Hry a akce dlouhodobé 1. Řezbář. 2. Hra připravená dětmi. 3. Pálení strachu. Hry a akce jednorázové. Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hry a akce dlouhodobé 1. Řezbář. 2. Hra připravená dětmi. 3. Pálení strachu. Hry a akce jednorázové. Obsah"

Transkript

1 Obsah Hry a akce dlouhodobé Řezbář Hra připravená dětmi Pálení strachu...1 Hry a akce jednorázové Pravěk úvod, představení (V) Pravěk hledání členů rodiny (V) Pravěk potravní řetězec (V) Pravěk výroba strachu (V) Pravěk přebalování (-M) Pravěk příroda (V) Středověk trh (V) Středověk výroba koně (V) Středověk svatba (V) *Středověk rytířský turnaj (V) *Středověk sázka na rodiče (TM) Středověk boj o města (V) Středověk lanová lávka (V) Současnost zloděj v domě (T) Současnost nákup (-BD) Současnost táta bance nevěří (noční hra) (V) Současnost prádlo (-BDM) *Současnost pohádkový dědeček (V) *Současnost Epidemie (V) *Současnost požár v domě (MT) *Současnost děti a pohádkové video (d) *Budoucnost píditelé (V) *Budoucnost smyslová specializace (V) *Budoucnost tátova nevěra (V) *Budoucnost továrna na cestovní bubliny (V) *Budoucnost test pilotů budoucnosti (dospělí) *Budoucnost kryogenní rodinka (V) *Budoucnost brouci kousáci (V) * Další nápady...15 Literatura...16 * Dodělat, domyslet...16 Na co nezapomenout s sebou Mlýnek u Velin 2005 ( ) Formuláře,...18 Rozdělení rodin...18 Pravěk příroda Trh...22 takto označené položky ještě nejsou dopracované v závorce je zkratka toho, kdo se účastní, - znamená, že jen jen ne, (V=všichni, M=máma, T=táta, B=babička D=děda, d=děti) Poznámky zde uvedené není dogma, lze upravit, doplnit, vynechat rovněž to není úplné, mnohde chybí motivace, jinde slova, někde jsou překlepy, jinde gramatické chyby. Jsem jen člověk,... Hry a akce dlouhodobé 1. Řezbář Pro šiky nebo nešiky, kteří či které se šikama chtějí stát vyřezávání (totem, maska, kanoe, pecička, sova, maska, ), každý by si mohl odvézt vlastnoruční výrobek. Na povedené výrobky na krk by se dal pořídit i kožený řemínek (5,- Kč/ks), podle toho, kolik by toho bylo a jak budou peníze. 2. Hra připravená dětmi Máme spoustu starších dětí, zkusil bych je využít, ať mají představu o tom, co znamená příprava jedné hry. Myslím, že by mohli naplánovat a postavit nějakou trať s úkoly ( - nejlíp vědí, co se jim líbí) nebo nějakou jinou rozumnou hru. V první třetině tábora si svolám táty a mámy (?) a dohodnu se s nimi, zda jeden každý oddíl postaví něco sám (na stanovištích budou děti z tohoto oddílu, ostatní oddíly soutěží, každý oddíl bude tedy chybět v jedné soutěži) nebo tátové a mámy postaví hru pro zbývající děti, tedy tátové a mámy se nezúčastní soutěžení. OV, I mohou tvořit samostatnou rodinku nebo mohou být k nějaké přiřazeni. Veškerá příprava půjde přes mě, já pomohu se vším, aby ostatní oddíly a OV nevěděli, co se na ně chystá :-) - no jo, ale pak se nemohu zúčastnit já :-(( 3. Pálení strachu Viz Pravěk výroba strachu. Hry a akce jednorázové Celý tábor je motivován vývojem Evropy po blíže neurčených časových skocích. Každý oddíl podle aktuálně hraného období představuje pravěkou tlupu, šlechtický rod, stát, Vyhodnocuje se bodově oddíl a v závislosti na získaných bodech všemi oddíly určujeme procentuální obsazení plochy Evropy každým oddílem. 1/24

2 1. Pravěk úvod, představení (V) Materiál, lidi V tomto dávném období na území Evropy žila řada samostatných tlup. Základem každé tlupy byla větší či menší rodina, v níž měl každý své jasně určené místo a z něj plynoucí povinnosti, jejichž neplnění mohlo někdy ohrozit i samotnou existenci celé tlupy. Každý oddíl přidělí každému svému členu jedno rodinné postavení, podle něhož bude nasazován do samostatných soutěží. Nijak nebudeme omezovat přidělení rolí maminka, tatínek, děti, babička, tchyně,... Nebudeme děti omezovat, nic není předepsáno, babičku klidně může hrát kluk,... Po celou dobu v pravěku, a nejen v něm, jsou role neměnné. Každý oddíl dostane formulář, kde pro každého člena poznamená jeho rodinnou pozici, role dětí musí mít uveden věk dítěte. Některé soutěže budou pro celou rodinu, některých se zúčastní jen vybraní členové. Pokud některá rodina nemá člena, který se má zrovna bojovat, rozhodčí (bez znalosti konkrétního dítěte) určí rodinnou roli, která jej zastoupí: tatínka strýček, maminku babička, atd. Prvním úkolem je během 2 hodin připravit představení celé rodiny. Každý člen by měl obdržet příslušné rekvizity (fajfka, bačkory, pleny, ), vymyslet jméno rodiny,, třeba představovací rituál,... Nestranná porota subjektivně ohodnotí snahu, herní projev,. kartičky se seznamem členů, do nějž budou děti rozdělovat své funkce porota 2. Pravěk hledání členů rodiny (V) Materiál Nebývá to časté, ale čas od času je třeba dát dohromady celou rodinu, například v případě nebezpečí je nutné se i dorozumět potichu, sejít se a schovat se nebo třeba i utéct. Maminka a tatínek v noci zpozorují, že k jeskyni se blíží nebezpečný jeskynní medvěd. Proto musejí celou tlupu potichu, aby neupoutali pozornost a nepřilákali medvěda, vzbudit celou rodinu a připravit ji na případný útok šelmy. Celý tábor, včetně vedoucích si sedne do prostoru na celtu, já odvedu všechny maminky a tatínky mimo, tam jim zavážu oči (v jeskyni je tma jak v pytli), předám jim kartičky pro členy jejich tlupy a přivedu je postupně zpět. V jednu chvíli je v akci vždy jeden pár, aby se nemotali víc, než je třeba. Pořadí vylosujeme, ale je lhostejné, protože když odcházejí od družin, princip hry neznají, takže se nemohou domluvit se členy. Vše se odehrává v naprosté tichosti. Pak tatínek i maminka rukama pátrají po členech své rodiny a pokud někoho najdou, předají mu kartičku, čímž jej obrazně probudí. Stále je všechno v tichosti, medvěd je nedaleko. Jak se budou maminka s tatínkem domlouvat, kdo je členem rodiny a jestli mu dát kartičku je jejich věc. V optimálním případě by každý člen rodiny měl mít právě jednu kartičku své barvy. Za tu dostane rodina jeden bod. Za kartičku, kterou dala členovi jiné rodiny, dostane trestný bod. Za jakékoli zvuky na hrací ploše dostává rodina provinilce trestný bod. 4 oddíly, 4 sady kartiček 3. Pravěk potravní řetězec (V) Pravěk byla celkem jednoduchá doba. Každý tvor, živočich, rostlina, v souladu s přírodou někomu nebo něčemu vládne, a něco jej ovládá, či konzumuje. Dnes tomu říkáme potravní řetězec. Projdeme si takovým zjednodušeným potravním řetězcem. 2/24

