INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY"

Transkript

1 INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY č. 4/2012 KYSELÉ JABLKO Všichni asi známe to přirovnání o kousání do kyselého jablka. Já nyní chci a musím do jednoho takového kyselého jablka kousnout. Jedná se o problém s parkováním aut na veřejném prostranství. Automobilů všeho druhu přibývá velkým tempem. Ty tam jsou doby, kdy vlastnictví osobního automobilu bylo známkou luxusu a jeho pořízení výsledkem celoživotního šetření. Auto bylo opečovávanou vzácností a bylo třeba nemyslitelné nechat je přes noc na ulici! Dneska už se dá slušně ojeté auto pořídit velmi levně a možná proto nyní auta garážují venku zcela běžně. Chápu, že pro mnoho lidí je doprava do zaměstnání vlastním autem výhodnější, nebo i jediná možnost a nutnost. Také mnozí mladí už brzy po získání řidičského průkazu mají vlastní auto. Problém je ale v tom, že při pořízení auta se neřeší to, kde se bude s autem parkovat (garážovat). Pokud už třeba v průjezdu domu stojí jedno auto, na dvoře je pergola a pečlivě udržovaný trávník, případně bazén, nezbývá už místo pro další auta, která pak parkují kde se dá. Zákon o provozu na pozemních komunikacích jednoznačně stanoví, že: - řidič smí zastavit a stát jen vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace (nikoliv však na chodníku - jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku užívat). - při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy (tedy nejméně 6 m) - při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy (co znamená zastavení a co stání, to by měl každý řidič vědět). Vzhledem k výše uvedenému je jasné, že šířka komunikací v naší obci neumožňuje stání prakticky nikde ani na státních silnicích (což je mimo hlavního tahu od Veselí na Strážnici také silnice přes Lidéřovice) natož pak na místních komunikacích. Pominu-li, že dodržování výše uvedených předpisů by byl ideál, tak už jenom z hlediska praktického pohybu po obci je stání vozidel problémem, který rok od roku narůstá a je třeba jej řešit. A to nemluvím ani o množství firemních aut, dodávek i nákladních aut a kamionů, která neparkují ve firmě, ale někde v obci. Kdo se nezaujatě rozhlédne po obci, určitě mi dá za pravdu. Apeluji proto na všechny majitele aut, kteří obdobným způsobem odstavují svoje vozidla v obci, aby vážně řešili parkování mimo veřejné komunikace. Tedy nejlépe na vlastních pozemcích. Někteří občané už toto pochopili a vybudovali si stání před domy. Obec toto vítá a určitě tomu nebudeme bránit ani v případě, že se jedná o obecní pozemek vhodný k tomuto účelu. Náklady ale musí nést vlastník auta, protože vlastně ušetří náklady za garáž. Parkoviště a místa na státní, která obec

2 vybudovala, nebo ještě může vybudovat by neměla být trvale zablokována, ale sloužit pro krátkodobé stání pro vyřízení záležitostí, nebo třeba pro návštěvy, které k Vám přijedou a nemají kde zaparkovat. Ing. Antonín Gazárek, starosta obce STARÉ FOTOGRAFIE Rád bych se ještě jednou vrátil k výstavce fotografií v našem muzeu. Krom fotografií ze soutěže zde bylo (a je) vystaveno i několik fotografií z doby dávno či nedávno minulé. Těchto černobílých fotografií se sešlo pouze na jeden výstavní panel, v počtu asi 10 kusů. Po uskutečnění se údajně mnozí podivovali, že jich bylo tak málo. Je možné, že vy sami, občané, jich máte doma daleko víc, kvalitních, zajímavějších a pěknějších. Ale bohužel, ani po dvou výzvách k zapůjčení starých fotografií se mi jich více sehnat nepodařilo. Jen dva občané na mou výzvu zareagovali a potom jsem ještě uprosil p. Dvorského, který měl v té době problémy se svým archivem, o několik dalších fotek. Něco jich bylo i ze sbírky p. Dostála v majetku obce. Věřím, že fotografií z výstavby a proměn naší obce máte doma plné krabice a chtěl bych Vás ještě jednou poprosit, podělte se o ně s ostatními. Fotografii se nic nestane, pouze si ji půjčíme, oskenujeme a vrátíme, neporušenou a v podstatě na počkání. V muzeu je ještě dost místa, kde by se daly vystavit. Pavel Chudík, místostarosta VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ Ve čtvrtek 25. září 2012 proběhlo v obřadní síni obecního úřadu další vítání občánků.

3 Tentokrát se jich přivezlo devět z pozvaných jedenácti. Celkem už bylo za letošní rok pozváno k tomuto slavnostnímu aktu 38 dětí. Fotografie dětí z posledního vítání předkládáme níže k nahlédnutí.

