Regionální odbor západních Čech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální odbor západních Čech"

Transkript

1 ZDRAVOTNICTVÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE 2000 Tachov Plzeň sever Rokycany Zpracoval regionální odbor západních Čech Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR nám. Míru 3, Plzeň ÚZIS ČR, 2001 Počet výtisků: 100 Regionální odbor západních Čech Domažlice Klatovy Plzeň Plzeň jih ÚZIS ČR 2001

2 Obsah: Úvod... 3 Údaje o počtu absolventů Lékařské fakulty UK Plzeň a zdravotnických škol v Plzeňském kraji...5 Vysvětlivky symbolů v tabulkách Zdravotnictví... 6 Nemocnice s počty lůžek v Plzeňském kraji... 7 Odborné léčebné a ošetřovací ústavy... 7 Tabulková část Zdravotnictví Plzeňského kraje... 8 Zdravotnictví okresu Domažlice...10 Zdravotnictví okresu Klatovy...12 Zdravotnictví okresu Plzeň město...14 Zdravotnictví okresu Plzeň jih...16 Zdravotnictví okresu Plzeň sever...18 Zdravotnictví okresu Rokycany Zdravotnictví okresu Tachov Zdravotnictví ostatních rezortů Financování zdravotnictví v ČR v roce 1998 až Grafická část Počet živě narozených na obyvatel Kojenecká úmrtnost na živě narozených Úmrtnost na obyvatel Potratovost na žen fertilního věku Počet obyvatel na 1 lékárnu Počet ambulantních vyšetření na 1 obyvatele Počet obyvatel na 1 lékaře (přepočtený počet) Počet lůžek v nemocnicích na 10 tisíc obyvatel Evidenční počet pracovníků ve zdravotnictví (stát.+nestát.) na 10 tis. obyvatel Průměrná měsíční mzda v Kč (státní+obecní) Průměrná ošetřovací doba v nemocnicích (ve dnech) Náklady na jeden ošetřovací den nemocnice Zkratky, definice pojmů

3 2

4 ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ ZÁPADNÍCH ČECH nám. Míru 3 tel.:019/ Plzeň fax:019/ Úvod Od roku 1990 vydáváme tento přehled základních údajů o zdravotnictví západních Čech a jejich jednotlivých okresů. Zpětně jsme tyto přehledy zpracovali i za roky 1960, 1970 a Nyní vydáváme tuto publikaci za rok Protože došlo k ustanovení nových krajů, jsou publikace dvě, za Plzeňský kraj a Karlovarský kraj. Obsahují základní údaje za jednotlivé okresy, vzniklé sčítáním údajů za jednotlivá zdravotnická zařízení s vlastní právní subjektivitou státní (MZ a okresní) a nestátní (obecní a soukromá). Počet těchto zařízení v Plzeňském kraji přesahuje Sběr statistických dat je při tak velkém množství zpravodajských jednotek obtížný a zpracování zdlouhavé. Zařízení přímo řízená Ministerstvem zdravotnictví jsou započtena do tabulek jednotlivých okresů, na jejichž území se nacházejí (v okrese Plzeň město Fakultní nemocnice Plzeň, ÚSZS Plzeň, KHS Plzeň a začleněné ZZ Psych. léčebny Dobřany se sídlem ve městě Plzeň, v okrese Plzeň jih Psych. léčebna Dobřany a v Rokycanech Léčebna TRN Janov.). Tabulka Zdravotnictví Plzeňského kraje je pak součtem údajů z tabulek sedmi okresů. Stejně jsou zpracovány grafy. V předkládané publikaci jsou základní přehledy o demografické situaci, o počtu zdravotnických zařízení, o počtu lůžek, o počtu lékařů, o evidenčním počtu pracovníků, o průměrných měsíčních mzdách a o zdravotním stavu obyvatel. Tyto údaje jsou za rezort zdravotnictví. Údaje za jiné rezorty (doprava, obrana, spravedlnost a vnitro) jsou uvedeny na dvou samostatných stránkách a nejsou započteny v součtové tabulce kraje. Data jsou uvedena v úhrnu za Plzeňský kraj i za jednotlivé okresy. V okresních přehledech jsou uvedeny i náklady na jeden ošetřovací den jednotlivých nemocnic a léčeben dlouhodobě nemocných (LDN), pokud tato zařízení poskytla data pro výpočet tohoto údaje. Jde o údaj, který využívá data ze základních statistických výkazů E(MZ)604 o ekonomice zdravotnického zařízení (dále ZZ), které vede podvojné účetnictví (dále jen E604) a L(MZ)102 o lůžkovém fondu ZZ a jeho využití (dále jen L102). Náklady na 1 ošetřovací den pak byly spočteny podle následujícího vzorce: N1OD = L*{1+(J+N)/(L+A)} / OD, kde L = náklady na lůžkovou zdravotní péči (viz výkaz E604, r 29, sl. 2) J = náklady na jinou zdravotní péči (viz výkaz E604, r.29, sl. 4) N = náklady na nezdravotní výkony (viz výkaz E604, r. 29, sl. 5) A = náklady na ambulantní péči (viz výkaz E604, r. 29, sl. 3) OD = počet ošetřovacích dnů (viz výkaz L102, r. 21, sl. 13) Pokud lůžkové ZZ bylo začleněným zařízením, jeho ošetřovací dny byly napočteny do počtu ošetřovacích dnů právního subjektu. 3

5 Tato metoda není sice zcela exaktní z pohledu ekonomů, ale za předpokladu správného vykázání požadovaných údajů zpravodajskými jednotkami může poskytnout orientační hodnoty nákladů na 1 ošetřovací den. Na samostatných listech jsou uvedeny organizace jiných rezortů (obrany, vnitra, dopravy a spravedlnosti) a Financování zdravotnictví v ČR v letech 1998 až Údaje o financování zdravotnictví jsou dostupné jen za celý stát, nikoliv za jednotlivé okresy. V závěru publikace jsou uvedeny sloupcové grafy, ukazující některé údaje za jednotlivé okresy, ve kterých jsou vidět poměrně značné rozdíly. Publikaci připravilo Regionální pracoviště ÚZIS ČR Plzeň z údajů Národního zdravotnického informačního systému (NZIS), Českého statistického úřadu, České správy sociálního zabezpečení, ze Státního závěrečného účtu, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Ústavu pro informace ve vzdělávání v Praze a KHS Plzeň. Kromě této publikace zpracovává Regionální odbor ÚZIS ČR Plzeň každý rok i rozsáhlejší českoanglickou Zdravotnickou ročenku západní Čechy (od roku 2000 Zdravotnickou ročenku Plzeňského kraje a Zdravotnickou ročenku Karlovarského kraje) a několik monotematických publikací. Centrální pracoviště našeho ústavu v Praze pak publikuje řadu publikací celostátních. Všechny tyto publikace jsou dostupné v lékařských knihovnách a na pracovištích ÚZIS ČR. Některé údaje jsou předávány do Světové zdravotnické organizace (WHO), která publikuje mezinárodní srovnání. Rok 2000 je zpracován za nové kraje Plzeňský a Karlovarský. Pokud není uvedeno jinak, prezentované údaje se týkají roku 2000 a jsou napočteny na obyvatelstvo k 1.7. Údaje týkající se zdravotnických zařízení a pracovníků jsou uváděny k Plzeň, září

6 Údaje o počtu absolventů Lékařské fakulty UK Plzeň a zdravotnických škol v Plzeňském kraji Tato publikace vždy obsahovala údaje o absolventech Lékařské fakulty UK Plzeň a o absolventech zdravotnických škol v západních Čechách. Domníváme se, že tyto údaje jsou pro celkový pohled na zdravotnictví regionu důležité a proto je zde uvádíme tak, jak nám je poskytl Ústav pro informace ve vzdělávání v Praze. Absolventi Lékařské fakulty UK Plzeň, školní rok 1999/2000: Počet Všeobecné lékařství 78 Stomatologie 18 Bakalářské studium 59 Zdravotnické školy v Plzeňském kraji ve školním roce 1999/2000: Počet Střední odborné zdravotnické školy 3 Počty absolventů 21 Vyšší odborné zdravotnické školy 2 Počty absolventů 136 5

7 Vysvětlivky: a za recepty a poukazy vč. doplatků, volný prodej b včetně vyšetření LSPP c údaj bez cizinců a bezdomovců d TBC nově zjištěná + recidivy, bakteriologicky ověřená i neověřená; údaj za region včetně cizinců a bezdomovců e předběžné údaje za rok 1999 f živě narození s vrozenou vadou (resp. počet hlášených vrozených vad) zjištěnou do 1 roku života g počet žen užívajících antikoncepci hormonální i nitroděložní ke zveřejnění údajů nebyl dán souhlas. údaj není k dispozici 6

