Světová meziválečná kultura

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Světová meziválečná kultura"

Transkript

1 Světová meziválečná kultura 1. Charakteristika období 2. Dadaismus 3. Modernismus 4. Surrealismus 5. Expresionismus 6. Sovětská literatura 7. Americká ztracená generace 8. Významní evropští prozaici 9. Meziválečné divadlo 1. Charakteristika období a) Celá euroamerická kultura je šokována první světovou válkou. Právě s tímto katastrofickým selháním evropské kultury se umění vyrovnává. Reaguje nesmyslností a útěkem od rozumu, protože rozum dovedl lidstvo k celosvětovým jatkám, anebo naopak detailním popisem válečných hrůz. Typická je i politizace umění a umělců. b) Opačný pól tvoří umění snažící se zabít vzpomínky na válku propagací zábavy a rozkoší. Užívat života a jeho krás se pro část mladé generace znovu stává heslem. c) Kultura pokračuje v rozbíjení své celistvosti, vznikají stovky směrů, proudů a tisíce uměleckých skupin. d) Celé období je obrovským kulturním vzedmutím, které se opakuje až v šedesátých letech. Téměř všechny druhy umění objevují nové možnosti. Začíná se prosazovat nový druh umění film.

2 2. Dadaismus Na nesmyslnost války reaguje nesmyslností textu. Náhodně skládá slova, která pěkně znějí, ale dohromady nevytvářejí žádné sdělení. Vzniká ve Švýcarsku za první světové války, poté co sem utíkají francouzští mladí básníci, kteří nechtějí narukovat do armády. Tristan Tzara 3. Modernismus Podobně jako dadaismus si hraje se slovy, na rozdíl od něj však nerezignuje na význam. Často pracuje s citacemi a parafrázemi starších autorů. Vzniká v Anglii před první světovou válkou, větší význam získává až po ní. Thomas Stearns Eliot básnická skladba Pustina Pustinou je myšleno moderní velkoměsto, kde se lidé míjejí bez zájmu. Uprostřed lidí totiž samota vyvsává ještě naléhavěji. Pouští bez deště jsou tak ulice, jimiž bloudí člověk obklopen pseudokontakty okolí, ale bez skutečného lidského kontaktu. Ezra Pound cyklus Cantos 4. Surrealismus Možná nejvlivnější směr 20. století, který se vrací v určitých vlnách. U nás např. 30. a 40. léta, potom znovu v 60. letech. Vzniká z učení vídeňského psychiatra Sigmunda Freuda, který lidské myšlení rozdělil na vědomí a podvědomí. Surrealisté (nadrealisté) chtějí využít právě podvědomí. Proto pracují se sny a technikou automatického textu, kdy jedna představa vyvolává další bez účasti rozumu (vědomí). Andre Breton manifest Co je surrealismus román Nadja Jacques Prevert sbírka Slova Surrealismus se prosadil i ve výtvarném umění (Salvator Dali) nebo ve filmu (Luis Buňuel).

3 5. Expresionismus Na zážitek války reaguje na jedné straně drastickým líčením jejích hrůz, na druhé straně sentimentálními výzvami k světovému bratrství. Prosadil se zejména ve střední Evropě, a to ve filmu a výtvarném umění (E. Munch), méně v literatuře. Johann Rudolf Becher Georg Trakl - sbírka Básně Lyrická poezie silného okamžitého zážitku. 6. Sovětská literatura Je ovlivněna zážitkem komunistické revoluce a následující občanské války. Autoři se tak nutně vyjadřují pro nebo proti této revoluci. Neutrální v podstatě nemůže zůstat nikdo, protože dosah všech změn ve společnosti je obrovský. Autoři ve dvacátých letech využívají všech moderních směrů, zejména modernismu, ale i dadaismu a expresionismu. Přidáním silné politické tendence však vzniká zcela svébytná literatura. Většina prokomunistických autorů má od třicátých let, po uchopení moci Stalinem, problémy s režimem a je postupně odstraňována. Jediným povoleným směrem se stává socialistický realismus. Protikomunističtí autoři jsou už od 20. let v emigraci nebo zlikvidováni. Vladimír Majakovský Básník, karikaturista, novinář. Zcela prokomunistický, začátkem 30. let spáchal sebevraždu. Vytvořil graficky zajímavě řešený básnický útvar v duchu modernismu, který nazval tradičně jako poemu. Je to rozsáhlá, lyricko epická báseň. poema poema V. I. Lenin poema Správná věc Boris Pasternak Básník a prozaik, za svůj román Doktor Živago získal Nobelovu cenu, kterou však na nátlak sovětského režimu musel odmítnout. román Doktor Živago

