Hry a akce dlouhodobé 1. Řezbář. 2. Hra připravená dětmi. 3. Pálení strachu. Hry a akce jednorázové. Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hry a akce dlouhodobé 1. Řezbář. 2. Hra připravená dětmi. 3. Pálení strachu. Hry a akce jednorázové. Obsah"

Transkript

1 Obsah Hry a akce dlouhodobé Řezbář Hra připravená dětmi Pálení strachu...1 Hry a akce jednorázové Pravěk úvod, představení (V) Pravěk hledání členů rodiny (V) Pravěk potravní řetězec (V) Pravěk výroba strachu (V) Pravěk přebalování (-M) Pravěk příroda (V) Středověk trh (V) Středověk výroba koně (V) Středověk svatba (V) *Středověk rytířský turnaj (V) *Středověk sázka na rodiče (TM) Středověk boj o města (V) Středověk lanová lávka (V) Současnost zloděj v domě (T) Současnost nákup (-BD) Současnost táta bance nevěří (noční hra) (V) Současnost prádlo (-BDM) *Současnost pohádkový dědeček (V) *Současnost Epidemie (V) *Současnost požár v domě (MT) *Současnost děti a pohádkové video (d) *Budoucnost píditelé (V) *Budoucnost smyslová specializace (V) *Budoucnost tátova nevěra (V) *Budoucnost továrna na cestovní bubliny (V) *Budoucnost test pilotů budoucnosti (dospělí) *Budoucnost kryogenní rodinka (V) *Budoucnost brouci kousáci (V) * Další nápady...15 Literatura...16 * Dodělat, domyslet...16 Na co nezapomenout s sebou Mlýnek u Velin 2005 ( ) Formuláře,...18 Rozdělení rodin...18 Pravěk příroda Trh...22 takto označené položky ještě nejsou dopracované v závorce je zkratka toho, kdo se účastní, - znamená, že jen jen ne, (V=všichni, M=máma, T=táta, B=babička D=děda, d=děti) Poznámky zde uvedené není dogma, lze upravit, doplnit, vynechat rovněž to není úplné, mnohde chybí motivace, jinde slova, někde jsou překlepy, jinde gramatické chyby. Jsem jen člověk,... Hry a akce dlouhodobé 1. Řezbář Pro šiky nebo nešiky, kteří či které se šikama chtějí stát vyřezávání (totem, maska, kanoe, pecička, sova, maska, ), každý by si mohl odvézt vlastnoruční výrobek. Na povedené výrobky na krk by se dal pořídit i kožený řemínek (5,- Kč/ks), podle toho, kolik by toho bylo a jak budou peníze. 2. Hra připravená dětmi Máme spoustu starších dětí, zkusil bych je využít, ať mají představu o tom, co znamená příprava jedné hry. Myslím, že by mohli naplánovat a postavit nějakou trať s úkoly ( - nejlíp vědí, co se jim líbí) nebo nějakou jinou rozumnou hru. V první třetině tábora si svolám táty a mámy (?) a dohodnu se s nimi, zda jeden každý oddíl postaví něco sám (na stanovištích budou děti z tohoto oddílu, ostatní oddíly soutěží, každý oddíl bude tedy chybět v jedné soutěži) nebo tátové a mámy postaví hru pro zbývající děti, tedy tátové a mámy se nezúčastní soutěžení. OV, I mohou tvořit samostatnou rodinku nebo mohou být k nějaké přiřazeni. Veškerá příprava půjde přes mě, já pomohu se vším, aby ostatní oddíly a OV nevěděli, co se na ně chystá :-) - no jo, ale pak se nemohu zúčastnit já :-(( 3. Pálení strachu Viz Pravěk výroba strachu. Hry a akce jednorázové Celý tábor je motivován vývojem Evropy po blíže neurčených časových skocích. Každý oddíl podle aktuálně hraného období představuje pravěkou tlupu, šlechtický rod, stát, Vyhodnocuje se bodově oddíl a v závislosti na získaných bodech všemi oddíly určujeme procentuální obsazení plochy Evropy každým oddílem. 1/24

2 1. Pravěk úvod, představení (V) Materiál, lidi V tomto dávném období na území Evropy žila řada samostatných tlup. Základem každé tlupy byla větší či menší rodina, v níž měl každý své jasně určené místo a z něj plynoucí povinnosti, jejichž neplnění mohlo někdy ohrozit i samotnou existenci celé tlupy. Každý oddíl přidělí každému svému členu jedno rodinné postavení, podle něhož bude nasazován do samostatných soutěží. Nijak nebudeme omezovat přidělení rolí maminka, tatínek, děti, babička, tchyně,... Nebudeme děti omezovat, nic není předepsáno, babičku klidně může hrát kluk,... Po celou dobu v pravěku, a nejen v něm, jsou role neměnné. Každý oddíl dostane formulář, kde pro každého člena poznamená jeho rodinnou pozici, role dětí musí mít uveden věk dítěte. Některé soutěže budou pro celou rodinu, některých se zúčastní jen vybraní členové. Pokud některá rodina nemá člena, který se má zrovna bojovat, rozhodčí (bez znalosti konkrétního dítěte) určí rodinnou roli, která jej zastoupí: tatínka strýček, maminku babička, atd. Prvním úkolem je během 2 hodin připravit představení celé rodiny. Každý člen by měl obdržet příslušné rekvizity (fajfka, bačkory, pleny, ), vymyslet jméno rodiny,, třeba představovací rituál,... Nestranná porota subjektivně ohodnotí snahu, herní projev,. kartičky se seznamem členů, do nějž budou děti rozdělovat své funkce porota 2. Pravěk hledání členů rodiny (V) Materiál Nebývá to časté, ale čas od času je třeba dát dohromady celou rodinu, například v případě nebezpečí je nutné se i dorozumět potichu, sejít se a schovat se nebo třeba i utéct. Maminka a tatínek v noci zpozorují, že k jeskyni se blíží nebezpečný jeskynní medvěd. Proto musejí celou tlupu potichu, aby neupoutali pozornost a nepřilákali medvěda, vzbudit celou rodinu a připravit ji na případný útok šelmy. Celý tábor, včetně vedoucích si sedne do prostoru na celtu, já odvedu všechny maminky a tatínky mimo, tam jim zavážu oči (v jeskyni je tma jak v pytli), předám jim kartičky pro členy jejich tlupy a přivedu je postupně zpět. V jednu chvíli je v akci vždy jeden pár, aby se nemotali víc, než je třeba. Pořadí vylosujeme, ale je lhostejné, protože když odcházejí od družin, princip hry neznají, takže se nemohou domluvit se členy. Vše se odehrává v naprosté tichosti. Pak tatínek i maminka rukama pátrají po členech své rodiny a pokud někoho najdou, předají mu kartičku, čímž jej obrazně probudí. Stále je všechno v tichosti, medvěd je nedaleko. Jak se budou maminka s tatínkem domlouvat, kdo je členem rodiny a jestli mu dát kartičku je jejich věc. V optimálním případě by každý člen rodiny měl mít právě jednu kartičku své barvy. Za tu dostane rodina jeden bod. Za kartičku, kterou dala členovi jiné rodiny, dostane trestný bod. Za jakékoli zvuky na hrací ploše dostává rodina provinilce trestný bod. 4 oddíly, 4 sady kartiček 3. Pravěk potravní řetězec (V) Pravěk byla celkem jednoduchá doba. Každý tvor, živočich, rostlina, v souladu s přírodou někomu nebo něčemu vládne, a něco jej ovládá, či konzumuje. Dnes tomu říkáme potravní řetězec. Projdeme si takovým zjednodušeným potravním řetězcem. 2/24

3 Každý člen si vylosuje (nebo se v rodině dohodnou?) kartičku z jedním prvkem potravního řetězce. Ve vyhrazeném prostoru si každá rodina vyznačí prostor 1x1 metr (nedaleko od sebe, aby byly na pohodlný dohled) a pak se rozptýlí po území. Hráči se volně pohybují herním prostorem a když narazí na soupeře, s kterým se chtějí utkat, zavolá na něj jménem. Volaný se musí zastavit a jít naproti volajícímu. Zastaví se 3 metry od sebe a ukáží si své kartičky. Pak se zachovají jako ve skutečném potravním řetězci kořist prchá a konzument ji honí. Sejdou-li se dva hráči, kteří se v potravním řetězci míjejí nebo mají tutéž kartičku, v klidu se rozejdou hledat svoji skutečnou potravu. Pokud je kořist dostižena, stává se potravou (zajatcem) a odebere se do prostoru konzumentova družstva. Jestliže kořist doběhne včas do svého prostoru, je zachráněna a konzument se musí vydat jinam. Zajatec se může vrátit do hry ve chvíli, kdy je zajat nebo se skryje ve svém čtverci ten, kdo jej zajal (proto na své čtverce musejí vzájemně vidět). Aby to nebylo tak jednoduché, prostorem se pohybuje duch, který má moc měnit reinkarnace. Chová se stejně jako ostatní hráči, ale místo toho, aby kartičky ukazoval a pak někoho honil, dá soupeři vybrat z kartiček, které má u sebe a ten mu ji pak vymění za svou. Tím do hry vneseme prvek nejistoty, každý se může změnit v cokoli jiného. Rovněž je možné v rámci rodiny si kartičky vyměňovat. Hru omezíme na 2x20 minut (půjde to tak dlouho?) 5 nebo 6 sad kartiček se členy potravního řetězce: koroptev, káně, myš, králík, liška, mandelinka, obilí, bakterie rozkládající živočichy, virus vztekliny, člověk (?) fáborky na vyhrazení soukromého rodinného prostoru počtář ulovených (dělá čárky za každého uloveného) Vyhrává ten, kdo měl za celou dobu nejméně ulovených, zajatců. 4. Pravěk výroba strachu (V) V těch dávných dobách byl svět plný duchů a nadpřirozených sil, lidé používali různé talismany a amulety, které je měly chránit a pomáhat jim proti všemu, co sami nemohly ovlivnit. Každý by si měl vyrobit svůj amulet, který by jej měl chránit před nočním strachem. Amulet by měl být malý, aby jej mohl mít v noci při sobě a třeba při spánku netlačil a nepřekážel, a zároveň by měl být jedinečný, aby byl jednoznačně identifikovatelný a majitel jej poznal mezi všemi ostatními. Musí být vyroben z hořlavého materiálu. Každý vedoucí vybere amulety své družiny a uschová je u sebe, aby se neztratily. Až během tábora pro ně bude použití. Pokud majitel strachu odhadne, že už se v noci nebojí, o poledňáku si od svého OV svůj strach vyzvedne a předá mi ho. Já večer postavím z LEDek krátkou stezku (tam i zpět), podle níž si sami po tmě pro svůj strach dojdou, donesou a spálí jej v ohni. LEDky, vždy budu muset postavit tak 5 LEDek tam a 5 zpět. Malé děti mohu kousek cesty dovést. lahev se svíčkou osvětlující ten večer pálené strachy Každý sám pozná, kdy už je schopen si dojít pro svůj strach, sám si zvolí den, a nebo jeho strach zůstane do konce tábora nespálen. Uvidíme, jak to započteme do celkového hodnocení. 5. Pravěk přebalování (-M) Maminka si odskočila a nechala miminko napospas ostatním sourozencům. Co čert nechtěl, miminko se pokakalo a brečí, že má hlad. Protože máme 4 oddíly, může jeden soutěžit a ostatní se kochat pohledem, bude-li málo času, můžeme nahradit lahev s dudlíkem talířem vody a lžičkou a mohou soutěžit všechny oddíly najednou. Nejmenší dítě (dle zvolené role) představuje miminko a leží a brečí. Ostatní děti dojdou pro kalhotky a plínku, 3/24