3 Každý člen si vylosuje (nebo se v rodině dohodnou?) kartičku z jedním prvkem potravního řetězce. Ve vyhrazeném prostoru si každá rodina vyznačí prostor 1x1 metr (nedaleko od sebe, aby byly na pohodlný dohled) a pak se rozptýlí po území. Hráči se volně pohybují herním prostorem a když narazí na soupeře, s kterým se chtějí utkat, zavolá na něj jménem. Volaný se musí zastavit a jít naproti volajícímu. Zastaví se 3 metry od sebe a ukáží si své kartičky. Pak se zachovají jako ve skutečném potravním řetězci kořist prchá a konzument ji honí. Sejdou-li se dva hráči, kteří se v potravním řetězci míjejí nebo mají tutéž kartičku, v klidu se rozejdou hledat svoji skutečnou potravu. Pokud je kořist dostižena, stává se potravou (zajatcem) a odebere se do prostoru konzumentova družstva. Jestliže kořist doběhne včas do svého prostoru, je zachráněna a konzument se musí vydat jinam. Zajatec se může vrátit do hry ve chvíli, kdy je zajat nebo se skryje ve svém čtverci ten, kdo jej zajal (proto na své čtverce musejí vzájemně vidět). Aby to nebylo tak jednoduché, prostorem se pohybuje duch, který má moc měnit reinkarnace. Chová se stejně jako ostatní hráči, ale místo toho, aby kartičky ukazoval a pak někoho honil, dá soupeři vybrat z kartiček, které má u sebe a ten mu ji pak vymění za svou. Tím do hry vneseme prvek nejistoty, každý se může změnit v cokoli jiného. Rovněž je možné v rámci rodiny si kartičky vyměňovat. Hru omezíme na 2x20 minut (půjde to tak dlouho?) 5 nebo 6 sad kartiček se členy potravního řetězce: koroptev, káně, myš, králík, liška, mandelinka, obilí, bakterie rozkládající živočichy, virus vztekliny, člověk (?) fáborky na vyhrazení soukromého rodinného prostoru počtář ulovených (dělá čárky za každého uloveného) Vyhrává ten, kdo měl za celou dobu nejméně ulovených, zajatců. 4. Pravěk výroba strachu (V) V těch dávných dobách byl svět plný duchů a nadpřirozených sil, lidé používali různé talismany a amulety, které je měly chránit a pomáhat jim proti všemu, co sami nemohly ovlivnit. Každý by si měl vyrobit svůj amulet, který by jej měl chránit před nočním strachem. Amulet by měl být malý, aby jej mohl mít v noci při sobě a třeba při spánku netlačil a nepřekážel, a zároveň by měl být jedinečný, aby byl jednoznačně identifikovatelný a majitel jej poznal mezi všemi ostatními. Musí být vyroben z hořlavého materiálu. Každý vedoucí vybere amulety své družiny a uschová je u sebe, aby se neztratily. Až během tábora pro ně bude použití. Pokud majitel strachu odhadne, že už se v noci nebojí, o poledňáku si od svého OV svůj strach vyzvedne a předá mi ho. Já večer postavím z LEDek krátkou stezku (tam i zpět), podle níž si sami po tmě pro svůj strach dojdou, donesou a spálí jej v ohni. LEDky, vždy budu muset postavit tak 5 LEDek tam a 5 zpět. Malé děti mohu kousek cesty dovést. lahev se svíčkou osvětlující ten večer pálené strachy Každý sám pozná, kdy už je schopen si dojít pro svůj strach, sám si zvolí den, a nebo jeho strach zůstane do konce tábora nespálen. Uvidíme, jak to započteme do celkového hodnocení. 5. Pravěk přebalování (-M) Maminka si odskočila a nechala miminko napospas ostatním sourozencům. Co čert nechtěl, miminko se pokakalo a brečí, že má hlad. Protože máme 4 oddíly, může jeden soutěžit a ostatní se kochat pohledem, bude-li málo času, můžeme nahradit lahev s dudlíkem talířem vody a lžičkou a mohou soutěžit všechny oddíly najednou. Nejmenší dítě (dle zvolené role) představuje miminko a leží a brečí. Ostatní děti dojdou pro kalhotky a plínku, 3/24

4 rozprostřou je pod miminko, které se cuká a pláče. Až je miminko přebalené, musí jej nakrmit. Dojdou naplnit lahev (čajem) a tuto přidržují tak, aby mrně mohlo sát dudlíkem, tedy dnem vzhůru. nějaké prostěradlo představující plenkové kalhotky, utěrka coby plena lahev s dudlíkem (4 hygiena, každá rodina svého dudlíka), náhrada talíře a lžičky stopky, pokud budou soutěžit všechny oddíly najednou, pořadí určí okamžik dokončení Stopujeme čas, který je třeba na přebalení a vypití celé dávky čaje. Trestný čas 10s za každou akci, kterou miminko pomáhá sourozencům. 6. Pravěk příroda (V) Nelze popřít, že naši dávní předkové žili v daleko větším kontaktu s přírodou než my. Také jejich znalosti v tomto oboru byly všeobecně daleko hlubší než má průměrný současný civilizovaný člověk, ať z města či z vesnice. Každá rodina dostane 20 náhodně vybraných kartiček s jednou polovinou celého jména. První částí úkolu bude doplnit chybějící část jména (10 minut by mělo stačit), papír odevzdají. Druhou částí je ve vyhrazeném lesním prostoru najít mezi kartičkami tu správnou do páru a přinést ji. Každý může nést v jednu chvíli jen jedinou kartičku. 80 rostlin, živočichů, s druhovým a rodovým jménem, každé jméno ze jmen samostatně na jedné kartičce papír tužka do oddílu Hodnotíme samostatně každou část. 7. Středověk trh (V) Ve středověku byl obrazem bohatství mimo jiné i kůň. Kde však sehnat kvalitního koně? Každého napadne, že by se dal koupit od jiných zámožných lidí, ale kampak na nás s takto jednoduchým úkolem. My jsme se rozhodli najít si svého dobrého a zdatného koníka na tržišti. To ovšem není tak jednoduché, tržiště je rozlehlé a prodávají na něm kromě poctivců i všelijací šejdíři a lumpové. Najít správného poctivce s koněm to je ten správný úkol hodný naší urozenosti. A protože urozená je celá rodina, každý přispěje svoji hřivnou k úspěchu. V lese je na 7 stanovištích rozvěšeno 7 úkolů, každý úkol náleží jedné rodinné funkci a dokud jej nevyřeší, nemohou pomoci ostatním. Každým úkolem je jedna hádanka a její výsledek pomůže v další části dne (při výrobě koně samého). Každý se vydá pro svoji hádanku, tam je pouze její zadání. Pokud ví, jak ji řešit, může se rovnou pustit do jejího řešení, pokud to neví, musí si najít a ukecat trhovce, který mu správně poradí, jak hádanku řešit. Když návod získá, nezbývá než ji vyřešit. Po jejím vyřešení se rozhlédne, komu z rodiny by mohl pomoci. Výsledkem řešení jsou slova dávající dohromady celého koně. kartičky se zadáním hádanek OV, I jako trhovci s návody na postup řešení hádanky, žádný trhovec nesmí 2x podat správný návod na tutéž hádanku. kartičky návodem na řešení hádanek, každý trh Hodnotíme čas, za jak dlouho získají správná slova a řešení CELÝCH hádanek (všechna políčka osmisměrky vyškrtaná, ). 4/24

5 8. Středověk výroba koně (V) Kůň je zdatný pomocník při těžké práci, třeba na poli, v lomech, v dopravě a podobně. Zároveň jsou však koně s rodokmeny, kteří jsou speciálně vyšlechtěny k nějakému honosnému účelu. Příkladem mohou být čeští Kladrubáci, jejich vícespřežím se honosí i anglická královna po vznešené cesty svým kočárem. Tací koně jsou opravdu obrazem majetku a vznešenosti svého majitele už proto, že jen péče o ně musí být prováděna s patřičnou láskou a úsilím. Stejně vznešený jako je Kladrubák je již téměř vyhynulé turnajové plemeno Českého Velimského koně zkráceně Velimáka. Snahou našich šlechtických rodin bude právě získat do svého držení co nejušlechtilejšího velimáka. Každá šlechtická rodina si musí vyrobit svého koně a přivázat jej správným uzlem ve stáji. To, co má každý kůň mít, si vyřešili děti v hádankách (jednotlivé části koně), dodejme jen ještě, že vznešenost koně se pozná podle jeho výšky v kohoutku. Čím více se blíží 120 centimetrům, tím je kůň čistokrevnější velimák. Jeho vzácnost je způsobena i zvláštní citlivostí na vše nepřírodní, proto by měl být vyroben s důrazem na toto omezení. Protože se jedná o turnajové plémě, musí udržet jednoho kteréhokoli člena rodiny. pily, sekery,, hřebíky, přírodní materiál (dřevo, tráva na hřívu, ocas, upletení postroje, ) - co nejméně umělých materiálů snad by nevadily vodovky a tempery na výzdobu Hodnotíme výšku. Zkontrolujeme jestli opravdu unese jednoho člena rodiny. Zkontrolujeme uvázání správným uzlem. Hodnotíme vzhled postroje,, 9. Středověk svatba (V) Středověk byla divná doba. Ukázkou kvality člověka nebyly výsledky jeho práce, ale seznam příbuzenské honorace a smetánky a vlastněný majetek bez ohledu na způsob, jakým byl nabyt. Majetek v té době šlo získat i jinými, vesměs nečestnými způsoby jako války, půtky a rozmíšky, krádeže (loupeživí rytíři nebývali žádnou vzácností) a v neposlední řadě i neefektivním, neurozeným a tehdy nevhodným způsobem zvaným práce (brr, kdo by to jen dnes chtěl). Daleko příjemnější metodou (alespoň pro šlechetné rodiče) bylo upsání se jiné honosné rodině a po dosažení vhodného věku potomků vzájemné zkřížení svých modrých šlechtických krví sňatkem mezi mladými, jistě vdavek chtivými, potomky. Důsledky takovéhoto křížení, degradace lidského rodu jako takového, zmenšení schopností a celkové odolnosti, zvětšení zdravotních potíží apod., můžeme dnes snadno pozorovat sami na sobě, častěji však, zvlášť v oblasti rozumových schopností, na ostatních členech lidského plémě. Ale jsme ve středověku a dnešní stav kvality lidské populace je velkou neznámou a my se musíme řídit tehdejšími dobrými mravy: dohodnout a realizovat svatbu mezi potomky svých šlechtických rodů. Protože jsou 4 šlechtické rodiny, budeme mít najednou (minimálně) 2 svatby. Rodina se dohodne, koho provdá nebo ožení a mezi ostatními bude hledat vhodného partnera pro svého potomka (musí to být jedno z dětí). Jsme ve středověku, takže inkvizice nepovoluje dnes moderní sňatky osob téhož pohlaví. Rodina by si měla připravit svůj stůl na oběd (slavnostní hostinu), z vlastních zdrojů zajistit obsluhu oddávaných,, každý by měl přijet na koni svého rodu,... Prostě vystrojit svatbu. Fantazii se meze nekladou. (Následující den se zúčastní ženich/nevěsta celé činnosti v rodině partnera. Bodové hodnocení pak přinese oběma rodům tolik bodů, kolik jich získají dohromady.) 5/24

