INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY"

Transkript

1 INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY č. 4/2012 KYSELÉ JABLKO Všichni asi známe to přirovnání o kousání do kyselého jablka. Já nyní chci a musím do jednoho takového kyselého jablka kousnout. Jedná se o problém s parkováním aut na veřejném prostranství. Automobilů všeho druhu přibývá velkým tempem. Ty tam jsou doby, kdy vlastnictví osobního automobilu bylo známkou luxusu a jeho pořízení výsledkem celoživotního šetření. Auto bylo opečovávanou vzácností a bylo třeba nemyslitelné nechat je přes noc na ulici! Dneska už se dá slušně ojeté auto pořídit velmi levně a možná proto nyní auta garážují venku zcela běžně. Chápu, že pro mnoho lidí je doprava do zaměstnání vlastním autem výhodnější, nebo i jediná možnost a nutnost. Také mnozí mladí už brzy po získání řidičského průkazu mají vlastní auto. Problém je ale v tom, že při pořízení auta se neřeší to, kde se bude s autem parkovat (garážovat). Pokud už třeba v průjezdu domu stojí jedno auto, na dvoře je pergola a pečlivě udržovaný trávník, případně bazén, nezbývá už místo pro další auta, která pak parkují kde se dá. Zákon o provozu na pozemních komunikacích jednoznačně stanoví, že: - řidič smí zastavit a stát jen vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace (nikoliv však na chodníku - jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku užívat). - při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy (tedy nejméně 6 m) - při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy (co znamená zastavení a co stání, to by měl každý řidič vědět). Vzhledem k výše uvedenému je jasné, že šířka komunikací v naší obci neumožňuje stání prakticky nikde ani na státních silnicích (což je mimo hlavního tahu od Veselí na Strážnici také silnice přes Lidéřovice) natož pak na místních komunikacích. Pominu-li, že dodržování výše uvedených předpisů by byl ideál, tak už jenom z hlediska praktického pohybu po obci je stání vozidel problémem, který rok od roku narůstá a je třeba jej řešit. A to nemluvím ani o množství firemních aut, dodávek i nákladních aut a kamionů, která neparkují ve firmě, ale někde v obci. Kdo se nezaujatě rozhlédne po obci, určitě mi dá za pravdu. Apeluji proto na všechny majitele aut, kteří obdobným způsobem odstavují svoje vozidla v obci, aby vážně řešili parkování mimo veřejné komunikace. Tedy nejlépe na vlastních pozemcích. Někteří občané už toto pochopili a vybudovali si stání před domy. Obec toto vítá a určitě tomu nebudeme bránit ani v případě, že se jedná o obecní pozemek vhodný k tomuto účelu. Náklady ale musí nést vlastník auta, protože vlastně ušetří náklady za garáž. Parkoviště a místa na státní, která obec

2 vybudovala, nebo ještě může vybudovat by neměla být trvale zablokována, ale sloužit pro krátkodobé stání pro vyřízení záležitostí, nebo třeba pro návštěvy, které k Vám přijedou a nemají kde zaparkovat. Ing. Antonín Gazárek, starosta obce STARÉ FOTOGRAFIE Rád bych se ještě jednou vrátil k výstavce fotografií v našem muzeu. Krom fotografií ze soutěže zde bylo (a je) vystaveno i několik fotografií z doby dávno či nedávno minulé. Těchto černobílých fotografií se sešlo pouze na jeden výstavní panel, v počtu asi 10 kusů. Po uskutečnění se údajně mnozí podivovali, že jich bylo tak málo. Je možné, že vy sami, občané, jich máte doma daleko víc, kvalitních, zajímavějších a pěknějších. Ale bohužel, ani po dvou výzvách k zapůjčení starých fotografií se mi jich více sehnat nepodařilo. Jen dva občané na mou výzvu zareagovali a potom jsem ještě uprosil p. Dvorského, který měl v té době problémy se svým archivem, o několik dalších fotek. Něco jich bylo i ze sbírky p. Dostála v majetku obce. Věřím, že fotografií z výstavby a proměn naší obce máte doma plné krabice a chtěl bych Vás ještě jednou poprosit, podělte se o ně s ostatními. Fotografii se nic nestane, pouze si ji půjčíme, oskenujeme a vrátíme, neporušenou a v podstatě na počkání. V muzeu je ještě dost místa, kde by se daly vystavit. Pavel Chudík, místostarosta VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ Ve čtvrtek 25. září 2012 proběhlo v obřadní síni obecního úřadu další vítání občánků.

3 Tentokrát se jich přivezlo devět z pozvaných jedenácti. Celkem už bylo za letošní rok pozváno k tomuto slavnostnímu aktu 38 dětí. Fotografie dětí z posledního vítání předkládáme níže k nahlédnutí.

