ARTIKL EDICE TITUL AUTOR CENA Fyzika pro gymnázia - Mechanika M.Bednařík - M.Široká 128, Barevné počítání pro třeťáky M.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARTIKL EDICE TITUL AUTOR CENA1 004 9321004 Fyzika pro gymnázia - Mechanika M.Bednařík - M.Široká 128,00 005 9331005 Barevné počítání pro třeťáky M."

Transkript

1 ARTIKL EDICE TITUL AUTOR CENA Fyzika pro gymnázia - Mechanika M.Bednařík - M.Široká 128, Barevné počítání pro třeťáky M. Nevyhoštěná 59, Přijímací zkoušky z matematiky na SŠ s rozšířenou výukou matematiky J. Zhouf 78, Fyzika pro gymnázia - Mechanické kmitání a vlnění O. Lepil 92, Fyzika pro střední školy, 2. díl O. Lepil a kol. 128, Fyzika pro gymnázia - Speciální teorie relativity K. Bartuška 72, Mám to dobře? (1. díl) - Sbírka testových úloh I. Bušek a kol. 39, Mám to dobře? (2. díl) - Sbírka testových úloh I. Bušek a kol. 39, Mám to dobře? (3. díl) - Sbírka testových úloh I. Bušek a kol. 39, Tečky a číslice G. Kníže - C. Bezděk 25, Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Úvodní opakování J. Herman a kol. 89, Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Dělitelnost J. Herman a kol. 80, Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Osová a středová souměrnost J. Herman a kol. 80, Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Racionální čísla a procenta J. Herman a kol. 83, Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Trojúhelníky a čtyřúhelníky J. Herman a kol. 83, Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Hranoly J. Herman a kol. 80, Tabulky pro základní školu F.Běloun a kol. 94, Sbírka úloh z matematiky pro základní školu F.Běloun a kol. 104, Barevné počítání pro prváky a druháky M. Nevyhoštěná 59, Mozaika matematických úloh J.Mída 24, Díváme se kolem sebe J.Mída 24, Sbírka zajímavých úloh z matematiky, 1.díl J.Trejbal 70, Sbírka zajímavých úloh z matematiky, 2. díl J.Trejbal 73, Barevné počítání pro čtvrťáky M. Nevyhoštěná 59, Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 6. roč. ZŠ J.Bohuněk 56, Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 7. roč. ZŠ J.Bohuněk 59, Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 8. roč. ZŠ J.Bohuněk 57, Pracovní sešit k učebnici Fyzika pro 6.r.ZŠ a VG M.Macháček 57, Pracovní sešit k učebnici Fyzika pro 7.r.ZŠ a VG M.Macháček 57, Pracovní sešit k učebnici Fyzika pro 8.r.ZŠ a VG M.Macháček 57, Fyzika pro 9.ročník základní školy J.Bohuněk 116, Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, 1. díl J.Bohuněk 82,00

2 Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, 2. díl J.Bohuněk 82, Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, 3. díl J.Bohuněk 82, Matematika pro gymnázia - Základní poznatky z matematiky I.Bušek - L.Boček - E.Calda 104, Matematika pro gymnázia - Planimetrie E.Pomykalová 106, Matematika pro gymnázia - Funkce O.Odvárko 142, Matematika pro gymnázia - Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika E.Calda - V.Dupač 104, Matematika pro gymnázia - Komplexní čísla E.Calda 98, Matematika pro gymnázia - Stereometrie E.Pomykalová 106, Geometrie v rovině a v prostoru J.Kadleček 132, Deskriptivní geometrie pro střední školy L.Drs a kol. 92, Středoškolská matematika v úlohách I J.Polák 242, Středoškolská matematika ve vzorcích a větách I.Bušek 92, Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termika K.Bartuška - E.Svoboda 120, Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus O.Lepil - P.Šedivý 134, Fyzika pro gymnázia - Optika O.Lepil - L.Kupka 118, Fyzika pro gymnázia - Fyzika mikrosvěta I.Štoll 112, Fyzika pro gymnázia - Astrofyzika M.Macháček 116, Fyzika pro střední školy, 1. díl O. Lepil a kol. 125, Svět očima fyziky I.Štoll 130, Doplněk k učivu fyziky pro 8. a 9. ročník ZŠ s rozšířeným vyučováním matematice a přírod.předm. O.Lepil 34, Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ M.Hudcová - L.Kubičíková 178, Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 1. část E.Calda a kol. 104, Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 2. část O.Odvárko a kol. 102, Matematika pro gymnázia - Rovnice a nerovnice J.Charvát a kol. 106, Matematika pro gymnázia - Goniometrie O.Odvárko 98, Matematika pro gymnázia - Posloupnosti a řady O.Odvárko 96, Matematika pro gymnázia - Diferenciální a integrální počet D.Hrubý - J.Kubát 106, Matematika pro gymnázia - Analytická geometrie L.Boček - M.Kočandrle 106, Přehled užité matematiky I K.Rektorys a kol. 520, Přehled užité matematiky II K.Rektorys a kol. 610, Lasery a moderní optika (oborová encyklopedie) M.Vrbová a kol. 328, Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a SO SOU, I.část F.Jirásek a kol. 138, Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy F.Janeček 104,00