8 Nemocnice s počty lůžek k Domažlice 189 DC interní 60, dětské 17, ženské 36, chirurgické 46, AR 4, ošetřovatelská péče 26 Klatovy KT zveřejnění údajů nebylo nemocnicí povoleno! Sušice o.p.s. 175 interní 50, chirurgické 44, radioterapeutické 36, ošetřovatelská péče 45 Plzeň Fakultní nemocnice 1495 PM interní 208, klinické farmakologie 26, geriatrie 51, infekční 70, TRN 55, nervové 55, psychiatrické 70, nemocí z povolání 9, dětské 78, ženské 114, novorozenecké 68, chirurgické 130, neurochirurgické 53, plastické chirurgie 21,AR 11, ortopedické 108, urologické 56, ORL 56, oční 57, zubní 14, kožní 56, radioterapeutické 65, klinické hematologie 35, rehabilitační 29 Plze ň Privamed s.r.o. 178 interní 120, nervové 30, rehabilita ční 28 Plzeň Mulačova s.r.o. zveřejnění údajů nebylo nemocnicí povoleno! Plzeň U sv. Jiří zveřejnění údajů nebylo nemocnicí povoleno! Stod 224 PJ interní 60, dětské 32, ženské 35, chirurgické 45, ošetřovatelské péče 40, sociální hospitalizace 12 Rokycany 226 RO interní 96, dětské 35, ženské 34, chirurgické 61 Planá 168 TC interní 54, dětské 30, ženské 30, chirurgické 44, intenzivní péče 10 Planá, následná péče 100 následná péče 100 Odborné léčebné a ošetřovací ústavy s počty lůžek k Nemocnice Horažďovice 140 KT léčebna dlouhodobě nemocných Plzeň Privamed s.r.o. 200 PM léčebna dlouhodobě nemocných Janov 226 RO léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Dobřany 1320 PJ léčebna psychiatrická 7

9 Zdravotnictví Plzeňský kraj 1 Demografie 50 Lékárenská péče celkem 2 Počet obyvatel k Počet obyvatel na 1 lékárnu z toho : ženy Farmaceuti (PP) 233,21 4 Počet obyvatel k Farmaceut. laboranti (PP) 230,65 5 z toho: ženy celkem Počet exped. receptů a poukazů z toho: ženy 1549 let a Tržby za léčiva a PZT na 1 obyvatele děti (014 let) Lůžka 8 dorost (1519 let) Lůžka v resortu zdrav. celkem Index stáří 121,6 58 v tom: nemocnice celkem Mrtvě narození na 10 tis. ob. k ,8 11 Živě narození z toho: privátní nemocnice na obyvatel 8,9 61 LDN Zemřelí do 28 dnů léčebny TRN na živě narozených 3,3 63 psychiatrické léčebny Zemřelí do 1 roku lázeňské léčebny na živě narozených 5,1 65 ostatní lůžková zařízení Zemřelí celkem Lékaři (PP) 18 na obyvatel 10,8 67 Lůžková péče celkem 468,01 19 z toho: novotvary v tom: nemocnice 395,98 20 nemoci oběhové LDN 9,98 21 poranění a otravy léčebny TRN 10,34 22 Standardizovaná úmrtnost celkem 896,8 71 psychiatrické léčebny 44,23 23 z toho: muži 1 144,1 72 lázeňské léčebny 5,40 24 ženy 704,7 73 ostatní lůžková zařízení 2,08 25 Potraty Ambulantní péče celkem 1 502,25 26 na žen fertilního věku (1549 let) 18,9 75 v tom: amb. části nemocnic 361,79 27 z toho: UPT amb. části ost. lůžkových zařízení 6,86 28 na žen fertilního věku 13,3 77 samostatná amb. zařízení celkem 1 133,60 29 Sňatky z toho: PL pro dospělé 238,42 30 na obyvatel 5,7 79 PL pro děti a dorost 104,04 31 Rozvody PL stomatolog 339,93 32 na obyvatel 3,0 81 PL gynekolog 44,95 33 Počty zdravotnických zařízení 82 ost. special.(bezsvls) 262,00 34 Nemocnice SVLS 177,65 35 z toho: privátní 3 84 Ostatní zdravotnická zařízení 76,11 36 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 2 85 Evidenční počet pracovníků (PP) 37 Léčebny TRN 1 86 Pracovníci v resortu zdrav. celkem ,45 38 Psychiatrické léčebny 1 87 v tom: lékaři 2 046,37 39 Lázeňské léčebny 1 88 farmaceuti 234,21 40 Ostatní lůžková zařízení 1 89 zdrav. prac. s jiným VŠ vzděl. 5,10 41 Samostatná ambulantní zařízení jiní odborní pracovníci 42 Kojenecké ústavy a dětské domovy 2 (VŠ, SŠ vč. dentistů) 199,80 43 Dětská centra a stacionáře 5 91 SZP 5 634,53 44 Stacionáře pro dospělé 1 92 NZP 369,47 45 Zvláštní zdrav. zařízení ostatní PZP 963,80 46 Lékárny pedagogičtí pracovníci 3,39 47 Výdejny léků a PZT THP 834,63 48 Hygienická služba 8 96 dělníci a provozní pracovníci 1 524,15 49 Ostatní zdravotnická zařízení 2 ## 8

10 Zdravotnictví Plzeňský kraj 97 Průměrná měsíční mzda v Kč 135 Nemocnice celkem 98 Celkem počet lůžek k z toho: lékaři počet hospitalizovaných SZP prům. obs. lůžka na 1 úvazek lékaře/den 5,9 101 Doplňující ukazatele 139 prům. obs. lůžka na 1 SZP u lůžka/den 1,5 102 b Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči 140 využití lůžek ve dnech 254,3 (bez SVLS) průměrná ošetřovací doba 9,2 103 b na 1 obyvatele 14,4 142 náklady na 1 ošetřovací den. 104 Výdaje VZP na 1 standardizovaného pojištěnce OLÚ celkem počet lůžek k Zdravotní stav 145 počet hospitalizovaných Pracovní neschopnost 146 prům. obs. lůžka na 1 úvazek lékaře/den 24,9 107 prům. počet nemocensky pojištěných prům. obs. lůžka na 1 SZP u lůžka/den 3,9 108 hlášené případy absolutně využití lůžek ve dnech 318,4 109 na 100 pojištěnců 90,9 149 průměrná ošetřovací doba 103,1 110 průměrné trvání 1 případu 26,1 150 náklady na 1 ošetřovací den. 111 průměrné % pracovní neschopnosti 6, Hlášená onemocnění 113 jiné infekce způsobené salmonelami (A02) spála (A38) virová encefalitida přen.klíšťaty (A84) plané neštovice (B01) zarděnky (B06) akutní virová hepatitida A (B15) akutní virová hepatitida B (B16) virová hepatitida ostatní (B1719) epidemický zánět příušnic (B26) infekční mononukleóza (B27) scabies svrab (B86) bakteriální meningitida (G00) c syfilis (A5053) c gonokoková infekce (A54) d TBC celkem (A1519) z toho: dýchacího ústrojí (A1516) e zhoubné novotvary a nov. in situ (C0097)(D0009) Sebevraždy (X6084) f Živě narození s vrozenou vadou f Počet hlášených vrozených vad Počet léčených diabetiků k g Počet žen užívajících antikoncepci k ## 9

11 Zdravotnictví okresu Domažlice 1 Demografie 50 Lékárenská péče celkem 2 Počet obyvatel k Počet obyvatel na 1 lékárnu z toho : ženy Farmaceuti (PP) 16,83 4 Počet obyvatel k Farmaceut. laboranti (PP) 20,98 5 z toho: ženy celkem Počet exped. receptů a poukazů z toho: ženy 1549 let a Tržby za léčiva a PZT na 1 obyvatele děti (014 let) Lůžka 8 dorost (1519 let) Lůžka v resortu zdrav. celkem Index stáří 109,2 58 v tom: nemocnice celkem Mrtvě narození 59 na 10 tis. ob. k ,3 11 Živě narození z toho: privátní nemocnice 12 na obyvatel 10,1 61 LDN 13 Zemřelí do 28 dnů 2 62 léčebny TRN 14 na živě narozených 3,4 63 psychiatrické léčebny 15 Zemřelí do 1 roku 2 64 lázeňské léčebny 16 na živě narozených 3,4 65 ostatní lůžková zařízení 17 Zemřelí celkem Lékaři (PP) 18 na obyvatel 10,4 67 Lůžková péče celkem 19,85 19 z toho: novotvary v tom: nemocnice 19,85 20 nemoci oběhové LDN 21 poranění a otravy léčebny TRN 22 Standardizovaná úmrtnost celkem 894,8 71 psychiatrické léčebny 23 z toho: muži 1 108,8 72 lázeňské léčebny 24 ženy 706,4 73 ostatní lůžková zařízení 25 Potraty Ambulantní péče celkem 106,61 26 na žen fertilního věku (1549 let) 15,7 75 v tom: amb. části nemocnic 11,50 27 z toho: UPT amb. části ost. lůžkových zařízení 28 na žen fertilního věku 10,5 77 samostatná amb. zařízení celkem 95,11 29 Sňatky z toho: PL pro dospělé 26,00 30 na obyvatel 6,1 79 PL pro děti a dorost 10,60 31 Rozvody PL stomatolog 30,16 32 na obyvatel 2,7 81 PL gynekolog 5,00 33 Počty zdravotnických zařízení 82 ost. special.(bezsvls) 22,25 34 Nemocnice 1 83 SVLS 5,30 35 z toho: privátní 84 Ostatní zdravotnická zařízení 3,33 36 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 85 Evidenční počet pracovníků (PP) 37 Léčebny TRN 86 Pracovníci v resortu zdrav. celkem 669,70 38 Psychiatrické léčebny 87 v tom: lékaři 129,79 39 Lázeňské léčebny 88 farmaceuti 17,53 40 Ostatní lůžková zařízení 89 zdrav. prac. s jiným VŠ vzděl. 41 Samostatná ambulantní zařízení jiní odborní pracovníci 42 Kojenecké ústavy a dětské domovy (VŠ, SŠ vč. dentistů) 5,52 43 Dětská centra a stacionáře 91 SZP 345,14 44 Stacionáře pro dospělé 92 NZP 6,00 45 Zvláštní zdrav. zařízení ostatní 2 93 PZP 36,67 46 Lékárny pedagogičtí pracovníci 47 Výdejny léků a PZT 1 95 THP 34,72 48 Hygienická služba 1 96 dělníci a provozní pracovníci 94,33 49 Ostatní zdravotnická zařízení ## 10

