NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 10 24"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: Tento budík je vybaven 2 vlnovými rozsahy VKV (FM = velmi krátké vlny, stereo) a SV (MW = střední vlny), přehrávačem kompaktních disků, zeleným přehledným displejem (LED) a ručním otočným regulátorem (knoflíkem) naladění stanic. Hodiny tohoto budíku zobrazují čas ve 24-hodinovém formátu. Tento budík Vás vzbudí hudbou z CD, rádiem nebo akustickým signálem. Samozřejmě že je tento přístroj vybaven i funkcí opakovaného buzení (SNOOZE) a dalšími užitečnými funkcemi.

2 Obsah Strana Úvod... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Součásti, ovládací tlačítka a regulátory přístroje... 4 Napájení přístroje... 5 Záložní baterie pro případ výpadku síťového napájení... 6 Příjem rozhlasových stanic... 6 Anténa... 6 Stereofonní a monofonní příjem v pásmu VKV... 6 Manipulace s kompaktními disky... 6 Reprodukce (přehrávání) z CD... 7 Vložení CD do přístroje... 7 Spuštění reprodukce z CD... 7 Ukončení nebo přerušení reprodukce z CD... 8 Spuštění reprodukce od začátku určitého titulu... 8 Spuštění reprodukce dalšího (následujícího) titulu nebo dalších titulů... 8 Spuštění reprodukce předchozího titulu nebo předchozích titulů... 8 Naprogramování reprodukce titulů v určitém pořadí... 9 Přidání titulu do programu:... 9 Reprodukce naprogramovaných titulů:... 9 Vymazání paměti naprogramovaných titulů:... 9 Opakovaní reprodukce (přehrávání) z CD Opakování reprodukce jednoho titulu: Opakování reprodukce celého disku: Nastavení času (hodiny) Nastavení času buzení Buzení pomocí akustického signálu Buzení pomocí rádia Buzení pomocí CD Vypnutí funkce buzení Funkce opakovaného buzení Funkce ekvalizéru (zvýraznění hlubokých tónů) Funkce vypnutí rádia nebo CD po určitém nastaveném čase.. 11 Ztlumení osvětlení (jasu) displeje Připojení stereofonních sluchátek Technické údaje

3 Úvod Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho budíku a přejeme Vám mnoho pěkných zážitků při poslechu hudby a jiných titulů z kompaktních disků a z rádia. Tento přístroj firmy ROADSTAR byl vyroben podle nejpřísnějších předpisů řízení kvality. Abyste přístroj uchovali v dobrém stavu a zajistili jeho bezpečný provoz, je třeba abyste tento návod k obsluze dodržovali! Bezpečnostní předpisy Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje na důležité pokyny ohledně obsluhy a údržby přístroje, které musíte bezpodmínečně dodržovat. Tento symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje na nebezpečná napětí, která by se mohla vyskytovat uvnitř i vně přístroje. Z důvodů ochrany před nebezpečím úrazu elektrickým proudem nikdy neotvírejte přístroj. Uvnitř přístroje se nenacházejí žádné díly nebo součásti, které byste mohli sami opravovat. Opravy přístroje smí provádět pouze personál autorizovaných servisů. Tento přístroj pracuje s laserovým zářením. Pozor: Hrozí nebezpečí poškození očí. Neotvírejte nikdy kryt přístroje. Temné záření při otevřeném přístroji nebo vadném uzávěru. Při manipulaci s přístrojem v tomto stavu byste byli vystavení nebezpečnému laserovému záření. Tento přístroj lze napájet pouze střídavým napětím 230 V / 50 Hz. Vypínač tohoto přístroje nepřeruší přívod proudu do přístroje. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vytáhněte zástrčku síťového kabelu ze síťové zásuvky. Zajistěte, aby byla v okolí přístroje dostatečná cirkulace okolního vzduchu. Nevystavujte přístroj přílišné vlhkosti (dešti atd.). Nevystavujte přístroj přímému působení slunečních paprsků a jiných zdrojů tepla. Při vkládání záložní baterie do přístroje dodržte její správnou polaritu. Nebudete-li přístroj delší dobu používat (déle než 1 měsíc), vyndejte z něho prosím baterii. Baterie by mohla vytéci a tím poškodit přístroj. 3

