7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos"

Transkript

1 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos

2

3 ÚVODNÍK Ozimá řepka zůstává královnou našich polí Ing. Juraj Petrina Syngenta Czech Obsah čísla AKTUALITY 4 Polní dny 2010 PŘEDSTAVUJEME 8 Zkušební stanice Kujavy ŘEPKA OLEJKA 11 První zkušenosti s Toprexem 12 Toprex základ pro nejvyšší výnos OBILNINY 13 Podzimní ošetření bez oprav až do sklizně 14 Rezistentní chundelka metlice na sebe nenechá dlouho čekat MOŘIDLA 15 Celest Extra 050 FS a Syngenta Mycotoxin Symposium 2010 SYNGENTA SEEDS 17 Francie evropský zdroj řepného osiva FLORIPRO SERVICES 20 Pelargónie pro každou příležitost CESTOVÁNÍ 22 Zpráva z ráje Galapágy Dovolím si začít příběhem ze života. Před časem jsem potkal známého, který mi vyprávěl zážitky z vyhlídkového letu nad středními Čechami. Poukaz na tento let dostal od rodiny k narozeninám v srpnu Opominu detaily, ale zaujala mě odpověď, když jsem se ptal, proč let absolvoval až po téměř deseti měsících. Chtěl jsem vidět kvitnout řepku, tak jsem si počkal. A řeknu ti, byl to úžasný pohled, na který jen tak brzo nezapomenu. Prostě nádhera! Upřímně, musel jsem se zamyslet, s jakými emocemi mluvil o řepce člověk, jenž má k zemědělství hodně daleko. Je zvláštní, jak tato plodina dokáže potěšit nejen zemědělce. V době, kdy píši tento úvodník, jsou sklizně řepky a obilí v plném proudu, i když na mnoha místech je ztěžují deště a práce na polích jdou pomalu. Navíc průběh jarního počasí opozdil vegetaci, což může mít negativní dopad na podzimní výsev ozimé řepky z pohledu termínu setí. Dá se ale očekávat, že řepku i letos vysejí pěstitelé na přibližně stejné výměře jako minulý rok. Jde o důležitou plodinu, pokud se týká osevního postupu, a navíc cena této komodity má rostoucí trend. Určitě pozitivní zprávou pro pěstitele řepky je fakt, že v květnu sněmovna přehlasovala veto prezidenta, a tak schválila zákon o ochraně ovzduší, jehož součástí je i zvýšení podílu biopaliv v naftě a benzínu. Zákon nabyl platnosti 1. července. Tím se zvyšuje podíl biosložky u benzínu z nynějších 3,5 % na 4,1 % a u nafty ze 4,5 % na 6 %. Naše společnost je připravena vám pomoci při dosahování vysokých a kvalitních výnosů, a tím i zisku, a to jak nabídkou osiv, tak přípravků na chemickou ochranu rostlin. Na tomto místě si dovolím připomenout loňskou novinku Toprex, kterou si vyzkoušeli mnozí, nyní již víme, že spokojení pěstitelé. Tento rok měli možnost použít Toprex i na jaře. Pevně věřím, že jsou stejně spokojeni jako po podzimních zásazích. Toprex je přípravek, který vám určitě pomůže pro dosažení kvalitní úrody a jeho použitím na podzim a na jaře podpoříte potenciál rostlin pro dosažení požadované ziskovosti. Myslím si tedy, že je důležité, aby si zemědělská veřejnost dopřála podobný pohled, jenž popsal můj známý a který jsem uvedl na začátku, i v budoucnu. Ať řepka zůstane stále královnou našich polí. Touto cestou vám přeji hodně úspěchů a pocit spokojenosti ve vaši velice náročné a často i nedoceněné práci. Vydává Syngenta Czech s. r. o. Office Park Nové Butovice, Budova B Bucharova 1423/6, Praha 13 Stodůlky Tel.: , fax: MK ČR E syninfo 7-8 / 10 3

4 AKTUALITY Polní dny 2010 HRONĚTICE V polovině června uspořádala společnost Syngenta společně se zemědělským družstvem Montamilk, s.r.o., prodejcem zemědělských strojů PEKASS, a.s. a společností VP Agro s.r.o. svůj druhý polní den v Hroněticích na Nymbursku, kde představila komplexní řešení ochrany téměř všech zemědělských plodin. Do poloprovozních pokusů byly zařazeny hybridy NK kukuřice, slunečnice a řepky divize Syngenta Seeds a odrůdy ozimé pšenice a jarního ječmene společnosti VP Agro s.r.o. 4 syninfo 7-8 / 10

5 syninfo 7-8 / 10 5

6 AKTUALITY BRANIŠOVICE D ruhým rokem mohli návštěvníci vyhlášeného polního dne v Branišovicích, který pořádají společnosti R.A.G.T. Branišovice a VP Agro s.r.o., porovnat i efekt aplikace Syngenta fungicidů v odrůdových pokusech. Portfolio prezentovaných fungicidů zahrnovalo samozřejmě i letošní novinky Amistar Opti a Arteu Plus. ŽABČICE Na tradičním polním dni v Žabčicích, letos pod názvem MendelAgro 2010 vystupovala společnost Syngenta Czech, s.r.o.spolu s firmou ELITA semenářská, a.s. v roli generálních partnerů pořádající Mendelovy univerzity v Brně. Z portfolia produktů Syngenty mohli návštěvníci vidět obsáhlý pokus s herbicidy v kukuřici, kde společnost představila i letos uváděnou novinku Milagro Extra. Rovněž byla prezentována kompletní nabídka hybridů NK kukuřice a slunečnice. 6 syninfo 7-8 / 10

7 KROMĚŘÍŽ N abídka základních technologií využívajících Syngenta přípravky v obilninách, řepce, kukuřici i slunečnici byla k vidění na polním dni ZVÚ Kroměříž. Celkem bylo prezentováno několik desítek parcelek s pokusy. syninfo 7-8 / 10 7

