Slunce způsobuje vítr. My jej využíváme.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slunce způsobuje vítr. My jej využíváme."

Transkript

1 Slunce způsobuje vítr. My jej využíváme.

2 Využití energie větru Záměr: Výstavba 3 větrných elektráren v katastru obce Dolní Branná Tento materiál je zpracován pro účely posouzení daného záměru zastupiteli a občany obce Dolní Branná. Zpracovatelem jsou společnosti Jiří Sucharda - SCS Jablonec a juwi Mainz (SRN). Vážený pane starosto, vážení zastupitelé obce Dolní Branná, vážení občané, dovolte nám, abychom Vás na následujících stránkách seznámili s možností výstavby větrných elektráren v katastru Vaší obce. Tento záměr není možné realizovat bez Vaší podpory a proto Vám na následujících stránkách předkládáme informace o našem přístupu v procesu realizace projektu větrných elektráren a dále pak o větrné energetice a jejím vlivu na okolí. Za tým společností Jiří Sucharda - SCS Jablonec a juwi Mainz Ing. Jiří Sucharda Ing. Petr Nejezchleb

3 1. Představení provozovatele a investora Jiří Sucharda - SCS Jablonec Podhorská 20 CZ Jablonec nad Nisou Tel.: Fax: Společnost Jiří Sucharda -SCS Jablonec se zabývá servisní a poradenskou činností v oboru alternativních zdrojů energie. V současné době se připravují projekty v oborech: 1. Projektování a výstavba větrných elektráren v České republice ve spolupráci s firmou juwi GmbH Mainz. 2. Využití bioplynu, skládkového a důlního plynu pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v kogeneračních jednotkách v České republice a na Slovensku ve spolupráci s firmou GAS Elektroenergie GmbH Krefeld. 3. Dodávka technologie pro malé vodní elektrárny v Sasku ve spolupráci s firmou IGUS GmbH Dresden. Společnost Jiří Sucharda -SCS Jablonec je držitelem licence programu VAS pro výpočet průměrné rychlosti větru na území České republiky ve výškách 10 až 70 m nad zemským povrchem. juwi GmbH Untere Zahlbacher Straße 13 D Mainz Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) Německá společnost juwi GmbH se zabývá projektováním, výstavbou, financováním a provozem větrných elektráren po celém světě. V současné době provozuje společnost cca 150 větrných elektráren s celkovým výkonem přesahujícím 200 MW. Společnost juwi vybudovala také největší větrný park v jižním Německu s 28 větrnými elektrárnami o výkonu 32 MW, dále plánuje projekty větrných elektráren ve Francii, Velké Británii, USA a Costa Rice. Cílem společnosti je stát se výrobcem ekologické energie také na českém trhu. Tým více jak 100 odborníků, expertní znalosti a zkušenosti, využití nejmodernější technologie a vlastní dohledové centrum nad provozem větrných elektráren jsou garancí pro bezproblémový chod větrných elektráren amaximální využití větrného potenciálu zvolené lokality. Dalšími obory působnosti společnosti juwi je využití energie slunce abiomasy.

4 2. Přibližné určení vhodného místa pro výstavbu větrných elektráren Navrhované umístění větrných elektráren navrhované umístění větrných elektráren tmavě růžová barva obydlené oblasti světlě růžová barva minimální odstup větrných elektráren od obydlí (ochranné pásmo 500 m) V navrhovaném modelu je nejbližší obydlená oblast vzdálena cca. 650 m.

5 3. Přibližné určení vhodného místa pro výstavbu větrných elektráren Navrhovaná lokalita pro umístění větrných elektráren: -jižní/jihovýchodní část obce Dolní Branná Důvody volby: -dostatečný větrný potenciál: 6,3 6,4 m/s ve výšce 98 m. Předběžné propočty byly provedeny pomocí digitálního modelu krajiny v okolí cca 10 km se zohledněním okolních objektů, jako jsou např. zastavěné oblasti, lesy, kopce atd., za pomocí programu WindPro. V úvahu se braly také výsledky měření větru z meteorologické stanice Liberec, ze kterých byly vypočítány statistiky rychlosti a směru větru v plánované lokalitě. V budoucnu není vyloučeno měření větru v dané lokalitě pro přesné zjištění větrného potenciálu. -existence přístupových cest a elektrického vedení -dodržení minimálního odstupu od obydlí min 500 m (na mapě světle růžové ochranné pásmo) -dodržení zákonných limitů hluku 50 db ve dne a 40 db v noci od obydlených oblastí -dodržení dostatečného odstupu jednotlivých větrných elektráren od sebe (čtyřnásobek průměru rotoru, v případě větrné elektrárny ENERCON E70 se jedná o 4 x 71 m = 284 m, ochranné pásmo na mapě vyznačeno červenou kružnicí kolem větrné elektrárny) -dodržení minimálního odstupu od elektrického vedení (v případě větrné elektrárny Enercon E70 se jedná o 46 m)

