Zpravodaj Brněnské tiskové misie č let služby BTM. Věřící olympionici. Romské sbory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.118. 20 let služby BTM. Věřící olympionici. Romské sbory"

Transkript

1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č let služby BTM Věřící olympionici Romské sbory Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. (1. Korintským 13, 12) Rádio 7 - Slovensko

2 Vzpomeň si Když neštěstí si prolomí tvé dveře a na všem nechá otisk truchlivý, že sama sebe ptáš se v nedůvěře, čím a jak se teď tvá víra uživí. Když slabost nedá zalistovat v knize a srdci chce se Bohu v yčítat, proč jsou tu nemoc, samota a svízel, i hrůza z toho, co se může stát. Jen vzpomeň si, když slz y v pot se mísí, na příklad Písmem odkázaný nám, na černou noc, tu v Getsemane kdysi. Spí učedníci, jen Mistr bdí tak sám A hlavou táhne mu, co běd a hrůz naň čeká i on je jako my a slabost těla zná, však trojí modlitbu, k níž v tr ýzni ducha kleká, jen povzdech ukončí: Buď, Otče, vůle Tvá! Helena Kohoutová Jen díky vítěznému zápasu Ježíše v Getsemane, na Golgotě, jen díky prázdnému hrobu máme i my naději vzkříšení Na úvod 20. výročí Brněnské tiskové misie Je to vůbec možné? Brněnská tisková misie slouží již 20 let! Vzpomínám si na první dovolenou po sametové revoluci. V zahraničí se setkáváme s Němci, kteří jsou probuzenými, živými křesťany. Mají touhu studovat Písmo a povědět druhým o záchraně v Kristu. Poprvé vidíme vkusné, kvalitní tištěné texty ukazující na záchranu v Kristu. Hodně se liší od toho, co v té době a dobách totality bylo k dispozici u nás v České republice. Vše jen černobílé, psané špatnou češtinou jakoby to, co nabízíme v Kristu, bylo beznadějně zastaralé a nemající valnou cenu. Poprvé slyšíme o tiskové misii v Marburgu. Zdá se to být tak nedostupné Mezitím navazuje bratr Josef Sečka společně s bratrem Petrem Kolkem kontakt právě s touto misií v Marburgu. Zanedlouho po návratu domů se ozvou známé hlasy z dovolené: Neznáte pana doktora Petra Kolka? Je probuzeným křesťanem? Tehdy jsme radostně přisvědčili, že známe. Organizátor mateřské misie chtěl mít potvrzeno, že bude spolupracovat s vhodnými lidmi. Věci se daly do pohybu a dnes máme v rukou podobně jako v německy mluvících zemích aktuální, vkusné, kvalitní, teologicky jasné, srozumitelné a dobrou češtinou psané texty. Jen je otázkou, zda je skutečně užíváme! Za 20 let se v životě společnosti stalo mnohé od nadšení po sametové revoluci až po deziluzi nad sobectvím lidí, špatnou morálkou, korupcí, nelidským kapitalizmem 20 let v životě člověka představuje celou jednu generaci. Za tuto dobu člověk dospěje z mrňavého dítěte je většinou hotový člověk, který je schopen plodného života. I BTM prošla obdobím počátků amatérského nadšení, práce na koleně. Nyní je po ní požadováno, aby se osamostatnila, byla dospělá, žila plodným životem. Za těchto 20 let se podařilo vytisknout a rozšířit na letáčků (produktů) nesoucích evangelium. Jsme také svědky převážně vděčných ohlasů na texty BTM, ozvali se i ti, kteří na základě evangelia obsaženého v našich textech uvěřili v Pána Ježíše Krista. Jsme tolik vděčni všem, kteří nám dali knowhow i dostatek finančních prostředků, těm, kteří stáli u počátků, ale i těm, kteří obětavě pracovali celou tu dlouhou dobu. Situace vůbec není snadná. Nestačí jen nadšení, je potřeba i dostatek finančních prostředků. Kde je vzít, když se lidé bojí o budoucnost a šetří, kde se dá? My lidé jsme vůbec podivná čeládka neschopní dělat dílo Boží, nedůvěřiví, někdy i nevěrní. Všechno vlastně stojí jenom na tom Jednom, který je věrný (1. Kor 1, 9). A to je naše naděje i do budoucna. Říjen výročí BTM doc.mudr. Pavel Smilek, PhD. předseda Správní rady BTM Srdečně zveme na oslavu 20. výročí BTM, která se bude konat v sobotu 13. října 2012 v Brně. Prosíme, přihlašujte se elektronicky na nebo em, telefonicky. Nezapomeňte si poznačit tento den ve svém diáři. Těšíme se na Vaši účast. 3

