Zpravodaj Brněnské tiskové misie č let služby BTM. Věřící olympionici. Romské sbory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.118. 20 let služby BTM. Věřící olympionici. Romské sbory"

Transkript

1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č let služby BTM Věřící olympionici Romské sbory Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. (1. Korintským 13, 12) Rádio 7 - Slovensko

2 Vzpomeň si Když neštěstí si prolomí tvé dveře a na všem nechá otisk truchlivý, že sama sebe ptáš se v nedůvěře, čím a jak se teď tvá víra uživí. Když slabost nedá zalistovat v knize a srdci chce se Bohu v yčítat, proč jsou tu nemoc, samota a svízel, i hrůza z toho, co se může stát. Jen vzpomeň si, když slz y v pot se mísí, na příklad Písmem odkázaný nám, na černou noc, tu v Getsemane kdysi. Spí učedníci, jen Mistr bdí tak sám A hlavou táhne mu, co běd a hrůz naň čeká i on je jako my a slabost těla zná, však trojí modlitbu, k níž v tr ýzni ducha kleká, jen povzdech ukončí: Buď, Otče, vůle Tvá! Helena Kohoutová Jen díky vítěznému zápasu Ježíše v Getsemane, na Golgotě, jen díky prázdnému hrobu máme i my naději vzkříšení Na úvod 20. výročí Brněnské tiskové misie Je to vůbec možné? Brněnská tisková misie slouží již 20 let! Vzpomínám si na první dovolenou po sametové revoluci. V zahraničí se setkáváme s Němci, kteří jsou probuzenými, živými křesťany. Mají touhu studovat Písmo a povědět druhým o záchraně v Kristu. Poprvé vidíme vkusné, kvalitní tištěné texty ukazující na záchranu v Kristu. Hodně se liší od toho, co v té době a dobách totality bylo k dispozici u nás v České republice. Vše jen černobílé, psané špatnou češtinou jakoby to, co nabízíme v Kristu, bylo beznadějně zastaralé a nemající valnou cenu. Poprvé slyšíme o tiskové misii v Marburgu. Zdá se to být tak nedostupné Mezitím navazuje bratr Josef Sečka společně s bratrem Petrem Kolkem kontakt právě s touto misií v Marburgu. Zanedlouho po návratu domů se ozvou známé hlasy z dovolené: Neznáte pana doktora Petra Kolka? Je probuzeným křesťanem? Tehdy jsme radostně přisvědčili, že známe. Organizátor mateřské misie chtěl mít potvrzeno, že bude spolupracovat s vhodnými lidmi. Věci se daly do pohybu a dnes máme v rukou podobně jako v německy mluvících zemích aktuální, vkusné, kvalitní, teologicky jasné, srozumitelné a dobrou češtinou psané texty. Jen je otázkou, zda je skutečně užíváme! Za 20 let se v životě společnosti stalo mnohé od nadšení po sametové revoluci až po deziluzi nad sobectvím lidí, špatnou morálkou, korupcí, nelidským kapitalizmem 20 let v životě člověka představuje celou jednu generaci. Za tuto dobu člověk dospěje z mrňavého dítěte je většinou hotový člověk, který je schopen plodného života. I BTM prošla obdobím počátků amatérského nadšení, práce na koleně. Nyní je po ní požadováno, aby se osamostatnila, byla dospělá, žila plodným životem. Za těchto 20 let se podařilo vytisknout a rozšířit na letáčků (produktů) nesoucích evangelium. Jsme také svědky převážně vděčných ohlasů na texty BTM, ozvali se i ti, kteří na základě evangelia obsaženého v našich textech uvěřili v Pána Ježíše Krista. Jsme tolik vděčni všem, kteří nám dali knowhow i dostatek finančních prostředků, těm, kteří stáli u počátků, ale i těm, kteří obětavě pracovali celou tu dlouhou dobu. Situace vůbec není snadná. Nestačí jen nadšení, je potřeba i dostatek finančních prostředků. Kde je vzít, když se lidé bojí o budoucnost a šetří, kde se dá? My lidé jsme vůbec podivná čeládka neschopní dělat dílo Boží, nedůvěřiví, někdy i nevěrní. Všechno vlastně stojí jenom na tom Jednom, který je věrný (1. Kor 1, 9). A to je naše naděje i do budoucna. Říjen výročí BTM doc.mudr. Pavel Smilek, PhD. předseda Správní rady BTM Srdečně zveme na oslavu 20. výročí BTM, která se bude konat v sobotu 13. října 2012 v Brně. Prosíme, přihlašujte se elektronicky na nebo em, telefonicky. Nezapomeňte si poznačit tento den ve svém diáři. Těšíme se na Vaši účast. 3

