Zpravodaj Brněnské tiskové misie č let služby BTM. Věřící olympionici. Romské sbory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.118. 20 let služby BTM. Věřící olympionici. Romské sbory"

Transkript

1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č let služby BTM Věřící olympionici Romské sbory Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. (1. Korintským 13, 12) Rádio 7 - Slovensko

2 Vzpomeň si Když neštěstí si prolomí tvé dveře a na všem nechá otisk truchlivý, že sama sebe ptáš se v nedůvěře, čím a jak se teď tvá víra uživí. Když slabost nedá zalistovat v knize a srdci chce se Bohu v yčítat, proč jsou tu nemoc, samota a svízel, i hrůza z toho, co se může stát. Jen vzpomeň si, když slz y v pot se mísí, na příklad Písmem odkázaný nám, na černou noc, tu v Getsemane kdysi. Spí učedníci, jen Mistr bdí tak sám A hlavou táhne mu, co běd a hrůz naň čeká i on je jako my a slabost těla zná, však trojí modlitbu, k níž v tr ýzni ducha kleká, jen povzdech ukončí: Buď, Otče, vůle Tvá! Helena Kohoutová Jen díky vítěznému zápasu Ježíše v Getsemane, na Golgotě, jen díky prázdnému hrobu máme i my naději vzkříšení Na úvod 20. výročí Brněnské tiskové misie Je to vůbec možné? Brněnská tisková misie slouží již 20 let! Vzpomínám si na první dovolenou po sametové revoluci. V zahraničí se setkáváme s Němci, kteří jsou probuzenými, živými křesťany. Mají touhu studovat Písmo a povědět druhým o záchraně v Kristu. Poprvé vidíme vkusné, kvalitní tištěné texty ukazující na záchranu v Kristu. Hodně se liší od toho, co v té době a dobách totality bylo k dispozici u nás v České republice. Vše jen černobílé, psané špatnou češtinou jakoby to, co nabízíme v Kristu, bylo beznadějně zastaralé a nemající valnou cenu. Poprvé slyšíme o tiskové misii v Marburgu. Zdá se to být tak nedostupné Mezitím navazuje bratr Josef Sečka společně s bratrem Petrem Kolkem kontakt právě s touto misií v Marburgu. Zanedlouho po návratu domů se ozvou známé hlasy z dovolené: Neznáte pana doktora Petra Kolka? Je probuzeným křesťanem? Tehdy jsme radostně přisvědčili, že známe. Organizátor mateřské misie chtěl mít potvrzeno, že bude spolupracovat s vhodnými lidmi. Věci se daly do pohybu a dnes máme v rukou podobně jako v německy mluvících zemích aktuální, vkusné, kvalitní, teologicky jasné, srozumitelné a dobrou češtinou psané texty. Jen je otázkou, zda je skutečně užíváme! Za 20 let se v životě společnosti stalo mnohé od nadšení po sametové revoluci až po deziluzi nad sobectvím lidí, špatnou morálkou, korupcí, nelidským kapitalizmem 20 let v životě člověka představuje celou jednu generaci. Za tuto dobu člověk dospěje z mrňavého dítěte je většinou hotový člověk, který je schopen plodného života. I BTM prošla obdobím počátků amatérského nadšení, práce na koleně. Nyní je po ní požadováno, aby se osamostatnila, byla dospělá, žila plodným životem. Za těchto 20 let se podařilo vytisknout a rozšířit na letáčků (produktů) nesoucích evangelium. Jsme také svědky převážně vděčných ohlasů na texty BTM, ozvali se i ti, kteří na základě evangelia obsaženého v našich textech uvěřili v Pána Ježíše Krista. Jsme tolik vděčni všem, kteří nám dali knowhow i dostatek finančních prostředků, těm, kteří stáli u počátků, ale i těm, kteří obětavě pracovali celou tu dlouhou dobu. Situace vůbec není snadná. Nestačí jen nadšení, je potřeba i dostatek finančních prostředků. Kde je vzít, když se lidé bojí o budoucnost a šetří, kde se dá? My lidé jsme vůbec podivná čeládka neschopní dělat dílo Boží, nedůvěřiví, někdy i nevěrní. Všechno vlastně stojí jenom na tom Jednom, který je věrný (1. Kor 1, 9). A to je naše naděje i do budoucna. Říjen výročí BTM doc.mudr. Pavel Smilek, PhD. předseda Správní rady BTM Srdečně zveme na oslavu 20. výročí BTM, která se bude konat v sobotu 13. října 2012 v Brně. Prosíme, přihlašujte se elektronicky na nebo em, telefonicky. Nezapomeňte si poznačit tento den ve svém diáři. Těšíme se na Vaši účast. 3