6 4. Počet, typ a navrhovaný výkon větrných elektráren, použitá technologie Použitá technologie V našem konceptu preferujeme nejmodernější větrnou elektrárnu německé společnosti ENERCON: -typové označení: E70 -nominální výkon jedné elektrárny: 2 MW -výška tubusu: 98 m -průměr rotoru: 71 m - koncepce zařízení: bez převodovky, variabilní otáčky, natáčení jednotlivých lopatek -počet lopatek: 3, integrovaná ochrana proti blesku -otáčky: 6 21,5 otáček/min (variabilní) -generátor: synchronní, přímo poháněný prstencový generátor Největší výhodou elektráren ENERCON je bezpřevodovková technologie, zaručující bezhlučný a takřka bezúdržbový provoz, splňující veškeré zákonné limity. Jejich dokonalost dokazuje jejich nasazení v Německu a jinde ve světě. Budoucí možný počet elektráren v dané lokalitě -počet elektráren: 3 x ENERCON E70 (instalovaný výkon větrného parku: 6 MW) Pro představu, jedna větrná elektrárna o výkonu 2 MW pokryje roční spotřebu cca osob!

7 5. Finanční model Přínos pro obec a majitele pozemků Výstavba větrných elektráren je v současné době otázkou prestiže. Pro obce a města znamená jejich zviditelnění, přiláká turisty a zastánce alternativních zdrojů energie. Působí osvětově na občany a vede je k ekologičtějšímu chování. V případě pozitivních výsledků přiláká do obce či města další investory. Dalším pozitivním a velmi důležitým hlediskem je finanční přínos pro obecní rozpočet a soukromé majitele pozemků. Obecně lze říci, že naše společnost nabízí: 1. jednorázovou částku za každou postavenou a zprovozněnou větrnou elektrárnu 2. procentický podíl z vyrobené a prodané větrné elektřiny po dobu životnosti elektráren 3. možnost podílet se navíc na projektu jako spoluinvestor, tzv. občanské větrné parky Faktory, které ovlivňují výši finančního přínosu, jsou předevšímnásledující: -pozemek obce či soukromý pozemek -větrný potenciál (průměrná rychlost větru) -typ instalované větrné elektrárny, její výkon a jejich počet -přenosová kapacita vedení vysokého napětí -výše výkupní ceny za jednotku výkonu (kwh) -doba životnosti elektráren atd.

8 6. Vliv větrné elektrárny na okolí Vliv větrné elektrárny na okolí Dnešní moderní větrné elektrárny vynikají především tichým chodem, atraktivními a elegantními tvary. Spouští se při rychlosti větru 2,5 m/s a do sítě začínají dodávat elektřinu při 4,5 m/s. Kladou minimální nároky na údržbu a opravy. Jsou dobře přijímány jak obyvateli v jejich sousedství, tak i divokými a hospodářskými zvířaty. Větrné elektrárny jsou stavby dočasné, po ukončení provozu jsou demontovány a krajina tím získá svůj původní ráz. Hluk Oproti dřívějším typům větrných elektráren jsou dnešní moderní bezpřevodovková zařízení takřka bezhlučná. Speciální konstrukce lopatek zabraňuje vzniku nízkofrekvenčních tónů. Následující graf zobrazuje pokles hluku v závislosti na vzdálenosti od větrné elektrárny při jejím maximálním výkonu. Dle grafu je maximální možné zatížení hlukem ve vzdálenosti 450 m od elektrárny 40 db. Vychází se z následujících předpokladů: 1. Rychlost větru ve výšce 10 m nad zemským povrchem je 10 m/s - čerstvý vítr. Pro představu to znamená, že se pohybují větve stromů a keře, začínají svištět dráty elektrického vedení, vítr může začít obracet deštníky. 2. V okolí neexistuje žádná další překážka, která způsobuje vznik hluku (keře, stromy, elektrické vedení, budovy, ploty atd.) Díky okolním stromům, keřům, vedení vysokého napětí a dalším překážkám jsou větrné elektrárny neslyšitelné již ve vzdálenosti nad 350 m. Les ve vzdálenosti 200 m vydává při rychlostech větru 6-7 m/s přibližně stejný hluk jako větrná elektrárna ve stejné vzdálenosti.