4 VÝPISY USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VNOROVY ( ) Schváleno Zastupitelstvo obce: určuje ověřovateli zápisu PhDr. Hanu Tyllichovou a Pavla Pavku schvaluje program 9. zasedání zastupitelstva obce včetně doplnění bodu: Žádost o příspěvek na demolici rodinného domu schvaluje prodej pozemku p.č. 610 o výměře 41 m 2 v k.ú. Lidéřovice na Moravě za cenu 70,- Kč/m2 pro Petra Gazárka, Vnorovy, Lidéřovice, Padělky 228 schvaluje prodej pozemku p.č. 611 o výměře 43 m 2 v k.ú. Lidéřovice na Moravě za cenu 70,- Kč/m2 pro Jana Macha, Vnorovy, Lidéřovice, Padělky 229 schvaluje další finanční příspěvek na činnost pro SK AGRO Vnorovy na rok 2012 ve výši ,- Kč schvaluje oplocení hřiště na Dolině sítěmi schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2012 provedené radou obce dne (příloha č. 2) schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2012 provedené radou obce dne (příloha č. 3) schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2012 (příloha č. 4) dle Pravidel pro poskytnutí příspěvku na demolici schvaluje příspěvek ve výši ,- Kč pro manžele Martina a Zlatu Motyčkovy, Vnorovy, Zelničky 294 Neschváleno Návrh usnesení předložený žadatelem: Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu, aby do třiceti dnů od schválení tohoto usnesení určilo pozemek, ať už obecní či pronajatý, vhodný pro bezplatné ubytování občanů obce Vnorovy v mobilních prozatímních obydlích a seznámilo s jeho určením občany. Při posuzování vhodnosti pozemku nutno přihlédnout k jeho poloze v blízkosti vody (případně dostatek vody zajistili) v blízkosti obce Vnorovy.

5 MŠ... PRÁZDNINY UPLYNULY... Nastal nový školní rok a všichni zúčastnění děti, rodiče i zaměstnanci byli plni očekávání, co nám přinese nového. Jako první změna jsou tzv. smíšené třídy pro 84 zapsaných dětí, kde jsou zastoupeny všechny věkové kategorie. V tomto okamžiku vznikla otázka, zda byla volba správná. Více než po měsíci jsme zjistili, že zcela určitě alespoň pro děti. Odpadl dlouhodobý stesk a pláč, děti se velmi dobře adaptovaly a postupně se zapojily do všech činností. Ze strany rodičů předškoláků jsou jistě obavy, zda jejich děti budou dobře připraveny pro vstup do ZŠ. Můžeme je ujistit, že zcela určitě. Dětem je a bude věnována dostatečná péče, aby nepoznaly žádné změny. Každý předškolák má založeno vlastní portfolium, které bude rodičům po určitém období k nahlédnutí, aby mohli spolehlivě hodnotit, jaké pokroky dětí činí a jak "pracují" (pracovní listy se základy matematiky, grafomotoriky, prvního psaní apod.). Dále se chceme věnovat dětem se špatnou výslovností, jejichž počet se neustále zvyšuje. Ve všech třídách je vždy jedna učitelka, která je pro tuto práci proškolena a odborná pracovnice z oboru logopedie doporučí, kterým dětem je třeba věnovat zvýšenou péči. Není to ale v žádném případě náhrada za logopedickou poradnu. Rovněž byla v naší škole na žádost některých rodičů zahájena výuka angličtiny. I když ze strany krajské inspekce a ostatních odborníků pro předškolní výchovu není výuka cizích jazyků ani výuka hry na hudební nástroj či zájmové kroužky doporučena. K tomuto účelu jsou zaměřeny lidové školy umění a je zcela v režii rodičů. Mateřská škola má plnit funkci s osnovami pro předškolní vzdělávání. A na co se můžeme v nejbližší době těšit? V posledním týdnu měsíce září se velmi hezky zapojili někteří rodiče se svými dětmi do výstavky "podzimní tvoření", kde předvedli velmi zdařilé výrobky z různých přírodních materiálů. Čeká nás fotografování dětí s vánoční tématikou, spolupráce s místní knihovnou a poutavá beseda s pracovníky VIS Bílé Karpaty, dále za námi přijede loutkové divadlo, v měsíci listopadu připravujeme lampionový průvod a v prosinci čertovskou besídku s Mikulášskou nadílkou. Chtěla bych upozornit rodiče na nově založené webové stránky, které budou pravidelně doplňovány o aktuální informace (www.skolkavnorovy.cz). V neposlední řadě nemůžeme opomenout výstavu ovoce a zeleniny, kterou pořádal místní svaz zahrádkářů, které se zúčastnily i naše děti svými pracemi. Tímto bychom chtěli vyslovit mnoho díků vedení tohoto svazu, zvláště p. Kočímu a p. Zrůnovi za dodané ovoce a zeleninu z této výstavy pro děti naší mateřské školy. Helena Benedíková, ředitelka MŠ Vnorovy SBĚRNÝ DVŮR Vážení občané. Vy, kteří jezdíte alespoň občas na kole směrem do Strážnice, jste si zajisté všimli, že sběrné středisko odpadů je dokončeno. Několik z vás už se dotazovalo na jeho otevření a zahájení provozu. Doma už máte vyskládány pod návratím staré koberce, stolky, skříně, televizory, barvy, pneumatiky a vyjeté oleje

