickou energii, které stará čistička měla minimální. V současné době bylo starostovi a 1 místostarostovi uloženo připravit novou nájemní smlouvu s provozovatelem čističky, kterým zůstává VaK Zápy.

2 Dne 15.června 2008 jsme slavnostně přivítali sedm nových občánků obce a předali jim pamětní dárek. Další vítání pak připravujeme na podzim letošního roku. Musím Vám sdělit, že obec má po velmi dlouhé době nového občana s místem narození Čakovičky, je jím Štěpán Václavík. Jako významný kulturní počin pro obec musím připomenout a vyzdvihnout odhalení nového památného kříže v lokalitě známé jako Na skalách, ke kterému došlo v předvečer termínu zdejší pouti v sobotu dne 21. června Poděkování za obnovení této kulturní památky patří bez diskuse Občanskému sdružení za oživení Čakoviček. Dovoluji si v této souvislosti předložit k zamyšlení návrh a podnět na podstatně výraznější oživení některých tradic, které se v obci drželi a to například již zmíněnou pouť. Program na ni jistě najdeme a zázemí například i v podobě nové restaurace také budeme mít. Rád přivítám všechny podněty a nápady k restauraci této tradice. S počátkem prázdnin jsme pak zahájili II. etapu rekonstrukce naší mateřské školy. Jejím cílem je navýšení kapacity školy o 20 dětí tedy na celkových 45 míst. Myslím, že jsme na zvýšené požadavky rodičů k umisťování dětí do předškolních zařízení reagovali rychleji a lépe než příslušné státní orgány. Věřím, že dnes velmi dobře hodnocená a vyhledávaná školka v Čakovičkách, si tuto reputaci nejen udrží, ale dále posílí. V této souvislosti mi dovolte již v předstihu poděkovat všem, kteří se na rekonstrukci podílejí a to jakýmkoli způsobem investují totiž do dětí Nyní mi dovolte několik informací z posledního květnového zasedání obecního zastupitelstva, které mimo jiné: - Schválilo 1. změnu územního plánu obce Čakovičky, týkala se pouze úprav v objektu firmy STYROTRADE, - Schválilo odprodej pozemků ve vlastnictví obce a příslušnou vyhlášku, kterou se prodej navrhuje realizovat, - Projednalo a schválilo návrh obecního znaku a obecní vlajky, - Projednalo a schválilo rozhodnutí o úhradě regulačních poplatků za pobyt v porodnici pro matku a narozené dítě nebo děti, celé rozhodnutí najdete na internetu nebo se pro informaci obraťte na obecní úřad. 2

3 Pro zlepšení informovanosti občanů je vedle přijatých usnesení zastupitelstva obce na internetu nově zveřejňován i záznam z jednání zastupitelstva, kde naleznete informaci o všech projednávaných bodech. Další zasedání připravujeme na září 2008 a věříme, že místní rekonstruovaná restaurace bude funkční a poskytne tomuto jednání prostory. S potěšením Vás informuji, že se podařilo získat nového obecního kronikáře je jím paní Jaroslava ŘEZÁČOVÁ, představuje se na jiném místě vydání. Dovoluji si vyslovit předsevzetí krásně formulované panem Františkem Roubíkem Dobře vedená kronika má být věrným, nezkreslujícím zrcadlem života obce ve všech jeho složkách, mravním svědomím současníků a pramenem spolehlivého poučení budoucích pokolení.. Jsem přesvědčen, že i naše obec si takovou kroniku zaslouží a bude ji jednou mít. Vážení spoluobčané, obracím se na Vás všechny, kteří můžete a chcete při zakládání kroniky a sběru informací pomoci, abyste se obraceli přímo na novou kronikářku nebo na obecní úřad. Všechny podklady v písemné podobě Vám budou po využití vráceny, pokud se nerozhodnete jinak. Obecní zastupitelstvo na pracovním jednání rozhodlo a zahájilo jednání a práce na změně umístnění velkoobjemových kontejnerů na odpad. Nechci hodnotit kdo, co a jak do těchto nádob vhazuje, ale ke změně nás vedli tyto cíle: - Zlepšit estetický vzhled centra obce tím, že je z tohoto prostoru odstraníme, - Zvýšit počet velkoobjemových kontejnerů celkem na 12 kontejnerů, - Učinit tyto kontejnery pro občany jednotlivých částí obce přístupnější jsou navrhovány tři nové lokality pro kontejnery = 1 ul. Kojetická směr Kojetice u štítu stodoly p. Mašovského, 2 ul. Květinová obecní pozemek, 3 ul. Polní u zahrady mateřské školy. Poslední informací, kterou Vám předkládám je nepříjemná skutečnost týkající se budovy obecního úřadu. Po zjištění průsaku vody do stropů místností obecního úřadu byl zjištěn havarijní stav střechy, kdy izolační vrstvy jsou na několika místech popraskané až 3

