7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos"

Transkript

1 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos

2

3 ÚVODNÍK Ozimá řepka zůstává královnou našich polí Ing. Juraj Petrina Syngenta Czech Obsah čísla AKTUALITY 4 Polní dny 2010 PŘEDSTAVUJEME 8 Zkušební stanice Kujavy ŘEPKA OLEJKA 11 První zkušenosti s Toprexem 12 Toprex základ pro nejvyšší výnos OBILNINY 13 Podzimní ošetření bez oprav až do sklizně 14 Rezistentní chundelka metlice na sebe nenechá dlouho čekat MOŘIDLA 15 Celest Extra 050 FS a Syngenta Mycotoxin Symposium 2010 SYNGENTA SEEDS 17 Francie evropský zdroj řepného osiva FLORIPRO SERVICES 20 Pelargónie pro každou příležitost CESTOVÁNÍ 22 Zpráva z ráje Galapágy Dovolím si začít příběhem ze života. Před časem jsem potkal známého, který mi vyprávěl zážitky z vyhlídkového letu nad středními Čechami. Poukaz na tento let dostal od rodiny k narozeninám v srpnu Opominu detaily, ale zaujala mě odpověď, když jsem se ptal, proč let absolvoval až po téměř deseti měsících. Chtěl jsem vidět kvitnout řepku, tak jsem si počkal. A řeknu ti, byl to úžasný pohled, na který jen tak brzo nezapomenu. Prostě nádhera! Upřímně, musel jsem se zamyslet, s jakými emocemi mluvil o řepce člověk, jenž má k zemědělství hodně daleko. Je zvláštní, jak tato plodina dokáže potěšit nejen zemědělce. V době, kdy píši tento úvodník, jsou sklizně řepky a obilí v plném proudu, i když na mnoha místech je ztěžují deště a práce na polích jdou pomalu. Navíc průběh jarního počasí opozdil vegetaci, což může mít negativní dopad na podzimní výsev ozimé řepky z pohledu termínu setí. Dá se ale očekávat, že řepku i letos vysejí pěstitelé na přibližně stejné výměře jako minulý rok. Jde o důležitou plodinu, pokud se týká osevního postupu, a navíc cena této komodity má rostoucí trend. Určitě pozitivní zprávou pro pěstitele řepky je fakt, že v květnu sněmovna přehlasovala veto prezidenta, a tak schválila zákon o ochraně ovzduší, jehož součástí je i zvýšení podílu biopaliv v naftě a benzínu. Zákon nabyl platnosti 1. července. Tím se zvyšuje podíl biosložky u benzínu z nynějších 3,5 % na 4,1 % a u nafty ze 4,5 % na 6 %. Naše společnost je připravena vám pomoci při dosahování vysokých a kvalitních výnosů, a tím i zisku, a to jak nabídkou osiv, tak přípravků na chemickou ochranu rostlin. Na tomto místě si dovolím připomenout loňskou novinku Toprex, kterou si vyzkoušeli mnozí, nyní již víme, že spokojení pěstitelé. Tento rok měli možnost použít Toprex i na jaře. Pevně věřím, že jsou stejně spokojeni jako po podzimních zásazích. Toprex je přípravek, který vám určitě pomůže pro dosažení kvalitní úrody a jeho použitím na podzim a na jaře podpoříte potenciál rostlin pro dosažení požadované ziskovosti. Myslím si tedy, že je důležité, aby si zemědělská veřejnost dopřála podobný pohled, jenž popsal můj známý a který jsem uvedl na začátku, i v budoucnu. Ať řepka zůstane stále královnou našich polí. Touto cestou vám přeji hodně úspěchů a pocit spokojenosti ve vaši velice náročné a často i nedoceněné práci. Vydává Syngenta Czech s. r. o. Office Park Nové Butovice, Budova B Bucharova 1423/6, Praha 13 Stodůlky Tel.: , fax: MK ČR E syninfo 7-8 / 10 3

4 AKTUALITY Polní dny 2010 HRONĚTICE V polovině června uspořádala společnost Syngenta společně se zemědělským družstvem Montamilk, s.r.o., prodejcem zemědělských strojů PEKASS, a.s. a společností VP Agro s.r.o. svůj druhý polní den v Hroněticích na Nymbursku, kde představila komplexní řešení ochrany téměř všech zemědělských plodin. Do poloprovozních pokusů byly zařazeny hybridy NK kukuřice, slunečnice a řepky divize Syngenta Seeds a odrůdy ozimé pšenice a jarního ječmene společnosti VP Agro s.r.o. 4 syninfo 7-8 / 10

5 syninfo 7-8 / 10 5

6 AKTUALITY BRANIŠOVICE D ruhým rokem mohli návštěvníci vyhlášeného polního dne v Branišovicích, který pořádají společnosti R.A.G.T. Branišovice a VP Agro s.r.o., porovnat i efekt aplikace Syngenta fungicidů v odrůdových pokusech. Portfolio prezentovaných fungicidů zahrnovalo samozřejmě i letošní novinky Amistar Opti a Arteu Plus. ŽABČICE Na tradičním polním dni v Žabčicích, letos pod názvem MendelAgro 2010 vystupovala společnost Syngenta Czech, s.r.o.spolu s firmou ELITA semenářská, a.s. v roli generálních partnerů pořádající Mendelovy univerzity v Brně. Z portfolia produktů Syngenty mohli návštěvníci vidět obsáhlý pokus s herbicidy v kukuřici, kde společnost představila i letos uváděnou novinku Milagro Extra. Rovněž byla prezentována kompletní nabídka hybridů NK kukuřice a slunečnice. 6 syninfo 7-8 / 10

7 KROMĚŘÍŽ N abídka základních technologií využívajících Syngenta přípravky v obilninách, řepce, kukuřici i slunečnici byla k vidění na polním dni ZVÚ Kroměříž. Celkem bylo prezentováno několik desítek parcelek s pokusy. syninfo 7-8 / 10 7

8 PŘEDSTAVUJEME Zkušební stanice Kujavy Ing. Renata Salavová Syngenta Czech K úvodu do dnešní reportáže si dovolím použít citaci z pověsti Císař Pyskač: Šli vysokým lesem, až se dostali na širokou louku. A na té louce zůstali stát. Ta krása před nimi! Dívali se na kouzelný úval řeky Odry, na lučiny a pole, na bílé dědiny s doškovými střechami... Dívali se na ten div, až ten nejmladší z bratří zvolal: Bratři, krásnější kout světa jsem neviděl!" Přesně tato slova dodnes výstižně popisují malebnost regionu Poodří v moravskoslezském kraji, jehož součástí je i obec Kujavy. Navštívili jsme tam Ing. Jaromíra Heryána, abychom si prohlédli pokusy a popovídali o činnosti zemědělské zkušební stanice, kterou vede. Historie obce Při povídání se nevyhneme pohledu do historie obce, protože právě ona výrazně ovlivnila zdejší život. Původně na místě současných Kujav stávaly dvě osady. Starší z nich byla slovanská, mladší německá. Tyto osady se posléze spojily, přičemž česká část obce se poněmčila. Ing. Heryán zde zdůrazňuje dopad častých válek, které v této oblasti vedli Přemyslovci a které měly za následek téměř úplné vylidnění původního obyvatelstva a příchod německých přistěhovalců. Ti se řídili právem hrubčickým, to znamená německým, a měli proti původnímu českému obyvatelstvu nesmírné výhody, vyplývající především z vlastnictví půdy. Byli to oni, kdo určili dnešní ráz obce. Svým způsobem hospodaření, které bylo velice precizní, jak podotkl Ing. Heryán, vybudovali takzvaný polní lánový typ vsi. Vesnice tohoto typu byly zakládány podél vodních toků nebo kupeckých stezek a za postavenými usedlostmi se rozprostíraly velké lány polí. A takový ráz mají i Kujavy. Proti tomu české vesnice svým založením odpovídají návesnému typu, kdy kolem návsi jsou rozmístěna obytná a hospodářská stavení a políčka k nim patřící jsou následně více roztříštěna v krajině. Rozvoj zemědělství Zemědělství má v regionu Poodří dlouholetou tradici. Původní obyvatelé se totiž živili převážně polním hospodářstvím a drobnými řemesly. Rozvoj zemědělských věd a hos- 8 syninfo 7-8 / 10

