INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY"

Transkript

1 INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY č. 4/2012 KYSELÉ JABLKO Všichni asi známe to přirovnání o kousání do kyselého jablka. Já nyní chci a musím do jednoho takového kyselého jablka kousnout. Jedná se o problém s parkováním aut na veřejném prostranství. Automobilů všeho druhu přibývá velkým tempem. Ty tam jsou doby, kdy vlastnictví osobního automobilu bylo známkou luxusu a jeho pořízení výsledkem celoživotního šetření. Auto bylo opečovávanou vzácností a bylo třeba nemyslitelné nechat je přes noc na ulici! Dneska už se dá slušně ojeté auto pořídit velmi levně a možná proto nyní auta garážují venku zcela běžně. Chápu, že pro mnoho lidí je doprava do zaměstnání vlastním autem výhodnější, nebo i jediná možnost a nutnost. Také mnozí mladí už brzy po získání řidičského průkazu mají vlastní auto. Problém je ale v tom, že při pořízení auta se neřeší to, kde se bude s autem parkovat (garážovat). Pokud už třeba v průjezdu domu stojí jedno auto, na dvoře je pergola a pečlivě udržovaný trávník, případně bazén, nezbývá už místo pro další auta, která pak parkují kde se dá. Zákon o provozu na pozemních komunikacích jednoznačně stanoví, že: - řidič smí zastavit a stát jen vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace (nikoliv však na chodníku - jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku užívat). - při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy (tedy nejméně 6 m) - při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy (co znamená zastavení a co stání, to by měl každý řidič vědět). Vzhledem k výše uvedenému je jasné, že šířka komunikací v naší obci neumožňuje stání prakticky nikde ani na státních silnicích (což je mimo hlavního tahu od Veselí na Strážnici také silnice přes Lidéřovice) natož pak na místních komunikacích. Pominu-li, že dodržování výše uvedených předpisů by byl ideál, tak už jenom z hlediska praktického pohybu po obci je stání vozidel problémem, který rok od roku narůstá a je třeba jej řešit. A to nemluvím ani o množství firemních aut, dodávek i nákladních aut a kamionů, která neparkují ve firmě, ale někde v obci. Kdo se nezaujatě rozhlédne po obci, určitě mi dá za pravdu. Apeluji proto na všechny majitele aut, kteří obdobným způsobem odstavují svoje vozidla v obci, aby vážně řešili parkování mimo veřejné komunikace. Tedy nejlépe na vlastních pozemcích. Někteří občané už toto pochopili a vybudovali si stání před domy. Obec toto vítá a určitě tomu nebudeme bránit ani v případě, že se jedná o obecní pozemek vhodný k tomuto účelu. Náklady ale musí nést vlastník auta, protože vlastně ušetří náklady za garáž. Parkoviště a místa na státní, která obec

2 vybudovala, nebo ještě může vybudovat by neměla být trvale zablokována, ale sloužit pro krátkodobé stání pro vyřízení záležitostí, nebo třeba pro návštěvy, které k Vám přijedou a nemají kde zaparkovat. Ing. Antonín Gazárek, starosta obce STARÉ FOTOGRAFIE Rád bych se ještě jednou vrátil k výstavce fotografií v našem muzeu. Krom fotografií ze soutěže zde bylo (a je) vystaveno i několik fotografií z doby dávno či nedávno minulé. Těchto černobílých fotografií se sešlo pouze na jeden výstavní panel, v počtu asi 10 kusů. Po uskutečnění se údajně mnozí podivovali, že jich bylo tak málo. Je možné, že vy sami, občané, jich máte doma daleko víc, kvalitních, zajímavějších a pěknějších. Ale bohužel, ani po dvou výzvách k zapůjčení starých fotografií se mi jich více sehnat nepodařilo. Jen dva občané na mou výzvu zareagovali a potom jsem ještě uprosil p. Dvorského, který měl v té době problémy se svým archivem, o několik dalších fotek. Něco jich bylo i ze sbírky p. Dostála v majetku obce. Věřím, že fotografií z výstavby a proměn naší obce máte doma plné krabice a chtěl bych Vás ještě jednou poprosit, podělte se o ně s ostatními. Fotografii se nic nestane, pouze si ji půjčíme, oskenujeme a vrátíme, neporušenou a v podstatě na počkání. V muzeu je ještě dost místa, kde by se daly vystavit. Pavel Chudík, místostarosta VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ Ve čtvrtek 25. září 2012 proběhlo v obřadní síni obecního úřadu další vítání občánků.

