PARAELAST G S40-25 (-15)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PARAELAST G S40-25 (-15)"

Transkript

1 asfaltové vodotěsné izolace modifikované pásy PARAELAST G S40-25 (-15) Složení výrobku 2) 3) 4) 5) 1) 1) horní úprava jemnozrnný minerální posyp 2) krycí vrstva < 1 mm 3) nosná vložka skelná tkanina G (glas) 4) spodní krycí vrstva < 1 mm 5) spodní úprava PE fólie Charakteristika a použití hydroizolačního pásu podle evropských norem EN Univerzální asfaltový pás typu S (svařitelný) s vysokou pevností, modifikovaný elastomery (kaučukem typu SBS) určený pro nejnáročnější hydroizolační aplikace: A vícevrstvé střešní skladby (podkladní vrstva nepochůzných střech a spodní i vrchní pás provozních a inverzních střech) / EN 13707, B ve střešních systémech jako jednovrstvá parotěsná zábrana / EN 13970, C pro nadzemní základy jednovrstvá a spodní stavby vícevrstvá hydroizolace / EN typ T, D jako protiradonová zábrana jednovrstvá pro střední kategorii rizika nebo dvouvrstvá většinou v kombinaci s odvětráním podloží pro vysokou kategorii rizika / ČSN Příklady použití Určený je pro pevný podklad (beton, trapézový plech, tepelná izolace, dřevěné bednění) s variantním způsobem montáže jako povlaková izolace. Základní způsob zpracování natavování svařitelného pásu hořákem na napenetrovaný podklad, na podkladní nebo separační asfaltový pás Alternativní způsoby zpracování mechanické kotvení v přesahu nebo celoplošné lepení lepidly (asfaltovými s těkavými ředidly, polyuretanovými) lepení do horkého asfaltu volná pokládka s přitížením zdivem, skladbou provozní střechy Spoje pásů jsou natavovány nebo lepeny, pro střechy s přesahem min. 80 mm, pro kotvení přesahy zvětšeny o šířku kotvy na cca 120 mm, kotva umístěná 10 mm od okraje pásů, počet kotev je dimenzován na sání větru, celoplošným kotvením dochází ke ztrátě vodotěsnosti pásu, pro spodní stavby jsou upřednostňovány natavované přesahy min. 100 mm. Provedení a označení výrobku pás se vyrábí s ohebností -25 a -15 C pás má vysokou pevnost, nižší dilatační schopnost a vysokou hřebíkovou odolnost nosná vložka je skelná tkanina typu G (glas) krycí vrstva modifikovaného asfaltu >1 mm umožňuje natavování pásu hořákem tloušťka pásu je specifikovaná v názvu v desetinách mm a je 4,0 mm pásy jsou běžně dodávány v rolích 1,0 x 7,5 m 4,0 mm CPD CPD Podmínky použití je speciálně zdůrazněno pro tento pás dodržení teploty skladování < +30 C, např. v krytých skladech, měkká nosná vložka typu G je vhodná na tvarování detailů, má však nižší stabilitu i při dodržování skladování rolí na stojato, role je nutné chránit před přímým slunečním zářením a sálavými zdroji tepla, nízké teploty skladování výrobku nevadí ve Všeobecných podmínkách dodávek asfaltových pásů jsou uvedeny další závazné údaje a to záruční doby, omezení použití, způsob skladování pásů, určeny bezpečnostní opatření pro montáž a další podrobnosti

2 Datum aktualizace: Technické parametry výrobku PARAELAST G S40-25 a PARAELAST G S40-15 Zkouška Vlastnost Hodnota Jednotka EN Zjevné vady bez vad - EN Rozměry Délka provedení délky 7,5; 5,0; jumbo m EN Šířka provedení šířky 1,0 nebo 1,08 m EN Přímost dle provedení délky 10 mm/5,0 m,.. - EN Tloušťka 4,0 mm (±0,2) EN1928 Vodotěsnost 200 kpa EN 1931 Propustnost vodních par 80 m (±50%) EN Reakce na oheň NPD - EN Maximální tahová síla podélně/příčně 1200 / 1600 N/50 mm EN Protažení podélně/příčně 4/ 4 % EN Odolnost proti protrhávání podélně/příčně (dřík hřebíku) 300 / 250 N EN 1109 Ohebnost za nízkých teplot provedení -25 a -15 dle provedení -25 nebo -15 C EN Pevnost spoje smyková odolnost NPD N/50 mm EN Odolnost proti nárazu metoda A, B / mm EN Odolnost proti statickému zatížení metoda A 10 kg EN 1110 Odolnost proti stékání za vyšších teplot dle provedení -25/ / 90 C EN 1847 Odolnost proti chemikáliím (vodotěsnost) NPD - EN 1848 Odolnost proti chemikáliím (propustnost vodních par) NPD - EN 1296 Chování při umělém stárnutí (propustnost vodních par) vyhovuje - EN 1296 Chování při umělém stárnutí (vodotěsnost) 200 kpa ČSN Součinitel difúzního odporu radonu plocha/spoj 4, / 3, m 2 /s Neobsahuje látky a přísady považované za nebezpečné látky. NPD označuje hodnotu, která může být doplňkovou pro vybrané použití dle EN, ale měřena je jen na vyžádání. AtikA výška od 150 do 500 mm Jednoplášťová nezateplená plochá střecha s dvouvrstvou hydroizolací podkladní (tyrkysový) kotvený a natavený v přesahu parotěsný (fialový) bodově natavený 1 Vrchní pás Paraelast PV S42-25 celoplošně natavený 2 Spodní pás Paraelast G S40-25 mechanicky kotvený a natavený v přesahu 3 Tepelní izolace Polystyren, minerální vata až 400 mm 4 Parotěsná zábrana Paraelast G S bodově natavený 5 Penetrace Asfaltový lak penetrační 4 Nosný podklad Beton a Přechodový klín Minerální vata, Polystyren b Oplechování TiZn, Cu, elox. Al nebo Fe s protikorozní úpravou c Nosná ocelová konstrukce oplechování protikorozní úprava d Kotvící šrouby do betonu s hmoždinkou, do dřeva, protikorozní úprava ZPĚTNÝ SPOJ příklad montáže svislé stěny z exteriéru objektu Spodní stavba hydroizolace proti podpovrchové (tlakové) vodě Protiradonová izolace pro vysoké riziko v kombinaci s odvětráním podloží vrchní (zelený) celoplošně natavený podkladní (tyrkysový) bodově natavený 1 Svislá ochrana Cihelná přizdívka 2 Ochranná Betonová mazanina min. 50 mm dimenzovaná na vztlak tlakové vody zesílená armovací sítí 3 Separační PE fólie 4 Ochranná PP fólie geotextilie 300 g/m 2 5 Vrchní pás Paraelast G S40-25 celoplošně natavený 6 Spodní pás Paraelast G S40-25 bodově natavený 7 Penetrace Asfaltový lak penetrační 8 Podkladní betonová konstrukce a Rohové zesílení Paraelast G S40-25 celoplošně natavený e Dřevěný hranol přířez Přísluší uživatelům při posuzování vhodnosti výrobku před jeho použitím se ujistit o platnosti aktuální verze technického listu. PARABIT Technologies, s.r.o. CZ Rychnov nad Kněžnou, Zbuzany 307 CZ Hroznětín, Karlovarská ČSN EN ISO 9001:2001 CERTIFIKÁT ČSN EN ISO 14001:2005 CERTIFIKÁT