9 Ing. Jaromír Heryán (vpravo) a Petr Daňa (vlevo) před pokusem s mořidly společnosti Syngenta podaření na půdě lze vysledovat již začátkem 19. století podle údajů z nedalekého Kunínského panství. Této oblasti se v minulosti říkalo Kravařsko. Byl zde vyšlechtěn významný kravařský skot, svého času nejvýkonnější plemeno v Rakousko- Uherském mocnářství. V období trojpolní soustavy jsou z této oblasti známy pokusy s využitím kompostů a jetelovin v osevním sledu. Ve svém vyprávění Ing. Heryán neopomněl připomenout ani své rodiště sousední Hladké Životice. V roce 1947 tam byla založena šlechtitelská stanice, která je známa především šlechtěním tetraploidních odrůd krátkodobých jílků a jetele lučního. Velmi dobré půdní a klimatické podmínky zajisté přispěly k tomu, že v roce 1962 byla v Kujavách založena Státní odrůdová zkušebna ÚKZÚZ. V roce 1998 byla stanice zprivatizována. Hlavní činnost zkušební stanice Hlavními předměty činnosti Zkušební stanice Kujavy jsou zkoušky užitné hodnoty odrůd zemědělských plodin a zkoušky biologické účinnosti přípravků na ochranu rostlin ve správním řízení o registraci. Rozhodující je zkušební činnost, která představuje z celkového obratu více než 90 %, ochranou rostlin se zabývá asi 40 % z celkového zaměření zkušební stanice. Zkušební zakázky jsou řešeny na smluvním základě převážně s privátními firmami. Podle potřeby zaměřuje stanice i část své zkušební kapacity do oblasti poradenství, které je plně financováno ze zdrojů firmy. Na Zkušební stanici Kujavy jsou zakládány tři typy pokusů s přípravky na ochranu rostlin: 1. Registrační stanice je držitelem pověření GEP k ověřování vlastností přípravků na ochranu rostlin pro účely registračního řízení. 2. Vývojové pro vnitřní potřeby zadavatelů, kdy jde o předregistrační a postregistrační zkoušení. 3. Demonstrační ukázky na polních dnech pro zemědělskou veřejnost. Tradiční polní den v Kujavách bývá v polovině května, kdy se zde předvádějí odrůdové pokusy a pokusy s herbicidy. Život na stanici Zkušební stanice Kujavy hospodaří v současnosti celkem na 98 ha a o zakázky pokusů nemá rozhodně nouzi. Je to dáno určitě tím, že stanice leží v oblasti Moravské Brány, kde silné proudění větrů přináší spory hub, semena plevelů i méně pohyblivé škůdce, například mšice, a tak vytváří ideální podmínky pro testování účinnosti pesticidů proti škodlivým organismům. Samozřejmě nesmíme opomenout zdůraznit i vysoce kvalitní práci zaměstnanců, kteří pod efektivním syninfo 7-8 / 10 9

10 PŘEDSTAVUJEME a laskavým vedením Ing. Heryána vytvářejí již po léta dobře sehraný kolektiv. Stálých zaměstnanců má zkušební stanice deset, z nichž tři Petr Daňa, Jiří Rošlapil a Antonín Svobodník zastávají vysoce odbornou pokusnickou praxi. Ing. Jaromír Heryán podporuje mladé studenty z okolních vesnic a dává každoročně dvaceti z nich příležitost zapojit se o prázdninách do sezonních prací, a tak získat zkušenosti ze zemědělství. Během rozhovoru s Ing. Heryánem jsme se několikrát dotkli velmi bolestného tématu, letošních záplav, které postihly tento kraj. Samozřejmě, že se podepsaly i na stavu porostů, jak můžete sami posoudit podle leteckého snímku. Vedoucí stanice Ing. Jaromír Heryán překypuje nesmírným elánem a stále dobrou náladou, kterou se snaží i za takto kritických situací šířit kolem sebe. Svému blízkému okolí tak pomáhá překonávat nejsložitější překážky. Kromě přírody ho nesmírně zajímají historie, cestování a především hudba. Právě prostřednictvím hudby, kdy s pomocí rodinné kapely či jen v duo se svojí manželkou, dokáže rozveselit a pobavit okolí Bolestný pohled Ing. Heryána na pole při vzpomínce na nedávné záplavy a svými vystoupeními posílit společenské dění v obci Kujavy, v níž žije a kterou má tak rád. A protože víme, že zanedlouho Ing. Jaromír Heryán oslaví významné životní jubileum, dovolujeme si mu touto cestou popřát všechno nejlepší, hodně zdraví a stálý životní optimismus. Pozemky zkušební stanice zasáhla letos povodeň (foto , Ing. Petr Jelínek) 10 syninfo 7-8 / 10

11 ŘEPKA OLEJKA První zkušenosti s Toprexem Ing. Jana Doubková, Ph.D. Syngenta Czech Na podzim loňského roku byl na trh s přípravky na ochranu rostlin uveden morforegulátor s fungicidním účinkem Toprex. Na rozdíl od ostatních přípravků určených pro regulaci růstu řepky a fungicidní ochranu proti fómě jediný obsahuje dvě účinné látky a aplikuje se jednotná dávka nezávislá na vývojové fázi řepky. Na první zkušenosti s použitím novinky Toprex jsem se zeptala Radoslava Nachtmanna z Integraz, spol. s. r. o., Záhorčí (okres Most). Tato společnost hospodaří na 1770 ha zemědělské půdy. Ozimou řepku pěstuje na 220 ha, ozimou pšenici na 819 ha, ozimý ječmen na 170 ha, žito zabírá 80 ha, slunečnice 200 ha, hořčice na osivo 50 ha a jarní ječmen a pšenice po 50 ha. Na zbývající výměře jsou trvalé travní porosty. Proč jste v loňském roce použil Toprex místo ověřených přípravků? Loni bylo po zasetí ozimé řepky sucho, a tak porosty vzcházely velmi nevyrovnaně. Polovina rostlin vzešla po zasetí a druhá až po dešti, který přišel po třech týdnech. Rostliny se tak nacházely v různých vývojových fázích od prvního pravého listu do pěti pravých listů. Mám zkušenost, že pokud bych zasáhnul regulátorem růstu, který jsem zvyklý dlouhodobě používat, rostliny řepky v počátečních vývojových fázích bych zbrzdil natolik, že by nebyly připraveny na přezimování. Proto bych využil výhod Toprexu a aplikoval jej na 40 ha. Jaké výhody myslíte? Hlavně možnost aplikace již od prvního pravého listu řepky. Musím říci, že porost se do nástupu zimy vyrovnal a přezimoval velice dobře. Pokračoval jste podle doporučení společnosti Syngenta s aplikací Toprexu i na jaře? Ano, jarní aplikací jsem podpořil navětvení rostlin. Přestože se na podzim porost téměř vyrovnal, nechtěl jsem ponechat nic náhodě a jarní aplikací jsem řepku ochránil jak proti fómě, tak podpořil navětvení. Budete aplikovat Toprex i letos na podzim? Jednoznačně ano. Už jej mám objednán na sto hektarů. Řepku seji v rozmezí srpna. Chystám se aplikovat Toprex podle doporučení na řepku ve fázi čtyř až pěti pravých listů a samozřejmě na nevyrovnané porosty, pokud bude vzcházet jako v loňském roce. Používáte další přípravky od společnosti Syngenta? Fusilade Forte na výdrol, Touchdown Quattro, do systému jednoho fungicidního ošetření ozimého ječmene používám Archer Top a jsem velice spokojený s aplikací Artea Plus do klasu v ozimé pšenici. Axial Plus používám na oves hluchý rozšířený v obilninách. Syngenta Info Linka Rádi vám poskytneme informace: o přípravcích na ochranu rostlin doporučení pro použití informace o akcích Syngenta rádi odpovíme na vaše dotazy Volejte Syngenta Info Linka: syninfo 7-8 / 10 11

