Slavnostní otevření rekonstruovaného Městského klubu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slavnostní otevření rekonstruovaného Městského klubu"

Transkript

1 Slavnostní otevření rekonstruovaného Městského klubu Město Blansko vás srdečně zve na slavnostní otevření nově zrekonstruovaných prostor Městského klubu, které se uskuteční ve středu 4. října v hodin. Zájemci si budou moci prohlédnout všechny veřejné prostory včetně velkého sálu a malého sálu s barem a šatnou. Připraveno je kulturní vystoupení, občerstvení zajištěno. První akcí, která se v zrekonstruovaných prostorách uskuteční, bude hned následující den 5. října od 10 do 15 hodin Jarmark zdraví (informace viz strana 12) a po něm večer první kurzy tanečních. I N F OR M AČ N Í Č T R N ÁC T I DE N Í K Z DA R M A W W W. B L A NSKO.C Z 27. Z Á Ř Í Č Í S L O 16 Okružní křižovatka u okresu možná až příští rok Město bylo nuceno letos od realizace kruhového objezdu na ulici Sadové odstoupit. Stavět se nebude i přesto, že již bylo vydáno stavební povolení. Roh u garáží okresního úřadu, který je potřeba při stavbě křižovatky posunout, je doslova prošpikovaný všemi možnými sítěmi. Jen přeložky těchto sítí budou stát miliony korun. Předpokládaná investice se nám po propočítání projektantem z 1,5 mil. Kč několikanásobně navýšila, uvedl místostarosta Ing. Král na tiskové konferenci. Posunutí křižovatky až do tohoto rohu si vyžádaly zákonné normy, kterými se musí řídit projektant. Z jednoduchého osazení křižovatky středovým kruhem tak rázem sešlo. Zda budou v rozpočtu potřebné finance navíc příští rok, zatím není jasné. Město chce požádat o přeložení rozvodů jejich vlastníky. Žádost o přeložení inženýrských sítí jsme zatím zaslali plynárnám. Bylo to celkem nedávno, na odpověď čekáme, sdělil vedoucí odboru investic Marek Štefan. sl Budoucí řidiči prochází testy v nové učebně Od se pro řidiče mnohé změnilo. Jednou z podstatných změn je i provádění zkoušek z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. O nich a o přípravách Města na změny vyvolané novým zákonem si povídám s tajemníkem MěÚ Ing. Josefem Kupčíkem. Návrh okružní křižovatky je vypracován. Zda se realizace dočkáme příští rok, bude záležet na financích. Památky se otevřely návštěvníkům zdarma Kovářské práce studentů středních odborných učilišť řemesel byly vystaveny v zámeckém sklepení. Každoročně druhý zářijový víkend se konají Dny evropského dědictví, které jsou významným celoevropským kulturně poznávacím a společenským podnětem k zamyšlení nad naším vztahem ke kulturnímu dědictví. Konají se pod záštitou Rady Evropy a k jejím myšlenkám se dnes hlásí 47 zemí Evropské kulturní konvence. Česká republika se k nim připojila jako první z bývalého východního bloku v roce Pro nejširší veřejnost se v těchto dnech otvírají brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Mezi památkami, které se zapojují do této akce, nemusí být jen historické budovy. Mohou to být i významné budovy, jako např. radnice a další, které nejsou na seznamu historických památek. A může to být i přírodní chráněná památka, kam patří i Punkevní a Kateřinská jeskyně. Správa jeskyní ČR připravila o víkendu vstup do těchto jeskyní pro dospělé za poloviční vstupné, ostatní měli vstup zdarma. (pokračování na str. 6) V Galerii města Blanska vystavují další umělci z Vysočiny. Do konce roku se zde na dvou výstavách představí ještě šest umělců z tohoto kraje. Aktuálně můžete až do 8. října obdivovat abstraktní obrazy L. Loučkové a J. Stiborik malované kombinovanou technikou či restaurovaný nábytek K. Petrů. Program TV Blansko TV Blansko vysílá textové zprávy na kanále SE7. Jsou to vstupy do programu UPC EXPRESS denně v časech 9 11, a h Záznamy z tiskových konferencí na radnici vysíláme v neděli 8. října 2006 opakovaně od 10 h a v neděli 22. října 2006 opakovaně od 10 h Blanenský videožurnál č. 9/2006 vysíláme od 22 hodin ve čtvrtek 12. října opakovaně celý víkend a ve čtvrtek 19. října od 22 hodin opakovaně celý víkend. Dokument SOVÍ DŮM o blanenském domově důchodců vysíláme jako přílohu videožurnálu ve dnech 12., 13. a 14. října Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově. Teletext TV NOVA strana 691 zprávy z Blanska. red TELEVIZE BLANSKO VIDEOŽURNÁL ON-LINE Blanenská TV vysílá na internetu. Nalaďte si Blanenský videožurnál na Co nový zákon změnil? Od na základě pokynu Ministerstva dopravy došlo k podstatné změně ve způsobu provádění zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, a to zkoušky z pravidel silničního provozu a zdravotní přípravy. Dosavadní způsob formou vyplňování písemných testů je nahrazen zkouškou prováděnou pomocí výpočetní techniky. Došlo také ke změně místa provádění zkoušky. Provádí se jen v učebně zřízené městským úřadem v prostorách budovy nám. Republiky 1. Dříve komisaři docházeli do osmi autoškol, které jsou na území správního obvodu, a zkoušelo se v jejich prostorách. (pokračování na str. 4) Uchazeči o řidičské oprávnění se připravují na test v nové učebně v budově MěÚ na nám. Republiky 1.

2 Blanska 2 z usnesení Z usnesení z 81. schůze rady města ze dne Rada bere na vědomí rezignaci p. Aleše Vavřína na členství v Komisi sportovní. rezignaci Mgr. Zuzany Rolné na členství v Komisi pro zahraniční styky. návrh zřizovací listiny Nemocnice Blansko, v.n.ú.z.z. návrh statutu Nemocnice Blansko, v.n.ú.z.z. dopis MZ ČR ze dne k zařazování zdravotnických pracovníků do platových tříd a schvaluje obsah dopisu Odborovému svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, místní organizaci Nemocnice Blansko. rozbor hospodaření Nemocnice Blansko za 1. pololetí zprávu vedení Nemocnice Blansko o vyhodnocení finančních prostředků souvisejících se zřízením lékárny jako samostatného nákladového střediska č Nemocnice Blansko. předložený materiál KSMB a ukládá řediteli KSMB realizovat navržená opatření s cílem zajistit do konce roku 2008 pokrytí zbylé části ztráty z hospodaření roku Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 48 Nákup chladící vitríny Europe, se zařazením investiční akce č. 49 Nákup zařízení na výrobu nápojů Post-Mix a souhlasí s nákupem vybavení pro zajištění provozu kantýny Nemocnice Blansko. se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy polikliniky provozní místnost pro provozování kadeřnictví. s použitím rezervního fondu Městské knihovny Blansko ve výši maximálně ,- Kč na nákup 3 ks PC jako nových stanic veřejného internetu v knihovně. s přejmenováním Městského klubu Blansko na Dělnický dům. s tím, aby Město Blansko objednalo u Městské knihovny Blansko pravidelné dodávání výběru informací z hromadných sdělovacích prostředků na téma Blansko, Blanensko pro členy Zastupitelstva města Blanska, ředitele organizací, jejichž zřizovatelem a zakladatelem je Město Blansko a vedoucí odborů a oddělení Městského úřadu Blansko. na základě žádosti firmy VRBA, s.r.o., Sukova 1052/6, Blansko s prodloužením lhůty na ukončení prací na akci Městský klub Blansko rekonstrukce o 7 dnů, tj. do , a to z důvodu navýšení rozsahu prací. s výměnou bytu - přidělením bytu mimo pořadí pro paní Pařízkovou, Blansko, a to ze zdravotních důvodů. s pronájmem kanceláří č. 203 o výměře 12,21 m 2 + 4,76 m 2 (soc. zař., chodba) a č. 204 o výměře 12,77 m 2 + 4,98 m 2 (soc. zař., chodba) ve 2. patře výškové budovy Smetanova 3, Blansko, Sdružení Podané ruce, Francouzská 36, Brno, IČO: , za účelem zřízení a provozování drogové poradny pro širokou veřejnost a kanceláře týmu terénního programu Harm Reduction za nájemné ve výši 1,- Kč/rok s tím, že ze strany nájemce budou hrazeny služby spojené s užíváním prostor. s pronájmem kanceláře č. 74 o výměře 10,15 m 2 + ostatní 6,00 m 2 (soc. zař., chodba) v zadním křídle radnice společnosti Patrimon, s.r.o. na dobu neurčitou za účelem užívání kanceláře pro finanční a poradenskou činnost (výhradní zastoupení stavební spořitelny Wüstenrot) za nájemné ve výši Kč/m 2 /rok. s úhradou plateb od nájemce kanceláře č ve výškové budově Smetanova 3, Blansko, společnosti GTS NOVERA a.s., Praha, za umístění antén na střeše výškové budovy takto: při počtu 1-5 antén 5.000,- Kč/anténu/rok, při počtu 6 a více antén 4.000,- Kč/anténu/rok a ukládá odboru KOM v tomto smyslu připravit smlouvu. se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 364/1 orná půda o výměře cca 135 m2 v k. ú. Klepačov, za účelem dočasného uskladnění zeminy (pozemek se nachází za RD a zahradou Ing. Ševčíka v Klepačově). se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku o výměře cca 20 m 2 pod prodejním stánkem ve vlastnictví fyzické osoby, křižovatka ulic Čelakovského, Dvorská v Blansku za účelem provozování prodejního stánku ve vlastnictví fyzické osoby k prodeji ovoce, zeleniny, tisku, cigaret, balených potravin a drogistického zboží. s pronájmem travnaté plochy u vlakové zastávky, ulice Komenského, o výměře cca 1 m2 za účelem umístění informační tabule, upozorňující na provozovny společnosti Korekt Transport s podmínkou, že umístění bude provedeno na základě příslušného rozhodnutí stavebního úřadu, a to společnosti Korekt Transport s.r.o., na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné Kč/rok + míra inflace od r s pronájmem části pozemku naproti DD v Blansku Janě a Miroslavu Portlovým, bytem Blansko, za účelem užívání jako součást zahrady z důvodu zaplocení částí pozemku do jejich zahrady, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 3,-- Kč/m2/rok. s výpůjčkou části pozemků vedle budovy sportovní haly TJ ČKD Blansko (travnatá plocha) za účelem přístavby sociálního zařízení a hlediště ke sportovní hale TJ ČKD Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. s výpůjčkou pozemků pod budovou haly TJ ČKD Blansko TJ ČKD Blansko, se sídlem Údolní 10, z důvodu zastavění pozemků objektem haly TJ ČKD Blansko ve vlastnictví právnické osoby, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Rada schvaluje Dodatek č. l ke Smlouvě o zajištění stomatologické lékařské služby první pomoci v roce 2006, pod číslem 2006-OK-S003- Dod.č.1/Ok s platností od do mezi Městem Blansko a Oblastní stomatologickou komorou Blansko. předložený dodatek č. 11 Organizačního řádu MěÚ Blansko. Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru na odprodej bývalé kotelny K21 na ul. Absolonova na pozemku parc. č. st zast. plocha o výměře 125 m2 včetně tohoto pozemku. se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 674/10 ostatní plocha o výměře cca 100 m 2 (cca 6 x 16 m) v k. ú. Blansko, za účelem rozšíření stávajícího přístřešku pro parkování vozidel na pozemku parc. č zast. pl. v k. ú. Blansko (podél komunikace ulice Nad Žlíbkem). se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 105 ostatní plocha v k. ú. Hořice a požaduje odstranění provizorního oplocení z tohoto pozemku (u komunikace na Hořicích). se splátkami dlužného nájemného ve výši Kč dle nájemní smlouvy číslo SLUŽ-ŽP- 5/96-Re ze dne , ve znění dodatků. Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit bezplatný převod (darování) části pozemku parc. č. 271/15 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 10 m 2 do vlastnictví Města Blansko od vlastníka tohoto pozemku (pozemky při ulici Na Lukách v Blansku). Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ a na internetových stránkách města Blanska Zubní pohotovost V soboty neděle a svátky od 8 do 12 hodin. Po 12. hodině je služba zajištěna na Stomatologické klinice u Svaté Anny, tel. ústředna , a to od 19 h do 7 h ve všední dny a nepřetržitě o sobotách, nedělích a ve svátky. Říjen MUDr. Stojanov Poliklinika Blansko, Sadová MUDr. Ševčíková B. Blansko, Svitavská 1A MUDr. Ševčíková R. Poliklinika Blansko, Sadová MUDr. Juráková Blansko, Pražská 1B MUDr. Tomaštíková Adamov, Smetanovo nám MUDr. Vrtělová Poliklinika Blansko, Sadová MUDr. Well Adamov, Smetanovo nám MUDr. Žáčková Blansko, Mahenova MUDr. Blaťák Černá Hora, Zdrav. středisko Svoz nebezpečného odpadu Upozorňujeme občany města Blanska a jeho městských částí na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech od do Dny, časy a trasy jsou níže uvedeny. Jde o svoz televizorů, ledniček, mrazniček, olověných akumulátorů, plechovek od barev, znečištěných textilií, prošlých léků, zaolejovaných filtrů, pneumatik a olejů. Svoz nebezpečného odpadu je zajišťován pro občany města Blanska a jeho městských částí, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na likvidaci odpadů pátek Husova, hotel Probe Hybešova, parkoviště Erbenova, u školy sobota Hořice, u has. nádrže Olešná, u Horových Zdíkova, u kostela Dolní Lhota, u školy Horní Lhota, u hasičky Klepačov, kult. dům pátek Divišova, u MŠ Dvorská, parkoviště nad restaurací Sever Zborovce, za Avaxem sobota Češkovice, u RD Obůrka, u hasičky Těchov, u kulturního domu Lažánky, Márovky Lažánky, u hřiště Občané města Blanska a jeho městských částí mohou také využívat služeb nově otevřeného sběrného střediska odpadů umístěného v Horní Lhotě v areálu bývalého překladiště. Toto sběrné středisko odpadů má provozní dobu: úterý, středa, čtvrtek h, pátek h, v sobotu 8 12 h SSO je zároveň MÍSTEM ZPĚTNÉHO ODBĚRU použitých elektrozařízení: 1. velké domácí spotřebiče včetně chladniček 2. malé domácí spotřebiče 3. elektrické nářadí a nástroje 4. trubicové a úsporné zářivky a výbojky 5. televizory a PC monitory 6. výpočetní a telekomunikační technika 7. spotřební elektronika 8. hračky, vybavení pro volný čas a sport Znovu upozorňujeme občany, že sběrné středisko odpadů na Starém Blansku na ul. Luční bylo UZAVŘENO, a to k datu Ukládání odpadů v okolí tohoto areálu je posuzováno jako vytváření černé skládky. odbor komunální údržby Stavební činnost podzim 2006 Město Blansko zahájí letos na podzim realizaci následujících staveb: V 37. týdnu byla zahájena rekonstrukce komunikace na Olešné. Ve spolupráci se Svazkem vodovodů a kanalizací bude na přelomu měsíce září říjen zahájena rekonstrukce vodovodu v městské části Hořice včetně opravy chodníku po této rekonstrukci a v městské části Dolní Lhota provedeno zokruhování vodovodu (zahájení podmíněno datem nabytí právní moci vodoprávního povolení). V Blansku bude zahájena realizace parkoviště pod hřbitovem, díky které zde přibude 28 parkovacích míst. V Lažánkách je naplánována oprava schodů Mezi ploty a komunikace Do školky. odbor investičního a územního rozvoje Město Blansko Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem Blansko Zastupitelstvo města Blansko vydává přijetím usnesení č. 11 na svém 23. zasedání konaném dne na základě ustanovení 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Článek 1 Školské obvody spádových škol Školské obvody základních škol zřízených Městem Blansko jsou stanoveny takto: Školský obvod spádové školy Základní škola Blansko, Dvorská 26 tvoří: ulice Absolonova (č. 9 24), A. Skotáka, Bezručova, Čelakovského, Divišova, Dobrovského, Dolní Palava, Dvorská (č. 1 32), Jiráskova, Kamnářská, Konečná, Krajní, Krátká, Křížkovského, Mánesova, Mlýnská, Na Řadech, nám. Svobody, Okružní, Palackého, Poříčí, Příční, Příkrá, Růžová, Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, Sukova, Tylova, U Vodárny, Úvoz, Zámek, Zborovecká, část města Horní Lhota. Školský obvod spádové školy Základní škola Blansko, Erbenova 13 tvoří: ulice 9. května, Gellhornova, Erbenova, Havlíčkova (od č. 38), Chelčického, Leoše Janáčka, Lesní, Na Pískách, Nad Čertovkou, Nad Žlíbkem, Pod Javory, Podlesí, Pod Sanatorkou, Purkyňova, Sadová (lichá č. od č. 31, sudá č. od č. 46), Těchovská, Údolní, Větrná, Východní, Wolkerova, Zahradní, části města Klepačov, Lažánky, Těchov (bez Češkovic), Obůrka. Školský obvod spádové školy Základní škola T. G. Masaryka Blansko, Rodkovského 2 tvoří: ulice Alešova, Ant. Dvořáka, Bartošova, B. Němcové, Brněnská, Čapkova, Družstevní, Fügnerova, Hálkova, Havlíčkova (č. 1 37), Hořická, Husova, Hybešova, Jasanová, J. Lady, Jungmannova, K. H. Máchy, K. J. Mašky, Kollárova, Komenského, Lipová, Luční, Mahenova, Masarykova, Nádraží, Nádražní, Na Brankách, Na Lukách, Na Vyhlídce, nám. Míru, nám. Republiky, Nerudova, Pod Strání, Pražská, Rodkovského, Rožmitálova, Sadová (lichá č. 1 29, sudá č. 2 44), S. Čecha, Seifertova, Sladkovského, Smetanova, Stařeckého, Suchá, Sušilova, Svitavská, Tovární, Vodní, Vrchlického, Wanklovo nám., Zdíkova, Žalkovského, Žižkova, části města Hořice, Olešná. Školský obvod spádové školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 tvoří: ulice Absolonova (č. 1 8), Cihlářská, Dvorská (od č. 33), Ericha Roučky, Horní Palava, Pekařská, Salmova, Sloupečník, Zborovec, části města Těchov (Češkovice), Dolní Lhota. Článek 2 Zrušovací ustanovení Tato obecně závazná vyhláška ruší Vyhlášku Města Blansko č. 12/95, kterou se stanoví spádové obvody ZŠ v Blansku. Článek 3 Účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem O smlouvě a protestu Není to tak dlouho, co byla podepsána dohoda či smlouva mezi městy Blanskem, Boskovicemi a Pivovarem Černá Hora, a. s. o vzájemné spolupráci. V podstatě bylo pouze stvrzeno to, co již delší čas je samozřejmou praxí. Pivovar dotuje svými výrobky, tedy především limonádami, nejrůznější akce pro děti, ale podílí se výrazně i na akcích pro dospělé tím, že např. při jarmarku připravuje výčep piva apod. Podepsaná smlouva je motivována možnostmi zvýšení cestovního ruchu ve městě i regionu. Ale ne všem se zamlouvá. Dočetl jsem se, že jednomu občanovi je trnem v oku a hodlá Město Blansko zažalovat, aby bylo vyloučeno ze svazku Zdravé město. Prý se touto smlouvou hlásí k podpoře alkoholismu. Inu, každý asi má jiné gusto, ale jak zaznělo na tiskové konferenci u starostky města Blanska, dávat pivo do popředí této smlouvy je zcela zavádějící (a dodávám, že i zcestné). Smlouva je totiž opravdu především k podpoře cestovního ruchu (budování cyklostezek, zlepšování prostředí atd.). Podobné smlouvy jsou přínosné i tím, že umožňují získat prostředky od ministerstva pro místní rozvoj, neboť se podílejí právě na místním rozvoji. Jsou zpracovávány Regionální operační programy a je potěšitelné, že město Blansko uspělo v konkurenci 37 projektů velkých měst. Zajímalo by mne, jak asi podobný kritik vnímá reklamu na naši nejvyšší fotbalovou soutěž? ar příspěvková organizace Pod Sanatorkou 3, Blansko pořádá v sobotu od 9.00 do hodin Den otevřených dveří Současně si dovolujeme upozornit občany, že ve dnech 12., 13. a 14. října bude blanenská kabelová televize vysílat poutavý dokument o tomto zařízení. Srdečně zveme všechny občany, aby se přišli podívat, jak se žije v moderním sociálním zařízení.