3 modifikované pásy asfaltové vodotěsné izolace PARAELAST PV S40 (S50) -25 (-15) Složení výrobku 2) 3) 4) 5) 1) 1) horní úprava jemnozrnný minerální posyp 2) krycí vrstva > 1 mm 3) nosná vložka polyesterová vložka PV 4) spodní krycí vrstva > 1 mm 5) spodní úprava PE fólie CPD CPD Charakteristika a použití hydroizolačního pásu podle evropských norem EN Univerzální asfaltový pás typu S (svařitelný) s vyšší pevností, především s vysokou dilatační schopností, modifikovaný elastomery (kaučukem typu SBS) určený pro nejnáročnější hydroizolační aplikace: A vícevrstvé střešní skladby (podkladní vrstva nepochůzných střech a spodní i vrchní pás provozních a inverzních střech) / EN 13707, B pro nadzemní základy jednovrstvá a spodní stavby vícevrstvá hydroizolace i pro tlakovou vodu / EN typ T. Příklady použití Určený je pro pevný podklad (beton, trapézový plech, tepelná izolace, dřevěné bednění) s variantním způsobem montáže jako povlaková izolace. Základní způsob zpracování natavování svařitelného pásu hořákem na napenetrovaný podklad nebo na podkladní nebo separační asfaltový pás, je třeba se vyvarovat přílišného přehřátí plamenem nebo bodového natavování, která způsobuje poškození nebo tepelné pnutí dilatačně schopné, ale tepelně citlivé nosné vložky, hořák se proto orientuje na podkladní pás nebo se volí pás se zesílenou krycí vrstvou celkové tl. 5,0 mm Alternativní způsoby zpracování volná pokládka skladbou provozní střechy, s přitížením zdivem mechanické kotvení v přesahu nebo celoplošné lepení lepidly (asfaltovými s těkavými ředidly, polyuretanovými) lepení do horkého asfaltu Spoje pásů jsou natavovány nebo lepeny, pro střechy s přesahem min. 80 mm, pro kotvení přesahy zvětšeny o šířku kotvy na cca 120 mm, kotva umístěná 10 mm od okraje pásů, počet kotev je dimenzován na sání větru, celoplošným kotvením dochází ke ztrátě vodotěsnosti pásu, pro spodní stavby jsou upřednostňovány natavované přesahy min. 100 mm. Provedení a označení výrobku pás se vyrábí s ohebností -25 a -15 C pás má vyšší pevnost, vysokou dilatační schopnost a vyšší hřebíkovou odolnost nosná vložka je polyesterová vložka krycí vrstva modifikovaného asfaltu >1 mm umožňuje natavování pásu hořákem tloušťka pásu je specifikovaná v názvu v desetinách mm a je 4,0 mm nebo 5,0 mm pásy jsou běžně dodávány v rolích 1,0 x 7,5 m 4,0 mm nebo 5,0 mm Podmínky použití role se skladují na stojato, role je nutné chránit před přímým slunečním zářením a sálavými zdroji tepla, nízké teploty skladování výrobku nevadí ve Všeobecných podmínkách dodávek asfaltových pásů jsou uvedeny další závazné údaje a to záruční doby, omezení použití, způsob skladování pásů, určeny bezpečnostní opatření pro montáž a další podrobnosti

4 Datum aktualizace: Technické parametry výrobku PARAELAST PV S40 (S50) -25 a PARAELAST PV S40-15 Zkouška Vlastnost Hodnota Jednotka EN Zjevné vady bez vad - EN Rozměry Délka provedení délky 7,5; 5,0 m EN Šířka provedení šířky 1,0 m EN Přímost dle provedení délky 10 mm/5,0 m,.. - EN Tloušťka Provedení S40 a S50 dle provedení 4,0 nebo 5,0 mm (±0,2) EN1928 Vodotěsnost 200 kpa EN 1931 Propustnost vodních par NPD m (±50%) EN Reakce na oheň NPD - EN Maximální tahová síla podélně/příčně provedení S / 550 N/50 mm EN Maximální tahová síla podélně/příčně provedení S / 650 N/50 mm EN Protažení podélně/příčně 35/ 35 % EN Odolnost proti protrhávání podélně/příčně (dřík hřebíku) 150 / 150 N EN 1109 Ohebnost za nízkých teplot provedení -25 a -15 dle provedení -25 nebo -15 C EN Pevnost spoje smyková odolnost NPD N/50 mm EN Odolnost proti nárazu metoda A, B 1500 / 2000 mm EN Odolnost proti statickému zatížení metoda A 5 kg EN 1110 Odolnost proti stékání za vyšších teplot dle provedení -25/ / 90 C EN 1847 Odolnost proti chemikáliím (vodotěsnost) NPD - EN Rozměrová stálost -0,4 % EN 1296 Chování při umělém stárnutí (vodotěsnost) 200 kpa Neobsahuje látky a přísady považované za nebezpečné látky. NPD označuje hodnotu, která může být doplňkovou pro vybrané použití dle EN, ale měřena je jen na vyžádání. AtikA výška od 150 do 500 mm Jednoplášťová nezateplená plochá střecha s dvouvrstvou hydroizolací podkladní (tyrkysový) celoplošně natavený ZPĚTNÝ SPOJ příklad montáže svislé stěny z exteriéru objektu Spodní stavba hydroizolace proti podpovrchové (tlakové) vodě vrchní (zelený) celoplošně natavený 1 Vrchní pás Paraelast PV S42-25 celoplošně natavený 2 Spodní pás Paraelast PV S40-25 celoplošně natavený 3 Separační pás Parasanbit PV RJ celoplošně mechanicky kotvený 4 Tepelní izolace Polystyren, minerální vata až 400 mm 5 Parotěsná zábrana Paraelast G S bodově natavený 6 Penetrace Asfaltový lak penetrační 4 Nosný podklad Beton a Přechodový klín Minerální vata, Polystyren b Oplechování TiZn, Cu, elox. Al nebo Fe s protikorozní úpravou c Nosná ocelová konstrukce oplechování protikorozní úprava d Kotvící šrouby do betonu s hmoždinkou, do dřeva, protikorozní úprava e Dřevěný hranol přířez 1 Svislá ochrana Cihelná přizdívka 2 Ochranná Betonová mazanina min. 50 mm dimenzovaná na vztlak tlakové vody zesílená armovací sítí 3 Separační PE fólie 4 Ochranná PP fólie geotextilie 300 g/m 2 5 Vrchní pás Paraelast PV S40-25 celoplošně natavený 6 Spodní pás Paraelast G S40-25 bodově natavený 7 Penetrace Asfaltový lak penetrační 8 Podkladní betonová konstrukce a Rohové zesílení Paraelast G S40-25 celoplošně natavený Přísluší uživatelům při posuzování vhodnosti výrobku před jeho použitím se ujistit o platnosti aktuální verze technického listu. PARABIT Technologies, s.r.o. CZ Rychnov nad Kněžnou, Zbuzany 307 CZ Hroznětín, Karlovarská ČSN EN ISO 9001:2001 CERTIFIKÁT ČSN EN ISO 14001:2005 CERTIFIKÁT

