Regionální odbor jižních Čech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální odbor jižních Čech"

Transkript

1 ZDRAVOTNICTVÍ JIHOČESKÉHO KRAJE 2000 Strakonice Písek Tábor Jindřichův Hradec Zpracoval regionální odbor jižních Čech Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR U tří lvů 1, České Budějovice ÚZIS ČR, 2001 Počet výtisků: 63 Regionální odbor jižních Čech Prachatice Český Krumlov České Budějovice ÚZIS ČR 2001

2 Obsah: Úvod... 3 Vysvětlivky symbolů v tabulkách Zdravotnictví... 5 Tabulková část Zdravotnictví Jihočeského kraje... 6 Zdravotnictví okresu České Budějovice... 8 Zdravotnictví okresu Český Krumlov...10 Zdravotnictví okresu Jindřichův Hradec...12 Zdravotnictví okresu Písek...14 Zdravotnictví okresu Prachatice...16 Zdravotnictví okresu Strakonice...18 Zdravotnictví okresu Tábor...20 Grafická část Počet živě narozených na obyvatel Kojenecká úmrtnost na živě narozených Úmrtnost na obyvatel Potratovost na žen fertilního věku Počet obyvatel na 1 lékárnu Počet ambulantních vyšetření na 1 obyvatele Počet obyvatel na 1 lékaře (přepočtený počet) Počet lůžek v nemocnicích na obyvatel Zkratky, definice pojmů

3 2

4 ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ JIŽNÍ ČECHY U tří lvů 1 tel.:038 / České Budějovice fax: Úvod Zdravotnictví jižních Čech obsahuje základní údaje o zdravotnictví tohoto kraje a jeho okresů. V roce 1999 do našeho kraje patřil i okres Pelhřimov, který je od roku 2000 součástí kraje Vysočina. Údaje v publikaci jsou seřazeny nejdříve za Jihočeský kraj a pak za jednotlivé okresy, přičemž údaje za zařízení přímo řízená MZ jsou uvedena v okrese, kde sídlí. Najdete zde základní demografické údaje o počtu obyvatel, živě a mrtvě narozených, zemřelých, sňatků, rozvodů a potratů. V další části je přehled o síti zdravotnických zařízení a lékáren, počtu pracovníků a průměrných mzdách lékařů a SZP. Údaje o síti zdravotnických zařízení, pracovnících a mzdách jsou jen za rezort zdravotnictví. Poslední část je o zdravotním stavu obyvatel pracovní neschopnost, sebevraždy, vrozené vývojové vady, diabetici, antikoncepce a vybrané diagnózy nemocí (údaje jsou za všechny rezorty). Zdrojem dat je Český statistický úřad a Národní zdravotnický informační systém. Děkujeme všem zařízením, která nám dala souhlas k publikování. V letošním roce nám souhlas nedala pouze 3 zařízení Volyňská léčebna spol. s.r.o., Lázně Bechyně, s.r.o. a Rehabilitační lázeňské sanatorium Vráž u Písku. Data za tato zařízení v publikaci nejsou uvedena jako individuální údaj. Pokud není uvedeno jinak, prezentované údaje se týkají roku 2000 a jsou napočteny na obyvatelstvo k 1.7. Údaje týkající se zdravotnických zařízení a pracovníků jsou uváděny k

5 V publikaci jsou uvedeny náklady na 1 ošetřovací den. Jde o údaj, který využívá data ze základních statistických výkazů E(MZ)604 o ekonomice zdravotnického zařízení (dále ZZ), které vede podvojné účetnictví (dále jen E604) a L(MZ)102 o lůžkovém fondu ZZ a jeho využití (dále jen L102). Náklady na 1 ošetřovací den pak byly spočteny podle následujícího vzorce: N1OD = L*{1+(J+N)/(L+A)} / OD, kde L = náklady na lůžkovou zdravotní péči (viz výkaz E604, ř 29, sl.2) J = náklady na jinou zdravotní péči (viz výkaz E604, ř.29, sl. 4) N = náklady na nezdravotní výkony (viz výkaz E604, ř. 29, sl. 5) A = náklady na ambulantní péči (viz výkaz E604, ř. 29, sl. 3) OD = počet ošetřovacích dnů (viz výkaz L102, ř. 21, sl. 13) Pokud lůžkové ZZ nebylo samostatným právním subjektem, do počtu ošetřovacích dnů byly napočteny i ošetřovací dny za všechna začleněná lůžková zařízení. Tato metoda není sice zcela exaktní z pohledu ekonomů, ale za předpokladu správného vykázání požadovaných údajů zpravodajskými jednotkami, může poskytnout orientační hodnoty nákladů na 1 ošetřovací den. 4

6 Vysvětlivky: a za recepty a poukazy vč. doplatků, volný prodej b včetně vyšetření LSPP c údaj bez cizinců a bezdomovců d TBC nově zjištěná + recidivy, bakteriologicky ověřená i neověřená, údaj za region včetně cizinců a bezdomovců e údaje za rok 1999 f živě narození s vrozenou vadou (resp. počet hlášených vrozených vad) zjištěnou do 1 roku života g počet žen užívajících antikoncepci hormonální i nitroděložní ^ ke zveřejnění údajů nebyl dán souhlas. údaj není k dispozici 5

7 Zdravotnictví Jihočeský kraj 1 Demografie 50 Lékárenská péče celkem 2 Počet obyvatel k Počet obyvatel na 1 lékárnu z toho : ženy Farmaceuti (PP) 277,40 4 Počet obyvatel k Farmaceut. laboranti (PP) 240,02 5 z toho: ženy celkem Počet exped. receptů a poukazů z toho: ženy 1549 let a Tržby za léčiva a PZT na 1 obyvatele děti (014 let) Lůžka 8 dorost (1519 let) Lůžka v resortu zdrav. celkem Index stáří 109,0 58 v tom: nemocnice celkem Mrtvě narození na 10 tis. ob. k ,6 11 Živě narození z toho: privátní nemocnice na obyvatel 9,0 61 LDN Zemřelí do 28 dnů léčebny TRN 14 na živě narozených 2,1 63 psychiatrické léčebny Zemřelí do 1 roku lázeňské léčebny na živě narozených 3,5 65 ostatní lůžková zařízení Zemřelí celkem Lékaři (PP) 18 na obyvatel 10,2 67 Lůžková péče celkem 506,35 19 z toho: novotvary v tom: nemocnice 449,68 20 nemoci oběhové LDN 21,38 21 poranění a otravy léčebny TRN 22 Standardizovaná úmrtnost celkem 874,4 71 psychiatrické léčebny 16,71 23 z toho: muži 1 089,1 72 lázeňské léčebny 17,13 24 ženy 703,1 73 ostatní lůžková zařízení 1,45 25 Potraty Ambulantní péče celkem 1 549,46 26 na žen fertilního věku (1549 let) 17,3 75 v tom: amb. části nemocnic 339,90 27 z toho: UPT amb. části ost. lůžkových zařízení 5,52 28 na žen fertilního věku 12,5 77 samostatná amb. zařízení celkem 1 204,04 29 Sňatky z toho: PL pro dospělé 285,54 30 na obyvatel 5,5 79 PL pro děti a dorost 140,22 31 Rozvody PL stomatolog 338,81 32 na obyvatel 2,7 81 PL gynekolog 68,74 33 Počty zdravotnických zařízení 82 ost. special.(bezsvls) 257,88 34 Nemocnice SVLS 157,89 35 z toho: privátní 2 84 Ostatní zdravotnická zařízení 74,22 36 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 6 85 Evidenční počet pracovníků (PP) 37 Léčebny TRN 86 Pracovníci v resortu zdrav. celkem ,26 38 Psychiatrické léčebny 3 87 v tom: lékaři 2 131,03 39 Lázeňské léčebny 4 88 farmaceuti 276,85 40 Ostatní lůžková zařízení 2 89 zdrav. prac. s jiným VŠ vzděl. 24,06 41 Samostatná ambulantní zařízení jiní odborní pracovníci 42 Kojenecké ústavy a dětské domovy (VŠ, SŠ vč. dentistů) 259,37 43 Dětská centra a stacionáře 91 SZP 6 027,65 44 Stacionáře pro dospělé 3 92 NZP 313,03 45 Zvláštní zdrav. zařízení ostatní PZP 910,24 46 Lékárny pedagogičtí pracovníci 14,00 47 Výdejny léků a PZT THP 747,86 48 Hygienická služba 8 96 dělníci a provozní pracovníci 1 502,17 49 Ostatní zdravotnická zařízení 7 ## 6