4 rozprostřou je pod miminko, které se cuká a pláče. Až je miminko přebalené, musí jej nakrmit. Dojdou naplnit lahev (čajem) a tuto přidržují tak, aby mrně mohlo sát dudlíkem, tedy dnem vzhůru. nějaké prostěradlo představující plenkové kalhotky, utěrka coby plena lahev s dudlíkem (4 hygiena, každá rodina svého dudlíka), náhrada talíře a lžičky stopky, pokud budou soutěžit všechny oddíly najednou, pořadí určí okamžik dokončení Stopujeme čas, který je třeba na přebalení a vypití celé dávky čaje. Trestný čas 10s za každou akci, kterou miminko pomáhá sourozencům. 6. Pravěk příroda (V) Nelze popřít, že naši dávní předkové žili v daleko větším kontaktu s přírodou než my. Také jejich znalosti v tomto oboru byly všeobecně daleko hlubší než má průměrný současný civilizovaný člověk, ať z města či z vesnice. Každá rodina dostane 20 náhodně vybraných kartiček s jednou polovinou celého jména. První částí úkolu bude doplnit chybějící část jména (10 minut by mělo stačit), papír odevzdají. Druhou částí je ve vyhrazeném lesním prostoru najít mezi kartičkami tu správnou do páru a přinést ji. Každý může nést v jednu chvíli jen jedinou kartičku. 80 rostlin, živočichů, s druhovým a rodovým jménem, každé jméno ze jmen samostatně na jedné kartičce papír tužka do oddílu Hodnotíme samostatně každou část. 7. Středověk trh (V) Ve středověku byl obrazem bohatství mimo jiné i kůň. Kde však sehnat kvalitního koně? Každého napadne, že by se dal koupit od jiných zámožných lidí, ale kampak na nás s takto jednoduchým úkolem. My jsme se rozhodli najít si svého dobrého a zdatného koníka na tržišti. To ovšem není tak jednoduché, tržiště je rozlehlé a prodávají na něm kromě poctivců i všelijací šejdíři a lumpové. Najít správného poctivce s koněm to je ten správný úkol hodný naší urozenosti. A protože urozená je celá rodina, každý přispěje svoji hřivnou k úspěchu. V lese je na 7 stanovištích rozvěšeno 7 úkolů, každý úkol náleží jedné rodinné funkci a dokud jej nevyřeší, nemohou pomoci ostatním. Každým úkolem je jedna hádanka a její výsledek pomůže v další části dne (při výrobě koně samého). Každý se vydá pro svoji hádanku, tam je pouze její zadání. Pokud ví, jak ji řešit, může se rovnou pustit do jejího řešení, pokud to neví, musí si najít a ukecat trhovce, který mu správně poradí, jak hádanku řešit. Když návod získá, nezbývá než ji vyřešit. Po jejím vyřešení se rozhlédne, komu z rodiny by mohl pomoci. Výsledkem řešení jsou slova dávající dohromady celého koně. kartičky se zadáním hádanek OV, I jako trhovci s návody na postup řešení hádanky, žádný trhovec nesmí 2x podat správný návod na tutéž hádanku. kartičky návodem na řešení hádanek, každý trh Hodnotíme čas, za jak dlouho získají správná slova a řešení CELÝCH hádanek (všechna políčka osmisměrky vyškrtaná, ). 4/24

5 8. Středověk výroba koně (V) Kůň je zdatný pomocník při těžké práci, třeba na poli, v lomech, v dopravě a podobně. Zároveň jsou však koně s rodokmeny, kteří jsou speciálně vyšlechtěny k nějakému honosnému účelu. Příkladem mohou být čeští Kladrubáci, jejich vícespřežím se honosí i anglická královna po vznešené cesty svým kočárem. Tací koně jsou opravdu obrazem majetku a vznešenosti svého majitele už proto, že jen péče o ně musí být prováděna s patřičnou láskou a úsilím. Stejně vznešený jako je Kladrubák je již téměř vyhynulé turnajové plemeno Českého Velimského koně zkráceně Velimáka. Snahou našich šlechtických rodin bude právě získat do svého držení co nejušlechtilejšího velimáka. Každá šlechtická rodina si musí vyrobit svého koně a přivázat jej správným uzlem ve stáji. To, co má každý kůň mít, si vyřešili děti v hádankách (jednotlivé části koně), dodejme jen ještě, že vznešenost koně se pozná podle jeho výšky v kohoutku. Čím více se blíží 120 centimetrům, tím je kůň čistokrevnější velimák. Jeho vzácnost je způsobena i zvláštní citlivostí na vše nepřírodní, proto by měl být vyroben s důrazem na toto omezení. Protože se jedná o turnajové plémě, musí udržet jednoho kteréhokoli člena rodiny. pily, sekery,, hřebíky, přírodní materiál (dřevo, tráva na hřívu, ocas, upletení postroje, ) - co nejméně umělých materiálů snad by nevadily vodovky a tempery na výzdobu Hodnotíme výšku. Zkontrolujeme jestli opravdu unese jednoho člena rodiny. Zkontrolujeme uvázání správným uzlem. Hodnotíme vzhled postroje,, 9. Středověk svatba (V) Středověk byla divná doba. Ukázkou kvality člověka nebyly výsledky jeho práce, ale seznam příbuzenské honorace a smetánky a vlastněný majetek bez ohledu na způsob, jakým byl nabyt. Majetek v té době šlo získat i jinými, vesměs nečestnými způsoby jako války, půtky a rozmíšky, krádeže (loupeživí rytíři nebývali žádnou vzácností) a v neposlední řadě i neefektivním, neurozeným a tehdy nevhodným způsobem zvaným práce (brr, kdo by to jen dnes chtěl). Daleko příjemnější metodou (alespoň pro šlechetné rodiče) bylo upsání se jiné honosné rodině a po dosažení vhodného věku potomků vzájemné zkřížení svých modrých šlechtických krví sňatkem mezi mladými, jistě vdavek chtivými, potomky. Důsledky takovéhoto křížení, degradace lidského rodu jako takového, zmenšení schopností a celkové odolnosti, zvětšení zdravotních potíží apod., můžeme dnes snadno pozorovat sami na sobě, častěji však, zvlášť v oblasti rozumových schopností, na ostatních členech lidského plémě. Ale jsme ve středověku a dnešní stav kvality lidské populace je velkou neznámou a my se musíme řídit tehdejšími dobrými mravy: dohodnout a realizovat svatbu mezi potomky svých šlechtických rodů. Protože jsou 4 šlechtické rodiny, budeme mít najednou (minimálně) 2 svatby. Rodina se dohodne, koho provdá nebo ožení a mezi ostatními bude hledat vhodného partnera pro svého potomka (musí to být jedno z dětí). Jsme ve středověku, takže inkvizice nepovoluje dnes moderní sňatky osob téhož pohlaví. Rodina by si měla připravit svůj stůl na oběd (slavnostní hostinu), z vlastních zdrojů zajistit obsluhu oddávaných,, každý by měl přijet na koni svého rodu,... Prostě vystrojit svatbu. Fantazii se meze nekladou. (Následující den se zúčastní ženich/nevěsta celé činnosti v rodině partnera. Bodové hodnocení pak přinese oběma rodům tolik bodů, kolik jich získají dohromady.) 5/24

6 Subjektivně zkusíme vyhodnotit nápaditost, pracnost, Možná bude tak málo dětí, že vlastní svatbu ani dělat nebudeme. 10. *Středověk rytířský turnaj (V) Příprava na toto klání je pro družiny jednou z nejnáročnějších. Pomocí velkých papírových krabic, popruhů, lepidel, klacíků, provázků (co kdo sežene) vzniknou během dne váleční oři (tuším, že se jednalo o úpravu hry z Receptáře her Sloní zápasy) a pak nastane klání. Oře tvoří dvojice krytá po bocích a zádi papírovými krabicemi (všichni o stejné ploše). Každá rodina postaví 3 koně ve svých barvách, ty se seřadí na svoji stranu hracího čtverce (hřiště). V každém táboře leží nádoba s barvivem do něhož si koně namáčejí svá "kopí" dřevce s molitanovou koulí místo hrotu připevněné po boku koně a výhružně čnící vpřed. Královnin kapesníček padá a boj začíná. Kůň označen cizí barvou na obou bocích i zádi, je z boje vyřazen. Důležitá je taktika, případně nápověda zbytku rodiny, která netvoří koně. krabice na výrobu koňů (zkusíme se optat ve Velinách v obchodě, v Pardubicích, ), pokud se nepodaří, vymyslíme náhradní řešení vyřešit dřevce, aby nebyly nebezpečné (možná by šlo na klacek uvázat štětec namočený do vodovky příslušné barvy, fixu, ) Pořadí určuje počet vyřazených koní po ukončení hry nebo pořadí, v jakém již rodina nemá žádného koně. 11. *Středověk sázka na rodiče (TM) Ve středověku byla starost o děti náročnější než dnes. Na druhou stranu je si musíme přiznat, že děti byly samostatnější. V této době vznikalo hodně pranostik, pořekadel a přísloví. Rodiče odvedeme někam pryč z doslechu a necháme ostatní členy rodiny, aby si vsadili na to, jak jejich rodiče dopadnou v následujících soutěžích. Upozorníme je, že rodičům nesmí říct ani na co vsázeli, ani že vůbec vsázeli, já jen po návratu rodičů řeknu, že si na ně vsadili (budou si myslet, že mají dopadnout co nejlépe). Pak rodiče soutěží v: maminka hod prádelním kolíčkem do prádelního hrnce tatínek válení na gauči: válení sudů, za daný čas co nejdál, měříme vzdálenost maminka skok přes plot pro pírko: počet přeskoků přes švihadlo za 20 sekund tatínek jakým pánem je v rodině a jak si umí dupnout (mamince zavážeme oči a tatínek ji povely navádí mezi 4 metami, každé se musí dotknout) maminka schopnost z ničeho vyčarovat něco: natrhat co nejdelší souvislý pásek papíru z A5, max. 3 minuty tatínek oprava budíku: sesbírat rozkutálená kolečka a sestavit (obrázek puzzle), pak zazvonit (cinknout na víčko ešusu) šišky místo kolíčků na prádlo, lano na vyznačení prádelního hrnce stopky, OV na počítání přeskoků značky rodin na tyči (mají vyrobené vlaječky) na označení, kam až se tatík doválel Po vyhodnocení pořadí rodičů v jednotlivých soutěžích vypočteme body pro rodinu podle toho, jak moc se přiblížili vsazenému (odhadovanému) pořadí 6/24

