Doporučená nastavení Microsoft Exchange Serveru 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doporučená nastavení Microsoft Exchange Serveru 2010"

Transkript

1 Doporučená nastavení Microsoft Exchange Serveru 2010 Autoři: Martin Pavlis Microsoft MVP, IT Senior konzultant KPCS CZ, s.r.o. Miroslav Knotek Microsoft MVP, IT Senior konzultant KPCS CZ, s.r.o. 1

2 Obsah 1. Úvod Instalace Exchange Server Vložení čísla Product Key Založení databází pro poštovní schránky a jejich konfigurace Založení nové databáze pro poštovní schránky Konfigurace databáze pro poštovní schránky Přesun schránek mezi databázemi Exchange Doménová jména a práce s nimi Akceptované domény Automatické nastavení SMTP adres na poštovních schránkách Ruční nastavení SMTP adres na poštovních schránkách Nastavení odesílání a přijímání poštovních zpráv Odesílání poštovních zpráv Přijímání poštovních zpráv Nastavení antispamových funkcí Podmínky pro využití antispamových funkcí Filtrování dle připojení (Connection filtering) Konfigurace IP adres interních SMTP serverů Konfigurace RBL (real-time block list) Konfigurace IP Allow List Služba Sender Reputation Filtrování dle odesílatele (Sender filtering) Filtrování dle příjemce (Recipient filtering) Filtrování dle Sender ID (SenderID filtering) Filtrování dle obsahu (Content filtering) Nastavení akce Konfigurace povolených a blokovaných slov Specifikace výjimek pro konkrétní uživatele Nastavení vlastního textu NDR při zamítnutí zprávy Vybrané tipy pro optimalizaci antispamu Premium Antispam SafeList Aggregation Individuální nastavení SCL akcí pro konkrétní schránku Whitelisting domény nebo adresy odesílatele Certifikáty a práce s nimi Nastavení služeb Client Access Server role Autodiscover Outlook Web App (OWA) Nastavení Exchange ActiveSync Nastavení Outlook Anywhere Vybrané novinky Exchange MailTips Nastavení obrázků pro Exchange schránky Nastavení kompatibility s klienty Microsoft Office Outlook Import/Export dat z/do PST souborů Microsoft Exchange Best Practices Analyzer Microsoft Exchange Remote Connectivity Analyzer Vysoká dostupnost v Microsoft Exchange Server Database Availability Group Síťový rozklad zátěže Závěr

3 1. Úvod Microsoft Exchange Server 2010 je hned po své instalaci téměř připraven na nasazení do produkčního prostředí. Nicméně i tak je potřeba několika dalších konfiguračních zásahů ze strany administrátora, aby prostředí Exchange splňovalo naše představy o kvalitním poštovním serveru, který pomáhá zvyšovat produktivitu jeho uživatelů. Cílem tohoto článku je popsat konfigurační kroky doporučené pro základní nastavení Exchange Server Většina kroků popsaných dále se dá s úspěchem použít na jakékoli Exchange instalaci, v jakékoli firmě nezáleží tedy na tom kolika Exchange servery disponujete, doporučení jsou univerzální. Své si v dokumentu tedy jistě najde nejen správce Exchange v malé firmě, ale také administrátor spravující vysoce dostupné prostředí. Pro toho, kdo se zajímá o nastavení vysoké dostupnosti je pro tyto účely v dokumentu speciální část, které se právě této problematice věnuje. 2. Instalace Exchange Server 2010 Instalace Exchange Server 2010 je poměrně jednoduchá a její popis není součástí tohoto dokumentu. Nicméně na internetových stánkách Microsoftu existuje celá řada velmi mocných pomocníků. Nejedná se pouze o nápovědu Exchange jako v minulosti, ale také o velmi kvalitní interaktivní nástroje, které vás celým krok po kroku provedou procesem instalace Exchange do vašeho prostředí. Exchange Server Deployment Assistant»» Jedná se o nejmodernější online nástroj z dílny Microsoftu, který na základě několika otázek vygeneruje postup, kterým postupujete krok po kroku a splňujete tak nejprve nezbytné podmínky pro instalaci Exchange Server 2010 a následně i samotné instalace Exchange»» Link: Nápověda Exchange Server 2010, instalační část»» Link: MSTV.cz video s komentářem v češtině Exchange Server 2010 instalace rolí»» Link: Úvod 3

4 3. Vložení čísla Product Key Po instalaci Exchange serveru 2010 není server zalicencován. Toto slouží k využití instalace např. na zkušební/ testovací server. Zkušební verze vyprší 120 dnů od data instalace. Takovýto server je vždy v edici Standard a nelze u něj požadovat podporu služeb společnosti Microsoft. Máte-li v Exchange organizaci servery, které nemají vložen Product Key, vždy při spuštění Exchange Management konzoly vám bude zobrazen seznam všech Exchange 2010 serverů bez licence a počet dní, které zbývají do vypršení zkušební verze. Pokud zkušební lhůta již vypršela, zobrazuje se varování pro každý takový server. Obrázek 1: Seznam nezalicencovaných serverů Vložení Product Key provedeme pomocí následujícího postupu: 1. Exchange Management konzola (dále EMC): sekce Server Configuration 2. Vybereme server, který nemá vložen Product Key (má odlišnou ikonu) 3. Spustíme průvodce pro vložení Product Key a vložíme licenční číslo Obrázek 2: Vložení Product Key Po dokončení průvodce je nutné restartovat službu Microsoft Exchange Information Store. V závislosti na Product Key, který jste zadali, bude provedena změna edice serveru buď na Standard Edition, nebo na Enterprise Edition a jsou aktualizována veškerá potřebná nastavení. 4 Vložení čísla Product Key