6 a rádi byste se jich zbavili. Kdy? To je otázka, na kterou zatím neumím dát jasnou odpověď. Sám jenom doufám, že už brzy. Zatím známe pouze otvírací dobu: středa a sobota 8: hodin. Stavba byla předána v termínu, 20. srpna. Poté jsme oslovili dotčené úřady s žádostí o vyjádření ke kolaudačnímu souhlasu, vyřešili požadavky hygienické stanice, zadali zpracování provozního řádu (který je již krajským úřadem schválen) a čekáme, až bude schválen havarijní plán a proběhne vodoprávní řízení Odboru životního prostředí Veselí nad Moravou. Nato budeme teprve moci požádat o kolaudační souhlas. Vedeme prostě papírovou válku typickou dnes snad pro všechny činnosti v našem státě šťastný ten, kdo se do ní ještě nemusel zapojit. Původní předpokládaný termín kolaudace byl do 30. září. Ten byl uvedený i v žádosti o dotaci ze SFŽP, díky které jsme mohli dílo postavit. Z výše zmíněných důvodů jsme na státním fondu museli požádat o posun termínu ukončení projektu do 30. října a teď stejně netrpělivě jako vy čekáme, jestli to vyjde, nebo nás zase doběhne úřední šiml. LETNÍ OLYMPIÁDA Příznivci sportu měli v letních měsících kromě plavání, cyklistiky, badmintonu a ostatních aktivních možností sportovat také jednu zvláštní příležitost ve formě sledování sportovních přenosů z olympijských her konaných v Londýně. Úspěchy našich medailistů nebylo možno přehlédnout, ale pro naši obec byl ostře sledovaným také jeden sportovec, který na nejvyšší mety zatím nedosáhl. Jakub Tomeček, jednadvacetiletý vnorovský rodák, se v brokové střelbě na asfaltové holuby skeetu prostřílel až do Londýna, kde obsadil 19. místo. Olympiáda je zajisté vrcholem úspěšných posledních let tohoto mladého sportovce. Mezi jeho další úspěchy patří např.: podíl na 1. místě ČR MSJ 2010, 4. místo MSJ 2010, 6. místo MEJ 2010, podíl na 1. místě ČR akademické MS 2010, 1. místo akademické MS 2010, podíl na 11. místě ČR MS 2011, 13. místo MS 2011, 3. místo ME 2011, podíl na 4. místě ČR ME 2011, 5. místo ME 2012, podíl na 3. místě ČR ME Za Obec Vnorovy bych chtěl vyjádřit uznání, poblahopřát k úspěchům, popřát další zdařilé sportovní sezóny a případně ještě lepší umístění na některých dalších olympijských hrách. Pavel Chudík, místostarosta ŽÁDOSTI O PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2013 Upozorňujeme, že od 1. října do 12. listopadu je možno žádat o příspěvky Obce Vnorovy na podporu činnosti sportovních organizací a zájmových spolků a na pořádání veřejně prospěšných akcí i o GRANT na podporu občanských aktivit ve Vnorovech, které se týkají práce s dětmi a mládeží ve volném čase pro rok Formuláře žádostí jsou ke stažení na internetových stránkách obce Vnorovy