4 Románová historická freska zachycuje osudy studenta a později lékaře, píšícího poezii, v době od počátku 20. století do jeho smrti na počátku 30. let. Milostný příběh je zasazen do popisu hrůzy první světové a následující občanské války. Protože román zachycuje občanskou válku jako tragédii pro lidi na obou stranách, byl cenzurou zakázán a rusky vyšel až koncem 80. let. Mezitím však vyšel v desítkách jazyků na celém světě a ve Spojených státech byl zfilmován. Sergej Jesenin Básník. Vystupoval vždy prosovětsky, ale od počátku měl pro svou poezii problémy s komunistickým režimem. Odešel se svou ženou, tanečnicí Duncanovou, do ciziny, propadal alkoholu a po návratu do Sovětského Svazu se zastřelil. básnická skladba Anna Sněgina Melancholická báseň plná vzpomínek na mládí v tradiční ruské pravoslavné vesnici. básnická sbírka Slaměný měsíc Zřejmě nejobsáhlejší výbor Jeseninovy poezie v češtině. Michajl Šolochov Prozaik, nositel Nobelovy ceny za literaturu. román Tichý Don Román je zasazen do prostředí donských kozáků v době občanské války. Hlavní hrdina, vychovaný v přísném pravoslaví a současně žijící v naprosté chudobě, není schopen přidat se ani k jedné ze stran a je oběma brán jako nepřítel a nakonec je zabit. Michajl Bulgakov román Mistr a Markétka Faustovské téma situované do Sovětského svazu 30. let, sužovaného stalinskými represemi. Spisovatel píšící román o Pilátu Pontském je zavřen do psychiatrické léčebny a odloučen od své milé Markétky. Vše se mění příchodem mága Wielanda, který do policejně spořádané moskevské společnosti vnese chaos. Jazyk románu je lyrický, v některých pasážích připomíná lyrickou prózu např. v závěrečné kapitole románu.

5 7. Americká ztracená generace Tvoří ji mladí američtí vojáci nasazení během první světové války do bojů v Evropě. Po skončení války se vracejí zpět do USA nepoznamenaných válkou. Nedokáží se začlenit do prudérní americké společnosti v době prohibice, která nechápe jejich děsivou životní zkušenost. Často se vracejí do Evropy, propadají alkoholu a drogám nebo končí sebevraždou. Ernst Hemingway ( ) Prožil dobrodružný život, zúčastnil se první světové války jako dobrovolník, španělské občanské války a druhé světové války jako válečný dopisovatel. Miloval i africká safari a rybolov. Na konci života se usadil na Kubě. Po celý život měl velké problémy s alkoholem, o čemž svědčí i desítky barů ve Francii a Itálii nebo Španělsku, které se k němu hlásí. Zastřelil se ve svém domě na Kubě. román Sbohem armádo Zachytil zde zážitek první světové války. Americký dobrovolník bojuje v italské armádě proti Německu a Rakousku-Uhersku. Je raněn, zamiluje se do zdravotní sestry, která s ním čeká dítě, ale on se má vrátit na frontu. Pokusí se proto utéci do neutrálního Švýcarska, útěk se povede, ale jeho milá umírá i s dítětem při porodu. román Komu zvoní hrana Děj je situován do Španělska konce 30. let, do doby občanské války. Americký dobrovolník na straně republikánů Robert Jordan dostává úkol zničit most v týlu nepřítele. Ačkoliv chápe zbytečnost tohoto úkolu, spojí se s partyzány a úkol splní. Mezitím naváže milostný vztah s jednou z nich. Při útěku mu nepřátelé zastřelí koně, který mu v pádu zlomí nohu. Nemůže pokračovat, a tak zůstává sám a očekává blížícího se nepřítele, a tím také smrt. novela Stařec a moře Kubánský rybář Santiago je starý a dlouho už nic neulovil. Proto rodiče chlapce, který mu pomáhal, posílají lovit s jiným rybářem. Santiago vyjíždí na moře sám a podaří se mu ulovit obrovskou rybu. Nemá už sílu ji vyzvednout do lodi a vleče ji do přístavu. Během plavby zpět rybu ohlodají žraloci, takže Santiago přiveze jen ohlodané zbytky. Jde o metaforu lidské nezdolnosti v boji s přírodou. Francis Scott Fitzgerald román Velký Gatsby Povídky