5 4. Založení databází pro poštovní schránky a jejich konfigurace Hned po instalaci Exchange Serveru v roli Mailbox Server máme na tomto serveru k dispozici jednu databázi pro poštovní schránky. Zdali na něm máme i databázi pro veřejné složky záleží na tom, zdali jsme při instalaci vybrali podporu pro klienty starší než Outlook 2007, či nikoli. Pokud ano, je databáze s Veřejnými složkami nezbytná starší klienti ji potřebují ke svému chodu. V edici Standard máme možnost pro poštovní schránky založit 5 databází, v edici Enterprise potom až 100. Databáze nemají žádnou pevně omezenou velikost ( jak tomu bylo u verze Exchange Server 2003 a starší). Databáze zakládáme podle následujících pravidel: Potřebujeme sjednotit více schránek se stejným nastavením (např. velikost schránky) každá databáze má své vlastnosti a tyto se automaticky aplikují na všechny schránky, které se v databázi nacházejí Více databází znamená možnost tyto databáze uložit na různé disky a tím optimalizovat výkon a bezpečnost dat V případě poškození databáze, není mimo provoz cela firma, ale jen ta část uživatelů, která v ní měla schránku Je doporučeno, aby velikost databází nepřesáhla určitou rozumnou velikost vzhledem k následné správě, zálohování, atd. Je jistě lepší mít více menších databází, než jednu obrovskou, se kterou je problém cokoli udělat. Jako příklad může posloužit situace, kdy chceme databázi obnovit ze zálohy 50GB se obnovuje rychleji a jednodušeji, než např. 500 GB. Různých doporučení je mnoho a v zásadě platí, že správci Exchange se většinou řídí vlastními zkušenostmi, případně jsou omezeni hardwarovými možnostmi serveru. Pokud chcete postupovat podle doporučení společnosti Microsoft, doporučuji používat následující Excel aplikaci, která vám s rozdělením a návrhem databází pomůže. Exchange 2010 Mailbox Server Role Requirements Calculator»» Link: 4.1 Založení nové databáze pro poštovní schránky Založení nové databáze pro poštovní schránky provedeme pomocí následujícího postupu: 1. EMC: Organization Configuration -> Mailbox -> New Mailbox Database 2. V průvodci vyplníme jméno databáze (nově musí být unikátní v celé Exchange organizaci), Mailbox server na kterém se budu nacházet a umístění databáze a transakčních logů na disku Obrázek 3: Založení nové databáze pro poštovní schránky Založení databází pro poštovní schránky a jejich konfigurace 5

6 4.2 Konfigurace databáze pro poštovní schránky Konfigurace databáze pro poštovní schránky provedeme pomocí následujícího postupu: 1. EMC: Organization Configuration -> Mailbox -> vybereme databázi, kterou chceme nastavit a vyvoláme její vlastnosti 2. Na záložce Maintenance zvolíme čas, kdy se má dělat údržba databáze tak, aby tento čas nebyl shodný s dobou, v níž probíhá zálohování, nebo skenování antivirem 3. Na záložce Limits nastavíme požadované limity schránek, které budou v této databázi umístěny. Kromě toho také nastavíme to, jak dlouho bude databáze držet smazané položky v Dumpsteru odkud si je uživatelé mohou sami obnovit (v programu Outlook volba Obnovit odstraněné položky ) Obrázek 4: Konfigurace databáze pro poštovní schránky 6 Založení databází pro poštovní schránky a jejich konfigurace

7 4.3 Přesun schránek mezi databázemi Exchange Po vytvoření požadovaných databází, je možné poštovní schránky uživatelů mezi těmito databázemi libovolně přesouvat a tím optimalizovat rozložení schránek napříč celou organizací. Od verze Exchange Server 2010 je díky online přesunu dat tuto operaci možné dělat i během pracovní doby, schránka je po celou dobu přesunu pro uživatele dostupná. Po dokončení přesunu je uživatel pouze vyzván k tomu, aby restartoval aplikaci Microsoft Office Outlook. 1. EMC: Recipient Configuration -> Mailbox -> Označíme schránku, kterou chceme přesouvat a spustíme průvodce New Local Move Request 2. Vybereme databázi, do které má být schránka přesunuta, a rozhodujeme o tom, zdali se má schránka přesunout i v případě, že v ní jsou obsažena poškozená data (zastavit přesun, nepřesouvat pouze chybné položky) 3. V sekci Recipient Configuration -> Move Request můžeme sledovat stav přesouvaných schránek Obrázek 5: Přesun poštovní schránky Založení databází pro poštovní schránky a jejich konfigurace 7

8 5. Doménová jména a práce s nimi Jakmile máme připraveny databáze a v nich rozmístěné uživatelské schránky, je potřeba začít přemýšlet o posílání a přijímání poštovních zpráv. Protože Exchange server přijímá skrze SMTP protokol všechno, co se mu snaží kdokoli z internetu doručit (!), je potřeba toto přijímání omezit pouze na ty domény, které chceme ve firmě používat. 5.1 Akceptované domény Nastavení domén, za které chceme, aby náš Exchange server přijímal poštovní zprávy, provedeme pomocí následujícího postupu: 1. EMC: Organization Configuration -> Hub Transport -> Accepted Domains -> spustíme průvodce New Accepted Domain 2. Zadáme doménové jméno a vybereme, zdali y budou v Exchange serveru končit, nebo se budou předávat na další poštovní server (uvnitř internal relay, nebo externet external relay) Obrázek 6: Akceptované domény Domén můžeme přidat tolik, kolik jich naše společnost vlastní (bez omezení) v případě více domén dochází k přijímání poštovních zpráv do všech vyjmenovaných. 8 Doménová jména a práce s nimi

9 5.2 Automatické nastavení SMTP adres na poštovních schránkách Abychom nemuseli na každé schránce ručně nastavovat SMTP alias (poštovní adresu), můžeme jejich vytváření zautomatizovat pomocí adresních politik, které se aplikují na poštovní schránky a automaticky na nich vytváří potřebné adresy. Nastavení adres, které chceme aplikovat na naše schránky, provedeme pomocí následujícího postupu: 1. EMC: Organization Configuration -> Hub Transport -> Address Policies -> spustíme průvodce New Address Policy 2. Vybereme, na které schránky chceme tuto politiku aplikovat. Filtrování schránek může být na základě konkrétního atributu, či v jaké organizační jednotce, či doméně Active Directory se uživatel nachází 3. Následně vybíráme, jaké adresy chceme na schránky aplikovat. Průvodce nám pomůže vybrat z nejčastějších typů adres a domén, které jsme již dříve v Exchange organizaci vydefinovali. Adres může být na schránku aplikováno víc, ale jen jedna je označena jako primární uživatel může na všech adresách zprávy přijímat, ale odesílat pouze z té, která je nastavena jako primární ( Set at Reply ) Obrázek 7: Address Policy Doménová jména a práce s nimi 9

