Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS"

Transkript

1 Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská Starostka (Město) 15:00-21:02 Plná 2 Petr Hable Místostarosta (Město) 15:00-21:02 Plná 3 Mgr. Václav Böhm radní (Rada města) 15:00-21:02 Neúčast omluvena 4 Petr Valášek radní (Rada města) 15:00-21:02 Plná 5 Václav Ježek radní (Rada města) 15:00-21:02 Neúčast omluvena 6 Ing. Martin Prouza radní (Rada města) 15:00-21:02 Plná 7 Ing. Petr Neumann radní (Rada města) 15:00-21:02 Plná 8 Bc. Petr Tyč tajemník Městského úřadu (Městský úřad) 15:00-21:02 Plná 9 Miluše Šulcová vedoucí odboru (Odbor majetkoprávní) 15:00-15:44 Částečná 11 Ing. Magda Zákravská vedoucí odboru (Odbor rozvoje města) 17:00-18:45 Částečná Hosté: 1 Ing. Renata Weberová Správa bytů 15:4-16:56 ; Částečná 2 Ing. Jiří Kunte Finance 15:0-21:02 ; Plná 3 Pavlína Radová OV Vrchoviny 19:3-20:48 ; Částečná 4 Mgr. Hana Rydlová OV Vrchoviny 19:3-20:48 ; Částečná 5 Ludmila Horáková OV Vrchoviny 19:3-20:48 ; Částečná Záznam a ověření zápisu RM 121 : Ověřovatel zápisu Ing. Petr Neumann Petr Valášek Zapisovatelka Simona Hoffmannová STIS Stránka 1 z srpna 2007

2 ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: kancelář starosty od 15:00:00 Město Nové Město nad Metují Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská Starostka (Město) 15:00-21:02 Plná 2 Petr Hable Místostarosta (Město) 15:00-21:02 Plná 3 Mgr. Václav Böhm radní (Rada města) 15:00-21:02 Neúčast omluvena 4 Petr Valášek radní (Rada města) 15:00-21:02 Plná 5 Václav Ježek radní (Rada města) 15:00-21:02 Neúčast omluvena 6 Ing. Martin Prouza radní (Rada města) 15:00-21:02 Plná 7 Ing. Petr Neumann radní (Rada města) 15:00-21:02 Plná 8 Bc. Petr Tyč tajemník Městského úřadu (Městský úřad) 15:00-21:02 Plná 9 Miluše Šulcová vedoucí odboru (Odbor majetkoprávní) 15:00-15:44 Částečná 11 Ing. Magda Zákravská vedoucí odboru (Odbor rozvoje města) 17:00-18:45 Částečná Hosté: 1 Ing. Renata Weberová Správa bytů 15:4-16:56 ; Částečná 2 Ing. Jiří Kunte Finance 15:0-21:02 ; Plná 3 Pavlína Radová OV Vrchoviny 19:3-20:48 ; Částečná 4 Mgr. Hana Rydlová OV Vrchoviny 19:3-20:48 ; Částečná 5 Ludmila Horáková OV Vrchoviny 19:3-20:48 ; Částečná Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 121 : Ověřovatel zápisu Ing. Petr Neumann Petr Valášek Zapisovatelka Simona Hoffmannová Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 120) : Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 120 ze dne : Mgr. Václav Böhm Václav Ježek neměli k zápisu připomínek a zápis byl schválen. STIS Stránka 2 z srpna 2007

3 Náměstí Republiky 6 RM 121 Čl. 1 Kontrola úkolů. Řazení: v rámci Hodnocení vzestupně dle pořadového Čísla úkolu Závěr kontroly plnění úkolů : Splněno, usnesení vyřadit : RM /07 Provede: ORM = Odbor rozvoje města Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM ukládá ORM zpracovat ve spolupráci s TS zadání pro odbornou firmu, která by provedla posouzení současného stavu v lokalitě pozemku 24/1 a pozemků dalších v KÚ Krčín s cílem stanovit návrh postupu, který by vedl ke stabilizaci těchto pozemků, kde by mohly hrozit sesuvy půdy ohrožující i některé RD. Plnění: Návrh zadání předložen RM 121. RM /07 Provede: OMP = Odbor majetkoprávní Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM schvaluje konečnou verzi návrhu smlouvy o nájmu pozemku parc. č v k.ú. Nové Město nad Metují dle přílohy ozn. OMP/603/1. V případě, že nebude smlouva o nájmu pozemku uzavřena do , RM od záměru uzavřít smlouvu o nájmu pozemku parc. č (dříve stp. č. 323) v k.ú. Nové Město nad Metují s Pretis Plnění: s.r.o.odstupuje. Smlouva uzavřena. RM /07 Provede: PNT = První Novoměstská Teplárenská Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM ukládá PNT s.r.o. provést v rámci tzv."pilotní výměny oken" požadovanou výměnu v bytě žadatelky paní Ing.Taťány Blažkové s tím, že instalovaná okna nebudou předurčovat případného dodavatele výměny všech oken v Plnění: tomto objektu. Splněno. Instalaci oken provede firma Proplast K s.r.o. v 36. týdnu 2007, cena ,- Kč bez DPH za jeden kus. RM /07 Provede: OSKS = Odbor školství, kultury a sportu Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM ukládá OŠKS zajistit na Novoměstská setkání 2007 dobové kostýmy pro hosty z Hildenu. Plnění: Splněno, hosté si své kostýmy přivezou. RM /07 Provede: PNT = První Novoměstská Teplárenská Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM bere na vědomí a souhlasí se základním návrhem smlouvy o nájmu nebytových prostor a s obsahem záměru vyvěšení pronájmu Domu zdraví, č.p. 415, ulice 28. Října v předloženém znění v příloze č. RM 120-3/5. Zároveň RM ukládá PNT s.r.o. zveřejnit záměr pronajmout na dobu 26-ti dnů nebytové prostory rehabilitace, bazénu, sauny + bufetu+solária s přiměřenou inzercí tohoto záměru města a dále ukládá OMP zveřejnit záměr pronajmout nebytový prostor kotelny včetně zařízení předem určenému zájemci PNT s.r.o. Plnění: Splněno. Vyvěšeno RM /07 Provede: PNT = První Novoměstská Teplárenská Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM souhlasí s prodloužením nájemního vztahu - první dodatek pro pana Brandu Josefa v č.p. 352, ulice Nádražní na Plnění: dobu od 1.7. do Splněno. Dne vydán 1. dodatek nájemní smlouvy, pan Branda vyzván dopisem k podpisu a převzetí. RM /07 Provede: PNT = První Novoměstská Teplárenská Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM bere na vědomí a souhlasí s přiloženými výkazy zisku a ztráty za Bytovou správu k v předloženém Plnění: znění v příloze č. RM 120-3/9. Splněno. RM /07 Provede: PNT = První Novoměstská Teplárenská Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM souhlasí s umístěním sídla firmy HIPA s.r.o., kterou vlastní žadatelé manželé Houserovi, na jejich adresu v čp. Plnění: 482, v ulici Československé Armády. Splněno. RM odeslala dopis o rozhodnutí. RM /07 Provede: OSKS = Odbor školství, kultury a sportu Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM ukládá OSKS a MKN předložit do RM 121 nové odůvodnění pro zvýšení osobního příplatku pro ředitelku MKN s tím, že záležitosti uvedené ve zdůvodnění předloženém v příloze č.rm 120-5/1 by měly být podkladem a součástí hodnocení, na jehož základě by mohla být ředitelce navržena mimořádná odměna. Plnění: Splněno. Oba návrhy jsou předkládány RM 121. STIS Stránka 3 z srpna 2007

