Daniela Písařovicová a Jiří Gavor Úvodní přivítaní moderátory Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "14.00 14.05 Daniela Písařovicová a Jiří Gavor Úvodní přivítaní moderátory 14.05 14.20 Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu ČR 14.20 14."

Transkript

1

2

3 Daniela Písařovicová a Jiří Gavor Úvodní přivítaní moderátory Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu ČR Pavel Cyrani, člen představenstva ČEZ Mirek Topolánek, předseda Teplárenského sdruženi ČR Coffee Break Panelová diskuze: Jiří Feist, výkonný ředitel pro strategii, EP Energy Petr Holub, ředitel aliance Šance pro budovy Jiří Šimek, místopředseda představenstva E.ON Energie Pavel Šolc, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR Michal Šnobr, analytik J&T Banky Vladimír Tošovský, předseda představenstva a generální ředitel ČEPS Miloslav Zaur, jednatel společnosti RWE GasNet Dotazy z auditoria Diskuzní setkání uzavře šéfredaktor ekonomického deníku E15 Tomáš Skřivánek.

4 BUDOUCNOST ENERGETIKY V ČR PAVEL CYRANI Ředitel Divize strategie, člen představenstva ČEZ, a.s. Leading Minds Forum Praha, 18. března 2014

5 EU V NÁVRHU CÍLŮ NA 2030 POTVRZUJE ÚSILÍ O SNIŽOVÁNÍ EMISÍ CO2 Redukce emisí CO2, 100 % = stav roku % cíl pro 2030 leží přesně na trajektorii k dosažení 80 % redukce do

6 EU V NÁVRHU POLITIK NA 2030 AVŠAK NASTAVUJE TAKÉ CÍL NA JEDEN Z NÁSTROJŮ OZE Cíle EU na OZE 2020 vs. návrh * Podle konkrétních opatření na efficiency v rozmezí %.

7 NÁKLADOVĚ NEJEFEKTIVNĚJŠÍM NÁSTROJEM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ JE OBCHODOVÁNÍ PŘES EU ETS Srovnání nákladů úspor emisí podle jednotlivých nástrojů EUR/uspořená tuna emise CO2 Podle studie OECD existuje velký rozptyl mezi náklady jednotlivých nástrojů na úsporu emisí Tržní řešení přes obchodování s povolenkami představuje nejefektivnější způsob redukce emisí 7 Zdroj: OECD Policy Paper: Climate and Carbon aligning prices and policies (2011)

8 V DNEŠNÍ PODOBĚ OZE DESTABILIZUJE CELÝ ENERGETICKÝ SEKTOR Hodinové reziduální poptávky, výroby z větru a slunce (horní graf) a spotové ceny (spodní graf) v Německu v prosinci 2012 GW a EUR/MWh Výroba z OZE předurčuje provoz ostatních zdrojů i v ČR díky obchodnímu a přenosovému propojení obou zemí 33 hodin s negativní cenou v 5 dnech (minimum -222 EUR/MWh 25/12/2012) Intraday minimum -500 EUR/MWh Nízké ceny nejsou jen otázkou vánočních svátků, ale i jarních víkendů (velká výroba PV a vítr) 8 * Reziduální poptávka = Poptávka minus (Vítr + PV)

9 NEDŮVĚRA V INTEGRACI OZE DO TRHU VEDE MNOHO STÁTŮ K PŘÍPRAVĚ REFOREM ENERGETICKÉHO TRHU Integrace OZE do trhu nebo trhu do OZE? 9 Zdroj: Eurelectric

10 REFORMY JSOU VŠAK ČASTO PŘIPRAVOVÁNY LOKÁLNĚ BEZ OHLEDU NA FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉHO TRHU JAKO CELKU Jak by dopadnul český automobilový průmysl, kdyby to samé udělalo Německo pro své automobilky? 10

