FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY"

Transkript

1 NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU

2 FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. Víko prostoru pro CD 2. Tlačítko FORWARD SKIP/SEARCH (Přeskakování/Vyhledávání vpřed) 3. Tlačítko MODE (Režim) 4. Tlačítko PLAY/PAUSE (Přehrávání/Pauza) (Zapnutí) 5. Tlačítko ESP/DIR NEXT/FUNCTION (Ochrana proti otřesům/další adresář/funkce) 6. Tlačítko PROGRAM/ENTER/EQ (Program/Vložit/Ekvalizér) 7. Kryt bateriového prostoru 8. LCD displej 9. Tlačítko STOP (Zastavení) (Vypnutí) 10. Tlačítko BACKWARD SKIP/SEARCH (Přeskakování/Vyhledávání vzad) 11. Zdířka pro sluchátka (PHONES) 12. Indikátor nabíjení 13. Tlačítko otevírání víka prostoru pro CD 14. Ovládání hlasitosti (VOLUME) 15. Linkový výstup 16. Přepínač nabíjení 17. Přepínač zvýraznění basů (BASS BOOST) 18. Přepínač blokování tlačítek (HOLD) 19. Vstup pro stejnosměrné napájení 20.Vstup USB 21.Otvor pro kartu SD/MMC 2

3 TECHNICKÉ SPECIFIKACE Audio D/A převodník Frekvenční rozsah Ochrana proti otřesům Kolísání Počet kanálů Výstupní úroveň Efekt zvýraznění basů MP3 Přenosová rychlost MPEG Vzorkovací kmitočet Přehrávání MP3 Ověřte v dokumentaci vypalovací /nahrávací mechaniky pro CD, zda odpovídá těmto specifikacím. Obecné Požadavky na příkon Spotřeba energie Rozměry Hmotnost (bez baterií): Jednobitový DAC, 8x převzorkování Hz 20 sek. pamě pro CD, 60 sek. pro MP3 Pod prahem měřitelnosti 2 kanály (stereofonní) Linkový výstup: 0,6V rms (47 kohm) Sluchátka: 20mV (32 kohm) + 6 db kbps 8/11.025/12KHz pro MPEG2.5 16/22.05/24 KHz pro MPEG2 32/44.1/48 KHz pro MPEG1 Kompatibilní s formátem ISO x alkalická baterie LR6 / UM-3 / AA - stejnosměrný proud ve zdířce 4,5V, lze použít adaptér pro střídavý proud (střední kladný) 0,8W (3V stejnosměrného proudu) Přibližně 127 mm (š) x 139 mm (h) x 24,5 mm (v) 203 g Poznámka: Specifikace a provedení přístroje mohou být bez předchozího upozornění změněny. NAPÁJENÍ Používání s běžnými bateriemi 1. Otevřete prostor pro baterie umístěný na spodní straně přístroje posunutím a odklopením krytu (kryt neodnímejte). 2. Vložte dvě alkalické baterie 1,5V velikosti UM-3/AA s dodržením správné polarity označené v bateriovém prostoru. 3. Zavřete kryt bateriového prostoru. Poznámka: Pokud se na displeji zobrazí symbol, jsou baterie slabé a je třeba je vyměnit. Použití sí ového adaptéru (přiložen) 1. Zasuňte konektor stejnosměrného proudu na konci adaptéru do zdířky DC 4.5 V INPUT (19) na boční straně přístroje. 2. Připojte sí ový adaptér do zásuvky střídavého proudu 230 V / 50 Hz. Pokud připojíte sí ový adaptér a jsou vloženy běžné baterie, napájení se automaticky přepne na zdroj střídavého proudu. Používejte pouze přiložený sí ový adaptér. Použití jiných typů adaptéru by mohlo poškodit přístroj. Před zapojením sí ového adaptéru do zásuvky se ujistěte, že odpovídá napětí ve vašich domovních rozvodech. Pokud nepoužíváte sí ové napájení, odpojte adaptér ze zásuvky. Nedotýkejte se sí ového adaptéru vlhkýma rukama. Použití nabíjecích baterií 1. Pokud je k přístroji připojen sí ový adaptér, odpojte jej ze zásuvky. 2. Otevřete kryt prostoru pro baterie dle popisu výše. 3. Vložte 2 doporučené nabíjecí baterie s dodržením správné polarity označené v bateriovém prostoru. 4. Zavřete kryt bateriového prostoru. 5. Nabíjení zapnete posunutím přepínače nabíjení CHARGE (16) do polohy ON (Zapnuto). Rozsvítí se červený indikátor nabíjení CHARGE (12) 6. Po 15 hodinách nabíjení přepněte přepínač nabíjení CHARGE (16) do polohy OFF (Vypnuto). Upozornění: NEKOMBINUJTE nabíjecí (nikl-kadmiové) s obyčejnými (uhlíkovo-zinkovými) bateriemi. NEDOBÍJEJTE baterie nepřetržitě 24 hodin či déle, jinak se výkon nabíjecích baterií sníží. NEPOKOUŠEJTE se nabíjet normální (nenabíjecí) baterie. Mohlo by dojít k jejich explozi! Pokud používáte nabíjecí nikl-kadmiové baterie poprvé, trvá přibližně 15 hodin, než se plně dobijí. Pokud se doba použitelnosti nabíjecích nikl-kadmiových baterií výrazně sníží i po jejich správném dobití, poři te si novou sadu baterií. 11 3

