ARTIKL EDICE TITUL AUTOR CENA Fyzika pro gymnázia - Mechanika M.Bednařík - M.Široká 128, Barevné počítání pro třeťáky M.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARTIKL EDICE TITUL AUTOR CENA1 004 9321004 Fyzika pro gymnázia - Mechanika M.Bednařík - M.Široká 128,00 005 9331005 Barevné počítání pro třeťáky M."

Transkript

1 ARTIKL EDICE TITUL AUTOR CENA Fyzika pro gymnázia - Mechanika M.Bednařík - M.Široká 128, Barevné počítání pro třeťáky M. Nevyhoštěná 59, Přijímací zkoušky z matematiky na SŠ s rozšířenou výukou matematiky J. Zhouf 78, Fyzika pro gymnázia - Mechanické kmitání a vlnění O. Lepil 92, Fyzika pro střední školy, 2. díl O. Lepil a kol. 128, Fyzika pro gymnázia - Speciální teorie relativity K. Bartuška 72, Mám to dobře? (1. díl) - Sbírka testových úloh I. Bušek a kol. 39, Mám to dobře? (2. díl) - Sbírka testových úloh I. Bušek a kol. 39, Mám to dobře? (3. díl) - Sbírka testových úloh I. Bušek a kol. 39, Tečky a číslice G. Kníže - C. Bezděk 25, Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Úvodní opakování J. Herman a kol. 89, Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Dělitelnost J. Herman a kol. 80, Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Osová a středová souměrnost J. Herman a kol. 80, Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Racionální čísla a procenta J. Herman a kol. 83, Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Trojúhelníky a čtyřúhelníky J. Herman a kol. 83, Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Hranoly J. Herman a kol. 80, Tabulky pro základní školu F.Běloun a kol. 94, Sbírka úloh z matematiky pro základní školu F.Běloun a kol. 104, Barevné počítání pro prváky a druháky M. Nevyhoštěná 59, Mozaika matematických úloh J.Mída 24, Díváme se kolem sebe J.Mída 24, Sbírka zajímavých úloh z matematiky, 1.díl J.Trejbal 70, Sbírka zajímavých úloh z matematiky, 2. díl J.Trejbal 73, Barevné počítání pro čtvrťáky M. Nevyhoštěná 59, Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 6. roč. ZŠ J.Bohuněk 56, Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 7. roč. ZŠ J.Bohuněk 59, Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 8. roč. ZŠ J.Bohuněk 57, Pracovní sešit k učebnici Fyzika pro 6.r.ZŠ a VG M.Macháček 57, Pracovní sešit k učebnici Fyzika pro 7.r.ZŠ a VG M.Macháček 57, Pracovní sešit k učebnici Fyzika pro 8.r.ZŠ a VG M.Macháček 57, Fyzika pro 9.ročník základní školy J.Bohuněk 116, Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, 1. díl J.Bohuněk 82,00

2 Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, 2. díl J.Bohuněk 82, Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, 3. díl J.Bohuněk 82, Matematika pro gymnázia - Základní poznatky z matematiky I.Bušek - L.Boček - E.Calda 104, Matematika pro gymnázia - Planimetrie E.Pomykalová 106, Matematika pro gymnázia - Funkce O.Odvárko 142, Matematika pro gymnázia - Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika E.Calda - V.Dupač 104, Matematika pro gymnázia - Komplexní čísla E.Calda 98, Matematika pro gymnázia - Stereometrie E.Pomykalová 106, Geometrie v rovině a v prostoru J.Kadleček 132, Deskriptivní geometrie pro střední školy L.Drs a kol. 92, Středoškolská matematika v úlohách I J.Polák 242, Středoškolská matematika ve vzorcích a větách I.Bušek 92, Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termika K.Bartuška - E.Svoboda 120, Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus O.Lepil - P.Šedivý 134, Fyzika pro gymnázia - Optika O.Lepil - L.Kupka 118, Fyzika pro gymnázia - Fyzika mikrosvěta I.Štoll 112, Fyzika pro gymnázia - Astrofyzika M.Macháček 116, Fyzika pro střední školy, 1. díl O. Lepil a kol. 125, Svět očima fyziky I.Štoll 130, Doplněk k učivu fyziky pro 8. a 9. ročník ZŠ s rozšířeným vyučováním matematice a přírod.předm. O.Lepil 34, Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ M.Hudcová - L.Kubičíková 178, Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 1. část E.Calda a kol. 104, Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 2. část O.Odvárko a kol. 102, Matematika pro gymnázia - Rovnice a nerovnice J.Charvát a kol. 106, Matematika pro gymnázia - Goniometrie O.Odvárko 98, Matematika pro gymnázia - Posloupnosti a řady O.Odvárko 96, Matematika pro gymnázia - Diferenciální a integrální počet D.Hrubý - J.Kubát 106, Matematika pro gymnázia - Analytická geometrie L.Boček - M.Kočandrle 106, Přehled užité matematiky I K.Rektorys a kol. 520, Přehled užité matematiky II K.Rektorys a kol. 610, Lasery a moderní optika (oborová encyklopedie) M.Vrbová a kol. 328, Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a SO SOU, I.část F.Jirásek a kol. 138, Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy F.Janeček 104,00

3 Matematika pro 1.ročník základní a obecné školy - Svět čísel a tvarů - učebnice A.Hošpesová - J.Divíšek 77, Matematika pro 1.ročník základní a obecné školy - pracovní sešit 1 A.Hošpesová - J.Divíšek 38, Matematika pro 1.ročník základní a obecné školy - pracovní sešit 2 A.Hošpesová - J.Divíšek 38, Matematika pro 1.ročník základní a obecné školy - pracovní sešit 3 A.Hošpesová - J.Divíšek 38, Metodická příručka k výuce matematiky v 1.ročníku základní a obecné školy A.Hošpesová - J.Divíšek 78, Matematika pro 2.ročník základní a obecné školy - učebnice J.Divíšek - A.Hošpesová 77, Matematika pro 2.ročník základní a obecné školy - pracovní sešit 1 J.Divíšek - A.Hošpesová 55, Matematika pro 2.ročník základní a obecné školy - pracovní sešit 2 J.Divíšek - A.Hošpesová 55, Metodická příručka k výuce matematiky v 2.ročníku základní a obecné školy J.Divíšek - A.Hošpesová 78, Sbírka úloh z fyziky pro střední školy + CD O.Lepil - M.Bednařík - M.Široká 225, Středoškolská matematika v úlohách II J.Polák 296, Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SO SOU, II.část F.Jirásek a kol. 171, Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU, I. díl E.Calda 152, Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU,II.díl E.Calda 112, Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU,III.díl E.Calda 112, Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Výrazy 1 J. Herman a kol. 83, Matematika pro nižší třídy víceletých gymnázií - Rovnice a nerovnice J.Herman a kol. 80, Matematika pro nižší třídy víceletých gymnázií - Kruhy a válce J.Herman a kol. 80, Matematika pro nižší třídy víceletých gymnázií - Úměrnosti J.Herman a kol. 80, Matematika pro nižší třídy víceletých gymnázií - Geometrické konstrukce J.Herman a kol. 80, Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy J.Mikulčák a kol. 158, Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy I K.Bartuška 104, Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy II K.Bartuška 104, Deskriptivní geometrie pro střední školy II L.Drs 94, Dejte hlavy dohromady a řešte rovnice M.Koman - V.Dřízal 34, Mate rádi kružnice? L.Boček - J.Zhouf 34, Pokusy z fyziky s jednoduchými pomůckami E.Svoboda 60, Sbírka úloh pro SŠ - Maturitní minimum J.Kubát 108, Přehled středoškolské matematiky J.Polák 296, Fyzika - přehled učiva střední školy E.Svoboda a kol. 300, Pokusy z fyziky na střední škole I E.Svoboda - V.Houdek - M.Svoboda 142, Pokusy z fyziky na střední škole II E.Svoboda - V.Houdek - M.Svoboda 142, Pokusy z fyziky na střední škole III E.Svoboda - V.Houdek - M.Svoboda 178,00