3 Malé ohlédnutí 20.výročí BTM si v těchto dnech připomíná dvacet let služby české a slovenské církvi. Bylo to právě v září roku 1992, kdy jsme rozeslali nabídku prvních deseti misijních textů do všech koutů tehdejšího Československa. Připomeňme si založení BTM malou retrospektivou tehdejších událostí. Myšlenka založení tiskové misie u nás se rodila již v době hluboké totality a souvisela se zkvalitněním dopisové služby zahraničního křesťanského vysílání TWR z Monte Carla. Tu měl v té době na starosti Ing. Josef Sečka, který v roce 1968 z náboženských důvodů emigroval do Rakouska. Zde se brzy naplno zapojil se svou manželkou do rozhlasové misijní práce. Pod pseudonymem Pavel Bolar posílal posluchačům TWR do okupovaného Československa traktáty a malé spisky, které reagovaly na jejich duchovní otázky. Bratr Sečka je získával z nejrůznějších zahraničních zdrojů. Většinou to byly nedokonalé tiskoviny, jejich kolekci obohacoval o další témata vlastní výroby. Letáky psané na psacím stroji pak kopíroval. Po sametové revoluci, kdy bylo sídlo TWR přesunuto do svobodné vlasti do Brna, začal bratr Sečka přemýšlet o možnosti výroby kvalitních misijních tiskovin, které v té době produkovaly zahraniční tiskové misie. Na první kroky, které vedly k založení tiskové misie u nás, vzpomíná br. Sečka následovně: Po založení TWR jsem si brzy uvědomil, že Brno bude i nadále potřebovat letáčky, které jsme dosud obstarávali v cizině. Toužil jsem založit vlastní tiskovou misii a vyrábět české letáčky v kvalitní češtině, resp. slovenštině, s grafikou a obsahem, jenž odpovídá našim zemím. Rozhodl jsem se proto napsat na různé evropské misie s prosbou o pomoc. Odpověděla pouze jedna: německá Marburger Blätter-Mission. Rozhodli se, že nám pomohou. Sešli jsme se uprostřed cesty mezi Marburgem a Brnem v Salzburgu. Uvědomovali jsme si důležitost této schůzky, a tak jsme s mým synovcem Petrem Kolkem přijeli ve velkém časovém předstihu. Netrpělivě jsme čekali. Blížila se desátá hodina a stále nikdo nepřicházel, už jsme téměř přestali doufat. Najednou s německou přesností v 10:00 hodin, se otevřely dveře a vešli dva zástupci Marburgu: sestra Karin Böhm a Wilfried Davin. Jednání bylo srdečné, ale velmi náročné. Byli bychom Malé ohlédnutí se spokojili jen s nějakou pomocí: příspěvkem na počítač, know-how, redakční pomocí, s jejich materiály. Odpověď však byla kategorická: založit samostatnou misii a tisknout letáčky v plné šíři předepsaných řad a různých tematických celků. A tak jsme vypracovali první projekty, finanční rozpočet a strukturu organizace s funkčními větvemi. S pomocí Boží jsme v r založili v Brně BTM Brněnskou tiskovou misii. Petr Kolek odešel z TWR a převzal za BTM odpovědnost. Zpočátku to byla pionýrská práce. V praxi jsme celou dobu pokulhávali za svou vizí. Nejdříve jsme překládali letáčky z Marburgu, přebírali jejich grafickou podobu a tiskli je v německé firmě Rotaplan v Regensburgu. Děkovali jsme Pánu, že máme v zásobě aspoň dva tisíce adres z předcházející práce. S nimi jsme začali. Wilfried Davin a Karin Böhm s Josefem Sečkou Řídící rada BTM v roce 1992 Návrhy prvních textů (Petr Kolek a grafik MBM Friedrich Haubner) Ohlasy na tisky byly od začátku pozitivní, lidé se divili, že něco takového vůbec existuje. Rádi je četli a dávali dál. Oblíbili si je. Nejen v protestantských sborech, ale i v katolických společenstvích. Už od začátku jsme měli hodně katolických spolupracovníků, tvořili jsme jednu rodinu, která se pravidelně jednou za rok scházela v Brně na semináři. Naši spolupracovníci si dodávali navzájem odvahu a sdělovali své zkušenosti. A BTM s Boží pomocí pomalu rostla. To je jen malá vzpomínka na nelehké začátky budování misie v době chaotického přerodu společnosti z totalitního režimu. Nebylo to vůbec jednoduché. První zásilky jsme balili v obývacím pokoji, adresy ručně vypisovali, stáli fronty (i přes noc) na vyřízení celních formalit při dovozu letáčků z tiskárny v Německu a pak na poště složitě vypisovali průvodní listy pro odeslání zásilek. Dnes už je vše jen historie a pár fotografií. Díky know-how od misie v Marburgu i pokroku u nás jsme za 20 let trvání vybudovali moderní evropskou tiskovou misii. Je to také díky Vám, našim odběratelům. Děkujeme za modlitby i finanční podporu, bez obojího bychom tuto práci nemohli vykonávat. Jsme velmi vděčni i za stálou finanční podporu Marburgské misie. Jejím přání je, abychom se mohli co nejdříve finančně osamostatnit. Pomozte nám. Děkujeme za modlitby a pomoc v letošním roce. Čas jde dál, bratr Sečka v roce 2008 odešel v požehnaném věku na věčnost. Po dvaceti letech před námi stojí velká proměna BTM. Od příštího roku odchází dosavadní vedoucí br. Petr Kolek do důchodu, přáním naší i misie z Marburgu je, abychom dali příležitost mladým lidem. Musíme hledat další ochotné pracovníky i schopného nového vedoucího, který by pod Božím vedením dál rozvinul práci BTM tak, aby mohla obstát v dnešním světě, plném nových mediálních možností. Aby BTM plnila dobře roli služebníka církve a přinášela nadále lidem radostnou zvěst o spasení. 4 5