3 Malé ohlédnutí 20.výročí BTM si v těchto dnech připomíná dvacet let služby české a slovenské církvi. Bylo to právě v září roku 1992, kdy jsme rozeslali nabídku prvních deseti misijních textů do všech koutů tehdejšího Československa. Připomeňme si založení BTM malou retrospektivou tehdejších událostí. Myšlenka založení tiskové misie u nás se rodila již v době hluboké totality a souvisela se zkvalitněním dopisové služby zahraničního křesťanského vysílání TWR z Monte Carla. Tu měl v té době na starosti Ing. Josef Sečka, který v roce 1968 z náboženských důvodů emigroval do Rakouska. Zde se brzy naplno zapojil se svou manželkou do rozhlasové misijní práce. Pod pseudonymem Pavel Bolar posílal posluchačům TWR do okupovaného Československa traktáty a malé spisky, které reagovaly na jejich duchovní otázky. Bratr Sečka je získával z nejrůznějších zahraničních zdrojů. Většinou to byly nedokonalé tiskoviny, jejich kolekci obohacoval o další témata vlastní výroby. Letáky psané na psacím stroji pak kopíroval. Po sametové revoluci, kdy bylo sídlo TWR přesunuto do svobodné vlasti do Brna, začal bratr Sečka přemýšlet o možnosti výroby kvalitních misijních tiskovin, které v té době produkovaly zahraniční tiskové misie. Na první kroky, které vedly k založení tiskové misie u nás, vzpomíná br. Sečka následovně: Po založení TWR jsem si brzy uvědomil, že Brno bude i nadále potřebovat letáčky, které jsme dosud obstarávali v cizině. Toužil jsem založit vlastní tiskovou misii a vyrábět české letáčky v kvalitní češtině, resp. slovenštině, s grafikou a obsahem, jenž odpovídá našim zemím. Rozhodl jsem se proto napsat na různé evropské misie s prosbou o pomoc. Odpověděla pouze jedna: německá Marburger Blätter-Mission. Rozhodli se, že nám pomohou. Sešli jsme se uprostřed cesty mezi Marburgem a Brnem v Salzburgu. Uvědomovali jsme si důležitost této schůzky, a tak jsme s mým synovcem Petrem Kolkem přijeli ve velkém časovém předstihu. Netrpělivě jsme čekali. Blížila se desátá hodina a stále nikdo nepřicházel, už jsme téměř přestali doufat. Najednou s německou přesností v 10:00 hodin, se otevřely dveře a vešli dva zástupci Marburgu: sestra Karin Böhm a Wilfried Davin. Jednání bylo srdečné, ale velmi náročné. Byli bychom Malé ohlédnutí se spokojili jen s nějakou pomocí: příspěvkem na počítač, know-how, redakční pomocí, s jejich materiály. Odpověď však byla kategorická: založit samostatnou misii a tisknout letáčky v plné šíři předepsaných řad a různých tematických celků. A tak jsme vypracovali první projekty, finanční rozpočet a strukturu organizace s funkčními větvemi. S pomocí Boží jsme v r založili v Brně BTM Brněnskou tiskovou misii. Petr Kolek odešel z TWR a převzal za BTM odpovědnost. Zpočátku to byla pionýrská práce. V praxi jsme celou dobu pokulhávali za svou vizí. Nejdříve jsme překládali letáčky z Marburgu, přebírali jejich grafickou podobu a tiskli je v německé firmě Rotaplan v Regensburgu. Děkovali jsme Pánu, že máme v zásobě aspoň dva tisíce adres z předcházející práce. S nimi jsme začali. Wilfried Davin a Karin Böhm s Josefem Sečkou Řídící rada BTM v roce 1992 Návrhy prvních textů (Petr Kolek a grafik MBM Friedrich Haubner) Ohlasy na tisky byly od začátku pozitivní, lidé se divili, že něco takového vůbec existuje. Rádi je četli a dávali dál. Oblíbili si je. Nejen v protestantských sborech, ale i v katolických společenstvích. Už od začátku jsme měli hodně katolických spolupracovníků, tvořili jsme jednu rodinu, která se pravidelně jednou za rok scházela v Brně na semináři. Naši spolupracovníci si dodávali navzájem odvahu a sdělovali své zkušenosti. A BTM s Boží pomocí pomalu rostla. To je jen malá vzpomínka na nelehké začátky budování misie v době chaotického přerodu společnosti z totalitního režimu. Nebylo to vůbec jednoduché. První zásilky jsme balili v obývacím pokoji, adresy ručně vypisovali, stáli fronty (i přes noc) na vyřízení celních formalit při dovozu letáčků z tiskárny v Německu a pak na poště složitě vypisovali průvodní listy pro odeslání zásilek. Dnes už je vše jen historie a pár fotografií. Díky know-how od misie v Marburgu i pokroku u nás jsme za 20 let trvání vybudovali moderní evropskou tiskovou misii. Je to také díky Vám, našim odběratelům. Děkujeme za modlitby i finanční podporu, bez obojího bychom tuto práci nemohli vykonávat. Jsme velmi vděčni i za stálou finanční podporu Marburgské misie. Jejím přání je, abychom se mohli co nejdříve finančně osamostatnit. Pomozte nám. Děkujeme za modlitby a pomoc v letošním roce. Čas jde dál, bratr Sečka v roce 2008 odešel v požehnaném věku na věčnost. Po dvaceti letech před námi stojí velká proměna BTM. Od příštího roku odchází dosavadní vedoucí br. Petr Kolek do důchodu, přáním naší i misie z Marburgu je, abychom dali příležitost mladým lidem. Musíme hledat další ochotné pracovníky i schopného nového vedoucího, který by pod Božím vedením dál rozvinul práci BTM tak, aby mohla obstát v dnešním světě, plném nových mediálních možností. Aby BTM plnila dobře roli služebníka církve a přinášela nadále lidem radostnou zvěst o spasení. 4 5

