Doporučená nastavení Microsoft Exchange Serveru 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doporučená nastavení Microsoft Exchange Serveru 2010"

Transkript

1 Doporučená nastavení Microsoft Exchange Serveru 2010 Autoři: Martin Pavlis Microsoft MVP, IT Senior konzultant KPCS CZ, s.r.o. Miroslav Knotek Microsoft MVP, IT Senior konzultant KPCS CZ, s.r.o. 1

2 Obsah 1. Úvod Instalace Exchange Server Vložení čísla Product Key Založení databází pro poštovní schránky a jejich konfigurace Založení nové databáze pro poštovní schránky Konfigurace databáze pro poštovní schránky Přesun schránek mezi databázemi Exchange Doménová jména a práce s nimi Akceptované domény Automatické nastavení SMTP adres na poštovních schránkách Ruční nastavení SMTP adres na poštovních schránkách Nastavení odesílání a přijímání poštovních zpráv Odesílání poštovních zpráv Přijímání poštovních zpráv Nastavení antispamových funkcí Podmínky pro využití antispamových funkcí Filtrování dle připojení (Connection filtering) Konfigurace IP adres interních SMTP serverů Konfigurace RBL (real-time block list) Konfigurace IP Allow List Služba Sender Reputation Filtrování dle odesílatele (Sender filtering) Filtrování dle příjemce (Recipient filtering) Filtrování dle Sender ID (SenderID filtering) Filtrování dle obsahu (Content filtering) Nastavení akce Konfigurace povolených a blokovaných slov Specifikace výjimek pro konkrétní uživatele Nastavení vlastního textu NDR při zamítnutí zprávy Vybrané tipy pro optimalizaci antispamu Premium Antispam SafeList Aggregation Individuální nastavení SCL akcí pro konkrétní schránku Whitelisting domény nebo adresy odesílatele Certifikáty a práce s nimi Nastavení služeb Client Access Server role Autodiscover Outlook Web App (OWA) Nastavení Exchange ActiveSync Nastavení Outlook Anywhere Vybrané novinky Exchange MailTips Nastavení obrázků pro Exchange schránky Nastavení kompatibility s klienty Microsoft Office Outlook Import/Export dat z/do PST souborů Microsoft Exchange Best Practices Analyzer Microsoft Exchange Remote Connectivity Analyzer Vysoká dostupnost v Microsoft Exchange Server Database Availability Group Síťový rozklad zátěže Závěr

3 1. Úvod Microsoft Exchange Server 2010 je hned po své instalaci téměř připraven na nasazení do produkčního prostředí. Nicméně i tak je potřeba několika dalších konfiguračních zásahů ze strany administrátora, aby prostředí Exchange splňovalo naše představy o kvalitním poštovním serveru, který pomáhá zvyšovat produktivitu jeho uživatelů. Cílem tohoto článku je popsat konfigurační kroky doporučené pro základní nastavení Exchange Server Většina kroků popsaných dále se dá s úspěchem použít na jakékoli Exchange instalaci, v jakékoli firmě nezáleží tedy na tom kolika Exchange servery disponujete, doporučení jsou univerzální. Své si v dokumentu tedy jistě najde nejen správce Exchange v malé firmě, ale také administrátor spravující vysoce dostupné prostředí. Pro toho, kdo se zajímá o nastavení vysoké dostupnosti je pro tyto účely v dokumentu speciální část, které se právě této problematice věnuje. 2. Instalace Exchange Server 2010 Instalace Exchange Server 2010 je poměrně jednoduchá a její popis není součástí tohoto dokumentu. Nicméně na internetových stánkách Microsoftu existuje celá řada velmi mocných pomocníků. Nejedná se pouze o nápovědu Exchange jako v minulosti, ale také o velmi kvalitní interaktivní nástroje, které vás celým krok po kroku provedou procesem instalace Exchange do vašeho prostředí. Exchange Server Deployment Assistant»» Jedná se o nejmodernější online nástroj z dílny Microsoftu, který na základě několika otázek vygeneruje postup, kterým postupujete krok po kroku a splňujete tak nejprve nezbytné podmínky pro instalaci Exchange Server 2010 a následně i samotné instalace Exchange»» Link: Nápověda Exchange Server 2010, instalační část»» Link: MSTV.cz video s komentářem v češtině Exchange Server 2010 instalace rolí»» Link: Úvod 3

4 3. Vložení čísla Product Key Po instalaci Exchange serveru 2010 není server zalicencován. Toto slouží k využití instalace např. na zkušební/ testovací server. Zkušební verze vyprší 120 dnů od data instalace. Takovýto server je vždy v edici Standard a nelze u něj požadovat podporu služeb společnosti Microsoft. Máte-li v Exchange organizaci servery, které nemají vložen Product Key, vždy při spuštění Exchange Management konzoly vám bude zobrazen seznam všech Exchange 2010 serverů bez licence a počet dní, které zbývají do vypršení zkušební verze. Pokud zkušební lhůta již vypršela, zobrazuje se varování pro každý takový server. Obrázek 1: Seznam nezalicencovaných serverů Vložení Product Key provedeme pomocí následujícího postupu: 1. Exchange Management konzola (dále EMC): sekce Server Configuration 2. Vybereme server, který nemá vložen Product Key (má odlišnou ikonu) 3. Spustíme průvodce pro vložení Product Key a vložíme licenční číslo Obrázek 2: Vložení Product Key Po dokončení průvodce je nutné restartovat službu Microsoft Exchange Information Store. V závislosti na Product Key, který jste zadali, bude provedena změna edice serveru buď na Standard Edition, nebo na Enterprise Edition a jsou aktualizována veškerá potřebná nastavení. 4 Vložení čísla Product Key