4 RM /07 Provede: OSU = Odbor správy úřadu Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM bere na vědomí informaci o rezignaci vedoucího organizační složky města nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klubu Mandl a jeho odchodu na jiné pracovní místo a v této souvislosti ukládá zajistit vyhlášení výběrového řízení na obsazení tohoto místa s vyvěšením na dobu do s přiměřenou inzercí v regionálním tisku ve znění přílohy RM 120-7/11. RM děkuje Bc. Ivanu Košteynovi, který byl již u vzniku Klubu MANDL, za kvalitní práci, kterou za dobu svého působení ve funkci vykonal a přeje mu hodně úspěchů v novém působišti. Plnění: Splněno. Výběrové řízení vyhlášeno. RM /07 Provede: OZP = Odbor životního prostředí Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM zásadním způsobem protestuje a vyjadřuje pobouření nad tím, že přes upozornění dané správcem městských lesů MS Slavoňov došlo k odstřelu laně a koloucha, které se nepodařilo vrátit do obůrky v Klopotově, jedním z členů uvedeného sdružení. RM žádá SL a OŽP o provedení šetření, zda nedošlo k porušení platných právních předpisů. Plnění: K porušení právních předpisů došlo. V současné chvíli probíhají předběžné úkony podle přestupkového zákona, na základě kterých bude zahájeno přestupkové řízení (po konzultaci s Mgr. Šímovou). RM /07 Provede: MP = Městská policie Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : ST Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM ukládá MP prověřit záležitost střelby, která probíhá vcelku pravidelně v neděli odpoledne někde v lokalitě Obory Plnění: Na Popluží. Střelbu provádí MS Nové Město nad Metují-Krčín. Střelba je provozována na schválené střelnici. Vše má na starosti pan Rohlena z Nádražní ulice, majitel realitní kanceláře. RM /07 Provede: OMP = Odbor majetkoprávní Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM ukládá OMP zaslat dopisy vlastníkům pozemků: Havlíčkova - naproti "Vatele", zahrada za Slévárnou - stejný vlastník jako naproti "Vatele", trojúhelník křižovatka Rašínova a 28. Října, louky u řeky - ulice Pod Vinicemi s Plnění: upozorněním na povinnost sečení zeleně a provádění údržby. Dopisy rozeslány. Splněno. STIS Stránka 4 z srpna 2007

5 Čl. 2 Majetkoprávní úkony 15:15 OMP 2.1 (Přesun z RM 120-2/1) Koupě pozemku do majetku města (Int.: OMP/Č.j /2007/OMP/Smrco) Manželé Petr a Pavlína Havelkovi nabízejí lesní pozemek k odkoupení do majetku města. Jedná se o pozemkovou parcelu č. 325/3 o výměře 1801 m2, druh pozemku lesní pozemek, k.ú. Blažkov u Slavoňova, obec Slavoňov. ODŮVODNĚNÍ: Odborné útvary souhlasí s koupí. Správa lesů uvádí - lesní pozemek, resp. lesní porost jsou v dobrém stavu, prodávající je ochoten přijmout cenu tržní, pozemek sousedí přes státní silnici s pozemky města a dále p. Zákravský, který je majitelem sousedního pozemku, uvažuje o jeho nabídnutí městu k odkoupení. VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí odboru - Odbor majetkoprávní K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM ukládá OMP zajistit na náklady města znalecký posudek znalce ing. Dohnanského na tržní cenu pozemku p. č. 325/3 o výměře 1801 m2, druh pozemku lesní v k.ú. Blažkov u Slavoňova, obec Slavoňov. RM 121 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: OMP, Termín: (Přesun z RM 120-2/18) Přeložka silnice I/14 - nabídka (Int.: OMP/Č.j. 4765/2007/OMP/Bach) na odkoupení nemovitosti Nemovitosti- RD čp. 397 na stavební parcele č. 703/1, stavební parcela č. 703/1 o výměře 220 m2 a pozemková parcela č o výměře 338 m2 v ulici generála Klapálka v k.ú. Nové Město nad Metují v podílovém vlastnictví manželů Geťkových. Od února r.2006 se jedná s manželi Geťkovými o odkoupení jejich nemovitosti, protože je v trase plánované přeložky I/14. ODŮVODNĚNÍ: V zájmu města je realizace přeložky silnice I/14. Je to řešení, které Geťkovi sami navrhli. PROJEDNÁNÍ: Vedoucí OMP informuje radní, že Geťkovi nabízí nemovitost k odkoupení za 2 mil. Kč. Pan Valášek navrhuje, aby byl intenzivně vyhledáván byt z majetku města, který by Geťkovým vyhovoval a který bychom s nimi směnili + doplatek. Za účasti paní Ing. Weberové - ředitelka PNT s.r.o. - správce BF, se vrací RM v jednání k tomuto bodu. Proběhla diskuse o možných bytech. VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí odboru - Odbor majetkoprávní K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM ukládá PNT s.r.o. vytipovat z městského bytového fondu byt vhodný ke směně s manželi Geťkovými za jejich nemovitost s případným doplatkem ze strany města. RM 121 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: OMP, Termín: (Přesun z RM 120-2/19) Smlouva o budoucí smlouvě o (Int.: OMP/Č.j /2007/OMP/Bach) zřízení věcného břemene Nemovitosti - p.p.č.597/1, 597/3, 617/1, 617/2, 619/9, 619/16 vše v k.ú. Nové Město nad Metují v majetku města. Techem spol s.r.o z Prahy jako budoucí vlastník stavby CTZ Březinka předložil návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na výše uvedené nemovitosti. Jedná se o firmu, která by chtěla vybudovat teplovod pro bytové domy na Březinkách. Město je ale vlastníkem obchodní společnosti PNT s.r.o., která rovněž dodává teplo a navíc má fakticky přípojný bod k vybudování teplovodu blíž než žádající firma. Proto se nabízí "konkurenční řešení", které by mohlo být firmě FATO, která bytové domy staví, nabídnuto. Náklady na vybudování teplovodu by musela krýt PNT s.r.o., nebo město. Nyní probíhají výpočty, zda by bylo toto řešení možné a efektivní. Z těchto důvodů bylo doporučeno definitivní rozhodnutí o věcných břemenech odložit na RM 121, kam budou dodány příslušné informace. ODŮVODNĚNÍ: Věcné břemeno má souvislost s výstavbou bytových domů v Březinkách. ORM souhlasí za podmínky, že sítě budou umístěny dle návrhu v příloze. Stanovisko PNT k možnosti napojení nového odběratele na rozvody a zdroj tepla kotelny Malecí I: PNT je schopna provoz i investici ve výši 1 mil. Kč zajistit. Problémem je smlouva uzavřená mezi společnostmi Techem Praha a FATO, o čemž bude jednáno v týdnu od se zástupci firmy Techem. PROJEDNÁNÍ: Radní vyslechli informace o stavu jednání a o problémech s realizačními lhůtami, ale protože má město zájem, aby dodavatelem tepla na Březinkách bylo PNT s.r.o. a doposud neproběhla definitivní jednání se zástupci firmy FATO a Techem, nelze souhlas ke zřízení nějakých věcných břemen v této chvíli vydat. Bod bude znovu projednáván na příštím zasedání RM a bude zařazen do bloku Správy bytů, kde jsou projednávány záležitosti v gesci PNT s.r.o. VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí odboru - Odbor majetkoprávní STIS Stránka 5 z srpna 2007

6 2.4 Pronájem části pozemku města k podnikání (Int.: OMP/Č.j /2007/OMP/Kr) Žadatel p. Vítězslav Jarkovský, bytem Nové Město nad Metují, požádal o pronájem části pozemku parc. č. 2176/11 v k.ú. Nové Město nad Metují o výměře 200 m za účelem umístění maringotek a buněk, skladování lešení a jako manipulační plochu. Doba nájmu je požadována na 1 rok. ODŮVODNĚNÍ: Jak žadatel doplnil, pronájem požaduje z důvodu likvidace majetku firmy a maringotky a buňky zde budou umístěny před opravou a jejich dalším prodejem. Požadovaná plocha je součástí oploceného areálu, kde jsou ještě další 2 nájemci. Odborné útvary s pronájmem souhlasí. ORM poukazuje na nepořádek v této lokalitě a podmiňuje souhlas nutností úklidu nejbližšího okolí (nevzhlednost při pohledu z vlaku - sběrné suroviny a okolí). OMP sděluje, že zájmová plocha je součástí oploceného areálu vedle sběrných surovin, ale se sběrnou nesouvisí. Vzhled sběrny surovin a způsob ukládání materiálů nutno řešit s jejím nájemcem, pí Prušinovskou. OMP stávající nájemce areálu upozornil, aby v rámci možností udržovali pořádek, ale nemůže ovlivnit sortiment skladování - p. Jirousek zde skladuje stavební stroje a materiály, firma Paliva Havrda stavební materiály a pevná paliva. P. Jirousek byl dále upozorněn na povinnost užívat k podnikání pouze pronajatou plochu. OMP dále upozorňuje, že žadatel bude muset nejdříve provést vyklizení požadované části pozemku, neboť na části této plochy jsou náletové keře a neudržovaná zeleň. Cena stanovena s přihlédnutím k ceně sousedních nájemců. VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí odboru - Odbor majetkoprávní K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM ukládá OMP zveřejnit záměr města pronajmout k podnikání na dobu jednoho roku část pozemku parc. č. 2176/11 v k.ú. Nové Město nad Metují o výměře 200 m2 za účelem umístění maringotek a buněk, ke skladování lešení a jako manipulační plochu za cenu 60,- Kč za 1 m2 a rok s podmínkou, že nájemce provede úklid předmětné plochy. RM 121 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: OMP, Termín: STIS Stránka 6 z srpna 2007