12 ŘEPKA OLEJKA Toprex základ pro nejvyšší výnos Všichni máme dobrý pocit, když se daří a hlavně je za námi dobře odvedená práce vidět. V zemědělství to platí obzvlášť. Každý prohřešek je v porostu patrný, a proto se většinou snažíme, abychom měli pole jako malovaná. Samozřejmě, že ne vždy se to podaří, ale častokrát je to vlivem jiných okolností než lidského úsilí. Vletošním roce se zdá, že vzhledem k průběhu počasí budou sklizně opožděny a ozimou řepku budeme sít později, než jsme v některých oblastech zvyklí. Proto je potřeba zvolit přípravky, které porosty připraví na bezpečné přezimování a pomohou jim do dobrého počátečního startu. Rostliny řepky musí být zdravé a vitální, aby dobře přezimovaly a na jaře mohly plně využít svého genetického potenciálu. Vedle efektivního boje proti houbovým chorobám je důležité i vedení architektury porostu. Silné kořenové krčky a kořenová soustava jsou základním předpokladem úspěšného zvládnutí zimního období. Toprex obsahující dvě účinné látky (paclobutrazol a difenoconazole) poskytuje porostu jak plnou fungicidní ochranu, tak plný morforegulační efekt, a to jednotnou dávkou 0,3 l/ha. Kdy ideálně aplikovat Toprex na podzim? Optimální fáze růstu ozimé řepky pro aplikaci Toprexu jsou čtyři až pět pravých listů. Pro dobrou účinnost zásahu to znamená % pokryvnosti.v této fázi podporujeme tvorbu výnosotvorných prvků, podporujeme rychlost růstu kořenové soustavy a zároveň nárůst kořenové hmoty. Právě během podzimního období rostliny ošetřené Toprexem zvyšují ukládaní energie ve formě cukrů, bílkovin a škrobů. Lépe zvládají přežití zimy a v jarním období pak lépe startují svůj růst. Co s nevyrovnaným porostem? Výhodou přípravku Toprex je možnost použití již od dvou pravých listů řepky. Na porost, v němž se rostliny nacházejí v různých vývojových fázích (od dvou až po šest pravých listů), aplikujete vždy jednotnou dávku 0,3 l/ha. Jaké jsou možnosti tank-mix kombinací? Pro ušetření nákladů doporučujeme aplikovat Toprex v tank-mix kombinaci s graminicidem Fusilade Forte. Naopak aplikace s kapalným hnojivem DAM-390 nedoporučujeme. Řiďte vývoj porostu řepky aktivně a cíleně! Pouze tak můžete dosáhnout nejvyšších výnosů. Toprex, nepostradatelná kombinace specialistů pro zvýšení zisku, je sázka na jistotu. Účinek Toprexu je viditelný na první pohled (vpravo kontrola) 12 syninfo 7-8 / 10

13 OBILNINY Podzimní ošetření bez oprav až do sklizně Ing. Jana Doubková, Ph.D. Syngenta Czech Každý z nás si raději pamatuje příjemné zážitky, ty nepříjemné mozek z paměti rychle vymazává. Vzpomeňte si však na téměř propršené jaro v některých částech republiky, kdy každá minuta bez deště byla drahá. Snažili jste se porosty ošetřit proti tomu, co bylo právě nejdůležitější. V takové rychlosti někdy nebylo ani možné porosty procházet a zjišťovat, který problém je třeba vyřešit. Nebo jste věděli, co vás kde trápí, ale z důvodu nadměrných srážek nebylo možné vjet do porostů s postřikovačem. Mnoho problémů v obilninách, především v ozimé pšenici, způsobovala chundelka metlice, která i přes podzimní či časně jarní ošetření herbicidy nebyla vyhubena. Axial Plus vám ovšem s tímto problémem pomohl. Chcete vyřešit problém chundelky metlice již na podzim? Jasné K. O. Proti chundelce metlici, psárce, jílkům, svízeli přítule a širokému spektru dvouděložných plevelů je vhodný tank-mix Boxer + Logran. Lze sice namítnout, že na podzim nechcete do herbicidního ošetření investovat mnoho, avšak pokud sečtete počáteční, sice levnou investici a následnou opravu (chundelka metlice na jaře dále roste), vaše náklady na herbicidní ošetření budou vyšší, než pokud již na podzim zvolíte tank-mix kombinaci Boxer + Logran. V některých oblastech se již vyskytuje chundelka metlice rezistentní vůči herbicidům. Poradí si i s ní Boxer + Logran? I na těchto lokalitách doporučujeme aplikovat tank-mix Boxer + Logran. Účinná látka prosulfocarb obsažená v herbicidu Boxer zaručuje účinek i na rezistentní formy chundelky metlice. Boxer je jediný zástupce klasifikovaný HRAC do skupiny N (inhibující syntézu lipidů), a tím je důležitý v anti-rezistentní strategii proti trávovitým plevelům. V Německu je dlouhodobě používán k řešení problematiky psárky a chundelky. Kdy aplikovat Boxer + Logran a jakou dávku zvolit? Optimální aplikace je časně postemergentně, to je ve fázi dvou až tří listů ozimé pšenice, v dávce Boxer 3,0 l/ha + Logran 36 g/ha. Lze poznat rezistentní formu chundelky metlice? Rezistentní formy se začínají vyskytovat na pozemcích, kde se často používaly a používají sulfonylmočoviny. Při zpracování půdy byla dávána přednost minimalizaci. Pokud podceníme nižší počet jedinců chundelky v porostu, který neřešíme ošetřením herbicidy, zvyšujeme půdní zásobu semen chundelky do dalších let. Musíte-li provádět opravné zásahy po různých aplikacích herbicidů zaměřených i na chundelku metlici, máte již problém nazývaný rezistence. Proto máme pro vás připravené řešení ve formě Boxer + Logran a Axial Plus. V životě se často řídíme příslovím Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. V případě snahy o dosažení vysokých výnosů ozimé pšenice a bezproblémového jarního období se řiďme heslem Co můžeš vyřešit na podzim, neodkládej na jaro. Na první pohled rozeznatelné pokusné parcely, kde herbicidní zásah proti chundelce metlici byl a nebyl úspěšný syninfo 7-8 / 10 13

