MS Outlook konektor do datové schránky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MS Outlook konektor do datové schránky"

Transkript

1 AutoCont CZ a.s. MS Outlook konektor do datové schránky Návod k použití Verze 2.0 (doplněné informace a změny v manuálu jsou zvýrazněny žlutě)

2 1 ÚVOD O doplňku: Doplněk MS Outlook konektor pro datové schránky umožňuje přistupovat do systému Datových schránek z MS Outlook klienta a umožňuje provádět základní funkce pro přijímání zpráv z Datových schránek a zasílání zpráv do Datových schránek. Najednou se lze připojit pouze k jedné datové schránce. K více datových schránkám lze se připojit postupně (viz kapitola 4 Přednastavení přihlašovacích údajů) Doplněk zatím nepodporuje přihlašování pomocí certifikátu! K dispozici jsou tyto verze MS Outlook konektoru: 1. MS Outlook konektor - Základní verze a. Základní verze je ZDARMA b. Umožní připojení do datové schránky a přijímat/odesílat zprávy datové schránky. c. Zprávy jsou uloženy pouze ve složkách Doručená pošta a Odeslaná pošta. 2. MS Outlook konektor - Rozšířená verze STANDARD a. Rozšířená verze je za poplatek b. Je vytvořena nová složka Datové schránky Archiv s 2 složkami pro doručené zprávy a pro odeslané zprávy datové schránky. c. Výhodou verze STANDARD je, že umožňuje pracovat s obsahem v oddělených složkách MS Outlook. Lze tak velmi jednoduše a transparentně nastavit archivaci a zálohování, filtrování i třídění zpráv. d. Navíc v těchto složkách lze zobrazit pole ve sloupcích, které nelze standardně zobrazit v jiných ručně vytvořených složkách (např. Doručeno do dat.schránky, Odesláno do dat.schránky, Do vlastních rukou apod.) Tento návod k použití popisuje funkce všech dostupných verzí. Některé funkce jsou dostupné pouze pro rozšířenou verzi STANDARD (je uvedeno formou upozornění). Pro verzi STANDARD je uvedena samostatná kapitola na konci manuálu. Rozšířenou verzi lze objednat na obchodní lince (tel.: , ). Doplněk je podporován těmito operačními systémy: MS Windows 7 MS Windows Vista MS Windows XP Doplněk lze nainstalovat na tyto MS Outlook klienty: MS Outlook 2007 MS Outlook 2003 Není podporována režim serveru Exchange s mezipamětí. Režim serveru Exchange s mezipamětí může způsobit chyby při synchronizaci zpráv z datové schránky na server nebo smazání zprávy datové schránky v složce Doručená pošta. Pokud takový problém se objeví, tak vypněte v MS Outlook režim serveru Exchange s mezipamětí (viz kapitola 9 řešení technických problémů). 2

3 2 INSTALACE DOPLŇKU Co je potřeba udělat před instalací doplňku: Ověřte si, zda máte nainstalované poslední aktualizace pro MS Office. Minimální doporučené aktualizace pro Outlook2003/2007 jsou Office 2003 Service Pack 3 a Office 2007 Service Pack 2 Je potřeba mít nainstalován Microsoft.NET Framework aktualizace (info v kapitole 9 Řešení technických problémů) Je potřeba mít nainstalované certifikáty Certifikační autority PostSignum (certifikát České pošty). Informace jsou na Certifikáty jsou k dispozici ke stažení na (je nutné stáhnout a nainstalovat dle postupu certifikát kořenové certifikační autority a podřízené certifikační autority.(postup instalace certifikátů v kapitole 9) Před instalací konektoru je nutné ukončit aplikaci MS Outlook. Po instalaci konektoru, když prvně spustíte MS Outlook, budete potřebovat licenční kód. Proto si, prosím, uložte licenční kód z ové zprávy před samotnou instalací. Pozn.: Pokud instalujete novou aktualizaci verze, tak je potřeba původní verzi odinstalovat (postup odinstalace v kapitole 7). Taktéž pokud instalujete jiný typ MS Outlook konektoru, tak původní verzi odinstalujte (např. máte typ verze ZDARMA a chcete instalovat typ verze STANDARD). Instalace Soubory stažené z Internetu rozbalte do adresáře v PC. Pro spuštění instalace doplňku je třeba poklikat na soubor setup.exe. Po spuštění instalátoru se zobrazí následující dialog: Pro pokračování klikněte na tlačítko Next >. Pro rozšířenou verzi STANDARD: V případě rozšířené verze je postup instalace stejný, zobrazují se stejná dialogová okna, pouze v nadpisech je uvedeno, že je to verze STANDARD (viz ukázka níže). Proto v dalším postupu instalace v manuálu jsou pouze zobrazeny ukázky oken z instalace Základní verze MS Outlook konektoru. 3