6 Subjektivně zkusíme vyhodnotit nápaditost, pracnost, Možná bude tak málo dětí, že vlastní svatbu ani dělat nebudeme. 10. *Středověk rytířský turnaj (V) Příprava na toto klání je pro družiny jednou z nejnáročnějších. Pomocí velkých papírových krabic, popruhů, lepidel, klacíků, provázků (co kdo sežene) vzniknou během dne váleční oři (tuším, že se jednalo o úpravu hry z Receptáře her Sloní zápasy) a pak nastane klání. Oře tvoří dvojice krytá po bocích a zádi papírovými krabicemi (všichni o stejné ploše). Každá rodina postaví 3 koně ve svých barvách, ty se seřadí na svoji stranu hracího čtverce (hřiště). V každém táboře leží nádoba s barvivem do něhož si koně namáčejí svá "kopí" dřevce s molitanovou koulí místo hrotu připevněné po boku koně a výhružně čnící vpřed. Královnin kapesníček padá a boj začíná. Kůň označen cizí barvou na obou bocích i zádi, je z boje vyřazen. Důležitá je taktika, případně nápověda zbytku rodiny, která netvoří koně. krabice na výrobu koňů (zkusíme se optat ve Velinách v obchodě, v Pardubicích, ), pokud se nepodaří, vymyslíme náhradní řešení vyřešit dřevce, aby nebyly nebezpečné (možná by šlo na klacek uvázat štětec namočený do vodovky příslušné barvy, fixu, ) Pořadí určuje počet vyřazených koní po ukončení hry nebo pořadí, v jakém již rodina nemá žádného koně. 11. *Středověk sázka na rodiče (TM) Ve středověku byla starost o děti náročnější než dnes. Na druhou stranu je si musíme přiznat, že děti byly samostatnější. V této době vznikalo hodně pranostik, pořekadel a přísloví. Rodiče odvedeme někam pryč z doslechu a necháme ostatní členy rodiny, aby si vsadili na to, jak jejich rodiče dopadnou v následujících soutěžích. Upozorníme je, že rodičům nesmí říct ani na co vsázeli, ani že vůbec vsázeli, já jen po návratu rodičů řeknu, že si na ně vsadili (budou si myslet, že mají dopadnout co nejlépe). Pak rodiče soutěží v: maminka hod prádelním kolíčkem do prádelního hrnce tatínek válení na gauči: válení sudů, za daný čas co nejdál, měříme vzdálenost maminka skok přes plot pro pírko: počet přeskoků přes švihadlo za 20 sekund tatínek jakým pánem je v rodině a jak si umí dupnout (mamince zavážeme oči a tatínek ji povely navádí mezi 4 metami, každé se musí dotknout) maminka schopnost z ničeho vyčarovat něco: natrhat co nejdelší souvislý pásek papíru z A5, max. 3 minuty tatínek oprava budíku: sesbírat rozkutálená kolečka a sestavit (obrázek puzzle), pak zazvonit (cinknout na víčko ešusu) šišky místo kolíčků na prádlo, lano na vyznačení prádelního hrnce stopky, OV na počítání přeskoků značky rodin na tyči (mají vyrobené vlaječky) na označení, kam až se tatík doválel Po vyhodnocení pořadí rodičů v jednotlivých soutěžích vypočteme body pro rodinu podle toho, jak moc se přiblížili vsazenému (odhadovanému) pořadí 6/24

7 12. Středověk boj o města (V) Dobývání opevněných měst nebyla žádná procházka růžovou, kopretinovou a dokonce ani tulipánovou zahradou. Často se dobyvatelé uchylovali k různým lstím, úskokům, ba i podvodům. Jedním takovým prostředkem bylo obklíčené město odříznout od zásob a nechat ho vyhladovět či vyžíznit. Oni se pak jeho obyvatelé rádi vzdali sami za trochu obyčejné vody a skývu chleba. Nebyl to však úkol jednoduchý, protože města mívala opevnění a hradby, uvnitř kterých bývala vybudovaná bezpečná a nevysychající studna. Pak přicházívala ke slovu ta druhá, méně čestná metoda lest, úskok. Občas se podařilo jednomu útočníku vloudit do města (vzpomeňme například krále Davida a jeho dřevěného koně jakoby náhodou zanechaného před trojskými branami) a pak tam mohl konat dle rozkazů svého velitele, třeba otrávit městskou studnu. Když se toto podařilo, bývala cesta za městské hradby již většinou snadnou záležitostí. Protože podle dlouhodobé předpovědi (kdo by jim věřil, ale co kdyby, pro jistotu) má být srpen teplý až horký a na srážky skoupý, má tato hra za cíl ochladit těla táborníků a přinést trochu veselí snad se podaří. Každá rodina si postaví jedno město ve stejné vzdálenosti od vodního zdroje, kterým je táborový bazének. Město je vyznačeno asi 3 metrovým kruhem z klacků; uprostřed kruhu stojí ešuslavor, hrnec nebo podobá nádoba. Nádoby by měly být stejné nebo alespoň se stejným průměrem. Úkolem rodiny je uhlídat svůj ešus před naplněním vodou. Bezprostředně k ešusu se nesmí nikdo přiblížit, do kruhu smí pouze člen rodiny vlastníka. Vždy však nejvýše jeden. Jak útočit: útočník dojde (doběhne) k otrávenému vodnímu zdroji, z nějž naplní svůj hrneček. Co nejrychleji a nejobratněji se přemístí k městu, na které hodlá útočit, zastaví se před kruhem a vrhne otrávenou kapalinu směrem do středu města tak, aby pokud možno veškerá kapalina skončila v městské studni. Jak bránit: není povolen žádný fyzický kontakt mezi útočníkem a obráncem, je zakázáno vyrážet soupeři ešus z ruky a podobně, jedinou možností obránce je postavit se do dráhy letící kapaliny, nechat se polít a tím zabránit, aby otrávená voda dopadla tam, kde by ji chtěl vidět útočník do studny. Jakmile je městská studna po okraj zaplněna otrávenou vodou (sudí rozhodne), všichni šlechtici se nešlechetně vrhnou na dobývání dosud nedobytých měst. (Mám strach, že ani sudí nebude ušetřen trochy vlhka, ale co bychom neudělali pro spravedlnost.) Aby veselí bylo více, předpokládám, že se zapojí i OV, I. Mají dvě možnosti, buď vytvoří samostatné město nebo se každý zúčastní se svou šlechtickou rodinou a bude vystupovat výhradně v roli obránce, možná pak mnozí útočníci budou směrovat otrávený obsah svého hrnečku raději naň než do městské studny. klacky na označení města a ešus představující městskou studnu hrnek pro každého hráče budou-li mít zájem i neoddíloví dospěláci (Kobližka, ), mohou hrát současně proti všem, takový obecně rušící element hodnotí se pořadí, v jakém dojde k naplnění městských studní otrávenou vodou pokud nebudou stejné studny, hraje se omezený čas a na konci času změříme, kolik vody má kdo ve sdudni převrhnutí městské studny obráncem znamená diskvalifikaci 13. Středověk lanová lávka (V) Stále jsme u té vody, teď si ji budeme muset pronést přes hory a doly. A po horách se chodí těžko, zvláště pokud máme na přidržování jen jednu ruku a v druhé musíme držet ešus s vodou. Předpokladem je, aby alespoň jeden v rodině uměl spolehlivě dračí smyčku a já je naučím vázat kšandy. Postavíme lanovou lávku, ale její absolvování bude ztíženo. Lanová lávka má 3 lana nad sebou (spodní alespoň 1,5m nad zemí), na posledním (alespoň 1m nad druhým) bude karabina pro jištění před pádem. Postavena musí být tak, aby se dala mezi rodinami alespoň spodní lano napnout lanový kladkostroj. Každý člen si před nástupem na lávku uváže kšandy (nebo mu je někdo uváže) a musí přejít přes lanovou lávku s umývadlem, v němž je voda z plného ešusu (všem stejné množství). Jištěn před pádem je přes karabinu a horní lano. Ostatní členové mohou pomoci při výstupu na lávku a sestupu z ní, na lávce se jej však nesmí nikdo 7/24