14 OBILNINY Rezistentní chundelka metlice na sebe nenechá dlouho čekat Ing. Jana Doubková, Ph.D. Syngenta Czech V letošním roce jsem zaznamenala hodně dotazů týkajících se chundelky metlice. Většinou byly pozemky s ozimou pšenicí ošetřeny herbicidy na jaře nebo už na podzim, a přesto se v porostech chundelka objevila. Někteří z vás neváhali a investovali do opravných zásahů, jiní porosty ponechali bez dalších opatření. A na těchto polích občas pro chundelku metlici nebyla ozimá pšenice ani vidět. Tady začíná problém nazývaný rezistentní chundelka metlice. Zde má společnost Syngenta excelentní řešení, a to hned dvě. V jarním období doporučujeme aplikovat Axial Plus. Na podzim časně postemergentně tank-mix Boxer + Logran, který vyřeší široké spektrum dvouděložných plevelů a samozřejmě již zmíněnou chundelku metlici a také psárku rolní. Na zkušenosti s výskytem rezistentní chundelky metlice jsem se zeptala pana Gabriela Kužela, soukromě hospodařícího rolníka. Gabriel Kužel hospodaří na 276 ha v okrese Cheb. Na 35 ha pěstuje hrách, který po následné podmítce využije vzhledem k vyššímu výdrolu jako zelené hnojení, 35 ha zaujímá jarní ječmen a 38 ha ozimá řepka, na 118 ha je ozimá pšenice a 50 ha nechal vzhledem k cenám komodit v letošním roce ladem. U jarního ječmene i ozimé pšenice dosahuje výnosu 6 t/ha. Kdy jste na svých pozemcích zaznamenal, že běžně používané herbicidy na hubení chundelky metlice nestačí? Postupně přestávají působit herbicidy, které v loňském roce pole vyčistily. Ze starších řešení mi například chlorsulfuron zabírá už pouze na heřmánky, neřeší ani svízel přítulu. Loni ještě na chundelku působil mesomax, iodosulfuron-methyl a mefenpyrdiethyl, letos již ne. Tak jsem vyzkoušel směs účinných látek pyroxsulam, florasulam, aminopyralid a chundelku metlici jsem na jaře musel opravovat také. Kterými účinnými látkami jste byl zvyklý ošetřovat ozimou pšenici proti plevelům? Trifluralin, chlorsulfuron, iodosulfuron-methyl, mefenpyr-diethyl. Jakému termínu aplikace herbicidů dáváte přednost? Lepší je ošetřit herbicidy již na podzim. Avšak po zkušenostech s opravami přemýšlím nad jednoduchým podzimním zásahem proti dvouděložným plevelům a chundelku metlici budu řešit až na jaře, a to zřejmě Axialem Plus. Vliv má i systém zpracování půdy. Uplatňujete minimalizaci? Obvykle minimalizací, ale pod řepku jsem opět začal orat. Vzhledem k rozšiřování problematických travovitých plevelů (chundelky metlice, ovsa hluchého, sveřepů) uvažuji o návratu k orbě také pod jařiny. Rozhodnout se pro opravný zásah není jednoduché. Co jste použil? Byl jste spokojený s účinkem? Zvolil jsem Axial Plus a účinek byl excelentní. Na poli je přesně vidět, kdy mi Axial Plus došel. Axial Plus jsem použil i v jarním ječmeni na oves hluchý a chundelku metlici, jelikož konkurenční přípravky i zde už nezabírají. Blíží se podzim a s ním setí ozimých obilnin. Naplánoval jste jejich ošetření herbicidy? Přemýšlím o použití pouze Aurory a Logranu a na jaře proti chundelce metlici zasáhnu Axialem Plus, který mi vyřeší i oves hluchý, jenž se vyskytuje čí dál tím více. Dále se chystám vyzkoušet kombinaci Boxer + Logran. Máte s tímto řešením nějakou zkušenost? Nemám, ale vzhledem k nezbytnosti řešit problém rezistentní chundelky metlice jsem rád za každé účinné opatření. Čistý porost po aplikaci herbicidu Axial Plus Nevadí vám vyšší cena ošetření 766 Kč/ha? Pokud si sečtu náklady na podzimní herbicidní ošetření a následně náklady na opravy, je toto ošetření de facto levné, a to nepočítám okamžiky překvapení, kdy jedete aplikovat fungicid a zjistíte, že je pole plné chundelky, u které jste byli přesvědčeni, že ji máte již vyřešenu. 14 syninfo 7-8 / 10

15 MOŘIDLA Celest Extra 050 FS a Syngenta Mycotoxin Symposium 2010 Ing. Renata Salavová Syngenta Czech Se zvyšujícími se celosvětovými nároky na kvalitu a bezpečnost potravin vzrůstá potřeba eliminovat všechny prvky, které mohou mít negativní dopad na jakost zemědělské a potravinářské produkce. Mezi ně patří i mykotoxiny obsažené v zrnu obilnin. O problematice řízení obsahu mykotoxinů v obilninách a především o významu moření osiva a vynikajících výsledcích dosažených při použití účinné látky fludioxonil se hovořilo na mezinárodním sympoziu, uspořádaném společností Syngenta ve švýcarském Steinu letos na konci května. Účastníci Syngenta Mycotoxin Symposium 2010 Jak uvedl profesor Simon Edwards z Harper Adams University College v Shropshire (UK), k významným producentům mykotoxinů patří houby rodu Fusarium. Kromě sklizňových ztrát mohou po požití způsobovat onemocnění zvířat i lidí. Moření osiva přispívá k ochraně proti fuzariózám jako součást komplexu opatření (obr. 1). Klíčící a vzcházející rostliny ozimých obilnin jsou ohrožovány houbami rodu Fusarium prakticky od zasetí až do předjarního období po přezimování. Pokud není rostlina dostatečně chráněna proti fuzariózám mořením, může uhynout nebo se zhorší její zdravotní stav. Uhynulé rostliny, ale i napadené části oslabených obilnin jsou zdrojem dalšího šíření fuzarióz, především do klasů. Prof. Edwards vysvětlil, že kromě použití namořeného osiva méně náchylné odrůdy by měl pěstitel věnovat pozornost výběru pozemku a zpracování půdy. Je dokázáno, že kukuřice jako předplodina a také minimální zpracování půdy před setím riziko výskytu fuzarióz zvyšují. Prof. Edwards se zmínil o tradičním použití triazolových fungicidů v době květu obilnin (T3), ale zdůraznil, že by se neměl podceňovat ani význam vlivu na snižování obsahu mykotoxinů při použití jednak již výše uvedeného moření, ale také časné aplikace fungicidů v období T1 a T2 (obr. 2). Porost zasažený plísní sněžnou syninfo 7-8 / 10 15

16 MOŘIDLA počasí T3 předplodina zpracování půdy před setím odrůda fungicidy T2 fludioxonil T1 Obr. 1: Moření osiva fludioxonilem jako součást komplexní ochrany Obr. 2: Základní termíny ošetření Několik příspěvků bylo věnováno významu účinné látky fludioxonil v ochraně proti plísni sněžné a fuzariózám, z nichž nejzajímavější určitě byly prezentace nejnovějších výsledků výzkumu z Dánska a Kanady. Jak přednesla Lise Nistrup Jôrgensen z Aarhus University, aplikace mořidla Celest Extra 050 FS Formula M v oblastech s vysokým rizikem vyzimování ozimých obilnin potvrdila skutečně nejvyšší úroveň ochrany proti plísni sněžné a fuzariózám. Reziduální účinek Celestu Extra 050 FS Formula M je tak dlouhý, že chrání porosty obilnin proti plísni sněžné a fuzariózám od jejich zasetí až po přezimování a do jara je přivádí dostatečně vitální. Kanadské výsledky prezentované Melanií Klix, globální technickou manažerkou pro oblast mořidel, potvrdily, že účinná látka fludioxonil obsažená v mořidlu Celest Extra 050 FS Formula M přispívá k omezování negativních vlivů fuzarióz na obsah deoxynivalenolu (DON) a zearalenonu (ZEA). Celest Extra 050 FS Formula M je vzhledem k obsahu dvou silných účinných látek fludioxonil (25 g/l) a difenoconazole Porovnání účinnosti Celestu Extra na plíseň sněžnou a fuzariózy s neošetřenou kontrolou (25 g/l) jedinečný také v ochraně proti sněti zakrslé (Tilletia controversa), sněti mazlavé pšeničné (Tilletia caries) a sněti mazlavé hladké (Tilletia foetida). Jedním z bodů programu sympozia bylo shrnutí současné evropské legislativy, která stanovuje obsahy mykotoxinů. Z těchto předpisů je zřejmé, že problematika mykotoxinů se v současnosti dotýká opravdu každého výrobce i spotřebitele potravin, a proto nebylo divu, že na sympoziu zazněly příspěvky zástupců výzkumných ústavů, které se zabývají výzkumem, společně s předními výrobci těstovin, sladu apod. Vliv použití pesticidů na snižování obsahu mykotoxinů v zrnu 15 Fusarium graminearum Fusarium avenaceum Výborný účinek Celestu Extra na plíseň sněžnou % napadení ,1 7,7 kontrola 0,8 0,3 Celest Extra 050 FS 16 syninfo 7-8 / 10