5 4. Založení databází pro poštovní schránky a jejich konfigurace Hned po instalaci Exchange Serveru v roli Mailbox Server máme na tomto serveru k dispozici jednu databázi pro poštovní schránky. Zdali na něm máme i databázi pro veřejné složky záleží na tom, zdali jsme při instalaci vybrali podporu pro klienty starší než Outlook 2007, či nikoli. Pokud ano, je databáze s Veřejnými složkami nezbytná starší klienti ji potřebují ke svému chodu. V edici Standard máme možnost pro poštovní schránky založit 5 databází, v edici Enterprise potom až 100. Databáze nemají žádnou pevně omezenou velikost ( jak tomu bylo u verze Exchange Server 2003 a starší). Databáze zakládáme podle následujících pravidel: Potřebujeme sjednotit více schránek se stejným nastavením (např. velikost schránky) každá databáze má své vlastnosti a tyto se automaticky aplikují na všechny schránky, které se v databázi nacházejí Více databází znamená možnost tyto databáze uložit na různé disky a tím optimalizovat výkon a bezpečnost dat V případě poškození databáze, není mimo provoz cela firma, ale jen ta část uživatelů, která v ní měla schránku Je doporučeno, aby velikost databází nepřesáhla určitou rozumnou velikost vzhledem k následné správě, zálohování, atd. Je jistě lepší mít více menších databází, než jednu obrovskou, se kterou je problém cokoli udělat. Jako příklad může posloužit situace, kdy chceme databázi obnovit ze zálohy 50GB se obnovuje rychleji a jednodušeji, než např. 500 GB. Různých doporučení je mnoho a v zásadě platí, že správci Exchange se většinou řídí vlastními zkušenostmi, případně jsou omezeni hardwarovými možnostmi serveru. Pokud chcete postupovat podle doporučení společnosti Microsoft, doporučuji používat následující Excel aplikaci, která vám s rozdělením a návrhem databází pomůže. Exchange 2010 Mailbox Server Role Requirements Calculator»» Link: 4.1 Založení nové databáze pro poštovní schránky Založení nové databáze pro poštovní schránky provedeme pomocí následujícího postupu: 1. EMC: Organization Configuration -> Mailbox -> New Mailbox Database 2. V průvodci vyplníme jméno databáze (nově musí být unikátní v celé Exchange organizaci), Mailbox server na kterém se budu nacházet a umístění databáze a transakčních logů na disku Obrázek 3: Založení nové databáze pro poštovní schránky Založení databází pro poštovní schránky a jejich konfigurace 5

6 4.2 Konfigurace databáze pro poštovní schránky Konfigurace databáze pro poštovní schránky provedeme pomocí následujícího postupu: 1. EMC: Organization Configuration -> Mailbox -> vybereme databázi, kterou chceme nastavit a vyvoláme její vlastnosti 2. Na záložce Maintenance zvolíme čas, kdy se má dělat údržba databáze tak, aby tento čas nebyl shodný s dobou, v níž probíhá zálohování, nebo skenování antivirem 3. Na záložce Limits nastavíme požadované limity schránek, které budou v této databázi umístěny. Kromě toho také nastavíme to, jak dlouho bude databáze držet smazané položky v Dumpsteru odkud si je uživatelé mohou sami obnovit (v programu Outlook volba Obnovit odstraněné položky ) Obrázek 4: Konfigurace databáze pro poštovní schránky 6 Založení databází pro poštovní schránky a jejich konfigurace

7 4.3 Přesun schránek mezi databázemi Exchange Po vytvoření požadovaných databází, je možné poštovní schránky uživatelů mezi těmito databázemi libovolně přesouvat a tím optimalizovat rozložení schránek napříč celou organizací. Od verze Exchange Server 2010 je díky online přesunu dat tuto operaci možné dělat i během pracovní doby, schránka je po celou dobu přesunu pro uživatele dostupná. Po dokončení přesunu je uživatel pouze vyzván k tomu, aby restartoval aplikaci Microsoft Office Outlook. 1. EMC: Recipient Configuration -> Mailbox -> Označíme schránku, kterou chceme přesouvat a spustíme průvodce New Local Move Request 2. Vybereme databázi, do které má být schránka přesunuta, a rozhodujeme o tom, zdali se má schránka přesunout i v případě, že v ní jsou obsažena poškozená data (zastavit přesun, nepřesouvat pouze chybné položky) 3. V sekci Recipient Configuration -> Move Request můžeme sledovat stav přesouvaných schránek Obrázek 5: Přesun poštovní schránky Založení databází pro poštovní schránky a jejich konfigurace 7

8 5. Doménová jména a práce s nimi Jakmile máme připraveny databáze a v nich rozmístěné uživatelské schránky, je potřeba začít přemýšlet o posílání a přijímání poštovních zpráv. Protože Exchange server přijímá skrze SMTP protokol všechno, co se mu snaží kdokoli z internetu doručit (!), je potřeba toto přijímání omezit pouze na ty domény, které chceme ve firmě používat. 5.1 Akceptované domény Nastavení domén, za které chceme, aby náš Exchange server přijímal poštovní zprávy, provedeme pomocí následujícího postupu: 1. EMC: Organization Configuration -> Hub Transport -> Accepted Domains -> spustíme průvodce New Accepted Domain 2. Zadáme doménové jméno a vybereme, zdali y budou v Exchange serveru končit, nebo se budou předávat na další poštovní server (uvnitř internal relay, nebo externet external relay) Obrázek 6: Akceptované domény Domén můžeme přidat tolik, kolik jich naše společnost vlastní (bez omezení) v případě více domén dochází k přijímání poštovních zpráv do všech vyjmenovaných. 8 Doménová jména a práce s nimi