4 V dalším okně License Agreement je uvedeno licenční ujednání s koncovým uživatelem pro softwarovou aplikaci. Pokud souhlasíte a chcete pokračovat v instalaci, tak zvolte I Agree a klikněte na tlačítko Next > 4

5 V okně Select Installation Folder je možno změnit nastavení složky, do které bude datová schránka nainstalována kliknutím na tlačítko Browse a výběrem požadované složky. Po nastavení složky klikněte na tlačítko Next > 5

6 Pro potvrzení zahájení instalace klikněte na tlačítko Next >. Pro dokončení instalace klikněte na tlačítko Close. Aktivace MS Outlook konektoru Při prvním spuštění MS Outlook konektoru se musí nainstalovaný doplněk aktivovat zadáním licenčního kódu. Po zadání licenčního kódu do pole Zadejte aktivační kód klikněte na tlačítko Aktivovat. Proběhne Aktivace MS Outlook konektoru. Pokud Aktivace proběhne úspěšně, tak se v MS Outlook objeví další panel nástrojů: 6

7 Pokud během Aktivace se objeví problém s připojením na Internet, tak se objeví následující chyba. V takovém případě zkontrolujte, zda jste připojeni na Internet a zda nastavení proxy serveru v Internet Exploreru je správné. Pokud Aktivaci nedokončíte, tak Aktivaci lze znovu spustit novým spuštěním aplikace MS Outlook. Pro rozšířenou verzi STANDARD: Pokud Aktivace proběhne úspěšně, tak se objeví dialog. okno, v kterém je uživatel informován o vytvoření nové složky a je uvedeno doporučení na pravidelné zálohování souboru s poštou a danými složkami: Pro rozšířenou verzi STANDARD: Pokud zadáte licenční kód, který byl již dříve použit při instalaci, tak se objeví následující zpráva: V takovém případě kontaktujte technickou podporu (viz kontakt na konci manuálu). 3 PRÁCE S DOPLŇKEM V MS OUTLOOK Aplikace si sama hlídá dostupnost nové verze doplňku. V případě, že je k dispozici nová verze, zobrazí se po otevření aplikace MS Outlook informace o nové verzi doplňku. Kliknutím na tl. Ano dojde k otevření stránky ze které je možno stáhnout novou verzi doplňku. Před instalací aktualizace je nutno původní doplněk odinstalovat (viz kapitola 7. Odinstalace doplňku). Následný postup při aktualizaci doplňku odpovídá postupu instalace (viz kapitola 2. 7

8 Instalace doplňku). Obr. 1. Aktualizace doplňku 8

9 Po instalaci doplňku se zobrazí panel s tlačítky pro práci s doplňkem. Kliknutím na tlačítko Nastavit účet se zobrazí formulář s možností přednastavení přihlašovacích údajů do datové schránky. Obr. 2. Panel s tlačítky doplňku 4 PŘEDNASTAVENÍ PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ Pro úspěšné vyplnění formuláře je třeba zadat správně ID uživatele datové schránky, heslo a zvolit typ schránky (datová schránka nebo zkušební datová schránka) viz obr.3. Abyste nemuseli při každém připojení k datové schránce zadávat heslo, tak zaškrtnutím si aplikace bude heslo pamatovat (heslo bude zašifrováno a uloženo v PC). Zadané údaje je potřeba potvrdit kliknutím na tlačítko OK. Pokud v poli Typ schránky zvolíte zkušební datová schránka, tak se budete připojovat ke zkušební datové schránce. Pro zkušební datovou schránku musíte mít jiné ID uživatele datové schránky. Přihlášení k více datovým schránkám: Pokud chcete stáhnout zprávy z více datových schránek, tak v Nastavit účet nebude zaškrtnuto zapamatovat heslo. Potom při kliknutí na tlačítko Odeslat a přijmout vždy zadáte ID uživatele a heslo konkrétní schránky. A takto to uděláte pro všechny datové schránky. V MS Outlook pak budete mít zprávy ze všech požadovaných datových schránek. (Příklad: na obr.16 jsou zobrazeny zprávy ze dvou datových schránek v jedné složce). 9