4 Přečetli jsme za Vás OHLÉDNUTÍ ZA OLYMPIÁDOU V LONDÝNĚ aneb KŘESŤANŠTÍ SPORTOVCI VYZNÁVAJÍ SVOJI VÍRU Za vše děkuji Bohu Trojnásobný olympijský vítěz Usain Bolt z Jamaiky (100 m, 200 m, 4x100 m) napsal na twitteru krátkou zprávu: Chtěl bych Bohu poděkovat za všechno, co pro mne udělal. Protože bez něho by nebyly mé výsledky vůbec možné. 25letý atlet zopakoval jako první na světě svá tři olympijská vítězství z roku 2008 v Pekingu. Křesťan, protestant, který je stejně jako jeho otec orientován baptisticky, poděkoval také Bohu za svého trenéra Glena Millse: Je pro mne požehnáním, že nebeský otec jej poslal do mého života. S Biblí v ruce Talent je Boží dar Také americká olympijská vítězka Allyson Felix z Los Angeles otevřeně hovoří o své křesťanské víře. 26letá atletka zvítězila v běhu na 200 m časem 21,88 s. K tomu ještě získala další dvě zlaté medaile ve štafetě na 4x100m a 4x400m. Už před olympiádou vyznala, že její talent je Božím darem. Říká, že běhá pro Boží slávu. Její oblíbený verš z Bible je z dopisu apoštola Pavla Filipským 1,21: Život, to je pro mne Kristus. Tato dcera faráře získala již v roce 2008 na olympiádě v Pekingu zlato ve štafetě na 4x400 m. Bůh mi ukazuje cestu Bůh je tak dobrý Kolegyně ze štafety, Sanya Richards- Ross z Austinu v Texasu, je právě tak vyznávající křesťankou. Po svém prvním olympijském vítězství na 400 m (po dvou neúspěších na olympiádách v roce 2004 a 2008) napsala tentokráte na twitteru: Moje síla přichází jenom od Boha, v této chvíli zakouším veliké požehnání. A tak člověk může mít i velké sny, neboť Bůh je tak dobrý. Podle dostupných informací se tato atletka účastní každou neděli bohoslužeb. Kromě toho založila se svými dvěma sestrami privátní kruh čtenářů Bible. Americký atlet (skok daleký, trojskok) Will Claye, kterému je 21 let, si vzal svoji Bibli a americkou vlajku na čestný okruh po stadionu. Získal bronzovou medaili v dálce (812 cm) a stříbro v trojskoku (17,62 m). Tím se stal historicky prvním atletem, který od roku 1936 získal v obou disciplínách na olympiádě medaili. To je neuvěřitelné, Pán Bůh činí i nepochopitelné věci, řekl Will Claye při interviewu novinářům. Maratónský běžec Guor Marial byl kdysi držen v jižním Súdánu jako otrok. V občanské válce, která trvala přes 20 let, ztratil 8 ze svých 10 bratří a sester. 28-letý křesťan startoval jako maratónský běžec bez státní příslušnosti. V maratónském běhu se umístil na 47. místě. Pověděl: Účast na olympiádě je pro mne znamení. Bůh mi ukazuje cestu, pomáhá druhým i skrze moje zkušenosti. To, že jsem tu mohl být, je jako bych získal zlatou medaili. Maratónský běžec Guor Marial Allyson Felix (běh na 200 m, štafeta) Z ideaspektrum přeložila Eva Titěrová Will Claye s Biblí v ruce (skok daleký, trojskok) 6 7