9 5.2 Automatické nastavení SMTP adres na poštovních schránkách Abychom nemuseli na každé schránce ručně nastavovat SMTP alias (poštovní adresu), můžeme jejich vytváření zautomatizovat pomocí adresních politik, které se aplikují na poštovní schránky a automaticky na nich vytváří potřebné adresy. Nastavení adres, které chceme aplikovat na naše schránky, provedeme pomocí následujícího postupu: 1. EMC: Organization Configuration -> Hub Transport -> Address Policies -> spustíme průvodce New Address Policy 2. Vybereme, na které schránky chceme tuto politiku aplikovat. Filtrování schránek může být na základě konkrétního atributu, či v jaké organizační jednotce, či doméně Active Directory se uživatel nachází 3. Následně vybíráme, jaké adresy chceme na schránky aplikovat. Průvodce nám pomůže vybrat z nejčastějších typů adres a domén, které jsme již dříve v Exchange organizaci vydefinovali. Adres může být na schránku aplikováno víc, ale jen jedna je označena jako primární uživatel může na všech adresách zprávy přijímat, ale odesílat pouze z té, která je nastavena jako primární ( Set at Reply ) Obrázek 7: Address Policy Doménová jména a práce s nimi 9

10 5.3 Ruční nastavení SMTP adres na poštovních schránkách Při správně adres na poštovních schránkách dochází i k tomu, že je potřeba na konkrétní schránce nastavit adresu jinou, než je uvedeno v adresních politikách výjimku. Vytvoření výjimky provedeme pomocí následujícího postupu: 1. EMC: Recipient Configuration -> Mailbox -> Označíme schránku, které chceme nastavit speciální adresu a vyvoláme její vlastnosti 2. Na záložce Addresses nejprve v dolní části vypneme aplikování centrálních politik a následně přidáme, smažeme, či jakkoli jinak upravíme adresy dle požadavku Obrázek 8: Ruční zadání ové adresy Nezapomeňte za každou doménu, kterou vlastníte, přidat na jednu schránku alias postmaster tato adresa je používána v situacích, kdy vás např. externí subjekt chce upozornit, že váš poštovní server byl umístěn na black list, atd. Tato adresa je tedy důležitá a měla by být monitorována. 10 Doménová jména a práce s nimi

11 6. Nastavení odesílání a přijímání poštovních zpráv Abychom mohli v rámci Exchange organizace posílat a přijímat poštovní zprávy, je potřeba provést několik nastavení. 6.1 Odesílání poštovních zpráv Pro odesílání poštovních zpráv je nutné, aby ve firmě existoval jeden, nebo více konektorů (Send Connector). Pokud je v Exchange organizaci nainstalována role Edge, není nutné konektory zakládat k tomu dojde automaticky, pouze je nakonfigurovat. Pokud se v organizaci žádný Exchange v roli Edge nenalézá, je nezbytné potřebný konektor vytvořit ručně. Vytvoření konektoru pro odesílání zpráv provedeme pomocí následujícího postupu: 1. EMC: Organization Configuration -> Hub Transport -> Send Connectors a zde spustíme průvodce New Send Connector 2. Konektor pojmenujeme, vybereme jeho určení (Internet) a na další obrazovce nastavíme domény, do kterých bude tento konektor doručovat zprávy. Pokud budeme tímto konektorem odesílat zprávy do celého intetnetu, uvedeme v sekci SMTP znak * (hvězdička) 3. Nastavíme, jakým způsobem bude Exchange vyhledávat cílový sever (pravděpodobně pomocí DNS) 4. V posledním kroku vybereme, který Exchange server v naší organizaci bude díky tomuto konektoru y odesílat do internetu. Pokud serverů vybereme víc, použije se vždy ten, který je při odesílání nejvýhodnější (nejmenší počet zprávy předání mezi servery) Obrázek 9: Nový Send konektor Pokud je ve vaší organizaci více Exchange serverů, které mohou odesílat poštovní zprávy, může v organizaci existovat také více konektorů. Jejich priorita se určuje váhou (cost) čím nižší číslo, tím vyšší priorita. Dá se tím docílit např. toho, že když je primární server zodpovědný za odesílání zpráv do internetu nedostupný, zpráva se automaticky pošle přes další sever. Konektory je po vytvoření nutné vždy správně nastavit, jinak riskujeme odmítání poštovních zpráv antispamovými filtry. Konektory pro odesílání zpráv nastavíme pomocí následujícího postupu: 1. EMC: Organization Configuration -> Hub Transport -> Send Connectors a zde vyvoláme jeho vlastnosti 2. Na záložce General zapneme logování SMTP (pokud o něj máme zájem doporučuji) a následně vyplníme jméno, kterým se bude Exchange při předávání zpráv tímto konektorem hlásit, případně maximální velikost přijímané zprávy Nastavení odesílání a přijímání poštovních zpráv 11

12 Obrázek 10: Nastavení Send konektoru Vyplnění správného jména je klíčové pro správné fungování odesílání zpráv. Musí zde být uvedeno jméno, které se shoduje se jménem, které nám při překladu vrací DNS PTR záznam. Jako příklad uvedu adresu , pod kterou je vidět odchozí SMTP komunikace. Tato IP adresa má k sobě navázán DNS PTR záznam .exchange4u.cz, tedy přesně to samé jméno, které mám uvedeno v konektoru. Pokud by se toto neshodovalo, potom se jedná o problém, který bývá dost často antispamovými nástroji vyhodnocován jako potencionální problém a zprávy z vašich serverů budou mnohem častěji končit v antispam karanténách. Typickým příkladem je situace, kdy je k IP adrese přiřazeno servisní jméno poskytovatele připojení. Nezapomínejte na to, že zatímco DNS jméno si můžete koupit a patří vám, IP adresu máte vždy pronajatu od poskytovatele připojení. Takže to on musí na základě vaší žádosti vytvořit DNS PTR záznam požadovaného tvaru. 6.2 Přijímání poštovních zpráv Pro správné přijímání poštovních zpráv je nejprve nutné v každé DNS zóně za kterou chcete zprávy přijímat vytvořit DNS MX záznam. Tento musí být nasměrován na ten Exchange, který je vypublikován má otevřenu SMTP komunikaci do internetu. O přijímání ů v Exchange se starají Receive konektory, které se nastavují na každém serveru. Konektory pro přijímání zpráv nastavíme pomocí následujícího postupu: 1. EMC: Server Configuration -> Hub Transport -> kde nejprve v horní části označíme server, který přijímá zprávy z internetu, a následně v dolní části vyberme vlastnosti konektoru, který chceme nastavit 2. Pokud nemáme klienty POP/IMAP, kteří pro odesílání zpráv používají SMTP, můžeme konektor Client XXX smazat 12 Nastavení odesílání a přijímání poštovních zpráv