8 dotknout, mohou mu však podat umývadlo s vodou. Dále mohou pomoci tím, že pomocí svých nádob chytají vodu, která se během přechodu lávky z umývadla vylije. Po opuštění lávky se veškerá voda slije a změříme množství přenesené vody. s vodou v umývadle musí být překročena alespoň polovina lávky, aby ji nějaký vykuk hned na počátku nevylil do nádoby sběračů délka lávky 5-7 metrů by měla stačit, jde i o to překonat strach z výšky 1,5 metru nad zemí vypadá ze země jako nic,... Řekl bych, že si to budou muset vyzkoušet i OV, I, aby děti viděli oč jde a mohli si rozmyslet taktiku. kladka, horolezecká karabina horolezecká lana kšandy, naučí se je děti vázat, osobně to zkontroluji než půjdou na věc umývadlo, 2 větší nádoby na vodu, odměrka pro změření přeneseného množství 2 lidi, žebřík,... na postavení lanové lávky já budu jistit přes záda (pokud neseženu osmu), hmotnější než jsem já by měl jistit někdo jiný, zaškolím Měříme množství přenesené vody a v případě rovnosti rozhodne čas. 14. Současnost zloděj v domě (T) Je černá noc, a tatínek hlídač zaslechl v domě šramot. Vydává se na kontrolu domu, ale aby případného vetřelce nevyplašil, jde po tmě. I tak má před vetřelcem nespornou výhodu znalosti domácího prostředí. Hra je bojem pouze otců, ostatní přihlížejí a baví se. Soutěží postupně každý otec proti každému (při 4 rodinách je to 6 soubojů, doba trvání jednoho boje max. 5 minut, spíše však 2, tak to bude krátké, jen na vyplnění chvilky volna). Protože je tma, mají oba otcové zavázané oči. Po celý boj se musí dotýkat alespoň něčím jednoho ze stolů. Na začátku se dotknou rukou boční hrany desky stolu a pak už je to jen otázka taktiky (vylézt na stůl, pod stůl, ). V ruce drží PET lahev, kterou se snaží zasáhnout vetřelce. Všichni přihlížející by měli zachovat absolutní ticho (povede se?). 2 stoly (pevné) 2 PET lahve 2 šátky Vítězí ten otec, kterému se povede první zásah. 15. Současnost nákup (-BD) Babička s dědou už nejsou co bývali. Podepisuje se na nich věk a paměť občas působí proti dobré vůli. Vydali se sice na nákup, protože si vzpomněli, že to, co jim vyhrává v břiše není rádio, ale žaludek, jehož žaludeční stěny o sebe vzájemně třou, neb jim žádný neztrávený obsah nebrání ve vzájemném dotyku, ale lísteček se seznamem požadovaného zboží nechali v kuchyni na stole. Stáří jim brání jít zpět ten flák cesty a pak zase do obchoďáku, to si raději vzpomenou na to, co na seznamu bylo. Doma dostane babička s dědou seznam k nákupu. Jak dlouho se ho budou učit je jejich věc. Když si myslí, že už si vše pamatují, vezmou nákupní tašku (ešus) a jdou nakoupit. Na stole je mnoho papírků otočených nápisem dolů, každý papírek je třeba otočit, přečíst a je-li zboží potřeba, dát jej do tašky. Pokud není potřeba nebo už jednou v nákupní tašce je, otočí jej a položí zpět. 8/24

9 papírky se zbožím (trojnásobek druhů zboží než je na seznamu, každý 4x pro každou rodinu jednou) 4 stejné seznamy zboží k nákupu stůl jako prodejní pult Každé zboží v tašce, které bylo na seznamu +2 body, ale je-li tam vícekrát, za každou kartičku -2body. Zboží, které nebylo na seznamu ale v tašce je ubírá bod. V případě rovnosti bodů rozhoduje čas odevzdání. 16. Současnost táta bance nevěří (noční hra) (V) Jednou se takhle děti, jak je jejich zvykem, místo spaní začali hádat až došlo na násilí. V zápalu boje po sobě začali házet vše, co jim přišlo pod ruku tu penál, tu zas polštář. Co čert nechtěl, bráškovi se do ruky sám od sebe vecpal jeden polštářek po babičce. A aby smůla smůlovatá byla opravdu vrchovatá, mrštná sestra stojící právě před oknem se letícímu předmětu uhnula a ten proletěl skleněným oknem až na ulici. Protože neštěstí nechodí po horách a už vůbec ne samo, polštář se o rozbité okno roztrhnul a vyšlo najevo, že jím tatínek nahrazuje záložnu, jejíž úroky nestačí pokrýt ani inflaci. Hrozná doba. Horší ovšem je, že teď jsou veškeré rodinné úspory na temné noční ulici (jak na potvoru nesvítí pouliční osvětlení, nějaký syčák jej nedávno rozbil kamenem). Tatínek, kterého do pokoje přilákal zvuk rozbíjejícího se okna, zachoval chladnou hlavu, popadl baterku a zavelel k akci. Co nejrychleji sesbírat veškeré úspory dřív, než je sesbírají kolemjdoucí. Na louce mezi rybníkem a silnicí rozházím papírky, pak vzbudíme tatínky, vezmou si baterku, vzbudí ostatní členy rodiny a jdou na věc. 1 baterka pro družinu mnoho různě barevných papírků představujících bankovky různých hodnot Sečteme body podle barev. Vítěze určí cena sesbíraných bankovek. 17. Současnost prádlo (-BDM) Babička s dědou jsou v obchodě na nákupu. Maminka se zdržela u kadeřníka, ale před odchodem stihla vyprat a pověsit prádlo. Pak však přišel vítr a teď je prádlo po celé zahradě. Zbytek rodiny se rozhodl jej pověsit zpět na šňůru dřív, než se maminka vrátí. Rodina dostane provázek a omezený počet kolíčků. Může věšet více prádla na jeden kolíček, může se však překrývat jen růžkem, nebo si může vypomoci přírodním materiálem a kolíček si vyrobit. Úkolem je co nejrychleji sesbírat z louky prádlo a pověsit jej. Každý může nést vždy jen jediný kus prádla. kolíčky na prádlo barevných papírů (v noční hře použité bankovky) provázek Měříme čas, OV zkusí větrem (fouká do prádla), zda je dobře připevněno. 5 sekund trest za nedržící. 18. *Současnost pohádkový dědeček (V) Babičky a dědečkové jsou od pradávna stejní, vždy to byli oni, k nimž se chodili děti pobavit nějakým zajímavým příběhem nebo pěknou pohádkou. I naše babička s dědou jsou takoví, znají spoustu všelijakých příběhů, některé skutečné, jiné neuvěřitelné ale taky skutečné, další zas normální a přesto vymyšlené a nakonec ty nejneuvěřitelnější vymyšleniny. Ale ta skleróza, ta mocná čarodějka... 9/24

10 Rodiny dostanou seznam slov a budou mít za úkol vymyslet a pak přečíst (předvést?) nějaký příběh s jejich použitím. Na pořadí jejich použití nezáleží, příběh však musí mít hlavu a patu. Seznam slov si najdou babička a děda v knihovně. To je vyhrazená část lesa, kde jsou poházené papírky se slovy. Každé slovo 4x. Nesmějí však odnést žádné slovo vícekrát, jak se spolu domluví a dohodnou je jejich věc. seznam požadovaných slov zapisovatelé u dveří do knihovny kontrolují, zda kmeti nepřinesli slovo, které již jednou mají, pakliže ano, dostanou trestný bod a musejí kartičku vrátit. Hodnotíme čas potřebný k sesbírání slov. Hodnotíme úroveň příběhu 19. *Současnost Epidemie (V) I přes vyspělou lékařskou vědu a propracovaný systém očkování se nejen v rozvojových zemích stává, že malý, dospělý nebo i kmetský človíček nebo člověčka ochoří. Často, skoro by se chtělo říct většinou, lékařská věda zasáhne s kýženým výsledkem, ale přes velkou úspěšnost se stává, že lidé mřou i na tak banální choroby jako je například chřipka. Tento fakt je třeba akceptovat. Ale horší je to v celé skupině lidí jako například v táborovém kolektivu. Tam nastává problém v tom, že lidé se mohou vzájemně nakazit nebo alespoň nejsou schopni samostatně pracovat ve prospěch skupiny případně dokonce činnosti překážejí. Pak je na celé skupině, jak se s tím vyrovná v žádném případě by se nemělo jednat o nechání nemocného na pospas slunci jako náhradě skutečného lékaře. Celý tábor odvedeme někam mimo tábor, tam je shromáždíme a vylosují si nemoci: němé (4, páska přes pusu, nesmí promluvit) chromý (1, svázané nohy v kolenou, například koženým páskem, šátkem, - měkké, aby to moc nebolelo) slepý (3, zavázané oči, nevidí) nakažený (1, ruce v obalu do spacáku převázané přes obal, nemůže používat ani palčáky ) Úkolem rodiny bude dostat se co nejrychleji do tábora. Protože bych nepředepisoval přímo trasu, nebudou na trase žádné kontroly. Myslím, že cesta minut chůze by mohla stačit, se svázanýma nohama je to tak na půl hodiny, a poslepu to také nebude 2x nejpohodlnější. každý OV půjde se svou (nebo cizí?) rodinou jako bezpečnostní pojistka, aby si moc neublížili, a jako kontrolní orgán dodržování chorob. Hodnotíme čas posledního 20. * Současnost požár v domě (MT) Kouzelná babička vypráví dětem pohádku. Mezitím doma začne hořet, tak zavolá tatíka. Rodina bez táty a mámy je doma, babička zjistí, že hoří. Zavolá tatínkovi do práce, ten přiběhne i s maminkou a začnou hasit. Napřed, aby sami při hašení neuhořeli, se musí namočit (vylít si na hlavu ešus vody) a pak musí polít každého, kdo je v domě: vylít na něj jeden ešus vody. Na závěr se celá rodina vydá do nemocnice, aby je zkontrolovali lékaři. 2 ešusy pro rodinu, něco na vymezení prostoru domu 10/24