17 SYNGENTA SEEDS Francie evropský zdroj řepného osiva Ing. Alois Jirsák, CSc. Syngenta Czech Francie je špičkou evropského řepařství a u nás je známa prostřednictvím cukrovarnické společnosti TEREOS, která se výrazně podílela na revitalizaci našeho řepařství. Produkce cukrovky ve Francii je soustředěna v severní části země, zatímco výroba řepného osiva se přesunula na jih. Tam, do regionu Midi-Pyrénées, letos koncem května zamířila skupina pěstitelů cukrovky z České republiky. V průběhu tematického zájezdu jsme měli možnost navštívit semenářské centrum firmy Syngenta v Neracu, její výzkumné laboratoře v Toulouse a zemědělské farmy. Semenářské centrum Nerac Vdepartmentu Haute Garonne, 130 km západně od Toulouse je semenářské centrum pro cukrovku.tato lokalita a její okolí byly pro množení řepného osiva objeveny firmou Hilleshög počátkem sedmdesátých let minulého století.tehdy firma řešila palčivý problém zajištění dostatku kvalitního osiva nově vyšlechtěných jednoklíčkových odrůd cukrovky. Základními důvody byly: tradice v semenářství a dostatek pracovních sil, optimální průběh počasí ovlivňovaný podhůřím Pyrenejí a polohou mezi Středozemním mořem a Atlantickým oceánem mírné zimy a relativně chladnější léto, těžká, vododržná půda dobře zásobená vápníkem přesto je v době květu a zrání semen nezbytná závlaha, členitý terén umožňující dobrou izolaci semenných porostů. Výše uvedené spolu s technologickým pokrokem platí doposud, a proto se během desetiletí stalo množení řepného osiva hlavní aktivitou zemědělství regionu, který je nyní klíčovou semenářskou oblastí cukrové řepy v Evropě. Množí tam všechny firmy. Je uplatňován oborový přístup. Jeho rozvoj a řízení jsou koordinovány zvolenými zástupci obou stran množitelů a semenářských firem. Vytvářejí se velmi pevné vzájemné partnerské vztahy podporované i finanční spoluúčastí firem na inovaci technologie, například výstavbu a modernizace závlah či budování sušiček. Cílem je množení osiv, a to nejen cukrové řepy, zde nejen zachovat, ale stále rozvíjet. Centrum v Neracu zahájilo svoji činnost v roce 1965, postupně bylo rozšiřováno a modernizováno do současné podoby. Je významným zaměstnavatelem města 170 pracovníků celoročně a zhruba 150 v sezoně. V současné době je evropským centrálním pracovištěm Syngenty zajišťujícím výrobu komerčního osiva cukrovky ( VJ ve 131 variacích odrůd a moření v roce 2010) a slunečnice ( VJ). Nově je využíváno jeho kapacit i pro zpracování osiva hybridní řepky (2000 t). Vedle toho tam běží program závěrečných etap šlechtění nových hybridů cukrovky a reprodukce jejich elit. Nerac zajišťuje v rámci Syngenty veškerou logistiku osiva polních plodin, a to do 60 zemí. Přímo odtud je expedováno celkem asi tun osiva ročně.v sezoně je zde denně expedováno nákladních aut. Skupina v Neracu syninfo 7-8 / 10 17

18 SYNGENTA SEEDS Množení řepného osiva Celkový rozsah množitelských ploch odrůd cukrovky Syngenty v Evropě kolísá v rozmezí ha. Rozhodující část je ve Francii, a to především v okolí Neracu, dále v Itálii a v omezeném rozsahu i ve střední Francii (víceklíčkové odrůdy) formou přímých výsevů s přezimováním in situ. Metodicky je při množení používána technologie přesazování, kdy výsev elitních komponentů a produkci sazeček firma z fytosanitárních důvodů zajišťuje mimo areál vlastního množení. Výsev probíhá do druhé dekády srpna, při výsevku asi kg/ha a meziřádku 30 cm. Porost je následně dvakrát až třikrát ošetřen pesticidy. Cílem je dopěstovat sazečky o průměru kořene 2 3 cm, neboť tyto velmi dobře snášejí pokles teplot pod bod mrazu a výborně se ujímají po přesázení. Jejich mechanizovaná sklizeň probíhá od poloviny února, bezprostředně následuje transport do množitelské oblasti s redistribucí k množitelům. Množitelské plochy jsou zakládány v prostorové izolaci respektující charakter opylovače jednotlivých odrůd, aby bylo eliminováno nebezpečí vzájemné kontaminace pylem v době kvetení. Množitel ve svém katastru odpovídá za genetickou čistotu osiva, konkrétně kontrolu možného výskytu plevelných řep z předchozích množení. Se zřetelem na potřebu dodržení semenářské normy, pracnosti, reliéfu terénu a celkovou rizikovost množení je velikost jednotlivých množitelských ploch do tří hektarů. Odstup v osevním postupu je předepsán pět let, ale Syngentou je požadován delší. Výsadba probíhá za pomoci jednoduchých sázečů bezprostředně po dodání sazeček a podle toho, jak to stav pole umožní, nejpozději však do konce první dekády března. Sází se pásově s oddělením komponentů odrůdy šest až osm řádků matky a tři či čtyři řádky otce, meziřádek mezi nimi je ponecháván volný. Meziřádková vzdálenost je 70 cm a zhruba 45 cm v řádku. Po výsadbě následuje závlaha s následující meziřádkovou kultivací a ošetřením pesticidy. V době střelkování je prováděna dekapitace vegetačních vrcholů raných semenic porost je pak vyrovnanější, stejnoměrněji odkvétá a vyzrává. Výsledkem je vyšší kvalita i výnos osiva. Po odkvětu porostu je opylovač odstraněn. Závlaha je nezbytná k optimálnímu vyzrání semen. Zdrojem vody jsou jak zachycovací nádrže dešťové vody na jednotlivých farmách, tak družstevní zavlažovací systém, který do oblasti přivádí vodu až z řeky Garonny. Celková dávka závlahy je kolem 150 mm ve třech až pěti dávkách. V konečné fázi dozrávání je porost desikován a následně sklizen dvoufázově či přímo. Organickou součástí sklizně je sušení sklizeného osiva provětrávání studeným vzduchem. Přírodní osivo je podle výsledku rozboru vzorku následně dodáváno na čističku, kde je vyčištěno a uskladněno pro další úpravu. Veškeré výše uvedené aktivity jsou řízeny agronomickou službou firmy, která vede detailní záznamy o veškerých zásazích. Výnosy semen kolísají v rozpětí kg čistého osiva z hektaru. Tržba je 3 /kg dodaného čistého osiva, tedy /ha. Při nákladech kolem 3600 /ha pak rentabilita množení přesahuje 50 %, a tak je ekonomicky vysoce zajímavá. O množení je zájem, mezi množiteli panuje vysoká konkurence. Syngenta spolupracuje s 430 množiteli cukrovky. Aplikovaný systém je ve svém souhrnu velmi efektivní. Dochází v něm k vysokému zhodnocení výchozího elitního osiva, Kontrola jednoklíčkovosti získání osiva o vysoké biologické kvalitě a podstatné eliminaci meziročníkových rozdílů. Následné zpracování osiva cukrovky Po sklizni osiva z pole následuje složitý technologický postup skládající se z řady operací. Současné řepné osivo je obecně hodnoceno jako high-tech produkt a každá semenářská firma, tedy i Syngenta, má své vlastní know-how jak v oblasti konstrukce specielních strojů a zařízení k jeho úpravě, tak způsobu jejich použití a postupu úpravy. Pro cukrovku je typická velmi nízká výtěžnost z dodaného přírodního osiva jen asi 25 %. Po jeho dodání čističce je osivo vyčištěno (4 t/hod.), mechanicky upraveno na kalibr 3 6 mm a uloženo na sklad. Jeho další zpracování je podmíněno výsledkem analýzy na genetickou čistotu a příměsi GMO. Indikace genetické čistoty, nepřítomnost jiných typů řepy, je prováděna ve skleníku a v polních podmínkách v Argentině během zimy. Nově nastupuje i test s využitím genetických markérů vybíhavosti. Možné kontaminaci komerčního osiva GM inserty je bráněno především přesunem komerčního GM materiálu a většiny nových aktivit firmy v oblasti genetických modifikací do USA a také zastavením zpětného pohybu GM osiva do Evropy. Přes tato sanitární opatření je veškeré expedované osivo testováno na jejich náhodnou přítomnost. Je tak naplněna striktní legislativa Evropské unie a požadavky odběratelů. Další úprava osiva respektuje požadavky jednotlivých regionů. Evropský trh žádá osivo obalené, do Turecka se osivo inkrustuje, na severoafrické a asijské trhy je dodáváno osivo v základní kalibraci a jen pesticidně ošetřené. Základním momentem úpravy je další roztřídění výchozího osiva v kalibru 3 6 mm do frakcí po 0,5 mm. Děje se tak jeho postupným obroušením a následnou kalibrací a aspirací. Až do konečné fáze, tedy egalizace osiva, jsou jednotlivé frakce dané partie vedeny odděleně a po každé provedené operaci jsou podrobeny rozborům. Závěrečnými kroky jsou obalení a namoření osiva fungicidy a insekticidy. Kapacita zařízení je 7500 VJ za směnu. Z Neracu jde kvalitní osivo Součástí semenářského centra v Neracu jsou i laboratoře. Ročně je provedeno asi rozborů. Jsou tam: 18 syninfo 7-8 / 10