13 3. 4. Na záložce General opět vyplňujeme jméno z DNS PTR záznamu, pod kterým je tento Exchange server vidět z internetu a případně nastavíme možnosti logování komunikace a omezení maximální velikosti příchozích zpráv Pro příjem zpráv z internetu je nutné na záložce Permission Groups zapnout volbu Anonymous Users Doporučené nastavení pro DNS zónu a Exchange Server: Obrázek 11: Nastavení Receive konektoru Zone Type Name Value kpcs.cz A kpcs.cz MX .exchange4u.cz kpcs.cz TXT v=spf1 ip4: mx mx: .exchange4u.cz ~all kpcs.cz SRV _autodiscover._tcp exchange4u.cz Z tabulky je možné vyčíst: y mají být posílány díky MX záznamu na adresu SMTP serveru .exchange4u.cz Antispam ochrana SenderID je nastavena tak, že y z domény kpcs.cz může odesílat pouze IP adresa a jméno serveru .exchange4u.cz. Více se dozvíte na této stránce, kde je i průvodce vytvořením tohoto záznamu: Klienti, kteří podporují automatickou konfiguraci pomocí Autodiscover (Outlook 2007 SP1 a vyšší, Windows Mobile 6.1 a vyšší) si mohou na serveru .exchange4u.cz stáhnout potřebnou konfiguraci klienta Nastavení odesílání a přijímání poštovních zpráv 13

14 7. Nastavení antispamových funkcí Microsoft Exchange Server 2010 obsahuje širokou škálu antispamových funkcí. Správným nastavením těchto technologií organizace všech velikostí získávají velmi mocný nástroj v boji s nevyžádanou poštou, což se odráží ve vyšší produktivitě práce uživatelů elektronické pošty. 7.1 Podmínky pro využití antispamových funkcí Ochrana proti nevyžádané poště je rozdělena podle způsobu fungování do jednotlivých, tzv. antispam agentů. Každý agent má své vlastní unikátní nastavení, každý antispamový agent může být také bez ohledu na stav ostatních agentů vypnut či naopak zapnut. Antispamoví agenti jsou ve výchozím nastavení automaticky instalováni pouze v rámci volitelné role Edge. Pokud v Exchange organizaci tato role chybí, je možné a podporované doinstalování agentů na serveru v roli Hub Transport pomocí následujícího postupu: 1. Přihlásíme se na Hub Transport server 2. Start -> Programy -> Microsoft Exchange Server > Exchange Management Shell (EMS) 3. Spustíme příkaz Install-AntispamAgents.ps1 5. Provedeme restart služby Microsoft Exchange Transport 7.2 Filtrování dle připojení (Connection filtering) Tento způsob ochrany je založen na důvěryhodnosti IP adresy serveru, který elektronickou poštu odesílá. Nastavení se skládá z následujících kroků: Konfigurace IP adres interních SMTP serverů V případě, že před Exchange serverem s instalovaným Connection filtering nebo Sender ID agentem existují další interní SMTP servery, je potřeba IP adresy těchto serverů uvést v nastavení: 1. EMC (Exchange Management Console): Organization Configuration -> Hub Transport -> Global Settings -> Transport Settings -> Message Delivery Obrázek 12: Konfigurace interních SMTP serverů 14 Nastavení antispamových funkcí

15 7.2.2 Konfigurace RBL (real-time block list) Na Internetu existuje celá řada placených i neplacených služeb, které vedou evidenci důvěryhodných či naopak rizikových IP adres z hlediska rozesílání spamu. Tuto službu může náš Exchange Server dotazovat pro ověření IP adresy příchozího SMTP připojení. Je doporučeno vybrat 2 3 poskytovatele s vysokou reputací a garantovaným SLA. Pokud počet dotazů nepřesáhne dotazů denně, je možné pro úvodní nastavení použít například široce využívaný RBL zen.spamhaus.org. Vlastní nastavení pak provedeme: V EMC: Organization Configuration -> Hub Transport -> Anti-Spam -> IP Block List Providers dle následujícího obrázku: Obrázek 13: Nastavení RBL Konfigurace IP Allow List Pro snížení rizika zablokování pošty v případě, že se například obchodní partner ocitne se svým poštovním serverem na některém z RBL, je doporučeno IP adresy SMTP serverů klíčových partnerů přidat do IP allow listu dle následujícího návodu: EMC: Server Configuration -> Hub transport -> ServerName -> Anti-spam -> IP Allow List Obrázek 14: Konfigurace IP Allow List Nastavení antispamových funkcí 15

16 7.2.4 Služba Sender Reputation Tato kontrola IP adres má dva zdroje dat: Pomocí MU/WSUS získáváme aktuální seznam IP a jejich reputací na základě dat ze služby Hotmail Server vytváří vlastní hodnocení IP na základě průměrného SCL zpráv přijatých z této IP, sledování anomálií v rámci SMTP relace atd. Můžeme nastavit jak hodně restriktivně se má tato ochrana chovat a na jak dlouho zablokovat IP adresu se špatnou reputací. Protože například fre y mívají běžně vysoké průměrné SCL, doporučuji nastavit tento typ ochrany ze začátku málo restriktivně a blokovat IP třeba jen na 4h. Pokud je vše v pořádku, můžete zkusit postupné zpřísnění nastavení. Obrázek 15: Nastavení Sender Reputation 7.3 Filtrování dle odesílatele (Sender filtering) Tato ochrana je založena na testování ové adresy odesílatele uvedené v hlavičce zprávy. Pokud chci globálně zakázat příjem zpráv z konkrétních ových adres či celých domén, mohu je uvést zde: EMC: Organization Configuration -> Hub transport -> Anti-spam -> Sender Filtering Minimálně je doporučeno filtrovat zprávy, které nemají uvedenou adresu odesílatele vůbec. 16 Nastavení antispamových funkcí

