Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací. Rekvalifikační kurz Školitel: Marcela Mátlová Tel.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací. Rekvalifikační kurz Školitel: Marcela Mátlová Tel.: 585 205 348 marcela@vkol."

Transkript

1 Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací Rekvalifikační kurz Školitel: Marcela Mátlová Tel.:

2 Studijní materiály Základní: prezentace AUT báze národních autorit NK ČR Další: Na webu VKOL sekce Regionální funkce Prezentace a přednášky Studijní materiály pro účastníky 2

3 Úvod věcná katalogizace Cíl zprostředkovat čtenáři / uživateli přístup k dokumentu z hlediska jeho obsahu a formy Uživatel nehledá konkrétní titul (autor: název), ale dokumenty podle oboru dokumenty se stejným tématem Knihovní fond je rozsáhlý Knihovní fond není volně přístupný 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 Náplň kurzu Věcné zpracování dokumentů 27. února 2013 předmětového zpracování obecné základy soubor národních věcných autorit systematické zpracování MDT, metoda Konspektu praktické cvičení Věcné zpracování dokumentů 6. března 2013 praktické cvičení 10. dubna

9 Terminologie věcné zpracování dokumentů / fondů = věcná katalogizace = věcný popis předmětové zpracování = předmětové pořádání informací = indexování systematické zpracování = klasifikace 9

10 systematické zpracování = klasifikace předmětové zpracování = indexování 10

11 Shrnutí úvodu Uživatel hledá dokumenty podle oboru nebo dokumenty na stejné téma Věcný katalogizátor je objektivní, je pouze zprostředkovatel nikoli recenzent Druh věcného zpracování Druh knihovny (vědecká, univerzitní, městská, ) má vliv na rozsah a druh věcného zpracování Typ věcného zpracování Způsob vyjádření obsahu (slovy, numericky) Zařazení v systému (abecední, rodo-druhové) 11

12 Obecné základy věcného zpracování Prozatímním výsledkem je slovně zformulovaná výpověď v přirozeném jazyce katalogizátora O čem kniha je? encyklopedie web 12

13 Obecné základy Obsah (předmět) dokumentu Hlavní téma: O kom, o čem? Zpřesňující charakteristiky: Z které geografické oblasti? Z které doby, z kterého období? Forma dokumentu Např.: studie, biografie, příručky, průvodce 13

14 bibliografický záznam Validace = výběr, ověření a propojení termínů autoritní záznam Katalog Výpověď je převedena do selekčního jazyka Soubor autorit = slovník lexikálních jednotek tj. heslář, tezaurus 14

15 bibliografický záznam autoritní záznam propojení, hypertextový link 15

16 16

17 17

18 Soubory věcných autorit v ČR národní soubor autorit ČR (NK ČR, MZK, VKOL, UPOL, MSVK ) speciální soubory (hesláře, tezaury) např.: Polytematický strukturovaný heslář Medical Subject Headings Eurovoc (právo a legislativa Evropské unie) 18

19 Národní soubor autorit ČR Nástroj integrace na národní úrovni Systematicky vytvářen a spravován NK ČR Dostupný na adrese Jmenné autority Jméno osobní Korporace Unifikovaný název Věcné autority Věcné téma Geografický termín Chronologický údaj Formální deskriptor 19

20 Národní soubor autorit: věcné téma slovní zásoba (lexikum) Tvar lexikálních jednotek v souboru autorit se řídí těmito zásadami: Substantivní tvar v 1. pádě Jednoslovné podstatné jméno malířství Víceslovná lexikální jednotka, jejíž základ tvoří podstatné jméno Adjektivní spojení česká literatura Genitivní vazba psychologie dítěte Předložková vazba obchod s drogami 20

21 Národní soubor autorit: věcné téma slovní zásoba (lexikum) Tvar lexikálních jednotek v souboru autorit se řídí těmito zásadami: Jednotné a množné číslo Počitatelná pods. jména se uvádějí v množ. čísle zpěvačky, filmy, divadla Abstrakta a počitatelná pods. jména použitá jako abstrakta, názvy vědních oborů se uvádějí v jednotném čísle odvaha, film, divadlo, román, výtvarné umění, fyzika, pedagogika 21

