Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS"

Transkript

1 Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská Starostka (Město) 15:00-21:02 Plná 2 Petr Hable Místostarosta (Město) 15:00-21:02 Plná 3 Mgr. Václav Böhm radní (Rada města) 15:00-21:02 Neúčast omluvena 4 Petr Valášek radní (Rada města) 15:00-21:02 Plná 5 Václav Ježek radní (Rada města) 15:00-21:02 Neúčast omluvena 6 Ing. Martin Prouza radní (Rada města) 15:00-21:02 Plná 7 Ing. Petr Neumann radní (Rada města) 15:00-21:02 Plná 8 Bc. Petr Tyč tajemník Městského úřadu (Městský úřad) 15:00-21:02 Plná 9 Miluše Šulcová vedoucí odboru (Odbor majetkoprávní) 15:00-15:44 Částečná 11 Ing. Magda Zákravská vedoucí odboru (Odbor rozvoje města) 17:00-18:45 Částečná Hosté: 1 Ing. Renata Weberová Správa bytů 15:4-16:56 ; Částečná 2 Ing. Jiří Kunte Finance 15:0-21:02 ; Plná 3 Pavlína Radová OV Vrchoviny 19:3-20:48 ; Částečná 4 Mgr. Hana Rydlová OV Vrchoviny 19:3-20:48 ; Částečná 5 Ludmila Horáková OV Vrchoviny 19:3-20:48 ; Částečná Záznam a ověření zápisu RM 121 : Ověřovatel zápisu Ing. Petr Neumann Petr Valášek Zapisovatelka Simona Hoffmannová STIS Stránka 1 z srpna 2007

2 ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: kancelář starosty od 15:00:00 Město Nové Město nad Metují Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská Starostka (Město) 15:00-21:02 Plná 2 Petr Hable Místostarosta (Město) 15:00-21:02 Plná 3 Mgr. Václav Böhm radní (Rada města) 15:00-21:02 Neúčast omluvena 4 Petr Valášek radní (Rada města) 15:00-21:02 Plná 5 Václav Ježek radní (Rada města) 15:00-21:02 Neúčast omluvena 6 Ing. Martin Prouza radní (Rada města) 15:00-21:02 Plná 7 Ing. Petr Neumann radní (Rada města) 15:00-21:02 Plná 8 Bc. Petr Tyč tajemník Městského úřadu (Městský úřad) 15:00-21:02 Plná 9 Miluše Šulcová vedoucí odboru (Odbor majetkoprávní) 15:00-15:44 Částečná 11 Ing. Magda Zákravská vedoucí odboru (Odbor rozvoje města) 17:00-18:45 Částečná Hosté: 1 Ing. Renata Weberová Správa bytů 15:4-16:56 ; Částečná 2 Ing. Jiří Kunte Finance 15:0-21:02 ; Plná 3 Pavlína Radová OV Vrchoviny 19:3-20:48 ; Částečná 4 Mgr. Hana Rydlová OV Vrchoviny 19:3-20:48 ; Částečná 5 Ludmila Horáková OV Vrchoviny 19:3-20:48 ; Částečná Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 121 : Ověřovatel zápisu Ing. Petr Neumann Petr Valášek Zapisovatelka Simona Hoffmannová Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 120) : Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 120 ze dne : Mgr. Václav Böhm Václav Ježek neměli k zápisu připomínek a zápis byl schválen. STIS Stránka 2 z srpna 2007

3 Náměstí Republiky 6 RM 121 Čl. 1 Kontrola úkolů. Řazení: v rámci Hodnocení vzestupně dle pořadového Čísla úkolu Závěr kontroly plnění úkolů : Splněno, usnesení vyřadit : RM /07 Provede: ORM = Odbor rozvoje města Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM ukládá ORM zpracovat ve spolupráci s TS zadání pro odbornou firmu, která by provedla posouzení současného stavu v lokalitě pozemku 24/1 a pozemků dalších v KÚ Krčín s cílem stanovit návrh postupu, který by vedl ke stabilizaci těchto pozemků, kde by mohly hrozit sesuvy půdy ohrožující i některé RD. Plnění: Návrh zadání předložen RM 121. RM /07 Provede: OMP = Odbor majetkoprávní Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM schvaluje konečnou verzi návrhu smlouvy o nájmu pozemku parc. č v k.ú. Nové Město nad Metují dle přílohy ozn. OMP/603/1. V případě, že nebude smlouva o nájmu pozemku uzavřena do , RM od záměru uzavřít smlouvu o nájmu pozemku parc. č (dříve stp. č. 323) v k.ú. Nové Město nad Metují s Pretis Plnění: s.r.o.odstupuje. Smlouva uzavřena. RM /07 Provede: PNT = První Novoměstská Teplárenská Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM ukládá PNT s.r.o. provést v rámci tzv."pilotní výměny oken" požadovanou výměnu v bytě žadatelky paní Ing.Taťány Blažkové s tím, že instalovaná okna nebudou předurčovat případného dodavatele výměny všech oken v Plnění: tomto objektu. Splněno. Instalaci oken provede firma Proplast K s.r.o. v 36. týdnu 2007, cena ,- Kč bez DPH za jeden kus. RM /07 Provede: OSKS = Odbor školství, kultury a sportu Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM ukládá OŠKS zajistit na Novoměstská setkání 2007 dobové kostýmy pro hosty z Hildenu. Plnění: Splněno, hosté si své kostýmy přivezou. RM /07 Provede: PNT = První Novoměstská Teplárenská Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM bere na vědomí a souhlasí se základním návrhem smlouvy o nájmu nebytových prostor a s obsahem záměru vyvěšení pronájmu Domu zdraví, č.p. 415, ulice 28. Října v předloženém znění v příloze č. RM 120-3/5. Zároveň RM ukládá PNT s.r.o. zveřejnit záměr pronajmout na dobu 26-ti dnů nebytové prostory rehabilitace, bazénu, sauny + bufetu+solária s přiměřenou inzercí tohoto záměru města a dále ukládá OMP zveřejnit záměr pronajmout nebytový prostor kotelny včetně zařízení předem určenému zájemci PNT s.r.o. Plnění: Splněno. Vyvěšeno RM /07 Provede: PNT = První Novoměstská Teplárenská Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM souhlasí s prodloužením nájemního vztahu - první dodatek pro pana Brandu Josefa v č.p. 352, ulice Nádražní na Plnění: dobu od 1.7. do Splněno. Dne vydán 1. dodatek nájemní smlouvy, pan Branda vyzván dopisem k podpisu a převzetí. RM /07 Provede: PNT = První Novoměstská Teplárenská Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM bere na vědomí a souhlasí s přiloženými výkazy zisku a ztráty za Bytovou správu k v předloženém Plnění: znění v příloze č. RM 120-3/9. Splněno. RM /07 Provede: PNT = První Novoměstská Teplárenská Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM souhlasí s umístěním sídla firmy HIPA s.r.o., kterou vlastní žadatelé manželé Houserovi, na jejich adresu v čp. Plnění: 482, v ulici Československé Armády. Splněno. RM odeslala dopis o rozhodnutí. RM /07 Provede: OSKS = Odbor školství, kultury a sportu Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM ukládá OSKS a MKN předložit do RM 121 nové odůvodnění pro zvýšení osobního příplatku pro ředitelku MKN s tím, že záležitosti uvedené ve zdůvodnění předloženém v příloze č.rm 120-5/1 by měly být podkladem a součástí hodnocení, na jehož základě by mohla být ředitelce navržena mimořádná odměna. Plnění: Splněno. Oba návrhy jsou předkládány RM 121. STIS Stránka 3 z srpna 2007