3 Blanska 3 Volby do zastupitelstev obcí 2006 Informace voličům pro komunální volby Volby do Zastupitelstva města Blanska proběhnou v pátek 20. října 2006 od do hodin a v sobotu 21. října 2006 od 8.00 do hodin Město Blansko je rozděleno do 30 okrsků, které jsou shodné s okrsky pro červnové parlamentní volby. Oznámení starostky o dni a místě konání voleb je vyvěšeno na úřední desce MěÚ Blansko, je k nahlédnutí na podatelně MěÚ Blansko, je zveřejněno v tisku a na internetových stránkách města na adrese Právo volit do zastupitelstva obce má podle ust. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění, státní občan ČR (příp. státní občan jiného státu, který je oprávněn volit na území ČR), který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, má v obci trvalý pobyt, a u kterého nenastala některá z překážek výkonu volebního práva. Překážkami výkonu volebního práva podle zákona jsou: a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, b) zbavení způsobilosti k právním úkonům, c) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, d) výkon základní a náhradní vojenské služby, vyžaduje-li to plnění povinností z této služby vyplývajících nebo služba vojáka z povolání v zahraničí Stálý seznam voličů uzavírá MěÚ Blansko podle ust. 28 citovaného zákona dva dny přede dnem zahájení voleb. Občan, který po sestavení seznamů nabude nebo pozbude práva volit, bude do tohoto seznamu dodatečně zapsán nebo z něho vyškrtnut. Chtěl bych upozornit na důležitou podmínku volebního práva státní občanství ČR (neplatí pro výjimky u státního občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR). Podle ust. 33 každý volič při volbách hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno. Totožnost a státní občanství ČR lze prokázat platným občanským průkazem s vyznačeným občanstvím ČR nebo cestovním pasem ČR. Prosím voliče, aby si potřebné doklady přinesli s sebou do volební místnosti. Podle ust. 28 si může každý volič v úředních hodinách na MěÚ Blansko (odbor vnitřních věcí, nám. Republiky 1 v Blansku) ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů. Může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Dle platné legislativy nelze zveřejňovat seznamy voličů na veřejně přístupných místech. Volič má právo ověřovat pouze záznamy o své osobě. Způsob hlasování: Podle ust. 34 může volič hlasovat pro celou volební stranu nebo pro jednotlivé kandidáty (i z různých volebních stran), nejvýše však 25 kandidátů. Doporučuji, abyste si hlasovací lístek upravili již předem a přišli s ním do volební místnosti. Není povinností upravovat hlasovací lístek až ve volební místnosti. Jak můžete hlasovací lístek upravit: a) na hlasovacím lístku označit křížkem pouze jednu volební stranu ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany. Tím volič hlasuje pro všechny kandidáty označené volební strany, b) na hlasovacím lístku označit křížkem pouze jednu volební stranu ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany. Zároveň může označit u ostatních volebních stran v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále kandidáty označené volební strany, do počtu 25 členů zastupitelstva v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci. (Například označím volební stranu s 25 kandidáty a současně 5 jednotlivých kandidátů z jiných volebních stran. Zvolil jsem tím 5 jednotlivých kandidátů z ostatních volebních stran a prvních 20 kandidátů z označené volební strany), c) na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasujete, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran (nejvýše však 25 kandidátů). Volič po prokázání totožnosti a státního občanství ČR ve volební místnosti obdrží úřední obálku a je povinen se odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Voliči, který se neodebral do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, komise hlasování neumožní (ust. 33). V určeném prostoru vloží volič vyplněný hlasovací lístek do úřední obálky a potom tuto obálku vhodí před okrskovou volební komisí do volební schránky. Podle ust. 41 je neplatný ten hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise. Hlas voliče je neplatný: a) jestliže neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, b) označil-li na hlasovacím lístku ve čtverečku v záhlaví sloupce volební strany více než jednu volební stranu, c) označil-li na hlasovacím lístku křížkem v rámečku před jménem kandidáta více než 25 kandidátů, d) jestliže hlasovací lístek nebyl vložen do úřední obálky, e) jestliže je hlasovací lístek přetržen, f) je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva obce. Hlasovací lístky dodá MěÚ Blansko voličům nejpozději tři dny přede dnem voleb. Žádám voliče, aby si tyto lístky přinesli s sebou do volební místnosti. Ti, kteří se dostaví do volební místnosti bez hlasovacího lístku, obdrží hlasovací lístek od okrskové volební komise. Volič bude volit podle místa svého trvalého pobytu ve volební místnosti volebního okrsku, stanovené Oznámením starostky o dni a místě konání voleb do zastupitelstva obce. Občané, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou zúčastnit voleb ve volební místnosti a chtějí volit, nahlásí tuto skutečnost na MěÚ Blansko tel , nebo také ve dny voleb přímo v příslušné okrskové volební komisi. Členové příslušné okrskové volební komise je navštíví s přenosnou volební schránkou. Při zjišťování výsledku voleb za celou obec se nejdříve spočítá celkový počet platných hlasů pro každou volební stranu (pokud volební strana získá méně než 5 % platných hlasů, k jejímu výsledku již nadále nepřihlíží, je vyřazena z dalšího rozpočítávání mandátů). Potom se podle daného vzorce určí počet mandátů pro danou volební stranu a v závěrečné fázi se k takto určeným mandátům přiřadí jména kandidátů. Všechny informace o volbách včetně výsledků voleb jsou a budou k dispozici na úřední desce MěÚ Blansko na nám. Svobody před budovou radnice. Ing. Josef Kupčík tajemník MěÚ Blansko SOŠ Blansko na ul. Bezručově má nové rekvalifikační pracoviště Z financí Evropské unie, státního rozpočtu a rozpočtu krajského úřadu byla v odborném učilišti vybudována počítačová učebna modelování, kreslení a návrhu výrobků. V dílnách školy bylo zřízeno pracoviště s moderními CNC obráběcími stroji. Slavnostní uvedení pracoviště do provozu se uskutečnilo v pátek 8. září a s jeho vznikem obeznámil přítomné ředitel SOŠ Blansko Ing. Pavel Čípek. Vše vychází z projektu připraveného třemi středními školami v Blansku, Brně a Hodoníně, aby byl pokryt celý jihomoravský kraj. Na jeho základě bylo zajištěno technické vybavení (stroje, počítače, programové vybavení) pro pořádání rekvalifikačních kurzů v tolik potřebné oblasti, jako je obrábění kovů, řekl v úvodu. Projekt je tedy orientován do oblasti vzdělávání, kde pomáhá řešit problém nezaměstnanosti a potřeby kvalifikované Uvedení nového pracoviště do provozu se zúčastnila také starostka města PhDr. Jaroslava Králová a ředitel krajského úřadu v Brně Ing. Jiří Crha. Foto: JP síly pro oblast strojírenských profesí. Na investiční část, která přišla na 13,5 mil. Kč a byla tímto ukončena, navazují další projekty v oblasti vzdělávání rekvalifikační kurzy. Plánováno je vyškolit během následujících dvou let ve všech třech centrech 108 odborníků na číslicově řízené obráběcí stroje. Na tuto etapu je plánováno cca 5,5 mil. Kč. Odborníků na obrábění kovů je akutní nedostatek. Ing. Čípek je proto přesvědčen, že zájemci, kteří projdou tímto rekvalifikačním kurzem, najdou bez problémů uplatnění na trhu práce v rámci jihomoravského kraje. sl Seznam okrskových volebních komisí Okrsek č. Ulice, lokalita v okrsku Volební místnost Poč. členů vol. komise 1 Dolní Lhota ZŠ Dolní Lhota Horní Lhota OA Horní Lhota Klepačov ulice: Dlouhá, Na Milíři, Jílová, Pod Skalkou, Polní, Na Špici, Potoční, Facírka, Na Příhoně, Zátiší KD Klepačov Lažánky Gellhornova 13 Objekt bývalé MŠ Lažánky Obůrka Těchov KD Restaurace Těchov Hořice Olešná OA Olešná Alešova Brněnská Hořická J. Lady Jungmannova Komenského Luční Na Brankách Pod Strání Zdíkova Katolický dům, Komenského nám. Republiky Rožmitálova Sadová 1-5 lichá Seifertova Smetanova 3, 5, 7 Sv. Čecha Vodní 1, 2, 2a, 3, 7 Wanklovo nám. Gymnázium Blansko, Seifertova B. Němcové Dolní Palava Horní Palava K. H. Máchy Rodkovského Sadová 2-44 sudá, 7-29 lichá Sladkovského Úvoz Vrchlického Žižkova 2a, 2b, 2c ZŠ TGM, Rodkovského Čapkova Bartošova 2, 3, 4, 6, 8 Hybešova Havlíčkova 1-37 lichá Lipová nám. Míru Stařeckého Těchovská 19 Žižkova 1, 3, 5, 7-69 Gymnázium Blansko, Seifertova Havlíčkova 2-36 sudá Chelčického 1-29 lichá, 2-24 sudá Údolní 1-15 lichá, 2-8 sudá Wolkerova 9. května 1-9 lichá, 2-16 sudá Kino Blansko, Hybešova Erbenova Havlíčkova lichá, sudá Chelčického 34-46, 50-54, sudá Lesní L. Janáčka Purkyňova Sadová Větrná Pod Sanatorkou ZŠ Erbenova Chelčického sudá, 32, 48, 56, lichá Údolní 10, lichá ZŠ Erbenova května lichá, sudá 14 Nad Žlíbkem Podlesí Východní Sadová lichá, sudá, nemocnice Zahradní ZŠ Erbenova Jasanová Obchodní akademie a Střední zdra- Nad Čertovkou votnická škola, Nad Čertovkou Pod Javory Obchodní akademie a Střední zdra- Na Pískách 1-12 votnická škola, Nad Čertovkou 18 6 Husova Hálkova Klamovka 9 Masarykova 22, 24, 26, lichá Na Vyhlídce 17 Nerudova Nádraží Nádražní Suchá Sušilova Těchovská 1-17 Kino Blansko, Hybešova Ant. Dvořáka Fügnerova Gellhornova (bez 13) Kollárova Mahenova Masarykova 1-19, lichá Svitavská Tovární Kino Blansko, Hybešova Bezručova 1 Al. Skotáka Družstevní K. J. Mašky nám. Svobody Růžová Vodní 4, 4a, 6-12 sudá Městský klub důchodců, Dvorská 2 6 (pokračování na str. 4)