22 Národní soubor autorit: věcné téma struktura vztahů Vztah zaměnitelnosti - synonymie kopaná viz fotbal Vztah zaměnitelnosti homonymie specifikace termínu kola jízdní kola uvedení kvalifikátoru letci, letci (ptáci) zámky, zámky (zámečnictví) 22

23 Národní soubor autorit: věcné téma struktura vztahů Vztah posloupnosti hierarchie výtvarní umělci viz též malíři malíři viz též výtvarní umělci Vztah podobnosti asociace kvalita vody viz též úprava vody úprava vody viz též kvalita vody 23

24 Národní soubor autorit: geografický termín Forma se řídí pravidly AACR2R Česká forma názvu je-li běžně užívána Konvenční název státního celku Francouzská republika viz Francie Česká republika viz Česko Přirozený slovosled invertovaný tvar Jižní Amerika Itálie severní 24

25 Národní soubor autorit: geografický termín Forma se řídí pravidly AACR2R Doplněk (kvalifikátor) Ke jménu místa jinému než název země, státu, se připojí jméno rozsáhlejšího územního celku Moravskoslezský kraj (Česko : 2000-) Limoges (Francie) Krkonoše (Česko a Polsko : pohoří) Dyje (Česko a Rakousko : řeka) Lužnice (Rakousko a Česko : řeka) 25

26 Národní soubor autorit: geografický termín Forma se řídí pravidly AACR2R Doplněk (kvalifikátor) název rozsáhlejšího územního celku se nepřipojí, nachází-li se útvar na území více států Alpy (pohoří) Dunaj (řeka) Černé moře Tichý oceán 26

27 Národní soubor autorit: geografický termín Forma se řídí pravidly AACR2R Doplněk (kvalifikátor) Entity téhož typu, např. názvy dvou obcí Lhota (Kladno, Česko) Lhota (Přerov, Česko) Zdroje ověření: 27

28 Národní soubor autorit: geografický termín Forma se řídí pravidly AACR2R Doplněk (kvalifikátor) Entity téhož typu, např. názvy dvou obcí Friedberg (Bavorsko, Německo) Friedberg (Hesensko, Německo) Zdroje ověření: 28

29 Národní soubor autorit: geografický termín Forma se řídí pravidly AACR2R Obecný doplněk (kvalifikátor) nutný pro jednoznačnou identifikaci Morava (řeka) Morava (Česko) Králický Sněžník (Česko a Polsko : hora) Králický Sněžník (Česko a Polsko : pohoří) Parduska (Ludmírovská vrchovina, Česko) Zdroj: Zeměpisný lexikon ČR. Hory a nížiny. Vyd. 2. Brno : AOPK ČR

30 Národní soubor autorit: geografický termín Forma se řídí pravidly AACR2R Obecný doplněk (kvalifikátor) Přerov-oblast (Česko) nepoužívá se: Přerovsko (Česko) Berounka (Česko : řeka : oblast) Berounka (Česko : řeka : povodí) 30

31 Národní soubor autorit: chronologický údaj Přirozený slovosled stol. 20. stol do stol. př. Kr př. Kr (zápis pro 1. pol. 20. stol.) (zápis pro 20. léta 20. stol.) 31

32 Národní soubor autorit: formální deskriptor U odborné literatury: forma dokumentu biografie průvodce učebnice vysokých škol příručky populárně-naučné publikace studie kuchařské recepty 32

33 Národní soubor autorit: formální deskriptor U beletrie: národní literatura a žánr české romány detektivní romány polská poezie americké povídky dobrodružné povídky 33

34 Terminologie Věcné autoritní termíny Věcné téma Geografický termín Chronologický údaj Formální deskriptor bibliografický záznam: klíčová slova, deskriptory předmětová hesla 34

35 Klíčová slova, deskriptory Jsou syntakticky neuspořádaná slova nebo sousloví (izolovaná, na sobě nezávislá) V bibliogr. záznamu jsou v pořadí: hlavní téma, zpřesnění, forma Příklad 1: Příklad 2: háčkování knihovny příručky Evropa 16. stol. sborníky konferencí 35