3 Malé ohlédnutí 20.výročí BTM si v těchto dnech připomíná dvacet let služby české a slovenské církvi. Bylo to právě v září roku 1992, kdy jsme rozeslali nabídku prvních deseti misijních textů do všech koutů tehdejšího Československa. Připomeňme si založení BTM malou retrospektivou tehdejších událostí. Myšlenka založení tiskové misie u nás se rodila již v době hluboké totality a souvisela se zkvalitněním dopisové služby zahraničního křesťanského vysílání TWR z Monte Carla. Tu měl v té době na starosti Ing. Josef Sečka, který v roce 1968 z náboženských důvodů emigroval do Rakouska. Zde se brzy naplno zapojil se svou manželkou do rozhlasové misijní práce. Pod pseudonymem Pavel Bolar posílal posluchačům TWR do okupovaného Československa traktáty a malé spisky, které reagovaly na jejich duchovní otázky. Bratr Sečka je získával z nejrůznějších zahraničních zdrojů. Většinou to byly nedokonalé tiskoviny, jejich kolekci obohacoval o další témata vlastní výroby. Letáky psané na psacím stroji pak kopíroval. Po sametové revoluci, kdy bylo sídlo TWR přesunuto do svobodné vlasti do Brna, začal bratr Sečka přemýšlet o možnosti výroby kvalitních misijních tiskovin, které v té době produkovaly zahraniční tiskové misie. Na první kroky, které vedly k založení tiskové misie u nás, vzpomíná br. Sečka následovně: Po založení TWR jsem si brzy uvědomil, že Brno bude i nadále potřebovat letáčky, které jsme dosud obstarávali v cizině. Toužil jsem založit vlastní tiskovou misii a vyrábět české letáčky v kvalitní češtině, resp. slovenštině, s grafikou a obsahem, jenž odpovídá našim zemím. Rozhodl jsem se proto napsat na různé evropské misie s prosbou o pomoc. Odpověděla pouze jedna: německá Marburger Blätter-Mission. Rozhodli se, že nám pomohou. Sešli jsme se uprostřed cesty mezi Marburgem a Brnem v Salzburgu. Uvědomovali jsme si důležitost této schůzky, a tak jsme s mým synovcem Petrem Kolkem přijeli ve velkém časovém předstihu. Netrpělivě jsme čekali. Blížila se desátá hodina a stále nikdo nepřicházel, už jsme téměř přestali doufat. Najednou s německou přesností v 10:00 hodin, se otevřely dveře a vešli dva zástupci Marburgu: sestra Karin Böhm a Wilfried Davin. Jednání bylo srdečné, ale velmi náročné. Byli bychom Malé ohlédnutí se spokojili jen s nějakou pomocí: příspěvkem na počítač, know-how, redakční pomocí, s jejich materiály. Odpověď však byla kategorická: založit samostatnou misii a tisknout letáčky v plné šíři předepsaných řad a různých tematických celků. A tak jsme vypracovali první projekty, finanční rozpočet a strukturu organizace s funkčními větvemi. S pomocí Boží jsme v r založili v Brně BTM Brněnskou tiskovou misii. Petr Kolek odešel z TWR a převzal za BTM odpovědnost. Zpočátku to byla pionýrská práce. V praxi jsme celou dobu pokulhávali za svou vizí. Nejdříve jsme překládali letáčky z Marburgu, přebírali jejich grafickou podobu a tiskli je v německé firmě Rotaplan v Regensburgu. Děkovali jsme Pánu, že máme v zásobě aspoň dva tisíce adres z předcházející práce. S nimi jsme začali. Wilfried Davin a Karin Böhm s Josefem Sečkou Řídící rada BTM v roce 1992 Návrhy prvních textů (Petr Kolek a grafik MBM Friedrich Haubner) Ohlasy na tisky byly od začátku pozitivní, lidé se divili, že něco takového vůbec existuje. Rádi je četli a dávali dál. Oblíbili si je. Nejen v protestantských sborech, ale i v katolických společenstvích. Už od začátku jsme měli hodně katolických spolupracovníků, tvořili jsme jednu rodinu, která se pravidelně jednou za rok scházela v Brně na semináři. Naši spolupracovníci si dodávali navzájem odvahu a sdělovali své zkušenosti. A BTM s Boží pomocí pomalu rostla. To je jen malá vzpomínka na nelehké začátky budování misie v době chaotického přerodu společnosti z totalitního režimu. Nebylo to vůbec jednoduché. První zásilky jsme balili v obývacím pokoji, adresy ručně vypisovali, stáli fronty (i přes noc) na vyřízení celních formalit při dovozu letáčků z tiskárny v Německu a pak na poště složitě vypisovali průvodní listy pro odeslání zásilek. Dnes už je vše jen historie a pár fotografií. Díky know-how od misie v Marburgu i pokroku u nás jsme za 20 let trvání vybudovali moderní evropskou tiskovou misii. Je to také díky Vám, našim odběratelům. Děkujeme za modlitby i finanční podporu, bez obojího bychom tuto práci nemohli vykonávat. Jsme velmi vděčni i za stálou finanční podporu Marburgské misie. Jejím přání je, abychom se mohli co nejdříve finančně osamostatnit. Pomozte nám. Děkujeme za modlitby a pomoc v letošním roce. Čas jde dál, bratr Sečka v roce 2008 odešel v požehnaném věku na věčnost. Po dvaceti letech před námi stojí velká proměna BTM. Od příštího roku odchází dosavadní vedoucí br. Petr Kolek do důchodu, přáním naší i misie z Marburgu je, abychom dali příležitost mladým lidem. Musíme hledat další ochotné pracovníky i schopného nového vedoucího, který by pod Božím vedením dál rozvinul práci BTM tak, aby mohla obstát v dnešním světě, plném nových mediálních možností. Aby BTM plnila dobře roli služebníka církve a přinášela nadále lidem radostnou zvěst o spasení. 4 5