12 Zdravotnictví okresu Domažlice 97 Průměrná měsíční mzda v Kč 135 Nemocnice Domažlice státní 98 Celkem počet lůžek k z toho: lékaři počet hospitalizovaných SZP prům. obs. lůžka na 1 úvazek lékaře/den 7,2 101 Doplňující ukazatele 139 prům. obs. lůžka na 1 SZP u lůžka/den 1,4 102 b Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči 140 využití lůžek ve dnech 276,9 (bez SVLS) průměrná ošetřovací doba 8,7 103 b na 1 obyvatele 12,3 142 náklady na 1 ošetřovací den Výdaje VZP na 1 standardizovaného pojištěnce Zdravotní stav Pracovní neschopnost prům. počet nemocensky pojištěných hlášené případy absolutně na 100 pojištěnců 91,1 110 průměrné trvání 1 případu 25,1 111 průměrné % pracovní neschopnosti 6, Hlášená onemocnění 113 jiné infekce způsobené salmonelami (A02) spála (A38) virová encefalitida přen.klíšťaty (A84) plané neštovice (B01) zarděnky (B06) 118 akutní virová hepatitida A (B15) 119 akutní virová hepatitida B (B16) 120 virová hepatitida ostatní (B1719) epidemický zánět příušnic (B26) 122 infekční mononukleóza (B27) scabies svrab (B86) bakteriální meningitida (G00) c syfilis (A5053) c gonokoková infekce (A54) d TBC celkem (A1519) z toho: dýchacího ústrojí (A1516) e zhoubné novotvary a nov. in situ (C0097)(D0009) Sebevraždy (X6084) f Živě narození s vrozenou vadou f Počet hlášených vrozených vad Počet léčených diabetiků k g Počet žen užívajících antikoncepci k ## 11

13 Zdravotnictví okresu Klatovy 1 Demografie 50 Lékárenská péče celkem 2 Počet obyvatel k Počet obyvatel na 1 lékárnu z toho : ženy Farmaceuti (PP) 36,39 4 Počet obyvatel k Farmaceut. laboranti (PP) 27,31 5 z toho: ženy celkem Počet exped. receptů a poukazů z toho: ženy 1549 let a Tržby za léčiva a PZT na 1 obyvatele děti (014 let) Lůžka 8 dorost (1519 let) Lůžka v resortu zdrav. celkem Index stáří 124,6 58 v tom: nemocnice celkem Mrtvě narození 3 59 na 10 tis. ob. k ,3 11 Živě narození z toho: privátní nemocnice 12 na obyvatel 8,8 61 LDN Zemřelí do 28 dnů 2 62 léčebny TRN 14 na živě narozených 2,6 63 psychiatrické léčebny 15 Zemřelí do 1 roku 3 64 lázeňské léčebny 16 na živě narozených 3,9 65 ostatní lůžková zařízení 17 Zemřelí celkem Lékaři (PP) 18 na obyvatel 11,8 67 Lůžková péče celkem 71,24 19 z toho: novotvary v tom: nemocnice 67,91 20 nemoci oběhové LDN 3,33 21 poranění a otravy léčebny TRN 22 Standardizovaná úmrtnost celkem 917,4 71 psychiatrické léčebny 23 z toho: muži 1 182,3 72 lázeňské léčebny 24 ženy 711,8 73 ostatní lůžková zařízení 25 Potraty Ambulantní péče celkem 207,41 26 na žen fertilního věku (1549 let) 17,4 75 v tom: amb. části nemocnic 46,75 27 z toho: UPT amb. části ost. lůžkových zařízení 1,50 28 na žen fertilního věku 12,6 77 samostatná amb. zařízení celkem 159,16 29 Sňatky z toho: PL pro dospělé 40,15 30 na obyvatel 5,3 79 PL pro děti a dorost 18,74 31 Rozvody PL stomatolog 51,82 32 na obyvatel 2,5 81 PL gynekolog 6,80 33 Počty zdravotnických zařízení 82 ost. special.(bezsvls) 31,40 34 Nemocnice 2 83 SVLS 21,70 35 z toho: privátní 84 Ostatní zdravotnická zařízení 6,09 36 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 1 85 Evidenční počet pracovníků (PP) 37 Léčebny TRN 86 Pracovníci v resortu zdrav. celkem 1 579,32 38 Psychiatrické léčebny 87 v tom: lékaři 284,74 39 Lázeňské léčebny 88 farmaceuti 36,39 40 Ostatní lůžková zařízení 89 zdrav. prac. s jiným VŠ vzděl. 41 Samostatná ambulantní zařízení jiní odborní pracovníci 42 Kojenecké ústavy a dětské domovy (VŠ, SŠ vč. dentistů) 31,90 43 Dětská centra a stacionáře 91 SZP 840,83 44 Stacionáře pro dospělé 92 NZP 41,00 45 Zvláštní zdrav. zařízení ostatní PZP 88,97 46 Lékárny pedagogičtí pracovníci 47 Výdejny léků a PZT 2 95 THP 113,07 48 Hygienická služba 1 96 dělníci a provozní pracovníci 142,42 49 Ostatní zdravotnická zařízení ## 12

14 Zdravotnictví okresu Klatovy 97 Průměrná měsíční mzda v Kč 135 Nemocnice s poliklinikou Klatovy státní 98 Celkem počet lůžek k z toho: lékaři počet hospitalizovaných 100 SZP prům. obs. lůžka na 1 úvazek lékaře/den 101 Doplňující ukazatele 139 prům. obs. lůžka na 1 SZP u lůžka/den 102 b Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči 140 využití lůžek ve dnech (bez SVLS) průměrná ošetřovací doba 103 b na 1 obyvatele 13,8 142 náklady na 1 ošetřovací den 104 Výdaje VZP na 1 standardizovaného pojištěnce Nemocnice Sušice o.p.s. nestátní počet lůžek k Zdravotní stav 145 počet hospitalizovaných Pracovní neschopnost 146 prům. obs. lůžka na 1 úvazek lékaře/den 8,8 107 prům. počet nemocensky pojištěných prům. obs. lůžka na 1 SZP u lůžka/den 2,1 108 hlášené případy absolutně využití lůžek ve dnech 303,8 109 na 100 pojištěnců 87,6 149 průměrná ošetřovací doba 11,1 110 průměrné trvání 1 případu 27,0 150 náklady na 1 ošetřovací den průměrné % pracovní neschopnosti 6, Nemocnice Horažďovice (LDN) státní 112 Hlášená onemocnění 152 počet lůžek k jiné infekce způsobené salmonelami 153 počet hospitalizovaných 296 (A02) prům. obs. lůžka na 1 úvazek lékaře/den 39,4 114 spála (A38) prům. obs. lůžka na 1 SZP u lůžka/den 3,7 115 virová encefalitida přen.klíšťaty (A84) využití lůžek ve dnech 342,7 116 plané neštovice (B01) průměrná ošetřovací doba 162,1 117 zarděnky (B06) náklady na 1 ošetřovací den akutní virová hepatitida A (B15) akutní virová hepatitida B (B16) virová hepatitida ostatní (B1719) epidemický zánět příušnic (B26) infekční mononukleóza (B27) scabies svrab (B86) bakteriální meningitida (G00) c syfilis (A5053) c gonokoková infekce (A54) d TBC celkem (A1519) z toho: dýchacího ústrojí (A1516) e zhoubné novotvary a nov. in situ (C0097)(D0009) Sebevraždy (X6084) f Živě narození s vrozenou vadou f Počet hlášených vrozených vad Počet léčených diabetiků k g Počet žen užívajících antikoncepci k ## 13