8 PŘEDSTAVUJEME Zkušební stanice Kujavy Ing. Renata Salavová Syngenta Czech K úvodu do dnešní reportáže si dovolím použít citaci z pověsti Císař Pyskač: Šli vysokým lesem, až se dostali na širokou louku. A na té louce zůstali stát. Ta krása před nimi! Dívali se na kouzelný úval řeky Odry, na lučiny a pole, na bílé dědiny s doškovými střechami... Dívali se na ten div, až ten nejmladší z bratří zvolal: Bratři, krásnější kout světa jsem neviděl!" Přesně tato slova dodnes výstižně popisují malebnost regionu Poodří v moravskoslezském kraji, jehož součástí je i obec Kujavy. Navštívili jsme tam Ing. Jaromíra Heryána, abychom si prohlédli pokusy a popovídali o činnosti zemědělské zkušební stanice, kterou vede. Historie obce Při povídání se nevyhneme pohledu do historie obce, protože právě ona výrazně ovlivnila zdejší život. Původně na místě současných Kujav stávaly dvě osady. Starší z nich byla slovanská, mladší německá. Tyto osady se posléze spojily, přičemž česká část obce se poněmčila. Ing. Heryán zde zdůrazňuje dopad častých válek, které v této oblasti vedli Přemyslovci a které měly za následek téměř úplné vylidnění původního obyvatelstva a příchod německých přistěhovalců. Ti se řídili právem hrubčickým, to znamená německým, a měli proti původnímu českému obyvatelstvu nesmírné výhody, vyplývající především z vlastnictví půdy. Byli to oni, kdo určili dnešní ráz obce. Svým způsobem hospodaření, které bylo velice precizní, jak podotkl Ing. Heryán, vybudovali takzvaný polní lánový typ vsi. Vesnice tohoto typu byly zakládány podél vodních toků nebo kupeckých stezek a za postavenými usedlostmi se rozprostíraly velké lány polí. A takový ráz mají i Kujavy. Proti tomu české vesnice svým založením odpovídají návesnému typu, kdy kolem návsi jsou rozmístěna obytná a hospodářská stavení a políčka k nim patřící jsou následně více roztříštěna v krajině. Rozvoj zemědělství Zemědělství má v regionu Poodří dlouholetou tradici. Původní obyvatelé se totiž živili převážně polním hospodářstvím a drobnými řemesly. Rozvoj zemědělských věd a hos- 8 syninfo 7-8 / 10

9 Ing. Jaromír Heryán (vpravo) a Petr Daňa (vlevo) před pokusem s mořidly společnosti Syngenta podaření na půdě lze vysledovat již začátkem 19. století podle údajů z nedalekého Kunínského panství. Této oblasti se v minulosti říkalo Kravařsko. Byl zde vyšlechtěn významný kravařský skot, svého času nejvýkonnější plemeno v Rakousko- Uherském mocnářství. V období trojpolní soustavy jsou z této oblasti známy pokusy s využitím kompostů a jetelovin v osevním sledu. Ve svém vyprávění Ing. Heryán neopomněl připomenout ani své rodiště sousední Hladké Životice. V roce 1947 tam byla založena šlechtitelská stanice, která je známa především šlechtěním tetraploidních odrůd krátkodobých jílků a jetele lučního. Velmi dobré půdní a klimatické podmínky zajisté přispěly k tomu, že v roce 1962 byla v Kujavách založena Státní odrůdová zkušebna ÚKZÚZ. V roce 1998 byla stanice zprivatizována. Hlavní činnost zkušební stanice Hlavními předměty činnosti Zkušební stanice Kujavy jsou zkoušky užitné hodnoty odrůd zemědělských plodin a zkoušky biologické účinnosti přípravků na ochranu rostlin ve správním řízení o registraci. Rozhodující je zkušební činnost, která představuje z celkového obratu více než 90 %, ochranou rostlin se zabývá asi 40 % z celkového zaměření zkušební stanice. Zkušební zakázky jsou řešeny na smluvním základě převážně s privátními firmami. Podle potřeby zaměřuje stanice i část své zkušební kapacity do oblasti poradenství, které je plně financováno ze zdrojů firmy. Na Zkušební stanici Kujavy jsou zakládány tři typy pokusů s přípravky na ochranu rostlin: 1. Registrační stanice je držitelem pověření GEP k ověřování vlastností přípravků na ochranu rostlin pro účely registračního řízení. 2. Vývojové pro vnitřní potřeby zadavatelů, kdy jde o předregistrační a postregistrační zkoušení. 3. Demonstrační ukázky na polních dnech pro zemědělskou veřejnost. Tradiční polní den v Kujavách bývá v polovině května, kdy se zde předvádějí odrůdové pokusy a pokusy s herbicidy. Život na stanici Zkušební stanice Kujavy hospodaří v současnosti celkem na 98 ha a o zakázky pokusů nemá rozhodně nouzi. Je to dáno určitě tím, že stanice leží v oblasti Moravské Brány, kde silné proudění větrů přináší spory hub, semena plevelů i méně pohyblivé škůdce, například mšice, a tak vytváří ideální podmínky pro testování účinnosti pesticidů proti škodlivým organismům. Samozřejmě nesmíme opomenout zdůraznit i vysoce kvalitní práci zaměstnanců, kteří pod efektivním syninfo 7-8 / 10 9

10 PŘEDSTAVUJEME a laskavým vedením Ing. Heryána vytvářejí již po léta dobře sehraný kolektiv. Stálých zaměstnanců má zkušební stanice deset, z nichž tři Petr Daňa, Jiří Rošlapil a Antonín Svobodník zastávají vysoce odbornou pokusnickou praxi. Ing. Jaromír Heryán podporuje mladé studenty z okolních vesnic a dává každoročně dvaceti z nich příležitost zapojit se o prázdninách do sezonních prací, a tak získat zkušenosti ze zemědělství. Během rozhovoru s Ing. Heryánem jsme se několikrát dotkli velmi bolestného tématu, letošních záplav, které postihly tento kraj. Samozřejmě, že se podepsaly i na stavu porostů, jak můžete sami posoudit podle leteckého snímku. Vedoucí stanice Ing. Jaromír Heryán překypuje nesmírným elánem a stále dobrou náladou, kterou se snaží i za takto kritických situací šířit kolem sebe. Svému blízkému okolí tak pomáhá překonávat nejsložitější překážky. Kromě přírody ho nesmírně zajímají historie, cestování a především hudba. Právě prostřednictvím hudby, kdy s pomocí rodinné kapely či jen v duo se svojí manželkou, dokáže rozveselit a pobavit okolí Bolestný pohled Ing. Heryána na pole při vzpomínce na nedávné záplavy a svými vystoupeními posílit společenské dění v obci Kujavy, v níž žije a kterou má tak rád. A protože víme, že zanedlouho Ing. Jaromír Heryán oslaví významné životní jubileum, dovolujeme si mu touto cestou popřát všechno nejlepší, hodně zdraví a stálý životní optimismus. Pozemky zkušební stanice zasáhla letos povodeň (foto , Ing. Petr Jelínek) 10 syninfo 7-8 / 10