4 PŘIPOJENÍ Externí zvukový systém Propojte stereofonním propojovacím kabelem (není přiložen) konektor LINE OUT (15) přístroje a konektor CD/AUX vašeho zvukového systému. (Nepřipojujte jej ke sluchátkovému konektoru zesilovače). Poznámka: Před propojováním CD přehrávače a jiného zvukového systému vždy odpojte proud. Pokud CD přehrávač ruší televizní nebo rozhlasový příjem, přesuňte jej mimo dosah televizoru nebo rozhlasového přijímače. SLUCHÁTKA Připojte stereofonní sluchátka (přiložena) ke konektoru PHONES (11). PŘEHRÁVÁNÍ CD A MP3 1. Připojte ušní sluchátka (přiložena) nebo hlavová sluchátka ke konektoru Phones. 2. Pomocí tlačítka otevírání víka prostoru pro CD (13) otevřete prostor pro CD. 3. Vložte disk potištěnou stranou nahoru. 4. Zaklapnutím zavřete víko prostoru pro CD 5. Nastavte ovládání hlasitosti VOLUME (14) na minimum. 6. Stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE ( ) (Přehrávání/Pauza) (4). Přístroj se automaticky zapne, na displeji se zobrazí HELLO a začne přehrávání. V PŘÍPADĚ CD DISKU Začne přehrávání. Během přehrávání se zobrazuje aktuální stopa a uplynulý čas. V PŘÍPADĚ DISKU s MP3 Na displeji se objeví celkový počet alb a stop a symbol MP3: začne přehrávání. Během přehrávání se zobrazuje číslo aktuálního alba, stopy a uplynulý čas. CD + MP3 7. Nastavte hlasitost ovladačem VOLUME na požadovanou úroveň. 8. Pokud chcete dočasně přerušit přehrávání, stiskněte jednou tlačítko PLAY PAUSE (Přehrávání/Pauza) ( ) (4). Na displeji se rozbliká uplynulý čas a číslo stopy. Přehrávání obnovíte opětovným stiskem tlačítka PLAY/PAUSE ( ). 9. Přehrávání zastavíte jedním stiskem tlačítka STOP (9). 10. Pokud chcete přístroj vypnout, stiskněte dvakrát tlačítko STOP (9). Pokud se během přehrávání náhodně otevře víko prostoru pro CD, na displeji se objeví OPEN (Otevřeno). Před stisknutím tlačítka OPEN (Otevřít) (13) vyčkejte, dokud se disk zcela nezastaví. Tento přístroj je schopen přehrávat 8cm disky (singly) bez adaptéru (redukce). Funkce ochrany proti otřesům Při použití je pravděpodobné, že přístroj bude vystaven otřesům nebo vibracím (např. při chůzi nebo v jedoucím vozidle). Aktivuje se funkce ochrany proti otřesům, která umožňuje nepřerušené přehrávání při zapnutém přístroji. Jakmile stisknete tlačítko PLAY/PAUSE, na displeji se rozbliká ESP a funkce se aktivuje. Když přestane ESP blikat, je vyrovnávací pamě plná. Pokud je přehrávač nepřetržitě vystaven otřesům déle než 20 sekund při přehrávání CD nebo 60 sekund při přehrávání MP3, může se zvuk na krátkou chvíli vypnout. Obnoví se, jakmile se přehrávač po otřesu stabilizuje. Funkci ochrany proti otřesům vypnete jedním stisknutím tlačítka ESP (5). Při použití funkce ochrany proti otřesům se disk otáčí rychleji než při normálním přehrávání a je aktivována pamě přístroje. Proto používejte funkci ochrany proti otřesům pouze pokud je to nutné, aby se nezkracovala životnost baterií. Funkce ochrany proti otřesům nekoriguje chyby vzniklé v důsledku vadných, poškrábaných nebo znečištěných disků. DŮLEŽITÉ! Při přehrávání MP3 je funkce ochrany proti otřesům vždy aktivována a nelze ji vypnout. Přepínač HOLD (Blokování tlačítek) (18) Tento přístroj je vybaven přepínačem HOLD, který blokuje fungování ovládacích prvků. Přepněte přepínač HOLD (18) do polohy ON (Zapnuto). ÚDRŽBA Čištění přístroje Vnější povrch přístroje čistěte měkkou tkaninou namočenou v roztoku vody a jemného mýdla. Zacházení s CD disky Tento CD přehrávač je určen k přehrávání kompaktních disků označených logem CD. Do přehrávač nevkládejte žádné jiné disky. Kompaktní disk vždy vkládejte na talíř potištěnou stranou nahoru. I když jsou kompaktní disky odolné proti opotřebení při přehrávání, poškození povrchu disku v důsledku nesprávného zacházení způsobuje poruchy při reprodukci. Pokud chcete své kompaktní disky chránit, zacházejte s nimi opatrně. I když malé částečky prachu a otisky prstů by neměly mít vliv na přehrávání, udržujte povrch nahrané strany disku čistý. Disk lze čistit otíráním čistou, suchou a měkkou tkaninou nepouštějící vlákna, a to přímými pohyby od středu disku směrem k jeho okrajům. K čištění povrchu disku nikdy nepoužívejte čistidla pro desky, spreje na desky, antistatické spreje, tekutiny ani chemická čistidla. Mohlo by dojít k nevratnému poškození plastového povrchu disku. Pokud disk nepoužíváte, vra te jej do ochranného platového pouzdra. Nevystavujte disk delší dobu přímému slunečnímu světlu, vysokým teplotám ani vysoké vlhkosti. Na potištěnou stranu disku nepiště kuličkovým perem ani perem s tvrdým hrotem, protože může dojít k poškrábání disku. 4 10

