NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 10 24"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: Tento budík je vybaven 2 vlnovými rozsahy VKV (FM = velmi krátké vlny, stereo) a SV (MW = střední vlny), přehrávačem kompaktních disků, zeleným přehledným displejem (LED) a ručním otočným regulátorem (knoflíkem) naladění stanic. Hodiny tohoto budíku zobrazují čas ve 24-hodinovém formátu. Tento budík Vás vzbudí hudbou z CD, rádiem nebo akustickým signálem. Samozřejmě že je tento přístroj vybaven i funkcí opakovaného buzení (SNOOZE) a dalšími užitečnými funkcemi.

2 Obsah Strana Úvod... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Součásti, ovládací tlačítka a regulátory přístroje... 4 Napájení přístroje... 5 Záložní baterie pro případ výpadku síťového napájení... 6 Příjem rozhlasových stanic... 6 Anténa... 6 Stereofonní a monofonní příjem v pásmu VKV... 6 Manipulace s kompaktními disky... 6 Reprodukce (přehrávání) z CD... 7 Vložení CD do přístroje... 7 Spuštění reprodukce z CD... 7 Ukončení nebo přerušení reprodukce z CD... 8 Spuštění reprodukce od začátku určitého titulu... 8 Spuštění reprodukce dalšího (následujícího) titulu nebo dalších titulů... 8 Spuštění reprodukce předchozího titulu nebo předchozích titulů... 8 Naprogramování reprodukce titulů v určitém pořadí... 9 Přidání titulu do programu:... 9 Reprodukce naprogramovaných titulů:... 9 Vymazání paměti naprogramovaných titulů:... 9 Opakovaní reprodukce (přehrávání) z CD Opakování reprodukce jednoho titulu: Opakování reprodukce celého disku: Nastavení času (hodiny) Nastavení času buzení Buzení pomocí akustického signálu Buzení pomocí rádia Buzení pomocí CD Vypnutí funkce buzení Funkce opakovaného buzení Funkce ekvalizéru (zvýraznění hlubokých tónů) Funkce vypnutí rádia nebo CD po určitém nastaveném čase.. 11 Ztlumení osvětlení (jasu) displeje Připojení stereofonních sluchátek Technické údaje

3 Úvod Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho budíku a přejeme Vám mnoho pěkných zážitků při poslechu hudby a jiných titulů z kompaktních disků a z rádia. Tento přístroj firmy ROADSTAR byl vyroben podle nejpřísnějších předpisů řízení kvality. Abyste přístroj uchovali v dobrém stavu a zajistili jeho bezpečný provoz, je třeba abyste tento návod k obsluze dodržovali! Bezpečnostní předpisy Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje na důležité pokyny ohledně obsluhy a údržby přístroje, které musíte bezpodmínečně dodržovat. Tento symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje na nebezpečná napětí, která by se mohla vyskytovat uvnitř i vně přístroje. Z důvodů ochrany před nebezpečím úrazu elektrickým proudem nikdy neotvírejte přístroj. Uvnitř přístroje se nenacházejí žádné díly nebo součásti, které byste mohli sami opravovat. Opravy přístroje smí provádět pouze personál autorizovaných servisů. Tento přístroj pracuje s laserovým zářením. Pozor: Hrozí nebezpečí poškození očí. Neotvírejte nikdy kryt přístroje. Temné záření při otevřeném přístroji nebo vadném uzávěru. Při manipulaci s přístrojem v tomto stavu byste byli vystavení nebezpečnému laserovému záření. Tento přístroj lze napájet pouze střídavým napětím 230 V / 50 Hz. Vypínač tohoto přístroje nepřeruší přívod proudu do přístroje. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vytáhněte zástrčku síťového kabelu ze síťové zásuvky. Zajistěte, aby byla v okolí přístroje dostatečná cirkulace okolního vzduchu. Nevystavujte přístroj přílišné vlhkosti (dešti atd.). Nevystavujte přístroj přímému působení slunečních paprsků a jiných zdrojů tepla. Při vkládání záložní baterie do přístroje dodržte její správnou polaritu. Nebudete-li přístroj delší dobu používat (déle než 1 měsíc), vyndejte z něho prosím baterii. Baterie by mohla vytéci a tím poškodit přístroj. 3

4 Součásti, ovládací tlačítka a regulátory přístroje 4

5 1. Levý a pravý reproduktor 2. Otočný regulátor nastavení hlasitosti poslechu VOLUME 3. Indikace (kontrolka) příjmu stereofonního signálu (FM) 4. Zobrazení času na displeji 5. Stupnice ladění rozhlasových stanic 6. Zobrazení čísla přehrávaného titulu na CD (malý displej) 7. Otočný regulátor naladění stanic TUNING 8. Přepínač Auto Off On přepínání režimů buzení (vypnutí rádia) 9. Tlačítko REPEAT opakování reprodukce titulu z CD (nebo celého CD) 10. Přepínač MW FM CD přepínání středních vln, velmi krátkých vln a reprodukce z CD 11. Tlačítko HOUR nastavení času v hodinách 12. Tlačítko ALARM přepnutí do režimu nastavení času buzení (vypnutí buzení) 13. Tlačítko SLEEP nastavení vypnutí přístroje po určitém čase 14. Tlačítko TIME přepnutí do režimu nastavení času 15. Tlačítko MIN nastavení času v minutách 16. Prostor pro uložení kompaktního disku (CD-box) 17. Tlačítko TRACK vyhledání titulu na CD směrem vzad, předchozí titul 18. Tlačítko PRGRAM naprogramování pořadí reprodukce titulů z CD 19. Přepínač ekvalizéru BASS BOOST ON OFF zvýraznění hlubokých tónů 20. Tlačítko SEARCH vyhledání titulu na CD směrem vpřed, další titul 21. Tlačítko zapnutí funkce opakovaného buzení SNOOZE 22. Tlačítko otevření krytu CD 23. Tlačítko PLAY / PAUSE spuštění a přerušení reprodukce z CD 24. Tlačítko STOP ukončení reprodukce z CD (vypnutí signálu buzení) 25. Indikace (kontrolka) reprodukce CD a programování titulů 26. Indikace (kontrolka) opakování reprodukce z CD 27. Indikace (kontrolka) zapnutí funkce buzení 28. Anténa VKV 29. Pouzdro pro záložní destičkovou baterii 30. Síťová přípojka 31. Zdířka pro připojení stereofonních sluchátek Phone 32. Nastavení hlasitosti signálu buzení BUZZ viz 2. VOLUME 33. Přepínač DIMMER / BRIGHT ztlumení osvětlení displeje Napájení přístroje 5