4 Blanska 4 Seznam okrskových volebních komisí (pokračování ze str. 3) Okrsek č. Ulice, lokalita v okrsku Volební místnost Poč. členů vol. komise 20 Bezručova 3, 5, 7, lichá, 4-26 sudá Divišova Krátká Mlýnská Poříčí Strážní domek U Vodárny Žalkovského Na Řadech Ludvíka Daňka Městský klub důchodců, Dvorská Bezručova 27-32, sudá, 56 Jiráskova 12, 13a-30, sudá Konečná Křižkovského Mánesova Příční Příkrá Tylova Zborovecká SOŠ, SOU a učiliště, Bezručova Cihlářská Okružní (bez 1a) Zborovce, Zborovec SOŠ, SOU a učiliště, Bezručova Kamnářská Krajní Okružní 1a Pekařská 1-7 lichá SOŠ, SOU a učiliště, Bezručova Pekařská 2-44 sudá Pražská Sloupečník Ericha Roučky SOŠ, SOU a učiliště, Bezručova Absolonova Jiráskova 1-11, 13 Dobrovského Dvorská 1-15 lichá, 6-26 sudá Křižkovského 1-19 Sukova Zámek ZŠ Dvorská Čelakovského Palackého ZŠ Dvorská Dvorská Salmova 1-16 ZŠ Dvorská Absolonova 1-12 Salmova ZŠ Salmova Absolonova Dvorská sudá ZŠ Salmova Dvorská ZŠ Salmova 17 6 Budoucí řidiči prochází testy v nové učebně (pokračování ze str. 1) Z čeho zkouška sestává? Žadatel o řidičské oprávnění se musí podrobit zkoušce, která se skládá ze zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích, ze znalosti ovládání a údržby vozidla, z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem a ze znalosti zdravotnické přípravy. Zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel jsou zahájeny testem z předpisů o provozu na pozemních komunikacích. V případě, že žadatel neprospěl, nesmí pokračovat v dalších zkouškách. Jak zkouška na počítači probíhá? Zkouška prováděná pomocí výpočetní techniky je sestavena náhodným výběrem jednotlivých zkušebních otázek. Trvá 30 minut a obsahuje 25 otázek. V počtu správných odpovědí je vždy jen jedna správná odpověď. Zkouška také něco stojí... První zkouška je zpoplatněna 700 Kč, za opakovanou zaplatí 100 Kč. Obdrželo Město na učebnu finance? Zřízení učebny zajistil a zaplatil Městský úřad včetně stavebních úprav a vybavení nábytkem. Je upravena i pro potřebu vykonání zkoušky osob zdravotně postižených. Sedm počítačů, na kterých se provádějí testy, zajišťovalo ministerstvo dopravy. Z těchto sedmi PC je jeden řídící, pro potřeby zkušebního komisaře. Volná místa v kroužcích DDM školní rok ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ začátečníci, výuka učebnice Headway KAMÍNEK kreslení a pohybové hry pro nejmenší PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK výlety, poznávání CHKO Moravský kras, od 8 let KŘESŤANSKÝ KLUB biblické příběhy, hry a písničky DIVADELNÍ KROUŽEK dramatická výchova, od 6 let TEXTILNÍ TVORBA batikování, malba na látku, od 8 let BASEBALL přípravka od 6 let SPORTOVNÍ HRY pro děti od 6 let MLADÝ KULTURISTA tělesná příprava pod odborným vedením mistra J. Krupy KARATE všeobecná příprava kopů a úderů, od 6 let AIKIDO všeobecná příprava, od 6 let BOX všeobecná příprava, od 6 let KICKBOX všeobecná příprava, od 6 let TEEKWONDO všeobecná příprava, od 6 let TANEČNÍ KROUŽEK základy standardních a latinsko- amerických tanců STREET DANCE moderní tanec, od 6 let Informace: DDM, Sadová 45, Blansko, tel , Přihlášky si můžete vyzvednout v Domě dětí a mládeže, Sadová 45, Blansko v pracovní dny od 8.00 do h DDM Přerušení dodávky elektrické energie úterý od 7.00 do h Blansko ul. Komenského od fary k trati ČD obě strany včetně archivu, hotel Hejč zůstane v provozu Vše tedy proběhlo bez problémů? Dá se říci, že ano. Učebna byla postavena včas, jen na její vybavení jsme měli poměrně málo času. Počítače nám poslali z ministerstva dopravy pouze tři dny před zahájením provozu. Navyšoval se v této souvislosti počet zaměstnanců? Ne. Provoz je zajišťován stávajícími zaměstnanci. Od novým způsobem, za využití výpočetní techniky, absolvovalo zkoušku 175 žadatelů o řidičské oprávnění. Celkem bylo provedeno 225 zkoušek z pravidel silničního provozu a zdravotní přípravy (včetně opakovaných). Stanislav Mrázek U zimního stadionu vzniká nová turistická ubytovna Na jižní straně zimního stadionu začíná vznikat nová ubytovna. Finance na ni pocházejí ze stejného zdroje jako na aquapark a prosklenou stěnu lázní ze získané dotace ze Společného regionálního operačního programu. V přízemí bude restaurace přístupná ze tří stran a sloužící jak pro zimní stadion, tak pro aquapark i veřejnost. Nad ní vznikne ve dvou patrech ubytovna s kapacitou 66 lůžek ve dvou a čtyřlůžkových pokojích. Bude to turistická ubytovna s odpovídající cenou pokojů. Cílem bude vyplnit prázdné místo v nabídce turistických ubytoven v Blansku. Otevření je naplánováno na 1. červen Pokračuje se také v poslední etapě dostavby zimního stadionu. Vzduchotechnika, dokončení kotelny, vstupní prostory, pokladny, šatny pro veřejnost, chlazení ve strojovně, garáže pro obsluhu a kompletní dokončení opláštění to je stručný výčet prací, které jsou naplánovány. Práce jsou prováděny za běžného provozu a neovlivní provoz stadionu. sl

5 Blanska 5 VOLBY 2006 K diskusi nad volebním programem KDU-ÈSL, která se bude konat ve støedu od hod. v Katolickém domì v Blansku, Vás zvou kandidáti KDU-ÈSL volební èíslo 7 Ing. Josef KUPÈÍK Mgr. Eva NEÈASOVÁ Mgr. Vìra VESELÁ Ing. Josef HASOÒ Ing. František HASOÒ Petr HARESTA Jiøí HASOÒ Ing. Jan POØÍZEK Iveta ÈÍPKOVÁ Ing. Pavel VANÌK Ing. Pavel KUBÍK Ivo DVOØÁK Petr MUSIL Mgr. Jarmila SEDLÁKOVÁ Vít BALÁK, DiS. Miloslava KUPKOVÁ Bc. Milana VYKYDALOVÁ Ing. Lukáš NOVOTNÝ Ilona KUPÈÍKOVÁ Nový zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 3. část Výkon veřejné správy dle stavebního zákona Ing. František ŠOB Orgány územního plánování a stavební úřady přednostně využívají zjednodušující postupy a postupují tak, aby dotčené osoby byly co nejméně zatěžovány a aby v případě, kdy lze za podmínek tohoto zákona vydat v dané věci, zejména u jednoduchých staveb, pouze jedno rozhodnutí, upustily od dalšího povolování záměru. Orgány územního plánování a stavební úřady postupují ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy dle zvláštních předpisů. Dotčený orgán je vázán svým předchozím stanoviskem nebo závazným stanoviskem. Tolik citace ze stavebního zákona. Formulace je sice poněkud komplikovaná, ale záměr zákonodárce je zřejmý. Pokud je to možné, mělo by docházet ke spojování řízení a upouštění od povolení v rámci zmocnění ve stavebním zákoně, a tím ke zjednodušení řízení před stavebním úřadem. Působnost ve věcech územního plánování a stavebního řádu je rámcově obdobná jako ve stávající právní úpravě a dochází pouze k dílčím změnám. Nově se zřizuje pojem Rada obcí pro udržitelný rozvoj obcí. Tato rada obcí může být zřízena starostou obce s rozšířenou působností pro správní obvod této obce se souhlasem obcí ve správním obvodu. Rada obcí projednává územně analytické podklady a vyhodnocení vlivů územních plánů na udržitelný rozvoj území a vydává k nim stanoviska popřípadě vyjádření. Struktura stavebních úřadů zůstává zachována, a to včetně působnosti speciální stavebních úřadů : stavby letecké stavba drah a na dráze dálnice, silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace vodní díla stavby podléhající integrovanému povolení. Další pokračování tématu nový stavební zákon se bude zabývat částí územní plánování. Ing. Petr Rizner vedoucí stavebního úřadu Vojtìch MÁŠA Hubert HENEK Řidiči se vymlouvají, strážníci je proto budou stavět Od nabytí účinnosti nového zákona o provozu na pozemních komunikacích se dřívější téměř stoprocentní úspěšnost bezproblémového výběru pokut rapidně snížila. Dle návodů z televizních reportáží se pokoušejí někteří vlastníci vozidla při projednávání přestupku tvrdit, že auto řídila osoba blízká a odmítají ji uvést. To má za následek zahájení správního řízení, provádí se zpětné dokazování a vyřízení přestupku se tak neúměrně prodlužuje, nemluvě o vytížení pracovníků. Náklady na správní řízení se tím neúměrně navyšují. Proto se odbor kancelář tajemníka dohodl s městskou policií na řešení tohoto problému tak, že se bude těmto situacím předcházet. Od začátku října budeme intenzivněji měřit rychlost a přestupky řešit přímo na místě, potvrdil opatření ředitel městské policie Martin Janíček. Na měření budou vždy vyčleněni tři strážníci. Jeden, který měří, a dva, kteří budou řidiče zastavovat a řešit s nimi přestupek buď blokově ihned na místě, nebo se vše postoupí do správního řízení. Překročení rychlosti nad daný limit o více jak 40 km/h v obci a o 50 km/h mimo obec je do správního řízení postupováno automaticky. Pokud řidič nemá u sebe hotovost, obdrží složenku s předepsanou částkou, kterou musí do 15 dnů uhradit. Je ale možné, že už od příštího roku budou moci řidiči pokuty zaplatit bankovní kartou. V létě jsme vedli jednání s bankami o zapůjčení terminálu pro placení kartami. Bohužel se nám zatím s žádnou nepodařilo dohodnout. Vyčíslili jsme tedy finance na terminál v rozpočtu na příští rok. Pokud budou schváleny, bude možné příští rok zaplatit pokutu na místě kartou, slibuje Martin Janíček. Od změny režimu měření rychlosti si slibují úbytek administrativy hlavně na přestupkovém oddělení. Bude jasné, kdo vůz v době spáchání přestupku řídil, a řidiči se nebudou moci na nic vymlouvat. sl Karel VANÌK Ing. Pavel MATUŠKA Zdeòka BLÁHOVÁ Závody RC vozů pro všechny Blanenský RC Autoklub patří mezi 40 klubů sdružených pod hlavičkou RC Autoklubu ČR a daří se mu rozšiřovat členskou základnu. Letos přibylo osm nových členů, vypočítává vedoucí klubu Pavel Magda. Většině je kolem 25 let. Přeci jen se jedná o finančně náročnější koníček, se kterým mnozí začínají, až si sami začnou vydělávat. Dva kluci jsou ještě školáci. Zde záleží na rodičích, jak je podpoří. Nejde jen o nákup auta a příslušenství, ale hlavně o čas, který s nimi jsou ochotni strávit na závodech, kam potřebují odvézt. Ty se konají po celé ČR, říká Pavel Magda. Začínající závodník Pavel Vintera z Berouna byl na závodech v Blansku poprvé. Závody vhodné a přístupné jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé jezdce, to je Grand Prix Stock Race. Konaly se o víkendech 19. srpna a 23. září. Přišel s nimi a zajišťuje je blanenský klub. Jezdci jsou omezeni minimálně ve výběru podvozku, který musí být velikosti 1:10 a do šíře 200 mm. Jediné zásadní omezení platí pro motor. Použitý je ten nejobyčejnější stříbrný motor v cenové relaci 260 Kč s kluznými ložisky a bez jakýchkoliv úprav. Moje pochybnosti o výdrži motoru rozptýlili závodníci konstatováním, že teprve po třetím závodu je správně zajetý. Mnoho jich s tímto motorem jezdí i známou 12hodinovku, kde je spolehlivost a nízká spotřeba nutná. GP Stock Race vyhrává ten, kdo zajede za 6 minut nejvíce kol, počítá se i dojezdový čas. Vzhledem k použití stejného motoru ve všech vozech jsou jízdní vlastnosti dané tím, jak kdo umí vyladit podvozek. Pomůže výběr pneumatik, jejich správné mazání, nastavení tlumičů, ale rozhodující zde je jezdecké umění. A rozdíly jsou patrné. Mezi nejlepším a posledním závodníkem v rozjížďce bývají rozdíly i osmi kol. Na start se v druhém závodu postavilo 17 jezdců. Výsledky GP Stock Race 1 Švec Vlastimil 30/6,11 2 DJW 29/6,01 3 Magda Pavel 29/6,05 4 Škoda Petr 28/6,01 5 Vintr Dušan 28/6,05 Současně se závody cestovních vozů GP Stock Race se jely i závody formulí. Ty byly bez omezení, a tak závodníci upravovali, měřili a ladili vše, co podvozek a motor dovolí. Účast byla slabší, protože se další závody jely ve Zlíně a nedorazili ani závodníci z Brna. Proto se v rozjížďkách objevovaly jen tři vozy. Výsledky Formule 1 1 Vévoda Libor 29/6,10 2 Vévoda Libor ml. 29/6,11 3 Flek Radek 28/6,06 Město Blansko vychází RC autokulubu vstříc. Letos mu schválilo dotaci ve výši Kč na vystavění sociálního zázemí, které obzvláště při takových celodenních akcích, jako je právě 12hodinovka, citelně chybělo. Příští rok by členové rádi vydláždili část travního porostu kolem hřiště pro depa. sl