7 Čl. 3 Správa bytů 16:00 PNT 3.1 (Přesun z RM 118-5/2) LENOXA a.s. - návrhy řešení tepelného hospodářství města Pan Jan Podolský, zástupce firmy LENOXA a.s., byl na svou žádost přizván na zasedání RM 118, kde předložil návrhy řešení tepelného hospodářství města prostřednictvím jejich firmy. Dále bylo zkoumáno, zda je vhodné po tak krátké době existence PNT s.r.o. jako městské společnosti, prověřovat možnosti provozování kotelen či zajištění investic do nich jiným subjektem zasedala nově ustavená DR PNT s.r.o., která se shodla, že existují investice, které bude nutno v systému tepelného hospodářství spravovaného PNT s.r.o. v dohledné době provést a na tyto investice je třeba hledat finanční zdroje i mimo rozpočet města. K ROZHODNUTÍ: Rozhodnout, zda pokračovat v prověřování možností provozování kotelen či zajištění investic do nich jiným subjektem. PROJEDNÁNÍ: Po delší diskusi panovala shoda, že minimálně pro oblast investic je třeba hledat zdroje a informace od zainteresovaných firem. Z těchto důvodů je zadán ředitelce PNT s.r.o. úkol ve smyslu návrhu DR a podpořený RM jako institucí zastupující zřizovatele zároveň fakticky plnící úlohu valné hromady. Pokud bude třeba, bude tento bod projednaný v rámci jednání RM zahrnut, nebo zmíněn v zápise z nejbližší řádné valné hromady PNT s.r.o. VYSVĚTLENÍ: Ing. Renata Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM ukládá PNT s.r.o. zajistit výzvu případných zájemců o nájem - provozování městských kotelen včetně zajištění nezbytných investic, nebo zájemce o zajištění dodávky investic formou finančního leasingu. RM 121 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: PNT, Termín: Bývalá budova pošty č.p. 30 Výlohy u budovy bývalé pošty č.p. 30, Nové Město nad Metují budou využívány při různých akcích města k propagaci aj. (např.: MS v travním lyžování,. ) ODŮVODNĚNÍ: ORM, PNT a OŠKS souhlasí s využitím výloh u č.p. 30 bez připomínek. PROJEDNÁNÍ: TAJ upozornil ředitelku PNT s.r.o., aby před provedením úprav jednali s ORM (Arch) a s OSKS o tom, jak by mělo být zakrytí zadní části průhledů upraveno, aby mohl prostor sloužit k různým druhům důstojné prezentace. VYSVĚTLENÍ: Mgr. Bronislava Malijovská, Starostka - Město K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM ukládá PNT s.r.o. zajistit úklid v prostorách bývalé pošty - č.p. 30, Nové Město nad Metují a také zakrytí zadní části výlohy tak, aby bylo zamezeno průhledu do rekonstruovaných částí. Vzniklý prostor bude využit k propagaci městských akcí a prezentaci různých studií a záměrů týkajících se rozvoje města. RM 121 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: PNT, Termín: STIS Stránka 7 z srpna 2007

8 3.3 Oprava příjezdové a parkovací plochy - objekt Lípa (Int.: PNT/PNT/73) Oprava příjezdové a parkovací plochy U Lípy č.p Spoluvlastník objektu MVDr. Počta žádá město, aby zajistilo opravu. K ROZHODNUTÍ: Opravit příjezdovou cestu a parkovací plochu za č.p. 926, ulice U Lípy za předpokládaných nákladů cca tisíc. : A) Příjezdová a parkovací komunikace bude opravena na náklady města Nového Města nad Metují, B) Příjezdová a parkovací plocha bude opravena s finanční spoluúčastí firmy CETUS CZ ( navrhovaný podíl 2/3 CETUS CZ, 1/3 město - parkovací a příjezdová komunikace slouží pouze pro účely firmy CETUS CZ, C) Oprava parkovací plochy a příjezdové komunikace nebude provedena - povrch komunikace není v tak havarijním stavu, aby zde nemohlo být prováděno zásobování pomocí dodávkových a malých nákladních aut. ( foto viz. příloha mail ) ODŮVODNĚNÍ: PNT s.r.o. navrhuje řešit problém dle bodu C), parkovací plochu a příjezdovou komunikaci nadále sledovat a při případném zhoršení stavu zařadit opravu do plánu oprav a údržby dalších let, nebo přednostně řešit jako havárii. Vyjádření ORM: " Byla provedena společná prohlídky místa s TS. ORM i TS souhlasí se žadatelem, že předmětná plocha byla v minulosti provedena nekvalitně, ale nesouhlasí s jeho názorem, že plocha je v havarijním stavu a že je komplikovaný příjezd k rampě. Tato plocha slouží pouze žadateli a jeho činnosti, tedy není poškozovaná veřejným provozem." Doplnění od TS: "Provoz dodávkových a osobních vozidel za dobu existence provozovny firmy CETUS CZ s.r.o. povrch narušil tak, že dílčí oprava nejhorších míst není možná. Jedinou možností je celková oprava dvora, tzn. nový asfaltový koberec nebo zadláždění zámkovou dlažbou, náklady odhadují TS na ,- Kč." PROJEDNÁNÍ: Proběhla diskuse o tom, jak byla plocha vytvořena, zda se jedná o havarijní stav, zda jde o plochu veřejnou nebo fakticky o prostor, který je využíván, ale taky poškozován pouze provozem vozidel souvisejících s činností firmy žadatele apod. Proběhla diskuse i o otázkách prodeje celého objektu včetně uvedených ploch. Byl vysvětlen související problém existence sportovního klubu stolního tenisu. Nakonec se radní shodli, že nelze v této chvíli souhlasit s tím, že se jedná o stav havarijní, který zamezuje najíždění vozidel a dále, že fakticky jde o prostor, který není poškozován veřejným provozem, ale delší dobu pouze provozem vozidel, které zde najíždí v souvislosti s činností firmy žadatele. Z těchto důvodů se dále radní shodli na tom, že by předmětná příjezdová a parkovací plocha měla být nabídnuta p. MVDr. Počtovi k odkoupení. VYSVĚTLENÍ: Ing. Renata Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM na základě vyjádření odborných útvarů nesouhlasí s provedením opravy příjezdové a parkovací plochy u objektu č.p.926 v ulici U Lípy, požadované spoluvlastníkem objektu MVDr. Počtou, protože tato plocha slouží pouze žadateli a jeho činnosti, tedy nebyla a není poškozovaná veřejným provozem. RM ukládá PNT s.r.o. projednat s MVDr. Počtou možnost odkoupení této plochy od města. RM 121 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: PNT, Termín: Pronájem nebytových prostor (Int.: PNT/PNT/76) Pronájem nebytových prostor v č.p. 6, ulice náměstí Republiky, o celkové výměře 153,4 m2. K ROZHODNUTÍ: Pronajmout nebytové prostory v č.p. 6 náměstí Republiky( bývalé FINESCO ) zájemci Hladíkové Jaroslavě a Pietrasovi Stanislavu za nabídkovou cenu 950,- Kč/m2/rok pro účely provozování INTERNET AVON CLUB ( Avon - poradenství, copy centrum, klub důchodců, internet,...) dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru pronájmu. ODŮVODNĚNÍ: Uvedený zájemce nabídl nejvyšší cenu za m2/rok, má zájem o celý nebytový prostor, má široký rozsah nabízených služeb. PROJEDNÁNÍ: Radní byli informováni o tom, jak kromě uvedené částky za podlahové plochy budou měřeny a účtovány dodávky energií. S těmito skutečnostmi bude žadatel podrobně informován a vše bude zakotveno v rámci smluvního vztahu. VYSVĚTLENÍ: Ing. Renata Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM schvaluje pronájem nebytových prostor v č.p. 6 zájemcům Jaroslavě Hladíkové a Stanislavu Pietrasovi za nabídkovou cenu 950,- Kč/m2/rok pro účely provozování INTERNET AVON CLUB ( Avon - poradenství, copy centrum, klub důchodců, internet,...) dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru pronájmu, a to od Podmínky vyúčtování služeb spojených s nájmem budou sjednány v nájemní smlouvě. RM 121 Schvaluje. Odpovídá: MST, Provede: PNT, Termín: Smlouva o nájmu bytu (Int.: PNT/PNT/69) Smlouva o nájmu bytu pro paní Jaroslavu Arnoldovou, č.p. 484, ulice Dukelská. K ROZHODNUTÍ: Souhlasit s uzavřením nové smlouvy o nájmu bytu od do Navrhovaná doba nájmu je na žádost nájemkyně. ODŮVODNĚNÍ: Na základě usnesení RM /05 uzavírá PNT s.r.o. novou smlouvu o nájmu bytu. VYSVĚTLENÍ: Ing. Renata Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s uzavřením nové smlouvy o nájmu bytu pro paní Arnoldovou Jaroslavu v č.p. 484, ulice Dukelská a to na dobu od do Tato doba trvání nájmu je na žádost nájemkyně. RM 121 Souhlasí. Odpovídá: MST, Provede: PNT, Termín: STIS Stránka 8 z srpna 2007

