Œ ÕÃŒÀ SÕà S ÿ À fl S Õ Ó Û À Cÿ ä Œ ÕÃŒÀ «

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Œ ÕÃŒÀ SÕà S ÿ À fl S Õ Ó Û À Cÿ ä Œ ÕÃŒÀ «"

Transkript

1 ª ±ÆÊ æª 3 ± ªÙ Æø ± µ? 75, Žab ªÙ Ê ÏËËÓËÌ Æ± ªµ ø Ê ± ª øæª ek, Božet ± ø ÓÓËÎ Ò ËÌÙ ÍÔÓ fiæ ± ª Ê Í Ì ÓÎÌ ÌÈÎÙ ªÛ ø Ê øæª ªµÚ ± ª ª ø Ú fl Ã Ê Ô ÔËÎË Ê ÔÓÔ ÈÓ ÎÓÁ Œ ÕÃŒÀ SÕà S ÿ À fl S Õ Ó Û À Cÿ ä Œ ÕÃŒÀ «Œ à Œ Œ _ S ÕÃfl fi«õ flú Œ S Œ_ fl fiæ ±Ù µ ª Ó ÔÌ ± ª øæª ªµ Ô

2 fl Û Œ S Œ_ fl øú ºª µø ª ø æß? ª ø æßê 3 ± ø æßê Æ ø æßê Õ ª Ê ª ±ÆÊ Æ± ªµ ø Ê ±ºø ø ª Ê Œ ÕÃŒÀ SÕà S ÿ À fl S Õ Ó ä À ª # ± ä ƪµ± Æ µ ª ± ± µß µú&ú 3 ± ª Œªµ± Æ µ ª ±µ ª ø ª Ʊ Ʊ?º 3 ø æß æª 3 ± ªÙ Æø ± µ? 75, Žab ª Ê ÏËËÓËÌÙ ªÛ ø Ê Æ ± ª ± ßÚ Ú ± ª øæª ªµ, Božet ± ø ÓÓËÎ Ò ËÌÙ ÍÔÓ fiæ ± ÔÓÔ ÈÓ ÎÓÁÙ Ê ÏÍ Ï È ÏËÈ 3 ± ª ºª ª fl ÃÊ Ô ÔËÎË ä ±æ±æ º± Æø 3 ø ± ª 3 ø æß ø 3 ª 3? b. Dosavadní využití území Pozemky stavby byly dosud využity jako komunikace, ø ª µ± Æ? 3 ø ß æß ß ªÜª ß º±µ ª ø Ʊ & ª 3 Ʊ ±º 3 ø ± ±? ß 3 ± ª ú «çù µ ªÆ? ª ±? 3 ÀŒ º æ ø Ó ÁÚ Ú Æ µ ß ø ø ± ª 3 Ʊ ø æ æß Æ± ªºª íjnu 2009 inženýrsko-geologický a hydrogeologický pæ µ Æ ± Ÿ Õ fiæ ±Ú? ƪ? Æ? ø ª iložena v dokumentaci. Výsledky pr µ æß ß ± ªº ß Æ± ± ø æ Ú d. Požadavky dot ª # ±Æ? fiß ß Æ æ žn µ± ±? ß ø æß ß º±µ ª ø ßÚ e. Obecné požadavky na výstavbu Jsou navrženým ªÜª 3 ß Ú ±º 3 µß ø ªæ 3 ± ± ± ª 3 Pro stavbu bylo vydáno Odborem dopravy, MÚ Židlocho ª ø ªæ 3 ± ± ª 3 OD/2973/2010-SO ze dne a prodloužení plat ± ø ªæ 3 ± ± ± ª 3 ÒÔÌÁÁÁÒÓ ÔÓÛÌ Õ ª º ª ÔÈÚÔÓÚÓ ÔÓÚ Ú 7 ø ø ± 7 ø æßú Ʊ ªµ edpokládá, že p ªº Ʊ?º ním vlastní stavby budou již dokon ª ß 3 ± µß ܪ podzemních inženýrských sítí (vodovod, plynovod, kaæª ø ª Ʊ? ø 3 3 æ º± 3? ø æ øµù aby po dobu životnosti vozovek nebylo nutno do její µ± Æ µ ª ø ø ± ø Ú Ú ªº ±µ?ºø? ø # ø æß Œªø ø ª ø æß ª ªº ±µ?º? Ʊ ª Ó ÔÌÚ Ú ±º ± ø ø æß ª ±? ø íloze položkový rozpo ª ø ± Æø 3 Ú Ú Ú Ú fiæ µ ª Ó ÔÌ Ó ß Æø ± ø Ê ± ª øæª ªµ

3 ª ±ÆÊ æª 3 ± ªÙ Æø ± µ? 75, Žab ªÙ Ê ÏËËÓËÌ Æ± ªµ ø Ê ± ª øæª ek, Božet ± ø ÓÓËÎ Ò ËÌÙ ÍÔÓ fiæ ± ª Ê Í Ì ÓÎÌ ÌÈÎÙ ªÛ ø Ê øæª ªµÚ ± ª ª ø Ú fl Ã Ê Ô ÔËÎË Ê ÔÓÔ ÈÓ ÎÓÁ Œ ÕÃŒÀ SÕà S ÿ À fl S Õ Ó Û À Cÿ ä Œ ÕÃŒÀ «Œ à Œ Œ _ S ÕÃfl fi«õ fiúô Œ_ fl ŒŸfl fl CÕÃfl fi«fiæ ±Ù µ ª Ó ÔÌ ± ª øæª ªµ Ô

4 fiúô Œ_ fl ŒŸfl fl CÕÃfl fi«øú ºª µø ª ø æß? ª ø æßê 3 ± ø æßê Æ ø æßê Õ ª Ê ª ±ÆÊ Æ± ªµ ø Ê ±ºø ø ª Ê Œ ÕÃŒÀ SÕà S ÿ À fl S Õ Ó ä À ª # ± ä ƪµ± Æ µ ª ± ± µß µú&ú 3 ± ª Œªµ± Æ µ ª ±µ ª ø ª Ʊ Ʊ?º 3 ø æß æª 3 ± ªÙ Æø ± µ? 75, Žab ª Ê ÏËËÓËÌÙ ªÛ ø Ê Æ ± ª ± ßÚ Ú ± ª øæª ªµ, Božet ± ø ÓÓËÎ Ò ËÌÙ ÍÔÓ fiæ ± ÔÓÔ ÈÓ ÎÓÁÙ Ê ÏÍ Ï È ÏËÈÙ ªÛ ø Ê øæª ªµÚ ± ª ª ø Ú 3 ± ª ºª ª fl ÃÊ Ô ÔËÎË ä ±æ±æ º± Æø 3 ø ± ª 3 ø æß ø 3 ª 3? Õ ø æø æ ºª Ʊ?º ø º±ºø ø ª ª ßæÆø # ª #æ Ʊ 7 3 ª 3Ú Æ ø ø ª ± ø ªæ 3 Æø 3 ø øæ ± ± Æø # ø æß æ ºª edložen dodavatelem stavby a ±º ± ø ª øºø ø ª ª ªº ø? ª 3 ø 3 Æø 3 ø º3 ªÚ ÿøæ ± ± Æø ø æß æ ºª ±æ ø ± ø ªÆ 3 ß µ± ª 3 ø ªº? 3 º3 3 & ªµ # ø æß Æ± ±º 3 3 Ʊ ºø Ü3 ± Æø 3Ù º? ª æ º± ø ± ª ß ªæ3Ƶß? 3 ø æßù µ ªÆ7 æ º± ºø Ü3 ± ª øµæß ß ø ± Ʊ ±º 3 3 Ʊ ª µ± ± µ ø º3 øú ªº? ª edevším o kontrolu obnažených podzemních sítí pªº ª? ß ª Ù & ± ±? Ù ±µ?ºµ ±ææ æ 3µ ø µæø 3µ Ù µ?ºµ ªº ± # µ± Æ µ 3 Æ ª ª ª 3 & ± ± ø ± Æ ± 7 Ʊ ø ± Ú Dále je nutno kontrolovat skladbu podloží ve vsako ø 3? ª ±º7 ± ± µß ø ± ± ªº ± # µ øºªæ # Æ ª µ± µø ªÚ?µ øº 3 7 ø Ʊ Ʊ ø ø ± Æø 3 æ ºª ±?? µ± Ʊ 3 Ʊ 3ºªµÙ µ ªÆ# æ ºª ±? 3 øæ3ºµß ø º±º? µ ø ªæ 3 ± º3 ø #æ Ʊ 7 3 ª 3 ø øº? 3 ø æßú Æ? ª ø # ø æ ± ± µß æ º± ±Æ ø ±? ß ª µ± 7 ø 3Æ ª ªÚ Ʊ?º ní prací musí být vždy zachován provizorní pr ª º ± ºª º± Æø 3 ±æ ß ø. požární ochrany a zdravotní služby. P 3 ª º µ ªº ± # ª ± ± ª æ ºª ªÜª ± ªÆø ªºª 3 ø æß ª 3 Æ æ Ú ªÜµªÆ7 ß ±Æ ø ø º± Æø ß ø Ʊ?º 7 & ªµ æ º± ªÜª ß Æ± ±Æ 3 º± Æø 3 ø ª 3 Æ æ ø æßú Ʊ ±Æ 3 º± Æø 3 ø ª 3 ø 3 º±ºø ø ª ø æß ø æ ºª ªºª ±º ± ø ª ± ± 3 ŒÚ fiæ ±Ù µ ª Ó ÔÌ ± ª øæª ªµ Ó