17 Obrázek 16: Konfigurace Sender Filteringu 7.4 Filtrování dle příjemce (Recipient filtering) Tato ochrana je založena na testování ové adresy příjemce uvedené v hlavičce zprávy. Pokud je požadováno zakázat příjem zpráv z Internetu pro konkrétní ové adresy interních uživatelů, mohu je uvést zde: EMC: Organization Configuration -> Hub transport -> Antispam -> Recipient Filtering Velmi důležitou volbou je zde Block messages sent to recipients not listed in the Global Address List. Rozesílatelé spamu se totiž často pokouší posílat poštu na sice existující doménu, ale neexistující ové adresy. Exchange server samozřejmě takovouto zprávu nedoručí, ale přesto je jejím zpracováním zbytečně zatěžován včetně zodpovědnosti za odeslání NDR. Řešením je kontrola existujících ových adres ještě před vlastním přijetím zprávy. Tuto volbu tedy rozhodně nastavíme. Obrázek 17: Blokování zpráv na neexistující adresy Nastavení antispamových funkcí 17

18 7.5 Filtrování dle Sender ID (SenderID filtering) Sender ID filtering kontroluje odchozí IP adresu SMTP serveru oproti seznamu schválených IP adres pro odesílání v doméně odesílatele. Tyto adresy jsou volitelně zveřejněny v DNS pomocí tzv. Sender ID TXT záznamu. Pokud se zjistí, že je odeslán z neautorizované IP adresy, jedná se s vysokou pravděpodobností o nevyžádanou poštu a mohu s ní tak provést dvě akce: Odmítnout (není doporučeno) Smazat (není doporučeno) Označit a znevýhodnit v rámci content filteringu a výsledného skóre SCL Obrázek 18: Nastavení reakce na Sender ID kontrolu 7.6 Filtrování dle obsahu (Content filtering) Filtrování dle vlastního obsahu zprávy je velmi důležitou součástí ochrany proti nevyžádané poště. Pokročilý algoritmus se snaží ohodnotit na základě rozpoznaných charakteristických znaků nevyžádané pošty nebo známých spamových kampaní číslem SCL (Spam Confidence Level) pravděpodobnost toho, zda se jedná o korektní ovou zprávu či naopak spam. SCL = 0 znamená korektní zprávu, SCL = 9 naopak značí v podstatě 100% pravděpodobnost, že se jedná o zprávu nevyžádanou. Správce pak pro jednotlivé úrovně SCL určuje akci, která se má provést. Na výběr je z následujících možností: Zprávu smazat bez NDR Zprávu odmítnout Zprávu umístit do karantény Zprávu doručit uživateli, ale do zvláštní složky Nevyžádaná pošta Nastavení akce Dle praktických zkušeností je pro většinu firem nejvýhodnější následující seznam akcí, které uvádím včetně doporučených úrovní SCL: Zprávu smazat bez NDR SCL = 9 Zprávu odmítnout SCL = 7, 8 Zprávu doručit uživateli, ale do zvláštní složky Nevyžádaná pošta SCL = 4, 5, 6 Karanténu je doporučeno nepoužívat, pokud to není nezbytně nutné. Používání karantény totiž značně zatěžuje správce systému údržbou karanténní schránky, kterou je nutné pravidelně kontrolovat a také čistit. 18 Nastavení antispamových funkcí

19 První dvě akce nastavíme v EMC: Organization Configuration -> Hub transport -> Anti-spam -> Content Filtering. Obrázek 19: Reakce filtrování obsahu dle SCL SCL pro doručování do složky Nevyžádaná pošta se pak nastavuje pomocí EMS příkazem: Set-OrganizationConfig -SCLJunkThreshold Konfigurace povolených a blokovaných slov Pomocí nastavení povolených slov je možné dramaticky snížit tzv. false-positive (chybné zablokování korektní zprávy). Každá organizace by se měla zamyslet s ohledem na její předmět podnikání a vydefinovat si často používaná povolená slova. Pro firmu prodávající razítka to může být: razítko, razítka, objednávka atp. Pokud je ve zprávě nalezené povolené slovo, SCL je automaticky nastaveno na hodnotu 0. Naopak pokud zpráva obsahuje blokované slovo, SCL bude stanoveno na úrovni 9. Vše nastavíme v EMC: Organization Configuration -> Hub transport -> Antispam -> Content Filtering -> Custom Words Obrázek 20: Určení povolených slov Nastavení antispamových funkcí 19

20 7.6.3 Specifikace výjimek pro konkrétní uživatele V případě potřeby mohu také nastavit seznam příjemců pošty, pro které se bude filtrování obsahu zcela ignorovat. Obrázek 21: Výjimky pro filtrování obsahu Nastavení vlastního textu NDR při zamítnutí zprávy Zajímavou možností je také nastavení vlastního textu pro NDR, který se posílá odesílateli při zamítnutí na základě obsahu. Vlastní text nastavíme pomocí EMS příkazem: Set-ContentFilterConfig -RejectionResponse Zprava byla vyhodnocena diky svemu obsahu jako spam 7.7 Vybrané tipy pro optimalizaci antispamu V předcházejících kapitolkách jsme popsali základní nastavení antispamu, které je nutné provést víceméně vždy. V závěrečné části se zaměříme na rozšiřující nastavení, která nám pomohou využít všechny výhody Exchange 2010 antispamu opravdu na maximum Premium Antispam Pokud má firma k dispozici pro své uživatele Exchange Enterprise CAL nebo Forefront Protection 2010 for Exchange Server, může využívat tzv. Premium Antispam, což zahrnuje následující výhody: Denní aktualizace IMF content filteru (standardně jen 1x za 14 dní) Několikrát denně IP reputation aktualizace Několikrát denně aktualizace spamových kampaní 20 Nastavení antispamových funkcí