4 VÝPISY USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VNOROVY ( ) Schváleno Zastupitelstvo obce: určuje ověřovateli zápisu PhDr. Hanu Tyllichovou a Pavla Pavku schvaluje program 9. zasedání zastupitelstva obce včetně doplnění bodu: Žádost o příspěvek na demolici rodinného domu schvaluje prodej pozemku p.č. 610 o výměře 41 m 2 v k.ú. Lidéřovice na Moravě za cenu 70,- Kč/m2 pro Petra Gazárka, Vnorovy, Lidéřovice, Padělky 228 schvaluje prodej pozemku p.č. 611 o výměře 43 m 2 v k.ú. Lidéřovice na Moravě za cenu 70,- Kč/m2 pro Jana Macha, Vnorovy, Lidéřovice, Padělky 229 schvaluje další finanční příspěvek na činnost pro SK AGRO Vnorovy na rok 2012 ve výši ,- Kč schvaluje oplocení hřiště na Dolině sítěmi schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2012 provedené radou obce dne (příloha č. 2) schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2012 provedené radou obce dne (příloha č. 3) schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2012 (příloha č. 4) dle Pravidel pro poskytnutí příspěvku na demolici schvaluje příspěvek ve výši ,- Kč pro manžele Martina a Zlatu Motyčkovy, Vnorovy, Zelničky 294 Neschváleno Návrh usnesení předložený žadatelem: Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu, aby do třiceti dnů od schválení tohoto usnesení určilo pozemek, ať už obecní či pronajatý, vhodný pro bezplatné ubytování občanů obce Vnorovy v mobilních prozatímních obydlích a seznámilo s jeho určením občany. Při posuzování vhodnosti pozemku nutno přihlédnout k jeho poloze v blízkosti vody (případně dostatek vody zajistili) v blízkosti obce Vnorovy.

5 MŠ... PRÁZDNINY UPLYNULY... Nastal nový školní rok a všichni zúčastnění děti, rodiče i zaměstnanci byli plni očekávání, co nám přinese nového. Jako první změna jsou tzv. smíšené třídy pro 84 zapsaných dětí, kde jsou zastoupeny všechny věkové kategorie. V tomto okamžiku vznikla otázka, zda byla volba správná. Více než po měsíci jsme zjistili, že zcela určitě alespoň pro děti. Odpadl dlouhodobý stesk a pláč, děti se velmi dobře adaptovaly a postupně se zapojily do všech činností. Ze strany rodičů předškoláků jsou jistě obavy, zda jejich děti budou dobře připraveny pro vstup do ZŠ. Můžeme je ujistit, že zcela určitě. Dětem je a bude věnována dostatečná péče, aby nepoznaly žádné změny. Každý předškolák má založeno vlastní portfolium, které bude rodičům po určitém období k nahlédnutí, aby mohli spolehlivě hodnotit, jaké pokroky dětí činí a jak "pracují" (pracovní listy se základy matematiky, grafomotoriky, prvního psaní apod.). Dále se chceme věnovat dětem se špatnou výslovností, jejichž počet se neustále zvyšuje. Ve všech třídách je vždy jedna učitelka, která je pro tuto práci proškolena a odborná pracovnice z oboru logopedie doporučí, kterým dětem je třeba věnovat zvýšenou péči. Není to ale v žádném případě náhrada za logopedickou poradnu. Rovněž byla v naší škole na žádost některých rodičů zahájena výuka angličtiny. I když ze strany krajské inspekce a ostatních odborníků pro předškolní výchovu není výuka cizích jazyků ani výuka hry na hudební nástroj či zájmové kroužky doporučena. K tomuto účelu jsou zaměřeny lidové školy umění a je zcela v režii rodičů. Mateřská škola má plnit funkci s osnovami pro předškolní vzdělávání. A na co se můžeme v nejbližší době těšit? V posledním týdnu měsíce září se velmi hezky zapojili někteří rodiče se svými dětmi do výstavky "podzimní tvoření", kde předvedli velmi zdařilé výrobky z různých přírodních materiálů. Čeká nás fotografování dětí s vánoční tématikou, spolupráce s místní knihovnou a poutavá beseda s pracovníky VIS Bílé Karpaty, dále za námi přijede loutkové divadlo, v měsíci listopadu připravujeme lampionový průvod a v prosinci čertovskou besídku s Mikulášskou nadílkou. Chtěla bych upozornit rodiče na nově založené webové stránky, které budou pravidelně doplňovány o aktuální informace (www.skolkavnorovy.cz). V neposlední řadě nemůžeme opomenout výstavu ovoce a zeleniny, kterou pořádal místní svaz zahrádkářů, které se zúčastnily i naše děti svými pracemi. Tímto bychom chtěli vyslovit mnoho díků vedení tohoto svazu, zvláště p. Kočímu a p. Zrůnovi za dodané ovoce a zeleninu z této výstavy pro děti naší mateřské školy. Helena Benedíková, ředitelka MŠ Vnorovy SBĚRNÝ DVŮR Vážení občané. Vy, kteří jezdíte alespoň občas na kole směrem do Strážnice, jste si zajisté všimli, že sběrné středisko odpadů je dokončeno. Několik z vás už se dotazovalo na jeho otevření a zahájení provozu. Doma už máte vyskládány pod návratím staré koberce, stolky, skříně, televizory, barvy, pneumatiky a vyjeté oleje