4 Přečetli jsme za Vás OHLÉDNUTÍ ZA OLYMPIÁDOU V LONDÝNĚ aneb KŘESŤANŠTÍ SPORTOVCI VYZNÁVAJÍ SVOJI VÍRU Za vše děkuji Bohu Trojnásobný olympijský vítěz Usain Bolt z Jamaiky (100 m, 200 m, 4x100 m) napsal na twitteru krátkou zprávu: Chtěl bych Bohu poděkovat za všechno, co pro mne udělal. Protože bez něho by nebyly mé výsledky vůbec možné. 25letý atlet zopakoval jako první na světě svá tři olympijská vítězství z roku 2008 v Pekingu. Křesťan, protestant, který je stejně jako jeho otec orientován baptisticky, poděkoval také Bohu za svého trenéra Glena Millse: Je pro mne požehnáním, že nebeský otec jej poslal do mého života. S Biblí v ruce Talent je Boží dar Také americká olympijská vítězka Allyson Felix z Los Angeles otevřeně hovoří o své křesťanské víře. 26letá atletka zvítězila v běhu na 200 m časem 21,88 s. K tomu ještě získala další dvě zlaté medaile ve štafetě na 4x100m a 4x400m. Už před olympiádou vyznala, že její talent je Božím darem. Říká, že běhá pro Boží slávu. Její oblíbený verš z Bible je z dopisu apoštola Pavla Filipským 1,21: Život, to je pro mne Kristus. Tato dcera faráře získala již v roce 2008 na olympiádě v Pekingu zlato ve štafetě na 4x400 m. Bůh mi ukazuje cestu Bůh je tak dobrý Kolegyně ze štafety, Sanya Richards- Ross z Austinu v Texasu, je právě tak vyznávající křesťankou. Po svém prvním olympijském vítězství na 400 m (po dvou neúspěších na olympiádách v roce 2004 a 2008) napsala tentokráte na twitteru: Moje síla přichází jenom od Boha, v této chvíli zakouším veliké požehnání. A tak člověk může mít i velké sny, neboť Bůh je tak dobrý. Podle dostupných informací se tato atletka účastní každou neděli bohoslužeb. Kromě toho založila se svými dvěma sestrami privátní kruh čtenářů Bible. Americký atlet (skok daleký, trojskok) Will Claye, kterému je 21 let, si vzal svoji Bibli a americkou vlajku na čestný okruh po stadionu. Získal bronzovou medaili v dálce (812 cm) a stříbro v trojskoku (17,62 m). Tím se stal historicky prvním atletem, který od roku 1936 získal v obou disciplínách na olympiádě medaili. To je neuvěřitelné, Pán Bůh činí i nepochopitelné věci, řekl Will Claye při interviewu novinářům. Maratónský běžec Guor Marial byl kdysi držen v jižním Súdánu jako otrok. V občanské válce, která trvala přes 20 let, ztratil 8 ze svých 10 bratří a sester. 28-letý křesťan startoval jako maratónský běžec bez státní příslušnosti. V maratónském běhu se umístil na 47. místě. Pověděl: Účast na olympiádě je pro mne znamení. Bůh mi ukazuje cestu, pomáhá druhým i skrze moje zkušenosti. To, že jsem tu mohl být, je jako bych získal zlatou medaili. Maratónský běžec Guor Marial Allyson Felix (běh na 200 m, štafeta) Z ideaspektrum přeložila Eva Titěrová Will Claye s Biblí v ruce (skok daleký, trojskok) 6 7