5 ª ±ÆÊ æª 3 ± ªÙ Æø ± µ? 75, Žab ªÙ Ê ÏËËÓËÌ Æ± ªµ ø Ê ± ª øæª ek, Božet ± ø ÓÓËÎ Ò ËÌÙ ÍÔÓ fiæ ± ª Ê Í Ì ÓÎÌ ÌÈÎÙ ªÛ ø Ê øæª ªµÚ ± ª ª ø Ú fl Ã Ê Ô ÔËÎË Ê ÔÓÔ ÈÓ ÎÓÁ Œ ÕÃŒÀ SÕà S ÿ À fl S Õ Ó Û À Cÿ ä Œ ÕÃŒÀ «Œ à Œ Œ _ S ÕÃfl fi«õ fiú Õ ÀÿŒ _ à ÿ _ Œ_ fl fiæ ±Ù µ ª Ó ÔÌ ± ª øæª ªµ Ô

6 fi Û Õ ÀÿŒ _ à ÿ _ Œ_ fl ÔÚ ÀÆæø µ7 ø ø ªæ ª µ7 ªÜª 3 øú ±º ± ª 3 ø ª Ü Õ ø ª Ü ª ±º 7 Ʊ ø Æ ± ø ± ø æ Ù ± ø # ø ± ± ªµ ø ± ±æ ª ª šený a vyžaduje bezodkladnou opravu. æú ÀÆæø µ7 ø øæ ªµ ± µ7 ªÜª 3 ø æßê ª µ± 7 ešení nových komunikací bylo navrženo tak, aby byly využity sou ø 7 ± ß øµ Ʊ º± Æø ø º± Æø µ º Ù øµ Ʊ ±º 3µß ø? ± ± & ª ± ± ± Ʊ ±Æ? Ú Ú Ãª µ7 ªÜª 3 Ãø ± Ʊ ªµ ±? º±µ ª ø ª ªÜ3 ± ª ±æ ªµ úœ ÕÃŒÀ SÕà S ÿ À fl S Û Õ Ó ä À ª # ± ä ƪµ± Æ µ ª ± ± µßçú ªº? ª ± # µ± Æ µ ª ± Æ ª ø ø ± 7 ± æª ± Ú Õ±? 3 ø æß ª 3 ªºª 3 ± Æ ± # ±º ø ª ±º ªºª 3 Æø ± ø # ± µ ª µ ºø Ú Ã± ±?? vodním stavu s tím, že v projektu je uvažováno Ʊ Ü 3 3µ± ø ª # ± ±º7 µ± µø ª ø ª 3 øº ± & Æø ± º± požadovaného spádu. ºÚ ø ± ª 3 ø Æø Æ µ Æ ø #Ü ª # ø ªæ 3 & Æø ø?? ø ±? ±? ø 3 3 ø ± ª 3 øµ ø ª µ± Ù øµ ø º± Æø 3 Æø Æ µ Æ ±æ Ú f. Vliv na životní prost ªº3 Œªµ± Æ µ 3 µ± µø ª ªæ ºª ª ø ± no životní prost ªº3Ú ø± øµ ± Æø ± ± ± µß ø ø ± # ± Æ ª º± ºª µ ±º atnému snížení prašnosti a hluku v 7 ±? ±æ ªÚ Ú ešení bezbariérového užívání ploch a komunikací ø Æ ± ø 7 & Æø ß Æª ªµ 3 æª æøæ 7Ʊ 7 3 ß ø µ± µø Ú 3 ª Æ ª # Ʊ echázení vozovky jsou navrženy snížené obrubníky pr± øº 3 ª ±º ± ±æ? ± ª ª ± ± ßæ ± 3Ú Ú Fºø ª ± ±ºµ øºª Ʊ ß ß ª 3 ø æß Stavba byla navržena dle podklad ª±ºª µ7 ± ø ª 3 ± ø 7 ± ø ø º ª ±ºµ øº Æ? jednotlivých inženýrských sítí v prostoru budoucí ø æßú # ± 3 ±ºµ øºßê Û ± ± ± 7 ø #ܵ± 7 ø ª 3 ªÆ7 Û ±ºµ øºß Æ? ± Æ æ hu inženýrských sítí Û æ 3ºµø ªÆ7 - Požadavky investora Ó

7 Ú ª 3 ø ªº ± 7 ±æ ªµ ß Ãø ± Ʊ ªµ ±? º±µ ª ø ª ªÜ3 ± ª ±æ ªµ úœ ÕÃŒÀ SÕà S ÿ À fl S Û Õ Ó ä À ª # ± ä ƪµ± Æ µ ª ± ± µßçú µú ø æß ø ±µ± 3 ± ª µß ø ø æß Æ±?º 3 ø æß ª ± ø ± ø 3 µ ªº ± # ª ± ± ª ø ºø Ü3 ±æ ªµ Ʊ ±Æ ø ª Ü Ú ª ø 3 & µß Æ æ ø æß ª ªæø ø ± ø ø ª æß ± 3Æ ø ± ª ±µ± 3Ú ± º±µ± ení díla dojde ke zlepšení životního prost ªº3 ±µ± 3 ± 7 ø æßú ÓÚ ª ø µ? ±º± ± ø øæ ø Stavbou nedojde k ohrožení mechanické odolnosti a øæ ß ±µ± 3 ø ªæÙ ø 3 stavba je navržena tak, aby vyhov ø ܪ±æª # ±º 3 µ? ø øæ ø ±º± ± Ú 3. Požární bezpe ± ± ª ± º±æ # ø æß ª ªæø ø ± ø Ʊ ±Æ 3 Æ ª º ø æ± øµù øæß umož ± ø æª ª ný zásah jednotek požární ochrany. ÏÚ Üª±æª Ê ±ºß ß ±? ø 3 3 ± ªæ ø æßê Õ± ø # ø ªº µ± µø ª ±æ 3 ± ª ª ª ß ± 3 3Ù ª 7 ø # ±Üµ± ª # ± Æ ª Ú ª 3 ± Æ ª ± ± ªæª ø ± ª # ø æ± podzemních inženýrských sítí. Díky tomu je pr ª º ± ºª º± Ʊ? ª ß ±µ± ÆøÜ ± 3 ø øº ± µ ª 7 ø & ª 3 Ù µºª ±µ± 3? ø æø 7? µª µ± µø Ú F ª ø 3 ª ø æßê Œªµ± Æ µ ª? 3 3 µ± µø 3 3 æª ÆøÜ # ± Æ ª Ù µ ø 3 3 µ ªº ± # ±æß # º± Ù ø Ü 3 ª Ü3 ± ±º ±µ ºªÜ ± # ±º ± Æ místní komunikací a snížení hlu ± Ú Uživatelské požadavky: Vozovka místní komunikace nebude vyžadovat zvláštn3?æ±µß ø Ʊ ± ±? 3Ú ª ± Ʊ?º æ žnou údržbu vozovky, zejména v zimním období a po n Ù ± øº 3 Ü # ø ± ª 3?µ± ø ÚÔÌÒÔÁÁÈ ÕæÚ ± ± ª 3 µ± µø 3 ø Ʊ?º 3 ß?ܪµÚ ±º 3 3 ªº ±µ øºßê Ʊ ƪø ø ƪµ± Æ µ ª µ± µø ª ª ªº ±µ?º? &? ø 3ƵøÚ ± ªæ 7 3 ª ºß µ ª ± ± ª ª ± ªÜ 3 ± º±ºø ø ª ª ø æßú ± µø 3 ø ± ª 3Ê Æªµ± Æ µ? ø 3 3 ± ± µß 3 3 µ± µø ª ª µ ± ±? µ± µø 3 ø ± ª 3 ø 3 µæø µ# Ú Ì

8 ± Æø 3 ø ª 3Ê ªº º±µ± ª 3 ø æß æ ºª ± ø ª ± ± 7 º± Æø 3 ø ª 3Ú Õ ø ª º± Æø 3 ± ø ª 3 ª ª? #µæª ú Œfl S fl SçÚ Inženýrské sít Ê ª #µæª ± 7 íloze Situace jsou zakresleny inženýrské sít ibližné poloze dle ª ºª ª ª Æ? Ú ªº ø? ª 3 ª 3 Æø 3 ª ± ß # ªÆ7 ܪ ß podzemní inženýrské sít ª 3 ± µß øµù øæß ªº±Ü ± µ ª ±Üµ± ª 3Ú ø 3 ª 3 ø ª Ü Ê Æ± µ øº± ø 3Ù øº Æø 3 ø ß ª µ7? ª 3 ø æß æ ºª ß ª Ʊ ±Æ æ 3 µ± ø æß ø ± ª µ ª ±ÆøÚ ß # ª 3 ø æßê Ʊ ªµ æß ß Æø ±? ± øº 3 ÃÕ ø #ܵ± 7 ß 7 fi Ú ºø ø ± ø Æ? 3 ± ß ß ß ± ø 3 #µæª Ú ß ß ± ø 3 fiª ª ± Æ? Ê Æ± æª ª ± Æ? # ø æ ø 3 ß?ܵø Ffi ÚÌÓÏÒÔÁÁ ÕæÚ ª º ª ÌÔÚÈÚÔÁÁ æª ª ± Æ? ª ø ª µ# ø 3 ª 3 ø ªæ 3 Æø 3 Ú Õ ø ªæ 3?µ øºß Stavební náklady jsou stanoveny položkovým rozpo ª F Ó ÔÌ µ ªÆ# ª 3 ± ± 7 ± º±µ ª ø ªÚ fiæ µ ª Ó ÔÌ ß Æø ± ø Ê ± ª øæª ªµ Ï

