ASFALTOVÉ HYDROIZOLACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ASFALTOVÉ HYDROIZOLACE"

Transkript

1 ASFALTOVÉ HYDROIZOLACE Asfaltové hydroizolace jsou určeny pro ochranu stavby proti vlhkosti a vodě, volí se pro svou odzkoušenou dlouholetou životnost, poměrně nízkou hmotnost, jednoduchou montáž, jednoduchou údržbu, cenovou výhodnost a možnost různých variant řešení. 1

2 Základní TYPY ASFALTOVÝCH PÁSŮ A - bez krycí vrstvy asfaltu (jen impregnovaná vložka) R - s krycí asfaltovou vrstvou do 1 mm S - svařovatelné s krycí asfaltovou vrstvou nad 1 mm, většinou o celkové tl. pasu 4mm a více typ A Speciální - jednostranné - např. RJ nebo SJ - pro mechanické kotvení - kombinované - samolepicí - mostové - protipožární - pro zelené střechy - jumbo - mikroventilační s therm proužky typ R a S typ RJ a SJ - bezvložkové 2

3 TYPY NOSNÝCH VLOŽEK Bezvložkové pásy ochrana karosérií, pásky pro atikové prvky Nasákavé H hadrová (nejlevnější, nejméně pevná, nemá dilatační schopnosti) - především pro typy A, R. Pro typ S (Paraipa) z důvodů nasákávání vložky jde o výběhový typ - omezeno použití, nahrazeno typem V (stejné cenové úrovně s nenasákavou vložkou) Nenasákavé univerzální V vlies skelná rohož základní (cenově výhodná, méně pevná, nemá dilatační schopnosti) Nenasákavé speciální AL hliníková nebo Al + V kombinovaná hliníková + vlies - skelná rohož difúzně nepropustná - protiradonová, parotěsná a dále u typu RJ,SJ reflexní G glas skelná tkanina ST (nejpevnější, dražší, nemá dilatační schopnosti, měkká vhodná pro řešení detailů) CU měděná proti prorůstání kořínků kombinováno s aditivy PV - polyesterová vložka (pevná, dražší, s dilatačními schopnostmi) PV + kombinovaná polyesterová rohož se skelnou rohoží nebo mřížkou pro mechanické kotvení a speciální účely 3

4 TYPY KRYCÍ VRSTVY ASFALTŮ Základním materiálem pro střešní a izolační pásy je asfalt (bitumen), který je jedním z nejstarších stavebních materiálů. Nerozpouští se ve vodě, je odolný vůči org. a anorg. solím, agresivní vodě, kyselině uhličité, alkalickým látkám, snadno se zpracovává. Pro pásy se používá : oxidovaný asfalt pro klasické pásy cenově výhodný, méně pevný, nemá dilatační schopnost modifikovaný asfalt pro modifikované pásy-přidaná přísada-modifikátor-výrazně zlepšuje parametry pásu, je dražší. Typ modifikace : elastomery SBS (styren-butadien-styren) nebo-li kaučukem je prováděna při požadavku na extrémní pevnost a tažnost (dilatační schopnost), výrazně zvýšenou stabilitu za studena a na zlepšenou stabilitu za tepla - plastomery - APP (ataktický polypropylen) je prováděna při požadavku na extrémní stabilitu za tepla i s funkcí UV filtru a na zvýšenou pevnost, tažnost a zlepšenou stabilitu za studena 4

5 ASFALTOVÉ SMĚSI Tepelná stabilita za studena za tepla rozsah plasticity oxidované 0 C + 70 C 70 C elastomerické -25 C +100 C 125 C plastomerické -15 C +130 C 135 C směsné kopolymery -35 C +130 C 165 C 140 Rozsah tepelné stability podle druhu použitého asfaltu C Oxidovaný SBS APP Kopolymery oxidované SBS APP kopolymery výhody nízká cena vratná deformace extrémní stálost vratná deformace a výborná ohebnost za tepla výborná stálost za za studena zvýšená přilnavost tepla i za studena nevýhody nízká pevnost nižší stálost za tepla nevratná deformace vysoká cena téměř žádná nutnost dodržení dilatační schopnost náročnějších podmínek montáže tažnost 2% až 1 000% cca 100% cca % 5

6 STÁRNUTÍ ASFALTŮ SBS Z grafu vyplývá minimální vliv procesu stárnutí na technické parametry u plně modifikovaného asfaltu kaučukem, a výrazné u upravené modifikace s výrazným snížením obsahu kaučuku. 6