36 Klíčová slova, deskriptory Příklad 3: Příklad 5: daňová evidence účetnictví Česko učebnice vysokých škol Slovensko vlastivěda populárně-naučné publikace Příklad 4: Příklad 6: Francie pěstování polních rostlin dějiny Česko výzkumné zprávy monografie 36

37 Předmětová hesla hlavní heslo 1. podheslo 2. podheslo tematické nebo geografické zpřesnění Příklad 1: předmětové heslo: formální deskriptor: háčkování příručky chronologické zpřesnění 37

38 Předmětová hesla hlavní heslo 1. podheslo 2. podheslo tematické nebo geografické zpřesnění chronologické zpřesnění Příklad 2: předmětové heslo: knihovny Evropa 16. stol. formální deskriptor: sborníky konferencí 38

39 Předmětová hesla hlavní heslo 1. podheslo 2. podheslo tematické nebo geografické zpřesnění Příklad 3: chronologické zpřesnění předmětová hesla: daňová evidence - Česko účetnictví - Česko formální deskriptor: učebnice vysokých škol 39

40 Předmětová hesla hlavní heslo 1. podheslo 2. podheslo tematické nebo geografické zpřesnění Příklad 4: chronologické zpřesnění předmětové heslo: Francie dějiny formální deskriptor: monografie 40

41 Předmětová hesla hlavní heslo 1. podheslo 2. podheslo tematické nebo geografické zpřesnění Příklad 5: chronologické zpřesnění předmětové heslo: Slovensko vlastivěda formální deskriptor: populárně-naučné publikace 41

42 Předmětová hesla hlavní heslo 1. podheslo 2. podheslo tematické nebo geografické zpřesnění chronologické zpřesnění Příklad 6: PH: FD: pěstování polních rostlin - Česko výzkumné zprávy 42

43 43

44 44

45 [o] znamená odkaz autoritní termín je vlastnické značky 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 formální deskriptor věcné téma 52

53 Systematické zpracování věcné zpracování dokumentů / fondů = věcná katalogizace = věcný popis předmětové zpracování = předmětové pořádání informací = indexování systematické zpracování = klasifikace 53

54 systematické zpracování = klasifikace předmětové zpracování = indexování 54

55 Systematické zpracování 55

56 Systematické zpracování princip hierarchie pyramida lidského poznání univerzum umění věda... výtvarné umění... grafika malířství

57 Systematický selekční jazyk MDT = Mezinárodní Desetinné Třídění Mezinárodní umělý selekční jazyk Téma a forma dokumentu jsou vyjádřeny pomocí číslic Užití MDT: Věcný popis dokumentů Strukturování volně přístupného fondu Strukturování bibliografických soupisů Údaj pro Souborný katalog ČR 57

58 MDT Tabulky MDT-MRF (Master Reference File) MDT tvoří nedílnou součást záznamů věcných autorit Povinný údaj v rámci kooperativní tvorby věcných národních autorit 58

59 Hlavní třídy MDT 0 Všeobecnosti. Výpočetní technika 1 Filozofie. Psychologie 2 Náboženství. Teologie 3 Společenské vědy 5 Matematika a přírodní vědy 6 Aplikované vědy. Lékařství. Technika 7 Umění. Rekreace. Zábava. Sport 8 Jazyk. Lingvistika. Literatura 9 Geografie. Biografické studie. Dějiny 59

60 MDT Princip hierarchie vyjádřen přímo v notaci na rozdíl od předmětových selekčních jazyků Např.: autoritní termín kočka umělá notace: mnemotechnika: 59 Živočichové 599 Ži savci Ži sa masožravci Ži sa ma šelmy Ži sa ma še kočkovití 60

61 Desetinný princip MDT Obsahuje-li notace více číslic, tak je téma podrobnější (na nižší hierarchické úrovni) 5 přírodní vědy 51 matematika 511 teorie čísel aritmetika 61

62 MDT Desetinný princip Dříve zápis včetně desetinných míst 0,5 5 přírodní vědy 0, matematika 0, teorie čísel 0, aritmetika 62

63 MDT Tečka se používá na oddělení číslic, aby byly znaky MDT lépe čitelné 511 teorie čísel aritmetika emoce pláč hněv 63