11 ŘEPKA OLEJKA První zkušenosti s Toprexem Ing. Jana Doubková, Ph.D. Syngenta Czech Na podzim loňského roku byl na trh s přípravky na ochranu rostlin uveden morforegulátor s fungicidním účinkem Toprex. Na rozdíl od ostatních přípravků určených pro regulaci růstu řepky a fungicidní ochranu proti fómě jediný obsahuje dvě účinné látky a aplikuje se jednotná dávka nezávislá na vývojové fázi řepky. Na první zkušenosti s použitím novinky Toprex jsem se zeptala Radoslava Nachtmanna z Integraz, spol. s. r. o., Záhorčí (okres Most). Tato společnost hospodaří na 1770 ha zemědělské půdy. Ozimou řepku pěstuje na 220 ha, ozimou pšenici na 819 ha, ozimý ječmen na 170 ha, žito zabírá 80 ha, slunečnice 200 ha, hořčice na osivo 50 ha a jarní ječmen a pšenice po 50 ha. Na zbývající výměře jsou trvalé travní porosty. Proč jste v loňském roce použil Toprex místo ověřených přípravků? Loni bylo po zasetí ozimé řepky sucho, a tak porosty vzcházely velmi nevyrovnaně. Polovina rostlin vzešla po zasetí a druhá až po dešti, který přišel po třech týdnech. Rostliny se tak nacházely v různých vývojových fázích od prvního pravého listu do pěti pravých listů. Mám zkušenost, že pokud bych zasáhnul regulátorem růstu, který jsem zvyklý dlouhodobě používat, rostliny řepky v počátečních vývojových fázích bych zbrzdil natolik, že by nebyly připraveny na přezimování. Proto bych využil výhod Toprexu a aplikoval jej na 40 ha. Jaké výhody myslíte? Hlavně možnost aplikace již od prvního pravého listu řepky. Musím říci, že porost se do nástupu zimy vyrovnal a přezimoval velice dobře. Pokračoval jste podle doporučení společnosti Syngenta s aplikací Toprexu i na jaře? Ano, jarní aplikací jsem podpořil navětvení rostlin. Přestože se na podzim porost téměř vyrovnal, nechtěl jsem ponechat nic náhodě a jarní aplikací jsem řepku ochránil jak proti fómě, tak podpořil navětvení. Budete aplikovat Toprex i letos na podzim? Jednoznačně ano. Už jej mám objednán na sto hektarů. Řepku seji v rozmezí srpna. Chystám se aplikovat Toprex podle doporučení na řepku ve fázi čtyř až pěti pravých listů a samozřejmě na nevyrovnané porosty, pokud bude vzcházet jako v loňském roce. Používáte další přípravky od společnosti Syngenta? Fusilade Forte na výdrol, Touchdown Quattro, do systému jednoho fungicidního ošetření ozimého ječmene používám Archer Top a jsem velice spokojený s aplikací Artea Plus do klasu v ozimé pšenici. Axial Plus používám na oves hluchý rozšířený v obilninách. Syngenta Info Linka Rádi vám poskytneme informace: o přípravcích na ochranu rostlin doporučení pro použití informace o akcích Syngenta rádi odpovíme na vaše dotazy Volejte Syngenta Info Linka: syninfo 7-8 / 10 11

12 ŘEPKA OLEJKA Toprex základ pro nejvyšší výnos Všichni máme dobrý pocit, když se daří a hlavně je za námi dobře odvedená práce vidět. V zemědělství to platí obzvlášť. Každý prohřešek je v porostu patrný, a proto se většinou snažíme, abychom měli pole jako malovaná. Samozřejmě, že ne vždy se to podaří, ale častokrát je to vlivem jiných okolností než lidského úsilí. Vletošním roce se zdá, že vzhledem k průběhu počasí budou sklizně opožděny a ozimou řepku budeme sít později, než jsme v některých oblastech zvyklí. Proto je potřeba zvolit přípravky, které porosty připraví na bezpečné přezimování a pomohou jim do dobrého počátečního startu. Rostliny řepky musí být zdravé a vitální, aby dobře přezimovaly a na jaře mohly plně využít svého genetického potenciálu. Vedle efektivního boje proti houbovým chorobám je důležité i vedení architektury porostu. Silné kořenové krčky a kořenová soustava jsou základním předpokladem úspěšného zvládnutí zimního období. Toprex obsahující dvě účinné látky (paclobutrazol a difenoconazole) poskytuje porostu jak plnou fungicidní ochranu, tak plný morforegulační efekt, a to jednotnou dávkou 0,3 l/ha. Kdy ideálně aplikovat Toprex na podzim? Optimální fáze růstu ozimé řepky pro aplikaci Toprexu jsou čtyři až pět pravých listů. Pro dobrou účinnost zásahu to znamená % pokryvnosti.v této fázi podporujeme tvorbu výnosotvorných prvků, podporujeme rychlost růstu kořenové soustavy a zároveň nárůst kořenové hmoty. Právě během podzimního období rostliny ošetřené Toprexem zvyšují ukládaní energie ve formě cukrů, bílkovin a škrobů. Lépe zvládají přežití zimy a v jarním období pak lépe startují svůj růst. Co s nevyrovnaným porostem? Výhodou přípravku Toprex je možnost použití již od dvou pravých listů řepky. Na porost, v němž se rostliny nacházejí v různých vývojových fázích (od dvou až po šest pravých listů), aplikujete vždy jednotnou dávku 0,3 l/ha. Jaké jsou možnosti tank-mix kombinací? Pro ušetření nákladů doporučujeme aplikovat Toprex v tank-mix kombinaci s graminicidem Fusilade Forte. Naopak aplikace s kapalným hnojivem DAM-390 nedoporučujeme. Řiďte vývoj porostu řepky aktivně a cíleně! Pouze tak můžete dosáhnout nejvyšších výnosů. Toprex, nepostradatelná kombinace specialistů pro zvýšení zisku, je sázka na jistotu. Účinek Toprexu je viditelný na první pohled (vpravo kontrola) 12 syninfo 7-8 / 10