7 TYPY SEPARACÍ A OCHRANY POVRCHU Separace snižují proces stárnutí asfaltu, snižují možnosti mechanického poškození, působí jako ochrana proti přelétavému ohni, sálavému teplu a ultrafialovému záření, při skladování zamezují slepení jednotlivých vrstev nebo jsou pasy určeny k použití přímo jako separační pás : Jemnozrnný písek většinou horní strana pasu PE fólie natavitelná většinou spodní strana pasu především u svařovatelných pásů Hrubozrnná barevná břidlice - color-horní posyp, funkční jako UV filtr uzavíracího pásu střešního souvrství (červený, přírodní, zelený,..) Mikroventilační úprava např. jednostranný polyesterový pás typu SAN nebo pás typu VENT s natavitelnými proužky sfaltu Silikonová fólie snímatelná folie pro samolepicí pásy a pásky Další ochranou povrchu pasů jsou - ochranný násyp štěrku, dlažba, ochranný reflexní nátěr, termoizolační vrstva (obrácená střecha), zeleň,.. 7

8 ZNAČENÍ PÁSŮ (PYE) PV 200 S40-25 PARAELAST TYP MODIFIKACE ASFALTU PYE PolYmer Bitumen modifikovaný Elastomery PYP PolYmer Bitumen modifikovaný Plastomery VÁHA ROHOŽE v g/m 2 kromě V13 TLOUŠŤKA PASU v desetinách mm nebo v mm pak S4 TYP MODIFIKACE obsažený v názvu BIT oxidovaný ELAST SBS PLAST APP DRUH VLOŽKY H Hadrová V Vlies = SR skelná rohož G Glas = ST skelná tkanina PV Polyesterová vložka Al Aluminium=hliník.vložka Cu Cuprrum=meděná vložka TYP PÁSU A R; RJ S; SJ nebo Speciální TEPELNÁ STABILITA za studena ve C 8

9 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Jsou zásadní při volbě druhu materiálu z hlediska životnosti jednotlivých komponent hydroizolační skladby TLOUŠŤKA PÁSU Základní parametr určující životnost jednotlivých vrstev hydroizolačního souvrství, měří se speciálními měřidly s talířkovými kontakty. TAHOVÉ VLASTNOSTI - pevnost Nejdůležitější parametr pásu. Měří se v podélném a příčném směru na trhacím stroji a dosahuje hodnot od stovek do tisíce N/5 cm. TEPELNÁ STABILITA ohebnost za nízkých teplot Vzorek se ohýbá přes trn za nízkých teplot a zjišťuje se údaj ve C, kdy ještě nevzniknou trhlinky na vzorku. ROMĚRY PÁSU - délka a šířka Měří se ocelovými metry. Tolerance ±10 mm je u běžné šířky 1 m a ±50 mm u běžných délek 5, 7,5, 10 m. TAHOVÉ VLASTNOSTI - tažnost Tahové vlastnosti vyjádřené prodloužením v % při přetržení pásu na trhacím stroji. Údaj o dilatačních schopnostech v podélném a příčném směru. TEPELNÁ STABILITA zaručená stékavost Vzorek se zavěsí na dobu 2 hod. do pece a měří se rozměrové odchylky, kdy ještě nepřekročí +2 mm je stanovena hodnota ve C teplota stékavosti.- 9

10 VEDLEJŠÍ A DOPLŇKOVÉ PARAMETRY BOD MĚKNUTÍ KRYCÍ VRSTVY Teplota ve C, při které propadne asfaltem kroužkem kulička samovolně. Jde o zkoušku KK kroužek-kulička. TAHOVÉ VLASTNOSTI smyková oddolnost ve spoji Tahová síla pro roztržení nebo oddělení natavených nebo slepených pásů ve spoji v N/5 cm. Dtto Odolnost proti odlupování ve spojích pro mechanicky kotvené pásy. PŘILNAVOST POSYPU U pásů opatřených hrubozrnným posypem se extrahuje a na sítu se zjistí množství posypu v g/m², povrch druhého vzorku se kartáčuje za stanovených podmínek, okartáčovaný posyp se zváží a určí se úbytekv %. KONTROLA VZHLEDU Vizuální kontrola obou stran povrchu pásu. Hledají se puchýřky, praskliny, otvory, lysinky. DOPLŇKOVÉ UKAZATELE ROZMĚROVÁ STÁLOST Plošná hmotnost nosné vložky v g/m² Plošná hmotnost pásu v g/m² Max.množství plniv a posypů v % Min. množství asfaltu v g/m² Nepropustnost proti vodě po dobu 24 hod. Nasákavost po 30 dnech Měří se protažení nebo smrštění především pásů s polyesterovou vložkou při působení teploty 80 C po dobu 24 hod. Určí se % změn. Statické přemostění trhlin při 10 C u modifikovaných pásů Hodnota přilnavosti k podkladu Penetrace asfaltu Viskozita asfaltu SPECIÁLNÍ UKAZATELE Difúze vodní páry Odolnost proti protrhávání protrhávání u dříku hřebíku Součinitel difúze radonu Tvarová stálost při cyklických změnách pásy s krycí nebo nosnou kovovou vložkou 10