15 Zdravotnictví okresu Plzeň město 1 Demografie 50 Lékárenská péče celkem 2 Počet obyvatel k Počet obyvatel na 1 lékárnu z toho : ženy Farmaceuti (PP) 106,90 4 Počet obyvatel k Farmaceut. laboranti (PP) 114,93 5 z toho: ženy celkem Počet exped. receptů a poukazů z toho: ženy 1549 let a Tržby za léčiva a PZT na 1 obyvatele děti (014 let) Lůžka 8 dorost (1519 let) Lůžka v resortu zdrav. celkem Index stáří 142,6 58 v tom: nemocnice celkem Mrtvě narození 2 59 na 10 tis. ob. k ,2 11 Živě narození z toho: privátní nemocnice na obyvatel 8,0 61 LDN Zemřelí do 28 dnů 6 62 léčebny TRN 14 na živě narozených 4,5 63 psychiatrické léčebny 15 Zemřelí do 1 roku 7 64 lázeňské léčebny 16 na živě narozených 5,2 65 ostatní lůžková zařízení Zemřelí celkem Lékaři (PP) 18 na obyvatel 10,6 67 Lůžková péče celkem 249,56 19 z toho: novotvary v tom: nemocnice 240,83 20 nemoci oběhové LDN 6,65 21 poranění a otravy léčebny TRN 22 Standardizovaná úmrtnost celkem 853,3 71 psychiatrické léčebny 23 z toho: muži 1 055,9 72 lázeňské léčebny 24 ženy 686,7 73 ostatní lůžková zařízení 2,08 25 Potraty Ambulantní péče celkem 761,27 26 na žen fertilního věku (1549 let) 20,1 75 v tom: amb. části nemocnic 260,78 27 z toho: UPT amb. části ost. lůžkových zařízení 28 na žen fertilního věku 14,2 77 samostatná amb. zařízení celkem 500,49 29 Sňatky z toho: PL pro dospělé 68,81 30 na obyvatel 6,2 79 PL pro děti a dorost 29,50 31 Rozvody PL stomatolog 142,29 32 na obyvatel 3,5 81 PL gynekolog 19,40 33 Počty zdravotnických zařízení 82 ost. special.(bezsvls) 146,26 34 Nemocnice 4 83 SVLS 122,49 35 z toho: privátní 3 84 Ostatní zdravotnická zařízení 58,03 36 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 1 85 Evidenční počet pracovníků (PP) 37 Léčebny TRN 86 Pracovníci v resortu zdrav. celkem 6 056,02 38 Psychiatrické léčebny 87 v tom: lékaři 1 068,86 39 Lázeňské léčebny 88 farmaceuti 107,20 40 Ostatní lůžková zařízení 1 89 zdrav. prac. s jiným VŠ vzděl. 3,10 41 Samostatná ambulantní zařízení jiní odborní pracovníci 42 Kojenecké ústavy a dětské domovy 1 (VŠ, SŠ vč. dentistů) 120,88 43 Dětská centra a stacionáře 5 91 SZP 2 920,93 44 Stacionáře pro dospělé 1 92 NZP 180,60 45 Zvláštní zdrav. zařízení ostatní 7 93 PZP 504,84 46 Lékárny pedagogičtí pracovníci 3,39 47 Výdejny léků a PZT 6 95 THP 457,78 48 Hygienická služba 4 96 dělníci a provozní pracovníci 688,44 49 Ostatní zdravotnická zařízení 1 ## 14

16 Zdravotnictví okresu Plzeň město 97 Průměrná měsíční mzda v Kč 135 Fakultní nemocnice Plzeň Přímo řízená MZ 98 Celkem počet lůžek k z toho: lékaři počet hospitalizovaných SZP prům. obs. lůžka na 1 úvazek lékaře/den 5,2 101 Doplňující ukazatele 139 prům. obs. lůžka na 1 SZP u lůžka/den 1,4 102 b Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči 140 využití lůžek ve dnech 248,6 (bez SVLS) průměrná ošetřovací doba 9,4 103 b na 1 obyvatele 19,7 142 náklady na 1 ošetřovací den Výdaje VZP na 1 standardizovaného 143 Privamed s.r.o. Městs. nemocnice Plzeň nestátní pojištěnce. 144 počet lůžek k Zdravotní stav 145 počet hospitalizovaných Pracovní neschopnost 146 prům. obs. lůžka na 1 úvazek lékaře/den 9,4 107 prům. počet nemocensky pojištěných prům. obs. lůžka na 1 SZP u lůžka/den 2,2 108 hlášené případy absolutně využití lůžek ve dnech 281,0 109 na 100 pojištěnců 86,6 149 průměrná ošetřovací doba 11,2 110 průměrné trvání 1 případu 25,8 150 náklady na 1 ošetřovací den 111 průměrné % pracovní neschopnosti 6, Mulačova nemocnice s.r.o. Plzeň nestátní 112 Hlášená onemocnění 152 počet lůžek k jiné infekce způsobené salmonelami 153 počet hospitalizovaných (A02) prům. obs. lůžka na 1 úvazek lékaře/den 114 spála (A38) prům. obs. lůžka na 1 SZP u lůžka/den 115 virová encefalitida přen.klíšťaty (A84) využití lůžek ve dnech 116 plané neštovice (B01) průměrná ošetřovací doba 117 zarděnky (B06) náklady na 1 ošetřovací den 118 akutní virová hepatitida A (B15) Nemocnice U sv. Jiří s.r.o. Plzeň nestátní 119 akutní virová hepatitida B (B16) počet lůžek k virová hepatitida ostatní (B1719) počet hospitalizovaných 121 epidemický zánět příušnic (B26) prům. obs. lůžka na 1 úvazek lékaře/den 122 infekční mononukleóza (B27) prům. obs. lůžka na 1 SZP u lůžka/den 123 scabies svrab (B86) využití lůžek ve dnech 124 bakteriální meningitida (G00) průměrná ošetřovací doba 125 c syfilis (A5053) náklady na 1 ošetřovací den 126 c gonokoková infekce (A54) Privamed s.r.o., LDN Plzeň nestátní 127 d TBC celkem (A1519) počet lůžek k z toho: dýchacího ústrojí (A1516) počet hospitalizovaných e zhoubné novotvary a nov. in situ 170 prům. obs. lůžka na 1 úvazek lékaře/den 31,5 (C0097)(D0009) prům. obs. lůžka na 1 SZP u lůžka/den 4,1 130 Sebevraždy (X6084) využití lůžek ve dnech 383,7 131 f Živě narození s vrozenou vadou průměrná ošetřovací doba 123,8 132 f Počet hlášených vrozených vad náklady na 1 ošetřovací den 133 Počet léčených diabetiků k Hospic sv. Lazara s.r.o. Plzeň nestátní 134 g Počet žen užívajících antikoncepci k počet lůžek k počet hospitalizovaných prům. obs. lůžka na 1 úvazek lékaře/den 8,7 179 prům. obs. lůžka na 1 SZP u lůžka/den 1,5 180 využití lůžek ve dnech 275,8 181 průměrná ošetřovací doba 29,9 ## 182 náklady na 1 ošetřovací den

17 Zdravotnictví okresu Plzeň jih 1 Demografie 50 Lékárenská péče celkem 2 Počet obyvatel k Počet obyvatel na 1 lékárnu z toho : ženy Farmaceuti (PP) 20,31 4 Počet obyvatel k Farmaceut. laboranti (PP) 14,07 5 z toho: ženy celkem Počet exped. receptů a poukazů z toho: ženy 1549 let a Tržby za léčiva a PZT na 1 obyvatele děti (014 let) Lůžka 8 dorost (1519 let) Lůžka v resortu zdrav. celkem Index stáří 125,6 58 v tom: nemocnice celkem Mrtvě narození 1 59 na 10 tis. ob. k ,9 11 Živě narození z toho: privátní nemocnice 12 na obyvatel 8,7 61 LDN 13 Zemřelí do 28 dnů 1 62 léčebny TRN 14 na živě narozených 1,7 63 psychiatrické léčebny Zemřelí do 1 roku 4 64 lázeňské léčebny 16 na živě narozených 6,8 65 ostatní lůžková zařízení 17 Zemřelí celkem Lékaři (PP) 18 na obyvatel 11,2 67 Lůžková péče celkem 63,53 19 z toho: novotvary v tom: nemocnice 19,30 20 nemoci oběhové LDN 21 poranění a otravy léčebny TRN 22 Standardizovaná úmrtnost celkem 879,3 71 psychiatrické léčebny 44,23 23 z toho: muži 1 127,4 72 lázeňské léčebny 24 ženy 687,8 73 ostatní lůžková zařízení 25 Potraty Ambulantní péče celkem 116,04 26 na žen fertilního věku (1549 let) 18,7 75 v tom: amb. části nemocnic 13,38 27 z toho: UPT amb. části ost. lůžkových zařízení 4,66 28 na žen fertilního věku 13,3 77 samostatná amb. zařízení celkem 98,00 29 Sňatky z toho: PL pro dospělé 25,33 30 na obyvatel 5,4 79 PL pro děti a dorost 12,00 31 Rozvody PL stomatolog 28,11 32 na obyvatel 2,4 81 PL gynekolog 3,19 33 Počty zdravotnických zařízení 82 ost. special.(bezsvls) 19,38 34 Nemocnice 1 83 SVLS 7,02 35 z toho: privátní 84 Ostatní zdravotnická zařízení 2,66 36 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 85 Evidenční počet pracovníků (PP) 37 Léčebny TRN 86 Pracovníci v resortu zdrav. celkem 1 472,87 38 Psychiatrické léčebny 1 87 v tom: lékaři 182,23 39 Lázeňské léčebny 88 farmaceuti 20,31 40 Ostatní lůžková zařízení 89 zdrav. prac. s jiným VŠ vzděl. 41 Samostatná ambulantní zařízení jiní odborní pracovníci 42 Kojenecké ústavy a dětské domovy (VŠ, SŠ vč. dentistů) 22,06 43 Dětská centra a stacionáře 91 SZP 635,63 44 Stacionáře pro dospělé 92 NZP 76,42 45 Zvláštní zdrav. zařízení ostatní 2 93 PZP 172,01 46 Lékárny pedagogičtí pracovníci 47 Výdejny léků a PZT 1 95 THP 95,33 48 Hygienická služba 96 dělníci a provozní pracovníci 268,88 49 Ostatní zdravotnická zařízení ## 16