4 RM /07 Provede: OSU = Odbor správy úřadu Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM bere na vědomí informaci o rezignaci vedoucího organizační složky města nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klubu Mandl a jeho odchodu na jiné pracovní místo a v této souvislosti ukládá zajistit vyhlášení výběrového řízení na obsazení tohoto místa s vyvěšením na dobu do s přiměřenou inzercí v regionálním tisku ve znění přílohy RM 120-7/11. RM děkuje Bc. Ivanu Košteynovi, který byl již u vzniku Klubu MANDL, za kvalitní práci, kterou za dobu svého působení ve funkci vykonal a přeje mu hodně úspěchů v novém působišti. Plnění: Splněno. Výběrové řízení vyhlášeno. RM /07 Provede: OZP = Odbor životního prostředí Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM zásadním způsobem protestuje a vyjadřuje pobouření nad tím, že přes upozornění dané správcem městských lesů MS Slavoňov došlo k odstřelu laně a koloucha, které se nepodařilo vrátit do obůrky v Klopotově, jedním z členů uvedeného sdružení. RM žádá SL a OŽP o provedení šetření, zda nedošlo k porušení platných právních předpisů. Plnění: K porušení právních předpisů došlo. V současné chvíli probíhají předběžné úkony podle přestupkového zákona, na základě kterých bude zahájeno přestupkové řízení (po konzultaci s Mgr. Šímovou). RM /07 Provede: MP = Městská policie Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : ST Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM ukládá MP prověřit záležitost střelby, která probíhá vcelku pravidelně v neděli odpoledne někde v lokalitě Obory Plnění: Na Popluží. Střelbu provádí MS Nové Město nad Metují-Krčín. Střelba je provozována na schválené střelnici. Vše má na starosti pan Rohlena z Nádražní ulice, majitel realitní kanceláře. RM /07 Provede: OMP = Odbor majetkoprávní Termín splnění: Č. úkolu : Odpovídá (Garant) : TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni:: RM ukládá OMP zaslat dopisy vlastníkům pozemků: Havlíčkova - naproti "Vatele", zahrada za Slévárnou - stejný vlastník jako naproti "Vatele", trojúhelník křižovatka Rašínova a 28. Října, louky u řeky - ulice Pod Vinicemi s Plnění: upozorněním na povinnost sečení zeleně a provádění údržby. Dopisy rozeslány. Splněno. STIS Stránka 4 z srpna 2007

5 Čl. 2 Majetkoprávní úkony 15:15 OMP 2.1 (Přesun z RM 120-2/1) Koupě pozemku do majetku města (Int.: OMP/Č.j /2007/OMP/Smrco) Manželé Petr a Pavlína Havelkovi nabízejí lesní pozemek k odkoupení do majetku města. Jedná se o pozemkovou parcelu č. 325/3 o výměře 1801 m2, druh pozemku lesní pozemek, k.ú. Blažkov u Slavoňova, obec Slavoňov. ODŮVODNĚNÍ: Odborné útvary souhlasí s koupí. Správa lesů uvádí - lesní pozemek, resp. lesní porost jsou v dobrém stavu, prodávající je ochoten přijmout cenu tržní, pozemek sousedí přes státní silnici s pozemky města a dále p. Zákravský, který je majitelem sousedního pozemku, uvažuje o jeho nabídnutí městu k odkoupení. VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí odboru - Odbor majetkoprávní K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM ukládá OMP zajistit na náklady města znalecký posudek znalce ing. Dohnanského na tržní cenu pozemku p. č. 325/3 o výměře 1801 m2, druh pozemku lesní v k.ú. Blažkov u Slavoňova, obec Slavoňov. RM 121 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: OMP, Termín: (Přesun z RM 120-2/18) Přeložka silnice I/14 - nabídka (Int.: OMP/Č.j. 4765/2007/OMP/Bach) na odkoupení nemovitosti Nemovitosti- RD čp. 397 na stavební parcele č. 703/1, stavební parcela č. 703/1 o výměře 220 m2 a pozemková parcela č o výměře 338 m2 v ulici generála Klapálka v k.ú. Nové Město nad Metují v podílovém vlastnictví manželů Geťkových. Od února r.2006 se jedná s manželi Geťkovými o odkoupení jejich nemovitosti, protože je v trase plánované přeložky I/14. ODŮVODNĚNÍ: V zájmu města je realizace přeložky silnice I/14. Je to řešení, které Geťkovi sami navrhli. PROJEDNÁNÍ: Vedoucí OMP informuje radní, že Geťkovi nabízí nemovitost k odkoupení za 2 mil. Kč. Pan Valášek navrhuje, aby byl intenzivně vyhledáván byt z majetku města, který by Geťkovým vyhovoval a který bychom s nimi směnili + doplatek. Za účasti paní Ing. Weberové - ředitelka PNT s.r.o. - správce BF, se vrací RM v jednání k tomuto bodu. Proběhla diskuse o možných bytech. VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí odboru - Odbor majetkoprávní K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM ukládá PNT s.r.o. vytipovat z městského bytového fondu byt vhodný ke směně s manželi Geťkovými za jejich nemovitost s případným doplatkem ze strany města. RM 121 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: OMP, Termín: (Přesun z RM 120-2/19) Smlouva o budoucí smlouvě o (Int.: OMP/Č.j /2007/OMP/Bach) zřízení věcného břemene Nemovitosti - p.p.č.597/1, 597/3, 617/1, 617/2, 619/9, 619/16 vše v k.ú. Nové Město nad Metují v majetku města. Techem spol s.r.o z Prahy jako budoucí vlastník stavby CTZ Březinka předložil návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na výše uvedené nemovitosti. Jedná se o firmu, která by chtěla vybudovat teplovod pro bytové domy na Březinkách. Město je ale vlastníkem obchodní společnosti PNT s.r.o., která rovněž dodává teplo a navíc má fakticky přípojný bod k vybudování teplovodu blíž než žádající firma. Proto se nabízí "konkurenční řešení", které by mohlo být firmě FATO, která bytové domy staví, nabídnuto. Náklady na vybudování teplovodu by musela krýt PNT s.r.o., nebo město. Nyní probíhají výpočty, zda by bylo toto řešení možné a efektivní. Z těchto důvodů bylo doporučeno definitivní rozhodnutí o věcných břemenech odložit na RM 121, kam budou dodány příslušné informace. ODŮVODNĚNÍ: Věcné břemeno má souvislost s výstavbou bytových domů v Březinkách. ORM souhlasí za podmínky, že sítě budou umístěny dle návrhu v příloze. Stanovisko PNT k možnosti napojení nového odběratele na rozvody a zdroj tepla kotelny Malecí I: PNT je schopna provoz i investici ve výši 1 mil. Kč zajistit. Problémem je smlouva uzavřená mezi společnostmi Techem Praha a FATO, o čemž bude jednáno v týdnu od se zástupci firmy Techem. PROJEDNÁNÍ: Radní vyslechli informace o stavu jednání a o problémech s realizačními lhůtami, ale protože má město zájem, aby dodavatelem tepla na Březinkách bylo PNT s.r.o. a doposud neproběhla definitivní jednání se zástupci firmy FATO a Techem, nelze souhlas ke zřízení nějakých věcných břemen v této chvíli vydat. Bod bude znovu projednáván na příštím zasedání RM a bude zařazen do bloku Správy bytů, kde jsou projednávány záležitosti v gesci PNT s.r.o. VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí odboru - Odbor majetkoprávní STIS Stránka 5 z srpna 2007