7 (www.vnorovy.cz) na záložce Úřední deska, případně k dispozici na obecním úřadě. OLYMPIJSKÝ DEN V NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE V pátek, , nastal pro nás den, na který se všechny třídy připravovaly pod vedením svých vyučujících a zejména p. učitele Fojtíka už od začátku školního roku. Školní olympiáda. Olympijský oheň, olympijská vlajka spolu s vlajkami všech týmů, všichni žáci včetně svých třídních paní učitelek v třídních tričkách, to byl jen slavnostní začátek. To správné zápolení v duchu olympijských tradic se rozjelo na velkém hřišti SK Agro Vnorovy na plný plyn už od samého začátku. Mlhavé ráno vystřídalo krásné slunečné dopoledne, které se odrazilo na výkonech i náladě soutěžících i celého realizačního týmu. Žáci, rozděleni do jednotlivých kategorií, soutěžili ve skoku do dálky, skoku z místa, hodu kriketovým míčkem, případně granátem, hodu na cíl, sprintu a závěr patřil vytrvalostnímu běhu. Mohutně povzbuzovaní svými spolužáky a také rodiči i prarodiči se všichni maximálně snažili a ti nejlepší si převzali při závěrečném ceremoniálu diplomy a medaile. Olympijský oheň dohořel a všichni žáci si toto olympijské dopoledne užili. Za jeho zdárný průběh bych i touto cestou chtěla všem vyučujícím, žákům i rodičům, kteří přišli sportovce podpořit, poděkovat. Poděkování patří také vedení Obce Vnorovy a SK Agro Vnorovy, které nám vyšlo vstříc a vytvořilo podmínky pro tuto akci. Hana Tyllichová, ředitelka ZŠ Projekt 72 hodin Ruku na to! Je projektem neziskových a aktivních dětí a mládeže v celé České republice, který umožnil zájemcům realizovat dobrovolnické projekty, které pomáhají zlepšit životní prostředí, ve kterém žijí. Využili jsme nabídky tohoto projektu a za naši školu se zúčastnili žáci 6. A a B třídy a také děti z obou oddělení školní družiny. Žáci školní družiny uklízeli v nejbližším okolí školy a školní družiny. Sbírali papírky, odplevelovali záhonky, shrabávali listí a zametali chodníky. Žáci 6. tříd se zaměřili na dětská hřiště, kde mnozí z nich tráví svůj volný čas. 6. A třída uklízela hřiště v Lidéřovicích, 6. B třída provedla úklid

8 horního hřiště na Dolině. Naši žáci účastí v tomto projektu prokázali ochotu zapojovat se do dobrovolnických akcí a schopnost pozitivně ovlivňovat každodenní život ve svém okolí. PaedDr. Marie Rybová, zástupce ředitele VNOROVSKÁ DESÍTKA 2012 Je 11. srpna 10:00 16ºC. Tři hodiny před oficiálním začátkem populárního běhu Vnorovská desítka. Z nebe se snášejí tenké provázky deště - to není dobré. 11:30 - začátek prezence. Vše je nachystáno. Ceny pro vítěze připraveny. Velmi záhy je jasné, že klimatickými podmínkami se nenechal nikdo odradit. Už neprší. Pouze silnice je mokrá a do prezenční místnosti se v doprovodu rodičů hrnou mladí závodníci. Jako každý rok, i letos jsou pro děti přichystána trička. Téměř 300 triček však mizí za velmi krátkou dobu. 13:00. Krásné vystoupení domácích mažoretek pod vedením Jiřiny Stanislavové a Jitky Zlomkové. Ke startu se připravuje první kategorie-přípravka dívky (10-11let). Na startu je i favoritka, domácí závodnice, soutěžící však v barvách AK Hodonín Míša Knotková. Dívky poběží 300m. 13:10 se ozývá vůbec první výstřel letošního ročníku Vnorovské desítky. Dívky vybíhají. Během závodu dochází díky stále ještě mokré silnici k několika kolizím. Bohužel pády neminuly ani domácí favoritku Míšu, ale dokázala, že je velkou bojovnicí, dvakrát spadla, dvakrát vstala a...vyhrála. Kategorii stejně starých chlapců ovládl Radek Macek ze Španělska. Následující kategorie mladší žactvo se už otáčelo na metě tři sta metrů, celkově 600m. V mladších žákyních nedala soupeřkám příliš velkou šanci kyjovská atletka Anna Výletová, v chlapcích Filip Zeman z Vyškova. Ve starších žákyních (900m) dominovala opět kyjovská závodnice, letos již trojnásobná mistryně republiky na 800m Natálie Kolajová, v kategorii stejně starých hochů pak její oddílový kolega Jaroslav Půček. 14:10. Za své úsilí jsou v 1. vyhlašovacím bloku krásnými cenami a medailemi odměněni závodníci žákovských kategorií. Ceny předávají motocyklový závodník Jakub Kornfeil a atletka česká reprezentantka Sylva Škabrahová. 14:25. Na ploše před startem mají své druhé vystoupení mažoretky ze Vnorov. Na startu je již připraveno neuvěřitelných 42 závodnic ve věku 7-9 let, mezi nimi je i favoritka, závodnice AK Hodonín Natálie Hlavinková. 14:35, je odstartováno. Za 37 sekund si na dvousetmetrové trati Natálka dobíhá pro zlato. V chlapcích zvítězil Matěj Hřebačka (AK Hodonín). Následuje kategorie benjamínků aneb dětí do 4 let. Na start se postavilo (někdy za dopomoci rodičů) 40 holčiček a 38 chlapečků. Všichni šedesátimetrovou trať zvládli, i když tu a tam byla vidět nějaká slzička. V cíli na děti čekala odměna v podobě hračky. Pár minut na to se už chystal závod 5-6 letých dětí na 100 metrů. A tady bylo možná nejvíc vidět soutěživost dětí, touhu vyhrát.to se v holkách podařilo Tereze Sečkářové z Louky a z kluků Leoškovi Trnovcovi z AK Hodonín. 15:50. Povedená premiéra šermířů Memento Mori z Uherského Ostrohu na Vnorovské desítce.