18 Zdravotnictví okresu Plzeň jih 97 Průměrná měsíční mzda v Kč 135 Nemocnice s poliklinikou Stod státní 98 Celkem počet lůžek k z toho: lékaři počet hospitalizovaných SZP prům. obs. lůžka na 1 úvazek lékaře/den 9,1 101 Doplňující ukazatele 139 prům. obs. lůžka na 1 SZP u lůžka/den 1,8 102 b Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči 140 využití lůžek ve dnech 287,7 (bez SVLS) průměrná ošetřovací doba 11,2 103 b na 1 obyvatele 11,0 142 náklady na 1 ošetřovací den Výdaje VZP na 1 standardizovaného 143 Psychiatrická léčebna Dobřany přímo řízená MZ pojištěnce. 144 počet lůžek k Zdravotní stav 145 počet hospitalizovaných Pracovní neschopnost 146 prům. obs. lůžka na 1 úvazek lékaře/den 26,2 107 prům. počet nemocensky pojištěných prům. obs. lůžka na 1 SZP u lůžka/den 4,0 108 hlášené případy absolutně využití lůžek ve dnech 321,8 109 na 100 pojištěnců 90,3 149 průměrná ošetřovací doba 134,1 110 průměrné trvání 1 případu 27,8 150 náklady na 1 ošetřovací den průměrné % pracovní neschopnosti 6, Hlášená onemocnění 113 jiné infekce způsobené salmonelami (A02) spála (A38) virová encefalitida přen.klíšťaty (A84) plané neštovice (B01) zarděnky (B06) akutní virová hepatitida A (B15) 119 akutní virová hepatitida B (B16) 120 virová hepatitida ostatní (B1719) epidemický zánět příušnic (B26) infekční mononukleóza (B27) scabies svrab (B86) bakteriální meningitida (G00) 125 c syfilis (A5053) 126 c gonokoková infekce (A54) 127 d TBC celkem (A1519) z toho: dýchacího ústrojí (A1516) e zhoubné novotvary a nov. in situ (C0097)(D0009) Sebevraždy (X6084) f Živě narození s vrozenou vadou f Počet hlášených vrozených vad Počet léčených diabetiků k g Počet žen užívajících antikoncepci k ## 17

19 Zdravotnictví okresu Plzeň sever 1 Demografie 50 Lékárenská péče celkem 2 Počet obyvatel k Počet obyvatel na 1 lékárnu z toho : ženy Farmaceuti (PP) 15,66 4 Počet obyvatel k Farmaceut. laboranti (PP) 17,10 5 z toho: ženy celkem Počet exped. receptů a poukazů z toho: ženy 1549 let a Tržby za léčiva a PZT na 1 obyvatele děti (014 let) Lůžka 8 dorost (1519 let) Lůžka v resortu zdrav. celkem 9 Index stáří 110,3 58 v tom: nemocnice celkem 10 Mrtvě narození 4 59 na 10 tis. ob. k Živě narození z toho: privátní nemocnice 12 na obyvatel 9,1 61 LDN 13 Zemřelí do 28 dnů 2 62 léčebny TRN 14 na živě narozených 3,0 63 psychiatrické léčebny 15 Zemřelí do 1 roku 2 64 lázeňské léčebny 16 na živě narozených 3,0 65 ostatní lůžková zařízení 17 Zemřelí celkem Lékaři (PP) 18 na obyvatel 10,8 67 Lůžková péče celkem 19 z toho: novotvary v tom: nemocnice 20 nemoci oběhové LDN 21 poranění a otravy léčebny TRN 22 Standardizovaná úmrtnost celkem 936,9 71 psychiatrické léčebny 23 z toho: muži 1 204,4 72 lázeňské léčebny 24 ženy 736,0 73 ostatní lůžková zařízení 25 Potraty Ambulantní péče celkem 117,60 26 na žen fertilního věku (1549 let) 18,8 75 v tom: amb. části nemocnic 27 z toho: UPT amb. části ost. lůžkových zařízení 28 na žen fertilního věku 13,1 77 samostatná amb. zařízení celkem 117,60 29 Sňatky z toho: PL pro dospělé 34,77 30 na obyvatel 5,1 79 PL pro děti a dorost 14,10 31 Rozvody PL stomatolog 37,31 32 na obyvatel 2,8 81 PL gynekolog 3,24 33 Počty zdravotnických zařízení 82 ost. special.(bezsvls) 16,91 34 Nemocnice 83 SVLS 5,02 35 z toho: privátní 84 Ostatní zdravotnická zařízení 36 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 85 Evidenční počet pracovníků (PP) 37 Léčebny TRN 86 Pracovníci v resortu zdrav. celkem 387,34 38 Psychiatrické léčebny 87 v tom: lékaři 117,60 39 Lázeňské léčebny 88 farmaceuti 15,66 40 Ostatní lůžková zařízení 89 zdrav. prac. s jiným VŠ vzděl. 1,00 41 Samostatná ambulantní zařízení jiní odborní pracovníci 42 Kojenecké ústavy a dětské domovy 1 (VŠ, SŠ vč. dentistů) 1,60 43 Dětská centra a stacionáře 91 SZP 182,08 44 Stacionáře pro dospělé 92 NZP 8,29 45 Zvláštní zdrav. zařízení ostatní 6 93 PZP 32,74 46 Lékárny 9 94 pedagogičtí pracovníci 47 Výdejny léků a PZT 1 95 THP 10,05 48 Hygienická služba 96 dělníci a provozní pracovníci 18,32 49 Ostatní zdravotnická zařízení ## 18

20 Zdravotnictví okresu Plzeň sever Průměrná měsíční mzda v Kč Celkem z toho: lékaři 100 SZP Doplňující ukazatele 102 b Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči (bez SVLS) b na 1 obyvatele 10,7 104 Výdaje VZP na 1 standardizovaného pojištěnce Zdravotní stav Pracovní neschopnost prům. počet nemocensky pojištěných hlášené případy absolutně na 100 pojištěnců 96,0 110 průměrné trvání 1 případu 26,0 111 průměrné % pracovní neschopnosti 6, Hlášená onemocnění 113 jiné infekce způsobené salmonelami (A02) spála (A38) virová encefalitida přen.klíšťaty (A84) plané neštovice (B01) zarděnky (B06) akutní virová hepatitida A (B15) 119 akutní virová hepatitida B (B16) virová hepatitida ostatní (B1719) 121 epidemický zánět příušnic (B26) 122 infekční mononukleóza (B27) scabies svrab (B86) bakteriální meningitida (G00) 125 c syfilis (A5053) c gonokoková infekce (A54) d TBC celkem (A1519) z toho: dýchacího ústrojí (A1516) e zhoubné novotvary a nov. in situ (C0097)(D0009) Sebevraždy (X6084) f Živě narození s vrozenou vadou f Počet hlášených vrozených vad Počet léčených diabetiků k g Počet žen užívajících antikoncepci k ## 19

21 Zdravotnictví okresu Rokycany 1 Demografie 50 Lékárenská péče celkem 2 Počet obyvatel k Počet obyvatel na 1 lékárnu z toho : ženy Farmaceuti (PP) 19,60 4 Počet obyvatel k Farmaceut. laboranti (PP) 16,82 5 z toho: ženy celkem Počet exped. receptů a poukazů z toho: ženy 1549 let a Tržby za léčiva a PZT na 1 obyvatele děti (014 let) Lůžka 8 dorost (1519 let) Lůžka v resortu zdrav. celkem Index stáří 128,7 58 v tom: nemocnice celkem Mrtvě narození 59 na 10 tis. ob. k ,6 11 Živě narození z toho: privátní nemocnice 12 na obyvatel 9,2 61 LDN 13 Zemřelí do 28 dnů 2 62 léčebny TRN na živě narozených 4,8 63 psychiatrické léčebny 15 Zemřelí do 1 roku 5 64 lázeňské léčebny 16 na živě narozených 11,9 65 ostatní lůžková zařízení 17 Zemřelí celkem Lékaři (PP) 18 na obyvatel 11,6 67 Lůžková péče celkem 35,97 19 z toho: novotvary v tom: nemocnice 25,63 20 nemoci oběhové LDN 21 poranění a otravy léčebny TRN 10,34 22 Standardizovaná úmrtnost celkem 903,1 71 psychiatrické léčebny 23 z toho: muži 1 150,1 72 lázeňské léčebny 24 ženy 729,0 73 ostatní lůžková zařízení 25 Potraty Ambulantní péče celkem 92,02 26 na žen fertilního věku (1549 let) 17,5 75 v tom: amb. části nemocnic 15,90 27 z toho: UPT amb. části ost. lůžkových zařízení 0,70 28 na žen fertilního věku 11,8 77 samostatná amb. zařízení celkem 75,42 29 Sňatky z toho: PL pro dospělé 18,88 30 na obyvatel 5,4 79 PL pro děti a dorost 9,00 31 Rozvody PL stomatolog 24,70 32 na obyvatel 3,0 81 PL gynekolog 2,52 33 Počty zdravotnických zařízení 82 ost. special.(bezsvls) 14,49 34 Nemocnice 1 83 SVLS 6,91 35 z toho: privátní 84 Ostatní zdravotnická zařízení 5,00 36 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 85 Evidenční počet pracovníků (PP) 37 Léčebny TRN 1 86 Pracovníci v resortu zdrav. celkem 775,35 38 Psychiatrické léčebny 87 v tom: lékaři 132,99 39 Lázeňské léčebny 88 farmaceuti 19,60 40 Ostatní lůžková zařízení 89 zdrav. prac. s jiným VŠ vzděl. 1,00 41 Samostatná ambulantní zařízení jiní odborní pracovníci 42 Kojenecké ústavy a dětské domovy (VŠ, SŠ vč. dentistů) 5,81 43 Dětská centra a stacionáře 91 SZP 343,09 44 Stacionáře pro dospělé 92 NZP 25,46 45 Zvláštní zdrav. zařízení ostatní 3 93 PZP 65,34 46 Lékárny 9 94 pedagogičtí pracovníci 47 Výdejny léků a PZT 2 95 THP 69,68 48 Hygienická služba 1 96 dělníci a provozní pracovníci 112,38 49 Ostatní zdravotnická zařízení ## 20