6 2.4 Pronájem části pozemku města k podnikání (Int.: OMP/Č.j /2007/OMP/Kr) Žadatel p. Vítězslav Jarkovský, bytem Nové Město nad Metují, požádal o pronájem části pozemku parc. č. 2176/11 v k.ú. Nové Město nad Metují o výměře 200 m za účelem umístění maringotek a buněk, skladování lešení a jako manipulační plochu. Doba nájmu je požadována na 1 rok. ODŮVODNĚNÍ: Jak žadatel doplnil, pronájem požaduje z důvodu likvidace majetku firmy a maringotky a buňky zde budou umístěny před opravou a jejich dalším prodejem. Požadovaná plocha je součástí oploceného areálu, kde jsou ještě další 2 nájemci. Odborné útvary s pronájmem souhlasí. ORM poukazuje na nepořádek v této lokalitě a podmiňuje souhlas nutností úklidu nejbližšího okolí (nevzhlednost při pohledu z vlaku - sběrné suroviny a okolí). OMP sděluje, že zájmová plocha je součástí oploceného areálu vedle sběrných surovin, ale se sběrnou nesouvisí. Vzhled sběrny surovin a způsob ukládání materiálů nutno řešit s jejím nájemcem, pí Prušinovskou. OMP stávající nájemce areálu upozornil, aby v rámci možností udržovali pořádek, ale nemůže ovlivnit sortiment skladování - p. Jirousek zde skladuje stavební stroje a materiály, firma Paliva Havrda stavební materiály a pevná paliva. P. Jirousek byl dále upozorněn na povinnost užívat k podnikání pouze pronajatou plochu. OMP dále upozorňuje, že žadatel bude muset nejdříve provést vyklizení požadované části pozemku, neboť na části této plochy jsou náletové keře a neudržovaná zeleň. Cena stanovena s přihlédnutím k ceně sousedních nájemců. VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí odboru - Odbor majetkoprávní K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM ukládá OMP zveřejnit záměr města pronajmout k podnikání na dobu jednoho roku část pozemku parc. č. 2176/11 v k.ú. Nové Město nad Metují o výměře 200 m2 za účelem umístění maringotek a buněk, ke skladování lešení a jako manipulační plochu za cenu 60,- Kč za 1 m2 a rok s podmínkou, že nájemce provede úklid předmětné plochy. RM 121 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: OMP, Termín: STIS Stránka 6 z srpna 2007

7 Čl. 3 Správa bytů 16:00 PNT 3.1 (Přesun z RM 118-5/2) LENOXA a.s. - návrhy řešení tepelného hospodářství města Pan Jan Podolský, zástupce firmy LENOXA a.s., byl na svou žádost přizván na zasedání RM 118, kde předložil návrhy řešení tepelného hospodářství města prostřednictvím jejich firmy. Dále bylo zkoumáno, zda je vhodné po tak krátké době existence PNT s.r.o. jako městské společnosti, prověřovat možnosti provozování kotelen či zajištění investic do nich jiným subjektem zasedala nově ustavená DR PNT s.r.o., která se shodla, že existují investice, které bude nutno v systému tepelného hospodářství spravovaného PNT s.r.o. v dohledné době provést a na tyto investice je třeba hledat finanční zdroje i mimo rozpočet města. K ROZHODNUTÍ: Rozhodnout, zda pokračovat v prověřování možností provozování kotelen či zajištění investic do nich jiným subjektem. PROJEDNÁNÍ: Po delší diskusi panovala shoda, že minimálně pro oblast investic je třeba hledat zdroje a informace od zainteresovaných firem. Z těchto důvodů je zadán ředitelce PNT s.r.o. úkol ve smyslu návrhu DR a podpořený RM jako institucí zastupující zřizovatele zároveň fakticky plnící úlohu valné hromady. Pokud bude třeba, bude tento bod projednaný v rámci jednání RM zahrnut, nebo zmíněn v zápise z nejbližší řádné valné hromady PNT s.r.o. VYSVĚTLENÍ: Ing. Renata Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM ukládá PNT s.r.o. zajistit výzvu případných zájemců o nájem - provozování městských kotelen včetně zajištění nezbytných investic, nebo zájemce o zajištění dodávky investic formou finančního leasingu. RM 121 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: PNT, Termín: Bývalá budova pošty č.p. 30 Výlohy u budovy bývalé pošty č.p. 30, Nové Město nad Metují budou využívány při různých akcích města k propagaci aj. (např.: MS v travním lyžování,. ) ODŮVODNĚNÍ: ORM, PNT a OŠKS souhlasí s využitím výloh u č.p. 30 bez připomínek. PROJEDNÁNÍ: TAJ upozornil ředitelku PNT s.r.o., aby před provedením úprav jednali s ORM (Arch) a s OSKS o tom, jak by mělo být zakrytí zadní části průhledů upraveno, aby mohl prostor sloužit k různým druhům důstojné prezentace. VYSVĚTLENÍ: Mgr. Bronislava Malijovská, Starostka - Město K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM ukládá PNT s.r.o. zajistit úklid v prostorách bývalé pošty - č.p. 30, Nové Město nad Metují a také zakrytí zadní části výlohy tak, aby bylo zamezeno průhledu do rekonstruovaných částí. Vzniklý prostor bude využit k propagaci městských akcí a prezentaci různých studií a záměrů týkajících se rozvoje města. RM 121 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: PNT, Termín: STIS Stránka 7 z srpna 2007

8 3.3 Oprava příjezdové a parkovací plochy - objekt Lípa (Int.: PNT/PNT/73) Oprava příjezdové a parkovací plochy U Lípy č.p Spoluvlastník objektu MVDr. Počta žádá město, aby zajistilo opravu. K ROZHODNUTÍ: Opravit příjezdovou cestu a parkovací plochu za č.p. 926, ulice U Lípy za předpokládaných nákladů cca tisíc. : A) Příjezdová a parkovací komunikace bude opravena na náklady města Nového Města nad Metují, B) Příjezdová a parkovací plocha bude opravena s finanční spoluúčastí firmy CETUS CZ ( navrhovaný podíl 2/3 CETUS CZ, 1/3 město - parkovací a příjezdová komunikace slouží pouze pro účely firmy CETUS CZ, C) Oprava parkovací plochy a příjezdové komunikace nebude provedena - povrch komunikace není v tak havarijním stavu, aby zde nemohlo být prováděno zásobování pomocí dodávkových a malých nákladních aut. ( foto viz. příloha mail ) ODŮVODNĚNÍ: PNT s.r.o. navrhuje řešit problém dle bodu C), parkovací plochu a příjezdovou komunikaci nadále sledovat a při případném zhoršení stavu zařadit opravu do plánu oprav a údržby dalších let, nebo přednostně řešit jako havárii. Vyjádření ORM: " Byla provedena společná prohlídky místa s TS. ORM i TS souhlasí se žadatelem, že předmětná plocha byla v minulosti provedena nekvalitně, ale nesouhlasí s jeho názorem, že plocha je v havarijním stavu a že je komplikovaný příjezd k rampě. Tato plocha slouží pouze žadateli a jeho činnosti, tedy není poškozovaná veřejným provozem." Doplnění od TS: "Provoz dodávkových a osobních vozidel za dobu existence provozovny firmy CETUS CZ s.r.o. povrch narušil tak, že dílčí oprava nejhorších míst není možná. Jedinou možností je celková oprava dvora, tzn. nový asfaltový koberec nebo zadláždění zámkovou dlažbou, náklady odhadují TS na ,- Kč." PROJEDNÁNÍ: Proběhla diskuse o tom, jak byla plocha vytvořena, zda se jedná o havarijní stav, zda jde o plochu veřejnou nebo fakticky o prostor, který je využíván, ale taky poškozován pouze provozem vozidel souvisejících s činností firmy žadatele apod. Proběhla diskuse i o otázkách prodeje celého objektu včetně uvedených ploch. Byl vysvětlen související problém existence sportovního klubu stolního tenisu. Nakonec se radní shodli, že nelze v této chvíli souhlasit s tím, že se jedná o stav havarijní, který zamezuje najíždění vozidel a dále, že fakticky jde o prostor, který není poškozován veřejným provozem, ale delší dobu pouze provozem vozidel, které zde najíždí v souvislosti s činností firmy žadatele. Z těchto důvodů se dále radní shodli na tom, že by předmětná příjezdová a parkovací plocha měla být nabídnuta p. MVDr. Počtovi k odkoupení. VYSVĚTLENÍ: Ing. Renata Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM na základě vyjádření odborných útvarů nesouhlasí s provedením opravy příjezdové a parkovací plochy u objektu č.p.926 v ulici U Lípy, požadované spoluvlastníkem objektu MVDr. Počtou, protože tato plocha slouží pouze žadateli a jeho činnosti, tedy nebyla a není poškozovaná veřejným provozem. RM ukládá PNT s.r.o. projednat s MVDr. Počtou možnost odkoupení této plochy od města. RM 121 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: PNT, Termín: Pronájem nebytových prostor (Int.: PNT/PNT/76) Pronájem nebytových prostor v č.p. 6, ulice náměstí Republiky, o celkové výměře 153,4 m2. K ROZHODNUTÍ: Pronajmout nebytové prostory v č.p. 6 náměstí Republiky( bývalé FINESCO ) zájemci Hladíkové Jaroslavě a Pietrasovi Stanislavu za nabídkovou cenu 950,- Kč/m2/rok pro účely provozování INTERNET AVON CLUB ( Avon - poradenství, copy centrum, klub důchodců, internet,...) dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru pronájmu. ODŮVODNĚNÍ: Uvedený zájemce nabídl nejvyšší cenu za m2/rok, má zájem o celý nebytový prostor, má široký rozsah nabízených služeb. PROJEDNÁNÍ: Radní byli informováni o tom, jak kromě uvedené částky za podlahové plochy budou měřeny a účtovány dodávky energií. S těmito skutečnostmi bude žadatel podrobně informován a vše bude zakotveno v rámci smluvního vztahu. VYSVĚTLENÍ: Ing. Renata Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM schvaluje pronájem nebytových prostor v č.p. 6 zájemcům Jaroslavě Hladíkové a Stanislavu Pietrasovi za nabídkovou cenu 950,- Kč/m2/rok pro účely provozování INTERNET AVON CLUB ( Avon - poradenství, copy centrum, klub důchodců, internet,...) dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru pronájmu, a to od Podmínky vyúčtování služeb spojených s nájmem budou sjednány v nájemní smlouvě. RM 121 Schvaluje. Odpovídá: MST, Provede: PNT, Termín: Smlouva o nájmu bytu (Int.: PNT/PNT/69) Smlouva o nájmu bytu pro paní Jaroslavu Arnoldovou, č.p. 484, ulice Dukelská. K ROZHODNUTÍ: Souhlasit s uzavřením nové smlouvy o nájmu bytu od do Navrhovaná doba nájmu je na žádost nájemkyně. ODŮVODNĚNÍ: Na základě usnesení RM /05 uzavírá PNT s.r.o. novou smlouvu o nájmu bytu. VYSVĚTLENÍ: Ing. Renata Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s uzavřením nové smlouvy o nájmu bytu pro paní Arnoldovou Jaroslavu v č.p. 484, ulice Dukelská a to na dobu od do Tato doba trvání nájmu je na žádost nájemkyně. RM 121 Souhlasí. Odpovídá: MST, Provede: PNT, Termín: STIS Stránka 8 z srpna 2007

