PLOCHÉ STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLOCHÉ STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ"

Transkript

1 PLOCHÉ STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ Izolace proti vodě Jakost VE STAVEBNICTVÍ Ing. Jaroslav Synek Kat. technologie staveb Fakulta stavební ČVUT v Praze 2006

2 VYMEZENÍ POJMŮ Střecha je obalová konstrukce stavby, která chrání stavební konstrukce a vnitřní prostor stavby před účinky klimatu a povětrnosti, především před stékající vodou, vlhkostí a teplotní zátěží. Návrh střechy je regulován ČSN Plochá střecha má sklon 0-5 (0 11,1%)

3 NAMÁHÁNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KLIMATICKÉ VLIVY UŽÍVÁNÍM DÉŠŤ SLUNCE + UV/TEPLO SÁNÍ A VZTLAK VĚTRU CHEMICKÉ VLIVY V OVZDUŠÍ POCHOZÍ A ÚDRŽBA POJÍŽDĚNÉ VEGETACE, ZELENÉ STŘECHY POŽÁR A JEHO ŠÍŘENÍ

4 NAMÁHÁNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ CHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POŠKOZENÍ A HAVÁRIE VLASTNÍ VÁHA DILATACE ŽIVOČIŠNÍ ŠKŮDCI POHYB/DYNAMICKÉ NAMÁHÁNÍ POŽÁR HAVÁRIE

5 NAMÁHÁNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A ODOLNOST MATERIÁLŮ Teplota Teplota povrchu C oxidovaný asfalt nový oxidovaný asfalt starší APP modifikovaný nový PP modifikovaný starší SBS modifik.nový SBS modifik.starší silně SBS modifik.nový silně SBS modifik.starší

6 KONSTRUKČNÍ TYPY PLOCHÝCH STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ JEDNOPLÁŠŤOVÁ, KLASICKÉ POŘADÍ VRSTEV odvětrávaná, neodvětrávaná DVOUPLÁŠŤOVÁ nebo VÍCEPLÁŠŤOVÁ JEDNOPLÁŠŤOVÁ, OBRÁCENÉ POŘADÍ VRSTEV DUODACH

7 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY I stavebně fyzikální (ČSN ) tepelný odpor difúze vodní páry a její kondenzace materiálové kvalitativní požadavky (namáhání vers. vlastnosti základního materiálu; provedení tloušťka, posyp, vložka aj.) vhodnost použití, životnost povlakové izolace (asfaltové pásy; folie) vers. monolitické (stěrky; tmely; nástřiky; nátěry)

8 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY II konstrukční (ČSN ) podle požadavků na užívání konstrukcí; navržených/požadovaných/užitých detailů a ostatních limit produktů technologické výrobky (materiálová báze, spojování) podkladní konstrukce a její úpravy druh a provedení tepelné izolace počet vrstev soudržnost vrstev - způsob kotvení k podkladu

9 STŘEŠNÍ SYSTÉMY Střešní systém je uspořádaný soubor funkčních prvků Spolehlivost systému = spolehlivost nejslabšího prvku!

10 STŘEŠNÍ SYSTÉMY Střešní systém je uspořádaný soubor funkčních prvků Základním výrobkem pro izolace je izolační pás (asfaltový, syntetická folie) Příslušenstvím izolačního systému jsou ochranné/separační vrstvy (textilie), doplňkové a napojovací plechy, větrací komínky, spojovací pásy, vpusti Doplňky systému jsou kotvy, kompenzátory, lepidla, tmely apod.

11 MATERIÁLY A VÝROBKY PRO PLOCHÉ STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ POVLAKOVÉ PREFABRIKOVANÉ (95% PODÍL) ASFALTOVÉ IZOLAČNÍ PÁSY SYNTETICKÉ FOLIE OSTATNÍ - MONOLITICKÉ STĚRKY, TMELY NÁTĚRY NÁSTŘIKY SYNTETICKÉ FOLIE 26% STĚRKY, NÁTĚRY, NÁSTŘIKY 5% PODÍL VÝROBKŮ PRO STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ ASFALTOVÉ PÁSY 69%

12 POVLAKOVÉ PREFABRIKOVANÉ SYSTÉMY ASFALTOVÉ IZOLAČNÍ PÁSY MODIFIKOVANÉ SBS, APP OXIDOVANÉ PODÍLY ASFALTŮ MODIFIKOVANÉ SBS 41% MODIFIKOVANÉ APP 3% OXIDOVANÉ 56%

13 POVLAKOVÉ PREFABRIKOVANÉ SYSTÉMY SYNTETICKÉ FOLIE PODÍLY mpvc TPO-PE Polyolefiny ECB 1% PIB, CPE, EVA, CSPE 15% mpvc 62% TPO 10% ECB EtylenCopolymerBitumen EPDM EPDM EtylenPropylenDieneMonomer Ostatní 12%

14 OSTATNÍ VÝROBKY MONOLITICKÉ SYSTÉMY STĚRKY a TMELY pro střechy, balkony, terasy, mokré provozy, pojížděné a pochozí plochy Syntetická báze Silikáto-syntetická báze NÁTĚRY pro střechy a mokré provozy Asfaltové nátěry (horké, studené) Akrylátové nátěry NÁSTŘIKY PUR pěny

15 HLAVNÍ PARAMETRY HYDROIZOLAČNÍCH VÝROBKŮ parametr opt.hodnoty asf.pásy opt.hodnoty synt.folie 1 tloušťka (mm) 4-5 1,5-2,5 2 3 tržné zatížení příčné/podélné (N/50mm) protažení při přetržení (%) do ohebnost na trnu ( C) stálost za 2hod. tepla 100 neudává se 6 rozměrová stálost při 80 C/6 hod (%) neudává se 1 7 stupeň hořlavosti B, opt.a C2 8 difúzní faktor neudává se 30000

16 TECHNOLOGIE I PŘIPRAVENOST PODKLADU 1. Podklad kvalita, pevnost, soudržnost, kompletnost - dohotovení návazných konstrukcí 2. Líc podkladu kompaktní, čistý, suchý, bez organických hmot a rozpouštědel, sněhu a námrazy, ne mokrý, neostré hrany. 3. Hladkost líce (max.nerovnost v ploše) +-5mm/2m, 4. Hrot max.v. 1,5 mm, prohlubeň max. hl. 5 mm. 5. Hrany a kouty dle předpisu výrobce, doporučeno zakřivení R min = 3 mm