9 Ʊ øº? ø 3 3 ª 3 ±º ª?µ± ø ÚÔÌÈÒÓ Í ÕæÚ ø 7 3 ª ª? øµ? µø ø ø ªæ 3 Æ? ª

10 Œªµ± Æ µ ª 3 3 µ± µø 3 Õ ÓÛ ª # ± Ûƪµ± Æ µ ª ± ± µß æ ±º 3 ±º 3 µß ª ß y ÏÏ ±º ø ª Ì 3 ª ± ø?µ± ø Ú ÔÌÈÒÓ Í ÕæÚÙ ± ª ª # øµ? µ? Ù ª 3 ± º Ü3 ªº Ʊ ª ª ± øµ? µ ø º±º? µ ø ªæ 3 Æø 3 ƪø æ ªÊ Ãß ± ±æ ±º 3 ±º 3 µß ± ß Æø ±? ß ª ±Æ ø Æ µ ª ± ß ± º3 ±Ú À ø ª º± ± ±æ ±º 3 ±º 3 ªµ ± ª º± 3 &ºø ª ª æß 7 Ʊ µ? Æ ± ß ª 7 ø ø 3 ºª µø 3 &ºø ªÙ ª ø ípadné další údaje, jejichž º± 3 ª ±æ ±º 3 ±º 3 ªµ ªº ±µ?º? ø? ªº øµ ± º± 7 ±æ ±º 3 ±º 3 µß edloží jako sv? Æ ± ß ø ª ª ± øµ? µ úœªµ± Æ µ ª 3 3 µ± µø 3 Õ Ó Û ª # ± Û Æªµ± Æ µ ª ± ± µßç Ó

11 Œªµ± Æ µ ª 3 3 µ± µø 3 Õ ÓÛ ª # ± Ûƪµ± Æ µ ª ± ± µß æ ±º 3 ±º 3 µß fi ÿ S S «Û _ fl W Õ À S S «Ú±æ ªº ø ª ªõõõõõõõõÚ Ú ± ± ª ªõõõõõõõõÚÚ Œ À fl S Õ À «S µ ªÆ? æ ºª ø ª ø º ª y ÎÌÍ ø? ªº 3 3 æ ±º 3 ±?µ± 3µ ÚÎÔÌÒÔÁÁÔ ÕæÚÙ ª 3 ± º Ü3 ªº º? ª ª ú±æ ±º 3?µ± 3µç Ù ø edpokladu dodržení p ªºª Ü3 ±? ø # ø ± ª 3Ê? ªµ Û Õ À S ÕÃŒfl «æ ªº ø ª Ê ±æª 3 ± ª Õª 3º ª Ê Æø ± µ? ÈÎÙ ÍÍÏ ÍÌ 3 ± ª ø ± ª #Ê À ÆÚ øæ ø ø ª µ±?ù øæ± µø ±æ ª Ê fiø µ± 3 ± ª 3Ê 3 ± & Ê Ãª ª ± Ê ÏËËÓËÌ ª µ? ± ª ø øú Ú Ó ÓÓÁÓÎÌÓÁÒ Ë ıïó ÎÏÈ ÓÌÏ ÏÌ º? ª ª ±æ ªº ø ª ± ± ª Ê ø ª Õª 3º ª Ê ø ± ª #Ê Ê Ê fiø µ± 3 ± ª 3Ê 3 ± & Ê Ãª ª ± Ê ø ø # æ ±º 3 ƪ íku u.. oddíl, vložka º? ª ª ± ± ª Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že pod ª?µ± øù ø ± Ù ± ª ª µ7 ± ß ªæ± 7 ± ±æº±æ 7 ± ±Æ ø ø 3 ± ªº ± ± Æ? ± ± ±ºª ø ø µ ø ± ± ß ª 3 ªæø ±º 7 ± ±æßú ±æß ± ª 7 ±æ ªº ø ª ª Ê i jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvi ± 3Ê i jednáním v technických záležitostech, v ª ª ª 3 ø æßê õõõõõ Ì

12 Œªµ± Æ µ ª 3 3 µ± µø 3 Õ ÓÛ ª # ± Ûƪµ± Æ µ ª ± ± µß æ ±º 3 ±º 3 µß ±æß ± ª 7 ± ± ª ª Ê i jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvi ± 3ÊõõÚÚÚõ i jednáním o technických záležitostech v ª ªº? 3 ø æßê ± ª # Æø ± 3µ ªæ± ª ± Æ? 3 ª ± ª º±ºø µª µ 7 ± ± Ú? ª ± ± ª ª ± ª # 3 ª 3 ø ªæ 3 Æø 3Ù µ±±æº ø 3 溱ºø ø ª ø ªÜª 3 ܪ Ʊæ 7 ± ª 3 3 ƪø ø 3 º3 ø º? ª ª ø æß ªº± 3 Ê Ú õõõõõú ª õõõõú? ª ±æ ªº ø ª ª ± ª # ªÜª 3 ܪ Ʊæ 7 ± ª 3 3 ƪø ø 3 º3 ø º? ª ª ª µ# º± ±Æ ±æ ªº ø ª ª Û Ã Ê õõõúúù ª Ú õõú à ± ªºª 3? ± ± Æ? ªº ø ± ª ª ª ª µ# Ú? ªµ Û Ã S fl S ÚÔÚ ªº ª º3 ø ª Ʊ & ª ß 7 ± ± ß Æ± 3 ± Æ Üª Æø 3Ù º±º? ªµ ø souvisejících služeb, jak je vymezuje zadávací doku ª ø ªÙ ± Æø 3 ± ª # ± ± ª ª Ù øæ3ºµø ± ± ª ªÚ ªº ª º3 ø ª Ʊ ªºª 3 ø ªæ 3 Æø 3 Ʊ ±æ ªº ø ª ª Ê úœªµ± Æ µ ª 3 3 µ± µø 3 Õ ÓÛ ª # ± Ûƪµ± Æ µ ª ± ± µßç ªº ª øµ? µß ª ƪø ø ª #ܪ ªºª 7 ± ªº º3 ø ƪ ªµ ±? 3 ±æª # ±º 3 ªµ ºø # ª µ# ±Æ ø ٠Ʊ?º 3 ªº ßÙ ø ªæ 3 ± ± ª 3 µ ƪø ø ø æß ø ± ± ± 3 ± ø Ú ± º±º? µß ø æß ø 3 Ú Ú? ªº 3 3 Æ? ª ø ± Ê Û Û Û Û ø Ü 3 ø Ʊ ªºª 3 ܪ ± ø ª 3 ±Æ ø ø 3 ±Ù æª ª ± 3 ± ø ø ªæ ª ± ± µ7 ± øæøµ ªÆ µ?º 7 Ʊ ªºª 3 º3 øù ªÜµªÆ7 Æ? ª ø º±º? µß ± ª 3 3 æª ª ± 3 ± ø ª 3 ø ± Æø º3 ø ø ª µ ª 7 ø ±º ø ± ºª 3 ª º± ª # ø æ± Ù ± Æø ø ø æß ø ø ª Ü Ù ø Ü 3 æª ª nosti práce a ochrany životního Ʊ ªº3٠Ʊ ªº? 3 ø ø Ü 3 ípadného zvláštního užívání komunikací a ve ª # ± ª & Æøºß ß ª # ± ø µ ø? ª 7 ±Ù Û ø Ü 3 ø Ʊ ªºª 3 ܪ # µ± ܪµ º ª Õ 3 øº # ±Æª ø 3 3 ª µ Ʊ?º 7 º3 ª ± 3 ª 3 Ʊ ±µ± Ù Û ø Ü 3 ø ª ø º±µ øº o požadovaných vlastnostech výrobk ªº ª øæ º±? 3 º ª?µ± ø. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ø ± ø º± 3 µ ªÆ#?µ± Ù ª 3 ± º Ü3 ªº ä Ʊ?ܪ 3 ± ±º ø ƪ 3 ªÜµªÆ# ª ªµ Æ µ# ø 3 ª 3 3 øº # ±º Æø 3 ªºª #? øºù Û ø Ü 3 ܪ ± ø 3 ª æß # µ± ܪµÙ ø ª ø ƪ 3 ±º ª Õ ø 3 øº # # Æ? 3 ªæ± ª µ# ªº ø # º±æ Ʊ?º 3 ø edání díla, kterými bude prokázáno dosažení p ªºª ø 7 µ ø ß ø ªºª ø # ª µ# øæø ª Æ º3 øù Ï