9 6. Vliv větrné elektrárny na okolí Ráz krajiny Větrné elektrárny vytvářejí nový prvek v krajině. Fakt, že jsou vidět, ještě neznamená, že pohled do krajiny hyzdí. Vliv na krajinný ráz je hodnocení v konečném důsledku velmi subjektivní. Větrná elektrárna je často hodnocena jako moderní prvek, který krajinu oživuje, jako symbol čisté a nevyčerpatelné energie. Navíc větrné elektrárny jsou po skončení provozu demontovány a krajina tak získá svůj původní ráz. Je dobré srovnávat vliv na krajinu s prospěchem, který město či obec a obyvatelé budou ze stavby mít. Pro srovnání, uhelné a jaderné elektrárny mají daleko větší vliv na krajinu a krajinný ráz (emise oxidu uhličitého, smog, kyselé deště, prach, jaderné odpady, uhelné doly atd.). Turistický ruch Na rozdíl od tvrzení, že větrné elektrárny odrazují turisty, studie a praxe dokazují, že je tomu právě naopak. Jedná se o nový fenomén, který budí zájem. Součástí větrných elektráren jsou běžně i informační centra, která přispívají k podpoře obnovitelných zdrojů energie. Větrná elektrárna může také fungovat jako rozhledna a lákadlo pro návštěvníky. Ptáci a zvířata Dobře umístěné větrné elektrárny neznamenají ohrožení pro ptáky a zvířata. Elektrárna je pro ptáky viditelná překážka. Ze studií vyplývá, že se jedná maximálně o jeden až dva střety za rok na jednu vrtuli, což, ve srovnání např. s automobilovým provozem či nárazem do budov, představuje zanedbatelné číslo. Praxe taktéž ukazuje, že provoz elektráren zvířata neruší a nevede k jejich odchodu. Jejich hustota na území s větrnými elektrárnami zůstává stejná. Elektrárny nejsou problémem ani pro zemědělská zvířata, běžně se mezi nimi pase skot, ovce i jiná zvířata.

10 6. Vliv větrné elektrárny na okolí Spolehlivost Větrné elektrárny vyrábějí energii, pokud fouká vítr. Množství dodávané elektřiny tak musí být vyrovnáváno z jiných zdrojů. Ve státech, kde podíl elektřiny vyrobené z větrných elektráren razantně stoupl, dokáží regulovat proměnlivou větrnou výrobu. S rostoucím počtem větrných elektráren klesá možnost, že se zastaví všechny najednou a proto výpadky v jednotlivých místech lze snadno vyrovnávat. Rozptýlené zdroje mají také blíže ke spotřebiteli a snižují se tak ztráty elektřiny v síti. Navíc v dnešní době lze velmi dobře předpovědět, jaké množství elektřiny se z větrných elektráren vyrobí. Výhodou je, že fouká převážně v zimě, kdy se elektřiny spotřebuje nejvíce. Větrné elektrárny je vhodné doplňovat s ostatními obnovitelnými zdroji energie, např. se sluneční energií nebo elektřinou z vody, které jsou nejdostupnější na jaře a v létě. Dle mezinárodních pravidel má každý stát za povinnost udržovat v záloze kapacitu odpovídající největšímu zdroji v jeho soustavě. U nás tak musíme mít navíc 1000 MW uhelných elektráren, takový je totiž výkon jednoho reaktoru v Temelínu. Tato záloha kryje i větrné a ostatní elektrárny. Ekonomická stránka V současných podmínkách je výroba větrné elektřiny asi třikrát dražší než z uhelných nebo jaderných elektráren, proto by stát měl podporovat čistou energii dlouhodobě garantovanými a zvýhodněnými výkupními ceny, aby bylo rentabilní do této oblasti investovat. Ve skutečnosti se jedná o narovnání podmínek na trhu s elektřinou, protože do ceny uhelné a jaderné elektřiny nejsou započítány např. znečistění životního prostředí či poškození lidského zdraví. Při tomto zohlednění by cena současné levné energie byla minimálně dvakrát vyšší. Zvýšení ceny elektřiny díky podpoře obnovitelných zdrojů není nijak velké, představuje zhruba 4% nárůst do roku Pro srovnání, společnost ČEZ zdražila elektřinu z roku na rok o 11%. Trend je takový, že cena větrné elektřiny rychle klesá s rozvojem této technologie. Zdroj informací: Větrné elektrárny: mýty a fakta, Sdružení Calla a Hnutí DUHA, 2004.