5 3. Pomocí tlačítek BACKWARD ( ) a FORWARD ( ) zvolte album, které si přejete naprogramovat. Dalším stisknutím tlačítka PROGRAM potvrdíte číslo alba. 4. Pomocí tlačítek BACKWARD ( ) a FORWARD ( ) zvolte stopu, kterou si přejete naprogramovat. 5. Dalším stisknutím tlačítka PROGRAM (6) uložíte stopu do paměti. 6. Opakováním kroků 2 až 5 můžete naprogramovat až 64 stop. 7. Jedním stiskem tlačítka PLAY/PAUSE (4) ( ) začnete naprogramované přehrávání. 8. Naprogramované přehrávání zrušíte jedním stiskem tlačítka STOP (9). VYHLEDÁVÁNÍ SKLADBY PODLE NÁZVU Přímé prohledávání podle znaků Stiskněte tlačítko ESP. Na displeji se objeví ABCDEF a aktivuje se režim vyhledávání názvu skladby. Pomocí tlačítek SKIP / vyberte z ABCDEF písmeno, které si přejete vyhledat. Pokud potřebujete jiné písmeno, např. T nebo Y, můžete pomocí tlačítek STOP nebo PLAY vybrat další znakovou sadu. Po vybrání prvního písmene názvu skladby stiskněte tlačítko PGM/ENT/ EQ. Znak se uloží pro vyhledávání dle názvu skladby. Po vybrání požadované skladby stiskněte tlačítko PGM/ENT/EQ. Skladba se začne přehrávat. ZVLÁŠTNÍ FUNKCE Vstupní otvor pro USB a SD/MMC Do otvoru zasuňte jednotku nezávislé paměti USB nebo kartu SD/MMC se soubory MP3, stiskněte a podržte tlačítko ESP, dokud se nezobrazí CD/USB/SD/MMC, pomocí tlačítek SKIP / vyberte správné zařízení a poté tlačítkem PGM/ENT/ EQ spus te načítání. Pokud chcete přepnout na jiné zařízení nebo do režimu CD, stiskněte znovu na 2 vteřiny tlačítko ESP a prove te požadovanou volbu. Přednastavení ekvalizéru Opakovaným stiskem tlačítka PGM/ENT/EQ (6) můžete procházet 7 různými režimy: normální, klasika, pop, džez, rock, basový, ultra-basový. Funkce zvýraznění basů (Dynamic Bass Boost) Pokud chcete zvýraznit basovou složku, nastavte přepínač BASS BOOST (17) do polohy ON (Zapnuto ). Poznámka: Protože zvýraznění basů se mění dle úrovně hlasitosti, může při vysoké hlasitosti nastat zkreslení zvuku. Snižte hlasitost, dokud nedojde ke zlepšení kvality zvuku. NALEZENÍ URČITÉ STOPY NEBO MÍSTA STOPY 1. Na začátek právě přehrávané stopy se dostanete jedním stiskem tlačítka BACKWARD ( ). 2. Na předchozí stopy se dostanete opakovaným stiskem tlačítka BACKWARD ( ). 3. Na následující stopy se dostanete opakovaným stiskem tlačítka FORWARD ( ). 4. Stiskem a podržením tlačítka FORWARD ( ) nebo BACKWARD ( ) můžete prohledávat stopy vysokou rychlostí a nalézt požadované místo na stopě. Poznámka: Při prohledávání je slyšet zvuk o nízké hlasitosti, který vám pomůže při nalezení požadovaného místa stopy. 1. Na začátek právě přehrávané stopy se dostanete jedním stiskem tlačítka BACKWARD ( ). 2. Na předchozí stopy se dostanete opakovaným stiskem tlačítka BACKWARD ( ). 3. Na následující stopy se dostanete opakovaným stiskem tlačítka FORWARD ( ). Vyhledání alba (adresáře) Stiskněte dvakrát tlačítko ESP. Na displeji se zobrazí ALBUM NAME (Název alba). Album můžete vybrat pomocí tlačítek STOP a PLAY/PAUSE. Jakmile naleznete požadované album, stiskněte tlačítko PGM/ENT/EQ. Album je zvoleno. OPAKOVANÉ PŘEHRÁVÁNÍ 2. Pokud chcete opakovat jednu stopu, stiskněte jednou tlačítko MODE (3). Na displeji se objeví. CD přehrávač začne opakované přehrávání jedné stopy, dokud nestisknete tlačítko STOP (9). Pokud chcete opakované přehrávání jedné stopy zrušit, stiskněte čtyřikrát tlačítko MODE. Z displeje zmizí indikátor. 3. Pokud chcete opakovat celý disk, stiskněte dvakrát tlačítko MODE (3). Na displeji se objeví Pokud chcete opakované přehrávání celého disku zrušit, stiskněte třikrát tlačítko MODE. Z displeje zmizí indikátor. Automatické vypnutí Pokud je přístroj zastaven (v pohotovostním režimu) po dobu přibližně 60 sekund, aktivuje se funkce automatického vypnutí a automaticky přístroj vypne. 9 5