13 Û Û Œªµ± Æ µ ª 3 3 µ± µø 3 Õ ÓÛ ª # ± Ûƪµ± Æ µ ª ± ± µß æ ±º 3 ±º 3 µß 3 ª 3 ø ±º Æø 3 ø 3 ª 3 ø ª Ü ª napojení na inženýrské sít Ù?µ øºß ø ±ºæ Æ ±ºßÙ ª Ú ª ªÆ ª ø ºÚÙ - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti ø µ?ºµ ª ± ø µ ø µ øº 3Ù Û ªºª 3 ܪ ± Æ º± ª # ø æ± º± ±º 3 ± ø µ± µø ªÙ ±º 3µßÙ ªºª 3Ù ª ª ø ±ºÚ Ù Ú? ± Ʊ ª 3 ª ª 3 Æø 3 ±º Æ? ø ±ºÚÙ Û ø Ü 3 ø 3 ±º 3 ªµ ß # ø 3 3 ª ø ªæ 3 ± ± ± ª 3 ªæ± # º±µ øº Ù Û ± ± ª ª ± ª Æøº 3 øº 7 ܵ±ºß ±æª 7 ª ± ± 3 ø 3µ ª ± ± 3Ù Ú & Æøºß ܵ±º ø ±Æ± ª Ú Õ±? 3 ƪø ø ª º3 ø ª º±µ ª ø ª µ ª 7 ± Ʊ ªºª 3Ù µ ªÆ? æ ºª ªº? ø øºø ø ª ±æ ªº ø ª ± Ó øæ7 ı Ô º? 3 Æø ±? 3 ø Œ Ú ±µ ª ø µ ª 7 ± Ʊ ªºª 3 º3 ø ß Æø ª ± ± ª Ú ±µ ª ø ª µ ª 7 ± Ʊ ªºª 3 æ ºª Ʊ ªºª ø ±º ª? ªº 3 3? øºê Û Û ± Ʊ ªµ ± 7 º±µ ª ø ª Ʊ Ʊ ªºª 3 ø æß Üª ø ªæ 3 ±æ ªµ ø Ʊ ± 3 ± æ±æ æ º± ª ª ß ø ª ß Üª ß ny, k nimž došlo Æ æ ± ± ª 3 º3 ø º ª ß Ú Ú ÏÁÁÒÓ Í ÕæÚ Û º±µ ª ø ª µ ª 7 ± Ʊ ªºª 3 ø æßú? Ʊ ªµ ± 7 º±µ ª ø ª Ʊ Ʊ ªºª 3 ø æßù kterých nedošlo k žádným? æ º± ± ø ª ß? ª úæª ª çú - Každý výkres dokumentace skute 7 ± Ʊ ªºª 3 ø æß æ ºª ± ø ª 7 ª ø 3 ª 3 ± ±æßù µ ªÆ? ß øµæª øù ª 3 ±º ª ø Æø 3 µª ± ± ª ªÚ Û À #µæª ±æ ø 3 3 Ʊ Ʊ ªµ Ʊ Ʊ ªºª 3 ø æß æ ºª iložen º±µ øºù ª µ ªÆ7 ± æ ºª ß # ø Ʊ ªº? 3 ß ±º ± º ± ± ±æ± æ ªº ø ª ª ø ª 3 ± ø 7 ø ± µ±ú ÚÓÚ ªº t díla je blíže specifikován rozpo ß ± ª # ± ß Æø 3 Ù µ ªÆ7 ± 3 ªº3 ± ±? øæ3ºµß øº? ø 3 3 ª 3Ú ÚÌÚ ±µ º ª ƪø ø º3 ø ß µß ± ª ªº 3ºø ª 7?µ øºßù µ ªÆ7 ª ± ø Æ 7 ªº º3 ø ø ±æ ªº ø ª ø ± ± ª ª ª ± ªº 3ºø ø ± 7 Ʊ ƪø ø º3 ø ø ªºß ªº± 3 µ ø 3 3 ø øæø ª Æ Æ± ªµ Ù ª ± ± ª ± ª Ʊ 7 ± ± Ù º± µ ªæ± Ʊ Ü3 ení, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podlª 3 ø Æ ± ø # ª ø ±º 3 ªµ º ª 7 ± ± ß ø ºø 7 3 ø ø ª 3 ±æ ßµ # ø edložit tento soupis ±æ ªº ø ª µ ±º ± ø ª 3 ±Æ ± ±ºø µ µª ± Ú Ãª Æ ª ± ª ± ±º ± ø ª 3? Æ? ± ø ƪø ø ± ø ø ª & Æøº Ú ±µ º øµ ± ± ª ª iní, má se za to, že práce a dodávky jím realizovan7 æß ß ªº º3 ø ø ª ± ª ø Æ ßÚ ÚÏÚ ± ºªÛ ƪø ø ªº º3 ø µ øµ# µ±? Ù º± µ ªæ± Ʊ Ü3 ª 3 ªº º3 ø ø?µ øº požadavku objednatele, je objednatel povinen p ªºø ± ± ª ± ± Ù µ ªÆ# ± ± ª ± ª 3 ±º ª ªº ± µ± # ª ±užitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navr ± ø # ª ø ±º 3 ªµ º ª 7 ± ± ß ø ºø 7 3 ø ø ª 3 ±æ ßµ # ø ± ±? ø ± ±æ Æø ß ±ºø ªµ µª ± Ù ª µ ªÆ7 º± ±º ± 3 øº ± & Æø ªÆ 3 ªº? 3 º3 øú Î

14 Œªµ± Æ µ ª 3 3 µ± µø 3 Õ ÓÛ ª # ± Ûƪµ± Æ µ ª ± ± µß æ ±º 3 ±º 3 µß ÚÎÚ ÚÍÚ ÚÈÚ II.8. ÚÁÚ æ ªº ø ª ß Æø ª Æ? ± º± ªº t díla o další práce a dodávky, jejichž ± eba vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ªºª ªº 3ºø Ù ø ± æª ± ø ± ± ª ªÙ µ ªÆ# ª ± ª ß ± Æ? ª ø º±º? µß ø & Æøº ø ±µ º øµ ± požadované práce svým finan 3 ±æ ª ª ª ªµÆ± 3 Ó ª µ± 7 ª ß æª ÿ ªº ø 7 ± º3 øú ± øº? 3 ºø Ü3 Æø 3 æ ºª ± øº Ú y ÓÌ?µÚ ÚÔÌÈÒÓ Í ÕæÚÙ ø 7 3Ú ± ± ª ª ± ª ø ø ø ± ø ªÜµªÆ7 溱ºø ø ª µ7 Æ? ª ø ª ª ø ±º ± º ± ø?æ µ 7 Ʊ ø º ª 7 ± ± ß 3 ø ª 溱ºø ø ª ª 3 æ# ± øº ± ± ± ± ä ø ± ±º ± 3º? ± ± ª Ú Za subdodávku je považována realizace? 3 øµ? µß # æ ªµ ß Æ± 3 ª øº? ø 3 ± 3 ª 3 Û ± ± ª ªÚ 3 øº, že zhotovitel provede zm 溱ºø ø ª ªÙ Ʊ ednictvím jehož prokazoval spln 3 µ ø µø ªÙ 3 ± # 溱ºø ø ª ± ø 3 Ü # µ ø µø 3 ªº ±µ øº øµ± 7 Ʊ ø Ù øµ7 æß Æ±µ?? ªº ± 3 溱ºø ø ª ª Ú ø 溱ºø ø ª je možná pouze po p ªº ± 3 ±º ± ø ª 3 ±æ ªº ø ª ª Ú Õ ª # ±æª æ ºª Ʊ ªº? ø ø ± ±æ ø ø ª µ7 7 ± Æ ± ± ª ªÚ fiª 3 ª 7 ± ± ø ±æ ªº ø ª ª ª 3 æ# použity jiné materiály, technologie nebo ß Æ± Ʊ ªµ ± 7 º±µ ª ø Ú Õ± ø ª ± ± ª ø ø ª ø Æ í za to, že p realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém jª º±æ jeho užití známo, že je ܵ±º #Ú ±µ º øµ ± ± ª 3Ù 7 Ʊ ø ±º ± 3º? ø µ ± ܵ±º ø ª ± ª ø 3 ª 7 ß? 3 ±æ ªº ø ª ª Ʊ 7 ªº? Æø ø ªÜµªÆ7?µ øºß 3 ± ª 7 ª ª ± ± ª Ú Õ ª tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepouži ª materiály, které nemají požadovanou certifikaci. PoÆ Üª 3 ± ± ºª ± ø 7 º ª ªº ± 3 t je považováno za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou? ß ªÜµªÆ7 ª µ7ù µ ø ø 3 ø 7 ±º 3 µß ª æß 7 µ ƪø ø º3 ø a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znal± Ù µ ªÆ7 ± µ Ʊ ªºª 3 º3 ø ª æß 7Ú Ã± ± ± ± ± º3 ± ª ø ø ª ± ± ª µ Ʊ ªºª 3 º3 ø 3 ª µ± ø 7 ±Ú ø?º Ú æª øº ø ø Ʊ ªºª 7 º3 ± ª ª ± ª ±º º± ø 3 ±æ ªº ø ª ª ø ø 3 ±æ ªº ø ª ± ± ª ªº ø ± ª Ú ÚÔ Ú ± ± ª ª 3 ± Æ? ± ± ± ªº? µß ß # ø ± ± ß ºø Ü3 æ ªµ æª ªº ± 3 ± ± ø ±æ ªº ø ª ªÚ 3 øº 7 ± ± ª 3 ± ªº? µß že dojít ± ª 3 øºª ±º #?Ü 3 ± ª ª ªÚ 3 øº, že toto zhotovitel nedodrží a ª iní, jedná se o závažné porušení smlouvy. ÚÔÔÚ æ ªº ø ª ª ± Æ? Æ æ hu realizace požadovat pi zachování množstevních øæø ª Æ uvedených v položkovém rozpo? ß ø ªÆ? ± Ʊ ±º navrženým a sjednaným materiál ø Ù µºª ª ± Æ æ hu realizace díla ukáže ª µß ªµ± ± µß ±º jší, pokud materiály objednatelem požadované budou µ ø ø ª 7 ª ± ª ø ß ±? ß istoupit. Požadavek na zám ø ªÆ? 3 æ# 3 ª #Ú ± ± ª? Æ? ± ø & Æøº ªÜµªÆ# Ʊµø ø ª æß ª vynaložených náklad, pokud již p ±º 3 ø ªÆ? ø Ú ± Ʊ ªº? 3 ß 3 æ# ± øº ª?µ± ª ê µ# º± ±Æ ±æ ªº ø ª ª ª 3 Ʊ?º º±ºø ø ª ø ± ±æø 3 Ʊ ± ª? ª ß y ÍÍ ±æ ±º 3 ±?µ± 3µ Ú Í