10 Obr. 3. Formulář pro přednastavení přihlašovacích údajů Heslo k datové schránce je prostřednictvím MS Outlook konektoru ukládáno v MS Outlook v zabezpečené formě, tzn. je chráněno šifrovacím klíčem. Uživatelé jsou však povinni dodržovat zásady bezpečného nakládání s heslem k datové schránce tak, aby zabránili v přístupu k heslu jiným a pro útočníka snadnějším způsobem. Mezi takové zásady patří zejména požadavek: - nesdílet s nikým jiným (je-li to možné) počítačovou stanici, nebo alespoň nikdy nesdílet svůj uživatelský účet. Pokud sdílíte počítač s někým jiným, tak nedoporučujeme ukládat hesla na počítač (tzn. nezaškrtnout pole zapamatovat heslo ) - nikdy nesdělovat někomu jinému své přihlašovací údaje k počítačové stanici, - neposkytovat nikomu dalšímu přístupové heslo ke své poštovní schránce, - používat jen kvalitní hesla (o minimální doporučované délce 8 znaků, kombinaci velkých a malých písmen, číslic a speciálních znaků), - nesdělovat nikomu jinému své heslo k datové schránce, - skrýt zadávání jakýchkoliv hesel před zraky jiných osob či před možností odchycení záznamovým zařízením, - nezapisovat si hesla na žádné jiné nezabezpečené místo, - v případě podezření na kompromitaci hesla neprodleně změnit heslo, - z preventivních důvodů v pravidelných intervalech heslo měnit. 10

11 5 ZADÁNÍ NOVÉ DATOVÉ ZPRÁVY Pro zadání nové datové zprávy je třeba kliknout na tl. Nová. Obr. 4. Zobrazení nové datové zprávy Po otevření nového u jsou k dispozici tlačítka doplňku pro práci s novou datovou zprávou. TIP: Panel Datová schránka u nových zpráv si můžete skrýt kliknutím na šipky (viz červeně označeno v obr.5). Když budete psát zprávu do datové schránky, tak kliknutím na šipky si panel opět zobrazíte. Kliknutím na tl. Vybrat adresáta datové schránky dojde k zobrazení formuláře pro vyhledání adresátů nové datové zprávy. Obr. 5. Výběr adresáta do nové datové zprávy Do formuláře pro vyhledání adresátů zadejte údaje o hledaném adresátovi a klikněte na tlačítko Dohledat. 11

12 Obr. 6. Vyhledání adresáta Ve formuláři se zobrazí všichni adresáti odpovídající zadaným údajům. Výběrem požadovaného adresáta a kliknutím na tl. Komu-> přidáte adresáta do nové datové zprávy. Do datové zprávy je možno přidat více adresátů. Kliknutím na tl. OK potvrdíte aktuální výběr adresátů. Do polí pro vyhledávání adresátu lze použít i zástupné znaky (např. znak hvězdička * ). Například (*Praha*, *město, *Ostrava apod.). Příklad: Pokud chcete vyhledat všechny OVM, které mají v názvu Praha, tak zadáte do pole Název: *Praha*). Obr. 7. Výběr z vyhledaných adresátů K výběru adresáta je také možno využít výběr z Častí adresáti kam se ukládají již dříve použití adresáti. Kliknutím na tlačítko přidat dojde k přidání adresáta do datové zprávy. 12

13 Obr. 8. Častí adresáti Po zadání adresáta datové schránky je možno vyplnit i údaje do šablony doplňku, která je zobrazena pod tělem doplňku. Standardně jako u u je možno také přidávat přílohy. Odeslání zprávy do datové schránky provedete kliknutím na tl. Odeslat do datové schránky. Obr. 9. Vyplnění datové zprávy Pokud je v datové zprávě vyplněno tělo u, bude obsah těla po odeslání datové zprávy uložen v datové schránce jako příloha ve formátu HTML. Tudíž je doporučeno vkládat text datové zprávy formou přílohy stejně jako při práci ve webovém rozhraní informačního systému Datové schránky. Datové zprávy je možno také přeposílat/odpovídat na ně kliknutím na tlačítko Odpovědět nebo Předat dál. 13

14 6 ODESÍLÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ DATOVÝCH ZPRÁV Obr. 10. Odesílání a přijímání zpráv Kliknutím na tl. Odeslat a přijmout dojde k přijmutí datových zpráv z datové schránky do složky Doručená pošta. Zároveň dojde k odeslání datových zpráv z datové schránky a k jejich zobrazení ve složce Odeslaná pošta. Pokud nejsou přednastaveny přihlašovací údaje, je třeba tyto údaje před odesláním a přijmutím vyplnit. Zpráva datové schránky je uložena v MS Outlooku jako zpráva s přílohami (jsou to přílohy datové zprávy). Navíc u zprávy je i příloha s formátem/příponou ZFO (elektronický formát datové zprávy). Rozlišení typu zpráv ikonky: Zpráva do vlastních rukou:označená jako zpráva důležitá (vykřičník) s ikonkou: Zpráva standardní s ikonkou: Pro rychlé vyhledání zpráv datové schránky v složce Doručená pošta a Odeslaná pošta jsou připraveny 2 filtry ve Složce výsledků hledání (viz obr.12): Obr. 12. Složka výsledků hledání 14