64 MDT Znaky MDT se dělí na: jednoduché - obsahují jeden hlavní znak 316 sociologie elektronika kina 64

65 MDT Znaky MDT se dělí na: složené - obsahují více hlavních znaků 57/59 biologie 81:1 filozofie jazyka 1/3+7/9 humanitní vědy [ ]:02 knihovnické vzdělávání 65

66 MDT Znaky MDT se dělí na: rozvinuté - skládají se z hlavního znaku a pomocného znaku sociologové mluvnice elektronické obvody 66

67 MDT Interpunkční a matematická znaménka. tečka plus / lomítko 72/76 : dvojtečka 81:39 = rovnítko (=411.16) - spojovník uvozovky 94(437) 1918 apostrof ( ) kulaté závorky (437.32) [ ] hranaté závorky [82: ]

68 MDT Interpunkční znaménko mění význam notace! 63 zemědělství (63) Etiopie induktivní logika (=162.3) Češi 68

69 MDT Interpunkční znaménko mění význam notace! sociální pojištění sociální péče 323 podzim 323 vnitřní politika 69

70 MDT téma dokumentu forma dokumentu učebnice jako téma (075) učebnice jako forma román jako téma (0:82-31) román jako forma 70

71 MDT - výhody Mezinárodní srozumitelnost Autoritní záznam: Ident. číslo ph Záhlaví piráti Odkazová forma bukanýři [o] Asoc. termín pirátství MDT Cizojaz. ekvivalent: lit piratai Cizojaz. ekvivalent: mac Pirati Cizojaz. ekvivalent: slov Piráti Cizojaz. ekvivalent: slv Piratje

72 MDT - výhody Fixace termínu víly vily vína vina liška liška mor mor :

73 Konspekt Conspectus (z latiny) = pohled, dohled, pozorování = stručný přehled, výtah, resumé, náčrt 73

74 74

75 75

76 76

77 kategorie Konspektu první hierarchická úroveň 77

78 Konspekt Zvláštní typ selekčního jazyka není systematickým ani předmětovým selekčním jazykem Konspekt kategorie první hierarchická úroveň: kategorie MDT základní třídy počet: 26 počet: 10 pořadové číslo a název kategorie notace: desetinný princip - limitující faktor 78

79 skupiny Konspektu druhá hierarchická úroveň 79

80 Konspekt druhá hierarchická úroveň: skupiny Konspekt MDT Skupiny počet: cca 600 desetinný princip notace desetinný princip notace a název skupiny bez slovního vyjádření 639.2/.6 Rybářství 617 Ortopedie. Chirurgie. Oftalmologie 80

81 Konspekt třetí hierarchická úroveň: podřazení věcných termínů Autoritní záznam: Konspekt: 641 Kuchařství. Potraviny. Vařená jídla MDT: autorita: jídla odkaz: pokrmy odkaz: strava 81

82 Užití Konspektu v BIB záznamech Přidělit pouze jednu skupinu, která označuje obor hlavního tématu dokumentu V uvedených případech pravidla dovolují přidělení dvou skupin jedna vyjadřuje obor, druhá formu dokumentu: učebnice oborové jazykové slovníky bibliografie biografie literatura pro děti a mládež odborná i beletrie 82

83 Konspekt Využívá se při standardizaci minimální úrovně věcného zpřístupnění Neslouží pouze pro katalogizaci, ale též pro akvizici (doplňování a profilace fondu) a ochranu fondu 83

Věcné autority 2013. Marcela.Matlova@vkol.cz

Věcné autority 2013. Marcela.Matlova@vkol.cz Věcné autority 2013 Marcela.Matlova@vkol.cz Osnova Úvodní informace Technické možnosti kooperace Faktory ovlivňující kooperaci v roce 2013 Základní změny a úpravy Tematické autority Geografické autority

Více

Zásady pro vytváření Polytematického strukturovaného hesláře (PSH)

Zásady pro vytváření Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) PŘÍLOHA Č. 1 Zásady pro vytváření Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) 2012 ÚVOD Zásady pro vytváření Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) vycházejí ze stejnojmenných zásad publikovaných