22 Zdravotnictví okresu Rokycany 97 Průměrná měsíční mzda v Kč 135 Nemocnice s poliklinikou Rokycany státní 98 Celkem počet lůžek k z toho: lékaři počet hospitalizovaných SZP prům. obs. lůžka na 1 úvazek lékaře/den 5,3 101 Doplňující ukazatele 139 prům. obs. lůžka na 1 SZP u lůžka/den 1,5 102 b Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči 140 využití lůžek ve dnech 225,5 (bez SVLS) průměrná ošetřovací doba 7,3 103 b na 1 obyvatele 13,2 142 náklady na 1 ošetřovací den 104 Výdaje VZP na 1 standardizovaného pojištěnce Léčebna TRN Janov přímo řízená MZ počet lůžek k Zdravotní stav 145 počet hospitalizovaných Pracovní neschopnost 146 prům. obs. lůžka na 1 úvazek lékaře/den 13,7 107 prům. počet nemocensky pojištěných prům. obs. lůžka na 1 SZP u lůžka/den 4,4 108 hlášené případy absolutně využití lůžek ve dnech 229,7 109 na 100 pojištěnců 93,6 149 průměrná ošetřovací doba 32,6 110 průměrné trvání 1 případu 28,2 150 náklady na 1 ošetřovací den průměrné % pracovní neschopnosti 7, Hlášená onemocnění 113 jiné infekce způsobené salmonelami (A02) spála (A38) virová encefalitida přen.klíšťaty (A84) plané neštovice (B01) zarděnky (B06) akutní virová hepatitida A (B15) 119 akutní virová hepatitida B (B16) virová hepatitida ostatní (B1719) epidemický zánět příušnic (B26) 122 infekční mononukleóza (B27) scabies svrab (B86) 124 bakteriální meningitida (G00) 125 c syfilis (A5053) c gonokoková infekce (A54) d TBC celkem (A1519) z toho: dýchacího ústrojí (A1516) e zhoubné novotvary a nov. in situ (C0097)(D0009) Sebevraždy (X6084) f Živě narození s vrozenou vadou f Počet hlášených vrozených vad Počet léčených diabetiků k g Počet žen užívajících antikoncepci k ## 21

23 Zdravotnictví okresu Tachov 1 Demografie 50 Lékárenská péče celkem 2 Počet obyvatel k Počet obyvatel na 1 lékárnu z toho : ženy Farmaceuti (PP) 17,52 4 Počet obyvatel k Farmaceut. laboranti (PP) 19,44 5 z toho: ženy celkem Počet exped. receptů a poukazů z toho: ženy 1549 let a Tržby za léčiva a PZT na 1 obyvatele děti (014 let) Lůžka 8 dorost (1519 let) Lůžka v resortu zdrav. celkem Index stáří 81,8 58 v tom: nemocnice celkem Mrtvě narození 1 59 na 10 tis. ob. k ,2 11 Živě narození z toho: privátní nemocnice 12 na obyvatel 9,9 61 LDN 13 Zemřelí do 28 dnů 1 62 léčebny TRN 14 na živě narozených 2,0 63 psychiatrické léčebny 15 Zemřelí do 1 roku 2 64 lázeňské léčebny na živě narozených 3,9 65 ostatní lůžková zařízení 17 Zemřelí celkem Lékaři (PP) 18 na obyvatel 8,9 67 Lůžková péče celkem 27,86 19 z toho: novotvary v tom: nemocnice 22,46 20 nemoci oběhové LDN 21 poranění a otravy léčebny TRN 22 Standardizovaná úmrtnost celkem 996,7 71 psychiatrické léčebny 23 z toho: muži 1 432,0 72 lázeňské léčebny 5,40 24 ženy 704,7 73 ostatní lůžková zařízení 25 Potraty Ambulantní péče celkem 101,30 26 na žen fertilního věku (1549 let) 22,3 75 v tom: amb. části nemocnic 13,48 27 z toho: UPT amb. části ost. lůžkových zařízení 28 na žen fertilního věku 16,0 77 samostatná amb. zařízení celkem 87,82 29 Sňatky z toho: PL pro dospělé 24,48 30 na obyvatel 5,6 79 PL pro děti a dorost 10,10 31 Rozvody PL stomatolog 25,54 32 na obyvatel 3,9 81 PL gynekolog 4,80 33 Počty zdravotnických zařízení 82 ost. special.(bezsvls) 11,31 34 Nemocnice 2 83 SVLS 9,21 35 z toho: privátní 84 Ostatní zdravotnická zařízení 1,00 36 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 85 Evidenční počet pracovníků (PP) 37 Léčebny TRN 86 Pracovníci v resortu zdrav. celkem 874,85 38 Psychiatrické léčebny 87 v tom: lékaři 130,16 39 Lázeňské léčebny 1 88 farmaceuti 17,52 40 Ostatní lůžková zařízení 89 zdrav. prac. s jiným VŠ vzděl. 41 Samostatná ambulantní zařízení jiní odborní pracovníci 42 Kojenecké ústavy a dětské domovy (VŠ, SŠ vč. dentistů) 12,03 43 Dětská centra a stacionáře 91 SZP 366,83 44 Stacionáře pro dospělé 92 NZP 31,70 45 Zvláštní zdrav. zařízení ostatní 4 93 PZP 63,23 46 Lékárny 9 94 pedagogičtí pracovníci 47 Výdejny léků a PZT 1 95 THP 54,00 48 Hygienická služba 1 96 dělníci a provozní pracovníci 199,38 49 Ostatní zdravotnická zařízení 1 ## 22

24 Zdravotnictví okresu Tachov 97 Průměrná měsíční mzda v Kč 135 Nemocnice Planá státní 98 Celkem počet lůžek k z toho: lékaři počet hospitalizovaných SZP prům. obs. lůžka na 1 úvazek lékaře/den 6,7 101 Doplňující ukazatele 139 prům. obs. lůžka na 1 SZP u lůžka/den 1,4 102 b Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči 140 využití lůžek ve dnech 245,8 (bez SVLS) průměrná ošetřovací doba 6,7 103 b na 1 obyvatele 11,6 142 náklady na 1 ošetřovací den Výdaje VZP na 1 standardizovaného pojištěnce Nemocnice následné péče Planá státní počet lůžek k Zdravotní stav 145 počet hospitalizovaných Pracovní neschopnost 146 prům. obs. lůžka na 1 úvazek lékaře/den 16,7 107 prům. počet nemocensky pojištěných prům. obs. lůžka na 1 SZP u lůžka/den 2,7 108 hlášené případy absolutně využití lůžek ve dnech 341,3 109 na 100 pojištěnců 108,2 149 průměrná ošetřovací doba 39,6 110 průměrné trvání 1 případu 24,2 150 náklady na 1 ošetřovací den průměrné % pracovní neschopnosti 7, Hlášená onemocnění 113 jiné infekce způsobené salmonelami (A02) spála (A38) virová encefalitida přen.klíšťaty (A84) plané neštovice (B01) zarděnky (B06) akutní virová hepatitida A (B15) 119 akutní virová hepatitida B (B16) 120 virová hepatitida ostatní (B1719) 121 epidemický zánět příušnic (B26) 122 infekční mononukleóza (B27) scabies svrab (B86) bakteriální meningitida (G00) 125 c syfilis (A5053) c gonokoková infekce (A54) d TBC celkem (A1519) z toho: dýchacího ústrojí (A1516) e zhoubné novotvary a nov. in situ (C0097)(D0009) Sebevraždy (X6084) f Živě narození s vrozenou vadou f Počet hlášených vrozených vad Počet léčených diabetiků k g Počet žen užívajících antikoncepci k ## 23