9 16:10. Start kategorie dorostenců a juniorů (do 17 let a do 19 let) + kondiční běh (aneb přijď a zúčastni se) na 2,5 km. Celkově a též v kategorii juniorů v čase 7:42 zvítězil Jakub Šesták (AK Kroměříž), 14 sekund za sebou nechal hodonínského půlkaře, letos trojnásobného mistra ČR Filipa Sasínka. V kategorii juniorek vyhrála brněnská triatlonistka Pavlína Poláčková (9:23). V dorostencích si pro zlato doběhl hodonínský David Herka (8:24). V dorostenkách pak jeho týmová kolegyně Tereza Korvasová (8:43). 16:30. Za reklamními panely se mačkají diváci...jak by taky ne? Chystá se běh s pivní bečkou. Abyste rozuměli, jedná se o 60m dlouhý závod naprosto střízlivých závodníků, běžících s prázdnou bečkou piva a soutěžících o plnou. Na start se postupně připraví osm zdatných mužů (či snad chlapců?). A je to tady, první běh odstartoval... a vyhrává Dominik Kubalák v úžasném čase rovných 8 sekund. Překoná jej ještě někdo? Minuty napětí, ne nepřekonal. Domácí Michal Tomeček loňské vítězství neobhájil, skončil až třetí, druhé místo vybojoval domácí Miroslav Pátek. 16:50. Závěrečné vystoupení mažoretek je opět odměněno potleskem. Schyluje se k hlavnímu závodu, běžci se už začínají přesouvat na start. Počasí je pro běh ideální, 18ºC ani teplo, ani zima. 17:00. Zaznívá poslední výstřel letošní Vnorovské. Nejdůležitější výstřel. 7 minut a 7 sekund ukazuje časomíra při proběhnutí prvních dvou závodníků Keňana Elishy a Jirky Homoláče z AK Kroměříž čtvrtinou závodu. Začíná se mluvit o novém traťovém rekordu, který má hodnotu 29:23 z loňského roku, jehož držitelem je Ukrajinec Witaly Shafar. V druhém kole Elisha zpomaluje, i tak si vytvořil menší odstup od svého pronásledovatele Homoláče, rekord z toho asi nebude. Na dalších místech se dala dohromady skupinka vedená Maďarem Tomasem Nagym. Za potlesku diváků protíná cílovou pásku Keňan Elisha Kiprotich Sawe. Časomíra ukazuje 30:03. Jako druhý ve výborném čase 30:19 cílem probíhá Jiří Homoláč. Třetí místo výborným finišem vybojuje závodník AC Moravská Slávia Brno Lukáš Olejníček. V ženách první místo časem 17:05 (5km) Vybojovala sympatická reprezentantka Ukrajiny Natalia Batrak, 24 sekund za ní doběhla sedmnáctiletá slovenská závodnice Lucia Janečková. Její maminka vyhrála Vnorovskou desítku v letech Pro bronz si mezi ženami doběhla Irena Petříková z AHA Vyškov. Závod štafet ovládli mladí závodníci AK Hodonín ve složení Kolajová, Korvasová, Herka, Sasínek v čase (35:05). Titul nejlepšího Vnorovjana získal Pavel Zálešák (45:40), 2. místo Josef Gubani (46:28), 3. Petr Šťastný (52:45). Mezi Vnorovjankami byla nejlepší Jana Šťastná (28:46), druhé místo patří Evě Baďurové (30:03) 18:15. Závěrečné vyhlášení. Rozhovor s vítězem, který byl však trochu skoupý a na většinu (ne-li na všechny) otázek odpovídal slovy: It was OK.(Bylo to v pohodě). Vnorovská se chýlí ke konci. Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří jakýmkoli způsobem Vnorovskou desítku podpořili a především divákůmfanouškům, kteří V10 dělají výjimečným a pro závodníky oblíbeným během. Poslední ceny byly předány. Poslední potlesk již zazněl. A já si uvědomuji, že další