3 Matematika pro 1.ročník základní a obecné školy - Svět čísel a tvarů - učebnice A.Hošpesová - J.Divíšek 77, Matematika pro 1.ročník základní a obecné školy - pracovní sešit 1 A.Hošpesová - J.Divíšek 38, Matematika pro 1.ročník základní a obecné školy - pracovní sešit 2 A.Hošpesová - J.Divíšek 38, Matematika pro 1.ročník základní a obecné školy - pracovní sešit 3 A.Hošpesová - J.Divíšek 38, Metodická příručka k výuce matematiky v 1.ročníku základní a obecné školy A.Hošpesová - J.Divíšek 78, Matematika pro 2.ročník základní a obecné školy - učebnice J.Divíšek - A.Hošpesová 77, Matematika pro 2.ročník základní a obecné školy - pracovní sešit 1 J.Divíšek - A.Hošpesová 55, Matematika pro 2.ročník základní a obecné školy - pracovní sešit 2 J.Divíšek - A.Hošpesová 55, Metodická příručka k výuce matematiky v 2.ročníku základní a obecné školy J.Divíšek - A.Hošpesová 78, Sbírka úloh z fyziky pro střední školy + CD O.Lepil - M.Bednařík - M.Široká 225, Středoškolská matematika v úlohách II J.Polák 296, Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SO SOU, II.část F.Jirásek a kol. 171, Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU, I. díl E.Calda 152, Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU,II.díl E.Calda 112, Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU,III.díl E.Calda 112, Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Výrazy 1 J. Herman a kol. 83, Matematika pro nižší třídy víceletých gymnázií - Rovnice a nerovnice J.Herman a kol. 80, Matematika pro nižší třídy víceletých gymnázií - Kruhy a válce J.Herman a kol. 80, Matematika pro nižší třídy víceletých gymnázií - Úměrnosti J.Herman a kol. 80, Matematika pro nižší třídy víceletých gymnázií - Geometrické konstrukce J.Herman a kol. 80, Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy J.Mikulčák a kol. 158, Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy I K.Bartuška 104, Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy II K.Bartuška 104, Deskriptivní geometrie pro střední školy II L.Drs 94, Dejte hlavy dohromady a řešte rovnice M.Koman - V.Dřízal 34, Mate rádi kružnice? L.Boček - J.Zhouf 34, Pokusy z fyziky s jednoduchými pomůckami E.Svoboda 60, Sbírka úloh pro SŠ - Maturitní minimum J.Kubát 108, Přehled středoškolské matematiky J.Polák 296, Fyzika - přehled učiva střední školy E.Svoboda a kol. 300, Pokusy z fyziky na střední škole I E.Svoboda - V.Houdek - M.Svoboda 142, Pokusy z fyziky na střední škole II E.Svoboda - V.Houdek - M.Svoboda 142, Pokusy z fyziky na střední škole III E.Svoboda - V.Houdek - M.Svoboda 178,00

4 Pokusy z fyziky na střední škole IV E.Svoboda - V.Houdek - M.Svoboda 165, Matematika pro 6.r.ZŠ, 1.d.-Šarounová A.Šarounová a kol. 88, Matematika pro 6.r.ZŠ, 2.d.-Šarounová A.Šarounová a kol. 88, Fyzika v běžném životě J.Nahodil 145, Pracovní sešit-desetinná čísla Odvárko-Kadleček 50, Lámejte si hlavu J.Pěnčík - J.Pěnčíková 172, Pracovní sešit-základní geometrické útvary Odvárko-Kadleček 50, Pracovní sešit-trojúhelníky,rovnoběžníky,hramoly Odvárko-Kadleček 50, Pokusy s laserem Z.Kupka-J.Hála 34, Demonstrujeme kmity a vlny netradičné O.Lepil 34, Jan Marek Marci z Kronlandu I.Štoll 76, René Descartes J.Bečvář 76, Wilhelm Conrad Rontgen I.Kraus 76, Fyzika-příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na vysoké školy I.Šantavý 166, Úlohy z finanční matematiky pro střední školy O.Odvárko 114, Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia-funkce O.Odvárko 84, Algoritmy a programovací techniky - bez diskety P.Topfer 192, Sada příloh k učebnici matematiky pro 1.roč. ZŠ A.Hošpesová-J.Divíšek-F.Kuřina 46, Sada příloh k učebnici matematiky pro 2.r.ZŠ A.Hošpesová-J.Divíšek-F.Kuřina 46, Matematika pro nižší třídy víceletých gymnázií - Výrazy II J.Herman a kol. 80, Matematika pro nižší třídy víceletých gymnázií - Rovnice a jejich soustavy J.Herman a kol. 80, Matematiky pro nižší třídy víceletých gymnázií - Funkce J.Herman a kol. 83, Matematika pro nižší třídy víceletých gymnázií - Podobnost J.Herman a kol. 85, Matematika pro nižší třídy víceletých gymnázií - Jehlany a kužely J.Herman a kol. 83, Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy III K.Bartuška 110, Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy IV K.Bartuška 110, Grafické kalkulačky ve školské výuce J.Troják 34, Standardy z matematiky pro základní školy a nižší třídy víceletých gymnázií E.Fuchs-D.Hrubý a kol. 98, Standardy z matematiky pro čtyřletá gymnázia E.Fuchs-J.Kubát a kol. 98, Standardy z matematiky pro střední odborné školy E.Fuchs-F.Procházka a kol. 98, Standardy z matematiky pro střední odborná učiliště E.Fuchs-A.Fridrichová 98, Sbírka úloh pro gymnázia-analytická geometrie 71, Matematika pro SOŠ a SO SOU,3.část O.Odvárko-J.Řepová 104,00