11 7. Energie z obnovitelných zdrojů Proč vůbec potřebujeme energii z obnovitelných zdrojů Dle odborníků lidstvu vystačí při současném tempu spotřeby zásoby ropy na 40 a zemního plynu na 65 let. Uhlí by mělo vydržet sice asi 230 let, ale z ekologického hlediska je jeho spalování tou vůbec nejhorší variantou získávání energie. Zásoby uranu nám vystačí déle, ale také ne do nekonečna. Navíc je jaderná energetika spojena sproblematickým ukládáním radioaktivního vyhořelého paliva. Zdroji energie se v budoucnu budou muset stát zdroje obnovitelné - slunce, vítr, voda a biomasa. Česká republika se současně se vstupem do Evropské unie zavázala zvýšit podíl vyráběné elektřiny zobnovitelných zdrojů energie ze současných 3,77 % na nejméně 8 % vroce To bude znamenat následující zvýšení kapacit výroby elektrické energie: Větrné elektrárny Malé vodní elektrárny (do 10 MW) Velké vodní elektrárny Elektrárny spalující biomasu Elektrárny využívající geotermální energii Fotovoltaické elektrárny Celkem Druh Podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé domácí spotřebě elektřiny Výroba vroce 2004 (GWh) ,77 % Výroba vroce 2010 (GWh) ,0 % Je věcí nás všech podpořit splnění tohoto závazku.

12

Analýza větrné energetiky v ČR

Analýza větrné energetiky v ČR Analýza větrné energetiky v ČR březen 2015 Větrná energetika dokáže výhledově vyrábět třetinu elektřiny potřebné v České republice. Přibližně tolik jako dva nové jaderné bloky, akorát za šestkrát nižší

Více

Virtuální elektrárny. kapitola pro publikaci edice APEL. zpracoval: Miroslav Šafařík

Virtuální elektrárny. kapitola pro publikaci edice APEL. zpracoval: Miroslav Šafařík Virtuální elektrárny kapitola pro publikaci edice APEL zpracoval: Miroslav Šafařík Princip virtuální elektrárny Virtuální elektrárnou se obecně rozumí skupina decentralizovaných zdrojů energie, kterými

Více

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO DECENTRALIZOVANOU ENERGETIKU říjen 2008 Ing. Karel Srdečný Ing. Jiří Beranovský, PhD, MBA Identifikační údaje Předmět zakázky: Technologie vhodné pro decentralizovanou energetiku

Více

Využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie na venkově

Využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie na venkově Využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie na venkově (studijní materiály k akci) TENTO PROJEKT Na venkově pro venkov JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů: Podrobná specifikace prioritní oblasti Světová energetika je vystavena bezprecedentní nejistotě. Primární zdroje jsou na Zeměkouli nerovnoměrně rozděleny

Více

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH I. POPIS ČESKÉHO SEKTORU ELEKTROENERGETIKY II. VÝROBA E-OZE, STÁVAJÍCÍ POLITIKA A PŘÍLEŽITOSTI

Více

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz 978-80-7080--65-0 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007 www.vscht.cz 2 Obsah Program 21. letní školy 5 Servis VŠCHT Praha středním školám - hodina

Více

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Olomouc

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Lenka KRAMPOLOVÁ Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Jaderná energetika s ručením omezeným

Jaderná energetika s ručením omezeným Jaderná energetika s ručením omezeným Pravidla odpovědnosti za škody při případné havárii atomových elektráren A Hnuti DUHA, Bratislavska 31, 602 00 Brno T 545 214 431 F 545 214 429 E info@hnutiduha.cz

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce Audit v oblasti udržitelné energie Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce 2010 Audit v oblasti udržitelné energie Tato publikace byla vytvořena Pracovní skupinou INTOSAI pro audit v oblasti životního