5 Nabídka nových letáčků Nabídka knih Dušičky 2012 Co nás čeká za branou smrti? (H134) Přelom října a listopadu je pro mnoho lidí velmi citově náročný. Značná část národa se vydává na hřbitovy, aby uctili památku zesnulých. Na mnohé padá smutek, na některé tíseň, samota, možná i deprese. Pro mnoho lidí není snadné vyrovnat se s otázkou smrti. Co se stane, až zemřu? Autorem textu je kazatel Pavel Coufal z BJB Brno. (Dop. cena 3,50 Kč) Děkuji! (DK116) Pár upřímných slov díků, milý úsměv a podání rukou potěší každého člověka. Každý výraz vděčnosti, ohleduplnosti a porozumění vytváří pěkné vtahy mezi lidmi a připravuje půdu pro krásná přátelství. (Doporučená cena 5,20 Kč) Bůh slyší Tvou modlitbu kostka (D8) Kostka se šesti modlitbami, které jsou povzbuzením a připomenutím, že Bůh slyší naše modlitby a chce nám pomoci v každé situaci. Kostku lze jednoduše sestavit. Stačí ji vyjmout z aršíku, ohnout strany podle narýhovaných hran a zalepit chlopně. (Doporučená cena 6 Kč) O pracovitosti a lenosti (PT75) Každý z nás má své tužby, plány, naděje i sny. Nebývá snadné je uskutečnit. Zvláště, když podléháme velkému nepříteli lenosti. Proto přinášíme několik moudrých varování krále Šalomouna. (Doporučená cena 2,80 Kč) Odvážná želva (PN42) Básničku Oldřišky Koudelové doprovází verš Přísloví 27,12. (Dop. cena 2,80 Kč) Jóga cesta k novému životu (S14) S jógou se seznámila ve svých 25 letech. Více než 15 let se věnovala každodennímu tréninku, dechovým cvičením a meditaci. Její tělo bylo zdravé a pružné, ale ve svém životě postrádala klid a stále více pociťovala velkou samotu. Svědectví Ireny Jírové z Apoštolské církve v Havířově. (Doporučená cena 3,60 Kč) Rocky muž v masce (K4) Rockyho znal v Hamburku každý. Nosil černé kožené oblečení, byl po celém těle potetovaný a nosil účes na Irokéze. Díky svému účinkování v televizní talkshow se z Rockyho brzy stává mediální hvězda. Dovede upoutat tisíce lidí, ale ve skutečnosti nikdo neví, jakou opuštěnost v nitru prožívá. Rocky propadá drogám, během svých vystoupení se zcela vydává do rukou ďábla. Později o tom říká: S pomocí satana jsem dokázal rockový koncert proměnit v pekelný kotel. V několika málo minutách jsem mohl vybičovat lidi natolik, že se začali chovat jako malí ďáblové. Mezitím je Rocky dokonale tržně zpeněžen. Dokonce ho zobrazují i hamburské reklamní kanceláře cizineckého ruchu ve svých prospektech. Z Rockyho se stává živá legenda. V posledních měsících života nastal u něho radikální obrat uvěřil v Boha. Rockyho příběh strhujícím způsobem napsal novinář Michael Ackermann. (Doporučená cena 20 Kč) Dobrý strom nese dobré ovoce (K7) Sbírka 40 kázání evangelického faráře Josefa Bedřicha Průši, kterou iniciovala a předmluvu napsala paní Michaela Maláčová, autorova vnučka, dobře známá české veřejnosti jako podnikatelka, zakladatelka České Miss a vítězka soutěže Miss Československo pro rok Kniha obsahuje také zajímavé fotografie a pozoruhodné úryvky ze života J.B. Průši. Doprodej knihy za sníženou cenu 60 Kč. POHLEDNICOVÝ KALENDÁŘ NA ROK 2013 CESTA DO NEBE VEDE PO ZEMI (K14) Obrázkový kalendář s biblickými verši a aforismy Pavla Kosorina. Obrázky je možné vystřihnout a použít jako pohlednice (13 pohlednic). Formát A5, 12 listů + obálka a kartonový stojánek. Kalendář lze použít jako stolní i nástěnný. (Doporučená cena 35,- Kč) Mikuláš co o něm vlastně víme? (RT89) Tradice spojená s Mikulášovou osobou je velmi pestrá. Vznikla a dochovala se dodnes díky touze člověka po dobru, spravedlnosti, obdarování potřebných Připomíná tak osobu samotného Pána Ježíše Krista, který těšil ztrápené, sytil hladové, uzdravoval nemocné, zastával se nespravedlivě obviněných. (Doporučená cena 2,80 Kč) Doporučená cena za zásilku (včetně poštovného): časopis Nové perspektivy 16 Kč, časopis + ukázka letáčků 59 Kč Letáčky jsou neprodejné, zasíláme je za dobrovolný dar. 8 9