4 Součásti, ovládací tlačítka a regulátory přístroje 4

5 1. Levý a pravý reproduktor 2. Otočný regulátor nastavení hlasitosti poslechu VOLUME 3. Indikace (kontrolka) příjmu stereofonního signálu (FM) 4. Zobrazení času na displeji 5. Stupnice ladění rozhlasových stanic 6. Zobrazení čísla přehrávaného titulu na CD (malý displej) 7. Otočný regulátor naladění stanic TUNING 8. Přepínač Auto Off On přepínání režimů buzení (vypnutí rádia) 9. Tlačítko REPEAT opakování reprodukce titulu z CD (nebo celého CD) 10. Přepínač MW FM CD přepínání středních vln, velmi krátkých vln a reprodukce z CD 11. Tlačítko HOUR nastavení času v hodinách 12. Tlačítko ALARM přepnutí do režimu nastavení času buzení (vypnutí buzení) 13. Tlačítko SLEEP nastavení vypnutí přístroje po určitém čase 14. Tlačítko TIME přepnutí do režimu nastavení času 15. Tlačítko MIN nastavení času v minutách 16. Prostor pro uložení kompaktního disku (CD-box) 17. Tlačítko TRACK vyhledání titulu na CD směrem vzad, předchozí titul 18. Tlačítko PRGRAM naprogramování pořadí reprodukce titulů z CD 19. Přepínač ekvalizéru BASS BOOST ON OFF zvýraznění hlubokých tónů 20. Tlačítko SEARCH vyhledání titulu na CD směrem vpřed, další titul 21. Tlačítko zapnutí funkce opakovaného buzení SNOOZE 22. Tlačítko otevření krytu CD 23. Tlačítko PLAY / PAUSE spuštění a přerušení reprodukce z CD 24. Tlačítko STOP ukončení reprodukce z CD (vypnutí signálu buzení) 25. Indikace (kontrolka) reprodukce CD a programování titulů 26. Indikace (kontrolka) opakování reprodukce z CD 27. Indikace (kontrolka) zapnutí funkce buzení 28. Anténa VKV 29. Pouzdro pro záložní destičkovou baterii 30. Síťová přípojka 31. Zdířka pro připojení stereofonních sluchátek Phone 32. Nastavení hlasitosti signálu buzení BUZZ viz 2. VOLUME 33. Přepínač DIMMER / BRIGHT ztlumení osvětlení displeje Napájení přístroje 5

6 Tento přístroj lze napájet pouze střídavým napětím 230 V / 50 Hz. Zapojte zástrčku síťového kabelu do řádně zapojené síťové zásuvky. Záložní baterie pro případ výpadku síťového napájení Tento přístroj je vybaven ochranným obvodem, který zajistí při výpadku síťového napájení, že nebude v případě této události vymazán z paměti přístroje nastavený čas hodin a nastavený čas buzení. 1. Otevřete kryt bateriového pouzdra [29], který se nachází na zadní straně přístroje. 2. Do tohoto pouzdra vložte 1 destičkovou baterii 9 V (typu 6F 22/006) správnou polaritou podle označení v bateriovém pouzdru ( + a - ). Tato baterie není součástí dodávky přístroje. 3. Uzavřete opět kryt bateriového pouzdra. Upozornění: Doporučujeme Vám používat alkalické baterie, protože mají delší životnost a vydrží 8 až 12 měsíců. Po uplynutí této doby tuto baterii vyměňte. Mohla by vytéci a způsobit poškození přístroje. Pokud dojde k výpadku síťového napětí, začne na přístroji blikat displej a poté dojde k vypnutí rádia (reprodukce z CD). Záložní baterie uchová v paměti přístroje všechna provedená nastavení času (hodin) a času buzení. Upozornění: Pokud nevložíte do přístroje záložní baterii (nebo bude-li tato baterie vybitá), dojde v případě výpadku síťového napájení k vynulování všech nastavených časů a tyto časy budete muset znovu nastavit. Po obnovení napájení začne na displeji přístroje blikat jeho segment se zobrazením času. Toto blikající zobrazení Vás upozorňuje na nutnost opětovného nastavení času. Příjem rozhlasových stanic 1. Přepněte posuvný přepínač [10] do polohy MW (střední vlny) nebo do polohy FM (velmi krátké vlny). 2. Nalaďte knoflíkem TUNING [7] rozhlasovou stanici, kterou chcete poslouchat. 3. Otočným regulátorem hlasitosti VOLUME [2] nastavte pro Vás vyhovující hlasitost poslechu. 4. Poslech rádia vypnete přepnutím posuvného přepínače Auto Off - On [8] do polohy Off. Anténa Příjem signálů středních vln zajišťuje do přístroje zabudovaná feritová anténa. Pokud nebude v tomto vlnovém pásmu čistý příjem nebo bude slabý, stačí když otočíte přístrojem a vyrovnáte jej na nejlepší možný příjem. Stereofonní a monofonní příjem v pásmu VKV Přepnete-li posuvný přepínač [10] do polohy FM (velmi krátké vlny), pak se v případě stereofonního vysílání rozsvítí na předním panelu přístroje kontrolka stereofonního příjmu [3]. Manipulace s kompaktními disky 6