7 12. Středověk boj o města (V) Dobývání opevněných měst nebyla žádná procházka růžovou, kopretinovou a dokonce ani tulipánovou zahradou. Často se dobyvatelé uchylovali k různým lstím, úskokům, ba i podvodům. Jedním takovým prostředkem bylo obklíčené město odříznout od zásob a nechat ho vyhladovět či vyžíznit. Oni se pak jeho obyvatelé rádi vzdali sami za trochu obyčejné vody a skývu chleba. Nebyl to však úkol jednoduchý, protože města mívala opevnění a hradby, uvnitř kterých bývala vybudovaná bezpečná a nevysychající studna. Pak přicházívala ke slovu ta druhá, méně čestná metoda lest, úskok. Občas se podařilo jednomu útočníku vloudit do města (vzpomeňme například krále Davida a jeho dřevěného koně jakoby náhodou zanechaného před trojskými branami) a pak tam mohl konat dle rozkazů svého velitele, třeba otrávit městskou studnu. Když se toto podařilo, bývala cesta za městské hradby již většinou snadnou záležitostí. Protože podle dlouhodobé předpovědi (kdo by jim věřil, ale co kdyby, pro jistotu) má být srpen teplý až horký a na srážky skoupý, má tato hra za cíl ochladit těla táborníků a přinést trochu veselí snad se podaří. Každá rodina si postaví jedno město ve stejné vzdálenosti od vodního zdroje, kterým je táborový bazének. Město je vyznačeno asi 3 metrovým kruhem z klacků; uprostřed kruhu stojí ešuslavor, hrnec nebo podobá nádoba. Nádoby by měly být stejné nebo alespoň se stejným průměrem. Úkolem rodiny je uhlídat svůj ešus před naplněním vodou. Bezprostředně k ešusu se nesmí nikdo přiblížit, do kruhu smí pouze člen rodiny vlastníka. Vždy však nejvýše jeden. Jak útočit: útočník dojde (doběhne) k otrávenému vodnímu zdroji, z nějž naplní svůj hrneček. Co nejrychleji a nejobratněji se přemístí k městu, na které hodlá útočit, zastaví se před kruhem a vrhne otrávenou kapalinu směrem do středu města tak, aby pokud možno veškerá kapalina skončila v městské studni. Jak bránit: není povolen žádný fyzický kontakt mezi útočníkem a obráncem, je zakázáno vyrážet soupeři ešus z ruky a podobně, jedinou možností obránce je postavit se do dráhy letící kapaliny, nechat se polít a tím zabránit, aby otrávená voda dopadla tam, kde by ji chtěl vidět útočník do studny. Jakmile je městská studna po okraj zaplněna otrávenou vodou (sudí rozhodne), všichni šlechtici se nešlechetně vrhnou na dobývání dosud nedobytých měst. (Mám strach, že ani sudí nebude ušetřen trochy vlhka, ale co bychom neudělali pro spravedlnost.) Aby veselí bylo více, předpokládám, že se zapojí i OV, I. Mají dvě možnosti, buď vytvoří samostatné město nebo se každý zúčastní se svou šlechtickou rodinou a bude vystupovat výhradně v roli obránce, možná pak mnozí útočníci budou směrovat otrávený obsah svého hrnečku raději naň než do městské studny. klacky na označení města a ešus představující městskou studnu hrnek pro každého hráče budou-li mít zájem i neoddíloví dospěláci (Kobližka, ), mohou hrát současně proti všem, takový obecně rušící element hodnotí se pořadí, v jakém dojde k naplnění městských studní otrávenou vodou pokud nebudou stejné studny, hraje se omezený čas a na konci času změříme, kolik vody má kdo ve sdudni převrhnutí městské studny obráncem znamená diskvalifikaci 13. Středověk lanová lávka (V) Stále jsme u té vody, teď si ji budeme muset pronést přes hory a doly. A po horách se chodí těžko, zvláště pokud máme na přidržování jen jednu ruku a v druhé musíme držet ešus s vodou. Předpokladem je, aby alespoň jeden v rodině uměl spolehlivě dračí smyčku a já je naučím vázat kšandy. Postavíme lanovou lávku, ale její absolvování bude ztíženo. Lanová lávka má 3 lana nad sebou (spodní alespoň 1,5m nad zemí), na posledním (alespoň 1m nad druhým) bude karabina pro jištění před pádem. Postavena musí být tak, aby se dala mezi rodinami alespoň spodní lano napnout lanový kladkostroj. Každý člen si před nástupem na lávku uváže kšandy (nebo mu je někdo uváže) a musí přejít přes lanovou lávku s umývadlem, v němž je voda z plného ešusu (všem stejné množství). Jištěn před pádem je přes karabinu a horní lano. Ostatní členové mohou pomoci při výstupu na lávku a sestupu z ní, na lávce se jej však nesmí nikdo 7/24

8 dotknout, mohou mu však podat umývadlo s vodou. Dále mohou pomoci tím, že pomocí svých nádob chytají vodu, která se během přechodu lávky z umývadla vylije. Po opuštění lávky se veškerá voda slije a změříme množství přenesené vody. s vodou v umývadle musí být překročena alespoň polovina lávky, aby ji nějaký vykuk hned na počátku nevylil do nádoby sběračů délka lávky 5-7 metrů by měla stačit, jde i o to překonat strach z výšky 1,5 metru nad zemí vypadá ze země jako nic,... Řekl bych, že si to budou muset vyzkoušet i OV, I, aby děti viděli oč jde a mohli si rozmyslet taktiku. kladka, horolezecká karabina horolezecká lana kšandy, naučí se je děti vázat, osobně to zkontroluji než půjdou na věc umývadlo, 2 větší nádoby na vodu, odměrka pro změření přeneseného množství 2 lidi, žebřík,... na postavení lanové lávky já budu jistit přes záda (pokud neseženu osmu), hmotnější než jsem já by měl jistit někdo jiný, zaškolím Měříme množství přenesené vody a v případě rovnosti rozhodne čas. 14. Současnost zloděj v domě (T) Je černá noc, a tatínek hlídač zaslechl v domě šramot. Vydává se na kontrolu domu, ale aby případného vetřelce nevyplašil, jde po tmě. I tak má před vetřelcem nespornou výhodu znalosti domácího prostředí. Hra je bojem pouze otců, ostatní přihlížejí a baví se. Soutěží postupně každý otec proti každému (při 4 rodinách je to 6 soubojů, doba trvání jednoho boje max. 5 minut, spíše však 2, tak to bude krátké, jen na vyplnění chvilky volna). Protože je tma, mají oba otcové zavázané oči. Po celý boj se musí dotýkat alespoň něčím jednoho ze stolů. Na začátku se dotknou rukou boční hrany desky stolu a pak už je to jen otázka taktiky (vylézt na stůl, pod stůl, ). V ruce drží PET lahev, kterou se snaží zasáhnout vetřelce. Všichni přihlížející by měli zachovat absolutní ticho (povede se?). 2 stoly (pevné) 2 PET lahve 2 šátky Vítězí ten otec, kterému se povede první zásah. 15. Současnost nákup (-BD) Babička s dědou už nejsou co bývali. Podepisuje se na nich věk a paměť občas působí proti dobré vůli. Vydali se sice na nákup, protože si vzpomněli, že to, co jim vyhrává v břiše není rádio, ale žaludek, jehož žaludeční stěny o sebe vzájemně třou, neb jim žádný neztrávený obsah nebrání ve vzájemném dotyku, ale lísteček se seznamem požadovaného zboží nechali v kuchyni na stole. Stáří jim brání jít zpět ten flák cesty a pak zase do obchoďáku, to si raději vzpomenou na to, co na seznamu bylo. Doma dostane babička s dědou seznam k nákupu. Jak dlouho se ho budou učit je jejich věc. Když si myslí, že už si vše pamatují, vezmou nákupní tašku (ešus) a jdou nakoupit. Na stole je mnoho papírků otočených nápisem dolů, každý papírek je třeba otočit, přečíst a je-li zboží potřeba, dát jej do tašky. Pokud není potřeba nebo už jednou v nákupní tašce je, otočí jej a položí zpět. 8/24

9 papírky se zbožím (trojnásobek druhů zboží než je na seznamu, každý 4x pro každou rodinu jednou) 4 stejné seznamy zboží k nákupu stůl jako prodejní pult Každé zboží v tašce, které bylo na seznamu +2 body, ale je-li tam vícekrát, za každou kartičku -2body. Zboží, které nebylo na seznamu ale v tašce je ubírá bod. V případě rovnosti bodů rozhoduje čas odevzdání. 16. Současnost táta bance nevěří (noční hra) (V) Jednou se takhle děti, jak je jejich zvykem, místo spaní začali hádat až došlo na násilí. V zápalu boje po sobě začali házet vše, co jim přišlo pod ruku tu penál, tu zas polštář. Co čert nechtěl, bráškovi se do ruky sám od sebe vecpal jeden polštářek po babičce. A aby smůla smůlovatá byla opravdu vrchovatá, mrštná sestra stojící právě před oknem se letícímu předmětu uhnula a ten proletěl skleněným oknem až na ulici. Protože neštěstí nechodí po horách a už vůbec ne samo, polštář se o rozbité okno roztrhnul a vyšlo najevo, že jím tatínek nahrazuje záložnu, jejíž úroky nestačí pokrýt ani inflaci. Hrozná doba. Horší ovšem je, že teď jsou veškeré rodinné úspory na temné noční ulici (jak na potvoru nesvítí pouliční osvětlení, nějaký syčák jej nedávno rozbil kamenem). Tatínek, kterého do pokoje přilákal zvuk rozbíjejícího se okna, zachoval chladnou hlavu, popadl baterku a zavelel k akci. Co nejrychleji sesbírat veškeré úspory dřív, než je sesbírají kolemjdoucí. Na louce mezi rybníkem a silnicí rozházím papírky, pak vzbudíme tatínky, vezmou si baterku, vzbudí ostatní členy rodiny a jdou na věc. 1 baterka pro družinu mnoho různě barevných papírků představujících bankovky různých hodnot Sečteme body podle barev. Vítěze určí cena sesbíraných bankovek. 17. Současnost prádlo (-BDM) Babička s dědou jsou v obchodě na nákupu. Maminka se zdržela u kadeřníka, ale před odchodem stihla vyprat a pověsit prádlo. Pak však přišel vítr a teď je prádlo po celé zahradě. Zbytek rodiny se rozhodl jej pověsit zpět na šňůru dřív, než se maminka vrátí. Rodina dostane provázek a omezený počet kolíčků. Může věšet více prádla na jeden kolíček, může se však překrývat jen růžkem, nebo si může vypomoci přírodním materiálem a kolíček si vyrobit. Úkolem je co nejrychleji sesbírat z louky prádlo a pověsit jej. Každý může nést vždy jen jediný kus prádla. kolíčky na prádlo barevných papírů (v noční hře použité bankovky) provázek Měříme čas, OV zkusí větrem (fouká do prádla), zda je dobře připevněno. 5 sekund trest za nedržící. 18. *Současnost pohádkový dědeček (V) Babičky a dědečkové jsou od pradávna stejní, vždy to byli oni, k nimž se chodili děti pobavit nějakým zajímavým příběhem nebo pěknou pohádkou. I naše babička s dědou jsou takoví, znají spoustu všelijakých příběhů, některé skutečné, jiné neuvěřitelné ale taky skutečné, další zas normální a přesto vymyšlené a nakonec ty nejneuvěřitelnější vymyšleniny. Ale ta skleróza, ta mocná čarodějka... 9/24

10 Rodiny dostanou seznam slov a budou mít za úkol vymyslet a pak přečíst (předvést?) nějaký příběh s jejich použitím. Na pořadí jejich použití nezáleží, příběh však musí mít hlavu a patu. Seznam slov si najdou babička a děda v knihovně. To je vyhrazená část lesa, kde jsou poházené papírky se slovy. Každé slovo 4x. Nesmějí však odnést žádné slovo vícekrát, jak se spolu domluví a dohodnou je jejich věc. seznam požadovaných slov zapisovatelé u dveří do knihovny kontrolují, zda kmeti nepřinesli slovo, které již jednou mají, pakliže ano, dostanou trestný bod a musejí kartičku vrátit. Hodnotíme čas potřebný k sesbírání slov. Hodnotíme úroveň příběhu 19. *Současnost Epidemie (V) I přes vyspělou lékařskou vědu a propracovaný systém očkování se nejen v rozvojových zemích stává, že malý, dospělý nebo i kmetský človíček nebo člověčka ochoří. Často, skoro by se chtělo říct většinou, lékařská věda zasáhne s kýženým výsledkem, ale přes velkou úspěšnost se stává, že lidé mřou i na tak banální choroby jako je například chřipka. Tento fakt je třeba akceptovat. Ale horší je to v celé skupině lidí jako například v táborovém kolektivu. Tam nastává problém v tom, že lidé se mohou vzájemně nakazit nebo alespoň nejsou schopni samostatně pracovat ve prospěch skupiny případně dokonce činnosti překážejí. Pak je na celé skupině, jak se s tím vyrovná v žádném případě by se nemělo jednat o nechání nemocného na pospas slunci jako náhradě skutečného lékaře. Celý tábor odvedeme někam mimo tábor, tam je shromáždíme a vylosují si nemoci: němé (4, páska přes pusu, nesmí promluvit) chromý (1, svázané nohy v kolenou, například koženým páskem, šátkem, - měkké, aby to moc nebolelo) slepý (3, zavázané oči, nevidí) nakažený (1, ruce v obalu do spacáku převázané přes obal, nemůže používat ani palčáky ) Úkolem rodiny bude dostat se co nejrychleji do tábora. Protože bych nepředepisoval přímo trasu, nebudou na trase žádné kontroly. Myslím, že cesta minut chůze by mohla stačit, se svázanýma nohama je to tak na půl hodiny, a poslepu to také nebude 2x nejpohodlnější. každý OV půjde se svou (nebo cizí?) rodinou jako bezpečnostní pojistka, aby si moc neublížili, a jako kontrolní orgán dodržování chorob. Hodnotíme čas posledního 20. * Současnost požár v domě (MT) Kouzelná babička vypráví dětem pohádku. Mezitím doma začne hořet, tak zavolá tatíka. Rodina bez táty a mámy je doma, babička zjistí, že hoří. Zavolá tatínkovi do práce, ten přiběhne i s maminkou a začnou hasit. Napřed, aby sami při hašení neuhořeli, se musí namočit (vylít si na hlavu ešus vody) a pak musí polít každého, kdo je v domě: vylít na něj jeden ešus vody. Na závěr se celá rodina vydá do nemocnice, aby je zkontrolovali lékaři. 2 ešusy pro rodinu, něco na vymezení prostoru domu 10/24