5 modifikované pásy asfaltové vodotěsné izolace PARAELAST PV S42 (S52) -25 (-15) Složení výrobku 1) 2) 3) 4) 5) 1) horní úprava hrubozrnný posyp + 8 cm návarový pruh 2) krycí vrstva > 1 mm 3) nosná vložka polyesterová vložka PV 4) spodní krycí vrstva > 1 mm 5) spodní úprava PE fólie Charakteristika a použití hydroizolačního pásu podle evropských norem EN Univerzální asfaltový pás typu S (svařitelný) s vyšší pevností, především s vysokou dilatační schopností, modifikovaný elastomery (kaučukem typu SBS), s požárním atestem B ROOF (t1) jako součást systémové skladby určený pro nejnáročnější hydroizolační aplikace: A vrchní vrstva jedno a vícevrstvé střešní skladby (nepochůzných, provozních a inverzních střech) / EN 13707, B nadzemní základy jednovrstvá a spodní stavby vícevrstvá (vrchní) hydroizolace i pro tlakovou vodu (hrubozrnný posyp zlepšuje statickou i dynamickou odolnost pásu) / EN typ T. Příklady použití CPD CPD Určený je pro pevný podklad (beton, trapézový plech, tepelná izolace, dřevěné bednění) s variantním způsobem montáže jako povlaková izolace. Základní způsob zpracování natavování svařitelného pásu hořákem na napenetrovaný podklad, na podkladní nebo separační asfaltový pás, je třeba se vyvarovat přílišného přehřátí plamenem nebo bodového natavování, která způsobuje poškození nebo tepelné pnutí dilatačně schopné, ale tepelně citlivé nosné vložky, hořák se proto orientuje na podkladní pás nebo se volí pás se zesílenou krycí vrstvou celkové tl. 5,2 mm Alternativní způsoby zpracování mechanické kotvení v přesahu pro jednovrstvé aplikace šikmých a strmých střech lepení lepidly (asfaltovými s těkavými ředidly, polyuretanovými) lepení do horkého asfaltu Spoje pásů jsou natavovány, lepeny pro střechy s přesahem min. 80 mm, pro kotvení přesahy zvětšeny o šířku kotvy na cca 120 mm, kotva umístěná 10 mm od okraje pásů, počet kotev je dimenzován na sání větru, pro spodní stavby jsou upřednostňovány natavované přesahy min. 100 mm, hrubozrnný posyp zvětšených a příčných přesahů se zašpachtluje. Provedení a označení výrobku pás se vyrábí s ohebností -25 a -15 C pás má vyšší pevnost, vysokou dilatační schopnost a vyšší hřebíkovou odolnost nosná vložka je polyesterová vložka PV krycí vrstva modifikovaného asfaltu >1 mm umožňuje natavování pásu hořákem tloušťka pásu je specifikovaná v názvu v desetinách mm a je 4,2 mm nebo 5,2 mm pásy jsou běžně dodávány v rolích 1,0 x 7,5 m 4,2 mm nebo 5,2 mm Podmínky použití role se skladují na stojato, role je nutné chránit před přímým slunečním zářením a sálavými zdroji tepla, nízké teploty skladování výrobku nevadí ve Všeobecných podmínkách dodávek asfaltových pásů jsou uvedeny další závazné údaje a to záruční doby, omezení použití, způsob skladování pásů, určeny bezpečnostní opatření pro montáž a další podrobnosti Barevné provedení horní úpravy v šíři 92 cm + 8 cm podélný návarový pruh krytý tavitelnou fólií šedá červená zelená zakázková výroba

6 Datum aktualizace: Technické parametry výrobku PARAELAST PV S42 (S52) -25 a PARAELAST PV S42 (S52) -15 Zkouška Vlastnost Hodnota Jednotka EN Zjevné vady bez vad - EN Rozměry Délka provedení délky 7,5; 5,0 m EN Šířka provedení šířky 1,0 m EN Přímost dle provedení délky 10 mm/5,0 m,.. - EN Tloušťka Provedení S42 a S52 dle provedení 4,2 nebo 5,2 mm (±0,2) EN1928 Vodotěsnost 200 kpa EN 1931 Propustnost vodních par NPD m (±50%) EN Reakce na oheň Třída E - EN Maximální tahová síla podélně/příčně provedení S / 550 N/50 mm EN Maximální tahová síla podélně/příčně provedení S / 650 N/50 mm EN Protažení podélně/příčně 35/ 35 % EN Odolnost proti protrhávání podélně/příčně (dřík hřebíku) 150 / 150 N EN 1109 Ohebnost za nízkých teplot provedení -25 a -15 dle provedení -25 nebo -15 C EN Chování při vnějším požáru Systémové skladby mimo požárně nebezpečné prostory B ROOF (t1) - EN Pevnost spoje smyková odolnost podélně/příčně provedení S / 550 N/50 mm EN Pevnost spoje smyková odolnost podélně/příčně provedení S / 650 N/50 mm EN Odolnost proti nárazu metoda A, B 1500 / 2000 mm EN Odolnost proti statickému zatížení metoda A 20 kg EN 1110 Odolnost proti stékání za vyšších teplot dle provedení -25/ / 90 C EN 1847 Odolnost proti chemikáliím (vodotěsnost) NPD - EN Rozměrová stálost -0,4 % EN Odolnost proti prorůstání kořínků NPD - EN 1296 Chování při umělém stárnutí (vodotěsnost) 200 kpa EN Přilnavost posypu 15 % Neobsahuje látky a přísady považované za nebezpečné látky. NPD označuje hodnotu, která může být doplňkovou pro vybrané použití dle EN, ale měřena je jen na vyžádání. AtikA Jednoplášťová zateplená plochá střecha s dvouvrstvou hydroizolací vrchní (tyrkysový) celoplošně natavený výška od 150 do 500 mm 1 Vrchní pás Paraelast PV S42-25 celoplošně natavený 2 Spodní pás Paraelast G S40-25 mechanicky kotvený a natavený v přesahu 3 Tepelná izolace Polystyren, minerální vata až 400 mm 4 Parotěsná zábrana Paraelast G S bodově natavený 5 Penetrace Asfaltový lak penetrační 6 Nosný podklad Beton a Přechodový klín Minerální vata, Polystyren b Oplechování TiZn, Cu, elox. Al nebo Fe s protikorozní úpravou c Nosná ocelová konstrukce oplechování protikorozní úprava d Kotvící šrouby do betonu s hmoždinkou, do dřeva, protikorozní úprava e Dřevěný hranol přířez ZPĚTNÝ SPOJ příklad montáže svislé stěny z exteriéru objektu Spodní stavba hydroizolace proti podpovrchové (tlakové) vodě vrchní (zelený) celoplošně natavený 1 Svislá ochrana Cihelná přizdívka 2 Ochranná Betonová mazanina min. 50 mm dimenzovaná na vztlak tlakové vody zesílená armovací sítí 3 Separační PE fólie 4 Ochranná PP fólie geotextilie 300 g/m 2 5 Vrchní pás Paraelast PV S42-25 celoplošně natavený 6 Spodní pás Paraelast G S40-25 bodově natavený 7 Penetrace Asfaltový lak penetrační 8 Podkladní betonová konstrukce a Rohové zesílení Paraelast G S40-25 celoplošně natavený Přísluší uživatelům při posuzování vhodnosti výrobku před jeho použitím se ujistit o platnosti aktuální verze technického listu. PARABIT Technologies, s.r.o. CZ Rychnov nad Kněžnou, Zbuzany 307 CZ Hroznětín, Karlovarská ČSN EN ISO 9001:2001 CERTIFIKÁT ČSN EN ISO 14001:2005 CERTIFIKÁT

