Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium, Brno, Elgartova 3"

Transkript

1 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/ I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla ze světové literatury Autor: PaedDr. Soňa Cupáková Název: E.M.Remarque Na západní frontě klid Datum: Cílová skupina: žák gymnázia Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Anotace: Pracovní list slouží k procvičení probraného učiva

2 Erich Maria Remarque Na západní frontě klid 1. Společensko-historické události: Napjaté vztahy v Evropě Konflikt mezi státy Trojdohody a tzv. centrálních mocností ( Německa a Rakouska-Uherska) Srpen 1914 Na základě znalostí z historie doplň další body osnovy. 2. Literatura: Zachycení válečných událostí Časté zpracování osobních zážitků Tzv. ztracená generace Expresionismus v literatuře Na základě svých čtenářských zkušeností se vyjádři k následujícím pojmům. 3. Literární teorie: Reportážní román Román - řeka Vysvětli uvedené pojmy, dolož příklady z literatury. 4. Autor: Erich Maria Remargue Spisovatel patří mezi představitele ( anglické, německé, americké) literatury. První světové války se (zúčastnil jako dobrovolník, byl nasazen). Hned po válce vydal román Na západní frontě klid./ Práce Na západní frontě klid byla vydána 10 let po válce časopisecky. Nezabýval/ zabýval se otázkou koncentračních táborů. Po druhé světové válce se přestal věnovat literatuře / pokračuje v psaní románů. Jeho romány mají jednoduchou zápletku./ Psal složité práce. Vyznač správná řešení. 5. Dílo: Na západní frontě klid Vítězný oblouk Miluj bližního svého Doplň další práce autora. 6. Stručně odpověz na další otázky: Který z románů je volným pokračováním Na západní frontě klid? Remarque se věnoval i tematice koncentračních táborů. Doplň název práce. Remarquovy knihy byly veřejně páleny již v roce Vysvětli proč.

3 Spisovatel popisuje situaci v Německu v době hospodářské krize, jeho hlav. hrdina pracuje u pohřební služby. Doplň název románu. Která Remarquova kniha se věnuje tematice běženců? Remarque nebyl prvním spisovatelem, který zaznamenal válečné události v době 1.sv. války. Doplň jména další autorů a jejich děl. 7. Které uvedené práce Remarque nenapsal: Černý obelisk, Oheň, Čas žít, čas umírat, Petr a Lucie, Sbohem armádo 8. Na západní frontě klid Na základě přečtení celého románu vypracuj následující úkoly: Kde a kdy se příběh odehrává... Kdo příběh vypráví, jakou formu autor zvolil Charakterizuj hlavní postavu. Jaká je kompozice románu. Uveď typické jazykové prostředky Úryvky z knihy: Úryvek č. 1 Válka nás odplavila. Pro ostatní, pro ty starší, je válka přerušením. Dokáží myslet na to, co bude potom Žádnému z nás není víc než dvacet. Mládí? Mládí? Tomu je dávno Na základě úryvků z knihy se pokus popsat pocity generace ovlivněné válkou. Úryvek č. 2 Vidíme žít lidi, kterým chybí kus lebky, vidíme běžet vojáky, kterým něco urvalo obě nohy: klopýtají na bortících se pahýlech k nejbližší jámě, nějaký svobodník se plazí dva kilometry po rukou a vleče za sebou roztříštěná kolena, jiný jde na obvaziště, drží se za břicho, ale vyhřezlá střeva mu visí přes ruce, vidíme lidi bez úst, bez dolní čelisti, bez tváře Ten kousek rozryté země, na kterém ležíme, zůstal obhájen proti přesile, jen pár set metrů bylo odstoupeno. Ale na každý metr připadá jeden mrtvý. [1] Jakým způsobem se spisovatel vyjadřuje k válečnému utrpení vojáků? Úryvek č. 3 Pavle, volá, Pavle-! Přikyvuji, torna vráží do zábradlí, puška je tak těžká. Sestra nahoře v bytě prudce otevírá nějaké dveře a volá: Maminko, maminko, Pavel je tady. Nemohu už udělat ani krok. Maminko, maminko, Pavel je tady. Opírám se o zeď a tisknu přilbu a pušku, seč jsem, ale nemohu z místa, schodiště se mi rozplývá před očima, tluču se do nohou pažbou pušky a hněvivě zatínám zuby, ale nic nezmohu proti tomu