10 5.3 Ruční nastavení SMTP adres na poštovních schránkách Při správně adres na poštovních schránkách dochází i k tomu, že je potřeba na konkrétní schránce nastavit adresu jinou, než je uvedeno v adresních politikách výjimku. Vytvoření výjimky provedeme pomocí následujícího postupu: 1. EMC: Recipient Configuration -> Mailbox -> Označíme schránku, které chceme nastavit speciální adresu a vyvoláme její vlastnosti 2. Na záložce Addresses nejprve v dolní části vypneme aplikování centrálních politik a následně přidáme, smažeme, či jakkoli jinak upravíme adresy dle požadavku Obrázek 8: Ruční zadání ové adresy Nezapomeňte za každou doménu, kterou vlastníte, přidat na jednu schránku alias postmaster tato adresa je používána v situacích, kdy vás např. externí subjekt chce upozornit, že váš poštovní server byl umístěn na black list, atd. Tato adresa je tedy důležitá a měla by být monitorována. 10 Doménová jména a práce s nimi

11 6. Nastavení odesílání a přijímání poštovních zpráv Abychom mohli v rámci Exchange organizace posílat a přijímat poštovní zprávy, je potřeba provést několik nastavení. 6.1 Odesílání poštovních zpráv Pro odesílání poštovních zpráv je nutné, aby ve firmě existoval jeden, nebo více konektorů (Send Connector). Pokud je v Exchange organizaci nainstalována role Edge, není nutné konektory zakládat k tomu dojde automaticky, pouze je nakonfigurovat. Pokud se v organizaci žádný Exchange v roli Edge nenalézá, je nezbytné potřebný konektor vytvořit ručně. Vytvoření konektoru pro odesílání zpráv provedeme pomocí následujícího postupu: 1. EMC: Organization Configuration -> Hub Transport -> Send Connectors a zde spustíme průvodce New Send Connector 2. Konektor pojmenujeme, vybereme jeho určení (Internet) a na další obrazovce nastavíme domény, do kterých bude tento konektor doručovat zprávy. Pokud budeme tímto konektorem odesílat zprávy do celého intetnetu, uvedeme v sekci SMTP znak * (hvězdička) 3. Nastavíme, jakým způsobem bude Exchange vyhledávat cílový sever (pravděpodobně pomocí DNS) 4. V posledním kroku vybereme, který Exchange server v naší organizaci bude díky tomuto konektoru y odesílat do internetu. Pokud serverů vybereme víc, použije se vždy ten, který je při odesílání nejvýhodnější (nejmenší počet zprávy předání mezi servery) Obrázek 9: Nový Send konektor Pokud je ve vaší organizaci více Exchange serverů, které mohou odesílat poštovní zprávy, může v organizaci existovat také více konektorů. Jejich priorita se určuje váhou (cost) čím nižší číslo, tím vyšší priorita. Dá se tím docílit např. toho, že když je primární server zodpovědný za odesílání zpráv do internetu nedostupný, zpráva se automaticky pošle přes další sever. Konektory je po vytvoření nutné vždy správně nastavit, jinak riskujeme odmítání poštovních zpráv antispamovými filtry. Konektory pro odesílání zpráv nastavíme pomocí následujícího postupu: 1. EMC: Organization Configuration -> Hub Transport -> Send Connectors a zde vyvoláme jeho vlastnosti 2. Na záložce General zapneme logování SMTP (pokud o něj máme zájem doporučuji) a následně vyplníme jméno, kterým se bude Exchange při předávání zpráv tímto konektorem hlásit, případně maximální velikost přijímané zprávy Nastavení odesílání a přijímání poštovních zpráv 11

12 Obrázek 10: Nastavení Send konektoru Vyplnění správného jména je klíčové pro správné fungování odesílání zpráv. Musí zde být uvedeno jméno, které se shoduje se jménem, které nám při překladu vrací DNS PTR záznam. Jako příklad uvedu adresu , pod kterou je vidět odchozí SMTP komunikace. Tato IP adresa má k sobě navázán DNS PTR záznam .exchange4u.cz, tedy přesně to samé jméno, které mám uvedeno v konektoru. Pokud by se toto neshodovalo, potom se jedná o problém, který bývá dost často antispamovými nástroji vyhodnocován jako potencionální problém a zprávy z vašich serverů budou mnohem častěji končit v antispam karanténách. Typickým příkladem je situace, kdy je k IP adrese přiřazeno servisní jméno poskytovatele připojení. Nezapomínejte na to, že zatímco DNS jméno si můžete koupit a patří vám, IP adresu máte vždy pronajatu od poskytovatele připojení. Takže to on musí na základě vaší žádosti vytvořit DNS PTR záznam požadovaného tvaru. 6.2 Přijímání poštovních zpráv Pro správné přijímání poštovních zpráv je nejprve nutné v každé DNS zóně za kterou chcete zprávy přijímat vytvořit DNS MX záznam. Tento musí být nasměrován na ten Exchange, který je vypublikován má otevřenu SMTP komunikaci do internetu. O přijímání ů v Exchange se starají Receive konektory, které se nastavují na každém serveru. Konektory pro přijímání zpráv nastavíme pomocí následujícího postupu: 1. EMC: Server Configuration -> Hub Transport -> kde nejprve v horní části označíme server, který přijímá zprávy z internetu, a následně v dolní části vyberme vlastnosti konektoru, který chceme nastavit 2. Pokud nemáme klienty POP/IMAP, kteří pro odesílání zpráv používají SMTP, můžeme konektor Client XXX smazat 12 Nastavení odesílání a přijímání poštovních zpráv