5 Nabídka nových letáčků Nabídka knih Dušičky 2012 Co nás čeká za branou smrti? (H134) Přelom října a listopadu je pro mnoho lidí velmi citově náročný. Značná část národa se vydává na hřbitovy, aby uctili památku zesnulých. Na mnohé padá smutek, na některé tíseň, samota, možná i deprese. Pro mnoho lidí není snadné vyrovnat se s otázkou smrti. Co se stane, až zemřu? Autorem textu je kazatel Pavel Coufal z BJB Brno. (Dop. cena 3,50 Kč) Děkuji! (DK116) Pár upřímných slov díků, milý úsměv a podání rukou potěší každého člověka. Každý výraz vděčnosti, ohleduplnosti a porozumění vytváří pěkné vtahy mezi lidmi a připravuje půdu pro krásná přátelství. (Doporučená cena 5,20 Kč) Bůh slyší Tvou modlitbu kostka (D8) Kostka se šesti modlitbami, které jsou povzbuzením a připomenutím, že Bůh slyší naše modlitby a chce nám pomoci v každé situaci. Kostku lze jednoduše sestavit. Stačí ji vyjmout z aršíku, ohnout strany podle narýhovaných hran a zalepit chlopně. (Doporučená cena 6 Kč) O pracovitosti a lenosti (PT75) Každý z nás má své tužby, plány, naděje i sny. Nebývá snadné je uskutečnit. Zvláště, když podléháme velkému nepříteli lenosti. Proto přinášíme několik moudrých varování krále Šalomouna. (Doporučená cena 2,80 Kč) Odvážná želva (PN42) Básničku Oldřišky Koudelové doprovází verš Přísloví 27,12. (Dop. cena 2,80 Kč) Jóga cesta k novému životu (S14) S jógou se seznámila ve svých 25 letech. Více než 15 let se věnovala každodennímu tréninku, dechovým cvičením a meditaci. Její tělo bylo zdravé a pružné, ale ve svém životě postrádala klid a stále více pociťovala velkou samotu. Svědectví Ireny Jírové z Apoštolské církve v Havířově. (Doporučená cena 3,60 Kč) Rocky muž v masce (K4) Rockyho znal v Hamburku každý. Nosil černé kožené oblečení, byl po celém těle potetovaný a nosil účes na Irokéze. Díky svému účinkování v televizní talkshow se z Rockyho brzy stává mediální hvězda. Dovede upoutat tisíce lidí, ale ve skutečnosti nikdo neví, jakou opuštěnost v nitru prožívá. Rocky propadá drogám, během svých vystoupení se zcela vydává do rukou ďábla. Později o tom říká: S pomocí satana jsem dokázal rockový koncert proměnit v pekelný kotel. V několika málo minutách jsem mohl vybičovat lidi natolik, že se začali chovat jako malí ďáblové. Mezitím je Rocky dokonale tržně zpeněžen. Dokonce ho zobrazují i hamburské reklamní kanceláře cizineckého ruchu ve svých prospektech. Z Rockyho se stává živá legenda. V posledních měsících života nastal u něho radikální obrat uvěřil v Boha. Rockyho příběh strhujícím způsobem napsal novinář Michael Ackermann. (Doporučená cena 20 Kč) Dobrý strom nese dobré ovoce (K7) Sbírka 40 kázání evangelického faráře Josefa Bedřicha Průši, kterou iniciovala a předmluvu napsala paní Michaela Maláčová, autorova vnučka, dobře známá české veřejnosti jako podnikatelka, zakladatelka České Miss a vítězka soutěže Miss Československo pro rok Kniha obsahuje také zajímavé fotografie a pozoruhodné úryvky ze života J.B. Průši. Doprodej knihy za sníženou cenu 60 Kč. POHLEDNICOVÝ KALENDÁŘ NA ROK 2013 CESTA DO NEBE VEDE PO ZEMI (K14) Obrázkový kalendář s biblickými verši a aforismy Pavla Kosorina. Obrázky je možné vystřihnout a použít jako pohlednice (13 pohlednic). Formát A5, 12 listů + obálka a kartonový stojánek. Kalendář lze použít jako stolní i nástěnný. (Doporučená cena 35,- Kč) Mikuláš co o něm vlastně víme? (RT89) Tradice spojená s Mikulášovou osobou je velmi pestrá. Vznikla a dochovala se dodnes díky touze člověka po dobru, spravedlnosti, obdarování potřebných Připomíná tak osobu samotného Pána Ježíše Krista, který těšil ztrápené, sytil hladové, uzdravoval nemocné, zastával se nespravedlivě obviněných. (Doporučená cena 2,80 Kč) Doporučená cena za zásilku (včetně poštovného): časopis Nové perspektivy 16 Kč, časopis + ukázka letáčků 59 Kč Letáčky jsou neprodejné, zasíláme je za dobrovolný dar. 8 9

