7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos"

Transkript

1 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos

2

3 ÚVODNÍK Ozimá řepka zůstává královnou našich polí Ing. Juraj Petrina Syngenta Czech Obsah čísla AKTUALITY 4 Polní dny 2010 PŘEDSTAVUJEME 8 Zkušební stanice Kujavy ŘEPKA OLEJKA 11 První zkušenosti s Toprexem 12 Toprex základ pro nejvyšší výnos OBILNINY 13 Podzimní ošetření bez oprav až do sklizně 14 Rezistentní chundelka metlice na sebe nenechá dlouho čekat MOŘIDLA 15 Celest Extra 050 FS a Syngenta Mycotoxin Symposium 2010 SYNGENTA SEEDS 17 Francie evropský zdroj řepného osiva FLORIPRO SERVICES 20 Pelargónie pro každou příležitost CESTOVÁNÍ 22 Zpráva z ráje Galapágy Dovolím si začít příběhem ze života. Před časem jsem potkal známého, který mi vyprávěl zážitky z vyhlídkového letu nad středními Čechami. Poukaz na tento let dostal od rodiny k narozeninám v srpnu Opominu detaily, ale zaujala mě odpověď, když jsem se ptal, proč let absolvoval až po téměř deseti měsících. Chtěl jsem vidět kvitnout řepku, tak jsem si počkal. A řeknu ti, byl to úžasný pohled, na který jen tak brzo nezapomenu. Prostě nádhera! Upřímně, musel jsem se zamyslet, s jakými emocemi mluvil o řepce člověk, jenž má k zemědělství hodně daleko. Je zvláštní, jak tato plodina dokáže potěšit nejen zemědělce. V době, kdy píši tento úvodník, jsou sklizně řepky a obilí v plném proudu, i když na mnoha místech je ztěžují deště a práce na polích jdou pomalu. Navíc průběh jarního počasí opozdil vegetaci, což může mít negativní dopad na podzimní výsev ozimé řepky z pohledu termínu setí. Dá se ale očekávat, že řepku i letos vysejí pěstitelé na přibližně stejné výměře jako minulý rok. Jde o důležitou plodinu, pokud se týká osevního postupu, a navíc cena této komodity má rostoucí trend. Určitě pozitivní zprávou pro pěstitele řepky je fakt, že v květnu sněmovna přehlasovala veto prezidenta, a tak schválila zákon o ochraně ovzduší, jehož součástí je i zvýšení podílu biopaliv v naftě a benzínu. Zákon nabyl platnosti 1. července. Tím se zvyšuje podíl biosložky u benzínu z nynějších 3,5 % na 4,1 % a u nafty ze 4,5 % na 6 %. Naše společnost je připravena vám pomoci při dosahování vysokých a kvalitních výnosů, a tím i zisku, a to jak nabídkou osiv, tak přípravků na chemickou ochranu rostlin. Na tomto místě si dovolím připomenout loňskou novinku Toprex, kterou si vyzkoušeli mnozí, nyní již víme, že spokojení pěstitelé. Tento rok měli možnost použít Toprex i na jaře. Pevně věřím, že jsou stejně spokojeni jako po podzimních zásazích. Toprex je přípravek, který vám určitě pomůže pro dosažení kvalitní úrody a jeho použitím na podzim a na jaře podpoříte potenciál rostlin pro dosažení požadované ziskovosti. Myslím si tedy, že je důležité, aby si zemědělská veřejnost dopřála podobný pohled, jenž popsal můj známý a který jsem uvedl na začátku, i v budoucnu. Ať řepka zůstane stále královnou našich polí. Touto cestou vám přeji hodně úspěchů a pocit spokojenosti ve vaši velice náročné a často i nedoceněné práci. Vydává Syngenta Czech s. r. o. Office Park Nové Butovice, Budova B Bucharova 1423/6, Praha 13 Stodůlky Tel.: , fax: MK ČR E syninfo 7-8 / 10 3

4 AKTUALITY Polní dny 2010 HRONĚTICE V polovině června uspořádala společnost Syngenta společně se zemědělským družstvem Montamilk, s.r.o., prodejcem zemědělských strojů PEKASS, a.s. a společností VP Agro s.r.o. svůj druhý polní den v Hroněticích na Nymbursku, kde představila komplexní řešení ochrany téměř všech zemědělských plodin. Do poloprovozních pokusů byly zařazeny hybridy NK kukuřice, slunečnice a řepky divize Syngenta Seeds a odrůdy ozimé pšenice a jarního ječmene společnosti VP Agro s.r.o. 4 syninfo 7-8 / 10

5 syninfo 7-8 / 10 5

6 AKTUALITY BRANIŠOVICE D ruhým rokem mohli návštěvníci vyhlášeného polního dne v Branišovicích, který pořádají společnosti R.A.G.T. Branišovice a VP Agro s.r.o., porovnat i efekt aplikace Syngenta fungicidů v odrůdových pokusech. Portfolio prezentovaných fungicidů zahrnovalo samozřejmě i letošní novinky Amistar Opti a Arteu Plus. ŽABČICE Na tradičním polním dni v Žabčicích, letos pod názvem MendelAgro 2010 vystupovala společnost Syngenta Czech, s.r.o.spolu s firmou ELITA semenářská, a.s. v roli generálních partnerů pořádající Mendelovy univerzity v Brně. Z portfolia produktů Syngenty mohli návštěvníci vidět obsáhlý pokus s herbicidy v kukuřici, kde společnost představila i letos uváděnou novinku Milagro Extra. Rovněž byla prezentována kompletní nabídka hybridů NK kukuřice a slunečnice. 6 syninfo 7-8 / 10

7 KROMĚŘÍŽ N abídka základních technologií využívajících Syngenta přípravky v obilninách, řepce, kukuřici i slunečnici byla k vidění na polním dni ZVÚ Kroměříž. Celkem bylo prezentováno několik desítek parcelek s pokusy. syninfo 7-8 / 10 7