6 Představujeme Vám Před časem jsme vám přiblížili službu českého Rádia 7 (twr.cz), nyní jsme se rozhodli představit vám jeho slovenský protějšek. Činíme tak i z toho důvodu, že věnujeme nemalou pozornost misijnímu dění na Slovensku, kde pracuje naše pobočka Bratislavská tlačová misia, nedílná součást naší Brněnské tiskové misie. Rádio 7 ve své preambuli mluví o svých cílech takto: Cílem satelitního křesťanského rozhlasového vysílání prostřednictvím rádia 7 je služba Církvi věřících v Ježíše Krista jako osobního Spasitele a služba široké veřejnosti tím, čím Ježíš Kristus svoji církev obdaroval. Dále na webové stránce čteme, že vysílání Rádia 7 chce být alternativou k současné rozhlasové komerční produkci pro lidi, odmítající způsob života a morální příklady ze světa komerce, showbyznysu, které nejsou v souladu s Božími zákony. Současného šéfredaktora slovenského vysílání, Ing. Stana Krále, jsme se zeptali: Mohl bys nám představit svoji práci šéfredaktora? Lepšia by bola asi otázka, akému veľkému kolektívu slúžiš :-) V tomto čase pre naše rádio pracuje na čiastočné úväzky 8 moderátorov. K svojej práci potrebujú určitý servis, o ktorý sa starám. Ide o ich vzájomnú koordináciu, obsahové vedenie, ale aj zabezpečovanie informácií použiteľných vo vysielaní. K tomu ešte dramaturgia a plánovanie vysielaných programov s potrebným predstihom. No a sám moderujem dopoludňajšie satelitné vysielanie. Jak se vám daří naplňovat cíle na Slovensku? Našim cieľom je vybudovať moderný misijný priestor v rozhlasovom vysielaní dostupnom bežnými rozhlasovými prijímačmi. Úspechom je, že od marca máme k dispozícii tri FM vysielače (Bratislava 103,6 MHz, Nové Mesto n. Váhom 107,7 MHz a Banská Bystrica 107,7 MHz), ktoré pokrývajú územie asi s 500 tis. obyvateľmi. V súčasnosti ponúkame programový základ, ktorý pozostáva z modernej kresťanskej hudby stredného populárneho prúdu. Vysielacie bloky sú voľne moderované a dopĺňané krátkymi informáciami a duchovnými zamysleniami. Je to formát, ktorý vyhovuje väčšine ľudí, ktorí sú v autách na ceste do práce, alebo nás počúvajú popri práci. Na Představujeme Vám intenzívnejšie počúvanie je potom určený večerný čas. Postupne v našom programe budú pribúdať poradenské, diskusné, evanjelizačné a duchovno vzdelávacie relácie. Vysielaním chceme zachytiť kresťanov a ľudí hľadajúcich duchovné hodnoty. Reagují posluchači na vysílané pořady? Nemáme k dispozícii relevantný oficiálny odhad, podľa dostupných informácií je naša počúvanosť zatiaľ do poslucháčov. Ľudia na naše vysielanie reagujú hlavne vtedy, keď niečo nezafunguje :-). Teší nás, že nám pribúdajú poslucháči z mladšej strednej generácie. Jak vidíš současnou misijní situaci u vás na Slovensku? Situácia je veľmi dobrá, lebo veľmi veľa ľudí nepozná Ježiša osobne. Teda misjné pole je veľké. Ľudia v zboroch sa učia, ako ľudí privádzať k Ježišovi. Vo väčších mestách už vidno plánovitý prístup k evanjelizačným aktivitám a prináša to dobré výsledky. Väčšina aktivít je vlastne služba miestnej komunite, mestu, obci. Smerujú k uspokojovaniu potrieb ľudí, ktorí takúto službu alebo pomoc nenachádzajú. A cez službu je ľuďom zvestované evanjelium. Existuje však stále veľa miest, kde plánovanie a systematické vzdelávanie v tejto oblasti je považované za marketing, ktorý v misii nemá čo hľadať a mnohí kresťania iba čakajú, že ľudia, ktorí hľadajú Boha, prídu sami za nimi. Spolupracujete s misijními organizacemi, třeba i s Bratislavskou tlačovou misiou? Osobne som presvedčený, že Pán Ježiš misiou poveril cirkev, nie nejaké ogranizácie. Preto ani Rádio 7 nie je misijná organizácia. Je iba nástrojom pre zbory a cirkvi, aby naplnili svoje misijné poslanie. Samozrejme, radi spolupracujeme s každým, kto nás ako nástroj chce použiť. Naposledy sme s BTM robili kampaň pri príležitosti majstrovstiev sveta vo futbale. Jaké projekty by pomohly Rádiu 7 víc proniknout ke slovenské veřejnosti? Do povedomia chceme preniknúť propagačnými aktivitami a prezentáciou našich zámerov v ďalších médiách, spoluúčasťou na väčších projektoch ako mediálny partner, napríklad na veľkých regionálnych konferenciách, festivaloch apod. Rovnako je dôležité, aby naši poslucháči boli s nami takí spokojní, že budú o našom vysielaní hovoriť svojim známym. Máš nějaké přání pro BTM, která slaví svých 20 let služby české a slovenské církvi? Dvadsať rokov je prekrásny vek, je to začiatok zrelej dospelosti. Želám vám preto, abyste vaše doterajšie skúsenosti dokázali v Božej múdrosti pretaviť do záchrany tisícov ľudí, ktorí Pána Ježiša ešte osobne nepoznajú a neprijali Jeho milosť do svojich životov