13 OBILNINY Podzimní ošetření bez oprav až do sklizně Ing. Jana Doubková, Ph.D. Syngenta Czech Každý z nás si raději pamatuje příjemné zážitky, ty nepříjemné mozek z paměti rychle vymazává. Vzpomeňte si však na téměř propršené jaro v některých částech republiky, kdy každá minuta bez deště byla drahá. Snažili jste se porosty ošetřit proti tomu, co bylo právě nejdůležitější. V takové rychlosti někdy nebylo ani možné porosty procházet a zjišťovat, který problém je třeba vyřešit. Nebo jste věděli, co vás kde trápí, ale z důvodu nadměrných srážek nebylo možné vjet do porostů s postřikovačem. Mnoho problémů v obilninách, především v ozimé pšenici, způsobovala chundelka metlice, která i přes podzimní či časně jarní ošetření herbicidy nebyla vyhubena. Axial Plus vám ovšem s tímto problémem pomohl. Chcete vyřešit problém chundelky metlice již na podzim? Jasné K. O. Proti chundelce metlici, psárce, jílkům, svízeli přítule a širokému spektru dvouděložných plevelů je vhodný tank-mix Boxer + Logran. Lze sice namítnout, že na podzim nechcete do herbicidního ošetření investovat mnoho, avšak pokud sečtete počáteční, sice levnou investici a následnou opravu (chundelka metlice na jaře dále roste), vaše náklady na herbicidní ošetření budou vyšší, než pokud již na podzim zvolíte tank-mix kombinaci Boxer + Logran. V některých oblastech se již vyskytuje chundelka metlice rezistentní vůči herbicidům. Poradí si i s ní Boxer + Logran? I na těchto lokalitách doporučujeme aplikovat tank-mix Boxer + Logran. Účinná látka prosulfocarb obsažená v herbicidu Boxer zaručuje účinek i na rezistentní formy chundelky metlice. Boxer je jediný zástupce klasifikovaný HRAC do skupiny N (inhibující syntézu lipidů), a tím je důležitý v anti-rezistentní strategii proti trávovitým plevelům. V Německu je dlouhodobě používán k řešení problematiky psárky a chundelky. Kdy aplikovat Boxer + Logran a jakou dávku zvolit? Optimální aplikace je časně postemergentně, to je ve fázi dvou až tří listů ozimé pšenice, v dávce Boxer 3,0 l/ha + Logran 36 g/ha. Lze poznat rezistentní formu chundelky metlice? Rezistentní formy se začínají vyskytovat na pozemcích, kde se často používaly a používají sulfonylmočoviny. Při zpracování půdy byla dávána přednost minimalizaci. Pokud podceníme nižší počet jedinců chundelky v porostu, který neřešíme ošetřením herbicidy, zvyšujeme půdní zásobu semen chundelky do dalších let. Musíte-li provádět opravné zásahy po různých aplikacích herbicidů zaměřených i na chundelku metlici, máte již problém nazývaný rezistence. Proto máme pro vás připravené řešení ve formě Boxer + Logran a Axial Plus. V životě se často řídíme příslovím Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. V případě snahy o dosažení vysokých výnosů ozimé pšenice a bezproblémového jarního období se řiďme heslem Co můžeš vyřešit na podzim, neodkládej na jaro. Na první pohled rozeznatelné pokusné parcely, kde herbicidní zásah proti chundelce metlici byl a nebyl úspěšný syninfo 7-8 / 10 13

14 OBILNINY Rezistentní chundelka metlice na sebe nenechá dlouho čekat Ing. Jana Doubková, Ph.D. Syngenta Czech V letošním roce jsem zaznamenala hodně dotazů týkajících se chundelky metlice. Většinou byly pozemky s ozimou pšenicí ošetřeny herbicidy na jaře nebo už na podzim, a přesto se v porostech chundelka objevila. Někteří z vás neváhali a investovali do opravných zásahů, jiní porosty ponechali bez dalších opatření. A na těchto polích občas pro chundelku metlici nebyla ozimá pšenice ani vidět. Tady začíná problém nazývaný rezistentní chundelka metlice. Zde má společnost Syngenta excelentní řešení, a to hned dvě. V jarním období doporučujeme aplikovat Axial Plus. Na podzim časně postemergentně tank-mix Boxer + Logran, který vyřeší široké spektrum dvouděložných plevelů a samozřejmě již zmíněnou chundelku metlici a také psárku rolní. Na zkušenosti s výskytem rezistentní chundelky metlice jsem se zeptala pana Gabriela Kužela, soukromě hospodařícího rolníka. Gabriel Kužel hospodaří na 276 ha v okrese Cheb. Na 35 ha pěstuje hrách, který po následné podmítce využije vzhledem k vyššímu výdrolu jako zelené hnojení, 35 ha zaujímá jarní ječmen a 38 ha ozimá řepka, na 118 ha je ozimá pšenice a 50 ha nechal vzhledem k cenám komodit v letošním roce ladem. U jarního ječmene i ozimé pšenice dosahuje výnosu 6 t/ha. Kdy jste na svých pozemcích zaznamenal, že běžně používané herbicidy na hubení chundelky metlice nestačí? Postupně přestávají působit herbicidy, které v loňském roce pole vyčistily. Ze starších řešení mi například chlorsulfuron zabírá už pouze na heřmánky, neřeší ani svízel přítulu. Loni ještě na chundelku působil mesomax, iodosulfuron-methyl a mefenpyrdiethyl, letos již ne. Tak jsem vyzkoušel směs účinných látek pyroxsulam, florasulam, aminopyralid a chundelku metlici jsem na jaře musel opravovat také. Kterými účinnými látkami jste byl zvyklý ošetřovat ozimou pšenici proti plevelům? Trifluralin, chlorsulfuron, iodosulfuron-methyl, mefenpyr-diethyl. Jakému termínu aplikace herbicidů dáváte přednost? Lepší je ošetřit herbicidy již na podzim. Avšak po zkušenostech s opravami přemýšlím nad jednoduchým podzimním zásahem proti dvouděložným plevelům a chundelku metlici budu řešit až na jaře, a to zřejmě Axialem Plus. Vliv má i systém zpracování půdy. Uplatňujete minimalizaci? Obvykle minimalizací, ale pod řepku jsem opět začal orat. Vzhledem k rozšiřování problematických travovitých plevelů (chundelky metlice, ovsa hluchého, sveřepů) uvažuji o návratu k orbě také pod jařiny. Rozhodnout se pro opravný zásah není jednoduché. Co jste použil? Byl jste spokojený s účinkem? Zvolil jsem Axial Plus a účinek byl excelentní. Na poli je přesně vidět, kdy mi Axial Plus došel. Axial Plus jsem použil i v jarním ječmeni na oves hluchý a chundelku metlici, jelikož konkurenční přípravky i zde už nezabírají. Blíží se podzim a s ním setí ozimých obilnin. Naplánoval jste jejich ošetření herbicidy? Přemýšlím o použití pouze Aurory a Logranu a na jaře proti chundelce metlici zasáhnu Axialem Plus, který mi vyřeší i oves hluchý, jenž se vyskytuje čí dál tím více. Dále se chystám vyzkoušet kombinaci Boxer + Logran. Máte s tímto řešením nějakou zkušenost? Nemám, ale vzhledem k nezbytnosti řešit problém rezistentní chundelky metlice jsem rád za každé účinné opatření. Čistý porost po aplikaci herbicidu Axial Plus Nevadí vám vyšší cena ošetření 766 Kč/ha? Pokud si sečtu náklady na podzimní herbicidní ošetření a následně náklady na opravy, je toto ošetření de facto levné, a to nepočítám okamžiky překvapení, kdy jedete aplikovat fungicid a zjistíte, že je pole plné chundelky, u které jste byli přesvědčeni, že ji máte již vyřešenu. 14 syninfo 7-8 / 10