11 Jen taková hříčka na vyplnění horkého letního volného času. Můžeme stanovit pořadí v jakém dorazí do nemocnice. 21. *Současnost děti a pohádkové video (d) Nejmenší 2 děti zůstali sami doma a rodiče jim dovolili se koukat na pohádky na videu. Rozhodli se pro Zlatovlásku. Z celé pohádky se jim nejvíc zalíbilo, jak Jiřík hledal prstýnek v jezeře. Do bazénku dáme 20 kelímků ok Kinder vajíčka, v každém je kamínek, aby neplavalo. V jediném je místo kamínku prstýnek. Děti mají co nejdříve najít ten prstýnek. plastové kapsle od Kinder vajíček nebo krabičky od filmů, čím více, tím lépe Jsem na vahách, zda to hodnotit, je to otázka náhody. 22. *Budoucnost píditelé (V) Blížíme se do budoucnosti a co to nevidíme (tedy pochopitelně, co to vidíme, to se jen tak nesmyslně říká). V budoucnosti budou mít lidé povolání, o nichž dnes nemáme ani potuchy. A píditel bude jeden. Píditelé mají zvláštní ochrannou funkci. Jak bychom očekávali, jejich úkolem je pídit. Pídit se pořád a po všem. /kolem rodin je během stanovené doby (1 hodiny?) najít co možná nejzajímavější věc v okolí tábora, popsat ji, její účel a použití. Vymýšlení účelu, účelnosti, používání, se meze nekladou. Ať žije kreativita. papír tužka pro rodinu Vítěze stanovíme toho, kdo najde nebo popíše, vymyslí použití, nejzajímavější, nejvtipnější, 23. *Budoucnost smyslová specializace (V) Budoucnost přeje připraveným, odborník je člověk, který o stále užším a užším oboru ví stále víc a víc až nakonec ví úplně všechno o ničem. Tolik klasik. Ale je jasné, že budoucnost přinese daleko větší specializaci lidským činnostem než jaká je dnes vůbec představitelná. Možná tedy klasický vtip o dvojici policajtů, z nichž jeden umí číst a druhý psát, nebude tak přehnaná a komická, jak se nám jeví dnes. Vždyť před pár stoletími byla řada lidí ovládajících veškeré tehdy známé vědění z mnoha různých oborů, jmenujme například Leonarda. Dnes již například matematika nebo fyziky se dělí do mnoha oborů a odborníci jsou specializovaní je například na jadernou fyziku. Vyzkoušíme si, jak bude takový specializovaný svět vypadat. Družina se rozdělí na specialisty v oborech čich, chuť, hmat, sluch, zrak. V rodině musí existovat alespoň jeden specialista v každém oboru, v některých jich může být i více, záleží na rodině. (Doporučuji alespoň 2 na zrak, ale není to podmínkou). Pak pod vedením vidícího (ostatní zavázané oči) se vydávají na trať, kde na jednotlivých stanovištích procházejí specialisté zkouškou: určit 5 věcí podle čichu, hmatu, chutě, zvuku (sypání písku, trhání papíru, ). Zkouška zraku znamená rozeznání 5 určených předmětů různé velikosti v různé vzdálenosti (člověk, toaletní papír, ) 11/24

12 na každé stanoviště jednoho smyslu člověka čichací, ochutnávací,, předměty Každé rodině počítáme počet úspěšných určení, vítězí ta s největším počtem. Čas nehraje roli. 24. *Budoucnost tátova nevěra (V) Budoucnost lidstva je otázka sama pro sebe. Jedno je však jisté lidi zůstanou lidmi, muži muži a ženy ženami. Těžko předpokládat nějaký významný posun k lepšímu ve vztazích žen a mužů, v tomto případě myšleno manželů a manželek. V pravěku nevěra neexistovala, protože neexistovala monogamní manželství, ale jakmile jeden muž patřil jedné ženě, nevěra hýbala světem. Vždyť stačí vzpomenou starý Řím či ze středověku známé levobočky. Se znalostí těchto skutečností lze odvodit, že ani budoucnost nebude jiná. Maminka pobíhá okolo geniální plotny, která si sama objednává potřebné potraviny a sama přidává do požadovaného pokrmu příslušná množství, maminka musí nacpat prádlo do samočinné automatické pračky, maminka musí poručit robotovi, aby vyluxoval, maminka musí objednat firmu robotů myjících okna, maminka A tatínek je zatím kdoví kde. Tedy on tvrdí, že v práci, ale kdo by tomu v budoucnosti věřil, že. Snad tedy na fotbalovém utkání nebo nějaké jiné pro maminku duchaplné zábavě. Tomu by se snad ještě věřit dalo, ale tak často? To ne. Častá tatínkova nepřítomnost začíná mamince lézt na nervy. Vydává se tedy jednou tátu stopovat a zjistí, že jde na schůzku s nějakou jinou, mladší. To ji naštve, vrátí se domů a kuje plán... Táta, aniž by věděl, o co půjde, vyrazí do lesa a má za úkol dorazit na cílový bod. Za ním se po 5 minutách vydává celá zbylá rodina se snahou jej dohonit. Táta za sebou nechává v pravidelných intervalech stopy a mezi nimi i zprávy (ale neví, co je v nich napsáno :-). Jakmile dorazí na cílové místo, nechá poslední zprávu a vrací se do tábora, ovšem tak, aby nepotkal zbytek rodiny. Tatínek bude potřebovat hodinky, aby dorazil na rande včas. Na každém vzkazu mezi tatínkovými stopami je část úkolu, který bude rodina (bez tatínka, je přece na záletech) muset udělat: vytvořit ze smetáku (atd.) loutku strašáka (tatínka), na kterém si pak bude maminka moci vylít svůj vztek. Jak bude oblečen, jaké bude mít vlasy, ruce, jak se bude podobat tatínkovi je otázka šikovnosti. Když je tatínek hotov, maminka si na něm vybije svou zlost. Popadne váleček na nudle (připravené polínko) nebo naběračku či jiné vhodné kuchyňské náčiní a začne jím po tatínkovi metat. Po přečtení motivace dostanou všichni pokyn, aby se rodina dohodla, jaké stopy bude tatínek za sebou nechávat a jsou upozorněni na to, že v lese se budou vyskytovat všechny 4 rodiny, tak aby si stopy nepletly. Zároveň si mohou pomůcky ke stopám připravit (sesbírat, ). 15 minut po tomto oznámení startují všichni otcové najednou. Instrukce pro tatínky (už oddělené od rodin, ale všem otcům najednou): oznámíme cílový bod musejí se dohodnout na počátečním směru, každý by měl vyrazit jinudy (později se klidně mohou křížit) na místo schůzky musí otec dorazit 20 minut po startu, každá minuta rozdílu kterýmkoli směrem přinese trestné body otec musí na místo schůzky dorazit před zbytkem rodiny, bude-li dostižen, diskvalifikace rodina podle stop musí dorazit na místo schůzky, jinak je rodina diskvalifikovaná srovnají si čas s vnadnou ženou, která pak bude namístě schůzky čekat Instrukce pro rodinu (možné všem najednou): snaží se dostihnout otce před tím, než dorazí na místo schůzky, podaří-li se to, získá body + (to je rozpor proti informacím daným otci, ale tak se zajistí, že se budou jedni snažit dohnat, druzí snažit utéct) nenalezení místa schůzky, diskvalifikace sbírají (likvidují) své stopy, stopy ostatních rodin si nevšímají sbírají části zprávy, podle které se budou muset v táboře řídit Zpráva obsahuje zakódované instrukce k vytvoření tatínka (strašáka) a stručně co se s ním bude dělat. Neprozradíme ale asi všechno, aby bylo nějaké přeqápko. kartička s úkolem, rozstříhat, pro každou rodinu jedna sada 12/24

13 člověk na místo schůzky pro kontrolu času a případného dostižení otce rodinou Pokud rodina tatínka doběhne, tatínek prohrává (a tím i celá rodina, to však ví jen tatínek, rodina si myslí, že jej má dohonit, jinak by se nesnažila). Vítězí nejstabilnější, nejhezčí strašák. Každá část těla strašáka je obodována a hodnotíme počet bodů za jednotlivé hody (každá maminka 5). Extra body za to, že se tatínek skácí. trochu problém, že na výrobu tatínka nebudou mít všichni stejně času, jak to vyřešíme? 25. *Budoucnost továrna na cestovní bubliny (V) Již dnes je zřejmé, že budoucí dopravní prostředky nebudou mít s těmi dnešními mnoho společného. Sci-fi filmy a seriály jsou plné různých více či méně pravděpodobných strojů, odhmotňovačů, teleportů a jinak fantasticky znějících názvů. My si vyzkoušíme jeden takový fantaskní prostředek: cestovní bubliny. Děti vytvářejí bublifukem bubliny a v nich ještě další bubliny jako cestující. Každá rodina si vytvoří z PET lahve nástroj na vytváření velkých bublin, z trávy nebo slámy brčko na výrobu malých bublin a kapalinu, z které budou bubliny dělat. Kapalina vznikne z smícháním: ¼ l vody 3 kávové lžičky koncentrátu jaru (nebo 5 lžiček normálního jaru) 3 lžičky potravinářského oleje 4 lžičky cukru Z PET láhve odřízneme hrdlo s asi 20 cm těla lahve a na řezu (obvodu) uděláme pravidelné zářezy po 5 milimetrech. Tento okraj namočíme do přípravku a hrdlem lahve vyfoukneme bublinu. Než ji od láhve oddělíme, pokusí se každý člen rodiny do ní udělat svoji malou bublinu, které představuje jeho jako cestujícího. Malou bublinu udělá tak, že ponoří své brčko do roztoku tak, aby část, která bude uvnitř velké bubliny byla mokrá, pak velká bublina při propichování nepraskne. Brčkem pak propíchne velkou bublinu a uvnitř ní vyfoukne malou. Uvidíme, jak se podaří, možná se nepovede každému malá. Na nástěnce se tajně objeví zpráva, aby se opatrně a potichu rodina vydala někam, kde dostane další instrukce. Když na místo dorazí, dostane nákres postupu úpravy PET lahve, recept na roztok Vrátí se do tábora a bude se snažit. PET lahve na vyfukování velkých bublin stébla trávy na vyfukování malých bublin jar, cukr, na výrobu bublifuku Asi nebudeme hodnotit nijak, je to jen taková hříčka. Můžeme hodnotit čas, kdy dorazí pro instrukce. 26. *Budoucnost test pilotů budoucnosti (dospělí) Již jste jistě viděli nějaký ten film o budoucnosti, kde se hrdina proplétal nejlépe nadzvukovou rychlostí letícím strojem mezi mnoha podobnými stroji v místech, kde ještě v letu překážejí vysoké mrakodrapy nebo kde jsou jinak uměle vytvořeny úzké dopravní koridory. Také se vám již při pohledu na takový děj točí hlava? A co teprve při té představě nebo dokonce co si to tak vyzkoušet? Protože ani v budoucnosti zřejmě nebudou dopravní prostředky řídit děti či adolescenti, budou i v této soutěži účinkovat pouze dospělí z rodiny. (Mají babička s dědou řidičák? Uvidíme podle okamžité situace.) Máme vytyčenou trať s metami ve trojí výšce. První po kolena, druhá nižší a třetí nejnižší. Soutěžící doběhne (to se teprve uvidí, jak to bude u poslední) k metě, chytne ji rukou a 5x se kolem ní otočí a běží k další. V cíli ještě 13/24