6 8. Významní evropští prozaici James Joyce ( ) Irský prozaik píšící anglicky, jeden z největších světových autorů 20. století. Jeho prózy odpovídají v poezii modernismu. román Odysseus Konfrontace s Homérovou Odysseou podává působivý detailní obraz moderního života. Každá kapitola románu má homérský název a přesně je určeno místo a doba děje. Joyce navíc ke každé z nich přiřazuje tělesný orgán, umění, barvu, symbol a techniku vyprávění. Protože moderní doba je uspěchaná nebloudí moderní Odysseus, reklamní akvizitér Leopold Bloom deset let středomořím, ale celý děj je stažen do jediného dne , který Bloom stráví v ulicích Dublinu. Odysseovy příhody zde nacházíme ve zparodované podobě. Místo návštěvy podsvětí jde pan Bloom na pohřeb známému, Kyklop Polyfém získává podobu opilého námořníka, který pana Blouma vyhazuje z hospody, protože se mu nelíbí jeho židovský původ. Odysseou synu Telemachovi odpovídá student medicíny Štěpán Dedalus, který má určité autobiografické prvky samotného autora. Penelopa je Bloomova nevěrná žena Molly. Román je psán metodou proudu vědomí. Dublinem se pohybujeme jakoby v hlavě pana Blooma víme, co si myslí, co vyvolalo tu kterou asociaci, tu kterou myšlenku. Jedním z hlavních hrdinů knihy je její jazyk. Celý text je plný citátů, zejména ze Shakespeara, ale i z Bible nebo filozofických děl. Každá kapitola je napsána jiným stylem s pomocí odpovídajících jazykových prostředků. Například poslední kapitola monolog spící Molly je plná slangu a milostných obratů, kapitola v knihovně plná citátů a narážek na Hamleta. Proto je velmi obtížné Odyssea překládat do jiných jazyků. povídky Dubliňané román Plačky nad Finneganem (zatím nepřeloženy do češtiny) Franz Kafka Snad nejznámější spisovatel pocházející z Čech. Většinu života prožil na Starém Městě pražském. Německy mluvící Žid, který geniálně zachytil odvrácenou stranu moderní civilizace. Jeho hrdinové mají problémy dorozumět se s lidmi kolem sebe(např. v Proměně) a jsou vydáni napospas všemocné byrokracii, která je chladně a důkladně ničí (např. Proces). Většinu svých próz nedokončil a chtěl, aby po jeho smrti byly zničeny jeho přítelem Maxem Brodem. Za svého života publikoval jenom několik kratších povídek. povídka Proměna Drobný prodejce, který živí své rodiče a sestru se jednoho dne probudí jako velký brouk. Celá rodina se pokouší vyrovnat s tímto faktem, ale hrdina nakonec raději dobrovolně umírá, protože není schopen se dorozumět. Jde o metaforu neschopnosti lidí dorozumět se mezi sebou, neschopnosti sdělovat své skutečné pocity a touhy.