Více

KATALOGIZACE PODLE RDA VE FORMÁTU MARC 21 - tištěné a elektronické monografie - katalogizace na úrovni minimálního/doporučeného záznamu

KATALOGIZACE PODLE RDA VE FORMÁTU MARC 21 - tištěné a elektronické monografie - katalogizace na úrovni minimálního/doporučeného záznamu KATALOGIZACE PODLE RDA VE FORMÁTU MARC 21 - tištěné a elektronické monografie - katalogizace na úrovni minimálního/doporučeného záznamu zpracovaly Edita Lichtenbergová, Marie Balíková, Ludmila Benešová,

Více

PŘÍRUČKA PRO KNIHOVNÍKY VEŘEJNÝCH KNIHOVEN. Zpracovali Adéla Dilhofová, Monika Kratochvílová a Jan Lidmila

PŘÍRUČKA PRO KNIHOVNÍKY VEŘEJNÝCH KNIHOVEN. Zpracovali Adéla Dilhofová, Monika Kratochvílová a Jan Lidmila PŘÍRUČKA PRO KNIHOVNÍKY VEŘEJNÝCH KNIHOVEN Zpracovali Adéla Dilhofová, Monika Kratochvílová a Jan Lidmila Moravská zemská knihovna v Brně Jihomoravský kraj Brno 2013 Obsah Obsah Předmluva... 4 1. Systém

Více

Informační prameny (Informační zdroje) Mgr. Libuše Krátká

Informační prameny (Informační zdroje) Mgr. Libuše Krátká Informační prameny (Informační zdroje) Mgr. Libuše Krátká Informační zdroje - definice: informační objekt, který obsahuje dostupné informace odpovídající informačním potřebám uživatele libovolný systém

Více

Obecné základy práce s informacemi

Obecné základy práce s informacemi I n v e s t i c e d o r o z v o j e a v z d ě l á v á n í Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.3.00/09.0194 Digitální portfolio Vysoká škola báňská-technická

Více

MDT. 0 Všeobecnosti. 1 Filozofie. Psychologie. 2 Náboženství. Teologie

MDT. 0 Všeobecnosti. 1 Filozofie. Psychologie. 2 Náboženství. Teologie MDT Mezinárodní desetinné třídění (MDT) je mezinárodně uznávaný způsob věcného řazení informací. Dělí se tematicky podle jednotlivých oborů poznání a usnadňuje tak orientaci ve fondech knihoven. Základní

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ I

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ I VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ I Květoslav Bártek Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Školní vzdělávací program pro 1. až 4. ročník osmiletého všeobecného gymnázia Denní studium Zpracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání č. j.

Více

PROVOZ LÉKÁREN Odborná a hospodářská informatika

PROVOZ LÉKÁREN Odborná a hospodářská informatika VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FARMACEUTICKÁ FAKULTA Ústav aplikované farmacie PROVOZ LÉKÁREN Odborná a hospodářská informatika RNDr. Boţena Macešková, CSc. PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D. PharmDr.

Více

Zkušenosti z implementace AKS KP-WIN v Národní pedagogické knihovně Komenského (NPKK)

Zkušenosti z implementace AKS KP-WIN v Národní pedagogické knihovně Komenského (NPKK) Zkušenosti z implementace AKS KP-WIN v Národní pedagogické knihovně Komenského (NPKK) Zuzana Švastová * svastova@npkk.cz 1 Abstrakt: Poznatky a zkušenosti NPKK z přechodu na AKS KP-WIN. NPKK do konce roku

Více

Marie Báčová Helena Hájková Renata Karasová

Marie Báčová Helena Hájková Renata Karasová NORMALIZOVANÁ ÚPRAVA DOKUMENTŮ Marie Báčová Helena Hájková Renata Karasová 2006 ISBN 80-86769-42-9 Obsah OBSAH str. 0 Úvod 9 1 Definice vybraných pojmů 11 2 Normalizované formáty papíru 15 3 Psaní velkých

Více

Kooperační systém článkové bibliografie a aplikace pro upload, zpracování a export dat z aplikace. Import dat do ANL/Aleph