6 Tento přístroj lze napájet pouze střídavým napětím 230 V / 50 Hz. Zapojte zástrčku síťového kabelu do řádně zapojené síťové zásuvky. Záložní baterie pro případ výpadku síťového napájení Tento přístroj je vybaven ochranným obvodem, který zajistí při výpadku síťového napájení, že nebude v případě této události vymazán z paměti přístroje nastavený čas hodin a nastavený čas buzení. 1. Otevřete kryt bateriového pouzdra [29], který se nachází na zadní straně přístroje. 2. Do tohoto pouzdra vložte 1 destičkovou baterii 9 V (typu 6F 22/006) správnou polaritou podle označení v bateriovém pouzdru ( + a - ). Tato baterie není součástí dodávky přístroje. 3. Uzavřete opět kryt bateriového pouzdra. Upozornění: Doporučujeme Vám používat alkalické baterie, protože mají delší životnost a vydrží 8 až 12 měsíců. Po uplynutí této doby tuto baterii vyměňte. Mohla by vytéci a způsobit poškození přístroje. Pokud dojde k výpadku síťového napětí, začne na přístroji blikat displej a poté dojde k vypnutí rádia (reprodukce z CD). Záložní baterie uchová v paměti přístroje všechna provedená nastavení času (hodin) a času buzení. Upozornění: Pokud nevložíte do přístroje záložní baterii (nebo bude-li tato baterie vybitá), dojde v případě výpadku síťového napájení k vynulování všech nastavených časů a tyto časy budete muset znovu nastavit. Po obnovení napájení začne na displeji přístroje blikat jeho segment se zobrazením času. Toto blikající zobrazení Vás upozorňuje na nutnost opětovného nastavení času. Příjem rozhlasových stanic 1. Přepněte posuvný přepínač [10] do polohy MW (střední vlny) nebo do polohy FM (velmi krátké vlny). 2. Nalaďte knoflíkem TUNING [7] rozhlasovou stanici, kterou chcete poslouchat. 3. Otočným regulátorem hlasitosti VOLUME [2] nastavte pro Vás vyhovující hlasitost poslechu. 4. Poslech rádia vypnete přepnutím posuvného přepínače Auto Off - On [8] do polohy Off. Anténa Příjem signálů středních vln zajišťuje do přístroje zabudovaná feritová anténa. Pokud nebude v tomto vlnovém pásmu čistý příjem nebo bude slabý, stačí když otočíte přístrojem a vyrovnáte jej na nejlepší možný příjem. Stereofonní a monofonní příjem v pásmu VKV Přepnete-li posuvný přepínač [10] do polohy FM (velmi krátké vlny), pak se v případě stereofonního vysílání rozsvítí na předním panelu přístroje kontrolka stereofonního příjmu [3]. Manipulace s kompaktními disky 6

7 Otevřete obal s CD, stiskněte uprostřed jeho držák a vyndej CD z obalu. Přidržujte opatrně disk prsty za jeho okraje. I když malé částečky prachu a otisky prstů nemají žádný vliv na kvalitu reprodukce, měli byste udržovat povrch CD v čistotě. Otřete disky čistým, měkkým a suchým hadříkem bez žmolků rovnoměrnými pohyby od středu disků k jejich okrajům. Nikdy nepoužívejte k čištění povrchů disků čistící prostředky na gramofonové desky, spreje, antistatické spreje, chemické čistící prostředky či jiné kapaliny. Mohli byste poškodit vrstvu z umělé hmoty na povrchu disků. Po použití ukládejte disky do jejich ochranných obalů. Nevystavujte disky přímému slunečnímu záření, extrémně vysokým teplotám nebo vlhkosti. Nepopisujte nikdy disky propisovací tužkou (ani na etiketu), mohli byste je poškrábat. CD-přehrávač je určen pouze k reprodukci kompaktních disků s označením CD. Disky jiných typů do přehrávače nevkládejte. Do přístroje vkládejte CD pouze popsanou stranou nahoru. Reprodukce (přehrávání) z CD Vložení CD do přístroje 1. Přepněte posuvný přepínač [10] do polohy CD. 2. Stiskněte tlačítko otevření krytu CD-boxu [22] a kryt [16] otevřete. 3. Do otevřeného boxu vložte CD popsanou stranou nahoru. 4. Zavřete (zaklapněte) opět kryt CD-boxu (při správném uzavření uslyšíte klapnutí). Spuštění reprodukce z CD 1. Zapněte reprodukci stisknutím tlačítka PLAY / PAUSE [23]. Přístroj začne přehrávat první titul z CD. 2. Po přehrání celého disku se přepne přístroj do režimu stop (zastavení reprodukce). Upozornění: Bude-li disk příliš poškrábaný nebo silně znečištěný, nemusí dojít ke spuštění jeho reprodukce. Pokud nebude disk správně vycentrován, uslyšíte rušivé zvuky (hrčení) mechanismu otáčení disku. Takovéto disky v žádném případě nepoužívejte. Tento CD-přehrávač je vybaven zabudovaným obvodem kompenzace chyb disku, který dokáže korigovat malé nedostatky disku. Avšak tato funkce má své meze. Někdy se může stát, že bude při reprodukci přeskočen některý z titulů nebo bude přeskočena jeho část (určitý úsek). Příčinou tohoto problému mohou být například větší škrábance na disku. Pokud se Vám toto stane, vyzkoušejte CD-přehrávač s absolutně bezvadným (novým) diskem. 7

