Anglický jazyk. Maturitní témata pro profilovou část maturitní zkoušky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anglický jazyk. Maturitní témata pro profilovou část maturitní zkoušky"

Transkript

1 Anglický jazyk 1. Weather, Seasons 2. Daily Routine 3. Nature, Environment 4. Cultural Life 5. Going to Places 6. Fashion 7. School, Education 8. Transport 9. Learning Languages 10. Modern World 11. Today s Problems 12. Reading Books 13. Work, Jobs, Future Career 14. Mass Media 15. Housing 16. My Generation 17. Sports and Games 18. Life in the City and Life in the Country 19. Shopping and Services 20. My Family, Relatives, Family Life 21. Character Description, My Friends 22. Celebrations 23. Food 24. Health and Diseases 25. English Speaking World Vypracovala PhDr. Zuzana Žantovská

2 NĚMECKÝ JAZYK 1. Einkäufe und Dienstleistungen 2. Gesundheit und Krankheiten. Gesundheitspflege 3. Mein Lebenslauf. Meine Familie und Verwandte 4. Meine Heimat die Tschechische Republik 5. Schule und Studium 6. Ernährung, Essmöglichkeiten, Essgewohnheiten 7. Prag das Herz Europas 8. Massenmedien. Fernsehen und Rundfunk. Werbung und ihre Wirkung 9. Das Land, dessen Sprache ich lerne (die BRD) 10. Mensch und Natur. Umweltschutz 11. Freizeit, Hobbys, Lebensstil 12. Meine Ferien, Urlaub. Reisen, Verkehrsmittel 13. Jahreszeiten, Wetter 14. Sport in meinem Leben 15. Kunst und Kultur 16. Die Schweiz 17. Meine Wohnung. Das Leben in der Stadt und auf dem Lande 18. Unser Nachbar Österreich 19. Tagesablauf, mein Alltag, mein Wochenende 20. Mein Freund. Jugendprobleme und Generationsprobleme 21. Feste und Bräuche 22. Berufswahl und Zukunftspläne 23. Europäische Zusammenarbeit und ihre Vorteile. EU 24. Moderne Kommunikationsformen 25. Lysá nad Labem die Stadt, wo ich studiere Vypracovaly: Mgr. Alena Langová, PhDr. Věra Štychová

3 RUSKÝ JAZYK 1. Покупки. В магазине 2. Здоровье, болезни. Забота о здоровье 3. Наша семья 4. Чешская Республика 5. Система образования в России и у нас. Наша школа 6. Питание, русская и чешская национальная кухня 7. Прага, столица Чешской Республики 8. Средствa массовой информации 9. Моя биография, планы на будущее 10. Услуги 11. Российская Федерация 12. Проблемы окружающей среды 13. Моё свободное время. Моё любимое занятие 14. Каникулы. Отпуск 15. Погода, времена года 16. Спорт. Спорт в моей жизни 17. Культура и искусство. Мои культурные интересы 18. Москва. Санкт Петербург 19. Наш дом, наша квартира 20. Путешествие, виды транспорта 21. Одежда и мода 22. Мой день. Чем я занимаюсь в рабочие и в выходные дни 23. Мой друг, моя подруга 24. Праздники и обычаи у нас и в России 25. Знаменитые лица в России Vypracovaly: Mgr. Alena Langová, PhDr. Věra Štychová

4 1. La publicité 2. Le stress 3. Les achats l argent 4. La cohabitation des générations 5. L écologie l environnement 6. La maison, l appartement, la chambre 7. Les vetements la mode 8. La vie en couple 9. La France 10. La lettre officielle 11. La santé, le médecin 12. L école, les études 13. Les loisirs 14. Les repas 15. Les moyens d information 16. Paris 17. La République tcheque 18. Une journée 19. La recherche du travail 20. Le transport 21. Le bureau 22. La famille 23. La vie a la campagne et en ville 24. Prague 25. L apprentissage des langues Vypracovala PhDr. Miroslava Frymlová FRANCOUZSKÝ JAZYK

