Věcné autority

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věcné autority 2013. Marcela.Matlova@vkol.cz"

Transkript

1 Věcné autority 2013

2 Osnova Úvodní informace Technické možnosti kooperace Faktory ovlivňující kooperaci v roce 2013 Základní změny a úpravy Tematické autority Geografické autority Chronologické autority Autority forma / žánr MDT Kategorizační schéma Konspektu 2

3 Technické možnosti kooperace vytváření návrhů je možné po dohodě s Mgr. Marií Balíkovou z NK ČR, a po vyškolení a zajištění technických předpokladů autorit geografických a formálních: pomocí Z39.50 klienta - bandasky prostřednictvím www formulářů autorit tematických: pouze em v tabulce ve Wordu autorit chronologických: není třeba, soubor průběžně aktualizován v NK 3

4 Faktory ovlivňující kooperaci 1 Paměťové instituce knihovny, archivy, muzea, výzkumné ústavy, univerzity poslání ochrana a zpřístupňování dokumentů kulturního dědictví péče o národní paměť tvorba nových zdrojů informací o kulturních událostech na místní i národní úrovni knihovny převážně sbírky publikovaných dokumentů muzea převážně sbírky objektů / artefaktů archivy převážně sbírky archiválií spolupráce v oblasti digitalizace, ochrany a zpřístupnění kulturního dědictví 4

5 Faktory ovlivňující kooperaci 2 Knihovny Pravidla AACR2, RDA, FRBR, formát MARC21, Dublin Core. výhody autoritní soubory zajišťující standardizaci selekčních prvků: nevýhody důraz na autoritní záhlaví jednotný formát kooperační systém sdílení dat strohost informací zveřejněných v AUT záznamech Muzea a galerie nevýhody v projektech řešeny převážně personálie mimo uvedené projekty nejednotnost selekčních prvků, různorodost prostředí 5

6 Faktory ovlivňující kooperaci 3 Muzea a galerie Požadavky na Národní autority 1. Uvádět data existence 2. Dějiny osoby, korporace, rodu 3. Právní status 4. Důraz na vazby, vnitřní organizaci 5. Korporativní záhlaví nedostatky v metodice rozpory státní správa samospráva 6. Názvy historických korporací 7. Přímé pořadí jména / názvu korporace 8. Problematika územní jurisdikce v případě okresů 9. Výrazy označující korporativnost povinné!!! 6

7 Základní změny a úpravy AUT záznamů Tematické autority sjednocení zápisu událostí s konferencemi GEO autority sjednocení zápisu doplňků zavedeno používání názvů historických územních celků Česka připojení pole 052 obsahuje kód z databáze CZ_retro rozšíření údajů v poli 951 hierarchický zápis MDT aplikace standardního pole 080 BIB i pro zápis v AUT Kategorizační schéma Konspektu aktualizace 2011,

8 Tematické autority 8

9 Koncepce tvorby autoritních termínů Soubor autorit zpřístupněn v r Součástí souboru autorit jsou jednotlivé termíny, ne řetězce předmětových hesel podpora kooperace s knihovnami, které preferují používání izolovaných lexikálních jednotek klíčových slov, deskriptorů podpora kooperace s paměťovými institucemi detailnost popisu nebrání zavedení minimální syntaxe v doposud používaných předmětových heslech Respektování formy a celistvosti termínu nerozkládání víceslovných lexikálních jednotek na jednotlivé komponenty 9

10 Struktura záznamu tematické autority paradigmatické vztahy ekvivalentní notace MDT údaj skupiny Konspektu 10

11 Integrace variantních forem do procesu vyhledávání NKC - Výsledky dotazu: Klíčová slova= lesní moudrost Jde poutník Božím lesem : [úvahy Lesní moudrosti] / Ladislav Rusek. -- Praha : Občanské sdružení Čin, s. : il. ; 21 cm 11

12 Tvar lexikálních jednotek 1 Substantivní tvar jednoslovné substantivum víceslovná lexikální jednotka, jejíž základ tvoří substantivum adjektivní spojení předložková vazba komplexní termín Příklady strojově orientované jazyky střední odborné školy rizikový management ženy v politice rodiče a děti malíři a řezbáři nelze považovat za obecně platný komplexní termín, řeší pouze problém zpřístupnění konkrétního dokumentu 12

13 Tvar lexikálních jednotek 2 Dodržuje se přirozený slovosled Dodržuje se pravopisná forma Transliterace se řídí platnými normami Singulár a plurál počitatelná v plurálu, např. prezidenti, knihy, řeky abstrakta, počitatelná použitá jako abstrakta, názvy vědních oborů v singuláru, např. láska, průmysl, fyzika, malířství Cizojazyčné termíny se uvádějí neexistuje-li adekvátní překlad, např. benchmarking je-li termín běžně používán v daném vědním oboru, např. paleobotanika Zkratky preference rozepsané formy zkratka se odkáže 13

14 Význam lexikálních jednotek 1 Problémové okruhy, které je nutné řešit Vztah zaměnitelnosti - ekvivalence synonymie vylučovacím odkazem: kopaná viz fotbal homonymie specifikací termínu: operace: bankovní operace, bojové operace, operace srdce nohy: dolní končetiny uvedením doplňku: morfologie (biologie) morfologie (lingvistika) 14

15 Význam lexikálních jednotek 2 Problémové okruhy, které je nutné řešit Vztah posloupnosti hierarchie výtvarní umělci viz též malíři malíři viz též výtvarní umělci Vztah podobnosti asociace kvalita vody viz též úprava vody úprava vody viz též kvalita vody 15

16 Výběr lexikálních jednotek jednoznačnost soulad mezi obsahem pojmu, obsahem termínu a obsahem lexikální jednotky formální rozklad termínu raději nepoužívat psychologie osobnosti osobnost + psychologie proč? získání dokumentů, které neodpovídají dotazu uživatele 16