9 3.6 Výpověď z nájemního poměru (Int.: PNT/PNT/70) Výpověď z nájemního poměru v č.p. 391, ulice TGM nájemci p. Jaroslavem Chmelařem, Jaroslavem Chmelařem ml. a Leošem Chmelařem. K ROZHODNUTÍ: Souhlasit s výpovědí z nebytových prostor v č.p. 391 ulice TGM s tříměsíční výpovědní lhůtou. PROJEDNÁNÍ: Ing. Weberová informuje, že pan Chmelař nabídl, pokud bude potřeba, zkrátit o měsíc ukončení nájmu, to bude záležet i na dohodě s dalším nájemcem prostoru (odkoupení regálů) a na tom, jak rychle se jim podaří vyprodat zboží. Ing. Weberová dále upozornila, že je třeba zajistit od firmy Targua A.T., s.r.o. oficiální písemnou žádost, dnes je pouze v podobě u. Zájem byl ověřen v průběhu RM, pokud nedojde ke změnám, tak dojde k vyvěšení dle usnesení, které RM k tomuto bodu přijala. MST upozornil, že může dojít k tomu, že se objeví námitka či nabídka od jiného možného nájemce, který by byl ochoten akceptovat takto vysokou cenu, proto by preferoval vyvěšení bez uvedení předem určeného zájemce. TAJ informoval, že i když bude vyvěšeno předem určenému zájemci, může se takováto protinabídka či námitka objevit a pak by byla celá záležitost RM předložena k posouzení a rozhodnutí. Radní se většinově shodli, že při výši nabízené částky za m2 je tato situace nepravděpodobná, a proto schválili vyvěšení záměru předem určenému zájemci. VYSVĚTLENÍ: Ing. Renata Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s výpovědí z nebytových prostor v č.p. 391, ulice TGM, a to s tříměsíční výpovědní lhůtou, která končí a zároveň ukládá PNT s.r.o. vyvěsit záměr pronajmout tyto nebytové prostory žadateli - firmě Targua A.T., s.r.o., Peluškova 1444, Praha 9, IČO , za nabídkovou cenu 2.050,-Kč/m2/rok. RM 121 Souhlasí. Odpovídá: MST, Provede: PNT, Termín: Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : Žádost PNT s.r.o. (Int.: PNT/PNT/74) Žádost schválení opětovného vyvěšení záměru pronajmout nebytové prostory v č.p. 14, ulice Komenského. Zájemců bylo několik, ale vzhledem ke stavu objektu a dále proto, že nelze dát záruky dlouhodobého pronájmu, nakonec nikdo nabídku nepředložil. K ROZHODNUTÍ: Znovu zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v č.p. 14, ulice Komenského. VYSVĚTLENÍ: Ing. Renata Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM ukládá PNT s.r.o. znovu zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v č.p. 14, ulice Komenského za standardních podmínek na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za minimální nabídkovou cenu 437,- Kč/m2/rok. RM 121 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: PNT, Termín: Žádost PNT s.r.o. (Int.: PNT/PNT/75) Žádost o schválení opětovného vyvěšení záměru pronajmout nebytové prostory v č.p. 391, ulice TGM (prostory po bývalé výrobně klíčů).. K ROZHODNUTÍ: Znovu zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v č.p. 391, ulice TGM ODŮVODNĚNÍ: Radní v krátké diskusi doporučili PNT s.r.o. jednat se současnými nájemci o tom, zda by si tento prostor (vzhledem k jeho návaznosti na již pronajaté prostory) společně nepronajali. VYSVĚTLENÍ: Ing. Renata Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM ukládá PNT s.r.o. znovu zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v č.p. 391, ulice TGM za standardních podmínek na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za minimální nabídkovou cenu 895,- Kč/m2/rok. Je doporučeno jednat se současnými nájemci o tom, zda by si tento prostor (vzhledem k jeho návaznosti na již pronajaté prostory) společně nepronajali. RM 121 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: PNT, Termín: STIS Stránka 9 z srpna 2007