15 Œªµ± Æ µ ª 3 3 µ± µø 3 Õ ÓÛ ª # ± Ûƪµ± Æ µ ª ± ± µß æ ±º 3 ±º 3 µß? ªµ ä _ fl C flõ S ÚÔ ± ± ª ª ø ø ª Ʊ 7 º3 ± ªÆ 3 ª Ê i ÃªÆ 3 ø? ª 3 ø ªæ 3 Æø 3 ªº? 3 ø ª ª 3 ø ª Ü Ê º± ÔÏ º ±º # ß ±æ ªº ø ª ª i ø? 3 ø # ø æßê Ì 3 ª i ßµ ª 3 ø ª Ü Ê º± Ì º ± ªº? 3 ø ª ª 3 º3 ø ÚÓ ÚÌ ÚÏ ÚÎÚ 3 ± æ ºª º±µ± ª ± ª ± ªº? 3 ø ª ª 3 Ù ± µ ªÆ7 ª ± 3º3 3 ª # Ʊ ±µ± Ú Ãª ± Ʊ ±µ± Ù ª µ ªÆ7 ±æ ªº ø ª # ± prohlásí, že dílo pª 3? ª ±? 3 ªº? 3 ø ª ª 3 º3 øú ±º 3 µ± Ʊ ø? ª 3 ø ªæ 3 Æø 3 ª ø 7 ªº? 3 ø ª Ü Æ± 7 ± Æ? ª 3 ± ±æ ø Æø ± ± 7 ± ø ªæ 3 ± ± ± ª 3Ú ø? ª 3 ø µ± ª 3 Æø 3 ø º3 ª ª?? ± ø ø 7 ø Ü 3 ø 3 Ʊ ªºµ Ʊ ø ±? 3 º3 øú ípadné prodloužení termínu dokon ª 3 º3 ø æ ºª ªÜª ± 3 ª # º±ºø µª µ 7 ± ± Ú ta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného pªæ ܪ 3 Æø 3 ±æª 3 ßÜÜ3 ± ø ±º Æø ±? 3? ªºµ ª 3 ± ±æª 3Ú ªÆ ܪ 3 Æø 3 Ʊ ekážky na stran ± ± ª ª ø ªÆ ܪ 3 Æø 3 Ʊ ±æª 3 ßÜÜ3 ± ª ø ø ª? ø 3 º± ø ªæ 3 ± ºª 3µ Ú ± Û Æ? ª º ±º ekážek na stran ±æ ªº ø ª ª erušeny na dobu delší než 3 3 ªÙ ª ± ± ª ± Æ? n požadovat náhradu pªæ ܪ 3 Æø 3 Ʊµø ø ª µ #?µ øº ø øµ7 ª ± & Æø 3 ª ßÚ Ã± ± 3 æ# ªÜª ± 3 ª # º±ºø µª µ ø ª 7 ± Ú ± ± ª ª ø ø ª µ± it dílo v celém rozsahu a bez vad bránících užívání ª ªºø ±æ ªº ø ª ª ± º º± Ì 3 ±º º ª ø? ª 3 ø æßú Õ 3 º±º? µß ø æß º3 ø ª Ʊ 3 & 7 ø æª øº 7 º±µ± ª 3 ø æßù ª 3 ßµ ª 3 ø ±ºª? 3? ± ªº? 3 ø ª ª 3 ø æß ª ªº? 3 º±µ øº ± ªºª ø # µ± ܵ? ø ƪ 3 ø ªº? 3 º±µ ª ø ª µ ª 7 ± Ʊ ªºª 3 ª ª ß ± ± ª 3 ı Ô º? 3 ±º±æ ø ÛŒ ø ºø Ü3 º±µ ª ø ªÙ µ ªÆ? ª ªº?? ± º3 ª º ª Ú»Ú ±º Ú»ÚÓÚ æ strany se dohodly, že p ípadné vícepráce, jejichž finan 3 ±æ ª ª ªµÆ± 3 Ó ª ªº ø 7 ª ß º3 øù ªæ º± 3 ø ªÆ 3 µ± ª 3 ø º3 ± æ ºª º±µ± ª ± ª ªº ø 7 ªÆ 3 º ª 7 ± ± ßÙ ±µ º ª Æø ß ªºª 3 ª º±ºø µª µª ± ªº± ±º ± øµú æ ªº ø ª ª ø ø ª ªºø ± ± ª Æ? ªº? 3 ø ª Ü Ô Æ± ªµ ± ± º±µ ª ø Ʊ øº? 3 ø æß 7 ±º±æ Ù ø ªæ 3 ± ± ª 3Ù ß?º ª 3 & ø 3µ 3 ª 3 ø º± ª # ±Æ?? 3 Æ? ßÚ III.6. Nedodržení doby výstavby dle odst. III.2 se považuje jako závažné porušení této smlouvy ø ±æ ªº ø ª ª ± Æ? ß& ± ø 3 ±µ ª #Ü º ª Ú 7 ± ± ßÙ ±µ º nebude harmonogram upraven na žádost smluvních stra º ±º Ù µ ªÆ7 ± ± ª ª ± ªº 3ºø ø ª ± # µ±? 3 ± Ú È

16 Œªµ± Æ µ ª 3 3 µ± µø 3 Õ ÓÛ ª # ± Ûƪµ± Æ µ ª ± ± µß æ ±º 3 ±º 3 µß? ªµ Û fl S fl ÚÔ ª ø º3 ø ª ø ± ª ø ± øº y Ó?µ± ø ÚÎÓÍÒÔÁÁ ÕæÚ ± ª? Ù ª 3 ± º Ü3 ªº ø ª ±æ ø Æø ø º± ±º ø øµ± ª ø 3 ª #Ü Ê fl õõúõõõõõõõúúúúúú æª ÿ ÿ õõõõõõõõõõõ fl õõõõõõõõõõõ Ú ÿ IV.2 ÚÌ ÚÏ ÚÎ ÚÍ Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové r± ± ßÚ Œ± ± ß ± ªº3 ± ±? 3 øæ3ºµß ± ± ª ªÚ ªº ± µ± 7 ª ß ªºª 7 Ʊ ± ± ª 7Ú Ã ± ª ø æ º± ± ª ß ªÜµªÆ7 3 øº 7 3 ª Æ? ªÙ ƪø ± ø 7 ± ± ª ª º± ºø ø ªº? 3 º3 øú æ strany se dohodly, že cena je sjednána za následuj3 3 º±ºø 3 ø µ ø ø 3 ±º 3 ªµÊ Pro navrženou cenu platí, že mimo ceny použitých ma ªÆ? ø ø 3 ± Ʊ ªºª 3 º3 ø ±æ ø ª?µ øºß ª 7 ø øê Û æª ª ± 3 ± ø ª 3 Æø ± 3µ Ù ±º Ù ± ºª ø ±ºÚ ø ªÜµªÆ7?µ øºß ± ª 7 Ʊ?º 3 µ±±æº ø ª ø æß ªº µø?µ± ø ÚÌ ÁÒÓ Í Û ø Ü 3 ø 3 ª 3 ø ª Ü ø & Æøºø ªÜµªÆ#?µ øº ø ª ± 3 ª 3٠Ʊ ± ±? 3 ø µ ºø Ù Û ß ± ± ª 3 ø ªº? 3 º±µ ª ø ª µ ª 7 ± Ʊ ªºª 3 º3 øù Û ± ±º±µ ª ø ø ±Æ ø ±æ ªµ ø Œ Ù Û ø Ü 3? Æ º± Æø 3 ± ø ení, platného rozhodnutí o zvláštním užívání µ± µø 3Ù øæª ª ª 3 ƪø ø ª ø ª 3 ª ª ± & ÆøºßÙ Û ªÜµªÆ7?µ øºß ± ª 7 µ±±æº ø 3 ø æßù Û ªÜµªÆ7 ºø Ü3 Æ? ªÙ innosti a služby nutné ke spln 3 ª ª 7 øµ? µß º3 ø Ù ª º3 ø ª º±ºø µª µª ± ø?µ øº º± ±ºß 3 Æø ± ª ø? ªº 3 3 ±º 3 ªµÊ Û ª ±? 3 ÿù ª ª ª 7 ºø Ù ø 3 3 ø ª º3 øù Û nách díla požadovaných objednatelem nad rámec projeµ ± 7 º±µ ª ø ªÙ 3 øº ±æ ªº ø ª ª ß ± ª # Æø 3 ªº 3Ù Û? º3 ø ß ª # ª edvídatelnými okolnostmi, které nemohla žádná ª 3 Æø ± ø?µ øº Ü 3 ± # ª ªº 3ºø ª # µ ª ± 3 ªÜµªÆ7 ß Æ± ø ªº tu díla proti položkovému rozpo Ù µ ªÆ7 ± realizovány v souladu s touto smlouvou musí být vždß ªº ª ƪø ø 3 3 ª ±º ± ø ª ß ±æ ªº ø ª ª ª ª ± ª 3 º±ºø µª µª ± Ú ±µ º ± ± ª Ʊ ªºª µ ªÆ7 ± Æø 3 æª ± ± ± 3 ª 7 ± ± ø ±æ ªº ø ª ª ø dodatku smlouvy, budou tyto považovány za sou? º3 ø ø ±æ ªº ø ª? Æ? ± ±º 3 ± ª & Æøº Ú ªÜµªÆ7 ß Æ± ø ªº tu díla proti položkovému rozpo æ º± øµ ± ª ß? ªº± Ê Û ø?µ øº 3 ª 7 ± ± Ʊ ø ªº tu díla proti položkovému Ʊ ± Ù ±º ± ø ª 7 ± ±æ ø Æø ø Ù º± 3 ± ± ª ªº ± µ± 7 ª ß v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny Ʊ ± ß ªº ± µ± # ª ø ± ªº3 ± ±? 3 øæ3ºµß ± ± ª ª Ù Û ªæ º± Û Æ? ªÙ µ ªÆ7 ± ªº ª Ʊ ø ªº º3 ø Ʊ položkovému rozpo tu, obsaženy v rozpo tu zhotovitele, použije zhotovitel Ʊ ø ± ª 3 ªº ± µ± # ª Ʊ ø ªº tu díla proti položkovému Ʊ ± ª ß ø 3 µø µ ± ø 7Ù ø Ú ª ß º ª Õæ±Æ 3µ ª ø ªæ 3 Æø 3٠ߺø 7 Æ ± ÀŒÕ Æø øúù Ú&Ú ÀŒÕ Ó ÔÌÙ Ë