5 Matematika pro SOŠ a SO SOU,4.část O.Petránek a kol. 102, Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a SO SOU a nástavbové studium M.Hudcová a kol. 204, Pracovní sešit k učebnici Fyzika pro 9.r.ZŠ a VG M.Macháček 57, Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 9. roč. ZŠ J.Bohuněk 62, Základy rýsování pro základní školu J. Kadleček - Š. Gergelitsová 81, Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU,IV.díl E.Calda 112, Sbírka úloh z fyziky pro SOŠ a SOU V.Miklasová 140, Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia-posloupnosti a řady O.Odvárko 56, Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia-goniometrie O.Odvárko 56, Matematika pro 4.ročník základní a obecné školy - Svět čísel a tvarů - učebnice J.Divíšek - A.Hošpesová 83, Matematika pro 4.ročník základní a obecné školy - pracovní sešit J.Divíšek - A.Hošpesová 83, Metodická příručka k výuce matematiky ve 4.ročníku základní a obecné školy J.Divíšek - A.Hošpesová 80, Matematika pro 3.ročník základní a obecné školy - Svět čísel a tvarů - učebnice J.Divíšek - A.Hošpesová 83, Matematika pro 3.ročník základní a obecné školy - pracovní sešit J.Divíšek - A.Hošpesová 83, Sada příloh k učebnici matematiky pro 3.roč. ZŠ J.Divíšek - A.Hošpesová 58, Metodická příručka k výuce matematiky ve 3.ročníku základní a obecné školy J.Divíšek - A.Hošpesová 80, Matematika pro 5.ročník základní a obecné školy - Svět čísel a tvarů - učebnice J.Divíšek - A.Hošpesová 87, Matematika pro 5.ročník základní a obecné školy - pracovní sešit J.Divíšek - A.Hošpesová 83, Metodická příručka k výuce matematiky v 5.ročníku základní a obecné školy J.Divíšek - A.Hošpesová 80, Dohoní gepard klokana? J.Novotná a kol. 39, Matematika - příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy J. Petáková 212, Matematika pro 6.r.ZŠ, 1.d.- Odvárko,Kadleček O.Odvárko - J.Kadleček 77, Matematika pro 6.r.ZŠ, 2.d.-Odvárko,Kadleček O.Odvárko - J.Kadleček 77, Tycho Brahe F.Jáchim 76, Isaac Newton V.Malíšek 76, Albert Einstein J.Horský 76, Matematika pro 6.r.ZŠ, 3.d.-Odvárko,Kadleček O.Odvárko - J.Kadleček 77, Knížka pro učitele k matematice pro 6.roč. ZŠ O.Odvárko - J.Kadleček 105, Pracovní sešit z matematiky pro 6. roč. ZŠ O.Odvárko - J.Kadleček 99, Matematika pro 7.ročník ZŠ, 1.d.-Odvárko,Kadleček O.Odvárko - J.Kadleček 77, Matematika pro 7.ročník ZŠ,2.d.-Odvárko,Kadleček O.Odvárko - J.Kadleček 77, Matematika pro 7.ročník ZŠ,3.d.-Odvárko,Kadleček O.Odvárko - J.Kadleček 77, Knížka pro učitele k matematice pro 7.ročník ZŠ O.Odvárko - J.Kadleček 105,00

6 Pracovní sešit z matematiky pro 7. roč. ZŠ O.Odvárko - J.Kadleček 99, Matematika pro 8.ročník ZŠ, 1.d.-Odvárko,Kadleček O.Odvárko - J.Kadleček 77, Matematika pro 8.ročník ZŠ, 2.d.-Odvárko,Kadleček O.Odvárko - J.Kadleček 77, Matematika pro 8.ročník ZŠ, 3.d.-Odvárko,Kadleček O.Odvárko - J.Kadleček 77, Knížka pro učitele k matematice pro 8.ročník ZŠ O.Odvárko - J.Kadleček 105, Pracovní sešit z matematiky pro 8. roč. ZŠ O.Odvárko - J.Kadleček 99, Výkladový slovník fyziky E.Mechlová a kol. 432, Galileo Galilei J.Smolka 76, Matematika pro 9.ročník ZŠ, 1.d.-Odvárko,Kadleček O.Odvárko - J.Kadleček 77, Matematika pro 9.ročník ZŠ, 2.d.-Odvárko,Kadleček O.Odvárko - J.Kadleček 77, Matematika pro 9.ročník ZŠ, 3.d.-Odvárko,Kadleček O.Odvárko - J.Kadleček 77, Knížka pro učitele k matematice pro 9.ročník ZŠ O.Odvárko - J.Kadleček 105, Pracovní sešit z matematiky pro 9. roč. ZŠ O.Odvárko - J.Kadleček 99, Matematika 7, 1.d.-Šarounová A.Šarounová a kol. 90, Matematika 7, 2.díl - Šarounová A.Šarounová a kol. 90, Matematika 8, 1.díl A.Šarounová a kol. 88, Matematika 8, 2.díl A.Šarounová a kol. 88, Matematika 9, 1.díl A.Šarounová a kol. 88, Matematika 9, 2.díl A.Šarounová a kol. 88, Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 5. část J.Kolouchová - J.Řepová - V.Šobr 104, Matematika pro nižší třídy víceletých gymnázií - Kladná a záporná čísla J.Hermann a kol. 83, Řešené maturitní úlohy z matematiky I.Bušek 224, Svět čísel a tvarů: Sbírka úloh z matematiky pro 2.r. základní školy J.Divíšek a kol. 80, Svět čísel a tvarů: Sbírka úloh z matematiky pro 4.r. základní školy J.Divíšek a kol. 88, Sbírka úloh pro 2.st.ZŠ a nižší r.vg-geometrie P.Krupka 165, Sbírka úloh pro 2.st.ZŠ a nižší r.vg-aritmetika, algebra, funkce, základy statistiky a fin. matem. P.Krupka 224, Fyzika pro 6.ročník základní školy R.Kolářová - J.Bohuněk 112, Fyzika pro 7.ročník základní školy J.Bohuněk - R.Kolářová 116, Fyzika pro 8.ročník základní školy R.Kolářová - J.Bohuněk 112, Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU I.Štoll 128, Fyzika 9 pro ZŠ a kvartu M.Macháček 137, Christian Doppler 76, Sbírka základních úloh z deskriptivní geometrie M.Maňásková 100,00