4 Přečetli jsme za Vás OHLÉDNUTÍ ZA OLYMPIÁDOU V LONDÝNĚ aneb KŘESŤANŠTÍ SPORTOVCI VYZNÁVAJÍ SVOJI VÍRU Za vše děkuji Bohu Trojnásobný olympijský vítěz Usain Bolt z Jamaiky (100 m, 200 m, 4x100 m) napsal na twitteru krátkou zprávu: Chtěl bych Bohu poděkovat za všechno, co pro mne udělal. Protože bez něho by nebyly mé výsledky vůbec možné. 25letý atlet zopakoval jako první na světě svá tři olympijská vítězství z roku 2008 v Pekingu. Křesťan, protestant, který je stejně jako jeho otec orientován baptisticky, poděkoval také Bohu za svého trenéra Glena Millse: Je pro mne požehnáním, že nebeský otec jej poslal do mého života. S Biblí v ruce Talent je Boží dar Také americká olympijská vítězka Allyson Felix z Los Angeles otevřeně hovoří o své křesťanské víře. 26letá atletka zvítězila v běhu na 200 m časem 21,88 s. K tomu ještě získala další dvě zlaté medaile ve štafetě na 4x100m a 4x400m. Už před olympiádou vyznala, že její talent je Božím darem. Říká, že běhá pro Boží slávu. Její oblíbený verš z Bible je z dopisu apoštola Pavla Filipským 1,21: Život, to je pro mne Kristus. Tato dcera faráře získala již v roce 2008 na olympiádě v Pekingu zlato ve štafetě na 4x400 m. Bůh mi ukazuje cestu Bůh je tak dobrý Kolegyně ze štafety, Sanya Richards- Ross z Austinu v Texasu, je právě tak vyznávající křesťankou. Po svém prvním olympijském vítězství na 400 m (po dvou neúspěších na olympiádách v roce 2004 a 2008) napsala tentokráte na twitteru: Moje síla přichází jenom od Boha, v této chvíli zakouším veliké požehnání. A tak člověk může mít i velké sny, neboť Bůh je tak dobrý. Podle dostupných informací se tato atletka účastní každou neděli bohoslužeb. Kromě toho založila se svými dvěma sestrami privátní kruh čtenářů Bible. Americký atlet (skok daleký, trojskok) Will Claye, kterému je 21 let, si vzal svoji Bibli a americkou vlajku na čestný okruh po stadionu. Získal bronzovou medaili v dálce (812 cm) a stříbro v trojskoku (17,62 m). Tím se stal historicky prvním atletem, který od roku 1936 získal v obou disciplínách na olympiádě medaili. To je neuvěřitelné, Pán Bůh činí i nepochopitelné věci, řekl Will Claye při interviewu novinářům. Maratónský běžec Guor Marial byl kdysi držen v jižním Súdánu jako otrok. V občanské válce, která trvala přes 20 let, ztratil 8 ze svých 10 bratří a sester. 28-letý křesťan startoval jako maratónský běžec bez státní příslušnosti. V maratónském běhu se umístil na 47. místě. Pověděl: Účast na olympiádě je pro mne znamení. Bůh mi ukazuje cestu, pomáhá druhým i skrze moje zkušenosti. To, že jsem tu mohl být, je jako bych získal zlatou medaili. Maratónský běžec Guor Marial Allyson Felix (běh na 200 m, štafeta) Z ideaspektrum přeložila Eva Titěrová Will Claye s Biblí v ruce (skok daleký, trojskok) 6 7