15 Obr. 11. Automatická kontrola zpráv V panelu nástrojů doplňku je možno nastavit automatickou kontrolu zpráv. Automatickou kontrolu zpráv je možno nastavit pouze, pokud jsou přednastaveny přihlašovací údaje. Po potvrzení automatické kontroly kliknutím na tlačítko Ano. Budou automaticky jednou za 1 hodinu kontrolovány zprávy v datových schránkách. Nové zprávy budou přijaty nebo odeslány. Poznámka: - Po stažení zpráv z datové schránky MS Outlook konektorem zůstávají zprávy stále v informačním systému datových schránek (ISDS). - v ISDS jsou zprávy uchovány po dobu 90 dnů. Po 90 dnech budou v ISDS odstraněny. V MS Outlook však zprávy stále zůstanou! - Pokud v MS Outlooku smažete zprávu datové schránky, která v ISDS není starší než 90 dnů, tak se při dalším připojení MS Outlook konektoru do ISDS opět daná zpráva stáhne do MS Outlook do složky Doručená pošta/odeslaná pošta (u verze STANDARD navíc i do složek Datové schránky Archiv). - Pokud v MS Outlooku přesunete zprávu datové schránky ze složky Doručená pošta / Odeslaná pošta, tak se opět při dalším připojení MS Outlook konektoru do ISDS opět daná zpráva stáhne do MS Outlook do složky Doručená pošta. - Pro rozšířenou verzi STANDARD: Pokud v MS Outlooku přesunete zprávu datové schránky ze složek v Datové schránky Archiv..., tak se opět při dalším připojení MS Outlook konektoru do ISDS opět daná zpráva stáhne do složky Datové schránky Archiv Pokud v MS Outlook smažete zprávu datové schránky, která je starší než 90 dnů, tak již nebudete mít možnost tuto zprávu obnovit z ISDS, protože v ISDS je již smazána! 7 ODINSTALOVÁNÍ DOPLŇKU Doplněk je možno odinstalovat výběrem možnosti Přidat nebo odebrat programy v Ovládací panely. Ovládací panely je možno spustit z nabídky Start. V panelu Přidat nebo odebrat panely je třeba vybrat program MS Outlook datová schránka a kliknout na tl. Odebrat. 15

16 Obr. 13. Odinstalování doplňku 8 ROZŠÍŘENÁ VERZE STANDARD - MS OUTLOOK KONEKTOR DO DATOVÉ SCHRÁNKY V této kapitole jsou popsány rozdíly verze STANDARD oproti základní verze MS Outlook konektoru. Po instalaci verze STANDARD je vytvořena nová složka Datové schránky Archiv s 2 složkami pro doručené zprávy a pro odeslané zprávy datové schránky (viz obr.14). Obr.14. Nové složky u verze STANDARD Zprávy z datové schránky jsou stále uvedené ve složkách Doručená pošta / Odeslaná pošta. Kopie těchto zpráv z datové schránky jsou uvedeny ve 2 složkách v Datové schránky Archiv. Díky tomu jsou v těchto dvou složkách pouze zprávy z datové schránky a nejsou tam klasické zprávy (na rozdíl od Doručené pošty, kde jsou jak zprávy z datové schránky, tak i klasické zprávy). Způsob označení nových zpráv z datové schránky: - Nové zprávy z datové schránky se zobrazí tučně ve složce Doručená pošta (tzn. zobrazují se stejně jako nové příchozí zprávy). - Nové zprávy z datové schránky se zobrazí ve složkách Datové schránky Archiv stejně jako přečtené zprávy (tzn. chová se to jako Archiv zpráv datové schránky). Třídění zpráv podle polí: V obou složkách je možné zobrazit ve sloupcích vybraná pole, která standardně v jiných vytvořených složkách nelze zobrazit (např. Doručeno tzn. datum doručení do dat.schránky, Odesláno tzn. datum odeslání do dat.schránky, Do vlastních rukou, K rukám ) (viz obr.15 a obr.16 zeleně označená pole) 16

