Traumatologický plán SOL Trutnov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Traumatologický plán SOL Trutnov"

Transkript

1 Traumatologický plán SOL Trutnov Preambule : Traumatologický plán (dále jen TP) obsahuje zabezpečení zdravotnických opatření postiženým osobám (vyhláška MV č. 328/2001 Sb.), je reakcí na následky havárie (primární dopady na životy a zdraví) prostřednictvím IZS, doplněný možnostmi tzv. trvalých záloh. Dále je reakcí na další možné následky (sekundární dopady na zdravotní stav občanů) prostřednictvím souboru vybraných zdravotnických zařízení. TP naplňuje povinnost poskytovatele vyplývající z 47 zákona č 372/2011 Sb. a je zpracován v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 101/2012 Sb. o podrobnostech obsahu TP poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání. Základní část : Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Procházkova 818, Střední Předměstí Trutnov IČO : Kontakty: Poskytovaná zdravotní péče : Obec : Pec pod Sněžkou 185, Obec : Nový Nemojov 150, Nemojov, Obec : Špindlerův Mlýn - Svatý Petr 50,

2 Obec : Špindlerův Mlýn - Bedřichov 57, Obec : R.A.Dvorského 1710, Dvůr Králové n. Labem, lůžková péče (DD pro děti do 3 let) Obec : Sladkovského 840, Dvůr Králové n. Labem, oftalmologie lůžková péče následná péče ortoptista lůžková péče následná péče Obec : Josefa Hory 34, Dvůr Králové n. Labem, ortoptista ambulantní péče specializovaná Obec : Husitská 352, Hostinné, rehabilitační a fyzikální medicína ambulantní péče specializovaná fyzioterapeut ambulantní péče léčebně rehabilitační péče - individuální fyzioterapie ambulantní péče - skupinová pohybová léčba ambulantní péče - pohybová léčba pomocí přístrojů ambulantní péče - pohybová léčba v rehabilitačním bazénu ambulantní péče - fyzikální terapie ambulantní péče - vodoléčba ambulantní péče - hyperbarická a letecká medicína ambulantní péče lůžková péče následná lůžková péče v rozsahu bodu 3.5. vyhl. 92/2012 Sb. Obec : Procházkova 818, Střední Předměstí, Trutnov, dětská psychiatrie ambulantní péče specializovaná psychiatrie ambulantní péče specializovaná klinická psychologie ambulantní péče specializovaná adiktolog ambulantní péče specializovaná Obec : Preslova 449, Dvůr Králové n. Labem,

3 dětská psychiatrie ambulantní péče specializovaná psychiatrie ambulantní péče specializovaná klinická psychologie ambulantní péče specializovaná adiktolog ambulantní péče specializovaná Základní zdroje rizik nejsou hodnoceny vzhledem k poskytované péči Vnitřní zdroje rizik výpadek el. proudu automatický náběh záložního zdroje pouze RÚ Hostinné, DO Mělnická bouda sklad medicinálních plynů pouze v RÚ Hostinné Charakteristika typů postižení zdraví, pro která se TP zpracovává: TP poskytovatele se zpracovává pro přijetí stabilizovaných pacientů od poskytovatelů akutní lůžkové péče z důvodu uvolnění jejich lůžkových kapacit ve prospěch možného příjmu pacientů z místa mimořádné události. V úvahu připadá příjem pacientů z Oblastní nemocnice Trutnov, a.s., Městská nemocnice Dvůr Králové n. L. a.s., případně Česko německá horská nemocnice Vrchlabí. Operativní část: 1. aktivace TP TP je aktivován výzvou pověřeným pracovníkem lůžkového zařízení akutní lůžkové péče Činnost SOL při přijetí výzvy: a) Přijetí výzvy o mimořádné události je realizováno na telefonní číslo kontaktního místa poskytovatele , ( ) b) Přijímající ověří zpětným voláním pravdivost zprávy. c) Po ověření informuje přijímající vedoucího skupiny krizového řízení ředitele SOL Trutnov na tel d) Aktivaci TP poskytovatele vyhlašuje ředitel SOL Trutnov a provede o tom záznam s uvedením času. e) Přijímající začne vést záznamy o prováděných činnostech do záznamu o činnostech v běžném časovém sledu. f) Kontaktní místo provede vyrozumění pracovišť o aktivaci TP podle pořadí vyrozumění: 1. ředitel RÚ Hostinné ( ) 2. ředitel LZV - OLÚ Dvůr Králové n.l. ( )