13 3. 4. Na záložce General opět vyplňujeme jméno z DNS PTR záznamu, pod kterým je tento Exchange server vidět z internetu a případně nastavíme možnosti logování komunikace a omezení maximální velikosti příchozích zpráv Pro příjem zpráv z internetu je nutné na záložce Permission Groups zapnout volbu Anonymous Users Doporučené nastavení pro DNS zónu a Exchange Server: Obrázek 11: Nastavení Receive konektoru Zone Type Name Value kpcs.cz A kpcs.cz MX .exchange4u.cz kpcs.cz TXT v=spf1 ip4: mx mx: .exchange4u.cz ~all kpcs.cz SRV _autodiscover._tcp exchange4u.cz Z tabulky je možné vyčíst: y mají být posílány díky MX záznamu na adresu SMTP serveru .exchange4u.cz Antispam ochrana SenderID je nastavena tak, že y z domény kpcs.cz může odesílat pouze IP adresa a jméno serveru .exchange4u.cz. Více se dozvíte na této stránce, kde je i průvodce vytvořením tohoto záznamu: Klienti, kteří podporují automatickou konfiguraci pomocí Autodiscover (Outlook 2007 SP1 a vyšší, Windows Mobile 6.1 a vyšší) si mohou na serveru .exchange4u.cz stáhnout potřebnou konfiguraci klienta Nastavení odesílání a přijímání poštovních zpráv 13

14 7. Nastavení antispamových funkcí Microsoft Exchange Server 2010 obsahuje širokou škálu antispamových funkcí. Správným nastavením těchto technologií organizace všech velikostí získávají velmi mocný nástroj v boji s nevyžádanou poštou, což se odráží ve vyšší produktivitě práce uživatelů elektronické pošty. 7.1 Podmínky pro využití antispamových funkcí Ochrana proti nevyžádané poště je rozdělena podle způsobu fungování do jednotlivých, tzv. antispam agentů. Každý agent má své vlastní unikátní nastavení, každý antispamový agent může být také bez ohledu na stav ostatních agentů vypnut či naopak zapnut. Antispamoví agenti jsou ve výchozím nastavení automaticky instalováni pouze v rámci volitelné role Edge. Pokud v Exchange organizaci tato role chybí, je možné a podporované doinstalování agentů na serveru v roli Hub Transport pomocí následujícího postupu: 1. Přihlásíme se na Hub Transport server 2. Start -> Programy -> Microsoft Exchange Server > Exchange Management Shell (EMS) 3. Spustíme příkaz Install-AntispamAgents.ps1 5. Provedeme restart služby Microsoft Exchange Transport 7.2 Filtrování dle připojení (Connection filtering) Tento způsob ochrany je založen na důvěryhodnosti IP adresy serveru, který elektronickou poštu odesílá. Nastavení se skládá z následujících kroků: Konfigurace IP adres interních SMTP serverů V případě, že před Exchange serverem s instalovaným Connection filtering nebo Sender ID agentem existují další interní SMTP servery, je potřeba IP adresy těchto serverů uvést v nastavení: 1. EMC (Exchange Management Console): Organization Configuration -> Hub Transport -> Global Settings -> Transport Settings -> Message Delivery Obrázek 12: Konfigurace interních SMTP serverů 14 Nastavení antispamových funkcí

15 7.2.2 Konfigurace RBL (real-time block list) Na Internetu existuje celá řada placených i neplacených služeb, které vedou evidenci důvěryhodných či naopak rizikových IP adres z hlediska rozesílání spamu. Tuto službu může náš Exchange Server dotazovat pro ověření IP adresy příchozího SMTP připojení. Je doporučeno vybrat 2 3 poskytovatele s vysokou reputací a garantovaným SLA. Pokud počet dotazů nepřesáhne dotazů denně, je možné pro úvodní nastavení použít například široce využívaný RBL zen.spamhaus.org. Vlastní nastavení pak provedeme: V EMC: Organization Configuration -> Hub Transport -> Anti-Spam -> IP Block List Providers dle následujícího obrázku: Obrázek 13: Nastavení RBL Konfigurace IP Allow List Pro snížení rizika zablokování pošty v případě, že se například obchodní partner ocitne se svým poštovním serverem na některém z RBL, je doporučeno IP adresy SMTP serverů klíčových partnerů přidat do IP allow listu dle následujícího návodu: EMC: Server Configuration -> Hub transport -> ServerName -> Anti-spam -> IP Allow List Obrázek 14: Konfigurace IP Allow List Nastavení antispamových funkcí 15

16 7.2.4 Služba Sender Reputation Tato kontrola IP adres má dva zdroje dat: Pomocí MU/WSUS získáváme aktuální seznam IP a jejich reputací na základě dat ze služby Hotmail Server vytváří vlastní hodnocení IP na základě průměrného SCL zpráv přijatých z této IP, sledování anomálií v rámci SMTP relace atd. Můžeme nastavit jak hodně restriktivně se má tato ochrana chovat a na jak dlouho zablokovat IP adresu se špatnou reputací. Protože například fre y mívají běžně vysoké průměrné SCL, doporučuji nastavit tento typ ochrany ze začátku málo restriktivně a blokovat IP třeba jen na 4h. Pokud je vše v pořádku, můžete zkusit postupné zpřísnění nastavení. Obrázek 15: Nastavení Sender Reputation 7.3 Filtrování dle odesílatele (Sender filtering) Tato ochrana je založena na testování ové adresy odesílatele uvedené v hlavičce zprávy. Pokud chci globálně zakázat příjem zpráv z konkrétních ových adres či celých domén, mohu je uvést zde: EMC: Organization Configuration -> Hub transport -> Anti-spam -> Sender Filtering Minimálně je doporučeno filtrovat zprávy, které nemají uvedenou adresu odesílatele vůbec. 16 Nastavení antispamových funkcí

17 Obrázek 16: Konfigurace Sender Filteringu 7.4 Filtrování dle příjemce (Recipient filtering) Tato ochrana je založena na testování ové adresy příjemce uvedené v hlavičce zprávy. Pokud je požadováno zakázat příjem zpráv z Internetu pro konkrétní ové adresy interních uživatelů, mohu je uvést zde: EMC: Organization Configuration -> Hub transport -> Antispam -> Recipient Filtering Velmi důležitou volbou je zde Block messages sent to recipients not listed in the Global Address List. Rozesílatelé spamu se totiž často pokouší posílat poštu na sice existující doménu, ale neexistující ové adresy. Exchange server samozřejmě takovouto zprávu nedoručí, ale přesto je jejím zpracováním zbytečně zatěžován včetně zodpovědnosti za odeslání NDR. Řešením je kontrola existujících ových adres ještě před vlastním přijetím zprávy. Tuto volbu tedy rozhodně nastavíme. Obrázek 17: Blokování zpráv na neexistující adresy Nastavení antispamových funkcí 17