4 Pokusy z fyziky na střední škole IV E.Svoboda - V.Houdek - M.Svoboda 165, Matematika pro 6.r.ZŠ, 1.d.-Šarounová A.Šarounová a kol. 88, Matematika pro 6.r.ZŠ, 2.d.-Šarounová A.Šarounová a kol. 88, Fyzika v běžném životě J.Nahodil 145, Pracovní sešit-desetinná čísla Odvárko-Kadleček 50, Lámejte si hlavu J.Pěnčík - J.Pěnčíková 172, Pracovní sešit-základní geometrické útvary Odvárko-Kadleček 50, Pracovní sešit-trojúhelníky,rovnoběžníky,hramoly Odvárko-Kadleček 50, Pokusy s laserem Z.Kupka-J.Hála 34, Demonstrujeme kmity a vlny netradičné O.Lepil 34, Jan Marek Marci z Kronlandu I.Štoll 76, René Descartes J.Bečvář 76, Wilhelm Conrad Rontgen I.Kraus 76, Fyzika-příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na vysoké školy I.Šantavý 166, Úlohy z finanční matematiky pro střední školy O.Odvárko 114, Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia-funkce O.Odvárko 84, Algoritmy a programovací techniky - bez diskety P.Topfer 192, Sada příloh k učebnici matematiky pro 1.roč. ZŠ A.Hošpesová-J.Divíšek-F.Kuřina 46, Sada příloh k učebnici matematiky pro 2.r.ZŠ A.Hošpesová-J.Divíšek-F.Kuřina 46, Matematika pro nižší třídy víceletých gymnázií - Výrazy II J.Herman a kol. 80, Matematika pro nižší třídy víceletých gymnázií - Rovnice a jejich soustavy J.Herman a kol. 80, Matematiky pro nižší třídy víceletých gymnázií - Funkce J.Herman a kol. 83, Matematika pro nižší třídy víceletých gymnázií - Podobnost J.Herman a kol. 85, Matematika pro nižší třídy víceletých gymnázií - Jehlany a kužely J.Herman a kol. 83, Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy III K.Bartuška 110, Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy IV K.Bartuška 110, Grafické kalkulačky ve školské výuce J.Troják 34, Standardy z matematiky pro základní školy a nižší třídy víceletých gymnázií E.Fuchs-D.Hrubý a kol. 98, Standardy z matematiky pro čtyřletá gymnázia E.Fuchs-J.Kubát a kol. 98, Standardy z matematiky pro střední odborné školy E.Fuchs-F.Procházka a kol. 98, Standardy z matematiky pro střední odborná učiliště E.Fuchs-A.Fridrichová 98, Sbírka úloh pro gymnázia-analytická geometrie 71, Matematika pro SOŠ a SO SOU,3.část O.Odvárko-J.Řepová 104,00

5 Matematika pro SOŠ a SO SOU,4.část O.Petránek a kol. 102, Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a SO SOU a nástavbové studium M.Hudcová a kol. 204, Pracovní sešit k učebnici Fyzika pro 9.r.ZŠ a VG M.Macháček 57, Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 9. roč. ZŠ J.Bohuněk 62, Základy rýsování pro základní školu J. Kadleček - Š. Gergelitsová 81, Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU,IV.díl E.Calda 112, Sbírka úloh z fyziky pro SOŠ a SOU V.Miklasová 140, Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia-posloupnosti a řady O.Odvárko 56, Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia-goniometrie O.Odvárko 56, Matematika pro 4.ročník základní a obecné školy - Svět čísel a tvarů - učebnice J.Divíšek - A.Hošpesová 83, Matematika pro 4.ročník základní a obecné školy - pracovní sešit J.Divíšek - A.Hošpesová 83, Metodická příručka k výuce matematiky ve 4.ročníku základní a obecné školy J.Divíšek - A.Hošpesová 80, Matematika pro 3.ročník základní a obecné školy - Svět čísel a tvarů - učebnice J.Divíšek - A.Hošpesová 83, Matematika pro 3.ročník základní a obecné školy - pracovní sešit J.Divíšek - A.Hošpesová 83, Sada příloh k učebnici matematiky pro 3.roč. ZŠ J.Divíšek - A.Hošpesová 58, Metodická příručka k výuce matematiky ve 3.ročníku základní a obecné školy J.Divíšek - A.Hošpesová 80, Matematika pro 5.ročník základní a obecné školy - Svět čísel a tvarů - učebnice J.Divíšek - A.Hošpesová 87, Matematika pro 5.ročník základní a obecné školy - pracovní sešit J.Divíšek - A.Hošpesová 83, Metodická příručka k výuce matematiky v 5.ročníku základní a obecné školy J.Divíšek - A.Hošpesová 80, Dohoní gepard klokana? J.Novotná a kol. 39, Matematika - příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy J. Petáková 212, Matematika pro 6.r.ZŠ, 1.d.- Odvárko,Kadleček O.Odvárko - J.Kadleček 77, Matematika pro 6.r.ZŠ, 2.d.-Odvárko,Kadleček O.Odvárko - J.Kadleček 77, Tycho Brahe F.Jáchim 76, Isaac Newton V.Malíšek 76, Albert Einstein J.Horský 76, Matematika pro 6.r.ZŠ, 3.d.-Odvárko,Kadleček O.Odvárko - J.Kadleček 77, Knížka pro učitele k matematice pro 6.roč. ZŠ O.Odvárko - J.Kadleček 105, Pracovní sešit z matematiky pro 6. roč. ZŠ O.Odvárko - J.Kadleček 99, Matematika pro 7.ročník ZŠ, 1.d.-Odvárko,Kadleček O.Odvárko - J.Kadleček 77, Matematika pro 7.ročník ZŠ,2.d.-Odvárko,Kadleček O.Odvárko - J.Kadleček 77, Matematika pro 7.ročník ZŠ,3.d.-Odvárko,Kadleček O.Odvárko - J.Kadleček 77, Knížka pro učitele k matematice pro 7.ročník ZŠ O.Odvárko - J.Kadleček 105,00