7 román Proces Úředník K. je zatčen v den svých devětadvacátých narozenin. Dostává se do bezosobní byrokratické mašinérie s úředníky, kteří pouze plní své předpisy, ale člověk pro ně existuje jen jako spisové číslo. Ačkoliv se K. ničeho nedopustil, přejímá pocit viny a přesně po roce je popraven. Zajímavou, jakoby samostatnou část, tvoří podobenství o dveřníkovi. román Zámek K. se pokouší pro nás z neznámého důvodu dostat na zámek v malé vesnici. Přichází sem během jednoho zimního večera, zcela vyčerpaný a hladový. Přichází do hospody, ale nemá souhlas ze zámku, a proto zalže, že je zeměměřič. Tuto jeho lež zámek potvrdí a zaměstná ho jako zeměměřiče. K. se pokouší proniknout k úředníkovi, který přijíždí občas do vesnice, ale když se mu to po obrovské snaze a obětech podaří, zjistí, že jde o nejnižšího úředníka, který sám uvnitř zámku nikdy nebyl. román Nezvěstný aneb Amerika Marcel Proust román Hledání ztraceného času Snaží se zachytit lidský život, všechny jeho vjemy, myšlenky, asociace, emoce. To však vede k přílišné popisnosti a ztrátě dějové linie. V druhé polovině 20. století na tento typ prózy naváže francouzský nový román. Romaine Rolland Francouzský prozaik, držitel Nobelovy ceny za literaturu. Ve Francii si svým důsledným postojem proti válce popularitu nezískal. ( Raději živý jako Němec než mrtvý jako Francouz. ) román Petr a Lucie Shakespearovský motiv o lásce dvou mladých lidí. V ní jim nebrání nepřátelství rodin, ale probíhající válka. Petr se s Lucií setká v metru při ostřelování Paříže. Zamilují se do sebe, prožívají zamilované jaro a na Velikonoce spolu chtějí poprvé strávit noc. Před bombardováním se ukryjí do kostela, ten je však zasažen a vjeho troskách oba umírají. novela Dobrý člověk ještě žije román Jan Kryštof Rozsáhlý román o mladém německém hudebním skladateli, který přichází do Francie.

8 Erich Maria Remarque román Na západní frontě klid Hlavní hrdina Paul se s celou svou třídou po šovinistickém proslovu svého němčináře dobrovolně přihlásí na frontu. Brzy zjišťuje, že zde nejde o žádné vlastenecké ideály, ale spíš o to, jak přežít, jak získat potraviny nebo lepší boty. Nakonec z celé třídy zůstává jen několik posledních. Ty však spojuje pevné přátelství a oddanost. Válka se chýlí ke konci a Paul dostává dovolenou. Vrací se na tři týdne k rodičům do válkou téměř nedotčeného Německa a není schopen se přizpůsobit tomuto způsobu života. Nakonec se téměř s úlevou vrací na frontu. Je zabit v jednou z posledních dnů války, o němž velení vydá zprávu, že na západní frontě byl naprostý klid. román Tři kamarádi román Černý obelisk román Vítězný oblouk Remarque píše i po druhé světové válce. román Čas žít, čas umírat Jde o paralelu románu Na západní frontě klid. Hlavní hrdina přijíždí z východní fronty druhé světové války domů na dovolenou. Prožije zde osudovou lásku, nepodaří se mu však v rozbombardovaném Německu najít své rodiče. Po návratu do Sovětského svazu je zabit. román Jiskra života Děj je situován do koncentračního tábora v posledním roce druhé světové války. román Nebe nezná vyvolených Příběh z prostředí automobilových závodů 50. let.

9 9. Meziválečné divadlo Berthold Brecht divadelní hra Žebrácká opera divadelní hra Matka Kuráž Děj je situován do třicetileté války, v níž markytánka, krčmářka a kramářka se svými dětmi provází vojsko. Postupně přichází o své milé i o své děti, ale zůstává nezlomena. Luigi Pirandello divadelní hra Šest postav hledá autora George Bernard Shaw divadelní hra Pygmalion Hra o květinářce Líze, která se úsilím profesora Higginse, který tak chce vyhrát sázku, stane dámou, byla později zpracována jako muzikál My fair lady. V brněnském Městském divadle se hraje pod názvem My fair lady ze Zelňáku. divadelní hra Svatá Jana Ve hře se prolínají dvě časové roviny církevní soud s Johankou jako s čarodějnicí a církevní soud, který ji prohlašuje za s vatou.