8 Zdravotnictví Jihočeský kraj 97 Průměrná měsíční mzda v Kč 135 Nemocnice Jihočeského kraje 98 Celkem počet lůžek k z toho: lékaři počet hospitalizovaných SZP prům. obs. lůžka na 1 úvazek lékaře/den 6,0 101 Doplňující ukazatele 139 prům. obs. lůžka na 1 SZP u lůžka/den 1,5 102 b Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči 140 využití lůžek ve dnech 258,7 (bez SVLS) průměrná ošetřovací doba 8,2 103 b na 1 obyvatele 14,9 142 náklady na 1 ošetřovací den. 104 Výdaje VZP na 1 standardizovaného pojištěnce Zdravotní stav Pracovní neschopnost prům. počet nemocensky pojištěných hlášené případy absolutně na 100 pojištěnců 89,0 110 průměrné trvání 1 případu 26,0 111 průměrné % pracovní neschopnosti 6, Hlášená onemocnění 113 jiné infekce způsobené salmonelami (A02) spála (A38) virová encefalitida přen.klíšťaty (A84) plané neštovice (B01) zarděnky (B06) akutní virová hepatitida A (B15) akutní virová hepatitida B (B16) virová hepatitida ostatní (B1719) epidemický zánět příušnic (B26) infekční mononukleóza (B27) scabies svrab (B86) bakteriální meningitida (G00) c syfilis (A5053) c gonokoková infekce (A54) d TBC celkem (A1519) z toho: dýchacího ústrojí (A1516) e zhoubné novotvary a nov. in situ (C0097)(D0009) Sebevraždy (X6084) f Živě narození s vrozenou vadou f Počet hlášených vrozených vad Počet léčených diabetiků k g Počet žen užívajících antikoncepci k ## 7

9 Zdravotnictví okresu České Budějovice 1 Demografie 50 Lékárenská péče celkem 2 Počet obyvatel k Počet obyvatel na 1 lékárnu z toho : ženy Farmaceuti (PP) 92,43 4 Počet obyvatel k Farmaceut. laboranti (PP) 75,85 5 z toho: ženy celkem Počet exped. receptů a poukazů z toho: ženy 1549 let a Tržby za léčiva a PZT na 1 obyvatele děti (014 let) Lůžka 8 dorost (1519 let) Lůžka v resortu zdrav. celkem Index stáří 107,2 58 v tom: nemocnice celkem Mrtvě narození 6 59 na 10 tis. ob. k ,0 11 Živě narození z toho: privátní nemocnice 12 na obyvatel 9,2 61 LDN Zemřelí do 28 dnů 5 62 léčebny TRN 14 na živě narozených 3,0 63 psychiatrické léčebny 15 Zemřelí do 1 roku 8 64 lázeňské léčebny 16 na živě narozených 4,9 65 ostatní lůžková zařízení 17 Zemřelí celkem Lékaři (PP) 18 na obyvatel 9,6 67 Lůžková péče celkem 207,17 19 z toho: novotvary v tom: nemocnice 194,92 20 nemoci oběhové LDN 12,25 21 poranění a otravy léčebny TRN 22 Standardizovaná úmrtnost celkem 834,7 71 psychiatrické léčebny 23 z toho: muži 1 051,6 72 lázeňské léčebny 24 ženy 672,8 73 ostatní lůžková zařízení 25 Potraty Ambulantní péče celkem 537,19 26 na žen fertilního věku (1549 let) 19,5 75 v tom: amb. části nemocnic 131,90 27 z toho: UPT amb. části ost. lůžkových zařízení 3,69 28 na žen fertilního věku 14,1 77 samostatná amb. zařízení celkem 401,60 29 Sňatky z toho: PL pro dospělé 84,67 30 na obyvatel 5,9 79 PL pro děti a dorost 43,22 31 Rozvody PL stomatolog 105,82 32 na obyvatel 2,9 81 PL gynekolog 18,79 33 Počty zdravotnických zařízení 82 ost. special.(bezsvls) 106,75 34 Nemocnice 1 83 SVLS 69,52 35 z toho: privátní 84 Ostatní zdravotnická zařízení 29,45 36 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 1 85 Evidenční počet pracovníků (PP) 37 Léčebny TRN 86 Pracovníci v resortu zdrav. celkem 4 248,35 38 Psychiatrické léčebny 87 v tom: lékaři 777,81 39 Lázeňské léčebny 88 farmaceuti 93,23 40 Ostatní lůžková zařízení 89 zdrav. prac. s jiným VŠ vzděl. 6,00 41 Samostatná ambulantní zařízení jiní odborní pracovníci 42 Kojenecké ústavy a dětské domovy (VŠ, SŠ vč. dentistů) 124,19 43 Dětská centra a stacionáře 91 SZP 2 180,49 44 Stacionáře pro dospělé 92 NZP 64,45 45 Zvláštní zdrav. zařízení ostatní 4 93 PZP 355,08 46 Lékárny pedagogičtí pracovníci 47 Výdejny léků a PZT 4 95 THP 240,45 48 Hygienická služba 2 96 dělníci a provozní pracovníci 406,65 49 Ostatní zdravotnická zařízení 1 ## 8

10 Zdravotnictví okresu České Budějovice 97 Průměrná měsíční mzda v Kč 135 Nemocnice České Budějovice 98 Celkem počet lůžek k z toho: lékaři počet hospitalizovaných SZP prům. obs. lůžka na 1 úvazek lékaře/den 5,0 101 Doplňující ukazatele 139 prům. obs. lůžka na 1 SZP u lůžka/den 1,3 102 b Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči 140 využití lůžek ve dnech 253,2 (bez SVLS) průměrná ošetřovací doba 8,6 103 b na 1 obyvatele 16,8 142 náklady na 1 ošetřovací den Výdaje VZP na 1 standardizovaného pojištěnce Zdravotní stav Pracovní neschopnost prům. počet nemocensky pojištěných hlášené případy absolutně na 100 pojištěnců 86,5 110 průměrné trvání 1 případu 26,4 111 průměrné % pracovní neschopnosti 6, Hlášená onemocnění 113 jiné infekce způsobené salmonelami (A02) spála (A38) virová encefalitida přen.klíšťaty (A84) plané neštovice (B01) zarděnky (B06) akutní virová hepatitida A (B15) akutní virová hepatitida B (B16) virová hepatitida ostatní (B1719) epidemický zánět příušnic (B26) 122 infekční mononukleóza (B27) scabies svrab (B86) bakteriální meningitida (G00) c syfilis (A5053) c gonokoková infekce (A54) d TBC celkem (A1519) z toho: dýchacího ústrojí (A1516) e zhoubné novotvary a nov. in situ (C0097)(D0009) Sebevraždy (X6084) f Živě narození s vrozenou vadou f Počet hlášených vrozených vad Počet léčených diabetiků k g Počet žen užívajících antikoncepci k ## 9