17 Je potřeba věnovat pozornost 1 zachovávat jednotný postup důsledně dodržovat přirozený pořádek slov (ne substantivní inverze ano i ne) nepoužívat nejednoznačné termíny nepoužívat situační termíny olomoucká literární tvorba olomoucké baroko barokní zlatnictví příliš detailní specifické pro dané prostředí specifické pro daný dokument zapisovat selekční termíny do příslušných polí 17

18 Je potřeba věnovat pozornost 2 Etnické adjektivum se používá: je-li součástí termínu označuje-li jev související s jazykem české stavovské povstání, český fousek, český grantát, česká poezie, české romány, čeští spisovatelé Etnické adjektivum se nepoužívá: označuje-li jev související se státem malíři Česko, prezidenti Česko 18

19 Tematické autority MARC 21 19

20 Tematické autority MARC21 pole 150 autoritní záhlaví $a psi $a pěstování okrasných rostlin $a rusko-švédská válka ( ) $a Lidice, vyhlazení, 1942 $a Srpen, 1968 $a dům čp. 17 (Dobruška, Česko) $a národní hospodářství $a etika $a díla do r. 500 $a Švejk, Josef (literární postava) 20

21 Tematické autority MARC 21 pole 150 autoritní záhlaví neopakovatelné indikátory nejsou definovány (mezery) podpole $a věcné téma a 024 x Služby knihoven 2 Konspekt a :[024.64:021.85] 2 MRF_ a meziknihovní výpůjční služba 7 ph a MVS 0 o 550 a mezinárodní meziknihovní výpůjční služba 7 ph w g a knihovnické služby 7 ph a interlibrary loan service 2 eczenas 21

22 Tematické autority MARC 21 pole 450 odkazové záhlaví viz opakovatelné indikátory nejsou definovány (mezery) podpole $a neopakovatelné, nutný další výskyt 450 synonymum (v češtině) odborný termín (v latině) podpole $0 písmeno o jako odkaz 150 a papoušek šedý 7 ph a papoušek žako 0 o 450 a Psittacus erithacus 0 o 22

23 Tematické autority MARC 21 pole 550 odkazové záhlaví viz též vztah hierarchie vyjádřen kódem v tzv. řídícím podpoli $w nadřazený termín kód g podřazený termín kód h vztah asociace vyjádřen bez řídícího podpole $w 23

24 Tematické autority MARC 21 pole 550 odkazové záhlaví viz též opakovatelné indikátory nejsou definovány (mezery) podpole $a neopakovatelné, nutný další výskyt a psi 7 ph w g a domácí zvířata 7 ph w g a psovití 7 ph w h a Cane Corso 7 ph w h a akita 7 ph a kynologie 7 ph a canisterapie 7 ph

25 Tematické autority MARC 21 pole 680 všeobecná poznámka opakovatelné 1. indikátor: hodnota 9 2. indikátor: není definován (mezera) podpole $i 150 a vlastivěda 7 ph i Používá se ve vstupním prvku jako název vyučovacího předmětu a jako tematické zpřesnění za názvy zemí, oblastí a obcí. 25

26 Tematické autority MARC 21 pole 750 propojovací záhlaví opakovatelné 1. indikátor: honosta 0 2. indikátor: hodnota 7 podpole $a cizojazyčný ekvivalent Používá se k propojení různých souborů autorit. 2. indikátor a podpole 2: kód souboru autorit 150 a papoušek šedý 7 ph a papoušek žako 0 o 450 a Psittacus erithacus 0 o a african gray parrot 2 eczenas 26

27 Tematické autority - změny 27

28 Zápis válek, bitev, obléhání, dobytí Sjednocení zápisu konferencí a událostí Základní konvence pro zápis doplňků je kombinace s dvojtečkou, tedy _:_ (mezera, dvojtečka, mezera) U konferencí se uvádí toto pořadí: název konference // pořadí // rok // místo, např. Brněnské dentální a implantologické dny (10. : 2008 : Brno, Česko) Tomuto schématu bude přizpůsoben zápis událostí typu války, bitvy 28

29 obléhání schéma: neformalizovaný název události (rok/y : místo) obléhání Bredy ( : Breda, Nizozemsko) 29

30 dobytí schéma: neformalizovaný název události (rok/y : místo) dobytí Magdeburgu (1631 : Magdeburg, Německo) 30

31 bitvy schéma: neformalizovaný název události (rok/y : místo) bitva u Towtonu (1461 : Towton, Anglie) 31

32 války schéma: neformalizovaný název události (rok/y) válka v Afghánistánu (2001-) 32

33 války schéma: neformalizovaný název události (rok/y : místo) války růží ( : Anglie) -- výjimka 33

34 Geografické autority 34

35 Geografické názvy v BIB záznamu předmět / obsah dokumentu Paříž (Francie) * turistické průvodce identifikace osoby (místo působení) Holub, Emil, * cestovatelé * Česko * cesty a pobyt * Afrika jižní * stol. identifikace korporace Citice (Česko). Obecní úřad lokalizace korporace Divadlo Dialog * divadla * Plzeň (Česko) lokalizace objektu Codex Gigas * rukopisy * Podlažice (Chrast, Chrudim, Česko) lokalizace sbírky / předmětů / fondu Knihovna města Ostravy * knihovní fondy * Ostrava (Česko) 35

36 Struktura záznamu geografické autority 36

37 Externí odkazy zobrazit na mapě, Wikipedie 37

38 Externí odkazy zobrazit na mapě, Wikipedie 38

39 GEO autoritní záhlaví Francie České Budějovice (Česko) Severní Amerika Itálie jižní Prostějov (Česko : oblast) Zlínský kraj (Česko) Kartágo (zaniklé město) Mušov (Česko : zaniklá obec) Lascaux (Francie : jeskyně) Horní Lhota (Zlín, Česko) 39

40 GEO autoritní záhlaví názvy správních (jurisdikčních) celků státy, spolkové země nižší územně správní jednotky kraje, okresy, města, městské části, obce, části obcí názvy nadnárodních oblastí názvy oblastí (nesprávních jednotek) v rámci států názvy přírodních geografických útvarů kontinenty, oceány, moře, řeky, pohoří, hory, rybníky názvy umělých útvarů ulice, mosty, přehrady, turistické trasy, chráněná území a lokality, přírodní památky 40