3 Tentokrát se jich přivezlo devět z pozvaných jedenácti. Celkem už bylo za letošní rok pozváno k tomuto slavnostnímu aktu 38 dětí. Fotografie dětí z posledního vítání předkládáme níže k nahlédnutí.

4 VÝPISY USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VNOROVY ( ) Schváleno Zastupitelstvo obce: určuje ověřovateli zápisu PhDr. Hanu Tyllichovou a Pavla Pavku schvaluje program 9. zasedání zastupitelstva obce včetně doplnění bodu: Žádost o příspěvek na demolici rodinného domu schvaluje prodej pozemku p.č. 610 o výměře 41 m 2 v k.ú. Lidéřovice na Moravě za cenu 70,- Kč/m2 pro Petra Gazárka, Vnorovy, Lidéřovice, Padělky 228 schvaluje prodej pozemku p.č. 611 o výměře 43 m 2 v k.ú. Lidéřovice na Moravě za cenu 70,- Kč/m2 pro Jana Macha, Vnorovy, Lidéřovice, Padělky 229 schvaluje další finanční příspěvek na činnost pro SK AGRO Vnorovy na rok 2012 ve výši ,- Kč schvaluje oplocení hřiště na Dolině sítěmi schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2012 provedené radou obce dne (příloha č. 2) schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2012 provedené radou obce dne (příloha č. 3) schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2012 (příloha č. 4) dle Pravidel pro poskytnutí příspěvku na demolici schvaluje příspěvek ve výši ,- Kč pro manžele Martina a Zlatu Motyčkovy, Vnorovy, Zelničky 294 Neschváleno Návrh usnesení předložený žadatelem: Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu, aby do třiceti dnů od schválení tohoto usnesení určilo pozemek, ať už obecní či pronajatý, vhodný pro bezplatné ubytování občanů obce Vnorovy v mobilních prozatímních obydlích a seznámilo s jeho určením občany. Při posuzování vhodnosti pozemku nutno přihlédnout k jeho poloze v blízkosti vody (případně dostatek vody zajistili) v blízkosti obce Vnorovy.

5 MŠ... PRÁZDNINY UPLYNULY... Nastal nový školní rok a všichni zúčastnění děti, rodiče i zaměstnanci byli plni očekávání, co nám přinese nového. Jako první změna jsou tzv. smíšené třídy pro 84 zapsaných dětí, kde jsou zastoupeny všechny věkové kategorie. V tomto okamžiku vznikla otázka, zda byla volba správná. Více než po měsíci jsme zjistili, že zcela určitě alespoň pro děti. Odpadl dlouhodobý stesk a pláč, děti se velmi dobře adaptovaly a postupně se zapojily do všech činností. Ze strany rodičů předškoláků jsou jistě obavy, zda jejich děti budou dobře připraveny pro vstup do ZŠ. Můžeme je ujistit, že zcela určitě. Dětem je a bude věnována dostatečná péče, aby nepoznaly žádné změny. Každý předškolák má založeno vlastní portfolium, které bude rodičům po určitém období k nahlédnutí, aby mohli spolehlivě hodnotit, jaké pokroky dětí činí a jak "pracují" (pracovní listy se základy matematiky, grafomotoriky, prvního psaní apod.). Dále se chceme věnovat dětem se špatnou výslovností, jejichž počet se neustále zvyšuje. Ve všech třídách je vždy jedna učitelka, která je pro tuto práci proškolena a odborná pracovnice z oboru logopedie doporučí, kterým dětem je třeba věnovat zvýšenou péči. Není to ale v žádném případě náhrada za logopedickou poradnu. Rovněž byla v naší škole na žádost některých rodičů zahájena výuka angličtiny. I když ze strany krajské inspekce a ostatních odborníků pro předškolní výchovu není výuka cizích jazyků ani výuka hry na hudební nástroj či zájmové kroužky doporučena. K tomuto účelu jsou zaměřeny lidové školy umění a je zcela v režii rodičů. Mateřská škola má plnit funkci s osnovami pro předškolní vzdělávání. A na co se můžeme v nejbližší době těšit? V posledním týdnu měsíce září se velmi hezky zapojili někteří rodiče se svými dětmi do výstavky "podzimní tvoření", kde předvedli velmi zdařilé výrobky z různých přírodních materiálů. Čeká nás fotografování dětí s vánoční tématikou, spolupráce s místní knihovnou a poutavá beseda s pracovníky VIS Bílé Karpaty, dále za námi přijede loutkové divadlo, v měsíci listopadu připravujeme lampionový průvod a v prosinci čertovskou besídku s Mikulášskou nadílkou. Chtěla bych upozornit rodiče na nově založené webové stránky, které budou pravidelně doplňovány o aktuální informace (www.skolkavnorovy.cz). V neposlední řadě nemůžeme opomenout výstavu ovoce a zeleniny, kterou pořádal místní svaz zahrádkářů, které se zúčastnily i naše děti svými pracemi. Tímto bychom chtěli vyslovit mnoho díků vedení tohoto svazu, zvláště p. Kočímu a p. Zrůnovi za dodané ovoce a zeleninu z této výstavy pro děti naší mateřské školy. Helena Benedíková, ředitelka MŠ Vnorovy SBĚRNÝ DVŮR Vážení občané. Vy, kteří jezdíte alespoň občas na kole směrem do Strážnice, jste si zajisté všimli, že sběrné středisko odpadů je dokončeno. Několik z vás už se dotazovalo na jeho otevření a zahájení provozu. Doma už máte vyskládány pod návratím staré koberce, stolky, skříně, televizory, barvy, pneumatiky a vyjeté oleje