11 Zdravotnictví okresu Český Krumlov 1 Demografie 50 Lékárenská péče celkem 2 Počet obyvatel k Počet obyvatel na 1 lékárnu z toho : ženy Farmaceuti (PP) 22,30 4 Počet obyvatel k Farmaceut. laboranti (PP) 13,00 5 z toho: ženy celkem Počet exped. receptů a poukazů z toho: ženy 1549 let a Tržby za léčiva a PZT na 1 obyvatele děti (014 let) Lůžka 8 dorost (1519 let) Lůžka v resortu zdrav. celkem Index stáří 81,8 58 v tom: nemocnice celkem Mrtvě narození 5 59 na 10 tis. ob. k ,5 11 Živě narození z toho: privátní nemocnice 12 na obyvatel 9,9 61 LDN Zemřelí do 28 dnů 2 62 léčebny TRN 14 na živě narozených 3,4 63 psychiatrické léčebny Zemřelí do 1 roku 2 64 lázeňské léčebny 16 na živě narozených 3,4 65 ostatní lůžková zařízení 17 Zemřelí celkem Lékaři (PP) 18 na obyvatel 8,6 67 Lůžková péče celkem 33,25 19 z toho: novotvary v tom: nemocnice 28,35 20 nemoci oběhové LDN 1,50 21 poranění a otravy léčebny TRN 22 Standardizovaná úmrtnost celkem 944,2 71 psychiatrické léčebny 3,40 23 z toho: muži 1 173,6 72 lázeňské léčebny 24 ženy 767,8 73 ostatní lůžková zařízení 25 Potraty Ambulantní péče celkem 119,62 26 na žen fertilního věku (1549 let) 22,7 75 v tom: amb. části nemocnic 24,08 27 z toho: UPT amb. části ost. lůžkových zařízení 28 na žen fertilního věku 17,4 77 samostatná amb. zařízení celkem 95,54 29 Sňatky z toho: PL pro dospělé 23,29 30 na obyvatel 6,4 79 PL pro děti a dorost 14,00 31 Rozvody PL stomatolog 34,07 32 na obyvatel 3,3 81 PL gynekolog 5,92 33 Počty zdravotnických zařízení 82 ost. special.(bezsvls) 11,80 34 Nemocnice 1 83 SVLS 6,50 35 z toho: privátní 84 Ostatní zdravotnická zařízení 2,94 36 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 1 85 Evidenční počet pracovníků (PP) 37 Léčebny TRN 86 Pracovníci v resortu zdrav. celkem 866,55 38 Psychiatrické léčebny 1 87 v tom: lékaři 151,81 39 Lázeňské léčebny 88 farmaceuti 22,30 40 Ostatní lůžková zařízení 89 zdrav. prac. s jiným VŠ vzděl. 5,20 41 Samostatná ambulantní zařízení jiní odborní pracovníci 42 Kojenecké ústavy a dětské domovy (VŠ, SŠ vč. dentistů) 11,81 43 Dětská centra a stacionáře 91 SZP 400,20 44 Stacionáře pro dospělé 1 92 NZP 23,04 45 Zvláštní zdrav. zařízení ostatní 93 PZP 70,00 46 Lékárny pedagogičtí pracovníci 47 Výdejny léků a PZT 95 THP 54,48 48 Hygienická služba 1 96 dělníci a provozní pracovníci 127,71 49 Ostatní zdravotnická zařízení 1 ## 10

12 Zdravotnictví okresu Český Krumlov 97 Průměrná měsíční mzda v Kč 135 Nemocnice Český Krumlov 98 Celkem počet lůžek k z toho: lékaři počet hospitalizovaných SZP prům. obs. lůžka na 1 úvazek lékaře/den 8,0 101 Doplňující ukazatele 139 prům. obs. lůžka na 1 SZP u lůžka/den 1,9 102 b Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči 140 využití lůžek ve dnech 281,7 (bez SVLS) průměrná ošetřovací doba 7,7 103 b na 1 obyvatele 13,0 142 náklady na 1 ošetřovací den Výdaje VZP na 1 standardizovaného pojištěnce Zdravotní stav Pracovní neschopnost prům. počet nemocensky pojištěných hlášené případy absolutně na 100 pojištěnců 93,6 110 průměrné trvání 1 případu 23,5 111 průměrné % pracovní neschopnosti 5, Hlášená onemocnění 113 jiné infekce způsobené salmonelami (A02) spála (A38) virová encefalitida přen.klíšťaty (A84) plané neštovice (B01) zarděnky (B06) akutní virová hepatitida A (B15) akutní virová hepatitida B (B16) virová hepatitida ostatní (B1719) epidemický zánět příušnic (B26) infekční mononukleóza (B27) scabies svrab (B86) bakteriální meningitida (G00) c syfilis (A5053) c gonokoková infekce (A54) d TBC celkem (A1519) z toho: dýchacího ústrojí (A1516) e zhoubné novotvary a nov. in situ (C0097)(D0009) Sebevraždy (X6084) f Živě narození s vrozenou vadou f Počet hlášených vrozených vad Počet léčených diabetiků k g Počet žen užívajících antikoncepci k ## 11

13 Zdravotnictví okresu Jindřichův Hradec 1 Demografie 50 Lékárenská péče celkem 2 Počet obyvatel k Počet obyvatel na 1 lékárnu z toho : ženy Farmaceuti (PP) 43,35 4 Počet obyvatel k Farmaceut. laboranti (PP) 33,77 5 z toho: ženy celkem Počet exped. receptů a poukazů z toho: ženy 1549 let a Tržby za léčiva a PZT na 1 obyvatele děti (014 let) Lůžka 8 dorost (1519 let) Lůžka v resortu zdrav. celkem Index stáří 106,6 58 v tom: nemocnice celkem Mrtvě narození 3 59 na 10 tis. ob. k ,0 11 Živě narození z toho: privátní nemocnice 12 na obyvatel 9,2 61 LDN 13 Zemřelí do 28 dnů 2 62 léčebny TRN 14 na živě narozených 2,3 63 psychiatrické léčebny 15 Zemřelí do 1 roku 3 64 lázeňské léčebny na živě narozených 3,5 65 ostatní lůžková zařízení 17 Zemřelí celkem Lékaři (PP) 18 na obyvatel 11,0 67 Lůžková péče celkem 79,19 19 z toho: novotvary v tom: nemocnice 68,00 20 nemoci oběhové LDN 21 poranění a otravy léčebny TRN 22 Standardizovaná úmrtnost celkem 919,3 71 psychiatrické léčebny 23 z toho: muži 1 191,2 72 lázeňské léčebny 11,19 24 ženy 706,0 73 ostatní lůžková zařízení 25 Potraty Ambulantní péče celkem 208,01 26 na žen fertilního věku (1549 let) 15,4 75 v tom: amb. části nemocnic 42,07 27 z toho: UPT amb. části ost. lůžkových zařízení 28 na žen fertilního věku 10,7 77 samostatná amb. zařízení celkem 165,94 29 Sňatky z toho: PL pro dospělé 39,92 30 na obyvatel 5,2 79 PL pro děti a dorost 20,10 31 Rozvody PL stomatolog 49,12 32 na obyvatel 2,7 81 PL gynekolog 9,50 33 Počty zdravotnických zařízení 82 ost. special.(bezsvls) 38,10 34 Nemocnice 2 83 SVLS 17,59 35 z toho: privátní 84 Ostatní zdravotnická zařízení 4,00 36 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 85 Evidenční počet pracovníků (PP) 37 Léčebny TRN 86 Pracovníci v resortu zdrav. celkem 1 910,67 38 Psychiatrické léčebny 87 v tom: lékaři 292,00 39 Lázeňské léčebny 2 88 farmaceuti 43,35 40 Ostatní lůžková zařízení 89 zdrav. prac. s jiným VŠ vzděl. 2,08 41 Samostatná ambulantní zařízení jiní odborní pracovníci 42 Kojenecké ústavy a dětské domovy (VŠ, SŠ vč. dentistů) 23,67 43 Dětská centra a stacionáře 91 SZP 820,90 44 Stacionáře pro dospělé 92 NZP 57,99 45 Zvláštní zdrav. zařízení ostatní 8 93 PZP 174,74 46 Lékárny pedagogičtí pracovníci 47 Výdejny léků a PZT 95 THP 140,15 48 Hygienická služba 1 96 dělníci a provozní pracovníci 355,79 49 Ostatní zdravotnická zařízení ## 12