8 PŘEDSTAVUJEME Zkušební stanice Kujavy Ing. Renata Salavová Syngenta Czech K úvodu do dnešní reportáže si dovolím použít citaci z pověsti Císař Pyskač: Šli vysokým lesem, až se dostali na širokou louku. A na té louce zůstali stát. Ta krása před nimi! Dívali se na kouzelný úval řeky Odry, na lučiny a pole, na bílé dědiny s doškovými střechami... Dívali se na ten div, až ten nejmladší z bratří zvolal: Bratři, krásnější kout světa jsem neviděl!" Přesně tato slova dodnes výstižně popisují malebnost regionu Poodří v moravskoslezském kraji, jehož součástí je i obec Kujavy. Navštívili jsme tam Ing. Jaromíra Heryána, abychom si prohlédli pokusy a popovídali o činnosti zemědělské zkušební stanice, kterou vede. Historie obce Při povídání se nevyhneme pohledu do historie obce, protože právě ona výrazně ovlivnila zdejší život. Původně na místě současných Kujav stávaly dvě osady. Starší z nich byla slovanská, mladší německá. Tyto osady se posléze spojily, přičemž česká část obce se poněmčila. Ing. Heryán zde zdůrazňuje dopad častých válek, které v této oblasti vedli Přemyslovci a které měly za následek téměř úplné vylidnění původního obyvatelstva a příchod německých přistěhovalců. Ti se řídili právem hrubčickým, to znamená německým, a měli proti původnímu českému obyvatelstvu nesmírné výhody, vyplývající především z vlastnictví půdy. Byli to oni, kdo určili dnešní ráz obce. Svým způsobem hospodaření, které bylo velice precizní, jak podotkl Ing. Heryán, vybudovali takzvaný polní lánový typ vsi. Vesnice tohoto typu byly zakládány podél vodních toků nebo kupeckých stezek a za postavenými usedlostmi se rozprostíraly velké lány polí. A takový ráz mají i Kujavy. Proti tomu české vesnice svým založením odpovídají návesnému typu, kdy kolem návsi jsou rozmístěna obytná a hospodářská stavení a políčka k nim patřící jsou následně více roztříštěna v krajině. Rozvoj zemědělství Zemědělství má v regionu Poodří dlouholetou tradici. Původní obyvatelé se totiž živili převážně polním hospodářstvím a drobnými řemesly. Rozvoj zemědělských věd a hos- 8 syninfo 7-8 / 10

9 Ing. Jaromír Heryán (vpravo) a Petr Daňa (vlevo) před pokusem s mořidly společnosti Syngenta podaření na půdě lze vysledovat již začátkem 19. století podle údajů z nedalekého Kunínského panství. Této oblasti se v minulosti říkalo Kravařsko. Byl zde vyšlechtěn významný kravařský skot, svého času nejvýkonnější plemeno v Rakousko- Uherském mocnářství. V období trojpolní soustavy jsou z této oblasti známy pokusy s využitím kompostů a jetelovin v osevním sledu. Ve svém vyprávění Ing. Heryán neopomněl připomenout ani své rodiště sousední Hladké Životice. V roce 1947 tam byla založena šlechtitelská stanice, která je známa především šlechtěním tetraploidních odrůd krátkodobých jílků a jetele lučního. Velmi dobré půdní a klimatické podmínky zajisté přispěly k tomu, že v roce 1962 byla v Kujavách založena Státní odrůdová zkušebna ÚKZÚZ. V roce 1998 byla stanice zprivatizována. Hlavní činnost zkušební stanice Hlavními předměty činnosti Zkušební stanice Kujavy jsou zkoušky užitné hodnoty odrůd zemědělských plodin a zkoušky biologické účinnosti přípravků na ochranu rostlin ve správním řízení o registraci. Rozhodující je zkušební činnost, která představuje z celkového obratu více než 90 %, ochranou rostlin se zabývá asi 40 % z celkového zaměření zkušební stanice. Zkušební zakázky jsou řešeny na smluvním základě převážně s privátními firmami. Podle potřeby zaměřuje stanice i část své zkušební kapacity do oblasti poradenství, které je plně financováno ze zdrojů firmy. Na Zkušební stanici Kujavy jsou zakládány tři typy pokusů s přípravky na ochranu rostlin: 1. Registrační stanice je držitelem pověření GEP k ověřování vlastností přípravků na ochranu rostlin pro účely registračního řízení. 2. Vývojové pro vnitřní potřeby zadavatelů, kdy jde o předregistrační a postregistrační zkoušení. 3. Demonstrační ukázky na polních dnech pro zemědělskou veřejnost. Tradiční polní den v Kujavách bývá v polovině května, kdy se zde předvádějí odrůdové pokusy a pokusy s herbicidy. Život na stanici Zkušební stanice Kujavy hospodaří v současnosti celkem na 98 ha a o zakázky pokusů nemá rozhodně nouzi. Je to dáno určitě tím, že stanice leží v oblasti Moravské Brány, kde silné proudění větrů přináší spory hub, semena plevelů i méně pohyblivé škůdce, například mšice, a tak vytváří ideální podmínky pro testování účinnosti pesticidů proti škodlivým organismům. Samozřejmě nesmíme opomenout zdůraznit i vysoce kvalitní práci zaměstnanců, kteří pod efektivním syninfo 7-8 / 10 9

10 PŘEDSTAVUJEME a laskavým vedením Ing. Heryána vytvářejí již po léta dobře sehraný kolektiv. Stálých zaměstnanců má zkušební stanice deset, z nichž tři Petr Daňa, Jiří Rošlapil a Antonín Svobodník zastávají vysoce odbornou pokusnickou praxi. Ing. Jaromír Heryán podporuje mladé studenty z okolních vesnic a dává každoročně dvaceti z nich příležitost zapojit se o prázdninách do sezonních prací, a tak získat zkušenosti ze zemědělství. Během rozhovoru s Ing. Heryánem jsme se několikrát dotkli velmi bolestného tématu, letošních záplav, které postihly tento kraj. Samozřejmě, že se podepsaly i na stavu porostů, jak můžete sami posoudit podle leteckého snímku. Vedoucí stanice Ing. Jaromír Heryán překypuje nesmírným elánem a stále dobrou náladou, kterou se snaží i za takto kritických situací šířit kolem sebe. Svému blízkému okolí tak pomáhá překonávat nejsložitější překážky. Kromě přírody ho nesmírně zajímají historie, cestování a především hudba. Právě prostřednictvím hudby, kdy s pomocí rodinné kapely či jen v duo se svojí manželkou, dokáže rozveselit a pobavit okolí Bolestný pohled Ing. Heryána na pole při vzpomínce na nedávné záplavy a svými vystoupeními posílit společenské dění v obci Kujavy, v níž žije a kterou má tak rád. A protože víme, že zanedlouho Ing. Jaromír Heryán oslaví významné životní jubileum, dovolujeme si mu touto cestou popřát všechno nejlepší, hodně zdraví a stálý životní optimismus. Pozemky zkušební stanice zasáhla letos povodeň (foto , Ing. Petr Jelínek) 10 syninfo 7-8 / 10