21 Jak premium antispam zapnout? V EMC najdeme v sekci Server Configuration -> Hub transport -> ServerName příkaz kontextového menu: Enable Anti-spam Updates. Dále nás již vede průvodce viz obrázek. Obrázek 22: Aktivace Premium antispamu SafeList Aggregation Uživatel rozhraní Outlook Web Acces či Microsoft Office Outlook má možnost vytvořit si seznamy důvěryhodných odesílatelů (Safe Senders). Klient pak zprávy z těchto adres uživateli doručí vždy přímo do Doručené pošty. Jako uživatel tak mám možnost razantně ovlivňovat, jaké zprávy dojdou do Doručené pošty a jaké ne. Důležité je také vysvětlit, že bezpeční odesílatelé Uživatele A nejsou bezpečnými odesílateli pro uživatele B. Na rozdíl od předchozí verze, v Exchange Server 2010 dochází automaticky pomocí Mailbox Assistant službě k publikování těchto seznamů z uživatelských schránek do Active Directory a následně tedy i do Exchange organizace Individuální nastavení SCL akcí pro konkrétní schránku V některých případech je požadováno nastavit jiné hranice SCL pro určené schránky. Nejen, že to je možné, ale dokonce můžeme pro konkrétního uživatele i jednotlivé typy filtrování zapnout/vypnout. Nastavení se provádí výhradně pomocí EMS. Uvedeme si 2 příklady: Set-mailbox id Miroslav Knotek SCLRejectEnabled $false SCLQuarantineEnabled $false SCLDeleteEnabled $false žádná zpráva pro Miroslava Knotka nebude ani smazána, ani odmítnuta ani předána do karantény Set-mailbox id Miroslav Knotek SCLRejectThreshold 5 zprávy pro Miroslava Knotka se budou odmítat již proscl = Whitelisting domény nebo adresy odesílatele Pokud chci vynechat z filtrování obsahu konkrétní ové adresy odesílatele či celé domény, mohu toto nastavit v EMS pomocí příkazů Set-contentfilterconfig -BypassedSenderDomains microsoft.com Set-contentfilterconfig -BypassedSenders Nastavení antispamových funkcí 21

KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19

KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19 Obsah Úvod 17 Poděkování 18 KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19 Příprava instalace 20 Co vše instalace serveru Exchange 2003 ovlivňuje 20 Požadavky na instalaci 21 Exchange Server 2003 a Active

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Migrace Windows Small Business 2011 do Windows Server 2012 Essentials

Migrace Windows Small Business 2011 do Windows Server 2012 Essentials Migrace Windows Small Business 2011 do Windows Server 2012 Essentials 11. ročník největší odborné IT konference v ČR! Jan Pilař MCP MVP MCTS pilar@kpcs.cz Praha 2013 Co se dozvíte Migrační scénáře SBS

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

Jak na úspěšnou migraci Windows Small Business Server 2011 Standard. Jan Pilař MVP KPCS CZ

Jak na úspěšnou migraci Windows Small Business Server 2011 Standard. Jan Pilař MVP KPCS CZ Jak na úspěšnou migraci Windows Small Business Server 2011 Standard Jan Pilař MVP KPCS CZ Vaše budoucnost v následujících 75 minutách Migrační scénáře SBS Příprava migrace SBS Příprava zdrojového serveru

Více

Možnosti využití Windows Server 2003

Možnosti využití Windows Server 2003 Možnosti využití Windows Server 2003 Seminář z cyklu "Krůček vpřed v uskutečňování standardu služeb ICT" 1 2 3 4 5 6 Konfigurace serveru jako řadiče domény Připojení stanice do domény Vytváření doménových

Více

NAS 269 Seznámení s Mail Serverem A S U S T O R C O L L E G E

NAS 269 Seznámení s Mail Serverem A S U S T O R C O L L E G E NAS 269 Seznámení s Mail Serverem Nastavení Mail Serveru na ASUSTOR NAS A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU Po absolvování kurzu budete: 1. Posílat a přijímat email přes Mail Server na ASUSTOR NAS PŘEDPOKLADY

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

Instalace Active Directory

Instalace Active Directory Instalace Active Directory Proces implementace Active Directory se sestává z několika kroků. Před vlastní instalací je zapotřebí zvážit mnoho faktorů. Špatně navržená struktura Active Directory způsobí

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Rychlý průvodce konfigurací verze 4.5

Rychlý průvodce konfigurací verze 4.5 verze 4.5 Pomocí tohoto průvodce nakonfigurujete snadno Mail602 Messaging Server tak, aby : fungovala elektronická pošta (SMTP/POP3), uživatelé mohli surfovat po internetu (Proxy), fungoval WWW server

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

Variace. E-mailový klient

Variace. E-mailový klient Variace 1 E-mailový klient Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jkaékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. E-mailový klient V této kapitole

Více

PREMIER E Agent. Jak to funguje?

PREMIER E Agent. Jak to funguje? PREMIER E Agent PREMIER E Agent je samostatná aplikace, která slouží jako doplněk k informačnímu systému PREMIER. Je dostupná jako samostatná instalace a její používání je vázáno na jakoukoli licenci k

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti. Via Aurea, s.r.o.

Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti. Via Aurea, s.r.o. Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti Via Aurea, s.r.o. Aktualizováno: 31.10.2013 Obsah NASTAVENÍ A VYUŽÍVÁNÍ EMAILOVÝCH SLUŽEB NA SERVERU SPOLEČNOSTI...1 VIA AUREA, S.R.O....1

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Univerzita Pardubice Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Obsah 1. Nastavení MS Windows XP pro připojení k bezdrátové síti eduroam... 2 2. Instalace certifikátu CESNET CA v prostředí

Více

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.)