14 Zdravotnictví okresu Jindřichův Hradec 97 Průměrná měsíční mzda v Kč 135 Okresní nemocnice Jindřichův Hradec 98 Celkem počet lůžek k z toho: lékaři počet hospitalizovaných SZP prům. obs. lůžka na 1 úvazek lékaře/den 5,8 101 Doplňující ukazatele 139 prům. obs. lůžka na 1 SZP u lůžka/den 1,6 102 b Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči 140 využití lůžek ve dnech 243,1 (bez SVLS) průměrná ošetřovací doba 8,1 103 b na 1 obyvatele 13,7 142 náklady na 1 ošetřovací den Výdaje VZP na 1 standardizovaného pojištěnce Nemocnice Dačice počet lůžek k Zdravotní stav 145 počet hospitalizovaných Pracovní neschopnost 146 prům. obs. lůžka na 1 úvazek lékaře/den 6,8 107 prům. počet nemocensky pojištěných prům. obs. lůžka na 1 SZP u lůžka/den 1,9 108 hlášené případy absolutně využití lůžek ve dnech 279,8 109 na 100 pojištěnců 88,9 149 průměrná ošetřovací doba 9,1 110 průměrné trvání 1 případu 23,8 150 náklady na 1 ošetřovací den průměrné % pracovní neschopnosti 5, Hlášená onemocnění 113 jiné infekce způsobené salmonelami (A02) spála (A38) virová encefalitida přen.klíšťaty (A84) plané neštovice (B01) zarděnky (B06) akutní virová hepatitida A (B15) akutní virová hepatitida B (B16) 120 virová hepatitida ostatní (B1719) 121 epidemický zánět příušnic (B26) 122 infekční mononukleóza (B27) scabies svrab (B86) bakteriální meningitida (G00) c syfilis (A5053) c gonokoková infekce (A54) d TBC celkem (A1519) z toho: dýchacího ústrojí (A1516) e zhoubné novotvary a nov. in situ (C0097)(D0009) Sebevraždy (X6084) f Živě narození s vrozenou vadou f Počet hlášených vrozených vad Počet léčených diabetiků k g Počet žen užívajících antikoncepci k ## 13

15 Zdravotnictví okresu Písek 1 Demografie 50 Lékárenská péče celkem 2 Počet obyvatel k Počet obyvatel na 1 lékárnu z toho : ženy Farmaceuti (PP) 26,23 4 Počet obyvatel k Farmaceut. laboranti (PP) 29,82 5 z toho: ženy celkem Počet exped. receptů a poukazů z toho: ženy 1549 let a Tržby za léčiva a PZT na 1 obyvatele děti (014 let) Lůžka 8 dorost (1519 let) Lůžka v resortu zdrav. celkem Index stáří 124,8 58 v tom: nemocnice celkem Mrtvě narození 3 59 na 10 tis. ob. k ,5 11 Živě narození z toho: privátní nemocnice 12 na obyvatel 8,7 61 LDN Zemřelí do 28 dnů 2 62 léčebny TRN 14 na živě narozených 3,3 63 psychiatrické léčebny 15 Zemřelí do 1 roku 3 64 lázeňské léčebny ^ 16 na živě narozených 4,9 65 ostatní lůžková zařízení 8 17 Zemřelí celkem Lékaři (PP) 18 na obyvatel 11,0 67 Lůžková péče celkem 48,71 19 z toho: novotvary v tom: nemocnice 43,43 20 nemoci oběhové LDN 1,93 21 poranění a otravy léčebny TRN 22 Standardizovaná úmrtnost celkem 854,1 71 psychiatrické léčebny 23 z toho: muži 1 104,2 72 lázeňské léčebny ^ 24 ženy 663,3 73 ostatní lůžková zařízení 0,35 25 Potraty Ambulantní péče celkem 170,34 26 na žen fertilního věku (1549 let) 17,1 75 v tom: amb. části nemocnic 39,58 27 z toho: UPT amb. části ost. lůžkových zařízení 28 na žen fertilního věku 11,9 77 samostatná amb. zařízení celkem 130,76 29 Sňatky z toho: PL pro dospělé 33,10 30 na obyvatel 4,8 79 PL pro děti a dorost 12,00 31 Rozvody PL stomatolog 34,82 32 na obyvatel 2,5 81 PL gynekolog 7,09 33 Počty zdravotnických zařízení 82 ost. special.(bezsvls) 24,61 34 Nemocnice 1 83 SVLS 18,75 35 z toho: privátní 84 Ostatní zdravotnická zařízení 8,55 36 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 1 85 Evidenční počet pracovníků (PP) 37 Léčebny TRN 86 Pracovníci v resortu zdrav. celkem 1 326,90 38 Psychiatrické léčebny 87 v tom: lékaři 228,00 39 Lázeňské léčebny 1 88 farmaceuti 26,23 40 Ostatní lůžková zařízení 1 89 zdrav. prac. s jiným VŠ vzděl. 3,58 41 Samostatná ambulantní zařízení jiní odborní pracovníci 42 Kojenecké ústavy a dětské domovy (VŠ, SŠ vč. dentistů) 23,64 43 Dětská centra a stacionáře 91 SZP 661,90 44 Stacionáře pro dospělé 1 92 NZP 50,58 45 Zvláštní zdrav. zařízení ostatní 1 93 PZP 100,39 46 Lékárny pedagogičtí pracovníci 47 Výdejny léků a PZT 2 95 THP 85,61 48 Hygienická služba 1 96 dělníci a provozní pracovníci 146,97 49 Ostatní zdravotnická zařízení ## 14

16 Zdravotnictví okresu Písek 97 Průměrná měsíční mzda v Kč 135 Nemocnice Písek 98 Celkem počet lůžek k z toho: lékaři počet hospitalizovaných SZP prům. obs. lůžka na 1 úvazek lékaře/den 5,9 101 Doplňující ukazatele 139 prům. obs. lůžka na 1 SZP u lůžka/den 1,5 102 b Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči 140 využití lůžek ve dnech 245,2 (bez SVLS) průměrná ošetřovací doba 6,8 103 b na 1 obyvatele 15,8 142 náklady na 1 ošetřovací den Výdaje VZP na 1 standardizovaného pojištěnce Zdravotní stav Pracovní neschopnost prům. počet nemocensky pojištěných hlášené případy absolutně na 100 pojištěnců 85,1 110 průměrné trvání 1 případu 24,3 111 průměrné % pracovní neschopnosti 5, Hlášená onemocnění 113 jiné infekce způsobené salmonelami (A02) spála (A38) virová encefalitida přen.klíšťaty (A84) plané neštovice (B01) zarděnky (B06) 118 akutní virová hepatitida A (B15) 119 akutní virová hepatitida B (B16) virová hepatitida ostatní (B1719) epidemický zánět příušnic (B26) 122 infekční mononukleóza (B27) scabies svrab (B86) bakteriální meningitida (G00) 125 c syfilis (A5053) c gonokoková infekce (A54) d TBC celkem (A1519) z toho: dýchacího ústrojí (A1516) e zhoubné novotvary a nov. in situ (C0097)(D0009) Sebevraždy (X6084) f Živě narození s vrozenou vadou f Počet hlášených vrozených vad Počet léčených diabetiků k g Počet žen užívajících antikoncepci k ## 15