6 a rádi byste se jich zbavili. Kdy? To je otázka, na kterou zatím neumím dát jasnou odpověď. Sám jenom doufám, že už brzy. Zatím známe pouze otvírací dobu: středa a sobota 8: hodin. Stavba byla předána v termínu, 20. srpna. Poté jsme oslovili dotčené úřady s žádostí o vyjádření ke kolaudačnímu souhlasu, vyřešili požadavky hygienické stanice, zadali zpracování provozního řádu (který je již krajským úřadem schválen) a čekáme, až bude schválen havarijní plán a proběhne vodoprávní řízení Odboru životního prostředí Veselí nad Moravou. Nato budeme teprve moci požádat o kolaudační souhlas. Vedeme prostě papírovou válku typickou dnes snad pro všechny činnosti v našem státě šťastný ten, kdo se do ní ještě nemusel zapojit. Původní předpokládaný termín kolaudace byl do 30. září. Ten byl uvedený i v žádosti o dotaci ze SFŽP, díky které jsme mohli dílo postavit. Z výše zmíněných důvodů jsme na státním fondu museli požádat o posun termínu ukončení projektu do 30. října a teď stejně netrpělivě jako vy čekáme, jestli to vyjde, nebo nás zase doběhne úřední šiml. LETNÍ OLYMPIÁDA Příznivci sportu měli v letních měsících kromě plavání, cyklistiky, badmintonu a ostatních aktivních možností sportovat také jednu zvláštní příležitost ve formě sledování sportovních přenosů z olympijských her konaných v Londýně. Úspěchy našich medailistů nebylo možno přehlédnout, ale pro naši obec byl ostře sledovaným také jeden sportovec, který na nejvyšší mety zatím nedosáhl. Jakub Tomeček, jednadvacetiletý vnorovský rodák, se v brokové střelbě na asfaltové holuby skeetu prostřílel až do Londýna, kde obsadil 19. místo. Olympiáda je zajisté vrcholem úspěšných posledních let tohoto mladého sportovce. Mezi jeho další úspěchy patří např.: podíl na 1. místě ČR MSJ 2010, 4. místo MSJ 2010, 6. místo MEJ 2010, podíl na 1. místě ČR akademické MS 2010, 1. místo akademické MS 2010, podíl na 11. místě ČR MS 2011, 13. místo MS 2011, 3. místo ME 2011, podíl na 4. místě ČR ME 2011, 5. místo ME 2012, podíl na 3. místě ČR ME Za Obec Vnorovy bych chtěl vyjádřit uznání, poblahopřát k úspěchům, popřát další zdařilé sportovní sezóny a případně ještě lepší umístění na některých dalších olympijských hrách. Pavel Chudík, místostarosta ŽÁDOSTI O PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2013 Upozorňujeme, že od 1. října do 12. listopadu je možno žádat o příspěvky Obce Vnorovy na podporu činnosti sportovních organizací a zájmových spolků a na pořádání veřejně prospěšných akcí i o GRANT na podporu občanských aktivit ve Vnorovech, které se týkají práce s dětmi a mládeží ve volném čase pro rok Formuláře žádostí jsou ke stažení na internetových stránkách obce Vnorovy

7 (www.vnorovy.cz) na záložce Úřední deska, případně k dispozici na obecním úřadě. OLYMPIJSKÝ DEN V NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE V pátek, , nastal pro nás den, na který se všechny třídy připravovaly pod vedením svých vyučujících a zejména p. učitele Fojtíka už od začátku školního roku. Školní olympiáda. Olympijský oheň, olympijská vlajka spolu s vlajkami všech týmů, všichni žáci včetně svých třídních paní učitelek v třídních tričkách, to byl jen slavnostní začátek. To správné zápolení v duchu olympijských tradic se rozjelo na velkém hřišti SK Agro Vnorovy na plný plyn už od samého začátku. Mlhavé ráno vystřídalo krásné slunečné dopoledne, které se odrazilo na výkonech i náladě soutěžících i celého realizačního týmu. Žáci, rozděleni do jednotlivých kategorií, soutěžili ve skoku do dálky, skoku z místa, hodu kriketovým míčkem, případně granátem, hodu na cíl, sprintu a závěr patřil vytrvalostnímu běhu. Mohutně povzbuzovaní svými spolužáky a také rodiči i prarodiči se všichni maximálně snažili a ti nejlepší si převzali při závěrečném ceremoniálu diplomy a medaile. Olympijský oheň dohořel a všichni žáci si toto olympijské dopoledne užili. Za jeho zdárný průběh bych i touto cestou chtěla všem vyučujícím, žákům i rodičům, kteří přišli sportovce podpořit, poděkovat. Poděkování patří také vedení Obce Vnorovy a SK Agro Vnorovy, které nám vyšlo vstříc a vytvořilo podmínky pro tuto akci. Hana Tyllichová, ředitelka ZŠ Projekt 72 hodin Ruku na to! Je projektem neziskových a aktivních dětí a mládeže v celé České republice, který umožnil zájemcům realizovat dobrovolnické projekty, které pomáhají zlepšit životní prostředí, ve kterém žijí. Využili jsme nabídky tohoto projektu a za naši školu se zúčastnili žáci 6. A a B třídy a také děti z obou oddělení školní družiny. Žáci školní družiny uklízeli v nejbližším okolí školy a školní družiny. Sbírali papírky, odplevelovali záhonky, shrabávali listí a zametali chodníky. Žáci 6. tříd se zaměřili na dětská hřiště, kde mnozí z nich tráví svůj volný čas. 6. A třída uklízela hřiště v Lidéřovicích, 6. B třída provedla úklid