6 2. Pokud chcete opakovat jednu stopu, stiskněte během přehrávání jednou tlačítko MODE (3). Na displeji se objeví. CD přehrávač začne opakované přehrávání jedné stopy, dokud nestisknete tlačítko STOP (9). Pokud chcete opakované přehrávání jedné stopy zrušit, stiskněte pětkrát tlačítko MODE. Z displeje zmizí indikátor. 3. Pokud chcete opakovat celé album, stiskněte dvakrát tlačítko MODE (3). Na displeji se objeví. Pokud chcete opakované přehrávání celého alba zrušit, stiskněte čtyřikrát tlačítko MODE (3). Z displeje zmizí indikátor. 4. Pokud chcete opakovat celý MP3 disk, stiskněte třikrát tlačítko MODE (3). Na displeji se objeví. Pokud chcete opakované přehrávání celého disku zrušit, stiskněte třikrát tlačítko MODE (3). Z displeje zmizí indikátor. PŘEHRÁVÁNÍ ZAČÁTKŮ STOP (INTRO) 2. Pokud chcete aktivovat režim přehrávání začátků stop INTRO, stiskněte třikrát tlačítko MODE (3). Na displeji se objeví INTRO. 3. Stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE. CD přehrávač přehraje prvních 10 sekund každé stopy na CD. 4. Pokud chcete přehrávání začátků stop zrušit a vrátit se k normálnímu přehrávání, stiskněte ještě dvakrát tlačítko MODE (3). 5. Po přehrání všech stop se přístroj po 60 sekundách automaticky vypne. 1. Stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE (4) a po 8 vteřinách tlačítko STOP (9). 2. Pokud chcete aktivovat režim přehrávání začátků stop INTRO, stiskněte čtyřikrát tlačítko MODE (3). Na displeji se objeví INTRO. 3. Stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE. CD přehrávač přehraje prvních 10 sekund každé stopy každého alba na CD. 4. Pokud chcete přehrávání začátků stop zrušit a vrátit se k normálnímu přehrávání, stiskněte ještě dvakrát tlačítko MODE (3). 5. Po přehrání všech stop se přístroj po 60 sekundách automaticky vypne. NÁHODNÉ PŘEHRÁVÁNÍ 2. Pokud chcete aktivovat režim náhodného přehrávání Random, stiskněte čtyřikrát tlačítko MODE (3). Na displeji se objeví RAND. Stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE (4) začne přehrávání v náhodném pořadí. 3. Na další náhodně vybranou stopu se dostanete stiskem tlačítka SKIP Forward (2). 4. Do režimu normálního přehrávání se vrátíte dalším stiskem tlačítka MODE. 1. Stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE (4) a po 8 vteřinách tlačítko STOP (9). 2. Pokud chcete aktivovat režim náhodného přehrávání Random, stiskněte pětkrát tlačítko MODE (3). Na displeji se objeví RAND. Stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE (4) začne přehrávání všech stop všech alb v náhodném pořadí. 3. Na další náhodně vybranou stopu se dostanete stiskem tlačítka SKIP (2). PROGRAMOVANÉ PŘEHRÁVÁNÍ 2. Stiskněte tlačítko PROGRAM (6). Na displeji se jako první možnost volby objeví číslo stopy a PROG : CELKOVÝ POČET STOP CELKOVÝ ČAS PŘEHRÁVÁNÍ ČÍSLO STOPY STOP CD 12 55:37 CD 00 P-01 ČÍSLO PROGRAMU 3. Pomocí tlačítek BACKWARD ( ) a FORWARD ( ) zvolte stopu, kterou si přejete naprogramovat. Na displeji se zobrazí číslo stopy, která se má naprogramovat. 4. Stopu uložíte do paměti stiskem tlačítka PROGRAM (6). 5. Opakováním kroků 3 a 4 můžete naprogramovat až 64 stop. 6. Jedním stiskem tlačítka PLAY/PAUSE ( ) (4) začnete naprogramované přehrávání. 7. Naprogramované přehrávání zrušíte dvojím stiskem tlačítka STOP (9). Poznámka: Pokud si během naprogramovaného přehrávání přejete zopakovat celý program, stiskněte opakovaně tlačítko MODE (3), dokud se na displeji nezobrazí indikátor. 1. Stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE (4) a po 8 sekundách tlačítko STOP (9). 2. Stiskněte jednou tlačítko PROGRAM (6). Na displej se jako první možnost volby objeví číslo alba a PROG. CELKOVÝ POČET ALB CELKOVÝ POČET STOP STOP MP P-01 ČÍSLO ALBA ČÍSLO STOPY ČÍSLO PROGRAMU 6 7