11 ČR MUSÍ BRÁT OHLED NA ENERGETICKOU POLI- TIKU OKOLNÍCH ZEMÍ, ALE ZÁROVEŇ STAVĚT NA SVÝCH KONKURENČNÍCH VÝHODÁCH Konkurenční výhoda energetického sektoru ČR: Technologie Konkurenční pozice Výhoda Plyn Černé uhlí Hnědé uhlí Solární energie Pevninský vítr Vítr v moři Biomasa, odpady Jádro Dokud jsou kontrakty vyjednávány bilaterálně, slabší vyjednávací pozice než Německo či Polsko Dlouhá přepravní trasa od mořských přístavů, lokální černé uhlí není konkurenceschopné Máme doly, ale zásoby budou postupně vyčerpány, ani uhlí za limity není dostatek pro pokrytí celé potřeby ČR Sluneční podmínky srovnatelné např. s Německem*, ale horší než v jižních zemích EU Větrné podmínky horší než v přímořských zemích (a průměrně čtyřikrát horší i než v sousedním Německu*) Nemáme moře Stejné podmínky jako ostatní státy, v odpadu se můžeme dále rozvíjet, biomasa má potenciál v zemědělství Máme zkušenost s provozováním, vhodné lokality pro výstavbu i funkční legislativu (oproti např. Polsku), ale máme nižší množství jaderných elektráren než např. Francie či USA Konkurenční nevýhoda Neutrálníí * expertní odhady % pokrytí dané země s porovnatelnými podmínkami z údajů ČHMI, JRC EK, ECMFW. Konkurenční výhoda 11

12 Energetická intenzita HDP (toe/tis. EUR real 2005 HDP) ČESKÁ EKONOMIKA BUDE DÁLE SNIŽOVAT SVOU ENERGETICKOU NÁROČNOST 0,6 0,5 0,4 Srovnání energetické náročnosti evropských států BG 2012 Důvody poklesu energetické intenzity HDP ČR ČR 1990 Strukturální změny v ekonomice pokles podílu průmyslu 0,3 0,2 0,1 0,0 RO PO ČR 2012 HU GR ČR 2040** GR ES DE NL SE FR IT UK FI BE AT DK Spotřeba energie na osobu (toe/osoba) Plošná úsporná opatření zejm. ve průmyslu i energetice (účinnější technologie) Spotřeba energie na osobu se příliš nemění celková energetická spotřeba i počet obyvatel stagnují 12 Zdroj: Eurostat, ASEK, IEA Pozn: toe*=ton of oil equivalent=42 GJ; **dle ASEK 09/2013

13 Spotřeba elektřiny na osobu V ČR NELZE V PŘÍPADĚ EKONOMICKÉ KONVERGENCE OČEKÁVAT ABSOLUTNÍ POKLES SPOTŘEBY Spotřeba elektřiny na osobu vs. HDP na osobu MWh/os, tisíce PPS/os, 2012 CZ SK PT GR ES IT FR EU15 UK BE DE AT DK IE NL HDP na osobu Existuje silná korelace mezi úrovní ekonomiky a spotřebou na obyvatele I přes ekonomiku orientovanou na průmysl má ČR nižší spotřebu elektřiny než jiné středoevropské země Spotřeba elektřiny ve skandinávských zemích (FI, SE) je na úrovni dvojnásobku průměru EU 13 Zdroj: Eurostat, ENTSO-E

14 JAKÉ JE ŘEŠENÍ PRO ČR? Dlouhodobě funkční trh s energií nejvíce transparentní V případě regulace technologická neutralita a přeshraniční jednotnost systémů EU ETS velmi transparentní trh pokud další podpůrné mechanismy, pak pro všechny bezuhlíkové technologie pokud kapacitní trhy, tak harmonizované celoevropsky, s co nejmenší distorzí společného trhu (přizpůsobení kapacitních trhů v ČR vývoji v okolních zemích tak, aby nebyla energetika v ČR znevýhodněna) Dlouhodobá stabilita a směřování nutné jednou zdecimované odvětví bude těžko resuscitováno Důraz na konkurenceschopnost v energetice jako ve všech ostatních průmyslových oborech Diplomacie a ochrana rovného zacházení 14

15 CO JE SPRÁVNÉ OD ASEK OČEKÁVAT A CO NE Co je správné od ASEK očekávat Dlouhodobé cíle a nepodkročitelná minima energetické politiky a energetického mixu. Směřování pro potenciální investory v energetice, v průmyslu, ale i ve školství, vědě a výzkumu. Rámec pro legislativu v oblasti energetických trhů a ekologie. Diplomatický rámec pro vyjednávání energetických a ekologických témat v rámci EU Co není vhodné od ASEK očekávat: Konkrétní návrhy, které elektrárny zavřít či postavit, či jaké konkrétní projekty začít i ukončit 15

