Agenda. Propojte váš (IT) svět s cloudem. Úvod do Office365 Možné scénáře migrace Výhody Hybridního prostředí Požadavky Nasazení Co si zapamatovat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Agenda. Propojte váš (IT) svět s cloudem. Úvod do Office365 Možné scénáře migrace Výhody Hybridního prostředí Požadavky Nasazení Co si zapamatovat"

Transkript

1 Propojte váš (IT) svět s cloudem Martin Pavlis Microsoft MVP KPCS CZ, s.r.o. Agenda Úvod do Office365 Možné scénáře migrace Výhody Hybridního prostředí Požadavky Nasazení Co si zapamatovat

2 Martin Pavlis Agenda Úvod do Office365 Možné scénáře migrace Výhody Hybridního prostředí Požadavky Nasazení Co si zapamatovat Microsoft Office 365

3 Agenda Úvod do Office365 Možné scénáře migrace Výhody Hybridního prostředí Požadavky Nasazení Co si zapamatovat Plánování nasazení Exchange IMAP Lotus Notes Google Velká Střední Malá On-Premise SSO Cloud Hybrid Výhody Exchange sdílení DirSync Bulk Provisioning

4 IMAP migrace Jednorázová migrace Dlouhodobá migrace Hybrid Martin Pavlis Nové možnosti migrace Různé možnosti pro různé společnosti IMAP migrace Podporuje rozsáhlé ové systémy Migruje pouze (ne kalendář, kontakty, nebo úkoly) Jednorázová Exchange migrace Vhodné pro rychlou migraci v jednom kroku Nejsou vyžadovány žádné on-premise servery Dlouhodobá Exchange migrace Nejsou vyžadovány žádné on-premise servery Federace identit s on-premise Active Directory Hybridní scénář Správa uživatelů on-premise a online Umožňuje skrze obě prostředí např. sdílení kalendáře, snadnou migraci atd. Exchange 5.5 X Exchange 2000 X Exchange 2003 X X X X Exchange 2007 X X X X Exchange 2010 X X X Notes/Domino X GroupWise X Other X Dlouhodobá migrace vs. hybrid Feature Staged Hybrid Mail routing between on-premises and cloud (recipients on either side) Mail routing with shared namespace (if desired) on both sides Unified GAL Free/Busy and calendar sharing cross-premises Mailtips, messaging tracking, and mailbox search work cross-premises OWA Redirection cross-premise (single OWA URL for both on-premises and cloud) Exchange Online Archive Exchange Management Console used to manage cross-prem relationship & mailbox migrations Native mailbox move supports both onboarding and offboarding No outlook reconfiguration or OST resync required after mailbox migration Sdílení v rámci Exchange Přesun schránky Online Mailbox Move allows users to start logged into their mailbox while it is being moved to the cloud Secure Mail ensure s cross-premises are encrypted, and the internal auth headers are preserved Bezpečný přenos Centralized mailflow control, ensures that all routes inbound/outbound via On Premises

5 Agenda Úvod do Office365 Možné scénáře migrace Výhody Hybridního prostředí Požadavky Nasazení Co si zapamatovat Výhody hybridního prostředí Sdílení kalendářů a Free/Busy informací Při plánování schůzek a správě kalendářů vypadá a tváří se jako jedna organizace Funguje s jakýmkoli podporovaným Outlook klientem; veškerou práci zastane Exchange Server 2010 CAS server a Microsoft Federation Gateway a je pro klienta zcela transparentní

6 Výhody hybridního prostředí MailTipy Vypadá a tváří se jako jedna organizace se schopností rozlišit, zdali se jedná o interní vs. externí komunikaci Umožňuje Outlooku 2010 korektní reprezentaci mailtipů, např. různých limitů velikosti na skupinách, atd. Výhody hybridního prostředí Message Tracking Vypadá a tváří se jako jedna organizace Message tracking sleduje zprávy napříč on-premise a cloud prostředím Schopnost a úroveň trackingu u Exchange 2010 SP1 serverů bude identická, jako u standardní on-premise organizace (vysoká fidelity) Schopnost a úroveň trackingu u pre-2010 serverů bude opět identická, jako u standardní on-premise organizace (nízká fidelity)