17 TECHNOLOGIE II MIKROVENTILACE 6. NEZBYTNÁ tam, kde není zajištěna redistribuce vodních par z podkladu (opravy poškozených - vlhkých střešních plášťů, vlhké provozy, nedostatečné nebo poškozené parozábrany) 7. Mikroventilaci zajistí mikroventilační a sanační pásy, kotvené systémy, pásy s integrovanou textilií, komínky

18 TECHNOLOGIE III MIN. TEPLOTY PRO APLIKACI Teploty vzduchu pro zpracování min.+10 C pro oxidované asfalty a stěrky (akryláty, PMMA, polyuretany, asfaltové disperze) min.+5 (vyjímečně 0 C) pro folie a asfaltové stěrky s org.rozpouštědly min. 0 pro modifikované asfalty (natavování) Teploty povrchu pro asfalty 0 C (natavování) pro folie +5 C (kondenzace H 2 O) pro stěrky +5 C

19 TECHNOLOGIE IV SOUDRŽNOST S PODKLADEM Problém sání větru a vztlak (ČSN ) ZPŮSOBY ZAJIŠTĚNÍ (povlakové systémy): Natavování (asfaltové pásy plamenem, horkým vzduchem) Lepení (asfaltové pásy, folie PUK, THF) Kotvení (asfaltové pásy, folie - kotvy) Přitížení (volně pokládané pásy i folie kačírek, vegetační vrstvy, dlaždice)

20 TECHNOLOGIE V NATAVOVÁNÍ Plamenem Horkým vzduchem Natavování plnoplošně na penetrovaný podklad (není-li izolace určena k volné pokládce), v detailech a ukončení

21 TECHNOLOGIE VI MECHANICKÉ KOTVENÍ Ruční Automatem nebo poloautomatem KOTVY (min.výtažná síla 0,4kN) min. 3 ks/m2 v ploše, 6 ks/m2 v pruhu š. 2m po obvodu střechy, 9 ks/m2 ve čtverci 2x2m na nároží střechy

22 TECHNOLOGIE VII SVAŘOVÁNÍ FOLIÍ Ruční Automatem nebo poloautomatem

23 TECHNOLOGIE VIII LEPENÍ Lepidla na bázi polyuretanů (PUK) Lepidla na bázi asfaltů Lepidla na bázi organických rozpouštědel (THF)

24 TECHNOLOGIE IX POČET VRSTEV min. DVĚ u asfaltových pásů do tl.4 mm JEDNA pouze u asfaltových pásů od tl. min. 5,0 mm (5,2 6,0 mm) JEDNA pro střešní folie tlmin 1,2 mm (vysoké riziko průrazu!) Doporučeno tl min 1,5 mm! DVĚ pro folie v dynamicky namáhaných skladbách (pojížděné)

25 TECHNOLOGIE XII PŘEKRYV PÁSŮ Překryv pásů podélně mm dle předpisu výrobce, příčně 150 mm, pouze T spoje (min. vzdálenost spojů v různých vrstvách 200mm)

26 TECHNOLOGIE VIII Vytažení na svislou plochu (atika, zdivo) V min = 150 mm Ochrana hotové izolace textilie (min.300 g/m2), betonové potěry, nopové folie, chodníčky/lávky v místě komunikace

27 TECHNOLOGIE IX Jen systémové doplňky izolace (vpusti, komínky, prostupy aj.) Klempířské doplňky a detaily provedené podle platných ČSN z výrobků potřebné kvality a životnosti Zachovávat požární a bezpečnostní předpisy (práce s otevřeným ohněm a ve výškách)

28 NEVHODNÉ VÝROBKY Spolehlivý hydroizolační systém NELZE ZHOTOVIT z mnoha tradičních výrobků: Lepenky (pásy tl.cca 1 mm) - typu A (A330 SH), typu R (R 330, R 333) Asfaltové pásy s nosnou vložkou organického původu IPA Jednoduchý (single-ply) systém z plastových folií s tloušťkou vrstvy menší než 1,2 mm Nopové folie vhodnéjen pro ochranu izolace (nelze provést detaily a uzavření sytému)

29 NÁSTROJE 1. Vysoušeč vody 2. Válec 3. Držák rolí 4. Pěch 5. Váleček 6. Stranový hořák 7. Hadice PB 8. Hořák a malý hořák 9. Nůž

30 ASFALTOVÉ PÁSY TYPICKÁ KONSTRUKCE 1. Ochranný posyp přírodní, granulát 2. Vrchní vrstva asfaltu 3. Výztužná vložka zde sklo/polyester 4. Spodní vrstva asfaltu 5. Spalná folie

31 VÝZTUŽNÉ VLOŽKY VZTAH MEZI PROTAŽENÍM (%) A PEVNOSTÍ (Kn/50mm)

32 TYPICKÉ SKLADBY ASFALTOVÉ PÁSY NOVÁ SKLADBA DVOUVRSTVÁ, NATAVOVANÁ Parozábrana Tepelná izolace z min.vláken Podkladní natavitelný pás Vrchní natavitelný pás

33 TYPICKÉ SKLADBY ASFALTOVÉ PÁSY NOVÁ SKLADBA DVOUVRSTVÁ, KOTVENÁ Lehká pružná nosná konstrukce Podkladní, v ploše kotvený pás Vrchní natavitelný pás

34 TYPICKÉ SKLADBY ASFALTOVÉ PÁSY NOVÁ SKLADBA DVOUVRSTVÁ, LEPENÁ A NATAVENÁ Parozábrana Tepelná izolace pěnová, lepená Podkladní samolepící pás Vrchní natavitelný pás

35 TYPICKÉ SKLADBY ASFALTOVÉ PÁSY NOVÁ SKLADBA JEDNOVRSTVÁ, NATAVOVANÁ Parozábrana Tepelná izolace z min.vláken Jednovrstvý natavitelný pás

36 TYPICKÉ SKLADBY ASFALTOVÉ PÁSY NOVÁ SKLADBA JEDNOVRSTVÁ, KOTVENÁ 1. Pásy se kotví u jednovrstvé skladby pouze v přesahu pásů (podélném, příčném). 2. Přesah je svařen. 3. Pro ochranu před prošlehnutím plamene na hořlavou nosnou konstrukci (OSB, překližky aj.) se vkládá pod spoj ochranný pás cca š.250 mm