16 BUDOUCNOST ENERGETIKY V ČR PAVEL CYRANI Ředitel Divize strategie, člen představenstva ČEZ, a.s. Leading Minds Forum Praha, 18. března 2014

17 JAKOU CESTOU BY SE MĚLY ENERGETICKÉ TRHY VYDAT? Časový horizont do 1 roku 2-3 roky Celý život elektrárny Běžný provoz pokrytí variabilních nákladů Zachování provozuschopnosti pokrytí fixních nákladů Výstavba nových zdrojů Cíl Pokrytí nákladů výroby v konkrétních hodinách (paliva, CO 2 ) Pokrytí nákladů zachování on-line stavu (fixní O&M + režie) Pokrytí investičních nákladů nebo plných nákladů Nástroje varianta I Energetický trh (MWh) bez nadbytečné regulace (podpora OZE) Cena určena variabilními náklady marginálního zdroje Při nedostatku kapacit jsou ceny investičním signálem Nástroje varianta II Energetický trh (MWh) Cena určena variabilními náklady marginálního zdroje Kapacitní trh (MW) Platby za spustitelnou kapacitu k zamezení nedostatku Ideálně celoevropský, souvisí úzce s energetickým trhem Strategická rezerva/platba Národní schémata vhodná, neboť zajištění dodávky je národní povinností 17

18 sdružení podnikatelů v teplárenství Leading Minds Forum - Budoucnost energetiky v ČR III setkání I. ASEK nebo NASEK? Česká energetika aneb světlo na konci tunelu? Ing. Mirek Topolánek 18. března 2014, Hotel Ambassador - Zlatá Husa, Praha

19 sdružení podnikatelů v teplárenství Čtyři pohledy na současnou realitu v energetice

20 sdružení podnikatelů v teplárenství Strojvůdkyně Na zvládnutí Energiewende závisí budoucnost pracovních míst a stavu Německého hospodářství.

21 sdružení podnikatelů v teplárenství Podíl energie z OZE na hrubé domácí spotřebě Česká republika Německo Cíl ČR Zdroj: Eurostat

22 sdružení podnikatelů v teplárenství Klíčové prvky Energiewende Pokračování schémat podpory OZE, větší tlak na efektivitu Pokračování podpory domácího průmyslu díky nízké ceně elektřiny a přenášení břemena podpory OZE na domácnosti (mírné modifikace pod tlakem Bruselu) Německo nepřipustí do roku 2020 žádný zásah do systému emisního obchodování Snaha o zavedení kapacitních mechanismů na podporu domácích výrobců elektřiny z fosilních paliv V jaderné energetice tlak na závazné bezpečnostní cíle a systém vzájemné podpory Podíl výroby elektřiny v kogeneraci 25 % do roku 2020

23 sdružení podnikatelů v teplárenství Implikace pro Česko 1. Je potřeba vzít na vědomí, že Energiewende bude a začít se podle toho chovat. 2. Dosavadní strategie zaměřená na masivní vývoz elektřiny zjevně nebude fungovat. 3. Závislost na vývozu elektřiny nepřináší žádnou komparativní výhodu pro český průmysl. 4. Komparativní výhodou může být relativně levné teplo z (hnědého) uhlí lokální trh. 5. Zásadní jsou domácí energetické suroviny, které je potřeba využít maximálně efektivně.

24 PJ sdružení podnikatelů v teplárenství Vývoj a struktura dodávek tepla do SZT dle ASEK (verze září Černé uhlí Hnědé uhlí

25 sdružení podnikatelů v teplárenství Jak zajistit uhlí pro teplárny? Jedním z nástrojů by měla být i novela horního zákona, která umožní státu, aby ovlivňoval způsob využití hnědého uhlí a aby ho mohl nasměrovat do tepláren. V tuto chvíli stát nemá žádný nástroje, jak toto provést. Zápis z veřejného projednání ASEK, 21. listopadu 2013 Současně vláda zachová energetické suroviny pro budoucí generace a obhájí zájmy státu při stanovení podmínek těžby a využití nerostů. Programové prohlášení vlády, únor 2014 Plán legislativních prací vlády na rok 2014 ani výhled do roku 2017 novelu horního zákona neobsahuje

26 sdružení podnikatelů v teplárenství Klíčové otázky pro rozhodnutí o těžbě uhlí za limity Otázka č. 1: Jak má být uhlí vytěžené za limity využito? Otázka č. 2: Jak stát cílové využití uhlí za limity zajistí?