18 7.5 Filtrování dle Sender ID (SenderID filtering) Sender ID filtering kontroluje odchozí IP adresu SMTP serveru oproti seznamu schválených IP adres pro odesílání v doméně odesílatele. Tyto adresy jsou volitelně zveřejněny v DNS pomocí tzv. Sender ID TXT záznamu. Pokud se zjistí, že je odeslán z neautorizované IP adresy, jedná se s vysokou pravděpodobností o nevyžádanou poštu a mohu s ní tak provést dvě akce: Odmítnout (není doporučeno) Smazat (není doporučeno) Označit a znevýhodnit v rámci content filteringu a výsledného skóre SCL Obrázek 18: Nastavení reakce na Sender ID kontrolu 7.6 Filtrování dle obsahu (Content filtering) Filtrování dle vlastního obsahu zprávy je velmi důležitou součástí ochrany proti nevyžádané poště. Pokročilý algoritmus se snaží ohodnotit na základě rozpoznaných charakteristických znaků nevyžádané pošty nebo známých spamových kampaní číslem SCL (Spam Confidence Level) pravděpodobnost toho, zda se jedná o korektní ovou zprávu či naopak spam. SCL = 0 znamená korektní zprávu, SCL = 9 naopak značí v podstatě 100% pravděpodobnost, že se jedná o zprávu nevyžádanou. Správce pak pro jednotlivé úrovně SCL určuje akci, která se má provést. Na výběr je z následujících možností: Zprávu smazat bez NDR Zprávu odmítnout Zprávu umístit do karantény Zprávu doručit uživateli, ale do zvláštní složky Nevyžádaná pošta Nastavení akce Dle praktických zkušeností je pro většinu firem nejvýhodnější následující seznam akcí, které uvádím včetně doporučených úrovní SCL: Zprávu smazat bez NDR SCL = 9 Zprávu odmítnout SCL = 7, 8 Zprávu doručit uživateli, ale do zvláštní složky Nevyžádaná pošta SCL = 4, 5, 6 Karanténu je doporučeno nepoužívat, pokud to není nezbytně nutné. Používání karantény totiž značně zatěžuje správce systému údržbou karanténní schránky, kterou je nutné pravidelně kontrolovat a také čistit. 18 Nastavení antispamových funkcí

19 První dvě akce nastavíme v EMC: Organization Configuration -> Hub transport -> Anti-spam -> Content Filtering. Obrázek 19: Reakce filtrování obsahu dle SCL SCL pro doručování do složky Nevyžádaná pošta se pak nastavuje pomocí EMS příkazem: Set-OrganizationConfig -SCLJunkThreshold Konfigurace povolených a blokovaných slov Pomocí nastavení povolených slov je možné dramaticky snížit tzv. false-positive (chybné zablokování korektní zprávy). Každá organizace by se měla zamyslet s ohledem na její předmět podnikání a vydefinovat si často používaná povolená slova. Pro firmu prodávající razítka to může být: razítko, razítka, objednávka atp. Pokud je ve zprávě nalezené povolené slovo, SCL je automaticky nastaveno na hodnotu 0. Naopak pokud zpráva obsahuje blokované slovo, SCL bude stanoveno na úrovni 9. Vše nastavíme v EMC: Organization Configuration -> Hub transport -> Antispam -> Content Filtering -> Custom Words Obrázek 20: Určení povolených slov Nastavení antispamových funkcí 19

20 7.6.3 Specifikace výjimek pro konkrétní uživatele V případě potřeby mohu také nastavit seznam příjemců pošty, pro které se bude filtrování obsahu zcela ignorovat. Obrázek 21: Výjimky pro filtrování obsahu Nastavení vlastního textu NDR při zamítnutí zprávy Zajímavou možností je také nastavení vlastního textu pro NDR, který se posílá odesílateli při zamítnutí na základě obsahu. Vlastní text nastavíme pomocí EMS příkazem: Set-ContentFilterConfig -RejectionResponse Zprava byla vyhodnocena diky svemu obsahu jako spam 7.7 Vybrané tipy pro optimalizaci antispamu V předcházejících kapitolkách jsme popsali základní nastavení antispamu, které je nutné provést víceméně vždy. V závěrečné části se zaměříme na rozšiřující nastavení, která nám pomohou využít všechny výhody Exchange 2010 antispamu opravdu na maximum Premium Antispam Pokud má firma k dispozici pro své uživatele Exchange Enterprise CAL nebo Forefront Protection 2010 for Exchange Server, může využívat tzv. Premium Antispam, což zahrnuje následující výhody: Denní aktualizace IMF content filteru (standardně jen 1x za 14 dní) Několikrát denně IP reputation aktualizace Několikrát denně aktualizace spamových kampaní 20 Nastavení antispamových funkcí

21 Jak premium antispam zapnout? V EMC najdeme v sekci Server Configuration -> Hub transport -> ServerName příkaz kontextového menu: Enable Anti-spam Updates. Dále nás již vede průvodce viz obrázek. Obrázek 22: Aktivace Premium antispamu SafeList Aggregation Uživatel rozhraní Outlook Web Acces či Microsoft Office Outlook má možnost vytvořit si seznamy důvěryhodných odesílatelů (Safe Senders). Klient pak zprávy z těchto adres uživateli doručí vždy přímo do Doručené pošty. Jako uživatel tak mám možnost razantně ovlivňovat, jaké zprávy dojdou do Doručené pošty a jaké ne. Důležité je také vysvětlit, že bezpeční odesílatelé Uživatele A nejsou bezpečnými odesílateli pro uživatele B. Na rozdíl od předchozí verze, v Exchange Server 2010 dochází automaticky pomocí Mailbox Assistant službě k publikování těchto seznamů z uživatelských schránek do Active Directory a následně tedy i do Exchange organizace Individuální nastavení SCL akcí pro konkrétní schránku V některých případech je požadováno nastavit jiné hranice SCL pro určené schránky. Nejen, že to je možné, ale dokonce můžeme pro konkrétního uživatele i jednotlivé typy filtrování zapnout/vypnout. Nastavení se provádí výhradně pomocí EMS. Uvedeme si 2 příklady: Set-mailbox id Miroslav Knotek SCLRejectEnabled $false SCLQuarantineEnabled $false SCLDeleteEnabled $false žádná zpráva pro Miroslava Knotka nebude ani smazána, ani odmítnuta ani předána do karantény Set-mailbox id Miroslav Knotek SCLRejectThreshold 5 zprávy pro Miroslava Knotka se budou odmítat již proscl = Whitelisting domény nebo adresy odesílatele Pokud chci vynechat z filtrování obsahu konkrétní ové adresy odesílatele či celé domény, mohu toto nastavit v EMS pomocí příkazů Set-contentfilterconfig -BypassedSenderDomains microsoft.com Set-contentfilterconfig -BypassedSenders Nastavení antispamových funkcí 21

STRUČNÝ A NÁZORNÝ PRŮVODCE. Miroslav Knotek - Microsoft MVP, IT Senior konzultant KPCS CZ, s.r.o.