7 Otevřete obal s CD, stiskněte uprostřed jeho držák a vyndej CD z obalu. Přidržujte opatrně disk prsty za jeho okraje. I když malé částečky prachu a otisky prstů nemají žádný vliv na kvalitu reprodukce, měli byste udržovat povrch CD v čistotě. Otřete disky čistým, měkkým a suchým hadříkem bez žmolků rovnoměrnými pohyby od středu disků k jejich okrajům. Nikdy nepoužívejte k čištění povrchů disků čistící prostředky na gramofonové desky, spreje, antistatické spreje, chemické čistící prostředky či jiné kapaliny. Mohli byste poškodit vrstvu z umělé hmoty na povrchu disků. Po použití ukládejte disky do jejich ochranných obalů. Nevystavujte disky přímému slunečnímu záření, extrémně vysokým teplotám nebo vlhkosti. Nepopisujte nikdy disky propisovací tužkou (ani na etiketu), mohli byste je poškrábat. CD-přehrávač je určen pouze k reprodukci kompaktních disků s označením CD. Disky jiných typů do přehrávače nevkládejte. Do přístroje vkládejte CD pouze popsanou stranou nahoru. Reprodukce (přehrávání) z CD Vložení CD do přístroje 1. Přepněte posuvný přepínač [10] do polohy CD. 2. Stiskněte tlačítko otevření krytu CD-boxu [22] a kryt [16] otevřete. 3. Do otevřeného boxu vložte CD popsanou stranou nahoru. 4. Zavřete (zaklapněte) opět kryt CD-boxu (při správném uzavření uslyšíte klapnutí). Spuštění reprodukce z CD 1. Zapněte reprodukci stisknutím tlačítka PLAY / PAUSE [23]. Přístroj začne přehrávat první titul z CD. 2. Po přehrání celého disku se přepne přístroj do režimu stop (zastavení reprodukce). Upozornění: Bude-li disk příliš poškrábaný nebo silně znečištěný, nemusí dojít ke spuštění jeho reprodukce. Pokud nebude disk správně vycentrován, uslyšíte rušivé zvuky (hrčení) mechanismu otáčení disku. Takovéto disky v žádném případě nepoužívejte. Tento CD-přehrávač je vybaven zabudovaným obvodem kompenzace chyb disku, který dokáže korigovat malé nedostatky disku. Avšak tato funkce má své meze. Někdy se může stát, že bude při reprodukci přeskočen některý z titulů nebo bude přeskočena jeho část (určitý úsek). Příčinou tohoto problému mohou být například větší škrábance na disku. Pokud se Vám toto stane, vyzkoušejte CD-přehrávač s absolutně bezvadným (novým) diskem. 7