11 SKLON STŘECH A TYP KRYTINY Třídění podle hydroizolačního hlediska ochrana před vlivy atmosférické, povrchové, provozní (účelové nebo technologické) vody ve všech skupenstvích a její odvod většinou mimo objekt Sklon střechy Typ krytiny Povlaková krytina je vodotěsná celistvá a spojitá vrstva a skládá se z pasů (asfaltových, fóliových) nebo je bezešvá (nátěry, nástřiky) Skládaná krytina není vodotěsná. Sklonem, přesahem a tvarováním zajišťuje vodonepropustnost. Skládá se s plošných tvarových dílců s přesahem nebo na drážku a pero. 11

12 TEPLOTNĚ VLHKOSTNÍ HLEDISKO kombinaci variant vrstev hydroizolační vrstvy s tepelnou izolací ovlivňuje teplota a relativní vlhkost vnitřního prostředí Jednoplášťové Inverzní Dvouplášťové 12

13 Terminologie asfaltových hydroizolací OBSAH PARABIT Technologies, s.r.o. Ing.Jan Pařík, mobil Hroznětín únor Asfaltové hydroizolace 2 Typy asfaltových pásů 3 Typy nosných vložek 4 Typy krycí vrstvy asfaltů 5 Asfaltové směsi 6 Stárnutí asfaltů typu elast 7 Typy separací a ochrany povrchu 8 Značení pásů 9 Základní technické parametry 10 Vedlejší a doplňkové parrametry 11 Sklon střech a typ krytin 12 Teplotně vlhkostní hledisko 13

APLIKAČNÍ MANUÁL DIFÚZNÍ MEMBRÁNY PODSTŘEŠNÍ FÓLIE PAROZÁBRANY SPOJOVACÍ A TĚSNÍCÍ PRVKY JUTAFOL DTB 150, JUTAFOL D, JUTACON

APLIKAČNÍ MANUÁL DIFÚZNÍ MEMBRÁNY PODSTŘEŠNÍ FÓLIE PAROZÁBRANY SPOJOVACÍ A TĚSNÍCÍ PRVKY JUTAFOL DTB 150, JUTAFOL D, JUTACON APLIKAČNÍ MANUÁL DIFÚZNÍ MEMBRÁNY JUTADREN, JUTADACH SUPER, JUTADACH MASTER, JUTADACH PODSTŘEŠNÍ FÓLIE JUTAFOL DTB 150, JUTAFOL D, JUTACON PAROZÁBRANY JUTAFOL N, JUTAFOL N AL, JUTAFOL REFLEX SPOJOVACÍ

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty.

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Dodavatel speciálních stavebních materiálů Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Systém Antol CLS Speciální malty Hydroizolace je již více než 140 let předním výrobcem v technologii

Více

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Střešní fólie Trocal SGmA/SG Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (plošná fólie) Trocal Typ SG (alt.

Více

Charakteristické vlastnosti elastomerových asfaltových pásů a fólií z mpvc.

Charakteristické vlastnosti elastomerových asfaltových pásů a fólií z mpvc. Charakteristické vlastnosti elastomerových asfaltových pásů a fólií z mpvc. Vlastnosti hydroizolací se nejvíce projeví během jejich provozu na plochých střechách, při montáži hydroizolací, při jejich opravách,

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

Polymerní hydroizolační střešní fólie

Polymerní hydroizolační střešní fólie Technický list Vydání 03/2014 Identifikační číslo 02 09 05 01 100 0 150000 Polymerní hydroizolační střešní fólie Popis výrobku (tloušťka 1,5 mm) je polyesterovou tkaninou vyztužená, vícevrstvá syntetická

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

TERMOPLASTICKÉ ELASTOMERY - MODERNÍ POLYMERNÍ MATERIÁLY

TERMOPLASTICKÉ ELASTOMERY - MODERNÍ POLYMERNÍ MATERIÁLY Chem. Listy 91, 23-29 (1997) TERMOPLASTICKÉ ELASTOMERY - MODERNÍ POLYMERNÍ MATERIÁLY VRATISLAV DUCHÁČEK Pryž (vulkanizovaný elastomer) je charakterizována chemickými, tzv. příčnými" vazbami mezi polymerními

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy pro ještě lepší a zdravější bydlení Krásné a zdravé bydlení Systémové řešení pro každou stavbu Regenerace bytových domů Zateplovací systémy Energeticky úsporné bydlení a rentabilní

Více

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Profi-Tip FERMACELL: Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Powerpanel H 2 O je výrobkem z řady cementových powerpanelů FERMACELL Vlastnosti desky tloušťka desky 12,5 mm rozměry desky 1000 x 1250

Více

Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH

Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH 2. DRUHY A VLASTNOSTI KAUČUKŮ... 2 Základní informace... 2 Přehled kaučuků... 3 2.1 Přírodní kaučuk (NR)... 5 SYNTETICKÉ KAUČUKY PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ...