6 Představujeme Vám Před časem jsme vám přiblížili službu českého Rádia 7 (twr.cz), nyní jsme se rozhodli představit vám jeho slovenský protějšek. Činíme tak i z toho důvodu, že věnujeme nemalou pozornost misijnímu dění na Slovensku, kde pracuje naše pobočka Bratislavská tlačová misia, nedílná součást naší Brněnské tiskové misie. Rádio 7 ve své preambuli mluví o svých cílech takto: Cílem satelitního křesťanského rozhlasového vysílání prostřednictvím rádia 7 je služba Církvi věřících v Ježíše Krista jako osobního Spasitele a služba široké veřejnosti tím, čím Ježíš Kristus svoji církev obdaroval. Dále na webové stránce čteme, že vysílání Rádia 7 chce být alternativou k současné rozhlasové komerční produkci pro lidi, odmítající způsob života a morální příklady ze světa komerce, showbyznysu, které nejsou v souladu s Božími zákony. Současného šéfredaktora slovenského vysílání, Ing. Stana Krále, jsme se zeptali: Mohl bys nám představit svoji práci šéfredaktora? Lepšia by bola asi otázka, akému veľkému kolektívu slúžiš :-) V tomto čase pre naše rádio pracuje na čiastočné úväzky 8 moderátorov. K svojej práci potrebujú určitý servis, o ktorý sa starám. Ide o ich vzájomnú koordináciu, obsahové vedenie, ale aj zabezpečovanie informácií použiteľných vo vysielaní. K tomu ešte dramaturgia a plánovanie vysielaných programov s potrebným predstihom. No a sám moderujem dopoludňajšie satelitné vysielanie. Jak se vám daří naplňovat cíle na Slovensku? Našim cieľom je vybudovať moderný misijný priestor v rozhlasovom vysielaní dostupnom bežnými rozhlasovými prijímačmi. Úspechom je, že od marca máme k dispozícii tri FM vysielače (Bratislava 103,6 MHz, Nové Mesto n. Váhom 107,7 MHz a Banská Bystrica 107,7 MHz), ktoré pokrývajú územie asi s 500 tis. obyvateľmi. V súčasnosti ponúkame programový základ, ktorý pozostáva z modernej kresťanskej hudby stredného populárneho prúdu. Vysielacie bloky sú voľne moderované a dopĺňané krátkymi informáciami a duchovnými zamysleniami. Je to formát, ktorý vyhovuje väčšine ľudí, ktorí sú v autách na ceste do práce, alebo nás počúvajú popri práci. Na Představujeme Vám intenzívnejšie počúvanie je potom určený večerný čas. Postupne v našom programe budú pribúdať poradenské, diskusné, evanjelizačné a duchovno vzdelávacie relácie. Vysielaním chceme zachytiť kresťanov a ľudí hľadajúcich duchovné hodnoty. Reagují posluchači na vysílané pořady? Nemáme k dispozícii relevantný oficiálny odhad, podľa dostupných informácií je naša počúvanosť zatiaľ do poslucháčov. Ľudia na naše vysielanie reagujú hlavne vtedy, keď niečo nezafunguje :-). Teší nás, že nám pribúdajú poslucháči z mladšej strednej generácie. Jak vidíš současnou misijní situaci u vás na Slovensku? Situácia je veľmi dobrá, lebo veľmi veľa ľudí nepozná Ježiša osobne. Teda misjné pole je veľké. Ľudia v zboroch sa učia, ako ľudí privádzať k Ježišovi. Vo väčších mestách už vidno plánovitý prístup k evanjelizačným aktivitám a prináša to dobré výsledky. Väčšina aktivít je vlastne služba miestnej komunite, mestu, obci. Smerujú k uspokojovaniu potrieb ľudí, ktorí takúto službu alebo pomoc nenachádzajú. A cez službu je ľuďom zvestované evanjelium. Existuje však stále veľa miest, kde plánovanie a systematické vzdelávanie v tejto oblasti je považované za marketing, ktorý v misii nemá čo hľadať a mnohí kresťania iba čakajú, že ľudia, ktorí hľadajú Boha, prídu sami za nimi. Spolupracujete s misijními organizacemi, třeba i s Bratislavskou tlačovou misiou? Osobne som presvedčený, že Pán Ježiš misiou poveril cirkev, nie nejaké ogranizácie. Preto ani Rádio 7 nie je misijná organizácia. Je iba nástrojom pre zbory a cirkvi, aby naplnili svoje misijné poslanie. Samozrejme, radi spolupracujeme s každým, kto nás ako nástroj chce použiť. Naposledy sme s BTM robili kampaň pri príležitosti majstrovstiev sveta vo futbale. Jaké projekty by pomohly Rádiu 7 víc proniknout ke slovenské veřejnosti? Do povedomia chceme preniknúť propagačnými aktivitami a prezentáciou našich zámerov v ďalších médiách, spoluúčasťou na väčších projektoch ako mediálny partner, napríklad na veľkých regionálnych konferenciách, festivaloch apod. Rovnako je dôležité, aby naši poslucháči boli s nami takí spokojní, že budú o našom vysielaní hovoriť svojim známym. Máš nějaké přání pro BTM, která slaví svých 20 let služby české a slovenské církvi? Dvadsať rokov je prekrásny vek, je to začiatok zrelej dospelosti. Želám vám preto, abyste vaše doterajšie skúsenosti dokázali v Božej múdrosti pretaviť do záchrany tisícov ľudí, ktorí Pána Ježiša ešte osobne nepoznajú a neprijali Jeho milosť do svojich životov