6 Pracovní sešit z matematiky pro 7. roč. ZŠ O.Odvárko - J.Kadleček 99, Matematika pro 8.ročník ZŠ, 1.d.-Odvárko,Kadleček O.Odvárko - J.Kadleček 77, Matematika pro 8.ročník ZŠ, 2.d.-Odvárko,Kadleček O.Odvárko - J.Kadleček 77, Matematika pro 8.ročník ZŠ, 3.d.-Odvárko,Kadleček O.Odvárko - J.Kadleček 77, Knížka pro učitele k matematice pro 8.ročník ZŠ O.Odvárko - J.Kadleček 105, Pracovní sešit z matematiky pro 8. roč. ZŠ O.Odvárko - J.Kadleček 99, Výkladový slovník fyziky E.Mechlová a kol. 432, Galileo Galilei J.Smolka 76, Matematika pro 9.ročník ZŠ, 1.d.-Odvárko,Kadleček O.Odvárko - J.Kadleček 77, Matematika pro 9.ročník ZŠ, 2.d.-Odvárko,Kadleček O.Odvárko - J.Kadleček 77, Matematika pro 9.ročník ZŠ, 3.d.-Odvárko,Kadleček O.Odvárko - J.Kadleček 77, Knížka pro učitele k matematice pro 9.ročník ZŠ O.Odvárko - J.Kadleček 105, Pracovní sešit z matematiky pro 9. roč. ZŠ O.Odvárko - J.Kadleček 99, Matematika 7, 1.d.-Šarounová A.Šarounová a kol. 90, Matematika 7, 2.díl - Šarounová A.Šarounová a kol. 90, Matematika 8, 1.díl A.Šarounová a kol. 88, Matematika 8, 2.díl A.Šarounová a kol. 88, Matematika 9, 1.díl A.Šarounová a kol. 88, Matematika 9, 2.díl A.Šarounová a kol. 88, Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 5. část J.Kolouchová - J.Řepová - V.Šobr 104, Matematika pro nižší třídy víceletých gymnázií - Kladná a záporná čísla J.Hermann a kol. 83, Řešené maturitní úlohy z matematiky I.Bušek 224, Svět čísel a tvarů: Sbírka úloh z matematiky pro 2.r. základní školy J.Divíšek a kol. 80, Svět čísel a tvarů: Sbírka úloh z matematiky pro 4.r. základní školy J.Divíšek a kol. 88, Sbírka úloh pro 2.st.ZŠ a nižší r.vg-geometrie P.Krupka 165, Sbírka úloh pro 2.st.ZŠ a nižší r.vg-aritmetika, algebra, funkce, základy statistiky a fin. matem. P.Krupka 224, Fyzika pro 6.ročník základní školy R.Kolářová - J.Bohuněk 112, Fyzika pro 7.ročník základní školy J.Bohuněk - R.Kolářová 116, Fyzika pro 8.ročník základní školy R.Kolářová - J.Bohuněk 112, Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU I.Štoll 128, Fyzika 9 pro ZŠ a kvartu M.Macháček 137, Christian Doppler 76, Sbírka základních úloh z deskriptivní geometrie M.Maňásková 100,00

7 Max Planck J.Jex 76, Sada příloh k učebnici matematiky pro 4. roč. ZŠ J.Divíšek,A.Hošpesová,F.Kuřina 34, Deset geometrických transformací F.Kuřina 204, Johannes Kepler A.Šolcová 76, Středoškolská matematika pod mikroskopem - Sbírka řešených příkladů E. Calda 112, Matematika pro dvouleté a tříleté obory SOU,1. díl E.Calda 118, Matematika pro dvouleté a tříleté obory SOU, 2.díl E.Calda 114, Matematika pro dvouleté a tříleté obory SOU, 3.díl E.Calda 114, Přehled učiva matematiky pro základní školu O.Odvárko - J.Kadleček 190, Matematické příběhy z korespondenčních seminářů J.Zhouf a kol. 186, Fyzika 6 pro ZŠ a primu M.Macháček 137, Matematika pro SOŠ a SO SOU - Posloupnosti O.Odvárko 104, Maturujeme jinak J.Vocelka 90, Sbírka testových úloh k maturitě z fyziky O.Lepil - M.Široká 100, Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na VŠ J.Kubát 216, Testy ze středoškolské fyziky M.Široká - M.Bednařík - S.Ordelt 172, Mikuláš Koperník V.Štefl 76, Fyzika 7 pro ZŠ a sekundu M.Macháček 137, Fyzika 8 pro ZŠ a tercii M.Macháček 137, Sbírka testových úloh k maturitě z matematiky J. Zhouf a kol. 112, Pokusy z volné ruky Z.Drozd - J.Brockmeyerová 104, Archimedes J.Bečvář - I.Štoll 100, Základní úlohy deskriptivní geometrie v modelech M.Kupčáková 90, testových ůloh z fyziky S.Salach a kol. 118, Tematické prověrky z učiva fyziky ZŠ /včetně CD/ J.Bohuněk-E.Hejnová 274, Svět čísel a tvarů: Sbírka úloh z matematiky pro 3.r. základní školy J.Divíšek a kol. 88, Pravděpodobnost a statistika pro začátečníky a mírně pokročilé P.Tlustý - A.Plocki 370, Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy J.Mikulčák a kol. 186, Matematikou krok za krokem k přijímacím zkouškám. Kalendář řešených písemek pro 5. ročník P. Husar ZŠ 135, Matematikou krok za krokem k přijímacím zkouškám. Kalendář řešených písemek pro 9. ročník P. Husar ZŠ 165, Sbírka úloh z matematiky pro 5. ročník ZŠ - Svět čísel a tvarů J.Divíšek a kol. 104, Cesty poznávání ve fyzice L.Eckertová 275, Prokop Diviš R.Kolomý 76,00