10 Čl. 4 Rozvoj 17:15 ORM 4.1 Chodník Semerádovi (Int.: OSU/Č.j /2007/OSU/HofS) Pan a paní Semerádovi žádají RM o překládku chodníků před domem ul. Johnova č.p. 307 a ul. ČSA - viz příloha RM 121-4/1. K ROZHODNUTÍ: Projednat žádost. ODŮVODNĚNÍ: Vyjádření ORM: "Po společné prohlídce chodníku s TS ORM hodnotí stav chodníku jako schůdný bez výraznějších havarijních závad a doporučuje jeho stav zlepšit pouze místními úpravami v režii TS, které již nyní probíhají. Povrch komunikace v ul. Johnova je nyní TS také opravován." Vyjádření TS: "Řešením by byla oprava celé trasy a její zařazení do plánu investic pro rok 2008, jelikož zhoršená kvalita chodníků je i před ostatními domy. V současné době se provádí na úseku v ul. Johnova oprava výtluků." PROJEDNÁNÍ: TAJ informoval o prováděných úpravách v ulici Johnova, s nimiž souvisí i dílčí úpravy chodníku na rohu u Semerádových. Jinak se radní ztotožnili s posouzením a návrhy odborných útvarů. VYSVĚTLENÍ: Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM vzala na vědomí informaci ORM a TS o provedení nezbytných oprav na komunikaci v Johnově ulici poblíž nemovitosti žadatelů a s tím související úpravy obrubníku a části chodníku. V souvislosti se stavem chodníků v jiných lokalitách a dále na základě nedostatečných finančních zdrojů nepředpokládá RM provedení požadované rekonstrukce chodníku v ulici ČSA v rozsahu, který je uveden v žádosti. RM 121 Souhlasí. Odpovídá: TAJ, Provede: TS, Termín: KINO 70 - stavební úpravy "Technická místnost" "USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí se změnou využití schválených investičních prostředků na provedení dílčích stavebních úprav v KINĚ 70 s tím, že prostředky budou využity na zajištění nového ovládání zvuku a propojení zvukaře v sále s kabinou promítání. RM ukládá ORM zabezpečit ve spolupráci s Městským klubem a vedením kina urychlené provedení těchto úprav a souhlasí s přímým provedením výběru dodavatele. Podmínkou realizace je dodržení výše finančních prostředků schválených v rozpočtu města na provedení úprav v Kině 70." a "USNESENÍ č. RM /07 Věc: KINO 70 - stavební úpravy "Technická místnost" RM souhlasí s provedením akce "Technická místnost v Kině 70" v rozsahu vyplývajícím z projektové dokumentace a schvaluje související rozpočtovou úpravu ve výši ,-Kč, která bude pokryta přesunem z org rekonstrukce Husova náměstí." K ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí cenu stavebních prací. ODŮVODNĚNÍ: Zhotovitel předložil cenovou nabídku na stavební práce ve výši 393 tis. Kč, která zahrnuje také související opatření na oddělení místa stavebních prací od okolního prostoru. PROJEDNÁNÍ: Radní opakovaně kritizovali nepřesné odhady cen stavebních prací na různých akcích. Ing. Zákravská sděluje, že tam jsou jen menší práce, co se týče dodávky podlah, je na zvážení - budou dotčeny minimálně, zda je nutné je dělat. Ing. Prouza sděluje, že se jedná o zvukovou kabinu a je lepší to udělat hned komplet. VYSVĚTLENÍ: Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM bere na vědomí, že nabízená cena stavebních prací na provedení technické místnosti v kině je ve výši 393 tis. Kč vč. DPH a proto souhlasí s rozpočtovou úpravou ve výši 50 tis. Kč na úhradu těchto vyšších nákladů. Rozpočtová úprava bude provedena přesunem částky 50 tis. Kč z org Protipovodňová opatření. RM 121 Souhlasí. Odpovídá: TAJ, Provede: ORM, Termín: Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : Chodník Komenského ulice od čp. 25 po čp. 18 Vzhledem k tomu, že se fakticky jedná o havarijní stav navrhuje ST zahájit ještě letos realizaci jedné etapy rekonstrukce chodníku v ulici Komenského, a to od čp. 25 po čp. 18. K ROZHODNUTÍ: Doporučit ZM schválit realizaci a související rozpočtové úpravy. PROJEDNÁNÍ: Proběhla diskuse nad etapami a jejich rozsahem. Jedná se o vyprojektovanou akci v centru města a v minulosti již jednou odsunutou. VYSVĚTLENÍ: Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM doporučuje ZM schválit realizaci chodníku v ulici Komenského (od čp. 25 po čp. 18) ještě v roce 2007 s tím, že v souvislosti s tím doporučuje ZM schválit rozpočtovou úpravu na pokrytí finančních potřeb ve výši rozpočtových nákladů tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem ve výši tis. Kč z akce Rekonstrukce Husova náměstí ( 2212) a tis. Kč z investiční rezervy ( 6409) a navýšením o nepředpokládané příjmy v místní inženýrské sítě - prodej plynovodu ve výši 410 tis. Kč a městská policie - pokuty ve výši 290 tis. Kč. RM 121 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: TAJ, Provede: ORM, Termín: Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 1 STIS Stránka 10 z srpna 2007

11 4.4 Žádost REALSANT s. r. o. Žádost firmy o vydání souhlasu s dopravním připojením budoucí pozemní komunikace včetně parkovacích ploch na st. p. č. 446/4 v k. ú. Nové Město nad Metují dle situace. K ROZHODNUTÍ: Vyhovět žádosti? ODŮVODNĚNÍ: Žádaný souhlas je pro stavebníka důležitý, je třeba jej doložit, aby mohl být od ODSH povolen sjezd na místní komunikaci. Pokud tento nebude, není možné celou stavbu (obchodní centrum včetně komunikace a parkovacích ploch) územně umístit a stavebník nebude moci žádat o stavební povolen. ZM na svém posledním zasedání nepřijalo souhlas s tímto řešením, ale také nepřijalo žádné usnesení v této věci. Na závěr jednání ZM k této problematice podal TAJ informace, že ORM bude postupovat v mezích daných právních předpisů s tím, že žádné usnesení se stanoviskem ZM k předmětné stavbě nebylo přijato, a tak i důvody nesouhlasu s jejím navrhovaným umístěním nebyly uvedeny. Bude tedy záležet na rozhodnutí ORM, který případný postup proti umístění stavby bude konzultovat s vedením města a případně s RM. Na jednání ZM 40 bylo přijato toto usnesení: "ZM nesouhlasí s upraveným řešením areálu prodejny Tesco v ul. 28.října dle předložené situace ve znění přílohy ZM 40-4/5." PROJEDNÁNÍ: Proběhla dlouhá diskuse o tom, v jakém postavení nyní RM při tomto rozhodování je, která z možných variant výstavby je pro město přijatelnější. Někteří radní vyjádřili, že v tomto případě cítí velkou odpovědnost za své hlasování a vzhledem k tomu, že chybí dva radní a nemohou nalézt většinovou shodu, bylo rozhodnuto o přesunu tohoto bodu do dalšího jednání RM. Podle toho pak teprve dá ORM za město souhlas či nesouhlas s dopravním připojením. VYSVĚTLENÍ: Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města 4.5 DDM - žádost o dotaci - upřesnění Stavební úpravy DDM Stonožka a příprava podkladů pro podání žádosti o finanční podporu (projednáno a odsouhlaseno v RM 120). K ROZHODNUTÍ: Projednat, popř. doporučit ZM. ODŮVODNĚNÍ: V současné době probíhá příprava podkladů pro podání žádosti o finanční podporu na KHK (z fondů EHP/Norsko). Jednou z nezbytných příloh žádosti je závazek žadatele na spolufinancování v potřebné výši a co nejpřesnější finanční odhad nákladů. Projektant zpracoval na podkladě PD ke stavebnímu řízení podrobný položkový rozpočet a stavební náklady jsou nyní spočítány v aktuální cenové úrovni ve výši 22,9 mil. Kč (včetně 0,5 mil. Kč na nepředvídané práce při rekonstrukcích). Maximální finanční podpora může být až 85 % uznatelných nákladů, ne více než ,- Kč. Další přílohou žádosti je doklad o udržitelnosti projektu na dobu min. 10 let. Časový náhled na realizaci projektu - podání žádosti 09/2007, rozhodnutí poskytovatele 12/2007, podpis smlouvy 01-02/2008, realizace projektu 02/ /2009. PROJEDNÁNÍ: Vzhledem ke značnému nárůstu celkové realizační ceny a tím i k navýšení povinného závazku ze strany města, radní diskutovali mj. o tom, zda by nepřišla levněji výstavba nového objektu DDM. Po delší diskusi se radní rozhodli postoupit bod do ZM bez doporučujícího usnesení. VYSVĚTLENÍ: Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města 4.6 VŘ PD Kino 70 (Int.: ORM/Zak1/2007) Zajišťování podkladů žádosti o finanční podporu opravy vzduchotechniky a výměny křesel v kině.podrobnosti viz. protokol v příloze RM 121-4/6. K ROZHODNUTÍ: Rozhodnout o zadání zakázky na podkladě VŘ. ODŮVODNĚNÍ: Proběhlo VŘ na zpracovatele PD vzduchotechniky, komise pro posouzení a hodnocení nabídek předkládá RM doporučení. PROJEDNÁNÍ: Vedoucí ORM Ing. Zákravská informuje, že byly osloveny 3 firmy, nabídku podaly dvě z nich s podrobnými kompletními nabídkami. Komise z tohoto důvodu usoudila, že firmy budou vyhodnoceny v pořadí dle výše částek. VYSVĚTLENÍ: Ing. Magda Zákravská, tajemnice komise - Komise pro posouzení a hodnocení nabídek K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí se zadáním zakázky "Kino 70" (týká se zpracování PD) firmě ENERGIA PROJEKT s.r.o., Pardubická 270, Hradec Králové - za nabídkovou cenu ,- Kč vč. DPH a ukládá ORM uzavřít smlouvu v plném rozsahu zadání zakázky. V případě nezájmu uchazeče na prvním místě, RM souhlasí se zadáním uchazeči na druhém místě, a to firmě ATELIÉR 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., Jižní 870, Hradec Králové - za nabídkovou cenu ,- Kč vč. DPH. RM 121 Souhlasí. Odpovídá: TAJ, Provede: ORM, Termín: STIS Stránka 11 z srpna 2007