7 Výhody hybridního prostředí Vyhledávání napříč schránkami Umožňuje oprávněné osobě zvolit pro vyhledávání jak onpremise tak cloud schránky Při výběru konkrétní schránky lze rozpoznat, o jakou schránku se jedná Výsledky vyhledávání jsou vráceny napříč všemi schránkami, bez ohledu na umístění schránky Výhody hybridního prostředí Přesměrování OWA Jedna URL adresa Umožňuje přístup do OWA skrze jednu URL adresu (nasměřován na on-premise CAS) Zajišťuje pohodlnou migraci schránek do a z cloudu, díky jednomu URL nezatěžuje koncové uživatele Jednodušší přihlášení do cloudu Přihlášení do cloudu může být výrazně vylepšeno přidáním doménového jména k obecnému URL cloudu a tím pro uživatele zjednodušit přihlašovací proces

8 Výhody hybridního prostředí Mailflow Hybrid přidává schopnost zachovat vnitřní organizační hlavičku Hybrid adds the ability to preserve internal organizational headers. Nejdůležitější je hlavička: Auth header Umožňuje pracovat se zprávami z cloudu jako s autentizovanými zprávami. To znamená, že zprávám důvěřujeme a máme možnost odesílatele ověřit v GALu Nastavená omezení pro příjemce musí být respektována Pokud je informace o odesílateli jsou zobrazeny v Outlooku, otevře se karta z GALy (ne jen SMTP adresa) Hybridní prostředí - shrnutí Umožňuje vaší on-premise a cloud organizaci spolupracovat jako jedno jediné prostředí Nabízí téměř shodné možnosti/zkušenosti, jako on-premise a v cloudu Úzká integrace mezi on-premise a cloud schránkami Migrace do a z cloudu je pro uživatele zcela transparentní Nepodporované funkce: Koexistence a delegovaná oprávnění práva jsou sice zmigrována, ale nefungují v momentě, kdy se obě schránky nenachází v jednom z prostředí Migrace Send As/Full Access oprávnění Multi-forest jako zdroj pouze single forest prostředí Veřejné složky

9 Správa hybridního prostředí pomocí GUI Připojení on-premise GUI do cloudu Poté, co nainstalujete on-premise Exchange Server 2010 SP1 a vyšší, můžete použít EMC GUI jak pro správu cloudu, tak pro mnoho konfiguračních kroků Hybridní migrace Administrator používá on-premise EMC konzolu - nejen pro správu přesunu schránek, ale i k dalších úkolům napříč (oběma) prostředím Poznámka: Před přesunem schránky do cloudu není nutné ji nejprve přesunout na Exchange 2010 Dirsync udržuje synchronizovaný GAL i po přesunu schránek Exchange Server 2010 CAS Migrace poštovních schránek Exchange Server 2003 Exchange Server 2007 Exchange Server 2010 SP1

10 Hybridní migrace Přesun schránky Přesun schránky mezi prostředími pomocí průvodce EMC GUI Remote Move Díky ADFS není při přesunu schránky po uživatelích vyžadováno žádné další přihlášení a díky tomu je možné kdykoli schránku přesunout do a z cloudu Správa příjemců v hybridním prostředím Exchange Management Console Správa příjemců by měla být prováděna pomocí EMC 2010 SP1 a vyšší Objekty by měly být vytvářeny skrz on-premise node Všechny politiky (např. politiky pro OWA) by měly být přiřazeny skrze cloud node