17 Zdravotnictví okresu Prachatice 1 Demografie 50 Lékárenská péče celkem 2 Počet obyvatel k Počet obyvatel na 1 lékárnu z toho : ženy Farmaceuti (PP) 18,23 4 Počet obyvatel k Farmaceut. laboranti (PP) 24,07 5 z toho: ženy celkem Počet exped. receptů a poukazů z toho: ženy 1549 let a Tržby za léčiva a PZT na 1 obyvatele děti (014 let) Lůžka 8 dorost (1519 let) Lůžka v resortu zdrav. celkem Index stáří 95,2 58 v tom: nemocnice celkem Mrtvě narození 1 59 na 10 tis. ob. k ,5 11 Živě narození z toho: privátní nemocnice na obyvatel 9,2 61 LDN Zemřelí do 28 dnů 62 léčebny TRN 14 na živě narozených 63 psychiatrické léčebny 15 Zemřelí do 1 roku 64 lázeňské léčebny 16 na živě narozených 65 ostatní lůžková zařízení Zemřelí celkem Lékaři (PP) 18 na obyvatel 9,6 67 Lůžková péče celkem 22,60 19 z toho: novotvary v tom: nemocnice 21,00 20 nemoci oběhové LDN 0,50 21 poranění a otravy léčebny TRN 22 Standardizovaná úmrtnost celkem 926,9 71 psychiatrické léčebny 23 z toho: muži 1 120,6 72 lázeňské léčebny 24 ženy 748,1 73 ostatní lůžková zařízení 1,10 25 Potraty Ambulantní péče celkem 118,14 26 na žen fertilního věku (1549 let) 16,0 75 v tom: amb. části nemocnic 21,68 27 z toho: UPT amb. části ost. lůžkových zařízení 28 na žen fertilního věku 11,2 77 samostatná amb. zařízení celkem 96,46 29 Sňatky z toho: PL pro dospělé 28,09 30 na obyvatel 5,7 79 PL pro děti a dorost 13,30 31 Rozvody PL stomatolog 24,70 32 na obyvatel 2,7 81 PL gynekolog 9,94 33 Počty zdravotnických zařízení 82 ost. special.(bezsvls) 16,13 34 Nemocnice 2 83 SVLS 11,04 35 z toho: privátní 1 84 Ostatní zdravotnická zařízení 12,85 36 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 1 85 Evidenční počet pracovníků (PP) 37 Léčebny TRN 86 Pracovníci v resortu zdrav. celkem 934,78 38 Psychiatrické léčebny 87 v tom: lékaři 153,79 39 Lázeňské léčebny 88 farmaceuti 18,23 40 Ostatní lůžková zařízení 1 89 zdrav. prac. s jiným VŠ vzděl. 1,25 41 Samostatná ambulantní zařízení jiní odborní pracovníci 42 Kojenecké ústavy a dětské domovy (VŠ, SŠ vč. dentistů) 17,60 43 Dětská centra a stacionáře 91 SZP 462,49 44 Stacionáře pro dospělé 92 NZP 35,00 45 Zvláštní zdrav. zařízení ostatní 3 93 PZP 43,37 46 Lékárny pedagogičtí pracovníci 14,00 47 Výdejny léků a PZT 2 95 THP 47,18 48 Hygienická služba 1 96 dělníci a provozní pracovníci 141,87 49 Ostatní zdravotnická zařízení ## 16

18 Zdravotnictví okresu Prachatice 97 Průměrná měsíční mzda v Kč 135 Nemocnice s poliklinikou Prachatice 98 Celkem počet lůžek k z toho: lékaři počet hospitalizovaných SZP prům. obs. lůžka na 1 úvazek lékaře/den 7,6 101 Doplňující ukazatele 139 prům. obs. lůžka na 1 SZP u lůžka/den 1,7 102 b Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči 140 využití lůžek ve dnech 270,6 (bez SVLS) průměrná ošetřovací doba 7,6 103 b na 1 obyvatele 14,6 142 náklady na 1 ošetřovací den Výdaje VZP na 1 standardizovaného pojištěnce Nemocnice, o.p.s, Vimperk počet lůžek k Zdravotní stav 145 počet hospitalizovaných Pracovní neschopnost 146 prům. obs. lůžka na 1 úvazek lékaře/den 22,6 107 prům. počet nemocensky pojištěných prům. obs. lůžka na 1 SZP u lůžka/den 3,0 108 hlášené případy absolutně využití lůžek ve dnech 344,3 109 na 100 pojištěnců 95,5 149 průměrná ošetřovací doba 49,5 110 průměrné trvání 1 případu 32,2 150 náklady na 1 ošetřovací den průměrné % pracovní neschopnosti 8, Hlášená onemocnění 113 jiné infekce způsobené salmonelami (A02) spála (A38) virová encefalitida přen.klíšťaty (A84) plané neštovice (B01) zarděnky (B06) akutní virová hepatitida A (B15) 119 akutní virová hepatitida B (B16) 120 virová hepatitida ostatní (B1719) epidemický zánět příušnic (B26) 122 infekční mononukleóza (B27) scabies svrab (B86) bakteriální meningitida (G00) c syfilis (A5053) c gonokoková infekce (A54) d TBC celkem (A1519) z toho: dýchacího ústrojí (A1516) e zhoubné novotvary a nov. in situ (C0097)(D0009) Sebevraždy (X6084) f Živě narození s vrozenou vadou f Počet hlášených vrozených vad Počet léčených diabetiků k g Počet žen užívajících antikoncepci k ## 17

19 Zdravotnictví okresu Strakonice 1 Demografie 50 Lékárenská péče celkem 2 Počet obyvatel k Počet obyvatel na 1 lékárnu z toho : ženy Farmaceuti (PP) 26,14 4 Počet obyvatel k Farmaceut. laboranti (PP) 25,31 5 z toho: ženy celkem Počet exped. receptů a poukazů z toho: ženy 1549 let a Tržby za léčiva a PZT na 1 obyvatele děti (014 let) Lůžka 8 dorost (1519 let) Lůžka v resortu zdrav. celkem Index stáří 119,0 58 v tom: nemocnice celkem Mrtvě narození 1 59 na 10 tis. ob. k ,0 11 Živě narození z toho: privátní nemocnice 12 na obyvatel 8,4 61 LDN Zemřelí do 28 dnů 1 62 léčebny TRN 14 na živě narozených 1,7 63 psychiatrické léčebny Zemřelí do 1 roku 1 64 lázeňské léčebny 16 na živě narozených 1,7 65 ostatní lůžková zařízení 17 Zemřelí celkem Lékaři (PP) 18 na obyvatel 10,9 67 Lůžková péče celkem 46,06 19 z toho: novotvary v tom: nemocnice 35,86 20 nemoci oběhové LDN 5,20 21 poranění a otravy léčebny TRN 22 Standardizovaná úmrtnost celkem 893,5 71 psychiatrické léčebny 5,00 23 z toho: muži 1 039,0 72 lázeňské léčebny 24 ženy 759,0 73 ostatní lůžková zařízení 25 Potraty Ambulantní péče celkem 147,44 26 na žen fertilního věku (1549 let) 13,9 75 v tom: amb. části nemocnic 32,72 27 z toho: UPT amb. části ost. lůžkových zařízení 1,83 28 na žen fertilního věku 11,5 77 samostatná amb. zařízení celkem 112,89 29 Sňatky z toho: PL pro dospělé 29,27 30 na obyvatel 4,7 79 PL pro děti a dorost 14,50 31 Rozvody PL stomatolog 31,59 32 na obyvatel 2,5 81 PL gynekolog 9,25 33 Počty zdravotnických zařízení 82 ost. special.(bezsvls) 21,15 34 Nemocnice 1 83 SVLS 12,43 35 z toho: privátní 84 Ostatní zdravotnická zařízení 3,44 36 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 2 85 Evidenční počet pracovníků (PP) 37 Léčebny TRN 86 Pracovníci v resortu zdrav. celkem 1 090,48 38 Psychiatrické léčebny 1 87 v tom: lékaři 196,54 39 Lázeňské léčebny 88 farmaceuti 26,14 40 Ostatní lůžková zařízení 89 zdrav. prac. s jiným VŠ vzděl. 4,20 41 Samostatná ambulantní zařízení jiní odborní pracovníci 42 Kojenecké ústavy a dětské domovy (VŠ, SŠ vč. dentistů) 8,34 43 Dětská centra a stacionáře 91 SZP 577,13 44 Stacionáře pro dospělé 92 NZP 27,88 45 Zvláštní zdrav. zařízení ostatní 3 93 PZP 60,34 46 Lékárny 8 94 pedagogičtí pracovníci 47 Výdejny léků a PZT 1 95 THP 78,32 48 Hygienická služba 1 96 dělníci a provozní pracovníci 111,59 49 Ostatní zdravotnická zařízení ## 18