14 musí navléknout nit do jehly na důkaz schopnosti správně a s milimetrovou přesností zaparkovat. Pak doběhne na start a předá štafetu dalšímu členu rodiny. Drobná hříčka, stopujeme čas. Protože asi nebude v každé rodině soutěžit stejný počet, buď uděláme průměr na jednoho nebo někdo z nezletilců bude úředně dočasně zplnoletněn. 27. *Budoucnost kryogenní rodinka (V) Vážně nemocní bohatí lidé, pro něž neexistuje naděje na uzdravení, protože potřebný lék na jejich nemoc dosud nebyl objeven, se někdy nechávají zmrazit s tím, že doufají, že někdy bude možné je rozmrazit a chorobu léčit. Rodinka si vleze do kryogenní nádoby (bazén) a na povel se potopí. Měříme, jak dlouho vydrží kdo pod vodou. Časy se členům rodiny sčítají. Jiná možnost, hra bude trvat o trochu déle: každá rodina si tajně stanoví pořadí soutěžících a odevzdá je, aby je nemohli v průběhu měnit. Pak nastupují do bazénu všichni daného pořadí ze všech rodin a vyhodnotíme pořadí v každém kole. Vítězí rodina s nejnižším součtem pořadí ve všech kolech. stopky, bazén Další hříčka, sama o sobě je záležitostí 10 minut. My ji provedeme jednou, časy vyhodnotíme a zaznamenáme. Pak oznámíme, že za X dní budeme opakovat, zadržení dechu mohou trénovat. Když provedeme druhé měření, nevyhodnocujeme vlastní časy, ale zlepšení oproti předchozím časům. 28. *Budoucnost brouci kousáci (V) a nastala velmi nemilá situace. V přísně tajné továrně na výzkum chování mutantů došlo k bezpečnostnímu incidentu, selhal celý bezpečnostní systém a z laboratoře zmizela celá jedna skupina mutovaných brouků a rozptýlila se do okolí továrny. Jsou velmi nebezpeční, ačkoli velikostí příliš nepřevyšují velikost běžných brouků, jsou prudce jedovatí a to i na dotyk. Navíc velmi citlivě a podrážděně reagují na sebemenší hluk, dupot a někteří i na rychlé pohyby (běh, mávání, ) Na nástěnce se tajně objeví ně ve výše uvedeném smyslu doplněno o tom, že bližší informace budou podány v jistý čas na zadaném místě. Tam by se měly rodiny dopravit. V ohraničeném území je po zemi, po stromech, v keřích, trní, bodláčí, trávě, rozmístěno mnoho kartiček s brouky. Někteří na místech snadno dostupných, jiní na místech dostupných je spoluprací několika členů (výška, uvolnění prostoru, ). Mimo ohraničené území má každá rodina sběrnou nádobu. Jednotliví hráči se snaží uchopit do úst brouka (a neopatrně se ho při tom nedotknout nebo se nepozorností nedotknout jiného) a v ústech jej donést do neutralizační nádoby. Pak se vrací pro dalšího brouka. Je-li někdo broukem usmrcen, opouští herní prostor a do konce hry je vyřazen (může třídit brouky ze sběrné nádoby a počítat body za ně, ). Instrukce na určeném místě: Agresivita brouků stále více roste, vědci nalezli jediný způsob, jak brouka zlikvidovat brouka se nelze dotknout jinak než jez zakousnout (vzít kartičku s ním do úst) a dopravit ji do nádoby s neutralizačním roztokem sběrná nádoba rodiny, teprve z této nádoby je možné s brouky manipulovat jinak než zuby, stisknutím jsou paralyzováni a nedokáží jed šířit kontaktní jed je natolik silný, že proniká i oblečení, podrážkou obuvi,, opravdu s výjimkou úst nesmí dojít k žádnému dotyku, jinak následuje okamžitá smrt nelze zakousnout 2 broky naráz ani postupně, i jediný je dost velké nebezpečí, ale riziko je přijatelné. Nesení 14/24

15 dvou brouků nebo styk dvou broků s lidskými ústy rovněž znamenají okamžitou smrt Během hry se ve vymezeném prostoru pohybují všichni kontroloři a nemilosrdně vyloučí každého, kdo se jen kouskem oděvu dotkne brouka nebo jinak poruší pravidla. Rovněž dohlídnou na bezpečnost (třeba v případech, kdy děti budou muset po sobě lézt, aby se dostali pro nějakého brouka ve výšce). 29. kartičky brouků, špendlíky alespoň 2 lidi na rozmístění brouků, všichni OV, I do herního prostoru jako dozor každá rodina ešus na shromažďování zakousnutých brouků Pokud se nějaká rodina nedostaví v čas, dostane trestné body. Větším počtem trestných bodů bude oceněna rodina, která si vzkazu nevšimne sama a bude muset naň být upozorněna OV, I (hru nezačneme, pokud nebudou všichni v akci). Po započtení trestných bodů hodnotíme zvlášť součet bodů za brouky a počet brouků. Z obého určíme pořadí rodin a součtem pořadí stanovíme celkové pořadí. 30. * Další nápady Další nápady jsou drobné akce pro vyplnění volného času, třeba se započítáním do hodnocení celotáborové hry. ruční práce: malování na kameny vázání náramků sportovní aktivity můžeme uspořádat i zápas dětí proti OV ve sportu, který si děti vyberou, ostatní děti mohou fandit (dětem nebo OV) fresbee ringo šipky kopaná lacross přehazovaná pro starší volejbal střelba ze vzduchovky rostliny, stopování (odlévání stop) morzeovka, šifrování uzlování štafeta: doběhne ke stolku, vylosuje uzel, uváže (neví-li, doběhne se poradit a uváže pak, po časovém limitu ho za něj může uvázat někdo jiný)) pavučina prolézt tak, aby se nedotkly země ani pavučiny (kdo je na druhé straně, může pomáhat z druhé strany), měříme čas (nechat jim na dohodnutí taktiky) co nejvíce slov v 1.pádě j.č. z písmen nějakého slova kufr hádání slov podle popisu Pepíčku, pípni! vymyslet co nejvíce měst, která mají ve jménu nějakého ptáka (Sokolov) křížovka s legendou po lese 15/24

16 Literatura v cíli soutěží nikdo nemusí být, pokud všichni startují stejně, mohou si v cíli odtrhnout kousek papírového metru, který odevzdají a je jasno strom Výmyslník necháme 1-2 dny na to, aby děti napsaly co největší lež a tu pověsily na strom. O poledňáku OV+zástupci dětí vyhodnotí nejlepší lež, přinese body rodině jedno jídlo svázat dětem ruce tak, aby každá ruka byla přivázaná k jiné ruce jiného a takto se musí celý tábor najíst překonávání úseků trati běh, běh do kopce, běh pozpátku, skok snožmo, šoulení kuličky (posunování prstem mezi brankami), psí běh (po čtyřech, břichem nahoru) válec velkého průměru (sud kde ho vzít, ) valit silnějším klackem po dané trati se zatáčkami, houpačkou, olympiáda, rytířské hry: přetlačování kládou stopování udělají se stopy někam do lesa a musejí nás najít asi na čas trefit se dřevcem z jedoucího koně do kroužku (nabrat ho na dřevec) páka (váhové kategorie podle věku a pohlaví?, jednokolový vyřazovací způsob) rétorika naučit se a říct nějaký jazykolam (z vybraných méně známých, pár jich mám) [1] Borovice, sborníčky * Dodělat, domyslet nástěnka vyrobit bylo nebylo: táborový kalendář počítající uběhlé a zbývající dny tábora. Z desky visí dva provázky, na jednom je tolik uzlíků, kolik dnů uběhlo, na druhém tolik, kolik zbývá. Úkolem městské hlídky je při budíčku na jednom uzel rozvázat a na druhém zavázat. nápad na vyhodnocování, ještě nevím, kde to použít, řekněme na nějaké překážkové dráze: aniž by způsob hodnocení byl dopředu znám, změříme čas, pak necháme děti dráhu natrénovat a pak měříme čas ještě jednou. Nehodnotíme ten první ani druhý, ale jen rozdíl mezi nimi, tedy vlastně zúročenou snahu. To by mělo zabránit tomu, aby byly nejlepší pořád jedni a titíž. Na co nezapomenout s sebou řezačka na papíry počítač, tiskárna stopky,... jenga celta na spaní pod širákem spínací špendlíky kolíčky na prádlo krabičky od filmů, kinder vajíčka papírový metr (OBI) na vyhodnocování pořadí 16/24

17 Strojem času po Evropě Mlýnek u Velin 2005 ( ) Datum Pořadí Dopoledne Odpoledne Večer, noc Svátek So 1. Příjezd, ubytování, rozdělení do oddílů, seznámení s okolím Ne 2. Pravěk rozdělení a představení rodin Pravěk hledání členů Pravěk výroba strachu Příprava zahajovacího táboráku Organizační plácek, zahájení CETEH Slavnostní táborák 1.8. Po 3. Pravěk - přebalování Pravěk příroda Borohrádek Spaní pod širákem (kdykoli) Oskar 2.8. Út 4. Gustav 3.8. St 5. Středověk trh Středověk výroba koně 4.8. Čt 6. Středověk svatba Středověk rytířské hry 5.8. Pá 7. Středověk boj o města Současnost - prádlo Současnost nákup Bořivoj Ignác Miluše Dominik Současnost zloděj Současnost zlatý poklad Kristián 6.8. So 8. Oldřiška 7.8. Ne 9. Návštěvy rodičů Lada 8.8. Po 10. Soběslav 9.8. Út 11. Roman St 12. (olympiáda) Vavřinec Čt 13. Karneval, Miss, Missák?? Pá 14. Úklid, dobalení, odjezd Příprava ohně Slavnostní táborák, vyhlášení výsledků CETEH Zuzana Klára

18 Formuláře,... Zde jsou uvedeny stránky, které buď dostanou děti během her nebo budou vyvěšeny na nástěnce, nebo... Rozdělení rodin Oddíl: Oddíl: Jméno Pozice v rodině Jméno Pozice v rodině Oddíl: Oddíl: Jméno Pozice v rodině Jméno Pozice v rodině Pravěk příroda 1. babočka admirál babočka admirál 4. blatouch bahenní blatouch bahenní 2. sýkora babka sýkora babka 5. sup bělohlavý sup bělohlavý 3. javor babyka javor babyka 6. bříza bělokorá bříza bělokorá 18/24