15 MOŘIDLA Celest Extra 050 FS a Syngenta Mycotoxin Symposium 2010 Ing. Renata Salavová Syngenta Czech Se zvyšujícími se celosvětovými nároky na kvalitu a bezpečnost potravin vzrůstá potřeba eliminovat všechny prvky, které mohou mít negativní dopad na jakost zemědělské a potravinářské produkce. Mezi ně patří i mykotoxiny obsažené v zrnu obilnin. O problematice řízení obsahu mykotoxinů v obilninách a především o významu moření osiva a vynikajících výsledcích dosažených při použití účinné látky fludioxonil se hovořilo na mezinárodním sympoziu, uspořádaném společností Syngenta ve švýcarském Steinu letos na konci května. Účastníci Syngenta Mycotoxin Symposium 2010 Jak uvedl profesor Simon Edwards z Harper Adams University College v Shropshire (UK), k významným producentům mykotoxinů patří houby rodu Fusarium. Kromě sklizňových ztrát mohou po požití způsobovat onemocnění zvířat i lidí. Moření osiva přispívá k ochraně proti fuzariózám jako součást komplexu opatření (obr. 1). Klíčící a vzcházející rostliny ozimých obilnin jsou ohrožovány houbami rodu Fusarium prakticky od zasetí až do předjarního období po přezimování. Pokud není rostlina dostatečně chráněna proti fuzariózám mořením, může uhynout nebo se zhorší její zdravotní stav. Uhynulé rostliny, ale i napadené části oslabených obilnin jsou zdrojem dalšího šíření fuzarióz, především do klasů. Prof. Edwards vysvětlil, že kromě použití namořeného osiva méně náchylné odrůdy by měl pěstitel věnovat pozornost výběru pozemku a zpracování půdy. Je dokázáno, že kukuřice jako předplodina a také minimální zpracování půdy před setím riziko výskytu fuzarióz zvyšují. Prof. Edwards se zmínil o tradičním použití triazolových fungicidů v době květu obilnin (T3), ale zdůraznil, že by se neměl podceňovat ani význam vlivu na snižování obsahu mykotoxinů při použití jednak již výše uvedeného moření, ale také časné aplikace fungicidů v období T1 a T2 (obr. 2). Porost zasažený plísní sněžnou syninfo 7-8 / 10 15

16 MOŘIDLA počasí T3 předplodina zpracování půdy před setím odrůda fungicidy T2 fludioxonil T1 Obr. 1: Moření osiva fludioxonilem jako součást komplexní ochrany Obr. 2: Základní termíny ošetření Několik příspěvků bylo věnováno významu účinné látky fludioxonil v ochraně proti plísni sněžné a fuzariózám, z nichž nejzajímavější určitě byly prezentace nejnovějších výsledků výzkumu z Dánska a Kanady. Jak přednesla Lise Nistrup Jôrgensen z Aarhus University, aplikace mořidla Celest Extra 050 FS Formula M v oblastech s vysokým rizikem vyzimování ozimých obilnin potvrdila skutečně nejvyšší úroveň ochrany proti plísni sněžné a fuzariózám. Reziduální účinek Celestu Extra 050 FS Formula M je tak dlouhý, že chrání porosty obilnin proti plísni sněžné a fuzariózám od jejich zasetí až po přezimování a do jara je přivádí dostatečně vitální. Kanadské výsledky prezentované Melanií Klix, globální technickou manažerkou pro oblast mořidel, potvrdily, že účinná látka fludioxonil obsažená v mořidlu Celest Extra 050 FS Formula M přispívá k omezování negativních vlivů fuzarióz na obsah deoxynivalenolu (DON) a zearalenonu (ZEA). Celest Extra 050 FS Formula M je vzhledem k obsahu dvou silných účinných látek fludioxonil (25 g/l) a difenoconazole Porovnání účinnosti Celestu Extra na plíseň sněžnou a fuzariózy s neošetřenou kontrolou (25 g/l) jedinečný také v ochraně proti sněti zakrslé (Tilletia controversa), sněti mazlavé pšeničné (Tilletia caries) a sněti mazlavé hladké (Tilletia foetida). Jedním z bodů programu sympozia bylo shrnutí současné evropské legislativy, která stanovuje obsahy mykotoxinů. Z těchto předpisů je zřejmé, že problematika mykotoxinů se v současnosti dotýká opravdu každého výrobce i spotřebitele potravin, a proto nebylo divu, že na sympoziu zazněly příspěvky zástupců výzkumných ústavů, které se zabývají výzkumem, společně s předními výrobci těstovin, sladu apod. Vliv použití pesticidů na snižování obsahu mykotoxinů v zrnu 15 Fusarium graminearum Fusarium avenaceum Výborný účinek Celestu Extra na plíseň sněžnou % napadení ,1 7,7 kontrola 0,8 0,3 Celest Extra 050 FS 16 syninfo 7-8 / 10