5 Nabídka nových letáčků Nabídka knih Dušičky 2012 Co nás čeká za branou smrti? (H134) Přelom října a listopadu je pro mnoho lidí velmi citově náročný. Značná část národa se vydává na hřbitovy, aby uctili památku zesnulých. Na mnohé padá smutek, na některé tíseň, samota, možná i deprese. Pro mnoho lidí není snadné vyrovnat se s otázkou smrti. Co se stane, až zemřu? Autorem textu je kazatel Pavel Coufal z BJB Brno. (Dop. cena 3,50 Kč) Děkuji! (DK116) Pár upřímných slov díků, milý úsměv a podání rukou potěší každého člověka. Každý výraz vděčnosti, ohleduplnosti a porozumění vytváří pěkné vtahy mezi lidmi a připravuje půdu pro krásná přátelství. (Doporučená cena 5,20 Kč) Bůh slyší Tvou modlitbu kostka (D8) Kostka se šesti modlitbami, které jsou povzbuzením a připomenutím, že Bůh slyší naše modlitby a chce nám pomoci v každé situaci. Kostku lze jednoduše sestavit. Stačí ji vyjmout z aršíku, ohnout strany podle narýhovaných hran a zalepit chlopně. (Doporučená cena 6 Kč) O pracovitosti a lenosti (PT75) Každý z nás má své tužby, plány, naděje i sny. Nebývá snadné je uskutečnit. Zvláště, když podléháme velkému nepříteli lenosti. Proto přinášíme několik moudrých varování krále Šalomouna. (Doporučená cena 2,80 Kč) Odvážná želva (PN42) Básničku Oldřišky Koudelové doprovází verš Přísloví 27,12. (Dop. cena 2,80 Kč) Jóga cesta k novému životu (S14) S jógou se seznámila ve svých 25 letech. Více než 15 let se věnovala každodennímu tréninku, dechovým cvičením a meditaci. Její tělo bylo zdravé a pružné, ale ve svém životě postrádala klid a stále více pociťovala velkou samotu. Svědectví Ireny Jírové z Apoštolské církve v Havířově. (Doporučená cena 3,60 Kč) Rocky muž v masce (K4) Rockyho znal v Hamburku každý. Nosil černé kožené oblečení, byl po celém těle potetovaný a nosil účes na Irokéze. Díky svému účinkování v televizní talkshow se z Rockyho brzy stává mediální hvězda. Dovede upoutat tisíce lidí, ale ve skutečnosti nikdo neví, jakou opuštěnost v nitru prožívá. Rocky propadá drogám, během svých vystoupení se zcela vydává do rukou ďábla. Později o tom říká: S pomocí satana jsem dokázal rockový koncert proměnit v pekelný kotel. V několika málo minutách jsem mohl vybičovat lidi natolik, že se začali chovat jako malí ďáblové. Mezitím je Rocky dokonale tržně zpeněžen. Dokonce ho zobrazují i hamburské reklamní kanceláře cizineckého ruchu ve svých prospektech. Z Rockyho se stává živá legenda. V posledních měsících života nastal u něho radikální obrat uvěřil v Boha. Rockyho příběh strhujícím způsobem napsal novinář Michael Ackermann. (Doporučená cena 20 Kč) Dobrý strom nese dobré ovoce (K7) Sbírka 40 kázání evangelického faráře Josefa Bedřicha Průši, kterou iniciovala a předmluvu napsala paní Michaela Maláčová, autorova vnučka, dobře známá české veřejnosti jako podnikatelka, zakladatelka České Miss a vítězka soutěže Miss Československo pro rok Kniha obsahuje také zajímavé fotografie a pozoruhodné úryvky ze života J.B. Průši. Doprodej knihy za sníženou cenu 60 Kč. POHLEDNICOVÝ KALENDÁŘ NA ROK 2013 CESTA DO NEBE VEDE PO ZEMI (K14) Obrázkový kalendář s biblickými verši a aforismy Pavla Kosorina. Obrázky je možné vystřihnout a použít jako pohlednice (13 pohlednic). Formát A5, 12 listů + obálka a kartonový stojánek. Kalendář lze použít jako stolní i nástěnný. (Doporučená cena 35,- Kč) Mikuláš co o něm vlastně víme? (RT89) Tradice spojená s Mikulášovou osobou je velmi pestrá. Vznikla a dochovala se dodnes díky touze člověka po dobru, spravedlnosti, obdarování potřebných Připomíná tak osobu samotného Pána Ježíše Krista, který těšil ztrápené, sytil hladové, uzdravoval nemocné, zastával se nespravedlivě obviněných. (Doporučená cena 2,80 Kč) Doporučená cena za zásilku (včetně poštovného): časopis Nové perspektivy 16 Kč, časopis + ukázka letáčků 59 Kč Letáčky jsou neprodejné, zasíláme je za dobrovolný dar. 8 9