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD CDP 5400 SPCD MODE PROG DC IN 4.5 V Ó SKIP 8 SKIP + 9 LINE OUT 0 VOLUME STOP 5 ASP/DIR NEXT HOLD OPEN 8 OFF BASS BOOST ON MP3 3 DAS 00 00:00 41 ALL PROG INTRO ALBUM

Více

N Á V O D K O B S L U Z E

N Á V O D K O B S L U Z E DMP370 N Á V O D K O B S L U Z E ANTI-SHOCK SYSTÉM 120/45 SEKUND PŘENOSNÝ PŘEHRÁVAČ MP3/CD www.denver-electronics.com AUTORSKÉ PRÁVO DENVER ELECTRONIC VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA UPOZORNĚNÍ: ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5100 SPCD CZ-GDR1000 CDP 5100 SPCD Displej STRUČNÝ PŘEHLED Bylo vložené hudební CD (CD - DA). Bylo vložené MP3 CD. Zobrazuje celkový počet stop nebo aktuální stopu (CD-DA). Zobrazuje

Více

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM NÁVOD K POUŽITÍ Zastoupení LENCO pro Českou a Slovenskou republiku: AQ, s.r.o. Wolkerova 381, CZ 784 01 Červenka www.aq.cz, mail: aq@aq.cz

Více

CDI 100 MP3. Návod k obsluze. Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu.

CDI 100 MP3. Návod k obsluze. Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu. CDI 100 MP3 Návod k obsluze Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu. BEZPEČNOST Zajistěte dobré větrání zařízení. Dbejte na opatrnou manipulaci s kabelem napájení. Přidržujte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A

NÁVOD K POUŽITÍ. Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A VAROVÁNÍ Pro snížení rizika vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti. VAROVÁNÍ PŘED

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM TRC 590 AR Návod k použití 11 ØEŠENÍ PROBLÉMÙ ØEŠENÍ PROBLÉMÙ V pøípadì poruchy zkontrolujte následující pokyny pøed odnesením pøístroje do servisu. Neotvírejte

Více

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 372592 Návod k obsluze Před instalací, zapnutím a nastavováním přístroje si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité informace pro optimální a bezpečné využití všech jeho vlastností

Více

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka ipod Hi-Fi Uživatelská příručka Obsah 3 Kapitola 1: Začínáme 4 ipod Hi-Fi čelní pohled 5 ipod Hi-Fi zadní pohled 6 Kapitola 2: Zapojení ipod Hi-Fi 6 Krok 1: Připojení ipod Hi-Fi k síti něbo vložení baterií

Více

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM

FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM Model: SM 2006 NÁVOD K OBSLUZE 1. Power ON/OFF (Vypínač napájení) 2. LCD displej 3. Numerická tlačítka 4. MP3/FM (MP3/Rádio) 5. Program Store (Uložení

Více

Bezdrátová stereofonní sluchátka

Bezdrátová stereofonní sluchátka 2-684-424-11(1) Bezdrátová stereofonní sluchátka Návod k obsluze MDR-RF800RK 2007 Sony Corporation 2-698-420-01(1) Krytka antény Poznámka Při zvedání nedržte vysílač za anténu. Krytka antény se může uvolnit.

Více

Návod k použití FMT100

Návod k použití FMT100 Návod k použití FMT100 FMT100 je bezdrátový MP3-přehrávač pro audio systémy. Obsah balení: FMT100, dálkový ovládač, audio kabel, pojistka 2.0A, návod Hlavní vlastnosti FMT100 Podpora SDkaret, USB Flash

Více

Vlastnosti. Obsah balení:

Vlastnosti. Obsah balení: Obsah Čeština Vlastnosti... 2 Bezpečnost... 3 Funkce a ovládací prvky... 4 Připojení... 5 Dálkový ovladač... 7 Přehled funkcí dálkového ovladače... 8 Řešení potíží... 9 Technické údaje... 10 1 Vlastnosti

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

A.Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě.

A.Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě. PŘENOSNÉ RÁDIO S CD PŘEHRÁVAČEM A.Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě. Symbol blesku označuje nebezpečí, že přístroj

Více

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením. Můžete také přímo nahrávat

Více

MK 20 Přenosné klávesy

MK 20 Přenosné klávesy MK 20 Přenosné klávesy Uživatelský manuál 2015 AUDIO PARTNER s.r.o. 1 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A POKYNY POZOR! RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU! NEOTVÍREJTE! VAROVÁNÍ: NEODSTRAŇUJTE ŠROUBY, ZABRÁNÍTE TAK VZNIKU POŽÁRU

Více

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času * Automatická synchronizace signálem DCF-77 (automatické nastavení přesného času a data) *FM rádio * Kalendář/zobrazení aktuálního

Více

Upozornění ohledně bezpečného používání a údržby zařízení.