9 3.6 Výpověď z nájemního poměru (Int.: PNT/PNT/70) Výpověď z nájemního poměru v č.p. 391, ulice TGM nájemci p. Jaroslavem Chmelařem, Jaroslavem Chmelařem ml. a Leošem Chmelařem. K ROZHODNUTÍ: Souhlasit s výpovědí z nebytových prostor v č.p. 391 ulice TGM s tříměsíční výpovědní lhůtou. PROJEDNÁNÍ: Ing. Weberová informuje, že pan Chmelař nabídl, pokud bude potřeba, zkrátit o měsíc ukončení nájmu, to bude záležet i na dohodě s dalším nájemcem prostoru (odkoupení regálů) a na tom, jak rychle se jim podaří vyprodat zboží. Ing. Weberová dále upozornila, že je třeba zajistit od firmy Targua A.T., s.r.o. oficiální písemnou žádost, dnes je pouze v podobě u. Zájem byl ověřen v průběhu RM, pokud nedojde ke změnám, tak dojde k vyvěšení dle usnesení, které RM k tomuto bodu přijala. MST upozornil, že může dojít k tomu, že se objeví námitka či nabídka od jiného možného nájemce, který by byl ochoten akceptovat takto vysokou cenu, proto by preferoval vyvěšení bez uvedení předem určeného zájemce. TAJ informoval, že i když bude vyvěšeno předem určenému zájemci, může se takováto protinabídka či námitka objevit a pak by byla celá záležitost RM předložena k posouzení a rozhodnutí. Radní se většinově shodli, že při výši nabízené částky za m2 je tato situace nepravděpodobná, a proto schválili vyvěšení záměru předem určenému zájemci. VYSVĚTLENÍ: Ing. Renata Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s výpovědí z nebytových prostor v č.p. 391, ulice TGM, a to s tříměsíční výpovědní lhůtou, která končí a zároveň ukládá PNT s.r.o. vyvěsit záměr pronajmout tyto nebytové prostory žadateli - firmě Targua A.T., s.r.o., Peluškova 1444, Praha 9, IČO , za nabídkovou cenu 2.050,-Kč/m2/rok. RM 121 Souhlasí. Odpovídá: MST, Provede: PNT, Termín: Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : Žádost PNT s.r.o. (Int.: PNT/PNT/74) Žádost schválení opětovného vyvěšení záměru pronajmout nebytové prostory v č.p. 14, ulice Komenského. Zájemců bylo několik, ale vzhledem ke stavu objektu a dále proto, že nelze dát záruky dlouhodobého pronájmu, nakonec nikdo nabídku nepředložil. K ROZHODNUTÍ: Znovu zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v č.p. 14, ulice Komenského. VYSVĚTLENÍ: Ing. Renata Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM ukládá PNT s.r.o. znovu zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v č.p. 14, ulice Komenského za standardních podmínek na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za minimální nabídkovou cenu 437,- Kč/m2/rok. RM 121 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: PNT, Termín: Žádost PNT s.r.o. (Int.: PNT/PNT/75) Žádost o schválení opětovného vyvěšení záměru pronajmout nebytové prostory v č.p. 391, ulice TGM (prostory po bývalé výrobně klíčů).. K ROZHODNUTÍ: Znovu zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v č.p. 391, ulice TGM ODŮVODNĚNÍ: Radní v krátké diskusi doporučili PNT s.r.o. jednat se současnými nájemci o tom, zda by si tento prostor (vzhledem k jeho návaznosti na již pronajaté prostory) společně nepronajali. VYSVĚTLENÍ: Ing. Renata Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM ukládá PNT s.r.o. znovu zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v č.p. 391, ulice TGM za standardních podmínek na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za minimální nabídkovou cenu 895,- Kč/m2/rok. Je doporučeno jednat se současnými nájemci o tom, zda by si tento prostor (vzhledem k jeho návaznosti na již pronajaté prostory) společně nepronajali. RM 121 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: PNT, Termín: STIS Stránka 9 z srpna 2007