17 Obr.15. Nově přidaná pole v složce Doručené zprávy do datové schránky Obr.16. Nově přidaná pole v složce Odeslané zprávy do datové schránky Jak zobrazit další pole ve složkách v Datové schránky Archiv z Datových zpráv? Postup zobrazení dalších polí z datové zprávy (viz obr. 15 a obr. 16- zeleně označeno) je stejný, jako když chcete zobrazit standardní pole MS Outlook v sloupci. Nejprve kurzorem najedete na dosavadní sloupce a kliknutím pravým tlačítkem myši se vyvolá menu. V něm zvolíte Vlastní nastavení aktuálního zobrazení (viz obr.17). Obr. 17. Vlastní nastavení aktuálního zobrazení Otevře se dialogové okno Přizpůsobit zobrazení: Zprávy (viz obr.18). Zde klikněte na tlačítko Pole. 17

18 Obr.18. Přizpůsobit zobrazení V tomto okně (obr. 19) vyberete v poli Dostupná pole vybrat z: tuto položku Pole složky definovaná uživatelem. Označíte konkrétní pole v levém sloupci (Pole k dispozici) a přes tlačítko Přidat jej přesunete do pravého sloupce (Zobrazit pole v tomto pořadí). Na příkladu v obr.19 jsou vybrána 4 pole (Doručeno, Odesláno, Do vlastních rukou, K rukám). Obr.19. Zobrazit pole Poznámka: - Podobná pole lze zobrazit i v složce Doručená pošta, v které to však nedoporučujeme s ohledem na přehlednost (v Doručené poště jsou i standardní zprávy, které mají daná pole prázdná). - Nedoporučujeme přejmenovat název vytvořené složky Datové schránky Archiv a 2 složek vytvořených v této složce. V případě přejmenování dojde při novém spuštění MS Outlooku k opětovnému vytvoření původních názvů složek. Jak nastavit, aby se mi složka Datové schránky Archiv zobrazila i v offline režimu MS Outolooku? Postup je následující v Menu Nástroje Odeslat a přijmout Nastavení pro odeslání a příjem Definovat skupiny pro odesílání a příjem (nebo použít klávesovou zkratku Ctrl + Alt + S) 18

19 Obr.20. Volba v menu Otevře se okno, kde zde zvolíte - Upravit Obr.21. Okno - nastavení Otevře se další okno, kde zaškrtnete složku Datové schránky... a tím bude tato složka dostupná i v offline režimu MS Outlook. 19

20 Obr.21. Okno nastavení složky pro offline režim 9 ŘEŠENÍ TECHNICKÝCH PROBLÉMŮ Při zadání správného hesla do datové schránky se objeví varovná hláška Chyba... (viz obr.22) Obr.22. Okno špatně zadané heslo nebo heslo vypršelo Tato varovná hláška znamená, že buď máte špatně zadané heslo, nebo původní heslo vypršelo. Bohužel systém datových schránek nerozlišuje špatně zadané heslo a heslo, které vypršelo. Proto se Vám objeví v obou případech stejná hláška. V tomto případě doporučujeme následující postup: - přihlaste se do datové schránky přes web rozhraní (www.mojedatovaschranka.cz ) - pokud původní heslo vypršelo, tak se objeví následující okno (viz obr. 23), v kterém jste vyzváni ke změně hesla. - změňte si heslo Pokud provedete změnu hesla úspěšně, tak potom můžete se přihlásit s tímto novým heslem přes MS Outlook konektor do datové schránky. 20

21 Obr.23. Změna hesla datové schránky Doporučujeme nainstalovat si nejnovější verzi.net Framework: Pro správnou funkci MS Outlook konektoru doporučujeme nainstalovat nejnovější verzi Microsoft.NET Framework. Verze 3.5.Service Pack1: Pokud by byl problém při stahování datových zpráv, tak doporučujeme nainstalovat aktualizaci.net Framework 3.5.: Není nainstalován Microsoft.NET Framework Pokud při spuštění instalace MS Outlook konektoru se objeví okno (viz níže obr.), tak nemáte nainstalovaný balíček Microsoft.NET Framework verze 2.0 Redistributable Package (x86). Můžete si jej stáhnout z MS stránek (česká verze na: ). Obr. 24. Chybová hláška při instalaci - není nainstalován.net Framework Nelze otevřít přílohu s příponou ZFO v datové zprávě Pokud není nainstalován doplněk pro zobrazení datové zprávy (plug-in 602XML Filler), není možno prohlížet přílohy ve formátu ZFO (příloha s obsahem datové zprávy). Další informace na stránkách o datových zprávách: 21