10 ročník skvělého závodu je za námi, takže, jak říká básník, a za rok, jistě, možná, snad, v našem případě URČITĚ Terezka Korvasová Nejrychlejší Vnorovjané 60m 2008 a mladší: Hánová Tereza 18,0-5. místo, Chudík Vít 17,0-4. místo 100m : Kočišová Natálie 22,0-4. místo, Pavka Hynek 25,0-8. místo 200m : Chabičová Štěpánka 46,0-14. místo, Absolon Nikola 36,0-3. místo 300m : Knotková Michaela 54,0-1. místo, Kuchařík Michal 1:01,0 9. místo 600m : Korvasová Kateřina 1:58,0-4. místo, Kobzinek Radek 2:02,0-11. místo 900m : Grabec Jan 3:04,0-7. místo Dorostenci 2 500m : Korvasová Tereza 8:43,0-1. místo, Ondra Benjamin 10:26-4. místo 60m běh s pivní bečkou Pátek Miroslav 0:08,3-2. místo Štafeta 4x2500m Orel Vnorovy A 43:44,0-4. místo Pátek Miroslav, Zrůna Michal, Třináctý Jiří, Pátek Pavel Ženy 5km Šťastná Jana 28:46,0-25. místo Muži 10km Zálešák Pavel 45:40,0-77. místo Kompletní výsledky, fotky a video najdete na Poděkování Vnorovskou desítku podpořili: STAK-D s.r.o., Dřevovýroba Gazárek, VHS plus s.r.o., PROLES s.r.o., SLOKOV, VNOROVY NET, NIKA-Těsnění s.r.o., KRON s.r.o., AGRO Vnorovy, Thermo home, Jihomoravský kraj, Instalater team Pavka-Miroš, AGG, Stavební truhlářství Dula-Pelucha, Fa Kubica, Kovoobrábění Hanák, Kovoobrábění Všetula, Stavebniny KVR, Vinařství Řičica, Vinařství Konečný, Vinařství Macháček, Vinařství Bunža, Vodohospodářské stavby JAVORNÍK s.r.o., ŠROT Morava a.s., Bachan, KEN, Jan Pavka pohřební služba, Dufek-grafika, Galanterie Blatová, ASICS-Ondřej Němec, Restaurace AJAX, Restaurace Lidový dům, Přemek Janoušek ml., Přemek Janoušek st., Ladislav Balažovič, Věra Absolonová. Cenu do tomboly věnovali: ADDO Valtice, Dřevovýroba Knotek, Koupaliště Macháčkovi, ARIMO Strážnice, AROJA s.r.o., Sběrné suroviny Hodonín, Jarmila Ivanová, AJAX Lideřovice, Martina Ivanová, Pizzeria U Mňa, Sportclub Vnorovy Ivan Pojezdný, Prodejna kamenů Bzenec, Jana Matušková, Pavel Zelinka, VMD drogerie Veselí nad Moravou, Pátková Alžběta, Galanterie Blatová, Mirka Grabcová, MAPA Macháček, Klenotnictví Slezák Strážnice, Flajzar, Kominictví Konečný, Lef s.r.o., Karel Vorálek, Mariz, Satelitní technika Mario Lečbych, OREL, Dušan Formánek,

11 KOVOSTEEL, Pneuservis Reimitz, Karel Studnička, Petr Šmach, Baťův kanál, Hostinec na dědině-kozojídky, Ludmila Můčková, Papírnictví Supová, Marie Čermáková. Poděkování vedení školy za poskytnuté prostory v den závodu. Poděkování všem, kteří akci podpořili formou kovového odpadu. Poděkování desítce dobrovolníků, kteří nám pomohli v den závodu. Poděkování všem, kteří vytvořili skvělou diváckou kulisu. Za organizační výbor: Ing. Jiří Třináctý, Ing.Zdeněk Blata, Pavel Pátek, Martina Knotková, Mgr.Alena Korvasová Josef Korvas HŘIŠTĚ NA DOLINĚ O asfaltovém hřišti na Dolině bylo již psáno dost, takže krátce. Byl provedený nový asfaltový povrch, kde u obrubníků zůstal 1cm schodek pro případné položení tartanové vrstvy v budoucnosti. Toto však z důvodu finanční náročnosti (cca 600 tisíc Kč) uskutečněno v současnosti nebude. Hřiště čeká výstavba nového oplocení sítí z umělých vláken, aby se dalo využívat i k míčovým hrám, jako tomu bývalo dříve snad nebudou děti sedět jenom u počítačů - je to na nás, rodičové! Před MŠ na Dolině byly průlezky, které jsou nyní v říjnu odstraněny. Proč? Ne, nebude zde hypermarket, nejsme ve Veselí. Zůstane tady plocha pro sportování. Přes Místní akční skupinu Strážnicko se nám podařilo získat dotaci na částečné pokrytí nákladů na vybudování nového dětského hřiště. Původní plány jsme pozměnili o vybudování pryžové dopadové plochy, která je sice dražší než kačírek, ale zato neobnáší takové následné problémy s údržbou. A jak bude hřiště vypadat? To je zatím překvapení, nicméně už bude splňovat bezpečnostní normy a věříme, že bude pro děti atraktivním. Je hojně navštěvované dětmi po cestě ze školy i školky, tak o využití strach nemáme. A aby to Lideřovjané neměli tak daleko, plánujeme na rozcestí u sv. Floriána i něco pro jejich děti. U těchto dětských hřišť by mělo na jaře dojít také k realizaci další dotační záležitosti, Revitalizace zeleně pro dětská hřiště - smlouva o dílo je podepsaná s vítězem výběrového řízení, firmou Kavyl spol. s r.o. a jedná se o dosadbu keřů, živých plotů a také nějakého stromku. SUŠÁRNA OVOCE VE VNOROVECH Máte rádi sušené ovoce? Přivezte si ovoce švestky, jablka, hrušky nebo zeleninu mrkev, petržel, celer, cibuli a nechte si je usušit.