11 Jen taková hříčka na vyplnění horkého letního volného času. Můžeme stanovit pořadí v jakém dorazí do nemocnice. 21. *Současnost děti a pohádkové video (d) Nejmenší 2 děti zůstali sami doma a rodiče jim dovolili se koukat na pohádky na videu. Rozhodli se pro Zlatovlásku. Z celé pohádky se jim nejvíc zalíbilo, jak Jiřík hledal prstýnek v jezeře. Do bazénku dáme 20 kelímků ok Kinder vajíčka, v každém je kamínek, aby neplavalo. V jediném je místo kamínku prstýnek. Děti mají co nejdříve najít ten prstýnek. plastové kapsle od Kinder vajíček nebo krabičky od filmů, čím více, tím lépe Jsem na vahách, zda to hodnotit, je to otázka náhody. 22. *Budoucnost píditelé (V) Blížíme se do budoucnosti a co to nevidíme (tedy pochopitelně, co to vidíme, to se jen tak nesmyslně říká). V budoucnosti budou mít lidé povolání, o nichž dnes nemáme ani potuchy. A píditel bude jeden. Píditelé mají zvláštní ochrannou funkci. Jak bychom očekávali, jejich úkolem je pídit. Pídit se pořád a po všem. /kolem rodin je během stanovené doby (1 hodiny?) najít co možná nejzajímavější věc v okolí tábora, popsat ji, její účel a použití. Vymýšlení účelu, účelnosti, používání, se meze nekladou. Ať žije kreativita. papír tužka pro rodinu Vítěze stanovíme toho, kdo najde nebo popíše, vymyslí použití, nejzajímavější, nejvtipnější, 23. *Budoucnost smyslová specializace (V) Budoucnost přeje připraveným, odborník je člověk, který o stále užším a užším oboru ví stále víc a víc až nakonec ví úplně všechno o ničem. Tolik klasik. Ale je jasné, že budoucnost přinese daleko větší specializaci lidským činnostem než jaká je dnes vůbec představitelná. Možná tedy klasický vtip o dvojici policajtů, z nichž jeden umí číst a druhý psát, nebude tak přehnaná a komická, jak se nám jeví dnes. Vždyť před pár stoletími byla řada lidí ovládajících veškeré tehdy známé vědění z mnoha různých oborů, jmenujme například Leonarda. Dnes již například matematika nebo fyziky se dělí do mnoha oborů a odborníci jsou specializovaní je například na jadernou fyziku. Vyzkoušíme si, jak bude takový specializovaný svět vypadat. Družina se rozdělí na specialisty v oborech čich, chuť, hmat, sluch, zrak. V rodině musí existovat alespoň jeden specialista v každém oboru, v některých jich může být i více, záleží na rodině. (Doporučuji alespoň 2 na zrak, ale není to podmínkou). Pak pod vedením vidícího (ostatní zavázané oči) se vydávají na trať, kde na jednotlivých stanovištích procházejí specialisté zkouškou: určit 5 věcí podle čichu, hmatu, chutě, zvuku (sypání písku, trhání papíru, ). Zkouška zraku znamená rozeznání 5 určených předmětů různé velikosti v různé vzdálenosti (člověk, toaletní papír, ) 11/24

12 na každé stanoviště jednoho smyslu člověka čichací, ochutnávací,, předměty Každé rodině počítáme počet úspěšných určení, vítězí ta s největším počtem. Čas nehraje roli. 24. *Budoucnost tátova nevěra (V) Budoucnost lidstva je otázka sama pro sebe. Jedno je však jisté lidi zůstanou lidmi, muži muži a ženy ženami. Těžko předpokládat nějaký významný posun k lepšímu ve vztazích žen a mužů, v tomto případě myšleno manželů a manželek. V pravěku nevěra neexistovala, protože neexistovala monogamní manželství, ale jakmile jeden muž patřil jedné ženě, nevěra hýbala světem. Vždyť stačí vzpomenou starý Řím či ze středověku známé levobočky. Se znalostí těchto skutečností lze odvodit, že ani budoucnost nebude jiná. Maminka pobíhá okolo geniální plotny, která si sama objednává potřebné potraviny a sama přidává do požadovaného pokrmu příslušná množství, maminka musí nacpat prádlo do samočinné automatické pračky, maminka musí poručit robotovi, aby vyluxoval, maminka musí objednat firmu robotů myjících okna, maminka A tatínek je zatím kdoví kde. Tedy on tvrdí, že v práci, ale kdo by tomu v budoucnosti věřil, že. Snad tedy na fotbalovém utkání nebo nějaké jiné pro maminku duchaplné zábavě. Tomu by se snad ještě věřit dalo, ale tak často? To ne. Častá tatínkova nepřítomnost začíná mamince lézt na nervy. Vydává se tedy jednou tátu stopovat a zjistí, že jde na schůzku s nějakou jinou, mladší. To ji naštve, vrátí se domů a kuje plán... Táta, aniž by věděl, o co půjde, vyrazí do lesa a má za úkol dorazit na cílový bod. Za ním se po 5 minutách vydává celá zbylá rodina se snahou jej dohonit. Táta za sebou nechává v pravidelných intervalech stopy a mezi nimi i zprávy (ale neví, co je v nich napsáno :-). Jakmile dorazí na cílové místo, nechá poslední zprávu a vrací se do tábora, ovšem tak, aby nepotkal zbytek rodiny. Tatínek bude potřebovat hodinky, aby dorazil na rande včas. Na každém vzkazu mezi tatínkovými stopami je část úkolu, který bude rodina (bez tatínka, je přece na záletech) muset udělat: vytvořit ze smetáku (atd.) loutku strašáka (tatínka), na kterém si pak bude maminka moci vylít svůj vztek. Jak bude oblečen, jaké bude mít vlasy, ruce, jak se bude podobat tatínkovi je otázka šikovnosti. Když je tatínek hotov, maminka si na něm vybije svou zlost. Popadne váleček na nudle (připravené polínko) nebo naběračku či jiné vhodné kuchyňské náčiní a začne jím po tatínkovi metat. Po přečtení motivace dostanou všichni pokyn, aby se rodina dohodla, jaké stopy bude tatínek za sebou nechávat a jsou upozorněni na to, že v lese se budou vyskytovat všechny 4 rodiny, tak aby si stopy nepletly. Zároveň si mohou pomůcky ke stopám připravit (sesbírat, ). 15 minut po tomto oznámení startují všichni otcové najednou. Instrukce pro tatínky (už oddělené od rodin, ale všem otcům najednou): oznámíme cílový bod musejí se dohodnout na počátečním směru, každý by měl vyrazit jinudy (později se klidně mohou křížit) na místo schůzky musí otec dorazit 20 minut po startu, každá minuta rozdílu kterýmkoli směrem přinese trestné body otec musí na místo schůzky dorazit před zbytkem rodiny, bude-li dostižen, diskvalifikace rodina podle stop musí dorazit na místo schůzky, jinak je rodina diskvalifikovaná srovnají si čas s vnadnou ženou, která pak bude namístě schůzky čekat Instrukce pro rodinu (možné všem najednou): snaží se dostihnout otce před tím, než dorazí na místo schůzky, podaří-li se to, získá body + (to je rozpor proti informacím daným otci, ale tak se zajistí, že se budou jedni snažit dohnat, druzí snažit utéct) nenalezení místa schůzky, diskvalifikace sbírají (likvidují) své stopy, stopy ostatních rodin si nevšímají sbírají části zprávy, podle které se budou muset v táboře řídit Zpráva obsahuje zakódované instrukce k vytvoření tatínka (strašáka) a stručně co se s ním bude dělat. Neprozradíme ale asi všechno, aby bylo nějaké přeqápko. kartička s úkolem, rozstříhat, pro každou rodinu jedna sada 12/24