27 sdružení podnikatelů v teplárenství Provázanost koncepcí Energetická koncepce Surovinová politika Plán odpadového hospodářství

28 Panelová diskuze: Pavel Cyrani, člen představenstva ČEZ Jiří Feist, výkonný ředitel pro strategii, EP Energy Petr Holub, ředitel aliance Šance pro budovy Jiří Šimek, místopředseda představenstva E.ON Energie Pavel Šolc, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR Michal Šnobr, analytik J&T Banky Vladimír Tošovský, předseda představenstva a generální ředitel ČEPS Miloslav Zaur, jednatel společnosti RWE GasNet Dotazy z auditoria Diskuzní setkání uzavře šéfredaktor ekonomického deníku E15 Tomáš Skřivánek.

29 Energeticky úsporné stavebnictví a Státní energetická koncepce Leading Minds Forum 18. března 2014, Praha

30 Co to energetická efektivita je? Energetická bezpečnost, nižší dovozní závislost, sociální koheze, lepší kvalita budov, vyšší disponibilní prostředky, nižší znečištění 2020: Investice do budov 350 mld. Kč (100 mld. veřejných) znamená 35 tis. pracovních míst, mínus 50 PJ na konečné spotřebě, úsporu 25 mld. ročně na platbách za energie, plus 1 % HDP IEA: from hidden to the first fuel, 300 mld. USD celosvětově Různý přístup k budovám a průmyslu: budovy: jednoznačně ekonomická a energetická příležitost (5-7% výnosy) průmysl: srovnání s alternativní investicí s vyšším výnosovým procentem, je třeba být obezřetný a motivovat jen k ekonomickému chování

31 Jak se může vyvíjet spotřeba? 50 PJ SEK RENO BAU RENO NED 180 PJ RENO PAS

32 Co si z toho odnést? Uvědomit si rozsah příležitosti Posoudit různé scénáře spotřeby, identifikovat potřebné nástroje pro jejich realizaci, spočítat jejich náklady a přínosy (pro stát, pro vlastníky budov) Naučit se komunikovat s diverzifikovaným byznysem energetických úspor

33 Děkuji za pozornost Mgr. Petr Holub m: e: Šance pro budovy je aliance významných oborových asociací podporující energeticky úsporné stavebnictví. Sdružuje Českou radu pro šetrné budovy, Centrum pasivního domu, Asociaci výrobců minerální izolace a Sdružení EPS. Reprezentuje přes 200 firem napříč hodnotovým řetězcem výstavby a renovace budov. Šance pro budovy usiluje o dosažení zásadních celospolečenských přínosů, které s sebou energeticky úsporné budovy nesou. Za tímto účelem prosazuje změny legislativního a ekonomického rámce, včetně kvalitní implementace evropských směrnic v České republice.

34 Evropská energetika na rozcestí. Vstoupila energetika v regionu CEE do nové éry? Michal Šnobr, poradce J&T v oblasti energetiky a kapitálových trhů

35 Probíhá největší strukturální krize evropské elektroenergetiky v historii? Centrem změn německý region. Německo dělá revoluci bez ohledu na ekonomicky slabší sousední státy. Obětovalo i hodnotu svých velkých utility společností. V Česku nebyla stále pochopena závažnost probíhajících změn. Vývoj cen akcií producentů elektřiny Cena elektřiny se vrátila 10 let zpět komoditní bublina Fukušima Sektor prošel ztrátou poloviny až dvou třetin MWh/EUR BEELECT Index Elektřina - MWh/EUR Zdroj: Bloomberg výpočty J&T Banka 35