19 tradiční semenářská laboratoř pro zjišťování biologické kvality klíčivosti a čistoty, s vazbou na přípravu vzorků k certifikaci SOC či ISTA; laboratoř pro specifické analýzy elektroforéza, genetická čistota. Nově se při úpravě osiva cukrovky uplatňuje metoda jeho aktivace. Její podstatou je probuzení řepného klubíčka již v procesu jeho předseťové přípravy a úpravy. Metoda je založena na kombinaci působení tepla na namočené osivo, a to po určitou dobu. Vedle odbourávání inhibičních látek v oplodí dochází k postupnému zvýšení respirace embrya, uvolňování zásobních látek do buněčného roztoku a nastartování syntézy bílkovin. Tvorba proteinů postupně roste a embryo se tak připravuje ke vzejití. Následuje zastavení tohoto procesu předseťovou úpravou osiva jeho dosušením. Podle délky aktivace jsou rozlišovány dva stupně aktivace osiva kratší = steeping či delší = priming. Podstatou praktického uplatnění aktivace v řepařící praxi je nevratnost tohoto procesu, a proto osivo po zasetí při následném působení vody kyslíku a tepla v půdě tuto přípravnou periodu klíčení přechází je již na ni připraveno, a tedy rychleji a pravidelněji vzchází. Dochází tak k určitému prodloužení vegetační doby s možným dopadem na výnos. Špičková kvalita řepného osiva Syngenty je dodávána pod značkou Energ Hill. Jde o koncept uplatnění kombinací nejvhodnějších postupů ve vertikále výroby a úpravy osiva ve směru dosažení jeho nejvyšší možné kvality. Předpokládáme, že od příštího roku bude toto osivo nabízeno i v České republice. Hybridní odrůdy řepky Pastevní směs pro opylovací včely Během exkurze v okolí Neracu jsme se seznámili i s problematikou hybridní řepky. Její plochy obecně v Evropě rapidně rostou.ve Francii tento růst proti roku 2007 činil přes 700 % a její podíl na celkové pěstitelské ploše řepky je přes 30 %. Syngenta má u této komodity na evropském semenářském trhu výrazné postavení, a proto zaměřuje svoji pozornost na aktuální problémy spojené s jejím rozšiřováním. Vedle rozsáhlých agronomických pokusů věnovaných problematice zakládání porostu, jeho hnojení a ošetřování je pozornost věnována semenářské problematice spojené s výrobou hybridního osiva. Novinkou pro nás bylo hluboké studium divokých druhů včel za účelem jejich nasazení jako opylovačů při výrobě hybridního osiva a sestavování směsí k jejich pastvě. Výsledkem je výrazný nárůst výnosu hybridního osiva, a tedy vyšší efektivita a jistota jeho výroby pro Syngentu. Výzkumné centrum Toulouse Hluboký dojem v účastnících zájezdu bezpochyby zanechala návštěva výzkumného centra Syngenty v Toulouse. Jde o špičkově vybavené pracoviště zabývající se základním genetickým výzkumem polních plodin. Základním cílem je rozšiřování genofondu firmy zejména ve směru získávání nových zdrojů rezistence z planých druhů křížením či genetickou transformací. Základní orientace je na získání nových zdrojů rezistence vůči chorobám a škůdcům, odolnosti proti stresovým podmínkám (sucho, nízké teploty, zasolenost půdy), vyšší využívání živin a zlepšení parametrů kvality produkce. Nové materiály jsou v rámci Syngenty předávány jako vlastní výchozí materiál k využití ve šlechtění příslušných plodin. V souhrnu lze konstatovat, že tematický zájezd do Francie byl příležitostí nejen se detailně seznámit s aktivitami firmy Syngenta v produkci vysoce kvalitního osiva cukrovky, ale získat i další informace z oboru. Vedle toho účastníkům poskytl možnost rámcového a velmi krátkého pohledu do historie, krás a přírodních zajímavostí francouzského regionu Midi-Pyrénées. Střelkující semenný porost syninfo 7-8 / 10 19

20 FLORIPRO SERVICES Pelargónie pro každou příležitost Ing. Roman Lesa FloriPro Services TM Domovem těchto úchvatných rostlin je jižní Afrika. V první polovině 17. století se pelargónie postupně dostávaly do Evropy, konkrétně do Anglie. Název pelargonium však zavedl holandský botanik Johannes Burman, a to z řeckého slova pelargós (ϖελαργός), což v překladu znamená čáp. Květní pupeny totiž zdánlivě připomínají čapí zobák. Kromě estetického využití jsou květy těchto rostlin důležité pro výrobu parfémů a éterických olejů. Vsortimentu společnosti Syngenta můžeme najít tři hlavní druhy muškátu. Jde o hybridní pelargónie, pelargonium zonale (páskaté muškáty) a pelargonium peltatum (břečťanovité muškáty). V prvně jmenované skupině jsou dvě série Calliope a Caliente. Tato nová generace hybridních pelargónií byla šlechtěna do horkého klimatu. Jedinou varietou Calliope je prozatím Calliope Dark Red s velkými poloplnými květy zářivě tmavočervené barvy. Pro rok 2011 se však netrpělivě očekává novinka Calliope Scarlet fire. Tyto muškáty jsou díky svému mohutnému habitu vhodné do velkých květináčů a na venkovní výsadby. Obdobně série Caliente je vzhledem ke svému širokému keříčkovitému habitu vhodná do výsadeb jako půdopokryvná rostlina. Navíc je vysoce rezistentní vůči korkovitosti. Nabízíme ji ve třech varietách, a sice Deep Red, Coral a Rose. U pelargonium zonale máme v sortimentu celkem osm sérií, a to Compact line, Fidelity, Tango, Classic line, Americana, Avenida, Graffiti a Exotica. Pojďme si je postupně představit. Velmi raná série Compact line je typická svým kompaktním vzrůstem a bohatou násadou květů. Poupata nakvétají uniformně, což v konečném důsledku zjednodušuje expedici, a tím pádem rychlé uvolnění pěstební plochy. Compact line je vhodná do malého sponu, pro produkci v květináči do 11 cm. Nabízíme nepřeberné množství variet, například Tango Candy Rose Pink, Salmon, Red, Charmant, Alba, Samba, Magic, Tiffany, Vulkan, Vulkan Pro rok 2011 očekáváme novinku Compact Line Deep Lavander. Ke kompaktním sériím lze zařadit i Fidelity (White, Candy Rose with Blotch, Dark Rose with Blotch, Light Salmon, Scarlet), typické svým velkým květenstvím a vynikajícím rozvětvováním. Z pěstebního pohledu je taktéž vhodná do malého sponu v květináči cm. Do série tmavolistých muškátů patří Tango. Jde o velmi ranou odrůdu široké barevné škály (Bravo, Light Pink, Dark Red, Bravo, Boogy, Hot Pink, Monte- čápí zobák Calliope Dark Red 20 syninfo 7-8 / 10

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit.