13 člověk na místo schůzky pro kontrolu času a případného dostižení otce rodinou Pokud rodina tatínka doběhne, tatínek prohrává (a tím i celá rodina, to však ví jen tatínek, rodina si myslí, že jej má dohonit, jinak by se nesnažila). Vítězí nejstabilnější, nejhezčí strašák. Každá část těla strašáka je obodována a hodnotíme počet bodů za jednotlivé hody (každá maminka 5). Extra body za to, že se tatínek skácí. trochu problém, že na výrobu tatínka nebudou mít všichni stejně času, jak to vyřešíme? 25. *Budoucnost továrna na cestovní bubliny (V) Již dnes je zřejmé, že budoucí dopravní prostředky nebudou mít s těmi dnešními mnoho společného. Sci-fi filmy a seriály jsou plné různých více či méně pravděpodobných strojů, odhmotňovačů, teleportů a jinak fantasticky znějících názvů. My si vyzkoušíme jeden takový fantaskní prostředek: cestovní bubliny. Děti vytvářejí bublifukem bubliny a v nich ještě další bubliny jako cestující. Každá rodina si vytvoří z PET lahve nástroj na vytváření velkých bublin, z trávy nebo slámy brčko na výrobu malých bublin a kapalinu, z které budou bubliny dělat. Kapalina vznikne z smícháním: ¼ l vody 3 kávové lžičky koncentrátu jaru (nebo 5 lžiček normálního jaru) 3 lžičky potravinářského oleje 4 lžičky cukru Z PET láhve odřízneme hrdlo s asi 20 cm těla lahve a na řezu (obvodu) uděláme pravidelné zářezy po 5 milimetrech. Tento okraj namočíme do přípravku a hrdlem lahve vyfoukneme bublinu. Než ji od láhve oddělíme, pokusí se každý člen rodiny do ní udělat svoji malou bublinu, které představuje jeho jako cestujícího. Malou bublinu udělá tak, že ponoří své brčko do roztoku tak, aby část, která bude uvnitř velké bubliny byla mokrá, pak velká bublina při propichování nepraskne. Brčkem pak propíchne velkou bublinu a uvnitř ní vyfoukne malou. Uvidíme, jak se podaří, možná se nepovede každému malá. Na nástěnce se tajně objeví zpráva, aby se opatrně a potichu rodina vydala někam, kde dostane další instrukce. Když na místo dorazí, dostane nákres postupu úpravy PET lahve, recept na roztok Vrátí se do tábora a bude se snažit. PET lahve na vyfukování velkých bublin stébla trávy na vyfukování malých bublin jar, cukr, na výrobu bublifuku Asi nebudeme hodnotit nijak, je to jen taková hříčka. Můžeme hodnotit čas, kdy dorazí pro instrukce. 26. *Budoucnost test pilotů budoucnosti (dospělí) Již jste jistě viděli nějaký ten film o budoucnosti, kde se hrdina proplétal nejlépe nadzvukovou rychlostí letícím strojem mezi mnoha podobnými stroji v místech, kde ještě v letu překážejí vysoké mrakodrapy nebo kde jsou jinak uměle vytvořeny úzké dopravní koridory. Také se vám již při pohledu na takový děj točí hlava? A co teprve při té představě nebo dokonce co si to tak vyzkoušet? Protože ani v budoucnosti zřejmě nebudou dopravní prostředky řídit děti či adolescenti, budou i v této soutěži účinkovat pouze dospělí z rodiny. (Mají babička s dědou řidičák? Uvidíme podle okamžité situace.) Máme vytyčenou trať s metami ve trojí výšce. První po kolena, druhá nižší a třetí nejnižší. Soutěžící doběhne (to se teprve uvidí, jak to bude u poslední) k metě, chytne ji rukou a 5x se kolem ní otočí a běží k další. V cíli ještě 13/24

14 musí navléknout nit do jehly na důkaz schopnosti správně a s milimetrovou přesností zaparkovat. Pak doběhne na start a předá štafetu dalšímu členu rodiny. Drobná hříčka, stopujeme čas. Protože asi nebude v každé rodině soutěžit stejný počet, buď uděláme průměr na jednoho nebo někdo z nezletilců bude úředně dočasně zplnoletněn. 27. *Budoucnost kryogenní rodinka (V) Vážně nemocní bohatí lidé, pro něž neexistuje naděje na uzdravení, protože potřebný lék na jejich nemoc dosud nebyl objeven, se někdy nechávají zmrazit s tím, že doufají, že někdy bude možné je rozmrazit a chorobu léčit. Rodinka si vleze do kryogenní nádoby (bazén) a na povel se potopí. Měříme, jak dlouho vydrží kdo pod vodou. Časy se členům rodiny sčítají. Jiná možnost, hra bude trvat o trochu déle: každá rodina si tajně stanoví pořadí soutěžících a odevzdá je, aby je nemohli v průběhu měnit. Pak nastupují do bazénu všichni daného pořadí ze všech rodin a vyhodnotíme pořadí v každém kole. Vítězí rodina s nejnižším součtem pořadí ve všech kolech. stopky, bazén Další hříčka, sama o sobě je záležitostí 10 minut. My ji provedeme jednou, časy vyhodnotíme a zaznamenáme. Pak oznámíme, že za X dní budeme opakovat, zadržení dechu mohou trénovat. Když provedeme druhé měření, nevyhodnocujeme vlastní časy, ale zlepšení oproti předchozím časům. 28. *Budoucnost brouci kousáci (V) a nastala velmi nemilá situace. V přísně tajné továrně na výzkum chování mutantů došlo k bezpečnostnímu incidentu, selhal celý bezpečnostní systém a z laboratoře zmizela celá jedna skupina mutovaných brouků a rozptýlila se do okolí továrny. Jsou velmi nebezpeční, ačkoli velikostí příliš nepřevyšují velikost běžných brouků, jsou prudce jedovatí a to i na dotyk. Navíc velmi citlivě a podrážděně reagují na sebemenší hluk, dupot a někteří i na rychlé pohyby (běh, mávání, ) Na nástěnce se tajně objeví ně ve výše uvedeném smyslu doplněno o tom, že bližší informace budou podány v jistý čas na zadaném místě. Tam by se měly rodiny dopravit. V ohraničeném území je po zemi, po stromech, v keřích, trní, bodláčí, trávě, rozmístěno mnoho kartiček s brouky. Někteří na místech snadno dostupných, jiní na místech dostupných je spoluprací několika členů (výška, uvolnění prostoru, ). Mimo ohraničené území má každá rodina sběrnou nádobu. Jednotliví hráči se snaží uchopit do úst brouka (a neopatrně se ho při tom nedotknout nebo se nepozorností nedotknout jiného) a v ústech jej donést do neutralizační nádoby. Pak se vrací pro dalšího brouka. Je-li někdo broukem usmrcen, opouští herní prostor a do konce hry je vyřazen (může třídit brouky ze sběrné nádoby a počítat body za ně, ). Instrukce na určeném místě: Agresivita brouků stále více roste, vědci nalezli jediný způsob, jak brouka zlikvidovat brouka se nelze dotknout jinak než jez zakousnout (vzít kartičku s ním do úst) a dopravit ji do nádoby s neutralizačním roztokem sběrná nádoba rodiny, teprve z této nádoby je možné s brouky manipulovat jinak než zuby, stisknutím jsou paralyzováni a nedokáží jed šířit kontaktní jed je natolik silný, že proniká i oblečení, podrážkou obuvi,, opravdu s výjimkou úst nesmí dojít k žádnému dotyku, jinak následuje okamžitá smrt nelze zakousnout 2 broky naráz ani postupně, i jediný je dost velké nebezpečí, ale riziko je přijatelné. Nesení 14/24

15 dvou brouků nebo styk dvou broků s lidskými ústy rovněž znamenají okamžitou smrt Během hry se ve vymezeném prostoru pohybují všichni kontroloři a nemilosrdně vyloučí každého, kdo se jen kouskem oděvu dotkne brouka nebo jinak poruší pravidla. Rovněž dohlídnou na bezpečnost (třeba v případech, kdy děti budou muset po sobě lézt, aby se dostali pro nějakého brouka ve výšce). 29. kartičky brouků, špendlíky alespoň 2 lidi na rozmístění brouků, všichni OV, I do herního prostoru jako dozor každá rodina ešus na shromažďování zakousnutých brouků Pokud se nějaká rodina nedostaví v čas, dostane trestné body. Větším počtem trestných bodů bude oceněna rodina, která si vzkazu nevšimne sama a bude muset naň být upozorněna OV, I (hru nezačneme, pokud nebudou všichni v akci). Po započtení trestných bodů hodnotíme zvlášť součet bodů za brouky a počet brouků. Z obého určíme pořadí rodin a součtem pořadí stanovíme celkové pořadí. 30. * Další nápady Další nápady jsou drobné akce pro vyplnění volného času, třeba se započítáním do hodnocení celotáborové hry. ruční práce: malování na kameny vázání náramků sportovní aktivity můžeme uspořádat i zápas dětí proti OV ve sportu, který si děti vyberou, ostatní děti mohou fandit (dětem nebo OV) fresbee ringo šipky kopaná lacross přehazovaná pro starší volejbal střelba ze vzduchovky rostliny, stopování (odlévání stop) morzeovka, šifrování uzlování štafeta: doběhne ke stolku, vylosuje uzel, uváže (neví-li, doběhne se poradit a uváže pak, po časovém limitu ho za něj může uvázat někdo jiný)) pavučina prolézt tak, aby se nedotkly země ani pavučiny (kdo je na druhé straně, může pomáhat z druhé strany), měříme čas (nechat jim na dohodnutí taktiky) co nejvíce slov v 1.pádě j.č. z písmen nějakého slova kufr hádání slov podle popisu Pepíčku, pípni! vymyslet co nejvíce měst, která mají ve jménu nějakého ptáka (Sokolov) křížovka s legendou po lese 15/24