8 horního hřiště na Dolině. Naši žáci účastí v tomto projektu prokázali ochotu zapojovat se do dobrovolnických akcí a schopnost pozitivně ovlivňovat každodenní život ve svém okolí. PaedDr. Marie Rybová, zástupce ředitele VNOROVSKÁ DESÍTKA 2012 Je 11. srpna 10:00 16ºC. Tři hodiny před oficiálním začátkem populárního běhu Vnorovská desítka. Z nebe se snášejí tenké provázky deště - to není dobré. 11:30 - začátek prezence. Vše je nachystáno. Ceny pro vítěze připraveny. Velmi záhy je jasné, že klimatickými podmínkami se nenechal nikdo odradit. Už neprší. Pouze silnice je mokrá a do prezenční místnosti se v doprovodu rodičů hrnou mladí závodníci. Jako každý rok, i letos jsou pro děti přichystána trička. Téměř 300 triček však mizí za velmi krátkou dobu. 13:00. Krásné vystoupení domácích mažoretek pod vedením Jiřiny Stanislavové a Jitky Zlomkové. Ke startu se připravuje první kategorie-přípravka dívky (10-11let). Na startu je i favoritka, domácí závodnice, soutěžící však v barvách AK Hodonín Míša Knotková. Dívky poběží 300m. 13:10 se ozývá vůbec první výstřel letošního ročníku Vnorovské desítky. Dívky vybíhají. Během závodu dochází díky stále ještě mokré silnici k několika kolizím. Bohužel pády neminuly ani domácí favoritku Míšu, ale dokázala, že je velkou bojovnicí, dvakrát spadla, dvakrát vstala a...vyhrála. Kategorii stejně starých chlapců ovládl Radek Macek ze Španělska. Následující kategorie mladší žactvo se už otáčelo na metě tři sta metrů, celkově 600m. V mladších žákyních nedala soupeřkám příliš velkou šanci kyjovská atletka Anna Výletová, v chlapcích Filip Zeman z Vyškova. Ve starších žákyních (900m) dominovala opět kyjovská závodnice, letos již trojnásobná mistryně republiky na 800m Natálie Kolajová, v kategorii stejně starých hochů pak její oddílový kolega Jaroslav Půček. 14:10. Za své úsilí jsou v 1. vyhlašovacím bloku krásnými cenami a medailemi odměněni závodníci žákovských kategorií. Ceny předávají motocyklový závodník Jakub Kornfeil a atletka česká reprezentantka Sylva Škabrahová. 14:25. Na ploše před startem mají své druhé vystoupení mažoretky ze Vnorov. Na startu je již připraveno neuvěřitelných 42 závodnic ve věku 7-9 let, mezi nimi je i favoritka, závodnice AK Hodonín Natálie Hlavinková. 14:35, je odstartováno. Za 37 sekund si na dvousetmetrové trati Natálka dobíhá pro zlato. V chlapcích zvítězil Matěj Hřebačka (AK Hodonín). Následuje kategorie benjamínků aneb dětí do 4 let. Na start se postavilo (někdy za dopomoci rodičů) 40 holčiček a 38 chlapečků. Všichni šedesátimetrovou trať zvládli, i když tu a tam byla vidět nějaká slzička. V cíli na děti čekala odměna v podobě hračky. Pár minut na to se už chystal závod 5-6 letých dětí na 100 metrů. A tady bylo možná nejvíc vidět soutěživost dětí, touhu vyhrát.to se v holkách podařilo Tereze Sečkářové z Louky a z kluků Leoškovi Trnovcovi z AK Hodonín. 15:50. Povedená premiéra šermířů Memento Mori z Uherského Ostrohu na Vnorovské desítce.