41 GEO variantní formy variantní názvy sloužící uživateli jako vstupy do systému oficiální názvy států Česká republika, Spolková republika Německo zkratky ČR, NSR německé názvy Pilsen (Česko) anglické názvy Czechia, Germany nepreferované geografické názvy Mostecko (Česko), Komarov (Halič) 41

42 Forma geografických názvů AACR2R (24.4C; 24.7B4; 24.3E) Subject Cataloging Manual: Subject Headings: H 690-H 1055 je-li běžně používána, zvolí se česká forma geografického názvu stanoví se na základě příručkových pramenů např. BERÁNEK, Tomáš a kol. : Index českých exonym : standardizované podoby, varianty vyd. - Praha : Český úřad zeměměřický a katastrální, 2006 Slunečné pobřeží (Bulharsko) Mohuč (Německo) neexistuje-li česká forma jména, použije se forma jména v úředním jazyce země používá-li se v dané zemi více úředních jazyků, zvolí se forma jména nejčastěji se vyskytující v příručkových pramenech 42

43 Forma geografických názvů Zdroje ověření (příručkové prameny) pro české správní (jurisdikční) celky kraje, okresy, města, obce, části měst a obcí Aplikace na stránkách Ministerstva vnitra ČR: Adresy v České republice 43

44 Forma geografických názvů Zdroje ověření (příručkové prameny) pro zahraniční správní (jurisdikční) celky Tezaurus na www stránkách Getty Center Drive Researche Institute: Getty Thesaurus of Geographic Names 44

45 Forma geografických názvů Zdroje ověření (příručkové prameny) pro fyzickogeografické entity (geomorfologické útvary) Publikace: Zeměpisný lexikon ČR. Hory a nížiny. Vyd. 2. Brno : AOPK ČR 2006 Všechno o Zemi : místopisný průvodce světem. Vyd. 1. Praha : Reader s Digest Výběr, 1998 Geografický místopisný slovník světa. 1. vyd. Praha : Academia,

46 Forma geografických názvů Zdroje ověření (mapy) - včetně GEO linku souřadnic GPS 46

47 Slovosled v geografických názvech geografické názvy se uvádějí v přirozeném slovosledu, např. Německá demokratická republika Severní Dakota Jižní Amerika Západní Sahara Spojené státy americké respektuje se obvyklý slovosled v invertovaném tvaru se zapisují pouze geografické názvy, které nepředstavují vlastní geografická jména, např. Itálie severní 47

48 Názvy státních/správních celků AACR2R: 24.3E V záhlaví se používá konvenční jméno státního / správního celku, není-li obecně používáno jeho jméno oficiální, např. Francie (ne Francouzská republika) Německo (ne Spolková republika Německo) Česko (ne Česká republika) 48

49 Změna názvu AACR2R (23.3A) // SCM H 708 při změně geografického názvu se v identifikačním popisu dokumentů v záhlaví použije forma původní i forma nově zavedená podle situace: obě korporativní záhlaví se propojí odkazem typu viz též (přidružovacím) ve věcném popisu dokumentů se používá poslední forma jména 49

50 Doplňky geografických názvů geografické obecné chronologické 50

51 Geografické doplňky 1 AACR2R: 23.4B1 SCM: H 810 k názvu místa (lokality) jinému než název země, státu, se připojí název rozsáhlejšího územního celku ve funkci doplňku konkrétní místa se kvalifikují názvem státu, ve kterém se lokalita nachází, např. Praha (Česko), Vídeň (Rakousko), Jihočeský kraj (Česko), Hesensko (Německo) jako doplněk se používá poslední (nejnovější) forma názvu státu výjimka: v odkazech lokalit nacházejících se na území Volyň, Banát, Halič lze použít i historickou formu názvu oblasti zdůvodnění: snadná orientace příklad: Komarov (Halič) 51

52 Geografické doplňky 1 Specifické entity AACR2R: 23.4C Místa v Austrálii, Kanadě, Malajsii, Spojených státech amerických, Jugoslávii a na území Velké Británie jednotlivé státy se nekvalifikují názvem vyššího celku, např. Anglie nikoli Anglie (Velká Británie) Kentucky nikoli Kentucky (Spojené státy americké) názvy lokalit se nekvalifikují názvem nejvyššího jurisdikčního celku, nýbrž názvem spolkové země, členského státu federace, provincie, území, např. San Francisco (Kalifornie) Dublin (Severní Kalifornie) Dublin (Georgia) Dublin (Indiana) názvy jednotlivých zemí, států, provincií v Austrálii, Kanadě a Spojených státech amerických ve funkci doplňku se nezkracují, používá se plná forma jména existuje-li česká forma jména, použije se, např. Dublin (Severní Kalifornie) 52

53 Geografické doplňky 1 Lokalita nacházející se na území dvou a více států SCM: H lokalita, útvar na území dvou států se kvalifikuje názvy obou států názvy se uvádějí v abecedním pořadí v závorce jsou propojeny spojkou a, např. Krkonoše (Česko a Polsko : pohoří) Jizerské hory (Česko a Polsko) Huronské jezero (Michigan a Ontario) Bělá (Česko a Polsko : řeka) 53

54 Geografické doplňky 1 Výjimky názvy řek protékající územím dvou států jako první se uvádí země, ve které řeka pramení, např. Lužnice (Rakousko a Česko : řeka) Hornád (Slovensko a Maďarsko : řeka) útvar na území více států se nekvalifikuje GEO doplňkem, např. Alpy (pohoří) Dunaj (řeka) Karpaty (pohoří) oceány, moře se nekvalifikují 54