22 A instalace doplňku zde: Čeština v těle zprávy není zobrazena správně na straně příjemce Pokud se při zobrazení zprávy nezobrazí správně znaky s diakritikou, tak je na straně příjemce zprávy špatně nastaveno kódování v Internet Exploreru. Příjemce zpráv si musí v Internet Exploreru nastavit kódování jazyka webové stránky na Unicode (UTF-8). Postup: V menu zvolit Zobrazit položka Kódování vybrat Kódování Unicode (UTF-8) (viz obrázek) Obr. 25. Nastavení kódování jazyka webové stránky Nejsou funkční jiné doplňky pro MS Outlook Některé aplikace, které jako doplňky se instalují do MS Outlooku, mohou způsobit nefunkčnost MS Outlook konektoru. Datovou zprávu jsem po přečtení smazal ve složce Doručená pošta. Opět se mi stáhne z datové schránky a je označená jako nepřečtená. Pokud v MS Outlooku smažete zprávu datové schránky, která v ISDS není starší než 90 dnů, tak se při dalším připojení MS Outlook konektoru do ISDS opět daná zpráva stáhne do MS Outlook do složky Doručená pošta/odeslaná pošta (u verze STANDARD navíc i do složek Datové schránky Archiv). Při opětném stažení jsou datové zprávy označeny jako bold (jako nepřečtené) a po zobrazení detailu zprávy jsou označeny jako přečtené. Toto chování vychází ze standardu chování MS Outlook a nekoresponduje s parametrem přečtená/nepřečtená datové zprávy v datových schránkách. Konkrétně: - Pokud zpráva není ve složce Doručená pošta, tak se z ISDS stáhne. Je označena tučně (tj. nepřečtená v MS Outlook) - Pokud zpráva je v složce Doručená pošta, tak se z ISDS nestahuje. Je označena tak, jak je v Outlooku (pokud je přečtená, tak zůstává označená jako přečtená) Nastavil jsem si pravidlo, aby se mi datová zpráva přesunula ze složky Doručená pošta jiné složky. Při dalším připojení k datové schránce se mi zpráva opět stáhne z datové schránky. Pokud v MS Outlooku přesunete zprávu datové schránky ze složky Doručená pošta / Odeslaná pošta, tak se opět při dalším připojení MS Outlook konektoru do ISDS opět daná zpráva stáhne do MS Outlook do složky Doručená pošta. Je to tak nastaveno proto, aby omylem se nepřesunula datová zpráva do nějaké složky. Je potřeba si uvědomit, že při stažení datové zprávy došlo k tzv. doručení zprávy. A mohou tím začít plynout termíny vyplývající ze zákona k dané zprávě nebo události. Z tohoto důvodu je MS Outlook konektor nastaven tak, že všechny zprávy z datové schránky se kopírují do složky Doručená pošta resp. 22

23 Odeslaná pošta. A pokud v této složce taková zpráva není, tak se tam zkopíruje. Pro rozšířenou verzi STANDARD: Pokud v MS Outlooku přesunete zprávu datové schránky ze složek v Datové schránky Archiv..., tak se opět při dalším připojení MS Outlook konektoru do ISDS opět daná zpráva stáhne do složky Datové schránky Archiv.... Problém synchronizace datových zpráv režim serveru Exchange s mezipamětí Není podporována režim serveru Exchange s mezipamětí. Režim serveru Exchange s mezipamětí může způsobit chyby při synchronizaci zpráv z datové schránky na server nebo smazání zprávy datové schránky v složce Doručená pošta. Pokud takový problém se objeví, tak vypněte režim serveru Exchange s mezipamětí v MS Outlook (v nastavení připojení na server Exchange). Obr. 26. Vypnutí režimu serveru Exchange s mezipamětí Problém synchronizace zpráv se projevuje následovně: Datové zprávy se přesunou do podsložek Datové schránky Archiv. Při otevření této složky se datová zpráva okamžitě přesune do složky: Nezdařené synchronizace - Místní selhání. Datové zprávy se objeví ve složce Doručená pošta, během pár sekund však zmizí a přesunou se do složky Nezdařené synchronizace - Místní selhání a v protokolu nezdařených synchronizací je u zprávy uvedeno: xx:xx:xx Při synchronizaci zprávy Výzva došlo k chybě. Operace klienta se nezdařila. xx:xx:xx Úložiště informací serveru Microsoft Exchange xx:xx:xx Další informace o této chybě získáte klepnutím na adresu URL níže: xx:xx:xx xx:xx:xx0 Neúspěšně synchronizovaná zpráva byla přesunuta do Místní selhání. Předmět zprávy ->... Postup instalace certifikátů Certifikační autority PostSignum Pro přihlášení k datové schránce přes MS Outlook konektor je potřeba mít nainstalované certifikáty certifikační autority PostSignum (Česká pošta s.p.). Je nutné nainstalovat oba certifikáty (viz obrázek 27). Certifikáty jsou ke stažení na 1. Kořenová certif.autorita soubor postsignum_qca_root.cer stáhnout si na počítač a nainstalovat dle pokynu. 2. Podřízená certif. autorita - soubor postsignum_vca_root.cer stáhnout a nainstalovat stejně jako u kořenové certif.autority. 23