12 4.7 Investice do měst Společnost Petra Parléře, o.p.s. nabídla městu možnost zveřejnit na webových stránkách společnosti (www.cenapp.cz), v rubrice Investiční příležitosti, stručný popis nemovitého majetku města, pro něhož v současné době hledá město investora, za 2 700,- Kč bez DPH na 3 měsíce (1 platba = 1 objekt). Od října do prosince 2007 bude jednou měsíčně na tuto rubriku upozorňovat zvláštní upoutávka v Hospodářských novinách. Zveřejňované informace o dané investici jsou velmi stručné, pouze základní charakteristika, jedna fotografie a kontaktní údaje. Ze statistiky návštěvnosti stránek projektová manažerka zjistila, že tato návštěvnost je cca průměrně 15 lidí za den (od dubna ). Avšak sháníme investory pro koupaliště a kasárna - je to příležitost (náklady 6426,- Kč)? Broumov nabízí takto měšťanský pivovar a zatím bez výsledku. K ROZHODNUTÍ: Máme zájem využít nabídku? ODŮVODNĚNÍ: \ VYSVĚTLENÍ: Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s využitím nabídky Společnosti Petra Parléře zveřejnit na webových stránkách společnosti (www.cenapp.cz), v rubrice Investiční příležitosti, stručný popis nemovitého majetku města, pro něhož v současné době hledá město investora. Nabídka bude využita pro objekt bývalých kasáren a záměr města výstavby koupaliště, a to na zkušební dobu dvou měsíců 10-12/2007. RM 121 Souhlasí. Odpovídá: TAJ, Provede: ORM, Termín: Kanalizace - stoka C Kanalizace stoka C - propojení Vrchovin na stávající ČOV. Tuto záležitost zatím připravoval VAK Náchod, ale z důvodu výhodnějších podmínek finanční podpory proběhlo na jednání mezi Ing. Richtrem a ST k dohodě, že investorem bude město. Pro VAK Náchod zajišťuje podklady společnost VIS Hradec Králové a ten město požádal o uzavření "Smlouvy o podmínkách zřízení stavby a provozu vodárenského vedení a zařízení a o omezení užívání nemovitosti" se SÚS KHK p. o.. Tato smlouva je nutná pro stavební řízení. Ze smlouvy vyplývá finanční povinnost, ale ta je splatná nejdéle ke kolaudaci stavby, tedy nejsou prozatím potřeba žádné finanční prostředky. K ROZHODNUTÍ: Souhlasit s uzavřením smlouvy. VYSVĚTLENÍ: Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s uzavřením "Smlouvy o podmínkách zřízení stavby a provozu vodárenského vedení a zařízení a o omezení užívání nemovitosti" pro skupinový projekt Metuje - kanalizace Nové Město nad Metují se Správou a údržbou silnic Královéhradeckého kraje p. o. RM 121 Souhlasí. Odpovídá: TAJ, Provede: ORM, Termín: Podpora přípravy projektů na čerpání prostředků z ESF Krajský úřad Královehradeckého kraje nabídl městu podporu přípravy na čerpání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu určených pro Prioritní osu 3 Sociální integrace a rovné příležitosti. Tuto podporu má zájem využít Městská knihovna viz příloha. Požadavkem Krajského úřadu je vyjádření starostky města, v němž bude určen záměr města zpracovat dané téma pro čerpání z ESF a pověřit odpovědné pracovníky, ředitelku městské knihovny Zdeňku Pfeiferovou a projektovou manažerku Ing. Žanetu Smejkalovou, účastí na seminářích a dalších činnostech podpory čerpání K ROZHODNUTÍ: Odsouhlasit záměr knihovny na měkký projekt. ODŮVODNĚNÍ: Požadavek od organizátora podpory přípravy projektů. VYSVĚTLENÍ: Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s návrhem Městské knihovny jako příspěvkové organizace města realizovat projekt v oblasti Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života podporovaného z Evropského sociálního fondu a pověřuje ředitelku městské knihovny Zdeňku Pfeiferovou a projektovou manažerku Ing. Žanetu Smejkalovou účastí na seminářích a dalších činnostech podpory čerpání. RM 121 Souhlasí. Odpovídá: TAJ, Provede: ORM, Termín: Zastřešené mobilní pódium - oprava administrativní chyby v usnesení V usnesení o přidělení veřejné zakázky byl chybně uveden rozměr podia 6 x 45 m, správně se jedná o rozměr 6 x 4 m. K ROZHODNUTÍ: Odsouhlasit opravu usnesení. VYSVĚTLENÍ: Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s opravou administrativní chyby v usnesení č. RM /07, kde text "velikost pódia 6 x 45 m" je nahrazen textem "velikost pódia 6 x 4 m". RM 121 Souhlasí. Odpovídá: TAJ, Provede: ORM, Termín: STIS Stránka 12 z srpna 2007

13 4.11 Plnění úkolu RM /07 - stabilita svahu Na základě podnětu vlastníka nemovitostí v této lokalitě přijala RM 114 usnesení : "RM ukládá ORM zpracovat ve spolupráci s TS zadání pro odbornou firmu, která by provedla posouzení současného stavu v lokalitě pozemku 24/1 a pozemků dalších v KÚ Krčín s cílem stanovit návrh postupu, který by vedl ke stabilizaci těchto pozemků, kde by mohly hrozit sesuvy půdy ohrožující i některé RD." ORM připravil text zadání VŘ na odbornou firmu, která provede posouzení. K ROZHODNUTÍ: Odsouhlasit text zadání a rozhodnout o zadání VŘ, i když tato akce není finančně kryta. ODŮVODNĚNÍ: Náklady na provedení odborného posouzení vyplynou z VŘ. PROJEDNÁNÍ: Pan Valášek se táže, proč se svah posuzuje. TAJ informuje, že přišla žádost/stížnost od manželů Vanžurových. ORM dále sděluje, že bylo tak předloženo plnění úkolu. Není to finančně kryté, možná bude dobré nejdříve znát peníze, nemáme tolik peněz na projekt. Částka vzejde z VŘ. VYSVĚTLENÍ: Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s textem zadání na posouzení stability svahu v Krčíně a ukládá ORM podle něj provést VŘ na zhotovitele. Na základě výsledků VŘ bude pak jednáno o příslušné rozpočtové úpravě, neboť tato akce není zatím v rozpočtu města zahrnuta. RM 121 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: ORM, Termín: Žádost o schválení zadání regulačního plánu území mezi ul. Nádražní, BN a TGM Žádost o schválení upraveného zadání regulačního plánu území mezi ulicemi Nádražní, B.Němcové a T.G.Masaryka podle 64 odst. 5) stavebního zákona /viz. příloha/. Podnět k pořízení regulačního plánu uvedeného území podalo zastupitelstvo města Nové Město nad Metují usnesením č. ZM /07 dne K ROZHODNUTÍ: Doporučit schválení zadání zastupitelstvu města. VYSVĚTLENÍ: Ing. Josef Mathes, vedoucí odboru - Odbor výstavby a regionálního rozvoje K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM doporučuje ZM schválit zadání regulačního plánu území mezi ulicemi Nádražní, B.Němcové a T.G.Masaryka ve znění přílohy č. RM 121-4/11. RM 121 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: TAJ, Provede: OVRR, Termín: Čl. 5 Školství, kultura, sport 18:15 OSKS 5.1 Návrh odměny (Int.: OSKS/162/0ŠKS/07) Přiznání mimořádné odměny ředitelce DDM. K ROZHODNUTÍ: Na základě předloženého zdůvodnění přiznat mimořádnou odměnu ředitelce Domu dětí a mládeže Stonožka. ODŮVODNĚNÍ: Vyplývá ze školských předpisů, zákona o obcích a z postavení města jako zřizovatele Domu dětí a mládeže. VYSVĚTLENÍ: Ing. Dagmar Krsková, vedoucí odboru - Odbor školství, kultury a sportu K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Domu dětí a mládeže Stonožka, Malecí 588 v navrhované výši a ve smyslu zdůvodnění dle přílohy č. RM 121-5/1. RM pověřuje starostku města podpisem příslušných dokumentů. RM 121 Schvaluje. Odpovídá: MST, Provede: OSKS, Termín: Plnění usnesení č. RM /07 - zdůvodnění MO a (Int.: OSKS/163/OŠKS/07) úpravy složky platu Odměna a úprava osobního ohodnocení ředitelky městské knihovny. K ROZHODNUTÍ: Na základě rozhodnutí RM /07 byl OŠKS přidělen úkol stanovit postup řešení odměny a úpravy osobního ohodnocení ředitelky MěK včetně zhodnocení činnosti a plnění úkolů a tím i odpovídajícího zdůvodnění návrhu. ODŮVODNĚNÍ: Vyplývá ze zákona o obcích, zákoníku práce a z postavení města jako zřizovatele organizace. VYSVĚTLENÍ: Ing. Dagmar Krsková, vedoucí odboru - Odbor školství, kultury a sportu K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM schvaluje mimořádnou odměnu a úpravu osobního ohodnocení ředitelce městské knihovny v navrhované výši a ve smyslu zdůvodnění dle přílohy č. RM 121-5/2 a pověřuje starostku města podpisem příslušných dokumentů. RM 121 Schvaluje. Odpovídá: MST, Provede: OSU, Termín: STIS Stránka 13 z srpna 2007