19 7. čáp bílý čáp bílý 20.dudek chocholatý dudek chocholatý 8. mandelinka bramborová mandelinka bramborová 21.smrž jedlý smrž jedlý 9. pelyněk černobýl pelyněk černobýl 22.borovice kleč borovice kleč 10.datel černý datel černý 23.lasice kolčava lasice kolčava 11.prase divoké prase divoké 24.hřib koloděj hřib koloděj 12.pstruh duhový pstruh duhový 25.jitrocel kopinatý jitrocel kopinatý 13.jinan dvoulaločný jinan dvoulaločný 26.bažant královský bažant královský 14.bobr evropský bobr evropský 27.slepýš křehký slepýš křehký 15.žluva hajní žluva hajní 28.drozd kvíčala drozd kvíčala 16.tetřev hlušec tetřev hlušec 29.šťovík kyselý šťovík kyselý 17.kamzík horský kamzík horský 30.heřmánek lékařský heřmánek lékařský 18.holub hřivnáč holub hřivnáč 31.moudivláček lužní moudivláček lužní 19.racek chechtavý racek chechtavý 32.jírovec maďal jírovec maďal 19/24

20 33.čirůvka májovka čirůvka májovka 46.modřín opadavý modřín opadavý 34.holubinka mandlová holubinka mandlová 47.topol osika topol osika 35.včela medonosná včela medonosná 48.rys ostrovid rys ostrovid 36.česnek medvědí česnek medvědí 49.chmel otáčivý chmel otáčivý 37.bourec morušový bourec morušový 50.sova pálená sova pálená 38.jeřáb muk jeřáb muk 51.ryzec peprný ryzec peprný 39.hluchavka nachová hluchavka nachová 52.vlha pestrá vlha pestrá 40.netýkavka nedůtklivá netýkavka nedůtklivá 53.chobotnice pobřežní chobotnice pobřežní 41.kulíšek nejmenší kulíšek nejmenší 54.moták pochop moták pochop 42.kvakoš noční kvakoš noční 55.volavka popelavá volavka popelavá 43.užovka obojková užovka obojková 56.jeřáb popelavý jeřáb popelavý 44.rosnatka okrouhlolistá rosnatka okrouhlolistá 57.pryskyřník prudký pryskyřník prudký 45.řepka olejka řepka olejka 58.káně rousná káně rousná 20/24

Všichni hráči vzájemně spolupracují a snaží se sestavit stroj času.

Všichni hráči vzájemně spolupracují a snaží se sestavit stroj času. K tobě musí přijít hned na začátku nového kola (to nevědí, neříkej jim to) a vylosují si u tebe jednu kartičku s barvou (to jim řekni). Kartičku si od nich pak (až zjistí, jaká to je) vezmi a už ji znovu

Více

Etapová hra MLADší kategorie. V říši zvířátek. Letní tábor Zámeček - Roželov pod Třemšínem

Etapová hra MLADší kategorie. V říši zvířátek. Letní tábor Zámeček - Roželov pod Třemšínem Etapová hra MLADší kategorie V říši zvířátek Letní tábor 9.8. 23.8. 2003 Zámeček - Roželov pod Třemšínem MOTTO ETAPOVÉ HRY: Naučme se, nejlépe hrou, poznávat přírodu a dění v ní očima jejich obyvatel,

Více

NÁZEV AKTIVITY. Čas na přípravu. 7 lístečků pro každého žáka (viteály) Venkovní prostředí, cesta, les, louka

NÁZEV AKTIVITY. Čas na přípravu. 7 lístečků pro každého žáka (viteály) Venkovní prostředí, cesta, les, louka NÁZEV AKTIVITY 5 minut 7 lístečků pro každého žáka (viteály) Venkovní prostředí, cesta, les, louka Po dobu výletu (celý den nebo dle potřeby) Každý dostanete sedm viteálů (životů) a do konce výletu se

Více

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET Pravidla Co je to Dobble? Dobble, to je více než 50 symbolů na 55 kartách. Na jedné je vždy 8 různých symbolů

Více

Pohybové hry do tělocvičny i přírody

Pohybové hry do tělocvičny i přírody Pohybové hry do tělocvičny i přírody Honičky 1. Dvojice kdo je chycený chytá ten druhý z dvojice 2. Honička liška a zajíc Hráči stojí ve dvojicích naproti sobě ve vymezeném území. Utvoří ve stoji stříšku

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník tel.:

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník  tel.: Téma: Příroda kolem nás Ročník: 1 Počet vyučovacích hodin: 4 Aktivita - název Popis aktivity: Pomůcky: Motivace Můžete děti rozdělit do skupin mohou soutěžit Tajenka Návštěvníci a spolubydlící Kde kdo

Více

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o.

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Údržba: Skladujte na suchém místě uložené ve vaku/boxu, který je součástí balení. Výrobky odpovídají normě EN-71. Distributor: Varování!

Více

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu Dobití hradu MINIHÁZENÁ Průpravné pohybové hry Stručná charakteristika hry: cvičení zaměřené na střelbu, přesnost Počet dětí: 6-12 Doba trvání: 15 min. Prostředí: tělocvična, hřiště Pomůcky: míč, kužel

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata CZ Habermaaß-hra 5583 Moje první hra Život na farmě Figurky mláďata Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti

Více

T.O. Zlatý list. plackovací práce. Táborová kuchyně. 2016 Jaromír Bláha - Ježek

T.O. Zlatý list. plackovací práce. Táborová kuchyně. 2016 Jaromír Bláha - Ježek T.O. Zlatý list plackovací práce 2016 Jaromír Bláha - Ježek Úvod Úvod V této práci popíši práci vedoucích a přípravu jídla v táborové kuchyni a její vybavení. Již několikátým rokem dělám vedoucího v kuchyni

Více

1. BAZILIŠEK. (Původní název AMÉBA ) Dvůr, hřiště, lesní prostranství, louka. Cíle

1. BAZILIŠEK. (Původní název AMÉBA ) Dvůr, hřiště, lesní prostranství, louka. Cíle 1. BAZILIŠEK (Původní název AMÉBA ) Žádný Žádné Dvůr, hřiště, lesní prostranství, louka 20 minut Hráči vytvoří 2 skupiny (vymyslet názvy viz Harry Potter). Každá skupina tvoří buňku. Stěnu vytvoří hráči,

Více

17.ročník Mistrovství ČR mládeže v záchranářském sportu 2016

17.ročník Mistrovství ČR mládeže v záchranářském sportu 2016 17.ročník Mistrovství ČR mládeže v záchranářském sportu 2016 Pořadatel: Vodní záchranná služba ČČK Sokolov, pobočný spolek Datum: sobota 21. května 2016 Místo konání: Městský bazén Sokolov, Husovy sady

Více

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let NÁVOD SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let Dílky s obrázky a anglickými slovíčky, které popisující obsah těchto obrázků jsou jednoduchou a atraktivní formou výuky pro nejmladší.

Více

Přírodověda 3. Úvodní menu Spustit program, Tisk pracovních listů, Konec Výuka

Přírodověda 3. Úvodní menu Spustit program, Tisk pracovních listů, Konec Výuka Přírodověda 3 Úvodní menu Spustit program, Tisk pracovních listů, Konec Výuka Spustit celou výuku celkem 352 stran (výukových obrazovek) - spustí od začátku výuku všech 14 kapitol Rozmanitost života 26

Více

Celostátní kolo soutěže Mladý programátor 2013, kategorie C, D

Celostátní kolo soutěže Mladý programátor 2013, kategorie C, D Pokyny: 1. Kategorie C i D řeší úlohy 1, 2, 3. 2. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který váš tým dostal přidělený (C05, D10

Více

VÝZKUMNÁ EXPEDICE. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Hry v přírodě, o přírodě, s přírodou. Naděžda Kalábová

VÝZKUMNÁ EXPEDICE. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Hry v přírodě, o přírodě, s přírodou. Naděžda Kalábová 90 Minut 6 12 Let 30 Účastníků VÝZKUMNÁ EXPEDICE Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Hry v přírodě, o přírodě, s přírodou Naděžda Kalábová Olomoucký a Moravskoslezský kraj Místo konání

Více

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová MOJE TĚLO Anna Pfeifferová Ilustrace: Ulla Bartlová Vem si tužku na panáčka, nakresli ho, je to hračka: Tečky, čárka, dole proužek, kolem toho ještě kroužek. Po stranách mu přidej ouška, ať ví dobře, co

Více

11. ročník 2009 / 2010

11. ročník 2009 / 2010 Místo : Moravský Beroun Datum : 5.6.2010 SO v 8:00 Výsledková listina sedmého hracího dne 17. disciplína Střelba ze vzduchovky Hodnocení : Jednotlivci Pravidla : Střílí se na klasické terče ze vzdálenosti

Více

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná?

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná? CZ Habermaaß-hra 4646 Chutná nebo nechutná? Chutná nebo nechutná? Hra podporující exekutivní funkce pro 2 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Využívá Fex-efekt na zvýšení stupně obtížnosti hry. Autoři: Markus

Více

Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK. v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/

Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK. v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/ Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Teorie grafů Sbírka cvičení Domečkologie Zkuste nakreslit domečky na obrázku. Které

Více

Víkend plný her pravidla. Sobota. 1. Štafeta dvojic

Víkend plný her pravidla. Sobota. 1. Štafeta dvojic Víkend plný her pravidla Jedná se o novou formu her Sdružení Rozcestník. Soutěžit budeme jak v sobotu, tak i v neděli. Sobota bude více připomínat miniaturu klasických závodů a v neděli se uskuteční spousta

Více

TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY DNÍ. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Příměstské tábory. Jana Jelínková a kolektiv. Místo konání Praha 2012

TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY DNÍ. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Příměstské tábory. Jana Jelínková a kolektiv. Místo konání Praha 2012 5 DNÍ 7 11 Let 20 Účastníků TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Příměstské tábory Jana Jelínková a kolektiv Praha, Středočeský kraj Místo konání Praha 2012 Průřezové

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

ATLETIKA. Průpravná cvičení zaměřená na skok daleký. Klokaní skoky. POMŮCKY: obruče, šátek. MOTIVACE: Skáčeme jako klokani

ATLETIKA. Průpravná cvičení zaměřená na skok daleký. Klokaní skoky. POMŮCKY: obruče, šátek. MOTIVACE: Skáčeme jako klokani ATLETIKA Průpravná cvičení zaměřená na skok daleký Klokaní skoky POMŮCKY: obruče, šátek. MOTIVACE: Skáčeme jako klokani POPIS ČINNOSTI: žáci provádějí rozmanité typy odrazových cvičení se záměrem získat

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

2. Svoje řešení pojmenujte podle čísel zadání úloh: uloha1.sgpbprj uloha4.sgpbprj

2. Svoje řešení pojmenujte podle čísel zadání úloh: uloha1.sgpbprj uloha4.sgpbprj Pokyny: 1. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který váš tým dostal přidělený (C05, C10 apod.). Řešení, uložené v jiné složce,

Více

Název: Škatulata, hejbejte se (ve sklenici vody)

Název: Škatulata, hejbejte se (ve sklenici vody) Název: Škatulata, hejbejte se (ve sklenici vody) Výukové materiály Téma: Povrchové napětí vody Úroveň: 2. stupeň ZŠ, popř. SŠ Tematický celek: Materiály a jejich přeměny Předmět (obor): Doporučený věk

Více

Hodnocení soutěžních úloh

Hodnocení soutěžních úloh Terč Koeficient 1 soutěžních úloh Kategorie žáci Soutěž v programování 25. ročník Krajské kolo 2010/2011 15. až 16. dubna 2011 Napište program, který zobrazí střelecký terč dle vzorového obrázku. Jak má

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

SDH Stachy. Dětský hasičský pětiboj, který se koná dne 13. července 2013 na autobusovém nádraží Stachy PRAVIDLA

SDH Stachy. Dětský hasičský pětiboj, který se koná dne 13. července 2013 na autobusovém nádraží Stachy PRAVIDLA SDH Stachy Dětský hasičský pětiboj, který se koná dne 13. července 2013 na autobusovém nádraží Stachy PRAVIDLA SDH Stachy - Dětský hasičský pětiboj Podmínky účasti Zúčastnit se může nejméně 7členné družstvo

Více

Příměstský tábor je určen pro všechny děti ve věku 5-11 let, které se rády zapojují do různých ať už známých či méně známých aktivit.