36 Jednotný evropský trh s elektřinou. Politika 20/20/20 do roku Cíle pro rok Cena elektřiny na úrovni baseload v EUR/MWh (forwards 2015) Prvním výsledkem velké nerovnováhy. Mimořádná nestabilita. Výsledkem může být konec tržního prostředí a národní regulace. Největší problém region Německo/Česko. Existuje česká SEK? OZE za jádro. Pro Německo výzva 21. století. Německý koncept zahnal nepřipravenou a východní Evropu do rohu. Česko (ČEZ) podcenilo německé ambice v elektroenergetice. Má smysl se dál vůči Německu vymezovat? Česká energetická koncepce je ve slepé uličce. Německá energetická politika Energiewende bude pokračovat. Dnes už Němci nemají jinou volbu, mohou jen zvolnit tempo. Česko (ČEZ) není schopné vzdorovat, zůstává chycené v sítích německé energetické politiky. Osamoceno. Návrh energetické politiky EK do roku 2030 situaci neřeší. Naopak dále vychází vstříc Německu. 36

37 Rozvoj OZE: Česká republika vs. Německo NĚMECKO nejsilnější ekonomika s výrazným vlivem na rozhodování EK i samotné EU nejen v elektroenergetice Německý spotřebitel elektřiny je bohatý (průměrný plat 4 až 5 krát vyšší než v ČR), podporuje rozvoj OZE a ústup od jádra (Energiewende) i za cenu vyšší ceny elektřiny Proti ČR efektivní rozvoj OZE (až šestinásobně) Na půdě EU dokáže si ochránit výjimky (náročný průmysl neplatí příplatky na OZE), samotné Německo dlouho blokovalo oživení trhu povolenek CO2 tzv. backloading ČESKÁ REPUBLIKA Skutečný příplatek za OZE převyšuje 32 EUR/MWh (v Německu 62 EUR/MWh) Dotace státu z rozpočtu ve výši 15 mld. Kč V příplatku za OZE platíme téměř 2/3 za solární elektrárny (2 000 MW) Příplatek za OZE platí i průmysl (snižuje konkurenceschopnost průmyslu) Geograficky mizivá možnost rozvoje OZE, narušené investiční prostředí v klasické energetice (nutné dotace) Zásadní strukturální obrat německé elektroenergetiky rozbil dosavadní koncept SEK ČR, exportní politika ČR v této komoditě může být do budoucna v ohrožení 37

38 Rozvoj OZE, povolenky CO2 a břidlicový plyn. Jednotlivě prospěšné, v kombinaci destruktivní. USA snížily emise CO o 12%, Evropa v tomtéž období o 14%. V USA pomohl přirozený technologický pokrok při těžbě břidlicového plynu. Evropa se pokouší poručit slunci, větru, dešti. Výsledkem jsou neuvěřitelně vysoké náklady obětované na oltář této víry (spíše ideologie). V Evropě je naistalováno necelých 45% všech kapacit všech OZE (na následujících ještě minimálně 15 let to zůstanou nejdražší výrobní zdroje elektřiny na světě. Cena elektřiny stoupla pro koncové zákazníky stoupla od roku 2005 do roku 2012 v Evropě o 35%, od roku 2008 o 17%. Ve srovnatelném období v USA tato cena klesla o 5%, od roku 2008 o 2,5%. Rozdíl u průmyslových zákazníků tak již nyní tvoří 45% ve prospěch USA. Samotná EU očekává mezi roky 2011 a 2030 další zdražení ceny pro konečné zákazníky a to o 31%. V USA jde vývoj opačně. V Evropě ale klesá cena silové elektřiny. Od roku 2008 už o více než 50%. Nedotované zdroje ztrácí svou pozici. Proces obnovy klasických konvenčních zdrojů elektřiny byl zásadně narušen. Německo v roce 2013 vyrobilo nejvíce elektřiny v uhelných elektrárnách od roku Naopak podíl výroby plynových elektráren s nižšími emisemi trvale klesá a jsou postupně odstavovány. Na druhou stranu rozvoj OZE urychlující technologický pokrok postupně přináší výsledky. V Německu od platné tarify pro větrné a solární elektrárny před pár lety jen těžko představitelné: Solární elektrárny: do 10 kw garantovaná cen 137 EUR/MWh, nad 1 MW 95 EUR/MWh (20 let bez inflace) Větrné elektrárny: onshore 88 EUR/MWh 5 let, pak 48 EUR/MWh, offshore 150 EUR/MWh 12 let, pak 35 EUR/MWh (20 let bez inflace) 38

39 Rozvoj OZE, povolenky CO2 a břidlicový plyn. Jednotlivě prospěšné, v kombinaci destruktivní. WSJ : Evropa vytvořila monstrum a neví, jak obnovitelného Frankensteina zkrotit. Pro zbytek světa představuje vývoj v Evropě významné poučení. WSJ si na účet Evropy může i zavtipkovat. My Češi se ale budeme muset s 39 německým Frankensteinem naučit žít!