55 Geografické doplňky 2 název vyššího územního celku více geografických doplňků nutných k jednoznačné identifikaci geografického názvu Barvířská ulice (Liberec, Česko) Brtnice (Jihlava, Česko) Brtnice (Velké Popovice, Česko) Komárovice (Brtnice, Jihlava, Česko) rozlišení mezi dvěma stejnými místními názvy pokud je doplněk, tj. název rozsáhlejšího územního celku, nedostačující k rozlišení dvou nebo více míst, uvádí se slovo nebo fráze běžně používaná k jejich rozlišení, např. Staré Město pod Landštejnem (Česko) neexistuje-li takové slovo nebo fráze, uvede se název vhodného menšího místa před názvem rozsáhlejšího územního celku, např. Lhota (Vsetín, Česko) Lhota (Hradec Králové, Česko) Friedberg (Bavorsko, Německo) Friedberg (Hesensko, Německo) rozhodnutí pracovní skupiny pro věcné zpracování používat názvy okresních měst 55

56 Obecné doplňky identifikace jednoznačnost obecný doplněk obsahující typ autority se bude používat vždy, není-li obecný název součástí názvu řeka, potok, přehradní nádrž, hora, vrch, pohoří, oblast, horní tok, povodí, okres, naučná stezka, přírodní památka, chráněná oblast, ulice, cyklistická trasa, turistická trasa, autobusová trasa, tramvajová trasa, železniční trať doplněk se zapisuje po dvojtečce v závorce v pořadí (země : xxxxxx), např. U Irů lípy (Česko : naučná stezka) Lysá hora (Moravskoslezské Beskydy, Česko) 56

57 Obecné doplňky Irsko (ostrov) Morava (řeka) Dunaj (řeka : oblast) Dunaj (řeka : povodí) Macocha (Česko : propast) Sněžka (Krkonoše, Česko a Polsko : hora) Kolečko (Česko : rybník) Tržnice Hlavní nádraží ČD (Olomouc, Česko : tramvajová trasa) Tábor Bechyně (Česko : železniční trať) Jantarová stezka Vídeň Krakov (cyklistická trasa) výjimka z tohoto pravidla u názvů obcí, měst a jejich částí se obecný doplněk město, obec nepoužívá jeho nepřítomnost je signifikantní, znamená, že se jedná o geografický název obce, města a jejich částí 57

58 Obecné doplňky Budovatelů (Jablonec nad Nisou, Česko : ulice) Na Pískách (Praha, Česko : ulice) Na Pískách (Hostivice, Česko : ulice) Barvířská ulice (Liberec, Česko) Zelný trh (Brno, Česko) Habrmannovo náměstí (Plzeň, Česko) Karlův most (Praha, Česko) obecný doplněk se nepoužije, je-li obecný název součástí názvu 58

59 Chronologické doplňky pokud je v kombinaci s ostatními doplňky, uvádí se ve druhém pořadí a je oddělen konvencí mezera dvojtečka mezera, např. Rýnské Prusko ( ) Budějovický kraj (Česko : ) Budějovický kraj (Česko : ) Jihočeský kraj (Česko : 2000-) 59

60 Doplňky geografických názvů geografický a obecný kombinace obecný doplněk se zapisuje jako druhý v pořadí a je oddělen konvencí mezera, dvojtečka, mezera Svitava (Česko : řeka) Karlovy Vary (Česko : oblast) Lázně Toušeň (Česko : oblast) Black Mountain (Queensland : hora) Aventin (Řím, Itálie : vrch) 60

61 Doplňky geografických názvů geografický a obecný kombinace v kombinaci geografického a dvou obecných doplňků je každý obecný oddělen konvencí mezerou dvojtečkou mezerou, např. Svitava (Česko : řeka : oblast) Bílý Halštrov (Česko a Německo : řeka : povodí) Vltava (Česko a Německo : střední tok) 61

62 Doplňky geografických názvů Entity různého typu např. město a větší správní celek téhož názvu u názvů měst a obcí se obecný doplněk město, obec neuvádí Vsetín (Česko) Vsetín (Česko : okres) např. obec a hory Brdy (Česko) Brdy (Česko : pohoří) např. 3 různé entity Blatnice (Bavorov, Česko) Blatnice (Česko : národní přírodní památka) Blatnice (Mladá Vožice, Česko) Blatnice (Otava, Česko : řeka) Blatnice (Sázava, Česko : řeka) 62

63 Krajina obklopující město, obec, pohoří, řeku doplněk oblast Hodonín (Česko : oblast) Kutná Hora (Česko : oblast) Šumava (pohoří : oblast) Brdy (Česko : pohoří : oblast) Krkonoše (Česko a Polsko : pohoří : oblast) Bečva (Česko : řeka : oblast) Vydří potok (Česko : oblast) Vltava (Česko : řeka : oblast) 63

64 Národopisné oblasti Valašsko (Česko) Dolňácko (Česko) Moravské Kopanice (Česko) Povltaví (Česko) Podkrkonoší (Česko) Nezaměňovat ale s krajinou, důsledně rozlišovat podle obsahu dokumentu titul: Kraj kolem Smědé / [text Blažena Hušková... et al.]. Liberec : Společnost pro Jizerské hory, 2002 Smědá (Česko a Polsko : řeka : oblast) přírodní poměry titul: Lidová architektura a užité umění Podkrkonoší. Trutnov : Muzeum Podkrkonoší, 1974 lidové umění * lidová kultura * lidová architektura * Podkrkonoší (Česko) - etnografie 64

65 Zaniklá místa Boršov (Česko : zaniklá obec) Zaniklá obec v katastru obce Malšín v okrese Český Krumlov. Březník (Klatovy, Česko : zaniklá obec) Zaniklá osada, dnes jen hájovna na úpatí hory Luzný na Šumavě. Mušov (Česko : zaniklá obec) Archeologická lokalita; obec severovýchodně od Mikulova, zatopena v r (patrný již pouze kostel sv. Linharta na ostrůvku uprostřed přehradní nádrže Nové Mlýny). Stará Voda (Libavá, Česko : zaniklá obec) Obec částečně zaniklá v roce 1946 (Vojenský výcvikový prostor Libavá); poutní místo (zachován poutní kostel sv. Jakuba Většího a sv. Anny). Sklenařice (Turnov, Česko : zaniklá čtvrť) Místní část města Turnov, jako čtvrť zanikla v roce 1908 při výstavbě šperkařské školy. Babylón (zaniklé město) Kartágo (zaniklé město) Na obci (Česko : zaniklý rybník) Rybník byl založen v r. 1490, zanikl po r Zůstala po něm Malšovická hrázka. 65