8 Ernst Mach R.Dvořák 76, Matematikou krok za krokem k přijímacím zkouškám. Kalendář řešených písemek pro 7. a 8. P.Husar ročník ZŠ 154, Příběhy učených žen I.Kraus 165, Sedm matematických příběhů pro Aničku,Filipa,Matýska J.Vaňková-H.Lišková 70, Deskriptivní geometrie pro střední školy + CD E.Pomykalová 320, Dějiny fyziky I.Štoll 980, Klaudios Ptolemaios V.Štefl 76, Ludwig Boltzmann I.Jex 76, Bludiště, skládanky a další hry s čísly, AB 1 A.Šarounová 98, Magické čtverce a další číselná schémata, AB 2 A.Šarounová 90, Tematické prověrky z učiva fyziky pro 6. ročník ZŠ J.Bohuněk-E.Hejnová 67, Tematické prověrky z učiva fyziky pro 7. ročník ZŠ J.Bohuněk-E.Hejnová 67, Tematické prověrky z učiva fyziky pro 8. ročník ZŠ J.Bohuněk-E.Hejnová 67, Tematické prověrky z učiva fyziky pro 9. ročník ZŠ J.Bohuněk-E.Hejnová 67, Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SOU M.Macháček - J.Mikulčák - F.Zemánek 148, Matematická cvičení pro střední školy D.Hrubý 164, Příručka učitele fyziky na základní škole s náměty pro tvorbu ŠVP R. Kolářová a kol. 285, Zopakujte si fyziku O.Lepil 68, Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání E.Fuchs a kol. 105, Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu na SOU E.Fuchs a kol. 134, Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu na SOŠ E.Fuchs a kol. 168, Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu na čtyřletém gymnáziu E.Fuchs a kol. 134, Základy patamatematiky E.Calda 35, Knížka pro učitele ke školním vzdělávacím program. na 2.stupni ZŠ - Matematika a její aplikace O.Odvárko - J.Kadleček 116, Sbírka netradičních matematických úloh J.Švrček 200, Příručka pro učitele k učebnicím Fyzika 6 až 9 pro ZŠ a víceletá gymnázia M.Macháček 284, Příručka pro učitele fyziky na střední škole O.Lepil - E.Svoboda 320, Hvězdice, mozaiky a další hry s čísly, AB 3 A.Šarounová 98, Slovník pojmů z fyziky pro základní školy M.Šimon 245, Matematika pro SOŠ - Základní poznatky O.Odvárko 124, Pracovní sešit z matematiky pro ZŠ - Dělitelnost M.Jedličková-P.Krupka-J.Nechvátalová 100, Pracovní sešit z matematiky pro ZŠ - Desetinná čísla M.Jedličková-P.Krupka-J.Nechvátalová 120, Fyzika aktuálně - příručka /nejen/ pro učitele O.Lepil a kol. 166,00

9 Měření fyzikálních veličin /CD/ R.Kolářová a kol. 960, Funkce - výukový program pro střední školy se sbírkou úloh (CD + kniha) L.Volfová 122, Matematika převážně nevážně V.Vaterová 120, Sbírka úloh z matematiky pro 6. ročník ZŠ I.Bušek a kol. 97, Sbírka úloh z matematiky pro 7. ročník ZŠ I.Bušek a kol. 114, Poetické prostory E. Calda 46, Matematika pro 6.r.ZŠ,1.d. - Odvárko, Kadleček O.Odvárko - J.Kadleček 80, Matematika pro 6.r.ZŠ,2.d. - Odvárko, Kadleček O.Odvárko - J.Kadleček 89,00

Anglický jazyk: Upstream Elementary Oxford Heroes I. Díl ( matematická třída) Francouzský jazyk: Extra 1. Německý jazyk: Pingpong 1,2,3

Anglický jazyk: Upstream Elementary Oxford Heroes I. Díl ( matematická třída) Francouzský jazyk: Extra 1. Německý jazyk: Pingpong 1,2,3 Učebnice pro šk.rok 2010/2011 Prima: Prométheus, Herman: Úvodní opakování ( opakování z obecné školy) Kladná a záporná čísla Dělitelnost Osová a středová souměrnost Racionální čísla a procenta Český jazyk

Více

Učebnice pro vyšší stupeň gymnázia 2011/2012

Učebnice pro vyšší stupeň gymnázia 2011/2012 Učebnice pro vyšší stupeň 011/2012 ČJL AJ kvinta A Kvinta B sexta A sexta B Septima A Septima B oktáva A oktáva B Prokop-Dějiny Prokop-Dějiny Prokop Prokop Prokop-Přehled Prokop-Přehled Prokop-Přehled

Více

Učebnice do primy 2014/15

Učebnice do primy 2014/15 Učebnice do primy Hudební výchova učebnice v elektronické podobě (FRAUS) pracovní sešit - Český jazyk 6 pro ZŠ a VG (nová generace) PS (FRAUS) /papírová podoba/ Český jazyk přehled učiva ZŠ (J. Melichar,

Více

Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 5. ročník osmiletého studia škol. rok. 2015/16

Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 5. ročník osmiletého studia škol. rok. 2015/16 Gymnázium, Dašická 1083, Pardubice Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 5. ročník osmiletého studia škol. rok. 2015/16. 1. Český jaz.: 1/ Sochrová: Český jazyk v kostce pro SŠ, Fragment

Více

Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 5. ročník osmiletého studia škol. rok. 2014/15

Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 5. ročník osmiletého studia škol. rok. 2014/15 Gymnázium, Dašická 1083, Pardubice Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 5. ročník osmiletého studia škol. rok. 2014/15. 1. Český jaz.: 1/ Sochrová: Český jazyk v kostce pro SŠ, Fragment

Více

kvinta A Kvinta B sexta A sexta B Septima A Septima B oktáva A oktáva B literatury Čítanka mluvnická a slohová cvičení

kvinta A Kvinta B sexta A sexta B Septima A Septima B oktáva A oktáva B literatury Čítanka mluvnická a slohová cvičení Učebnice vyšší stupeň 014/2015 ČJL AJ kvinta A Kvinta B sexta A sexta B Septima A Septima B oktáva A oktáva B Prokop-Dějiny Prokop-Dějiny Prokop Prokop Prokop- Prokopliteratury od literatury od Literatura

Více

UČEBNICE + POMŮCKY 2015/2016 PRIMA. učebnice v elektronické podobě + ostatní materiály dodá škola

UČEBNICE + POMŮCKY 2015/2016 PRIMA. učebnice v elektronické podobě + ostatní materiály dodá škola PRIMA Občanská výchova učebnice v elektronické podobě (FRAUS) Pracovní sešit k ČJ pro ZŠ a víceletá gymnázia, 6. ročník (FRAUS - nová generace) /papírová podoba/ Český jazyk přehled učiva ZŠ (J. Melichar,

Více

kvinta A Kvinta B sexta A sexta B Septima A Septima B oktáva A oktáva B

kvinta A Kvinta B sexta A sexta B Septima A Septima B oktáva A oktáva B Učebnice vyšší stupeň 015/2016 ČJL kvinta A Kvinta B sexta A sexta B Septima A Septima B oktáva A oktáva B Vladimír Prokop Prokop Dějiny Literatura 19. Literatura 19. literatury od a počátku 20. a počátku

Více

Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 5. ročník osmiletého studia škol. rok. 2011/12

Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 5. ročník osmiletého studia škol. rok. 2011/12 Gymnázium, Dašická 1083, Pardubice Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 5. ročník osmiletého studia škol. rok. 2011/12. 1. Český jaz.: 1/ Sochrová: Český jazyk v kostce pro SŠ, Fragment