14 Čl. 6 Finance 18:20 OF 6.1 Vyřazení majetku Vyřazení majetku z účetní evidence. K ROZHODNUTÍ: Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence. ODŮVODNĚNÍ: Jedná se o vyřazení opotřebeného, poškozeného a technicky zastaralého majetku. VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM schvaluje způsob likvidace a vyřazení majetku evidovaného na Správě MěÚ a v Technických službách ve smyslu přílohy RM 121-6/1. RM 121 Schvaluje. Odpovídá: TAJ, Provede: OF, Termín: Převod investičního příspěvku na provozní Žádost ŠJ Střed o změnu investičního příspěvku na provozní. K ROZHODNUTÍ: Souhlasit se změnou příspěvku. ODŮVODNĚNÍ: Schválený příspěvek pro příspěvkové organizace není ve schváleném rozpočtu specifikován jako investiční nebo provozní, ale je uváděn celkovou částkou. Z tohoto důvodu nejde o rozpočtovou úpravu, ale pouze o změnu v rámci položek schváleného rozpočtu a změnu účetní. VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM schvaluje změnu investičního příspěvku na provozní za účelem výměny smaltovaných hrnců za nerezové a výměnu pracovních stolů. RM 121 Schvaluje. Odpovídá: TAJ, Provede: OF, Termín: Žádost o finanční příspěvek (Int.: OSU/Č.j /2007/OSU/HofS) Pan Mirek Brát žádá RM o finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč na podporu projektu vydání tištěné publikace Evropou v kapce vody, obsahující reportáže a články zaměřené na ochranu životního prostředí, propagaci vodní fauny a flóry atd., část obsahu knihy bude i náchodský region. Příspěvek bude plně použit na tiskové a grafické práce a město Nové Město nad Metují zde bude uvedeno formou městského znaku, slovního poděkování apod. (popř. CD-ROM v každé knize). Jeden výtisk této publikace bude předán do fondu novoměstské knihovny. K ROZHODNUTÍ: Projednat a schválit žádost pana Mirka Bráta o finanční příspěvek. VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM schvaluje příspěvek ve výši 1.000,- Kč pro žadatele p. Mirka Bráta na zajištění vydání tištěné publikace. Částka bude uhrazena z rezervy na příspěvky a granty ( 6409). RM 121 Schvaluje. Odpovídá: TAJ, Provede: OF, Termín: STIS Stránka 14 z srpna 2007

15 Čl. 7 Různé 18: Návrh na vyznamenání dne Na jednání KKOM dne bylo projednán první návrh na udělení čestného uznání, které se v našem městě uděluje na slavnostním večeru při příležitosti vzniku republiky, tj. 28. října. Navrženým je pan PhDr. Miloslav Košťál za jeho celoživotní zásluhy o české archivnictví. K ROZHODNUTÍ: Doporučit ZM ke schválení udělení čestného uznání pro pana PhDr. Miloslava Košťála. VYSVĚTLENÍ: Petr Hable, Místostarosta - Město K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM doporučuje ZM schválit udělení čestného uznání p. PhDr. Miloslavu Košťálovi za jeho práci pro město a zejména za jeho celoživotní zásluhy o české archivnictví. Čestné uznání bude uděleno na slavnostním večeru, konaném při příležitosti vzniku samostatné Československé republiky, tj.dne Podrobné zdůvodnění viz. příloha č. RM 121-7/1. RM 121 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: Partnerský výbor - doplnění člena RM je navržena k doplnění do Partnerského výboru paní Marie Böhmeová. K ROZHODNUTÍ: Jmenování do Partnerského výboru. VYSVĚTLENÍ: Mgr. Bronislava Malijovská, Starostka - Město K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM schvaluje paní Marii Böhmeovou z Nového Města nad Metují jako nového člena Partnerského výboru a ukládá ST provést písemné jmenování. RM 121 Schvaluje. Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: Výzva Ministerstva vnitra Město Nové Město nad Metují obdrželo dne výzvu Ministerstva vnitra, odboru dozoru a kontroly veřejné správy, aby do 60-ti dnů od jejího doručení zjednalo nápravu obecně závazné přihlášky města Nové Město nad Metují č. 1/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku - viz příloha RM 121-7/3. ODŮVODNĚNÍ: Bod do ZM dne VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM se neztotožňuje s výzvou Ministerstva vnitra, která byla městu Nové Město nad Metují doručena dne a doporučuje ZM vyhlášku č. 1/2006 nerušit a vyčkat výroku Ústavního soudu. RM 121 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: Svatováclavské odpoledne - žádost o zábor (Int.: OSU/Č.j /2007/OSU/HofS) Pan Jan Štěpánek (předseda MO KDU ČSL) a pan Josef Špelda (starosta jednoty OREL) předkládají RM žádost o bezplatný zábor na Husově náměstí v prostoru před bývalou radnicí a kostelem - "malý trojúhelník", a to dne , kdy se uspořádá tradiční Svatováclavské odpoledne s 6. ročníkem běhu na fošnách - viz příloha RM 121-7/4. K ROZHODNUTÍ: Schválit žádost o bezplatný zábor na Husově náměstí dne od 12:30 hodin, z důvodu organizace tradiční akce - Svatováclavské odpoledne. PROJEDNÁNÍ: Ing. Neumann na vlastní žádost vyloučen z hlasování. VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství v rozsahu a čase požadovaném žadatelem - viz příloha č. RM 120-7/4. RM 121 Souhlasí. Odpovídá: TAJ, Provede: TS, Termín: Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : MS Slavoňov - omluva MS Slavoňov se jménem pana Vaňka - předsedy MS, omlouvá za skutečnost, že došlo vlivem omezené komunikace mezi členy mysliveckého spolku Slavoňov k odstřelu vysoké zvěře. Velice je to mrzí a jsou ochotni přispět při nákupu nových chovných jedinců pro obůrku v Klopotově, dále slibují, že se budou snažit přispět k zajištění kultur v lesích proti škodám, které zvěř okusem způsobuje. PROJEDNÁNÍ: RM vzala informaci na vědomí. VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad STIS Stránka 15 z srpna 2007