9 16:10. Start kategorie dorostenců a juniorů (do 17 let a do 19 let) + kondiční běh (aneb přijď a zúčastni se) na 2,5 km. Celkově a též v kategorii juniorů v čase 7:42 zvítězil Jakub Šesták (AK Kroměříž), 14 sekund za sebou nechal hodonínského půlkaře, letos trojnásobného mistra ČR Filipa Sasínka. V kategorii juniorek vyhrála brněnská triatlonistka Pavlína Poláčková (9:23). V dorostencích si pro zlato doběhl hodonínský David Herka (8:24). V dorostenkách pak jeho týmová kolegyně Tereza Korvasová (8:43). 16:30. Za reklamními panely se mačkají diváci...jak by taky ne? Chystá se běh s pivní bečkou. Abyste rozuměli, jedná se o 60m dlouhý závod naprosto střízlivých závodníků, běžících s prázdnou bečkou piva a soutěžících o plnou. Na start se postupně připraví osm zdatných mužů (či snad chlapců?). A je to tady, první běh odstartoval... a vyhrává Dominik Kubalák v úžasném čase rovných 8 sekund. Překoná jej ještě někdo? Minuty napětí, ne nepřekonal. Domácí Michal Tomeček loňské vítězství neobhájil, skončil až třetí, druhé místo vybojoval domácí Miroslav Pátek. 16:50. Závěrečné vystoupení mažoretek je opět odměněno potleskem. Schyluje se k hlavnímu závodu, běžci se už začínají přesouvat na start. Počasí je pro běh ideální, 18ºC ani teplo, ani zima. 17:00. Zaznívá poslední výstřel letošní Vnorovské. Nejdůležitější výstřel. 7 minut a 7 sekund ukazuje časomíra při proběhnutí prvních dvou závodníků Keňana Elishy a Jirky Homoláče z AK Kroměříž čtvrtinou závodu. Začíná se mluvit o novém traťovém rekordu, který má hodnotu 29:23 z loňského roku, jehož držitelem je Ukrajinec Witaly Shafar. V druhém kole Elisha zpomaluje, i tak si vytvořil menší odstup od svého pronásledovatele Homoláče, rekord z toho asi nebude. Na dalších místech se dala dohromady skupinka vedená Maďarem Tomasem Nagym. Za potlesku diváků protíná cílovou pásku Keňan Elisha Kiprotich Sawe. Časomíra ukazuje 30:03. Jako druhý ve výborném čase 30:19 cílem probíhá Jiří Homoláč. Třetí místo výborným finišem vybojuje závodník AC Moravská Slávia Brno Lukáš Olejníček. V ženách první místo časem 17:05 (5km) Vybojovala sympatická reprezentantka Ukrajiny Natalia Batrak, 24 sekund za ní doběhla sedmnáctiletá slovenská závodnice Lucia Janečková. Její maminka vyhrála Vnorovskou desítku v letech Pro bronz si mezi ženami doběhla Irena Petříková z AHA Vyškov. Závod štafet ovládli mladí závodníci AK Hodonín ve složení Kolajová, Korvasová, Herka, Sasínek v čase (35:05). Titul nejlepšího Vnorovjana získal Pavel Zálešák (45:40), 2. místo Josef Gubani (46:28), 3. Petr Šťastný (52:45). Mezi Vnorovjankami byla nejlepší Jana Šťastná (28:46), druhé místo patří Evě Baďurové (30:03) 18:15. Závěrečné vyhlášení. Rozhovor s vítězem, který byl však trochu skoupý a na většinu (ne-li na všechny) otázek odpovídal slovy: It was OK.(Bylo to v pohodě). Vnorovská se chýlí ke konci. Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří jakýmkoli způsobem Vnorovskou desítku podpořili a především divákůmfanouškům, kteří V10 dělají výjimečným a pro závodníky oblíbeným během. Poslední ceny byly předány. Poslední potlesk již zazněl. A já si uvědomuji, že další

10 ročník skvělého závodu je za námi, takže, jak říká básník, a za rok, jistě, možná, snad, v našem případě URČITĚ Terezka Korvasová Nejrychlejší Vnorovjané 60m 2008 a mladší: Hánová Tereza 18,0-5. místo, Chudík Vít 17,0-4. místo 100m : Kočišová Natálie 22,0-4. místo, Pavka Hynek 25,0-8. místo 200m : Chabičová Štěpánka 46,0-14. místo, Absolon Nikola 36,0-3. místo 300m : Knotková Michaela 54,0-1. místo, Kuchařík Michal 1:01,0 9. místo 600m : Korvasová Kateřina 1:58,0-4. místo, Kobzinek Radek 2:02,0-11. místo 900m : Grabec Jan 3:04,0-7. místo Dorostenci 2 500m : Korvasová Tereza 8:43,0-1. místo, Ondra Benjamin 10:26-4. místo 60m běh s pivní bečkou Pátek Miroslav 0:08,3-2. místo Štafeta 4x2500m Orel Vnorovy A 43:44,0-4. místo Pátek Miroslav, Zrůna Michal, Třináctý Jiří, Pátek Pavel Ženy 5km Šťastná Jana 28:46,0-25. místo Muži 10km Zálešák Pavel 45:40,0-77. místo Kompletní výsledky, fotky a video najdete na Poděkování Vnorovskou desítku podpořili: STAK-D s.r.o., Dřevovýroba Gazárek, VHS plus s.r.o., PROLES s.r.o., SLOKOV, VNOROVY NET, NIKA-Těsnění s.r.o., KRON s.r.o., AGRO Vnorovy, Thermo home, Jihomoravský kraj, Instalater team Pavka-Miroš, AGG, Stavební truhlářství Dula-Pelucha, Fa Kubica, Kovoobrábění Hanák, Kovoobrábění Všetula, Stavebniny KVR, Vinařství Řičica, Vinařství Konečný, Vinařství Macháček, Vinařství Bunža, Vodohospodářské stavby JAVORNÍK s.r.o., ŠROT Morava a.s., Bachan, KEN, Jan Pavka pohřební služba, Dufek-grafika, Galanterie Blatová, ASICS-Ondřej Němec, Restaurace AJAX, Restaurace Lidový dům, Přemek Janoušek ml., Přemek Janoušek st., Ladislav Balažovič, Věra Absolonová. Cenu do tomboly věnovali: ADDO Valtice, Dřevovýroba Knotek, Koupaliště Macháčkovi, ARIMO Strážnice, AROJA s.r.o., Sběrné suroviny Hodonín, Jarmila Ivanová, AJAX Lideřovice, Martina Ivanová, Pizzeria U Mňa, Sportclub Vnorovy Ivan Pojezdný, Prodejna kamenů Bzenec, Jana Matušková, Pavel Zelinka, VMD drogerie Veselí nad Moravou, Pátková Alžběta, Galanterie Blatová, Mirka Grabcová, MAPA Macháček, Klenotnictví Slezák Strážnice, Flajzar, Kominictví Konečný, Lef s.r.o., Karel Vorálek, Mariz, Satelitní technika Mario Lečbych, OREL, Dušan Formánek,