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu matematika

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu matematika Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu matematika Společné ustanovení pro všechny třídy čtyřletého studia a 5. až 8. ročníku osmiletého studia: Žákům bude vyučujícími umožněno doplnit chybějící klasifikaci

Více

Učebnice - Prima školní rok: 2015/2016

Učebnice - Prima školní rok: 2015/2016 Učebnice - Prima školní rok: 2015/2016 Český jazyk 8 Výpravy do světa literatury I Dějepis 8 Občanská výchova 8 Matematika 8/1, 2 Sbírka matematiky 8 Matematika 8 pro ZŠ a VG pracovní sešit Aritmetika

Více

Učebnice používané na čtyřletém gymnáziu a na vyšším stupni osmiletého gymnázia

Učebnice používané na čtyřletém gymnáziu a na vyšším stupni osmiletého gymnázia Učebnice používané na čtyřletém gymnáziu a na vyšším stupni osmiletého gymnázia CJL 1.ročník - Olga Mužíková, Markvartová, : Odmaturuj z českého jazyka (Didaktis) - Styblík Vlastimil, Čechová Marie: Stručná

Více

UČEBNICE A POMŮCKY K ZAKOUPENÍ

UČEBNICE A POMŮCKY K ZAKOUPENÍ UČEBNICE A POMŮCKY K ZAKOUPENÍ PRIMA VŠECHNY UČEBNICE PRO PRIMU OBJEDNÁVÁ ŠKOLA! Občanská výchova Hudební výchova Český jazyk, FRAUS Pracovní sešit k ČJ pro ZŠ a víceletá gymnázia, 6. ročník (FRAUS - nová

Více

Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 5. ročník osmiletého studia škol. rok. 2009/10

Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 5. ročník osmiletého studia škol. rok. 2009/10 Gymnázium, Dašická 1083, Pardubice Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 5. ročník osmiletého studia škol. rok. 2009/10. 1. Český jaz.: 1/ Sochrová: Cvičení z českého jazyka v kostce pro

Více

Seznam učebnic - 2015/16

Seznam učebnic - 2015/16 1. ročník šestiletého studia Z. Krausová, M. Pašková: Český jazyk 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia - učebnice Z. Krausová, M. Pašková: Český jazyk 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia - pracovní sešit V. Nezkusil:

Více

Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 5. ročník osmiletého studia škol. rok. 2007/08

Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 5. ročník osmiletého studia škol. rok. 2007/08 Gymnázium, Dašická 1083, Pardubice 2007 Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 5. ročník osmiletého studia škol. rok. 2007/08. 1. Český jaz.: 1/ Sochrová: Cvičení z českého jazyka v kostce

Více

Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016. Prima

Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016. Prima Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016 Prima On: Ze: Český jazyk pro zákl. školu a víceletá gymnázia 6, Fraus 2003, Krausová, Teršová Čítanka školní materiály English Plus 1, 2 objednávka přes školu v

Více

Seznam učebnic - 2013/14

Seznam učebnic - 2013/14 1. ročník šestiletého studia Z. Krausová, M. Pašková: Český jazyk 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia - učebnice Z. Krausová, M. Pašková: Český jazyk 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia - pracovní sešit V. Nezkusil:

Více

Přehled požadovaných učebnic

Přehled požadovaných učebnic 1. ročník - školní rok 2014 / 2015 Český jazyk a literatura: Anglický jazyk: Maturita Solutions pre-intermediate 2nd edition!!! SB + WB (Oxford University Press) Německý jazyk: DIREKT neu I, přepr.vyd.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto učebnice pro primu

Gymnázium Vysoké Mýto učebnice pro primu Seznam učebnic pro školní rok 2015 2016 Gymnázium Vysoké Mýto učebnice pro primu Čítanka pro 6. ročník ZŠ (SP) pro 6. ročník ZŠ (SP) Project 2 (OUP) Občanská výchova Občanská výchova, Rodinná výchova pro

Více

Seznam učebnic pro školní rok 2014/2015. Prima

Seznam učebnic pro školní rok 2014/2015. Prima Seznam učebnic pro školní rok 2014/2015 Prima On: Ze: Český jazyk pro zákl. školu a víceletá gymnázia 6, Fraus 2003, Krausová, Teršová Čítanka 6, Soukal Josef, SPN Praha English Plus 1, 2 objednávka přes

Více

Seznam používaných učebnic pro 1.ročník čtyřletého studia - rok 2016/2017. Český jazyk a literatura:

Seznam používaných učebnic pro 1.ročník čtyřletého studia - rok 2016/2017. Český jazyk a literatura: Seznam používaných učebnic pro 1.ročník čtyřletého studia - rok 2016/2017 Český jazyk a literatura: 1. Komunikace v českém jazyce pro střední školy (učebnice), Didaktis (až do 4. ročníku) 200,- 2. Komunikace

Více

Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016 verze červen 2015 (Důležité změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.)

Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016 verze červen 2015 (Důležité změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.) Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016 verze červen 2015 (Důležité změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.) Český jazyk a literatura,,, 4. ročník 4L, Literatura pro 1. ročník středních

Více

Učebnice. Předmět Autor Název učebnice Vydalo. Ruský jazyk Stanislav Jelínek a kol. Raduga po novomu 1 (zelená) učebnice i pracovní sešit

Učebnice. Předmět Autor Název učebnice Vydalo. Ruský jazyk Stanislav Jelínek a kol. Raduga po novomu 1 (zelená) učebnice i pracovní sešit Učebnice Obor: 79-41-K/41 Gymnázium 1. ročník Předmět Autor Název učebnice Vydalo Český jazyk a literatura Anglický jazyk Kostečka, J. Prokop, V. Sochrová, M. Harriw, Mower, Sikorzynska Český jazyk pro

Více

Lambda-Tercie. fyzika

Lambda-Tercie. fyzika Lambda-Tercie Oxenden, C. et al. New English File Elementary MULTIPACK B (dokončíme), a New English File Pre-Intermediate MULTIPACK A, Oxford: OUP, 2005 Zeměpis světa 1 (Holeček, Janský, Tlach), Nakladatelství

Více

Anglický jazyk. Francouzský jazyk. Německý jazyk

Anglický jazyk. Francouzský jazyk. Německý jazyk Anglický jazyk prima T. Hutchinson Oxford University Press Project English 1+2 (third edition) sekunda T. Hutchinson Oxford University Press Project English 2 tercie T. Hutchinson Oxford University Press

Více

UČEBNICE PRO PRIMU. Český jazyk Styblík Český jazyk 6 (SPN, a.s.) Martinková Literatura 6 (Tripolia)