Cenník asfaltových pásov a šindlov platný od

Cenník asfaltových pásov a šindlov platný od CERTIFIED BY R EN ISO 9001 Cenník asfaltových pásov a šindlov platný od 1.1. 2009 Názov výrobku Európske označenie Eur/m2 SK/m2 m2 paleta dĺžka počet 80x120 cm rolky rolí Ľahké asfaltové pásy PARAFIB A

Více

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

Hydroizolační fólie FATRAFOL 810 Účinnost: Vydání: 22

Hydroizolační fólie FATRAFOL 810 Účinnost: Vydání: 22 Technický list TL 5-1008-06 Hydroizolační fólie FATRAFOL 810 Účinnost:21.06.2018 Vydání: 22 Popis výrobku Použití FATRAFOL 810 (810/V) je střešní fólie na bázi PVC-P vyztužená polyesterovou mřížkou. Odolává

Více

PROVOZNÍ STŘECHY SPODNÍ STAVBY ŠIKMÉ STŘECHY RADONOVÉ ZÁBRANY PLOCHÉ STŘECHY PAROTĚSNÉ ZÁBRANY ASFALTOVÉ HYDROIZOLAČNÍ PÁSY EXCEL BIT

PROVOZNÍ STŘECHY SPODNÍ STAVBY ŠIKMÉ STŘECHY RADONOVÉ ZÁBRANY PLOCHÉ STŘECHY PAROTĚSNÉ ZÁBRANY ASFALTOVÉ HYDROIZOLAČNÍ PÁSY EXCEL BIT PLOCHÉ STŘECHY PROVOZNÍ STŘECHY ŠIKMÉ STŘECHY PAROTĚSNÉ ZÁBRANY SPODNÍ STAVBY RADONOVÉ ZÁBRANY ASFALTOVÉ HYDROIZOLAČNÍ PÁSY EXCEL BIT EXCEL BIT V60 S35 5 C Podkladní hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu

Více

TESTUDO SP 25. Technický list TESTUDO SP 25

TESTUDO SP 25. Technický list TESTUDO SP 25 TESTUDO SP 25 1. Název výrobku: TESTUDO SP 25 2. Výrobce: INDEX S.p.A. Construction Systems and Products Via G. Rossini 22 37060 Castel d Azzano Italy 3. Technická specifikace: Pás je speciálně vyvinutý

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY HYDROIZOLACÍ SPODNÍ STAVBY 2 2. ROZDĚLENÍ HYDROIZOLACÍ SPODNÍ STAVBY A POPIS TECHNICKÝCH PODMÍNEK ZPRACOVÁNÍ ASFALTOVÝCH HYDROIZOLAČNÍCH PÁSŮ 3.

Více

Hydroizolační fólie FATRAFOL 810

Hydroizolační fólie FATRAFOL 810 Hydroizolační fólie FATRAFOL 810 Technický list č.: TL 5-1008-06 Vydání č.: 9 Účinnost od: 15.02.2011 opis výrobku FATRAFOL 810 (810/V, 810 AA, 810/V AA) je střešní fólie na bázi VC- vyztužená polyesterovou

Více

Hydroizolační fólie FATRAFOL 810

Hydroizolační fólie FATRAFOL 810 Hydroizolační fólie FATRAFOL 810 Technický list č.: TL 5-1008-06 Vydání č.: 16 Účinnost od: 19.03.20 opis výrobku FATRAFOL 810 (810/V) je střešní fólie na bázi VC- vyztužená polyesterovou mřížkou. Odolává

Více

Hydroizolační fólie FATRAFOL 810 Účinnost: Vydání: 9

Hydroizolační fólie FATRAFOL 810 Účinnost: Vydání: 9 Technický list TL 5-1008-06 Hydroizolační fólie FATRAFOL 810 Účinnost:18.02.2011 Vydání: 9 opis výrobku oužití Aplikace FATRAFOL 810 (810/V, 810 AA, 810/V AA) je střešní fólie na bázi VC- vyztužená polyesterovou

Více

ASFALTOVÉ HYDROIZOLACE

ASFALTOVÉ HYDROIZOLACE ASFALTOVÉ HYDROIZOLACE Asfaltové hydroizolace jsou určeny pro ochranu stavby proti vlhkosti a vodě, volí se pro svou odzkoušenou dlouholetou životnost, poměrně nízkou hmotnost, jednoduchou montáž, jednoduchou

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy F a G 2 u budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma

Více

Hydroizolační fólie FATRAFOL 810

Hydroizolační fólie FATRAFOL 810 Hydroizolační fólie FATRAFOL 810 Technický list č.: TL 5-1008-06 Vydání č.: 14 Účinnost od: 11.11.2012 opis výrobku FATRAFOL 810 (810/V) je střešní fólie na bázi VC- vyztužená polyesterovou mřížkou. Odolává

Více

S T A N D A R D I Z A C E

S T A N D A R D I Z A C E S T A N D A R D I Z A C E MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ Standard č. 01-01 - 03 PYE PV S 4 Natavitelný asfaltovaný modifikovaný (SBS) pás s nosnou vložkou z polyesterového rouna Typ S 4 Standard č. 01-02

Více

SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY

SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY PŘEHLED OVĚŘENÝCH A CERTIFIKOVANÝCH SKLADEB PLOCHÝCH STŘECH Z HLEDISKA: TEPELNÉ OCHRANY BUDOV ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI Z HLEDISKA VÝSKYTU VLHKOSTI UVNITŘ I NA POVRCHU KONSTRUKCÍ

Více

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH OBSAH 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH 2 1.1. Tabulka označení skladeb střech 2 2. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ 3 2.1. Nepochůzná jednoplášťová

Více

S T A N D A R D I Z A C E

S T A N D A R D I Z A C E S T A N D A R D I Z A C E OXIDOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ Standard č. 02-01 - 02 V 60 S 35 Natavitelný asfaltovaný hydroizolační pás s nosnou vložkou ze skleněné rohože - typ S Standard č. 02-02 02 V 60 S

Více

KATALOG VÝROBKŮ GROUP

KATALOG VÝROBKŮ GROUP KATALOG VÝROBKŮ GROUP IZOLMAT PLAN ventimax Top NATAVITELNÉ FINÁLNÍ ASFALTOVÉ PÁSY - LEPENKY druh asfaltu, ohebnost: modifikace SBS, -20 C tloušťka: 5,2 mm±0,2mm tahová síla:1100±150, 900±200 N/50mm Natavitelný

Více

Syntetická střešní hydroizolační fólie

Syntetická střešní hydroizolační fólie EN 13956 Syntetická střešní hydroizolační fólie POPIS VÝROBKU Mapeplan T B je syntetická střešní hydroizolační fólie z pružného polyolefínu TPO/FPO vyráběná procesem koextruze, z vysoce kvalitních materiálů,