17 Œªµ± Æ µ ª 3 3 µ± µø 3 Õ ÓÛ ª # ± Ûƪµ± Æ µ ª ± ± µß æ ±º 3 ±º 3 µß - vynásobením jednotkových cen a množství provedený Æ # ªº ± ªµ æ ºª ø ± ª ø?µ øº 3 ª ø Ʊ ø ªº tu díla proti položkovému rozpo Ú ª µ± 7 ± øµ æ ºª º± ± ª ø ÿ º ª ªº ø # º±æ & ±? 3Ú ÚÈ ± ± ª ø µ? øµ#µ±?æ±µ ø #ܪ 3 ceny, jestliže písemn ª±? 3 ± ª 3 ± ªµÆ± ení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbyte 7 ± ±ºµ øº ± 7Ù µºß se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto p3 ª 7 ±? ª 3 Üøµ ª øµ?º? Æ? ± ± ± ª ª ø #ܪ 3 ª ßÚ #ܪ 3 ª ß ª možné pouze za podmínek daných ± ± ± ± ø ø?µ øº º±ºø µ µ 7 ± ± Ú? ªµ ä fl ÃÀŒfl fl flã fi S S «ÚÔ ªÜµªÆ7?º Ʊ ªºª 7 Æ? ª æ º± 3 øµ Ʊ? ßÚ ± ± ª edloží objednateli (technickému dozoru objednatele) vždy nª ± º º±? 7 ± º ª? ªº 3 3 ± µø ª º? 3 ± 3 ª ± Ʊ ªºª # Æø 3 ø ± 3 ª 7 ±º ± ø ª 3 ±æ ªº ø ª ª ±æ ªº ø ª ª ß?º 3 º± º ± ªº? 3 ± ß ø 3 øµ Æ s obvyklými náležitostmi da ového dokladu, jejíž nedílnou sou? 3 3 æ# ± Ʊ ªºª # ø ±º ± ø ª # Æø 3Ú fiª ± ± ± ± ª øµ Æø ª ø?ú øµ Æø æ ºª ß ± ± ª ø Ì ª ± ª Ú 3 ± Ú ÚÓ æ ªº ø ª ª ± µß ª? ± ßÚ Æ? ª æ º± Æø ª ß ø?µ øº 3 ª ±º ± ø ª 7 ± ± Ʊ ªºª # ø ±º ± ø ª # Æø 3Ú ÚÌ ÚÏ ÚÎ ± ª ná faktura musí obsahovat obvyklé náležitosti da ± 7 ± º±µ øº ª 7 øê Û # ± #? ª µ± ª? øµ Æø Ù Û ª µ± ± ªº ø ± ª æª ÿù Û ª µ± ± #Ü ÿù Û ± ܪ Æø ª # øµ Æ Æ± ª # ø ª æª ºø ø ÿù Û? µ æ# ø 3 3 µ & Æøº Ʊ ª ± ø ª æª ºø ø ÿú fiª µ ªÆ7µ± chto náležitostí je kone? øµ Æø ª ø?ú Õ ø ± øµ Æ ª Í º ±ºª º ª º±Æ ª 3 ±æ ªº ø ª s tím, že zhotovitel vyhoví zadavateli a umožní 1 x prodloužit splatnost faktur až na 90 dní. Za doru ª 3 øµ Æß ª považuje den p ªº? 3 øµ Æß º± ±Ü ± 3 ª ºª ª ±æ ªº ø ª ªÚ ªº± ºªÛ ª ±æ ø Æø ø µ º± ±º i odsouhlasení množství nebo druhu Ʊ ªºª # Æø 3Ù ª ± ± ª ± Æ? øµ Ʊ ø ± ª Æ? ªÙ µ ªÆ# ªº±Ü ± µ Ʊ ±Æ Ú ±µ º æ ºª øµ Æø ± ± ª ª ±æ ø ± ø Æ? ªÙ µ ªÆ7 ªæß ß ±æ ªº ø ª ª 3 ª ±º ± ø ª ßÙ ª ±æ ªº ø ª ± Æ? Æøº ± ª? øµ ÆßÙ ª µ ªÆ± ± ø 3Ú ø æ# ø 3 3? øµ Æß ª že zhotovitel uplat ovat žádné majetkové sankce ß # ø 3 3 ª žitého dluhu objednatele. ÚÍ øµ Æ ø Ʊ ªºª 7 Æ? ª že zhotovitel pedložit pouze jedenkrát m 3 ø ß # µø ª º? 3 3 ø øµ Æø æ ºª ±æ ø ± ø ªÜµªÆ7?Ʊµß ± ± tele s tím, že æ º± ø ± ø ±ºº ª ß ø æß ø Æ? ª ªº ø 7 º ª 7 ± ± ß ø ø 3 øº 7 ß Æ± ø ªº tu díla proti položkovému rozpo Ú ÚÈ ÚË ÚÁ ª žitý závazek (dluh) objednatele se považuje za spln ný v den, kdy je dlužná? µø ±ºª? ø & ±æ ªº ø ª ª ª Ʊ & ± ± ª ªÚ fi ºªÛ øµ Æø ßµø ± ø ª Ʊ ø ± Ù? ±æ ªº ø ª Æ? ± Æ? ± ± ª µ ± Æø s tím, že nová lh ø ø ± æ ží ode dne doru ª 3 ± Æø ª 7 øµ Æß ±æ ªº ø ª Ú 3 øº, že bude ªÆ? 3 ø 3 Ʊ ªºµ Æ æ Ʊ?º 3 º3 ø ªÆ ܪ ±Ù ±? 3 ±æ ªº ø ª ± µ ª ± ª Ʊº ª ± ± ª Ú ºª º ªÙ µºß ± ± ª ± ± oznámení obdrží, p ªÆ Ü ª ª æ ø ± ø ºø ± # º±µ øº ß ø ª # ± º±Æ ª 3 ±? ª 3 ø ø ± ª ± ª æ žet, a to na dobu 60 dn Ú ± ± º±æ Á