Příměstský tábor je určen pro všechny děti ve věku 5-11 let, které se rády zapojují do různých ať už známých či méně známých aktivit. Proč příměstský tábor? Je to výborná varianta pro děti, které nejsou ještě příliš zvyklé na odloučení od rodičů. Zajistíme Vám hlídání po dobu vaši pracovní doby a nejen zabavíme vaše děti, ale naučíme

Více

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí,

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí, Kamila Krátká z 8.A píše poezii a v letošním roce získala za přednes básně Klec a klíč na regionální recitační soutěži Dětská scéna 2013 ocenění za autorský přínos. Ukázky z její tvorby zveřejňujeme v

Více

Kooperativní čtverce. Metodické pokyny Je třeba dát pozor, aby nedošlo ke smíchání dílů mezi jednotlivými skupinami.

Kooperativní čtverce. Metodické pokyny Je třeba dát pozor, aby nedošlo ke smíchání dílů mezi jednotlivými skupinami. Kapitola Část II. - Aktivity Kooperativní čtverce 1 4 99 1 20 Autor: podle zahraničních materiálů, uvedeno na akci Hnutí za lepší svět, Velehrad, 2004 Fyzická zátěž: 1 Psychická zátěž: 4 Čas na přípravu:

Více

Etapová hra starší kategorie POKLAD APAČŮ. LDT Sloup v Čechách "Zátiší"

Etapová hra starší kategorie POKLAD APAČŮ. LDT Sloup v Čechách Zátiší Etapová hra starší kategorie POKLAD APAČŮ LDT Sloup v Čechách "Zátiší" MOTTO ETAPOVÉ HRY Moudrý náčelník kmene Apačů, těsně před tím, než odešel do Věčných lovišť, ukryl před bledými tvářemi poklad Apačů

Více

Pravidla vybraných deskových her pro potřeby předmětů Projektový seminář 1 a 2 v roce 2011/2012. Tomáš Kühr

Pravidla vybraných deskových her pro potřeby předmětů Projektový seminář 1 a 2 v roce 2011/2012. Tomáš Kühr Pravidla vybraných deskových her pro potřeby předmětů Projektový seminář 1 a 2 v roce 2011/2012 Tomáš Kühr Gotická dáma Jedná se o tradiční německou hru, která je známá také pod názvy Altdeutsche Dame

Více

Příloha č. 1 DOTAZNÍK

Příloha č. 1 DOTAZNÍK Příloha č. 1 DOTAZNÍK Číslo otázky Otázka ANO NE 1. Byl jsi rád, že jedete se třídou na školu v přírodě? 2. Hráli jste hry na škole v přírodě? 3. Bavily tě více hry v místnosti nebo venku? 4. Bavily tě

Více

Habermaaß-hra 4094. Princezna Kouzelná víla

Habermaaß-hra 4094. Princezna Kouzelná víla CZ Habermaaß-hra 4094 Princezna Kouzelná víla Princezna Kouzelná víla Paměťová a kreslící hra pro družstva pro 2-4 víly od 4 do 10 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Thilo Hutzler Anja Rieger přibližně

Více

pohybovat se do nechráněné strany obránce a míček si stínit (chránit) svým tělem,

pohybovat se do nechráněné strany obránce a míček si stínit (chránit) svým tělem, 23. HRA 1 : 1 VE ČTVERCI O STRANĚ 5 METRŮ Vyznačte čtverce o straně 5 metrů pomocí kuželů. Vytvořte z hráčů dvojice s určením, kdo je útočník a kdo obránce. Před zahájením akce stojí oba hráči v protilehlých

Více

Pravidla turnaje Turnaje se může zúčastnit: plnoletá osoba zdravotně způsobilá účastník turnaje nesmí být pod vlivem alkoholu, drog, omamných látek

Pravidla turnaje Turnaje se může zúčastnit: plnoletá osoba zdravotně způsobilá účastník turnaje nesmí být pod vlivem alkoholu, drog, omamných látek Pravidla turnaje Turnaje se může zúčastnit: plnoletá osoba zdravotně způsobilá účastník turnaje nesmí být pod vlivem alkoholu, drog, omamných látek Výzbroj a výstroj, bojiště Zbraň: kord, který má historický

Více

PRAVIDLA BADMINTONU (platná od 1. srpna 2002, změny 20. listopadu 2003 zvýrazněny červeně)

PRAVIDLA BADMINTONU (platná od 1. srpna 2002, změny 20. listopadu 2003 zvýrazněny červeně) PRAVIDLA BADMINTONU (platná od 1. srpna 2002, změny 20. listopadu 2003 zvýrazněny červeně) DEFINICE Hráč Zápas Dvouhra Čtyřhra Podávající strana Přijímající strana Výměna Jakákoliv osoba hrající badminton

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

Putování Středozemí. Paměťová hra. Vytvoř svoji řadu. Zvítězí ten, kdo první vytvoří cestu z 13 kamenů z Hobitína až k Hoře Odudu.

Putování Středozemí. Paměťová hra. Vytvoř svoji řadu. Zvítězí ten, kdo první vytvoří cestu z 13 kamenů z Hobitína až k Hoře Odudu. Putování Středozemí Paměťová hra. Vytvoř svoji řadu. Zvítězí ten, kdo první vytvoří cestu z 13 kamenů z Hobitína až k Hoře Odudu. 2-4 hráči od 7 let čas neuveden obsahuje: 4x13 hracích kamenů s místy ve

Více

Námět hry. Mister X usiluje až do konce hry o to, aby svým pronásledovatelům unikl a skryl místo svého pobytu.

Námět hry. Mister X usiluje až do konce hry o to, aby svým pronásledovatelům unikl a skryl místo svého pobytu. CZ + + + N APÍNAVÁ HONIC KA ZA M ISTREM X NAPR ÍC L ONDÝNEM + + + Autore: Projekt Team III, Michael Schacht Design: Felix Harnickel, DE Ravensburger Ilustrace: Franz Vohwinkel, TorstenWolber Návod: DE

Více

Rozpis závodů: Pořadí disciplín:

Rozpis závodů: Pořadí disciplín: Jarní cena Neratovic v záchranářských disciplínách 2016 Pořadatel: MS VZS ČČK Neratovice místo: Plavecký bazén Neratovice Datum: 5.3. 2016 sobota Mládežnická 435 Prezentace: 7:45-8:15 277 11 Neratovice

Více

ATLETIKA Pohybové hry zaměřené na rozvoj rychlosti Kočka chytá myšku

ATLETIKA Pohybové hry zaměřené na rozvoj rychlosti Kočka chytá myšku ATLETIKA Pohybové hry zaměřené na rozvoj rychlosti Kočka chytá myšku POMŮCKY: mety, značky, kužele, pásky, stopky. MOTIVACE: Kdo je rychlejší kočka nebo myš? Myško, nenech se doběhnout POPIS ČINNOSTI:

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015

PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015 PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015 Systém soutěže: OP - starší: OP - mladší: turnajově turnajově Starší: 4 skupiny A-B-C-D dvoukolový systém turnajů (podzim) Mladší: 6 skupin A-B-C-D-E-F

Více

POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ BALTÍKŮ - 9.ročník - 17.10. a 18.10. 2014

POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ BALTÍKŮ - 9.ročník - 17.10. a 18.10. 2014 POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ BALTÍKŮ - 9.ročník - 17.10. a 18.10. 2014 1. Úloha výcvik samuraje (24 bodů) a. Každý samuraj se musí učit. V této úlozu probíhá jeho výcvik. Na ploše se najednou objeví nápis stejný

Více

TÁBOROVÝ ŘÁD SPOLEČNOSTI HRŮZŮV MLÝN

TÁBOROVÝ ŘÁD SPOLEČNOSTI HRŮZŮV MLÝN TÁBOROVÝ ŘÁD SPOLEČNOSTI HRŮZŮV MLÝN ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Pojmy Pro účely tohoto řádu se rozumí a) táborníkem - dětský účastník tábora, b) vedoucím - kterýkoliv dospělý pracovník tábora. ČÁST PRVNÍ

Více

Jarní cena města Mladá Boleslav v záchranářských disciplínách 2016

Jarní cena města Mladá Boleslav v záchranářských disciplínách 2016 Jarní cena města Mladá Boleslav v záchranářských disciplínách 2016 Pořadatel: Oblastní spolek ČČK Mladá Boleslav, MS VZS ČČK Neratovice Datum: sobota 9. dubna 2016 Místo konání: Městský bazén Mladá Boleslav

Více

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Vyhledává a doplňuje informace v přiměřeně náročném odborném textu. Speciální vzdělávací Žádné

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Vyhledává a doplňuje informace v přiměřeně náročném odborném textu. Speciální vzdělávací Žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Anna Šálková Datum 10. 6. 2014 Ročník 2. Vzdělávací oblast* Jazyka a jazyková komunikace Vzdělávací obor* Český jazyk

Více

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát CZ Habermaaß-hra 4232 Černý pirát Černý pirát Hra pro 2-4 hráče, ve věku od 5-99 let. Dobří a poctiví mořeplavci plují od jednoho ostrova pokladů k dalšímu. V patách je jim ale Černý pirát Černovous Mořský

Více

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Kvíz k vodě 1. Kolik vody zaujímá povrch planety? a) 61% b) 81% c) 71% 2. Jaký je chemický

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Úloha 1 prokletá pyramida

Úloha 1 prokletá pyramida Úloha 1 prokletá pyramida a) V celé dolní řadě Baltíkovy plochy vyčarujte pouštní písek (z předmětu 148). Baltík si stoupne na povrch této pouště (tj. na políčkovou pozici X=0, Y=8), dojde až ke středu

Více

PŘÍLOHA ZPRAVODAJE č. 2 duben 2016

PŘÍLOHA ZPRAVODAJE č. 2 duben 2016 PŘÍLOHA ZPRAVODAJE č. 2 duben 2016 1. díl FRANTIŠEK RYTÍŘEM František žil už hodně dávno. Ve 12. století. Pocházel z italského města Assisi. Když se narodil, dostal jméno Jan, italsky Giovanni. Jeho tatínek,

Více

Memoriálu Leopolda Šroma

Memoriálu Leopolda Šroma Sbor dobrovolných hasičů V Chrlicích dovoluje si Vás pozvat na 13. ročník Memoriálu Leopolda Šroma Který se uskuteční v sobotu 4. června na sokolském hřišti v areálu tenisových kurtů Chrlice Program: 8.00

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

Klára Kochová, Norbert Rybář PedF UK, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 4. Ročník Didaktika matematiky s praxí I. Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy)

Klára Kochová, Norbert Rybář PedF UK, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 4. Ročník Didaktika matematiky s praxí I. Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy) Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy) 1/ Představení 2/ Seznámení s průběhem hodiny: Otázka Kdo jezdí rád na hory? Kam jezdíte? Kdo umí lyžovat? V lednu se chystáme na hory. Nejdřív si musíme všichni pořídit

Více

Lidová slovesnost. Ročník 8.

Lidová slovesnost. Ročník 8. ČESKÝ JAZYK Lidová slovesnost Ročník 8. květen 2013 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: ICT - 1-26 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Hra slouží k procvičení určování rodu podstatných jmen. Mgr. Martin Růžička Čeština

Více

O Pohár Krnova v záchranářských disciplínách 2017

O Pohár Krnova v záchranářských disciplínách 2017 O Pohár Krnova v záchranářských disciplínách 2017 Pořadatel: VZS ČČK pobočný spolek Krnov Místo konání závodů: Městské lázně Krnov, Čsl. Armády 15, Krnov 25 m, 6 drah. Datum: 21. 1. 2017, sobota Prezentace:

Více

101 her na dětské oslavy

101 her na dětské oslavy 101 her na dětské oslavy Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Anna Bernhard a Silvia Schmitz 101 her na dětské oslavy e-kniha Copyright Albatros Media a.s.,

Více

INDIÁNI NEJPRVE SI VEZMĚTE PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ. NA INDIÁNSKÉ STRÁNCE 13 VYPRACUJTE KAŽDÝ SÁM CVIČENÍ 4.