12 K využití je elektrická sušárna ovoce ve dvoře Muzea osobností a tradic (vedle ZŠ) s maximální kapacitou 60 kg syrového ovoce. Minimální množství k sušení je 10 kg. Cena za usušení 1 kg nakrájeného čerstvého ovoce je 11,- Kč. Na bližší informace - termíny sušení, způsob nakrájení ovoce aj. se můžete obrátit na: Občanské sdružení Ekoton, Lidéřovice 149, Vnorovy, tel.: , INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM NA PURKYŇOVĚ GYMNÁZIU, STRÁŽNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Informace pro uchazeče (termíny a vzorové testy) budou k dispozici na Purkyňově gymnáziu, Strážnice v DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a Ve šk. roce 2013/2014 otevře Purkyňovo gymnázium, Strážnice dva obory studia: K/81 (osmileté studium) 30 žáků K/41 (čtyřleté studium) 30 žáků Přijímací řízení proběhne ve dvou termínech 22., formou písemného testu z matematiky a českého jazyka. Uchazeči budou mít možnost přihlásit se em na přípravu k přijímacím zkouškám v termínech 3., 11., Kritéria pro hodnocení uchazečů a ostatní důležité informace budou ředitelkou gymnázia upřesněny a zveřejněny na webových stránkách gymnázia (podle pokynů ve vyhlášce č. 671/2004 Sb, v platném znění, nejpozději k ). PhDr. Jaroslava Večeřová, ředitelka Purkyňova gymnázia, Strážnice Vydává OÚ Vnorovy, Hlavní 750, Vnorovy pod reg. číslem MK ČR E 12379

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.6.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.6.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.6.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.6.2007 se konalo 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 11.11.2013 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 11.11.2013 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 11.11.2013 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 11.11.2013 se konalo 14. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY

INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY č.č.3/2013 3/2013 SLOVO STAROSTY Když jsme letos na jaře zahajovali nový způsob odvozu domovního odpadu s odděleným svozem biologického odpadu, bylo od mnohých doprovázeno

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č. 01/Z18/14 bylo schváleno.

Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č. 01/Z18/14 bylo schváleno. Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 31.7.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 31.7.2014 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Atletický klub Mikulčice pořádá

Atletický klub Mikulčice pořádá Atletický klub Mikulčice pořádá 39. ročník silničního běhu V E L K Á M O R A V A Mikulčice - sobota 13. dubna 2013 mládež od 9.00 hodin, dospělí v 11.15 hodin -------------------------------------------------------

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Vítání Občánků. 100. výročí školy

Vítání Občánků. 100. výročí školy Vítání Občánků 100. výročí školy Drazí občané, 20. 6. 2014 v 16.00 hodin na OÚ jsme přivítali další 4 malé občánky, ze 3 rodin, do naší Obce. Často se to nestává, ale měli jsme tu čest přivítat na našem

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 9. 9. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK ODDÍL ATLETIKY STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK pořádají mezinárodní silniční běžecký závod H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK V loňském roce bylo na startu rekordních 2650

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Zvláštní ustanovení. Násedlovice 22. 8. 2015. Mistrovství České Republiky Československý autoslalom. www.csautoslalom.cz

Zvláštní ustanovení. Násedlovice 22. 8. 2015. Mistrovství České Republiky Československý autoslalom. www.csautoslalom.cz Zvláštní ustanovení Násedlovice 22. 8. 2015 Mistrovství České Republiky Československý autoslalom www.csautoslalom.cz I. PROGRAM A) Časový harmonogram Uzávěrka písemných přihlášek: 20. 8. 2015 Sobota -

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové www.karaterec.com Ing. Jiří Boček / Prezident Českého svazu karate Vážené dámy a pánové, je pro mne velkou ctí pozvat vás na 13. ročník největší soutěže karate v

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2014

Akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2014 Akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2014 Akce se koná pod záštitou náměstka primátora města Ostravy a dotační podporou MŠMT ČR a ČAATS. Všeobecná ustanovení Pořadatel: Studentský klub požárního

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Poplatek ze psů činí 120,- Kč za jednoho psa 180,- Kč za druhého a každého dalšího Upozorňujeme občany, že poplatek ze psů je splatný do 31.3.2007. Tento poplatek můžete zaplatit