6 a rádi byste se jich zbavili. Kdy? To je otázka, na kterou zatím neumím dát jasnou odpověď. Sám jenom doufám, že už brzy. Zatím známe pouze otvírací dobu: středa a sobota 8: hodin. Stavba byla předána v termínu, 20. srpna. Poté jsme oslovili dotčené úřady s žádostí o vyjádření ke kolaudačnímu souhlasu, vyřešili požadavky hygienické stanice, zadali zpracování provozního řádu (který je již krajským úřadem schválen) a čekáme, až bude schválen havarijní plán a proběhne vodoprávní řízení Odboru životního prostředí Veselí nad Moravou. Nato budeme teprve moci požádat o kolaudační souhlas. Vedeme prostě papírovou válku typickou dnes snad pro všechny činnosti v našem státě šťastný ten, kdo se do ní ještě nemusel zapojit. Původní předpokládaný termín kolaudace byl do 30. září. Ten byl uvedený i v žádosti o dotaci ze SFŽP, díky které jsme mohli dílo postavit. Z výše zmíněných důvodů jsme na státním fondu museli požádat o posun termínu ukončení projektu do 30. října a teď stejně netrpělivě jako vy čekáme, jestli to vyjde, nebo nás zase doběhne úřední šiml. LETNÍ OLYMPIÁDA Příznivci sportu měli v letních měsících kromě plavání, cyklistiky, badmintonu a ostatních aktivních možností sportovat také jednu zvláštní příležitost ve formě sledování sportovních přenosů z olympijských her konaných v Londýně. Úspěchy našich medailistů nebylo možno přehlédnout, ale pro naši obec byl ostře sledovaným také jeden sportovec, který na nejvyšší mety zatím nedosáhl. Jakub Tomeček, jednadvacetiletý vnorovský rodák, se v brokové střelbě na asfaltové holuby skeetu prostřílel až do Londýna, kde obsadil 19. místo. Olympiáda je zajisté vrcholem úspěšných posledních let tohoto mladého sportovce. Mezi jeho další úspěchy patří např.: podíl na 1. místě ČR MSJ 2010, 4. místo MSJ 2010, 6. místo MEJ 2010, podíl na 1. místě ČR akademické MS 2010, 1. místo akademické MS 2010, podíl na 11. místě ČR MS 2011, 13. místo MS 2011, 3. místo ME 2011, podíl na 4. místě ČR ME 2011, 5. místo ME 2012, podíl na 3. místě ČR ME Za Obec Vnorovy bych chtěl vyjádřit uznání, poblahopřát k úspěchům, popřát další zdařilé sportovní sezóny a případně ještě lepší umístění na některých dalších olympijských hrách. Pavel Chudík, místostarosta ŽÁDOSTI O PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2013 Upozorňujeme, že od 1. října do 12. listopadu je možno žádat o příspěvky Obce Vnorovy na podporu činnosti sportovních organizací a zájmových spolků a na pořádání veřejně prospěšných akcí i o GRANT na podporu občanských aktivit ve Vnorovech, které se týkají práce s dětmi a mládeží ve volném čase pro rok Formuláře žádostí jsou ke stažení na internetových stránkách obce Vnorovy