25 Zdravotnictví ostatních rezortů 1 Demografie 50 Lékárenská péče celkem 2 Počet obyvatel k Počet obyvatel na 1 lékárnu 3 z toho : ženy 52 Farmaceuti (PP) 7,75 4 Počet obyvatel k Farmaceut. laboranti (PP) 4,77 5 z toho: ženy celkem 54 Počet exped. receptů a poukazů z toho: ženy 1549 let 55 a Tržby za léčiva a PZT na 1 obyvatele x 7 děti (014 let) 56 Lůžka 8 dorost (1519 let) 57 Lůžka v resortu zdrav. celkem Index stáří 58 v tom: nemocnice celkem Mrtvě narození 59 na 10 tis. ob. k x 11 Živě narození 60 z toho: privátní nemocnice 12 na obyvatel 61 LDN 13 Zemřelí do 28 dnů 62 léčebny TRN 14 na živě narozených 63 psychiatrické léčebny 15 Zemřelí do 1 roku 64 lázeňské léčebny 16 na živě narozených 65 ostatní lůžková zařízení 17 Zemřelí celkem 66 Lékaři (PP) 18 na obyvatel 67 Lůžková péče celkem 47,04 19 z toho: novotvary 68 v tom: nemocnice 47,04 20 nemoci oběhové 69 LDN 21 poranění a otravy 70 léčebny TRN 22 Standardizovaná úmrtnost celkem 71 psychiatrické léčebny 23 z toho: muži 72 lázeňské léčebny 24 ženy 73 ostatní lůžková zařízení 25 Potraty 74 Ambulantní péče celkem 118,42 26 na žen fertilního věku (1549 let) 75 v tom: amb. části nemocnic 49,49 27 z toho: UPT 76 amb. části ost. lůžkových zařízení 28 na žen fertilního věku 77 samostatná amb. zařízení celkem 68,93 29 Sňatky 78 z toho: PL pro dospělé 30 na obyvatel 79 PL pro děti a dorost 31 Rozvody 80 PL stomatolog 32 na obyvatel 81 PL gynekolog 33 Počty zdravotnických zařízení 82 ost. special.(bezsvls) 34 Nemocnice 1 83 SVLS 18,82 35 z toho: privátní 84 Ostatní zdravotnická zařízení 4,00 36 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 85 Evidenční počet pracovníků (PP) 37 Léčebny TRN 86 Pracovníci v resortu zdrav. celkem 849,46 38 Psychiatrické léčebny 87 v tom: lékaři 169,46 39 Lázeňské léčebny 88 farmaceuti 7,75 40 Ostatní lůžková zařízení 89 zdrav. prac. s jiným VŠ vzděl. 41 Samostatná ambulantní zařízení 8 90 jiní odborní pracovníci 42 Kojenecké ústavy a dětské domovy (VŠ, SŠ vč. dentistů) 13,88 43 Dětská centra a stacionáře 91 SZP 452,87 44 Stacionáře pro dospělé 92 NZP 5,00 45 Zvláštní zdrav. zařízení ostatní 1 93 PZP 54,68 46 Lékárny 94 pedagogičtí pracovníci 47 Výdejny léků a PZT 95 THP 96,94 48 Hygienická služba 96 dělníci a provozní pracovníci 48,88 49 Ostatní zdravotnická zařízení ## 24

26 Zdravotnictví ostatních rezortů 97 Průměrná měsíční mzda v Kč 135 Vojenská nemocnice Plzeň 98 Celkem 136 počet lůžek k z toho: lékaři 137 počet hospitalizovaných SZP 138 prům. obs. lůžka na 1 úvazek lékaře/den 6,2 101 Doplňující ukazatele 139 prům. obs. lůžka na 1 SZP u lůžka/den 1,5 102 b Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči 140 využití lůžek ve dnech 270,1 (bez SVLS) průměrná ošetřovací doba 9,0 103 b na 1 obyvatele x 142 náklady na 1 ošetřovací den 104 Výdaje VZP na 1 standardizovaného pojištěnce Zdravotní stav Pracovní neschopnost prům. počet nemocensky pojištěných hlášené případy absolutně na 100 pojištěnců průměrné trvání 1 případu průměrné % pracovní neschopnosti Hlášená onemocnění 113 jiné infekce způsobené salmonelami (A02) 114 spála (A38) 115 virová encefalitida přen.klíšťaty (A84) 116 plané neštovice (B01) 117 zarděnky (B06) 118 akutní virová hepatitida A (B15) 119 akutní virová hepatitida B (B16) 120 virová hepatitida ostatní (B1719) 121 epidemický zánět příušnic (B26) 122 infekční mononukleóza (B27) 123 scabies svrab (B86) 124 bakteriální meningitida (G00) 125 c syfilis (A5053) 126 c gonokoková infekce (A54) 127 d TBC celkem (A1519) 128 z toho: dýchacího ústrojí (A1516) 129 e zhoubné novotvary a nov. in situ (C0097)(D0009) 130 Sebevraždy (X6084) 131 f 132 f 133 Živě narození s vrozenou vadou Počet hlášených vrozených vad Počet léčených diabetiků k g Počet žen užívajících antikoncepci k ## 25

27 FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ v ČR v letech 1998 až 2000 rok 1998 rok 1999 rok 2000 Celkem veřej. výdaje na zdravotnictví ČR 119,65 mld. Kč 123,45 mld. Kč 129,83 mld. Kč ze státního rozpočtu (kapitola 335 a 715) 11,77 mld. Kč 13,13 mld. Kč 13,71 mld. Kč výdaje zdravotních pojišťoven 107,88 mld. Kč 110,33 mld. Kč 116,12 mld. Kč z toho: na zdravotní péči 101,95 mld. Kč 106,36 mld. Kč 111,50 mld. Kč Průměrný počet pojištěnců zdravotních pojišťoven: Na 1 obyvatele připadá z veřejných Kč Kč Kč Celkem soukromé výdaje domácností na zdrav. 10,60 mld. Kč 11,48 mld. Kč 12,25 mld. Kč Spotřeba léčiv v ČR 33,26 mld. Kč 36,44 mld. Kč 38,39 mld. Kč z toho: uhradily zdravot. pojišťovny za recepty 23,07 mld. Kč 24,19 mld. Kč 23,93 mld. Kč Na 1 obyvatele připadlo za Kč Kč Kč Celkové výdaje zdravotních pojišťoven 107,9 mld Kč 110,5 mld Kč 116,1 mld Kč na zdravotním pojištění vybráno celkem / 80,7 mld. Kč #/ 110,7 mld. Kč #/ 116,0 mld. Kč na zdravotní péči vydaly pojišťovny 101,2 mld. Kč 106,4 mld. Kč 111,5 mld. Kč z toho: na prostř. zdravotn. techniky (na recepty) 2,65 mld. Kč 2,76 mld. Kč 2,28 mld. Kč na vlastní režii zdravotních pojišťoven 3,82 mld. Kč 3,69 mld. Kč 3,92 mld. Kč (bez vlastních investic) t.j. 4,7% vybra t.j. 3,3% vybra t.j. 3,4% vybraného pojistného ného pojistného ného pojistného / bez příspěvku za osoby, za které platí pojistné stát #/ včetně vlivu střední stav obyvatel: 1998 = , 1999 = , 2000 = Zdroj dat: Ministerstvo zdravotnictví, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Český statistický úřad, výpočty Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR 26

Regionální odbor východních Čech

Regionální odbor východních Čech ZDRAVOTNICTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE 2000 Pardubice Ústí nad Orlicí Zpracoval regionální odbor východních Čech Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Hradecká 1172, 500 03 Hradec Králové ÚZIS ČR,

Více

Regionální odbor jižních Čech

Regionální odbor jižních Čech ZDRAVOTNICTVÍ JIHOČESKÉHO KRAJE 2000 Strakonice Písek Tábor Jindřichův Hradec Zpracoval regionální odbor jižních Čech Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR U tří lvů 1, 370 01 České Budějovice

Více

ZDRAVOTNICTVÍ hl. m. PRAHY 1999

ZDRAVOTNICTVÍ hl. m. PRAHY 1999 ZDRAVOTNICTVÍ hl. m. PRAHY 1999 8 6 7 1 2 3 9 10 5 4 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Regionální odbor hl. m. Prahy ÚZIS / Zdravotnictví hl. m. Prahy 1999 / 2 Obsah: Úvod...