Více

TECHNICKÁ PRAVIDLA SVAP 01: ASFALTOVÉ PÁSY PRO POUŽITÍ V ČR - POŽADAVKY

TECHNICKÁ PRAVIDLA SVAP 01: ASFALTOVÉ PÁSY PRO POUŽITÍ V ČR - POŽADAVKY TECHNICKÁ PRAVIDLA SVAP 01: ASFALTOVÉ PÁSY PRO POUŽITÍ V ČR - POŽADAVKY SVAZ VÝROBCŮ ASFALTOVÝCH PÁSŮ V ČR ČERVENEC 2013 TP SVAP 01 ASFALTOVÉ PÁSY PRO POUŽITÍ V ČR - POŽADAVKY Svaz výrobců asfaltových

Více

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13 Střešní pás RDI 3D Pás z SBS modifikovaného asfaltu - zejména pro šikmé střechy, - s působivým vzhledem posypu, - s vysokou hydroizolační spolehlivostí, - pro sanace i nové střechy Červená klasická RDI

Více

SOPREMA Hydroizolace s.r.o. Türkova 2332/ Praha 4 Tel: Fax: IČO:

SOPREMA Hydroizolace s.r.o. Türkova 2332/ Praha 4 Tel: Fax: IČO: SOPREMA Hydroizolace s.r.o. Türkova 2332/1 149 00 Praha 4 Tel: +420 242 447 695 Fax: +420 242 447 697 IČO: 28966686 Popis Složení Charakteristika MAMUT S4 P je SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený

Více

Novinky a trendy v zateplení plochých a mírně šikmých střech

Novinky a trendy v zateplení plochých a mírně šikmých střech Novinky a trendy v zateplení plochých a mírně šikmých střech FATRAFOL-S Střešní hydroizolační systém Střešní hydroizolace FATRAFOL-S Střešní krytinu tvoří jediná vrstva fólie FATRAFOL o tloušťce izolační

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

SOPREMA Hydroizolace s.r.o. Türkova 2332/ Praha 4 Tel: Fax: IČO: SOPRAFIX HP

SOPREMA Hydroizolace s.r.o. Türkova 2332/ Praha 4 Tel: Fax: IČO: SOPRAFIX HP Popis je pružný hydroizolační pás z SBS elastomerického asfaltu s výztuží stabilizovaný polyester/ sklo. Na horní straně pásu je spalitelná folie, na spodní straně pásu je jemný písek. První vrstva je

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

NOBASIL SPK SPK. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL SPK SPK. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL SPK MW-EN 13162-T5-DS(TH)-WS-WL(P)-AF25 MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR7,5-WS-WL(P)-AF25 EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07 SPK Popis Deska NOBASIL

Více

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o.

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o. VÝROBCE: Tento dokument platí pro výrobu, zkoušení, přejímku a dodávání výrobku. je jednovrstvá nopová fólie vyrobená z vysokohustotního polyetylenu HDPE bez stabilizačních přísad proti UV záření. Nopová

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 9. JEDNOPLÁŠŤOVÉ A DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE MATERIÁLY A TECHNOLOGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma střech

Více

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o.

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o. Tento dokument platí pro výrobu, zkoušení, přejímku a dodávání výrobku LITHOPLAST INSTAL. LITHOPLAST INSTAL je jednovrstvá nopová fólie vyrobená z vysokohustotního polyetylenu HDPE bez stabilizačních přísad

Více

Pozemní stavitelství ZASTŘEŠENÍ BUDOV 2. PLOCHÉ STŘECHY 3. VAZNÍKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství ZASTŘEŠENÍ BUDOV 2. PLOCHÉ STŘECHY 3. VAZNÍKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství ZASTŘEŠENÍ BUDOV 2. PLOCHÉ STŘECHY 3. VAZNÍKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa Projektant: ASPOeu s.r.o., Hrnčířská 859/84, 470 01 Česká Lípa Poznámka: 260428 CZ00260428 28752007 CZ28752007 28720491

Více

Technický list TL Nopová fólie 400, 500

Technický list TL Nopová fólie 400, 500 Technický list TL 80.30 Nopová fólie 400, 500 Produkt Fólie NOP 400 a 500 je vyrobena z kompozitní dvouvrstvé vytlačované nízkotlaké polyetylénové membrány. Jde o fólii standardní kvality pro základové

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

VEDAPUK - PUR lepidlo pro tepelné izolace

VEDAPUK - PUR lepidlo pro tepelné izolace Datum vydání: 08.03.2012 Technický list Str. 1 ze 3 Výrobce: VEDAG GmbH s výrobnami: Geisfelderstraße85-91, D-96050 Bamberg Huttenheimer Straße 31, D-76661 Philippsburg Certifikace VEDAG GmbH podle EN

Více

CERTIFIKÁT ŘÍZENÍ VÝROBY U VÝROBCE

CERTIFIKÁT ŘÍZENÍ VÝROBY U VÝROBCE CERTIFIKÁT ŘÍZENÍ VÝROBY U VÝROBCE Překlad Číslo osvědčení: 0809 CPD 0612 V souladu se směrnicí 89/106/EEC Rady Evropských společenství ze dne 21. prosince 1988 o sbližování správních předpisů členských

Více

Technický list Nopová fólie 400, 500

Technický list Nopová fólie 400, 500 Funkce Balení Barva Technické údaje Materiál Tloušťka Výška nopu Tepelná odolnost Odolnost Značení Specifikace Izolace proti zemní vlhkosti s ventilační nebo drenážní funkci. Pružné profilované membrány

Více

- zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů

- zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů JEDNOPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 02/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha

Více

ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení

ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení Veškeré y a výrobky uvedené v této dokumentaci jsou specifikovány s ohledem na požadované

Více

Hydroizolační systémy střech systémová řešení Sikaplan, Sarnafil

Hydroizolační systémy střech systémová řešení Sikaplan, Sarnafil Hydroizolační systémy střech systémová řešení Sikaplan, Sarnafil Sikaplan a Sarnafil Materiálové složení hydroizolačních pásů PVC Hydroizolační pásy na bázi měkčeného PVC jsou nejpoužívanějším hydroizolačním

Více

DELTA -ALPINA. Extrémní spolehlivost! Svařitelná, difuzně otevřená, pojistná hydroizolace. Splňuje i rakouské a švýcarské normy

DELTA -ALPINA. Extrémní spolehlivost! Svařitelná, difuzně otevřená, pojistná hydroizolace. Splňuje i rakouské a švýcarské normy DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -ALPINA P R E M I U M Extrémní spolehlivost! Svařitelná, difuzně otevřená, pojistná hydroizolace. Pro podstřeší s nejvyššími nároky na spolehlivost.