STRUČNÝ A NÁZORNÝ PRŮVODCE. Miroslav Knotek - Microsoft MVP, IT Senior konzultant KPCS CZ, s.r.o. NASTAVENÍ ANTISPAMU STRUČNÝ A NÁZORNÝ PRŮVODCE Publikováno: červen 2009 Autor: Miroslav Knotek - Microsoft MVP, IT Senior konzultant KPCS CZ, s.r.o. Shrnutí: Průvodce obsahuje návod jak nastavit AntiSpam

Více

KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19

KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19 Obsah Úvod 17 Poděkování 18 KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19 Příprava instalace 20 Co vše instalace serveru Exchange 2003 ovlivňuje 20 Požadavky na instalaci 21 Exchange Server 2003 a Active

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Možnosti využití Windows Server 2003

Možnosti využití Windows Server 2003 Možnosti využití Windows Server 2003 Seminář z cyklu "Krůček vpřed v uskutečňování standardu služeb ICT" 1 2 3 4 5 6 Konfigurace serveru jako řadiče domény Připojení stanice do domény Vytváření doménových

Více

Instalace Active Directory

Instalace Active Directory Instalace Active Directory Proces implementace Active Directory se sestává z několika kroků. Před vlastní instalací je zapotřebí zvážit mnoho faktorů. Špatně navržená struktura Active Directory způsobí

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Obsah návodu Základní informace k nastavení schránky selfnet.cz...2 Doporučené parametry nastavení e-mailového klienta...2 Základní informace k nastavení e-mailové

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA II, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická pošta Elektronická pošta je dnes je již klasickým využitím Internetu. Prostřednictvím Internetu můžete v elektronické formě posílat a dostávat zprávy ve srovnání s klasickou poštou může být

Více

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2N VoiceBlue Next

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2N VoiceBlue Next Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2NVoiceBlue Next V tomto FAQ naleznete veškeré potřebné kroky ke správnému nastavení Email2SMS a SMS2Email funkcí v bráně 2N VoiceBlue Next. V první části tohoto

Více

NAS 269 Seznámení s Mail Serverem A S U S T O R C O L L E G E

NAS 269 Seznámení s Mail Serverem A S U S T O R C O L L E G E NAS 269 Seznámení s Mail Serverem Nastavení Mail Serveru na ASUSTOR NAS A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU Po absolvování kurzu budete: 1. Posílat a přijímat email přes Mail Server na ASUSTOR NAS PŘEDPOKLADY

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Nastavení programu pro práci v síti

Nastavení programu pro práci v síti Nastavení programu pro práci v síti Upozornění: následující text nelze chápat jako kompletní instalační instrukce - jedná se pouze stručný návod, který z principu nemůže popsat všechny možné stavy ve vašem

Více

1) Legenda... str.1. 2) Vytvoření e-mailových schránek Business mail. str.2-3. 3) Instalace Outlook 2007.. str.4-8

1) Legenda... str.1. 2) Vytvoření e-mailových schránek Business mail. str.2-3. 3) Instalace Outlook 2007.. str.4-8 Migrace E-mailů Obsah: 1) Legenda... str.1 2) Vytvoření e-mailových schránek Business mail. str.2-3 3) Instalace Outlook 2007.. str.4-8 4) Stažení zpráv do Outlook 2007. str.9-12 5) Nastavení DNS záznamů

Více

Migrace Windows Small Business 2011 do Windows Server 2012 Essentials

Migrace Windows Small Business 2011 do Windows Server 2012 Essentials Migrace Windows Small Business 2011 do Windows Server 2012 Essentials 11. ročník největší odborné IT konference v ČR! Jan Pilař MCP MVP MCTS pilar@kpcs.cz Praha 2013 Co se dozvíte Migrační scénáře SBS

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o.

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Obsah 1. Obecné informace... 1 2. Internetový prohlížeč... 1 3. Nastavení kompatibilního zobrazení... 1 4. Nastavení důvěryhodných serverů...

Více

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut 8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut Úvod Pro úspěšnou realizaci tohoto scénáře budete pracovat jako uživatel

Více

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o.

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Obsah 1. Obecné informace...1 2. Internetový prohlížeč...1 3. Nastavení kompatibilního zobrazení...1 4. Nastavení důvěryhodných serverů...2

Více

Nastavení poštovních klientů pro přístup k e-mailové schránce na VŠPJ

Nastavení poštovních klientů pro přístup k e-mailové schránce na VŠPJ Nastavení poštovních klientů pro přístup k e-mailové schránce na VŠPJ Obsah: Nastavení poštovního klienta Mozilla Thunderbird... 2 Nastavení poštovního klienta Microsoft Outlook... 6 Použití poštovního

Více

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na 2N StarGate - nové CPU 2013

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na 2N StarGate - nové CPU 2013 Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na 2NStarGate - nové CPU 2013 V tomto FAQ naleznete veškeré potřebné kroky ke správnému nastavení Email2SMS a SMS2Email funkcí v bráně 2N StarGate. V první části tohoto

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Konfigurace Windows 7

Konfigurace Windows 7 Konfigurace Windows 7 Klíčové pojmy: Uživatelská a systémová konfigurace, UAC, Rodičovská kontrola. Uživatelská konfigurace Vzhled Grafické rozhraní Aero Nabízí průhlednost, 3D efekty Zvyšuje nároky na

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Google Apps. Administrace

Google Apps. Administrace Google Apps Administrace Radim Turoň 2015 Administrátorská konzole Google Apps Místo, ve kterém se nacházejí administrační nástroje pro správu vašeho Google Apps Administrátorská konzole - kde ji naleznete

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA II, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Přesunutí poštovní schránky ze stávajícího serveru do systému MS Exchange si vyžádá na straně uživatele změnu nastavení poštovního klienta.