37 TYPICKÉ SKLADBY ASFALTOVÉ PÁSY SANACE DVOUVRSTVÁ, NATAVENÁ Původní střešní plášť Volně položený mikroventilační a dilatační pás (PER V13) Jednovrstvý bodově natavený pás

38 TYPICKÉ SKLADBY ASFALTOVÉ PÁSY SANACE JEDNOVRSTVÁ, NATAVENÁ Původní střešní plášť Natavitelný sanační pás s Therm pruhy navařený na penetrovaný podklad

39 TYPICKÉ SKLADBY ASFALTOVÉ PÁSY NOVÁ SKLADBA OBRÁCENÉ POŘADÍ VRSTEV Podkladní textilie 300g/m 2 Volně pokládaný pás natavený v přesazích Přepáskované spoje š.250/330 mm Tep.izolace Ochranná textilie 300g/m2 Násyp kačírkem 60 mm

40 TYPICKÉ SKLADBY ASFALTOVÉ PÁSY NOVÁ SKLADBA OBRÁCENÉ POŘADÍ VRSTEV ZELENÁ STŘECHA Vegetační vrstva Akumulační vrstva Drenážní a filtrační vrstva Tepelná izolace Dvouvrstvá izolační skladba Nosná konstrukce

41 TYPICKÉ SKLADBY ASFALTOVÉ PÁSY NOVÁ SKLADBA PROVOZNÍ Podkladní textilie 300g/m 2 Volně pokládaný pás natavený v přesazích Přepáskované spoje š.250/330 mm Rektifikovatelné podložky Dlažba

42 DETAILY OBECNÉ ZÁSADY Všechny výrobky musí být kompatibilní Nároží, kouty, prostupy aj. vždy vyztužit! Pokud výrobce předepisuje náběhy u vnitřních hran vždy provést Veškeré detaily a ukončení pásů musí být PLNOPLOŠNĚ navařeno k podkladu (návalky)

43 DETAILY vnitřní kout bez náběhového klínu 1. fáze 2. fáze 3. fáze 4. fáze 5. fáze 6. fáze 7. fáze 8. fáze 9. fáze

44 DETAILY vnější kout bez náběhového klínu 1. fáze 2. fáze 3. fáze 4. fáze 5. fáze 6. fáze 7. fáze 8. fáze 9. fáze

45 DETAILY vnější kout náběhový klín 1. fáze 2. fáze 3. fáze 4. fáze 5. fáze 6. fáze 7. fáze 8. fáze 9. fáze 10. fáze 11. fáze 12. fáze 13. fáze

46 DETAILY dilatace bez náběhového klínu 1. fáze 2. fáze 3. fáze 4. fáze 5. fáze 6. fáze 7. fáze 8. fáze 9. fáze

47 DETAILY vpusť 1. fáze 2. fáze 3. fáze 4. fáze 5. fáze 6. fáze 7. fáze

48 DETAILY okapní lišta dvouvrstvý systém 1. fáze 2. fáze 3. fáze 4. fáze 5. fáze 6. fáze

49 SYNTETICKÉ FOLIE KONSTRUKCE Vrchní vrstva plastu Výztužná vložka Spodní vrstva plastu Výztužná vložka není pravidlem!

50 SYNTETICKÉ FOLIE SPOJOVÁNÍ MECHANICKÉ KOTVENÍ SVAŘOVÁNÍ LEPENÍ

51 SYNTETICKÉ FOLIE NÁSTROJE Svařovací pistole Lepidlo (THF) Stěrka Miska Válečky Nůžky Štětec Metr

52 TYPICKÉ SKLADBY SYNTETICKÉ FOLIE JEDNOVRSTVÁKOTVENÁBEZ TEPELNÉ IZOLACE

53 TYPICKÉ SKLADBY SYNTETICKÉ FOLIE JEDNOVRSTVÁKOTVENÁS TEPELNOU IZOLACÍ

54 TYPICKÉ SKLADBY SYNTETICKÉ FOLIE JEDNOVRSTVÁ KOTVENÁ, DLAŽDICE NA PODLOŽKÁCH ÚPRAVA U STĚNY

55 TYPICKÉ SKLADBY SYNTETICKÉ FOLIE JEDNOVRSTVÁKOTVENÁNA TRAPÉZOVÉ PLECHY S TEPELNOU IZOLACÍ

56 TYPICKÉ SKLADBY SYNTETICKÉ FOLIE JEDNOVRSTVÁ REKONSTRUKCE, DLAŽBA

57 SYNTETICKÉ FOLIE DETAILY OKRAJ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

58 SYNTETICKÉ FOLIE DETAILY ATIKA

59 SYNTETICKÉ FOLIE DETAILY VEDENÍ HROMOSVODU

60 SYNTETICKÉ FOLIE DETAILY PROSTUPY

61 SYNTETICKÉ FOLIE DETAILY PŘECHOD NA SVISLOU

62 SYNTETICKÉ FOLIE DETAILY STŘEŠNÍ ŽLAB

63 SYNTETICKÉ FOLIE DETAILY UKONČENÍ NA FASÁDĚ

64 SYNTETICKÉ FOLIE DETAILY VĚTRACÍ KOMÍNEK

65 SYNTETICKÉ FOLIE DETAILY VPUSŤ

66 SYNTETICKÉ FOLIE DETAILY KOUT

67 SYNTETICKÉ FOLIE DETAILY NÁROŽÍ

68 TYPICKÉ SKLADBY STĚRKY PARKOVIŠTĚ, POJÍŽDĚNÉ A POCHOZÍ PLOCHY VNITŘNÍ IZOLACE KOUPELNY BALKONY, TERASY

69 TYPICKÉ SKLADBY TERASY STĚRKY NAMÁHÁNÍ statické PARKOVÁNÍ NAMÁHÁNÍ DYNAMICKÉ POJÍŽDĚNÍ VOZIDEL, především na rampách posuzovat jako mosty! ČSN Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací ČSN EN 1436 ( ) 98 Vodorovné dopravní značení Požadavky na dopravní značení