6 Představujeme Vám Před časem jsme vám přiblížili službu českého Rádia 7 (twr.cz), nyní jsme se rozhodli představit vám jeho slovenský protějšek. Činíme tak i z toho důvodu, že věnujeme nemalou pozornost misijnímu dění na Slovensku, kde pracuje naše pobočka Bratislavská tlačová misia, nedílná součást naší Brněnské tiskové misie. Rádio 7 ve své preambuli mluví o svých cílech takto: Cílem satelitního křesťanského rozhlasového vysílání prostřednictvím rádia 7 je služba Církvi věřících v Ježíše Krista jako osobního Spasitele a služba široké veřejnosti tím, čím Ježíš Kristus svoji církev obdaroval. Dále na webové stránce čteme, že vysílání Rádia 7 chce být alternativou k současné rozhlasové komerční produkci pro lidi, odmítající způsob života a morální příklady ze světa komerce, showbyznysu, které nejsou v souladu s Božími zákony. Současného šéfredaktora slovenského vysílání, Ing. Stana Krále, jsme se zeptali: Mohl bys nám představit svoji práci šéfredaktora? Lepšia by bola asi otázka, akému veľkému kolektívu slúžiš :-) V tomto čase pre naše rádio pracuje na čiastočné úväzky 8 moderátorov. K svojej práci potrebujú určitý servis, o ktorý sa starám. Ide o ich vzájomnú koordináciu, obsahové vedenie, ale aj zabezpečovanie informácií použiteľných vo vysielaní. K tomu ešte dramaturgia a plánovanie vysielaných programov s potrebným predstihom. No a sám moderujem dopoludňajšie satelitné vysielanie. Jak se vám daří naplňovat cíle na Slovensku? Našim cieľom je vybudovať moderný misijný priestor v rozhlasovom vysielaní dostupnom bežnými rozhlasovými prijímačmi. Úspechom je, že od marca máme k dispozícii tri FM vysielače (Bratislava 103,6 MHz, Nové Mesto n. Váhom 107,7 MHz a Banská Bystrica 107,7 MHz), ktoré pokrývajú územie asi s 500 tis. obyvateľmi. V súčasnosti ponúkame programový základ, ktorý pozostáva z modernej kresťanskej hudby stredného populárneho prúdu. Vysielacie bloky sú voľne moderované a dopĺňané krátkymi informáciami a duchovnými zamysleniami. Je to formát, ktorý vyhovuje väčšine ľudí, ktorí sú v autách na ceste do práce, alebo nás počúvajú popri práci. Na Představujeme Vám intenzívnejšie počúvanie je potom určený večerný čas. Postupne v našom programe budú pribúdať poradenské, diskusné, evanjelizačné a duchovno vzdelávacie relácie. Vysielaním chceme zachytiť kresťanov a ľudí hľadajúcich duchovné hodnoty. Reagují posluchači na vysílané pořady? Nemáme k dispozícii relevantný oficiálny odhad, podľa dostupných informácií je naša počúvanosť zatiaľ do poslucháčov. Ľudia na naše vysielanie reagujú hlavne vtedy, keď niečo nezafunguje :-). Teší nás, že nám pribúdajú poslucháči z mladšej strednej generácie. Jak vidíš současnou misijní situaci u vás na Slovensku? Situácia je veľmi dobrá, lebo veľmi veľa ľudí nepozná Ježiša osobne. Teda misjné pole je veľké. Ľudia v zboroch sa učia, ako ľudí privádzať k Ježišovi. Vo väčších mestách už vidno plánovitý prístup k evanjelizačným aktivitám a prináša to dobré výsledky. Väčšina aktivít je vlastne služba miestnej komunite, mestu, obci. Smerujú k uspokojovaniu potrieb ľudí, ktorí takúto službu alebo pomoc nenachádzajú. A cez službu je ľuďom zvestované evanjelium. Existuje však stále veľa miest, kde plánovanie a systematické vzdelávanie v tejto oblasti je považované za marketing, ktorý v misii nemá čo hľadať a mnohí kresťania iba čakajú, že ľudia, ktorí hľadajú Boha, prídu sami za nimi. Spolupracujete s misijními organizacemi, třeba i s Bratislavskou tlačovou misiou? Osobne som presvedčený, že Pán Ježiš misiou poveril cirkev, nie nejaké ogranizácie. Preto ani Rádio 7 nie je misijná organizácia. Je iba nástrojom pre zbory a cirkvi, aby naplnili svoje misijné poslanie. Samozrejme, radi spolupracujeme s každým, kto nás ako nástroj chce použiť. Naposledy sme s BTM robili kampaň pri príležitosti majstrovstiev sveta vo futbale. Jaké projekty by pomohly Rádiu 7 víc proniknout ke slovenské veřejnosti? Do povedomia chceme preniknúť propagačnými aktivitami a prezentáciou našich zámerov v ďalších médiách, spoluúčasťou na väčších projektoch ako mediálny partner, napríklad na veľkých regionálnych konferenciách, festivaloch apod. Rovnako je dôležité, aby naši poslucháči boli s nami takí spokojní, že budú o našom vysielaní hovoriť svojim známym. Máš nějaké přání pro BTM, která slaví svých 20 let služby české a slovenské církvi? Dvadsať rokov je prekrásny vek, je to začiatok zrelej dospelosti. Želám vám preto, abyste vaše doterajšie skúsenosti dokázali v Božej múdrosti pretaviť do záchrany tisícov ľudí, ktorí Pána Ježiša ešte osobne nepoznajú a neprijali Jeho milosť do svojich životov