17 SYNGENTA SEEDS Francie evropský zdroj řepného osiva Ing. Alois Jirsák, CSc. Syngenta Czech Francie je špičkou evropského řepařství a u nás je známa prostřednictvím cukrovarnické společnosti TEREOS, která se výrazně podílela na revitalizaci našeho řepařství. Produkce cukrovky ve Francii je soustředěna v severní části země, zatímco výroba řepného osiva se přesunula na jih. Tam, do regionu Midi-Pyrénées, letos koncem května zamířila skupina pěstitelů cukrovky z České republiky. V průběhu tematického zájezdu jsme měli možnost navštívit semenářské centrum firmy Syngenta v Neracu, její výzkumné laboratoře v Toulouse a zemědělské farmy. Semenářské centrum Nerac Vdepartmentu Haute Garonne, 130 km západně od Toulouse je semenářské centrum pro cukrovku.tato lokalita a její okolí byly pro množení řepného osiva objeveny firmou Hilleshög počátkem sedmdesátých let minulého století.tehdy firma řešila palčivý problém zajištění dostatku kvalitního osiva nově vyšlechtěných jednoklíčkových odrůd cukrovky. Základními důvody byly: tradice v semenářství a dostatek pracovních sil, optimální průběh počasí ovlivňovaný podhůřím Pyrenejí a polohou mezi Středozemním mořem a Atlantickým oceánem mírné zimy a relativně chladnější léto, těžká, vododržná půda dobře zásobená vápníkem přesto je v době květu a zrání semen nezbytná závlaha, členitý terén umožňující dobrou izolaci semenných porostů. Výše uvedené spolu s technologickým pokrokem platí doposud, a proto se během desetiletí stalo množení řepného osiva hlavní aktivitou zemědělství regionu, který je nyní klíčovou semenářskou oblastí cukrové řepy v Evropě. Množí tam všechny firmy. Je uplatňován oborový přístup. Jeho rozvoj a řízení jsou koordinovány zvolenými zástupci obou stran množitelů a semenářských firem. Vytvářejí se velmi pevné vzájemné partnerské vztahy podporované i finanční spoluúčastí firem na inovaci technologie, například výstavbu a modernizace závlah či budování sušiček. Cílem je množení osiv, a to nejen cukrové řepy, zde nejen zachovat, ale stále rozvíjet. Centrum v Neracu zahájilo svoji činnost v roce 1965, postupně bylo rozšiřováno a modernizováno do současné podoby. Je významným zaměstnavatelem města 170 pracovníků celoročně a zhruba 150 v sezoně. V současné době je evropským centrálním pracovištěm Syngenty zajišťujícím výrobu komerčního osiva cukrovky ( VJ ve 131 variacích odrůd a moření v roce 2010) a slunečnice ( VJ). Nově je využíváno jeho kapacit i pro zpracování osiva hybridní řepky (2000 t). Vedle toho tam běží program závěrečných etap šlechtění nových hybridů cukrovky a reprodukce jejich elit. Nerac zajišťuje v rámci Syngenty veškerou logistiku osiva polních plodin, a to do 60 zemí. Přímo odtud je expedováno celkem asi tun osiva ročně.v sezoně je zde denně expedováno nákladních aut. Skupina v Neracu syninfo 7-8 / 10 17

18 SYNGENTA SEEDS Množení řepného osiva Celkový rozsah množitelských ploch odrůd cukrovky Syngenty v Evropě kolísá v rozmezí ha. Rozhodující část je ve Francii, a to především v okolí Neracu, dále v Itálii a v omezeném rozsahu i ve střední Francii (víceklíčkové odrůdy) formou přímých výsevů s přezimováním in situ. Metodicky je při množení používána technologie přesazování, kdy výsev elitních komponentů a produkci sazeček firma z fytosanitárních důvodů zajišťuje mimo areál vlastního množení. Výsev probíhá do druhé dekády srpna, při výsevku asi kg/ha a meziřádku 30 cm. Porost je následně dvakrát až třikrát ošetřen pesticidy. Cílem je dopěstovat sazečky o průměru kořene 2 3 cm, neboť tyto velmi dobře snášejí pokles teplot pod bod mrazu a výborně se ujímají po přesázení. Jejich mechanizovaná sklizeň probíhá od poloviny února, bezprostředně následuje transport do množitelské oblasti s redistribucí k množitelům. Množitelské plochy jsou zakládány v prostorové izolaci respektující charakter opylovače jednotlivých odrůd, aby bylo eliminováno nebezpečí vzájemné kontaminace pylem v době kvetení. Množitel ve svém katastru odpovídá za genetickou čistotu osiva, konkrétně kontrolu možného výskytu plevelných řep z předchozích množení. Se zřetelem na potřebu dodržení semenářské normy, pracnosti, reliéfu terénu a celkovou rizikovost množení je velikost jednotlivých množitelských ploch do tří hektarů. Odstup v osevním postupu je předepsán pět let, ale Syngentou je požadován delší. Výsadba probíhá za pomoci jednoduchých sázečů bezprostředně po dodání sazeček a podle toho, jak to stav pole umožní, nejpozději však do konce první dekády března. Sází se pásově s oddělením komponentů odrůdy šest až osm řádků matky a tři či čtyři řádky otce, meziřádek mezi nimi je ponecháván volný. Meziřádková vzdálenost je 70 cm a zhruba 45 cm v řádku. Po výsadbě následuje závlaha s následující meziřádkovou kultivací a ošetřením pesticidy. V době střelkování je prováděna dekapitace vegetačních vrcholů raných semenic porost je pak vyrovnanější, stejnoměrněji odkvétá a vyzrává. Výsledkem je vyšší kvalita i výnos osiva. Po odkvětu porostu je opylovač odstraněn. Závlaha je nezbytná k optimálnímu vyzrání semen. Zdrojem vody jsou jak zachycovací nádrže dešťové vody na jednotlivých farmách, tak družstevní zavlažovací systém, který do oblasti přivádí vodu až z řeky Garonny. Celková dávka závlahy je kolem 150 mm ve třech až pěti dávkách. V konečné fázi dozrávání je porost desikován a následně sklizen dvoufázově či přímo. Organickou součástí sklizně je sušení sklizeného osiva provětrávání studeným vzduchem. Přírodní osivo je podle výsledku rozboru vzorku následně dodáváno na čističku, kde je vyčištěno a uskladněno pro další úpravu. Veškeré výše uvedené aktivity jsou řízeny agronomickou službou firmy, která vede detailní záznamy o veškerých zásazích. Výnosy semen kolísají v rozpětí kg čistého osiva z hektaru. Tržba je 3 /kg dodaného čistého osiva, tedy /ha. Při nákladech kolem 3600 /ha pak rentabilita množení přesahuje 50 %, a tak je ekonomicky vysoce zajímavá. O množení je zájem, mezi množiteli panuje vysoká konkurence. Syngenta spolupracuje s 430 množiteli cukrovky. Aplikovaný systém je ve svém souhrnu velmi efektivní. Dochází v něm k vysokému zhodnocení výchozího elitního osiva, Kontrola jednoklíčkovosti získání osiva o vysoké biologické kvalitě a podstatné eliminaci meziročníkových rozdílů. Následné zpracování osiva cukrovky Po sklizni osiva z pole následuje složitý technologický postup skládající se z řady operací. Současné řepné osivo je obecně hodnoceno jako high-tech produkt a každá semenářská firma, tedy i Syngenta, má své vlastní know-how jak v oblasti konstrukce specielních strojů a zařízení k jeho úpravě, tak způsobu jejich použití a postupu úpravy. Pro cukrovku je typická velmi nízká výtěžnost z dodaného přírodního osiva jen asi 25 %. Po jeho dodání čističce je osivo vyčištěno (4 t/hod.), mechanicky upraveno na kalibr 3 6 mm a uloženo na sklad. Jeho další zpracování je podmíněno výsledkem analýzy na genetickou čistotu a příměsi GMO. Indikace genetické čistoty, nepřítomnost jiných typů řepy, je prováděna ve skleníku a v polních podmínkách v Argentině během zimy. Nově nastupuje i test s využitím genetických markérů vybíhavosti. Možné kontaminaci komerčního osiva GM inserty je bráněno především přesunem komerčního GM materiálu a většiny nových aktivit firmy v oblasti genetických modifikací do USA a také zastavením zpětného pohybu GM osiva do Evropy. Přes tato sanitární opatření je veškeré expedované osivo testováno na jejich náhodnou přítomnost. Je tak naplněna striktní legislativa Evropské unie a požadavky odběratelů. Další úprava osiva respektuje požadavky jednotlivých regionů. Evropský trh žádá osivo obalené, do Turecka se osivo inkrustuje, na severoafrické a asijské trhy je dodáváno osivo v základní kalibraci a jen pesticidně ošetřené. Základním momentem úpravy je další roztřídění výchozího osiva v kalibru 3 6 mm do frakcí po 0,5 mm. Děje se tak jeho postupným obroušením a následnou kalibrací a aspirací. Až do konečné fáze, tedy egalizace osiva, jsou jednotlivé frakce dané partie vedeny odděleně a po každé provedené operaci jsou podrobeny rozborům. Závěrečnými kroky jsou obalení a namoření osiva fungicidy a insekticidy. Kapacita zařízení je 7500 VJ za směnu. Z Neracu jde kvalitní osivo Součástí semenářského centra v Neracu jsou i laboratoře. Ročně je provedeno asi rozborů. Jsou tam: 18 syninfo 7-8 / 10