70 TYPICKÉ SKLADBY TERASY PROVÁDĚNÍ STĚRKY VRCHNÍ VRSTVA PODKLAD POCHOZÍ VRSTVY FINÁLNÍ VRSTVA + VSYP

71 TYPICKÉ SKLADBY TERASY BARVA STĚREK

72 TYPICKÉ SKLADBY TERASY DETAIL DILATACE KRUHOVÉ TĚSNĚNÍ SPECIÁLNÍ VÝZTUŽ PROSYCENÁ PŘÍPRAVNOU VRSTVOU UTĚSŇOVACÍ PÁSEK VRSTVA PRO DETAILY, VYZTUŽENÁ PODKLADNÍ VRSTVA, VYZTUŽENÁ VRCHNÍ VRSTVA + VSYP

73 TYPICKÉ SKLADBY TERASY STĚRKY

74 TYPICKÉ SKLADBY POJÍŽDĚNÉ TERASY PROVÁDĚNÍ STĚRKY VRCHNÍ VRSTVA PODKLAD POCHOZÍ VRSTVY FINÁLNÍ VRSTVA + VSYP

75 TYPICKÉ SKLADBY POJÍŽDĚNÉ TERASY DETAIL PŘIPOJENÍ KRUHOVÉ TĚSNĚNÍ SPECIÁLNÍ VÝZTUŽ PROSYCENÁ PŘÍPRAVNOU VRSTVOU UTĚSŇOVACÍ PÁSEK VRSTVA PRO DETAILY, VYZTUŽENÁ PODKLADNÍ VRSTVA, VYZTUŽENÁ VRCHNÍ VRSTVA + VSYP

76 TYPICKÉ SKLADBY POJÍŽDĚNÉ TERASY DETAILY KRUHOVÉ TĚSNĚNÍ SPECIÁLNÍ VÝZTUŽ PROSYCENÁ PŘÍPRAVNOU VRSTVOU UTĚSŇOVACÍ PÁSEK VRSTVA PRO DETAILY, VYZTUŽENÁ PODKLADNÍ VRSTVA, VYZTUŽENÁ VRCHNÍ VRSTVA + VSYP

77 TYPICKÉ SKLADBY POJÍŽDĚNÉ TERASY PODKLAD PRIMER HLAVNÍ VRSTVA AKRYL + KAMENIVO VRSTVA PRO NAMÁHÁNÍ POJEZD FINÁLNÍ VRSTVA

78 TYPICKÉ SKLADBY POJÍŽDĚNÉ TERASY PODKLAD PRIMER HLAVNÍ VRSTVA AKRYL + KAMENIVO VRSTVA PRO NAMÁHÁNÍ POJEZD FINÁLNÍ VRSTVA

79 TYPICKÉ SKLADBY vnitřní STĚRKY

80 NEJBĚŽNĚJŠÍ VADY Kvalitativní poruchy výrobku: Tvarové (tloušťka, rozměry), poloha vložky Vady povrchu (posypu) Nekvalita základní hmoty a vložky (obsah plniv nad 50%, nižší gramáž vložky aj.) Tvarová a časová nestálost (objemové a tvarové změny) Delaminace pásu, nestálost spojů (kombinace různých materiálů)

81 PORUCHY I Poruchy při zpracování - chyby při pokládce: Nevhodný nebo špatně připravený podklad Malé příčné a podélné přesahy Nenatavení v ploše a přesazích (návalek ne špachtlování) Nedostatečné nebo nevhodné kotvení

82 PORUCHY II Poruchy při zpracování - chyby při pokládce: Špatně provedené detaily Provádění za nepříznivých klimatických podmínek Použití nevhodného výrobku nebo nevhodné kombinace

83 PORUCHY III Poruchy po zpracování: Poškození následnými pracemi Poškození mimořádnými klimatickými poruchami Poškození ohněm Poškození nevhodným využíváním stavby nebo její části Nedostatečnou údržbou

84 POSTUP OPRAVY Dokumentace poruchy Prohlídka specialisty + odebrání vzorků Analýza vzorků a podkladní konstrukce Stanovení příčin poruchy Návrh na postup opravy: Sanace poškozených částí Výměna izolace Opravy podkladních a souvisejících konstrukcí

85 KONTROLA KVALITY I Přejímka staveniště vhodnost podkladu, pevnost (výtažná zkouška kotev), vlhkost, rovinnost, hrany, čistota, prostupy Kontrola výrobků resp. jejich souladu s PD (tloušťka, provedení, typ a gramáž vložky ), jejich kvality

86 KONTROLA KVALITY I Přejímka staveniště podklad vhodnost, pevnost (výtažná zkouška kotev), rovinnost, čistota, prostupy Kontrola kvality výrobků resp. jejich správnosti dle PD (tloušťka, typ a gramáž vložky aj.) Kontrola klimatických podmínek teplota vzduchu teplota podkladu vlhkost vzduchu vlhkost podkladu

87 KONTROLA KVALITY II Kontrola podmínek Teplota vzduchu, podkladu Vlhkost podkladu, vrstev Kontrola jednotlivých kroků pokládky penetrace nebo příprava podkladu (ochr.textilie, separace) 1.vrstva položení, natavení nebo kotvení, přesahy, svaření detaily 1.vrstvy opracování, vyztužení 2.vrstva a detaily dtto Klempířské konstrukce atd.

88 KONTROLA KVALITY Test neprostupnosti

89 KONTROLA KVALITY II Kontrola jednotlivých kroků pokládky příprava podkladu (spády, rovinnost, penetrace ) 1.vrstva natavení,kotvení, lepení (přesahy, tvary ) detaily 1.vrstvy opracování, klempířské doplňky 2.vrstva - dtto související konstrukce (atiky, prostupy, klempířské kce, VZT ) Konstrukce odvodnění (guly a vpusti ) Konstrukce nad pláštěm (dlažby, vrstvy zelené střechy )

90 PŘEDÁNÍ DÍLA Kontrola dodaných výrobků (certifikace, prohlášení o shodě) Kontrola provedení izolace(spojů, přesahů a detailů) Úpravy na svislých konstrukcích (výška vytažení izolace min.150 mm) Kontrola provedení návazných a souvisejících konstrukcí (klempířských, ocelových konstrukcí, komíny, VZT ) Kontrola vzhledu (jednolitost, barevnost) Kontrola celistvosti pláště poškození následnými pracemi Vodotěsnost a odtok z pláště zkouška zátopová nebo plynotěsná (Mataki test)

91 BOZP (vyhl.324/1990 Sb) Dodržovat zásady pro práci ve výškách, dopravu a manipulaci, práci s ohněm a nebezpečnými materiály. Na pracovišti je nutné udržovat pořádek, omezit přístup nepovolaných osob. Při práci s izolacemi se během natavování/sváření uvolňují těkavé látky - je nutné dodržovat základní hygienická pravidla (nepít, nejíst, nekouřit). Při znečištění pokožky asfaltem jej odstraníte pomocí past na ruce, mýdel, jedlých olejů atd., nepoužívejte ředidla, aceton, trichlorethylenu apod.