4 na beton a celkově se lepenka rozpadá a odlupuje. Stav je do další zimy neudržitelný a musí být řešen celkově novou izolací. Ještě jednou Vám vážení spoluobčané přeji, příjemný zbytek prázdnin a dovolených. Mgr. Vladimír Cikhart Zamyšlení Když tak přemítám o dnešní době, o tom, co nás těší a co nám opravdu přináší radost, pak lze jistě říci, že to opravdu není další úspěšný kšeft nebo nová televize s ještě větší úhlopříčkou. Chodím-li stále ještě malebnou krajinou kolem Čakoviček a pozoruji, jak se ta naše vesnice rozrůstá, jak se k ní nalepují nové části, musím si přiznat, že tu něco schází. Není to jen chybějící vodovod nebo lepší komunikace. To jistě, to je také nutné. Ale je to jakási zabydlenost. Důvěrně známé věci nebo symboly starých časů, které nám koneckonců vytváří domov, nacházíme kolem nás jen poskrovnu. A proto každý památný strom, každý kousek krajiny nebo díla našich předků mají neocenitelný význam. To lidé, kteří tu dříve bydleli, věděli velmi dobře, a proto o vše s láskou a odpovědností tak pečovali. Jsme fascinováni geniem loci navštívíme-li překrásná místa při našich cestách Evropou nebo naší vlastí, kde si to lidé již dávno uvědomili. Proto bych chtěl poděkovat těm, kteří neúnavně prosazují tento přístup i zde. Obnovená kaplička, památný kříž nebo 4

5 uchráněný kousek mokřavy mě fascinují víc než zahrada s umělou závlahou. Zanikne-li totiž schopnost krajiny zadržet vodu, pak jim celé toto nákladné zařízení bude k ničemu. Se zděšením také sleduji výstavbu vila domů u našich sousedů, kde bude tak málo prostoru pro zeleň. Historie zná takové architektonické pokusy, takové stroje na bydlení, které měly tak rády jisté ideologie. Dbejme proto sousedé o naše prostředí co nejlépe, abychom se vraceli rádi domů z cest nebo se rádi pochlubili, přijde-li k nám návštěva. Domov není jen to, co se nachází za dveřmi našeho bytu, domu, či zahrady, ale také naše vesnice a krajina kolem ní a koneckonců z širšího pohledu jsme všichni doma na této Zemi. Pocit radosti z tohoto vědomí musí vyvolat také pocit odpovědnosti. Ing. František Kusák Mateřská škola očima rodičů Je to již rok, co se v mateřské škole udály rozsáhlé změny. Od té doby se toho mnoho událo a děti prožily, snad se mnou rodiče budou souhlasit, krásný školní rok. Naučily se něčemu novému, poznaly nové kamarády a mají spoustu krásných zážitků, které jim nikdo nemůže sebrat. Sama ale nemohu posoudit, jak jsou rodiče s chodem MŠ spokojeni, a proto jsem je požádala o pomoc. Formou anonymního dotazníku rodiče hodnotili, jak se nám uplynulý rok zdařil. Rozdáno bylo 22 dotazníků (rodičům, kteří mají ve školce dvě děti, byl dán pouze jeden dotazník), vráceno jich bylo 18. Výsledky posuďte sami. Rodiče hodnotily známkou 1 5 (1 nejlepší, 5 nejhorší). 5