INDIÁNI NEJPRVE SI VEZMĚTE PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ. NA INDIÁNSKÉ STRÁNCE 13 VYPRACUJTE KAŽDÝ SÁM CVIČENÍ 4. CENTRUM ČTENÍ, TI SE MAJÍ, CELÝ DEN SI JENOM HRAJÍ. POJĎME SI HRÁT NEJEN S PÍSMENKEM I NEJPRVE SI VEZMĚTE PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ. NA INDIÁNSKÉ STRÁNCE 13 VYPRACUJTE KAŽDÝ SÁM CVIČENÍ 4. UDĚLEJTE

Více

Příměstský tábor je určen pro všechny děti ve věku 5-11 let, které se rády zapojují do různých ať už známých či méně známých aktivit.

Příměstský tábor je určen pro všechny děti ve věku 5-11 let, které se rády zapojují do různých ať už známých či méně známých aktivit. Proč příměstský tábor? Je to výborná varianta pro děti, které nejsou ještě příliš zvyklé na odloučení od rodičů. Zajistíme Vám hlídání po dobu vaši pracovní doby a nejen zabavíme vaše děti, ale naučíme

Více

Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a

Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a čemu jsme se naučili. Máma s tátou mi říkali, že se

Více

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

OTÁČENÍ a TOČENÍ Točte kbelíkem Pomůcky:

OTÁČENÍ a TOČENÍ Točte kbelíkem Pomůcky: Předměty se vždy pohybují přímočaře, pokud je něco nepřinutí změnit směr. Uvedení předmětů do velkých otáček může přinést překvapivé výsledky. O některých těchto jevech se přesvědčíme sami provedením pokusů.

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Habermaaß-hra 5656A /4676N. Moje první hra Večer na farmě

Habermaaß-hra 5656A /4676N. Moje první hra Večer na farmě CZ Habermaaß-hra 5656A /4676N Moje první hra Večer na farmě Moje první hra Večer na farmě Hra na dobrou noc se zvířátky pro 1-4 děti od 2 let. Obsahuje i soutěžní variantu. Autor a design: Anna Lena Räckers

Více

STAVÍME HRAD DOBÝVÁME HRAD HERNÍ KARTY PRO DOBYVATELE HRADU

STAVÍME HRAD DOBÝVÁME HRAD HERNÍ KARTY PRO DOBYVATELE HRADU HERNÍ KARTY PRO DOBYVATELE HRADU Na následujících stránkách najdete jednotlivé karty vyobrazující zbraně či bojovníky, které si družstvo DOBYVATELÉ volí během hry. Na každé kartě je napsáno PŘEDNÍ STRANA

Více

Regionální kolo soutěže Mladý programátor 2012, kategorie A, B

Regionální kolo soutěže Mladý programátor 2012, kategorie A, B Pokyny: 1. Kategorie A řeší jen úlohy 1, 2, 3 a kategorie B jen úlohy 2, 3, 4! 2. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který

Více

NEJENRODIČOVSKÝ INFORMÁTOR TÁBOR 2014. Důležité informace než odjedeme na letní skautský tábor

NEJENRODIČOVSKÝ INFORMÁTOR TÁBOR 2014. Důležité informace než odjedeme na letní skautský tábor NEJENRODIČOVSKÝ INFORMÁTOR TÁBOR 2014 Důležité informace než odjedeme na letní skautský tábor Po celý rok přicházíme jako skauti do kontaktu s přírodou. Až tábor nás k ní ale přiblíží natolik, abychom

Více

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM INFORMACE / PROGRAM Termín konání: 14. 7. 16. 7. 2017 Místo: fotbalové hřiště Červené Janovice Cíl akce: - sportovní setkání družstev z obcí regionu a tělocvičných jednot Župy Tyršovy - oslavy 50 let fotbalového

Více

N, M, S, I 4:00 min. Slunce je objednáno, ale pro případ náhodného mraku bude připraveno umělé slunce (M).

N, M, S, I 4:00 min. Slunce je objednáno, ale pro případ náhodného mraku bude připraveno umělé slunce (M). A. TURISTICKO - TÁBORNICKÁ OBLAST O ORIENTACE N M S I N První člen hlídky určí pomocí buzoly 4 základní světové strany. Druhý člen hlídky ukáže na mapě 4 základní světové strany. Třetí člen hlídky určí

Více

Petra Soukupová. K moři

Petra Soukupová. K moři Petra Soukupová K moři Brno 2011 Petra Soukupová, 2007 Host vydavatelství, s. r. o., 2007, 2011 (elektronické vydání) ISBN 978 80 7294 420 0 Rodičům PETROVY DVĚ ŽENY 1/ Petr a Magda se potkávají Magda

Více

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách.

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách. Návod PÍSMENKOBRANÍ naučná hra ve 2 variantách - doporučený věk od 7 let - počet hráčů: 2-3 Obsah balení: 1) kostky s písmeny 25 ks 2) sáček 1 ks 3) provázky 3 ks 4) kostka s čísly 1 ks 5) poznámkový blok

Více

Nabídka velkých kobercových her, mozaiky a puzzlí

Nabídka velkých kobercových her, mozaiky a puzzlí ŠTRUNC, s.r.o., Tlustice 215, 26801 Hořovice tel.: 775608203, 311513577, E-mail: objednavky@hrackystrunc.cz, strunc@hrackystrunc.cz IČO:27223761,DIČ:CZ27223761 www.hrackystrunc.cz Nabídka velkých kobercových

Více

ZADÁNÍ FOTBAL. Název materiálu: Fotbal Autor: Mgr. Barbora Říhošková

ZADÁNÍ FOTBAL. Název materiálu: Fotbal Autor: Mgr. Barbora Říhošková ZADÁNÍ FOTBAL Fotbal, šílený král sportu, nemá žádný smysl. Sport to není - spíše baviči než sportovci se potácejí po trávníku, kopou se, vulgárně řvou na staršího pruhovaného tvora, který je komanduje,

Více

ZAZVOŇ A VYHRAJ! Počet hráčů: 2 6 osob Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 minut

ZAZVOŇ A VYHRAJ! Počet hráčů: 2 6 osob Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 minut ZAZVOŇ A VYHRAJ! Počet hráčů: 2 6 osob Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 minut Obsah: 72 hracích karet - 64 karet s ovocem, 3 karty se slonem, 3 karty s opicí, 2 karty s prasátkem 1 zvonek 1 pravidla hry

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

MALOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ Přírodní památka Jílovské tisy Na pravém břehu Jílovského potoka nedaleko obce Jílové, v těžko přístupných, strmých skalnatých a suťovitých svazích vrchu Výrovna, je v lesních

Více

Nejnižší počet bodů pro cenu 260 200 140 429

Nejnižší počet bodů pro cenu 260 200 140 429 MEMORIÁL RUDOLFA KRISTLA -ZKUŠEBNÍ ŘÁD Pro ZŘ MRK platí "Všeobecná část Zkušebních řádů pro zkoušky z výkonu loveckých psů" platných od 1.1.2008. Tabulka MRK Předmět Nejnižší zn. pro Koef. Maximum I.c.

Více

Obsahem této publikace jsou didaktické listy k deseti tradičním dřevěným hračkám, které jsou dostupné na našem trhu.

Obsahem této publikace jsou didaktické listy k deseti tradičním dřevěným hračkám, které jsou dostupné na našem trhu. Slovo autorky Didaktické listy jsou určeny rodičům, učitelkám mateřských škol a dětem. Rodičům, aby uměli svým dětem ukázat možnosti dané hračky, učitelkám mateřských škol, které může jedna hračka inspirovat

Více

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové CZ Habermaaß-hra 4511 Divocí Vikingové Hra Habermaaß č. 4511 Divocí Vikingové Riskantní sázková hra pro 2 5 odvážných Vikingů ve věku 6 99 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Wolfgang Dirscherl Michael Menzel

Více

Název programu TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA

Název programu TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA Téma: vánoční a předvánoční zvyky Název programu TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA Autor: Lucia Baranová a Monika Beranová Cíle programu: seznámit se a připomenout si zvyky spojené s Vánocemi Aktivita 1 : poznávání

Více

DDC - Double Disc Court

DDC - Double Disc Court DDC - Double Disc Court 201. Komentář Účelem následujících pravidel je poskytnout instrukce k hraní této hry. Hry s létajícím talířem tradičně spoléhají na sportovního ducha, který vkládá zodpovědnost

Více

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku K a T v jednom slově - Námořnické dobrodružství

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku K a T v jednom slově - Námořnické dobrodružství Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku K a T v jednom slově - Námořnické dobrodružství Jana Dřímalová, DiS. Cíl: dechová cvičení, artikulační cvičení, zdokonalování jemné a hrubé motoriky, prstová cvičení,

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Ahoj kamarádi, Táborovou moudrost

Ahoj kamarádi, Táborovou moudrost Ahoj kamarádi, jsme moc rádi, že jste se rozhodli pobýt èást prázdnin s námi na táboøe. Abychom vám nástup do rodiny táborníkù ulehèili, pøipravili jsme pro Vás Táborovou moudrost. Táborová moudrost Není

Více

TVRZ ORENOv junior 2015

TVRZ ORENOv junior 2015 TVRZ ORENOv junior 2015 Nechť souboj čaroděje a dobrodruhů započne! 2. ročník soutěže pro členy mladší 12 let Letohrad 21. listopadu 2015 propozice k soutěži 08092015 Organizační část Pořádající jednotka:

Více

JAZYKOLAM Peříčko vzal větříček. Peru peří, deru peří. Kolik peří, kolik měří?

JAZYKOLAM Peříčko vzal větříček. Peru peří, deru peří. Kolik peří, kolik měří? PEŘÍČKA Peří je srst ptáčků. Je tak lehké a měkké... Když ptáčkovi vypadne peříčko, nepadá přímo k zemi, třeba jako kamínek, ale snáší se. Proč se peříčko snáší tak pomalu? Co ještě padá pomalu? Co padá

Více

NALC pravidla pro Obedience

NALC pravidla pro Obedience NALC pravidla pro Obedience ÚroveŇ I & ÚroveŇ II Taken over by EALC with kind permission of NALC Vybavení Vodítko kožené nebo látkové, asi 2 m dlouhé. Dobře padnoucí navlékací obojek: obojek má dva kroužky,

Více

Komise mládeže PKFS. představuje projekt dovednostní soutěže ABECEDA FOTBALU

Komise mládeže PKFS. představuje projekt dovednostní soutěže ABECEDA FOTBALU Komise mládeže PKFS představuje projekt dovednostní soutěže ABECEDA FOTBALU PARDUBICE 2014 Význam projektu Problematika kvality osvojení herních činností jednotlivce je permanentním a přitom stále jedno

Více

FUTSAL 3х3 a 4х4 (Mikrofutsal)

FUTSAL 3х3 a 4х4 (Mikrofutsal) ČESKÁ FEDERACE MICROFUTSALU z.s. ČESKÁ REPUBLIKA FUTSAL 3х3 a 4х4 (Mikrofutsal) Pravidla 2015 Obsah 1 Pravidlo 1- Hrací plocha... 3 1.1 Tvar hrací plochy... 3 1.2 Rozměry... 3 1.3 Dispozice... 3 1.4 Brankoviště...

Více

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo:

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo: ČAS PROMĚN Záměr: Za většinu současných proměn krajiny je zodpovědný člověk tím, jak v krajině hospodaří a jak ji využívá. Anotace: Tento výukový program vznikl jako součást projektu Venkovská krajina

Více