11 ŘEPKA OLEJKA První zkušenosti s Toprexem Ing. Jana Doubková, Ph.D. Syngenta Czech Na podzim loňského roku byl na trh s přípravky na ochranu rostlin uveden morforegulátor s fungicidním účinkem Toprex. Na rozdíl od ostatních přípravků určených pro regulaci růstu řepky a fungicidní ochranu proti fómě jediný obsahuje dvě účinné látky a aplikuje se jednotná dávka nezávislá na vývojové fázi řepky. Na první zkušenosti s použitím novinky Toprex jsem se zeptala Radoslava Nachtmanna z Integraz, spol. s. r. o., Záhorčí (okres Most). Tato společnost hospodaří na 1770 ha zemědělské půdy. Ozimou řepku pěstuje na 220 ha, ozimou pšenici na 819 ha, ozimý ječmen na 170 ha, žito zabírá 80 ha, slunečnice 200 ha, hořčice na osivo 50 ha a jarní ječmen a pšenice po 50 ha. Na zbývající výměře jsou trvalé travní porosty. Proč jste v loňském roce použil Toprex místo ověřených přípravků? Loni bylo po zasetí ozimé řepky sucho, a tak porosty vzcházely velmi nevyrovnaně. Polovina rostlin vzešla po zasetí a druhá až po dešti, který přišel po třech týdnech. Rostliny se tak nacházely v různých vývojových fázích od prvního pravého listu do pěti pravých listů. Mám zkušenost, že pokud bych zasáhnul regulátorem růstu, který jsem zvyklý dlouhodobě používat, rostliny řepky v počátečních vývojových fázích bych zbrzdil natolik, že by nebyly připraveny na přezimování. Proto bych využil výhod Toprexu a aplikoval jej na 40 ha. Jaké výhody myslíte? Hlavně možnost aplikace již od prvního pravého listu řepky. Musím říci, že porost se do nástupu zimy vyrovnal a přezimoval velice dobře. Pokračoval jste podle doporučení společnosti Syngenta s aplikací Toprexu i na jaře? Ano, jarní aplikací jsem podpořil navětvení rostlin. Přestože se na podzim porost téměř vyrovnal, nechtěl jsem ponechat nic náhodě a jarní aplikací jsem řepku ochránil jak proti fómě, tak podpořil navětvení. Budete aplikovat Toprex i letos na podzim? Jednoznačně ano. Už jej mám objednán na sto hektarů. Řepku seji v rozmezí srpna. Chystám se aplikovat Toprex podle doporučení na řepku ve fázi čtyř až pěti pravých listů a samozřejmě na nevyrovnané porosty, pokud bude vzcházet jako v loňském roce. Používáte další přípravky od společnosti Syngenta? Fusilade Forte na výdrol, Touchdown Quattro, do systému jednoho fungicidního ošetření ozimého ječmene používám Archer Top a jsem velice spokojený s aplikací Artea Plus do klasu v ozimé pšenici. Axial Plus používám na oves hluchý rozšířený v obilninách. Syngenta Info Linka Rádi vám poskytneme informace: o přípravcích na ochranu rostlin doporučení pro použití informace o akcích Syngenta rádi odpovíme na vaše dotazy Volejte Syngenta Info Linka: syninfo 7-8 / 10 11

12 ŘEPKA OLEJKA Toprex základ pro nejvyšší výnos Všichni máme dobrý pocit, když se daří a hlavně je za námi dobře odvedená práce vidět. V zemědělství to platí obzvlášť. Každý prohřešek je v porostu patrný, a proto se většinou snažíme, abychom měli pole jako malovaná. Samozřejmě, že ne vždy se to podaří, ale častokrát je to vlivem jiných okolností než lidského úsilí. Vletošním roce se zdá, že vzhledem k průběhu počasí budou sklizně opožděny a ozimou řepku budeme sít později, než jsme v některých oblastech zvyklí. Proto je potřeba zvolit přípravky, které porosty připraví na bezpečné přezimování a pomohou jim do dobrého počátečního startu. Rostliny řepky musí být zdravé a vitální, aby dobře přezimovaly a na jaře mohly plně využít svého genetického potenciálu. Vedle efektivního boje proti houbovým chorobám je důležité i vedení architektury porostu. Silné kořenové krčky a kořenová soustava jsou základním předpokladem úspěšného zvládnutí zimního období. Toprex obsahující dvě účinné látky (paclobutrazol a difenoconazole) poskytuje porostu jak plnou fungicidní ochranu, tak plný morforegulační efekt, a to jednotnou dávkou 0,3 l/ha. Kdy ideálně aplikovat Toprex na podzim? Optimální fáze růstu ozimé řepky pro aplikaci Toprexu jsou čtyři až pět pravých listů. Pro dobrou účinnost zásahu to znamená % pokryvnosti.v této fázi podporujeme tvorbu výnosotvorných prvků, podporujeme rychlost růstu kořenové soustavy a zároveň nárůst kořenové hmoty. Právě během podzimního období rostliny ošetřené Toprexem zvyšují ukládaní energie ve formě cukrů, bílkovin a škrobů. Lépe zvládají přežití zimy a v jarním období pak lépe startují svůj růst. Co s nevyrovnaným porostem? Výhodou přípravku Toprex je možnost použití již od dvou pravých listů řepky. Na porost, v němž se rostliny nacházejí v různých vývojových fázích (od dvou až po šest pravých listů), aplikujete vždy jednotnou dávku 0,3 l/ha. Jaké jsou možnosti tank-mix kombinací? Pro ušetření nákladů doporučujeme aplikovat Toprex v tank-mix kombinaci s graminicidem Fusilade Forte. Naopak aplikace s kapalným hnojivem DAM-390 nedoporučujeme. Řiďte vývoj porostu řepky aktivně a cíleně! Pouze tak můžete dosáhnout nejvyšších výnosů. Toprex, nepostradatelná kombinace specialistů pro zvýšení zisku, je sázka na jistotu. Účinek Toprexu je viditelný na první pohled (vpravo kontrola) 12 syninfo 7-8 / 10

13 OBILNINY Podzimní ošetření bez oprav až do sklizně Ing. Jana Doubková, Ph.D. Syngenta Czech Každý z nás si raději pamatuje příjemné zážitky, ty nepříjemné mozek z paměti rychle vymazává. Vzpomeňte si však na téměř propršené jaro v některých částech republiky, kdy každá minuta bez deště byla drahá. Snažili jste se porosty ošetřit proti tomu, co bylo právě nejdůležitější. V takové rychlosti někdy nebylo ani možné porosty procházet a zjišťovat, který problém je třeba vyřešit. Nebo jste věděli, co vás kde trápí, ale z důvodu nadměrných srážek nebylo možné vjet do porostů s postřikovačem. Mnoho problémů v obilninách, především v ozimé pšenici, způsobovala chundelka metlice, která i přes podzimní či časně jarní ošetření herbicidy nebyla vyhubena. Axial Plus vám ovšem s tímto problémem pomohl. Chcete vyřešit problém chundelky metlice již na podzim? Jasné K. O. Proti chundelce metlici, psárce, jílkům, svízeli přítule a širokému spektru dvouděložných plevelů je vhodný tank-mix Boxer + Logran. Lze sice namítnout, že na podzim nechcete do herbicidního ošetření investovat mnoho, avšak pokud sečtete počáteční, sice levnou investici a následnou opravu (chundelka metlice na jaře dále roste), vaše náklady na herbicidní ošetření budou vyšší, než pokud již na podzim zvolíte tank-mix kombinaci Boxer + Logran. V některých oblastech se již vyskytuje chundelka metlice rezistentní vůči herbicidům. Poradí si i s ní Boxer + Logran? I na těchto lokalitách doporučujeme aplikovat tank-mix Boxer + Logran. Účinná látka prosulfocarb obsažená v herbicidu Boxer zaručuje účinek i na rezistentní formy chundelky metlice. Boxer je jediný zástupce klasifikovaný HRAC do skupiny N (inhibující syntézu lipidů), a tím je důležitý v anti-rezistentní strategii proti trávovitým plevelům. V Německu je dlouhodobě používán k řešení problematiky psárky a chundelky. Kdy aplikovat Boxer + Logran a jakou dávku zvolit? Optimální aplikace je časně postemergentně, to je ve fázi dvou až tří listů ozimé pšenice, v dávce Boxer 3,0 l/ha + Logran 36 g/ha. Lze poznat rezistentní formu chundelky metlice? Rezistentní formy se začínají vyskytovat na pozemcích, kde se často používaly a používají sulfonylmočoviny. Při zpracování půdy byla dávána přednost minimalizaci. Pokud podceníme nižší počet jedinců chundelky v porostu, který neřešíme ošetřením herbicidy, zvyšujeme půdní zásobu semen chundelky do dalších let. Musíte-li provádět opravné zásahy po různých aplikacích herbicidů zaměřených i na chundelku metlici, máte již problém nazývaný rezistence. Proto máme pro vás připravené řešení ve formě Boxer + Logran a Axial Plus. V životě se často řídíme příslovím Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. V případě snahy o dosažení vysokých výnosů ozimé pšenice a bezproblémového jarního období se řiďme heslem Co můžeš vyřešit na podzim, neodkládej na jaro. Na první pohled rozeznatelné pokusné parcely, kde herbicidní zásah proti chundelce metlici byl a nebyl úspěšný syninfo 7-8 / 10 13