11 KOVOSTEEL, Pneuservis Reimitz, Karel Studnička, Petr Šmach, Baťův kanál, Hostinec na dědině-kozojídky, Ludmila Můčková, Papírnictví Supová, Marie Čermáková. Poděkování vedení školy za poskytnuté prostory v den závodu. Poděkování všem, kteří akci podpořili formou kovového odpadu. Poděkování desítce dobrovolníků, kteří nám pomohli v den závodu. Poděkování všem, kteří vytvořili skvělou diváckou kulisu. Za organizační výbor: Ing. Jiří Třináctý, Ing.Zdeněk Blata, Pavel Pátek, Martina Knotková, Mgr.Alena Korvasová Josef Korvas HŘIŠTĚ NA DOLINĚ O asfaltovém hřišti na Dolině bylo již psáno dost, takže krátce. Byl provedený nový asfaltový povrch, kde u obrubníků zůstal 1cm schodek pro případné položení tartanové vrstvy v budoucnosti. Toto však z důvodu finanční náročnosti (cca 600 tisíc Kč) uskutečněno v současnosti nebude. Hřiště čeká výstavba nového oplocení sítí z umělých vláken, aby se dalo využívat i k míčovým hrám, jako tomu bývalo dříve snad nebudou děti sedět jenom u počítačů - je to na nás, rodičové! Před MŠ na Dolině byly průlezky, které jsou nyní v říjnu odstraněny. Proč? Ne, nebude zde hypermarket, nejsme ve Veselí. Zůstane tady plocha pro sportování. Přes Místní akční skupinu Strážnicko se nám podařilo získat dotaci na částečné pokrytí nákladů na vybudování nového dětského hřiště. Původní plány jsme pozměnili o vybudování pryžové dopadové plochy, která je sice dražší než kačírek, ale zato neobnáší takové následné problémy s údržbou. A jak bude hřiště vypadat? To je zatím překvapení, nicméně už bude splňovat bezpečnostní normy a věříme, že bude pro děti atraktivním. Je hojně navštěvované dětmi po cestě ze školy i školky, tak o využití strach nemáme. A aby to Lideřovjané neměli tak daleko, plánujeme na rozcestí u sv. Floriána i něco pro jejich děti. U těchto dětských hřišť by mělo na jaře dojít také k realizaci další dotační záležitosti, Revitalizace zeleně pro dětská hřiště - smlouva o dílo je podepsaná s vítězem výběrového řízení, firmou Kavyl spol. s r.o. a jedná se o dosadbu keřů, živých plotů a také nějakého stromku. SUŠÁRNA OVOCE VE VNOROVECH Máte rádi sušené ovoce? Přivezte si ovoce švestky, jablka, hrušky nebo zeleninu mrkev, petržel, celer, cibuli a nechte si je usušit.

12 K využití je elektrická sušárna ovoce ve dvoře Muzea osobností a tradic (vedle ZŠ) s maximální kapacitou 60 kg syrového ovoce. Minimální množství k sušení je 10 kg. Cena za usušení 1 kg nakrájeného čerstvého ovoce je 11,- Kč. Na bližší informace - termíny sušení, způsob nakrájení ovoce aj. se můžete obrátit na: Občanské sdružení Ekoton, Lidéřovice 149, Vnorovy, tel.: , INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM NA PURKYŇOVĚ GYMNÁZIU, STRÁŽNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Informace pro uchazeče (termíny a vzorové testy) budou k dispozici na Purkyňově gymnáziu, Strážnice v DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a Ve šk. roce 2013/2014 otevře Purkyňovo gymnázium, Strážnice dva obory studia: K/81 (osmileté studium) 30 žáků K/41 (čtyřleté studium) 30 žáků Přijímací řízení proběhne ve dvou termínech 22., formou písemného testu z matematiky a českého jazyka. Uchazeči budou mít možnost přihlásit se em na přípravu k přijímacím zkouškám v termínech 3., 11., Kritéria pro hodnocení uchazečů a ostatní důležité informace budou ředitelkou gymnázia upřesněny a zveřejněny na webových stránkách gymnázia (podle pokynů ve vyhlášce č. 671/2004 Sb, v platném znění, nejpozději k ). PhDr. Jaroslava Večeřová, ředitelka Purkyňova gymnázia, Strážnice Vydává OÚ Vnorovy, Hlavní 750, Vnorovy pod reg. číslem MK ČR E 12379

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 10.2.2014 se konalo 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 27.6.2011 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 28.6.2006 se konalo 16. zasedání zastupitelstva obce. Přítomno bylo 12 zastupitelů

