P r o t o k o l č. 3 o posouzení kvalifikace č.j. KRPB /ČJ VZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P r o t o k o l č. 3 o posouzení kvalifikace č.j. KRPB-212278-51/ČJ-2014-0600VZ"

Transkript

1 P r o t o k o l č. 3 o posouzení kvalifikace č.j. KRPB /ČJ VZ Název veřejné zakázky: Realizace úspor energie, Policie ČR Blansko, Bezručova 1895 Datum jednání: 11. listopadu 2014 v 11,00 hod. Místo jednání: zasedací místnost KŘ P Jmk Brno, Kounicova č. 24, I. patro Druh zadávacího řízení: otevřené řízení Hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek pracovala ve složení: Ing. Iveta Přesličková Ing. Michal Dermek Ing. Petr Kříž Bc. Petr Vondál Bc. Vít Nebenführ Ing. Daniel Bárta OVZ OVZ OSNM OSNM OIKT KNŘ Na svém prvním jednání ustavující schůzi komise zvolila předsedkyni komise Ing. Ivetu Přesličkovou a místopředsedu komise Ing. Petra Kříže. Všichni členové hodnotící komise podepsali prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti na svém prvním jednání. Komise se sešla dne v 9,15 hodin v zasedací místnosti I. poschodí, KŘ P Jmk, Kounicova č. 24, Brno, kde provedla za účasti uchazečů kontrolu úplnosti nabídek viz Protokol č. 2. Po této kontrole již bez přítomnosti uchazečů provedla posouzení kvalifikace dle 59 odst. 1 každé předložené nabídky. Hodnotící komise se na základě svolání její předsedkyní za tímto účelem sešla bezprostředně po otevírání obálek s nabídkami. Komise posuzovala kvalifikaci u nabídek, které vyhověly kontrole úplnosti nabídek při otevírání obálek s nabídkami. Jedná se o nabídky pod poř. č. 1. č. 13. Požadavky na kvalifikaci byly stanoveny v rámci předmětné veřejné zakázky dle čl. 5 Zadávací dokumentace.

2 2 Identifikační údaje uchazeče a výsledek posouzení kvalifikace Pořadové číslo nabídky 1. STAVBROS, s.r.o. V Pivovaře 111, Brodek u Prostějova IČ Osvědčení č.1: Prokázání technických kvalifikačních předpokladů v souladu s 56 odst. 3. písm.a) Zateplení průmyslových hal společnoti GM Plast s.r.o. (GM Plast s.r.o., Žešov 135, ) Datum vyhotovení: neuvedeno odst. 3 písm.a) Osvědčení č.2: Prokázání technických kvalifikačních předpokladů v souladu s 56 odst. 3. písm.a) Zateplení a výměna oken hlavní budovy a první vedlejší budovy ZŠ Brodek u Prostějova (Městys Brodek u Prostějova, Císařská 39, Brodek u Prostějova) Datum vyhotovení: neuvedeno Osvědčení č.3: Prokázání technických kvalifikačních předpokladů v souladu s 56 odst. 3. písm.a) Výstavba RD Slatinice (Ing. Navrátil) Datum vyhotovení: neuvedeno ad 1) Uchazeč č. 1 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky.

3 3 Pořadové číslo nabídky 2. PROMA-TOUR, s.r.o. Údolní 33, Brno IČ odst. 3 písm.a) NE NE Osvědčení nebyla doložena. ad 1) Uchazeč č. 2 neprokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. -Uchazeč nedoložil doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to konkrétně: osvědčení o autorizaci konkrétní fyzické osoby v oboru Pozemní stavby dle 158 odst.1 a 160 odst.1 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to dle ust. 54 písm. d) (dle čl. 5. odst.5.2. písm. d) Zadávací dokumentace). Byl doložen pouze doklad Osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice, který věcně nesouvisí s požadovaným osvědčením. Dále byl doložen doklad Státní kvalifikační osvědčení, který nenahrazuje doklad vyžadovaný k odbornému vedení provádění stavby nebo její změny podle č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen autorizační zákon ), jelikož nebylo předloženo uznání Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v souladu s autorizačním zákonem. -Uchazeč nedoložil doklad osvědčení objednatelů o řádném plnění nejméně 3 nejvýznamnějších stavebních prací uvedených v seznam stavebních prací dle ust. 56 odst. 3 písm. a) (dle čl. 5. odst.5.4. písm. b) Zadávací dokumentace). Byly doloženy dva doklady Seznam stavebních prací a osvědčení objednatelů. Samostatná osvědčení (potvrzení) od objednatelů s povinnými údaji vč. údaje o řádném a odborném splnění stavebních prací doložena nebyla. Komise navrhuje nabídku na vyřazení.