20 Zdravotnictví okresu Strakonice 97 Průměrná měsíční mzda v Kč 135 Okresní nemocnice Strakonice 98 Celkem počet lůžek k z toho: lékaři počet hospitalizovaných SZP prům. obs. lůžka na 1 úvazek lékaře/den 6,4 101 Doplňující ukazatele 139 prům. obs. lůžka na 1 SZP u lůžka/den 1,5 102 b Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči 140 využití lůžek ve dnech 259,1 (bez SVLS) průměrná ošetřovací doba 6,9 103 b na 1 obyvatele 13,4 142 náklady na 1 ošetřovací den Výdaje VZP na 1 standardizovaného pojištěnce Zdravotní stav Pracovní neschopnost prům. počet nemocensky pojištěných hlášené případy absolutně na 100 pojištěnců 88,6 110 průměrné trvání 1 případu 27,6 111 průměrné % pracovní neschopnosti 6, Hlášená onemocnění 113 jiné infekce způsobené salmonelami (A02) spála (A38) virová encefalitida přen.klíšťaty (A84) plané neštovice (B01) zarděnky (B06) akutní virová hepatitida A (B15) 119 akutní virová hepatitida B (B16) virová hepatitida ostatní (B1719) epidemický zánět příušnic (B26) 122 infekční mononukleóza (B27) scabies svrab (B86) bakteriální meningitida (G00) 125 c syfilis (A5053) 126 c gonokoková infekce (A54) 127 d TBC celkem (A1519) z toho: dýchacího ústrojí (A1516) e zhoubné novotvary a nov. in situ (C0097)(D0009) Sebevraždy (X6084) f Živě narození s vrozenou vadou f Počet hlášených vrozených vad Počet léčených diabetiků k g Počet žen užívajících antikoncepci k ## 19

21 Zdravotnictví okresu Tábor 1 Demografie 50 Lékárenská péče celkem 2 Počet obyvatel k Počet obyvatel na 1 lékárnu z toho : ženy Farmaceuti (PP) 48,72 4 Počet obyvatel k Farmaceut. laboranti (PP) 38,20 5 z toho: ženy celkem Počet exped. receptů a poukazů z toho: ženy 1549 let a Tržby za léčiva a PZT na 1 obyvatele děti (014 let) Lůžka 8 dorost (1519 let) Lůžka v resortu zdrav. celkem Index stáří 121,8 58 v tom: nemocnice celkem Mrtvě narození 4 59 na 10 tis. ob. k ,4 11 Živě narození z toho: privátní nemocnice na obyvatel 8,6 61 LDN 13 Zemřelí do 28 dnů 62 léčebny TRN 14 na živě narozených 63 psychiatrické léčebny Zemřelí do 1 roku 3 64 lázeňské léčebny ^ 16 na živě narozených 3,4 65 ostatní lůžková zařízení 17 Zemřelí celkem Lékaři (PP) 18 na obyvatel 10,7 67 Lůžková péče celkem 69,37 19 z toho: novotvary v tom: nemocnice 58,12 20 nemoci oběhové LDN 21 poranění a otravy léčebny TRN 22 Standardizovaná úmrtnost celkem 859,7 71 psychiatrické léčebny 8,31 23 z toho: muži 1 056,7 72 lázeňské léčebny ^ 24 ženy 701,8 73 ostatní lůžková zařízení 25 Potraty Ambulantní péče celkem 248,72 26 na žen fertilního věku (1549 let) 14,9 75 v tom: amb. části nemocnic 47,87 27 z toho: UPT amb. části ost. lůžkových zařízení 28 na žen fertilního věku 10,4 77 samostatná amb. zařízení celkem 200,85 29 Sňatky z toho: PL pro dospělé 47,20 30 na obyvatel 5,2 79 PL pro děti a dorost 23,10 31 Rozvody PL stomatolog 58,69 32 na obyvatel 2,5 81 PL gynekolog 8,25 33 Počty zdravotnických zařízení 82 ost. special.(bezsvls) 39,34 34 Nemocnice 2 83 SVLS 22,06 35 z toho: privátní 1 84 Ostatní zdravotnická zařízení 12,99 36 Léčebny pro dlouhodobě nemocné 85 Evidenční počet pracovníků (PP) 37 Léčebny TRN 86 Pracovníci v resortu zdrav. celkem 1 828,53 38 Psychiatrické léčebny 1 87 v tom: lékaři 331,08 39 Lázeňské léčebny 1 88 farmaceuti 47,37 40 Ostatní lůžková zařízení 89 zdrav. prac. s jiným VŠ vzděl. 1,75 41 Samostatná ambulantní zařízení jiní odborní pracovníci 42 Kojenecké ústavy a dětské domovy (VŠ, SŠ vč. dentistů) 50,12 43 Dětská centra a stacionáře 91 SZP 924,54 44 Stacionáře pro dospělé 1 92 NZP 54,09 45 Zvláštní zdrav. zařízení ostatní 6 93 PZP 106,32 46 Lékárny pedagogičtí pracovníci 47 Výdejny léků a PZT 2 95 THP 101,67 48 Hygienická služba 1 96 dělníci a provozní pracovníci 211,59 49 Ostatní zdravotnická zařízení 5 ## 20

22 Zdravotnictví okresu Tábor 97 Průměrná měsíční mzda v Kč 135 Okresní nemocnice Tábor 98 Celkem počet lůžek k z toho: lékaři počet hospitalizovaných SZP prům. obs. lůžka na 1 úvazek lékaře/den 7,0 101 Doplňující ukazatele 139 prům. obs. lůžka na 1 SZP u lůžka/den 1,5 102 b Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči 140 využití lůžek ve dnech 265,3 (bez SVLS) průměrná ošetřovací doba 8,9 103 b na 1 obyvatele 14,3 142 náklady na 1 ošetřovací den Výdaje VZP na 1 standardizovaného pojištěnce Nemocnice Natalis s.r.o. sanatorium, Tábor počet lůžek k Zdravotní stav 145 počet hospitalizovaných Pracovní neschopnost 146 prům. obs. lůžka na 1 úvazek lékaře/den 3,7 107 prům. počet nemocensky pojištěných prům. obs. lůžka na 1 SZP u lůžka/den 1,2 108 hlášené případy absolutně využití lůžek ve dnech 242,2 109 na 100 pojištěnců 93,4 149 průměrná ošetřovací doba 3,6 110 průměrné trvání 1 případu 25,6 150 náklady na 1 ošetřovací den průměrné % pracovní neschopnosti 6, Hlášená onemocnění 113 jiné infekce způsobené salmonelami (A02) spála (A38) virová encefalitida přen.klíšťaty (A84) plané neštovice (B01) zarděnky (B06) akutní virová hepatitida A (B15) akutní virová hepatitida B (B16) virová hepatitida ostatní (B1719) epidemický zánět příušnic (B26) infekční mononukleóza (B27) scabies svrab (B86) bakteriální meningitida (G00) c syfilis (A5053) c gonokoková infekce (A54) 127 d TBC celkem (A1519) z toho: dýchacího ústrojí (A1516) e zhoubné novotvary a nov. in situ (C0097)(D0009) Sebevraždy (X6084) f Živě narození s vrozenou vadou f Počet hlášených vrozených vad Počet léčených diabetiků k g Počet žen užívajících antikoncepci k ## 21