Více

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.3.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.3.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.3.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 27.3.2006 se konalo 15. zasedání zastupitelstva obce. Přítomno bylo 11 zastupitelů

Více

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne od hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne od hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 16.5.2013 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 16.5.2013 se konalo 12. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne od hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne od hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 19.8.2013 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 19.8.2013 se konalo 13. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Zápis z 7. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 26.3.2012 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 7. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 26.3.2012 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 7. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 26.3.2012 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 26.3.2012 se konalo 7. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

OSTATNÍ 15. Název materiálu: Mistrovství světa v orientačních závodech na horských kolech v Turnově

OSTATNÍ 15. Název materiálu: Mistrovství světa v orientačních závodech na horských kolech v Turnově Podklady na zasedání ZM dne: 28.05.2015 OSTATNÍ 15. Název materiálu: Mistrovství světa v orientačních závodech na horských kolech v Turnově Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Zúčastní se projednávání

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne od hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne od hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 12.12.2016 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 12.12.2016 se konalo 11. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 3.10.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 3.10.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 3.10.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 3.10.2011 se konalo 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Občanské průkazy Při žádosti o první občanský průkaz musí žadatel doložit: - 1 fotografii - rodný list - platný cestovní doklad ( jen pokud jej má) - osvědčení o státním občanství

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne od hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne od hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.3.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 28.3.2011 se konalo 3. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár.

dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár. Vážená paní / Vážený pane, dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár. Hlavním cílem projektu je posílit pozitivní vztah všech

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté

Více

Exhibiční PRO-AM štafeta Chomutov 28. 9. 2013

Exhibiční PRO-AM štafeta Chomutov 28. 9. 2013 Exhibiční PRO-AM štafeta Chomutov 28. 9. 2013 1. Závod na 2*50 a 2*100m v.zp. se poplave na konci druhého půldne VC Chomutova, přibližně tedy v sobotu 28. 9. v cca 18.00. Závod je určen všem subjektům,

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) čtyřleté

Více

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové www.karaterec.com Ing. Jiří Boček / Prezident Českého svazu karate Vážené dámy a pánové, je pro mne velkou ctí pozvat vás na 13. ročník největší soutěže karate v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Z á p i s č. 17/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12. 4. 2012

Z á p i s č. 17/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12. 4. 2012 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 21:00 Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Milan Ptáčník, Jan Rangl, Jan Z 11 členů zastupitelstva

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 28.08.2012 Bod pořadu jednání: 39. Název : Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže 2013 účast reprezentace Libereckého kraje Důvod předložení: usnesení č.

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou pořádají XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA Bělá nad Radbuzou - fotbalové hřiště sobota 11. dubna 2015 od 14 00 hod. Název

Více

Zvláštní ustanovení. Násedlovice 22. 8. 2015. Mistrovství České Republiky Československý autoslalom. www.csautoslalom.cz

Zvláštní ustanovení. Násedlovice 22. 8. 2015. Mistrovství České Republiky Československý autoslalom. www.csautoslalom.cz Zvláštní ustanovení Násedlovice 22. 8. 2015 Mistrovství České Republiky Československý autoslalom www.csautoslalom.cz I. PROGRAM A) Časový harmonogram Uzávěrka písemných přihlášek: 20. 8. 2015 Sobota -

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Zápis 5/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 5/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 5/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 20. 8. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p., Mgr.

Více

TERMÍNOVKA 2017 Atletického klubu AHA Vyškov, z. s.

TERMÍNOVKA 2017 Atletického klubu AHA Vyškov, z. s. Ú N O R LEDEN Měsíc Datum Pořádáme Akce mimo Vyškov 2.1.2017 Župní přebor ve skoku o tyči - Opava 14. až Mistrovství MaS ve vícebojích a v chůzi (Ostrava Vítkovice) 15.1.2017 17.1.2017 Athletics Indoor

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

propozice závodů dětí a mládeže strana 1/5 datum konání: sobota 10. září 2016 prezence od 13:00

propozice závodů dětí a mládeže strana 1/5 datum konání: sobota 10. září 2016 prezence od 13:00 propozice závodů dětí a mládeže strana 1/5 datum konání: sobota 10. září 2016 prezence od 13:00 ročník: 5. ročník start v kolik: od 15:20 podle jednotlivých kategorií (možný společný start) start kde:

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Obec Sviny Čj.8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne 3.12.2015 v 18.00 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: dle prezenční listiny Počet přítomných: 8 Hosté: 0 Program: 1. Zahájení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2014 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 30 Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část -

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Ing. Jarmila Kopáčková. Program:

Ing. Jarmila Kopáčková. Program: Strana 1 (celkem 5) Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis 14. zasedání Zastupitelstva obce Moravský Písek konaného dne 28.06.2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 nabízíme žákům z 9. tříd ZŠ a Kvart víceletých gymnázií možnost studia oboru

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Plavecký oddíl TJ Prostějov

Plavecký oddíl TJ Prostějov Plavecký oddíl TJ Prostějov Historie oddílu Prostějovský plavecký oddíl byl založen v roce 1951. Až do roku 1961 byla situace obtížná, protože v Prostějově nebyl funkční krytý bazén, v kterém by se dalo