40 Návrh řešení: V rámci diskuze o české SEK je nutné PŘESTAT SE,.. VYMEZOVAT vůči německé energetické politice OMEZOVAT se na jediné správné řešení tj. rychlou dostavbu Temelína OPUSTIT staré pořádky (schémata, postupy) platné v elektroenergetice desítky let PŘIPUSTIT do budoucna i možnost dovozu elektřiny, pokud to bude výhodné PŘIPRAVIT se na další možné zdražení elektřiny (důraz na úspory, zvýšování energetické účinnosti), možné změny struktury v průmyslu PŘESTAT ZMATKOVAT. ČR je aktuálně z pohledu výroby elektřiny šťastnou, zajištěnou, vysoce exportní zemí a v následujících 5 až 10 letech nemusí v této situaci dělat žádná rozhodnutí na slepo. Ukončení nepovedeného tendru na dostavbu JETE není tragédií. Naopak do budoucna se tak pro českou elektroenergetiku znovu otevřou všechny možnosti vývoje (včetně jádra) a to zcela bezpečně a bez rizik. 40

41 Dobrá zpráva. Česko má rezervy, nemusí spěchat 41

42 Děkuji za pozornost! Michal Šnobr

43

SEK A SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY Z POHLEDU ČEZ

SEK A SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY Z POHLEDU ČEZ SEK A SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY Z POHLEDU ČEZ JAN KANTA Manažer útvaru Legislativa a trh XXIV. Seminář energetiků Jelenovská, 22. ledna 2014 I KDYŽ MÁME DNES ELEKTŘINY PŘEBYTEK, LZE V ČESKÉ REPUBLICE

Více

09.30 9.40 Daniela Písařovicová Úvodní přivítaní moderátorkou 09.40 9.55 Pavel Šolc, naměstek ministra průmyslu a obchodu 09.55 10.

09.30 9.40 Daniela Písařovicová Úvodní přivítaní moderátorkou 09.40 9.55 Pavel Šolc, naměstek ministra průmyslu a obchodu 09.55 10. 09.30 9.40 Daniela Písařovicová Úvodní přivítaní moderátorkou 09.40 9.55 Pavel Šolc, naměstek ministra průmyslu a obchodu 09.55 10.10 David Kučera, generální sekretář Energetické burzy Praha 10.10 10.25

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

21/10/2013 Pavel Cyrani Ředitel divize Strategie, ČEZ, a.s.

21/10/2013 Pavel Cyrani Ředitel divize Strategie, ČEZ, a.s. REFORMA ENERGETICKÉHO TRHU V EU A DOPADY PRO ČR 21/10/2013 Pavel Cyrani Ředitel divize Strategie, ČEZ, a.s. EVROPSKÁ ENERGETICKÁ POLITIKA MĚLA DEFINOVÁNY DVA HLAVNÍ CÍLE: JEDNOTNÝ TRH A DLOUHODOBOU DEKARBONIZACI

Více

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Petr Lang, programový koordinátor PSSI Andrej Nosko, spolupracovník PSSI Jiří Schneider, programový ředitel PSSI Praha, 30. srpna 2009 Shrnutí Energetická

Více

Politika a výzvy v oblasti energetiky

Politika a výzvy v oblasti energetiky Politika a výzvy v oblasti energetiky Příspěvek Komise k zasedání Evropské rady dne 22. května 2013 Politika a výzvy v oblasti energetiky Příspěvek Komise k zasedání Evropské rady dne 22. května 2013 Tento

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů: Podrobná specifikace prioritní oblasti Světová energetika je vystavena bezprecedentní nejistotě. Primární zdroje jsou na Zeměkouli nerovnoměrně rozděleny

Více

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH I. POPIS ČESKÉHO SEKTORU ELEKTROENERGETIKY II. VÝROBA E-OZE, STÁVAJÍCÍ POLITIKA A PŘÍLEŽITOSTI

Více

Zpráva. Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu. Verze k oponentuře 30.9.