66 Geografické autority MARC 21 66

67 Geografické autority MARC21 pole 043 kód geografické oblasti neopakovatelné indikátory nejsou definovány (mezery) podpole $a kód oblastí světa (O) podpole $b lokální kód (oblasti Česka) (O) podpole $2 povinné, je-li použito $b 043 a e-xo--- a e-xr--- b e-xr-mr 2 czenas 080 a ( ) c fyzickogeografická charakteristika 080 a ( ) c místní určení - Česko 080 a (437.6) c místní určení - Slovensko 151 a Bílé Karpaty (Česko a Slovensko : pohoří) 7 ge

68 Geografické autority MARC21 Kód geografické oblasti sedmiznakový kód, viz příloha manuálu MARC 21 / Autority mezinárodní směnitelnost údajů 043 a e-xo--- a e-xr--- Lokální kód sedmiznakový kód, viz následující strany národní směnitelnost údajů 043 a e-xo--- a e-xr--- b e-xr-mr 2 czenas 68

69 Lokální kódy pro Česko Čechy Morava Slezsko Praha (kraj) Středočeský kraj Kralovéhradecký kraj Pardubický kraj Ústecký kraj Liberecký kraj e-xr-cc e-xr-mr e-xr-sl e-xr-pg e-xr-st e-xr-kr e-xr-pa e-xr-us e-xr-li 69

70 Lokální kódy pro Česko Plzeňský kraj Karlovarský kraj Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Kraj Vysočina Zlínský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj e-xr-pl e-xr-ka e-xr-jc e-xr-jm e-xr-vy e-xr-zl e-xr-ol e-xr-mo 70

71 Geografické autority MARC21 pole 151 autoritní záhlaví $a Francie $a České Budějovice (Česko) $a Severní Amerika $a Itálie jižní $a Prostějov (Česko : oblast) $a Zlínský kraj (Česko) $a Kartágo (zaniklé město) $a Mušov (Česko : zaniklá obec) $a Lascaux (Francie : jeskyně) $a Horní Lhota (Zlín, Česko) 71

72 Geografické autority MARC21 pole 151 autoritní záhlaví neopakovatelné indikátory nejsou definovány (mezery) podpole $a geografický název 043 a e-xo--- a e-xr--- b e-xr-mr 2 czenas 080 a ( ) c fyzickogeografická charakteristika 080 a ( ) c místní určení - Česko 080 a (437.6) c místní určení - Slovensko 151 a Bílé Karpaty (Česko a Slovensko : pohoří) 7 ge a Biele Karpaty (Česko a Slovensko : pohoří) 0 o 551 a Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty (Česko) 7 ge w h a Velká Javorina (Bílé Karpaty, Česko a Slovensko : hora) 72

73 Geografické autority MARC21 pole 451 odkazové záhlaví viz opakovatelné indikátory nejsou definovány (mezery) podpole $a neopakovatelné, nutný další výskyt 415 podpole $0 písmeno o jako odkaz 151 a Český les (Česko a Německo : pohoří) 7 ge a Böhmischer Wald (Česko a Německo : pohoří) 0 o 451 a Oberpfälzer Wald (Česko a Německo : pohoří) 0 o 73

74 Geografické autority MARC 21 pole 551 odkazové záhlaví viz též vztah hierarchie vyjádřen kódem v tzv. řídícím podpoli $w nadřazený termín kód g podřazený termín kód h vztah asociace vyjádřen bez řídícího podpole $w 74

75 Geografické autority MARC21 pole 551 odkazové záhlaví viz též opakovatelné indikátory nejsou definovány (mezery) podpole $a neopakovatelné, nutný další výskyt a Jeseníky (Česko : pohoří) 7 ge w g a Krkonošsko-jesenická soustava 7 ge w h a Hrubý Jeseník (Česko : pohoří) 7 ge w h a Nízký Jeseník (Česko : pohoří) 7 ge w h a Rychlebské hory (Česko) 7 ge a Chráněná krajinná oblast Jeseníky (Česko) 7 ge

76 Geografické autority MARC 21 pole 670 zdroj nalezených informací opakovatelné indikátory nejsou definovány podpole $a zdroj citace (NO) podpole $b nalezená informace (NO) 151 a Prosenice (Přerov, Česko) 7 ge a www(adresy ČR-MVČR) 76

77 Geografické autority MARC 21 pole 680 všeobecná poznámka opakovatelné 1. indikátor: hodnota 0 2. indikátor: hodnota 0 podpole $i text poznámky 151 a Aquincum (Maďarsko : archeologická lokalita) ge i Římské město a vojenský tábor v Pannonii Inferior; dnes na území Budapešti. 77

78 Geografické autority MARC 21 pole 680 všeobecná poznámka opakovatelné 1. indikátor: hodnota 0 2. indikátor: hodnota 0 podpole $i text poznámky Obec v okrese Část obce v okrese Město ve spolkové zemi Město ve stejnojmenné Historické území Zahrnuje obce 78

79 Geografické autority MARC 21 pole 751 propojovací záhlaví opakovatelné 1. indikátor: hodnota 0 2. indikátor: hodnota 7 podpole $a cizojazyčný ekvivalent Používá se k propojení různých souborů autorit. 2. indikátor a podpole 2: kód souboru autorit 151 a Finisterre (Španělsko : mys) 7 ge a mys Finisterre (Španělsko) 0 o 451 a Cabo Finisterre (Španělsko) 0 o a Finisterre Cape (Spain) 2 eczenas 79

80 Geografické autority MARC lokace, alternativní grafické prezentace pole URL elektronické umístění 043 a f-ua a (620) 151 a Bahariya Oasis (Egypt) 7 ge a Valley of the Mummies (Egypt) 0 o 670 a www(getty) 670 a www(wikipedia, the free encyclopedia) 8564 u 4 N 80