11 Správa příjemců v hybridním prostředím Mapování objektů On-premise objekt Exchange Online příjemce Detaily Mailbox Mailuser Pokud Exchange Online zjistí, že existuje on-premise schránka, vytvoří v cloudu objekt Mailuser Mailuser Mailuser Plně synchronizován Remote Mailbox Mailbox Schránka je automaticky založena s 30ti denní licenční periodou AD User (non mail enabled) Není synchronizován Uživatel bez schránky není synchronizován. Zástupný objekt je viditelný pomocí PowerShellu On Premises Object Exchange Online Recipient Detaily Mail enabled contact or AD contact (non mail enabled) Mail enabled group (distribution or security group) Mail enabled contact Mail enabled group Mail enabled uživatelé a AD kontakty jsou synchronizovány tak jak jsou Mail enabled skupiny jsou do Exchange Online synchronizovány. Typ skupiny (sec/dis) zůstane zachován Non mail enabled security group Není synchronizován Skupiny, které nejsou mail enabled nejsou v Exchange Online podporovány a proto se nesynchronizují Agenda Úvod do Office365 Možné scénáře migrace Výhody Hybridního prostředí Požadavky Nasazení Co si zapamatovat

12 Serverové role Dvě povinné serverové role: Office 365 Active Directory synchronizace Exchange Server 2010 SP1 CAS/Hub* Jedna volitelná role: Active Directory Federation Services Office 365 Directory Sync Unified Global Address List AD FS Exchange Server 2010 SP1 CAS/Hub * MBX role je vyžadována pro podporu Veřejných Složek a jejich Free/Busy informací na Exchange 2003 Agenda Úvod do Office365 Možné scénáře migrace Výhody Hybridního prostředí Požadavky Nasazení Co si zapamatovat

13 Exchange Deployment Assistant Exchange Deployment Assistant Podpora pro konfiguraci hybridního prostředí s Exchange Server 2003, nebo 2007 Pro Exchange Server 2010 je vyžadován SP1 nebo novější Nastavení hybridního řešení Krok 1 konfigurační kroky na straně Office 365 Krok Detaily Vyžadováno/ Doporučeno Registrace domény v Office 365 Registrace primární SMTP domény v Office 365 Vyžadováno Federovaná identita Konfigurace DirSync On-premise ADFS servery umožňují onpremise (jedné) identitě být používána pro cloud autentizaci Proces na straně on-premise synchronizuje Active Directory/GAL s cloudem Doporučeno Vyžadováno

14 Nastavení hybridního řešení Krok 2 konfigurace v Exchange organizaci Krok Detaily Vyžadováno/ Doporučeno Nainstalujte on-premise Exchange Server 2010 SP1 Je vyžadován on-premise Exchange Server 2010 SP1 CAS/Hub server (v některých scénářích je nutná i MBX role) Vyžadováno Nakonfigurujte cloud Autodiscover DNS záznam Vypublikujte MRS Proxy Nasaďte konfigurační politiky v cloudu Umožňuje (autodiscover) nakonfigurovaným on-premise Outlook klientům přesměrování do cloudu bez dalších zásahů Umožňuje službě Exchange Online Mailbox Replication Service připojení k Exchange on-promise prostředí a přesun do cloudu Založte v cloudu politiky, které budou odpovídat těm v on-premise (např. ActiveSync, OWA politiky, atd.) Vyžadováno Vyžadováno Doporučeno Nastavte v cloudu RBAC Vytvořte/upravte nastavení Role Based Access Control (RBAC) v cloudu tak, aby odpovídalo on-premise RBAC konfiguraci Doporučeno Nastavte Federation Trust / Org Relationship Federated Sharing Nastavte prostředí pro federaci namespace. To umožňuje: Free/Busy, sdílení kalendářů Přesměrování OWA (jednotné URL) Doporučeno Nastavte mail routing Mailtipy Message Tracking Prohledávání schránek Archivace Nastavte (napříč) mail routing. Díky tomu zajistíte správné fungování anti-spam/header zpracování pro zasílání zpráv mezi on-premise a cloudem Doporučeno Title and content Exchange Federation Trust Vytvořte Exchange Federation Trust s MFG pomocí unikátního namespace, např. exchangefederace.kpcs.cz On Premises AD Forest Microsoft Federation Gateway (MFG) MSO ID Automatický vztah důvěry mezi Exchange Online a MFG Exchange Online Exchange 2010 CAS/ HUB Server Vztah on-premise organizace s online.kpcs.cz Vztah Exchange Online organizace s kpcs.cz