7 (www.vnorovy.cz) na záložce Úřední deska, případně k dispozici na obecním úřadě. OLYMPIJSKÝ DEN V NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE V pátek, , nastal pro nás den, na který se všechny třídy připravovaly pod vedením svých vyučujících a zejména p. učitele Fojtíka už od začátku školního roku. Školní olympiáda. Olympijský oheň, olympijská vlajka spolu s vlajkami všech týmů, všichni žáci včetně svých třídních paní učitelek v třídních tričkách, to byl jen slavnostní začátek. To správné zápolení v duchu olympijských tradic se rozjelo na velkém hřišti SK Agro Vnorovy na plný plyn už od samého začátku. Mlhavé ráno vystřídalo krásné slunečné dopoledne, které se odrazilo na výkonech i náladě soutěžících i celého realizačního týmu. Žáci, rozděleni do jednotlivých kategorií, soutěžili ve skoku do dálky, skoku z místa, hodu kriketovým míčkem, případně granátem, hodu na cíl, sprintu a závěr patřil vytrvalostnímu běhu. Mohutně povzbuzovaní svými spolužáky a také rodiči i prarodiči se všichni maximálně snažili a ti nejlepší si převzali při závěrečném ceremoniálu diplomy a medaile. Olympijský oheň dohořel a všichni žáci si toto olympijské dopoledne užili. Za jeho zdárný průběh bych i touto cestou chtěla všem vyučujícím, žákům i rodičům, kteří přišli sportovce podpořit, poděkovat. Poděkování patří také vedení Obce Vnorovy a SK Agro Vnorovy, které nám vyšlo vstříc a vytvořilo podmínky pro tuto akci. Hana Tyllichová, ředitelka ZŠ Projekt 72 hodin Ruku na to! Je projektem neziskových a aktivních dětí a mládeže v celé České republice, který umožnil zájemcům realizovat dobrovolnické projekty, které pomáhají zlepšit životní prostředí, ve kterém žijí. Využili jsme nabídky tohoto projektu a za naši školu se zúčastnili žáci 6. A a B třídy a také děti z obou oddělení školní družiny. Žáci školní družiny uklízeli v nejbližším okolí školy a školní družiny. Sbírali papírky, odplevelovali záhonky, shrabávali listí a zametali chodníky. Žáci 6. tříd se zaměřili na dětská hřiště, kde mnozí z nich tráví svůj volný čas. 6. A třída uklízela hřiště v Lidéřovicích, 6. B třída provedla úklid

8 horního hřiště na Dolině. Naši žáci účastí v tomto projektu prokázali ochotu zapojovat se do dobrovolnických akcí a schopnost pozitivně ovlivňovat každodenní život ve svém okolí. PaedDr. Marie Rybová, zástupce ředitele VNOROVSKÁ DESÍTKA 2012 Je 11. srpna 10:00 16ºC. Tři hodiny před oficiálním začátkem populárního běhu Vnorovská desítka. Z nebe se snášejí tenké provázky deště - to není dobré. 11:30 - začátek prezence. Vše je nachystáno. Ceny pro vítěze připraveny. Velmi záhy je jasné, že klimatickými podmínkami se nenechal nikdo odradit. Už neprší. Pouze silnice je mokrá a do prezenční místnosti se v doprovodu rodičů hrnou mladí závodníci. Jako každý rok, i letos jsou pro děti přichystána trička. Téměř 300 triček však mizí za velmi krátkou dobu. 13:00. Krásné vystoupení domácích mažoretek pod vedením Jiřiny Stanislavové a Jitky Zlomkové. Ke startu se připravuje první kategorie-přípravka dívky (10-11let). Na startu je i favoritka, domácí závodnice, soutěžící však v barvách AK Hodonín Míša Knotková. Dívky poběží 300m. 13:10 se ozývá vůbec první výstřel letošního ročníku Vnorovské desítky. Dívky vybíhají. Během závodu dochází díky stále ještě mokré silnici k několika kolizím. Bohužel pády neminuly ani domácí favoritku Míšu, ale dokázala, že je velkou bojovnicí, dvakrát spadla, dvakrát vstala a...vyhrála. Kategorii stejně starých chlapců ovládl Radek Macek ze Španělska. Následující kategorie mladší žactvo se už otáčelo na metě tři sta metrů, celkově 600m. V mladších žákyních nedala soupeřkám příliš velkou šanci kyjovská atletka Anna Výletová, v chlapcích Filip Zeman z Vyškova. Ve starších žákyních (900m) dominovala opět kyjovská závodnice, letos již trojnásobná mistryně republiky na 800m Natálie Kolajová, v kategorii stejně starých hochů pak její oddílový kolega Jaroslav Půček. 14:10. Za své úsilí jsou v 1. vyhlašovacím bloku krásnými cenami a medailemi odměněni závodníci žákovských kategorií. Ceny předávají motocyklový závodník Jakub Kornfeil a atletka česká reprezentantka Sylva Škabrahová. 14:25. Na ploše před startem mají své druhé vystoupení mažoretky ze Vnorov. Na startu je již připraveno neuvěřitelných 42 závodnic ve věku 7-9 let, mezi nimi je i favoritka, závodnice AK Hodonín Natálie Hlavinková. 14:35, je odstartováno. Za 37 sekund si na dvousetmetrové trati Natálka dobíhá pro zlato. V chlapcích zvítězil Matěj Hřebačka (AK Hodonín). Následuje kategorie benjamínků aneb dětí do 4 let. Na start se postavilo (někdy za dopomoci rodičů) 40 holčiček a 38 chlapečků. Všichni šedesátimetrovou trať zvládli, i když tu a tam byla vidět nějaká slzička. V cíli na děti čekala odměna v podobě hračky. Pár minut na to se už chystal závod 5-6 letých dětí na 100 metrů. A tady bylo možná nejvíc vidět soutěživost dětí, touhu vyhrát.to se v holkách podařilo Tereze Sečkářové z Louky a z kluků Leoškovi Trnovcovi z AK Hodonín. 15:50. Povedená premiéra šermířů Memento Mori z Uherského Ostrohu na Vnorovské desítce.