Zpráva. Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu. Verze k oponentuře 30.9. Zpráva Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu Verze k oponentuře 30.9.2008 OBSAH 1. Úvod... 6 1.1 Obecné úvahy... 6 1.2 Hlavní témata

Více

Aktuální otázky v oblasti energetické bezpečnosti: Infrastruktura, regionální spolupráce, Energetická unie

Aktuální otázky v oblasti energetické bezpečnosti: Infrastruktura, regionální spolupráce, Energetická unie Aktuální otázky v oblasti energetické bezpečnosti: Infrastruktura, regionální spolupráce, Energetická unie Podkladový materiál pro kulatý stůl Národního konventu o EU na téma Aktuální otázky v oblasti

Více

III.2.3. Energetické zdroje

III.2.3. Energetické zdroje Souhrn III.2.3. Energetické zdroje (Podpora dlouhodobě udržitelného zajištění energetických zdrojů) Energetika je páteří ekonomiky a její zajištění, v důsledku klesajících zásob energetických surovin,

Více

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY ČERVENEC 2012 1 ZÁKLADNÍ VIZE: I. PŘEDNOSTNÍ VYUŽÍVÁNÍ DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH ZDROJŮ II. PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracováním aktualizace

Více

Objednávkový formulář na rok 2012

Objednávkový formulář na rok 2012 M A G A Z Í N Vydavatel PRO-ENERGY magazín s.r.o. Mečeříž 203, PSČ 294 77 Korespondenční adresa: Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1 Šéfredaktorka Mgr. Milena Geussová geussova@pro-energy.cz Odborná redaktorka

Více

Koncept zákona o snižování závislosti na fosilních palivech

Koncept zákona o snižování závislosti na fosilních palivech Koncept zákona o snižování závislosti na fosilních palivech Listopad 2012 1 Zpracovalo Hnutí DUHA ve spolupráci s Ekologickým právním servisem, říjen 2012. autoři: Vojtěch Kotecký, Jiří Koželouh, Martin

Více

Analýza větrné energetiky v ČR

Analýza větrné energetiky v ČR Analýza větrné energetiky v ČR březen 2015 Větrná energetika dokáže výhledově vyrábět třetinu elektřiny potřebné v České republice. Přibližně tolik jako dva nové jaderné bloky, akorát za šestkrát nižší

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku slovo ředitelky Vysoká výkonnost se vyplácí Vážené kolegyně, vážení kolegové, pro náročné úkoly, které jsou před námi, a úspěšné

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

Obecný rámec energetiky

Obecný rámec energetiky Shrnutí V oblasti energetiky se nacházíme na rozcestí a v bodě zlomu. V kaţdém případě ale zvolená cesta musí zajišťovat dostatečnost a bezpečnost dodávek energie a jejich environmentální udrţitelnost

Více

SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ

SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ Představení Skupiny ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s centrálou

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

Pane prezidente, důvěra podnikatelů v domácí ekonomiku klesá. Jaká jsou očekávání Hospodářské

Pane prezidente, důvěra podnikatelů v domácí ekonomiku klesá. Jaká jsou očekávání Hospodářské Víme, kam letí. www.podnikatel-info.cz Ročník Roãník 12 15 č. ã. 10/ 5/2008 2011 Informace pro top management / náklad / cílená 16 distribuce 000 výtisků / www.podnikatel-info.cz / Témata měsíce: Automobilový

Více

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Cambridgeský program pro vedení v udržitelnosti (CPSL) ve spolupráci s Regionálním centrem pro výzkum energetické politiky (REKK) na Korvínově

Více

Jak regulační zásahy deformují trh s elektrickou energií?

Jak regulační zásahy deformují trh s elektrickou energií? Jak regulační zásahy deformují trh s elektrickou energií? Ceny elektřiny v Evropě a jejich vliv na investice v celém sektoru PhDr. IVO HLAVÁČ Ředitel útvaru Public Affairs Skupiny ČEZ Konference IVD, Evropská

Více

Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity Sborník textů

Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity Sborník textů Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity Sborník textů Milan Smrž, Barbora Hanžlová, Klára Sutlovičová, Edvard Sequens, Tomáš Tožička Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR ČÁST MPO zpracovatelský průmysl na bázi dřeva Dřevozpracující průmysl v ČR Odvětví dřevozpracujícího průmyslu

Více