18 Œªµ± Æ µ ª 3 3 µ± µø 3 Õ ÓÛ ª # ± Ûƪµ± Æ µ ª ± ± µß æ ±º 3 ±º 3 µß æ ºª ± ± ª ±µæø ± ø Ʊ?º ní díla, pokud neobdrží od objednatele pokyn µ ªÆ ܪ 3 Æø 3Ú ø ª ø ø ª 3? ªµ ±æ ªº ø ª ª ± øº 3 ± ø ± ª 3 ª µ? ± ± ª?Ʊµ ø øµ#µ± ± º ª Õ ± ß ± º3 ±Ù µ ªÆ# ø ª? ø µ Ù?Ʊµ ø ±ºÜµ±º 3 ªæ± øµ#µ± # ± ª # ±º 3 ±æ ªº ø ª ªÚ ÚÔ ± ± ª ª ± ª µª º ªº? 3 ø ª Ü ªºø ±æ ªº ø ª ø 3?Æ µ ±Æ ± æø µ± 3?Æ µßù nky nebo složením pen žních prost ªºµ ø?º 7 Ʊ ªºª 3 º3 ø ª #Ü Ô ª ß º3 ø ª µª æª ÿù µ ªÆ? ª ªºª ø Ú ÚÔ 7 ± ± ßÚ ø 3?Æ µø æ ºª µæ# ø 3?Ʊµß ±æ ªº ø ª ª ø ± ± ª ªÙ µ ªÆ7 µ ± ±æ ªº ø ª º ±º ±Æ ܪ 3 ± ± 3 ± ± ª ª #µø 3 3 ª?º 7 ± Ʊ?º 3 º3 ø ø ª 7 º±æß 3Ù µ ªÆ7 ± ± ª ª ø ± ªº ± 3 3 ª 7 # ±æ ªº ø ª ªÚ ø 3?Æ µø 3 æ# &? ± ª ± º±æ ƪø ø ª º3 øú Ãø ± ø 3?Æ µø æ ºª ± ø ± ªº? 3 ø ª ª 3 ø æß ø ± µß 3 ø 3?Æ µß º ª Ú ÚÔÓÚ ÚÔÔ ± ± ª ª ± ª ªºø ±æ ªº ø ª ª ± º µª º ß ø ª 3 µ± ª 7 øµ Æß ø 3?Æ µ ±Æ ± æø µ± 3?Æ µßù nky nebo složením pen žních prost ªºµ ø Æ 3 º ø Ʊµß?Æ 3 º±æß ª #Ü Î ª ß º3 ø ª µª æª ÿù µ ªÆ? ª ªºª ø Ú ÚÔ 7 ± ± ßÚ ø 3?Æ µø æ ºª µæ#?æ±µß ±æ ªº ø ª ª ø µ 7 ܵ±ºß º ±º ±Æ ܪ 3 ± ± 3 ± ± ª ª 7 ± ± ß ± º3 ± ªæ± ª?µ± ø Æ æ Æ 3 º ± ª?Æ 3 º±æßÙ µ ªÆ7 ± ± ª ª ø ± ªº ± 3 3 ª 7 # ±æ ªº ø ª ªÚ ø 3?Æ µø 3 æ# &? Æ 3 º ø Ʊµß?Æ 3 º±æß ø º3 ± ±ºª º ª Ʊ ±µ±?æ 3 ± ªº? 3 ø ª ª 3 º3 øú Ãø ± ø 3?Æ µø æ ºª ± ø ± ß 3 Æ 3 º ± ª?Æ 3 º±æßÚ ÚÔÓ 3 øº 7 æø µ± 3?Æ µß 3 æ# ª±º ± ø ª 7Ù æª ±º 3 ª 7Ù ß ø ª 7 ø Æ 3 požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumalø º vody požadovaného ªÆ? 3Ú ÚÔÌ 3 øº, že zhotovitel finan 3?Æ µß º ª ±º 3 ªµ ±º Ú ÚÔ ø ±º Ú Ú ÔÔ ± ± ± Ú ± ß ª 3Ù? ±æ ªº ø ª Æ? ± ø ±º ± ª 3 ±º ± ß Æ± ±º ø 7 ±Æ ܪ 3 ± ßÚ Ã3 ª 3 º± ª ± Æ? ± ±æ ªº ø ª ª ø? Æøº ܵ±ºß ø 3 ±µ Ú? ªµ ä fl ñs fl à W Õfl fl Õ À S ÀëÚÔ ÚÓ ÚÌ ÚÏ ÚÎ ±µ º æ ºª ± ± ª Ʊº ª 3 ª ø? ª 3 º3 øù ª ±æ ªº ø ª ± Æ? ß& ± ø ± ± ª 3 ±µ ª #Ü ÔÚ ÚÛ za každý i zapo ø # ºª Ʊº ª 3Ú ±µ º ± ± ª æ ºª Ʊº ª 3 ªº? 3 ª 7 ± º3 ø ±æ ªº ø ª º ª ±º Ú ÚÓ 7 ± ± ßÙ ª ±æ ªº ø ª ± Æ? ß& ± ø ± ± ª 3 ±µ ª #Ü Î ÙÛ za každý i zapo ø # ºª Ʊº ª 3Ú ± ºªÛ ª Æø ß ±æ ªº ø ª ª µ Ʊº ª 3 & Æøº øµ Æß ª ± ± ª ± Æ? ±æ ªº ø ª ß& ± ø 3 ±µ ø Ʊº ª 3 ªÆ 3 ª ø ± øµ Æ ª #Ü ø ± ª 7 º ª ø ízení vlády 142/1994 Sb. za každý den prodlení. Tat± 3 ±µ ø ±æ ±æ ø ª &Ʊµ Ʊº ª 3Ù µ ªÆ# ªæ ºª ø ø ªÛ Ʊº ª 3?Ü & ±? Ú ±µ º ± ± ª ª ø ± 3 µ ±º Æø ±? 3 øº º± ±º 7 ªÆ 3 Ù ø ø 3 ±æ ªº ø ª 3 ±µ Ô ÙÛ za každou vadu a den prodlení. Toto ujednání platí Ʊ ž p ±º Æø ±? 3 øº Æ??Æ µßú ±µ º ± ± ª ª±º Æø 3 øºß ª ø ± ª 7 ªÆ 3 ø ø 3 ±æ ªº ø ª 3 ±µ ÔÚ ÙÛ za každou vadu a den prodlení. Toto ujednání platí Ʊ ž p ±º Æø ±? 3 øº Æ??Æ µßú ÚÍ ±µ º ± ± ª ª ßµ º3 ø 3 ª 3 ø ª Ü ª ø ± ª 7 決 ÚËÙ ø ø 3 ± ± ª ±æ ªº ø ª 3 ±µ ÌÚ ÙÛ za každý den prodlení. ÚÈ ø Ü3 ø µ ª ± ªº? ß 3 ± ª 7 ± ± ßÚ Õ 3 ±µ ø ªº ø? 7 ± ± ª ª ø ± 3?? ø? Æøº ܵ±ºßÚ Ô

19 Œªµ± Æ µ ª 3 3 µ± µø 3 Õ ÓÛ ª # ± Ûƪµ± Æ µ ª ± ± µß æ ±º 3 ±º 3 µß? ªµ Û ÕÃfl fi S S ÚÔ ± ± ª ª ± ª 7 ±æ ßµ # ±æª ±ºª º ª ª ª 3 ø ª Ü ± Æø 3 Ù µ ªÆ7 Ʊ?º3Ù ø ªæ 3 ºª 3µÙ º± µ ªÆ7 ± ª ± ª ø ± ø ܪ ß µ ª ± Ʊ ±º 7 Ʊ 3 ± ßÚ ª 7 ø ª ± ª ø ± ø &ºø ª ± ø ± 7 ± Æø 3Ù ª øµ± Ù º ±º 3 ±º ß ªµ Ʊ?º # Æø 3 ±º Ʊ ªµ ± 7 º±µ ª ø ª ø ±ºÚ ± ± 7 ø ªæ 3 ºª 3µ µ± 3 ªº? 3 ø ª ª 3 º3 øú VII.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeny náležit± ± øº ª?µ± ª Ú ÔËÌÒÓ ÍÕæÚÙ ± & ª 3? ±? 3 ø ø ªæ 3?º ø ªæ 3?µ± Ù ª 3 ± º Ü3 ªº Ù ± 7Ê Û? ª Ù 3º ±Ù 3 Ú ± ± ª ªÙ Û? ª Ù 3º ±Ù 3 Ú ±æ ªº ø ª ªÙ Û? ª Ù 3º ±Ù 3 Ú Æø ± ø ª ª Ù Û? ª Ù 3º ±Ù 3 Ú ª µ7 ± º± ±Æ Ù Û ª ªº ܪ Ʊ ªºª # µ± ܪµ øµ± ø ª # ªºªµÙ Û ª ø º±µ ª ø ª ø æß ª ªÜµªÆ# ø º± µ Ù Û ª ø º±µ øº ø & ªº 3 ± ø ª 3 #µø 3 3 ª ø æßú ÚÌ ªÜµªÆ7 ß ø ªæ 3 ± ºª 3µ 3 æ# ± 3 ±? ßÚ ÚÏ? ß º± ø ªæ 3 ± ºª 3µ ª zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, µºß æß ß Æ? ª Ʊ ªºª ß ªæ± µºß ø ø ß ±µ± ± Ù µ ªÆ7 ± ªº ª? Ú ª ªº ± #? ø ß ª 3 æ# ß ª? ø ±? 3 øú ± ø æß ªº± 3 ± že º± ø ªæ 3 ± ºª 3µ Ʊ?º ± ªæ 7? ø ß ± ª ±æ ªº ø ª Ù 3 øº 3 ± ª #? ªÙ Æø ± ø ª Ʊ ªµ ± 7 º±µ ª ø ª ªæ± 3 Ü 7 ±Æ? ß? 3 Æ? ßÚ ÚÎ ª ± ø 3Û ø æß ªº± 3 ª? ª Ù µ ªÆ# ±æ ªº ø ª ªæ± 3 ± ª #? ªÙ 3 øº Æø ± ø ª Ʊ ªµ º± ø ªæ 3 ± ºª 3µ Ù 3 µ ± ±? ± ± ª ø ± µ± ª ± º º± 3 Æø ± 3 º Ú ÚÍ æ ªº ø ª ª ± ª ß øº ± ø ª µ? ª ø ªæ 3 ºª 3µ Ù # ± ± ª ª Ù ª ± º º± Æø ± 3 º Ú Æ± ªºª 7? ª ø ªæ 3 deníku s novými závažnými skute ± Ù ø 3 3 ø ª º3 ø ªæ± Ʊ 3Û µ ܵ±ºßÙ ª ± ± ª ± ª ª ª ± µß ±Æ ± ø ±æ ªº ø ª ª ªæ± 3 ± ª 7 ±? ªÚ VII.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za nu smlouvy, ale slouží jako podklad Ʊ ß Æø ±? 3 º± µ ø ± ßÚ ÚË ± ± ª ª ± ª ø ª # ±º 3 ªµÙ øµ ± ªºª ß #ܪ٠7 Ʊ & ª ß?º 7Ù Æ æ žné a p ª 7 ª ºª ª µ º±ºø µ ø Û ± ± # ø ªæ 3 ºª 3µ 3 ª Æø 3 ø º3 øú ± 7 ± µ ß º±ºø µ ø ª ø 3 ª 7 ø ܪ ß ß ªæ± & Æø ß º3 øù µ ªÆ7 ª ±º ß 3 ±º Ʊ ªµ ± 7 º±µ ª ø ª ø ªÜµªÆ7 3 ª Æ? ª ªæ± 7 Æ? ªÙ µ ªÆ7 Æ æ ƪø ø ª º3 ø µ ± Ú ± ± ª ª ± ª ß Æø ± ø ø º± µ ß º±ºø µ ø 7 Æ #Ù ø ª ª # ª µ# ± 3 ª Æø 3 ªæ± º3 ø ø ª ±ºÆ±æ # ø ª # #µø # Æ ø æ ºªÛ li to možné, tak i návrh na zvýšení a snížení ceny. æ ªº ø ª ª µ ±? ß øº ª ø 3 ª 7 ß? 3 ± ± ª ª ø øºæª ±æ ªº ø ª ª ªºª ± 7 ± ± Ù ª ± º Üøµ º± Æø ± 3 º ±º ß? 3 ± ± ª ª Ú? ± ± ª ª 3 ±æ ø ± ø ±ºµø ø??º 7 ø ªæ 3 ºª 3µ ø ª 7 Æ ª 3Ù µºª ø µºß 3 ª Æ? ª µ ß ø øµ7 ± º ±º Ú ÚÁ Õ ø ªæ 3 ºª 3µ ø µ º±ºø µ ø ª ± ± ª ± ª ªºø ±æ ªº ø ª øµ± ±? 3 º3 øú ÔÔ