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války)

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Literatura pro 2. ročník gymnázia (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Gymnázium Velké Meziříčí 2015 Doporučená četba: Petr Bezruč: Slezské písně - alespoň

Více

M endelovo g ymnázium, O p ava, příspěvková organiz a ce. J a n S toklas. Český jazyk a literatura

M endelovo g ymnázium, O p ava, příspěvková organiz a ce. J a n S toklas. Český jazyk a literatura M endelovo g ymnázium, O p ava, příspěvková organiz a ce J a n S toklas Erich Maria Remarque Český jazyk a literatura O p a va 2013 Prohlašuji, že jsem tuto seminární práci vypracoval(a) samostatně na

Více

první polovina 20. století

první polovina 20. století první polovina 20. století UDÁLOSTI FAKTA dokončeno koloniální rozdělení světa boj o světové trhy rozdělení velmocí (Trojspolek x Trojdohoda) 1914 1918 první světová válka 1917 Velká říjnová revoluce v

Více

Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře

Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře Střední škola Waldorfské lyceum Křejpského 1501/12 149 00, Praha 4 Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře Odborná maturitní práce Vypracovala: Barbora Eichlerová Vedoucí práce: Jitka Ferencová

Více

24. Významné osobnosti světové literatury po roce 1945

24. Významné osobnosti světové literatury po roce 1945 1 24. Významné osobnosti světové literatury po roce 1945 Na vývoj světové literatury 2. poloviny 20. století měly vliv následující události: - 2. světová válka - použití atomových zbraní v Japonsku - poválečný

Více

Obsah. Editorial. Prof. Petr Oslzlý ředitel Centra experimentálního divadla v Brně

Obsah. Editorial. Prof. Petr Oslzlý ředitel Centra experimentálního divadla v Brně Obsah Editorial Prostředí českého divadla je rozmanité, podobně jako je členitá reálná krajina České republiky. I české divadlo má stejně jako česká krajina své vrcholy, své řeky či spíše proudy, své rozlehlé

Více

Tipy na vánoční dárek

Tipy na vánoční dárek Tipy na vánoční dárek Arnaldur Indriđason Codex Regius 312 stran, vázáno 319 Kč Mladý Islanďan Valdemar se vydává studovat do Kodaně. Chce se zabývat středověkými rukopisy. Profesor, kterého mu doporučili,

Více

LISTY Z AURA PONTU 4/2008

LISTY Z AURA PONTU 4/2008 LISTY Z AURA PONTU 4/2008 1 Obsah: Vážení přátelé.....3 Kontakty......4 Česká a slovenská dramatika...5 Václav Havel Vladimír Morávek Petr Oslzlý Petr Kolečko Pavel Trtílek Jan Krupa Jiří Macků Nové překlady...8

Více

PhDr. Olga Šimandlová leden - únor 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. Světová literatura 20. a 21. století

PhDr. Olga Šimandlová leden - únor 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. Světová literatura 20. a 21. století Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Světová

Více

B E L E T R I E str. 1 1.12.2009

B E L E T R I E str. 1 1.12.2009 B E L E T R I E str. 1 1.12.2009 Terminátor. Kniha první, Omnibus. 1. vyd. v českém jazyce, Praha : BB art : Crew, 2009, 352 s. : vše barev. il. ; 24 cm příběhy, komiksy, sci-fi, fantasy, roboti, budoucnosti,

Více

Co Vám můžeme v rámci tohoto programu nabídnout? Mimořádná nabídka pouze pro školní skupiny: Vážení pedagogové,

Co Vám můžeme v rámci tohoto programu nabídnout? Mimořádná nabídka pouze pro školní skupiny: Vážení pedagogové, Vážení pedagogové, až do této chvíle se chodili žáci do kina bavit a do školy vzdělávat. Nyní mohou spojit oboje dohromady. Společnost Cinema City si Vám dovoluje představit jedinečný projekt - vzdělávací

Více

ARGO spol. s r. o. e-mail: argo@argo.cz www.argo.cz. Milíčova 13 Praha 3, 130 00 tel.: +420 222 781 601 fax: +420 222 780 184