7 Příběh k zamyšlení Lidská sláva polní tráva Tento příběh se týká dvou sportovců, kteří soutěžili na Olympijských hrách v Paříži v roce Oba reprezentovali jednu zemi Velkou Británii. Ale každý z nich měl jiný přístup k životu a jiný pohled na to, co je důležité. Jmenovali se Eric Liddell a Harold Abrahams. Mimochodem, v roce 1981 o nich natočili film Ohnivé vozy, který získal čtyři Oscary. A hudba z tohoto filmu od Vangelise se hrála letos v Londýně při vyhlašování vítězů Eric Liddell byl křesťan. Narodil se v Číně, skotským misionářům. Uměl rychle běhat, a proto začal závodit v běžeckých disciplínách. Bůh byl pro něj vždy na prvním místě. Běhal s širokým úsměvem na tváři. Měl zvláštní styl, běžel se zrakem upřeným k nebi. Chtěl vždy zvítězit, ale zároveň chtěl svým vítězstvím oslavit Boha. Harold Abrahams byl Angličan židovského původu. Byl velmi usilovný a cílevědomý. Dřel, aby dokázal lidem, že je nejlepší, že Židé nejsou podřadná rasa. A opravdu patřil mezi nejlepší běžce. Když se Olympijské hry blížily, ukázalo se, že rozběhy na 100 m trati budou v neděli. Pro Erica Liddella to byla nepřekonatelná překážka. Běžet v neděli!? To nemohu! Kvůli Pánu Bohu! Neděle je jeho den! Je to věc úcty k Bohu! Eric se rozhodl, že závod na olympiádě v neděli nepoběží, i kdyby tím měl přijít o šanci získat zlatou medaili. Psaly o tom noviny na celém světě: Liddell zahodil svoji životní šanci! Závod na 100 m vyhrál Harold Abrahams. Eric Liddell běžel místo toho závod na 400 m, který běžně neběhal. Před závodem za ním přišel masér amerického týmu a dal mu do rukou papír, na kterém byla napsána slova z Bible: Ten, kdo mě ctí, toho poctím. Eric běh vyhrál, dokonce vytvořil nový světový rekord. Běžel s radostí, běžel pro svého Pána Ježíše, běžel jemu k chvále. Oba dva sportovci stáli na stupních vítězů. Oba dva bojovali a udělali pro vítězství maximum. Ale jeden běhal s touhou oslavit Boha. Rok po olympiádě se život obou mužů změnil. Harold Abrahams si zlomil nohu, přestal závodit a stal se sportovním reportérem. Eric Liddell odjel jako misionář do Číny za svými rodiči. Učil na křesťanské škole, staral se o chudé a potřebné lidi a mluvil s nimi o Kristu. Před 2. světovou válkou poslal svoji těhotnou ženu a dvě malé dcery do Kanady. Sám zůstal v Číně. Pomáhal svému staršímu bratrovi, který jako lékař sloužil chudým a nemocným. Eric byl v průběhu války internován v japonském táboře. I tam sloužil lidem a vydával svědectví o Kristu. Teprve v roce 2008 Čína zveřejnila, že jako britský občan měl možnost být propuštěn na svobodu v rámci výměny zajatců. Mohl se vrátit domů ke své rodině. Ale on odmítl. Šanci daroval jedné neznámé těhotné ženě. Zemřel pět měsíců před koncem války. Bylo mu 43 let. Jeho přítel misionář řekl, že jeho poslední slova byla: It s complete surrender! (To je úplné odevzdání!) Myslel přitom na svůj život, který cele odevzdává svému Pánu Ježíši Kristu Pavel Coufal Fotoreportáž Ve dnech se konalo ve Žďáru nad Sázavou Celostátní setkání mládeže ŘKC. Hlavním tématem bylo novozákonní slovo: Ovocem Ducha je láska, radost a pokoj. (Galatským 5, 22) Po celou dobu vládla mezi několika tisíci mladými křesťany vynikající atmosféra. BTM se zapojila nejen nabídkou svých misijních produktů, ale také další službou

8 Misijní zpravodajství Duchovní probuzení mezi Romy V poslední době se množí zprávy o duchovním probuzení mezi Romy nejen na Slovensku, ale i v České republice. Je to povzbudivá zpráva pro všechny české křesťany. Rádi proto uveřejňujeme svědectví o tom, jak vznikla romská církev v Novém Městě na Moravě, které nám zaslala Mgr. Eva Chmelařová. Podivuhodné Boží cesty V běhu událostí založení romské církve se jasně odráží podivuhodné Boží jednání s touto komunitou. Jako první mezi zdejšími Romy uvěřila mladá Romka Pavla Janová. V dětství ji vedla k víře její babička. K jejímu úplnému obrácení k Pánu Ježíši a duchovnímu znovuzrození však došlo až později. Jak se to stalo? V roce 2010 Pavla navštívila svou tetu Soňu, která žije v Havířově a navštěvuje živý sbor Křesťanská misie. Je to smíšený sbor, tj. členy jsou bílí i Romové. Soňa Pavle svědčila o živé víře a pak jí pustila video o vytržení církve s názvem: Ježíš přijde brzy. Jsi připraven? Po odjezdu domů do Nového Města Pavla vůbec nemohla spát, stále přemýšlela o tom, co jí řekla teta. Nejdřív si myslela, že se teta asi zbláznila. Přesto se však rozhodla přesvědčit se sama, zda je to v Bibli tak, jak teta říkala. Otevřela si v Bibli Janovo zjevení a zjistila, že text souhlasí s tím, co říkala teta. Po čase se konala v Novém Městě rodinná oslava narozenin, na kterou přijeli i teta Soňa a její manžel. Opět všem svědčili o Bohu a odpovídali na otázky ostatních Božím slovem. Pavlu začala víra čím dál více zajímat a přitahovat. První kontakt přes počítač Po nějaké době si Janovi nechali doma na počítač nainstalovat internet a skype. Pavla velmi toužila s někým mluvit o Bohu. Když se napojila na internet a spustila skype, naskočil jí kontakt s tetou Soňou. Na její pozvání se Pavla připojila přes skype k dění ve skupince v Havířově. Během této virtuální skupinky Pavla i její manžel přijali Pána Ježíše do svého srdce. To bylo v únoru Pavla má dvě děti, oba chlapce. Oba se jí začali vyptávat, co se stalo, a když jim Pavla vyprávěla o Ježíši, tak seděly jako přibité a pozorně poslouchaly. Dnes chodí do církve spolu s rodiči. Založení romského společenství V srpnu 2011 se pak konalo v kulturním domě v Novém Městě první romské křesťanské shromáždění. Tato shromáždění zde dnes bývají vždy jednou za čtrnáct dní v sobotu ve Bůh na Romy nezapomněl 14 hodin. Kázat přijíždějí pastoři z Havířova a ve chvalách slouží chválicí tým z Křesťanské misie, střídají se romští hudebníci z Havířova, Hranic, Ostravy a Karviné. Chvály jsou většinou v romském jazyce, méně česky nebo slovensky. Kázané slovo bývá jasné a ostré, vede posluchače zejména ke kázni, k poslušnosti zákonům Božím i lidským, k četbě Božího slova a k řádnému životu. Zaznívají silná svědectví o uzdravení z vážných nemocí, vysvobození z různých druhů závislostí jako je alkoholismus a hraní automatů. Obvykle na ně přichází kolem padesáti lidí, většinou celé romské rodiny i s dětmi. V průběhu týdne se v Novém Městě schází také mládežnická skupinka a skupinka pro dospělé. Většina nás bílých zná Romy spíš v negativních souvislostech spojených s krádežemi, podvody a podobně. To, čeho si my bílí u nich ceníme, je jejich hudební nadání, jímavá hudba a zpěv, což se projevilo i v televizních soutěžích typu Superstar. Jinak toho obvykle o nich moc nevíme. Ale Bůh na ně nezapomněl. Pán Ježíš zemřel na kříži i za ně. On vidí nejen to špatné, ale i to, jak žili mnoho let v izolaci od nás bílých, že prožili mnoho utrpení, odsuzování a nepřijímání. Bohu se líbí, že mají rádi své děti a že mají mezi sebou silnou rodinnou sounáležitost i jako širší rodina. Je zvláštní, že Romové nežijí tolik jako my bílí kulturou, ale spíše rodinnými vztahy a vzájemnou komunikací, žijí tedy svůj autentický život a každý jedinec má u nich velký význam. V jejich komunitě nejsou druzí hodnoceni podle vzhledu, majetku, ani vzdělání, každý má svůj význam jako člověk. V tom všem nám mohou být příkladem. Bible proměňuje životy Misijní zpravodajství Romové ve své komunitě nejsou také tolik poznamenáni kulturou a způsobem myšlení nás bílých a jsou pro Boha použitelní jako čistý list. Když poznají Boha a začnou číst Bibli, Bůh velmi rychle mění jejich myšlení i srdce a stávají se z nich Bohu vydaní křesťané. Mnozí teologové v historii, kteří se domnívali, že prostému člověku Bible do ruky nepatří, protože by jí nerozuměl, by se velmi divili, jak přesně Romové Bibli rozumějí a jak ji berou vážně. V mnohém se podobají v Bibli zmiňovaným příslušníkům nežidovských národů, kteří mnohdy slova Pána Ježíše přijímali lépe než Židé. Myslím, že se na ně hodí následující biblické verše: Pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává: neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. (1. Korintským 1, 26-29) a Mnozí první budou poslední a poslední první. (Marek 10, 31)