6 Rodiče hodnotili toto: Jste spokojeni s výchovně vzdělávací činností v MŠ? 16x 2x Je Vaše dítě spokojeno v MŠ? 17x 1x Je dostatečná informovanost rodičů ze strany školy? 15x 3x Jste dostatečně informováni o Vašem dítěti? 16x 2x Zhodnoťte osobní přístup jednotlivých učitelek k Vám, rodičům a k Vašim 17x 1x dětem: Zhodnoťte práci ředitelky školy: 18x Jste spokojeni s množstvím a nabídkou vzdělávacích akcí? 16x 2x Souhlasíte s výjezdy do školy v přírodě? 17x 1x Četli jste Školní vzdělávací program, který máte k dispozici v šatně školy? 14x 1x 1x 2x neče tli Vyhovuje Vám provozní doba v MŠ? 17x 1x Pokuste se ohodnotit MŠ: 15x 3x Zamyslete se, co by Vaše škola mohla Výuka hry na flétnu, pro Vaše děti ve své práci zlepšit, jaké využívání ubrousků po jsou Vaše podněty a připomínky: obědě, větší zapojení rodičů do chodu MŠ, výuka angličtiny, výlety do přírody, domácí úkoly pro děti, akce s rodiči v odpoledních hodinách. Nechci zde vypisovat klady, které na některých dotaznících byly napsány, ale za celý kolektiv za ně mnohokrát děkuji. Pro veřejnost budou tyto dotazníky k nahlédnutí v den otevřených dveří, který se koná od 10 do 18. Všichni jste srdečně zváni. Závěrem 6

7 chci poděkovat všem rodičům, kteří si našli čas na vyplnění dotazníků. Můžeme jim slíbit, že se zamyslíme nad jejich návrhy a budeme se snažit je v co největší míře uskutečnit. Bc. Lenka Hubáčková ředitelka MŠ Kronikářka obce představení. Koncem minulého měsíce jsem byla oslovena panem starostou obce, zda bych mohla psát Kroniku obce Čakovičky. Nabídku jsem přijala a tady je mé malé představení pro ty, kteří mne neznají. Jmenuji se Jaroslava Řezáčová, narodila jsem se v roce 1946 v Ústí n/lab. Do Čakoviček jsem se přistěhovala se svými rodiči v roce Zde jsem prožila své dětství, navštěvovala mateřskou školku a později jsem byla zde zapsána do malotřídní základní školy, postupný ročník. V 1. třídě nás učila paní učitelka Turková a bylo nás celkem 6 prvňáčků. Koncem školního roku však odešla a od 2. ročníku nás začala učit paní učitelka Emilie Čepková. Měšťanskou školu jsem navštěvovala v Kostelci n/lab. Poslední školní rok, 9.třídu, jsem vzhledem k územním změnám okresu nastoupila do Líbeznic, to bylo v roce 1959/60. Po ukončení základní školy jsem byla přijata do ekonomické školy v Mladé Boleslavi, kde jsem v roce 1965 maturovala. Pak následoval nástup do zaměstnání, vdala jsem se a v roce 1966 jsem se odstěhovala do nedaleké Odolené Vody. Tady jsem v AERO Vodochody pracovala jako mzdová účetní a později jako referent personálního odboru. 7

8 Do Čakoviček jsem se stále vracela, pak i se svými dětmi, za rodiči. O životě v obci jsem byla stále informována a řady akcí, které se v obci v té době děly, jsem se účastnila. V Odolené Vodě jsem prožila celých 42 let. Jak se říká dobří holubi se vrací, tak i já jsem se řízením osudu loňského září vrátila. Roky letí, dost pamatuji a dění v Čakovičkách mi není lhostejné, ráda se do tohoto života obce zapojím. Jaroslava ŘEZÁČOVÁ Jak to vidí cestující PID MHD Využívám již 10 let Pražskou integrovanou dopravu (PID), příměstskou linku 351. Za těchto 10 let se v obcích, kterými tato linka projíždí, mnohé změnilo. Přibylo mnoho domů a tím i obyvatelstva, jež tohoto autobusu využívá. Zdá se ale, že jízdní řád tento nárůst nebere na vědomí. Po pár letech v Čakovičkách jsme dosáhli přidání dvou autobusů. Nočního, který zajišťuje odvoz z Prahy, kdy se lidé vracejí z kulturních akcí, a podvečerního, kdy byl časový interval příliš dlouhý. S otevřením metra C v Letňanech jsme se domnívali, že se věci změní k lepšímu. Změnily. Ale pouze pro ty, kteří linku C využívají. Ti, kteří jezdí linkou B (směrem na Vysočany, Harfu, Balabenku, Palmovku atp.), mají dopravu ztíženou. Stažením autobusu 351 ze stanice Českomoravská na Letňany se přestupy na linky 195, 140, 185 a následné tramvaje na Harfě či Palmovce zkomplikovaly. Při ranním příjezdu linky 351 na stanice Fryčovická, Tupolevova, Dobratická či Letňany navazující spoje ujíždějí. Po vyčkání na pozdější spoj (10-15 min), kterým dojedete na Harfu či Palmovku pochopitelně ujedou i linky na těchto stanicích a opět je nutné čekat dalších min. Výsledný čas se rázem prodlouží o min. Do práce tak dorazíte pozdě a ve špatné náladě. Při 8