8 Ukončení nebo přerušení reprodukce z CD 1. Stiskněte tlačítko STOP [24]. Přístroj ukončí reprodukci, zastaví otáčení disku a na jeho malém displeji se zobrazí počet titulů na CD. 2. Bude-li chtít pouze přerušit reprodukci z CD na určitý čas, stiskněte krátce tlačítko PLAY / PAUSE [23]. Reprodukce disku se zastaví na místě, na kterém jste provedli přerušení reprodukce. 3. Budete-li chtít pokračovat v reprodukci, stiskněte znovu tlačítko PLAY / PAUSE. Spuštění reprodukce od začátku určitého titulu 1. Stiskněte tlačítko SEARCH [20] (vpřed) nebo TRACK [17] (zpět). Postupným tisknutím některého z obou těchto tlačítek zvolte číslo titulu, který chcete znovu přehřát. Toto číslo uvidíte na malém displeji přístroje. 2. Zapněte reprodukci stisknutím tlačítka PLAY / PAUSE [23]. Přístroj začne přehrávat zvolený titul z CD. Spuštění reprodukce dalšího (následujícího) titulu nebo dalších titulů 1. Stiskněte (při reprodukci) tlačítko SEARCH [20] (vpřed) jednou, pokud budete chtít přehrát další (následující) titul. 2. Stiskněte (při reprodukci) tlačítko SEARCH [20] (vpřed) několikrát nebo podržte stisknuté toto tlačítko tak dlouho, dokud nezvolíte na malém displeji přístroje číslo titulu, který chcete přehrát. Zvolíte-li začátek posledního titulu na CD, nebude přístroj provádět přepínání na reprodukci dalších (následujících) titulů. Ruční vyhledání titulů vpřed: Podržíte-li toto tlačítko déle stisknuté při reprodukci určitého titulu, bude přehrávač prohledávat právě přehrávaný titul. Na konci titulu přeskočí přehrávač na začátek dalšího titulu a začne jej prohledávat. Jakmile dosáhnete konce posledního titulu, dojde k zastavení CD-přehrávače. Spuštění reprodukce předchozího titulu nebo předchozích titulů 1. Stiskněte (při reprodukci) tlačítko TRACK [17] (zpět) jednou, pokud budete chtít přehrát předcházející titul. 2. Stiskněte (při reprodukci) tlačítko TRACK [17] (zpět) několikrát nebo podržte stisknuté toto tlačítko tak dlouho, dokud nezvolíte na malém displeji přístroje číslo titulu, který chcete přehrát. Zvolíte-li začátek prvního titulu na CD, nebude přístroj provádět přepínání na reprodukci dalších předchozích titulů. Ruční vyhledání titulů zpět: Podržíte-li toto tlačítko déle stisknuté při reprodukci určitého titulu, bude přehrávač prohledávat právě přehrávaný titul. Na začátku titulu přeskočí přehrávač na předchozí titul a začne jej prohledávat. Jakmile dosáhnete začátku prvního titulu, dojde k zastavení CD-přehrávače. Poznámka: Při vyhledávání určitého místa na nahrávce bude slyšet zvuk s nižší hlasitostí, což Vám usnadní přesnější vyhledání určitého místa na nahrávce (titulu). 8