9 16:10. Start kategorie dorostenců a juniorů (do 17 let a do 19 let) + kondiční běh (aneb přijď a zúčastni se) na 2,5 km. Celkově a též v kategorii juniorů v čase 7:42 zvítězil Jakub Šesták (AK Kroměříž), 14 sekund za sebou nechal hodonínského půlkaře, letos trojnásobného mistra ČR Filipa Sasínka. V kategorii juniorek vyhrála brněnská triatlonistka Pavlína Poláčková (9:23). V dorostencích si pro zlato doběhl hodonínský David Herka (8:24). V dorostenkách pak jeho týmová kolegyně Tereza Korvasová (8:43). 16:30. Za reklamními panely se mačkají diváci...jak by taky ne? Chystá se běh s pivní bečkou. Abyste rozuměli, jedná se o 60m dlouhý závod naprosto střízlivých závodníků, běžících s prázdnou bečkou piva a soutěžících o plnou. Na start se postupně připraví osm zdatných mužů (či snad chlapců?). A je to tady, první běh odstartoval... a vyhrává Dominik Kubalák v úžasném čase rovných 8 sekund. Překoná jej ještě někdo? Minuty napětí, ne nepřekonal. Domácí Michal Tomeček loňské vítězství neobhájil, skončil až třetí, druhé místo vybojoval domácí Miroslav Pátek. 16:50. Závěrečné vystoupení mažoretek je opět odměněno potleskem. Schyluje se k hlavnímu závodu, běžci se už začínají přesouvat na start. Počasí je pro běh ideální, 18ºC ani teplo, ani zima. 17:00. Zaznívá poslední výstřel letošní Vnorovské. Nejdůležitější výstřel. 7 minut a 7 sekund ukazuje časomíra při proběhnutí prvních dvou závodníků Keňana Elishy a Jirky Homoláče z AK Kroměříž čtvrtinou závodu. Začíná se mluvit o novém traťovém rekordu, který má hodnotu 29:23 z loňského roku, jehož držitelem je Ukrajinec Witaly Shafar. V druhém kole Elisha zpomaluje, i tak si vytvořil menší odstup od svého pronásledovatele Homoláče, rekord z toho asi nebude. Na dalších místech se dala dohromady skupinka vedená Maďarem Tomasem Nagym. Za potlesku diváků protíná cílovou pásku Keňan Elisha Kiprotich Sawe. Časomíra ukazuje 30:03. Jako druhý ve výborném čase 30:19 cílem probíhá Jiří Homoláč. Třetí místo výborným finišem vybojuje závodník AC Moravská Slávia Brno Lukáš Olejníček. V ženách první místo časem 17:05 (5km) Vybojovala sympatická reprezentantka Ukrajiny Natalia Batrak, 24 sekund za ní doběhla sedmnáctiletá slovenská závodnice Lucia Janečková. Její maminka vyhrála Vnorovskou desítku v letech Pro bronz si mezi ženami doběhla Irena Petříková z AHA Vyškov. Závod štafet ovládli mladí závodníci AK Hodonín ve složení Kolajová, Korvasová, Herka, Sasínek v čase (35:05). Titul nejlepšího Vnorovjana získal Pavel Zálešák (45:40), 2. místo Josef Gubani (46:28), 3. Petr Šťastný (52:45). Mezi Vnorovjankami byla nejlepší Jana Šťastná (28:46), druhé místo patří Evě Baďurové (30:03) 18:15. Závěrečné vyhlášení. Rozhovor s vítězem, který byl však trochu skoupý a na většinu (ne-li na všechny) otázek odpovídal slovy: It was OK.(Bylo to v pohodě). Vnorovská se chýlí ke konci. Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří jakýmkoli způsobem Vnorovskou desítku podpořili a především divákůmfanouškům, kteří V10 dělají výjimečným a pro závodníky oblíbeným během. Poslední ceny byly předány. Poslední potlesk již zazněl. A já si uvědomuji, že další