4 jednomu slovu, které zvolala sestra, nic proti tomu slovu nezmohu, bolestným násilím se nutím, abych se smál a mluvil, ale nedokáži ze sebe vypravit jediné slovo, a tak stojím na schodiště, nešťastný, bezmocný, v hrozné křeči, a nechci, a slzy mi pořád jenom stékají po tváři [2] Pokus se vyjádřit pocity hlavní postavy. Z které části knihy je vybraná ukázka? Na základě přečtené knihy naznač další vývoj příběhu ( příběh dovyprávěj). Úryvek č. 4 Pouhý rozkaz udělal z těchto tichých postav naše nepřátele: pouhý rozkaz by je mohl změnit v naše přátele. Na nějakém stole ležela listina podepsalo ji několik lidí, nikdo z nás je nezná a po léta letoucí bylo naším nejvyšším cílem to, na čem jindy spočívá opovržení světa a nejvyšší trest. Kdo tu ještě může rozlišovat, vidí-li zde ty tiché lidi s tvářemi dětí a s vousy apoštolů! Každý desátník je rekrutovi, každý středoškolský profesor je studentovi horším nepřítelem než oni nám. A přece bychom mohli zase na ně střílet a oni na nás, kdyby byli na svobodě. Děsím se, tím směrem nesmím myslet dál. Tato cesta vede do propasti. Ještě nenadešel čas, doba ještě nedozrála, ale nechci tu myšlenku ztratit, chci ji uchovat, někde ji bezpečně uložit, aby přečkala válku. Srdce mi buší: Je toto snad cíl, to velké, to jedinečné, to neopakovatelné, nač jsem myslíval v zákopech, co jsem hledal jako existenční možnost po této katastrofě veškeré lidskosti, je to úkol pro život poválečný, úkol hodný těch let hrůzy? [3] V úryvku najdi stěžejní motivy. Která z předchozích ukázek na tebe nejvíce zapůsobila? Vysvětli, proč má dílo nadčasovou platnost. Použitá literatura : [1] REMARQUE, Erich Maria. Na západní frontě klid. 2.vydání. Praha: Svoboda, s.92. [2] REMARQUE, Erich Maria. Na západní frontě klid. 2.vydání. Praha: Svoboda, s.107. [3] REMARQUE, Erich Maria. Na západní frontě klid. 2.vydání. Praha: Svoboda, s.129.

5 Řešení : (Vypracováno řešení jednoznačných odpovědí) Úkol č VŘSR 1918 konec první sv.války světová hospodářská krize 30. léta nástup fašismu občanská válka ve Španělsku sv. válka Úkol č. 3 Reportážní román rozsáhlý příběh psaný prózou, zachycení zajímavých míst, událostí, očité svědectví autora, autentičnost i subjektivnost. Román řeka rozsáhlé dílo, často několikadílné. Osudy postav zachyceny chronologicky. Úkol č. 4 Představitel německé literatury. Války se zúčastnil jako dobrovolník. Román byl vydán časopisecky 10 let po válce. Zabýval se otázkou koncentračních táborů. Po 2. sv. válce pokračuje v psaní románů. Romány mají jednoduchou zápletku. Úkol č. 5 Noc v Lisabonu, Tři kamarádi, Cesta zpátky, Jiskra života, Černý obelisk Úkol č. 6 Volným pokračováním Na západní frontě klid je román Cesta zpátky. Práce z koncentračních táborů Jiskra života. Remarque. Hlavní hrdina pracuje u pohřební služby v práci Černý obelisk. Tematice běženců je věnován román Vítězný oblouk. Válečné události zaznamenal např. Romain Rolland Petr a Lucie, Henri Barbusse Oheň, Ernest Hemingway Sbohem armádo. Úkol č. 7 Remarque nenapsal Oheň, Sbohem armádo, Petr a Lucie Úkol č. 8 Román se odehrává v době 1.sv. války, na bojištích západní fronty Příběh vypráví student Pavel Bäumer ( stylizace autora) Pavel je středoškolský student, společně se svými spolužáky odchází dobrovolně na frontu, jeho názory i život se okamžitě mění, prožívá přátelství, ale i smutek ze ztráty přátel Kompozice- retrospektivní - vzpomínky po návratu z fronty Převážná část ich-forma, konec er-forma Úryvek č. 2 Autor popisuje drastické zážitky vojáků, práce je obžalobou válečného běsnění. Úryvek č. 3 Úryvek popisuje Pavlovu návštěvu doma, pociťuje neskutečné štěstí, že je doma, zároveň si uvědomuje, že válka ještě neskončila. V závěru práce je Pavel zastřelen. Úryvek č. 4 Pouhý rozkaz udělal z těchto tichých postav naše nepřátele: pouhý rozkaz by je mohl změnit v naše přátele.