Více

TYPICKÉ SKLADBY STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ

TYPICKÉ SKLADBY STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ Verze I/2016 TYPICKÉ SKLADBY STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ Skladba H01 Novostavby s tloušťkou tepelné izolace do 350 mm RD i BD Administrativní budovy Výrobní a skladovací haly Mechanicky kotvená, s tepelnou izolací

Více

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH:

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 2 2 POLOHA NA MAPĚ A STANOVENÍ KLIMATICKÝCH ZATÍŽENÍ... 2 2.1 SKLADBY STŘECH... 3 2.1.1 R1 Skladba střechy na objektu

Více

Střešní pás RDI 3D Pás z SBS modifi kovaného asfaltu

Střešní pás RDI 3D Pás z SBS modifi kovaného asfaltu Střešní pás RDI 3D Pás z SBS modifikovaného asfaltu zejména pro šikmé střechy s působivým vzhledem posypu s vysokou hydroizolační spolehlivostí pro sanace i nové střechy Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá

Více

VEDATOP DUO (t3) Technický list. Vrchní natavovací pás z modifikovaného asfaltu

VEDATOP DUO (t3) Technický list. Vrchní natavovací pás z modifikovaného asfaltu Technický list Datum: 29.7.2010 Vrchní natavovací pás z modifikovaného asfaltu VEDATOP DUO (t3) Výrobce: VEDAG GmbH VEDAG GmbH s výrobnou v: Flinschstr. 10 16 Geisfelder Straße 85-91, D-96050 Bamberg D-60388

Více

hydroizolace samolepící asfaltový pás modifikovaný soprastick SI

hydroizolace samolepící asfaltový pás modifikovaný soprastick SI asfaltový pás hydroizolace samolepící modifikovaný soprastick SI soprastick SI bezpečná hydroizolace soprastick SI 2 Potřebujete BROOF (T3) klasifikaci? Použijte výrobek Soprastick SI Fe (podle EN 13501-5)Ve

Více

hydroizolace systémy pásy Produkty a systémy mamut asfaltové hydroizolace

hydroizolace systémy pásy Produkty a systémy mamut asfaltové hydroizolace hydroizolace systémy produktysystémy y pásy Produkty a systémy mamut asfaltové hydroizolace třechys izolace O firmě Firma SOPREMA světový lídr ve výrobě hydroizolačních systémů pro stavebnictví a pozemní

Více

Monarplan Spolehlivé střešní systémy na bázi PVC-P

Monarplan Spolehlivé střešní systémy na bázi PVC-P Monarplan Spolehlivé střešní systémy na bázi PVC-P Lehké Spolehlivé S univerzálním použitím Hospodárné Monarplan Střešní systémy s prověřenou kvalitou Icopal má již více než 50 let zkušeností s výrobou

Více

PAVUS, a.s. ROZSIRENA APLIKACE VYSLEDKU ZKOUSEK. chování střech při vnějším působení požáru (podle ČSN EN 13501-5+A1)

PAVUS, a.s. ROZSIRENA APLIKACE VYSLEDKU ZKOUSEK. chování střech při vnějším působení požáru (podle ČSN EN 13501-5+A1) e a PAVUS, a.s. AUTORIZOVANÁ OSOBAAO 216 Číslo zakázky: 512059/ O / Z220120143 v,v,, o v ROZSIRENA APLIKACE VYSLEDKU ZKOUSEK z hlediska chování střech při vnějším působení požáru (podle ČSN EN 13501-5+A1)

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Není relevantní Jedinečný identifikační kód: Název výrobku: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Prohlášení o vlastnostech č. PCC_560_03 PUREN 13165T2DS(70,90)4CS(10/Y)150TR150WL(T)3WL(P)0,5WS(P)0,5

Více

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m)

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m) SKLADBY PODLAH ------------------------------------------------------------------------------------------------- S01 PODLAHA 1.NP 3 VINYL DO LEPIDLA 7 PODLAHOVÉ DESKY HEAT-PAK -dvouvrstvá skladba lepená

Více

PS EXSTRONG PONTI PKV GG

PS EXSTRONG PONTI PKV GG PS EXSTRONG PONTI PKV GG Hněvkovská 56 148 00 Praha 4 Czech Republic Tel.: +420 267 911 809 Fax: +420 267 911 860 PS PS Vysocehodnotný destilovaný bitumen v syntéze s ataktickým a isotaktickým polypropylenem.

Více

posouzení ze 4. června 2018 (český překlad z německého originálu)

posouzení ze 4. června 2018 (český překlad z německého originálu) Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby člen EOTA Stavebně-technický zkušební úřad Instituce založená Federální a zemskou vládou Jmenován v souladu s článkem 29 nařízení (EU) č. 305/2011 a

Více

Skladby konstrukcí SO 01

Skladby konstrukcí SO 01 Skladby konstrukcí SO 01 Přístavba a rekonstrukce školy v Zubří investor: obec Zubří, Zubří 23 Vypracoval: Bc. Ondřej Svoboda K1 SO 01 VEGETAČNÍ STŘECHA DVOUPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA S EXTENZIVNÍM VEGETAČNÍM

Více

PARALON NT5 PONTS. 1. Název výrobku: PARALON NT5 PONTS. 2. Výrobce: IMPER Italia S.p.A Strada di Lanzo, Torino, Italy

PARALON NT5 PONTS. 1. Název výrobku: PARALON NT5 PONTS. 2. Výrobce: IMPER Italia S.p.A Strada di Lanzo, Torino, Italy PARALON NT5 PONTS 1. Název výrobku: PARALON NT5 PONTS 2. Výrobce: IMPER Italia S.p.A Strada di Lanzo, 131 10148 Torino, Italy www.imper.it 3. Technická specifice: 3.1. ČSN 73 6242:2010. Navrhování a provádění

Více

Rhepanol fk Hydroizolační systém pro ploché střechy

Rhepanol fk Hydroizolační systém pro ploché střechy Hydroizolační systém pro ploché střechy Základní materiálové charakteristiky Rhepanol fk je hydroizolační fólie o tloušťce 2,5 mm vyrobená z polyizobutylenu (PIB) tl. 1,5 mm na spodní straně opatřená integrovanou

Více

TECHNICKÝ POPIS PRO OPRAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KARLY MACHOVÉ Č.P.1506, 1507, 1508, BEROUN. Pohled na dům. Stav střešního pláště bytového domu:

TECHNICKÝ POPIS PRO OPRAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KARLY MACHOVÉ Č.P.1506, 1507, 1508, BEROUN. Pohled na dům. Stav střešního pláště bytového domu: TECHNICKÝ POPIS PRO OPRAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KARLY MACHOVÉ Č.P.1506, 1507, 1508, BEROUN Pohled na dům Stav střešního pláště bytového domu: střešní vpustě Výlezy na střechu Část štítu, která se bude dozateplovat,

Více

STAVEBNÍ SERVIS.NET, s.r.o. JANÁČKOVA 1783, 696 62 STRÁŽNICE ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. FRANTIŠEK MINAŘÍK, ČKAIT 1002179

STAVEBNÍ SERVIS.NET, s.r.o. JANÁČKOVA 1783, 696 62 STRÁŽNICE ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. FRANTIŠEK MINAŘÍK, ČKAIT 1002179 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C.1 1:1000 2561 4930 4931 27 3 5888 9154 2 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4207 /62 56 2774 1 /73 /74 /22 /57 2079 2 2467 12 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY C.2 1:500 2561 4930

Více

ZATEPLUJTE RYCHLE - LEVNĚ - MODERNĚ!