Více

Regionální odbor hl. m. Prahy

Regionální odbor hl. m. Prahy ZDRAVOTNICTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2000 8 9 Zpracoval regionální odbor hl. m. Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Karlovo nám. 5, 128 01 Praha 2 ÚZIS ČR, 2001 Počet výtisků: 60 Regionální

Více

Regionální odbor středních Čech

Regionální odbor středních Čech ZDRAVOTNICTVÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2000 Praha západ Mělník Mladá Boleslav Kladno Nymburk Rakovník Kolín Zpracoval regionální odbor středních Čech Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Karlovo

Více

ZDRAVOTNICTVÍ STŘEDNÍCH ČECH 1999

ZDRAVOTNICTVÍ STŘEDNÍCH ČECH 1999 ZDRAVOTNICTVÍ STŘEDNÍCH ČECH 1999 Mělník Mladá Boleslav Kladno Nymburk Rakovník Kolín Beroun Praha - západ Praha - východ Kutná Hora Příbram Benešov Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2001

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2001 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801228 1 Obsah: Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Plzeňském

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ZÁPADNÍCH ČECH 1999

ZDRAVOTNICTVÍ ZÁPADNÍCH ČECH 1999 ZDRAVOTNICTVÍ ZÁPADNÍCH ČECH 1999 Sokolov Karlovy Vary Cheb Tachov Plzeň - sever Plzeň Rokycany Plzeň - jih Domažlice Klatovy Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Regionální odbor

Více

Regionální odbor východních Čech

Regionální odbor východních Čech ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2000 Trutnov Jičín Náchod Zpracoval regionální odbor východních Čech Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Hradecká 1172, 500 03 Hradec Králové ÚZIS ČR,

Více

Regionální odbor jižní Moravy

Regionální odbor jižní Moravy ZDRAVOTNICTVÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE 2000 Kroměříž Vsetín Zpracoval regionální odbor jižní Moravy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR FN u sv. Anny, Výstavní 17/19 603 00 Brno ÚZIS ČR, 2001 Počet

Více

Regionální odbor severní Moravy

Regionální odbor severní Moravy ZDRAVOTNICTVÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE 2000 Jeseník Šumperk Olomouc Zpracoval regionální odbor severní Moravy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 4 ÚZIS ČR 2001

Více

Regionální odbor západní Čechy

Regionální odbor západní Čechy ZDRAVOTNICTVÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE 2000 Sokolov Karlovy Vary Zpracoval regionální odbor západních Čech Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR nám. Míru 3, 301 00 Plzeň ÚZIS ČR, 2001 Počet výtisků:

Více

Zdravotnictví kraje Vysočina 2001

Zdravotnictví kraje Vysočina 2001 Zdravotnictví kraje Vysočina 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801147 1 Obsah: Úvod... 3 Poznámky... 5 Tabulková část Zdravotnictví kraje Vysočina...

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802496 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Plzeňském

Více

Regionální odbor jižní Moravy

Regionální odbor jižní Moravy ZDRAVOTNICTVÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2000 Blansko Brno město Brno venkov Vyškov Znojmo Břeclav Zpracoval regionální odbor jižní Moravy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR FN u sv. Anny, Výstavní

Více

Regionální odbor severních Čech

Regionální odbor severních Čech ZDRAVOTNICTVÍ LIBERECKÉHO KRAJE 2000 Liberec Jablonec nad Nisou Česká Lípa Semily Zpracoval regionální odbor severních Čech Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Klíšská 30, 401 13 Ústí nad Labem

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2001

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2001 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801120 1 Obsah: Úvod... 3 Počty lůžek v nemocnicích k 31.12.2001 Olomoucký

Více

Zdravotnictví Středočeského kraje 2002

Zdravotnictví Středočeského kraje 2002 Zdravotnictví Středočeského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802437 1 Obsah: Úvod... 3 Metodické poznámky... 4 Poznámky... 5 Tabulková

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2002

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2002 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802526 1 Obsah Úvod... 3 Počty lůžek v nemocnicích k 31.12.2002 Olomoucký

Více

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2002

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2002 Zdravotnictví Karlovarského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 807280250X 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky...5 Nemocnice s počty lůžek... 6 Odborné

Více

Zdravotnictví Zlínského kraje 2002

Zdravotnictví Zlínského kraje 2002 Zdravotnictví Zlínského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802542 1 Obsah: Úvod... 3 Poznámky... 5 Tabulková část Zdravotnictví Zlínského

Více

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2001

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2001 Zdravotnictví Karlovarského kraje 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801236 1 Obsah: Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Karlovarském

Více

ZDRAVOTNICTVÍ SEVERNÍCH ČECH 1999

ZDRAVOTNICTVÍ SEVERNÍCH ČECH 1999 ZDRAVOTNICTVÍ SEVERNÍCH ČECH 1999 Teplice Ústí n/labem Děčín Česká Lípa Liberec Jablonec n/nisou Chomutov Most Litoměřice Louny Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Regionální odbor

Více

Zdravotnictví Libereckého kraje 2002

Zdravotnictví Libereckého kraje 2002 Zdravotnictví Libereckého kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802453 1 Obsah: Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek k 31.12....

Více

Zdravotnictví Pardubického kraje 2002

Zdravotnictví Pardubického kraje 2002 Zdravotnictví Pardubického kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 807280247X 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek k 31.12....

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2002

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2002 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802461 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky... 5 Přehled počtu lůžek k 31.12.2002

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2001

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2001 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801082 1 Obsah: Úvod...3 Přehled počtu lůžek k 31.12.2001 v jednotlivých

Více

Regionální odbor severní Moravy

Regionální odbor severní Moravy ZDRAVOTNICTVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2000 Opava Bruntál Ostrava Karviná Zpracoval regionální odbor severní Moravy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 4 ÚZIS

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2003

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2003 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2001

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2001 Zdravotnictví Ústeckého kraje 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801201 1 Obsah: Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek k 31.12....

Více

ZDRAVOTNICTVÍ SEVERNÍ MORAVY 1999

ZDRAVOTNICTVÍ SEVERNÍ MORAVY 1999 ZDRAVOTNICTVÍ SEVERNÍ MORAVY 1999 Jeseník Šumperk Bruntál Opava Karviná Ostrava Olomouc Přerov Nový Jičín Frýdek - Místek Vsetín Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Regionální odbor

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2003

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2003 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2003

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2003 Zdravotnictví Ústeckého kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2003

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2003 Zdravotnictví Karlovarského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2003

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2003 Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví kraje Vysočina 2003

Zdravotnictví kraje Vysočina 2003 Zdravotnictví kraje Vysočina 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Pardubického kraje 2003

Zdravotnictví Pardubického kraje 2003 Zdravotnictví Pardubického kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2003

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2003 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Libereckého kraje 2003

Zdravotnictví Libereckého kraje 2003 Zdravotnictví Libereckého kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2003

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2003 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Zlínského kraje 2003

Zdravotnictví Zlínského kraje 2003 Zdravotnictví Zlínského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2004

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2004 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2005

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2005 Zdravotnictví Karlovarského kraje 2005 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2013

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2013 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví kraje Vysočina 2004

Zdravotnictví kraje Vysočina 2004 Zdravotnictví kraje Vysočina 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2004

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2004 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2004

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2004 Zdravotnictví Karlovarského kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2004

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2004 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2006

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2006 Zdravotnictví Karlovarského kraje 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2004

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2004 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Zlínského kraje 2004

Zdravotnictví Zlínského kraje 2004 Zdravotnictví Zlínského kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví kraje Vysočina 2005

Zdravotnictví kraje Vysočina 2005 Zdravotnictví kraje Vysočina 2005 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2013

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2013 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2006

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2006 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2012

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2012 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2012 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2008

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2008 Zdravotnictví Karlovarského kraje 2008 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Kraje Vysočina 2013

Zdravotnictví Kraje Vysočina 2013 Zdravotnictví Kraje Vysočina 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví kraje Vysočina 2006

Zdravotnictví kraje Vysočina 2006 Zdravotnictví kraje Vysočina 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Libereckého kraje 2013

Zdravotnictví Libereckého kraje 2013 Zdravotnictví Libereckého kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2005

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2005 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2005 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Zlínského kraje 2013

Zdravotnictví Zlínského kraje 2013 Zdravotnictví Zlínského kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2009

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2009 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2009 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2013

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2013 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2005

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2005 Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2005 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2010

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2010 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2012

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2012 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2012 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Libereckého kraje 2004

Zdravotnictví Libereckého kraje 2004 Zdravotnictví Libereckého kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Zlínského kraje 2006

Zdravotnictví Zlínského kraje 2006 Zdravotnictví Zlínského kraje 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2011

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2011 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2011 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2004

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2004 Zdravotnictví Ústeckého kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Zlínského kraje 2010

Zdravotnictví Zlínského kraje 2010 Zdravotnictví Zlínského kraje 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2005

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2005 Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2005 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2004

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2004 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2013

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2013 Zdravotnictví Ústeckého kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2007

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2007 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2007 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2004

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2004 Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2012

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2012 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2012 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Kraje Vysočina 2012

Zdravotnictví Kraje Vysočina 2012 Zdravotnictví Kraje Vysočina 2012 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2013

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2013 Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2013

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2013 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2006

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2006 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Zlínského kraje 2007

Zdravotnictví Zlínského kraje 2007 Zdravotnictví Zlínského kraje 2007 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2004

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2004 Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2006

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2006 Zdravotnictví Ústeckého kraje 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2009

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2009 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2009 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví kraje Vysočina 2007

Zdravotnictví kraje Vysočina 2007 Zdravotnictví kraje Vysočina 2007 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2011

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2011 Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2011 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2006

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2006 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2006

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2006 Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Pardubického kraje 2011

Zdravotnictví Pardubického kraje 2011 Zdravotnictví Pardubického kraje 2011 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Pardubického kraje 2010

Zdravotnictví Pardubického kraje 2010 Zdravotnictví Pardubického kraje 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2007

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2007 Zdravotnictví Ústeckého kraje 2007 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 2 5.5.2003 Síť zdravotnických v roce 2002 Na konci roku 2002 bylo v Pardubickém kraji

Více

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2008

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2008 Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2008 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2009

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2009 Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2009 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Středočeského kraje 2004

Zdravotnictví Středočeského kraje 2004 Zdravotnictví Středočeského kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Středočeského kraje 2012

Zdravotnictví Středočeského kraje 2012 Zdravotnictví Středočeského kraje 2012 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více