7 Max Planck J.Jex 76, Sada příloh k učebnici matematiky pro 4. roč. ZŠ J.Divíšek,A.Hošpesová,F.Kuřina 34, Deset geometrických transformací F.Kuřina 204, Johannes Kepler A.Šolcová 76, Středoškolská matematika pod mikroskopem - Sbírka řešených příkladů E. Calda 112, Matematika pro dvouleté a tříleté obory SOU,1. díl E.Calda 118, Matematika pro dvouleté a tříleté obory SOU, 2.díl E.Calda 114, Matematika pro dvouleté a tříleté obory SOU, 3.díl E.Calda 114, Přehled učiva matematiky pro základní školu O.Odvárko - J.Kadleček 190, Matematické příběhy z korespondenčních seminářů J.Zhouf a kol. 186, Fyzika 6 pro ZŠ a primu M.Macháček 137, Matematika pro SOŠ a SO SOU - Posloupnosti O.Odvárko 104, Maturujeme jinak J.Vocelka 90, Sbírka testových úloh k maturitě z fyziky O.Lepil - M.Široká 100, Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na VŠ J.Kubát 216, Testy ze středoškolské fyziky M.Široká - M.Bednařík - S.Ordelt 172, Mikuláš Koperník V.Štefl 76, Fyzika 7 pro ZŠ a sekundu M.Macháček 137, Fyzika 8 pro ZŠ a tercii M.Macháček 137, Sbírka testových úloh k maturitě z matematiky J. Zhouf a kol. 112, Pokusy z volné ruky Z.Drozd - J.Brockmeyerová 104, Archimedes J.Bečvář - I.Štoll 100, Základní úlohy deskriptivní geometrie v modelech M.Kupčáková 90, testových ůloh z fyziky S.Salach a kol. 118, Tematické prověrky z učiva fyziky ZŠ /včetně CD/ J.Bohuněk-E.Hejnová 274, Svět čísel a tvarů: Sbírka úloh z matematiky pro 3.r. základní školy J.Divíšek a kol. 88, Pravděpodobnost a statistika pro začátečníky a mírně pokročilé P.Tlustý - A.Plocki 370, Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy J.Mikulčák a kol. 186, Matematikou krok za krokem k přijímacím zkouškám. Kalendář řešených písemek pro 5. ročník P. Husar ZŠ 135, Matematikou krok za krokem k přijímacím zkouškám. Kalendář řešených písemek pro 9. ročník P. Husar ZŠ 165, Sbírka úloh z matematiky pro 5. ročník ZŠ - Svět čísel a tvarů J.Divíšek a kol. 104, Cesty poznávání ve fyzice L.Eckertová 275, Prokop Diviš R.Kolomý 76,00

8 Ernst Mach R.Dvořák 76, Matematikou krok za krokem k přijímacím zkouškám. Kalendář řešených písemek pro 7. a 8. P.Husar ročník ZŠ 154, Příběhy učených žen I.Kraus 165, Sedm matematických příběhů pro Aničku,Filipa,Matýska J.Vaňková-H.Lišková 70, Deskriptivní geometrie pro střední školy + CD E.Pomykalová 320, Dějiny fyziky I.Štoll 980, Klaudios Ptolemaios V.Štefl 76, Ludwig Boltzmann I.Jex 76, Bludiště, skládanky a další hry s čísly, AB 1 A.Šarounová 98, Magické čtverce a další číselná schémata, AB 2 A.Šarounová 90, Tematické prověrky z učiva fyziky pro 6. ročník ZŠ J.Bohuněk-E.Hejnová 67, Tematické prověrky z učiva fyziky pro 7. ročník ZŠ J.Bohuněk-E.Hejnová 67, Tematické prověrky z učiva fyziky pro 8. ročník ZŠ J.Bohuněk-E.Hejnová 67, Tematické prověrky z učiva fyziky pro 9. ročník ZŠ J.Bohuněk-E.Hejnová 67, Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SOU M.Macháček - J.Mikulčák - F.Zemánek 148, Matematická cvičení pro střední školy D.Hrubý 164, Příručka učitele fyziky na základní škole s náměty pro tvorbu ŠVP R. Kolářová a kol. 285, Zopakujte si fyziku O.Lepil 68, Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání E.Fuchs a kol. 105, Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu na SOU E.Fuchs a kol. 134, Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu na SOŠ E.Fuchs a kol. 168, Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu na čtyřletém gymnáziu E.Fuchs a kol. 134, Základy patamatematiky E.Calda 35, Knížka pro učitele ke školním vzdělávacím program. na 2.stupni ZŠ - Matematika a její aplikace O.Odvárko - J.Kadleček 116, Sbírka netradičních matematických úloh J.Švrček 200, Příručka pro učitele k učebnicím Fyzika 6 až 9 pro ZŠ a víceletá gymnázia M.Macháček 284, Příručka pro učitele fyziky na střední škole O.Lepil - E.Svoboda 320, Hvězdice, mozaiky a další hry s čísly, AB 3 A.Šarounová 98, Slovník pojmů z fyziky pro základní školy M.Šimon 245, Matematika pro SOŠ - Základní poznatky O.Odvárko 124, Pracovní sešit z matematiky pro ZŠ - Dělitelnost M.Jedličková-P.Krupka-J.Nechvátalová 100, Pracovní sešit z matematiky pro ZŠ - Desetinná čísla M.Jedličková-P.Krupka-J.Nechvátalová 120, Fyzika aktuálně - příručka /nejen/ pro učitele O.Lepil a kol. 166,00