15 Title and content Vytvoření bezpečných mail konektorů Vytvořte Exchange Send konektor Vytvořte FOPE příchozí konektor On Premises AD Forest FOPE Remote Domains definují použití interních hlaviček Exchange 2010 CAS/ HUB Server Vytvořte FOPE odchozí konektor Exchange Online Vytvořte Exchange příchozí konektor Remote Domains definují použití interních hlaviček Jaké jsou novinky v Exchange 2010 SP2? Nový průvodce pro hybridní konfiguraci Exchange federation trust Organization relationships Před-SP2: potřeba zhruba 50 kroků Remote domains/accepted domains address policies SP2: nyní potřeba jen 6 kroků! Send/Receive connector Forefront inbound/outbound connectors Message Replication Service Proxy Kontrola prostředí (např. Office365 Active Directory Sync, Exchange certifikáty, registrované domény, atd ) Nové PowerShell cmdlety New/Get/Set/Update-HybridConfiguration Vylepšení na straně namespace Odstraňuje požadavky na unikátní namespace Poskytuje každému zákazníkovi koexistenční doménu, pro každé hybridní prostředí online.kpcs.cz bude kpcs.mail.onmicrosoft.com

16 DEMO Název DEMO Správa DNS Ověření domény

17 Správa DNS - Ověření domény Správa DNS - Ověření domény

18 Správa DNS - Přidání domény Správa DNS - Přidání domény

19 Správa identit DirSync Správa identit DirSync

20 Správa identit DirSync Správa identit DirSync

21 Správa identit DirSync Správa identit DirSync

22 Správa identit DirSync Správa identit DirSync

23 Správa identit DirSync Federace instalace AD FS serveru

24 Federace instalace AD FS serveru Federace instalace AD FS serveru

25 Federace instalace AD FS serveru Federace instalace AD FS serveru

26 Federace instalace AD FS serveru Federace instalace AD FS serveru

27 Federace instalace AD FS serveru Federace instalace AD FS serveru

28 Federace instalace AD FS serveru Federace instalace Sign-in Assistant

29 Federace Nástroj pro správu federace identit Federace Nástroj pro správu federace identit

30 Federace Nástroj pro správu federace identit Federace Nástroj pro správu federace identit

31 Federace Nástroj pro správu federace identit Aktivace uživatelů / licencí

32 Aktivace uživatelských licencí Aktivace uživatelských licencí

33 Aktivace uživatelských licencí Konfigurace Exchange

34 Konfigurace Exchange Konfigurace Exchange

35 Konfigurace Exchange Konfigurace Exchange

36 Konfigurace Exchange Konfigurace Exchange

37 Konfigurace Exchange Konfigurace Exchange

38 Konfigurace Exchange Konfigurace Exchange

39 Konfigurace Exchange Agenda Úvod do Office365 Možné scénáře migrace Výhody Hybridního prostředí Požadavky Nasazení Co si zapamatovat

40 Co si zapamatovat Office365 je tady a je třeba s ním počítat! Přemýšlejte o nasazení hybridního (test) prostředí Pro nastartování migrace je potřeba cca 1-2MD Velmi snadný přesun schránky VY rozhodujete o tom, co chcete zmigrovat Microsoft se zavázal k budoucím verzím, vývoji..!!!!! A ano, pořád potřebujeme Exchange Admins!!!!! Školení této oblasti naleznete v nabídce Počítačové školy Gopas na Každý odevzdaný dotazník bude v místě registrace odměněn tričkem s hlavou plnou vědomostí. Vaše spokojenost je pro nás vždy na prvním místě.