20 ? ªµ ä ÕÃfl ñã Œªµ± Æ µ ª 3 3 µ± µø 3 Õ ÓÛ ª # ± Ûƪµ± Æ µ ª ± ± µß æ ±º 3 ±º 3 µß Õ ø ª Ü ª Ʊ 3 Ʊ ±Æ Æ ª # Ʊ ªµ ± ± º±µ ª ø 3 ªæ± # º±µ ª ª Ʊ ø æ ø Ʊ ø 3 ª 3 ø ª Ü Ú ÚÔ æ ªº ø ª ªº? ± ± ª ø ª Ü ª º ª 決 ÚÔÙ ±µ º ª Æø ß 3 ª ªº± ±º ± øµú ªº? 3 ø ª Ü æ ºª Ʊ ªºª ø ± ø #? ±ºª ø # ± Æ? # ± ±æø ± ± ª ª ±æ ªº ø ª ªÚ ø ªº? 3 ø ª Ü ª º ª ø? ª 3 ø æßú VIII.2 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny pod 3 µß Æ? ªæ± ø 3µ 3 3 ø ª ª ªÜµªÆ7 º sledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, µ ªÆ7 æß ß?º ß # ª ßÙ ª ª ªÜµªÆ7?µ øºß ø ªºª º± ±º 3 ± ø ± ± ª ª 3 øº # ܵ±ºÙ ±µ ø ±ºÚ ÚÌ ± ± ª ª ± ª ª? ª ± ª ª 3 ø ª Ü Æ± 3 3 ø Æø ± 3 øº # ±º ª 3 ªºª 3 ø ø ª Ü ø ø ª ß ß ª 3 ø 3?µ øºª Ú Ãß ± æ ±º # ±æª eložit nebo chránit, aby v pr æ Ʊ?º 3 º3 ø ªº±Ü ± µ ª ±Üµ± ª 3Ú ÚÏ ªÜµªÆ? ± ebná povolení k užívání ve ª # ± ø Ü ª ± ± ª ø ª ª ªÜµªÆ7 3 øº 7 ± ø µßú Ãß ±?µ øºß ± ±? 3 ªº ø 7 ª ßÚ VIII.5 Jestliže v souvislosti se zahájením prací nø ø ª Ü æ ºª ªæø 3 ªæ± ª 3 º± Æø 3 ø µß ±º ª ªº ± ± ª 3 µ± µø 3 Ù ±æ øæ? ß ± Æ? ª ± ± ª Ú VIII.6 Zhotovitel je povinen udržovat na p ª ø 7 ø ª Ü ±?ºªµ ø ± ø ª ± ª Æ æ žn ±º Æø ± ø ±º øºß ø ª ± ß µ 7 ª ± ± 3Ú ÚÈ ± ± ª ø 3 3 øº ± ªæß ± ± ª 3 ø ª Ü ªæ± 7 ±º 7 øæª ª ª 3 ø?µ øºß 3 ± ª 7 ± ø Æ ß ª ªº ø 7 ª º3 øú ÚË ª ± º º± Ì Û º ± ±ºª º? 3 ø ª ª 3 º3 ø ª ± ± ª ± ª ßµ º ø 3 ª 3 ø ª Ü ø Æø ª º± ±º 3 ± ø Ú ÚÁ Ʊ ± 3Ù ±? 3 ø 3 øº #Ʊæ 3 ø 3 ª 3 ø ª Ü øæª ª ª ± ± ª Ú?µ øºß ø ßæ º±? 3٠Ʊ ± ní, údržbu, likvidaci a vyklizení za 3 ª 3 ø ª Ü ± ø Æ ß ª ªº ø 7 ª º3 øú ø ø ª Ü ±º ± 3º? ± ± ª Ú? ªµ» Û Œ _ S S fl»úô»úó ± ± ª ª ± ª Ʊ 7 º3 ± ø? 3 ±ºæ±Æ ± 7 3Ù ±æ ßµ 7 µ ø Ù ø?µ øº ø ø 7 ªæª ª 3Ù ª ªº ø 7 º±æ Ú æ ªº ø ª ª ± ª ø ø?º Ʊ ªºª 7 º3 ± ª 3 Ú æ ªº ø ª ª 3 ± ª ª 3 º3 ± øºø Ú ± ± ª ª Ʊ?º 3 ø æß ± ª ± ± ø øµù øæß Æªø ø ø æß ªº±? ª ± µ ª ª 7 ±æ žování vlastník ±µ± 3 ª ± ± Ú ± ± ª ª ± ª ƪø ø º3 ø º? ª ± ± ø øµù øæß 3 øº? ª æß? ± ª ª 3 ø 3µ ª ± ± 3 º± ª # ø æ± æß ø ª ø ª æß ± º±æ ø Ü 3 3 ø 3 ª º µ ±æ ªµ Ù ªÆ ܪ 3? ±æ±? 3 ±º± Ù ª ªµ Æ µ± ª ªÆ 3õÚÚ Ú ±µ º µ ± ± ª ª 3 æ ºª ± ± ª ± ª ± ± ª ܪ ß ø 3µß º± ª # ª ± ± 3 º± ø ª º ± 7 ªº ± ± ± ª ª 3 Ʊµø ø ª ±Æ ± ø Ú Æ±?º 3 º3 ø ± ª ± ± ª ø ± ø Ú ± ± ª ª Üøµ ø ø ª ƪ ªµ ± ø ªÜµªÆ7 ±µß ß ±æ ªº ø ª ªÚ 3Û hotovitel, že pokyny objednatele jsou ª ±º 7Ù ª ± ª ± 7 ± µ ª ± ±æ ªº ø ª ª 3 ª ßƱ ø øºæª ª ± 3º ø ªºª 7 ± 7 ± ± ø ß µø ª ± ø ± µøù øµ ±º ± 3º? ø µ ± ÔÓ

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: DIČ: číslo účtu: zastoupen: Objednatel: Obec Zlonín se sídlem: Zlonín 8, 250 64 Zlonín IČ: 00 24 10 67 číslo účtu: zastoupena: starostou

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1.

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: Objednatel: Obec Dobřejovice se sídlem: Na Návsi

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis. zn.: CR 073580/2013 V Chrudimi dne 5. 12. 2014 ís. jedn.: CR 083102/2014 STO/Št

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov Gymnázium Ostrov se sídlem: Studentská 1205, 363 01 Ostrov IČO: 49753771 bankovní

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 SMLOUVA O DÍLO Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 Uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) evidenční číslo: níže

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. C Přílohová část

Technické standardy veřejné kanalizace. C Přílohová část Technické standardy veřejné kanalizace C Přílohová část Ing. Iva Barboriková Prosinec 2010 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové Technické standardy veřejných

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 04.05.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy o dílo objednatele: (ORG 5181) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Investiční akce: Regenerace

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice,

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o dílo č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany a jejich zastoupení

Více

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí Nezapome te bez n j by se vám dovolená mohla hodn prodražit! U p evážné v tšiny evropských zájezd je balí ek cestovního pojišt ní zahrnutý v základní cen zájezdu.

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ ZAKÁZKU VMVP, JAROŇKOVA GALERIE - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU Obsah: 1. Soupis zadávacích podmínek 2. Projektová dokumentace v elektronické

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více