9 Měření fyzikálních veličin /CD/ R.Kolářová a kol. 960, Funkce - výukový program pro střední školy se sbírkou úloh (CD + kniha) L.Volfová 122, Matematika převážně nevážně V.Vaterová 120, Sbírka úloh z matematiky pro 6. ročník ZŠ I.Bušek a kol. 97, Sbírka úloh z matematiky pro 7. ročník ZŠ I.Bušek a kol. 114, Poetické prostory E. Calda 46, Matematika pro 6.r.ZŠ,1.d. - Odvárko, Kadleček O.Odvárko - J.Kadleček 80, Matematika pro 6.r.ZŠ,2.d. - Odvárko, Kadleček O.Odvárko - J.Kadleček 89,00

Anglický jazyk: Upstream Elementary Oxford Heroes I. Díl ( matematická třída) Francouzský jazyk: Extra 1. Německý jazyk: Pingpong 1,2,3

Anglický jazyk: Upstream Elementary Oxford Heroes I. Díl ( matematická třída) Francouzský jazyk: Extra 1. Německý jazyk: Pingpong 1,2,3 Učebnice pro šk.rok 2010/2011 Prima: Prométheus, Herman: Úvodní opakování ( opakování z obecné školy) Kladná a záporná čísla Dělitelnost Osová a středová souměrnost Racionální čísla a procenta Český jazyk

Více

Učebnice pro vyšší stupeň gymnázia 2011/2012

Učebnice pro vyšší stupeň gymnázia 2011/2012 Učebnice pro vyšší stupeň 011/2012 ČJL AJ kvinta A Kvinta B sexta A sexta B Septima A Septima B oktáva A oktáva B Prokop-Dějiny Prokop-Dějiny Prokop Prokop Prokop-Přehled Prokop-Přehled Prokop-Přehled

Více

Učebnice do primy 2014/15

Učebnice do primy 2014/15 Učebnice do primy Hudební výchova učebnice v elektronické podobě (FRAUS) pracovní sešit - Český jazyk 6 pro ZŠ a VG (nová generace) PS (FRAUS) /papírová podoba/ Český jazyk přehled učiva ZŠ (J. Melichar,

Více

Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 5. ročník osmiletého studia škol. rok. 2015/16

Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 5. ročník osmiletého studia škol. rok. 2015/16 Gymnázium, Dašická 1083, Pardubice Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 5. ročník osmiletého studia škol. rok. 2015/16. 1. Český jaz.: 1/ Sochrová: Český jazyk v kostce pro SŠ, Fragment

Více

UČEBNICE + POMŮCKY 2015/2016 PRIMA. učebnice v elektronické podobě + ostatní materiály dodá škola

UČEBNICE + POMŮCKY 2015/2016 PRIMA. učebnice v elektronické podobě + ostatní materiály dodá škola PRIMA Občanská výchova učebnice v elektronické podobě (FRAUS) Pracovní sešit k ČJ pro ZŠ a víceletá gymnázia, 6. ročník (FRAUS - nová generace) /papírová podoba/ Český jazyk přehled učiva ZŠ (J. Melichar,

Více

Učebnice - Prima školní rok: 2015/2016

Učebnice - Prima školní rok: 2015/2016 Učebnice - Prima školní rok: 2015/2016 Český jazyk 8 Výpravy do světa literatury I Dějepis 8 Občanská výchova 8 Matematika 8/1, 2 Sbírka matematiky 8 Matematika 8 pro ZŠ a VG pracovní sešit Aritmetika

Více

Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016. Prima

Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016. Prima Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016 Prima On: Ze: Český jazyk pro zákl. školu a víceletá gymnázia 6, Fraus 2003, Krausová, Teršová Čítanka školní materiály English Plus 1, 2 objednávka přes školu v

Více

Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 5. ročník osmiletého studia škol. rok. 2014/15

Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 5. ročník osmiletého studia škol. rok. 2014/15 Gymnázium, Dašická 1083, Pardubice Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 5. ročník osmiletého studia škol. rok. 2014/15. 1. Český jaz.: 1/ Sochrová: Český jazyk v kostce pro SŠ, Fragment

Více

Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 5. ročník osmiletého studia škol. rok. 2011/12

Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 5. ročník osmiletého studia škol. rok. 2011/12 Gymnázium, Dašická 1083, Pardubice Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 5. ročník osmiletého studia škol. rok. 2011/12. 1. Český jaz.: 1/ Sochrová: Český jazyk v kostce pro SŠ, Fragment

Více

UČEBNICE A POMŮCKY K ZAKOUPENÍ

UČEBNICE A POMŮCKY K ZAKOUPENÍ UČEBNICE A POMŮCKY K ZAKOUPENÍ PRIMA VŠECHNY UČEBNICE PRO PRIMU OBJEDNÁVÁ ŠKOLA! Občanská výchova Hudební výchova Český jazyk, FRAUS Pracovní sešit k ČJ pro ZŠ a víceletá gymnázia, 6. ročník (FRAUS - nová

Více

Gymnázium Vysoké Mýto učebnice pro primu

Gymnázium Vysoké Mýto učebnice pro primu Seznam učebnic pro školní rok 2015 2016 Gymnázium Vysoké Mýto učebnice pro primu Čítanka pro 6. ročník ZŠ (SP) pro 6. ročník ZŠ (SP) Project 2 (OUP) Občanská výchova Občanská výchova, Rodinná výchova pro

Více

Seznam učebnic - 2013/14

Seznam učebnic - 2013/14 1. ročník šestiletého studia Z. Krausová, M. Pašková: Český jazyk 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia - učebnice Z. Krausová, M. Pašková: Český jazyk 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia - pracovní sešit V. Nezkusil:

Více

Seznam učebnic pro školní rok 2014/2015. Prima

Seznam učebnic pro školní rok 2014/2015. Prima Seznam učebnic pro školní rok 2014/2015 Prima On: Ze: Český jazyk pro zákl. školu a víceletá gymnázia 6, Fraus 2003, Krausová, Teršová Čítanka 6, Soukal Josef, SPN Praha English Plus 1, 2 objednávka přes

Více

Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 5. ročník osmiletého studia škol. rok. 2009/10

Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 5. ročník osmiletého studia škol. rok. 2009/10 Gymnázium, Dašická 1083, Pardubice Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 5. ročník osmiletého studia škol. rok. 2009/10. 1. Český jaz.: 1/ Sochrová: Cvičení z českého jazyka v kostce pro

Více

Přehled požadovaných učebnic

Přehled požadovaných učebnic 1. ročník - školní rok 2014 / 2015 Český jazyk a literatura: Anglický jazyk: Maturita Solutions pre-intermediate 2nd edition!!! SB + WB (Oxford University Press) Německý jazyk: DIREKT neu I, přepr.vyd.

Více

UČEBNICE PRO PRIMU. Český jazyk Styblík Český jazyk 6 (SPN, a.s.) Martinková Literatura 6 (Tripolia)

UČEBNICE PRO PRIMU. Český jazyk Styblík Český jazyk 6 (SPN, a.s.) Martinková Literatura 6 (Tripolia) Český jazyk Styblík Český jazyk 6 (SPN, a.s.) Martinková Literatura 6 (Tripolia) Anglický jazyk (Express Publishing) Evans, O Sullivan Click On 1 (část) Jankásková a kol. Macht mit! 1 UČEBNICE PRO PRIMU

Více

Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016 verze červen 2015 (Důležité změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.)

Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016 verze červen 2015 (Důležité změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.) Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016 verze červen 2015 (Důležité změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.) Český jazyk a literatura,,, 4. ročník 4L, Literatura pro 1. ročník středních

Více

Lambda-Tercie. fyzika

Lambda-Tercie. fyzika Lambda-Tercie Oxenden, C. et al. New English File Elementary MULTIPACK B (dokončíme), a New English File Pre-Intermediate MULTIPACK A, Oxford: OUP, 2005 Zeměpis světa 1 (Holeček, Janský, Tlach), Nakladatelství

Více

SEZNAM UČEBNIC GYMNÁZIUM

SEZNAM UČEBNIC GYMNÁZIUM SEZNAM UČEBNIC GYMNÁZIUM PRIMA Obsah SEKUNDA TERCIE KVARTA KVINTA SEXTA SEPTIMA OKTÁVA 1. ROČNÍK 2. ROČNÍK 3. ROČNÍK 4. ROČNÍK PRIMA Seznam je pouze informativní, učebnice pořizuje škola a zapůjčuje je

Více

Anglický jazyk. Francouzský jazyk. Německý jazyk

Anglický jazyk. Francouzský jazyk. Německý jazyk Anglický jazyk prima T. Hutchinson Oxford University Press Project English 1+2 (third edition) sekunda T. Hutchinson Oxford University Press Project English 2 tercie T. Hutchinson Oxford University Press

Více

Učebnice používané na čtyřletém gymnáziu a na vyšším stupni osmiletého gymnázia

Učebnice používané na čtyřletém gymnáziu a na vyšším stupni osmiletého gymnázia Učebnice používané na čtyřletém gymnáziu a na vyšším stupni osmiletého gymnázia CJL Petra Adámková a kol.: Přehled středoškolského učiva českého jazyka s podtitulem Přepracované vydání titulu Odmaturuj

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

U Č E B N I C E. 5. 8. ročník

U Č E B N I C E. 5. 8. ročník Gymnázium Trhové Sviny U Č E B N I C E p r o 5. 8. ročník (aktualizováno 2012) UČEBNICE KVINTA BIOLOGIE Jelínek J., Zicháček V.: Biologie pro střední školy gymnazijního typu. FIN Publishing Olomouc Doporučené:

Více

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Pokyn ředitele č. 9/2011 č. j. 495/2011/SSUP Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové

Více

Seznamy učebnic pro školní rok 2015/2016 Prima Sekunda Tercie Kvarta 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

Seznamy učebnic pro školní rok 2015/2016 Prima Sekunda Tercie Kvarta 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Seznamy učebnic pro školní rok 2015/2016 Prima Sekunda Tercie Kvarta 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník PRIMA Učebnice Project 2 (třetí vydání) Pracovní sešit Project 2 (třetí vydání) Pracovní sešit

Více

GYMNÁZIUM BROUMOV DOPORUČENÉ ZÁKLADNÍ UČEBNICE PRO 1. - 4. ROČNÍK, KVINTU - OKTÁVU

GYMNÁZIUM BROUMOV DOPORUČENÉ ZÁKLADNÍ UČEBNICE PRO 1. - 4. ROČNÍK, KVINTU - OKTÁVU GYMNÁZIUM BROUMOV DOPORUČENÉ ZÁKLADNÍ UČEBNICE PRO 1. - 4. ROČNÍK, KVINTU - OKTÁVU Učebnice - 1. ročník, kvinta Český jazyk pro 1. ročník gymnázií (J. Kostečka, SPN, Praha) Kouzelné zrcadlo literatury

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

Seznam učebnic. - O. Odvárko: Sbírka úloh pro gymnázia Funkce (nakl. Prometheus), 97,- Kč

Seznam učebnic. - O. Odvárko: Sbírka úloh pro gymnázia Funkce (nakl. Prometheus), 97,- Kč Matematika Seznam učebnic Povinné ve všech ročnících - F. Janeček: Sbírka úloh pro SŠ výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy (nakl. Prometheus), 123,- Kč - J. Petáková: Matematika příprava k maturitě

Více

ČESKÝ JAZYK. I. Ročník

ČESKÝ JAZYK. I. Ročník ČESKÝ JAZYK Prokop, V.: Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století, O.K.- Soft 2006 (zajišťuje škola) Sochorová, M.: Čítanka I. k literatuře v kostce, Fragment 2006 Martinec, I., Tušková, J.

Více

Doporučená literatura. III. Ročník. Povinná literatura: Prokop, V.: Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století, O.K.

Doporučená literatura. III. Ročník. Povinná literatura: Prokop, V.: Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století, O.K. ČESKÝ JAZYK Prokop, V.: Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století, O.K.- Soft 2006 Sochorová, M.: Čítanka I. k literatuře v kostce, Fragment 2006 Martinec, I., Tušková, J. M., Zimová, L.: mluvnice,

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

Mí Prima. Fyzika: žádná učebnice není potřeba

Mí Prima. Fyzika: žádná učebnice není potřeba Mí Prima Oxenden, C. et al. New English File Elementary MULTIPACK A, Oxford: OUP, 2005 Učebnici je třeba pořídit novou, nikoli z druhé ruky od starších studentů. Děkuji za pochopení, VN. Zatím nic nekupovat,

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.. Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

64-41-L/51 Podnikání,

64-41-L/51 Podnikání, Informace nástavbového studia oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, dálková formy vzdělávání Vážení studenti, zasíláme Vám základní informace, které se týkají materiálního zabezpečení nástavbového studia

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

UČEBNICE PRO 6. TŘÍDU

UČEBNICE PRO 6. TŘÍDU Hošnová, Styblík Český jazyk 6 Soukal Čítanka 6 Hutchinson Project English 2 (3. vydání) (část) Německý jazyk (Klett) Motta Wir neu 1 (část) UČEBNICE PRO 6. TŘÍDU Nováková, Kolmanová a kol. Le francais

Více

SEZNAM VÝUKOVÝCH POMŮCEK. Ochrana přírody v ČR 1 T Ochrana přírody v ČR 1 T-B1/1. Ochrana přírody v ČR 1 ML Ochrana přírody v ČR 1 ML -B1/1

SEZNAM VÝUKOVÝCH POMŮCEK. Ochrana přírody v ČR 1 T Ochrana přírody v ČR 1 T-B1/1. Ochrana přírody v ČR 1 ML Ochrana přírody v ČR 1 ML -B1/1 SEZNAM VÝUKOVÝCH POMŮCEK Biologie a Ekologie Ochrana přírody v ČR 1 T Ochrana přírody v ČR 1 T-B1/1 Ochrana přírody v ČR 1 ML Ochrana přírody v ČR 1 ML -B1/1 Ochrana přírody v ČR 1 VP Ochrana přírody v

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději ve 3.ročníku (septima) v semináři (dle zájmu žáka). Práce bude ohodnocena

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. 6. 2000,

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Maturitní témata od 2013

Maturitní témata od 2013 1 Maturitní témata od 2013 1. Úvod do matematické logiky 2. Množiny a operace s nimi, číselné obory 3. Algebraické výrazy, výrazy s mocninami a odmocninami 4. Lineární rovnice a nerovnice a jejich soustavy

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.. Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Předmět Vyučující Titul učebnice Autor Nakladatelství Poznámka. Kašparovský kolektiv autorů. Popelka - Válková Čornej a kolektiv

Předmět Vyučující Titul učebnice Autor Nakladatelství Poznámka. Kašparovský kolektiv autorů. Popelka - Válková Čornej a kolektiv Učebnice pro školní rok: 2014/2015 5.O Český jazyk 1.ročník gymnázií Literatura 1. ročník gymnázií Čítanka 1.ročník gymnázií New Headway Pre - Intermediate Aj - od Oxford New Headway Intermediate 2.polol.