14 OBILNINY Rezistentní chundelka metlice na sebe nenechá dlouho čekat Ing. Jana Doubková, Ph.D. Syngenta Czech V letošním roce jsem zaznamenala hodně dotazů týkajících se chundelky metlice. Většinou byly pozemky s ozimou pšenicí ošetřeny herbicidy na jaře nebo už na podzim, a přesto se v porostech chundelka objevila. Někteří z vás neváhali a investovali do opravných zásahů, jiní porosty ponechali bez dalších opatření. A na těchto polích občas pro chundelku metlici nebyla ozimá pšenice ani vidět. Tady začíná problém nazývaný rezistentní chundelka metlice. Zde má společnost Syngenta excelentní řešení, a to hned dvě. V jarním období doporučujeme aplikovat Axial Plus. Na podzim časně postemergentně tank-mix Boxer + Logran, který vyřeší široké spektrum dvouděložných plevelů a samozřejmě již zmíněnou chundelku metlici a také psárku rolní. Na zkušenosti s výskytem rezistentní chundelky metlice jsem se zeptala pana Gabriela Kužela, soukromě hospodařícího rolníka. Gabriel Kužel hospodaří na 276 ha v okrese Cheb. Na 35 ha pěstuje hrách, který po následné podmítce využije vzhledem k vyššímu výdrolu jako zelené hnojení, 35 ha zaujímá jarní ječmen a 38 ha ozimá řepka, na 118 ha je ozimá pšenice a 50 ha nechal vzhledem k cenám komodit v letošním roce ladem. U jarního ječmene i ozimé pšenice dosahuje výnosu 6 t/ha. Kdy jste na svých pozemcích zaznamenal, že běžně používané herbicidy na hubení chundelky metlice nestačí? Postupně přestávají působit herbicidy, které v loňském roce pole vyčistily. Ze starších řešení mi například chlorsulfuron zabírá už pouze na heřmánky, neřeší ani svízel přítulu. Loni ještě na chundelku působil mesomax, iodosulfuron-methyl a mefenpyrdiethyl, letos již ne. Tak jsem vyzkoušel směs účinných látek pyroxsulam, florasulam, aminopyralid a chundelku metlici jsem na jaře musel opravovat také. Kterými účinnými látkami jste byl zvyklý ošetřovat ozimou pšenici proti plevelům? Trifluralin, chlorsulfuron, iodosulfuron-methyl, mefenpyr-diethyl. Jakému termínu aplikace herbicidů dáváte přednost? Lepší je ošetřit herbicidy již na podzim. Avšak po zkušenostech s opravami přemýšlím nad jednoduchým podzimním zásahem proti dvouděložným plevelům a chundelku metlici budu řešit až na jaře, a to zřejmě Axialem Plus. Vliv má i systém zpracování půdy. Uplatňujete minimalizaci? Obvykle minimalizací, ale pod řepku jsem opět začal orat. Vzhledem k rozšiřování problematických travovitých plevelů (chundelky metlice, ovsa hluchého, sveřepů) uvažuji o návratu k orbě také pod jařiny. Rozhodnout se pro opravný zásah není jednoduché. Co jste použil? Byl jste spokojený s účinkem? Zvolil jsem Axial Plus a účinek byl excelentní. Na poli je přesně vidět, kdy mi Axial Plus došel. Axial Plus jsem použil i v jarním ječmeni na oves hluchý a chundelku metlici, jelikož konkurenční přípravky i zde už nezabírají. Blíží se podzim a s ním setí ozimých obilnin. Naplánoval jste jejich ošetření herbicidy? Přemýšlím o použití pouze Aurory a Logranu a na jaře proti chundelce metlici zasáhnu Axialem Plus, který mi vyřeší i oves hluchý, jenž se vyskytuje čí dál tím více. Dále se chystám vyzkoušet kombinaci Boxer + Logran. Máte s tímto řešením nějakou zkušenost? Nemám, ale vzhledem k nezbytnosti řešit problém rezistentní chundelky metlice jsem rád za každé účinné opatření. Čistý porost po aplikaci herbicidu Axial Plus Nevadí vám vyšší cena ošetření 766 Kč/ha? Pokud si sečtu náklady na podzimní herbicidní ošetření a následně náklady na opravy, je toto ošetření de facto levné, a to nepočítám okamžiky překvapení, kdy jedete aplikovat fungicid a zjistíte, že je pole plné chundelky, u které jste byli přesvědčeni, že ji máte již vyřešenu. 14 syninfo 7-8 / 10

15 MOŘIDLA Celest Extra 050 FS a Syngenta Mycotoxin Symposium 2010 Ing. Renata Salavová Syngenta Czech Se zvyšujícími se celosvětovými nároky na kvalitu a bezpečnost potravin vzrůstá potřeba eliminovat všechny prvky, které mohou mít negativní dopad na jakost zemědělské a potravinářské produkce. Mezi ně patří i mykotoxiny obsažené v zrnu obilnin. O problematice řízení obsahu mykotoxinů v obilninách a především o významu moření osiva a vynikajících výsledcích dosažených při použití účinné látky fludioxonil se hovořilo na mezinárodním sympoziu, uspořádaném společností Syngenta ve švýcarském Steinu letos na konci května. Účastníci Syngenta Mycotoxin Symposium 2010 Jak uvedl profesor Simon Edwards z Harper Adams University College v Shropshire (UK), k významným producentům mykotoxinů patří houby rodu Fusarium. Kromě sklizňových ztrát mohou po požití způsobovat onemocnění zvířat i lidí. Moření osiva přispívá k ochraně proti fuzariózám jako součást komplexu opatření (obr. 1). Klíčící a vzcházející rostliny ozimých obilnin jsou ohrožovány houbami rodu Fusarium prakticky od zasetí až do předjarního období po přezimování. Pokud není rostlina dostatečně chráněna proti fuzariózám mořením, může uhynout nebo se zhorší její zdravotní stav. Uhynulé rostliny, ale i napadené části oslabených obilnin jsou zdrojem dalšího šíření fuzarióz, především do klasů. Prof. Edwards vysvětlil, že kromě použití namořeného osiva méně náchylné odrůdy by měl pěstitel věnovat pozornost výběru pozemku a zpracování půdy. Je dokázáno, že kukuřice jako předplodina a také minimální zpracování půdy před setím riziko výskytu fuzarióz zvyšují. Prof. Edwards se zmínil o tradičním použití triazolových fungicidů v době květu obilnin (T3), ale zdůraznil, že by se neměl podceňovat ani význam vlivu na snižování obsahu mykotoxinů při použití jednak již výše uvedeného moření, ale také časné aplikace fungicidů v období T1 a T2 (obr. 2). Porost zasažený plísní sněžnou syninfo 7-8 / 10 15