Více

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY Schváleno: MD-OI, č.j. 318/08-910-IPK/ ze dne 8. 4. 2008, s účinností

Více

KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ. ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová

KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ. ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová Předmluva: Podstávkové domy a

Více

t e c h n i c k é ú d a j e a v ý r o b n í p r o g r a m plocha (m²)

t e c h n i c k é ú d a j e a v ý r o b n í p r o g r a m plocha (m²) HML technická dokumentace topná r ohož s ochr annou Al vr stvou 80 W/m² použití: vytápění plovoucích podlah vytápění dřevěných podlah t e c h n i c k é ú d a j e a v ý r o b n í p r o g r a m typ obj.

Více

Cl systém kopulový světlík F100 NOVINKA: CI systém skleněných prvků F100

Cl systém kopulový světlík F100 NOVINKA: CI systém skleněných prvků F100 Cl systém kopulový světlík F100 NOVINKA: CI systém skleněných prvků F100 Technologie a design pro budoucnost ve stavitelství Customized Nový Cl systém LAMILUX světlíků F100 Díky LAMILUX CI systému světlíků

Více

Systémová plochá střecha na trapézovém plechu na dřevě

Systémová plochá střecha na trapézovém plechu na dřevě CZ s.r.o. Zděbradská 65 251 01 Říčany-Jažlovice tel. 323 624 811 Systémová plochá střecha na trapézovém plechu na dřevě na betonu SP Střecha T SP Střecha D SP Střecha B Adam Zapadlo obchodně-technický

Více

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ 1 4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ Abychom mohli správně a hospodárně využívat technické materiály, musíme dobře znát jejich vlastnosti a umět je co nejpřesněji zjišťovat. V technické

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

Učinit správnou volbu

Učinit správnou volbu Jak řešit problémy Učinit správnou volbu V katalogu Jak řešit problémy si snadno vyberete z nabídky výrobků Henkel ten nejlepší produkt Loctite, se kterým vyřešíte problémy v oblasti strojírenství, jak

Více

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní

Více

kladové konstrukce Základov Základy ení ze svislých konstrukcído půdy. Stavba mám rovnoměrn Vyloučen = konstrukce přenp ení trhlin v konstrukcích. ch.

kladové konstrukce Základov Základy ení ze svislých konstrukcído půdy. Stavba mám rovnoměrn Vyloučen = konstrukce přenp ení trhlin v konstrukcích. ch. Zemní práce Základov kladové konstrukce Zakládání staveb Je jedním m ze základnz kladních oborů stavebnictví zahrnující návrh základz kladů a volbu vhodné metody provádění základů a s tím t m spojené provádění

Více

Thermowood Charakteristika vlastností

Thermowood Charakteristika vlastností 1 ThermoWood Charakteristika vlastností Wood Vlhkost humidity dřeva po after vyrovnání balancing % 2 Vlastnost OBSAH ROVNOVÁŽNÉ VLHKOSTI (EMC) Popis V důsledku změn v buněčné struktuře se snižuje schopnost

Více

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ Technické změny vyhrazeny Platí od: květen 2010 www.rehau.cz Stavebnictví Automobilový průmysl Průmysl TECHNICKÉ INFORMACE K TECHNICKÉMU

Více

Průmysl. Výkon převažuje purenit promyšlený konstrukční materiál. PURe technology!

Průmysl. Výkon převažuje purenit promyšlený konstrukční materiál. PURe technology! Průmysl Výkon převažuje purenit promyšlený konstrukční materiál PURe technology! 2 purenit klenot mezi konstrukčními materiály Průmysl purenit co to vlastně je? Odpověď je jednoduchá: purenit je multifunkční

Více

Ceník a přehled výrobků 2013/2014 Roth originální Tacker systém

Ceník a přehled výrobků 2013/2014 Roth originální Tacker systém Ceník a přehled výrobků 2013/2014 Roth originální Tacker systém... profesionální řešení pro podlahové teplovodní vytápění... život plný energie Roth systémy pro plošné vytápění a chlazení Roth systémy

Více

LindabTopline TM. střešní krytina

LindabTopline TM. střešní krytina lindab střešní krytina Lehká střešní krytina lindab - máme řešení www.lindab.cz Lehká střešní krytina Vlny, které chrání LindabTopline je lehká střešní krytina vyráběná z vysoce kvalitního ocelového plechu

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 INFRA KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 PIPES FOR LIFE KANALIZAČNÍ SYSTÉMY PVC QUANTUM Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1 Konstrukce trubek 5 1.2. Chemická

Více