9 Naprogramování reprodukce titulů v určitém pořadí Poznámka: Jednotlivé tituly můžete uložit do programu pouze po zastavení přístroje tlačítkem STOP [24]. 1. Stiskněte tlačítko programování PROGRAM [18]. Na displeji přístroje se zobrazí číslo paměti pro uložení prvního titulu 01 a na předním panelu začne blikat kontrolka [25]. 2. Postupným tisknutím tlačítka vpřed SEARCH [20] nebo vzad TRACK [17] zvolte požadovaný titul, který chcete zařadit do programu jako č. 1 (například číslo titulu 03 ). 3. Stiskněte tlačítko PROGRAM [18] a uložte tento titul (jeho číslo) do paměti přístroje (zařaďte jej jako první do programu reprodukce). Na displeji přístroje se zobrazí číslo paměti pro uložení druhého titulu 02 a na předním panelu bude dále blikat kontrolka [25]. 4. Zopakujte kroky 2. a 3. a uložte do programu další tituly ve sledu, v jakém je chcete přehrát. Tímto způsobem můžete uložit do paměti přístroje až 20 titulů. Každý titul můžete zařadit do této paměti i vícekrát. Poznámka: Místo (číslo paměti) 10 je na displeji přístroje zobrazeno jako P0, 11 jako Pa, 12 jako Pb atd. 5. Naprogramujete-li poslední titul (dvacátý) a toto naprogramování potvrdíte stisknutím tlačítka PROGRAM [18], vrátí se zobrazení na displeji zpět k naprogramování 1. čísla paměti. 6. Postupným tisknutím tlačítka PROGRAM [18] zobrazíte na malém displeji čísla všech naprogramovaných titulů. Důležité upozornění: Stisknete-li tlačítko spuštění reprodukce / přerušení reprodukce PLAY / PAUSE [23] dříve než tlačítko PROGRAM [18], pak příslušný zvolený titul (jeho číslo) nebude uložen (oloženo) do paměti přístroje. Reprodukce z disku začne od prvního zvoleného (naprogramovaného) titulu. Přidání titulu do programu: Budete-li chtít přidat do programu číslo dalšího titulu, zobrazte na malém displeji postupným tisknutím tlačítka PROGRAM [18] číslo naposledy naprogramovaného titulu. Stiskněte znovu tlačítko PROGRAM [18]. Postupným (opakovaným) tisknutím tlačítka vpřed SEARCH [20] nebo vzad TRACK [17] zvolte požadovaný titul, který chcete zařadit do programu. Poté opět stiskněte tlačítko PROGRAM [18]. Číslo tohoto titulu se uloží do paměti přístroje jako poslední titul. Reprodukce naprogramovaných titulů: Stiskněte tlačítko PLAY / PAUSE [23]. Reprodukce z disku začne od prvního naprogramovaného titulu. Vymazání paměti naprogramovaných titulů: Budete-li disk přehrávat, stiskněte tlačítko STOP [24]. Poté přepněte posuvný přepínač MW FM CD [10] do jiné polohy než CD. 9

10 Opakovaní reprodukce (přehrávání) z CD Opakování reprodukce jednoho titulu: 1. Stiskněte během přehrávání disku jedenkrát (1 x) tlačítko opakování reprodukce REPEAT [9]. Na předním panelu přístroje začne blikat kontrolka [26]. 2. Postupným tisknutím tlačítka vpřed SEARCH [20] nebo vzad TRACK [17] zvolte požadovaný titul, který chcete opakovaně přehrávat. Jeho číslo se zobrazí na malém displeji na přístroji. 3. Stiskněte tlačítko PLAY / PAUSE [23]. Zvolený titul bude neustále opakovaně přehráván. 4. Opakování reprodukce jednoho titulu zrušíte dvojím (2 x) stisknutím tlačítka opakování reprodukce REPEAT [9]. 5. Přerušení (zastavení) reprodukce provedete stisknutím tlačítka STOP [24]. Opakování reprodukce celého disku: 1. Stiskněte dvakrát (2 x) tlačítko opakování reprodukce REPEAT [9]. Na předním panelu přístroje začne blikat kontrolka [26]. 2. Stiskněte tlačítko PLAY / PAUSE [23]. Disk bude stále a opakovaně přehráván od prvního až do posledního titulu. 3. Opakování reprodukce celého disku zrušíte dalším stisknutím tlačítka opakování reprodukce REPEAT [9]. 4. Přerušení (zastavení) reprodukce provedete stisknutím tlačítka STOP [24]. Nastavení času (hodiny) 1. Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko TIME [14]. 2. Postupným tisknutím tlačítka HOUR [11] nastavte správný čas v hodinách. Postupným tisknutím tlačítka MIN [15] nastavte správný čas v minutách. Displej přístroje zobrazuje čas ve 24-hodinovém formátu. 3. Uvolněte stisknutí tlačítka TIME [14]. Nastavení času buzení 1. Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko ALARM [12]. 2. Postupným tisknutím tlačítka HOUR [11] nastavte správný čas buzení v hodinách. Postupným tisknutím tlačítka MIN [15] nastavte správný čas buzení v minutách. Displej přístroje zobrazuje čas ve 24-hodinovém formátu. 3. Uvolněte stisknutí tlačítka ALARM [12]. 4. Nastavený čas buzení zkontrolujete krátkým stisknutím tlačítka ALARM [12]. Buzení pomocí akustického signálu Přepněte posuvný přepínač Auto Off On [8] do polohy On. 10

11 Buzení pomocí rádia 1. Přepněte posuvný přepínač Auto Off On [8] do polohy Auto. 2. Přepněte posuvný přepínač [10] do polohy MW (střední vlny) nebo do polohy FM (velmi krátké vlny). 3. Nalaďte knoflíkem TUNING [7] rozhlasovou stanici, kterou chcete poslouchat. 4. Otočným regulátorem hlasitosti VOLUME [2] nastavte pro Vás vyhovující hlasitost poslechu. 5. V nastavený čas buzení dojde k zapnutí rádia. Buzení pomocí CD 1. Přepněte posuvný přepínač Auto Off On [8] do polohy Auto. 2. Přepněte posuvný přepínač [10] do polohy CD. 3. Otočným regulátorem hlasitosti VOLUME [2] nastavte pro Vás vyhovující hlasitost poslechu. 4. V nastavený čas buzení dojde k zapnutí reprodukce z kompaktního disku. Vypnutí funkce buzení Přepněte posuvný přepínač Auto Off On [8] do polohy Off. Akustický signál buzení (reprodukci z rádia nebo z CD) vypnete i stisknutím tlačítka STOP [24]. Funkce opakovaného buzení Jakmile se z reproduktoru přístroje ozve akustický signál buzení, naladěná rozhlasová stanice nebo jakmile začne reprodukce z CD, stiskněte tlačítko SNOOZE [21]. Po této akci dojde k přerušení buzení na dobu cca 9 minut. Po uplynutí této doby se Vás přístroj pokusí znovu vzbudit. Funkce ekvalizéru (zvýraznění hlubokých tónů) Budete-li chtít zvýraznit hluboké tóny, přepněte přepínač BASS BOOST [19] do polohy ON. Pokud ne, ponechte tento přepínač v poloze OFF. Funkce vypnutí rádia nebo CD po určitém nastaveném čase 1. Přepněte posuvný přepínač [10] do polohy MW (střední vlny), FM (velmi krátké vlny) nebo CD (reprodukce z CD). 2. Stiskněte tlačítko takzvaného usínání SLEEP [13]. Na displeji přístroje dojde k zobrazení času 59 minut. Po této akci se zapne rádio nebo reprodukce z CD a po uplynutí této doby dojde k vypnutí rádia nebo reprodukce z CD. 3. Budete-li chtít nastavit jiný čas, podržte stisknuté tlačítko SLEEP [13] a tlačítkem nastavením hodin HOUR [11] prodlužte tuto dobu o 1 hodinu nebo tuto dobu zkraťte postupným tisknutím tlačítka pro nastavení minut MIN [15]. Tento čas bude zobrazován na displeji přístroje. Ztlumení osvětlení (jasu) displeje Poloha přepínače [33] DIMMER znamená snížení jasu displeje, poloha BRIGHT znamená zvýšení jasu displeje. 11