10 Čl. 4 Rozvoj 17:15 ORM 4.1 Chodník Semerádovi (Int.: OSU/Č.j /2007/OSU/HofS) Pan a paní Semerádovi žádají RM o překládku chodníků před domem ul. Johnova č.p. 307 a ul. ČSA - viz příloha RM 121-4/1. K ROZHODNUTÍ: Projednat žádost. ODŮVODNĚNÍ: Vyjádření ORM: "Po společné prohlídce chodníku s TS ORM hodnotí stav chodníku jako schůdný bez výraznějších havarijních závad a doporučuje jeho stav zlepšit pouze místními úpravami v režii TS, které již nyní probíhají. Povrch komunikace v ul. Johnova je nyní TS také opravován." Vyjádření TS: "Řešením by byla oprava celé trasy a její zařazení do plánu investic pro rok 2008, jelikož zhoršená kvalita chodníků je i před ostatními domy. V současné době se provádí na úseku v ul. Johnova oprava výtluků." PROJEDNÁNÍ: TAJ informoval o prováděných úpravách v ulici Johnova, s nimiž souvisí i dílčí úpravy chodníku na rohu u Semerádových. Jinak se radní ztotožnili s posouzením a návrhy odborných útvarů. VYSVĚTLENÍ: Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM vzala na vědomí informaci ORM a TS o provedení nezbytných oprav na komunikaci v Johnově ulici poblíž nemovitosti žadatelů a s tím související úpravy obrubníku a části chodníku. V souvislosti se stavem chodníků v jiných lokalitách a dále na základě nedostatečných finančních zdrojů nepředpokládá RM provedení požadované rekonstrukce chodníku v ulici ČSA v rozsahu, který je uveden v žádosti. RM 121 Souhlasí. Odpovídá: TAJ, Provede: TS, Termín: KINO 70 - stavební úpravy "Technická místnost" "USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí se změnou využití schválených investičních prostředků na provedení dílčích stavebních úprav v KINĚ 70 s tím, že prostředky budou využity na zajištění nového ovládání zvuku a propojení zvukaře v sále s kabinou promítání. RM ukládá ORM zabezpečit ve spolupráci s Městským klubem a vedením kina urychlené provedení těchto úprav a souhlasí s přímým provedením výběru dodavatele. Podmínkou realizace je dodržení výše finančních prostředků schválených v rozpočtu města na provedení úprav v Kině 70." a "USNESENÍ č. RM /07 Věc: KINO 70 - stavební úpravy "Technická místnost" RM souhlasí s provedením akce "Technická místnost v Kině 70" v rozsahu vyplývajícím z projektové dokumentace a schvaluje související rozpočtovou úpravu ve výši ,-Kč, která bude pokryta přesunem z org rekonstrukce Husova náměstí." K ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí cenu stavebních prací. ODŮVODNĚNÍ: Zhotovitel předložil cenovou nabídku na stavební práce ve výši 393 tis. Kč, která zahrnuje také související opatření na oddělení místa stavebních prací od okolního prostoru. PROJEDNÁNÍ: Radní opakovaně kritizovali nepřesné odhady cen stavebních prací na různých akcích. Ing. Zákravská sděluje, že tam jsou jen menší práce, co se týče dodávky podlah, je na zvážení - budou dotčeny minimálně, zda je nutné je dělat. Ing. Prouza sděluje, že se jedná o zvukovou kabinu a je lepší to udělat hned komplet. VYSVĚTLENÍ: Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM bere na vědomí, že nabízená cena stavebních prací na provedení technické místnosti v kině je ve výši 393 tis. Kč vč. DPH a proto souhlasí s rozpočtovou úpravou ve výši 50 tis. Kč na úhradu těchto vyšších nákladů. Rozpočtová úprava bude provedena přesunem částky 50 tis. Kč z org Protipovodňová opatření. RM 121 Souhlasí. Odpovídá: TAJ, Provede: ORM, Termín: Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : Chodník Komenského ulice od čp. 25 po čp. 18 Vzhledem k tomu, že se fakticky jedná o havarijní stav navrhuje ST zahájit ještě letos realizaci jedné etapy rekonstrukce chodníku v ulici Komenského, a to od čp. 25 po čp. 18. K ROZHODNUTÍ: Doporučit ZM schválit realizaci a související rozpočtové úpravy. PROJEDNÁNÍ: Proběhla diskuse nad etapami a jejich rozsahem. Jedná se o vyprojektovanou akci v centru města a v minulosti již jednou odsunutou. VYSVĚTLENÍ: Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM doporučuje ZM schválit realizaci chodníku v ulici Komenského (od čp. 25 po čp. 18) ještě v roce 2007 s tím, že v souvislosti s tím doporučuje ZM schválit rozpočtovou úpravu na pokrytí finančních potřeb ve výši rozpočtových nákladů tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem ve výši tis. Kč z akce Rekonstrukce Husova náměstí ( 2212) a tis. Kč z investiční rezervy ( 6409) a navýšením o nepředpokládané příjmy v místní inženýrské sítě - prodej plynovodu ve výši 410 tis. Kč a městská policie - pokuty ve výši 290 tis. Kč. RM 121 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: TAJ, Provede: ORM, Termín: Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 1 STIS Stránka 10 z srpna 2007

11 4.4 Žádost REALSANT s. r. o. Žádost firmy o vydání souhlasu s dopravním připojením budoucí pozemní komunikace včetně parkovacích ploch na st. p. č. 446/4 v k. ú. Nové Město nad Metují dle situace. K ROZHODNUTÍ: Vyhovět žádosti? ODŮVODNĚNÍ: Žádaný souhlas je pro stavebníka důležitý, je třeba jej doložit, aby mohl být od ODSH povolen sjezd na místní komunikaci. Pokud tento nebude, není možné celou stavbu (obchodní centrum včetně komunikace a parkovacích ploch) územně umístit a stavebník nebude moci žádat o stavební povolen. ZM na svém posledním zasedání nepřijalo souhlas s tímto řešením, ale také nepřijalo žádné usnesení v této věci. Na závěr jednání ZM k této problematice podal TAJ informace, že ORM bude postupovat v mezích daných právních předpisů s tím, že žádné usnesení se stanoviskem ZM k předmětné stavbě nebylo přijato, a tak i důvody nesouhlasu s jejím navrhovaným umístěním nebyly uvedeny. Bude tedy záležet na rozhodnutí ORM, který případný postup proti umístění stavby bude konzultovat s vedením města a případně s RM. Na jednání ZM 40 bylo přijato toto usnesení: "ZM nesouhlasí s upraveným řešením areálu prodejny Tesco v ul. 28.října dle předložené situace ve znění přílohy ZM 40-4/5." PROJEDNÁNÍ: Proběhla dlouhá diskuse o tom, v jakém postavení nyní RM při tomto rozhodování je, která z možných variant výstavby je pro město přijatelnější. Někteří radní vyjádřili, že v tomto případě cítí velkou odpovědnost za své hlasování a vzhledem k tomu, že chybí dva radní a nemohou nalézt většinovou shodu, bylo rozhodnuto o přesunu tohoto bodu do dalšího jednání RM. Podle toho pak teprve dá ORM za město souhlas či nesouhlas s dopravním připojením. VYSVĚTLENÍ: Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města 4.5 DDM - žádost o dotaci - upřesnění Stavební úpravy DDM Stonožka a příprava podkladů pro podání žádosti o finanční podporu (projednáno a odsouhlaseno v RM 120). K ROZHODNUTÍ: Projednat, popř. doporučit ZM. ODŮVODNĚNÍ: V současné době probíhá příprava podkladů pro podání žádosti o finanční podporu na KHK (z fondů EHP/Norsko). Jednou z nezbytných příloh žádosti je závazek žadatele na spolufinancování v potřebné výši a co nejpřesnější finanční odhad nákladů. Projektant zpracoval na podkladě PD ke stavebnímu řízení podrobný položkový rozpočet a stavební náklady jsou nyní spočítány v aktuální cenové úrovni ve výši 22,9 mil. Kč (včetně 0,5 mil. Kč na nepředvídané práce při rekonstrukcích). Maximální finanční podpora může být až 85 % uznatelných nákladů, ne více než ,- Kč. Další přílohou žádosti je doklad o udržitelnosti projektu na dobu min. 10 let. Časový náhled na realizaci projektu - podání žádosti 09/2007, rozhodnutí poskytovatele 12/2007, podpis smlouvy 01-02/2008, realizace projektu 02/ /2009. PROJEDNÁNÍ: Vzhledem ke značnému nárůstu celkové realizační ceny a tím i k navýšení povinného závazku ze strany města, radní diskutovali mj. o tom, zda by nepřišla levněji výstavba nového objektu DDM. Po delší diskusi se radní rozhodli postoupit bod do ZM bez doporučujícího usnesení. VYSVĚTLENÍ: Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města 4.6 VŘ PD Kino 70 (Int.: ORM/Zak1/2007) Zajišťování podkladů žádosti o finanční podporu opravy vzduchotechniky a výměny křesel v kině.podrobnosti viz. protokol v příloze RM 121-4/6. K ROZHODNUTÍ: Rozhodnout o zadání zakázky na podkladě VŘ. ODŮVODNĚNÍ: Proběhlo VŘ na zpracovatele PD vzduchotechniky, komise pro posouzení a hodnocení nabídek předkládá RM doporučení. PROJEDNÁNÍ: Vedoucí ORM Ing. Zákravská informuje, že byly osloveny 3 firmy, nabídku podaly dvě z nich s podrobnými kompletními nabídkami. Komise z tohoto důvodu usoudila, že firmy budou vyhodnoceny v pořadí dle výše částek. VYSVĚTLENÍ: Ing. Magda Zákravská, tajemnice komise - Komise pro posouzení a hodnocení nabídek K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí se zadáním zakázky "Kino 70" (týká se zpracování PD) firmě ENERGIA PROJEKT s.r.o., Pardubická 270, Hradec Králové - za nabídkovou cenu ,- Kč vč. DPH a ukládá ORM uzavřít smlouvu v plném rozsahu zadání zakázky. V případě nezájmu uchazeče na prvním místě, RM souhlasí se zadáním uchazeči na druhém místě, a to firmě ATELIÉR 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., Jižní 870, Hradec Králové - za nabídkovou cenu ,- Kč vč. DPH. RM 121 Souhlasí. Odpovídá: TAJ, Provede: ORM, Termín: STIS Stránka 11 z srpna 2007