7 Příběh k zamyšlení Lidská sláva polní tráva Tento příběh se týká dvou sportovců, kteří soutěžili na Olympijských hrách v Paříži v roce Oba reprezentovali jednu zemi Velkou Británii. Ale každý z nich měl jiný přístup k životu a jiný pohled na to, co je důležité. Jmenovali se Eric Liddell a Harold Abrahams. Mimochodem, v roce 1981 o nich natočili film Ohnivé vozy, který získal čtyři Oscary. A hudba z tohoto filmu od Vangelise se hrála letos v Londýně při vyhlašování vítězů Eric Liddell byl křesťan. Narodil se v Číně, skotským misionářům. Uměl rychle běhat, a proto začal závodit v běžeckých disciplínách. Bůh byl pro něj vždy na prvním místě. Běhal s širokým úsměvem na tváři. Měl zvláštní styl, běžel se zrakem upřeným k nebi. Chtěl vždy zvítězit, ale zároveň chtěl svým vítězstvím oslavit Boha. Harold Abrahams byl Angličan židovského původu. Byl velmi usilovný a cílevědomý. Dřel, aby dokázal lidem, že je nejlepší, že Židé nejsou podřadná rasa. A opravdu patřil mezi nejlepší běžce. Když se Olympijské hry blížily, ukázalo se, že rozběhy na 100 m trati budou v neděli. Pro Erica Liddella to byla nepřekonatelná překážka. Běžet v neděli!? To nemohu! Kvůli Pánu Bohu! Neděle je jeho den! Je to věc úcty k Bohu! Eric se rozhodl, že závod na olympiádě v neděli nepoběží, i kdyby tím měl přijít o šanci získat zlatou medaili. Psaly o tom noviny na celém světě: Liddell zahodil svoji životní šanci! Závod na 100 m vyhrál Harold Abrahams. Eric Liddell běžel místo toho závod na 400 m, který běžně neběhal. Před závodem za ním přišel masér amerického týmu a dal mu do rukou papír, na kterém byla napsána slova z Bible: Ten, kdo mě ctí, toho poctím. Eric běh vyhrál, dokonce vytvořil nový světový rekord. Běžel s radostí, běžel pro svého Pána Ježíše, běžel jemu k chvále. Oba dva sportovci stáli na stupních vítězů. Oba dva bojovali a udělali pro vítězství maximum. Ale jeden běhal s touhou oslavit Boha. Rok po olympiádě se život obou mužů změnil. Harold Abrahams si zlomil nohu, přestal závodit a stal se sportovním reportérem. Eric Liddell odjel jako misionář do Číny za svými rodiči. Učil na křesťanské škole, staral se o chudé a potřebné lidi a mluvil s nimi o Kristu. Před 2. světovou válkou poslal svoji těhotnou ženu a dvě malé dcery do Kanady. Sám zůstal v Číně. Pomáhal svému staršímu bratrovi, který jako lékař sloužil chudým a nemocným. Eric byl v průběhu války internován v japonském táboře. I tam sloužil lidem a vydával svědectví o Kristu. Teprve v roce 2008 Čína zveřejnila, že jako britský občan měl možnost být propuštěn na svobodu v rámci výměny zajatců. Mohl se vrátit domů ke své rodině. Ale on odmítl. Šanci daroval jedné neznámé těhotné ženě. Zemřel pět měsíců před koncem války. Bylo mu 43 let. Jeho přítel misionář řekl, že jeho poslední slova byla: It s complete surrender! (To je úplné odevzdání!) Myslel přitom na svůj život, který cele odevzdává svému Pánu Ježíši Kristu Pavel Coufal Fotoreportáž Ve dnech se konalo ve Žďáru nad Sázavou Celostátní setkání mládeže ŘKC. Hlavním tématem bylo novozákonní slovo: Ovocem Ducha je láska, radost a pokoj. (Galatským 5, 22) Po celou dobu vládla mezi několika tisíci mladými křesťany vynikající atmosféra. BTM se zapojila nejen nabídkou svých misijních produktů, ale také další službou