8 Ukončení nebo přerušení reprodukce z CD 1. Stiskněte tlačítko STOP [24]. Přístroj ukončí reprodukci, zastaví otáčení disku a na jeho malém displeji se zobrazí počet titulů na CD. 2. Bude-li chtít pouze přerušit reprodukci z CD na určitý čas, stiskněte krátce tlačítko PLAY / PAUSE [23]. Reprodukce disku se zastaví na místě, na kterém jste provedli přerušení reprodukce. 3. Budete-li chtít pokračovat v reprodukci, stiskněte znovu tlačítko PLAY / PAUSE. Spuštění reprodukce od začátku určitého titulu 1. Stiskněte tlačítko SEARCH [20] (vpřed) nebo TRACK [17] (zpět). Postupným tisknutím některého z obou těchto tlačítek zvolte číslo titulu, který chcete znovu přehřát. Toto číslo uvidíte na malém displeji přístroje. 2. Zapněte reprodukci stisknutím tlačítka PLAY / PAUSE [23]. Přístroj začne přehrávat zvolený titul z CD. Spuštění reprodukce dalšího (následujícího) titulu nebo dalších titulů 1. Stiskněte (při reprodukci) tlačítko SEARCH [20] (vpřed) jednou, pokud budete chtít přehrát další (následující) titul. 2. Stiskněte (při reprodukci) tlačítko SEARCH [20] (vpřed) několikrát nebo podržte stisknuté toto tlačítko tak dlouho, dokud nezvolíte na malém displeji přístroje číslo titulu, který chcete přehrát. Zvolíte-li začátek posledního titulu na CD, nebude přístroj provádět přepínání na reprodukci dalších (následujících) titulů. Ruční vyhledání titulů vpřed: Podržíte-li toto tlačítko déle stisknuté při reprodukci určitého titulu, bude přehrávač prohledávat právě přehrávaný titul. Na konci titulu přeskočí přehrávač na začátek dalšího titulu a začne jej prohledávat. Jakmile dosáhnete konce posledního titulu, dojde k zastavení CD-přehrávače. Spuštění reprodukce předchozího titulu nebo předchozích titulů 1. Stiskněte (při reprodukci) tlačítko TRACK [17] (zpět) jednou, pokud budete chtít přehrát předcházející titul. 2. Stiskněte (při reprodukci) tlačítko TRACK [17] (zpět) několikrát nebo podržte stisknuté toto tlačítko tak dlouho, dokud nezvolíte na malém displeji přístroje číslo titulu, který chcete přehrát. Zvolíte-li začátek prvního titulu na CD, nebude přístroj provádět přepínání na reprodukci dalších předchozích titulů. Ruční vyhledání titulů zpět: Podržíte-li toto tlačítko déle stisknuté při reprodukci určitého titulu, bude přehrávač prohledávat právě přehrávaný titul. Na začátku titulu přeskočí přehrávač na předchozí titul a začne jej prohledávat. Jakmile dosáhnete začátku prvního titulu, dojde k zastavení CD-přehrávače. Poznámka: Při vyhledávání určitého místa na nahrávce bude slyšet zvuk s nižší hlasitostí, což Vám usnadní přesnější vyhledání určitého místa na nahrávce (titulu). 8