4 4 Pořadové číslo nabídky 3. G&G Building s.r.o. 28. října 1584/281, Ostrava IČ odst. 3 písm.a) Osvědčení č.1: Referenční dopis 1.Výstavba ubytovacího areálu RYM Praha 10, Moskevská 2.Výstavba Polyfunkční dům, Frýdek, T.G. Masaryka 3.Výstavba radových domů, Místek, ul. Podpuklí (RYM Promo s.r.o., Soukenická 1187/29, Praha 1) Datum vyhotovení: Osvědčení č.2: Reference GO-rekonstrukce obytný dům, 15 b.j., Erbenova 55, GO-rekonstrukce obytný dům, 12 b.j., Erbenova 57, Ostrava-Vítkovice (TERSO TECHNOLOGIES s.r.o., Nábřeží 754/9, Olomouc) Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 3 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 4. Vanderlaan s.r.o. V Předpolí 1452/30, Praha 10 IČ

5 5 Osvědčení č.1:osvědčení o realizaci stavby Energeticky úsporná opatření - Základní škola Otakara Březiny, Demlova 34, Jihlava-pavilon B1 (Statutární město Jihlava, Masarykova nám. 1, Jihlava) Datum vyhotovení: odst. 3 písm.a) Osvědčení č.2: Osvědčení o realizaci stavby ZŠ Nový Rychnov-zateplení objektu a výměna zdroje vytápění (Městys Nový Rychnov, Nový Rychnov 87) Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: Osvědčení o realizaci stavby Energeticky úsporná opatření Základní školy Drnholec (Základní škola a mateřská škola Drnholec, Svatoplukova 277/2, Drnholec, okr. Břeclav) Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 4 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 5. ADEKO-plus s.r.o. Rychnovek 43, Rychnovek IČ

6 6 Osvědčení č.1: Osvědčení objednatele Regenerace panelového objektu Litomyšl, Komenského 1043, 1044 (První litomyšlská stavební a.s., Havlíčkova 1118, Litomyšl) Datum vyhotovení: neuvedeno odst. 3 písm.a) Osvědčení č.2: Osvědčení objednatele Snížení energetické náročnosti objektu-bajkalská 565, Gruzínská 657, 660, 661, 662, Vršovická 663, Praha 10 (První litomyšlská stavební a.s., Havlíčkova 1118, Litomyšl) Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: Osvědčení objednatele Revitalizace panelového domu Dukelská č.p , Litomyšl (První litomyšlská stavební a.s., Havlíčkova 1118, Litomyšl) Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 5 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 6. UNISTAV a.s. Příkop 838/6, Brno IČ odst. 3 písm.a) výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

7 7 Osvědčení č.1: Referenční list Komplexní revitalizace panelového domu Svážná 26,28,30,32 (Statutární město Brno, městská část Brno-Nový Lískovec) Datum vyhotovení: Osvědčení č.2: Referenční list Stavební úpravy a nástavba koleje VŠE, bloki/e, Koněvova 196/93, Praha 3-Žižkov (Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4/1938, Praha 3) Datum vyhotovení: neuvedeno Osvědčení č.3: Referenční list CAMPUS RESIDENTIAL AREA-B (RP XXI a.s., Česká 12, Brno) Datum vyhotovení: Osvědčení č.4: Referenční list Dostavba a rekonstrukce areálu Fakulty Stavební VUT v Brně při ulici Veveří a Žižkova (Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, Brno) Datum vyhotovení: Osvědčení č.5: Referenční list Rekonstrukce objektu letecké školy Ruzyň (Řízení letového provozu ČR, s.p., Navigační 787, Jeneč) Datum vyhotovení: Osvědčení č.6: Referenční list Rozvoj výzkumných a výukových kapacit pro přírodovědné a technické obory JU v Českých Budějovicích-Přírodovědecká fakulta (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišova 1645/31a, České Budějovice) Datum vyhotovení: Osvědčení č.7: Referenční list Centrum aktivního odpočinku Lidové sady (Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1) Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 6 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 7. I K M s.r.o. Brněnská 74/11, Blansko