7 Příběh k zamyšlení Lidská sláva polní tráva Tento příběh se týká dvou sportovců, kteří soutěžili na Olympijských hrách v Paříži v roce Oba reprezentovali jednu zemi Velkou Británii. Ale každý z nich měl jiný přístup k životu a jiný pohled na to, co je důležité. Jmenovali se Eric Liddell a Harold Abrahams. Mimochodem, v roce 1981 o nich natočili film Ohnivé vozy, který získal čtyři Oscary. A hudba z tohoto filmu od Vangelise se hrála letos v Londýně při vyhlašování vítězů Eric Liddell byl křesťan. Narodil se v Číně, skotským misionářům. Uměl rychle běhat, a proto začal závodit v běžeckých disciplínách. Bůh byl pro něj vždy na prvním místě. Běhal s širokým úsměvem na tváři. Měl zvláštní styl, běžel se zrakem upřeným k nebi. Chtěl vždy zvítězit, ale zároveň chtěl svým vítězstvím oslavit Boha. Harold Abrahams byl Angličan židovského původu. Byl velmi usilovný a cílevědomý. Dřel, aby dokázal lidem, že je nejlepší, že Židé nejsou podřadná rasa. A opravdu patřil mezi nejlepší běžce. Když se Olympijské hry blížily, ukázalo se, že rozběhy na 100 m trati budou v neděli. Pro Erica Liddella to byla nepřekonatelná překážka. Běžet v neděli!? To nemohu! Kvůli Pánu Bohu! Neděle je jeho den! Je to věc úcty k Bohu! Eric se rozhodl, že závod na olympiádě v neděli nepoběží, i kdyby tím měl přijít o šanci získat zlatou medaili. Psaly o tom noviny na celém světě: Liddell zahodil svoji životní šanci! Závod na 100 m vyhrál Harold Abrahams. Eric Liddell běžel místo toho závod na 400 m, který běžně neběhal. Před závodem za ním přišel masér amerického týmu a dal mu do rukou papír, na kterém byla napsána slova z Bible: Ten, kdo mě ctí, toho poctím. Eric běh vyhrál, dokonce vytvořil nový světový rekord. Běžel s radostí, běžel pro svého Pána Ježíše, běžel jemu k chvále. Oba dva sportovci stáli na stupních vítězů. Oba dva bojovali a udělali pro vítězství maximum. Ale jeden běhal s touhou oslavit Boha. Rok po olympiádě se život obou mužů změnil. Harold Abrahams si zlomil nohu, přestal závodit a stal se sportovním reportérem. Eric Liddell odjel jako misionář do Číny za svými rodiči. Učil na křesťanské škole, staral se o chudé a potřebné lidi a mluvil s nimi o Kristu. Před 2. světovou válkou poslal svoji těhotnou ženu a dvě malé dcery do Kanady. Sám zůstal v Číně. Pomáhal svému staršímu bratrovi, který jako lékař sloužil chudým a nemocným. Eric byl v průběhu války internován v japonském táboře. I tam sloužil lidem a vydával svědectví o Kristu. Teprve v roce 2008 Čína zveřejnila, že jako britský občan měl možnost být propuštěn na svobodu v rámci výměny zajatců. Mohl se vrátit domů ke své rodině. Ale on odmítl. Šanci daroval jedné neznámé těhotné ženě. Zemřel pět měsíců před koncem války. Bylo mu 43 let. Jeho přítel misionář řekl, že jeho poslední slova byla: It s complete surrender! (To je úplné odevzdání!) Myslel přitom na svůj život, který cele odevzdává svému Pánu Ježíši Kristu Pavel Coufal Fotoreportáž Ve dnech se konalo ve Žďáru nad Sázavou Celostátní setkání mládeže ŘKC. Hlavním tématem bylo novozákonní slovo: Ovocem Ducha je láska, radost a pokoj. (Galatským 5, 22) Po celou dobu vládla mezi několika tisíci mladými křesťany vynikající atmosféra. BTM se zapojila nejen nabídkou svých misijních produktů, ale také další službou