4 3. ředitelé DO Pec p. Sněžkou ( ), Špindlerův Mlýn - Bedřichov ( ), Svatý Petr ( ), Království ( ) 4. ředitel DC ( ) Skupina krizového řízení : vedoucí : ředitel SOL ( ) členové : odborný zástupce SOL ( ) technik SOL ( ) Skupina krizového řízení se sejde do 8 hod od přijetí výzvy na ředitelství SOL, Procházkova 818, Trutnov 2. Předpokládaný rozsah péče - následná péče o stabilizované dospělé pacienty v RÚ Hostinné v počtu lůžek 7 do 12 hod po přijetí výzvy (budova C2) - následná péče o stabilizované dospělé pacienty v RÚ Hostinné v počtu lůžek 15 do 48 hod po přijetí výzvy (budova C2) - následná péče o stabilizované dětské pacienty v DO, LZV a DC v počtu lůžek 20 do 12 hod po přijetí výzvy (imobilní pouze v DC a DO Pec) - následná péče o stabilizované dětské pacienty v DO, LZV a DC v počtu lůžek 50 do 48 hod po přijetí výzvy (imobilní pouze v DC a DO Pec) 3. Registrace a dokumentace Při předávání pacientů do péče poskytovatele budou všichni registrováni ošetřujícím personálem standardním způsobem. V průběhu aktivace TP se bude využívat standardní dokumentace. 4. Způsob zajištění ochrany zdraví zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků poskytujících zdravotní péči při hromadném neštěstí V průběhu zajištění zdravotní péče postiženým při hromadném neštěstí se všichni zaměstnanci řídí standardními nařízeními směřující k ochraně zdraví zaměstnanců. Pomocná část TP 1. seznam zdravotnických prostředků a léčiv potřebných pro zajištění zdravotní péče při aktivaci TP Poskytovatel pro zabezpečení poskytnutí zdravotní péče přeloženým pacientům z akutní péče bude využívat běžně používané prostředky a léčiva, které využívá při poskytování zdravotní péče ve standardním denním režimu. 2. seznam zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků potřebných pro zajištění zdravotní péče při aktivaci traumatologického plánu

5 DO Pec pod Sněžkou DO Království DO Špindlerův Mlýn - Bedřichov DO Špindlerův Mlýn - Svatý Petr DC Dvůr Králové nad Labem ředitel DC lékař DC vrchní sestra DC LZV OLÚ Dvůr Králové nad Labem ředitel LZV lékař LZV vrchní sestra LZV RÚ Hostinné ředitel RÚ lékař RÚ vrchní sestra RÚ staniční sestry RÚ 6 3.Zásady označování, evidence a ukládání traumatologického plánu TP je zařazen do systému směrnic SOL. 4. Svolávací adresář vybraných zaměstnanců včetně skupiny krizového řízení

6 Skupina krizového řízení vedoucí : ředitel SOL ( ) členové : odborný zástupce SOL ( ) technik SOL ( ) 5. Způsoby vyhodnocení Po skončení aktivace TP je vypracována zpráva o - průběhu aktivace TP - počtu pacientů ošetřených poskytovatelem - délce jejich hospitalizace - množství léčiv a zdravotnického materiálu použitého pro léčení těchto pacientů - celkových nákladech poskytovatele v souvislosti s aktivací TP - mimořádných událostech a potížích v souvislosti s aktivací TP Zpráva je předána KÚ po skončení aktivace TP. TP je platný od Jaromír Hejzlar ředitel SOL

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě Citace: 240/2012 Sb. Částka: 82/2012 Sb. Na straně (od-do):

Více

VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14

VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA, příspěvková organizace VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14 MUDr. Petr Novotný náměstek LPP 6 ČINNOST ZDRAVOTNICKÉ

Více

385/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o zdravotnické dokumentaci

385/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o zdravotnické dokumentaci 385/2006 Sb. VYHLÁŠKA o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 67b odst. 19 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 285/2002 Sb. a zákona č. 225/2006

Více

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů Část pátá Podmínky poskytování zdravotní péče a její úhrady Zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a výbušných předmětů STČ 03/IZS

Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a výbušných předmětů STČ 03/IZS KATALOGOVÝ SOUBOR - TYPOVÁ ČINNOST SLOŽEK IZS PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU Katalog typových činností integrovaného záchranného systému Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin

Více

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb Č.j.: KHSV/ 16258/2014/JI/Ř/Říha Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém

Více

PLÁN ČINNOSTI. orgánů obce při vzniku mimořádné události

PLÁN ČINNOSTI. orgánů obce při vzniku mimořádné události Městský úřad Miletín nám. K.J.Erbena 99 507 71 Schvaluji : Bc. Nosek Miroslav starosta města V Miletíně. dne 9.ledna 2007 PLÁN ČINNOSTI orgánů obce při vzniku mimořádné události Plán činnosti orgánů obce