UČEBNICE PRO PRIMU. Český jazyk Styblík Český jazyk 6 (SPN, a.s.) Martinková Literatura 6 (Tripolia) Český jazyk Styblík Český jazyk 6 (SPN, a.s.) Martinková Literatura 6 (Tripolia) Anglický jazyk (Express Publishing) Evans, O Sullivan Click On 1 (část) Jankásková a kol. Macht mit! 1 UČEBNICE PRO PRIMU

Více

Učebnice pro vyšší stupeň gymnázia 2011/2012

Učebnice pro vyšší stupeň gymnázia 2011/2012 Učebnice pro vyšší stupeň 011/2012 ČJL kvinta A Kvinta B sexta A sexta B Septima A Septima B oktáva A oktáva B Prokop-Dějiny Prokop-Dějiny Prokop Prokop Prokop-Přehled Prokop-Přehled Prokop-Přehled Prokop-Přehled

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

Seznam učebnic pro školní rok 2013 / 2014. Třída 1.A

Seznam učebnic pro školní rok 2013 / 2014. Třída 1.A Třída 1.A (1) J. Kostečka.: Český jazyk pro 1. ročník gymnázií, SPN, Praha 2005 (2) R. Bláhová a kol.: Literatura pro 1. ročník středních škol, (učebnice a pracovní sešit), Didaktis, Brno 2008 (3) H. Aufderstraße

Více

- 1 - Seznam používaných učebnic pro 1.ročník čtyřletého studia - rok 2012/2013

- 1 - Seznam používaných učebnic pro 1.ročník čtyřletého studia - rok 2012/2013 - 1 - Seznam používaných učebnic pro 1.ročník čtyřletého studia - rok 2012/2013 Český jazyk a literatura: 1. Český jazyk pro střední školy, Mluvnice, Fraus-Martinec, Tušková, Zimová 319,- 2. Český jazyk

Více

Seznam používaných učebnic pro 1.ročník čtyřletého studia - rok 2015/2016. Český jazyk a literatura:

Seznam používaných učebnic pro 1.ročník čtyřletého studia - rok 2015/2016. Český jazyk a literatura: Seznam používaných učebnic pro 1.ročník čtyřletého studia - rok 2015/2016 Český jazyk a literatura: 1. Komunikace v českém jazyce pro střední školy (učebnice), Didaktis (až do 4. ročníku) 200,- 2. Komunikace

Více

Seznam učebnic pro školní rok 2014 / 2015. Třída 1.A

Seznam učebnic pro školní rok 2014 / 2015. Třída 1.A Třída 1.A N (1) J. Kostečka.: Český jazyk pro 1. ročník gymnázií. 2., upr. vyd. SPN pedagogické nakladatelství, Praha 2009 N (2) R. Bláhová a kol.: Literatura pro 1. ročník středních škol (učebnice). Didaktis,

Více

Seznamy učebnic pro školní rok 2015/2016 Prima Sekunda Tercie Kvarta 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

Seznamy učebnic pro školní rok 2015/2016 Prima Sekunda Tercie Kvarta 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Seznamy učebnic pro školní rok 2015/2016 Prima Sekunda Tercie Kvarta 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník PRIMA Učebnice Project 2 (třetí vydání) Pracovní sešit Project 2 (třetí vydání) Pracovní sešit

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

SEZNAM UČEBNIC GYMNÁZIUM

SEZNAM UČEBNIC GYMNÁZIUM SEZNAM UČEBNIC GYMNÁZIUM PRIMA Obsah SEKUNDA TERCIE KVARTA KVINTA SEXTA SEPTIMA OKTÁVA 1. ROČNÍK 2. ROČNÍK 3. ROČNÍK 4. ROČNÍK PRIMA Seznam je pouze informativní, učebnice pořizuje škola a zapůjčuje je

Více

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky Ročník I II III IV Dotace 3 3+1 2+1 2+2 Povinnost povinný povinný povinný povinný Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Ročník 1 2 3 4 5 6 Dotace

Více

GYMNÁZIUM BROUMOV DOPORUČENÉ ZÁKLADNÍ UČEBNICE PRO 1. - 4. ROČNÍK, KVINTU - OKTÁVU

GYMNÁZIUM BROUMOV DOPORUČENÉ ZÁKLADNÍ UČEBNICE PRO 1. - 4. ROČNÍK, KVINTU - OKTÁVU GYMNÁZIUM BROUMOV DOPORUČENÉ ZÁKLADNÍ UČEBNICE PRO 1. - 4. ROČNÍK, KVINTU - OKTÁVU Učebnice - 1. ročník, kvinta Český jazyk pro 1. ročník gymnázií (J. Kostečka, SPN, Praha) Kouzelné zrcadlo literatury

Více

Učebnice používané na čtyřletém gymnáziu a na vyšším stupni osmiletého gymnázia

Učebnice používané na čtyřletém gymnáziu a na vyšším stupni osmiletého gymnázia Učebnice používané na čtyřletém gymnáziu a na vyšším stupni osmiletého gymnázia CJL Petra Adámková a kol.: Přehled středoškolského učiva českého jazyka s podtitulem Přepracované vydání titulu Odmaturuj

Více

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Pokyn ředitele č. 9/2011 č. j. 495/2011/SSUP Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové

Více

Povinné pro 2. ročník (sexta) - O. Odvárko: Sbírka úloh pro gymnázia Funkce (nakl. Prométheus) 84,- Kč Doporučené pro 2.

Povinné pro 2. ročník (sexta) - O. Odvárko: Sbírka úloh pro gymnázia Funkce (nakl. Prométheus) 84,- Kč Doporučené pro 2. Matematika S e z n a m u č e b n i c Povinné ve všech ročnících - J. Petáková: Matematika příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ (nakl. Prométheus) 212,- Kč - J. Mikulčák: Matematické, fyzikální

Více

U Č E B N I C E. 5. 8. ročník

U Č E B N I C E. 5. 8. ročník Gymnázium Trhové Sviny U Č E B N I C E p r o 5. 8. ročník (aktualizováno 2012) UČEBNICE KVINTA BIOLOGIE Jelínek J., Zicháček V.: Biologie pro střední školy gymnazijního typu. FIN Publishing Olomouc Doporučené:

Více

možné i jiné vydání nebo v elektronické podobě 1234

možné i jiné vydání nebo v elektronické podobě 1234 1. A školní rok: 015/016 1 31004 Fyzika-mechanika Bednařík Prometheus dop. od 3. vydání 1 4106 Matematika pro gymnázia - planimetrie Pomykalová Prometheus dop. od 4. vydání 1 4103 Matematika pro gymnázia

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta 1. Mnohočleny 2. Rovnice rovné nule 3. Nerovnice různé od nuly 4. Lomený výraz 5. Krácení lomených výrazů 6. Rozšiřování lomených výrazů 7. Sčítání lomených výrazů 8. Odčítání lomených výrazů 9. Násobení