9 dotazu na DP mi bylo řečeno, že návaznost podle jízdních řádů souhlasí. To je ale pouhá teorie, která neodpovídá praxi. Někteří řidiči vyjíždějí z konečných stanic později a cestující, kteří si navíc u řidiče kupují jízdenky, taktéž prodlouží výsledný čas cesty. Ráno každý z cestujících sleduje displej hodin a modlí se, aby dojel na čas a mohl doslova přeskočit z autobusu na autobus. Při otevření stanice Letňany byl do jízdního řádu sice přidán ranní spoj, který vyjíždí z Neratovic 4:45. Ten je ale při příjezdu do Čakoviček již zcela beznadějně zaplněn. Pokud to vezmeme z druhé strany, tj. z Letňan v odpoledních hodinách, tak z důvodu pozdního příchodu do práce obvykle musíte nadělávat. Kvůli tomu nestihnete ani naplánovaný odpolední autobus, po němž následuje hodinový interval (14:53 15:53). Čekací doba pro dopravní špičku nepředstavitelná. Přitom by pouze stačilo protáhnout spoj, který vyjíždí z Letňan v 15:23 a končí v Měšicích, do Čakoviček. To, co zde popisuji, není pouze můj názor, ale názor mnoha cestujících nejenom z Čakoviček ale i z Nové vsi. Chtěla bych tímto článkem oslovit občany, kteří chtějí jízdní řád změnit k lepšímu, aby se připojili svými připomínkami a oslovili starostu OÚ, který může změny prosadit. Počátečním krokem by bylo prodloužení těch linek, které končí v Měšicích, do konečné stanice Čakovičky a úprava návaznosti dopravních spojů v ranních hodinách. Všude slyším, jak máme šetřit přírodu, nejezdit automobily a využívat MHD, ale to by se musely změnit podmínky alespoň pro těch 60% cestujících, kteří platí v předplatných kupónech Dopravním podnikům značné peněžní částky 1. Soňa Kusáková 1 Zdroj noviny Metro (červenec 2008). 9

10 Poděkování V sobotu, dne jsme se sešli, abychom již třetím rokem společně s našimi dětmi oslavili Mezinárodní den dětí. Dětský den se vydařil, o čemž svědčila značná účast dětí a následně jejich spokojené úsměvy. Máme neuvěřitelné štěstí, že při podobných akcích nemáme o sponzory a dobrovolnou pomoc nouzi. Do práce je nemusíme nutit a vše jim jde od ruky. Nikdo z nich nehledí na čas, ani na jinou odměnu. Kde se s tímto přístupem mohou pochlubit? Jsme rádi, že u nás tací lidé existují. Dovolte nám, vážení čtenáři, abychom všem ještě jednou za pomoc a sponzorské dary srdečně poděkovali. Bez jejich pomoci nelze tak velkou akci zrealizovat. Manželé Pavelkovi 10

11 POŘÁDÁ: Obecní úřad Čakovičky ve spolupráci s dobrovolníky KDY: KDE: STARTOVNÉ: 30. srpna 2008 od hodin (zápis účastníků hodin) obecní rybník (ulice Kojetická) 100,- Kč/prut OBČERSTVENÍ PRO ZÁVODNÍKY ZDARMA oznamuje dne 27. září 2008 se bude konat 3. ročník přespolního běhu o Cenu skřítka Fořtíka Podrobné informace počátkem září na plakátech, ale již dnes můžete začít trénovat! 11