23 Počet živě narozených na obyvatel 10,0 9,0 9,0 9,2 9,9 9,2 8,7 9,2 8,4 8,6 8,0 7,0 6,0 Kojenecká úmrtnost na 1000 živě narozených 6,0 4,9 4,9 4,0 3,5 3,4 3,5 1,7 3,4 2,0 Úmrtnost na 1000 obyvatel 14,0 12,0 10,0 10,2 9,6 8,6 11,0 11,0 9,6 10,9 10,7 8,0 Potratovost na 1000 žen fertilního věku 24,0 20,0 16,0 17,3 19,5 22,7 15,4 17,1 16,0 13,9 14,9 12,0 Jihočeský České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor 22

24 Počet obyvatel na 1 lékárnu Počet ambulantních vyšetření na 1 obyvatele 18,0 16,0 14,0 14,9 16,8 13,0 13,7 15,8 14,6 13,4 14,3 12,0 10,0 Počet obyvatel na 1 lékaře ( přepočtený počet ) Počet lůžek v nemocnicích na obyvatel 100,0 80,0 60,0 60,6 80,0 42,5 64,0 54,5 48,5 46,0 54,4 40,0 20,0 Jihočeský České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor 23

25 Zkratky LDN léčebna pro dlouhodobě nemocné LSPP lékařská služba první pomoci NZP nižší zdravotničtí pracovníci PL praktický lékař PP přepočtený počet PZP pomocní zdravotničtí pracovníci PZT prostředky zdravotní techniky SVLS společné vyšetřovací a léčebné složky SZP střední zdravotničtí pracovníci THP technicko hospodářští pracovníci TBC tuberkulóza TRN TBC + respirační nemoci UPT umělé přerušení těhotenství VZP Všeobecná zdravotní pojišťovna Definice pojmů Index stáří: počet osob ve věku 60ti let a více na 100 osob ve věku 0 14 let (k ) Úmrtnost: Standardizovaná úmrtnost teoretické evropské populace ( evropského standardu ) vypočtená z jednotlivých specifických úmrtností konkrétní populace Kojenecká počet zemřelých do 1 roku věku na živě narozených Novorozenecká počet zemřelých do 28 dnů věku na živě narozených. Průměrné procento pracovní neschopnosti podíl kalendářních dnů pracovní neschopnosti na celkovém kalendářním fondu ve sledovaném období. Přepočtený počet pracovníků součet úvazků jednotlivých pracovníků zdravotnických zařízení, přepočtený podle délky plné týdenní pracovní doby, stanovené pro dané zařízení či pracoviště. Obvyklá délka pracovní doby byla 42,5 hodin týdně, dále to mohlo být 36 hodin (např. rtg. pracoviště), 40 hodin (např. sestry v třísměnném provozu), 41 hodin nebo 42 hodin týdně. Evidenční počet pracovníků počet pracovníků všech kategorií, stálých i dočasných, daného zařízení či pracoviště, kteří jsou k němu v pracovním, služebním či členském poměru (mají pracovní smlouvu). Využití lůžek ve dnech (maximální lůžkové kapacity) = ošetřovací dny / průměrný počet lůžek 24

Regionální odbor východních Čech

Regionální odbor východních Čech ZDRAVOTNICTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE 2000 Pardubice Ústí nad Orlicí Zpracoval regionální odbor východních Čech Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Hradecká 1172, 500 03 Hradec Králové ÚZIS ČR,

Více

ZDRAVOTNICTVÍ hl. m. PRAHY 1999

ZDRAVOTNICTVÍ hl. m. PRAHY 1999 ZDRAVOTNICTVÍ hl. m. PRAHY 1999 8 6 7 1 2 3 9 10 5 4 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Regionální odbor hl. m. Prahy ÚZIS / Zdravotnictví hl. m. Prahy 1999 / 2 Obsah: Úvod...

Více

Regionální odbor jižní Moravy

Regionální odbor jižní Moravy ZDRAVOTNICTVÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE 2000 Kroměříž Vsetín Zpracoval regionální odbor jižní Moravy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR FN u sv. Anny, Výstavní 17/19 603 00 Brno ÚZIS ČR, 2001 Počet

Více

Regionální odbor východních Čech

Regionální odbor východních Čech ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2000 Trutnov Jičín Náchod Zpracoval regionální odbor východních Čech Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Hradecká 1172, 500 03 Hradec Králové ÚZIS ČR,

Více

Regionální odbor středních Čech

Regionální odbor středních Čech ZDRAVOTNICTVÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2000 Praha západ Mělník Mladá Boleslav Kladno Nymburk Rakovník Kolín Zpracoval regionální odbor středních Čech Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Karlovo

Více

Regionální odbor hl. m. Prahy

Regionální odbor hl. m. Prahy ZDRAVOTNICTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2000 8 9 Zpracoval regionální odbor hl. m. Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Karlovo nám. 5, 128 01 Praha 2 ÚZIS ČR, 2001 Počet výtisků: 60 Regionální

Více

ZDRAVOTNICTVÍ STŘEDNÍCH ČECH 1999

ZDRAVOTNICTVÍ STŘEDNÍCH ČECH 1999 ZDRAVOTNICTVÍ STŘEDNÍCH ČECH 1999 Mělník Mladá Boleslav Kladno Nymburk Rakovník Kolín Beroun Praha - západ Praha - východ Kutná Hora Příbram Benešov Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

Více

Zdravotnictví kraje Vysočina 2001

Zdravotnictví kraje Vysočina 2001 Zdravotnictví kraje Vysočina 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801147 1 Obsah: Úvod... 3 Poznámky... 5 Tabulková část Zdravotnictví kraje Vysočina...

Více

Regionální odbor jižní Moravy

Regionální odbor jižní Moravy ZDRAVOTNICTVÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2000 Blansko Brno město Brno venkov Vyškov Znojmo Břeclav Zpracoval regionální odbor jižní Moravy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR FN u sv. Anny, Výstavní

Více

Regionální odbor severní Moravy

Regionální odbor severní Moravy ZDRAVOTNICTVÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE 2000 Jeseník Šumperk Olomouc Zpracoval regionální odbor severní Moravy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 4 ÚZIS ČR 2001

Více

Zdravotnictví Zlínského kraje 2002

Zdravotnictví Zlínského kraje 2002 Zdravotnictví Zlínského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802542 1 Obsah: Úvod... 3 Poznámky... 5 Tabulková část Zdravotnictví Zlínského

Více

Regionální odbor severních Čech

Regionální odbor severních Čech ZDRAVOTNICTVÍ LIBERECKÉHO KRAJE 2000 Liberec Jablonec nad Nisou Česká Lípa Semily Zpracoval regionální odbor severních Čech Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Klíšská 30, 401 13 Ústí nad Labem

Více

Zdravotnictví Středočeského kraje 2002

Zdravotnictví Středočeského kraje 2002 Zdravotnictví Středočeského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802437 1 Obsah: Úvod... 3 Metodické poznámky... 4 Poznámky... 5 Tabulková

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2001

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2001 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801120 1 Obsah: Úvod... 3 Počty lůžek v nemocnicích k 31.12.2001 Olomoucký

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2002

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2002 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802526 1 Obsah Úvod... 3 Počty lůžek v nemocnicích k 31.12.2002 Olomoucký

Více

Regionální odbor západní Čechy

Regionální odbor západní Čechy ZDRAVOTNICTVÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE 2000 Sokolov Karlovy Vary Zpracoval regionální odbor západních Čech Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR nám. Míru 3, 301 00 Plzeň ÚZIS ČR, 2001 Počet výtisků:

Více

Zdravotnictví Pardubického kraje 2002

Zdravotnictví Pardubického kraje 2002 Zdravotnictví Pardubického kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 807280247X 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek k 31.12....