9 Naprogramování reprodukce titulů v určitém pořadí Poznámka: Jednotlivé tituly můžete uložit do programu pouze po zastavení přístroje tlačítkem STOP [24]. 1. Stiskněte tlačítko programování PROGRAM [18]. Na displeji přístroje se zobrazí číslo paměti pro uložení prvního titulu 01 a na předním panelu začne blikat kontrolka [25]. 2. Postupným tisknutím tlačítka vpřed SEARCH [20] nebo vzad TRACK [17] zvolte požadovaný titul, který chcete zařadit do programu jako č. 1 (například číslo titulu 03 ). 3. Stiskněte tlačítko PROGRAM [18] a uložte tento titul (jeho číslo) do paměti přístroje (zařaďte jej jako první do programu reprodukce). Na displeji přístroje se zobrazí číslo paměti pro uložení druhého titulu 02 a na předním panelu bude dále blikat kontrolka [25]. 4. Zopakujte kroky 2. a 3. a uložte do programu další tituly ve sledu, v jakém je chcete přehrát. Tímto způsobem můžete uložit do paměti přístroje až 20 titulů. Každý titul můžete zařadit do této paměti i vícekrát. Poznámka: Místo (číslo paměti) 10 je na displeji přístroje zobrazeno jako P0, 11 jako Pa, 12 jako Pb atd. 5. Naprogramujete-li poslední titul (dvacátý) a toto naprogramování potvrdíte stisknutím tlačítka PROGRAM [18], vrátí se zobrazení na displeji zpět k naprogramování 1. čísla paměti. 6. Postupným tisknutím tlačítka PROGRAM [18] zobrazíte na malém displeji čísla všech naprogramovaných titulů. Důležité upozornění: Stisknete-li tlačítko spuštění reprodukce / přerušení reprodukce PLAY / PAUSE [23] dříve než tlačítko PROGRAM [18], pak příslušný zvolený titul (jeho číslo) nebude uložen (oloženo) do paměti přístroje. Reprodukce z disku začne od prvního zvoleného (naprogramovaného) titulu. Přidání titulu do programu: Budete-li chtít přidat do programu číslo dalšího titulu, zobrazte na malém displeji postupným tisknutím tlačítka PROGRAM [18] číslo naposledy naprogramovaného titulu. Stiskněte znovu tlačítko PROGRAM [18]. Postupným (opakovaným) tisknutím tlačítka vpřed SEARCH [20] nebo vzad TRACK [17] zvolte požadovaný titul, který chcete zařadit do programu. Poté opět stiskněte tlačítko PROGRAM [18]. Číslo tohoto titulu se uloží do paměti přístroje jako poslední titul. Reprodukce naprogramovaných titulů: Stiskněte tlačítko PLAY / PAUSE [23]. Reprodukce z disku začne od prvního naprogramovaného titulu. Vymazání paměti naprogramovaných titulů: Budete-li disk přehrávat, stiskněte tlačítko STOP [24]. Poté přepněte posuvný přepínač MW FM CD [10] do jiné polohy než CD. 9

10 Opakovaní reprodukce (přehrávání) z CD Opakování reprodukce jednoho titulu: 1. Stiskněte během přehrávání disku jedenkrát (1 x) tlačítko opakování reprodukce REPEAT [9]. Na předním panelu přístroje začne blikat kontrolka [26]. 2. Postupným tisknutím tlačítka vpřed SEARCH [20] nebo vzad TRACK [17] zvolte požadovaný titul, který chcete opakovaně přehrávat. Jeho číslo se zobrazí na malém displeji na přístroji. 3. Stiskněte tlačítko PLAY / PAUSE [23]. Zvolený titul bude neustále opakovaně přehráván. 4. Opakování reprodukce jednoho titulu zrušíte dvojím (2 x) stisknutím tlačítka opakování reprodukce REPEAT [9]. 5. Přerušení (zastavení) reprodukce provedete stisknutím tlačítka STOP [24]. Opakování reprodukce celého disku: 1. Stiskněte dvakrát (2 x) tlačítko opakování reprodukce REPEAT [9]. Na předním panelu přístroje začne blikat kontrolka [26]. 2. Stiskněte tlačítko PLAY / PAUSE [23]. Disk bude stále a opakovaně přehráván od prvního až do posledního titulu. 3. Opakování reprodukce celého disku zrušíte dalším stisknutím tlačítka opakování reprodukce REPEAT [9]. 4. Přerušení (zastavení) reprodukce provedete stisknutím tlačítka STOP [24]. Nastavení času (hodiny) 1. Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko TIME [14]. 2. Postupným tisknutím tlačítka HOUR [11] nastavte správný čas v hodinách. Postupným tisknutím tlačítka MIN [15] nastavte správný čas v minutách. Displej přístroje zobrazuje čas ve 24-hodinovém formátu. 3. Uvolněte stisknutí tlačítka TIME [14]. Nastavení času buzení 1. Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko ALARM [12]. 2. Postupným tisknutím tlačítka HOUR [11] nastavte správný čas buzení v hodinách. Postupným tisknutím tlačítka MIN [15] nastavte správný čas buzení v minutách. Displej přístroje zobrazuje čas ve 24-hodinovém formátu. 3. Uvolněte stisknutí tlačítka ALARM [12]. 4. Nastavený čas buzení zkontrolujete krátkým stisknutím tlačítka ALARM [12]. Buzení pomocí akustického signálu Přepněte posuvný přepínač Auto Off On [8] do polohy On. 10