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Obsah metodiky. Obsah metodiky... 2 Úvod... Cíle využití metody e-learningu ... ... ... 6 Kurz Matematika Svobodová...

Obsah metodiky. Obsah metodiky... 2 Úvod... Cíle využití metody e-learningu ... ... ... 6 Kurz Matematika Svobodová... Metodika aktivity 04 E-learning Matematika v rámci projektu Škola pro praktický život Zpracovala: Mgr. Zdeňka Hudcová Mgr. Martina Svobodová 2010 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FONDEM

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0006 Název projektu: Po škole do školy Příjemce grantu: Gymnázium, Kladno Název výstupu: Prohlubující semináře Matematika (MI

Více

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Je schopen vypočítat druhou mocninu a odmocninu nebo odhadnout přibližný výsledek Určí druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a kalkulačky Umí řešit úlohy z praxe

Více

SEZNAM POUŽÍVANÝCH UČEBNIC PRO JEDNOTLIVÉ PŘEDMĚTY šk. r. 2015/2016

SEZNAM POUŽÍVANÝCH UČEBNIC PRO JEDNOTLIVÉ PŘEDMĚTY šk. r. 2015/2016 SEZN POUŽÍVNÝCH UČEBNIC PRO JENOTLIVÉ PŘEĚTY šk. r. 2015/2016 G 1. Č Krausová, Zdeňka Teršová, Renata: Český jazyk pro 6. roč. ZŠ a primu víceletého G, raus Lederbuchová, Ladislava Beránková, Eva: Čítanka

Více

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu matematika a ve volitelných předmětech Deskriptivní geometrie,

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo a

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Dětský koutek 1 hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Dětský koutek 2 Svět myšáka Bonifáce

Více

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu Matematika a ve volitelných předmětech Základní cvičení z matematiky,

Více

69-41-L/52 Vlasová kosmetika,

69-41-L/52 Vlasová kosmetika, Informace nástavbového studia oboru vzdělání 69-41-L/52 Vlasová kosmetika, denní formy vzdělávání Vážení rodiče, Vážení studenti, zasíláme Vám základní informace, které se týkají materiálního zabezpečení

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křižíkova 11

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Témata k ústní maturitní zkoušce z předmětu Účetnictví profilové části maturitní zkoušky Školní rok 2012/2013 třída: 4.T 1. Legislativní úprava účetnictví 2. Účetní dokumentace 3. Manažerské účetnictví

Více

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu Matematika a ve volitelných předmětech Deskriptivní geometrie

Více

OPERACE S KOMBINAČNÍMI ČÍSLY A S FAKTORIÁLY, KOMBINACE

OPERACE S KOMBINAČNÍMI ČÍSLY A S FAKTORIÁLY, KOMBINACE Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol OPERACE

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2 Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_MA3 Planimetrie

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_MA3 Planimetrie SEZNAM ANOTACÍ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Označení sady DUM Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_MA3 Planimetrie

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů MATEMATIKA Gymnázium PORG Libeň PORG Libeň je reálné gymnázium se všeobecným zaměřením, matematika je tedy na PORGu pilotním předmětem vyučovaným celých osm let. I. Cíle výuky Naši studenti jsou připravováni

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, 731 348 326, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Přijímací řízení

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1. Obsahové vymezení předmětu Matematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především předmět Matematika zahrnuje vzdělávací Matematika

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6 NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 KONVERZACE V RUSKÉM JAZYCE... 2 DĚJINY UMĚNÍ - PRAKTICKÉ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

Předmět Matematika zahrnuje vzdělávací obor Matematika a její aplikace.

Předmět Matematika zahrnuje vzdělávací obor Matematika a její aplikace. Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Matematika zahrnuje vzdělávací obor Matematika a její aplikace. Výuka matematiky přispívá k pochopení kvantitativních a prostorových vztahů reálného

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Kombinatorika, základní kombinatorická pravidla, pravidlo součtu, pravidlo součinu

Kombinatorika, základní kombinatorická pravidla, pravidlo součtu, pravidlo součinu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu Matematika a ve volitelných předmětech Deskriptivní geometrie

Více

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.6 Matematika 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět se jmenuje Matematika. Patří do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace z RVP ZV. Vzdělávací

Více

6.06. Matematika - MAT

6.06. Matematika - MAT 6.06. Matematika - MAT Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 12 Platnost učební osnovy: od 1.9.2008 1) Pojetí vyučovacího předmětu a) Cíle vyučovacího

Více

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná Racionální čísla Zlomky Rozšiřování a krácení zlomků

Více

Matematika nižší gymnázium

Matematika nižší gymnázium Matematika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět Matematika rozvíjí průřezová témata: Osobnostní

Více

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola Žižkovo náměstí 1300/1 130 00 Praha 3 Povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011 Termíny

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola dobré pohody Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Bičová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Magdalena Krausová

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení MATEMATIKA 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obsah vyučovacího předmětu Matematika je totožný s obsahem vyučovacího oboru Matematika a její aplikace.

Více

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň 5.2.1. Matematika pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8. a 9. ročníku 4 hodiny

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu:

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace MATEMATIKA Charakteristika předmětu: Předmět matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Na naší škole je jedním z hlavních vyučovacích

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více