5 EKONOMICKÉ PŘEDMĚTY Základní ekonomické pojmy, právní úprava účetnictví 1) Základní ekonomické pojmy, právní úprava účetnictví 2) Majetková a kapitálová struktura obchodního závodu (rozvaha) 3) Zabezpečování obchodního závodu dlouhodobým majetkem 4) Zabezpečování obchodního závodu materiálem 5) Evidence zásob 6) Personální činnost obchodního závodu, zúčtování se zaměstnanci 7) Obchodní závod a podnikání v tržní ekonomice, zvláštnosti účtování v účetních jednotkách 8) Peněžní trh, směnečné pohledávky a závazky 9) Kapitálový trh, účtování cenných papírů 10) Zahraniční obchod a operace s cizí měnou 11) Daňová soustava, nepřímé daně a jejich zaúčtování 12) Přímé daně a jejich účtování 13) Účetní uzávěrka a účetní závěrka 14) Časové rozlišování nákladů a výnosů v užším pojetí 15) Časové rozlišování nákladů a výnosů v širším pojetí 16) Řízení obchodního závodu management 17) Marketing 18) Bankovní systém ČR, účtování na bankovních účtech 19) Pojišťovnictví, další instituce na kapitálovém trhu 20) Ukazatele vývoje ekonomiky, magický čtyřúhelník 21) Struktura národního hospodářství, hospodářská politika státu a její nástroje 22) Náklady, výnosy, hospodářský výsledek a jejich účtování 23) Financování obchodního závodu 24) Dodavatelsko odběratelské vztahy 25) Peněžní prostředky a ceniny (krátkodobý finanční majetek) Vypracovaly: Ing. Jana Tomková a Ing. Marcela Pohanová Dne 2. dubna 2014

6 EKONOMIKA 1. Základní ekonomické pojmy 2. Majetková a kapitálová struktura obchodního závodu 3. Obchodní závod a podnikání 4. Obchodní společnosti 5. Zabezpečování obchodního závodu materiálem 6. Zabezpečování obchodního závodu dlouhodobým majetkem 7. Personální činnost obchodního závodu 8. Hlavní činnost obchodního závodu 9. Odbyt 10. Marketing 11. Financování obchodního závodu 12. Bankovní systém ČR 13. Finanční trh 14. Kapitálový trh 15. Osobní finance 16. Okolí obchodního závodu 17. Zahraniční obchod 18. Daňová soustava, nepřímé daně 19. Přímé daně 20. Řízení obchodního závodu management 21. Základní právní dokumenty ovlivňující činnost obchodního závodu 22. Pojišťovnictví a další instituce na kapitálovém trhu 23. Makroekonomické ukazatele 24. Národní hospodářství, hospodářská politika státu 25. Česká republika v mezinárodních organizacích Vypracovala: Ing. Věra Rampová

7 ÚČETNICTVÍ 1. Právní úprava účetnictví, dokumentace 2. Majetková a kapitálová struktura obchodního závodu 3. Daňová evidence 4. Dlouhodobý majetek obchodního závodu 5. Opotřebení a vyřazení dlouhodobého majetku z evidence 6. Zabezpečování obchodního závodu zásobami 7. Evidence zásob 8. Krátkodobý finanční majetek 9. Cenné papíry a směnky 10. Operace s cizí měnou 11. Dodavatelsko odběratelské vztahy 12. Zúčtovaní se zaměstnanci 13. Účtování záloh a jejich zúčtování 14. Daně a dotace 15. Náklady 16. Výnosy 17. Časové rozlišování nákladů a výnosů 18. Hospodářský výsledek 19. Přípravné práce na konci účetního období 20. Účetní uzávěrka a účetní závěrka 21. Kapitálové účty 22. Kalkulace a rozpočty 23. Vnitropodnikové účetnictví 24. Účtování individuálního podnikatele 25. Účtování v různých formách podnikání Vypracovala: Ing. Marcela Pohanová Dne 3. dubna 2014

8 Praktická zkouška z odborných předmětů obor Obchodní akademie Ekonomika - 90 minut Souvislý příklad z ekonomiky obsahově v souladu se ŠVP předmětu ekonomická cvičení Účetnictví 150 minut Souvislý příklad z účetnictví obsahově v souladu se ŠVP zpracovávaný v účetním softwaru Pohoda Písemná a elektronická komunikace 35 minut Sestavení obchodního dopisu v souladu s ČSN Zpracovala: Ing. Věra Rampová

9 Praktická zkouška z odborných předmětů obor Ekonomické lyceum Ekonomika - 90 minut Souvislý příklad z ekonomiky obsahově v souladu se ŠVP předmětu ekonomická cvičení Účetnictví 150 minut Souvislý příklad z účetnictví obsahově v souladu se ŠVP zpracovávaný v účetním softwaru Pohoda Zpracovala: Ing. Věra Rampová