11 Buzení pomocí rádia 1. Přepněte posuvný přepínač Auto Off On [8] do polohy Auto. 2. Přepněte posuvný přepínač [10] do polohy MW (střední vlny) nebo do polohy FM (velmi krátké vlny). 3. Nalaďte knoflíkem TUNING [7] rozhlasovou stanici, kterou chcete poslouchat. 4. Otočným regulátorem hlasitosti VOLUME [2] nastavte pro Vás vyhovující hlasitost poslechu. 5. V nastavený čas buzení dojde k zapnutí rádia. Buzení pomocí CD 1. Přepněte posuvný přepínač Auto Off On [8] do polohy Auto. 2. Přepněte posuvný přepínač [10] do polohy CD. 3. Otočným regulátorem hlasitosti VOLUME [2] nastavte pro Vás vyhovující hlasitost poslechu. 4. V nastavený čas buzení dojde k zapnutí reprodukce z kompaktního disku. Vypnutí funkce buzení Přepněte posuvný přepínač Auto Off On [8] do polohy Off. Akustický signál buzení (reprodukci z rádia nebo z CD) vypnete i stisknutím tlačítka STOP [24]. Funkce opakovaného buzení Jakmile se z reproduktoru přístroje ozve akustický signál buzení, naladěná rozhlasová stanice nebo jakmile začne reprodukce z CD, stiskněte tlačítko SNOOZE [21]. Po této akci dojde k přerušení buzení na dobu cca 9 minut. Po uplynutí této doby se Vás přístroj pokusí znovu vzbudit. Funkce ekvalizéru (zvýraznění hlubokých tónů) Budete-li chtít zvýraznit hluboké tóny, přepněte přepínač BASS BOOST [19] do polohy ON. Pokud ne, ponechte tento přepínač v poloze OFF. Funkce vypnutí rádia nebo CD po určitém nastaveném čase 1. Přepněte posuvný přepínač [10] do polohy MW (střední vlny), FM (velmi krátké vlny) nebo CD (reprodukce z CD). 2. Stiskněte tlačítko takzvaného usínání SLEEP [13]. Na displeji přístroje dojde k zobrazení času 59 minut. Po této akci se zapne rádio nebo reprodukce z CD a po uplynutí této doby dojde k vypnutí rádia nebo reprodukce z CD. 3. Budete-li chtít nastavit jiný čas, podržte stisknuté tlačítko SLEEP [13] a tlačítkem nastavením hodin HOUR [11] prodlužte tuto dobu o 1 hodinu nebo tuto dobu zkraťte postupným tisknutím tlačítka pro nastavení minut MIN [15]. Tento čas bude zobrazován na displeji přístroje. Ztlumení osvětlení (jasu) displeje Poloha přepínače [33] DIMMER znamená snížení jasu displeje, poloha BRIGHT znamená zvýšení jasu displeje. 11

12 Připojení stereofonních sluchátek Zapojte konektor (jack 3,5 mm) stereofonních sluchátek do zdířky Phone [31] na přístroji. Tato sluchátka by měla mít impedanci 8 až 32 Ω. Po zapojení sluchátek dojde k vypnutí zvuku v obou reproduktorech přístroje. Technické údaje Napájení: Záložní baterie: Frekvenční rozsah: Sluchátka: CD-přehrávač: Hmotnost: Rozměry: 230 V / 50 Hz Destičková 9 V (alkalická typu 006P ) VKV: 87,5 108 MHz; SV: khz Stereofonní s jackem 3,5 mm, 8 až 32 Ω 3-paprskový, polovodičový laser; 16-bitové lineární kódování 1300 g 220 x 85 x 195 mm 12