Kooperační systém článkové bibliografie a aplikace pro upload, zpracování a export dat z aplikace. Import dat do ANL/Aleph Kooperační systém článkové bibliografie a aplikace pro upload, zpracování a export dat z aplikace. Import dat do ANL/Aleph Server anl. nkp.cz (http://anl.nkp.cz:2100/r/skk/p210/p10init) slouží pro upload

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ 0 00 Plzeň, nám. T. G. Masaryka Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 M/0 Ekonomické lyceum Platný od. září 0 počínaje. ročníkem

Více

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program 1 GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4 Školní vzdělávací program 2 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1. Velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika

Více

Pokyny k vypracování ročníkové seminární práce ve školním roce 2014/2015 na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové

Pokyny k vypracování ročníkové seminární práce ve školním roce 2014/2015 na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové Pokyny k vypracování ročníkové seminární práce ve školním roce 2014/2015 na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové A) Organizační pokyny Volba tématu Každý student v průběhu septimy zpracovává

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2003 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 3

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2003 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 3 PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2003 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 3 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2003 ISBN 978-80-7053-289-8 2 Úvod VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2003 Vědecká

Více

Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě. Výzkumná zpráva projektu výzkumu a vývoje

Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě. Výzkumná zpráva projektu výzkumu a vývoje Národní archiv Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě Výzkumná zpráva projektu výzkumu a vývoje VE20072009004 Redakce: Ing. Miroslav Kunt Příjemce

Více

SYSTÉM M-CAST V HYBRIDNÍCH KNIHOVNÁCH?

SYSTÉM M-CAST V HYBRIDNÍCH KNIHOVNÁCH? SYSTÉM M-CAST V HYBRIDNÍCH KNIHOVNÁCH? Marie Balíková, Národní knihovna ČR M-CAST Multilingual Content Aggregation System Vícejazyčný systém agregace informací je vícejazyčný vyhledávací systém založený

Více

TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ. Informační výchova Informační gramotnost

TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ. Informační výchova Informační gramotnost TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ Informační výchova Informační gramotnost Knihovny VUT v Brně pracovní skupina pro informační vzdělávání Brno 2008 TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ Informační výchova

Více

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Co hledají uživatelé v knihovnách? Informace v knihách, časopisech a různých druzích dokumentů Přístup na internet Pomoc při zpracování

Více

zvládá správný úchop pera, dodržuje hygienická pravidla spojená s psaním.

zvládá správný úchop pera, dodržuje hygienická pravidla spojená s psaním. Očekávané výstupy ŠVP 1 Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk a literatura 1. ročník poděkuje, požádá, omluví se, zapojí se do rozhovoru používá správnou intonaci rozumí pokynům v psané podobě, rozumí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 4 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

NĚMEC, Jiří; ŠEDINOVÁ, Petra. Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské)

NĚMEC, Jiří; ŠEDINOVÁ, Petra. Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) 1 z 46 11.6.2011 8:51 NĚMEC, Jiří; ŠEDINOVÁ, Petra. Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) práce Obecné metodické rady k psaní a formální úpravě závěrečných vysokoškolských prací na PdF MU. Stránky:

Více

Jak psát diplomové a jiné písemné práce

Jak psát diplomové a jiné písemné práce VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta podnikohospodářská Jak psát diplomové a jiné písemné práce Miloslav Synek Helena Sedláčková Hana Vávrová 2002 OBSAH: Úvodem...5 1. Postup při zpracování diplomové

Více

UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. 5. ročník základních škol 6. 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií Bližší informace o titulech najdete na www.spn.cz. UČEBNICE ČTENÍ A POMŮCKY PRO

Více

JAK PSÁT ABSOLVENTSKOU PRÁCI

JAK PSÁT ABSOLVENTSKOU PRÁCI JAK PSÁT ABSOLVENTSKOU PRÁCI VOŠ MILLS, s.r.o. Miroslava ZACHARIÁŠOVÁ a kol. Čelákovice 2011 Absolventská práce a její obhajoba jsou nedílnou součástí absolutoria, kterým se ukončuje studium na vyšší odborné

Více

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 4. Učební plán... 12 5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP...

Více

Osmileté studium s matematickou profilací

Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, třída kapitána Jaroše 14 Školní vzdělávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdělávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více