16 MOŘIDLA počasí T3 předplodina zpracování půdy před setím odrůda fungicidy T2 fludioxonil T1 Obr. 1: Moření osiva fludioxonilem jako součást komplexní ochrany Obr. 2: Základní termíny ošetření Několik příspěvků bylo věnováno významu účinné látky fludioxonil v ochraně proti plísni sněžné a fuzariózám, z nichž nejzajímavější určitě byly prezentace nejnovějších výsledků výzkumu z Dánska a Kanady. Jak přednesla Lise Nistrup Jôrgensen z Aarhus University, aplikace mořidla Celest Extra 050 FS Formula M v oblastech s vysokým rizikem vyzimování ozimých obilnin potvrdila skutečně nejvyšší úroveň ochrany proti plísni sněžné a fuzariózám. Reziduální účinek Celestu Extra 050 FS Formula M je tak dlouhý, že chrání porosty obilnin proti plísni sněžné a fuzariózám od jejich zasetí až po přezimování a do jara je přivádí dostatečně vitální. Kanadské výsledky prezentované Melanií Klix, globální technickou manažerkou pro oblast mořidel, potvrdily, že účinná látka fludioxonil obsažená v mořidlu Celest Extra 050 FS Formula M přispívá k omezování negativních vlivů fuzarióz na obsah deoxynivalenolu (DON) a zearalenonu (ZEA). Celest Extra 050 FS Formula M je vzhledem k obsahu dvou silných účinných látek fludioxonil (25 g/l) a difenoconazole Porovnání účinnosti Celestu Extra na plíseň sněžnou a fuzariózy s neošetřenou kontrolou (25 g/l) jedinečný také v ochraně proti sněti zakrslé (Tilletia controversa), sněti mazlavé pšeničné (Tilletia caries) a sněti mazlavé hladké (Tilletia foetida). Jedním z bodů programu sympozia bylo shrnutí současné evropské legislativy, která stanovuje obsahy mykotoxinů. Z těchto předpisů je zřejmé, že problematika mykotoxinů se v současnosti dotýká opravdu každého výrobce i spotřebitele potravin, a proto nebylo divu, že na sympoziu zazněly příspěvky zástupců výzkumných ústavů, které se zabývají výzkumem, společně s předními výrobci těstovin, sladu apod. Vliv použití pesticidů na snižování obsahu mykotoxinů v zrnu 15 Fusarium graminearum Fusarium avenaceum Výborný účinek Celestu Extra na plíseň sněžnou % napadení ,1 7,7 kontrola 0,8 0,3 Celest Extra 050 FS 16 syninfo 7-8 / 10

17 SYNGENTA SEEDS Francie evropský zdroj řepného osiva Ing. Alois Jirsák, CSc. Syngenta Czech Francie je špičkou evropského řepařství a u nás je známa prostřednictvím cukrovarnické společnosti TEREOS, která se výrazně podílela na revitalizaci našeho řepařství. Produkce cukrovky ve Francii je soustředěna v severní části země, zatímco výroba řepného osiva se přesunula na jih. Tam, do regionu Midi-Pyrénées, letos koncem května zamířila skupina pěstitelů cukrovky z České republiky. V průběhu tematického zájezdu jsme měli možnost navštívit semenářské centrum firmy Syngenta v Neracu, její výzkumné laboratoře v Toulouse a zemědělské farmy. Semenářské centrum Nerac Vdepartmentu Haute Garonne, 130 km západně od Toulouse je semenářské centrum pro cukrovku.tato lokalita a její okolí byly pro množení řepného osiva objeveny firmou Hilleshög počátkem sedmdesátých let minulého století.tehdy firma řešila palčivý problém zajištění dostatku kvalitního osiva nově vyšlechtěných jednoklíčkových odrůd cukrovky. Základními důvody byly: tradice v semenářství a dostatek pracovních sil, optimální průběh počasí ovlivňovaný podhůřím Pyrenejí a polohou mezi Středozemním mořem a Atlantickým oceánem mírné zimy a relativně chladnější léto, těžká, vododržná půda dobře zásobená vápníkem přesto je v době květu a zrání semen nezbytná závlaha, členitý terén umožňující dobrou izolaci semenných porostů. Výše uvedené spolu s technologickým pokrokem platí doposud, a proto se během desetiletí stalo množení řepného osiva hlavní aktivitou zemědělství regionu, který je nyní klíčovou semenářskou oblastí cukrové řepy v Evropě. Množí tam všechny firmy. Je uplatňován oborový přístup. Jeho rozvoj a řízení jsou koordinovány zvolenými zástupci obou stran množitelů a semenářských firem. Vytvářejí se velmi pevné vzájemné partnerské vztahy podporované i finanční spoluúčastí firem na inovaci technologie, například výstavbu a modernizace závlah či budování sušiček. Cílem je množení osiv, a to nejen cukrové řepy, zde nejen zachovat, ale stále rozvíjet. Centrum v Neracu zahájilo svoji činnost v roce 1965, postupně bylo rozšiřováno a modernizováno do současné podoby. Je významným zaměstnavatelem města 170 pracovníků celoročně a zhruba 150 v sezoně. V současné době je evropským centrálním pracovištěm Syngenty zajišťujícím výrobu komerčního osiva cukrovky ( VJ ve 131 variacích odrůd a moření v roce 2010) a slunečnice ( VJ). Nově je využíváno jeho kapacit i pro zpracování osiva hybridní řepky (2000 t). Vedle toho tam běží program závěrečných etap šlechtění nových hybridů cukrovky a reprodukce jejich elit. Nerac zajišťuje v rámci Syngenty veškerou logistiku osiva polních plodin, a to do 60 zemí. Přímo odtud je expedováno celkem asi tun osiva ročně.v sezoně je zde denně expedováno nákladních aut. Skupina v Neracu syninfo 7-8 / 10 17