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Rádio s CD přehrávačem a enkodérem MP3 HRA 5000. Obj. č.: 34 64 02

Rádio s CD přehrávačem a enkodérem MP3 HRA 5000. Obj. č.: 34 64 02 Rádio s CD přehrávačem a enkodérem MP3 HRA 5000 Obj. č.: 34 64 02 1. Úvod, účel použití rádia a jeho základní funkce Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za Váš nákup tohoto revolučního stereofonního

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální diktafon VOICE MAGIC. Obj. č.: 67 05 33

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální diktafon VOICE MAGIC. Obj. č.: 67 05 33 NÁVOD K OBSLUZE Digitální diktafon VOICE MAGIC Obj. č.: 67 05 33 Klasický přístroj s možností záznamu až 290 minut Pěkné provedení s dobrou kvalitou záznamu a reprodukce řeči 5 pořadačů (adresářů, souborů)

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

SPT 226. Přenosný stereofonní rozhlasový přijímač AM/FM s přehrávačem CD audio / CD-R (RW) MP3. Pro bezpečné používání přístroje UPOZORNĚNÍ

SPT 226. Přenosný stereofonní rozhlasový přijímač AM/FM s přehrávačem CD audio / CD-R (RW) MP3. Pro bezpečné používání přístroje UPOZORNĚNÍ Pro bezpečné používání přístroje UPOZORNĚNÍ NEVYJÍMEJTE PŘÍSTROJ ZE SKŘÍŇKY - RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. Uvnitř skříňky přístroje nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez

Více

Hyundai Corporation MIKROSYSTÉM MS 796 D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Hyundai Corporation MIKROSYSTÉM MS 796 D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Hyundai Corporation MIKROSYSTÉM MS 796 D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2 3 4 5 1 19 18 16 17 15 13 6 7 8 9 10 11 12 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 33 32 30 3 Před prvním použitím přístroje si prosím pozorně

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 F-NS-M19 Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 Úvod Jsme rádi, že jste si zakoupili MP3 walkman od naší firmy. Dříve, než začnete přehrávač používat, prostudujte pečlivě tento návod. Hlavní funkce podpora zvukových

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 67 16 37 (FW-1350, stříbrná barva) Obj. č.: 67 16 38 (FW-1351, modrá barva Obj. č.: 67 16 35 (FW-1352, šedá barva)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 67 16 37 (FW-1350, stříbrná barva) Obj. č.: 67 16 38 (FW-1351, modrá barva Obj. č.: 67 16 35 (FW-1352, šedá barva) NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 67 16 37 (FW-1350, stříbrná barva) Obj. č.: 67 16 38 (FW-1351, modrá barva Obj. č.: 67 16 35 (FW-1352, šedá barva) 2. Základní funkce budíku Hodiny řízené rádiovým časovým signálem

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Součásti měřícího přístroje (ovládací tlačítka) Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Obj. č.: 12 23 13 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 64

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 64 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 01 64 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho krokoměru a přejeme Vám mnoho radosti a úspěchů při jeho používání. Ideální a nepostradatelný pomocník

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna:

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna: Zapojení do provozu Přijímač: 1. Tlačítko mikrofonu pro poslech zvuku v místnosti 2. 3,5 mm audio výstup typ jack 3. Mikrofon 4. Ovládání hlasitosti 5. Indikace napájení 6. Posuvník vypnutí/zapnutí 7.