Microsoft Office 365. Správa identit & synchronizace identit

Microsoft Office 365. Správa identit & synchronizace identit Microsoft Office 365 Správa identit & synchronizace identit Agenda Možnosti správy identit Architektura a možnosti Federovaná autentifikace Scénáře nasazení Funkce Office 365 - Identity Password policy

Více

Doporučená nastavení Microsoft Exchange Serveru 2010

Doporučená nastavení Microsoft Exchange Serveru 2010 Doporučená nastavení Microsoft Exchange Serveru 2010 Autoři: Martin Pavlis Microsoft MVP, IT Senior konzultant KPCS CZ, s.r.o. Miroslav Knotek Microsoft MVP, IT Senior konzultant KPCS CZ, s.r.o. www.microsoft.cz/exchange/2010

Více

9:00 9:20Skype for Business jako milník v komunikaci Microsoft, David Šosty

9:00 9:20Skype for Business jako milník v komunikaci Microsoft, David Šosty Začátek Konec Název Přednášející 9:00 9:20Skype for Business jako milník v komunikaci Microsoft, David Šosty 9:20 10:30Novinky ve Skype for Business - on-premise nasazení KPCS, Marian Henč 10:30 10:45přestávka

Více

KAPITOLA 6. Přenos zpráv a architektura směrování v Exchange 2007

KAPITOLA 6. Přenos zpráv a architektura směrování v Exchange 2007 KAPITOLA 6 Správa serverové role V této kapitole: Přenos zpráv a architektura směrování v Exchange 2007 Správa serverové role Správa velikosti zpráv a limitu počtu příjemců Sledování zpráv v Exchange Serveru

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

Microsoft Office 365 Informační list

Microsoft Office 365 Informační list Microsoft Office 365 Informační list Microsoft Office 365: práce prakticky kdykoli a kdekoli Vaši zaměstnanci potřebují zůstat ve spojení a mít možnost spolupráce bez ohledu na to, zda se právě nacházejí

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1 1 1 Příručka administrátora Kerio Technologies 1 1 2 2 C 2001-2003 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 13. 6. 2003 Aktuální verze produktu: Kerio MailServer 5.6.3. Změny vyhrazeny.

Více

Obsah. ESET Endpoint Security ESET Endpoint Antivirus. ESET Remote Administrator

Obsah. ESET Endpoint Security ESET Endpoint Antivirus. ESET Remote Administrator ESET Obsah ESET Endpoint Security ESET Endpoint Antivirus 1. Řada Endpoint Solutions 4 2. Rozdíl mezi produkty 3. Technologie ThreatSense 4. Nastavení skenovacího jádra ThreatSense 6 5. Uživatelské rozhraní

Více

Správa dat a skupin dostupnosti databáze

Správa dat a skupin dostupnosti databáze KAPITOLA 9 Správa dat a skupin dostupnosti databáze Procházení úložiště informací................................ 311 Vytváření a správa skupin dostupnosti databáze................. 320 Indexování obsahu........................................

Více

Cloudové služby v chodu organizace

Cloudové služby v chodu organizace Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Cloudové služby v chodu organizace Bakalářská práce Jan Fuxa Vedoucí práce: Ing. Jiří Jelínek, CSc. České Budějovice 2013 Bibliografické

Více

Rychlý úvod do nastavení

Rychlý úvod do nastavení IceWarp server 10 Rychlý úvod do nastavení Version 10 Printed on 29 November, 2009 1 K A P I T O L A 1 Smyslem tohoto textu je pomoci uživatelům, kteří se s programem IceWarp server setkávají poprvé,

Více

Skype for Business 2015 neboli nová verze Lync

Skype for Business 2015 neboli nová verze Lync Gold partner: Generální partner: Skype for Business 2015 neboli nová verze Lync Marian Henč Konzultant UC Marian.Henc@outlook.com Agenda Úvod Novinky Nové role (VIS, CQD) Vylepšené možnosti správy (Upgrade,