8 8 IČ Osvědčení č.1 Referenční list: Restaurace a ubytovací zařízení Olomučany (Společnost FPO s.r.o., Smetanova 299/4, Blansko) Datum vyhotovení: odst. 3 písm.a) Osvědčení č.2 Referenční list: Revitalizace bytového domu Jasanova 1,3,5 Blansko (Společenství pro dům Jasanová 1,3,5, Jasanová 2031/5, Blansko) Datum vyhotovení: Osvědčení č.3 Referenční list: Rekonstrukce pláště haly S08 a nová drátkobetonová podlaha části haly S08 (ISAN Radiátory s.r.o., Poříčí 26, Blansko) Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 7 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 8. Prostějovská stavební společnost PROSTAS, s.r.o. Ječmínkova 1981/11, Prostějov IČ

9 9 Osvědčení č.1: Osvědčení objednatele Úspory energií a využití alternativních zdrojů na objektu ZŠ Sloup č.p. 200 (Městys Sloup, Sloup č.p.1) Datum vyhotovení: Osvědčení č.2: Osvědčení objednatele Rekonstrukce budovy 2A v areálu staré nemocnice v Prostějově (OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno) Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: Osvědčení objednatele Školící středisko Vrbátky (Obec Vrbátky, Vrbátky 41, ) Datum vyhotovení: odst. 3 písm.a) Osvědčení č.4: Osvědčení objednatele Rekonstrukce objektů č.1,2 a 3 v bývalém areálu Minerva (REDO s.r.o., Žižkovo nám.20, Prostějov) Datum vyhotovení: Osvědčení č.5: Osvědčení objednatele Rekonstrukce haly výroby plastových oken (Mechanika Prostějov, výrobní družstvo, Letecká 2, Prostějov) Datum vyhotovení: Osvědčení č.6: Osvědčení objednatele Novostavba polyfunkčního domu Prostějov (Computer Media s.r.o., Olomoucká 4630/28, Prostějov) Datum vyhotovení: Osvědčení č.7: Osvědčení objednatele EÚO ZŠ Dr. Horáka-stavební úpravy, Prostějov (Statutární město Prostějov, Nám. T.G. Masaryka 130/14, Prostějov) Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 8 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky.

10 10 Pořadové číslo nabídky 9. KALAHA a.s. Železná 713/1a, Brno IČ NE Osvědčení č.1: Osvědčení o řádném provedení stavby Regenerace panelového domu - Ečerova 18-22, Brno (Společenství vlastníků jednotek domu Ečerova 18,20,22, Ečerova 20, Brno). Datum vyhotovení: neuvedeno Osvědčení č.2: Osvědčení o řádném provedení stavby Regenerace panelového domu Žitná 13, Brno (SVJ Žitná 13, Brno) Datum vyhotovení: odst. 3 písm.a) Osvědčení č.3: Osvědčení o řádném provedení stavby Regenerace panelového domu-slunečná 6 a 8, Brno (SVJ Slunečná 6 a 8, Slunečná 482/8, Brno) Datum vyhotovení: Osvědčení č.4: Osvědčení o řádném provedení stavby Regenerace bytového domu Slunečná 2,4 (C-13, Bytové družstvo Brno, Slunečná 2) Datum vyhotovení: Osvědčení č.5: Osvědčení o řádném provedení stavby Kompletní revitalizace bytového domu Bezručova čtvrť , Kuřim (SVJ domu Bezručova čtvrť 1113, 1114, 1115 v Kuřimi) Datum vyhotovení:

11 11 Osvědčení č.6: Osvědčení o řádném provedení stavby Revitalizace ZŠ Benešova, Třebíč (Kapucín-Realizace staveb, s.r.o., Blahoslavova 10, Třebíč) Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 9 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 10. VESTAV group s.r.o. Víta Nejedlého 601, Vyškov IČ Osvědčení č.1: Osvědčení Regenerace budovy občanské výstavby Blansko (Společenství vlastníků jednotek, Bezručova 1576/3, Blansko) Datum vyhotovení: odst. 3 písm.a) Osvědčení č.2: Osvědčení Revitalizace budovy Společenství J.B. Pecky 2-10 (Společenství J.B. Pecky 2-10, J.B. Pecky 3654/6, Prostějov) Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: Osvědčení Rekonstrukce bytového domu Šebelova 670 v Bílovicích nad Svitavou (Bytové družstvo Polanka Bílovice nad Svitavou) Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 10 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky.