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) 1 z 10 VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) Obsah: A. Úvod B. Popis aplikace C. Instalace D. První spuštění E. Manuál programu VDDMAIL 1. Záložka DDE Server DDE Parametry

Více

Evidence majetku a Windows 8

Evidence majetku a Windows 8 Evidence majetku a Windows 8 S novými počítači se u uživatelů objevuje operační systém Windows 8. Provoz programu Evidence majetku na takovém počítači je možná dvěma způsoby. A. Provoz evidence majetku

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Instalace Obsah 1. Úvod...3 2. Podporované verze...3 ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Copyright ESET, spol. s r. o. Eset software spol. s r.o. Classic 7 Business Park Jankovcova

Více

Excel a externí data KAPITOLA 2

Excel a externí data KAPITOLA 2 Excel a externí data KAPITOLA 2 V této kapitole: Připojení databáze Microsoft Access Data z webových stránek a z textových souborů Data z databází Program Microsoft Query Práce se soubory typu XML Velkou

Více

Hromadný e-mail / Newsletter

Hromadný e-mail / Newsletter . Hromadný e-mail / Newsletter Tato funkce slouží pro hromadné rozesílání personifikovaných e-mailů vybraným skupinám zákazníků ze stromu zatřídění nebo výběru. Obsahuje spoustu zajímavých funkcí, jako

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut 8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut Úvod Pro úspěšnou realizaci tohoto scénáře budete pracovat jako uživatel

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2N VoiceBlue Next

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2N VoiceBlue Next Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2NVoiceBlue Next V tomto FAQ naleznete veškeré potřebné kroky ke správnému nastavení Email2SMS a SMS2Email funkcí v bráně 2N VoiceBlue Next. V první části tohoto

Více

1) Legenda... str.1. 2) Vytvoření e-mailových schránek Business mail. str.2-3. 3) Instalace Outlook 2007.. str.4-8

1) Legenda... str.1. 2) Vytvoření e-mailových schránek Business mail. str.2-3. 3) Instalace Outlook 2007.. str.4-8 Migrace E-mailů Obsah: 1) Legenda... str.1 2) Vytvoření e-mailových schránek Business mail. str.2-3 3) Instalace Outlook 2007.. str.4-8 4) Stažení zpráv do Outlook 2007. str.9-12 5) Nastavení DNS záznamů

Více

Kerio Outlook Connector (Offline Edition)

Kerio Outlook Connector (Offline Edition) Kerio Outlook Connector (Offline Edition) Návod pro snadnou implementaci Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 1. června 2010 Kerio Connect nabízí novou generaci doplňku Kerio

Více

Nastavení MS Windows XP pro připojení k eduroam

Nastavení MS Windows XP pro připojení k eduroam Nastavení MS Windows XP pro připojení k eduroam Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows XP (české verzi). Prvním krokem je instalace

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

Krok za krokem. Kerio Technologies

Krok za krokem. Kerio Technologies Krok za krokem Kerio Technologies Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 19. dubna 2007 Tento manuál popisuje produkt: Kerio MailServer ve verzi 6.4.0. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

Semestrální projekt do předmětu SPS

Semestrální projekt do předmětu SPS Semestrální projekt do předmětu SPS Název projektu: Instalace a provoz protokolu IPv6 v nových verzích MS Windows (XP). Ověření proti routerům Cisco a Linux. Cíl projektu: Autoři: Cílem tohoto projektu

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o.

Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o. Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o. Provozní oddělení: Slovenská 19, 669 02 Znojmo Tel: +420 515 221 861 Fax: +420 515 223 750 e-mail: info@ryant.cz web: http://www.ryant.cz, http://www.inchange.cz

Více

Postup instalace ČSOB BusinessBanking pro MS SQL 2005/2008

Postup instalace ČSOB BusinessBanking pro MS SQL 2005/2008 Postup instalace ČSOB BusinessBanking pro MS SQL 2005/2008 1. Instalace na straně serveru Instalace aplikace BB24 24x7 vyžaduje základní znalosti z administrace SQL serveru. Při dodržení následujícího

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Obsah návodu Základní informace k nastavení schránky selfnet.cz...2 Doporučené parametry nastavení e-mailového klienta...2 Základní informace k nastavení e-mailové

Více

Pavel Martinec 4.A 2011/2012

Pavel Martinec 4.A 2011/2012 Pavel Martinec 4.A 2011/2012 Tato úloha se skládala z několika částí: 1) Získávání informací 2) Instalace operačního systému 3) Konfigurace serverů 4) Testování propojení Bod 1: Získávání informací I když

Více

Jak nastavit poštu v síti SPKFree

Jak nastavit poštu v síti SPKFree Jak nastavit poštu v síti SPKFree V poslední době se množí dotazy kolem pošty. Ti, kteří je kladou jsou bohužel ztraceni a vůbec nechápou základní věci. Ti, kteří odpovídají šílí, jak někdo může nevědět

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Nastavení poštovních klientů pro přístup k e-mailové schránce na VŠPJ

Nastavení poštovních klientů pro přístup k e-mailové schránce na VŠPJ Nastavení poštovních klientů pro přístup k e-mailové schránce na VŠPJ Obsah: Nastavení poštovního klienta Mozilla Thunderbird... 2 Nastavení poštovního klienta Microsoft Outlook... 6 Použití poštovního

Více

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci)

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Středisko správy HW a SW 1 Nastavení hesla v Intranetu Po přihlášení do intranetu klikněte na Personália

Více

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Telefon Nokia Lumia 925, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Server Security, Serverové produkty

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Server Security, Serverové produkty STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Server Security, Serverové produkty ESET Server Security... 2 Webové rozhraní... 3 ESET Mail Security... 4 ESET File Security... 4 ESET Gateway Security...