24 Postup instalace certifikátů Kořenové certifikační autority je uveden na a také je přiložen u instalačních souborů (Instalace certifikatu CA PostSignum.pdf) Obr. 27. Certifikáty certifikačních autorit Pokud nejsou nainstalovány oba certifikáty, tak při připojení se objeví hláška (viz obrázek 28) Obr. 28. Chyba selhání připojení chybí certifikáty certifikačních autorit Technická podpora pro MS Outlook konektor Máte-li technické dotazy ohledně fungování MS Outlook konektoru do datové schránky, tak prosím kontaktujte linku technické podpory ( 24

25 10 ROZŠÍŘENÁ VERZE BUSINESS - MS OUTLOOK KONEKTOR DO DATOVÉ SCHRÁNKY V této kapitole jsou popsány rozdíly verze BUSINESS oproti verzi STANDARD Verze BUSINESS má stejné funkce a vlastnosti, jako verze STANDARD (tj. je vytvořena nová složka Datové schránky Archiv s 2 složkami pro doručené zprávy a pro odeslané zprávy datové schránky ). Verze BUSINESS má upravené okno pro nastavení účtů do datových schránek (V liště zvolit Nastavit účet) Obr.29. lišta Otevře se okno (viz obr.30) Obr.30. Nastavit účet Přístupy do dat.schránek Tlačítko Přidat přidá do seznamu další účet pro přístup do datové schránky. Tlačítko Odebrat odebere ze seznamu vybraný účet pro přístup do datové schránky. Volba Způsob přihlášení (Heslo, Certifikát) - pokud máte nastavené přihlašování do datové schránky pomocí uživatelského certifikátu, tak zvolíte Certifikát ). V případě přihlášení přes certifikát je nutné také zadat heslo do datové schránky. Přihlašování přes uživatelský certifikát se nastavuje na web rozhraní datových schránek (musíte si tam zaregistrovat uživatelský certifikát) Tlačítko Otestovat připojení otestuje připojení do datové schránky. Ověříte, zda jsou údaje zadané správně. Pozn.: V levé části (Účty) si můžete zvolit 1 účet, který je předdefinovaný jako výchozí (kliknutím na daný účet) - viz na obr. 30 je zvolen jako výchozí účet hned první, nazvaný Testovaci... 25

26 Obr.31. Nastavit účet Obecné nastavení Volby v záložce Obecné nastavení: Kontrolovat novou verzi při spuštění kontroluje, zda je nová aktualizace aplikace MS Outlook konektor do datové schránky Vytvoření složek Datová schránka v Složky výsledků hledání jsou tam vybrané pouze zprávy datové schránky. V případě zaškrtnutí se vytváří obsah složek při spuštění MS Outlooku. Spuštění MS Outlook se ale zpomalí díky vytváření výsledů v Složce výsledků hledání. Přijímat komerční datové zprávy (poštovní datové zprávy) zvolením této volby potvrzujete příjem poštovní datové zprávy (PDZ) do MS Outlook a potvrzujete, že odesílatel obdrží potvrzení doručení PDZ, pokud Vám zašle PDZ. Pokud volba není zaškrtnuta, tak do MS Outlook nebudou chodit PDZ a tyto zprávy si můžete přečíst pouze přes web rozhraní datových schránek. Toto nastavení je z důvodu zákona 300/2008 Sb, kdy u PDZ musí příjemce potvrdit převzetí PDZ. Nutnou podmínkou příjmu PDZ je povolení příjmu PDZ přes web rozhraní datových schránek. Upozornění: Pokud chcete přijímat jen některé PDZ, tak nesmí být zaškrtnuta volba Přijímat komerční datové zprávy (poštovní datové zprávy). Zprávy PDZ v takovém případě nebudou chodit do MS Outlooku. PDZ si budete moci přečíst přes web rozhraní datových schránek. Pokud chcete přijímat všechny PDZ do Outlooku, tak zaškrtněte volbu Přijímat komerční datové zprávy (poštovní datové zprávy). Nová datová zpráva Postup zasílání datové zprávy je podobný jako u verze STANDARD. Rozdíly u verze BUSINESS: - při stisknutí tlačítka Vybrat adresáta datové schránky se zobrazí okno, pomocí kterého určujete, pod jakým účtem datové schránky budete hledat adresáta v systému datových schránek. Jako první je zobrazen výchozí účet do datové schránky. - při odeslání datové zprávy se zobrazí okno, pomocí kterého určujete, z jaké datové schránky se má odeslat zpráva. Jako první je zobrazen výchozí účet do datové schránky. Obr.32. Volba účtu datové schránky 26