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 38. 2. Bezpečnostní předpisy, účel použití zařízení a další důležité informace

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 38. 2. Bezpečnostní předpisy, účel použití zařízení a další důležité informace NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 26 00 38 2. Bezpečnostní předpisy, účel použití zařízení a další důležité informace Než začnete přístroje používat, přečtěte si prosím pozorně celý tento návod k obsluze. Předáte-li

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 04 58

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 04 58 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 04 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 11 28 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderním ergonomickém provedení, jehož keramické

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální záznamník telefonních hovorů AUDIOLINE AB 830

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální záznamník telefonních hovorů AUDIOLINE AB 830 NÁVOD K OBSLUZE Digitální záznamník telefonních hovorů AUDIOLINE AB 830 Objednací číslo: 92 13 76 Záznamník telefonních hovorů Audioline AB 830G Záznam 15 minut Počitadlo zpráv Zcela digitální záznamník

Více

Návod na použití Bluetooth reproduktoru

Návod na použití Bluetooth reproduktoru Návod na použití Bluetooth reproduktoru Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení nového Bluetooth reproduktoru. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k jeho použití a uschovejte jej k pozdějšímu použití.

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače

ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Zesilovací moduly ZS 291, 301 a 351 jsou určeny pro výrobu a montáž do profesionálních aktivních reprosoustav. Modul 351 je určen pro speciální

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/02 Multifunkční zkoušečka MS-18/2 Obj. č.: 12 05 99 Zkoušečka MS-18/2 je vhodná pro různá měření a testování v domácnosti, v průmyslu na stavbách atd. Pomocí této zkoušečky můžete

Více

SLITE 200SW Uživatelská příručka

SLITE 200SW Uživatelská příručka SLITE 200SW Uživatelská příručka Vypínač LCD dotyková obrazovka Deska s bílým světlem USB port UV transiluminátor Ethernet USB porty Hlavní vypínač Camera CCD Sony ICX205AL je CCD obrazový senzor s 2.0

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42

Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42 Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42 1. POPIS - URâENÍ Digitální spínací hodiny Grässlin uvedeného typu jsou elektronické hodiny, jejichž pomocí

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem DS-X11d Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění a použité

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Stereo gramofon. Návod k obsluze PS-LX250H ZÁZNAM MAJITELE 3-866-873-14(1)

Stereo gramofon. Návod k obsluze PS-LX250H ZÁZNAM MAJITELE 3-866-873-14(1) 3-866-873-14(1) Stereo gramofon Návod k obsluze ZÁZNAM MAJITELE Číslo modelu a výrobní číslo jsou uvedeny na zadní straně přístroje. Výrobní číslo si poznamenejte do níže uvedeného rámečku. Tato čísla

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

1. PŘEDMLUVA Cs 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. 2.1 Základní bezpečnostní pokyny

1. PŘEDMLUVA Cs 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. 2.1 Základní bezpečnostní pokyny DAB+ DIGITÁLNÍ RÁDIO IMPERIAL DABMAN Obj. č.: 34 80 01 OBSAH 1. PŘEDMLUVA 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 2.1 Základní bezpečnostní pokyny 3/5 2.2 Vysvětlivky k bezpečnostním pokynům 5 2.3 Účel použití 5 3.

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 92 Poznámka: Tento návod k montáži a k obsluze popisuje i modely rádia DEH-3900MP, DEH-2920MP a DEH-2900MPB. Toto kvalitní stereofonní autorádio se všemi běžnými

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

2. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

2. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE - 1 - 1. ÚVOD Každá osoba, která přijde do kontaktu s přístrojem při jeho obsluze, údržbě a instalaci by měla - mít příslušnou kvalifikaci - dodržovat instrukce z tohoto manuálu - uschovat manuál pro pozdější

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-7530. Návod k obsluze

Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-7530. Návod k obsluze Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-7530 Návod k obsluze Obsah 1. ÚVOD... 3 2. FUNKCE... 3 3. POUŽITÍ... 3 4. BEZPEČNOST... 3 5. VZDÁLENOST A MĚŘENÁ PLOCHA... 4 6. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 7. POPIS ČELNÍHO

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992 NÁVOD K OBSLUZE Dálkově řízený model auta Obj. č.: 670 992 Tento výrobek představuje model auta, které lze ovládat dálkové pomocí radiového řídícího vysílače, pracujícího na frekvenci 40 MHz. Bezpečné

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více