10 ročník skvělého závodu je za námi, takže, jak říká básník, a za rok, jistě, možná, snad, v našem případě URČITĚ Terezka Korvasová Nejrychlejší Vnorovjané 60m 2008 a mladší: Hánová Tereza 18,0-5. místo, Chudík Vít 17,0-4. místo 100m : Kočišová Natálie 22,0-4. místo, Pavka Hynek 25,0-8. místo 200m : Chabičová Štěpánka 46,0-14. místo, Absolon Nikola 36,0-3. místo 300m : Knotková Michaela 54,0-1. místo, Kuchařík Michal 1:01,0 9. místo 600m : Korvasová Kateřina 1:58,0-4. místo, Kobzinek Radek 2:02,0-11. místo 900m : Grabec Jan 3:04,0-7. místo Dorostenci 2 500m : Korvasová Tereza 8:43,0-1. místo, Ondra Benjamin 10:26-4. místo 60m běh s pivní bečkou Pátek Miroslav 0:08,3-2. místo Štafeta 4x2500m Orel Vnorovy A 43:44,0-4. místo Pátek Miroslav, Zrůna Michal, Třináctý Jiří, Pátek Pavel Ženy 5km Šťastná Jana 28:46,0-25. místo Muži 10km Zálešák Pavel 45:40,0-77. místo Kompletní výsledky, fotky a video najdete na Poděkování Vnorovskou desítku podpořili: STAK-D s.r.o., Dřevovýroba Gazárek, VHS plus s.r.o., PROLES s.r.o., SLOKOV, VNOROVY NET, NIKA-Těsnění s.r.o., KRON s.r.o., AGRO Vnorovy, Thermo home, Jihomoravský kraj, Instalater team Pavka-Miroš, AGG, Stavební truhlářství Dula-Pelucha, Fa Kubica, Kovoobrábění Hanák, Kovoobrábění Všetula, Stavebniny KVR, Vinařství Řičica, Vinařství Konečný, Vinařství Macháček, Vinařství Bunža, Vodohospodářské stavby JAVORNÍK s.r.o., ŠROT Morava a.s., Bachan, KEN, Jan Pavka pohřební služba, Dufek-grafika, Galanterie Blatová, ASICS-Ondřej Němec, Restaurace AJAX, Restaurace Lidový dům, Přemek Janoušek ml., Přemek Janoušek st., Ladislav Balažovič, Věra Absolonová. Cenu do tomboly věnovali: ADDO Valtice, Dřevovýroba Knotek, Koupaliště Macháčkovi, ARIMO Strážnice, AROJA s.r.o., Sběrné suroviny Hodonín, Jarmila Ivanová, AJAX Lideřovice, Martina Ivanová, Pizzeria U Mňa, Sportclub Vnorovy Ivan Pojezdný, Prodejna kamenů Bzenec, Jana Matušková, Pavel Zelinka, VMD drogerie Veselí nad Moravou, Pátková Alžběta, Galanterie Blatová, Mirka Grabcová, MAPA Macháček, Klenotnictví Slezák Strážnice, Flajzar, Kominictví Konečný, Lef s.r.o., Karel Vorálek, Mariz, Satelitní technika Mario Lečbych, OREL, Dušan Formánek,