18 SYNGENTA SEEDS Množení řepného osiva Celkový rozsah množitelských ploch odrůd cukrovky Syngenty v Evropě kolísá v rozmezí ha. Rozhodující část je ve Francii, a to především v okolí Neracu, dále v Itálii a v omezeném rozsahu i ve střední Francii (víceklíčkové odrůdy) formou přímých výsevů s přezimováním in situ. Metodicky je při množení používána technologie přesazování, kdy výsev elitních komponentů a produkci sazeček firma z fytosanitárních důvodů zajišťuje mimo areál vlastního množení. Výsev probíhá do druhé dekády srpna, při výsevku asi kg/ha a meziřádku 30 cm. Porost je následně dvakrát až třikrát ošetřen pesticidy. Cílem je dopěstovat sazečky o průměru kořene 2 3 cm, neboť tyto velmi dobře snášejí pokles teplot pod bod mrazu a výborně se ujímají po přesázení. Jejich mechanizovaná sklizeň probíhá od poloviny února, bezprostředně následuje transport do množitelské oblasti s redistribucí k množitelům. Množitelské plochy jsou zakládány v prostorové izolaci respektující charakter opylovače jednotlivých odrůd, aby bylo eliminováno nebezpečí vzájemné kontaminace pylem v době kvetení. Množitel ve svém katastru odpovídá za genetickou čistotu osiva, konkrétně kontrolu možného výskytu plevelných řep z předchozích množení. Se zřetelem na potřebu dodržení semenářské normy, pracnosti, reliéfu terénu a celkovou rizikovost množení je velikost jednotlivých množitelských ploch do tří hektarů. Odstup v osevním postupu je předepsán pět let, ale Syngentou je požadován delší. Výsadba probíhá za pomoci jednoduchých sázečů bezprostředně po dodání sazeček a podle toho, jak to stav pole umožní, nejpozději však do konce první dekády března. Sází se pásově s oddělením komponentů odrůdy šest až osm řádků matky a tři či čtyři řádky otce, meziřádek mezi nimi je ponecháván volný. Meziřádková vzdálenost je 70 cm a zhruba 45 cm v řádku. Po výsadbě následuje závlaha s následující meziřádkovou kultivací a ošetřením pesticidy. V době střelkování je prováděna dekapitace vegetačních vrcholů raných semenic porost je pak vyrovnanější, stejnoměrněji odkvétá a vyzrává. Výsledkem je vyšší kvalita i výnos osiva. Po odkvětu porostu je opylovač odstraněn. Závlaha je nezbytná k optimálnímu vyzrání semen. Zdrojem vody jsou jak zachycovací nádrže dešťové vody na jednotlivých farmách, tak družstevní zavlažovací systém, který do oblasti přivádí vodu až z řeky Garonny. Celková dávka závlahy je kolem 150 mm ve třech až pěti dávkách. V konečné fázi dozrávání je porost desikován a následně sklizen dvoufázově či přímo. Organickou součástí sklizně je sušení sklizeného osiva provětrávání studeným vzduchem. Přírodní osivo je podle výsledku rozboru vzorku následně dodáváno na čističku, kde je vyčištěno a uskladněno pro další úpravu. Veškeré výše uvedené aktivity jsou řízeny agronomickou službou firmy, která vede detailní záznamy o veškerých zásazích. Výnosy semen kolísají v rozpětí kg čistého osiva z hektaru. Tržba je 3 /kg dodaného čistého osiva, tedy /ha. Při nákladech kolem 3600 /ha pak rentabilita množení přesahuje 50 %, a tak je ekonomicky vysoce zajímavá. O množení je zájem, mezi množiteli panuje vysoká konkurence. Syngenta spolupracuje s 430 množiteli cukrovky. Aplikovaný systém je ve svém souhrnu velmi efektivní. Dochází v něm k vysokému zhodnocení výchozího elitního osiva, Kontrola jednoklíčkovosti získání osiva o vysoké biologické kvalitě a podstatné eliminaci meziročníkových rozdílů. Následné zpracování osiva cukrovky Po sklizni osiva z pole následuje složitý technologický postup skládající se z řady operací. Současné řepné osivo je obecně hodnoceno jako high-tech produkt a každá semenářská firma, tedy i Syngenta, má své vlastní know-how jak v oblasti konstrukce specielních strojů a zařízení k jeho úpravě, tak způsobu jejich použití a postupu úpravy. Pro cukrovku je typická velmi nízká výtěžnost z dodaného přírodního osiva jen asi 25 %. Po jeho dodání čističce je osivo vyčištěno (4 t/hod.), mechanicky upraveno na kalibr 3 6 mm a uloženo na sklad. Jeho další zpracování je podmíněno výsledkem analýzy na genetickou čistotu a příměsi GMO. Indikace genetické čistoty, nepřítomnost jiných typů řepy, je prováděna ve skleníku a v polních podmínkách v Argentině během zimy. Nově nastupuje i test s využitím genetických markérů vybíhavosti. Možné kontaminaci komerčního osiva GM inserty je bráněno především přesunem komerčního GM materiálu a většiny nových aktivit firmy v oblasti genetických modifikací do USA a také zastavením zpětného pohybu GM osiva do Evropy. Přes tato sanitární opatření je veškeré expedované osivo testováno na jejich náhodnou přítomnost. Je tak naplněna striktní legislativa Evropské unie a požadavky odběratelů. Další úprava osiva respektuje požadavky jednotlivých regionů. Evropský trh žádá osivo obalené, do Turecka se osivo inkrustuje, na severoafrické a asijské trhy je dodáváno osivo v základní kalibraci a jen pesticidně ošetřené. Základním momentem úpravy je další roztřídění výchozího osiva v kalibru 3 6 mm do frakcí po 0,5 mm. Děje se tak jeho postupným obroušením a následnou kalibrací a aspirací. Až do konečné fáze, tedy egalizace osiva, jsou jednotlivé frakce dané partie vedeny odděleně a po každé provedené operaci jsou podrobeny rozborům. Závěrečnými kroky jsou obalení a namoření osiva fungicidy a insekticidy. Kapacita zařízení je 7500 VJ za směnu. Z Neracu jde kvalitní osivo Součástí semenářského centra v Neracu jsou i laboratoře. Ročně je provedeno asi rozborů. Jsou tam: 18 syninfo 7-8 / 10