8 Misijní zpravodajství Duchovní probuzení mezi Romy V poslední době se množí zprávy o duchovním probuzení mezi Romy nejen na Slovensku, ale i v České republice. Je to povzbudivá zpráva pro všechny české křesťany. Rádi proto uveřejňujeme svědectví o tom, jak vznikla romská církev v Novém Městě na Moravě, které nám zaslala Mgr. Eva Chmelařová. Podivuhodné Boží cesty V běhu událostí založení romské církve se jasně odráží podivuhodné Boží jednání s touto komunitou. Jako první mezi zdejšími Romy uvěřila mladá Romka Pavla Janová. V dětství ji vedla k víře její babička. K jejímu úplnému obrácení k Pánu Ježíši a duchovnímu znovuzrození však došlo až později. Jak se to stalo? V roce 2010 Pavla navštívila svou tetu Soňu, která žije v Havířově a navštěvuje živý sbor Křesťanská misie. Je to smíšený sbor, tj. členy jsou bílí i Romové. Soňa Pavle svědčila o živé víře a pak jí pustila video o vytržení církve s názvem: Ježíš přijde brzy. Jsi připraven? Po odjezdu domů do Nového Města Pavla vůbec nemohla spát, stále přemýšlela o tom, co jí řekla teta. Nejdřív si myslela, že se teta asi zbláznila. Přesto se však rozhodla přesvědčit se sama, zda je to v Bibli tak, jak teta říkala. Otevřela si v Bibli Janovo zjevení a zjistila, že text souhlasí s tím, co říkala teta. Po čase se konala v Novém Městě rodinná oslava narozenin, na kterou přijeli i teta Soňa a její manžel. Opět všem svědčili o Bohu a odpovídali na otázky ostatních Božím slovem. Pavlu začala víra čím dál více zajímat a přitahovat. První kontakt přes počítač Po nějaké době si Janovi nechali doma na počítač nainstalovat internet a skype. Pavla velmi toužila s někým mluvit o Bohu. Když se napojila na internet a spustila skype, naskočil jí kontakt s tetou Soňou. Na její pozvání se Pavla připojila přes skype k dění ve skupince v Havířově. Během této virtuální skupinky Pavla i její manžel přijali Pána Ježíše do svého srdce. To bylo v únoru Pavla má dvě děti, oba chlapce. Oba se jí začali vyptávat, co se stalo, a když jim Pavla vyprávěla o Ježíši, tak seděly jako přibité a pozorně poslouchaly. Dnes chodí do církve spolu s rodiči. Založení romského společenství V srpnu 2011 se pak konalo v kulturním domě v Novém Městě první romské křesťanské shromáždění. Tato shromáždění zde dnes bývají vždy jednou za čtrnáct dní v sobotu ve Bůh na Romy nezapomněl 14 hodin. Kázat přijíždějí pastoři z Havířova a ve chvalách slouží chválicí tým z Křesťanské misie, střídají se romští hudebníci z Havířova, Hranic, Ostravy a Karviné. Chvály jsou většinou v romském jazyce, méně česky nebo slovensky. Kázané slovo bývá jasné a ostré, vede posluchače zejména ke kázni, k poslušnosti zákonům Božím i lidským, k četbě Božího slova a k řádnému životu. Zaznívají silná svědectví o uzdravení z vážných nemocí, vysvobození z různých druhů závislostí jako je alkoholismus a hraní automatů. Obvykle na ně přichází kolem padesáti lidí, většinou celé romské rodiny i s dětmi. V průběhu týdne se v Novém Městě schází také mládežnická skupinka a skupinka pro dospělé. Většina nás bílých zná Romy spíš v negativních souvislostech spojených s krádežemi, podvody a podobně. To, čeho si my bílí u nich ceníme, je jejich hudební nadání, jímavá hudba a zpěv, což se projevilo i v televizních soutěžích typu Superstar. Jinak toho obvykle o nich moc nevíme. Ale Bůh na ně nezapomněl. Pán Ježíš zemřel na kříži i za ně. On vidí nejen to špatné, ale i to, jak žili mnoho let v izolaci od nás bílých, že prožili mnoho utrpení, odsuzování a nepřijímání. Bohu se líbí, že mají rádi své děti a že mají mezi sebou silnou rodinnou sounáležitost i jako širší rodina. Je zvláštní, že Romové nežijí tolik jako my bílí kulturou, ale spíše rodinnými vztahy a vzájemnou komunikací, žijí tedy svůj autentický život a každý jedinec má u nich velký význam. V jejich komunitě nejsou druzí hodnoceni podle vzhledu, majetku, ani vzdělání, každý má svůj význam jako člověk. V tom všem nám mohou být příkladem. Bible proměňuje životy Misijní zpravodajství Romové ve své komunitě nejsou také tolik poznamenáni kulturou a způsobem myšlení nás bílých a jsou pro Boha použitelní jako čistý list. Když poznají Boha a začnou číst Bibli, Bůh velmi rychle mění jejich myšlení i srdce a stávají se z nich Bohu vydaní křesťané. Mnozí teologové v historii, kteří se domnívali, že prostému člověku Bible do ruky nepatří, protože by jí nerozuměl, by se velmi divili, jak přesně Romové Bibli rozumějí a jak ji berou vážně. V mnohém se podobají v Bibli zmiňovaným příslušníkům nežidovských národů, kteří mnohdy slova Pána Ježíše přijímali lépe než Židé. Myslím, že se na ně hodí následující biblické verše: Pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává: neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. (1. Korintským 1, 26-29) a Mnozí první budou poslední a poslední první. (Marek 10, 31)