Přesunutí poštovní schránky ze stávajícího serveru do systému MS Exchange si vyžádá na straně uživatele změnu nastavení poštovního klienta. MS Exchange informace pro uživatele Přesunutí poštovní schránky ze stávajícího serveru do systému MS Exchange si vyžádá na straně uživatele změnu nastavení poštovního klienta. Tento dokument popisuje základní

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

SMTPServer - Příručka

SMTPServer - Příručka Obsah Požadavky na systém... 2 Použití... 2 Proč vlastní SMTPServer... 2 Koncepce tohoto SMTPServeru... 2 Instalace SMTPServeru... 2 Odinstalování SMTPServeru... 6 Jak tento SMTPServer pracuje... 7 Stavy

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Jak nastavit poštu v síti SPKFree

Jak nastavit poštu v síti SPKFree Jak nastavit poštu v síti SPKFree V poslední době se množí dotazy kolem pošty. Ti, kteří je kladou jsou bohužel ztraceni a vůbec nechápou základní věci. Ti, kteří odpovídají šílí, jak někdo může nevědět

Více

Nastavení telefonu Nokia N9

Nastavení telefonu Nokia N9 Nastavení telefonu Nokia N9 Telefon Nokia N9, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé položky v

Více

Jak na úspěšnou migraci Windows Small Business Server 2011 Standard. Jan Pilař MVP KPCS CZ

Jak na úspěšnou migraci Windows Small Business Server 2011 Standard. Jan Pilař MVP KPCS CZ Jak na úspěšnou migraci Windows Small Business Server 2011 Standard Jan Pilař MVP KPCS CZ Vaše budoucnost v následujících 75 minutách Migrační scénáře SBS Příprava migrace SBS Příprava zdrojového serveru

Více

Hromadný e-mail / Newsletter

Hromadný e-mail / Newsletter . Hromadný e-mail / Newsletter Tato funkce slouží pro hromadné rozesílání personifikovaných e-mailů vybraným skupinám zákazníků ze stromu zatřídění nebo výběru. Obsahuje spoustu zajímavých funkcí, jako

Více

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Telefon Nokia Lumia 925, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

Příprava k certifikaci 70-680, TS: Windows 7, Configuring

Příprava k certifikaci 70-680, TS: Windows 7, Configuring Příprava k certifikaci 70-680, TS: Windows 7, Configuring Kurz umožní studentům připravit se k certifikaci 70-680. Ve školení se studenti seznámí Instalace Windows 7 - Instalace, upgrade a migrace Windows

Více

Instalace MS SQL Server Express a MS SQL Server Management Express

Instalace MS SQL Server Express a MS SQL Server Management Express Instalace MS SQL Server Express a MS SQL Server Management Express Následující kroky popisují instalaci SQL serveru 2005 Express. Důležitá nastavení jsou popsána u jednotlivých obrázků. Jednotlivé kroky

Více

APS Administrator.OP

APS Administrator.OP APS Administrator.OP Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Přehled přítomnosti osob v oblastech a místnostech Instalační a uživatelská příručka 2004 2013,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha,

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.)

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) 1 z 10 VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) Obsah: A. Úvod B. Popis aplikace C. Instalace D. První spuštění E. Manuál programu VDDMAIL 1. Záložka DDE Server DDE Parametry

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Zálohování v MS Windows 10

Zálohování v MS Windows 10 Zálohování v MS Windows 10 Historie souborů Způsob zálohování jako v MS Windows 8.1 Nastavení Aktualizace a zabezpečení Zálohování nebo Ovládací panely Systém a zabezpečení - Historie souborů Přidat jednotku

Více

Evidence majetku a Windows 8

Evidence majetku a Windows 8 Evidence majetku a Windows 8 S novými počítači se u uživatelů objevuje operační systém Windows 8. Provoz programu Evidence majetku na takovém počítači je možná dvěma způsoby. A. Provoz evidence majetku

Více

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR:

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR: CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument TITLE: Manuál k webovému rozhraní hostingu P ub l i c URL: http://janforman.org/files/webhosting.pdf OFFICE NAME AND ADDRESS: --- IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001

Více

Nastavení tabletu Apple ipad

Nastavení tabletu Apple ipad Nastavení tabletu Apple ipad Tablet Apple ipad, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Aplikace a služba Money Dnes Publisher v deseti krocích

Aplikace a služba Money Dnes Publisher v deseti krocích 2 Money Dnes Publisher Uživatelská příručka Aplikace a služba Money Dnes Publisher v deseti krocích Tento step-by-step manuál vás provede korektním nastavením ovladače Money Dnes Publisher pomocí přiloženého

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Návod na používání webmailu

Návod na používání webmailu Návod na používání webmailu Každý student a zaměstnanec UTB má svoji vlastní školní e-mailovou schránku. K té se lze připojit buď pomocí webového klienta http://webmail.utb.cz, nebo libovolného e-mailového

Více

Variace. E-mailový klient

Variace. E-mailový klient Variace 1 E-mailový klient Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jkaékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. E-mailový klient V této kapitole

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Nastavení telefonu T-Mobile move

Nastavení telefonu T-Mobile move Nastavení telefonu T-Mobile move Telefon T-Mobile move, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

Rychlý průvodce konfigurací verze 4.5

Rychlý průvodce konfigurací verze 4.5 verze 4.5 Pomocí tohoto průvodce nakonfigurujete snadno Mail602 Messaging Server tak, aby : fungovala elektronická pošta (SMTP/POP3), uživatelé mohli surfovat po internetu (Proxy), fungoval WWW server

Více

Použití programu WinProxy

Použití programu WinProxy JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY Použití programu WinProxy pro připojení domácí sítě k internetu Semestrální práce z předmětu Lokální počítačové sítě

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Instalace Obsah 1. Úvod...3 2. Podporované verze...3 ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Copyright ESET, spol. s r. o. Eset software spol. s r.o. Classic 7 Business Park Jankovcova

Více

Nastavení telefonu LG G2 D802

Nastavení telefonu LG G2 D802 Nastavení telefonu LG G2 D802 Telefon LG G2 D802, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

Nastavení tabletu Samsung P605 Galaxy Note 10.1 (2014 edition)

Nastavení tabletu Samsung P605 Galaxy Note 10.1 (2014 edition) Nastavení tabletu Samsung P605 Galaxy Note 10.1 (2014 edition) Tablet Samsung P605 Galaxy Note 10.1. (2014 edition), zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry

Více

Technologie počítačových sítí 5. cvičení

Technologie počítačových sítí 5. cvičení Technologie počítačových sítí 5. cvičení Obsah jedenáctého cvičení Active Directory Active Directory Rekonfigurace síťového rozhraní pro použití v nadřazené doméně - Vyvolání panelu Síťové připojení -

Více

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Telefon Samsung S5570 Galaxy Mini, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti. Via Aurea, s.r.o.

Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti. Via Aurea, s.r.o. Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti Via Aurea, s.r.o. Aktualizováno: 31.10.2013 Obsah NASTAVENÍ A VYUŽÍVÁNÍ EMAILOVÝCH SLUŽEB NA SERVERU SPOLEČNOSTI...1 VIA AUREA, S.R.O....1

Více

Nastavení telefonu Huawei Ascend Y300

Nastavení telefonu Huawei Ascend Y300 Nastavení telefonu Huawei Ascend Y300 Telefon Huawei Ascend Y300, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 OBSAH Word Uživatelské prostředí Wordu...................3 První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 Vytvoření

Více

Postup instalace ČSOB BusinessBanking pro MS SQL 2005/2008

Postup instalace ČSOB BusinessBanking pro MS SQL 2005/2008 Postup instalace ČSOB BusinessBanking pro MS SQL 2005/2008 1. Instalace na straně serveru Instalace aplikace BB24 24x7 vyžaduje základní znalosti z administrace SQL serveru. Při dodržení následujícího

Více

Manuál pro práci s kontaktním čipem karty ČVUT

Manuál pro práci s kontaktním čipem karty ČVUT Stránka 1 z 28 Manuál pro práci s kontaktním čipem Stránka 2 z 28 Obsah 1 Instalace... 3 1.1 Postup instalace minidriveru pro Windows (totožný pro PKCS#11 knihovny)... 4 2 Práce s PIN a PUK... 5 3 Správa

Více

ČSOB Business Connector Instalační příručka

ČSOB Business Connector Instalační příručka ČSOB Business Connector Instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu do počítače...

Více

Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice

Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice - 1 - Obsah Outlook 2003... - 3 - Outlook 2007... - 5 - Outlook 2010... - 10 - Outlook Express... - 12 - Windows Live Mail... - 16 - Mozilla

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

BM Software, Databáze Docházky 3000 na NAS serveru (pro MySQL) Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi. Úvodní informace:

BM Software, Databáze Docházky 3000 na NAS serveru (pro MySQL) Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi. Úvodní informace: BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

1. Předmluva. 2. Uživatelské účty. Vážení rodiče,

1. Předmluva. 2. Uživatelské účty. Vážení rodiče, 1. Předmluva Vážení rodiče, připravili jsme pro Vás tento materiál, který by Vám měl pomoci s nastavením rodičovské kontroly na Vašich domácích počítačích s operačními systémy Windows 7. Rodičovská kontrola

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Faxový server společnosti PODA s.r.o.

Faxový server společnosti PODA s.r.o. Faxový server společnosti PODA s.r.o. Vážení zákazníci, jako doplněk k poskytovaným službám VoIP jsme pro vás zprovoznili službu faxového serveru. Tento server vám umožní pohodlně odesílat a přijímat faxy

Více

Nasazení Microsoft Exchange Server 2010 a migrace z Microsoft Exchange Server 2007

Nasazení Microsoft Exchange Server 2010 a migrace z Microsoft Exchange Server 2007 Nasazení Microsoft Exchange Server 2010 a migrace z Microsoft Exchange Server 2007 Společnost AVE CZ nepoužívá nejmodernější technologie nejen ve svém oboru odpadového hospodářství, nýbrž i ve své IT infrastruktuře.

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Nastavení MS Windows XP pro připojení k WIFI síti JAMU. Příprava

Nastavení MS Windows XP pro připojení k WIFI síti JAMU. Příprava Nastavení MS Windows XP pro připojení k WIFI síti JAMU Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows XP (české verzi). Prvním krokem je

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS Volání

Více

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Integrace aplikace Microsoft Outlook. Připojení ke službám na vyžádání

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Integrace aplikace Microsoft Outlook. Připojení ke službám na vyžádání OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Stručná uživatelská příručka R6.1 Ve spojení s aplikací Microsoft Outlook přináší software Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite vysokou

Více

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Jak na to? Základní nastavení www.2n.cz 1. Základní nastavení V tomto dokumentu si popíšeme jak jednoduše nastavit základní funkci 2N SpeedRoute nebo

Více

Nastavení telefonu Samsung I9300 Galaxy S III

Nastavení telefonu Samsung I9300 Galaxy S III Nastavení telefonu Samsung I9300 Galaxy S III Telefon Samsung I9300 Galaxy S III, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

IFTER-EQU Instalační manuál

IFTER-EQU Instalační manuál IFTER-EQU Instalační manuál Revize: Únor 2016 1 / 30 Obsah: 1 IFTER EQU Instalace softwaru 1.1 Rychlá instalace 1.1.1 Instalace na jeden počítač 1.1.2 Instalace na více počítačů 1.2 Pokročilá instalace

Více

Rychlý průvodce konfigurací 602LAN SUITE 2004

Rychlý průvodce konfigurací 602LAN SUITE 2004 602LAN SUITE 2004 Obsah OBSAH... 1 NASTAVENÍ PROTOKOLU TCP/IP... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA SERVERU... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA STANICÍCH V SÍTI... 3 KONTROLA FUNKČNOSTI PROTOKOLU TCP/IP... 4 INSTALACE 602LAN

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Odesílání citlivých dat prostřednictvím šifrovaného emailu s elektronickým podpisem standardem S/MIME

Odesílání citlivých dat prostřednictvím šifrovaného emailu s elektronickým podpisem standardem S/MIME Odesílání citlivých dat prostřednictvím šifrovaného emailu s elektronickým podpisem standardem S/MIME Je dostupnou možností, jak lze zaslat lékařskou dokumentaci elektronicky. Co je třeba k odeslání šifrovaného

Více