12 4.7 Investice do měst Společnost Petra Parléře, o.p.s. nabídla městu možnost zveřejnit na webových stránkách společnosti (www.cenapp.cz), v rubrice Investiční příležitosti, stručný popis nemovitého majetku města, pro něhož v současné době hledá město investora, za 2 700,- Kč bez DPH na 3 měsíce (1 platba = 1 objekt). Od října do prosince 2007 bude jednou měsíčně na tuto rubriku upozorňovat zvláštní upoutávka v Hospodářských novinách. Zveřejňované informace o dané investici jsou velmi stručné, pouze základní charakteristika, jedna fotografie a kontaktní údaje. Ze statistiky návštěvnosti stránek projektová manažerka zjistila, že tato návštěvnost je cca průměrně 15 lidí za den (od dubna ). Avšak sháníme investory pro koupaliště a kasárna - je to příležitost (náklady 6426,- Kč)? Broumov nabízí takto měšťanský pivovar a zatím bez výsledku. K ROZHODNUTÍ: Máme zájem využít nabídku? ODŮVODNĚNÍ: \ VYSVĚTLENÍ: Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s využitím nabídky Společnosti Petra Parléře zveřejnit na webových stránkách společnosti (www.cenapp.cz), v rubrice Investiční příležitosti, stručný popis nemovitého majetku města, pro něhož v současné době hledá město investora. Nabídka bude využita pro objekt bývalých kasáren a záměr města výstavby koupaliště, a to na zkušební dobu dvou měsíců 10-12/2007. RM 121 Souhlasí. Odpovídá: TAJ, Provede: ORM, Termín: Kanalizace - stoka C Kanalizace stoka C - propojení Vrchovin na stávající ČOV. Tuto záležitost zatím připravoval VAK Náchod, ale z důvodu výhodnějších podmínek finanční podpory proběhlo na jednání mezi Ing. Richtrem a ST k dohodě, že investorem bude město. Pro VAK Náchod zajišťuje podklady společnost VIS Hradec Králové a ten město požádal o uzavření "Smlouvy o podmínkách zřízení stavby a provozu vodárenského vedení a zařízení a o omezení užívání nemovitosti" se SÚS KHK p. o.. Tato smlouva je nutná pro stavební řízení. Ze smlouvy vyplývá finanční povinnost, ale ta je splatná nejdéle ke kolaudaci stavby, tedy nejsou prozatím potřeba žádné finanční prostředky. K ROZHODNUTÍ: Souhlasit s uzavřením smlouvy. VYSVĚTLENÍ: Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s uzavřením "Smlouvy o podmínkách zřízení stavby a provozu vodárenského vedení a zařízení a o omezení užívání nemovitosti" pro skupinový projekt Metuje - kanalizace Nové Město nad Metují se Správou a údržbou silnic Královéhradeckého kraje p. o. RM 121 Souhlasí. Odpovídá: TAJ, Provede: ORM, Termín: Podpora přípravy projektů na čerpání prostředků z ESF Krajský úřad Královehradeckého kraje nabídl městu podporu přípravy na čerpání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu určených pro Prioritní osu 3 Sociální integrace a rovné příležitosti. Tuto podporu má zájem využít Městská knihovna viz příloha. Požadavkem Krajského úřadu je vyjádření starostky města, v němž bude určen záměr města zpracovat dané téma pro čerpání z ESF a pověřit odpovědné pracovníky, ředitelku městské knihovny Zdeňku Pfeiferovou a projektovou manažerku Ing. Žanetu Smejkalovou, účastí na seminářích a dalších činnostech podpory čerpání K ROZHODNUTÍ: Odsouhlasit záměr knihovny na měkký projekt. ODŮVODNĚNÍ: Požadavek od organizátora podpory přípravy projektů. VYSVĚTLENÍ: Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s návrhem Městské knihovny jako příspěvkové organizace města realizovat projekt v oblasti Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života podporovaného z Evropského sociálního fondu a pověřuje ředitelku městské knihovny Zdeňku Pfeiferovou a projektovou manažerku Ing. Žanetu Smejkalovou účastí na seminářích a dalších činnostech podpory čerpání. RM 121 Souhlasí. Odpovídá: TAJ, Provede: ORM, Termín: Zastřešené mobilní pódium - oprava administrativní chyby v usnesení V usnesení o přidělení veřejné zakázky byl chybně uveden rozměr podia 6 x 45 m, správně se jedná o rozměr 6 x 4 m. K ROZHODNUTÍ: Odsouhlasit opravu usnesení. VYSVĚTLENÍ: Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s opravou administrativní chyby v usnesení č. RM /07, kde text "velikost pódia 6 x 45 m" je nahrazen textem "velikost pódia 6 x 4 m". RM 121 Souhlasí. Odpovídá: TAJ, Provede: ORM, Termín: STIS Stránka 12 z srpna 2007

13 4.11 Plnění úkolu RM /07 - stabilita svahu Na základě podnětu vlastníka nemovitostí v této lokalitě přijala RM 114 usnesení : "RM ukládá ORM zpracovat ve spolupráci s TS zadání pro odbornou firmu, která by provedla posouzení současného stavu v lokalitě pozemku 24/1 a pozemků dalších v KÚ Krčín s cílem stanovit návrh postupu, který by vedl ke stabilizaci těchto pozemků, kde by mohly hrozit sesuvy půdy ohrožující i některé RD." ORM připravil text zadání VŘ na odbornou firmu, která provede posouzení. K ROZHODNUTÍ: Odsouhlasit text zadání a rozhodnout o zadání VŘ, i když tato akce není finančně kryta. ODŮVODNĚNÍ: Náklady na provedení odborného posouzení vyplynou z VŘ. PROJEDNÁNÍ: Pan Valášek se táže, proč se svah posuzuje. TAJ informuje, že přišla žádost/stížnost od manželů Vanžurových. ORM dále sděluje, že bylo tak předloženo plnění úkolu. Není to finančně kryté, možná bude dobré nejdříve znát peníze, nemáme tolik peněz na projekt. Částka vzejde z VŘ. VYSVĚTLENÍ: Ing. Magda Zákravská, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s textem zadání na posouzení stability svahu v Krčíně a ukládá ORM podle něj provést VŘ na zhotovitele. Na základě výsledků VŘ bude pak jednáno o příslušné rozpočtové úpravě, neboť tato akce není zatím v rozpočtu města zahrnuta. RM 121 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: ORM, Termín: Žádost o schválení zadání regulačního plánu území mezi ul. Nádražní, BN a TGM Žádost o schválení upraveného zadání regulačního plánu území mezi ulicemi Nádražní, B.Němcové a T.G.Masaryka podle 64 odst. 5) stavebního zákona /viz. příloha/. Podnět k pořízení regulačního plánu uvedeného území podalo zastupitelstvo města Nové Město nad Metují usnesením č. ZM /07 dne K ROZHODNUTÍ: Doporučit schválení zadání zastupitelstvu města. VYSVĚTLENÍ: Ing. Josef Mathes, vedoucí odboru - Odbor výstavby a regionálního rozvoje K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM doporučuje ZM schválit zadání regulačního plánu území mezi ulicemi Nádražní, B.Němcové a T.G.Masaryka ve znění přílohy č. RM 121-4/11. RM 121 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: TAJ, Provede: OVRR, Termín: Čl. 5 Školství, kultura, sport 18:15 OSKS 5.1 Návrh odměny (Int.: OSKS/162/0ŠKS/07) Přiznání mimořádné odměny ředitelce DDM. K ROZHODNUTÍ: Na základě předloženého zdůvodnění přiznat mimořádnou odměnu ředitelce Domu dětí a mládeže Stonožka. ODŮVODNĚNÍ: Vyplývá ze školských předpisů, zákona o obcích a z postavení města jako zřizovatele Domu dětí a mládeže. VYSVĚTLENÍ: Ing. Dagmar Krsková, vedoucí odboru - Odbor školství, kultury a sportu K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Domu dětí a mládeže Stonožka, Malecí 588 v navrhované výši a ve smyslu zdůvodnění dle přílohy č. RM 121-5/1. RM pověřuje starostku města podpisem příslušných dokumentů. RM 121 Schvaluje. Odpovídá: MST, Provede: OSKS, Termín: Plnění usnesení č. RM /07 - zdůvodnění MO a (Int.: OSKS/163/OŠKS/07) úpravy složky platu Odměna a úprava osobního ohodnocení ředitelky městské knihovny. K ROZHODNUTÍ: Na základě rozhodnutí RM /07 byl OŠKS přidělen úkol stanovit postup řešení odměny a úpravy osobního ohodnocení ředitelky MěK včetně zhodnocení činnosti a plnění úkolů a tím i odpovídajícího zdůvodnění návrhu. ODŮVODNĚNÍ: Vyplývá ze zákona o obcích, zákoníku práce a z postavení města jako zřizovatele organizace. VYSVĚTLENÍ: Ing. Dagmar Krsková, vedoucí odboru - Odbor školství, kultury a sportu K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM schvaluje mimořádnou odměnu a úpravu osobního ohodnocení ředitelce městské knihovny v navrhované výši a ve smyslu zdůvodnění dle přílohy č. RM 121-5/2 a pověřuje starostku města podpisem příslušných dokumentů. RM 121 Schvaluje. Odpovídá: MST, Provede: OSU, Termín: STIS Stránka 13 z srpna 2007