12 Zapůjčím lešení Haki, sestava 10ti kostek, včetně 86 podlážek. Cena dohodou. Mobil: , Tel.: ,,Naše Čakovičky periodikum ev. č. MK ČR E registrované Ministerstvem kultury České republiky dle 7 zák. č. 46/2000 Sb.. Distribuováno zdarma, pro své občany vydal Obecní úřad Čakovičky, Čakovičky č.p. 32, Mratín, tel.: , Za obsahovou a gramatickou správnost uveřejněných příspěvků nesou odpovědnost podepsaní autoři. 12

SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3

SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3 Ročník 2010 Číslo 3 SLOUPEK STAROSTY Vážení spoluobčané, Dostává se k Vám letošní třetí číslo našeho periodika, jeho vydání zakončuje funkční období zastupitelstva obce a nabízí Vám i určité shrnutí uplynulých

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 PSÍ STRÁNKA POPLATKY ZA PSY DO KONCE BŘEZNA STR. 19 ROZHOVOR: MICHAL BROŠ KAŽDÉ NOVÉ SPORTOVIŠTĚ MŮŽE DĚTI VYTÁHNOUT

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 ROČNÍK X. ČÍSLO 4 ČTVRTLETNÍK PROSINEC 2008 Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 Vážení spoluobčané, letošní zima vystřídá podzim dne 21. prosince ve 13 hodin

Více

Štítecký list Číslo 5 Datum vydání: Štíty 9. 10. 2007

Štítecký list Číslo 5 Datum vydání: Štíty 9. 10. 2007 Štítecký list Číslo 5 Datum vydání: Štíty 9. 10. 2007 ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2007 Vážení spoluobčané, setkávání občanů v rámci partnerství měst a obcí má již dlouholetou tradici. Jsem rád, že Vás mohu informovat

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC U NÁS V ČAKOVICÍCH VYDÁVÁ MČ PRAHA - ČAKOVICE LISTOPAD 2007 ZDARMA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC U NÁS V ČAKOVICÍCH VYDÁVÁ MČ PRAHA - ČAKOVICE LISTOPAD 2007 ZDARMA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC U NÁS V ČAKOVICÍCH VYDÁVÁ MČ PRAHA - ČAKOVICE LISTOPAD 2007 ZDARMA Územní plán téma, o kterém se hovoří Na konci října se v sále čakovického

Více

BĚCHOVIC. Tajemství Vánoc. Zpravodaj MČ Praha-Běchovice Číslo 12 Prosinec 2005 AKTUÁLNĚ

BĚCHOVIC. Tajemství Vánoc. Zpravodaj MČ Praha-Běchovice Číslo 12 Prosinec 2005 AKTUÁLNĚ BĚCHOVIC Zpravodaj MČ Praha-Běchovice Číslo 12 Prosinec 2005 Tajemství Vánoc Sedím nad adventním věncem a přemýšlím, čím k nám tento symbol promlouvá. Vázání adventního věnce je poměrně mladým zvykem.

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Stěhování

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

ROSA NA KOLEJÍCH. Apríl 2011. Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě

ROSA NA KOLEJÍCH. Apríl 2011. Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě ROSA NA KOLEJÍCH Apríl 2011 Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě Z OBSAHU: Informace pro občany Babic.......................... 4 Slovo starosty................................... 6 Výpis z usnesení

Více

Zpravodaj mûsta Odolena Voda

Zpravodaj mûsta Odolena Voda 1 Zpravodaj mûsta Sousedé se společně bavili, tentokrát na Vodolce Nevím přesně, kde jsem tento výrok četl a zda jej vůbec ocituji správně, ale zněl asi takto: Technika překonala všechny vzdálenosti, ale

Více

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista.