Více

Technicko - technologická charakteristika Národního elektronického nástroje (NEN)

Technicko - technologická charakteristika Národního elektronického nástroje (NEN) Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Technicko - technologická charakteristika Národního elektronického nástroje (NEN) Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 1 z 43 Obsah 1 Účel dokumentu...4 2 Přehled

Více

Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace

Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace Services of Windows Server 2008 and their configuration Zdeněk Habrman Bakalářská práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2011

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Projekt podnikové mobility

Projekt podnikové mobility Projekt podnikové mobility Cortado Corporate Server Jedno řešení pro firemní mobilitu IGNUM Telekomunikace s.r.o. Cortado Corporate Server Bezkonkurenční all-in-one řešení zahrnuje mobilní zařízení a správu

Více

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o. ESET Remote Administrator 6 byl vyvinut

Více

Cisco Unified Communications CISCO APPLICATIONS

Cisco Unified Communications CISCO APPLICATIONS Cisco Unified Communications CISCO APPLICATIONS Podniková řešení pro snadnější a efektivnější komunikaci David Pátek david.patek@alefnula.com 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public

Více

Čo prichádza po Windows Server 2003 koniec podpory a migrácie na Windows Server 2012 R2. Lukáš Brázda MCT, MCSA, MCSE lukas@brazda.

Čo prichádza po Windows Server 2003 koniec podpory a migrácie na Windows Server 2012 R2. Lukáš Brázda MCT, MCSA, MCSE lukas@brazda. Čo prichádza po Windows Server 2003 koniec podpory a migrácie na Windows Server 2012 R2 Lukáš Brázda MCT, MCSA, MCSE lukas@brazda.org Obsah přednášky Úvod Příprava migrace Migrační postupy a nástroje Úvod

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka uživatele Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál je uživatelskou příručkou k produktu Kerio Connect 7.4. Změny vyhrazeny. Aktuální

Více

Příručka správce Admin Guide

Příručka správce Admin Guide Admin Guide Obsah 1. Co je Long-Term Docs Server... 5 1.1. Obecné vlastnosti Long-Term Docs Server... 5 1.2. Charakteristické prvky verze Long-Term Docs Server... 5 1.2.1. Dlouhodobá ověřitelnost dokumentů

Více

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi 1. Informace o dokumentu Název: Nápověda AreaGuard Neo Soubor: Napoveda_AGNeo.pdf 1.1. Revize nápovědy Verze Změny Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda,

Více

KAPITOLA 17. Správa služby Active Directory

KAPITOLA 17. Správa služby Active Directory KAPITOLA 17 Správa služby Active Directory Po dokončení instalace a počáteční konfiguraci vašeho prostředí služby Active Directory zjistíte, že se vaše pracovní vytížení podstatně snížilo. Je-li služba

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL MICROSOFT ČESKÁ REPUBLIKA ČERVENEC 2005 OBSAH Úvod a určení dokumentu...1 Koncepce

Více

WinProxy 1.5.x. Uživatelská příručka

WinProxy 1.5.x. Uživatelská příručka WinProxy 1.5.x - Uživatelská příručka Stránka č. 1 z 26 WinProxy 1.5.x Uživatelská příručka poslední úprava 15. 10. 2001 1996,2001 Martin Viktora, Martin Rubáš, Tomáš Hnetila Autentifikace uživatelů a

Více

NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ. Office 365 pro vaši firmu

NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ. Office 365 pro vaši firmu NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ Office 365 pro vaši firmu JAK MÍT SVOU KANCELÁŘ NEUSTÁLE U SEBE A JEŠTĚ UŠETŘIT Moderní technologie byly

Více

86 ZÁŘÍ 2013 Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem

86 ZÁŘÍ 2013 Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem magazín zákazníků společnosti DAQUAS S O F T W A R O V Ý ZÁŘÍ Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem Windows Windows Server R System Center R SQL Server MSDN SAM This song says No matter who

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více