92 BOZP II Při práci používejte ochranné rukavice, pracovní oblek a vhodnou pevnou pracovní obuv. K vlastní aplikaci užívejte zařízení k tomu účelu určená a schválená. Na pracovišti musí hasících prostředků být vždy odpovídající počet Při zpracování izolačních pásů vuzavřeném prostoru je nutné zajistit dostatečné odvětrání.

93 LIKVIDACE ODPADŮ Provádí se buď ve spalovnách nebo na vyhrazených skládkách. Zbytky odpadů není vhodné s ohledem na životní prostředí a hygienu pálit mimo spalovny odpadů. Odpad je zařazen podle katalogu odpadů do skupiny Ostatní odpady (neobsahuje dehet).

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

KUTNAR Střechy s povlakovou hydroizolační vrstvou Skladby a detaily duben 2016 konstrukční, technické a materiálové řešení

KUTNAR Střechy s povlakovou hydroizolační vrstvou Skladby a detaily duben 2016 konstrukční, technické a materiálové řešení KUTNAR Střechy s povlakovou hydroizolační vrstvou Skladby a detaily duben 2016 konstrukční, technické a materiálové řešení 1 STAVEBNINY DEK a.s., 2016 2 Obsah 1 Požadavky na konstrukce...7 1.1 Základní

Více

KUTNAR Ploché střechy Skladby a detaily červen 2014 konstrukční, technické a materiálové řešení

KUTNAR Ploché střechy Skladby a detaily červen 2014 konstrukční, technické a materiálové řešení KUTNAR Ploché střechy Skladby a detaily červen 2014 konstrukční, technické a materiálové řešení 1 DEKTRADE a.s., 2014 2 Obsah 1 Požadavky na konstrukce plochých střech...6 1.1 Základní obecně závazné požadavky

Více

VODOT SNÉ IZOLACE 1. 2. 3. 4. živi né. fóliové ostatní. nát ry, spojovací vrstvy, tmely pásy, fólie

VODOT SNÉ IZOLACE 1. 2. 3. 4. živi né. fóliové ostatní. nát ry, spojovací vrstvy, tmely pásy, fólie VODOT SNÉ IZOLACE Strana 1 (celkem 39) IZOLACE PROTI VOD A VLHKOSTI d lení izolace: proti vod podpovrchové dle prost edí dle izola ní hmoty dle zp sobu použití proti vod povrchové Strana 3 (celkem 39)

Více

Povrchová úprava - vrchní JMP - Povrchová úprava - spodní LTF - Typ nosné vložky, plošná hmotnost GV 60 g/m 2. Tloušťka 4.0±0.2 mm

Povrchová úprava - vrchní JMP - Povrchová úprava - spodní LTF - Typ nosné vložky, plošná hmotnost GV 60 g/m 2. Tloušťka 4.0±0.2 mm BITARD PROFI 40 Ve spodních stavbách proti vlhkosti a vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě. Na plochých střechách se pás používá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy. U vícevrstvých

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu *

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu * Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Výkaz výměr VÝMĚRY VŠECH TECHNOLOGIÍ, TECHNICKÉ SPECIFIKACE 2 Sanace obvodového pláště - strojoven výtahů, atiky č.p. Techn. Technologie Suma S 2.2.1 REP1P/10-GM m2 Reprofilace

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY 1315 Zateplení domova mládeže - Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 KSO: CC-CZ: Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 18.9.2014 Zadavatel: IČ: 64788229 SŠZE a SOU CHKT Kostelec

Více

FATRAFOL TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM

FATRAFOL TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM 1 FATRAFOL HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY ZEMNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM HYDROIZOLACE PRO PLAVECKÉ BAZÉNY a FÓLIE PRO ZAHRADNÍ JEZÍRKA TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI 2 TRADICE -

Více

KONTROLA KVALITY HYDROIZOLAČNÍCH SYSTÉMŮ

KONTROLA KVALITY HYDROIZOLAČNÍCH SYSTÉMŮ Jaroslav SYNEK K 122 KONTROLA KVALTY HYDROZOLAČNÍCH SYSTÉMŮ KRJS Kontrola kvality HS Systém kontroly Záměr koncepce řešení Definice HF namáhání H Koncepce tvar a osazení do terénu Projektová dokumentace

Více

Rhenofol CV mechanicky kotvený

Rhenofol CV mechanicky kotvený Rhenofol CV mechanicky kotvený Rhenofol CV je mechanicky kotvený hydroizolační systém určený k pevnému zabudo vání do konstrukce jednoplášťových a dvouplášťových plochých střech jako vrchní povlaková hydroizolační

Více

prvky - - - - - - - - - -

prvky - - - - - - - - - - prvky - - - - - - - - - - PODKLADNÍ ASFALTOVÝ PÁS - - 2 1 1 L 1 2 N 2 3 PE N 3 4 4-3 4 L N PE Ø 360 mm Ø 390 mm Ø 360 mm Ø 220 mm Ø 360 mm Ø 220 mm Z ASFALTOVÉHO PÁSU VPUSTI Z ASFALTOVÉHO PÁSU min. mm

Více

Technologický předpis pro provádění ETICS

Technologický předpis pro provádění ETICS Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné skutečnosti od ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS),

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm elastik W Připravenost objektu

Více

reflexní ochranný lak denbit reflex alu...4 asfaltová opravná stěrka denbit u...4

reflexní ochranný lak denbit reflex alu...4 asfaltová opravná stěrka denbit u...4 obsah: seznam produktů hydroizolace speciální produkty lepidla popis aplikací použité piktogramy: asfaltový penetrační lak br-alp...3 asfaltový izolační lak dk-atn...3 Gumoasfaltová penetrace disper as...3

Více

Construction. Sarnafil TS 77-15. Hydroizolační střešní fólie. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy

Construction. Sarnafil TS 77-15. Hydroizolační střešní fólie. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy Technický list Datum vydání 08/2014 Identifikační č.: 02 09 10 01 200 0 150000 1005 Hydroizolační střešní fólie Construction Popis výrobku Použití (tloušťka 1,5 mm) je polyesterovou tkaninou a skelnou