10 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Základy informatiky a teorie informace 2. Historie informatiky a informačních technologií 3. Počítač, jeho komponenty a zařízení 4. Přenos dat, datové sítě a jejich struktura 5. Operační systémy a jejich funkce 6. Datové soubory 7. Bezpečnost v informatice a zabezpečení dat 8. Média, reklama a technologie 9. Služby Internetu a síťové technologie 10. Tvorba webové stránky (html), hypertext 11. Textový editor, struktura a formátování textu 12. Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů 13. Práce s rastrovou grafikou, úprava fotografií 14. Práce s vektorovou grafikou, GIS 15. Tvorba prezentací 16. Práce s tabulkou, operace s daty (funkce, vzorce, makra) 17. Tvorba a editace grafů v tabulkovém procesoru 18. Tabulkový procesor jako řešitel v matematicko-ekonomických úlohách 19. Práce se soubory, import a export dat v tabulkovém procesoru 20. Databáze - návrh tabulek a relací 21. Databáze - návrh formuláře, sestavy, vytvoření filtru a dotazu 22. Hromadná korespondence, dopisy, obálky a štítky 23. Práce s konkrétní databázovou aplikací pro účetnictví 24. Algoritmizace úlohy, vlastnosti a zápis algoritmu 25. Programování (využití uživatelského makra v kancelářském software) Zpracovala: Ing. Marcela Pohanová

11 MATEMATIKA 1. Lineární funkce, rovnice a nerovnice 2. Kvadratická funkce, rovnice a nerovnice 3. Nepřímá úměrnost, rovnice a nerovnice s neznámou ve jmenovateli 4. Exponenciální funkce a rovnice 5. Logaritmická funkce a rovnice 6. Goniometrická funkce a rovnice 7. Aritmetická posloupnost 8. Geometrická posloupnost 9. Algebraické výrazy, vztahy mezi goniometrickými funkcemi 10. Řešení trojúhelníka konstrukční úlohy, sinová a kosinová věta 11. Tělesa 12. Vektor 13. Kombinatorika 14. Pravděpodobnost 15. Výrok, výroková forma 16. Přímka, úsečka 17. Kuželosečky 18. Absolutní hodnota 19. Definiční obor funkce a obor hodnot 20. Mocniny a odmocniny 21. Komplexní čísla 22. Kružnice, kruh 23. Množiny a operace s nimi 24. Mocninná funkce 25. Vlastnosti funkce Vypracovala Mgr. Radka Mlázovská

12 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Klasifikace společenskovědních disciplín 2. Etapy lidského života, fylogeneze, ontogeneze 3. Občanské právo 4. Psychologie osobnosti 5. Sociální skupiny 6. Rodinné právo 7. Globální problémy současnosti 8. Socializace a její instituce 9. Politologie, politika, politické strany 10. Komunikace a její úloha v životě jedince 11. Pracovní právo 12. Trestní právo 13. Politický systém v ČR 14. Stát, volební systémy, volby 15. Učení 16. Postavení občana ČR v 21. století 17. Podnikání podle živnostenského a občanského zákoníku 18. Politické doktríny a ideologie 19. Sociálně patologické jevy 20. Ústavní vývoj od roku 1918 a Ústava ČR 21. Územní samospráva v ČR 22. Etika a její vývoj v dějinách 23. Náboženství 24. Demokracie 25. Soudobé aspekty společenské kultury Vypracovaly: Mgr. Veronika Brynychová, Mgr. Bohuslava Svobodová, Mgr. Alena Langová

13 ZEMĚPIS 1. Struktura světové ekonomiky 2. Současné politické a ekonomické seskupení států, mezinárodní integrace 3. Globální problémy lidstva, přírodní a civilizační rizika 4. Obyvatelstvo, rozmístění, počet, prognóza vývoje a skladba 5. Geografie dopravy, význam, výhody a nevýhody 6. Geografie průmyslu, rozmístění, odvětví a průmyslové oblasti světa 7. Zemědělství, rostlinná a živočišná výroba 8. Komplexní geografická charakteristika místního regionu - Středočeský kraj a Polabí 9. Komplexní geografická charakteristika České republiky 10. Evropské ekonomické centrum 11. Evropské Středomoří 12. Střední Evropa - porovnání západní a východní části 13. Západní Evropa jako evropská jádrová oblast 14. Rusko - největší stát světa 15. JZ Asie a S. Afrika - centrum islámu 16. Afrika - nejchudší region 17. Asie - největší světadíl 18. Severoamerické ekonomické centrum 19. Austrálie a Oceánie 20. Všeobecné základy zeměpisu cestovního ruchu (CR) 21. Předpoklady, oblasti a střediska CR - Česká republika 22. Předpoklady, oblasti a střediska CR - Evropy 23. Předpoklady, oblasti a střediska CR - Ameriky 24. Předpoklady, oblasti a střediska CR - Mimoevropské regiony 25. Města jako střediska a cílové oblasti CR Zpracoval Mgr. Zdeněk Doležal