6 Blanska 6 Děti soutěžily v pétanque Dne ve hod. zahájil Bc. Josef Daniel turnaj jednotlivců v pétanque. Tuto sportovní akci připravil Dům dětí a mládeže Blansko Oblázek a místem utkání se stalo hřiště na ulici Čapkově, kam ke startu nastoupilo 24 soutěžících ve věku od 4 do 30 let. I když většina účastníků házela stříbrnou koulí poprvé, nebyla ani na jediném z nich patrná známka trémy či strachu z neúspěchu. K dobré náladě před začátkem soutěže nemalým dílem přispěla výstavka velkého počtu cen a odměn pro vítěze. Po více než hodinovém klání konečně nastala slavnostní chvíle, vyhlášení výsledků turnajového zápolení. Na prvním místě v kategorii nejmladších účastníků se umístil Eda Melo, v kategorii dětí staršího školního věku dosáhl vítězství Vojta Tyl. Hlavní cenu v kategorii nejstarších soutěžících získala Tereza Jiménez. Za krásné slunečné odpoledne děkujeme hlavnímu sponzorovi, za úsměvy odměněných vítězů všem těm, kteří otevřeli dlaň a do této soutěže věnovali ceny. Jsou to: IN- FRAM, TONI SPORT, H.P. Elektronik, Kino Blansko a restaurace Papučárna. Dům dětí a mládeže v Blansku pořádá celou řadu zajímavých akcí. Aktuální nabídku najdete na našich webových stránkách www. ddmblansko.cz. Těšíme se na příští setkání s vámi! Text a foto: Romana Mišurcová Nedávno byla dokončena oprava staré a oprýskané fasády na budově restaurace Sýpky. Ta už se skví novotou, ale Stará fabrika na ulici Sadové, v níž sídlí městská policie a další organizace, nový kabát teprve získává. Po rekonstrukci elektroinstalace v interiérech budovy je nyní opravována fasáda. Vše má být hotové do konce listopadu. Památky se otevřely návštěvníkům zdarma (pokračování ze str. 1) V Blansku se již tradičně připojily tři nejvýznamnější památky blanenský zámek, dřevěný kostelík a kostel sv. Martina. Všechny o víkednu září nabídly vstup zdarma a připravily doplňkový program. V dřevěném kostelíku Církve československé husitské mohli návštěvníci zhlédnout dochované původní ikonostasy a jako doprovodný program výstavu Světlo a stín autorky Ing. Jany Svobodové. Kostel sv. Martina na Starém Blansku nabízel prohlídky areálu s výkladem historie. Prezentaci dosavadních archeologických výzkumů, při kterých byly objeveny pozůstatky rozsáhlé románské stavby, kterou prokázal radarový průzkum (podrobněji o něm píšeme v samostatném seriálu), a průvodci zavedli návštěvníky i do kostelní věže s unikátním zvonem. Zdá se mně, že zájem je větší než v minulých letech, ohodnotil návštěvnost o víkendu farář J. Kaňa. Asi nejširší nabídku měl Zámek Blansko. Vstup byl samozřejmě všude zdarma. Mimo pěti stálých expozic a dlouhodobých výstav zde u sklepení před zámkem v rámci ukončení výstavy maturitních kovářských prací předvedli své umění studenti SOU Jaroměř a SOUŘ Třebíč. Jejich výtvory ze silou a ohněm zkroceného železa, za kterými se skrývá mnoho hodin práce, mohli návštěvníci obdivovat od června. Vystavená díla vznikla většinou jako maturitní práce v průběhu dní. Každý student si musel obhájit podobu, vzhled, velikost i potřebný materiál, který dnes není zrovna nejlevnější. Ale výsledek potom stojí za to. Cena kované barové stoličky, která mně posloužila jako stativ pro vyfocení výstavy, je přes dvacet tisíc korun. Na prodej nebyla, stejně jako další vystavené kusy. Poslouží pro doplnění školní sbírky. Ale kdo má zájem, může se nechat inspirovat a učni pro něj pak na objednávku vyrobí nový kus. O obor uměleckého kováře je stále větší zájem, jak potvrdili sami studenti. O své uplatnění se ale nebojí, šikovný kovář se vždy uživí. Bez zájmu nezůstala ani výstava včelařů ke 100. výročí organizovaného včelaření v Blansku. Ti představili nespočet fotografií, literatury, různých typů úlů a zařízení pro stáčení medu, které zaplnily podloubí na nádvoří. Nabízené výrobky z včelích produktů se ani nedaly spočítat. Málokdo z dospělých pohrdl nabídkou ochutnat nefiltrované 15 medové pivo. Děti z blanenských škol si zase vlastnoručně smotaly svíčky z včelího vosku. Text a foto: Stanislav Mrázek Před zraky kolemjdoucích vyráběli učni přívěsky na krk v podobě malého lístku. Pohled přes sklo do včelího úlu. Královna má červenou tečku a ani v mumraji, který v úlu vládne, ji není složité najít.

7 Blanska 7 Služby Blansko a letní stavební sezona Společnost Služby Blansko, s. r. o. má na starost provoz mnoha městských zařízení. Mezi ta hlavní patří krytý bazén. Do něj bylo během léta investováno mnoho peněz. Není toho málo, co bylo opraveno a vybudováno. Seznam všech změn má 18 bodů a k nahlédnutí je i na nástěnce v lázních. Nejvíce je asi vidět nová barva budovy lázní. Omítka byla natřena na modro. Byla vyměněna okna kompletně v celém objektu. Vymalovány byly dámské i pánské šatny a sprchy pro veřejnost se dočkaly výměny. Jsou tam teď docela moderní sprchové panely, vyjmenovává viditelné opravy Ing. Snopek, ředitel společnosti. Mezi změny, které jsou nejsou na první pohled viditelné, ale jsou podstatné a veřejnost je pocítí, patří oprava technologie úpravy vody. Vyměněny byly pískové filtry. V obrovských nádobách byl písek přes třicet Městský krytý bazén se přes léto dočkal mnoha oprav. Na první pohled je viditelná nová barva omítky. let. Ten měl úplně zelenou barvu a i když voda byla jinak v pořádku, dostávala od něj zelený nádech, vysvětluje Ing. Snopek. Strojovna byla v podstatě zgenerálkována. Vyměněna byla cirkulační čerpadla, všechny trubní rozvody. Nové vlasové filtry vychytávají největší nečistoty. Důležitá je změna v technologii dávkování chemikálií. Dříve nebylo vůbec automatické dávkování, ale prováděli je strojníci ručně. Nyní je voda automaticky neustále vyhodnocována a podle aktuálního stavu se potřebné chemikálie dávkují a doplňují. Nová ozonizační jednotka uspoří trochu chlóru a vodu upravuje tak, aby nevznikal chlór vázaný, takže je voda mnohem příjemnější i pro ty, které dříve dráždila v očích, na pokožce nebo sliznicích. Stále se pracuje na vybudování nových tepelných čerpadel. Vyhřívat mají vodu v krytém bazénu i bazénu aquaparku. Využívána budou hlavně v létě, kdy mají největší účinnost. Právě díky zpoždění v pracích na této technologii nemohla být letos dohřívána voda v bazénu aquaparku. Sluneční kolektory na střeše provozní budovy ohřívaly jen vodu do sprch, na bazén by nestačily. Proto byla voda poměrně chladná i ve velkých vedrech. V lázních se nyní voda dohřívá plynem. Díky až 14cm výškovému rozdílu mezi jednotlivými stranami bazénu docházelo na jedné straně k většímu přelivu vody a ta se dostávala i do konstrukcí, které narušovala. Proto byla vyrovnána přelivová hrana plaveckého bazénu postavením malého schodku. Dvě z plánovaných akcí se přesunuly na jaro příštího roku. Jedná se o výměnu prosklených stěn v bazénové hale a vymalování tamtéž. Chtěli jsme od firmy, která vyhrála konkurz s celkem nízkou nabídkou, doložit normou předepsané vlastnosti stěny. Výběrové řízení tak skončilo až začátkem záři. Kdybychom začali s rekonstrukcí, otevřeli bychom pro veřejnost nejdříve koncem listopadu. To jsme nechtěli jednak kvůli veřejnosti, ale i kvůli školám, které mají nasmlouvané hodiny pro výuku plavání, uvedl Ing. Snopek. Stěna byla zadána do výroby a montáž proběhne v květnu Do 1. června by mělo být vše hotové a od tohoto data bude v provozu aquapark současně s krytým bazénem. Vyjmenované investice včetně prosklené stěny představují v souhrnu investiční částku 14 mil. Kč, která byla vložena do modernizace. Návštěvníkům krytého bazénu by měla přinést větší komfort a vyšší kvalitu poskytovaných služeb. Text a foto: Stanislav Mrázek Nová fotosoutěž pro amatéry i profesionály Po úspěchu fotosoutěže Adamovské lesy v zimě a na jaře je jasné, že každému, kdo vlastní fotoaparát, se čas od času povede dokonalá fotografie, která by neměla zapadnout pouze v rodinném albu. Proto pokračujeme v soutěži! Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně vyhlašuje fotografickou soutěž Adamovské lesy v létě a na podzim. Uzávěrka soutěže je 15. prosince Odborná porota vybere a odmění 3 nejlepší příspěvky. Autor nejlepšího snímku obdrží digitální fotoaparát, druhý MP3 přehrávač a třetí skener. Podrobné podmínky účasti a technické požadavky najdete na stránkách lesního podniku Tamtéž budou zveřejněny i výsledky a výstava soutěžních fotografií. red

8 Blanska 8 Televize Blansko získala vlastní kanál Jan Popelka po návratu ze slyšení u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání v Praze. S LIDMI PRO LIDI Hlavním cílem naší práce je občan, jeho potřeby a zájmy. 1. Stanislav Navrkal 2. JUDr. Zuzka Bebarová-Rujbrová 3. Jaroslav Pokladník 4. RSDr. Milan Šebela 5. Eva Čermáková 6. Ing. František Ladič 7. Ivana Bojdová 8. Ing. Karel Kaláb 9. Ing. Josef Švarc 10. Jiří Meluzín 11. Leoš Rapant 12. Ing. Jaromil Richterjörk 13. Vladimír Petlach 14. Antonín Mysliveček 15. Mgr. Naděžda Strážnická 16. Dobromila Vymazalová 17. Leopold Čák 18. Miluše Vaisová 19. Hedvika Švecová 20. Josef Kovařík 21. Jiří Minařík 22. Vladimír Šmíd 23. Zdeněk Procházka 24. Ing. Zdeněk Jurečka 25. Jan Pokluda VOLTE č. 4! Foto: red Blanenský infokanál vysílal vždy na licenci kabelového operátora. V současné době je to UPC EXPRES. V měsíci květnu si držitel licence UPC EXPRES vymínil změnu ve vysílání blanenského infokanálu a zařadil do něj svoje programy. Pro blanenský infokanál vyhradil pouze tři vstupy za den po dvou hodinách. Toto rozhodnutí majitele licence však vyvolalo mezi blanenskými občany řadu připomínek a nespokojenost. Proto vedení Města Blansko a blanenské televize rozhodlo pokusit se získat svůj vlastní kanál se svou licencí na vysílání televizních pořadů. Protože licenci může dostat pouze subjekt zařazený buď v obchodním, nebo živnostenském rejstříku, nemůže o licenci žádat ani Město Blansko, ani Městská knihovna Blansko. Proto se vedoucí televizního vysílání pan Vladimír Jančík a vedení Města Blansko dohodli s Janem Popelkou, výrobcem blanenského Videožurnálu, na získání licence na jeho živnostenské oprávnění. O pravidlech pro žádosti o licenci a změnách v programu jsme si s novým vlastníkem licence povídali. Co vše musí žádost o licenci obsahovat? Licenci uděluje Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v Praze podle zákona 231/2001 Sb. Zde jsou také uvedeny všechny náležitosti nutné k podání žádosti o vydání licence. K žádosti je nutno doložit hlavně souhlas telekomunikační společnosti UPC jako provozovatele kabelových rozvodů ve městě Blansku. Toto povolení získalo Město Blansko na moji osobu v průběhu měsíce června. Tím byla splněna jedna z hlavních podmínek. Dále jsem musel doložit svoji trestní a finanční bezúhonnost. To je výpis s evidence Rejstříku trestů, potvrzení finančního úřadu, zdravotní pojišťovny, okresní správy sociálního zabezpečení o příslušných nedoplatcích. Dále bylo nutno dodat výpis s živnostenského rejstříku a doklad o trvalém pobytu na území České republiky. Ještě bylo nutné vypracovat programovou skladbu, časové schéma vysílání a dodat obchodní plán o výši finančních prostředků, které jsem schopen vynaložit na provozování vysílání. Je to tedy dost dokladů, jak dlouho vám to trvalo? Vzhledem k tomu, že všechny tyto úřady byly ve vydávání dokladů vstřícné, byla žádost během měsíce července připravena k podání na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. To bylo tedy vše? No ještě taková maličkost. Zaplatit správní poplatek Kč. č.4 KSČM říká ANO: dokončení intenzifikace čističky odpadních vod, realizaci projektu regulace řeky Svitavy, výstavbě městských bytů se státní podporou, zachování optimální sítě škol na území města, jednotné správě sportovních zařízení městskou organizací, důsledné kontrole hospodaření s financemi a majetkem města, programu bezpečné bydlení. KSČM říká NE: byrokratickému přístupu a korupci, nekvalitní práci a předražování městských zakázek, zvyšování nájemného a služeb spojených s bydlením, přeměně nemocnice v Blansku na obchodní společnost, vandalizmu a narušování veřejného pořádku. Tento poplatek se platí za udělení licence? Tento poplatek se platí za podání žádosti. Zaplacením této částky ještě není jasné zda licenci žadatel dostane. A jaké bylo další pokračování? Součástí správního řízení o udělení licence je zákonem nařízené ústní jednání. K tomu jsem byl vyzván na 12. září tohoto roku. Předmětem ústního jednání bylo obhájit doklady přiložené k žádosti, prokázat způsobilost pro výrobu televizního vysílání a jeho provozování a diskuze kolem programové skladby televizního programu. Jak toto ústní jednání probíhalo? V místnosti kolem oválného stolu seděli členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a její administrativní pracovníci. Seděl jsem u samostatného stolku plného mikrofonů. Z ústního jednání je totiž pořizován zvukový záznam. Musel jsem opět znovu popsat stav, který v Blansku nastal, a zdůvodnit naši žádost. V diskuzi se členové Rady nejvíce zajímali o finanční zabezpečení vysílání a jeho nezávislosti na vedení Města. S tím jsme neměli nikdy žádný problém. V současné době náplň Videožurnálu připravujeme s vedoucím městského vysílání panem Vladimírem Jančíkem vždy několik dnů před začátkem příslušného měsíce. Ten předkládáme vedení Města k doplnění. O to se členové Rady zajímali nejvíce. Nechtěli, aby nám obsah vysílání vedení Města odsouhlasovalo nebo do něj jinak zasahovalo. To se v současné době neděje. Také nesmíme ze záznamů tiskových konferencí popřípadě ze záznamu zasedání zastupitelstva něco vystříhávat nebo účelově zkracovat. Tím by měla být zachována pluralita názorů a vyváženost vysílání. Po zodpovězení všech dotazů od členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání jsem musel opustit jednání. Rada totiž v uzavřeném jednání hlasovala o udělení licence. A jaký byl výsledek hlasování? Naše žádost byla doporučena k udělení licence. V současné době čekám na písemné rozhodnutí o udělení licence. Mělo by přijít poštou. Na internetových stránkách Rady je zápis z jednání, ze kterého je zřejmé, že licence byla udělena. Kandidáti za KSČM do Městského zastupitelstva v Blansku Vás zvou na setkání s místopředsedou Parlamentu ČR a předsedou ÚV KSČM s. Vojtěchem Filipem, poslancem Evropského parlamentu MUDr. Jiřím Maštálkou a poslankyní Parlamentu ČR JUDr. Zuzkou Bebarovou- -Rujbrovou, které se bude konat v pondělí 9. října 2006 ve h na Rožmitálově ulici v Blansku a od h v kině v Blansku. Na tomto setkání budou představeni kandidáti KSČM do Městského zastupitelstva v Blansku. Pokořitelku La Manche přijala starostka Ve středu 6. září přivítali na radnici Yvettu Hlaváčovou a jejího manažera Kamila Haupta společně starostka města Blanska PhDr. Jaroslava Králová a místostarosta Mgr. Ivo Polák. Poblahopřáli jí k dosaženému mimořádnému úspěchu, plaveckému časovému rekordu přes kanál La Manche, kterým Yvetta překonala 28 let starý rekord o 15 minut, a poděkovali za vzornou reprezentaci nejen Blanska, ale i České republiky. V dalším povídání společně rozebrali zážitky z příprav i plavby. Dlouho to vypadalo, že vůbec nevlezeme do vody a zvažovali jsme i jen jeden směr. Pak se to vyjasnilo, vypráví Yvetta. Důležitým partnerem byl lodivod, se kterým rozebírala počasí, dobu startu a to, jak bude plavat. Zda na uplavání, prvního Čecha nebo na světový rekord. Jsou tam proudy, které se mění zhruba po třech hodinách. Je důležité vystartovat ve správný moment. Vliv má samozřejmě i odliv a příliv. O době startu si rozhodla sama. Že plave na světový rekord jedním směrem, se dozvěděla až v průběhu. Kdybych věděla, že dám svěťák na jednu cestu, tak se neobtěžuju s dvouma. Celé to bylo překvapivé a improvizované. Sama bych si doporučila nic neplánovat, říká s úsměvem. Co bude následovat dále? Po obdržení rozhodnutí o udělení licence se musím spojit s provozovatelem kabelových rozvodů v Blansku firmou UPC a projednat technické podmínky a zahájení vysílání. Předpokládám, že již v měsíci říjnu budeme vysílat na samostatném kanálu (nyní ORF1) ve stejné podobě jako před letošním květnem. Tedy bez vstupů s UPC EXPRES. Plánujete nějaké změny ve struktuře vysílání? Programovou skladbu musíme sjednotit s vysílacím schématem schváleným Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. Navržená je následovně. Vysílaný program bude uváděn pod označením (názvem) TELEVIZE BLANSKO, logo TVB, kanál E 2. Časový rozsah vysílání programu: 24 hodin denně. Základní programová specifikace: 1. Textové vysílání 24 hodin vysílání videotextového programu pomocí počítače. Smyčka v délce minut. Rubriky: Zprávy z radnice, kultura, sport, zprávy odevšad. 2. Obrazové vysílání (vstupuje do textového vysílání) Blanenský videožurnál pravidelný měsíčník informací z města Blanska. Obsahuje zpravodajství z aktuálního dění ve městě Blansku, zprávy z radnice. Dále v kulturní části přibližuje divákům všechny kulturní akce konané ve městě. Ve sportovním bloku dokumentuje nejzajímavější události v oblasti sportu. Premiéra každý druhý a třetí čtvrtek v měsíci od 22 h, poté opakování ve smyčce po celý víkend do 12 hodin v pondělí. Stopáž minut. Tiskové konference záznamy tiskových konferenci konaných na radnici pravidelně každých 14 dní v pátek, záznam je vysílán zpravidla následující sobotu a neděli opakovaně od 10 hodin celý den. Stopáž cca 60 minut. Zasedání zastupitelstva záznamy ze zasedání Zastupitelstva města Blanska konaných dle plánu zasedání cca 1x za čtvrtletí, vysílání každou neděli po zasedání od 10 hodin opakovaně celý den. Publicistické a dokumentární pořady nepravidelné pořady o významných politických, společenských, kulturních a sportovních událostech, osobnostech a jubileích ve městě. Jejich vysílání je většinou zařazeno za vysílání videožurnálu. Stopáž minut. Do vysílání nesmíme zařazovat dle ustanovení 54, odst.1) zákona č. 231/2001 Sb. reklamy a teleshopping. Dále nesmíme do vysílání zařazovat převzaté programy. Takže nakonec vše skončilo úspěšně? Zdá se, že ano. V budoucnu však budu mít velkou zodpovědnost, co se týká dodržování zákona o rozhlasovém a televizním vysílání. Za nedodržení licence a podmínek uvedených v zákoně hrozí majiteli licence vysoké pokuty. Vysílání je nutné ze zákona archivovat a Rada si jej bude průběžně kontrolovat. Když si prohlédnu minulé zápisy z jednání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a správní řízení proti některým majitelům licencí, je mi jasné, že k obsahu a způsobu vysílání musím přistupovat velice zodpovědně. Další věcí, kterou musíme před vysíláním ještě vyřešit, je dohoda se správci autorských práv a výši poplatků těmto organizacím. O začátku vysílání Televize Blansko na kanálu E2 vás budeme informovat. Za rozhovor poděkoval Stanislav Mrázek. Jediné, co ji hřálo, byl pohyb. Jak je voda doopravdy studená, pocítila teprve, když přišla noc, zapadlo slunce a přestalo hřát do zad. Řeč došla i na ukončení pokusu při zpáteční cestě. Vůbec nedošlo na rezervy. Únavu jsme necítila, jediné, s čím jsme bojovala, bylo to, že mně bylo zle a zvracela jsem. I když to vypadalo, že pobřeží je blízko, byly tam tak silné proudy, že s lodí k pobřeží to trvalo 1,2 hodiny a na plavání byl odhad 4 hodiny, vysvětluje Yvetta proč opustila vodu před dosažením vysněného cíle. Čeká ji ale mnoho dalších výzev. Na konci září odlétá Yvetta do Hong Kongu na světový pohár. Zvažuje i nabídku plavat z Vídně do Bratislavy. To by byla taková vsuvka. Předpokládám, že bych to měla za 3,5 hodiny hotový. Vím, že to zatím žádná žena neuplavala. Možná kvůli proudům a kvalitě vody to bude trochu obtížnější, říká. Pak je ještě jeden světový pohár v Portugalsku. Pomýšlí i na olympiádu, ale jak říká, je na ni ještě čas a možná stihne ještě jeden La Manche. O rekord oběma směry se pokusí zřejmě příští rok. Letos už není ideální počasí. Nominace na olympiádu je v březnu při mistrovství světa v Austrálii a jedna kvalifikace je ještě přímo v Číně. A tam se bude o postupu teprve rozhodovat. sl Yvettu Hlaváčovou na radnici přivítali starostka města Blanska PhDr. Jaroslava Králová a místostarosta Mgr. Ivo Polák. Foto: JP