Upozornění ohledně bezpečného používání a údržby zařízení. Popis Digitální TV sluchátka Geemarc jsou zesilovacím systémem speciálně vyvinutým a určeným pro osoby s poruchou sluchu. Můžete je používat se všemi druhy audio systémů včetně napojení na televizi. S

Více

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

Fox 2175. elektronické klávesy NÁVOD K POUŽITÍ

Fox 2175. elektronické klávesy NÁVOD K POUŽITÍ Fox 2175 elektronické klávesy NÁVOD K POUŽITÍ UPOZORNĚNÍ Prosíme, dodržujte následující pravidla pro používání, abyste sebe nebo osoby ve vaší blízkosti nezranili a rovněž, abyste nepoškodili okolní zařízení.

Více

CD BOOMBOX s dokovací stanicí pro ipod. Uživatelská příručka Návod k použití

CD BOOMBOX s dokovací stanicí pro ipod. Uživatelská příručka Návod k použití i-sx60 CD BOOMBOX s dokovací stanicí pro ipod Uživatelská příručka Návod k použití UPOZORNĚNÍ Kvůli bezpečnému a náležitému provozu dodržujte následující pokyny. UMÍSTĚNÍ Zařízení nepoužívejte v extrémně

Více

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele WT8093 LCD Hodiny s displejem, měnící barvy Návod pro uživatele 1. Úvod Důležité informace o tomto produktu pro členy Evropské unie. Tento symbol na přístroji nebo na obalu přístroje značí, že likvidace

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

RADIO CASSETTE RECORDER WITH CD RRCD 3720 DEC

RADIO CASSETTE RECORDER WITH CD RRCD 3720 DEC RADIO CASSETTE RECORDER WITH CD RRCD 3720 DEC CS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme HTL2101A. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme HTL2101A. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips HTL2101A Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace

Více

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na čelním panelu... 2

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. SNÍŽENÍ HLASITOSTI/ ALARM 1 ON / OFF 2. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / ALARM 2 ON / OFF 3. > / TUNE + / DST 5.

Více

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 -

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 - ICR-280 Digitální diktafon - 1 - Návod k použití Poznámka: Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vypněte vypínač POWER. Nepoužívejte zařízení na extrémně horkých, studených ani prašných místech.

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

Přenosný přehrávač disků CD PCD 1010. Návod k obsluze

Přenosný přehrávač disků CD PCD 1010. Návod k obsluze Přenosný přehrávač disků CD PCD 1010 Návod k obsluze UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1. Okénko displeje 2. Tlačítko programu 3. Tlačítko Stop 4. Tlačítko Play/Pause (přehrávání/pauza) 5. Vypínač pro dobíjení

Více

Uživatelský manuál. PIR čidlo s kamerou. OXE PirCam

Uživatelský manuál. PIR čidlo s kamerou. OXE PirCam Uživatelský manuál PIR čidlo s kamerou OXE PirCam Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Vítejte! Děkujeme, že jste si vybrali OXE PirCam.

Více

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250 Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem Uživatelská příručka 87250 Parametry a stručný návod Přehled výrobku Kamera Obr. 1 Rodičovská jednotka Obr. 2 i Instalace 1 Instalace kamery 1.1 Napájení

Více

Digitální MP3 záznamník DAR-101. Obj. č.: 30 53 74. Vlastnosti. Ovládací prvky a připojení

Digitální MP3 záznamník DAR-101. Obj. č.: 30 53 74. Vlastnosti. Ovládací prvky a připojení Vlastnosti Pro digitální MP3 záznamník Sangean DAR-101 jsou charakteristické následující vlastnosti: Digitální MP3 záznamník DAR-101 Obj. č.: 30 53 74 Aktivace digitálního záznamu ovládaná hlasem Podpora

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AZ1137. CS Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AZ1137. CS Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome AZ1137 CS Příručka pro uživatele a b c d e l k j i h g f m o n CS 1 Důležité informace Bezpečnost Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly

Více

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Obsah Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Instalace Baterie... 5 Zapnutí ON a Vypnutí OFF napájení Kamery... 6 Pořízení Video Záznamu... 6

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 Ovládací panel 1 Náhlavník 2 Sluchátka 3 Vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) 4 Volič kanálů 5 Ovládání hlasitosti 6 Dioda přijímače 7 Prostor pro baterie

Více

FunKey 61 Keyboard Uživatelský manuál

FunKey 61 Keyboard Uživatelský manuál Upozornění Před použitím čtěte pozorně Prosím všimněte si následujících základních pokynů týkajících se používání elektronických varhan, abyste se tak vyhnuli případnému poškození vašeho nástroje a mohli

Více

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky USB gramofon RF100 Vlastnosti výrobku Plně automatický gramofon Řemínkový pohon Omezený zdvih raménka přenosky Hliníkový talíř 33 1/3 a 45 otáček za minutu USB rozhraní pro digitalizaci záznamu Vestavěný

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

CUBE REPRODUKTOR S TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH. kitsound.co.uk. NÁVOD K OBSLUZE Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Velká Británie

CUBE REPRODUKTOR S TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH. kitsound.co.uk. NÁVOD K OBSLUZE Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Velká Británie kitsound.co.uk CUBE REPRODUKTOR S TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH JB. 3079/Vyrobeno v Číně. KitSound 2015 NÁVOD K OBSLUZE Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Velká Británie 1 1 Jsme mistři svého oboru. Jsme hudebníci.