11 KOVOSTEEL, Pneuservis Reimitz, Karel Studnička, Petr Šmach, Baťův kanál, Hostinec na dědině-kozojídky, Ludmila Můčková, Papírnictví Supová, Marie Čermáková. Poděkování vedení školy za poskytnuté prostory v den závodu. Poděkování všem, kteří akci podpořili formou kovového odpadu. Poděkování desítce dobrovolníků, kteří nám pomohli v den závodu. Poděkování všem, kteří vytvořili skvělou diváckou kulisu. Za organizační výbor: Ing. Jiří Třináctý, Ing.Zdeněk Blata, Pavel Pátek, Martina Knotková, Mgr.Alena Korvasová Josef Korvas HŘIŠTĚ NA DOLINĚ O asfaltovém hřišti na Dolině bylo již psáno dost, takže krátce. Byl provedený nový asfaltový povrch, kde u obrubníků zůstal 1cm schodek pro případné položení tartanové vrstvy v budoucnosti. Toto však z důvodu finanční náročnosti (cca 600 tisíc Kč) uskutečněno v současnosti nebude. Hřiště čeká výstavba nového oplocení sítí z umělých vláken, aby se dalo využívat i k míčovým hrám, jako tomu bývalo dříve snad nebudou děti sedět jenom u počítačů - je to na nás, rodičové! Před MŠ na Dolině byly průlezky, které jsou nyní v říjnu odstraněny. Proč? Ne, nebude zde hypermarket, nejsme ve Veselí. Zůstane tady plocha pro sportování. Přes Místní akční skupinu Strážnicko se nám podařilo získat dotaci na částečné pokrytí nákladů na vybudování nového dětského hřiště. Původní plány jsme pozměnili o vybudování pryžové dopadové plochy, která je sice dražší než kačírek, ale zato neobnáší takové následné problémy s údržbou. A jak bude hřiště vypadat? To je zatím překvapení, nicméně už bude splňovat bezpečnostní normy a věříme, že bude pro děti atraktivním. Je hojně navštěvované dětmi po cestě ze školy i školky, tak o využití strach nemáme. A aby to Lideřovjané neměli tak daleko, plánujeme na rozcestí u sv. Floriána i něco pro jejich děti. U těchto dětských hřišť by mělo na jaře dojít také k realizaci další dotační záležitosti, Revitalizace zeleně pro dětská hřiště - smlouva o dílo je podepsaná s vítězem výběrového řízení, firmou Kavyl spol. s r.o. a jedná se o dosadbu keřů, živých plotů a také nějakého stromku. SUŠÁRNA OVOCE VE VNOROVECH Máte rádi sušené ovoce? Přivezte si ovoce švestky, jablka, hrušky nebo zeleninu mrkev, petržel, celer, cibuli a nechte si je usušit.

12 K využití je elektrická sušárna ovoce ve dvoře Muzea osobností a tradic (vedle ZŠ) s maximální kapacitou 60 kg syrového ovoce. Minimální množství k sušení je 10 kg. Cena za usušení 1 kg nakrájeného čerstvého ovoce je 11,- Kč. Na bližší informace - termíny sušení, způsob nakrájení ovoce aj. se můžete obrátit na: Občanské sdružení Ekoton, Lidéřovice 149, Vnorovy, tel.: , INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM NA PURKYŇOVĚ GYMNÁZIU, STRÁŽNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Informace pro uchazeče (termíny a vzorové testy) budou k dispozici na Purkyňově gymnáziu, Strážnice v DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a Ve šk. roce 2013/2014 otevře Purkyňovo gymnázium, Strážnice dva obory studia: K/81 (osmileté studium) 30 žáků K/41 (čtyřleté studium) 30 žáků Přijímací řízení proběhne ve dvou termínech 22., formou písemného testu z matematiky a českého jazyka. Uchazeči budou mít možnost přihlásit se em na přípravu k přijímacím zkouškám v termínech 3., 11., Kritéria pro hodnocení uchazečů a ostatní důležité informace budou ředitelkou gymnázia upřesněny a zveřejněny na webových stránkách gymnázia (podle pokynů ve vyhlášce č. 671/2004 Sb, v platném znění, nejpozději k ). PhDr. Jaroslava Večeřová, ředitelka Purkyňova gymnázia, Strážnice Vydává OÚ Vnorovy, Hlavní 750, Vnorovy pod reg. číslem MK ČR E 12379

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY

INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY č. č. 1/2013 TŘIĎME ODPAD, UŠETŘÍME! I když tomu počasí ještě moc nenasvědčuje, jaro už je tady a s ním přichází na řadu také jarní úklid. S tím samozřejmě souvisí také otázka