Více

Odborné podkladové materiály ke standardům péče v Centrech duševního zdraví (CDZ)

Odborné podkladové materiály ke standardům péče v Centrech duševního zdraví (CDZ) Odborné podkladové materiály ke standardům péče v Centrech duševního zdraví (CDZ) Kolektiv autorů: Mgr. Marek Fiala MUDr. Zuzana Foitová MUDr. Petr Hejzlar Jaroslav Hodboď MUDr. Martin Hollý PhDr. Karel

Více

poskytovatele lůžkové péče

poskytovatele lůžkové péče Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích, odborných léčebných ústavech (včetně LDN), dětských odborných léčebných ústavech, poskytovateli vykazujícími ošetřovací den

Více

Směrnice Ministerstva vnitra

Směrnice Ministerstva vnitra 4. Směrnice Ministerstva vnitra č.j.:po 365/IZS 2004 ze dne 8.října 2004 kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje a obce,jeho uvedení do pohotovosti,vedení dokumentace

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

Příručka pro školení starostů

Příručka pro školení starostů Příručka pro školení starostů Praha 2011 Obsah Úvod... 2 Vymezení základních pojmů... 3 I. Řešení mimořádných událostí... 5 1. Příprava obce na mimořádné události... 5 2. Podíl obce na provádění záchranných

Více

AKREDITAČNÍ STANDARDY

AKREDITAČNÍ STANDARDY AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO nemocnice 3. vydání účinné od 1. 1. 2014 Spojená akreditační komise, o. p. s. AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE obsahující hodnotící požadavky specifikované v příloze č.

Více

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Stránka 1 Od: Uloženo v aplikaci Windows Internet Explorer 8 Odesláno: 18. března 2011 8:23 Předmět: 55/2011 Sb. - Vyhláška očinnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků Ročník 2011

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 V Ivančicích dne: 27.2. 2015 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš v.r. ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění ÚPLNÉ NĚNÍ ÁKONA č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb., č. 127/1998

Více

ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Strana 4730 Sbírka zákonů č. 372 / 2011 Částka 131 372 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Parlament se usnesl na tomto

Více

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST...

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... OBSAH OBSAH 1 ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... 6 2.1. Sídlo zdravotní pojišťovny, statutární

Více

24039/2005 ČINNOST KOJENECKÝCH ÚSTAVŮ A DĚTSKÝCH DOMOVŮ PRO DĚTI DO 3 LET VĚKU

24039/2005 ČINNOST KOJENECKÝCH ÚSTAVŮ A DĚTSKÝCH DOMOVŮ PRO DĚTI DO 3 LET VĚKU 24039/2005 ČINNOST KOJENECKÝCH ÚSTAVŮ A DĚTSKÝCH DOMOVŮ PRO DĚTI DO 3 LET VĚKU REF.: MUDr. Truellová Iva, tel. 22497 linka 2351 Ve snaze vymezit a sjednotit činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 8 Vydáno: PROSINEC 2007 Cena:??? Kč OBSAH:

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 8 Vydáno: PROSINEC 2007 Cena:??? Kč OBSAH: Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: PROSINEC 2007 Cena:??? Kč OBSAH: 1. Vzor informovaného souhlasu sterilizace vejcovodů..................................................

Více

Postup při uzavírání smluv

Postup při uzavírání smluv Postup při uzavírání smluv s poskytovateli domácí péče, fyzioterapie, ergoterapie, porodní asistence, péče ortoptisty, nutriční terapie, péče psychiatrických sester, péče (jedná se o pracoviště smluvní

Více

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y. domov pro seniory. příspěvková organizace města Neratovice. Výroční zpráva

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y. domov pro seniory. příspěvková organizace města Neratovice. Výroční zpráva D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2010 základní údaje o registrovaných sociálních službách název a místo zařízení Dům Kněžny Emmy domov

Více

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

Informace pro klienty Advokátní kanceláře JUDr. Jan Mach

Informace pro klienty Advokátní kanceláře JUDr. Jan Mach J U D r. J a n M A C H Informace pro klienty Advokátní kanceláře JUDr. Jan Mach V uplynulých dnech bylo přijato několik nových zásadních zdravotnických zákonů. Jde zejména o: - zákon o zdravotních službách

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti,

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO, a.s., nemocniice Středočeského kraje stránka 1 z 58, Výroční zpráva 2012 Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, jako každý rok při uzavírání

Více