16 7.6 Bartoňova vyhlídka - odstranění porostu a prvence vzrůstu Na základě podnětu RM došlo v nedávné minulosti k odstranění náletových porostů, které bránily výhledu z Bartoňovy vyhlídky. Jako prevence po odstranění mělo dojít k preventivnímu postřiku, který by zabránil růstu náletů. K tomuto zásahu doposud nedošlo, radní připomíná zajištění této záležitosti. PROJEDNÁNÍ: TAJ přislíbil řešit s TS na PVO. VYSVĚTLENÍ: Petr Valášek, radní - Rada města 7.7 Vyhrazené parkování pro ZTP - úprava předpisu Člen RM vznesl dotaz, zda by nemohlo dojít k úpravě předpisu, který umožňuje vyhradit parkování pro občany se ZTP. Nyní je úprava taková, že občan se ZTP, který žádá o vyhrazení parkovacího místa, musí být zároveň vlastníkem vozidla pro nějž je toto vyhrazené parkování určeno. V mnoha případech ale takovýto žadatel není ani vlastníkem řidičského oprávnění a vozidlo např. vlastní společně s manželem atp. Bylo by možné provést úpravu předpisu? PROJEDNÁNÍ: TAJ přislíbil věc projednat v PVO a o výsledku informovat. VYSVĚTLENÍ: Ing. Petr Neumann, radní - Rada města 7.8 Zrušení zastávky autobusů před nynější Poštou ST znovu otevřela započatou debatu o zrušení zastávky autobusů před Poštou za účelem vzniku několika operativních parkovacích míst pro návštěvníky Pošty. PROJEDNÁNÍ: Ing. Prouza vysvětlil značné problémy, které by ze zrušení uvedené zastávky vyplývaly pro provoz autobusů a bezpečnost občanů. Určitý počet parkovacích míst pro Poštu by bylo možné získat posunem zastávky co nejblíže vchodu do Pošty. Parkovací místa pro invalidy by byla posunuta směrem k MP. Radní souhlasili s prověřením této možnosti. VYSVĚTLENÍ: Mgr. Bronislava Malijovská, Starostka - Město K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM ukládá ORM prověřit možnost posunu stávající autobusové zastávky na náměstí Republiky co nejblíže vchodu do Pošty, aby tak byla získána další parkovací místa návazně na stávající parkování před vchodem na MP. RM 121 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: ORM, Termín: Hřiště u zámku - vylepšení ST seznámila radní se záměrem zlepšit vybavení a úroveň značně frekventovaného dětského hřiště u zámku (Pivovarská zahrada). Měla by proběhnout benefiční akce, budou nabídnuty cedule pro sponzory atp. VYSVĚTLENÍ: Mgr. Bronislava Malijovská, Starostka - Město 7.9 Oplocení OÁZA Na základě žádosti obyvatel OÁZY došlo k provizornímu zaplocení části areálu, které mělo zabránit průchodům občanů z ulic Vrchovinské a dalších k supermarketům a dále k venčení psů občany z přilehlých lokalit. ST informovala radní, že bohužel došlo ke stržení tohoto oplocení. Bude třeba věnovat zvýšenou pozornost zaměstnanců OÁZY, aby k narušování plotu nedocházelo a ST zvažuje, že zašle svůj dopis občanům přilehlých ulic, aby přestaly venčit psy na zahradě OÁZY a zkracovat si tímto prostorem cestu k supermarketům. VYSVĚTLENÍ: Mgr. Bronislava Malijovská, Starostka - Město STIS Stránka 16 z srpna 2007

17 7.10 MS v travním lyžování - propagace ST informovala radní, že v rámci spolupořadatelství města na akci MS v travním lyžování bude třeba zajistit ještě propagaci prostřednictvím akce Radia OK. K tomu je třeba uvolnit cca 4 tisíce Kč. VYSVĚTLENÍ: Mgr. Bronislava Malijovská, Starostka - Město K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s uvolněním 4 tisíc Kč na propagaci MS v travním lyžování a propagaci města vysílanou v souvislosti s touto akcí v Radiu OK. Prostředky budou uhrazeny z turistika, propagace. RM 121 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: OF, Termín: Osadní výbor Vrchoviny Na zasedání RM 121 se dostavily 3 zástupkyně OV Vrchoviny, konkrétně předsedkyně OV sl. Pavlína Radová, paní Ludmila Horáková a paní Mgr.Hana Rydlová. Předaly RM dva dokumenty - Protest občanů proti výstavbě rodinných domků nad obcí Vrchoviny - viz. příloha č. RM 121-7/11 A a dále dokument nadepsaný jako Zápis OV Vrchoviny ze schůze dne , který ale neobsahuje záznam z jednání této schůze, která měla veřejný charakter a zúčastnili se jí občané Vrchovin a zástupci vedení města (ST a MST), ale byla v ní uvedena pouze žádost na RM, aby zastavila veškerá jednání o změnu katastrálního území, prodeje a koupě pozemku, změnu územního plánu v katastrálním území ve Vrchovinách z důvodů, že OV Vrchoviny s podporou obyvatel žádá RM, aby jednala o odtržení katastrálního území Vrchoviny. OV již jednal o připojení katastrálního území Vrchoviny ke katastrálnímu území Provodov-Šonov, s představiteli obce Provodov-Šonov - viz. příloha č. RM 121-7/11 B. PROJEDNÁNÍ: Po krátké diskusi a vzhledem k tomu, že podání žádosti OV neobsahovalo žádné písemné faktické důvody a dále chyběl zápis z jednání OV a veřejné schůze, které se dne zúčastnilo vedení města, rozhodla RM celou záležitost dále v dané chvíli neprojednávat a vzhledem k závažnosti celé problematiky přijala usnesení, kterým bude celá věc posunuta na jednání chystaného mimořádného zasedání ZM 42 v pondělí Jednání RM opustil ve 20:12 Ing. Prouza. K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM ukládá TAJ prověřit po právní stránce podání uvedená v zápisu ze zasedání OV a předložit celou věc k projednání do nejbližšího zasedání ZM. K tomu je třeba zajistit podrobné důvody, které vedly OV Vrchoviny k tomuto kroku. RM 121 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: TAJ, Termín: Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : ZM 42 - program Na den je svoláno mimořádné zasedání ZM 42. VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM schvaluje program mimořádného zasedání ZM 42 : 1. Kontrola úkolů, 2. Úvodní informace a vystoupení, 3. DDM - žádost o dotaci, 4. Různé, 5. Diskuse, 6. Usnesení RM 121 Schvaluje. Odpovídá: TAJ, Provede: TAJ, Termín: STIS Stránka 17 z srpna 2007

18 Petr Hable Místostarosta Město Mgr. Bronislava Malijovská Starostka Město Čas ukončení jednání RM 121: 21:02 Příští porada bude : RM 122 dne Rozdělovník zápisů - listinná forma: ÚPLNÝ ZÁPIS: 29 x : Radní - ověřovatelé zápisu, Vedení města, Architekt, Městská policie, Technické služby 2x, První novoměstská teplárenská 2x, Městská knihovna, Úřední deska Rozdělovník zápisů - elektronická forma (.rtf): ÚPLNÝ ZÁPIS: Radní -ověřovatelé zápisu, Vedení města, Vedoucí odborů, Architekt, Městská policie, Technické služby, První novoměstská teplárenská, Městská knihovna, Mandl, STIS Stránka 18 z srpna 2007

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 125 (ve volebním období 25. zasedání), ze dne: 15.10.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 125 : 1 Mgr. Bronislava

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 118 (ve volebním období 18. zasedání), ze dne: 25.6.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 118 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin.

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Ing. Tomáš Dvořák,

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

S m ě r n i c e č. 5/2002

S m ě r n i c e č. 5/2002 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Zlín, K majáku 5001 S m ě r n i c e č. 5/2002 ředitele příspěvkové organizace k výkonu majetkové správy silnic ve vlastnictví Zlínského kraje

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007.

Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007. Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Trojan, pan Marek, pan Slezák a Ing. Blažková tajemnice. Omluven :-------- Pozdní

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015

Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015 Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Hosté: Mgr. Jana Vlčková, Mgr. Jana Lysá, ředitelka

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

USNESENÍ z 29. schůze Rady města Harrachov

USNESENÍ z 29. schůze Rady města Harrachov Usnesení z 29. schůze Rady města Harrachov konané dne 15. 06. 2015 Přítomni: Ing. Jaroslav Čech, Ladislav Kyncl, Ing. Stanislav Slavík, Václav Tondr, Eva Zbrojová Omluveni: - Zapsala: Lenka Stehlíková

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Milan Mazel, ing. Radek Kašík, Bedřich Zeman

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

USNESENÍ č. 16 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. 9. 2015

USNESENÍ č. 16 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. 9. 2015 USNESENÍ č. 16 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. 9. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 113 (ve volebním období 13. zasedání), ze dne 16.4.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 113 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 06. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 22.02.2011 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod.

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Heišteinová Zdeňka, Švecová Marcela omluven: Martina Nová

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O B E C B Ř E Z I N A Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 4 / 2015 ze dne 30.3.2015 09.04.2003 Z Á P I S Z J E D N Á N Í Přítomni: Metoděj Pánek, Eva Opltová, Martin Burda, Vít Šnévajs Omluven: Lucie

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Zápis č. 4/2010 z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Přítomni: - zastupitelé 14 viz pres. listina příloha č. 1 - omluven

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více