9 Blanska 9 Tatarský mýtus Král Béla IV. Zdroj: kincsestar.radio.hu V mnoha historických dílech o českých dějinách se píše, že Tataři po vítězné bitvě u Legnice nad slezským knížetem Jindřichem II. v roce 1241 vpadli na Moravu, kterou měli vyplenit. Útok na Moravu v roce 1241 dospěl údajně až k Blansku, kde mělo dokonce dojít k poničení románského kostela svatého Martina. Již vynikající historik Ladislav Hosák ve svém článku v Letopisech města Blanska (3/71) píše, Není nejmenšího dokladu, že by tehdy Tataři pronikli až na Blanensko, přesto i v některých novějších publikacích, jež se týkají dějin Blanska, se objevuje údaj o tatarském vpádu k Blansku. Také jedna z pověstí o vzniku blanenského městského znaku se přímo odvolává na tatarský vpád do Blanska. Jaká byla ale doopravdy skutečnost? Na to se pokusím v následujících řádcích odpovědět. Je všeobecně známo, že náčelník sjednocených mongolských kmenů Temüdžin, jenž přijal v roce 1206 titul Čingischán, se rozhodl pro expanzi mongolského státu. Mongolové si podřídili několik dalších kočovných kmenů, mezi nimi i Tatary. Ve spojení s nimi vedli kořistné výpravy do Evropy i Asie. Již v roce 1223 zaútočily mongolské hordy v čele s Čingischánovým vojevůdcem Subotajem na turkický kmen Kumánů neboli Polovců a ruská knížata. V bitvě u řeky Kalky poblíž Azovského moře byli Kumáni a Rusové drtivě poraženi. Mongolové se poté na několik let z Evropy stáhli, toho využili Kumáni, kteří požádali uherského krále Bélu IV. ( ) o azyl. Jejich tehdejší chán Köten se za to zavázal podřídit sebe a svůj lid uherské koruně a katolické církvi. Béla IV. mohl od té doby využívat kumánské bojovníky ve svém vojsku, což se mu později nejednou hodilo. Kumánský jezdec Mongolské vpády do Evropy začaly opět v roce 1236, kdy pod vedením Čingischánova vnuka Bátúa vyvrátila mongolská vojska říši povolžských Bulharů a v letech 1237 až 1240 si podřídila celou Kyjevskou Rus. Mongolsko- -tatarské vojsko se poté obrátilo na katolické státy v Evropě. Bátú rozdělil svá vojska na dvě poloviny, z nichž jedno vyslal do Polska a druhé do Uher. Severní armáda napadla Polsko, kde 9. dubna 1241 porazila na hlavu vojska piastovského knížete Jindřicha II., řádu německého rytířů a rytířského oddílu templářů. Vojska českého krále Václava I., jenž byl Jindřichův švagr, do bojů vůbec nezasáhla. Z Polska se severní armáda stočila na jih k Opavsku a nejspíše Jablůnkovským průsmykem odtáhla na východ. Stejně úspěšně si vedla jižní mongolsko-tatarská armáda v Uhrách. Celou zemi vyplenila a prchajícího Bélu pronásledovala až do Dalmácie. Není jisté jak by to s křesťansko-katolickou Evropou dopadlo, kdyby v daleké Číně právě nezemřel veliký chán Ögödej. Bátú se proto rozhodl vrátit se s celým vojskem zpět do Asie, aby se mohl účastnit volby nového chána. Kde se tedy v české historiografii usadil mýtus tatarského vpádu na Moravu? Vše nejspíše způsobila tzv. Dalimilova kronika, která však byla napsána až kolem roku 1310, tedy asi 60 let po zmiňovaných událostech. Autor kroniky zapsal tyto verše: Také přěd Olomúcem sě stavichu a tu Tateři královicě ztratichu Jeho pěstúny Tateři zejmachu A prěd městem jě zvázachu že svého královicě nechovali. A pro to jě neprátelóm na smrt dali. Po těchto verších byl už jen nepatrný kousek k dalšímu přikrášlení historických událostí. Známý fabulátor český dějin Václav Hájek z Libočan (? 1553) si ve své Kronice české domyslel postavu udatného reka Jaroslava ze Šternberka, jenž velel vojsku českého krále Václava I. a díky své statečnosti dokázal u Olomouce tatarské vojsko odehnat. V době národního obrození, kdy se chtěl český národ vyrovnat kulturně západní Evropě, vznikala různá falza, která dokazovala starobylost českého jazyka i národa. Také padělatelé Rukopisu královédvorského využili ve svém díle postavu Jaroslava ze Šternberka, který udatně bojuje proti Tatarům. Další, kdo přikrášlil českou historii o Tatarech na Moravě, byl brněnský archivář a historik Antonín Boček ( ). V období vydal Boček čtyři svazky dokumentů vztahujících se k moravským dějinám Soubor listin a listů moravských. Jednalo se o dílo průkopnické v celé tehdejší podunajské monarchii. Roku 1837 mu byl císařem Ferdinandem V. dokonce udělen titul moravského zemského historiografa. Bohužel celé jeho dílo mělo jednu podstatnou vadu, bylo skrz naskrz protkáno falzy. Mnoho těchto falz se dotýkalo tatarského vpádu na Moravu. To zapříčinilo, že mnoho českých historiků operovalo s nesprávnými údaji a na dlouho byl v české historiografii přijímán tatarský vpád jako jasný fakt. Vraťme se zpátky k otázce, proč už Dalimil, kterýžto nepsal v tak vzdáleném časovém odstupu od inkriminovaných událostí, se zmiňuje o Tatarech u Olomouce. Falšoval snad i on ve své veršované kronice historické údaje? Odpověď je, že nejspíš ne! Stačí se podívat do zápisů tehdejších letopisců, kteří byli současníky českého krále Václava I. V tzv. Pokračovatelích Kosmových se k roku 1240 píše: Na Čechy padl veliký strach z Tatarů a k roku 1241, Pohané, kteří se nazývají Tataři, zhubili mnoho křesťanských království. Oni [Tataři] zastřelili Kolomana, bratra krále uherského, celé Uhry zhubili a Jindřicha, knížete polského, v bitvě zabili s jeho vojskem v Polsku samém. Nikde žádná zmínka o tatarském vpádu na Moravu a už vůbec ne o nějaké bitvě mezi vojsky Václava I. a Tatary. Není možné, aby letopisec zamlčel tak významnou událost, jakou by byl tatarský vpád na české území. Avšak již k roku 1253 najdeme v kronice velmi zajímavý zápis, který nám toho hodně objasní: Na Čechy padl také velký strach z Kumánů a jiných cizích nepřátel. Kumáni také, vytrhnuvše z Uher, nebo jiní zloději s nimi, zabili dne 25. června na Moravě u Olomouce mnoho tisíc křesťanů a bez počtu lidí utíkajících před nimi se utopilo. Také král uherský téhož času, přitáhnuv s nesčíslným množstvím svých a jiných národů, způsobil Moravě velké škody; některé zabil mečem, některé zajal a odvezl ze země, nešetře žádného pohlaví ani věku a skoro celou Moravu zpustošil loupením a pálením. Také mnohá opevnění, jež mohli, zpustošili a vypálili. Kostelní zvony a ostatky z rozbořených oltářů uloupili a odnesli s sebou; obracejíce kostely v popel, znesvětili kostelní svátosti, mnoho lidí ukřižovali na posměch Ukřižovanému. Z těchto řádků jasně vyplývá, že v roce 1253 napadl Olomouc a celou Moravu uherský král Béla IV. Podstatnou část jeho vojska tvořili především divocí Kumáni. Musíme si připomenout, že se Kumáni dlouho drželi své tradiční vizáže nosili tenké špičaté kníry, vyholovali si lebku a z temene jim splýval hustý cop. Oblékali se do kaftanů a hlavy zdobili na mongolský způsob špičatou plstěnou čapkou. Je zřejmé, že autor tzv. Dalimilovy kroniky, po něm i další kronikáři, kteří znali události z poloviny 13. století pouze z ústního podání nebo už z překroucených zápisů v jiných kronikách, si zaměnili Tatary-Mongoly s Kumány, což mělo za důsledek po staletí tradovaný omyl v české historiografii. Na závěr můžeme téměř s jistotou konstatovat, že v roce 1241 Tataři Moravu, tudíž ani Blansko, nevyplenili. Avšak různá lidová vyprávění a pověsti o tatarských ukrutnostech mohou mít reálný základ z roku 1253, kdy Moravu napadlo uherské vojsko s Kumány, kteří svou vizáží a vzdáleně také jazykem byli Tatarům velmi podobní. Mgr. Jindřich Čeladín. Ohlédnutí za letošní sezonou v Informační kanceláři Blanka Léto je za námi a s ním končí i hlavní turistická sezona. Pojďme se společně podívat, jak ji viděly pracovnice blanenské informační kanceláře, a co nám letošní sezona přinesla. S prvními teplými červencovými dny nacházeli turisté jako místo svojí dovolené právě region Blansko a okolí Moravského krasu. Místních i cizinců začalo značně přibývat, a tak nebylo na škodu, že v Informační kanceláři vypomáhaly i tři mladé studentky. A tak jsme se mohly společně podílet na poskytování informací pro zákazníky, vyhledávání vhodných ubytování, rezervaci vstupenek do jeskyní a další. Lidé odcházeli spokojení a s děkovnými pozdravy nejen v češtině, ale často v angličtině, němčině, holandštině, francouzštině či polštině. V červenci navštívilo informační kancelář celkem zákazníků (z toho Čechů a 431 cizinců), v srpnu to bylo celkem lidí, Čechů a 490 cizinců a v září (do ) Čechů a 106 cizinců. Podzim strávíme hlavně prací na přípravě ho propagačního materiálu Průvodce Blanskem, novékterý veřejnosti představíme v lednu na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně. Obsahovat bude kompletní informace o městě. Připravujeme i kalendář na rok 2007, kalendář akcí Moravský kras a okolí (společně s Boskovicemi a Pivovarem Černá Hora v rámci nedávno podepsané smlouvy). Informační kancelář se také může pochlubit novými publikacemi. Ať už novými či těmi, které se dočkaly reedice. Mnoho z nich, ačkoliv se nezabývají přímo Blanskem, ale okolními obcemi, i tak stojí za zmínku. Patří mezi ně: Židé v Lomnici, což je malý průvodce historií a současností pojednávající o osudech židovských rodin. Tuto publikaci vydala obec Lomnice v roce Městečko Doubravice nad Svitavou kniha vydána Obcí Doubravice nad Svitavou u příležitosti svěcení praporu. Podává poutavou formou základní informace z bohaté historie a pestré současnosti této obce, doplněna barevnými fotografiemi. Křtiny a vesnice jejich farnosti na pohlednicích zobrazuje Křtiny a jejich okolí na poštovních pohlednicích od těch prvních až po konec 20. století. Na pult se vrátily dříve vyprodané a i nyní velice žádané publikace: Stromy v okolí Blanska autor Mgr. František Kala napsal tuto knihu jako malou splátku dluhu vůči stromům v blízkém okolí Blanska, bez kterých by krajina našeho domova byla prázdná. Proměny ulic města Blanska tuto brožuru vydala Městská knihovna Blansko ku příležitosti 95 let od povýšení Blanska na město v roce Macocha a Punkva publikace Ivo Baláka a kolektivu, která pojednává o krasových jevech, živočiších a vegetaci Moravského krasu. Blansko tuto fotografickou publikaci, která přináší řadu pohledů na město, jeho památky, do- minanty i zákoutí vydalo Město Blansko. Obsahuje texty v českém, anglickém, německém a italském jazyce. Novou videokazetou v informační kanceláři je také VHS Rájec-Jestřebí, která nám napomůže zhlédnout toto mladé město a jeho bohatou historii, stejně tak i dokumentaci oslav města v průběhu let V dnešním světě informačních technologií rozšířila Blanka svoji nabídku i o některá DVD: DVD Moravský kras a Praha virtuální průvodce na CD ROM v několika jazykových mutacích. DVD Moravský kras, Brno a Česká republika ucelený film o těchto oblastech v českém, anglickém a německém jazyce. Dále si návštěvníci mohou vybrat některou dekorativní svíčku s motivy Blanska, Moravského krasu a Křtin v různém barevném provedení, leporelo Moravského krasu či nové pohlednice blanenského zámku, Lomnice, Rájce-Jestřebí, nebo erbové pohlednice s regionálními motivy (Blansko, Punkevní jeskyně, Křtiny, Adamov). Nově je také v prodeji unikátní dřevěná pohlednice blanenského zámku. V neposlední řadě bych měla zmínit širokou nabídku nových turistických map, jako jsou např.: Blanensko Boskovicko 1:50 000, turistická mapa, vydal Shocart (2006) Brno sever 1:50 000, turistická mapa, vydala Geodézie (2004) Okolí Brna východ, Olomoucko 1: , turistická i cykloturistická mapa, vydal Shocart (2005) Okolí Brna západ 1: , turistická i cykloturistická mapa, vydal Shocart (2005) Moravský kras Brněnsko 1:50 000, cykloturistická mapa, vydalo Jesenické nakladatelství JENA (2006) Okolí Brna východ 1:25 000, oboustranná mapa regionu, turistické i cykloturistické trasy, vydala Geodézie (květen 2006) Plán města Blanska + Boskovice 1:12 000, rejstřík ulic, mapa okolí města, turistické informace, vydal freytag&berndt (prosinec 2005) Leona Barancová Pozvání do divadla Příběh známý, stále přitažlivý Objeví-li se v údajích o inscenacích uvá- děných v Městském divadle Brno jméno režisérky Hany Burešové, lze s jistotou tvrdit, že jde o hru objevnou, ne příliš známou, ale přesto přitažlivou a zajímavou. Potvrdila to i první premiéra 62. sezony, a to Amfitryon, hra, kterou napsal německý autor Heinrich von Kleist ( ) a knižně vydal v roce Poprvé však byla instalována až v roce 1899 v Berlíně, u nás byla pod názvem Božská láska uvedena jen jedinkrát v roce 1943 Městským divadlem na Poříčí v Praze. Autor zpracovává dosti známý mytický příběh o Amfitryonovi, mykénském králi, jemuž svedl manželku Alkenu Zeus tak, že vzal na sebe královu podobu. Z onoho spojení se narodil nejslavnější řecký hrdina Héraklés. H. von Kleist nebyl jediný, kdo se o divadelní ztvárnění příběhu pokusil (např. před ním Moliére, J. Dryen). Sám jej uvedl s podtitulem veselohra podle Moliéra, avšak jde o dílo původní. Inscenace, v níž jsou zaměněny nejen posta- vy Dia (resp. Jupiera) a Amfitryona, ale i jejich podřízených Merkura a Sosiase, nabízí spoustu dokonalých záplatek, které režisérka společně s herci výborně navozuje. Vždyť již samo obsazení je příslibem dobré podívané a divák zklamán rozhodně není. Herecký kumšt Igora Ondříčka (Jupier), Viktora Skály (Merkur), Petra Štěpána (Amfitryon), Jana Mazáka (Sosias) je vytříbený, stejně jako Ivany Vaňkové (Alkmena), Ireny Konvalinové (Charis). V menších rolích se představují Josef Jurásek, Jiří Zmidloch, Rastislav Gajdoš, resp. Karel Škarka. Na inscenaci uváděné v novém překladu Josefa Balvína a v dramaturgii Štěpána Otčenáška s režisérkou, která již s brněnským divadlem slavila úspěch s hrou Znamení kříže, spolupracovali Vladimír Franz (hudba), David Marek (scéna), Hana Fischerová (kostýmy), Dalibor Černák (filmové dotáčky). Myslím si, že Amfitryon bude v hledišti Činoherní scény dosti dlouho vítat diváky. Jaroslav Parma