12 12 Pořadové číslo nabídky 11. WEBEL s.r.o. náměstí Svobody 93/22, Brno IČ Osvědčení č.1: REFERENČNÍ LIST ZŠ U STADIONU UNIČOV-Energetická opatření (VHH THERMONT s.r.o., Troubelice 352, Troubelice) Datum vyhotovení: odst. 3 písm.a) Osvědčení č.2: REFERENČNÍ LIST Regenerace panelového domu Heyrovského 23,25,27, Olomouc (VHH THERMONT s.r.o., Troubelice 352, Troubelice) Datum vyhotovení: Osvědčení č.3:referenční LIST Zateplení obvodových konstrukcí a výměna otvorových výplní ZŠ Severovýchod 484/26, Zábřeh (VHH THERMONT s.r.o., Troubelice 352, Troubelice) Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 11 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky.

13 13 Pořadové číslo nabídky 12. VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 103/18, Brno IČ Osvědčení č.1: Zateplení budov SŠDOS Krumlovská 25, Ivančice (Střední škola dopravy, obchodu a služeb, nám. Klášterní 127, Moravský Krumlov) Datum vyhotovení: Osvědčení č.2: Referenční list stavby Zateplení bytového domu Teyschlova 29, 31, Brno (Společenství vlastníků jednotek domu Teyschlova 29, 31, Brno-Bystrc) Datum vyhotovení: odst. 3 písm.a) Osvědčení č.3: reference Zateplení ZŠ Pohořelice (Město Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice) Datum vyhotovení: Osvědčení č.4: Referenční list stavby s vyjádřením investora Dům pro seniory ve Vranovicích (Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice) Datum vyhotovení: Osvědčení č.5: Reference Zateplení obvodových plášťů a výměna otvorových výplní objektů SOŠP a SOU Břeclav SO 02 areál SOU (SOŠP a SOU Břeclav, nábř. Komenského 1, Břeclav) Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 12 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky.

14 14 Pořadové číslo nabídky 13. WOODWORK Service s.r.o. Č. p. 213, Syrovice IČ Osvědčení č.1: Osvědčení o provedení díla La Corrida Restaurant, Náměstí svornosti 6, Brno-Žabovřesky (La Corrida Restaurant, s.r.o., Tržní 149/6, Brno) Datum vyhotovení: odst. 3 písm.a) Osvědčení č.2: Osvědčení o provedení díla BD Palackého 24 (Ing. Tomáš Novotný, Příkop 834/8, Brno) Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: Osvědčení o provedení díla Revitalizace BD investor bytové družstvo, ulice Josefy Faimonové, Brno-Líšeň (Kopřiva-Revitalizace panelových domů s.r.o., Fryčajova 10, Brno) Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 13 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Splnění kvalifikace prokázali dodavatelé s nabídkami č.1.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13. Dodavatelé, kteří neprokázali splnění kvalifikace, nabídka č. 2. Podrobné posouzení kvalifikace dodavatelů je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto protokolu.

15 15 Závěr: Komise doporučuje zadavateli po zvážení všech výše uvedených skutečností vyloučit z předmětné veřejné zakázky uchazeče s nabídkou č. 2. Hodnotící komise bude pokračovat v jednání na základě svolání jednání předsedkyní komise s tím, že pozvánky se již nebudou zasílat. V Brně dne 11. listopadu 2014 ve 13,30 hod. Členové hodnotící komise: Jméno, příjmení: Ing. Iveta Přesličková Ing. Michal Dermek Ing. Petr Kříž Bc. Petr Vondál Bc. Vít Nebenführ Ing. Daniel Bárta Podpis: podepsáno podepsáno podepsáno podepsáno podepsáno podepsáno Zpracovala: Ing. Iveta Přesličková, tel.:

16 16 Příloha k Protokolu č. 3 č.j. KRPB /ČJ VZ Informace o nahlížení do Protokolu Jméno a příjemní osoby, která nahlédla do Protokolu Obchodní firma (název) jméno, příjmení organizace vůči níž je osoba, která nahlédla do Protokolu v pracovněprávním či obdobném vztahu RČ (číslo občanského průkazu) osoby, která nahlédla do Protokolu Datum nahlédnutí do Protokolu Náklady za výpis (opis v Kč) Podpis osoby, která nahlédla do Protokolu

P r o t o k o l č. 3 o posouzení kvalifikace č.j. KRPB-12451-77/ČJ-2015-0600VZ

P r o t o k o l č. 3 o posouzení kvalifikace č.j. KRPB-12451-77/ČJ-2015-0600VZ P r o t o k o l č. 3 o posouzení kvalifikace č.j. KRPB-12451-77/ČJ-2015-0600VZ Název veřejné zakázky: Realizace úspor energie, zateplení objektu ubytovny a OOP Židenice, tř. Kpt. Jaroše 17, 602 00 Brno

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Čj.: MV-18161-22/PO-PSM-2014 V Praze března 2015 Počet listů:

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Název zakázky: Zajištění ubytování a stravování pro realizaci 5. výjezdu - Bílé Karpaty Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/02.0065 Název

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Zakázka na služby pronájem salónků/školicích místností a zajištění stravování (VŘ č. 001) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.07/03.0028

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

Zateplení plášťů budov G a H

Zateplení plášťů budov G a H Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zateplení plášťů budov G a H Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 14) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Název

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

"VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA"

VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" strana Obsah 2 1 Informace o zadavateli VZ 3 2 Informace o pořadateli VZ 3 3 Předmět plnění veřejné zakázky 3 4 Obchodní podmínky 3 5 Technické podmínky

Více

A. Otevírání obálek s nabídkami:

A. Otevírání obálek s nabídkami: Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5 190 24 Praha 9 Č.j. : VPŠA-445/EU-2014/OVZI Praha 7. května 2014 Počet listů :6 Přílohy: 4/6 PROTOKOL o otevírání obálky s nabídkou a

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejný zadavatel Název: Sídlem: IČO:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejný zadavatel Název: Sídlem: IČO: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Sídlem: IČO: vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODROBNÉ PODMÍNKY. Zlepšení tepelně-technických vlastností haly. Ostrava-Vítkovice II.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODROBNÉ PODMÍNKY. Zlepšení tepelně-technických vlastností haly. Ostrava-Vítkovice II. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODROBNÉ PODMÍNKY pro výběrové řízení na dodavatele projektu Zlepšení tepelně-technických vlastností haly Ostrava-Vítkovice II. Společnost Chválkovické sklady Olomouc a.s. vypisuje

Více

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I W W W. O P P K. C Z ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P O D R O B N É

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce ZŠ Valtická SVAZEK 1 PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ

Více

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení V Ý Z V A k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro veřejnou zakázku s názvem Dodávka pracovní

Více

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II OPERAČNÍ. INTEGROVANÝ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE ŠANCE PRO váš ROZVOJ Plzeňský kraj I~ti č.j. 2430/11/CN zastoupený panem Milanem Chovancem, se sídlem Skroupova 18, 306 13 Plzeň, IC 70890366, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Letohrad - Ústí nad Orlicí

Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Letohrad - Ústí nad Orlicí Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Letohrad - Ústí nad Orlicí Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem této zakázky je zpracování projektu a realizace

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Městys Jedovnice Obnova VO - 1. Etapa Zadavatel: se sídlem e-mail: Městys Jedovnice Havlíčkovo nám. 71, 679 06 JEDOVNICE

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

Rekonstrukce zdroje vytápění a rozšíření teplovodní sítě CZT v Jesenici

Rekonstrukce zdroje vytápění a rozšíření teplovodní sítě CZT v Jesenici ZADAVATEL: MĚSTO JESENICE Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice IČ: 00243825 zastoupené: starostou města, panem Ing. Janem Polákem VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Rekonstrukce zdroje vytápění a rozšíření teplovodní sítě

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel./fax: 267 994 537/272 936 597 E-mail: michaela.machalkova@sfzp.cz Datum: 11. 1. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více