81 Geografické autority MARC blok národních polí pole 950 status používá se pouze u správních (jurisdikčních) celků státy, spolkové země, kraje, okresy, města, obce, části obcí pole 951 hierarchická struktura v rámci České republiky používá se pouze u českých správních (jurisdikčních) celků kraje, okresy, města, obce, části měst a obcí 043 a e-xr--- b e-xr-ol 2 czenas 080 a ( ) 2 MRF_ a Vrahovice (Prostějov, Česko) 7 ge i Část města Prostějov a správní celek 951 a Česko c Olomoucký kraj d Prostějov : okres e Vrahovice 81

82 Geografické autority - změny 82

83 Základní změny a úpravy geografických AUT záznamů sjednocení zápisu doplňků připojení pole 052 obsahuje kód z databáze CZ_retro rozšíření údajů v poli 951 hierarchický zápis 83

84 Sjednocení zápisu doplňků Příklady dosavadní praxe bez kvalifikátoru, např. Dunaj po čárce, např. Morava, řeka po spojovníku, např. Karlovy Vary-oblast (Česko) po dvojtečce, např. Kařezské rybníky (Česko : přírodní památka) Požadavek strukturovaný, strojem zpracovatelný, algoritmický zápis jednotlivých částí selekčních prvů (přístupových bodů) 84

85 Historické územní celky Česka České knížectví České království Moravské markrabství Slezské vévodství Opavské knížectví země Koruny české pro korporace zapsané pod správním celkem (ve vstupním prvku) pro události odehrávající se pouze na celém území země Koruny české (jádro tvořily české země a Lužice!) termín Česko používat nadále ve všech dějinných obdobích Česko dějiny stol. České knížectví nekvalifikují se doplňkem (Česko) Moravské markrabství (nikoli Moravské markrabství (Česko)) 85

86 Historické územní celky Česka Příklad 1: Kratičké dějiny markrabství moravského / pro žáky obecných a měšťanských škol napsal Mat. Václavek. - V Meziříčí nad Bečvou : Fr. Vaněk, 1896 Morava (Česko) dějiny Moravské markrabství Příklad 2: Státoprávní uspořádání Protektorátu Čechy a Morava ( ) / Eva Janečková. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013 státní správa Česko Česko politika a vláda Protektorát Čechy a Morava 86

87 Historické správní celky Česka kraje, okresy existence identických termínů označujících různé entity, které se podstatně liší rozsahem území, strukturou, např. označení Hradecký kraj je použito pro dvě různé entity, a to v letech , nutnost rozlišit, tj. uvádět roky existence vždy jako součást vstupního prvku, Hradecký kraj (Česko : ) Hradecký kraj (Česko : ) Kroměříž (Česko : okres : ) Kroměříž (Česko : okres : 1960-) 87

88 Připojení pole 052 pole obsahuje kód detailnějšího třídění, které souvisí s autoritním záhlavím uvádění kódu je nezbytné pro kooperaci s ostatními paměťovými institucemi kód cz_retro je součástí databáze CZ_RETRO zahrnuje všechna města, městečka a vesnice, která existují či existovala na území Čech, Moravy a Slezska, a rovněž jejich čtvrti a díly, samoty, izolovaně situované hrady či dvory jde o stabilní kód v číselné řadě 1 až

89 Připojení pole 052 Systém CZ_RETRO je nezávislý na úřední evidenci (Územně identifikační registr), která eviduje pouze administrativně existující lokality a podléhá četným změnám obsahuje všechny podstatné identifikátory, takže umožňuje snadné propojení obou systémů 89

90 Rozšíření údajů v poli 951 Pole 951 hierarchická struktura v rámci České republiky používá se pouze u českýc správních (jurisdikčních) celků 043 a e-xr--- b e-xr-ol 2 czenas 080 a ( ) 2 MRF_ a Vrahovice (Prostějov, Česko) 7 ge i Část města Prostějov a správní celek 951 a Česko c Olomoucký kraj d Prostějov : okres e Vrahovice 90

91 Chronologické autority

92 Chronologické údaje v BIB záznamu u témat, která úzce souvisejí s problematikou dějin, politických, vojenských dějin apod. Francie dějiny 15. stol. Prostějov (Česko) společnost a politika obléhání Leningradu ( : Petrohrad, Rusko) u obecných témat výroba a distribuce drog Česko stol. česká literatura u kategorií osob nebo institucí fyzici Spojené státy americké 20. stol. vysoké školy Německo stol. 92

93 Struktura záznamu chronologické autority 93

94 Chronologické údaje v BIB záznamu Charakteristika nedávného (současného?) stavu praxe při uvádění (zápisu) nebyla jednotná, což při přebírání záznamů v rámci sdílené katalogizace působilo potíže potřeba sjednocení V čem jsme se lišili? v některých institucích se chronologické údaje vyskytovaly minimálně; v jiných se naopak používaly téměř v každém BIB záznamu (i když z hlediska obsahu dokumentu tyto údaje nejsou nutné) v některých institucích převažovaly detailní chronologické údaje, v jiných se údaje zaokrouhlovaly na století ve formě zápisu pouze pomocí číslovek, např , kombinace číslovek a slovních údajů, např. stol. 20. pol léta 20. stol. dvacátá až třicátá léta 20. stol. stol. 20. léta stol. 20., léta 90.-stol

95 Chronologické údaje v BIB záznamu Struktura zápisu chronologické údaje bývají součástí termínů, zapisují se tedy jako součást záhlaví, ve vstupním prvku, např. první světová válka ( ) staroměstská exekuce (1621 : Praha, Česko) Srpen, 1968 v prekoordinovaných systémech se zapisují jako součást PH v podpoli $y pole 650, 651 MARC $a česká literatura $y v postkoordinovaných systémech se zapisují jako výraz tezauru jako neřízený předmětový termín v poli MARC 21 jako autoritní chronologický údaj v poli 648 MARC 21 95