ARGO spol. s r. o. e-mail: argo@argo.cz www.argo.cz. Milíčova 13 Praha 3, 130 00 tel.: +420 222 781 601 fax: +420 222 780 184 Ředitel: Milan Gelnar, tel.: 222 781 361 Jednatel: Jiří Michek, tel.: 226 519 376 Jednatelka: Hana Gelnarová, tel.: 222 781 361 Asistentka: Zdenka Křikavová, tel.: 222 781 601, 733 650 762 Redakce: Eva

Více

Tradice a duchovní identita

Tradice a duchovní identita Tradice a duchovní identita lidové pověry a magie jezuitské školství piaristická opozice habáni jednota bratrská moravští bratři deisté predikanti blouznivci spiritisté svatořečení Jana z Nepomuku rušení

Více

CHYSTÁME NA ROK 2007. NA CESTĚ edice americké literatury. ARKÁDA edice světové literatury SYMPOSIUM

CHYSTÁME NA ROK 2007. NA CESTĚ edice americké literatury. ARKÁDA edice světové literatury SYMPOSIUM CHYSTÁME NA ROK 2007 NA CESTĚ edice americké literatury 1. Robert M. Pirsig: Lila Zkoumání morálních hodnot Z angličtiny přeložil Martin Svoboda Pirsigův filosofický román představuje myšlenkově velmi

Více

TU v Liberci, FAKULTA PEDAGOGICKÁ 461 17 LIBEREC 1, Hálkova 6 Tel.: 485 352 515 Fax: 485 352 332

TU v Liberci, FAKULTA PEDAGOGICKÁ 461 17 LIBEREC 1, Hálkova 6 Tel.: 485 352 515 Fax: 485 352 332 TU v Liberci, FAKULTA PEDAGOGICKÁ 461 17 LIBEREC 1, Hálkova 6 Tel.: 485 352 515 Fax: 485 352 332 DIPLOMOVÁ PRÁCE 2. světová válka v české próze pro děti a mládež Lukáš Veselý KPV 2005 TU v Liberci, FAKULTA

Více

ROMOV V»ESK FOTOGRAFII OD 60. LET 20. STOLETÕ DO SOU»ASNOSTI

ROMOV V»ESK FOTOGRAFII OD 60. LET 20. STOLETÕ DO SOU»ASNOSTI Slezská univerzita Filozoficko přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí fotografie Vít Šimánek ROMOV V»ESK FOTOGRAFII OD 60. LET 20. STOLETÕ DO SOU»ASNOSTI Opava, září 2003 Slezská univerzita Filozoficko

Více

10. Hudba 20. století 10.1. Charakteristika doby

10. Hudba 20. století 10.1. Charakteristika doby 10. Hudba 20. století 10.1. Charakteristika doby Popsat a vysvětlit 20. století v jedné kapitole je prakticky nemožné. Byla to doba prudkých změn a převratných událostí. Představme si tedy, že století

Více

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 16. 2. 1. 3. 2015. zygmunt miłoszewski

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 16. 2. 1. 3. 2015. zygmunt miłoszewski ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 16. 2. 1. 3. 2015 4 Karmelitánské nakladatelství a distribuce Vaše knihkupectví SEZNAMTE SE S NÁMI www.oftis.cz OFTIS Ústí nad Orlicí

Více

15. Meziválečná próza

15. Meziválečná próza 1 15. Meziválečná próza I. Okruh autorů kolem Lidových novin - K. Čapek, J. Čapek, E. Bass, K Poláček Karel Čapek (1890 1938) - narodil se v Malých Svatoňovicích, jeho otec byl lékař, měl 2 sourozence:

Více

tvar a vztah rozhovor s ondřejem hanusem

tvar a vztah rozhovor s ondřejem hanusem karel piorecký o současné české poezii str. 6 stanislav komárek o janu křesadlovi str. 8 daniela hodrová: moji čtenáři str. 9 milan exner potřetí o ireně douskové str. 10 továrna na absolutno str. 12 básně

Více

Anglický romantismus

Anglický romantismus Anglický romantismus John Keats Žil v letech 1795-1821 Především básník Motivy přírody, smyslového opojení, rozporu ideálů a skutečnosti Nebyl tak rebelský, jako jiní romantikové, spíše mu šlo prostě o