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista. 9 2013 Libuš a Písnice 1 2 3 4 5 6 1 Počítačové kurzy v rámci projektu Informovaný senior. 2 Hry přátelství v MŠ Mezi Domy. 3 Z rybníka Obecňák bylo vyvezeno 150 m3 bahna. Stálo to jen 50 000 korun. 4

Více

LIBUŠ A PÍSNICE 2011. Foto archív ÚMČ Praha-Libuš, Martin Tůma, Kryštof Štafl, archív o. s. Lačhe Čhave a Jana Váňová

LIBUŠ A PÍSNICE 2011. Foto archív ÚMČ Praha-Libuš, Martin Tůma, Kryštof Štafl, archív o. s. Lačhe Čhave a Jana Váňová 2 LIBUŠ A PÍSNICE 2011 ROZHOVOR S ŘEDITELI ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI PŘEHLED MATEŘSKÝCH ŠKOL SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU POZOR PŘI VRACENÍ PENĚZ V PRODEJNÁCH 1 2 3 4 5 1 1 Jaké problémy

Více

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL Společnost OEZ otevřela 2.3.2011 novou výrobní halu, čímž vzniklo 180 nových pracovních míst... Řemeslnická sobota v Letohradě

Více

říjen 2006 * ročník 12* číslo 2 qséj Vydává Obecní úřad v Batňovicích neprodejné

říjen 2006 * ročník 12* číslo 2 qséj Vydává Obecní úřad v Batňovicích neprodejné říjen 2006 * ročník 12* číslo 2 qséj Vydává Obecní úřad v Batňovicích neprodejné OHLÉDNUTÍ A už je to zase tady. Čtyři roky uplynuly jako voda a my občané - voliči zase půjdeme s volebními lístky zvolit

Více

LISTY LANŠKROUNSKA. Aktuality na www.lanskroun.eu. 6/XIII BŘEZEN 2013 CENA 12 Kč

LISTY LANŠKROUNSKA. Aktuality na www.lanskroun.eu. 6/XIII BŘEZEN 2013 CENA 12 Kč LISTY LANŠKROUNSKA 6/XIII BŘEZEN 2013 CENA 12 Kč Jigme Tenzin (vlevo) drží v ruce nádobku, ve které se připravuje tradiční tibetský čaj. Vpravo Mgr. Karin Majerová z M.O.S.T., o.s., které podporuje chudé

Více

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE SPOLEČNĚ S OBČANY ZA LEHOVEC PŘÍVĚTIVĚJŠÍ STR. 04 05 Z MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 DALA RUKU NA TO STR. 15 POZVÁNKA PLECHÁRNU ROZEZNÍ KÜHNŮV DĚTSKÝ

Více

cena 5 Kč 9/2010 OTEVŘENÍ PRAŽSKÉHO OKRUHU Baletky ZUŠ v Itálii Rozhovor: Oldřich Vlček

cena 5 Kč 9/2010 OTEVŘENÍ PRAŽSKÉHO OKRUHU Baletky ZUŠ v Itálii Rozhovor: Oldřich Vlček cena 5 Kč 9/2010 OTEVŘENÍ PRAŽSKÉHO OKRUHU Baletky ZUŠ v Itálii Rozhovor: Oldřich Vlček ZBRASLAVSKÉ NOVINY 9/2010 Editorial Milé čtenářky, milí čtenáři! Po mnoha měsících stavebního ruchu, objížděk a provizorií

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 áåòéêåé Duben 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 TÉMA MĚSÍCE str. 4-5 Rozpočet 2015: prioritou je školství a údržba

Více

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu číslo 3 / 2013 Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu 7. září 2013 zažila Sibřina nevšední zážitek. V rámci II. ročníku Sibřinského loučení s létem, které připravilo o. s. Sibrin spolu s dalšími

Více

Slezskoostravské. měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XVI březen 2009 zdarma

Slezskoostravské. měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XVI březen 2009 zdarma Slezskoostravské noviny ANTOŠOVICE HEŘMANICE HRUŠOV KOBLOV KUNČICE KUNČIČKY MUGLINOV měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XVI březen 2009 zdarma Slezská má nové ulice O prvňáčky nouze není

Více

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin.

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin. Vimperské noviny Vydává město Vimperk 7 8/2015 Ročník XX Zdarma Územní plán Vimperk Již několikrát bylo psáno na stránkách těchto novin o územním plánu Vimperk. Jenom pro zopakování uvádím, že rozhodnutí

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více