19 tradiční semenářská laboratoř pro zjišťování biologické kvality klíčivosti a čistoty, s vazbou na přípravu vzorků k certifikaci SOC či ISTA; laboratoř pro specifické analýzy elektroforéza, genetická čistota. Nově se při úpravě osiva cukrovky uplatňuje metoda jeho aktivace. Její podstatou je probuzení řepného klubíčka již v procesu jeho předseťové přípravy a úpravy. Metoda je založena na kombinaci působení tepla na namočené osivo, a to po určitou dobu. Vedle odbourávání inhibičních látek v oplodí dochází k postupnému zvýšení respirace embrya, uvolňování zásobních látek do buněčného roztoku a nastartování syntézy bílkovin. Tvorba proteinů postupně roste a embryo se tak připravuje ke vzejití. Následuje zastavení tohoto procesu předseťovou úpravou osiva jeho dosušením. Podle délky aktivace jsou rozlišovány dva stupně aktivace osiva kratší = steeping či delší = priming. Podstatou praktického uplatnění aktivace v řepařící praxi je nevratnost tohoto procesu, a proto osivo po zasetí při následném působení vody kyslíku a tepla v půdě tuto přípravnou periodu klíčení přechází je již na ni připraveno, a tedy rychleji a pravidelněji vzchází. Dochází tak k určitému prodloužení vegetační doby s možným dopadem na výnos. Špičková kvalita řepného osiva Syngenty je dodávána pod značkou Energ Hill. Jde o koncept uplatnění kombinací nejvhodnějších postupů ve vertikále výroby a úpravy osiva ve směru dosažení jeho nejvyšší možné kvality. Předpokládáme, že od příštího roku bude toto osivo nabízeno i v České republice. Hybridní odrůdy řepky Pastevní směs pro opylovací včely Během exkurze v okolí Neracu jsme se seznámili i s problematikou hybridní řepky. Její plochy obecně v Evropě rapidně rostou.ve Francii tento růst proti roku 2007 činil přes 700 % a její podíl na celkové pěstitelské ploše řepky je přes 30 %. Syngenta má u této komodity na evropském semenářském trhu výrazné postavení, a proto zaměřuje svoji pozornost na aktuální problémy spojené s jejím rozšiřováním. Vedle rozsáhlých agronomických pokusů věnovaných problematice zakládání porostu, jeho hnojení a ošetřování je pozornost věnována semenářské problematice spojené s výrobou hybridního osiva. Novinkou pro nás bylo hluboké studium divokých druhů včel za účelem jejich nasazení jako opylovačů při výrobě hybridního osiva a sestavování směsí k jejich pastvě. Výsledkem je výrazný nárůst výnosu hybridního osiva, a tedy vyšší efektivita a jistota jeho výroby pro Syngentu. Výzkumné centrum Toulouse Hluboký dojem v účastnících zájezdu bezpochyby zanechala návštěva výzkumného centra Syngenty v Toulouse. Jde o špičkově vybavené pracoviště zabývající se základním genetickým výzkumem polních plodin. Základním cílem je rozšiřování genofondu firmy zejména ve směru získávání nových zdrojů rezistence z planých druhů křížením či genetickou transformací. Základní orientace je na získání nových zdrojů rezistence vůči chorobám a škůdcům, odolnosti proti stresovým podmínkám (sucho, nízké teploty, zasolenost půdy), vyšší využívání živin a zlepšení parametrů kvality produkce. Nové materiály jsou v rámci Syngenty předávány jako vlastní výchozí materiál k využití ve šlechtění příslušných plodin. V souhrnu lze konstatovat, že tematický zájezd do Francie byl příležitostí nejen se detailně seznámit s aktivitami firmy Syngenta v produkci vysoce kvalitního osiva cukrovky, ale získat i další informace z oboru. Vedle toho účastníkům poskytl možnost rámcového a velmi krátkého pohledu do historie, krás a přírodních zajímavostí francouzského regionu Midi-Pyrénées. Střelkující semenný porost syninfo 7-8 / 10 19

20 FLORIPRO SERVICES Pelargónie pro každou příležitost Ing. Roman Lesa FloriPro Services TM Domovem těchto úchvatných rostlin je jižní Afrika. V první polovině 17. století se pelargónie postupně dostávaly do Evropy, konkrétně do Anglie. Název pelargonium však zavedl holandský botanik Johannes Burman, a to z řeckého slova pelargós (ϖελαργός), což v překladu znamená čáp. Květní pupeny totiž zdánlivě připomínají čapí zobák. Kromě estetického využití jsou květy těchto rostlin důležité pro výrobu parfémů a éterických olejů. Vsortimentu společnosti Syngenta můžeme najít tři hlavní druhy muškátu. Jde o hybridní pelargónie, pelargonium zonale (páskaté muškáty) a pelargonium peltatum (břečťanovité muškáty). V prvně jmenované skupině jsou dvě série Calliope a Caliente. Tato nová generace hybridních pelargónií byla šlechtěna do horkého klimatu. Jedinou varietou Calliope je prozatím Calliope Dark Red s velkými poloplnými květy zářivě tmavočervené barvy. Pro rok 2011 se však netrpělivě očekává novinka Calliope Scarlet fire. Tyto muškáty jsou díky svému mohutnému habitu vhodné do velkých květináčů a na venkovní výsadby. Obdobně série Caliente je vzhledem ke svému širokému keříčkovitému habitu vhodná do výsadeb jako půdopokryvná rostlina. Navíc je vysoce rezistentní vůči korkovitosti. Nabízíme ji ve třech varietách, a sice Deep Red, Coral a Rose. U pelargonium zonale máme v sortimentu celkem osm sérií, a to Compact line, Fidelity, Tango, Classic line, Americana, Avenida, Graffiti a Exotica. Pojďme si je postupně představit. Velmi raná série Compact line je typická svým kompaktním vzrůstem a bohatou násadou květů. Poupata nakvétají uniformně, což v konečném důsledku zjednodušuje expedici, a tím pádem rychlé uvolnění pěstební plochy. Compact line je vhodná do malého sponu, pro produkci v květináči do 11 cm. Nabízíme nepřeberné množství variet, například Tango Candy Rose Pink, Salmon, Red, Charmant, Alba, Samba, Magic, Tiffany, Vulkan, Vulkan Pro rok 2011 očekáváme novinku Compact Line Deep Lavander. Ke kompaktním sériím lze zařadit i Fidelity (White, Candy Rose with Blotch, Dark Rose with Blotch, Light Salmon, Scarlet), typické svým velkým květenstvím a vynikajícím rozvětvováním. Z pěstebního pohledu je taktéž vhodná do malého sponu v květináči cm. Do série tmavolistých muškátů patří Tango. Jde o velmi ranou odrůdu široké barevné škály (Bravo, Light Pink, Dark Red, Bravo, Boogy, Hot Pink, Monte- čápí zobák Calliope Dark Red 20 syninfo 7-8 / 10

ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Autorský kolektiv tvořili odborníci Českého svazu včelařů, o. s., a Výzkumného ústavu včelařského, s. r. o., pod vedením RNDr. Václava Švamberka. 1. Úvod

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

měsíčník pro trvale udržitelný život

měsíčník pro trvale udržitelný život měsíčník pro trvale udržitelný život vydává vh press Hradec Králové ročník 16 cena 21 Kč / 1 E 1/2012 Rozvrat klimatu? Mékařská družstva Pěstujme si semínka biopotraviny ekozemědělství ekologie biodiverzita

Více

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výrovy 2007 Metodika vznikla za finanční

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Aktuální stav invazních druhů v ČR

Aktuální stav invazních druhů v ČR Aktuální stav invazních druhů v ČR Informační materiál o invazních druzích Rok: 2014 Místo: 4 NP, několik CHKO a další území v ČR Zhotovitel: ZO ČSOP Veronica, Brno Tato studie obsahuje 25 článků uveřejněných

Více

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 NOVINKY 3 / 2011 Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 Vítěz kybernetických válek má na prsou lvíčka str. 14 15 Dnešní Švédsko je neformální, ale vysoce profesionální str. 28

Více

S ekologickým zemědělstvím se musí počítat. Zájem o biopotraviny stoupá stejně jako o ekologicky obhospodařenou půdu B

S ekologickým zemědělstvím se musí počítat. Zájem o biopotraviny stoupá stejně jako o ekologicky obhospodařenou půdu B Společenský večer Bioakademie Spotřeba biopotravin v ČR postupně roste Bioprodejnou roku jsou Freshbedýnky Krátké zprávy, či-li víte, že? S ekologickým zemědělstvím se musí počítat. Zájem o biopotraviny

Více

Téma: Co to vlastně je PŘÍRODNÍ ZAHRADA? Portrét: MILOSLAV ŠATRA. Helena Kujanová: UŽ MÁTE DOMA ODPADKOŽROUTA?