12 Připojení stereofonních sluchátek Zapojte konektor (jack 3,5 mm) stereofonních sluchátek do zdířky Phone [31] na přístroji. Tato sluchátka by měla mít impedanci 8 až 32 Ω. Po zapojení sluchátek dojde k vypnutí zvuku v obou reproduktorech přístroje. Technické údaje Napájení: Záložní baterie: Frekvenční rozsah: Sluchátka: CD-přehrávač: Hmotnost: Rozměry: 230 V / 50 Hz Destičková 9 V (alkalická typu 006P ) VKV: 87,5 108 MHz; SV: khz Stereofonní s jackem 3,5 mm, 8 až 32 Ω 3-paprskový, polovodičový laser; 16-bitové lineární kódování 1300 g 220 x 85 x 195 mm 12

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 Toto stolní rádio je vybaveno 2 vlnovými rozsahy VKV ( FM = velmi krátké vlny) a SV ( MW = střední vlny), budíkem (alarmem) s funkcí opakovaného buzení a ručním otočným

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 34 08 24

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 34 08 24 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 08 24 Obsah Strana Úvod... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Ovládací prvky (tlačítka) a součásti přijímače... 4 Zobrazení na displeji... 5 Napájení rozhlasového přijímače pomocí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 08 15

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 08 15 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 35 08 15 Ideální pomocník do kuchyní. Tento budík s rádiem připevníte jeho horní stranou na spodní stranu závěsné skříňky, regálu nebo k jinému kusu nábytku. Funkce časovače Vám

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

SV 6 / VKV 7 SANGEAN PR-D7

SV 6 / VKV 7 SANGEAN PR-D7 Obsah Strana Úvod a popis základních funkcí rozhlasového přijímače... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Ovládací prvky (tlačítka) a ostatní součásti přijímače... 4 Přenosné rádio SV / VKV s hodinami a budíkem

Více

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah:

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah: Návod k obsluze DB 72026 CD CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203 Obsah: Funkce... 2 Kompaktní disk (CD)... 2 Výběr titulu... 2 Hledání v titulu... 2 Zvolení titulu na CD disku... 2 Programování... 2 Obslužné prvky...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ

PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ RCD 1410 RCD 1420 MP3 ČESKY Přehled ovládacích prvků CD OFF RADIO ON VOLUME UBS 0 AC ~ Přepíná mezi přehráváním disků CD a příjmem rozhlasových stanic. Rovněž slouží k

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Budík se stereofonním rádiem a CD-přehrávačem CDR-80. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Budík se stereofonním rádiem a CD-přehrávačem CDR-80. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Budík se stereofonním rádiem a CD-přehrávačem CDR-80 Obj. č.: 67 11 38 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek

Více

Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q RADIOBUDÍK Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Monitorovací přijímač (s 5 frekvenčními pásmy včetně leteckého vysílání) Scanner FR-100. Obj. č.: 930 161

NÁVOD K OBSLUZE. Monitorovací přijímač (s 5 frekvenčními pásmy včetně leteckého vysílání) Scanner FR-100. Obj. č.: 930 161 NÁVOD K OBSLUZE Monitorovací přijímač (s 5 frekvenčními pásmy včetně leteckého vysílání) Scanner FR-100 Obj. č.: 930 161 Vysoký výkon a kompaktní design. K zvláštnostem tohoto monitorovacího přijímače

Více

Uživatelský manuál Digital MicroCD-Radio Hi-Fi Systém

Uživatelský manuál Digital MicroCD-Radio Hi-Fi Systém Blesk a šipka v trojúhelníku je varovným znamením před nebezpečím napětí uvnitř produktu. VAROVÁNÍ: Vyvarujte se nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nesnímejte kryt (nebo zadní část). Vykřičník s tečkou

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 12 65 Základní charakteristiky měřícího přístroje Tento měřící přístroj (tester fází) je vybaven 3 funkcemi: Kontrola sledu fází Zjištění směru otáčení motorů Indikace přerušení

Více

Umístění ovladačů (vpředu)