M endelovo g ymnázium, O p ava, příspěvková organiz a ce. J a n S toklas. Český jazyk a literatura

M endelovo g ymnázium, O p ava, příspěvková organiz a ce. J a n S toklas. Český jazyk a literatura M endelovo g ymnázium, O p ava, příspěvková organiz a ce J a n S toklas Erich Maria Remarque Český jazyk a literatura O p a va 2013 Prohlašuji, že jsem tuto seminární práci vypracoval(a) samostatně na

Více

3 4 5 7 SRDEČNÁ DOHODA Pavel MARTINOVSKÝ, ZŠ Vratislavova Použité materiály: mapa Fašodské krize, karikatura Srdečné dohody, dějepisný atlas Novověk II. (nebo nástěnná mapa Afriky) Klíčová slova: kolonie,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra české literatury

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra české literatury MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra české literatury OBRAZ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY V PROZAICKÝCH DÍLECH PRO DĚTI A MLÁDEŽ VYDANÝCH PO ROCE 1989 (Magisterská diplomová práce) Vedoucí diplomové

Více

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství I. Strategie směřující ke kompetenci k učení zařazujeme do výuky problémové vyučování na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky

Více

Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře

Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře Střední škola Waldorfské lyceum Křejpského 1501/12 149 00, Praha 4 Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře Odborná maturitní práce Vypracovala: Barbora Eichlerová Vedoucí práce: Jitka Ferencová

Více

1 Současná česká literatura

1 Současná česká literatura 3 Obsah 1 Současná česká literatura 1.1 Změny po roce 1989 1.1.1 Formální sjednocení tří dosavadních komunikačních proudů 1.1.2 Vstup několika (až čtyř!) generací tvůrců do jednoho literárního kontextu

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ KOLEM NÁS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ KOLEM NÁS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Karin Šulcová LIDÉ KOLEM NÁS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovaly: RNDr. Irena Smolová, Ph.D.; Mgr. Jana Svobodníková; Eva Pechová Recenzovali: PaedDr.

Více

Komunistický útlak a nesvoboda v 50. letech 20. století nejen na Sedlčansku. Dějepisný projekt žáků devátých tříd 2. ZŠ Propojení Sedlčany

Komunistický útlak a nesvoboda v 50. letech 20. století nejen na Sedlčansku. Dějepisný projekt žáků devátých tříd 2. ZŠ Propojení Sedlčany Komunistický útlak a nesvoboda v 50. letech 20. století nejen na Sedlčansku Dějepisný projekt žáků devátých tříd 2. ZŠ Propojení Sedlčany květen červen 2006 MOTTO: zavřeli ho ve dvaceti letech a následně

Více

Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti Člověk a společnost

Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti Člověk a společnost Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti Člověk a společnost Mgr. Petra Zvarová Brno 2012 Gymnázium INTEGRA BRNO s. r. o. 1 Obsah ÚVOD... 3 Teoretická část...