27 Tlačítko Odeslat a přijmout Obr.33. Tlačítko Odeslat a Přijmout U verze Business si volíte, z jaké datové schránky se mají stáhnout datové zprávy (viz obr. 33). Po zvolení konkrétního účtu stiskněte OK. Poté se konektor připojí k dané datové schránce a stáhne datové zprávy. Pokud zvolíte -Všechny-, tak se bude připojovat postupně ke všem datovým schránkám, které jste nadefinovali a stahování zpráv bude trvat hodně dlouho. Obr.33. Volba účtu stahování zpráv 11 POPIS ZMĚN V NOVÝCH VERZÍCH Verze provozovatel datových schránek udělal úpravy ohledně vyhledávání ID datových schránek. Na základě těchto úprav přestalo ve verzi fungovat vyhledávání ID schránek z MS Outlook konektoru. Opraveno ve verzi Verze provozovatel datových schránek udělal úpravy ohledně přihlášení do datové schránky. Za účelem lepšího zabezpečení přístupu při přihlášení je nutné mít nainstalované certifikáty Certifikační autority PostSignum (certifikát kořenové certifikační autority PostSignum a certifikát podřízené certifikační autority PostSignum). - podpora zasílání komerčních datových zpráv (poštovní datové zprávy) - Upravené dialogové okno pro nastavení účtu (např. možnost zvolit, zda se má kontrolovat dostupnost nové verze MS Outlook konektoru do datové schránky) 27

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka uživatele Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál je uživatelskou příručkou k produktu Kerio Connect 7.4. Změny vyhrazeny. Aktuální

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1 1 1 Příručka administrátora Kerio Technologies 1 1 2 2 C 2001-2003 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 13. 6. 2003 Aktuální verze produktu: Kerio MailServer 5.6.3. Změny vyhrazeny.

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 5.0 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde

Více

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird FX Hosting Poštovní klient verze 1.5.0.2 Verze 1.05 květen 2006 Obsah 1Vyrozumění o autorských právech...4 2Úvod...5 2.1Komu je příručka určena...5 2.2Jak pracovat s příručkou......5 2.2.1Co zde naleznete...5

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

Administrátorská příručka systému e-spis LITE

Administrátorská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL MICROSOFT ČESKÁ REPUBLIKA ČERVENEC 2005 OBSAH Úvod a určení dokumentu...1 Koncepce

Více

Web klient příručka uživatele

Web klient příručka uživatele IceWarp Server Web klient příručka uživatele Verze 10 Začátek práce s rozhraním IceWarp Web klient Pro přístup do rozhraní je nutné přistoupit na adresu nastavenou správcem systému s použitím internetového

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.4 2011 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK... 4 Zabezpečení... 4 Přihlášení...

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Příručka správce Admin Guide

Příručka správce Admin Guide Admin Guide Obsah 1. Co je Long-Term Docs Server... 5 1.1. Obecné vlastnosti Long-Term Docs Server... 5 1.2. Charakteristické prvky verze Long-Term Docs Server... 5 1.2.1. Dlouhodobá ověřitelnost dokumentů

Více

petr.novak@seznam.cz

petr.novak@seznam.cz Elektronická pošta a schránka E-mail aneb internetová komunik@ce V předchozích částech kurzu byl internet představen jako významná informační superdálnice. Internet ale velmi výrazně slouží pro komunikaci,

Více

AVG Anti-Virus Business Edition 2012

AVG Anti-Virus Business Edition 2012 AVG Anti-Virus Business Edition 2012 Uživatelský manuál Verze dokumentace 2012.04 (9/29/2011) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem

Více

IS Krizkom Uživatelská dokumentace

IS Krizkom Uživatelská dokumentace IS Krizkom Uživatelská dokumentace pro úroveň: OCH ochraňovatel Zpracoval: DATASYS s.r.o. Praha 2014 Obsah Historie dokumentu...2 1. Úvod... 2 1.1 Účel dokumentu...2 1.2 Seznam zkratek...3 1.3 Informační

Více

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o. ESET Remote Administrator 6 byl vyvinut

Více

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi 1. Informace o dokumentu Název: Nápověda AreaGuard Neo Soubor: Napoveda_AGNeo.pdf 1.1. Revize nápovědy Verze Změny Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda,

Více