ZATEPLUJTE RYCHLE - LEVNĚ - MODERNĚ! ZATEPLUJTE RYCHLE - LEVNĚ - MODERNĚ! Lepení desek z EPS a XPS na modifikované a oxidované asfaltové izolace 1 dóza = až 20 m 2 Na asfaltové izolace, dřevo, cihly, beton, omítky Vysoká úspora času Úspora

Více

Courchelettes výrobní závod

Courchelettes výrobní závod Courchelettes výrobní závod 1 AXTER CZ s.r.o. Eliášova 20 160 00 Praha 6 Vedení společnosti: Dr.-Ing. Petr Jůn Znalec Autorizovaný inženýr Technický manažer: Ing. Marek Novotný, Ph.D. Znalec Autorizovaný

Více

Střešní pláště - přehled

Střešní pláště - přehled ČVUT v Praze Fakulta stavební PS01 - POZEMNÍ STAVBY 1 Střešní pláště - přehled doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 2015/16 Základní rozdělení střech pozemních staveb

Více

Povrchová úprava - vrchní JMP - Povrchová úprava - spodní LTF - Typ nosné vložky, plošná hmotnost GV 60 g/m 2. Tloušťka 4.0±0.2 mm

Povrchová úprava - vrchní JMP - Povrchová úprava - spodní LTF - Typ nosné vložky, plošná hmotnost GV 60 g/m 2. Tloušťka 4.0±0.2 mm BITARD PROFI 40 Ve spodních stavbách proti vlhkosti a vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě. Na plochých střechách se pás používá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy. U vícevrstvých

Více

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy podle ČSN EN 1991-1-4 Stavba: Stavba Obsah: Statické schéma střechy...1 Statický výpočet...3 Střecha +10,000...3 Schéma kotvení střechy...9 Specifikace

Více

ZATEPLUJTE RYCHLE - LEVNĚ - MODERNĚ!

ZATEPLUJTE RYCHLE - LEVNĚ - MODERNĚ! ZATEPLUJTE RYCHLE - LEVNĚ - MODERNĚ! Lepení desek z EPS a XPS na modifikované a oxidované asfaltové izolace 1 dóza = až 20 m 2 Na asfaltové izolace, dřevo, cihly, beton, omítky Vysoká úspora času Úspora

Více

Rodinný dům Sobotka, Housko INVESTOR: Eva Sobotka STUPEŇ PD: Vrchlického 1031/35, Ostrava - Radvanice

Rodinný dům Sobotka, Housko INVESTOR: Eva Sobotka STUPEŇ PD: Vrchlického 1031/35, Ostrava - Radvanice STAVBA: Rodinný dům Sobotka, Housko INVESTOR: Eva Sobotka STUPEŇ PD: Vrchlického 1031/35, 716 00 Ostrava - Radvanice DSP MÍSTO STAVBY: obec Vysočany, část obce Housko, parc. č. 9/15 STAV. OBJEKTY: SO.01,

Více

VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ

VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ c ZMĚNY b a Změna ve vyznačených skladbách 10/2018 Ing. Jana K. JAHODOVÁ DATUM PODPIS INVESTOR: Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové

Více

Spotřeba: 3 4 kg předpřipraveného nátěru / m² na dvě vrstvy, nanáší se štětcem nebo ocelovým hladítkem

Spotřeba: 3 4 kg předpřipraveného nátěru / m² na dvě vrstvy, nanáší se štětcem nebo ocelovým hladítkem HIDROSTOP FLEX Jednosložkový pružný vodotěsný nátěr Jednosložkový vysoce pružný vodotěsný (při kladném a záporném tlaku vody) nátěr na cementové bázi, který propouští vodní páry a je mrazuvzdorný. Na utěsňování

Více

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou podlahy Podlahy Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace ROCKWOOL z

Více

PVC. Vinitex. Hydroizolační systémy

PVC. Vinitex. Hydroizolační systémy PVC Vinitex Hydroizolační systémy Vinitex MP hydroizolační folie pro mechanicky kotvené střešní systémy výrobek Vinitex MP 1,2 1,2mm 1,05 x 25m 28rolí - 735m 2 2,10 x 25m 14rolí - 735m 2 1,05 x 20m 28rolí

Více

Návrh fixace hydroizolační vrstvy ploché střechy systémem mechanického kotvení

Návrh fixace hydroizolační vrstvy ploché střechy systémem mechanického kotvení Stránka 1/4 Návrh fixace hydroizolační vrstvy ploché střechy systémem mechanického kotvení Objednatel: Název firmy: Radek Voce IČ: 88608026 Adresa: Vladimirská 2529, Česká Lípa, 470 06 Osoba: Radek Voce

Více

-vrstvy jednoplášťových střech - základní materiály pro hydroizolační vrstvu -běžné tepelně izolační materiály

-vrstvy jednoplášťových střech - základní materiály pro hydroizolační vrstvu -běžné tepelně izolační materiály JEDNOPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY -vrstvy jednoplášťových střech - základní materiály pro hydroizolační vrstvu -běžné tepelně izolační materiály Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 02/2012, Brno

Více

DELTA -MAXX COMFORT. První tepelně izolační pojistná hydroizolace. Speciální vrstva tepelné izolace v tloušťce 3 cm. Výrazně snižuje tepelné ztráty.

DELTA -MAXX COMFORT. První tepelně izolační pojistná hydroizolace. Speciální vrstva tepelné izolace v tloušťce 3 cm. Výrazně snižuje tepelné ztráty. DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -MAXX COMFORT P R E M I U M První tepelně izolační pojistná hydroizolace. Speciální vrstva tepelné izolace v tloušťce 3 cm. Výrazně snižuje tepelné

Více

FATRAFOL TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM

FATRAFOL TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM 1 FATRAFOL HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY ZEMNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM HYDROIZOLACE PRO PLAVECKÉ BAZÉNY a FÓLIE PRO ZAHRADNÍ JEZÍRKA TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI 2 TRADICE -

Více

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD 1020 Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060025372 Paulín THERMOKAPPA 2000 Vnější kontaktní systém s izolantem z EPS a s omítkou (ETICS), pro

Více

POUŽITÉ MATERIÁLY. Příloha č. 1: Fotodokumentace. Spojovací materiál. SFS Teleskop pro bodové kotvení RP 45x180 + šroub 6,3x135 mm

POUŽITÉ MATERIÁLY. Příloha č. 1: Fotodokumentace. Spojovací materiál. SFS Teleskop pro bodové kotvení RP 45x180 + šroub 6,3x135 mm Příloha č. 1: Fotodokumentace POUŽITÉ MATERIÁLY SFS Teleskop pro bodové kotvení RP 45x180 + šroub 6,3x135 mm Spojovací materiál PVC-P fólie BauderTHERMOFOL U tl. 1,8 mm SBS modifikovaný asfaltový pás GLASTEK

Více

CENÍK PLATNÝ OD 1.1. 2014

CENÍK PLATNÝ OD 1.1. 2014 Eurotec Praha, a.s. Škroupovo nám. 1255/9, 130 00 Praha 3 IČO 26161753, DIČ CZ26161753 CENÍK PLATNÝ OD 1.1. 2014 Asfaltové SBS modifikované pásy Probatec Plain GF 40 Probatec Plain PR 30 Probatec Plain

Více

Rigips. Ploché střechy s EPS. Podklady pro projektování z hlediska požární bezpečnosti

Rigips. Ploché střechy s EPS. Podklady pro projektování z hlediska požární bezpečnosti Rigips Ploché střechy s EPS Podklady pro projektování z hlediska požární bezpečnosti 2 Ploché střechy s pěnovým polystyrenem Rigips požární bezpečnost Pěnový (expandovaný) polystyren EPS patří ve stavebnictví

Více

Náš bezplatný poradenský servis

Náš bezplatný poradenský servis Detaily rozhodují Náš bezplatný poradenský servis Přímo na místě zjistíme skutečný stav střechy (vizuální prohlídka, sonda do skladby střechy). Zpracujeme technický návrh sanace (rekonstrukce) Vaší střechy

Více

Rekonstrukce provozu kuchyně menzy VŠE

Rekonstrukce provozu kuchyně menzy VŠE Rekonstrukce provozu kuchyně menzy VŠE Skladby stavebních konstrukcí Ing. Jan Přindiš 03_2017 Rekonstrukce provozu kuchyně menzy v Italské budově areálu VŠE v Praze 2 Obsah dokumentace : 1. ÚVODEM... 3

Více

Návrh skladby a koncepce sanace teras

Návrh skladby a koncepce sanace teras Návrh skladby a koncepce sanace teras Bytový dům Kamýcká 247/4d 160 00 Praha - Sedlec Zpracováno v období: Březen 2016 Návrh skladby a koncepce sanace střešního pláště Strana 1/8 OBSAH 1. VŠEOBECNĚ...