Více

Zdravotnictví Libereckého kraje 2002

Zdravotnictví Libereckého kraje 2002 Zdravotnictví Libereckého kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802453 1 Obsah: Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek k 31.12....

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2002

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2002 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802461 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky... 5 Přehled počtu lůžek k 31.12.2002

Více

Regionální odbor západních Čech

Regionální odbor západních Čech ZDRAVOTNICTVÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE 2000 Tachov Plzeň sever Rokycany Zpracoval regionální odbor západních Čech Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR nám. Míru 3, 301 00 Plzeň ÚZIS ČR, 2001 Počet výtisků:

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2001

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2001 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801082 1 Obsah: Úvod...3 Přehled počtu lůžek k 31.12.2001 v jednotlivých

Více

ZDRAVOTNICTVÍ SEVERNÍCH ČECH 1999

ZDRAVOTNICTVÍ SEVERNÍCH ČECH 1999 ZDRAVOTNICTVÍ SEVERNÍCH ČECH 1999 Teplice Ústí n/labem Děčín Česká Lípa Liberec Jablonec n/nisou Chomutov Most Litoměřice Louny Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Regionální odbor

Více

Regionální odbor severní Moravy

Regionální odbor severní Moravy ZDRAVOTNICTVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2000 Opava Bruntál Ostrava Karviná Zpracoval regionální odbor severní Moravy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 4 ÚZIS

Více

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2002

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2002 Zdravotnictví Karlovarského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 807280250X 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky...5 Nemocnice s počty lůžek... 6 Odborné

Více

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2001

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2001 Zdravotnictví Karlovarského kraje 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801236 1 Obsah: Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Karlovarském

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ZÁPADNÍCH ČECH 1999

ZDRAVOTNICTVÍ ZÁPADNÍCH ČECH 1999 ZDRAVOTNICTVÍ ZÁPADNÍCH ČECH 1999 Sokolov Karlovy Vary Cheb Tachov Plzeň - sever Plzeň Rokycany Plzeň - jih Domažlice Klatovy Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Regionální odbor

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2001

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2001 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801228 1 Obsah: Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Plzeňském

Více

ZDRAVOTNICTVÍ SEVERNÍ MORAVY 1999

ZDRAVOTNICTVÍ SEVERNÍ MORAVY 1999 ZDRAVOTNICTVÍ SEVERNÍ MORAVY 1999 Jeseník Šumperk Bruntál Opava Karviná Ostrava Olomouc Přerov Nový Jičín Frýdek - Místek Vsetín Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Regionální odbor

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802496 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Plzeňském

Více

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2001

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2001 Zdravotnictví Ústeckého kraje 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801201 1 Obsah: Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek k 31.12....

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2003

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2003 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví kraje Vysočina 2003

Zdravotnictví kraje Vysočina 2003 Zdravotnictví kraje Vysočina 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2003

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2003 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Pardubického kraje 2003

Zdravotnictví Pardubického kraje 2003 Zdravotnictví Pardubického kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2003

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2003 Zdravotnictví Ústeckého kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2003

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2003 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2003

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2003 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2003

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2003 Zdravotnictví Karlovarského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2003

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2003 Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Libereckého kraje 2003

Zdravotnictví Libereckého kraje 2003 Zdravotnictví Libereckého kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Zlínského kraje 2003

Zdravotnictví Zlínského kraje 2003 Zdravotnictví Zlínského kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2004

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2004 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2005

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2005 Zdravotnictví Karlovarského kraje 2005 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2011

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2011 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2011 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví kraje Vysočina 2005

Zdravotnictví kraje Vysočina 2005 Zdravotnictví kraje Vysočina 2005 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví kraje Vysočina 2004

Zdravotnictví kraje Vysočina 2004 Zdravotnictví kraje Vysočina 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví kraje Vysočina 2006

Zdravotnictví kraje Vysočina 2006 Zdravotnictví kraje Vysočina 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Kraje Vysočina 2013

Zdravotnictví Kraje Vysočina 2013 Zdravotnictví Kraje Vysočina 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2008

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2008 Zdravotnictví Karlovarského kraje 2008 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2006

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2006 Zdravotnictví Karlovarského kraje 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Zlínského kraje 2004

Zdravotnictví Zlínského kraje 2004 Zdravotnictví Zlínského kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Libereckého kraje 2013

Zdravotnictví Libereckého kraje 2013 Zdravotnictví Libereckého kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2004

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2004 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2013

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2013 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2005

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2005 Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2005 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2004

Zdravotnictví Karlovarského kraje 2004 Zdravotnictví Karlovarského kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Libereckého kraje 2004

Zdravotnictví Libereckého kraje 2004 Zdravotnictví Libereckého kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2005

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2005 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2005 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2013

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2013 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Kraje Vysočina 2012

Zdravotnictví Kraje Vysočina 2012 Zdravotnictví Kraje Vysočina 2012 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví kraje Vysočina 2007

Zdravotnictví kraje Vysočina 2007 Zdravotnictví kraje Vysočina 2007 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2004

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2004 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2004

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2004 Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Zlínského kraje 2013

Zdravotnictví Zlínského kraje 2013 Zdravotnictví Zlínského kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2012

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2012 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2012 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2013

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2013 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2004

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2004 Zdravotnictví Ústeckého kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Zlínského kraje 2010

Zdravotnictví Zlínského kraje 2010 Zdravotnictví Zlínského kraje 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2009

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2009 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2009 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2012

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2012 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2012 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Zlínského kraje 2006

Zdravotnictví Zlínského kraje 2006 Zdravotnictví Zlínského kraje 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2006

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2006 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2004

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2004 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2006

Zdravotnictví Olomouckého kraje 2006 Zdravotnictví Olomouckého kraje 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2007

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2007 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2007 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2010

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2010 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2013

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2013 Zdravotnictví Ústeckého kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2009

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2009 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2009 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2006

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2006 Zdravotnictví Ústeckého kraje 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2006

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2006 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2006

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2006 Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2006 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Pardubického kraje 2011

Zdravotnictví Pardubického kraje 2011 Zdravotnictví Pardubického kraje 2011 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2012

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2012 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2012 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Zlínského kraje 2007

Zdravotnictví Zlínského kraje 2007 Zdravotnictví Zlínského kraje 2007 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Pardubického kraje 2010

Zdravotnictví Pardubického kraje 2010 Zdravotnictví Pardubického kraje 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2005

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2005 Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2005 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2007

Zdravotnictví Ústeckého kraje 2007 Zdravotnictví Ústeckého kraje 2007 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2008

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2008 Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2008 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2013

Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2013 Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2011

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2011 Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2011 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2013

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2013 Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Středočeského kraje 2004

Zdravotnictví Středočeského kraje 2004 Zdravotnictví Středočeského kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2009

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2009 Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2009 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2004

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2004 Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Středočeského kraje 2011

Zdravotnictví Středočeského kraje 2011 Zdravotnictví Středočeského kraje 2011 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Středočeského kraje 2012

Zdravotnictví Středočeského kraje 2012 Zdravotnictví Středočeského kraje 2012 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví Středočeského kraje 2007

Zdravotnictví Středočeského kraje 2007 Zdravotnictví Středočeského kraje 2007 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více