10 Blanska 10 kulturní a sportovní pozvánky Výstavy Střednědobé výstavy v muzeu BLANSKO VE STOLETÍ PROMĚN UŽITEČNÍ POMOCNÍCI domácí práce za časů našich předků do , Galerie města Blanska L. Loučková, J. Stiborik obrazy, K. Petrů restaurovaný nábytek L. Loučková, J. Stiborik (olej, komb. technika, akryl, abstrakce, exprese), K. Petrů (restaurovaný nábytek) v kino Výtvarné práce žáků ZUŠ Blansko, Zámek , muzeum ART TRAVEL CESTY ZA UMĚNÍM Vystavují Gymnázium Blansko a střední školy ze Španělska a Itálie. V rámci mezinárodní ho projektu Socrates Comenius Vernisáž proběhne v pátek v 11 hodin, výstavu uvede Mgr. Jitka Jakubcová, v kulturním programu vystoupí soubor Carmina v Galerie Ve Věži Iva Kolmačková MŮJ SVĚT Obrazy ručně malované oděvy šperky a doplňky. Výstava mladé autorky z Ostrova u Macochy. Otevřeno: středa, pátek, neděle od 13 do 18 hodin. Vstup zdarma. Galerie Ve Věži, Hybešova 550 /naproti kinu/ v knihovna CO ZNIČILI VANDALOVÉ Na cca 200 fotografiích jsou dokumentovány vandalské činy na veřejném i soukromém majetku na území města Blanska. Připravila městská knihovna ve spolupráci s Městskou policií Blansko. Otevřeno v půjčovní době knihovny , Galerie města Blanska J. Hejlová pastel, L. Müllerová pastel, J. Trantirková keramika J. Hejlová (pastel na sametovém papíře), L. Müllerová (suchý pastel), J. Trantírková (keramika) Kino Pokud není uvedeno jinak, filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky. Představení označená Filmový klub jsou přístupná i nečlenům filmových klubů v a ve h, kino BÍLÁ MASAJKA Sen o velké lásce se změnil v boj o přežití. Snímek vypráví skutečný příběh mladé ženy, která se snaží zdolat bezpočet překážek zvláštní a neznámé kultury, aby mohla dát průchod své životní lásce. Německo / 126 minut / do 12 let nevhodný / 60 Kč v h, kino FILM PRO DĚTI STRAŠPYTLÍK Animovaný film z produkce studia Walt Disney vypráví klasickou pohádku o kuřeti, které si splete padající žalud s kouskem oblohy a způsobí velký zmatek. USA / 77 minut / česká verze / 40 Kč ve h, kino ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU Letní komedie podle bestselleru Michala Viewegha s řadou populárních českých herců. ČR / 113 minut / přístupný / česká verze / 75 Kč ve h, v h, h, kino PIRÁTI Z KARIBIKU TRUHLA MRT- VÉHO MUŽE Kapitán Jack Sparrow je znovu lapen ve spletité síti záhrobních intrik. Prokletí Černé perly se mu sice podařilo zlomit, avšak nyní musí se svou posádkou čelit mnohem děsivější hrozbě ukáže se, že Jack se upsal krví legendárnímu Davymu Jonesovi, který je vládcem oceánských hlubin. V hlavních rolích se znovu představí Johnny Depp, jemuž role Jacka Sparrowa vynesla nominaci na Oscara, Orlando Bloom a Keira Knightley, která má od loňského roku také na kontě oscarovou nominaci. USA / 151 minut / přístupný / 75 Kč v h, kino FILM PRO DĚTI BAMBI 2 Animovaná pohádka, v níž se po více než šedesáti letech znovu setkáme s Bambim, se odehrává krátce poté, co mladý jelení princ ztratí svou maminku a zjistí, že jeho tatínek je ve skutečnosti váženým Velkým knížetem. USA / 75 minut / česká verze / 40 Kč ve h, kino SEXY PISTOLS Když ženy zlobí, mužům běhá mráz po zádech. Penélope Cruz a Salma Hayek v rolích drsných pistolnic, které začnou útočit na pobočky banky Bank and Trust odhodlané pomstít svého otce a ochránit svoji půdu. Quentin je mladý a přísný inspektor, kterého vyslala newyorská policie, aby obě ženy zatknul. Odolá však kouzlu těchto dvou krásek? Francie / Mexiko / USA / 93 minut / do 12 let nevhodný / 60 Kč ve h, kino v h, h, kino MIAMI VICE Seriál Miami Vice patří k tomu nejlepšímu, co se v osmdesátých letech minulého století objevovalo na televizních obrazovkách. Dvojice svérázných detektivů potírající zločin ve floridské metropoli dokonce výrazně ovlivnila životní styl své doby. USA / 131 minut / do 15 let nepřístupný / 65 Kč v h, kino FILM PRO DĚTI DIVOČINA Animovaný film pro celou rodinu z produkce studia Walt Disney vypráví příběh zvířat z newyorské zoo, která se poté, co je jedno z nich omylem odvezeno do divočiny, vydávají na nebezpečnou záchrannou výpravu. USA / česká verze / 40 Kč ve h, kino PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA Nová česká kriminální komedie podle scénáře Radka Johna. Příběh tří kamarádů na pozadí rekonstrukce dvou největších českých loupeží uplynulých let. V hlavních rolích Ondřej Vetchý, Tomáš Hanák, Michal Suchánek a Renata Visnerová. ČR / 110 minut / přístupný / česká verze / 75 Kč ve h, kino FILMOVÝ KLUB TOMMYHO PEKLO 47. film festival Zlín hlavní cena poroty za nejlepší hraný film pro mládež. Láska je peklo. Tommy je milý a pohledný kluk, který zdánlivě nemá žádné velké problémy. Chodí s krásnou spolužačkou, kterou by si později rád vzal, ve škole prospívá s vyznamenáním a k dovršení všech dobrých vlastností ještě vypomáhá v kostele jako ministrant. Tommy je zkrátka syn, jakého by si přála mít každá matka. Dlouholetá přítelkyně Marie ho sice miluje, ale ráda by tento cit na rozdíl od Tommyho realizovala. Opouští jej a flirtuje s jinými, což Tommyho přivádí k šílenství. Ve snaze o znovuzískání Marie se Tommy dostává do víru temnoty a podvodů. Prožívá si osobní peklo, kdy jsou jeho ideály o lásce a víře konfrontovány s tvrdou realitou. Zajímavý příspěvek norské kinematografie do populárního žánru teenagerovských filmů. Norsko / 95 minut / do 15 let nepřístupný / 65 Kč. Další kulturní akce v h, klub důchodců Odpoledne s Lipkou K tanci hraje orchestr Lipka , ASK Blansko Cirkus Jo-Joo Škvárové hřiště v 9.00 h, knihovna Týden knihoven VELKÉ ŘÍJNOVÉ SPOLEČNÉ ČTENÍ Žáci základních škol čtou ukázky ze svých nejoblíbenějších knih v h, klub Ulita, B. Němcové 2A Večer s kotlíkem č. 104: TÁDŽIKISTÁN PAMÍR A FANSKÉ HORY Promítání Martina Bělockého o cestě přes 500 km pěšky horami se stovkami jezer během jednoho měsíce. Život místních pastevců, tádžická svatba v h, knihovna Týden knihoven ZPĚT K PRAMENŮM Beseda s Bedřichem Ludvíkem, dramaturgem hrané tvorby České televize, autorem dokumentů o rozhlednách, památných stromech a pramenech našich řek. Dopoledne pro studenty Gymnázia Blansko, v 18 hodin pro blanenskou veřejnost, 5. října dopoledne pro studenty Gymnázia v Rájci. Připravilo regionální oddělení knihovny v h, klub důchodců K tanci a poslechu hraje Melodie v h, klub Ulita, B. Němcové 2A Mistrovství na kytaru: KONCERT ŠTĚ- PÁNA RAKA S kytarou kolem světa v podání vynikajícího českého virtuosa. Představeno bude i nové CD Chvála čaje v h, klub důchodců Společenské odpoledne Program Radost, hraje Melodie v h, Katolický dům Kašpárkovy veselé hříčky Loutkové divadlo hraje Václav Baur. Pel-mel , výstavní síň knihovny Týden knihoven PRODEJ VYŘAZE- NÝCH KNIH Levný prodej vyřazených dokumentů z fondu knihovny. Otevřeno: pondělí, úterý, čtvrtek a pátek a h v 9.00 h, Katolický dům Kurz aktivního rodičovství v 9.00 h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Potýkám se s alergií Vliv na psychiku člověka s alergoložkou MUDr. Danou Makešovou v h, Městský klub Slavnostní otevření zrekonstruovaného Městského klubu Viz pozvánka na první straně nahoře v h, Městský klub Jarmark zdraví v Městském klubu Nabídka aktivit: sdružení i jednotlivci budou prezentovat svoji činnost podporující rozvoj zdraví. Více viz strana v h, tělocvična obchodní akademie Setkání s Jógou v denním životě Dopoledne bude obsahovat jak cvičení ásán a pránájámy, tak vědomou relaxaci jóganidru. S sebou si vezměte přezůvky, pohodlné oblečení a karimatku. Na závěr bude připraveno vegetariánské občerstvení v 9.00 h, Katolický dům Kurz aktivního rodičovství v 9.00 h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Tělesné problémy a psychika Povídání s psychologem Mgr. Ladislavem Müllerem v h, knihovna Vliv jógy na zdraví člověka Přednáška MUDr. Martina Repka na téma Vliv jógy na zdraví člověka. Dozvíte se, jak jóga ovlivňuje fyzickou i duševní stránku naší bytosti. Akce bude spojena s prezentací knih Paramhans svámího Mahéšvaránandy Jóga proti bolestem v zádech, Skryté síly v člověku, Patandžaliho Jógasútry aj v h, klub Ulita, B. Němcové 2A Zaniklé stezky České republiky Nejen o Trstenické stezce, která procházela naším krajem bude vyprávět Ing. Radan Květ, CSc v h, Katolický dům Setkání provozovatelů Katolických domů z ČR v 9.00 h, Katolický dům Kurz aktivního rodičovství v 9.00 h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Vyrábíme draka Přineste si s sebou: balící a krepový papír, lepidlo, nůžky, provázky nebo režnou nit, fixy, pastelky, modelářské špejle v h, Katolický dům Diskusní večer na téma Správná životospráva O obezitě, hubnutí, správném stravování a dalších problémech životosprávy hovoří MUDr. Marie Loudová ze Zdravotního ústavu Blansko. Sport v h, ASK Blansko BBK IVes Blansko ASK Sokol pražský basketbal, II. liga, muži v h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: ČKD Rosice, Židenice h ČKD Rosice, I. KLD dorostenky h Židenice LI Brno, JMK přebor dorostu v 7.30 h, sportovní hala TJ ČKD, Údolní 10 Sálová kopaná (střední školy) h fotbal středních škol v h, hřiště Údolní FK APOS Blansko Šošůvka fotbal, žáci B v h, hřiště Údolní FK APOS Blansko Skalice n/svitavou fotbal, přípravka A v h, hřiště Údolní FK APOS Blansko Adamov fotbal, přípravka B v h, h, hřiště Mlýnská FK APOS Blansko Bosonohy fotbal, dorost A, st. / ml v h, hřiště Mlýnská FK APOS Blansko Skalice nad Svitavou fotbal, muži B v 9.00 h, h, h, sportovní hala TJ ČKD, Údolní 10 Volejbal: ČKD Pozořice, Husovice, Letovice B 9.00 h ČKD Orel Pozořice, KP ženy h ČKD Sokol Husovice, KP juniorky h ČKD Sokol Letovice B, KP muži v h, h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: ČKD Solnice, Pardubice h ČKD A Solnice, II. KL muži h ČKD B Pardubice, III. KL muži v h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: ČKD C Žabovřesky JMK přebor dorostu v h, hřiště Mlýnská FK APOS Blansko Lipovec dorost B v h, hřiště Údolní FK APOS Blansko Adamov fotbal, žáci B ve h, sportovní hala TJ ČKD, Údolní 10 Florbal: Atlas ČKD Pepino Ostrava 13,00 17,00 h, muži v h, hřiště Údolní FK APOS Blansko Knínice fotbal, přípravka A v h, hřiště Údolní FK APOS Blansko Boskovice fotbal, přípravka B ve h, h, hřiště Údolní FK APOS Blansko Rájec-Jestřebí fotbal, žáci A, st. / ml v h, hřiště Údolní FK APOS Blansko Mikulov fotbal, muži A v h, h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: ČKD Husovice, Zábřeh h ČKD A Husovice, II. KL muži h ČKD B Zábřeh B, III. KL muži v h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: ČKD C Sokol Brno C KS muži sk. A v 9.00 h, h, h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: ČKD Břeclav, Chotěboř 9.00 h ČKD MSK Břeclav C, divize ženy h ČKD MSK Břeclav D, divize ženy h ČKD CHS Chotěboř, 3. liga muži sk. C v h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: ČKD B ČKD C h ČKD B ČKD C, JMK přebor dorostu v h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: ČKD C Holásky KS muži sk. A v h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: ČKD Koral Tišnov 3. liga muži sk. C Městská knihovna Blansko Rožmitálova 4, Blansko, tel.č Oddělení: dospělí, studovna a čítárna, děti a mládež, hudební Internet 12 stanic pro veřejnost (40 Kč/h) Otevírací doba: pondělí , h úterý , h středa zavřeno čtvrtek , h pátek , h (odd. pro dospělé a studovna v pátek do 20 h) TÝDEN KNIHOVEN října října, dětské oddělení knihovny od 9 do 12 hodin VELKÉ ŘÍJNOVÉ SPOLEČNÉ ČTENÍ Žáci základních škol čtou ukázky ze svých nejoblíbenějších knih října, výstavní síň knihovny PRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH Levný prodej vyřazených dokumentů z fondu knihovny. Otevřeno: pondělí, úterý, čtvrtek a pátek a hodin. 4. října, městská knihovna ZPĚT K PRAMENŮM Beseda s Bedřichem Ludvíkem, autorem dokumentů o rozhlednách, památných stromech a pramenech našich řek. Dopoledne pro studenty Gymnázia Blansko, v 18 hodin pro blanenskou veřejnost, 5. října dopoledne pro studenty Gymnázia v Rájci. Připravilo regionální oddělení blanenské knihovny. V rámci týdne knihoven bude prováděna registrace nových čtenářů a přeregistrace stávajících zdarma.