Více

obsah beletrie 6 35 Chandler Případ naruby 21 Martin Goffa Vánoční zpověď 22 Warren Ellis Soustrojí

obsah beletrie 6 35 Chandler Případ naruby 21 Martin Goffa Vánoční zpověď 22 Warren Ellis Soustrojí obsah beletrie 6 35 Arnošt Lustig Colette 6 7 Isabelle Laflèche J adore New York 8 9 Kapka Kassabová Dvanáct minut lásky 10 Karolína Dubová, Lenka Kny Přijde letos Ježíšek? 11 Iva Pekárková Levhartice

Více

Časopis DAMU pro kritiku a divadlo

Časopis DAMU pro kritiku a divadlo 2013.18 Časopis DAMU pro kritiku a divadlo obsah Adéla Vondráková: Editorial... 3 Zdeňka Horčicová: Stáří není jen otázka věku... 5 Karolína Macáková: Prázdniny na vsi... 7 Petra Lásková: V parku pokojíček...

Více

DAPHNE DU MAURIER 13. 5. 1907 19. 4. 1989

DAPHNE DU MAURIER 13. 5. 1907 19. 4. 1989 DAPHNE DU MAURIER 13. 5. 1907 19. 4. 1989 Britská prozaička a dramatička Daphne du Maurier se narodila 13. května 1907 v Londýně jako druhá dcera Muriel a Geralda du Maurierových. Vyrůstala v privilegovaném

Více

Deset tisíc změn se znovu mění. Dno všeho vrchol prázdnoty

Deset tisíc změn se znovu mění. Dno všeho vrchol prázdnoty Petr Kotyk Deset tisíc změn se znovu mění. Dno všeho vrchol prázdnoty Rozhovory a promluvy českých literátů z let 1990 1995 Cherm Praha 2008 Vychází za finanční podpory Nadace Českého literárního fondu.

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉ LITERATURY, LITERÁRNÍ VĚDY A DĚJIN UMĚNÍ

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉ LITERATURY, LITERÁRNÍ VĚDY A DĚJIN UMĚNÍ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉ LITERATURY, LITERÁRNÍ VĚDY A DĚJIN UMĚNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MOŽNÁ ŽE ODCHÁZÍME JANA BALABÁNA AUTOR PRÁCE: Jiří Reiter ROČNÍK: 3. ročník STUDIJNÍ

Více

praha vlak lustig 12. 6. 24. 6. 2012 Španělská židovská kultura XIII. ročník festivalu devět bran 13. 7. 2012 Nádraží Praha-Bubny

praha vlak lustig 12. 6. 24. 6. 2012 Španělská židovská kultura XIII. ročník festivalu devět bran 13. 7. 2012 Nádraží Praha-Bubny Fotografie Pavel Chalupa XIII. ročník festivalu devět bran Španělská židovská kultura praha 12. 6. 24. 6. 2012 Stavovské divadlo Divadlo pod Palmovkou Divadlo Viola Evangelická teologická fakulta UK Kino

Více

Vliv francouzské literatury na vietnamskou literaturu

Vliv francouzské literatury na vietnamskou literaturu Vliv francouzské literatury na vietnamskou literaturu Vypracovala: Petra Karlová Vietnamistika, 4. ročník Praha, květen 2002 Obsah ÚVOD... 3 1. UTVÁŘENÍ LITERÁRNÍCH PROUDŮ... 4 2. LITERÁRNÍ PROUDY VE VIETNAMSKÉ

Více

VIEWEGH, URBAN A POLITIKA

VIEWEGH, URBAN A POLITIKA VIEWEGH, URBAN A POLITIKA VIEWEGH, URBAN A POLITIKA Mezi četnými jevy a sférami, které dnes nejsou zcela v pořádku, je na tom nejhůře politika: ne náhodou také dva nejznámější z bývalých mladých autorů,

Více

dějiny vlastně neznáme

dějiny vlastně neznáme rozhovor s ludvíkem kavínem str. 8 koláž o chartě čili chartáž str. 10 alena fialová: komunismus jako omyl v samizdatové tvorbě autorů 70. let str. 12 vladislav reisinger: původní chaos str. 14 próza petra

Více