14 Čl. 6 Finance 18:20 OF 6.1 Vyřazení majetku Vyřazení majetku z účetní evidence. K ROZHODNUTÍ: Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence. ODŮVODNĚNÍ: Jedná se o vyřazení opotřebeného, poškozeného a technicky zastaralého majetku. VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM schvaluje způsob likvidace a vyřazení majetku evidovaného na Správě MěÚ a v Technických službách ve smyslu přílohy RM 121-6/1. RM 121 Schvaluje. Odpovídá: TAJ, Provede: OF, Termín: Převod investičního příspěvku na provozní Žádost ŠJ Střed o změnu investičního příspěvku na provozní. K ROZHODNUTÍ: Souhlasit se změnou příspěvku. ODŮVODNĚNÍ: Schválený příspěvek pro příspěvkové organizace není ve schváleném rozpočtu specifikován jako investiční nebo provozní, ale je uváděn celkovou částkou. Z tohoto důvodu nejde o rozpočtovou úpravu, ale pouze o změnu v rámci položek schváleného rozpočtu a změnu účetní. VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM schvaluje změnu investičního příspěvku na provozní za účelem výměny smaltovaných hrnců za nerezové a výměnu pracovních stolů. RM 121 Schvaluje. Odpovídá: TAJ, Provede: OF, Termín: Žádost o finanční příspěvek (Int.: OSU/Č.j /2007/OSU/HofS) Pan Mirek Brát žádá RM o finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč na podporu projektu vydání tištěné publikace Evropou v kapce vody, obsahující reportáže a články zaměřené na ochranu životního prostředí, propagaci vodní fauny a flóry atd., část obsahu knihy bude i náchodský region. Příspěvek bude plně použit na tiskové a grafické práce a město Nové Město nad Metují zde bude uvedeno formou městského znaku, slovního poděkování apod. (popř. CD-ROM v každé knize). Jeden výtisk této publikace bude předán do fondu novoměstské knihovny. K ROZHODNUTÍ: Projednat a schválit žádost pana Mirka Bráta o finanční příspěvek. VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM schvaluje příspěvek ve výši 1.000,- Kč pro žadatele p. Mirka Bráta na zajištění vydání tištěné publikace. Částka bude uhrazena z rezervy na příspěvky a granty ( 6409). RM 121 Schvaluje. Odpovídá: TAJ, Provede: OF, Termín: STIS Stránka 14 z srpna 2007

15 Čl. 7 Různé 18: Návrh na vyznamenání dne Na jednání KKOM dne bylo projednán první návrh na udělení čestného uznání, které se v našem městě uděluje na slavnostním večeru při příležitosti vzniku republiky, tj. 28. října. Navrženým je pan PhDr. Miloslav Košťál za jeho celoživotní zásluhy o české archivnictví. K ROZHODNUTÍ: Doporučit ZM ke schválení udělení čestného uznání pro pana PhDr. Miloslava Košťála. VYSVĚTLENÍ: Petr Hable, Místostarosta - Město K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM doporučuje ZM schválit udělení čestného uznání p. PhDr. Miloslavu Košťálovi za jeho práci pro město a zejména za jeho celoživotní zásluhy o české archivnictví. Čestné uznání bude uděleno na slavnostním večeru, konaném při příležitosti vzniku samostatné Československé republiky, tj.dne Podrobné zdůvodnění viz. příloha č. RM 121-7/1. RM 121 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: Partnerský výbor - doplnění člena RM je navržena k doplnění do Partnerského výboru paní Marie Böhmeová. K ROZHODNUTÍ: Jmenování do Partnerského výboru. VYSVĚTLENÍ: Mgr. Bronislava Malijovská, Starostka - Město K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM schvaluje paní Marii Böhmeovou z Nového Města nad Metují jako nového člena Partnerského výboru a ukládá ST provést písemné jmenování. RM 121 Schvaluje. Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: Výzva Ministerstva vnitra Město Nové Město nad Metují obdrželo dne výzvu Ministerstva vnitra, odboru dozoru a kontroly veřejné správy, aby do 60-ti dnů od jejího doručení zjednalo nápravu obecně závazné přihlášky města Nové Město nad Metují č. 1/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku - viz příloha RM 121-7/3. ODŮVODNĚNÍ: Bod do ZM dne VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM se neztotožňuje s výzvou Ministerstva vnitra, která byla městu Nové Město nad Metují doručena dne a doporučuje ZM vyhlášku č. 1/2006 nerušit a vyčkat výroku Ústavního soudu. RM 121 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: Svatováclavské odpoledne - žádost o zábor (Int.: OSU/Č.j /2007/OSU/HofS) Pan Jan Štěpánek (předseda MO KDU ČSL) a pan Josef Špelda (starosta jednoty OREL) předkládají RM žádost o bezplatný zábor na Husově náměstí v prostoru před bývalou radnicí a kostelem - "malý trojúhelník", a to dne , kdy se uspořádá tradiční Svatováclavské odpoledne s 6. ročníkem běhu na fošnách - viz příloha RM 121-7/4. K ROZHODNUTÍ: Schválit žádost o bezplatný zábor na Husově náměstí dne od 12:30 hodin, z důvodu organizace tradiční akce - Svatováclavské odpoledne. PROJEDNÁNÍ: Ing. Neumann na vlastní žádost vyloučen z hlasování. VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství v rozsahu a čase požadovaném žadatelem - viz příloha č. RM 120-7/4. RM 121 Souhlasí. Odpovídá: TAJ, Provede: TS, Termín: Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : MS Slavoňov - omluva MS Slavoňov se jménem pana Vaňka - předsedy MS, omlouvá za skutečnost, že došlo vlivem omezené komunikace mezi členy mysliveckého spolku Slavoňov k odstřelu vysoké zvěře. Velice je to mrzí a jsou ochotni přispět při nákupu nových chovných jedinců pro obůrku v Klopotově, dále slibují, že se budou snažit přispět k zajištění kultur v lesích proti škodám, které zvěř okusem způsobuje. PROJEDNÁNÍ: RM vzala informaci na vědomí. VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad STIS Stránka 15 z srpna 2007