Více

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Téma: Smrt a naděje na věčný život Rozhovor s Tomášem Kotrlým Příležitost ke smíření národů Kněz na zahraničních studiích 11 Karmelitánská knihkupectví

Více

Čítanka české a světové literatury pro 4. ročník

Čítanka české a světové literatury pro 4. ročník Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Čítanka české a světové literatury pro 4. ročník 1 Alberto Moravia Horalka (1957) román

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru

Více

Soutěž Daniel 2012-2013 - literární část

Soutěž Daniel 2012-2013 - literární část Soutěž Daniel 2012-2013 - literární část Výsledková listina I. kategorie (8. a 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) Pořadí Autor příspěvku Rok nar. Adresa školy (kraj) Název příspěvku

Více

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války)

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Literatura pro 2. ročník gymnázia (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Gymnázium Velké Meziříčí 2015 Doporučená četba: Petr Bezruč: Slezské písně - alespoň

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivitai.1 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma I.2.4 Vybraní autoři a texty od antiky do 20.

Více

24. Významné osobnosti světové literatury po roce 1945

24. Významné osobnosti světové literatury po roce 1945 1 24. Významné osobnosti světové literatury po roce 1945 Na vývoj světové literatury 2. poloviny 20. století měly vliv následující události: - 2. světová válka - použití atomových zbraní v Japonsku - poválečný

Více

Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu)

Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu) Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu) Tichou poštou / 1 Obsah Smysl skautingu (poslání) 4 Jednotlivec (povinnost vůči sobě) 6 Společenství (povinnost vůči ostatním) 7 Přesažné hodnoty (povinnost

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

TU v Liberci, FAKULTA PEDAGOGICKÁ 461 17 LIBEREC 1, Hálkova 6 Tel.: 485 352 515 Fax: 485 352 332

TU v Liberci, FAKULTA PEDAGOGICKÁ 461 17 LIBEREC 1, Hálkova 6 Tel.: 485 352 515 Fax: 485 352 332 TU v Liberci, FAKULTA PEDAGOGICKÁ 461 17 LIBEREC 1, Hálkova 6 Tel.: 485 352 515 Fax: 485 352 332 DIPLOMOVÁ PRÁCE 2. světová válka v české próze pro děti a mládež Lukáš Veselý KPV 2005 TU v Liberci, FAKULTA

Více

JAK NA TO Písemná práce z českého jazyka

JAK NA TO Písemná práce z českého jazyka JAK NA TO Písemná práce z českého jazyka Materiál slouží jako pomůcka při přípravě na maturitní písemnou práci z českého jazyka a je určen pro maturanty a jejich učitele. Dozvíte se, na co si dát pozor,

Více

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Iveta Pape JAK PRACOVAT S ROMSKÝMI ŽÁKY Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Slovo 21 2007 4 Obsah Úvod... 7 Romové a historie... 9 Vzdělání jako hodnota... 13 Dětství... 17 Identita... 21 Jazyková

Více

TREZOROVÝ FILM. Ivona Večerková. Gymnázium, Brno-Řečkovice Terezy Novákové 2, Brno

TREZOROVÝ FILM. Ivona Večerková. Gymnázium, Brno-Řečkovice Terezy Novákové 2, Brno Středoškolská technika 2009 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT TREZOROVÝ FILM Ivona Večerková Gymnázium, Brno-Řečkovice Terezy Novákové 2, Brno Konzultanti práce: Mgr. Dana Tellerová

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivitai.1 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma I.2.4 Vybraní autoři a texty od antiky do 20.

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

JEDEN SVEˇT NA ŠKOLÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ. Krkonošské papírny, n. p., závod 01 Hostiné

JEDEN SVEˇT NA ŠKOLÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ. Krkonošské papírny, n. p., závod 01 Hostiné T 544 ČSN 50 6210 Kčs 1,10 JEDEN SVEˇT NA ŠKOLÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ meˇsíc filmu na školách Příklady dobré praxe Krkonošské papírny, n. p., závod 01 Hostiné PříběhY bezpráví příklady dobré praxe úvod 5

Více

Praktická příručka multikulturní výchovy pro 2. stupeň základní školy

Praktická příručka multikulturní výchovy pro 2. stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy

Více

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Program Zdravá mládež nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Don Engram, bývalý předseda Mezinárodní správní rady I.N. Network, hovoří

Více