Více

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, prázdninové měsíce, které bychom letos mohli nazvat letními jen velmi těžko, máme už za sebou. Školáci už opět začínají vstřebávat nové učivo ve školních lavicích a my starší zase rekapitulujeme

Více

Z pravodaj. obce Prusinovice. Číslo 2/2015 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5 Kč

Z pravodaj. obce Prusinovice. Číslo 2/2015 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5 Kč Z pravodaj obce Prusinovice Číslo 2/2015 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5 Kč Reprezentují Českou republiku Ing. Petra Papažíková Rohálovská padesátka Martin Novák Rohálovská bikerka Ing. Kamila Nedbalová Rohálovský

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 ROČNÍK X. ČÍSLO 4 ČTVRTLETNÍK PROSINEC 2008 Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 Vážení spoluobčané, letošní zima vystřídá podzim dne 21. prosince ve 13 hodin

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY INFORMAČNÍ

INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY INFORMAČNÍ INFORMAČNÍ INFORMAČNÍ LIST LIST OBCE OBCE VNOROVY VNOROVY JAKÉ BYLY OSLAVY 600 LET LIDÉŘOVIC? Především byly hodně horké. Extrémně teplé počasí, které koncem června přišlo, bylo spíše lákadlem pro pobyt

Více

Smiřic, Rodova a Holohlav. číslo 2 prosinec 2012

Smiřic, Rodova a Holohlav. číslo 2 prosinec 2012 Smiřic, Rodova a Holohlav číslo 2 prosinec 2012 Ani tentokrát to není fotomontáž! Poznáte, ze kterého místa je pořízen tento snímek? Foto: M. Volák Z obsahu: Mažoretky Holohlavy se na jaře zúčastnily mistrovství

Více

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky.

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. OTNICKÝ 46 ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 16. ročník 23. prosince 2011 Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. BABSKÉ HODY Číslo 46 - prosinec 2011

Více

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí str. 2, 3, 4 Frýdlant n. O., St. Hamry str. 4 Malenovice str. 5 Pržno, Staré Hamry str. 6 Baška str. 7 Lhotka, Bílá str. 8 Pstruží str. 9 Kunčice p. O., Metylovice

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2013 1 2 9/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a milí Strážničané, všichni milí přátelé! Tak už jsme zase po roce znovu všichni zváni k účasti na jedinečné městské slavnosti,

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 USNESENÍ ze 76. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 2. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu odstraněny. 1) Rada města Strážnice bere na vědomí 184 zápis z jednání sportovní

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 7 / 8 3 3 7 4 4 7 8 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 84. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 19. 5.. Osobní údaje byly dle zákona č.

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr.

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Slovo starosty. Vážení spoluobčané, úvodem Vás chci všechny pozdravit jménem nově zvolených zastupitelů.

Slovo starosty. Vážení spoluobčané, úvodem Vás chci všechny pozdravit jménem nově zvolených zastupitelů. Obecní zpravodaj Ročník XVI, číslo 3 Čtvrtletník, prosinec 2014 SUDOMĚŘICE Slovo starosty Vážení spoluobčané, úvodem Vás chci všechny pozdravit jménem nově zvolených zastupitelů. Jak jistě víte, nové zastupitelstvo

Více

ROČNÍK 20 LEDEN/ÚNOR 2005 ČÍSLO 1-2 CENA

ROČNÍK 20 LEDEN/ÚNOR 2005 ČÍSLO 1-2 CENA ROČNÍK 20 LEDEN/ÚNOR 2005 ČÍSLO 1-2 CENA 4 Kč O ČEM PÍŠEME - Z městského zastupitelstva - Platnost občanských průkazů - Příjem žádostí o pronájem bytů ulice Tyršova - Společenská kronika - Aloisie Bačová

Více

Hrádek potřebuje živou vodu

Hrádek potřebuje živou vodu ČÍSLO 8 17. DUBEN 2015 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Přestože se po loňských komunálních volbách změnilo zastupitelstvo a vzniklo nové vedení města, mnohé úkoly z předcházejících

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Provoz D CENTRA zahájen

Provoz D CENTRA zahájen IČO: 278742, MK ČR E 12735 č í s l o 3 r o č n í k 2 0 1 1 úvodník Milí spoluobčané, dostává se vám do rukou předposlední číslo Dobroučských novin pro rok 2011. Léto skončilo a začala škola. Děti mají

Více