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Široké spektrum účinnosti Preventivní i kurativní fungicidní účinek Zvýšení výnosu a kvality produkce www.syngenta.cz Xtra ochrana proti hlízence Co byste měli vědět

Více

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz ODRŮDY ŘEPKY 2014 ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin www.sumiagro.cz ES Alpha H EU Hybridní řepka od společnosti Euralis Semences Velmi dobře přezimuje, pozdnější jarní vývoj, středně pozdní kvetení

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Popisná část pololetní zprávy a) Popis stavu a vývojových tendencí podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí

Více

Katalog řepek VP AGRO

Katalog řepek VP AGRO www.vpagro.cz 2011 Katalog řepek VP AGRO Recordie Da Vinci Sensation NK Octans NK Linus Mickey Grizzly Atlantic Nakupte a pomáhejte Společnost VP AGRO si uvědomuje, že úspěšnost v podnikání se neměří jen

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2B06034 Magdalena Ševčíková, Marie

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014

Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014 Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace

Více

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby OBSAH Řepka ozimá Liniové odrůdy Hybridní odrůdy Ječmen ozimý Dvouřadé odrůdy Šestiřadé odrůdy Pšenice ozimá Odrůdy s elitní jakostí E Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem Avatar, DK Exquisite, Inspiration,

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Moření osiva máku Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Vzcházející mák bývá často poškozen žírem brouků krytonosce kořenového (obr. 1), v pozdější době i jeho

Více

Z historie Výzkumné stanice travinářské

Z historie Výzkumné stanice travinářské Z historie Výzkumné stanice travinářské Ing. Radek Macháč, Ph.D. OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. Počátky travního semenářství - prof. Holý v

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

- zdravotní stav (odolnost k závažným chorobám, příp. náchylnost k napadení škůdci), - růstový typ, poléhavost, předpoklady pro způsob sklizně.

- zdravotní stav (odolnost k závažným chorobám, příp. náchylnost k napadení škůdci), - růstový typ, poléhavost, předpoklady pro způsob sklizně. OSIVO A SADBA K pěstování plodin využíváme téměř výhradně šlechtěných odrůd. Odrůda má charakteristické biologické a hospodářské znaky a vlastnosti, které jsou geneticky fixovány, jsou proto stálé při

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015

Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015 Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015 Sugar Beet Varieties Registered in 2015 Lenka Hakaufová ÚKZÚZ, referát semenných okopanin Pro registrační řízení byly v roce 2014 založeny pokusy s cukrovou řepou

Více

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION Oddělení metod integrované ochrany rostlin ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin APRIM jedinečná odrůda kmínu l První česká odrůda ozimého kmínu l Vysoký výnos nažek l Uniká poškození hálčivcem l Termín se srpen - po sklizni předplodiny si Vás dovolují pozvat na Polní dny lnu, konopí,

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul BIOPÁSY Agroenvironmentální dotační titul Biopás, nebo-li pruhové potravní políčko. Detailní pohled do biopásu s kvetoucí pohankou. Předkládáme Vám stručnou a praktickou příručku, kde najdete přehled základních

Více

Magical Four Seasons. Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek. Odrůda Magical seasons. Speciální výběr

Magical Four Seasons. Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek. Odrůda Magical seasons. Speciální výběr Magical Four Seasons Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek Odrůda Magical seasons Odrůda Hydrangea macrophylla Magical je potěšením pro oko. Je krásná v každém ročním období

Více

www.syngenta.cz 7-8/11 Červenec Srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA ČÍSLA: CHOROBY ŘEPKY Začněte tvořit zisk již na podzim

www.syngenta.cz 7-8/11 Červenec Srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA ČÍSLA: CHOROBY ŘEPKY Začněte tvořit zisk již na podzim www.syngenta.cz 7-8/11 Červenec Srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA ČÍSLA: CHOROBY ŘEPKY Začněte tvořit zisk již na podzim Z lásky k řepce Balení obsahuje: 15 l Brasan + 5 l Teridox Snadná a spolehlivá

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Velmi cennou součástí sbírky rostlin pěstovaných v Květné zahradě v Kroměříži je také kolekce kamélií čítající 40 vzrostlých stromů a stejný počet menších rostlin

Více

Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin

Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin Obsah přednášky 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin 2 Zákon č. 78/2004 Sb. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12.3.

Více

Agil 100 EC. Nejrychleji působící graminicid

Agil 100 EC. Nejrychleji působící graminicid Účinná látka: propaquizafop 100 g/l (9-11%) Evidenční číslo přípravku: 4239 9 Držitel rozhodnutí o povolení: ADAMA Agriculture Solutions Ltd., Golan Street, Airport City, 70151 Izrael Výrobce: ADAMA Agan

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace. Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace. Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Co jsou to plevele? Rostliny rostoucí v kulturním porostu proti vůli pěstitele. stejná rostlina může být žádoucí

Více

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie Malování v Provence 10 - denní zájezd Francie Navštivte a poznejte Provence, rodiště a působiště řady slavných malířů, a přeneste její krásy na malířské plátno! Kdo už někdy držel v ruce paletu a štětec,

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více

Ekologická produkce zeleniny

Ekologická produkce zeleniny Ekologická produkce zeleniny Brukvovitá, cibulová a kořenová Miloš Jurica, Tomáš Kopta Pěstování vybraných druhů zeleniny Košťálová zelenina v EKO 2,5 % nejpěstovanější zelí spíše chladnomilné velmi náročné

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

Řepka ozimá exkluzivní nabídka

Řepka ozimá exkluzivní nabídka www.vpagro.cz 2015 Řepka ozimá exkluzivní nabídka Rescator Bonanza Bonzzai Diego Dozzen Vzpoura linií! Rescator Linie Skvělý poměr cena x výkon! Jasná jednička v prodejích VP AGRA, více než 10 000 ha pěstebních

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Dr. hab. Jadwiga Podlaska Prof. Dr. hab. Ryszard Kolpak Katedra pěstování plodin, Hlavní vysoká škola vesnického hospodaření (SGGW), Varšava, Polsko

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Tomáš Litschmann Ivan Oukropec V rámci celkového trendu v pěstování speciálních plodin, spočívajícího v posunu k integrované produkci

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 1. Vogtland - zemědělství a ekologie trochu jinak Poskytovatel: AGENTURA NAEP - Leonardo da Vinci PROJEKTY MOBILITY Příjemce: SZeŠ Dalovice Objem: 24.075 Cílová

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Kočka domácí je domestikovaná forma kočky divoké, která je již po tisíciletí průvodcem člověka. Stejně jako její divoká příbuzná patří do podčeledi malé kočky, a je typickým zástupcem skupiny. Má pružné

Více

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Pěstování rostlin HISTORIE BIODYNAMICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Základy vycházejí z antropozofické filozofie (založeno na názorech J. W. von Goetheho) Základní myšlenkou je, že vše živé

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů Sledujte v TV Receptáři prima nápadn padů každou neděli kolem 12:00 hodiny na TV Prima Neděle 21.4. 2013 Podpora z přírodyp rody Pěstování zeleniny Nezapomeň Péče o rododendrony, azalky, aj. Ochrana před

Více

Řepka ozimá. Čistá energie... Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2011. Sejeme budoucnost od roku 1856