16 7.6 Bartoňova vyhlídka - odstranění porostu a prvence vzrůstu Na základě podnětu RM došlo v nedávné minulosti k odstranění náletových porostů, které bránily výhledu z Bartoňovy vyhlídky. Jako prevence po odstranění mělo dojít k preventivnímu postřiku, který by zabránil růstu náletů. K tomuto zásahu doposud nedošlo, radní připomíná zajištění této záležitosti. PROJEDNÁNÍ: TAJ přislíbil řešit s TS na PVO. VYSVĚTLENÍ: Petr Valášek, radní - Rada města 7.7 Vyhrazené parkování pro ZTP - úprava předpisu Člen RM vznesl dotaz, zda by nemohlo dojít k úpravě předpisu, který umožňuje vyhradit parkování pro občany se ZTP. Nyní je úprava taková, že občan se ZTP, který žádá o vyhrazení parkovacího místa, musí být zároveň vlastníkem vozidla pro nějž je toto vyhrazené parkování určeno. V mnoha případech ale takovýto žadatel není ani vlastníkem řidičského oprávnění a vozidlo např. vlastní společně s manželem atp. Bylo by možné provést úpravu předpisu? PROJEDNÁNÍ: TAJ přislíbil věc projednat v PVO a o výsledku informovat. VYSVĚTLENÍ: Ing. Petr Neumann, radní - Rada města 7.8 Zrušení zastávky autobusů před nynější Poštou ST znovu otevřela započatou debatu o zrušení zastávky autobusů před Poštou za účelem vzniku několika operativních parkovacích míst pro návštěvníky Pošty. PROJEDNÁNÍ: Ing. Prouza vysvětlil značné problémy, které by ze zrušení uvedené zastávky vyplývaly pro provoz autobusů a bezpečnost občanů. Určitý počet parkovacích míst pro Poštu by bylo možné získat posunem zastávky co nejblíže vchodu do Pošty. Parkovací místa pro invalidy by byla posunuta směrem k MP. Radní souhlasili s prověřením této možnosti. VYSVĚTLENÍ: Mgr. Bronislava Malijovská, Starostka - Město K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM ukládá ORM prověřit možnost posunu stávající autobusové zastávky na náměstí Republiky co nejblíže vchodu do Pošty, aby tak byla získána další parkovací místa návazně na stávající parkování před vchodem na MP. RM 121 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: ORM, Termín: Hřiště u zámku - vylepšení ST seznámila radní se záměrem zlepšit vybavení a úroveň značně frekventovaného dětského hřiště u zámku (Pivovarská zahrada). Měla by proběhnout benefiční akce, budou nabídnuty cedule pro sponzory atp. VYSVĚTLENÍ: Mgr. Bronislava Malijovská, Starostka - Město 7.9 Oplocení OÁZA Na základě žádosti obyvatel OÁZY došlo k provizornímu zaplocení části areálu, které mělo zabránit průchodům občanů z ulic Vrchovinské a dalších k supermarketům a dále k venčení psů občany z přilehlých lokalit. ST informovala radní, že bohužel došlo ke stržení tohoto oplocení. Bude třeba věnovat zvýšenou pozornost zaměstnanců OÁZY, aby k narušování plotu nedocházelo a ST zvažuje, že zašle svůj dopis občanům přilehlých ulic, aby přestaly venčit psy na zahradě OÁZY a zkracovat si tímto prostorem cestu k supermarketům. VYSVĚTLENÍ: Mgr. Bronislava Malijovská, Starostka - Město STIS Stránka 16 z srpna 2007

17 7.10 MS v travním lyžování - propagace ST informovala radní, že v rámci spolupořadatelství města na akci MS v travním lyžování bude třeba zajistit ještě propagaci prostřednictvím akce Radia OK. K tomu je třeba uvolnit cca 4 tisíce Kč. VYSVĚTLENÍ: Mgr. Bronislava Malijovská, Starostka - Město K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM souhlasí s uvolněním 4 tisíc Kč na propagaci MS v travním lyžování a propagaci města vysílanou v souvislosti s touto akcí v Radiu OK. Prostředky budou uhrazeny z turistika, propagace. RM 121 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: OF, Termín: Osadní výbor Vrchoviny Na zasedání RM 121 se dostavily 3 zástupkyně OV Vrchoviny, konkrétně předsedkyně OV sl. Pavlína Radová, paní Ludmila Horáková a paní Mgr.Hana Rydlová. Předaly RM dva dokumenty - Protest občanů proti výstavbě rodinných domků nad obcí Vrchoviny - viz. příloha č. RM 121-7/11 A a dále dokument nadepsaný jako Zápis OV Vrchoviny ze schůze dne , který ale neobsahuje záznam z jednání této schůze, která měla veřejný charakter a zúčastnili se jí občané Vrchovin a zástupci vedení města (ST a MST), ale byla v ní uvedena pouze žádost na RM, aby zastavila veškerá jednání o změnu katastrálního území, prodeje a koupě pozemku, změnu územního plánu v katastrálním území ve Vrchovinách z důvodů, že OV Vrchoviny s podporou obyvatel žádá RM, aby jednala o odtržení katastrálního území Vrchoviny. OV již jednal o připojení katastrálního území Vrchoviny ke katastrálnímu území Provodov-Šonov, s představiteli obce Provodov-Šonov - viz. příloha č. RM 121-7/11 B. PROJEDNÁNÍ: Po krátké diskusi a vzhledem k tomu, že podání žádosti OV neobsahovalo žádné písemné faktické důvody a dále chyběl zápis z jednání OV a veřejné schůze, které se dne zúčastnilo vedení města, rozhodla RM celou záležitost dále v dané chvíli neprojednávat a vzhledem k závažnosti celé problematiky přijala usnesení, kterým bude celá věc posunuta na jednání chystaného mimořádného zasedání ZM 42 v pondělí Jednání RM opustil ve 20:12 Ing. Prouza. K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM ukládá TAJ prověřit po právní stránce podání uvedená v zápisu ze zasedání OV a předložit celou věc k projednání do nejbližšího zasedání ZM. K tomu je třeba zajistit podrobné důvody, které vedly OV Vrchoviny k tomuto kroku. RM 121 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: TAJ, Termín: Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : ZM 42 - program Na den je svoláno mimořádné zasedání ZM 42. VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /07 RM schvaluje program mimořádného zasedání ZM 42 : 1. Kontrola úkolů, 2. Úvodní informace a vystoupení, 3. DDM - žádost o dotaci, 4. Různé, 5. Diskuse, 6. Usnesení RM 121 Schvaluje. Odpovídá: TAJ, Provede: TAJ, Termín: STIS Stránka 17 z srpna 2007

18 Petr Hable Místostarosta Město Mgr. Bronislava Malijovská Starostka Město Čas ukončení jednání RM 121: 21:02 Příští porada bude : RM 122 dne Rozdělovník zápisů - listinná forma: ÚPLNÝ ZÁPIS: 29 x : Radní - ověřovatelé zápisu, Vedení města, Architekt, Městská policie, Technické služby 2x, První novoměstská teplárenská 2x, Městská knihovna, Úřední deska Rozdělovník zápisů - elektronická forma (.rtf): ÚPLNÝ ZÁPIS: Radní -ověřovatelé zápisu, Vedení města, Vedoucí odborů, Architekt, Městská policie, Technické služby, První novoměstská teplárenská, Městská knihovna, Mandl, STIS Stránka 18 z srpna 2007

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání zasedání rady města RM 145 (ve volebním období 45. zasedání), ze dne 18.8.2008 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 145 1 Mgr. Bronislava Malijovská Starostka

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis č. 3/2013 JEDNÁNÍ

Zápis č. 3/2013 JEDNÁNÍ Zápis č. 3/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí dne 17. 6. 2013 v sálu SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomni: 19 Bartoš, Barvínek, Blažková, Černohorský,

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Z Á P I S z 15. jednání Rady města Ústí nad Labem ze dne 10. 6. 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jednání zahájil a

Více

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014 ZÁPIS z 31. zasedání zastupitelstva města v Moravském Krumlově, konaného dne 10.02.2014 v zasedací místnosti Městského úřadu, začátek zasedání v 16:00 hod. Přítomno : 16 (16.04 hod.), 17 (16.06 hod.),

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Mgr. Kořínek Zasedání

Více