9 Závěrem Z tvorby Marie Plotěné Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy (1. Korintským 13, 5 6) AFORISMY PAVLA KOSORINA Ježíš nekázal o životě učil jak žít. Čím jsi lidem blíž, tím menší ti připadají čím jsi blíž k Bohu, tím větší se ti zdá. Šířit evangelium v této době předpokládá překřičet svět nebo být tišší než on. Zapomeňte na písmenka seznamte se s Písmem! Je dobré věřit, že se s Bohem setkáš po příchodu do nebe, ale je lepší potkat Ho cestou. Děl se o to, co máš, a Bůh se postará, abys měl. Posledního soudu se nebojím můj Otec bude předsedou senátu. Bůh je jediný subjekt, jehož názory jsou objektivní. Pravda je sice jen jedna, ale na všechny se dostane. Přestaňte nahlížet do nebe klíčovou dírkou tlučte, a bude vám otevřeno! Věřící i nevěřící chtějí od Boha totéž aby jim dal pokoj. (Z knihy Aforismy, aneb slovo dalo slovo, vydalo nakl. Cesta v r. 2003) Přejeme všem našim odběratelům prosluněné podzimní dny plné pokoje, požehnání a radosti z bohaté úrody i na duchovním poli. Nové perspektivy Zpravodaj BTM č Vydává BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, o.s., křesťanská ekumenická nezisková společnost. Vychází 7x ročně. Toto číslo vyšlo v říjnu Počet příloh variabilní. Adresa redakce: BTM, P. O. Box 64, BRNO, tel/fax: , internet: Telefon pro objednávky: Odpovědný redaktor: RNDr. Petr Kolek. Bankovní spojení: KB Brno-Černá Pole, č.ú /0100. Jako variabilní symbol uveďte svoje evidenční číslo. Tisk: TISKNOS, Brno. Distribuce: firma Vlastislav Dvořák, PP /97, Brno 21. (Obchodní psaní). 16

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

VY_32_INOVACE_CJK43460BED

VY_32_INOVACE_CJK43460BED VY_32_INOVACE_CJK43460BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

Evangelium všem dětem ČR

Evangelium všem dětem ČR www.timdvadva.cz Naše děti tak rychle rostou... Co pro to udělat, aby se dostaly do nebe? Evangelium všem dětem ČR Kdyţ jsem před dvaceti lety zaslechla Boţí povolání do služby ke spolupráci na tom, aby

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Tvoje cesta k biblickému vzdělání

Tvoje cesta k biblickému vzdělání Tvoje cesta k biblickému vzdělání Informace o studiu na pobočce -- 2013 Biblická škola Seznam předmětů -- podzim 2013 popis předmětu učitel datum HIS2203 Dějiny církve od Letnic k reformaci Modul uvede

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

Zpracovala Nová Milena a tým DC

Zpracovala Nová Milena a tým DC Milé děti, od měsíce února si bude s vámi hrát a pracovat nejen Kateřina, Naďa a Terezka, Petra, ale i nová teta Regina. Je mladá, hezká, veselá a pracovala s dětmi jako jste vy. Budete jí mít určitě rády.

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

ADRESA ÚSTŘEDÍ: IČO: 26014491 WEB STRÁNKY: www.cb.cz/awana BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČSOB Pardubice, č. ú. 192741785/0300 ADRESA MISIONÁŘE PRO ČR A SR:

ADRESA ÚSTŘEDÍ: IČO: 26014491 WEB STRÁNKY: www.cb.cz/awana BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČSOB Pardubice, č. ú. 192741785/0300 ADRESA MISIONÁŘE PRO ČR A SR: OBSAH Kontaktní údaje...2 Poslání...3 Naše hodnoty...3 Naše přání...3 Naše vize...3 Naše poslání...3 Historie...4 Činnost Awana klubů...5 Uskutečněné akce a programy v roce 2004...8 Konferenci Awana vedoucích...8

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ ZÁZNAMY KÁZÁNÍ ARCHA VÍRY PŘÍBRAM CD č.1 1) Boží dobrotivost 7) Pojď a následuj mě Lubo Jakab 2) Získej neomezenou vůli 8) Samuel 3) Bůh je láska

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Čekání na DUPV příběh pana P.P. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Autoři:Veronika

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011. Rok v Banja Luce

Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011. Rok v Banja Luce VŮNĚ POZNÁNÍ BANJA LUCE 1 Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011 Rok v Banja Luce Drazí přátelé, Dostávám se k napsání dopisu shrnujícího mou roční službu v Bosně a Hercegovině.

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

JAK ČESKO ZAČALO SPORTOVAT

JAK ČESKO ZAČALO SPORTOVAT ANEB STRUČNÁ HISTORIE PRVNÍHO ROČNÍKU OLYMPIJSKÉHO VÍCEBOJE DUBEN ČERVEN 2014 2 JAK ČESKO ZAČALO SPORTOVAT České děti nesportují. Jejich fyzická zdatnost a pohybová všestrannost se zhoršuje, za posledních

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více