Více

Mí Prima. Fyzika: žádná učebnice není potřeba

Mí Prima. Fyzika: žádná učebnice není potřeba Mí Prima Oxenden, C. et al. New English File Elementary MULTIPACK A, Oxford: OUP, 2005 Učebnici je třeba pořídit novou, nikoli z druhé ruky od starších studentů. Děkuji za pochopení, VN. Zatím nic nekupovat,

Více

Seznam učebnic. Matematika. Volitelná deskriptivní geometrie

Seznam učebnic. Matematika. Volitelná deskriptivní geometrie Matematika Seznam učebnic Povinné ve všech ročnících - F. Janeček: Sbírka úloh pro SŠ výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy (nakl. Prometheus), 104,- Kč - J. Petáková: Matematika příprava k maturitě

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC Na Bojišti 15, příspěvková organizace se sídlem: Na Bojišti 15, 460 10 Liberec 3 POŽADAVKY NA VÝUKU

STŘEDNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC Na Bojišti 15, příspěvková organizace se sídlem: Na Bojišti 15, 460 10 Liberec 3 POŽADAVKY NA VÝUKU MATEMATIKA Maturitní obory (M, D), lyceum POŽADAVKY NA VÝUKU učebnice 1.ročník: Calda, E., Petránek, O., Řepová, J. Matematika pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť, 1.

Více

Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106, 562 01 Ústí nad Orlicí Seznam učebnic používaných ve školním roce 2014/15 1.B

Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106, 562 01 Ústí nad Orlicí Seznam učebnic používaných ve školním roce 2014/15 1.B 1.B Český jazyk pro 6. roč. ZŠ Styblík SPN Literatura 6 V. Martínková Trizonia Praha New Opportunities Beginner Michael Harris Longman Občanská výchova Pracovní texty pro občanskou výchovu pro 6. třídu

Více

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání:

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Matematika Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 8. MARKUP Druhá mocnina a odmocnina FY Tabulky, kalkulátor

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 8. MARKUP Druhá mocnina a odmocnina FY Tabulky, kalkulátor Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Učební materiály (využívány průběžně): Poznámky Umí provádět operace

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.. Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice

Více

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014 1. Obor reálných čísel - obor přirozených, celých, racionálních a reálných čísel - vlastnosti operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení) -

Více

Seznam učebnic. Matematika. Volitelná deskriptivní geometrie

Seznam učebnic. Matematika. Volitelná deskriptivní geometrie Matematika Seznam učebnic Povinné ve všech ročnících - F. Janeček: Sbírka úloh pro SŠ výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy (nakl. Prometheus), 104,- Kč - J. Petáková: Matematika příprava k maturitě

Více

Seznam učebnic. - O. Odvárko: Sbírka úloh pro gymnázia Funkce (nakl. Prometheus), 97,- Kč

Seznam učebnic. - O. Odvárko: Sbírka úloh pro gymnázia Funkce (nakl. Prometheus), 97,- Kč Matematika Seznam učebnic Povinné ve všech ročnících - F. Janeček: Sbírka úloh pro SŠ výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy (nakl. Prometheus), 123,- Kč - J. Petáková: Matematika příprava k maturitě

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.2.2 Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice

Více

POŽADAVKY pro přijímací zkoušky z MATEMATIKY

POŽADAVKY pro přijímací zkoušky z MATEMATIKY TU v LIBERCI FAKULTA MECHATRONIKY POŽADAVKY pro přijímací zkoušky z MATEMATIKY Tematické okruhy středoškolské látky: Číselné množiny N, Z, Q, R, C Body a intervaly na číselné ose Absolutní hodnota Úpravy

Více

Závěrečná zpráva o seminářích Rozvíjíme matematickou gramotnost na základní a střední škole v roce 2015

Závěrečná zpráva o seminářích Rozvíjíme matematickou gramotnost na základní a střední škole v roce 2015 Závěrečná zpráva o seminářích Rozvíjíme matematickou gramotnost na základní a střední škole v roce 20. Úvod Vzhledem k závažnosti matematického vzdělávání, které provází děti a žáky od předškolního věku

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.2.1 Algebraické výrazy, výrazy s mocninami

Více

ČESKÝ JAZYK. III. Ročník. Povinná literatura: Prokop, V.: Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století, O.K.- Soft 2006

ČESKÝ JAZYK. III. Ročník. Povinná literatura: Prokop, V.: Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století, O.K.- Soft 2006 ČESKÝ JAZYK Prokop, V.: Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století, O.K.- Soft 2006 Sochorová, M.: Čítanka I. k literatuře v kostce, Fragment 2006 Martinec, I., Tušková, J. M., Zimová, L.: mluvnice,

Více

Doporučená literatura. III. Ročník. Povinná literatura: Prokop, V.: Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století, O.K.

Doporučená literatura. III. Ročník. Povinná literatura: Prokop, V.: Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století, O.K. ČESKÝ JAZYK Prokop, V.: Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století, O.K.- Soft 2006 Sochorová, M.: Čítanka I. k literatuře v kostce, Fragment 2006 Martinec, I., Tušková, J. M., Zimová, L.: mluvnice,

Více

ČESKÝ JAZYK. I. ročník

ČESKÝ JAZYK. I. ročník ČESKÝ JAZYK Prokop, V.: Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století, O.K.- Soft 2006 (zajišťuje škola) Sochrová, M.: Čítanka I. k literatuře v kostce, Fragment 2006 Martinec, I., Tušková, J.

Více

ČESKÝ JAZYK. I. Ročník

ČESKÝ JAZYK. I. Ročník ČESKÝ JAZYK Prokop, V.: Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století, O.K.- Soft 2006 (zajišťuje škola) Sochorová, M.: Čítanka I. k literatuře v kostce, Fragment 2006 Martinec, I., Tušková, J.

Více

Anglický jazyk: Inspiration I. (Judy Garton Sprenger, Philip Prowse) Student s book, Workbook

Anglický jazyk: Inspiration I. (Judy Garton Sprenger, Philip Prowse) Student s book, Workbook U Č E B N I C E P R O P R I M U : Český jazyk 6 (Hrdličková, Beránková, Alter Praha) - Učivo o jazyce, Sloh, Přehledy Český jazyk 6 (V. Styblík, SPN Praha) Čítanka s literární výchovou 6 (Z. Fialová, J.

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106, 562 01 Ústí nad Orlicí Seznam učebnic používaných ve školním roce 2016/17 1.B

Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106, 562 01 Ústí nad Orlicí Seznam učebnic používaných ve školním roce 2016/17 1.B 1.B Český jazyk pro ZŠ 6 E. Hošnová SPN Malá čítanka V. Martínková Tripolia Praha New Opportunities Beginner Michael Harris Longman Občanská výchova Nepoužívají se pro 6. třídu V. Válková SPN pro 6. roč.