Téma: Co to vlastně je PŘÍRODNÍ ZAHRADA? Portrét: MILOSLAV ŠATRA. Helena Kujanová: UŽ MÁTE DOMA ODPADKOŽROUTA? Portrét: MILOSLAV ŠATRA Helena Kujanová: UŽ MÁTE DOMA ODPADKOŽROUTA? Věra Soukupová: EKOSPOTŘEBITELEM OD NAROZENÍ Téma: Co to vlastně je PŘÍRODNÍ ZAHRADA? PORADNY SÍTĚ KRASEC PORADNY SÍTĚ KRASEC PORADNY

Více

Národní strategický plán

Národní strategický plán Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007 2013 ČESKÁ REPUBLIKA červenec 2007 Materiál pro jednání vlády ČR Obsah O B S A H str. 2 1. Obecný popis odvětví 3 2. SWOT analýza odvětví a

Více

číslo 2 podzim 2013 www.activa.cz VINOHRADSKÝ PAVILON RÁJEM DESIGNU CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JE ZPŮSOB ŽIVOTA PODLE ZDRAVÉHO ROZUMU

číslo 2 podzim 2013 www.activa.cz VINOHRADSKÝ PAVILON RÁJEM DESIGNU CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JE ZPŮSOB ŽIVOTA PODLE ZDRAVÉHO ROZUMU číslo 2 podzim 2013 www.activa.cz VINOHRADSKÝ PAVILON RÁJEM DESIGNU CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JE ZPŮSOB ŽIVOTA PODLE ZDRAVÉHO ROZUMU Butiky BIBELOT: OD Kotva, Praha 1, Pasáž Myslbek, Praha 1, Centrum Chodov,

Více

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 21. 04. 2015 speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 14/ Nový Dragonskin pro frézování Společnost WNT navazuje na úspěšnou řadu Dragonskin pro soustružení 16/ iscar v roce

Více

Nizozemsko obchodní partner ČR

Nizozemsko obchodní partner ČR Partneři přílohy II/III Náš společný hlas zní v Evropě silněji inzerce A151000472 Nizozemsko je v současnosti jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů České republiky. Naše firmy včetně řady společností

Více

2012Rok značky ŠKODA

2012Rok značky ŠKODA 2012 Rok značky ŠKODA 8 40 16 42 22 49 26 35 Obsah 2012 Rok značky ŠKODA Předmluva předsedy představenstva Prof. Dr. h.c. Winfrieda Vahlanda 4 Představenstvo 6 Třída sama pro sebe třetí generace zcela

Více

jasnýcíl nový SEAWAVE Na trh míří Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací

jasnýcíl nový SEAWAVE Na trh míří Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací červenec 2013 jasnýcíl Firemní časopis společnosti Gumotex a.s. Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací Co ukázal průzkum firemního

Více

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 h l a v n í t é m a : G E O D I V E R Z I T A Nechme planetu pět minut odpočívat! Sítě geoparků Posthornická krajina plná překvapení Půl tisíce let říčních úprav Dětský domov

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

č íslo 2 roč ník 5 kvě ten 2007

č íslo 2 roč ník 5 kvě ten 2007 č íslo 2 roč ník 5 kvě ten 2007 h l a v n í t é m a : P S Y C H O L O G I E Učebnice ekologické výchovy pro 1. stupeň ZŠ Vzniknou lesní školky pro děti? Ten klasický přístup je podle mne fakt přežitá věc...

Více

všichni za Hlučínsko

všichni za Hlučínsko Jeden za všechny, všichni za Hlučínsko Jedeme v tom spolu... CESTOVNÍ RUCH: POZNEJTE KRÁSY HLUČÍNSKA- NEJSPECIFIČTĚJŠÍHO REGIONU REPUBLIKY MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: V JEDNOTĚ JE SÍLA, SHODUJÍ SE MÍSTNÍ STAROSTOVÉ

Více

OBSAH: ROZMNOŽOVÁNÍ MASOŽRA- Vážení kolegové,

OBSAH: ROZMNOŽOVÁNÍ MASOŽRA- Vážení kolegové, Vážení kolegové, první TRIFID v tomto roce prošel svým vývojem až do tisku a po rozeslání se s ním shledáváte ve svých poštovních schránkách. Snad Vás alespoň něco z jeho náplně zaujme a hlavně bychom

Více

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 13 Když přijde řeč na přírodní hodnoty zasluhující ochranu, v moderněji zaměřených publikacích se většinou dozvídáme, že naším hlavním cílem je chránit biodiverzitu

Více

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon Číslo 5 květen 2001 Z obsahu: * Z jednání Rady města * Z valných hromad * Informace pro občany * Rozhovor s J. Kotýnkovou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Měrovice * Anketa * Myslivost

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

MOŽNOSTI ROZVOJE ÚZEMÍ

MOŽNOSTI ROZVOJE ÚZEMÍ MOŽNOSTI ROZVOJE ÚZEMÍ Základní mezioborová studie Kraj Zlínský a Olomoucký Horní Moštěnice, Přestavlky, Němčice, Stará ves, Kostelec u Holešova, Roštění OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLOVNÍČEK POJMŮ 5 3. POPIS PRACOVNÍ

Více

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u 9 / 2008 N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u Obsah Diagnostika a výnosnost odrůd řepky ozimé v roce 2007/08... 1 Nepodceňujte výdrol obilnin a pýr v založených

Více

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové V Ý Z K U M N É P R O J E K T Y GRANTOVÉ SLUŽBY LČR Souhrn projektu HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA EVROPSKÉHO A STAVU PROSTŘEDÍ Řešitel Institut ekologie

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

Společnost PREOL investuje do výrobny extrudovaných řepkových šrotů

Společnost PREOL investuje do výrobny extrudovaných řepkových šrotů N O V I N Y Z A M Ě S T N A N C Ů s p o l e č n o s t í A, Č ÍČ SÍ LS O L O V I / / klv eě dt e n 2 0 15 REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY GSH Sbírka pivních tácků a etiket Za třicet dní se běží deset kilometrů

Více