16 Literatura v cíli soutěží nikdo nemusí být, pokud všichni startují stejně, mohou si v cíli odtrhnout kousek papírového metru, který odevzdají a je jasno strom Výmyslník necháme 1-2 dny na to, aby děti napsaly co největší lež a tu pověsily na strom. O poledňáku OV+zástupci dětí vyhodnotí nejlepší lež, přinese body rodině jedno jídlo svázat dětem ruce tak, aby každá ruka byla přivázaná k jiné ruce jiného a takto se musí celý tábor najíst překonávání úseků trati běh, běh do kopce, běh pozpátku, skok snožmo, šoulení kuličky (posunování prstem mezi brankami), psí běh (po čtyřech, břichem nahoru) válec velkého průměru (sud kde ho vzít, ) valit silnějším klackem po dané trati se zatáčkami, houpačkou, olympiáda, rytířské hry: přetlačování kládou stopování udělají se stopy někam do lesa a musejí nás najít asi na čas trefit se dřevcem z jedoucího koně do kroužku (nabrat ho na dřevec) páka (váhové kategorie podle věku a pohlaví?, jednokolový vyřazovací způsob) rétorika naučit se a říct nějaký jazykolam (z vybraných méně známých, pár jich mám) [1] Borovice, sborníčky * Dodělat, domyslet nástěnka vyrobit bylo nebylo: táborový kalendář počítající uběhlé a zbývající dny tábora. Z desky visí dva provázky, na jednom je tolik uzlíků, kolik dnů uběhlo, na druhém tolik, kolik zbývá. Úkolem městské hlídky je při budíčku na jednom uzel rozvázat a na druhém zavázat. nápad na vyhodnocování, ještě nevím, kde to použít, řekněme na nějaké překážkové dráze: aniž by způsob hodnocení byl dopředu znám, změříme čas, pak necháme děti dráhu natrénovat a pak měříme čas ještě jednou. Nehodnotíme ten první ani druhý, ale jen rozdíl mezi nimi, tedy vlastně zúročenou snahu. To by mělo zabránit tomu, aby byly nejlepší pořád jedni a titíž. Na co nezapomenout s sebou řezačka na papíry počítač, tiskárna stopky,... jenga celta na spaní pod širákem spínací špendlíky kolíčky na prádlo krabičky od filmů, kinder vajíčka papírový metr (OBI) na vyhodnocování pořadí 16/24

17 Strojem času po Evropě Mlýnek u Velin 2005 ( ) Datum Pořadí Dopoledne Odpoledne Večer, noc Svátek So 1. Příjezd, ubytování, rozdělení do oddílů, seznámení s okolím Ne 2. Pravěk rozdělení a představení rodin Pravěk hledání členů Pravěk výroba strachu Příprava zahajovacího táboráku Organizační plácek, zahájení CETEH Slavnostní táborák 1.8. Po 3. Pravěk - přebalování Pravěk příroda Borohrádek Spaní pod širákem (kdykoli) Oskar 2.8. Út 4. Gustav 3.8. St 5. Středověk trh Středověk výroba koně 4.8. Čt 6. Středověk svatba Středověk rytířské hry 5.8. Pá 7. Středověk boj o města Současnost - prádlo Současnost nákup Bořivoj Ignác Miluše Dominik Současnost zloděj Současnost zlatý poklad Kristián 6.8. So 8. Oldřiška 7.8. Ne 9. Návštěvy rodičů Lada 8.8. Po 10. Soběslav 9.8. Út 11. Roman St 12. (olympiáda) Vavřinec Čt 13. Karneval, Miss, Missák?? Pá 14. Úklid, dobalení, odjezd Příprava ohně Slavnostní táborák, vyhlášení výsledků CETEH Zuzana Klára

18 Formuláře,... Zde jsou uvedeny stránky, které buď dostanou děti během her nebo budou vyvěšeny na nástěnce, nebo... Rozdělení rodin Oddíl: Oddíl: Jméno Pozice v rodině Jméno Pozice v rodině Oddíl: Oddíl: Jméno Pozice v rodině Jméno Pozice v rodině Pravěk příroda 1. babočka admirál babočka admirál 4. blatouch bahenní blatouch bahenní 2. sýkora babka sýkora babka 5. sup bělohlavý sup bělohlavý 3. javor babyka javor babyka 6. bříza bělokorá bříza bělokorá 18/24

19 7. čáp bílý čáp bílý 20.dudek chocholatý dudek chocholatý 8. mandelinka bramborová mandelinka bramborová 21.smrž jedlý smrž jedlý 9. pelyněk černobýl pelyněk černobýl 22.borovice kleč borovice kleč 10.datel černý datel černý 23.lasice kolčava lasice kolčava 11.prase divoké prase divoké 24.hřib koloděj hřib koloděj 12.pstruh duhový pstruh duhový 25.jitrocel kopinatý jitrocel kopinatý 13.jinan dvoulaločný jinan dvoulaločný 26.bažant královský bažant královský 14.bobr evropský bobr evropský 27.slepýš křehký slepýš křehký 15.žluva hajní žluva hajní 28.drozd kvíčala drozd kvíčala 16.tetřev hlušec tetřev hlušec 29.šťovík kyselý šťovík kyselý 17.kamzík horský kamzík horský 30.heřmánek lékařský heřmánek lékařský 18.holub hřivnáč holub hřivnáč 31.moudivláček lužní moudivláček lužní 19.racek chechtavý racek chechtavý 32.jírovec maďal jírovec maďal 19/24

20 33.čirůvka májovka čirůvka májovka 46.modřín opadavý modřín opadavý 34.holubinka mandlová holubinka mandlová 47.topol osika topol osika 35.včela medonosná včela medonosná 48.rys ostrovid rys ostrovid 36.česnek medvědí česnek medvědí 49.chmel otáčivý chmel otáčivý 37.bourec morušový bourec morušový 50.sova pálená sova pálená 38.jeřáb muk jeřáb muk 51.ryzec peprný ryzec peprný 39.hluchavka nachová hluchavka nachová 52.vlha pestrá vlha pestrá 40.netýkavka nedůtklivá netýkavka nedůtklivá 53.chobotnice pobřežní chobotnice pobřežní 41.kulíšek nejmenší kulíšek nejmenší 54.moták pochop moták pochop 42.kvakoš noční kvakoš noční 55.volavka popelavá volavka popelavá 43.užovka obojková užovka obojková 56.jeřáb popelavý jeřáb popelavý 44.rosnatka okrouhlolistá rosnatka okrouhlolistá 57.pryskyřník prudký pryskyřník prudký 45.řepka olejka řepka olejka 58.káně rousná káně rousná 20/24

Verze: ve vývoji Sestavuje: Petr Z. Gotthard, 1998-1999 http://www.informacnik.cz

Verze: ve vývoji Sestavuje: Petr Z. Gotthard, 1998-1999 http://www.informacnik.cz 1. Běhací hry... 2 2. Biologické hry... 13 3. Bojové hry... 14 4. Deskové a stolní hry... 23 5. Házení kamínky... 26 6. Házení míčem... 28 7. Házení šipkami... 35 8. Házení vším možným... 40 9. Herecké

Více

Elixír pro zemi Zlozemi. Jiří Zaplatílek a kolektiv

Elixír pro zemi Zlozemi. Jiří Zaplatílek a kolektiv ETAPOVÉ HRY Elixír pro zemi Zlozemi Jiří Zaplatílek a kolektiv Elixír pro zemi Zlozemi Etapová hra metodický materiál Pionýr je objevitel nových cest, směrů a hlasatel pokrokových myšlenek; značí ideu

Více

Obsah. 1.31 Taneční hry... 131 1.32 Umělecké hry... 133 1.33 Úpolové hry... 135 1.34 Vědomostní hry... 140

Obsah. 1.31 Taneční hry... 131 1.32 Umělecké hry... 133 1.33 Úpolové hry... 135 1.34 Vědomostní hry... 140 Velká kniha HER Tento dokument byl sestaven z údajů soustředěných na serveru Informačník do 26. dubna 2001. Kniha se stále rozrůstá, její nejaktuálnější podobu naleznete vždy na http://www.informacnik.cz.