Více

Nervozita v nákladní dopravě roste

Nervozita v nákladní dopravě roste Hlavní téma EnERGEtIKa ZaměřEno na DoPRavU měsíčník pro firmy a veřejnou správu červen 2012 Nákupy energií v e-aukcích 2 Jak se tiskne na úřadech 10 Po celém kraji s jednou jízdenkou 14 Nervozita v nákladní

Více

VODNÍ ENERGIE. Ing. Milan Říha

VODNÍ ENERGIE. Ing. Milan Říha VODNÍ ENERGIE Ing. Milan Říha Obsah 1. Úvod... 3 2. Historie zkoumání a využití vodní energie... 3 3. Co je to vodní energie a jak vzniká... 4 3.1. Průtok turbínou a vodní elektrárnou... 6 3.2. Turbíny...

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ 2 2 RUBRIKA OBSAH SOUČÁST VYVÁŽENÉHO ENERGETICKÉHO MIXU 5 ČEZ A OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 6 Z rodného listu obnovitelných zdrojů 7 ENERGIE VODY 9 K

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ II Hradec Králové, 21. 1. 2009

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ II Hradec Králové, 21. 1. 2009 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ II Hradec Králové, 21. 1. 2009 Josef Sedlák generálníředitel ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. Křižíkova 788 500 03 Hradec Králové Obsah 1. Představení společnosti ČEZ Obnovitelné

Více

Analýza energetických systémů regionů Vysočina a Nordlicht. 30. 4. 2014 Energetická agentura Vysočiny Jaroslav Emmer

Analýza energetických systémů regionů Vysočina a Nordlicht. 30. 4. 2014 Energetická agentura Vysočiny Jaroslav Emmer Analýza energetických systémů regionů Vysočina a Nordlicht 30. 4. 2014 Energetická agentura Vysočiny Jaroslav Emmer Obsah 1. Analýza území - základní fakta 1.1 Energetická situace v České republice 1.2

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

Shrnutí a závěry studie

Shrnutí a závěry studie Vlliiv větrných ellektráren na ellektriizační soustavu ČR Shrnutí a závěry studie EUROENERGY, SPOL. S R.O. ŠVÉDSKÁ 22, 150 00 PRAGUE 5 CZECH REPUBLIC TEL.: 257 116 111 FAX : 257 310 589 WWW.EUROENERGY.CZ

Více

a její dopady na životní prostředí

a její dopady na životní prostředí Vyroba energie a její dopady na životní prostředí 2010 Calla www.calla.cz energie života fosilní zdroje energie atomu obnovitelné zdroje energie sluneční energie energie v biomase energie vody energie

Více

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI OBSAH 1. ÚVOD 6 1.1 CÍL PUBLIKACE 6 1.2 HISTORICKÁ ROLE BIOMASY V OBLASTI USPOKOJOVÁNÍ

Více

21 HYDROENERGETICKÉ VYUŽITÍ VELMI MALÝCH SPÁDŮ V ZÁVISLOSTI NA EKONOMICKÉ EFEKTIVITĚ

21 HYDROENERGETICKÉ VYUŽITÍ VELMI MALÝCH SPÁDŮ V ZÁVISLOSTI NA EKONOMICKÉ EFEKTIVITĚ 21 HYDROENERGETICKÉ VYUŽITÍ VELMI MALÝCH SPÁDŮ V ZÁVISLOSTI NA EKONOMICKÉ EFEKTIVITĚ Stanislav Hes ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky 1. Úvod do problematiky V dnešní době

Více

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Cambridgeský program pro vedení v udržitelnosti (CPSL) ve spolupráci s Regionálním centrem pro výzkum energetické politiky (REKK) na Korvínově

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKO-ENERGETICKÁ

Více

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu MOTTO: Voda je uhlí budoucnosti. Energie zítřka je voda rozložená elektrickým proudem. Získané elementy vodík a kyslík zajistí na dlouhou

Více

III.2.3. Energetické zdroje

III.2.3. Energetické zdroje Souhrn III.2.3. Energetické zdroje (Podpora dlouhodobě udržitelného zajištění energetických zdrojů) Energetika je páteří ekonomiky a její zajištění, v důsledku klesajících zásob energetických surovin,

Více

Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu

Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu Návrhová část ZADAVATEL: ZPRACOVAL: AUTORSKÝ KOLEKTIV: MĚSTO OPAVA EKOTOXA

Více