Více

AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití

AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE TENTO NÁVOD. Návod si uchovejte pro nahlédnutí v budoucnu.

Více

Při prvním stisku se přehraje první zpráva v pořadí, při následujícím stisku se přehraje další zpráva atd.

Při prvním stisku se přehraje první zpráva v pořadí, při následujícím stisku se přehraje další zpráva atd. ÚVOD Přístroj Sequencer je navržený pro klienty s tělesným nebo mentálním postižení, kterým, pomocí technik augmentativní a alternativní komunikace, umožňuje vyjádřit své potřeby a pocity a dorozumět se

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

PROFESIONÁLNÍ KLÁVESY

PROFESIONÁLNÍ KLÁVESY PROFESIONÁLNÍ KLÁVESY NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Důležité bezpečnostní symboly:

Více

MUSIC CENTER 5v1. 5 klasických funkcí v 1 přístroji: CD přehrávač Kazetový přehrávač AM/FM rádio s analogovým laděním Gramofon Audio vstup

MUSIC CENTER 5v1. 5 klasických funkcí v 1 přístroji: CD přehrávač Kazetový přehrávač AM/FM rádio s analogovým laděním Gramofon Audio vstup CZ MUSIC CENTER 5v1 Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. 5 klasických funkcí v 1 přístroji: CD přehrávač

Více

AT-LP5. Návod k obsluze. Hi-Fi gramofon s přímým náhonem (USB & Analog)

AT-LP5. Návod k obsluze. Hi-Fi gramofon s přímým náhonem (USB & Analog) Návod k obsluze AT-LP5 Hi-Fi gramofon s přímým náhonem (USB & Analog) 1. Popis produktu 2. Technická specifikace 3. Nastavení a používání produktu 3.1 Základní nastavení 3.2 Přehrávání nahrávky 3.3 Instalace

Více

Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady. Před použitím: Popis částí zařízení:

Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady. Před použitím: Popis částí zařízení: Návod k použití Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady 1. Před prvním použitím zařízení se seznamte s tímto návodem. 2. Uchovejte si tento návod

Více

Průvodce Quick Start AU822 (Cover)

Průvodce Quick Start AU822 (Cover) Průvodce Quick Start AU822 (Cover) Obsah Přehled o výrobku... 4 Základní funkce... 5 Režim hudby... 6 Režim video... 8 Režim nahrávání... 8 FM Tuner... 10 Prohlížeč obrázků...11 Režim e-book... 12 Nastavení

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 2 Bezpečnostní opatření Umístění Použití přístroje v následujících místech může způsobit poškození a nefunkčnost. Na přímém slunečním světle Na místech s extrémními teplotami a vlhkostí

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka DVRS02WIFI Full HD sportovní kamera, WI-FI Uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení tohoto zařízení. Než začnete produkt používat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k maximalizaci jeho výkonu

Více

Handsfree souprava vybavená technologií Bluetooth pro mobilní telefony vybavené technologií Bluetooth

Handsfree souprava vybavená technologií Bluetooth pro mobilní telefony vybavené technologií Bluetooth Handsfree souprava vybavená technologií Bluetooth pro mobilní telefony vybavené technologií Bluetooth Popis produktu SUPERTOOTH LIGHT je Bluetooth handsfree souprava podporující telefony s profily headset

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Průvodce rychlou instalací DA-10294 Děkujeme vám za zakoupení DIGITUS DA-10294. Toto zařízení bylo speciálně vyvinuto pro přehrávání hudby přes Bluetooth z vašeho

Více

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM Obj. č.: 40 51 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup akční kamery Eagle Eye Cubicam. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

FM/AM Portable CD Player

FM/AM Portable CD Player 3-241-444-22 (1) FM/AM Portable CD Player Návod k obsluze Informace o oblastním kódu Oblastní kód země, ve které byl přehrávač zakoupen, najdete v levé horní části štítku s čárovým kódem na obalu přehrávače.

Více

Umístění ovladačů (vpředu)

Umístění ovladačů (vpředu) Umístění ovladačů (vpředu) POHLED ZPŘEDU 1 4 2 5 3 6 1 ANTÉNA 2 DISPLEJ (pozitivní LCD) 3 REPRODUKTOR (vlevo) 4 DVÍŘKA CD 5 OTEVÍRÁNÍ 6 REPRODUKTOR (vpravo) OVLÁDACÍ PANEL 1 2 3 5 6 7 4 1 KONTROLKA NAPÁJENÍ

Více

Retro gramofon MT-35 Rozsah dodávky. Obj. č. 136 20 45. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Retro gramofon MT-35 Rozsah dodávky. Obj. č. 136 20 45. Účel použití. Popis a ovládací prvky Účel použití Retro gramofon MT-35 je určen k přehrávání gramofonových desek, audio souborů a MP3. Kromě toho umožňuje přenos hudebních souborů na USB disk nebo paměťovou SD kartu. Zařízení má vestavěný

Více

ČESKY. Mikrosystém XL-E15H se skládá z hlavní jednotky XL-E15H a reproduktorového systému CP-E15H.