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

Co je obsahem této nápovědy. PostgreSQL databázový server. Typy instalace

Co je obsahem této nápovědy. PostgreSQL databázový server. Typy instalace Co je obsahem této nápovědy Tato stručná nápověda popisuje způsob instalace programu a jeho počáteční nastavení. Po jejím prostudování byste měli být schopni program správně nainstalovat, nakonfigurovat

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator Vzdálená správa... 2 ESET Remote Administrator Server (ERAS)... 2 Licenční klíč soubor *.LIC... 2 ESET Remote

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Důvod přidělování speciálních schránek. Podle posledních statistik kolem 90 % všech E-mailů na Internetu tvoří nevyžádaná pošta. Patří

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

Uživatelská příručka BlackBerry Internet Service

Uživatelská příručka BlackBerry Internet Service BlackBerry Internet Service Verze: 2.5 SWDT228826-291226-0617042504-010 Obsah Začínáme...3 BlackBerry Internet Service základy webových stránek...3 Řešení potíží s BlackBerry Internet Service webovými

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Konfigurace webového prohlížeče Verze 01-04 2013 e-utilityreport - vyjadřování k existenci sítí OBSAH OBSAH... 2 1. O SLUŽBĚ E-UTILITYREPORT... 2 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ... 3 2.1

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

SMS_Mail popis funkcí podle verzí:

SMS_Mail popis funkcí podle verzí: SMS_Mail popis funkcí podle verzí: Od 8.3.2015 v 15.3.8.1 možnost použít rozhraní Text-To-Speech pro přečtení příchozí SMS. Od 3.11.2014 v 14.11.3.1 - možnost posílat SMS ve formátu UCS2(unicode) také

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

1. Předmluva. 2. Uživatelské účty. Vážení rodiče,

1. Předmluva. 2. Uživatelské účty. Vážení rodiče, 1. Předmluva Vážení rodiče, připravili jsme pro Vás tento materiál, který by Vám měl pomoci s nastavením rodičovské kontroly na Vašich domácích počítačích s operačními systémy Windows 7. Rodičovská kontrola

Více

Příručka aplikace INVIO pro administrátory Str. 1/22

Příručka aplikace INVIO pro administrátory Str. 1/22 Str. 1/22 Obsah 1. Popis aplikace... 2 2. Programové verze aplikace... 4 Specifika instalace verze databáze SQL 2005 Express... 4 Specifika instalace verze databáze SQL 2008 R2 Express... 5 3. Instalace

Více

a autentizovaná proxy

a autentizovaná proxy Mendelova univerzita v Brně Virtuální privátní síť a autentizovaná proxy Verze: 1.1 Datum: 11. listopadu 2010 Autor: Aleš Vincenc, Stratos Zerdaloglu 2 Obsah 1 Seznámení s proxy serverem 5 2 Návod k nastavení

Více

Návod k obsluze. VoIP PBX ústředna. Soundwin WiPBX, ipbx

Návod k obsluze. VoIP PBX ústředna. Soundwin WiPBX, ipbx Návod k obsluze VoIP PBX ústředna Soundwin WiPBX, ipbx Popis produktu Soundwin WiPBX a ipbx jsou SOHO SIP PBX ústředny, které překvapí nejen velikostí, ale také nízkou cenou. Brány WiPBX a ipbx se mezi

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Agenda. Propojte váš (IT) svět s cloudem. Úvod do Office365 Možné scénáře migrace Výhody Hybridního prostředí Požadavky Nasazení Co si zapamatovat

Agenda. Propojte váš (IT) svět s cloudem. Úvod do Office365 Možné scénáře migrace Výhody Hybridního prostředí Požadavky Nasazení Co si zapamatovat Propojte váš (IT) svět s cloudem Martin Pavlis Microsoft MVP KPCS CZ, s.r.o. http://www.kpcs.cz Agenda Úvod do Office365 Možné scénáře migrace Výhody Hybridního prostředí Požadavky Nasazení Co si zapamatovat

Více

Kerio VPN Client. Kerio Technologies

Kerio VPN Client. Kerio Technologies Kerio VPN Client Příručka uživatele Kerio Technologies 2013 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje program Kerio VPN Client ve verzi 7.3 pro Windows. Změny vyhrazeny.

Více

Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat

Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat Obsah 1 Úvod... 2 2 Nastavení přístupů k rozhraní... 2 2.1 Popis obrazovky... 2 2.1.1 Nastavení datových extraktů z banky...

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Implementace LMS MOODLE na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Instalace PHP... 3 1.1.1 Nastavení práv k adresáři PHP... 3 1.1.2 Úprava souboru php.ini... 4 1.1.3 Proměnné prostředí...

Více

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled Windows 2008 R2 - úvod Jan Žák Operační systémy Windows Stručný přehled Klientské OS Windows 95, 98, ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows CE, Windows Mobile Windows Phone

Více

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Microsoft Windows Server Update Services 2006, Microsoft Corporation Česká republika Aktualizace a zabezpečení systémů Windows pomocí služby Microsoft Windows

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Telefon Samsung S5230 Star, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

1 Příprava pracovního prostředí

1 Příprava pracovního prostředí 1 Obsah 1 Příprava pracovního prostředí... 3 1.1 Příprava dat v Money... 3 1.2 Příprava dat v Zoner inshop Manageru... 3 1.2.1 Nastavení agendy Money... 3 2 Zboží - pouze import... 6 2.1 Příprava dat v

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Jak na to? Základní nastavení www.2n.cz 1. Základní nastavení V tomto dokumentu si popíšeme jak jednoduše nastavit základní funkci 2N SpeedRoute nebo

Více

Odesílání citlivých dat prostřednictvím šifrovaného emailu s elektronickým podpisem standardem S/MIME

Odesílání citlivých dat prostřednictvím šifrovaného emailu s elektronickým podpisem standardem S/MIME Odesílání citlivých dat prostřednictvím šifrovaného emailu s elektronickým podpisem standardem S/MIME Je dostupnou možností, jak lze zaslat lékařskou dokumentaci elektronicky. Co je třeba k odeslání šifrovaného

Více

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze)

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny aktuálně potřebné programy. To se liší podle operačního systému

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více