8 Misijní zpravodajství Duchovní probuzení mezi Romy V poslední době se množí zprávy o duchovním probuzení mezi Romy nejen na Slovensku, ale i v České republice. Je to povzbudivá zpráva pro všechny české křesťany. Rádi proto uveřejňujeme svědectví o tom, jak vznikla romská církev v Novém Městě na Moravě, které nám zaslala Mgr. Eva Chmelařová. Podivuhodné Boží cesty V běhu událostí založení romské církve se jasně odráží podivuhodné Boží jednání s touto komunitou. Jako první mezi zdejšími Romy uvěřila mladá Romka Pavla Janová. V dětství ji vedla k víře její babička. K jejímu úplnému obrácení k Pánu Ježíši a duchovnímu znovuzrození však došlo až později. Jak se to stalo? V roce 2010 Pavla navštívila svou tetu Soňu, která žije v Havířově a navštěvuje živý sbor Křesťanská misie. Je to smíšený sbor, tj. členy jsou bílí i Romové. Soňa Pavle svědčila o živé víře a pak jí pustila video o vytržení církve s názvem: Ježíš přijde brzy. Jsi připraven? Po odjezdu domů do Nového Města Pavla vůbec nemohla spát, stále přemýšlela o tom, co jí řekla teta. Nejdřív si myslela, že se teta asi zbláznila. Přesto se však rozhodla přesvědčit se sama, zda je to v Bibli tak, jak teta říkala. Otevřela si v Bibli Janovo zjevení a zjistila, že text souhlasí s tím, co říkala teta. Po čase se konala v Novém Městě rodinná oslava narozenin, na kterou přijeli i teta Soňa a její manžel. Opět všem svědčili o Bohu a odpovídali na otázky ostatních Božím slovem. Pavlu začala víra čím dál více zajímat a přitahovat. První kontakt přes počítač Po nějaké době si Janovi nechali doma na počítač nainstalovat internet a skype. Pavla velmi toužila s někým mluvit o Bohu. Když se napojila na internet a spustila skype, naskočil jí kontakt s tetou Soňou. Na její pozvání se Pavla připojila přes skype k dění ve skupince v Havířově. Během této virtuální skupinky Pavla i její manžel přijali Pána Ježíše do svého srdce. To bylo v únoru Pavla má dvě děti, oba chlapce. Oba se jí začali vyptávat, co se stalo, a když jim Pavla vyprávěla o Ježíši, tak seděly jako přibité a pozorně poslouchaly. Dnes chodí do církve spolu s rodiči. Založení romského společenství V srpnu 2011 se pak konalo v kulturním domě v Novém Městě první romské křesťanské shromáždění. Tato shromáždění zde dnes bývají vždy jednou za čtrnáct dní v sobotu ve Bůh na Romy nezapomněl 14 hodin. Kázat přijíždějí pastoři z Havířova a ve chvalách slouží chválicí tým z Křesťanské misie, střídají se romští hudebníci z Havířova, Hranic, Ostravy a Karviné. Chvály jsou většinou v romském jazyce, méně česky nebo slovensky. Kázané slovo bývá jasné a ostré, vede posluchače zejména ke kázni, k poslušnosti zákonům Božím i lidským, k četbě Božího slova a k řádnému životu. Zaznívají silná svědectví o uzdravení z vážných nemocí, vysvobození z různých druhů závislostí jako je alkoholismus a hraní automatů. Obvykle na ně přichází kolem padesáti lidí, většinou celé romské rodiny i s dětmi. V průběhu týdne se v Novém Městě schází také mládežnická skupinka a skupinka pro dospělé. Většina nás bílých zná Romy spíš v negativních souvislostech spojených s krádežemi, podvody a podobně. To, čeho si my bílí u nich ceníme, je jejich hudební nadání, jímavá hudba a zpěv, což se projevilo i v televizních soutěžích typu Superstar. Jinak toho obvykle o nich moc nevíme. Ale Bůh na ně nezapomněl. Pán Ježíš zemřel na kříži i za ně. On vidí nejen to špatné, ale i to, jak žili mnoho let v izolaci od nás bílých, že prožili mnoho utrpení, odsuzování a nepřijímání. Bohu se líbí, že mají rádi své děti a že mají mezi sebou silnou rodinnou sounáležitost i jako širší rodina. Je zvláštní, že Romové nežijí tolik jako my bílí kulturou, ale spíše rodinnými vztahy a vzájemnou komunikací, žijí tedy svůj autentický život a každý jedinec má u nich velký význam. V jejich komunitě nejsou druzí hodnoceni podle vzhledu, majetku, ani vzdělání, každý má svůj význam jako člověk. V tom všem nám mohou být příkladem. Bible proměňuje životy Misijní zpravodajství Romové ve své komunitě nejsou také tolik poznamenáni kulturou a způsobem myšlení nás bílých a jsou pro Boha použitelní jako čistý list. Když poznají Boha a začnou číst Bibli, Bůh velmi rychle mění jejich myšlení i srdce a stávají se z nich Bohu vydaní křesťané. Mnozí teologové v historii, kteří se domnívali, že prostému člověku Bible do ruky nepatří, protože by jí nerozuměl, by se velmi divili, jak přesně Romové Bibli rozumějí a jak ji berou vážně. V mnohém se podobají v Bibli zmiňovaným příslušníkům nežidovských národů, kteří mnohdy slova Pána Ježíše přijímali lépe než Židé. Myslím, že se na ně hodí následující biblické verše: Pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává: neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. (1. Korintským 1, 26-29) a Mnozí první budou poslední a poslední první. (Marek 10, 31)