Více

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Zhořelecká 2557 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

S01. OZN. NÁZEV TL. [mm] PO Rw [db] U [W/m 2 K] - 0,152

S01. OZN. NÁZEV TL. [mm] PO Rw [db] U [W/m 2 K] - 0,152 S01 PODLAHA NA TERÉNU DLAŽBA ZÁDVĚŘÍ, CHODBA, SKLAD, TECHNICKÁ MÍSTNOST 220 KERAMICKÁ DLAŽBA LEPIDLO LITÝ POTĚR Samonivelační anhydritový potěr (rovinatost vrstvy ± 2 mm na 2 m lati), např. Cemix C20 PODLAHOVÉHO

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

6.1 Schlüter -DITRA. Použití a funkce

6.1 Schlüter -DITRA. Použití a funkce ROHOŽ PRO OBKLÁDÁNÍ SEPARACE, IZOLACE, A VYROVNÁVÁNÍ TLAKU VODNÍ PÁRY Použití a funkce Schlüter -DITRA je polyetylénový pás s rybinovitě tvarovanými čtvercovými výlisky. Tkanina, nakašírovaná na rubové

Více

SVJ plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením včetně souvisejících stavebních prací.

SVJ plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením včetně souvisejících stavebních prací. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům SVJ Antonína Sovy 1718-1721 Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém

Více

D.1.1.a - 01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.a - 01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA 26/02/14 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D.1.1.a - 01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu Hasičské zbrojnice v Bernarticích Místo stavby: Parcela číslo: 89/2 Katastrální

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.7 Základy klempířského minima Kapitola 27

Více

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA s.r.o. PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY ul. 28. října 66/201 709 00 Ostrava - Mariánské Hory F.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA SANACE BALKONŮ HLAVNÍ TŘÍDA 583/105

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 ýzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 Žádáme ás, v případě ašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A

Více

Dlažba na dřevěných podkladech

Dlažba na dřevěných podkladech PROFILA TRADE s.r.o. Tel./fax: +420 596 262 634 E-mail: info@profila.cz Cihelní 1191/95 GSM: +420 604 675 348 http://www.profila.cz CZ-702 00 Ostrava Zapsán v Obch. rejstříku Krajského. soudu Ostrava -

Více

Construction. Sarnafil TS 77-20. Hydroizolační střešní fólie. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy

Construction. Sarnafil TS 77-20. Hydroizolační střešní fólie. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy Technický list Datum vydání 08/2014 Identifikační č.: 02 09 10 01 200 0 200000 1005 Hydroizolační střešní fólie Popis výrobku (tloušťka 2,0 mm) je polyesterovou tkaninou a skelnou netkanou rohoží vyztužená,

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: ZSMezimesti - Zateplení objektu B a spojovacího krčku - Základní škola Meziměstí Budova B - Budova B a krček - Střední budova ZŠ Meziměstí Díl 1BB - Díl 1BB -

Více

HL Vtoky. Balkony a terasy

HL Vtoky. Balkony a terasy HL Vtoky Balkony a terasy www.hutterer-lechner.com HL Balkonové a terasové vtoky Základní k projektování a montáži Jedním ze základních způsobů odvádění dešťových vod z teras a balkonů je použití vtoků.

Více

Jakost VE STAVEBNICTVÍ Ing. Jaroslav Synek. Kat. technologie staveb Fakulta stavební. ČVUT v Praze IZOLACE PROTI VODĚ

Jakost VE STAVEBNICTVÍ Ing. Jaroslav Synek. Kat. technologie staveb Fakulta stavební. ČVUT v Praze IZOLACE PROTI VODĚ Jakost VE STAVEBNICTVÍ Ing. Jaroslav Synek Kat. technologie staveb Fakulta stavební ČVUT v Praze 2006 IZOLACE PROTI VODĚ IZOLACE = ODDĚLENÍ, ODLOUČENÍ FUNKCE IZOLACE v konstrukci ZAMEZENÍ PRŮNIKU NEPŘÍZNIVÝCH

Více

I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Správa účelových zařízení Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6

I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Správa účelových zařízení Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6 I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA I.1. STAVEBNÍK (investor) České vysoké učení technické v Praze Správa účelových zařízení Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6 ZASTOUPENÝ: Jaromírem Příhodou, ředitelem SPOJENÍ: tel: +420 234

Více

KERAMICKÉ TAŠKY CREATON

KERAMICKÉ TAŠKY CREATON KERAMICKÉ TAŠKY CREATON PREFEROVANÉ MODELY ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE RAPIDO BALANCE TITANIA DOMINO OPTIMA Rozměry 325 x 495 mm 323 x 502 mm 322 x 515 mm 257 x 437 mm 262 x 441 mm Krycí šířka 277 280

Více

Skladby konstrukcí SO 02

Skladby konstrukcí SO 02 Skladby konstrukcí SO 02 Přístavba a rekonstrukce školy v Zubří investor: obec Zubří, Zubří 23 Vypracoval: Bc. Ondřej Svoboda K1 SO 02 PLOCHÁ STŘECHA JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA S KLASICKÝM POŘADÍM VRTSTEV,

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů CHARAKTERISTIKA: zateplovací systém z polystyrenu určený na stěny

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

Technologický předpis

Technologický předpis Technologický předpis Baumit Baumacol Kompletní systém pro realizaci obkladů a dlažeb Dlouhodobě ověřené skladby Pro vnější i vnitřní použití Leden 0 Obsah: Úvod...............................................................................

Více

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 Brno Nový Lískovec, parcela číslo (2450; 2451; 2452; 2453) Stupeň

Více

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO AID spol. s r.o. Lučany nad Nisou 331 IČ: 25015699 Pošta Josefův Důl 468 44 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Igor Dřevíkovský CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO CENTRA CELNÍ SPRÁVY JÍLOVIŠTĚ I. ETAPA

Více

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému povrchové úpravy 1/2012 Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému Ing. Tomá Po ta Co se starým, poškozeným zateplovacím systémem a jak jej odstranit nebo na něj nalepit nový?