19 tradiční semenářská laboratoř pro zjišťování biologické kvality klíčivosti a čistoty, s vazbou na přípravu vzorků k certifikaci SOC či ISTA; laboratoř pro specifické analýzy elektroforéza, genetická čistota. Nově se při úpravě osiva cukrovky uplatňuje metoda jeho aktivace. Její podstatou je probuzení řepného klubíčka již v procesu jeho předseťové přípravy a úpravy. Metoda je založena na kombinaci působení tepla na namočené osivo, a to po určitou dobu. Vedle odbourávání inhibičních látek v oplodí dochází k postupnému zvýšení respirace embrya, uvolňování zásobních látek do buněčného roztoku a nastartování syntézy bílkovin. Tvorba proteinů postupně roste a embryo se tak připravuje ke vzejití. Následuje zastavení tohoto procesu předseťovou úpravou osiva jeho dosušením. Podle délky aktivace jsou rozlišovány dva stupně aktivace osiva kratší = steeping či delší = priming. Podstatou praktického uplatnění aktivace v řepařící praxi je nevratnost tohoto procesu, a proto osivo po zasetí při následném působení vody kyslíku a tepla v půdě tuto přípravnou periodu klíčení přechází je již na ni připraveno, a tedy rychleji a pravidelněji vzchází. Dochází tak k určitému prodloužení vegetační doby s možným dopadem na výnos. Špičková kvalita řepného osiva Syngenty je dodávána pod značkou Energ Hill. Jde o koncept uplatnění kombinací nejvhodnějších postupů ve vertikále výroby a úpravy osiva ve směru dosažení jeho nejvyšší možné kvality. Předpokládáme, že od příštího roku bude toto osivo nabízeno i v České republice. Hybridní odrůdy řepky Pastevní směs pro opylovací včely Během exkurze v okolí Neracu jsme se seznámili i s problematikou hybridní řepky. Její plochy obecně v Evropě rapidně rostou.ve Francii tento růst proti roku 2007 činil přes 700 % a její podíl na celkové pěstitelské ploše řepky je přes 30 %. Syngenta má u této komodity na evropském semenářském trhu výrazné postavení, a proto zaměřuje svoji pozornost na aktuální problémy spojené s jejím rozšiřováním. Vedle rozsáhlých agronomických pokusů věnovaných problematice zakládání porostu, jeho hnojení a ošetřování je pozornost věnována semenářské problematice spojené s výrobou hybridního osiva. Novinkou pro nás bylo hluboké studium divokých druhů včel za účelem jejich nasazení jako opylovačů při výrobě hybridního osiva a sestavování směsí k jejich pastvě. Výsledkem je výrazný nárůst výnosu hybridního osiva, a tedy vyšší efektivita a jistota jeho výroby pro Syngentu. Výzkumné centrum Toulouse Hluboký dojem v účastnících zájezdu bezpochyby zanechala návštěva výzkumného centra Syngenty v Toulouse. Jde o špičkově vybavené pracoviště zabývající se základním genetickým výzkumem polních plodin. Základním cílem je rozšiřování genofondu firmy zejména ve směru získávání nových zdrojů rezistence z planých druhů křížením či genetickou transformací. Základní orientace je na získání nových zdrojů rezistence vůči chorobám a škůdcům, odolnosti proti stresovým podmínkám (sucho, nízké teploty, zasolenost půdy), vyšší využívání živin a zlepšení parametrů kvality produkce. Nové materiály jsou v rámci Syngenty předávány jako vlastní výchozí materiál k využití ve šlechtění příslušných plodin. V souhrnu lze konstatovat, že tematický zájezd do Francie byl příležitostí nejen se detailně seznámit s aktivitami firmy Syngenta v produkci vysoce kvalitního osiva cukrovky, ale získat i další informace z oboru. Vedle toho účastníkům poskytl možnost rámcového a velmi krátkého pohledu do historie, krás a přírodních zajímavostí francouzského regionu Midi-Pyrénées. Střelkující semenný porost syninfo 7-8 / 10 19