9 Závěrem Z tvorby Marie Plotěné Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy (1. Korintským 13, 5 6) AFORISMY PAVLA KOSORINA Ježíš nekázal o životě učil jak žít. Čím jsi lidem blíž, tím menší ti připadají čím jsi blíž k Bohu, tím větší se ti zdá. Šířit evangelium v této době předpokládá překřičet svět nebo být tišší než on. Zapomeňte na písmenka seznamte se s Písmem! Je dobré věřit, že se s Bohem setkáš po příchodu do nebe, ale je lepší potkat Ho cestou. Děl se o to, co máš, a Bůh se postará, abys měl. Posledního soudu se nebojím můj Otec bude předsedou senátu. Bůh je jediný subjekt, jehož názory jsou objektivní. Pravda je sice jen jedna, ale na všechny se dostane. Přestaňte nahlížet do nebe klíčovou dírkou tlučte, a bude vám otevřeno! Věřící i nevěřící chtějí od Boha totéž aby jim dal pokoj. (Z knihy Aforismy, aneb slovo dalo slovo, vydalo nakl. Cesta v r. 2003) Přejeme všem našim odběratelům prosluněné podzimní dny plné pokoje, požehnání a radosti z bohaté úrody i na duchovním poli. Nové perspektivy Zpravodaj BTM č Vydává BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, o.s., křesťanská ekumenická nezisková společnost. Vychází 7x ročně. Toto číslo vyšlo v říjnu Počet příloh variabilní. Adresa redakce: BTM, P. O. Box 64, BRNO, tel/fax: , internet: Telefon pro objednávky: Odpovědný redaktor: RNDr. Petr Kolek. Bankovní spojení: KB Brno-Černá Pole, č.ú /0100. Jako variabilní symbol uveďte svoje evidenční číslo. Tisk: TISKNOS, Brno. Distribuce: firma Vlastislav Dvořák, PP /97, Brno 21. (Obchodní psaní). 16

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97 James B. Irwin Umírání a smrt Misie ve stáří Bible, Žalm 19, 1 Výstava o Bibli Na úvod Umění stárnout Záleží na každém člověku, jestli naplní sýpky svého života pšenicí,

Více

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské Brnenské tiskové tiskové misie misie č.92 è.88 Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 2/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123. Esoterický veletrh. Dílna Stvořitele. Tajemný pan P. Být s hledajícími

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123. Esoterický veletrh. Dílna Stvořitele. Tajemný pan P. Být s hledajícími Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123 Esoterický veletrh Dílna Stvořitele Tajemný pan P. Být s hledajícími A bude krásně Slunce protrhalo mračna Vatovou stuhu oblohy Do lůna země zavítalo světlo A pověsilo