9 Závěrem Z tvorby Marie Plotěné Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy (1. Korintským 13, 5 6) AFORISMY PAVLA KOSORINA Ježíš nekázal o životě učil jak žít. Čím jsi lidem blíž, tím menší ti připadají čím jsi blíž k Bohu, tím větší se ti zdá. Šířit evangelium v této době předpokládá překřičet svět nebo být tišší než on. Zapomeňte na písmenka seznamte se s Písmem! Je dobré věřit, že se s Bohem setkáš po příchodu do nebe, ale je lepší potkat Ho cestou. Děl se o to, co máš, a Bůh se postará, abys měl. Posledního soudu se nebojím můj Otec bude předsedou senátu. Bůh je jediný subjekt, jehož názory jsou objektivní. Pravda je sice jen jedna, ale na všechny se dostane. Přestaňte nahlížet do nebe klíčovou dírkou tlučte, a bude vám otevřeno! Věřící i nevěřící chtějí od Boha totéž aby jim dal pokoj. (Z knihy Aforismy, aneb slovo dalo slovo, vydalo nakl. Cesta v r. 2003) Přejeme všem našim odběratelům prosluněné podzimní dny plné pokoje, požehnání a radosti z bohaté úrody i na duchovním poli. Nové perspektivy Zpravodaj BTM č Vydává BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, o.s., křesťanská ekumenická nezisková společnost. Vychází 7x ročně. Toto číslo vyšlo v říjnu Počet příloh variabilní. Adresa redakce: BTM, P. O. Box 64, BRNO, tel/fax: , internet: Telefon pro objednávky: Odpovědný redaktor: RNDr. Petr Kolek. Bankovní spojení: KB Brno-Černá Pole, č.ú /0100. Jako variabilní symbol uveďte svoje evidenční číslo. Tisk: TISKNOS, Brno. Distribuce: firma Vlastislav Dvořák, PP /97, Brno 21. (Obchodní psaní). 16

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 10/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. března 2009 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz

PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz Zde prosím nalepte Vaši fotografii. PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz Prosíme o čitelné vyplnění formuláře Důležité: Přijetí na školu

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM

KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM Manuela Jungová KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM prakticky a názorně Příručka plná impulsů pro pracovníky s dětmi i rodiče Odpovědi na otázky: Jak pracovat s dětmi v církvi a jak je zaujmout? Kde

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 8.10.2011 40/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 8. října 2011 Společná píseň

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych)

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Český protestantsky orientovaný kazatel, spisovatel, publicista, radikální pacifista a sociální pedagog. Přemysl Pitter Bez lásky, bez lidskosti,

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR Váš UTECHTSKÁ UNIE STAROKATOLICKÝCH CÍRKVÍ ZPRÁVA PRO SRC 2007 O NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ BYLY NA POŘADU MEZINÁRODNÍ BISKUPSKÉ KONFERENCE 1. Reflexe

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

nový Život Život křesťana Poslušný život Blok B 1. studie Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 13,12-17

nový Život Život křesťana Poslušný život Blok B 1. studie Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 13,12-17 BiBlický STudiJní kurz Tato studie patří: 1. studie Poslušný život Blok B Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 1,1-17 Ježíš měl mnoho učedníků, ale pouze dvanáct z nich vybral, aby se stalo jeho zvláštními společníky.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Misijní práce + další vzdělávání

Misijní práce + další vzdělávání Apoštolská církev ve spolupráci s NLI Europe Zakládání nových sborů Moravskoslezská oblast 2005-2011 Hlučín Jablunkov Opava Nový Jičín Orlová Příbor Zkušenosti i výzkumy ukazují, že nejefektivnější způsob

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více