Umístění ovladačů (vpředu) Umístění ovladačů (vpředu) POHLED ZPŘEDU 1 4 2 5 3 6 1 ANTÉNA 2 DISPLEJ (pozitivní LCD) 3 REPRODUKTOR (vlevo) 4 DVÍŘKA CD 5 OTEVÍRÁNÍ 6 REPRODUKTOR (vpravo) OVLÁDACÍ PANEL 1 2 3 5 6 7 4 1 KONTROLKA NAPÁJENÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.: 26 00 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 01 11 2 3 Před prvním použitím si prosím přečtěte tento návod k obsluze. OBSAH Strana Obslužná tlačítka a regulátory... 4 Důležité... 4 Pozor... 4 LED-indikace... 4 Vložení

Více

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 Video monitorovací systém Sailor SA 6123 představuje kompletní hlídací zařízení včetně televizoru. Pro individuální použití máte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 38 02 87 Tato bezdrátová (rádiová) sluchátka v pásmu 864 MHz (FM) s dosahem až 100 m v polootevřeném provedení, která jsou vybavena automaticky nastavitelným třmenem okolo hlavy,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638

NÁVOD K OBSLUZE. Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638 NÁVOD K OBSLUZE Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638 Obj. č.: 33 02 95 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho rozhlasového přijímače. Než začnete rádio používat,

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Obsah Strana

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Obsah Strana NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 16 02 Obsah Strana Úvod... 4 Bezpečnostní předpisy... 5 Součásti, ovládací tlačítka a regulátory přístroje... 6 Napájení přístroje... 7 Připojení reproduktorů... 7 Připojení

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ BUDÍK S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM. Obj. č.: 330 204

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ BUDÍK S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM. Obj. č.: 330 204 . NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ BUDÍK S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM Obj. č.: 330 204 Elektronický budík je účelový přístroj pro pravidelné buzení v určitou nastavenou hodinu.vzbuzení a je doplněn o rozhlasový

Více

ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ S BUDÍKEM PHILIPS AJ 3225 NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY

ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ S BUDÍKEM PHILIPS AJ 3225 NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY 1 ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ S BUDÍKEM PHILIPS AJ 3225 NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY ČEŠTINA 2 3 ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ S BUDÍKEM PHILIPS AJ 3225 OVLÁDACÍ PRVKY 4 1 SLEEP K aktivaci funkce SLEEP a k nastavení doby vypnutí

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Stereo micro CD/MP3 přehrávač MC 7262 MP3

NÁVOD K POUŽITÍ. Stereo micro CD/MP3 přehrávač MC 7262 MP3 NÁVOD K POUŽITÍ Stereo micro CD/MP3 přehrávač MC 7262 MP3 Pro dosažení nejlepší kvality poslechu a dlouhých let bezproblémového spolehlivého provozu si, prosím, přečtěte nejdříve tento návod, abyste se

Více

YACHT BOY 10 GB ČESKY

YACHT BOY 10 GB ČESKY YACHT BOY 10 GB ČESKY Yacht Boy 10 SW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LW MW FM 3.90 3.95 4.00 75m 5.95 6.00 6.10 6.20 49m 7.10 7.25 7.30 7.40 7.50 41m 9.50 9.60 9.70 9.80 9.90 31m 11.65 11.80 11.85 11.95 12.05 25m

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 00 46

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 00 46 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 00 46 Zazvoní-li na Vás například třikrát Váš soused, pak toto zvonění s tímto naslouchátkem nikdy nepřeslechnete. Kromě toho můžete s tímto naslouchátkem, které je vyrobeno

Více

Monofonní kazetový přehrávač s radiopřijímačem

Monofonní kazetový přehrávač s radiopřijímačem Návod k obsluze Monofonní kazetový přehrávač s radiopřijímačem MRR 605 Popis přístroje 2 Všeobecné bezpečnostní instrukce Pro snížení rizika vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

PŘENOSNÉ RÁDIO S CD NÁVOD K OBSLUZE

PŘENOSNÉ RÁDIO S CD NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÉ RÁDIO S CD CDR 677 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 77 35 00 Cenově atraktivní kapesní diktafon na mikrokazety s velmi dobrou kvalitou záznamu a reprodukce řeči se 2 rychlostmi záznamu (posuvu pásku) a s řečí (hlasem) ovládaným

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat.

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat. Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat. DŮLEŽITÉ Přečtěte si tyto pokyny. Věnujte pozornost všem

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

Přenosný přehrávač disků CD PCD 1010. Návod k obsluze

Přenosný přehrávač disků CD PCD 1010. Návod k obsluze Přenosný přehrávač disků CD PCD 1010 Návod k obsluze UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1. Okénko displeje 2. Tlačítko programu 3. Tlačítko Stop 4. Tlačítko Play/Pause (přehrávání/pauza) 5. Vypínač pro dobíjení

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/04 Obj. č.: 92 20 45 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho malého speciálního telefonu s náhlavní soupravou (se sluchátkem do ucha a s mikrofonem).

Více

SRC-130. Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual

SRC-130. Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual SRC-130 Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual ÚVOD Pi'ečtěte si prosím tento návod k obsluze pozorně a důkladně, abyste se co nejlépe seznámili s funkcemi

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 73

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 73 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 73 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze přístroje. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Překlad z originálního návodu. OBSAH: Zvuk se systéme

Více

Stereofonní bezdrátová sluchátka s rádiovým přenosem signálu v pásmu 863 MHz VIVANCO FMH 3080

Stereofonní bezdrátová sluchátka s rádiovým přenosem signálu v pásmu 863 MHz VIVANCO FMH 3080 NÁVOD K OBSLUZE České upravené vydání Stereofonní bezdrátová sluchátka s rádiovým přenosem signálu v pásmu 863 MHz VIVANCO FMH 3080 Obj. č.: 33 00 89 Obsah Strana 1. ÚVOD... 2 1.1 PŘEDNOSTI SYSTÉMU...