14 DĚJEPIS 1. Staroorientální despocie 2. Starověké Řecko 3. Starověký Řím 4. Judaismus, křesťanství a islám 5. Vytváření říší a států 6. Český stát a společnost v době Přemyslovců a Lucemburků 7. Románská a gotická kultura 8. Zámořské objevy 9. Humanismus a renesance 10. Reformace a protireformace 11. Baroko 12. Absolutismus a parlamentarismus, velké občanské revoluce 13. Osvícenství a osvícenský absolutismus 14. Český stát v době Jagellonců a Habsburků 15. České národní obrození 16. Průmyslová a technická revoluce 17. Kultura a ideologie 19. století, secese 18. První světová válka a ruské revoluce 19. České země za 1. světové války a vznik ČSR 20. Totalitní režimy (fašismus, nacismus, komunismus) 21. Meziválečné Československo 22. Druhá světová válka 23. České země za 2. světové války 24. Československo Poválečné uspořádání Evropy a světa, studená válka Vypracovaly: PhDr. Zuzana Žantovská, Mgr. Veronika Brynychová

Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín. Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014

Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín. Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014 Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014 Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných a nejvýše 2

Více

Maturitní zkoušky 2013/2014 - Profilová část

Maturitní zkoušky 2013/2014 - Profilová část Maturitní zkoušky 2013/2014 - Profilová část Profilová část MZ Skládá se ze 3 povinných zkoušek a max. ze 2 nepovinných. Výsledky nepovinných zkoušek se uvádějí na Maturitní vysvědčení, do celkového hodnocení

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA 1. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2. The United States of America 3. The English-Speaking Countries (Canada, Australia ) 4. Our Mother Country

Více

Obchodní akademie, Plzeň nám. T. G. Masaryka 13 301 00 Plzeň. 63 41 M/02 Obchodní akademie 78 42 M/02 Ekonomické lyceum MATURITNÍ OKRUHY

Obchodní akademie, Plzeň nám. T. G. Masaryka 13 301 00 Plzeň. 63 41 M/02 Obchodní akademie 78 42 M/02 Ekonomické lyceum MATURITNÍ OKRUHY nám. T. G. Masaryka 13 301 00 Plzeň 63 41 M/02 Obchodní akademie 78 42 M/02 Ekonomické lyceum MATURITNÍ OKRUHY pro jarní a podzimní termín 2014/2015 MATURITNÍ OKRUHY 63 41 M/02 Obchodní akademie 78 42

Více

Maturitní zkoušky v roce 2015 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části

Maturitní zkoušky v roce 2015 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části Obchodní akademie Vinohradská, 120 00 Praha 2, Vinohradská 38, tel.: 224 255 121 Maturitní zkoušky v roce 2015 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části 19/2014 (Zkoušky společné části maturitní

Více

Maturitní témata z fyziky 2013/2014

Maturitní témata z fyziky 2013/2014 Maturitní témata z fyziky 2013/2014 Pohyby těles z hlediska kinematiky Pohyby těles z hlediska dynamiky Mechanická práce a energie Gravitační pole Mechanika tuhého tělesa Mechanika tekutin Základní poznatky

Více

Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015

Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015 Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015 Žák maturuje povinně ze čtyř různých předmětů. Státní část Státní část má dva předměty povinné: ČJ (český jazyk) a CJ (cizí jazyk) nebo ČJ a M (matematika).

Více

2) A) EKONOMIKA (EKO)

2) A) EKONOMIKA (EKO) 2) A) EKONOMIKA (EKO) 1. Základní ekonomické pojmy 2. Ekonomické vstupy a výstupy 3. Fungování trhu 4. Hospodářská soutěž 5. Živnostenské podnikání 6. Obchodní společnosti v.o.s., s.r.o. 7. Obchodní společnosti

Více

Témata profilové části maturitní zkoušky

Témata profilové části maturitní zkoušky Témata profilové části maturitní zkoušky 1. Anglický jazyk.... 2 2. Francouzský jazyk.. 4 3. Německý jazyk.. 5 4. Ruský jazyk. 6 5. Základy společenských věd. 8 6. Dějepis.. 9 7. Zeměpis. 10 8. Matematika

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2013/2014

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2013/2014 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2013/2014 profilová (školní) část Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace 5. května 620, 432 01 Kadaň Obsah Maturitní