Více

Utěsňování kontejnerů a modulárních staveb

Utěsňování kontejnerů a modulárních staveb Utěsňování kontejnerů a modulárních staveb illbruck vše perfektně těsné Technologie utěsňování stavebních konstrukcí je pro tremco illbruck srdeční záležitostí. Vášeň pro hledání nových technologií pro

Více

STAVEBNINY DEK ASFALTOVÉ PÁSY

STAVEBNINY DEK ASFALTOVÉ PÁSY H Y D R O I Z O L A C E STAVEBNINY DEK ASFALTOVÉ PÁSY M o n t á ž n í n á v o d kolektiv pracovníků ATELIERU DEK Leden 2016 1 2 OBSAH Obsah 1.Úvod...5 2.Přehled modifikovaných pásů stavebnin DEK...6 3.Přehled

Více

STAVEBNÍ SERVIS.NET, s.r.o. JANÁČKOVA 1783, 696 62 STRÁŽNICE ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. FRANTIŠEK MINAŘÍK, ČKAIT 1002179

STAVEBNÍ SERVIS.NET, s.r.o. JANÁČKOVA 1783, 696 62 STRÁŽNICE ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. FRANTIŠEK MINAŘÍK, ČKAIT 1002179 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C.1 1:1000 2561 4930 4931 27 3 5888 9154 2 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4207 /62 56 2774 1 /73 /74 /22 /57 2079 2 2467 12 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY C.2 1:500 2561 4930

Více

VEDAGARD SK-PLUS. VEDAGARD SK - PLUS se používá především jako parotěsná zábrana trapézových plechách nebo na dřevěném bednění

VEDAGARD SK-PLUS. VEDAGARD SK - PLUS se používá především jako parotěsná zábrana trapézových plechách nebo na dřevěném bednění Datum: 29.7.2010 Technický list Parotěsný pás z SBS modifikovaného asfaltu, za studena samolepicí s vrchní tepelně aktivizovatelnou vrstvou Výrobce: VEDAG GmbH VEDAG GmbH s výrobnou v: Flinschstr. 10 16

Více

PS 4B cvičení střechy VNITŘNÍ ODVODNĚNÍ

PS 4B cvičení střechy VNITŘNÍ ODVODNĚNÍ VNITŘNÍ ODVODNĚNÍ Ing J.Babánková Strana 1 (celkem 15) 2.3.2015 O D V O D N Ě N Í S T Ř E CH Tvar střechy má zajistit plynulý a rychlý odtok srážkové vody ze střechy do vnitřních nebo vnějších odpadů.

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. soustava Ceník,

Více

Venkovní využití stavebních desek. Důležité informace a technické postupy

Venkovní využití stavebních desek. Důležité informace a technické postupy Venkovní využití stavebních desek Důležité informace a technické postupy CZ Produkty a systémy wedi zaručují vysokou úroveň kvality, díky čemuž už získaly řadu certifikátů v různých zemích Evropy. 2 Obsah

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice Místo stavby: čp. 143, st.p.č.891 k.ú. Radvanice v Čechách 738832 Investor: Obec Radvanice Č.p. 160 Radvanice

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa Zpracováno: listopad

Více

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů.

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů. A. STAVEBNÍ OBJEKT A.1. Architektonické stavebně technické řešení Stavba : Mezi Trhy 1, 3, 5, 7 + Horní nám. 50 (zateplení) Investor : Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava Uživatel : Statutární

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

Tabulka skladeb konstrukcí

Tabulka skladeb konstrukcí 1 Tabulka skladeb konstrukcí OBSAH: 1. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ SP... 3 SP1.1 provětrávaná střecha (29-49 ) - bobrovka... 3 SP1.2 provětrávaná střecha - stávající krov - bobrovka... 3 SP2.1 plechová střecha

Více

DELTA -TERRAXX Montážní návod

DELTA -TERRAXX Montážní návod DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -TERRAXX Montážní návod P R E M I U M Výkonný ochranný a drenážní systém pro spodní stavbu a ploché střechy. Montážní návod DELTA -TERRAXX Všeobecná

Více

OBSAH: 1.Vnìjší kontaktní zateplovací systémy EKO-STZ - jeho typy, úèel použití a vlastnosti. 2.Skladba zateplovacích systémù EKO-STZ

OBSAH: 1.Vnìjší kontaktní zateplovací systémy EKO-STZ - jeho typy, úèel použití a vlastnosti. 2.Skladba zateplovacích systémù EKO-STZ OBSAH: Tento technologický postup je obecnì závazný pro navrhování a aplikaci kontaktních zateplovacích systémù EKOSTZ a stanovuje rozsah projektové a stavební pøípravy, klade požadavky na zajištìní a

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. 2015 Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. OBSAH Úvod...

Více

LB Cemix, s.r.o. Tovární ulice č.p. 36, 373 12 Borovany, Česká republika. Technologický předpis provádění zateplovacích systémů. Cemix THERM DIFU ...

LB Cemix, s.r.o. Tovární ulice č.p. 36, 373 12 Borovany, Česká republika. Technologický předpis provádění zateplovacích systémů. Cemix THERM DIFU ... LB Cemix, s.r.o. Tovární ulice č.p. 36, 373 12 Borovany, Česká republika Technologický předpis provádění zateplovacích systémů Cemix THERM DIFU Schválil: Vypracoval:... Petr Semera výrobně technický ředitel

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

HYDROSEAL TM vodou ředitelná stěrková hydroizolace na asfaltové bázi Výhody a příklady použití stěrkové hydroizolace Hydroseal. Úvodem je třeba zdůraznit, že Hydroseal je plnohodnotnou, moderní náhradou

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

Izolace a separace. Důležité informace a technické postupy

Izolace a separace. Důležité informace a technické postupy Izolace a separace Důležité informace a technické postupy CZ Produkty a systémy wedi zaručují vysokou úroveň kvality, díky čemuž už získaly řadu certifikátů v různých zemích Evropy. 2 Obsah Obsah Technické

Více

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber

Více

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce: A/ Stropní rozdělují budovu po výšce, B/ Převislé - římsy, balkony, arkýře, apsidy, pavlače apod.,

Více

SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A01 - - A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.

SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A01 - - A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint. SEZNAM PŘÍLOH : A - A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 - - - - - - - - - - - A11 - A12 - TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY - ZATEPLENÍ A - NOVÝ STAV TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST A01 Technická zpráva

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

11. Omítání, lepení obkladů a spárování 11. Omítání, lepení obkladů a spárování Omítání, lepení obkladů a spárování 11.1 Omítání ve vnitřním prostředí Pro tyto omítky platí EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo Část 1: Malty pro vnitřní a vnější

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 7. PODLAHY I. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

DELTA -MS. S vysokou pevností v tlaku pro ještě vyšší spolehlivost. STANDARD

DELTA -MS. S vysokou pevností v tlaku pro ještě vyšší spolehlivost. STANDARD DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -MS STANDARD S vysokou pevností v tlaku pro ještě vyšší spolehlivost. Nízké bodové zatížení. Ověřená náhrada podkladního betonu. Rychlá a přesná

Více

Izolování proti vlhkosti HAHNE specialista na kompletní ochranu budov proti vodě

Izolování proti vlhkosti HAHNE specialista na kompletní ochranu budov proti vodě Izolování proti vlhkosti HAHNE specialista na kompletní ochranu budov proti vodě IMBERAL INTRASIT HADALAN DAKORIT základy, sklepy, balkony a terasy, bazény, koupelny, střechy HAHNE specialista na kompletní

Více

Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm

Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm Příloha číslo 1 Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm Zateplovaný objekt :. Identifikace ETICS :. Konkrétní skladba ETICS : izolant tloušťka :. mm omítka zrnitost :. mm :. ks / 1 m 2 :.

Více

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY Název akce: OPRAVA DŘEVĚNÉHO OBKLADU bytového domu č.p. 748-751, Zliv Dolní náměstí 748-751, Zliv, 37344 Investor: Město Zliv Dolní náměstí 585, Zliv, 37344 IČ: 00245721 Zpracoval: Na Zlaté stoce 1648/64,

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 - Vinohrady IČ: 00027251 DIČ: CZ00027251

Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 - Vinohrady IČ: 00027251 DIČ: CZ00027251 2 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje Název stavby: Místo stavby: DEPOZITÁŘ KOJETICE - Kompletní oprava střešního pláště - Sanace vlhkosti v přízemí objektu - Zateplení pláště haly

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

KUTNAR Šikmé střechy - TOPDEK skladby s tepelnou izolací nad krokvemi. (konstrukční, materiálové a technologické řešení)

KUTNAR Šikmé střechy - TOPDEK skladby s tepelnou izolací nad krokvemi. (konstrukční, materiálové a technologické řešení) KUTNAR Šikmé střechy - TOPDEK skladby s tepelnou izolací nad krokvemi (konstrukční, materiálové a technologické řešení) leden 2012 DEKTRADE a.s., 2012 ISBN 978-80-87215-12-8 2 Úvod Konstrukční a materiálový

Více

CENÍK A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATERIÁLECH

CENÍK A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATERIÁLECH CENÍK A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATERIÁLECH Všechny uvedené ceny jsou bez DPH druhy u str. 1. Fólie pro izolaci střešních plášťů 2 2. Fólie pro izolaci spodních částí staveb, proti tlakové vodě, zemní vlhkosti

Více

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 253/05/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu KD ve Stříteži Místo stavby: Střítež č.p 118 a 213 739 59 Střítež u Českého

Více

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic LEGENDA POVRCHŮ: a hlazená tepelně izolační omítka 7, 430 b c TiZn plech střešní krytina PVC folie DEKPlan 76 tl. 1,5 mm d okenice c 5,110 1600 4,860 posuvná okenice 910 d 910 d kovová síť na vnější straně

Více

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU... 2 2.1 Popis objektu... 2 2.2 Popis konstrukcí... 2 2.2.1 Stěny průčelí a štítů... 2 3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU... 2 3.1 Oprava balónů ve 2. NP a 4. NP...

Více

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm Vnitřní zateplení Rigitherm Rigips Rigitherm Systém vnitřního zateplení stěn 2 O firmě Rigips, s.r.o. je dceřinnou společností nadnárodního koncernu BPB - největšího světového výrobce sádrokartonu a sádrových

Více

PS III. 2015-2016 6.cvičení PODLAHY PODLAHY

PS III. 2015-2016 6.cvičení PODLAHY PODLAHY PODLAHY ing. Bedřiška Vaňková str.1 /29 28.11..2015 PODLAHA - POVRCHOVÁ (horní) ČÁST STROPU, HRUBÉ STAVBY - se stropem spolupůsobí (statika, izolace: akustická, tepelná, požární) - zpravidla VÍCEVRSTVÁ

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Pt Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI ZDIVA ČECHOVA ČP 183 HRANICE OBJEKT KATASTRÁLNÍ ÚŘAD

ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI ZDIVA ČECHOVA ČP 183 HRANICE OBJEKT KATASTRÁLNÍ ÚŘAD ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI ZDIVA ČECHOVA ČP 183 HRANICE OBJEKT KATASTRÁLNÍ ÚŘAD A. TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT BŘEZEN 2016 Technická zpráva : A identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka,

Více

Technická zpráva Popis stavebně konstrukčního řešení objektu

Technická zpráva Popis stavebně konstrukčního řešení objektu F.2.1 Technická zpráva Popis stavebně konstrukčního řešení objektu PD k žádosti o vydání stavebního povolení a pro provádění stavby zpracovaná podle vyhlášky č.499/2006 Sb. (přílohy č.1 a č.2) F.2.1.a

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200 ZADÁNÍ Stavba: Výměna krovu-vyuřití podkroví Objekt: Datum: 7.12.2008 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV Práce a dodávky

Více

Kompletní program FERMACELL. Stav: květen 2010 nové produkty

Kompletní program FERMACELL. Stav: květen 2010 nové produkty Kompletní program FERMACELL Stav: květen 2010 nové produkty Sádrovláknité desky Varianty spár Originální nářadí FERMACELL Sádrovláknité desky Povrchová úprava Lepená spára Tmelená spára TB hrana Stahovací

Více

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD BONUSOVÝ E-BOOK: Technologický postup montáže a všeobecné pokyny pro zateplení FASÁDNÍM POLYSTYRENEM ROMAN STUDENÝ 1 Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po

Více

Spodní stavba. Technická příručka pro žáky středních průmyslových škol stavebních oboru 36-47-M/01 Stavebnictví.

Spodní stavba. Technická příručka pro žáky středních průmyslových škol stavebních oboru 36-47-M/01 Stavebnictví. SPODNÍ STAVBA Spodní stavba Technická příručka pro žáky středních průmyslových škol stavebních oboru 36-47-M/01 Stavebnictví. Ing. Ctibor Hůlka Ing. Radim Mařík Ing. Lubomír Odehnal Ing. Pavel Štajnrt

Více