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 11.11.2013 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 11.11.2013 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 11.11.2013 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 11.11.2013 se konalo 14. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

PROPOZICE 21. EKOL SUPERPRESTIGE 2013

PROPOZICE 21. EKOL SUPERPRESTIGE 2013 PROPOZICE 21. EKOL SUPERPRESTIGE 2013 STATUS ZÁVODU EVROPSKÝ POHÁR JUNIORŮ V TRIATLONU MISTROVSTVÍ ČR VE SPRINT TRIATLONU MÍSTO Brno, Brněnská přehrada, Česká republika http://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=wl

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne 17.10.2016 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová Jitka Zahájení zasedání zastupitelstva:

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Od 3. kola STIMAX CUPu v Chomutově uplynulo jen 14 dní a letošní seriál dospěl v sobotu 10. září 2016 do velkého finále, které rozhodlo o celkových

Od 3. kola STIMAX CUPu v Chomutově uplynulo jen 14 dní a letošní seriál dospěl v sobotu 10. září 2016 do velkého finále, které rozhodlo o celkových Od 3. kola STIMAX CUPu v Chomutově uplynulo jen 14 dní a letošní seriál dospěl v sobotu 10. září 2016 do velkého finále, které rozhodlo o celkových výsledcích již 3. ročníku této soutěže. Na atletickém

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0996/2016/Sed Zápis z 15. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 27. 10. 2016 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY č. 3/2011

INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY č. 3/2011 INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY č. 3/2011 Slovo starosty Ještě počátkem října jsme si užívali slunných dnů s teplotami až ke třiceti stupňům Celsia, ale během uplynulých dvou týdnů jsme se z tohoto letního

Více

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod.

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Zápis č.8/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne 17.8.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Přítomni: Jana Krupičková, Josef Rákos, Martin Šafr, Ing. Cyril

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 2.5. 2011, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: pří zahájení 7 členů, od projednávání

Více

OBEC VOLEČ Lázně Bohdaneč, IČO :

OBEC VOLEČ Lázně Bohdaneč, IČO : OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 Zápis č. 5/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne 26.8.2016 od 19:00 hodin Přítomni: p. Ing. Soňa Machurová, p. Petr Heteš, p.

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 29.11.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 29.11.2007 se konalo 8. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

ŠPZ výroční zpráva za školní rok 2015/2016

ŠPZ výroční zpráva za školní rok 2015/2016 ŠPZ výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Hlavním a jedním z nejdůležitějších bodů školního roku 2015/2016 byla inovace projektu podpory zdraví. V říjnu 2015 byl na Státní zdravotní ústav v Praze zaslán

Více

čj. MCH 5646/2009 spisová značka 5644/2010 OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5646/2009 spisová značka 5644/2010 OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5646/2009 spisová značka 5644/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 115. zasedání dne 20. září 2010 R M 1 / 1 1 5 / 1 0 1. Informativní zprávu o splnění úkolů uložených Radou

Více

Zápis č. 7/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 17. prosince 2015 v obřadní místnosti města Proseč

Zápis č. 7/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 17. prosince 2015 v obřadní místnosti města Proseč Zápis č. 7/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 17. prosince 2015 v obřadní místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 7. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Český pohár v dálkovém plavaní

Český pohár v dálkovém plavaní Ö W R 10. ročník Mezinárodního veřejného plaveckého závodu a Český pohár v dálkovém plavaní 2. 3. 8. 2014 od 13.00 hod Lipenská nádrž - DOLNÍ VLTAVICE Pořádáno za finanční podpory Jihočeského kraje a Ministerstva

Více

Zápis. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Černíč, konané dne v 19,00 hod v kanceláři Obecního úřadu Černíč.

Zápis. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Černíč, konané dne v 19,00 hod v kanceláři Obecního úřadu Černíč. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Černíč, konané dne 24.3. 2014 v 19,00 hod v kanceláři Obecního úřadu Černíč. Přítomni: Marie Prknová, Jana Cechová, Jitka Jacobsová, Ladislav Prkna, Bohuslav Richter,

Více

Zápis č. 1/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne od hod.

Zápis č. 1/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne od hod. Zápis č. 1/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 5.1.2016 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: ----------------- Neomluveni:

Více

2. kolo seriálu DPP 2015

2. kolo seriálu DPP 2015 2. kolo seriálu DPP 2015 Propozice 20. 6. 2015 Sportcentrum Račice veslařský kanál 2. kolo seriálu DPP 2015 Propozice Pořadatel Svaz potápěčů České republiky Klub potápěčů KRAKEN Litoměřice Místo konání

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

Propozice. Mistrovství České republiky AVZO TSČ ČR 24.8.- 25.8. 2013

Propozice. Mistrovství České republiky AVZO TSČ ČR 24.8.- 25.8. 2013 Propozice Mistrovství České republiky AVZO TSČ ČR 24.8.- 25.8. 2013 Pořadatel: Rada střelectví AVZO TSČ ČR Pořádající organizace: ZO AVZO Pňovany 40045 Místo konání: Střelnice Pňovany Druh soutěže: Mistrovství

Více