Více

Maturitní teze pro profilovou část maturitní zkoušky 2011-2012

Maturitní teze pro profilovou část maturitní zkoušky 2011-2012 2011-2012 Anglický jazyk 1. Housing 2. Czech Republic 3. Hobbies, After-school Activities, My Daily Programme 4. Family, Friends, Future Plans 5. United Kingdom 6. Cultural Life Theatre, Cinema, Fine Arts

Více

Seznam maturitních témat pro profilovou (školní) část maturit ve školním roce 2014/15

Seznam maturitních témat pro profilovou (školní) část maturit ve školním roce 2014/15 Gymnázium Františka Martina Pelcla, Hrdinů odboje 36, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Seznam maturitních témat pro profilovou (školní) část maturit ve školním roce 2014/15 Anglický jazyk... 2 Francouzský jazyk...

Více

Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014

Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014 Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014 Žák si na Gymnáziu Christiana Dopplera zapisuje 3 povinné zkoušky, které vybírá z následujících předmětů: matematika český jazyk anglický jazyk německý

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

Gymnázium obory: 79-41-K/801, 79-41-K/41

Gymnázium obory: 79-41-K/801, 79-41-K/41 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Gymnázium obory: 79-41-K/801, 79-41-K/41 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata

Více

GYMNÁZIUM BROUMOV PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 11/09

GYMNÁZIUM BROUMOV PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 11/09 GYMNÁZIUM BROUMOV PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 11/09 Témata zkoušek profilové části maturitní zkoušky konané ústní formou ve školním roce 2010/2011 (jarní i podzimní zkušební období) Anglický jazyk - 4. A (Md) 1.

Více

Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012

Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012 Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012 1. Maturitní témata z předmětu Ekonomika 2. Maturitní témata z předmětu Účetnictví (4. B, 4. C) 3. Maturitní témata

Více

Mgr. Votrubcová 1 Mgr. Semenská. Mgr. Panušková. Mgr. Janatová. Mgr. Semenská 1 Mgr. Votrubcová

Mgr. Votrubcová 1 Mgr. Semenská. Mgr. Panušková. Mgr. Janatová. Mgr. Semenská 1 Mgr. Votrubcová TÉMATA PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY OBOR: CESTOVNÍ RUCH PŘEDMĚT: MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA Témata ve školním roce 2014/2015 Zahraniční exkurze Téma Počet dní Vedoucí úkolu Krásy jižní Anglie a Walesu

Více

Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice

Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice Maturitní témata 75-31-M005/Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M01/Předškolní a mimoškolní pedagogika Český jazyk a literatura

Více

Témata pro konání ústní maturitní zkoušky v profilové části pro školní rok 2011/12

Témata pro konání ústní maturitní zkoušky v profilové části pro školní rok 2011/12 Témata pro konání ústní maturitní zkoušky v profilové části pro školní rok 2011/12 Ředitelka Trojského gymnázia Sv. Čecha určuje podle 16 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání

Více

obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta

obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta Pravidla pro hodnocení a klasifikace v jednotlivých předmětech Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech jsou součástí Školního řádu. Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději

Více

Gymnázium Plasy. Maturitní okruhy

Gymnázium Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1. Great Britain and the United Kingdom Geography and basic facts Interesting places Political systém History and traditions 2. London 3. The U.S.A. Geography and basic facts Interesting

Více

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a vyhláškou

Více

TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011

TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011 Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011 Obsah: Zkouška z cizího jazyka - ANGLICKÝ

Více

Maturitní témata pro školní rok 2013/2014

Maturitní témata pro školní rok 2013/2014 Maturitní témata pro školní rok 2013/2014 pro vzdělávací obory 79-41-K/801 Gymnázium všeobecné 79-41-K/41 Gymnázium 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou PaedDr. Václav Hartman ředitel školy 1 Obsah

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

ART ECON - Střední škola, s.r.o. Stanovení zkoušek, termínů a témat maturitní zkoušky v roce 2015

ART ECON - Střední škola, s.r.o. Stanovení zkoušek, termínů a témat maturitní zkoušky v roce 2015 Stanovení zkoušek, termínů a témat maturitní zkoušky v roce 2015 Studijní obor: Ekonomika a podnikání ŠVP: Řízení obchodních a výrobních firem (63 41 M/01) Společná část maturitní zkoušky 1. povinná Český

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

PODROBNÝ KATALOG DUM

PODROBNÝ KATALOG DUM PODROBNÝ KATALOG DUM Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0837 Tvorba inovativních ICT výukových materiálů Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková

Více

SOŠPg obor 75-31-M/01

SOŠPg obor 75-31-M/01 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace SOŠPg obor 75-31-M/01 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata pro zkoušky profilové

Více