Více

ASFALTOVÉ PÁSY PASCAL MONTÁŽ A POUŽITÍ

ASFALTOVÉ PÁSY PASCAL MONTÁŽ A POUŽITÍ ASFALTOVÉ PÁSY PASCAL MONTÁŽ A POUŽITÍ OBSAH Přehledná tabulka balení pásů Pascal 3 Základní popis pásů Pascal 4 Obecné informace o aplikaci asfaltových pásů 8 Popis jednotlivých pásů Pascal a jejich použití

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Datum: KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 10. 2. 2018 Zadavatel: IČ: 00854662 Obec Levínská Olešnice č.p. 94 DIČ: CZ00854662 Uchazeč: IČ: DIČ:

Více

PO stěny: REI 45. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39

PO stěny: REI 45. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39 HST-M/ 1 2 Nášlapná vrstva* Knauf F164 2xmm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení ukončovací lišty SDK deska Knauf Diamant 1mm

Více

1. ZATEPLOVÁNÍ BUDOV 1.1 ROZDĚLENÍ. kontaktní zateplení fasád odvětrávané zateplení fasád. ostatní zateplení

1. ZATEPLOVÁNÍ BUDOV 1.1 ROZDĚLENÍ. kontaktní zateplení fasád odvětrávané zateplení fasád. ostatní zateplení Strana 1 (celkem 11) 1. ZATEPLOVÁNÍ BUDOV 1.1 ROZDĚLENÍ kontaktní zateplení fasád odvětrávané zateplení fasád ostatní zateplení 1.1.1 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY (ETICS) Požární bezpečnost Pro návrh

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY P1 PODLAHA V 1.NP STĚRKA POLYURETANOVÁ PODLAHOVÁ STĚRKA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA 5mm VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA BETONOVÁ MAZANINA CEMFLOW CT-30-F6, VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 4/150/150

Více

EJOT PVC EJObar a TPO EJObar Návod na montáž. Jednoduché řešení upevnění pro fóliové střechy z PVC a TPO.

EJOT PVC EJObar a TPO EJObar Návod na montáž. Jednoduché řešení upevnění pro fóliové střechy z PVC a TPO. EJOT PVC EJObar a TPO EJObar Návod na montáž Jednoduché řešení upevnění pro fóliové střechy z PVC a TPO. Použití EJObar jako volně položeného nebo přivařeného k fólii V řadě případů, které nevyžadují pevné

Více

Ochrana spodní stavby. proti působení a účinkům podzemní vody a vlhkosti. Jaroslav SYNEK. Ochrana spodní stavby

Ochrana spodní stavby. proti působení a účinkům podzemní vody a vlhkosti. Jaroslav SYNEK. Ochrana spodní stavby proti působení a účinkům podzemní vody a vlhkosti Jaroslav SYNEK 1 OCHRANA SPODNÍ STAVBY II POVLAKOVÉ IZOLACE 2 Konstrukce nechráněná ^částečně chráněná Konstrukce chráněná povlakovou hydroizolací černá

Více

systém šikmých střech Přehled produktů

systém šikmých střech Přehled produktů systém šikmých střech Přehled produktů Leden 0 S vydáním tohoto přehledu produktů se stávají předchozí verze neplatnými. Vyhrazujeme si právo dělat změny. Obsah Systémové skladby strana Tepelně izolační

Více

Monarfin Fóliové hydroizolační systémy na bázi TPO

Monarfin Fóliové hydroizolační systémy na bázi TPO Monarfin Fóliové hydroizolační systémy na bázi TPO Dlouhá životnost desítky let zkušeností Rychlá pokládka Univerzální řešení pro všechny typy střech Vysoké hodnoty odrazivosti Snadné použití Monarfin

Více

Podklad musí být hladký, čistý a bez nerovností. Izolaci nelze aplikovat, pokud jsou na ploše výstupky, otřepy, hřebíky, šrouby, kamínky atd.

Podklad musí být hladký, čistý a bez nerovností. Izolaci nelze aplikovat, pokud jsou na ploše výstupky, otřepy, hřebíky, šrouby, kamínky atd. λ Izolace vakuová má využití v místech, kde není dostatek prostoru pro vložení klasické tepelné izolace. Je vhodná i do skladeb podlah s podlahovým vytápěním. Používá se ve stavebnictví (v nezatížených

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 2. Laboratoř akustiky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 3. Laboratoř otvorových výplní K Cihelně

Více

reflexní ochranný lak denbit reflex alu...4 asfaltová opravná stěrka denbit u...4

reflexní ochranný lak denbit reflex alu...4 asfaltová opravná stěrka denbit u...4 obsah: seznam produktů hydroizolace speciální produkty lepidla popis aplikací použité piktogramy: asfaltový penetrační lak br-alp...3 asfaltový izolační lak dk-atn...3 Gumoasfaltová penetrace disper as...3

Více

Stavebně architektonická část (sloučené územní a stavební řízení) FORŠT - Stavební projekce, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín

Stavebně architektonická část (sloučené územní a stavební řízení) FORŠT - Stavební projekce, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín 1 STAVEBNÍ PROJEKCE ing. Milan Foršt, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín 281 23, tel/fax:+420 321 764 285, mobil +420 603 728 439, e-mail:projekce.forst@quick.cz Stavebně architektonická část (sloučené územní

Více

PLOCHÉ STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ

PLOCHÉ STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ PLOCHÉ STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ Izolace proti vodě Jakost VE STAVEBNICTVÍ Ing. Jaroslav Synek Kat. technologie staveb Fakulta stavební ČVUT v Praze 2006 VYMEZENÍ POJMŮ Střecha je obalová konstrukce stavby, která

Více

Tepelně technické posouzení bylo provedeno na základě skladeb zjištěných z původní dokumentace pro provádění stavby z roku 1972 a 1974.

Tepelně technické posouzení bylo provedeno na základě skladeb zjištěných z původní dokumentace pro provádění stavby z roku 1972 a 1974. Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Interiér. Exteriér PO stěny: REI 45 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,

Interiér. Exteriér PO stěny: REI 45 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12, HST-M/ 379, 1 27 12, Nášlapná vrstva* Knauf F164 2x12,mm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení zakládací lišty Podlahová lišta*

Více

Provedení sond do terasy

Provedení sond do terasy Zakázka číslo: 2010-10689-VojtJ Technická pomoc Provedení sond do terasy Hrzánský palác, Loretánská 9/177, Praha 1 - Hradčany Zpracováno v období srpen 2010 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více