Více

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Program Zdravá mládež nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Don Engram, bývalý předseda Mezinárodní správní rady I.N. Network, hovoří

Více

Zvěstování a početí Dokud budu moct mluvit pravdu

Zvěstování a početí Dokud budu moct mluvit pravdu 4/2007 ROČNÍK XXXIX Zvěstování a početí Dokud budu moct mluvit pravdu Keď choroba sa stáva zapieraním Téma čísla: Hodnověrnost církve misie Tři roky na ostrově Milí čtenáři, opět vás po nějaké době zdravíme,

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 9 / 2011 Sloupek 2 Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život,

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 11 / 2012 Úvodník 2 Vážení a milí čtenáři! Jsme vděční Bohu, že můžete držet v rukou další číslo našeho časopisu, které

Více

Zápisky z opusteného ostrova Potřebuji samotu Chyba jako přítel

Zápisky z opusteného ostrova Potřebuji samotu Chyba jako přítel 1/2015 ROČNÍK XLVI Zápisky z opusteného ostrova Potřebuji samotu Chyba jako přítel Téma čísla: Nikto nie je ostrov misie Etiopie, země kávy a rychlého růstu bratrských sborů Během letošního týdne modliteb

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Můžeš změnit osud jednoho dítěte. Program Dálková adopce PLUS Nepál, Filipíny, Srí Lanka a Uganda Služební

Více

salesiánský Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti, jistě by měl televizní stanici, říká P. Leoš Ryška, SDB

salesiánský Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti, jistě by měl televizní stanici, říká P. Leoš Ryška, SDB salesiánský - salesiáni dona 1 2006 áni dona boska - - - sa - - s Bono o Bonovi Desatero ukázněnosti Jak vedeme naše děti k víře a boska - -sales Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti,

Více

Slovo redakce. obsah. úvodník str. 3 reportáž str. 4 6 jak se žije salesiánským novicům

Slovo redakce. obsah. úvodník str. 3 reportáž str. 4 6 jak se žije salesiánským novicům obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 6 jak se žije salesiánským novicům rozhovor str. 7 9 s Ladislavem Nádvorníkem recenze str. 10 knižní novinky str. 11 vychovávej jako D. Bosco str. 12 napsali jste nám

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad 11/10 Podle svého zvyku Nedávno jsem se bavil s jedním bráchou ze sboru o tom, jak si plánuje svůj všední den. Začal jsem si pěstovat takový zvyk, vyprávěl. Hned, jak přijdu domů z práce, jdu si číst Bibli

Více

Kdo už někdy byl v období adventu

Kdo už někdy byl v období adventu 5/12 BETLÉMSKÁ HVEZDA Z HERRNHUTU Kdo už někdy byl v období adventu u našich sousedů v Německu, nemohl si nevšimnout zajímavé vánoční dekorace v podobě svítící hvězdy s mnoha hroty, která trochu připomíná

Více

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23 obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 salesiánské univerzity v Latinské Americe rozhovor str. 6 7 spiritualita str. 8 napsali jste nám str. 9 recenze str. 10 11 vychovávej jako Don Bosco str. 12 téma

Více

Výroční zpráva. za rok 2013. BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková společnost. www.btm.cz

Výroční zpráva. za rok 2013. BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková společnost. www.btm.cz Výroční zpráva za rok 2013 Legislativa Správní rada Pracovníci Produkty Aktivity Prezentace Návazná služba Projekty Spolupráce Hospodaření Vize BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

3/2007 ROČNÍK 16 (10)

3/2007 ROČNÍK 16 (10) 3/2007 ROČNÍK 16 (10) 3/2007 ČLOVĚK CO VÁS ZAJÍMÁ... V DNEŠNÍ DOBĚ JAK SE NEZMÝLIT? Měla jsem dva roky známost s chlapcem, kterému jsem zcela důvěřovala. Říkal, že mě má velmi rád, že beze mne nic nedokáže

Více

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 6 Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro

Více

Modlitby matek. Součást Komunity SOLACE. Zpravodaj pro ČR prosinec 2014

Modlitby matek. Součást Komunity SOLACE. Zpravodaj pro ČR prosinec 2014 Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR prosinec 2014 Maria řekla: Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova. (Lukáš 1, 38) 71 Modlitby matek Milé sestry v Kristu, pokoj a

Více

Si dobrý otec? Nedělej vlny

Si dobrý otec? Nedělej vlny 4/2008 ROČNÍK XXXX Si dobrý otec? Nedělej vlny Jiskra Božího světla Téma čísla: Odpúšťať a nespomínať rozhovor o misii Rozhovor s Markem Leightonem O zakládání sborů v Thajsku Marku mohl by ses nám na

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete:

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete: ČERSTVÉ ZPRÁVY Nadace Mezinárodní potřeby Čerstvé zprávy NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY jaro 2014 International Needs (IN) spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví

Více

Přinášíme změnu do lidských životů

Přinášíme změnu do lidských životů Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 Duben červen 2014 Nehemia Info Přinášíme změnu do lidských životů MISIE A MODLITBA Modleme se k Pánu

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více