Více

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Publikace pro žáky základních škol Somatopedická společnost, o.s. Praha 2012 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Pionýrské minimum. studijní text k přípravě na kvalifikaci

Pionýrské minimum. studijní text k přípravě na kvalifikaci ské minimum studijní text k přípravě na kvalifikaci s. 2 z 38 s. 3 z 38 POZNÁNÍ Pionýr je pracovitý, učí se. jeden z Ideálů Pionýra Pionýrské minimum studijní text k přípravě na kvalifikaci Pionýr je objevitel

Více

POZNEJ A CHRAŇ NAŠI PŘÍRODU!

POZNEJ A CHRAŇ NAŠI PŘÍRODU! Soubor přednášek ze semináře český svaz ochránců přírody czech union for nature conservation Tato publikace je výstupem projektu Poznej a chraň naší přírodu! Semináře pro učitele a pedagogické pracovníky

Více

KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA

KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA ETAPOVÁ HRA NA MOTIVY POHÁDEK VÁCLAVA ČTVRTKA Metodický materiál Pionýr je objevitel nových cest, směrů a hlasatel pokrokových myšlenek; značí ideu hledání, touhy po poznání; zkráceně

Více

MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY. Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu

MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY. Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu Úvod Publikace, kterou držíte v ruce, má sloužit k lepšímu pochopení nových pravidel Svojsíkova závodu. Je zaměřena na vysvětlení změn (proč ke

Více

fantasy hra na hrdiny Dračí doupě Zjednodušená pravidla Průvodce hrou

fantasy hra na hrdiny Dračí doupě Zjednodušená pravidla Průvodce hrou fantasy hra na hrdiny Dračí doupě Zjednodušená pravidla Průvodce hrou ALTAR 2008 Obsah Obsah Vítej, dobrodruhu!................................ 3 Dračí doupě a hry na hrdiny 3 Verze hry 3 Hra ve skupině....................................

Více

hry a návody pro 11 15 leté

hry a návody pro 11 15 leté hry a návody pro 11 15 leté Helena Křenková a kol. Co s tím? Při přemýšlení nad tím, jak řešit to, že celkem dost lidí má problémy s penězi, třeba si nevýhodně půjčuje, někoho napadlo, že by se daly vymýšlet

Více

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Do Evropy hrou II OBSAH Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Seznamte se první kolo... 11 Příběhy našich věcí... 11 Hledám Petra... 12 Interpol vyšetřuje...

Více

Mozaika integračních snah ČEŠTINOU K LIDSKOSTI. Mgr. Jana Piňosová

Mozaika integračních snah ČEŠTINOU K LIDSKOSTI. Mgr. Jana Piňosová Mozaika integračních snah ČEŠTINOU K LIDSKOSTI Mgr. Jana Piňosová 1 Úvod Člověk je obyčejný i neobyčejný lidský tvor a jeho základní vlastností by měla být především lidskost. S ní se narodil a s ní by

Více

Neoficiální Dračí doupě pravidla pro začátečníky průvodce hrou

Neoficiální Dračí doupě pravidla pro začátečníky průvodce hrou Neoficiální Dračí doupě pravidla pro začátečníky průvodce hrou v 1.9 Autor: Michal Světlý Verze 1.9.0.57 z 21. 4. 2013 (alfa) 1 Tato příručka obsahuje části textu z titulu Dračí Doupě PPZ PH verze 1.6

Více

Cesta Vody 2. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y. První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň

Cesta Vody 2. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y. První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň Cesta Vody 2. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň Světem stezky procházím jako tato postava: Stál na dřevěném molu, u jeho

Více

Peníze ve volném čase. finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů. František Šereda a kol.

Peníze ve volném čase. finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů. František Šereda a kol. Peníze ve volném čase finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů František Šereda a kol. KECEJME Už ne o mladých bez mladých DO TOHO strukturovaný dialog mládeže Diskuze, Dialog, Demokracie I Tvůj

Více

Metodická příručka pro školní družiny

Metodická příručka pro školní družiny Cassiopeia Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Metodická příručka pro školní družiny Domek aneb domácí ekologie Vychází s podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat

Více

hry a návody pro 15 18 leté

hry a návody pro 15 18 leté hry a návody pro 15 18 leté Helena Křenková a kol. Co s tím? Při přemýšlení nad tím, jak řešit to, že celkem dost lidí má problémy s penězi, třeba si nevýhodně půjčuje, někoho napadlo, že by se daly vymýšlet

Více

Pobytový kurz s tématem: ZAMORENÍ ˇ

Pobytový kurz s tématem: ZAMORENÍ ˇ Pobytový kurz s tématem: ZAMORENÍ ˇ Výukový a metodický materiál k průřezovým tématům Environmentální výchova, osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova Obsah: 1. den dopolední blok 5 odpolední

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sociální pedagogika Kateřina Stavinohová Letní křesťanský tábor pro děti 1. stupně základní školy ve Valašské

Více

MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol

MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MŠ Mozaika Jihlava 2012 MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol Autoři

Více

Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti

Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti Úvod Dostala se vám do ruky sbírka Hry a peníze: programy pro rozvoj finanční gramotnosti. Určena je především vedoucím dětských kolektivů, kteří se

Více

ETAPOVÉ HRY HARRY POTTER MARIE PROTIVOVÁ A KOLEKTIV VEDOUCÍCH A INSTRUKTORŮ LT MRTNÍK 2010

ETAPOVÉ HRY HARRY POTTER MARIE PROTIVOVÁ A KOLEKTIV VEDOUCÍCH A INSTRUKTORŮ LT MRTNÍK 2010 ETAPOVÉ HRY HARRY POTTER MARIE PROTIVOVÁ A KOLEKTIV VEDOUCÍCH A INSTRUKTORŮ LT MRTNÍK 2010 Harry Potter Etapová hra metodický materiál Pionýr Je objevitel nových cest, směrů a hlasatel pokrokových myšlenek;

Více

Jana Miháliková Do Evropy hrou

Jana Miháliková Do Evropy hrou Jana Miháliková Do Evropy hrou 1 2 3 4 Jana Miháliková Do Evropy hrou 5 6 Česká národní agentura Mládež spravuje v České republice největší grantový program Evropské unie Mládež v akci, který je určen

Více

ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Dům Ignáce Stuchlého SKM

ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Dům Ignáce Stuchlého SKM Orientační dny ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Dům Ignáce Stuchlého SKM kolektiv pedagogických pracovníků OD Dům Ignáce Stuchlého SKM fotografi e DIS SKM ROZVOJ HODNOTOVÉ

Více

Děti v Českém bratru. Obsah 2015/1

Děti v Českém bratru. Obsah 2015/1 1 2015 Bratr Kálef Horácký seniorát ČCE Bratr Kálef má nové internetové stránky! Sledujete je pravidelně? www.kalef.evangnet.cz A víte, že je také na facebooku? Lajkněte ho! Jméno má jednoduché: Bratr

Více

Z velké části osvědčené hry pro děti a mládež

Z velké části osvědčené hry pro děti a mládež Z velké části osvědčené hry pro děti a mládež Na začátku několik vysvětlivek: děti = mladší školní věk, asi do 6. třídy, mládež = 7. 9. třída, starší mládež = 15 let a více Hry, které jsou napsané jako

Více

ZÁSOBNÍK HER. 1 Odkaz na stránku se všemi videoukázkami: http://www.youtube.com/user/metodikaher/videos

ZÁSOBNÍK HER. 1 Odkaz na stránku se všemi videoukázkami: http://www.youtube.com/user/metodikaher/videos ZÁSOBNÍK HER vzniklý v rámci řešení projektu FRVŠ Inovativní obohacení předmětu Metodika her a zábavních činností (Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci) Zásobník

Více

Pravidla Kahlaveranai

Pravidla Kahlaveranai 18/4/2011 19:04 Pravidla Kahlaveranai L.A.R.P. 2011 Orgové, bestie a CP... 2 Informační obláček a otázka co vidím?... 2 Neherní zastavení času - time-stop!... 3 Tvorba Postavy... 3 Zkušenost... 4 Život

Více

CPH. ČAS PRO HRDINY Příběhově akční RPG systém. Jan Jerson Průcha

CPH. ČAS PRO HRDINY Příběhově akční RPG systém. Jan Jerson Průcha CPH ČAS PRO HRDINY Příběhově akční RPG systém Jan Jerson Průcha Grafická úprava a sazba Alek Alnag Lačev Návrh přebalu Alek Alnag Lačev Ilustrace N/A Korektury N/A 2007 Basilisk s eye publishing & www.d20.cz

Více

Korespondenční seminář z MA

Korespondenční seminář z MA Korespondenční seminář z MA Autor: Mgr. Petra Lukešová Vytvořeno: 1. 4. 2010 1 Představuji Vám korespondenční seminář z matematiky, který přispívá k rozvoji mimořádně nadaných žáků v této oblasti. Úlohy

Více