Více

M-22 US/M-22 LD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-22 US/M-22 LD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-22 US/M-22 LD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k obsluze Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 Popis ovládacích prvků 1. Madlo k přenášení 2. FM teleskopická anténa 3. Kryt

Více

Sprchový parní box Atlantic

Sprchový parní box Atlantic soubor UN uživatelský návod Atlantic d09 09 16 Uživatelský návod Sprchový parní box Atlantic Obsah: Úvod Str 1 Popis komponentů boxu Str 2 Popis baterie a trysky Str 3 Popis ovládacího panelu boxu Str

Více

RÁDIOMAGNETOFON S CD. Copyright ALLCOM RRCD 2410 RRCD 2420 MP3

RÁDIOMAGNETOFON S CD. Copyright ALLCOM   RRCD 2410 RRCD 2420 MP3 RÁDIOMAGNETOFON S CD RRCD 2410 RRCD 2420 MP3 PŘEHLED Ovládací prvky Obecné informace CD TAPE/OFF Přepíná mezi vstupy CD, TAPE a RADIO. RADIO Vypne zařízení. ON Funkční kontrolka. Když je zařízení zapnuté,

Více

Rádio s CD přehrávačem a enkodérem MP3 HRA 5000. Obj. č.: 34 64 02

Rádio s CD přehrávačem a enkodérem MP3 HRA 5000. Obj. č.: 34 64 02 Rádio s CD přehrávačem a enkodérem MP3 HRA 5000 Obj. č.: 34 64 02 1. Úvod, účel použití rádia a jeho základní funkce Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za Váš nákup tohoto revolučního stereofonního

Více

Rádiobudík Sonoclock 360/360 L

Rádiobudík Sonoclock 360/360 L Rádiobudík Sonoclock 360/360 L CZ-GKR1200 Poznámka týkající se životního prostředí Tento produkt je vyroben z vysoce kvalitních součástí, které mohou být znovu použity a recyklovány. Proto neodhazujte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 NÁVOD K OBSLUZE Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

BeoSound Příručka

BeoSound Příručka BeoSound 9000 Příručka BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Obsah příručky 3 Pro tento produkt Bang & Olufsen jsou k dispozici dvě příručky. Základy používání systému BeoSound 9000 4 Koncept

Více

Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q

Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q CLOCK RADIO Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q BG CS EL HR HU LT PL PT SL TIME ALARM UP SNOOZE DOWN SLEEP RADIO ON - TUNING + AL 1 1+2 2 - DIMMER + + VOLUME - 3 БЪЛГАРСКИ 05-13 ČESKY 14-22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 23-32 HRVATSKI

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A Bluetooth 4.0 + EDR, apt-x, ANC Děkujeme, že jste si zakoupili bluetooth sluchátka CEL-TEC F5A. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah 1. Hlavní vlastnosti...

Více

PŘENOSNÝ ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ AE 6775 NÁVOD K OBSLUZE

PŘENOSNÝ ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ AE 6775 NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ AE 6775 NÁVOD K OBSLUZE 1 OVLÁDACÍ PRVKY 2 NAPÁJENÍ PŘÍSTROJE Otevřte prostor pro napájecí články a vložte dva alkalické články typu R03, UM4 nebo AAA. Napájecí články nejsou

Více

Obsah. Rádio... Obsah 1

Obsah. Rádio... Obsah 1 Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................ Zabezpečení proti krádeži.................... Základní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: /

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: / NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/03 Obj. č.: 35 07 30 / 35 07 33 Tento praktický přepínací pult Vám poslouží k rozšíření ozvučení prostorů z jednoho páru reproduktorů až na 4 páry u všech zesilovačů (nebo podobných

Více

Rádiobudík Sonoclock 760

Rádiobudík Sonoclock 760 Rádiobudík Sonoclock 760 CZ-GKR1500 BEZPEČNOST Tento přístroj je určen pro přehrávání zvukových signálů. Jakékoliv další použití je výslovně zakázáno. Chraňte přístroj před vlhkostí (deštěm, tekoucí vodou).

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

2. Bezpečnostní předpisy

2. Bezpečnostní předpisy 2. Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly! Z bezpečnostních důvodů a důvodů registrace

Více

Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP

Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP OBSAH Poznámky k instalaci 4 Kabelové zapojení 5 Instalace 6 Ovládací prvky autorádia 8 Přehrávání z SD/MMC/USB paměť. karet 9 Základní ovládání 10 Ovládání

Více

AUDIO VIDEO. Přístroj je konstruován pro napájení střídavým napětím 230 V, 50 Hz.

AUDIO VIDEO. Přístroj je konstruován pro napájení střídavým napětím 230 V, 50 Hz. AUDIO VIDEO STEREOFONNÍ SYSTÉM S PŘEHRÁVAČEM CD / CD-R (RW) MP3 / WMA; S KAZETOVÝM MAGNETOFONEM; S KONEKTOREM USB; S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM AM/FM; S GRAMOFONEM A S DÁLKOVÝM OVLADAČEM HIF-1899TUMPK Návod

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

A180X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

A180X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor A180X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

T-60X Návod na obsluhu

T-60X Návod na obsluhu OD ROKU T-60X Návod na obsluhu 2.0 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 02 34 Tato bezdrátová (rádiová) náhlavní sluchátka v pásmu 863 MHz (FM) s dosahem až 100 m v moderním provedení ve stříbrné barvě mají velice dobrou kvalitu přenosu a reprodukovaného

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

Uživatelský manuál MEI 100. Bezdrátový In Ear odposlechový systém Audio Partner s.r.o.