ČESKY. Mikrosystém XL-E15H se skládá z hlavní jednotky XL-E15H a reproduktorového systému CP-E15H. ČESKY Mikrosystém H se skládá z hlavní jednotky H a reproduktorového systému CP-E15H. Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu SHARP. Chcete-li využít maximálního výkonu tohoto výrobku, přečtěte

Více

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY CZ RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY SK HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A INSTALACE Pečlivě

Více

ČESKY. Vlastnosti. Příslušenství. Obsah. Obecné informace. Obecné informace Zásady... 2 Ovládací prvky a indikátory... 3-5

ČESKY. Vlastnosti. Příslušenství. Obsah. Obecné informace. Obecné informace Zásady... 2 Ovládací prvky a indikátory... 3-5 Příslušenství Vlastnosti Zkontrolujte, zda je součástí přístroje následující příslušenství. Dálkové ovládání x 1 Kabel RCA (2 piny - 2 piny) x 1 SRS WOW vylepšuje dynamický zvukový výkon komprimovaného

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Návod k použití BMR102

Návod k použití BMR102 Rádio Návod k použití BMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 6 7 9 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5 19 19 6 7 19 19 8 9 10 10 10 11 8 9 12 Symboly Následovně jsou zobrazeny

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT2200. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT2200. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips BT2200 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 2

Více

FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem

FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem 2-899-053-31(1) FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. ICF-CD7000 2007 Sony Corporation Tlačítko PRESET TUNING 3 je opatřeno hmatovým

Více

2-899-568-12(1) HI-FI mikro systém. Návod k obsluze CMT-GS10. http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation Vytištěno v České republice

2-899-568-12(1) HI-FI mikro systém. Návod k obsluze CMT-GS10. http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation Vytištěno v České republice 2-899-568-12(1) HI-FI mikro systém Návod k obsluze CZ CMT-GS10 http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation Vytištěno v České republice VAROVÁNÍ Abyste zabránili nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

JPA 1242 rozhlasová ústředna

JPA 1242 rozhlasová ústředna JPA 1242 rozhlasová ústředna Stránka č. 1 Úvodem: JPA 1242 je modelem kompaktní rozhlasové ústředny jejíž velkou devizou je modul DVD přehrávače spolu s tunerem a přehráváním Mp3 také z USB flash paměti.

Více

Aktivní reproduktory řady Port Port-8, Port-10, Port-12, Port-15

Aktivní reproduktory řady Port Port-8, Port-10, Port-12, Port-15 Aktivní reproduktory řady Port Port-8, Port-10, Port-12, Port-15 Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení spotřebiče značky Ibiza, věříme, že Vám bude dobře sloužit. Před prvním použitím

Více

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením.

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze Číslicový multimetr AX-572 Návod k obsluze 1. ÚVOD AX-572 je stabilní multimetr se zobrazovačem LCD 40 mm a bateriovým napájením. Umožňuje měření napětí DC a AC, proudu DC a AC, odporu, kapacity, teploty,

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL 9100 INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL 1 Gratulujeme k rozhodnutí stát se hrdým majitelem integrovaného zesilovače Plinius 9100. Tento manuál Vám pomůže lépe porozumět ovládání Vašeho zesilovače a poskytne

Více

Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku

Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku 4-267-263-11(2) Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku Návod k obsluze MDR-DS6500 2011 Sony Corporation 4-273-047-12(1) Průvodce připojením MDR-DS6500 2011 Sony Corporation Podrobné informace

Více

Příručka pro uživatelei

Příručka pro uživatelei Rádi vám vždy pomůžeme Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na stránkách www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips AZ420/12 Příručka pro uživatelei Obsah 1 Důležité informace

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ BUDÍK S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM. Obj. č.: 330 204

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ BUDÍK S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM. Obj. č.: 330 204 . NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ BUDÍK S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM Obj. č.: 330 204 Elektronický budík je účelový přístroj pro pravidelné buzení v určitou nastavenou hodinu.vzbuzení a je doplněn o rozhlasový

Více

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102 GB Radio Instruction manual F Radio Manuel d instructions E Radio Manual de instrucciones DMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 9 6 7 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 2 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Návod pro obsluhu ÚVOD: Blahopřejeme k nákupu této meteorologické stanice s bezdrátovým systémem 868MHz pro přenos venkovní teploty a vlhkosti

Více

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál Před použitím si přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál, protože obsahuje důležité bezpečnostní informace Obsah Strana 1. Úvod...... 5 2. Vlastnosti...

Více

Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Špičkový diktafon v propisce nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Nejkvalitnější možný záznam

Více

ACCENT SOUND60 Uživatelský manuál

ACCENT SOUND60 Uživatelský manuál ACCENT SOUND60 Uživatelský manuál Brožura obsahuje důležité informace a návod k použití zařízení. Než začnete používat výrobek, důkladně si přečtěte obsah této brožury. Po přečtení ji uschovejte na bezpečném

Více

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska)

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska) Špionážní tužka s HD kamerou Manual (typ - propiska) Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu PŘEČTĚTE SI LASKAVĚ TENTO NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Více

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Uživatelský manuál Obsah: Příslušenství 2 Popis předního panelu 3 Popis dálkového ovládání 4 Použití dálkového ovládání 6 Zapojení sluchátek 7 Funkce paměťové karty

Více