11 Blanska 11 společenská kronika Narození Lea Musilová, Chelčického Adéla Fialová, Pražská Viktorie Musilová, Absolonova Vanda Dražilová, Údolní Michaela Jurná, Na Pískách Tereza Růžičková, Divišova Libor Stloukal, Okružní Adam Klimeš, Dvorská Josef Kurt Braithut, Dlouhá Nikol Proxová, Jasanová Simon Dvořáček, Husova 15 Svatby Martin Staněk, Dolní Lhota 104 Lucie Honzáková, Kamnářská Lubomír Sehnal, Kotvrdovice Pavla Bohuslavová, Kotvrdovice Leoš Badal, Horní Lhota 116 Alena Doušková, Lažánky 41 David Kala, Wanklovo nám. 1 Eva Lišková, Wanklovo nám Tomáš Vyplel, Pod Javory 28 Veronika Šaurová, Husova 61 Vladimír Chlup, Spešov 177 Zuzana Kubíková, Pekařská 7 Úmrtí Josefa Malcová Dvorská 80 roků František Prokop Pod Javory 79 roků Jitka Hošáková Údolní 86 roků Markéta Nečasová Palackého 65 roků Josef Doležel Hálkova 75 roků Anastasie Nováková Pod Sanatorkou 83 roků Josef Holas 9. května 57 roků Alois Pokorný nám. Míru 67 roků Oldřich Vencl Stařeckého 79 roků Anna Klíčová Bezručova 64 roků Anna Trnečková Sladkovského 69 roků Josefa Jandová Pražská 94 roků Josef Raška Chelčického 86 roků Jana Kolovecká J. Lady 60 roků Hana Kubicová Dolní Lhota 61 roků Josef Urban Masarykova 87 roků INZERCE VE ZPRAVODAJI inzerce podnikatelská Přijmu ihned zámečníky a svářeče CO2. Tel Půjčky do 150 tis. bez ručitele, pro zaměstnance, podnikatele a důchodce do 75 let s příjmem od Kč. Bez poplatku. Tel PSK Průmyslové stavby a konstrukce, a.s. přijme tesařské, zednické a omítkářské party s praxí na stavbu v Blansku. Termín nástupu září Kontakt na telefonu Hledám šikovné ženy, dívky ke spolupráci při prodeji luxusního dámského prádla a značkového sportovního zboží. Zn. příjemný výdělek. Tel , Masáže REIKI, Galerie města Blanska, Dvorská 2, tel ATIPO vestavěné skříně Šatní skříně, předsíně, šatny, vše na míru. Tel , , inzerce soukromá Vyměním DB 3+1 Blansko-Zborovce, 3. p./4, CP 85 m, vlastní plyn. topení, zděné jádro, komora, balkon za 2+1 v Blansku (DB nebo OV) s vlastním topením nebo kotelnou + doplatek. Tel Daruji koťata (3 kočky, 1 kocourek). Odběr ihned. Tel Pronajmu částečně zařízený DB 3+1 Blansko- -Zborovce s vlastním topením, volný ihned. Cena: Kč/měs. + energie (cca Kč). Tel Prodám Dražice OKC 80 závěsný svislý nepřímotopný smaltovaný ohřívač o objemu 80 litrů. Ohřev zajišťuje výkonný spirálový výměník topnou vodou z plynového kotle. Cena 500 Kč. Nový výměník pro plynový kotel MORA 666. Cena 500 Kč. Plynová kamna WAW, téměř nepoužívaná. Cena 800 Kč. Tel Koupím pěkný domek se zahrádkou v Blansku a okolí. Tel Prodám staveništní rozvaděč, plechová skříň, elektroměr, jistič třífázový 38 A. Cena Kč, foto na ok2zc.nagano.cz/x. Odehnal, Klepačov, nebo , Prodám Fiat Cinquecento, r. 1995, 1,0 obsah, vzácně zdravý stav, naj. 89 tis. km, za 45 tis. Kč. Horské kolo dosp. a chlapecké, po Kč. Tel Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v OV v Blansku. Tel , Koupím byt 2+1 v Blansku, DB nebo OV. Prosím nabídněte. Tel Koupím byt nebo menší RD v Blansku nebo v Rájci. Spěchá. Tel Prodám garáž blízko centra Blanska, velikost cca 20 m 2, s elektrikou za Kč, při rychlém jednání sleva. Tel Daruji za odvoz válendu modré barvy s úložným prostorem. Tel Prodám obývací stěnu. Levně. Tel , Prodám obývací stěnu rok starou (buk), délka cm. PC 6500, nyní Kč (stěhování) + starší obývací stěnu za symbolickou cenu foto em. Tel Prodám levně dveře 90 levé s přírubní, kastl. okno s horní ventilačkou. Odkoupím stará okna včetně vyřezaných rámů. Zavolejte TANEČNÍ KURZY Taneční pro začátečníky (středoškoláky) Kulturní středisko města Blanska pořádá podzimní kurzy tance a společenské výchovy pro začátečníky. Kurzy se budou konat v Městském klubu Blansko každý čtvrtek od do h a od do h První kurz se uskuteční Proběhne celkem deset vyučovacích lekcí a tři prodloužené. Přihlásit se můžete na sekretariátu Městského klubu, Hybešova 1, Blansko. Informace na tel , Studenti škol se mohou přihlásit na vedení škol. Vyučují Mgr. Alena a Ing. Jiří Míšenští a Mgr. Roman a Jitka Matalovi učitelé tance a společenské výchovy. O hudební doprovod se postará DJ Pavel Borek. Přijďte se pobavit a naučit moderní taneční program! Country taneční Country taneční se uskuteční celkem pětkrát, vždy v neděli večer od do h, a to počínaje Vyučovat budou Mgr. Roman a Jitka Matalovi. O hudební doprovod se postará DJ Pavel Borek. Kurzovné 500 Kč na osobu a kurz. Doporučujeme se přihlásit v páru. Občerstvení zajištěno. Přihlášky a informace na sekretariátu KSMB nebo na tel Taneční pro dospělé Taneční pro dospělé budou zahájeny v neděli a budou se konat také pětkrát ve stejnou dobu, a to v Městském klubu, Hybešova 1. Vyučovat budou učitelé tance Mgr. Alena a Ing. Jiří Míšenští. O hudební doprovod se postará DJ Pavel Borek. Kurzovné 500 Kč na osobu a kurz. Doporučujeme se přihlásit v páru. Občerstvení zajištěno. Přihlášky a informace na sekretariátu KSMB nebo na tel Těšíme se na vás. Je pro vás připraven moderní taneční program, příjemné prostředí a dobrá zábava. VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ ROK BLANSKO Angličtina pro začátečníky úterý + čtvrtek úterý + čtvrtek úterý Angličtina pro mírně pokročilé úterý + čtvrtek úterý + čtvrtek úterý Angličtina pro středně pokročilé pondělí + čtvrtek pondělí + čtvrtek pondělí Angličtina ADVANCED středa Němčina pro začátečníky středa Němčina pro mírně pokročilé středa Němčina pro středně pokročilé čtvrtek Francouzština pro začátečníky středa Francouzština pro středně pokročilé pondělí Španělština pro začátečníky úterý Ruština pro začátečníky čtvrtek Cena: 1 3 hod./týden = 100 hod Kč ( ) 2 2 hod./týden = 120 hod Kč ( , ) Zápis a informace: na t. č , pozvání odjinud Jedovnice října, rybník Olšovec Tradiční výlov rybníka Olšovce Hráz rybníka Olšovec U bašty. Prodej ryb a dvoudenní jarmark u bašty. Rájec-Jestřebí 2. října 17. listopadu, informační centrum Výstava keramiky paní Hany D. Anderson Otevřeno: Po, Čt 9 18; Út, St, Pá 9 15 h 4. října, knihovna Pohádkář VÁCLAV ČTVRTEK Zahájení výstavy k 90. výročí narození známého spisovatele knih pro děti. TRÉNINK PAMĚTI PRO SENIORY Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Města Blansko ve spolupráci s Pečovatelskou službou Města Blansko nabízí 3. běh úspěšného tréninkového kurzu pro seniory, zaměřeného na zkvalitnění paměťových funkcí. Místo konání: Domovinka, ul. 9. května 1, Blansko Cílem kurzu je získání přehledu o svých paměťových možnostech a tvorba vlastního způsobu lepšího používání paměti. Program kurzu: krátký úvod do problematiky fungování paměti praktická cvičení na rozvoj paměti Bílý klíč porozumění ukončil sbírku Nestátní neziskové občanské sdružení Bílý klíč porozumění ukončilo v srpnu veřejnou sbírku, která byla cílena na získání finančních prostředků k usnadnění života nevidomých a těžce zrakově postižených občanů našeho okresu. Konečné vyúčtování bylo předloženo Krajskému úřadu v Brně a vyplynulo z něho, že díky štědrosti dárců bylo za 3 roky trvání sbírky do pokladniček sebráno Kč. Tyto byly využity k nákupu léků a potravinových doplňků pro členy Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Blansko, dále k uspořádání rekondičních pobytů. Finanční prostředky posloužily i k částečné úhradě lázeňských procedur a k řadě poznávacích zájezdů, které jsme pro nevidomé občany zorganizovali. Sbírka by neměla nikdy takový úspěch, kdyby nám obchodní společnosti neumožnily umístit pokladničky do svých objektů ALBERT Blansko a Boskovice, ATOS Boskovice, BIL- LA Blansko, COOP Boskovice, KAUFLAND Blansko a Správa jeskyní Moravského krasu Blansko. Novou sbírku se souhlasem Krajského úřadu Brno zahájíme v říjnu letošního roku a doufáme, že neujde pozornosti štědrých dárců. Náplň občanského sdružení Bílý klíč porozumění usnadnit život nevidomým a těžce zrakově postiženým jsme od září rozšířili o bezplatné sociálně právní poradenství. Sekretariát BKP má sídlo ve výškové budově v Blansku, Smetanova 3, 1. poschodí, dv. Č. 113, kde každé pondělí můžete využít těchto služeb. Ještě jednou děkujeme všem, kteří svým postojem pomáhají i nevidomým lidem k začlenění do společnosti. Vlastimil Skoták předseda sdružení techniky na zapamatování a vybavování informací rozvoj dovedností při vyhledávání informací potřebných pro snadnější orientaci v praktickém životě Kurz zahájíme v říjnu 2006 a ukončíme v únoru Schůzky budou probíhat jedenkrát za týden ve čtvrtek od 9.30 do hodin. První schůzka se uskuteční dne 12. října V případě zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle pečovatelská služba. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Střední školy představí své učební obory V pátek 10. listopadu v Městském klubu v Blansku představí střední školy okresu Blansko a okolních regionů své učební a studijní obory žákům devátých tříd základních škol. Burza středních škol proběhne od 8.00 do hodin Zájemci zde získají aktuální informace o obsahu a podmínkách studia na těchto školách. Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, Nad Čertovkou 18 a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Blansko, Bezručova 33 současně umožní zájemcům v tento den prohlídku a návštěvu školy. red Jazyková škola Lingua centrum H.*E. s působností v Blansku Brně Boskovicích Letovicích Kuřimi 11. října v h, knihovna Beseda s brněnskou spisovatelkou Simonou Monyovou Přijďte strávit příjemný večer v milé společnosti a přineste si knížky na podpis. 12. října v h, obřadní síň VIOLONCELLOVÝ RECITÁL Štěpán Švestka violoncello, klavírní doprovod (v jednání). Program: J. S. Bach, L. v. Beethoven, J. Brahms, B. Martinů. 27. října 16. listopadu, knihovna Výstava: Ivan Sýkora obrazy a Pavel Havelka sklo Vernisáž výstavy umělců ze Žďáru nad Sázavou proběhne v 18 hodin. Otevřeno: Po, Čt 9 18; Út, St, Pá 9 15 h red Ulita se po prázdninách zase rozjíždí Po letní přestávce se v říjnu naplno rozjede program v Klubu Ulita, který sídlí na ul. B. Němcové 2A (nad dřevěným kostelíkem). Koncerty začínajících i na hudební scéně delší dobu působících hudebníků, přednášky a besedy především o cestách do cizích nebo exotických zemí, ale i o tématech skoro všedních nebo Blansku blízkých. To je náplň činnosti klubu. Ulita však není otevřena jen v době konání zmíněných akcí, ale její čajovna nabízí mnoho druhů známého nápoje každý den kromě pondělí, vždy od do hodin. To vše v zajímavém a netradičním prostředí. Program na říjen: (podrobné informace k akcím najdete v přehledu na straně 10) st v h Večer s kotlíkem č. 104: TÁDŽIKISTÁN PAMÍR A FANSKÉ HORY pá v h Mistrovství na kytaru: KONCERT ŠTĚ- PÁNA RAKA pá v h ZANIKLÉ STEZKY ČESKÉ REPUBLIKY st v h BIOZEMĚDĚLSTVÍ V MORAVSKÉM KRASE út v h ZÁKULISÍ SVĚTOVÉHO TENISU red