Více

STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ (postřehy žáků mediální výchovy) p. uč.. Křesťanová Disciplíny: kliky, lehsedy, trojskok, hod, švihadlo Čestný host: Eliška Krupnová bronzová mistryně

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ 55.výročí Mateřské školy Letců Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ Mateřská škola Letců vznikla roku 1960 ve Kbelích. Roku 1968 byla obec vyjmuta ze Středočeského kraje a byla připojena k Velké Praze

Více

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

A: Všeobecná ustanovení:

A: Všeobecná ustanovení: Krajské kolo Sportovní ligy základních škol Pohár Rozhlasu s Českou spořitelnou - kategorie III. + IV. ŠUMPERK 19. 5. 2015 A: Všeobecná ustanovení: Pořadatelé: OR AŠSK ČR Šumperk, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk,

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing.

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 23.6.2011 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou.

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou. Obec Drunče Zastupitelstvo obce Drunče ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY INFORMAČNÍ

INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY INFORMAČNÍ INFORMAČNÍ INFORMAČNÍ LIST LIST OBCE OBCE VNOROVY VNOROVY CO NOVÉHO V OBCI? S příchodem jarního počasí byly zahájeny stavební práce na úpravě areálu za hospodou AJAX v rámci příprav oslavy 600 let od první

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, David Vošmik,

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK Bazén Sokolov 23.5. 2015 Pořadatel: Uspořádáním pověřen: Místo konání:

Více

Český svaz orientačních sportů SK Žabovřesky Brno oddíl orientačního běhu. Brno Kohoutovice, 22. května 2010 Babice u Rosic, 23.

Český svaz orientačních sportů SK Žabovřesky Brno oddíl orientačního běhu. Brno Kohoutovice, 22. května 2010 Babice u Rosic, 23. Český svaz orientačních sportů SK Žabovřesky Brno oddíl orientačního běhu R O Z P I S hummel sprint cup 3. závodu žebříčku A 6. závodu Jihomoravské ligy závodu systému Ranking HSH s koeficientem 1,06 závodu

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

areál Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě Porubě, ul. Martinovská 1622/36

areál Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě Porubě, ul. Martinovská 1622/36 Všeobecná ustanovení Pořadatel: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech Moravy a Slezska Místo konání: areál Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského

Více

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne 01.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

VÝPIS USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VNOROVY ( ze dne 31. 7. 2014 )

VÝPIS USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VNOROVY ( ze dne 31. 7. 2014 ) VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ První letošní vítání občánků proběhlo až v červnu, a to ve čtvrtek dvanáctého. Dostavilo se všech 5 pozvaných dětí se svými rodiči. Populační krize se projevila už i ve Vnorovech. VÝPIS

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior,

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, I. PROGRAM A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení

Více

Zápis č. 42 - jednání Dopravní komise Rady městské části Praha 21, konané dne 10.září 2014

Zápis č. 42 - jednání Dopravní komise Rady městské části Praha 21, konané dne 10.září 2014 Zápis č. 42 - jednání Dopravní komise Rady městské části Praha 21, konané dne 10.září 2014 Zahájení jednání: v 16.00 hod. Ukončení jednání: cca v 18.00 hod. Přítomni: Paní, pan Ing.M.Hájek, I.Birke, J.Slezák,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 9. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2015, plavecké show pro děti z dětských

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior,

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, I. PROGRAM A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení

Více

Z Á P I S č. 8/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015

Z Á P I S č. 8/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015 Z Á P I S č. 8/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Závod horských kol na Velký Javorník 19. ročník

Závod horských kol na Velký Javorník 19. ročník Závod horských kol na Velký Javorník 19. ročník Pořadatel: Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 603 352 025, 556 835 685. Datum závodu:

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2014

Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2014 Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2014 předloženého na základě výběrového řízení na předložení nejvhodnějších žádostí pro přidělení grantu v rámci veřejného otevřeného grantového

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

H O R N I C K Á D E S Í T K A 28. ROČNÍK

H O R N I C K Á D E S Í T K A 28. ROČNÍK TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK ODDÍL ATLETIKY STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK H O R N I C K Á D E S Í T K A 28. ROČNÍK V loňském roce bylo na startu rekordních 2220 běžců FRÝDEK-MÍSTEK 2.11.2013 MLÁDEŽ 11.30 HODIN

Více

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD.

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením par.

Více

Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník

Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník Pořadatel: Datum závodu: 12. září 2015. Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 602 775

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012. Odbor správy majetku. Bc. Ludmila Bortlová - tajemnice komise

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012. Odbor správy majetku. Bc. Ludmila Bortlová - tajemnice komise MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Bc. Ludmila Bortlová tajemnice

Více