Více

Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii KOUBEK, Václav a kol. Sbírka úloh z fyziky pro gymnázia, 1. díl. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988, ISBN 14-624-88. BARTUŠKA, Karel. Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy I. Praha:

Více

Maturitní témata z matematiky

Maturitní témata z matematiky Maturitní témata z matematiky G y m n á z i u m J i h l a v a Výroky, množiny jednoduché výroky, pravdivostní hodnoty výroků, negace operace s výroky, složené výroky, tabulky pravdivostních hodnot důkazy

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

SEZNAM VÝUKOVÝCH POMŮCEK. Ochrana přírody v ČR 1 T Ochrana přírody v ČR 1 T-B1/1. Ochrana přírody v ČR 1 ML Ochrana přírody v ČR 1 ML -B1/1

SEZNAM VÝUKOVÝCH POMŮCEK. Ochrana přírody v ČR 1 T Ochrana přírody v ČR 1 T-B1/1. Ochrana přírody v ČR 1 ML Ochrana přírody v ČR 1 ML -B1/1 SEZNAM VÝUKOVÝCH POMŮCEK Biologie a Ekologie Ochrana přírody v ČR 1 T Ochrana přírody v ČR 1 T-B1/1 Ochrana přírody v ČR 1 ML Ochrana přírody v ČR 1 ML -B1/1 Ochrana přírody v ČR 1 VP Ochrana přírody v

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Do vyučovacího předmětu Seminář z matematiky a fyziky jsou začleněna tato průřezová témata:

Do vyučovacího předmětu Seminář z matematiky a fyziky jsou začleněna tato průřezová témata: Seminář z matematiky a fyziky Obsahové vymezení Vyučovací předmět Seminář z matematiky a fyziky navazuje na vzdělávací obsah vzdělávacích oborů Fyzika a Matematika a její aplikace. Vychází také z katalogu

Více

UČEBNICE PRO 6. TŘÍDU

UČEBNICE PRO 6. TŘÍDU Hošnová, Styblík Český jazyk 6 Soukal Čítanka 6 Hutchinson Project English 2 (3. vydání) (část) Německý jazyk (Klett) Motta Wir neu 1 (část) UČEBNICE PRO 6. TŘÍDU Nováková, Kolmanová a kol. Le francais

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.. Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice

Více

Masarykovo gymnázium Vsetín

Masarykovo gymnázium Vsetín Prima Český jazyk a literatura Český jazyk pro 6. ročník ZŠ a prim víceletých g. Krausová, Z. Fraus Plzeň Čítanka pro 6. ročník ZŠ a prim víceletých g. Lederbuchová, L Fraus Plzeň Učebnice a pracovní sešity

Více

Vydavatelství/autor, rok vydání (poznámka)

Vydavatelství/autor, rok vydání (poznámka) Ekonomika 4.OA učebnice budou objednány v září Ekonomie 4.OA bez učebnic Právo 4.OA Daně v praxi 4.OA bez učebnic Právo v praxi 4.OA bez učebnic Účetnictví 4.OA Učebnice Účetnictví 2015 3. díl P. Štohl,

Více

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika.

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika. 4.8.3. Cvičení z matematiky Předmět Cvičení z matematiky je vyučován v sextě a v septimě jako volitelný předmět. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Cvičení z matematiky vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Je schopen vypočítat druhou mocninu a odmocninu nebo odhadnout přibližný výsledek Určí druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a kalkulačky Umí řešit úlohy z praxe

Více

64-41-L/51 Podnikání,

64-41-L/51 Podnikání, Informace nástavbového studia oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, dálková formy vzdělávání Vážení studenti, zasíláme Vám základní informace, které se týkají materiálního zabezpečení nástavbového studia

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

Tematický plán Matematika pro 4. ročník

Tematický plán Matematika pro 4. ročník Tematický plán Matematika pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 4 hodiny týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ/str. 3 9 A: Opakování osvojené matematické operace, vlastnosti sčítání

Více

VZOROVÉ PŘÍKLADY Z MATEMATIKY A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava

VZOROVÉ PŘÍKLADY Z MATEMATIKY A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava VZOROVÉ PŘÍKLADY Z MATEMATIKY A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava I Úprav algebraických výrazů zlomk, rozklad kvadratického trojčlenu,

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. 6. 2000,

Více

Předmět Vyučující Titul učebnice Autor Nakladatelství Poznámka. Kašparovský kolektiv autorů. Popelka - Válková Čornej a kolektiv

Předmět Vyučující Titul učebnice Autor Nakladatelství Poznámka. Kašparovský kolektiv autorů. Popelka - Válková Čornej a kolektiv Učebnice pro školní rok: 2014/2015 5.O Český jazyk 1.ročník gymnázií Literatura 1. ročník gymnázií Čítanka 1.ročník gymnázií New Headway Pre - Intermediate Aj - od Oxford New Headway Intermediate 2.polol.

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Seznamy učebnic pro školní rok 2014/2015

Seznamy učebnic pro školní rok 2014/2015 Anglický jazyk 1.A Click On 1 SB + slovníček; Click On 1 WB + gramatika Fraus (hromadně, individ, doporučená) přibližná cena objednávka přes školu - informace v informačním dokumentu o zahájení školního

Více

Učebnice pro školní rok: 2015/2016 8.O. Aj Maturitní příprava I. Langerová Infoa. Nj Fj Parlons Francais Leda pokračují Rj Z

Učebnice pro školní rok: 2015/2016 8.O. Aj Maturitní příprava I. Langerová Infoa. Nj Fj Parlons Francais Leda pokračují Rj Z 8.O Český jazyk a literatura 4.roč. gymnázia Literatura 4.roč. gymnázia Čítanka 4.roč. gymnázia Aj aturitní příprava I. Langerová Infoa + Nj Parlons Francais Leda Rj Geografie 4 -ČR Kastner a kolektiv

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději ve 3.ročníku (septima) v semináři (dle zájmu žáka). Práce bude ohodnocena

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

Seznam učebnic pro jednotlivé třídy Gymnázia Třeboň ve školním roce 2015/2016

Seznam učebnic pro jednotlivé třídy Gymnázia Třeboň ve školním roce 2015/2016 Seznam učebnic pro jednotlivé třídy Gymnázia Třeboň ve školním roce 2015/2016 Legenda: červená barva: povinná literatura, bude využívána při hodinách, černá barva: základní literatura pro daný předmět,

Více

Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA

Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA 1. Výrazy a jejich úpravy vzorce (a+b)2,(a+b)3,a2-b2,a3+b3, dělení mnohočlenů, mocniny, odmocniny, vlastnosti

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_03_01 Matematika 1. M - pololetní opakování písemná práce Word 5 4 2 VY_32_INOVACE_03_02 Matematika

Více

Vzdělávací obor matematika

Vzdělávací obor matematika "Cesta k osobnosti" 6.ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník 1. ČÍSLO A Žák používá početní operace v oboru de- Dělitelnost

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Dětský koutek 1 hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Dětský koutek 2 Svět myšáka Bonifáce

Více