12 Blanska 12 Městský klub důchodců Blansko slaví 30 let Budova Městského klubu důchodců v Blansku. Výhledová činnost Informace o činnosti MKD za období 30 let trvání dokazují, že klub byl a je přínosem pro občany staršího věku ve městě. Proto je zájem samosprávy MKD zaměřen na další působení klubu. Svými aktivitami chce dávat současným členům i těm občanům města, kteří ukončí aktivní zaměstnání, možnosti využití volného času. Je na co navazovat a každý člen má možnost se zapojit, ať jako člen kroužku, souboru nebo jako návštěvník či divák. Máme podporu městských orgánů zastupitelstva a této si vážíme, neboť v tom, že klub má svoje prostorové podmínky, je základem úspěchu. Ani ve starším věku se nelze uspokojovat s dosaženými výsledky, a proto i současná samospráva si je vědoma, že je stále co zlepšovat. MKD je otevřený kolektiv. Rádi přivítáme seniory, kteří se chtějí uplatnit ve stávajících kolektivech, i ty, kteří mají možnost přinést do MKD nové aktivity. Jistě je mnoho těch, kteří by mohli svoje záliby a vědomosti předávat dalším. Ty zveme, přijďte mezi nás. To, co je nenávratné pro všechny, je věk. Každý rok se započítává, každý rok se projeví a někdy omezí naše možnosti. Přesto u nás máme mnoho příkladů, že ani v 80 letech se nekončí. Proto je součástí naší činnosti i starost o členy, navazování přátelství, vzájemná výpomoc apod. Věříme, že sdělené informace ovlivní současné členy, ale i další, které věk postupně zařadí do naší kategorie, a budou zvažovat, jak nám pomoci v další úspěšné činnosti MKD. Samospráva MKD přeje všem blanenským seniorům zdraví, pohodu, optimismus a především příjemně trávený čas při akcích Městského klubu důchodců v Blansku. MKD Plavání pro seniory Hodiny plavání pro Městský klub dochodců začnou od do hodin. red Šejkův nápad na brněnském okruhu Na Masarykův okruh poprvé vyjedou závodně formulové vozy. Ve dnech října se v Brně pojede jeden ze závodů formule A1GP. S nápadem na uspořádání tohoto seriálu přišel šejk Maktoum, který vytvořil šampionát pro národní týmy, v němž by měli startovat i nejlepší jezdci světa. Proto kalendář Světového pohárku motosportu počítá převážně se zimními měsíci, kdy se další závody nejedou. Brněnský závod bude doplněn bohatým doprovodným programem, mj. to bude Jim Clark revival, v němž se představí 48 formulí z let , dále to bude skupina Maxim Turbulenc, reprezentanti v akrobatickém rockenrolu, kapela Barbejkju atd. Z časového harmonogramu: pátek od 13 do 17 h volné tréninky, v sobotu v čase h volný trénink, od h patnáctiminutové kvalifikace, v neděli Sprint Race s letmým startem, h Feature Race s pevným startem. Přitažlivý bude i předstartovní ceremoniál. ar MĚSTO BLANSKO Komise Rada Zdravého města Jarmark zdraví v Městském klubu čtvrtek 5. října od 10 do 15 h, Městský Klub, Hybešova 1 Nabídka aktivit: sdružení i jednotlivci budou prezentovat svoji činnost podporující rozvoj zdraví. prezentace Zdravotního ústavu Blansko základní vyšetření, měření krevního tlaku, tuku v těle, vyšetření cholesterolu, vyšetření krevního cukru, poradenství v oblasti výživy,prevence civilizačních chorob, odvykání kouření, diabetická dieta, základní poradenství prevence nádorových onemocnění, využívání balančních míčů prezentace Českého červeného kříže Blansko prezentace z aktivit Školy podporující zdraví (ZŠ Salmova) výstava, ochutnávka a prodej včelích produktů (Včelařská prodejna E. Nováková) výstava, ochutnávka a prodej léčivých bylin a čajů (firma Herbavit Blansko) prezentace přírodní kosmetiky Oriflame (Anna Krajíčková, garant studia KP Blansko) Záhada románského kostela sv. Martina v Blansku Tvoří základy kostela sv. Martina opravdu velký románský chrám z roku 1136? Kladnou odpověď se v současnosti snaží potvrdit odborníci. Na možnost nálezu ojedinělé stavby upozornili pp. Jiřího Kaňu členové občanského sdružení Obnovená Matice Moravská, kteří vyšli ze studia historických dokumentů a materiálů. Ve spolupráci s farností požádali o provedení nedestruktivního archeologického průzkumu Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jejich očekávání se, jak se zdá, potvrdilo. Georadarem byly totiž zjištěny základy velkého románského chrámu s polokruhovou apsidou pod kostelem svatého Martina. Kostel byl podle předběžného průzkumu 11 až 12 metrů široký a 17 metrů dlouhý. Při dalším výzkumu se proto okamžitě nabízejí následující otázky: Jde opravdu o románský chrám z doby moravského biskupa Jindřicha Zdíka? Kdo byl vlastně biskup Jindřich Zdík? Je možné, že Odpoledním cvičením v zámeckém parku se rozhodli pozvednout povědomí o józe v Blansku členové sdružení Jóga v denním životě. Vybrali si pátek 15. září. Během více jak hodinového programu prošly po vedlejší cestě desítky kolemjdoucích. Někteří prošli bez zájmu, jiní se na chvíli zastavili a se zájmem sledovali cvičení. Propagace zdravého způsobu života a cvičení jógy tímto ale nekončí. Další setkání je naplánováno na sobotní dopoledne 7. října od 10 hodin v tělocvičně obchodní akademie. Zájemci se obeznámí s cvičením ásán a pránájámy, i s vědomou Jóga v zámeckém parku Cvičením v zámeckém parku se rozhodli propagovat jógu členové sdružení Jóga v denním životě. relaxací jóganidrou. Pokud se rozhodnete zúčastnit, nezapomeňte přezůvky, pohodlné oblečení a karimatku. Na závěr setkání bude připraveno vegetariánské občerstvení. A na konec zde je pozvánka na přednášku MUDr. Martina Repky. O vlivu jógy na zdraví člověka bude hovořit v pátek 13. října od 18 hodin v blanenské knihovně. Dozvíte se, jak jóga ovlivňuje fyzickou i duševní stránku naší bytosti. Akce bude spojena s prezentací knih Paramhans svámího Mahéšvaránandy Jóga proti bolestem v zádech, Skryté síly v člověku, Patandžaliho Jógasútry aj. sl V pondělí začal archeologický výzkum v severozápadní části lodi blanenského kostela sv. Martina. základy svatomartinského chrámu souvisí s jeho zakladatelským dílem? Ukazuje se, že záhada románského chrámu definitivně vydá své svědectví až po sondážním archeologickém průzkumu, jež se uskutečňuje v těchto dnech. Když před nedávnem proběhla tiskem významná zpráva o objevu základů velkého románského chrámu pod dnešním kostelem sv. Martina, byla tím vlastně nepřímo připomenuta i výjimečná osobnost našich dějin, biskup Jindřich Zdík. Osobnost, jejíž význam přesahuje hranice naší země svou působností, vzdělaností a duchovností. Právem je možné ho zařadit mezi největší vzdělance a duchovní muže středověku. Výročí jeho úmrtí si připomínáme právě v dnešních dnech (856 let). O jeho neobyčejnosti svědčí dokonalá forma latiny obsažená v jeho listinách a listech, které sám psal. Byl vynikajícím znalcem Bible a literatury, ovládal prózu i rétoriku. Své vzděláni získal nejen v praž- ské kapitulní škole, ale také studiem v zahraničí. V Olomouci měl vlastní skriptorium a do naší země povolával nejpřednější malíře, stavebníky a řemeslníky z celé kulturní křesťanské Evropy. Není vyloučeno, že i přímo z Jeruzaléma, kam putoval k Božímu hrobu, jehož kanovníkem se stal. Z celého srdce se Jindřich Zdík ztotožnil s tehdejším novým reformním papežským směrem a s jeho vysokými cíli o povznesení duchovní moci a správy. Byl nejenom opravdovým křesťanem, pisatelem a bojovníkem za duchovní práva, ale též obratným a vynikajícím politikem a diplomatem, se smyslem pro odhad reálných poměrů vzhledem k možnostem své doby. Za významnou pomoc knížatům dosáhl mimořádných privilegií pro moravskou církev a předstihl o sto let vymanění církve od světské moci oproti poměrům v Čechách. Mimořádné jsou i stavby, jejichž byl zakladatelem, nebo kterých se účastnil při jejich přestavbách a vysvěceních. Je proto možné, že působil i v Blansku? Kateřina Dvořáková (pokračování příště) Zámecký park si zvolili členové Dalmatinklubu ČR jako předváděcí plochu pro Speciální výstavu dalmatinů. V neděli 17. září se 53 přihlášených psů a fenek předvedlo v plné kráse porotě. Blanenský zástupce Riči Moniky Pelíškové získal ve třídě pracovní ocenění V1, CAC. V závěru proběhlo i vyhodnocení celoroční klubové soutěže. Riči se stal Pracovním dalmatinem roku 2005 a Dalmatinem roku Absolutním vítězem. Vzhledem k tomu, že se výstavám už tolik nevěnujeme, jde o nádherné završení Ričiho výstavní kariéry, uvedla Monika Pelíšková. Text a foto: S. Mrázek Zpravodaj města Blanska, vychází 2 měsíčně. V nákladu výtisků dodáván zdarma do schránek domácností a firem v Blansku a jeho městských částech. Vydává KSMB, Hybešova 1, Blansko, tel , fax , IČ: Šéfredaktor Jaroslav Jeřábek, zástupce šéfredaktora Stanislav Mrázek. Registrační číslo MK E Nevyžádané příspěvky se nevracejí, za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Tisk a zlom Ideal studio Brno. Uzávěrka vždy 7. a 22. v měsíci.

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení NAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA č.. O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA VYMEZENÝCH PLOCHÁCH, KOMUNIKACÍCH A JEJICH ÚSECÍCH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA Rada města Česká Lípa se

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starostka města Hlinska podle ~ 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení NAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA č. 4/2015 O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA VYMEZENÝCH PLOCHÁCH, KOMUNIKACÍCH A JEJICH ÚSECÍCH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA Rada města Česká

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne 01.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 1 Z Á P I S ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. I. Předmět úpravy. II. Vymezení pojmů

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. I. Předmět úpravy. II. Vymezení pojmů ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Předmět úpravy Tato metodika stanoví smluvní ceny a způsoby zjištění cen a smluvních cen pro oceňování pozemků z majetku Města Nejdek pro pronájem a prodej. I Vymezení pojmů

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 9. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 23.02.2015 od 16:15 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Město Přeštice Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 16. 12. 2010 tuto obecně závaznou vyhlášku vydanou podle ustanovení 84

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková 1 DOPRAVA V KLIDU V listopadu 2014 byla zpracována komplexní studie dopravy v klidu v Českém Brodě. Studie

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 Místo konání: Přítomno : Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Vlček Návrhová

Více

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 1/23/2012 Rozpočet změna č. 3 Zdůvodnění návrhu usnesení: Změna rozpočtu č. 3 zahrnuje zvýšení rozpočtu

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod.

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Heišteinová Zdeňka, Švecová Marcela omluven: Martina Nová

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou

Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou 1. Plochy kolem České pojišťovny (ul. Dolní), polikliniky (vč. parkoviště před hl. vchodem) a bývalé prodejny Julius Meinl (ul. Studentská). 2. Libušín

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013,

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Šluknov se na svém 19. zasedání dne 31.10.2013

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Město Kolín. Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Město Kolín. Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Město Kolín Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Kolína se v souladu s ustanovením 10 písm. a), 35, 84 odst. 2 písm. h)

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE podle 7 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Systémové řešení dopravy v klidu v areálu FNKV Praha 1. ZADAVATEL Zadavatel Název: Fakultní

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

24. INFORMACE STAROSTY

24. INFORMACE STAROSTY Starosta 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 24. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Lukáš

Více

pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí

pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Page 1 of 9 Věstník vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Ročník 2 Vydán dne 22. února 2002 Částka 1 OBSAH: 1. Směrnice Ministerstva financí ze dne 12. února 2002 č. j. : 124/1354/2002, kterou

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ

Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ v y d á v á D O D A T E K č. 1 K V O L E B N Í M U ŘÁDU Š K O L S K É R A D Y schválenému usnesením Rady Plzeňského kraje č. 850/05 ze dne 16. srpna

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více