Řepka ozimá. Čistá energie... Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2011. Sejeme budoucnost od roku 1856 Řepka ozimá Čistá energie... Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2011 Sejeme budoucnost od roku 1856 Úvod Vážení partneři, právě jste vzali do ruky nový katalog odrůd a hybridů řepky KWS. Dovolte, abychom

Více

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici Trénink o dobré praxi ochrany půdy KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici kvalita půdy jaro na Vysočině jarní porosty na Vysočině Ohrožení půdy nejen na Vysočině Ohrožení půdy Změna zemědělské politiky po

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Obecné zákonitosti účinku toxických látek a vznik rezistence vůči nim

Obecné zákonitosti účinku toxických látek a vznik rezistence vůči nim Obecné zákonitosti účinku toxických látek a vznik rezistence vůči nim Cílem zde uvedených referátů je popsat problémy, které nejsou běžně uváděny, ale jimž by měl pracovník v ochraně rostlin rozumět. Snažíme

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu. Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk

Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu. Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk Nejvýznamnější škůdci hrachu listopasi rodu Sitona kyjatka hrachová (Acyrthosiphon

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Jevy ovlivňující klima viz Úvod Příjem sluneční energie a další cykly Sopečná činnost

Více

Pěstební doba do prodeje pro kulturu v malých květináčích, v týdnech. týden hrnkování 7. týden hrnkování 9 ODRŮDA VÁHA RANOST

Pěstební doba do prodeje pro kulturu v malých květináčích, v týdnech. týden hrnkování 7. týden hrnkování 9 ODRŮDA VÁHA RANOST 2015 Zelenina Pěstební doba do prodeje pro kulturu v malých květináčích, v týdnech Druh Varieta týden hrnkování 7 týden hrnkování 9 týden hrnkování 11 týden hrnkování 13 týden hrnkování 15 týden hrnkování

Více

http://www.agroserver.cz/chart/1 Sojový šrot 2.3.15 6:00 6.3.15 22:00 Změna Nejnižší Nejvýšší Měna

http://www.agroserver.cz/chart/1 Sojový šrot 2.3.15 6:00 6.3.15 22:00 Změna Nejnižší Nejvýšší Měna 10. týden 2015 Řepka MATIF 2.3.15 6:00 6.3.15 22:00 Změna Nejnižší Nejvyšší Měna květen 2015 368,25 362,25-6,00 358,75 369,25 EUR / t srpen 2015 361,5 355-6,50 351,25 362,5 EUR / t listopad 2015 363,5

Více

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství ze dne 8. 4. 2015

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství ze dne 8. 4. 2015 ÚTVAR: Národní odrůdový úřad VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: NAŠE ČJ.: UKZUZ 032523/2015 VYŘIZUJE: Ing. Horáková TELEFON: 543 5 228 E-MAIL: vladimira.horakova@ukzuz.cz ID DS: ugbaiq7 ADRESA: Hroznová

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

Kombinovaná výživa pevnými a kapalnými hnojivy

Kombinovaná výživa pevnými a kapalnými hnojivy Kombinovaná výživa pevnými a kapalnými hnojivy pšenice ječmen kukuřice řepka slunečnice cukrová řepa brambory mák chmel vinná réva jablka cibule zelí LISTOVÁ HNOJIVA PRO EKOLOGICKÉ ZEM D LSTVÍ MgS sol

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110 Stimulace olejnin-sumarizace Řepka ozimá Stejně jako u obilovin má moření em pozitivní vliv na tvorbu bohatšího kořenového systému i u řepky ozimé(tabulka č.1). Následná stimulace porostu, především podpora

Více

Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová

Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová ZAHRADA - PARK - KRAJINA Idea Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová Jana Kolková Rydvalová, DiS. Zabývá se projekcí zahrad a současně pracuje jako externista pro o.p.s.

Více

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i.

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC a navrhování PEO v KoPÚ Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC : (Dobrý zemědělský a environmentální stav) Automatizované nastavení erozně ohrožených půd dle vztahu C = Gp R*K*LS*P Gp= 1,4,10 t/ha/rok

Více

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye EcoStone, před vulkanická hornina, je základní mateřskou stavební složkou všech zemin na světě. Skládá se z drtě hornin vybraných vědeckými pracovníky z oboru geologie.

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

Dávkování, mísitelnost. 4 l/ha 80-250 l vody /ha. 1,5 l/ha 80-250 l vody /ha. 4 l/ha 80-250 l vody /ha. 5 l/ha 80-400 l vody /ha

Dávkování, mísitelnost. 4 l/ha 80-250 l vody /ha. 1,5 l/ha 80-250 l vody /ha. 4 l/ha 80-250 l vody /ha. 5 l/ha 80-400 l vody /ha ČESKÁ REPUBLIKA, organizační složka státu Státní rostlinolékařská správa SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN ODBOR KOORDINACE HODNOCENÍ - oddělení registrační agendy Korespondenční adresa: Zemědělská 1a,

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce Tab. č.: 201 Poř. č. livoně Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - hustá výsadba - integrovaná výsadba 1 Výnos slivoní [t/ha] 7,1 8,9 7,1 2 Farmářská cena slivoní [Kč/t] 10500 10500 8000 3 Tržba z

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. ADAM - zahradnická a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. ADAM - zahradnická a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ADAM - zahradnická a.s. Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013 1. Identifikace společnosti 2. Předmět podnikání 3. Členové statutárních

Více

Mendelova univerzita v Brně. ASIO, spol. s r.o.

Mendelova univerzita v Brně. ASIO, spol. s r.o. ASIO, spol. s r.o. Mendelova univerzita v Brně Studie Podmínky nezbytné pro použití předčištěné odpadní vody na zavlažování zemědělské půdy při současném zamezení znečištění podzemních vod Firma příjemce

Více

Letničky a balkonové rostliny

Letničky a balkonové rostliny Letničky a balkonové rostliny V nabídce široký sortiment květin pro použití do nádob i na záhony. V prodeji od května 2013. Termín zahájení prodeje bude upřesněn. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

Více

VY_32_INOVACE_018. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_018. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_018 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Biosféra - prezentace Vyučovací předmět:

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY ÚSES - zákon č.114/1992 Sb. O Ochraně přírody a krajiny Hlavní cíle: - nerušený vývoj přirozeného genofondu krajiny v rámci jeho přirozeného prostorového členění - optimální prostorový

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

4/11. Moderní a efektivní POST-emergentní ochrana kukuřice Xtra ochrana proti hlízence. měsíčník společnosti Syngenta. www.syngenta.cz.

4/11. Moderní a efektivní POST-emergentní ochrana kukuřice Xtra ochrana proti hlízence. měsíčník společnosti Syngenta. www.syngenta.cz. www.syngenta.cz 4/11 Duben měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: FUNGICIDY Moderní a efektivní POST-emergentní ochrana kukuřice Xtra ochrana proti hlízence Společnosti Syngenta, PEKASS, VP Agro a

Více

: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 dne 29.1.2014 na MSŠZ a VOŠ Opava Firemní prezentace Firma: NAVOS FARM TECHNIC s. r. o. zastoupená : Ing. Martinem Sochorcem Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Klíčová aktivita A - 2-4

Více

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Czech Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009 Přehled v českém jazyce Stručný výhled Makroekonomická situace, z níž tento střednědobý výhled vychází, na základě

Více

JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH?

JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH? JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH? 1 F.Hnilička, 2 L.Bláha, 3 L.Dotlačil 1 Česká zemědělská univerzita v Praze, FAPPZ, Kamýcká 129,

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Nové předpisy ES jako součást právních norem ČR a povinnosti zemědělců

Nové předpisy ES jako součást právních norem ČR a povinnosti zemědělců Nové předpisy ES jako součást právních norem ČR a povinnosti zemědělců Praktické dopady zavedení projektu ES udržitelné používání pesticidů do českého práva 1 Udržitelné používání pesticidů Co to je? =

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více