96 Chronologické údaje v BIB záznamu Používání chronologických údajů je-li nutné specifikovat časové období vztahující se k obsahu dokumentu JURYŠEK, Oldřich: Dějiny Olomouce V Olomouci : Votobia, 2006 Olomouc (Česko) dějiny monografie FIALA, Jiří: Dějiny města Olomouce v datech. 1, do roku Olomouc : Danal, 1995 Olomouc (Česko) dějiny do 1526 chronologické přehledy nepřítomnost chronologických údajů je významotvorný prvek - téma bylo zpracováno v celistvosti, bez chronologického vymezení (od počátku do současnosti) ŽDÍREC : / [zpracování textu publikace Jana Lánová... et al.]. Vyd Ždírec : Obec Ždírec, 2013 Ždírec (Jihlava, Česko) dějiny monografie 96

97 Chronologické údaje v BIB záznamu konkrétní roky (podle obsahu dokumentu) data daná periodizací / chronologizací oboru hrubší chonologické údaje používání hrubších chronologických údajů se odvíjí od katalogizační praxe (rozhodnutí) dané instituce desetiletí, dvacetiletí, poloviny století, století, přesahy století stol stol stol. 97

98 Chronologické autority MARC 21 98

99 Chronologické autority MARC21 pole 045 chronologický kód neopakovatelné indikátory nejsou definovány (mezery) podpole $a kód časového období (O) 045 a w9x4 148 a ch i Dějiny Tchaj-wanu (japonská okupace). 99

100 Kódy časového období před Kr. a0 před 2999 b b b b b b b b b b c c c c c c c c c c d d d d d d d d d d

101 Kódy časového období po Kr. e 1-99 f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y

102 Kódy časového období v případě dat ze sloupce Před Kr. malá písmena reprezentují tisíciletí a číslice století není-li století známo, použije se namísto číslice spojovník (-) v případě jednoho století či období v rámci jednoho století se dvouznakový kód opakuje, aby byly zaplněny všechny požadované čtyři pozice v případě dat Po Kr. malé písmeno reprezentuje století, číslice 0-9 se doplňují pro označení dekády není-li dekáda známa, použije se namísto číslice spojovník (-) v případě jednoho roku či období v rámci jedné dekády se dvouznakový kód opakuje, aby byly zaplněny všechny požadované čtyři pozice 102

103 Chronologické autority MARC21 pole 148 autoritní záhlaví neopakovatelné indikátory nejsou definovány (mezery) podpole $a chronologický údaj 045 a w9x4 148 a ch i Dějiny Tchaj-wanu (japonská okupace). 103

104 Chronologické autority MARC21 pole 448 odkazové záhlaví viz opakovatelné indikátory nejsou definovány (mezery) podpole $a neopakovatelné, nutný další výskyt 448 podpole $0 písmeno o jako odkaz 045 a w9x0 148 a ch a devadesátá léta 19. stol. 0 o 448 a 90. léta 19. stol. 0 o 104

105 Chronologické autority MARC21 pole 680 všeobecná poznámka opakovatelné 1. indikátor: hodnota 9 2. indikátor: nedefinován (mezera) podpole $i text poznámky 045 a w9x4 148 a ch i Dějiny Tchaj-wanu (japonská okupace). 105

106 Autority forma / žánr 106

107 Struktura záznamu autority forma / žánr 107

108 Autority forma / žánr soubor formálních autorit řízený registrující univerzální lokální vyjádřeny vztahy ø hierarchie a asociace ø např. mapy v záhlaví * pole statut autority např. analýzy 108

109 Forma / žánr v BIB záznamu odborné, populárně-naučné dokumenty monografie, studie, právní předpisy, sborníky, učebnice, přehledy, příručky, odborné časopisy, bulletiny, ročenky, výroční zprávy, časopisy pro volný čas beletrie české romány, historické romány, anglická poezie, lyrická poezie speciální druhy dokumentů kartografické dokumenty turistické mapy, automapy, autoatlasy, plány měst hudebniny zpěvníky, partitury, partitury pro sólový nástroj, partitury a hlasy, klavírní výtahy grafika omalovánky, stolní kalendáře, nástěnné vícelisté kalendáře fyzický nosič zvukové kazety kompaktní desky CD-ROM DVD videokazety audioknihy zvukové záznamy filmů elektronické knihy www dokumenty 109

110 Autority forma / žánr Návrh nového autoritního záznamu malá pravděpodobnost, soubor je dostatečně naplněn univerzálními autoritami, aktualizace se týká především lokálních autorit po důkladné rešerši kontrola na duplicitu v autoritní bázi pomocí Z39.50 klienta bandasky prostřednictvím www formuláře 110

111 MDT 111

112 MDT Tabulky MDT-MRF (Master Reference File) MDT tvoří nedílnou součást záznamů věcných autorit Povinný údaj v rámci kooperativní tvorby věcných národních autorit 112

113 MDT v tematické autoritě ekvivalentní notace MDT 113

114 MDT v geografické autoritě ekvivalentní notace MDT 114

115 MDT v autoritě forma / žánr 115

116 MDT ve formátu MARC

117 MDT MARC21 pole 080 MDT opakovatelné indikátory nejsou definovány (mezery) podpole $a podpole $c podpole $2 notační znak MDT hledisko, vysvětlující termín označení vydání, povinné 080 a c sociologie 2 MRF_ a c trestní právo 2 MRF_ a c psychiatrie 2 MRF_ a incest 7 ph

118 MDT výhody mezinárodní srozumitelnost 118

119 fixace termínu MDT výhody víly vily vína vina liška liška mor mor : kánony, kanony, kaňony 119

120 Kategorizační schéma Konspektu 120

121 Konspekt v BIB záznamu Conspectus (z latiny) = pohled, dohled, pozorování = stručný přehled, výtah, resumé, náčrt 121

122 122

123 předmětové kategorie (celkem 26) 1. (hierarchická) úroveň Konspektu skupiny (celkem cca 600) 2. (hierarchická) úroveň Konspektu 123

Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě. Výzkumná zpráva projektu výzkumu a vývoje

Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě. Výzkumná zpráva projektu výzkumu a vývoje Národní archiv Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě Výzkumná zpráva projektu výzkumu a vývoje VE20072009004 Redakce: Ing. Miroslav Kunt Příjemce

Více

Zásady pro vytváření Polytematického strukturovaného hesláře (PSH)

Zásady pro vytváření Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) PŘÍLOHA Č. 1 Zásady pro vytváření Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) 2012 ÚVOD Zásady pro vytváření Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) vycházejí ze stejnojmenných zásad publikovaných

Více

TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ. Informační výchova Informační gramotnost

TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ. Informační výchova Informační gramotnost TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ Informační výchova Informační gramotnost Knihovny VUT v Brně pracovní skupina pro informační vzdělávání Brno 2008 TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ Informační výchova

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Mgr. Ilja Šedo Systémy muzejních digitálních informací na WWW Rigorózní práce Konzultant rigorózní práce PhDr. Eva

Více

DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU

DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH Manuál pro učitele Kolektiv autorů 2010 www.czechtourism.cz/didaktika www.aholvos.cz Tato publikace byla vytvořena pro projekt

Více

Příručka uživatele systému ISBN

Příručka uživatele systému ISBN Národní knihovna České republiky Příručka uživatele systému ISBN 5. vyd. Revize březen 2011 Praha 2006 Národní knihovna ČR, 2006 2 Obsah Předmluva k českému vydání... 4 Předmluva k 5. mezinárodnímu vydání...

Více

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Vysoká škola obchodní a hotelová Alena Klapalová, Jakub Trojan, Zdeněk Málek Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Brno 2013 Recenzent:

Více

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková http://www.cz-museums.cz Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková I. Úvod Vážené kolegyně a kolegové, byla jsem požádána, abych se s Vámi podělila o své zkušenosti z normy ČSN

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2003 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 3

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2003 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 3 PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2003 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 3 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2003 ISBN 978-80-7053-289-8 2 Úvod VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2003 Vědecká

Více

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5 www.aquatest.cz

Více

Příloha č. 13 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004. Prezentace uskutečněné v rámci projektu. v letech 2007-2009

Příloha č. 13 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004. Prezentace uskutečněné v rámci projektu. v letech 2007-2009 Příloha č. 13 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004 Prezentace uskutečněné v rámci projektu v letech 2007-2009 č. Obsah 1 Kunt, Miroslav: Elektronické archivní pomůcky a digitalizace v archivech České

Více

Metodické pokyny pro zpracování diplomových a bakalářských prací

Metodické pokyny pro zpracování diplomových a bakalářských prací č Metodické pokyny pro zpracování diplomových a bakalářských prací ř ř 1 TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ, ZADÁVÁNÍ DIPLOMOVÝCH ÚKOLŮ o Diplomová práce je odborná studie, kterou má diplomant prokázat schopnost

Více

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ 1. ÚVODEM Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou brožura, kterou Vás chceme informovat o Středoškolské odborné činnosti, o jejím poslání a o tom, co je zapotřebí udělat, abyste se stali úspěšnými účastníky

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2013) Tyto pokyny se také přiměřeně vztahují k vypracování seminárních

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013 AKČNÍ PLÁN KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545 242 846,

Více

Metodika pro tvorbu oborové bibliografické databáze na příkladu

Metodika pro tvorbu oborové bibliografické databáze na příkladu Metodika pro tvorbu oborové bibliografické databáze na příkladu Geografické bibliografie ČR on-line Eva Novotná Realizační výstup programu DC - Zpřístupnění a ochrana kulturních, uměleckých a vědeckých

Více

1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ...

1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... OBSAH 1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... 4 6.1 Seznam soutěžních oborů... 4 6.2 Charakteristiky jednotlivých

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium nižší stupeň

Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium nižší stupeň Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, sady 28. října 1, Břeclav ŠVP osmileté všeobecné studium Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28. října 1, Břeclav

Více

Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích Analytická část

Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích Analytická část Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích Analytická část Ing. Lubor Hruška, Ph. D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 2012 3 Tento dokument zpracovala společnost PROCES

Více

Kooperační systém článkové bibliografie a aplikace pro upload, zpracování a export dat z aplikace. Import dat do ANL/Aleph

Kooperační systém článkové bibliografie a aplikace pro upload, zpracování a export dat z aplikace. Import dat do ANL/Aleph Kooperační systém článkové bibliografie a aplikace pro upload, zpracování a export dat z aplikace. Import dat do ANL/Aleph Server anl. nkp.cz (http://anl.nkp.cz:2100/r/skk/p210/p10init) slouží pro upload

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28.října 1, Břeclav Školní vzdělávací program

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28.října 1, Břeclav Školní vzdělávací program Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28.října 1, Břeclav Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium nižší stupeň Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu

Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Výstup II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Mikulovsko 1. Situační analýza 2. Definování strategické vize rozvoje destinace

Více

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol.

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown JAN BINEK A KOL. VENKOVSKÝ PROSTOR A JEHO OŽIVENÍ Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown Autorský kolektiv: Ing. Jan

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Státní příspěvková organizace Sídlo: Blanická 4, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo organizace: 144 50 551 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ

Více

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu [ Ministerstvo obrany ČR Agentura vojenských informací a služeb, 2005] [ Česká republika] [ Armáda České republiky] [ Výcviková

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

Doporučení pro zpracování bakalářské práce

Doporučení pro zpracování bakalářské práce Vysoká škola regionálního rozvoje Doporučení pro zpracování bakalářské práce Bakalářskou prací (BP) student prokazuje, že je schopen řešit a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy

Více

Struktura kartografie

Struktura kartografie Struktura kartografie V této kapitole je popsáno několik možných členění kartografie. Je uvedena stručná charakteristika těchto členění, jejich disciplíny a popis těchto odvětví. Jako téměř u všech vědních

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Anna Slaninová Obor: Lázeňství a turismus Sakrální stavby na Hlučínsku postavení a význam pro podporu cestovního ruchu v regionu Sacred

Více