Uživatelský manuál MEI 100. Bezdrátový In Ear odposlechový systém Audio Partner s.r.o. Uživatelský manuál MEI 100 Bezdrátový In Ear odposlechový systém Součásti balení: Funkce vysílače MEI-100: Přední panel: 1) Zdířka pro sluchátka 2) Ovladání hlasitosti odposlechu (otočením doleva snížení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 96 15 Obsah Strana Úvod... 3 Součásti a ovládací tlačítka měřícího přístroje... 4 Zobrazení na displeji... 5 Ovládací tlačítka... 6 Pouzdro přístroje... 6 Bezpečnostní předpisy...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35 NÁVOD K OBSLUZE Verze 12 / 02 Box na uložení 150 kusů kompaktních disků s elektronickou archivací Obj. č.: 97 02 35 Geniální systém archivace pomocí osobního počítače (software, který dodáváme společně

Více

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89 NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89 Buďte každé ráno po probuzení zcela uvolnění. Tyto aromatické hodiny zahrnují 4 přístroje v jednom: Aromatická terapie,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. SNÍŽENÍ HLASITOSTI/ ALARM 1 ON / OFF 2. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / ALARM 2 ON / OFF 3. > / TUNE + / DST 5.

Více

Instalační příručka a návod k obsluze

Instalační příručka a návod k obsluze Poznámka: Napájecí napětí tohoto zařízení je 12 V / 24 V. Příliš vysoké nebo příliš nízké napájecí napětí by mohlo způsobit poškození nebo poruchu tohoto zařízení. Vkládejte prosím toto zařízení s USB

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 Objednací číslo: 35 03 81 Toto dálkové univerzální ovládání (infračervené) nahradí dva originální dálkové ovladače: Můžete s ním ovládat televizní

Více

HIF-8888TUMP OVLÁDACÍ PRVKY PŘÍSTROJE

HIF-8888TUMP OVLÁDACÍ PRVKY PŘÍSTROJE AUDIO VIDEO STEREOFONNÍ SYSTÉM S PŘEHRÁVAČEM CD / CD-R (RW) MP3 / WMA, S KONEKTOREM USB A SE ČTEČKOU PAMĚŤOVÝCH KARET SD / MMC, S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM AM/FM, S GRAMOFONEM A S DÁLKOVÝM OVLADAČEM HIF-8888TUMP

Více

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času * Automatická synchronizace signálem DCF-77 (automatické nastavení přesného času a data) *FM rádio * Kalendář/zobrazení aktuálního

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

759-407 F-DIGIT.DCP03

759-407 F-DIGIT.DCP03 759-407 F-DIGIT.DCP03 Charakteristika: Projekce přesného času a teploty na stěnu*otočitelný projektor s možností zaostření zobrazení*řízení rádiovým signálem DCF-779 (Frankfurt)*kalendář (měsíc, den, den

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/03 Obj. č.: 75 05 16 Vyhlaste rázný boj průvanu a plýtvání drahocenným teplem! Tento mluvící gong totiž dokáže napomenout každého, kdo za sebou zapomněl zavřít dveře. Pomocí přepínače

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 35 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 16 35 1. Úvod + účel použití detektoru Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho speciálního detektoru vlhkosti. Tento přístroj slouží ke zjišťování vlhkosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 Tento budík řízený rádiovým časovým signálem DCF-77 Vás probudí na sekundu přesně a zobrazí Vám kromě času ještě datum a aktuální měsíční fázi. Pomocí posuvného přepínače

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

A.Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě.

A.Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě. PŘENOSNÉ RÁDIO S CD PŘEHRÁVAČEM A.Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě. Symbol blesku označuje nebezpečí, že přístroj

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 03 24

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 03 24 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 03 24 ROZMÍSTĚNÍ OBSLUŽNÝCH TLAČÍTEK 2 1. Nastavení na vysílač 2. Knoflík volby kmitočtu 3. FM vypínač 4. On/off ovládání hlasitost 5. Regulátor výšek 6. Regulátor basů 7. Potlačení

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

NÁVOD K OBSLUZE RUČIČKOVÝ BUDÍK ŘÍZENÝ ČASOVÝM SIGNÁLEM DCF-77. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE RUČIČKOVÝ BUDÍK ŘÍZENÝ ČASOVÝM SIGNÁLEM DCF-77. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 02/03 RUČIČKOVÝ BUDÍK ŘÍZENÝ ČASOVÝM SIGNÁLEM DCF-77 Obj. č.: 64 01 75 Nejpřesnější hodiny s budíkem na světě v pěkném stříbrném provedení řízené rádiovým časovým signálem DCF-77

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. MEMORY.SET (NASTAVENÍ PAMĚTI) / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF (AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ OSVĚTLENÍ DISPLEJE) / NAP 2. ALARM 1 ON / OFF SET (BUDÍK 1 - NASTAVENÍ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (černý), (buk), (stříbrný)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (černý), (buk), (stříbrný) NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 30 02 24 (černý), 33 02 76 (buk), 33 03 44 (stříbrný) Aktivní superhloubkový reproduktor (anglicky subwoofer ) pro domácí kino nebo divadlo - sice s poměrně malými kompaktními

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/03 Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) Tyto takzvané světelné pohyblivé noviny můžete použít ve výkladních skříních, na výstavách, v barech, ve sklípcích nebo při pořádání různých

Více