20 FLORIPRO SERVICES Pelargónie pro každou příležitost Ing. Roman Lesa FloriPro Services TM Domovem těchto úchvatných rostlin je jižní Afrika. V první polovině 17. století se pelargónie postupně dostávaly do Evropy, konkrétně do Anglie. Název pelargonium však zavedl holandský botanik Johannes Burman, a to z řeckého slova pelargós (ϖελαργός), což v překladu znamená čáp. Květní pupeny totiž zdánlivě připomínají čapí zobák. Kromě estetického využití jsou květy těchto rostlin důležité pro výrobu parfémů a éterických olejů. Vsortimentu společnosti Syngenta můžeme najít tři hlavní druhy muškátu. Jde o hybridní pelargónie, pelargonium zonale (páskaté muškáty) a pelargonium peltatum (břečťanovité muškáty). V prvně jmenované skupině jsou dvě série Calliope a Caliente. Tato nová generace hybridních pelargónií byla šlechtěna do horkého klimatu. Jedinou varietou Calliope je prozatím Calliope Dark Red s velkými poloplnými květy zářivě tmavočervené barvy. Pro rok 2011 se však netrpělivě očekává novinka Calliope Scarlet fire. Tyto muškáty jsou díky svému mohutnému habitu vhodné do velkých květináčů a na venkovní výsadby. Obdobně série Caliente je vzhledem ke svému širokému keříčkovitému habitu vhodná do výsadeb jako půdopokryvná rostlina. Navíc je vysoce rezistentní vůči korkovitosti. Nabízíme ji ve třech varietách, a sice Deep Red, Coral a Rose. U pelargonium zonale máme v sortimentu celkem osm sérií, a to Compact line, Fidelity, Tango, Classic line, Americana, Avenida, Graffiti a Exotica. Pojďme si je postupně představit. Velmi raná série Compact line je typická svým kompaktním vzrůstem a bohatou násadou květů. Poupata nakvétají uniformně, což v konečném důsledku zjednodušuje expedici, a tím pádem rychlé uvolnění pěstební plochy. Compact line je vhodná do malého sponu, pro produkci v květináči do 11 cm. Nabízíme nepřeberné množství variet, například Tango Candy Rose Pink, Salmon, Red, Charmant, Alba, Samba, Magic, Tiffany, Vulkan, Vulkan Pro rok 2011 očekáváme novinku Compact Line Deep Lavander. Ke kompaktním sériím lze zařadit i Fidelity (White, Candy Rose with Blotch, Dark Rose with Blotch, Light Salmon, Scarlet), typické svým velkým květenstvím a vynikajícím rozvětvováním. Z pěstebního pohledu je taktéž vhodná do malého sponu v květináči cm. Do série tmavolistých muškátů patří Tango. Jde o velmi ranou odrůdu široké barevné škály (Bravo, Light Pink, Dark Red, Bravo, Boogy, Hot Pink, Monte- čápí zobák Calliope Dark Red 20 syninfo 7-8 / 10

Ochrana řepky. podle vývojových fází MOŘIDLA DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY. www.syngenta.cz

Ochrana řepky. podle vývojových fází MOŘIDLA DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY. www.syngenta.cz Ochrana řepky podle vývojových fází HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY MOŘIDLA DESIKANT www.syngenta.cz Ochrana řepky podle vývojových fází MOŘIDLA HERBICIDY Využijte sílu trojité ochrany! Z lásky k řepce.

Více

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa.

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa. ŘEPA CUKROVKA Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa Biologie řepy: Rostlina dvouletá 1 rok tvoří jen hmotu, 2 rok kvete a má semena Dvouděložné Stavba

Více

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání ÚSPORNÁ TECHNOLOGIE INTENZIVNÍ TECHNOLOGIE www.syngenta.cz Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání Společnost

Více

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit.

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Široké spektrum účinnosti Preventivní i kurativní fungicidní účinek Zvýšení výnosu a kvality produkce www.syngenta.cz Xtra ochrana proti hlízence Co byste měli vědět

Více

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu Ing. Petr Trávníček Osevní postup Nejdůležitější opatření v rostlinné produkci v EZ. Udržuje a zlepšuje přirozenou úrodnost půdy Zvyšuje mikrobiální

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností

Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností Gerhard Herda, DuPont Řepka v České republice je již po řadu let stále atraktivní plodinou na našich polích. Vysoké

Více

OZIMÁ ŘEPKA. INTENSE CS polotrpasličí hybrid. BASALTI CS hybrid. SLAKI CS linie. CS hybrid. KAPTI CS linie.

OZIMÁ ŘEPKA. INTENSE CS polotrpasličí hybrid. BASALTI CS hybrid. SLAKI CS linie. CS hybrid. KAPTI CS linie. ŘEPKA OZIMÁ 2013 www.caussade-osiva.cz BASALTI CS CS 107.15 INTENSE CS polotrpasličí TRIPTI CS linie KAPTI CS linie ŘEPKA OZIMÁ BASALTI CS do nejvyšší intenzity NOVINKA registrovaná na Slovensku 2013 Vážení

Více

Systiva. První nepostřikový fungicid v ječmeni. Profil přípravku Systiva. Proč použít přípravek Systiva?

Systiva. První nepostřikový fungicid v ječmeni. Profil přípravku Systiva. Proč použít přípravek Systiva? Mořidla pro obilniny Systiva - první nepostřikový fungicid v ječmeni Kinto Duo - mořidlo pro všechny obilniny Premis 25 FS RED - specialista proti snětím Systiva První nepostřikový fungicid v ječmeni Jedná

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ Pšenice jarní patří z pohledu ozimé pšenice a jarního ječmene pouze k doplňkovým plodinám. Její osevní plochy kolísají na

Více

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů Kritické body při produkci osiv / obilovin Sy tém HACCP Kateřina Pazderů HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Principy: 1. Analýza rizik 2. Identifikace kritických bodů 3. Definování kritických

Více

nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu

nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu Talius nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu 1 Přednosti použití dlouhodobá účinnost na padlí

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ Pšenice jarní patří z pohledu ozimé pšenice a jarního ječmene pouze k doplňkovým plodinám. Její osevní plochy kolísají na

Více

Účinná, dlouhotrvající výkonnost

Účinná, dlouhotrvající výkonnost Účinná, dlouhotrvající výkonnost Technologie Duosafe - silné přilnutí k voskové vrstvě a patogenu Vitality efekt - zvyšuje fotosyntetickou aktivitu, toleranci k suchu a stresu Dlouhodobá ochrana - až 7

Více

Pelargonium Hybrid Calliope

Pelargonium Hybrid Calliope Pelargonium Hybrid Calliope Veliké poloplné květy intenzivních barev Mohutná rostlina, velmi odolná k horku Zálivka: po proschnutí substrátu, nerosit květiny a pelargonie Pelargonium Hybrid Caliente Jednoduché

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ a Komise pro Seznam doporučených odrůd žita ozimého, tritikale ozimého a ovsa pluchatého

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ a Komise pro Seznam doporučených odrůd žita ozimého, tritikale ozimého a ovsa pluchatého ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ a Komise pro Seznam doporučených odrůd žita ozimého, tritikale ozimého a ovsa pluchatého SEZNAM DOPORUČENÝCH ODRŮD 2013 TRITIKALE OZIMÉ Obdobně jako v jiných

Více

Požadavky na množitelské porosty vybraných plodin a jejich přehlídky. Ing. Jaroslav Schenk

Požadavky na množitelské porosty vybraných plodin a jejich přehlídky. Ing. Jaroslav Schenk Požadavky na množitelské porosty vybraných plodin a jejich přehlídky Ing. Jaroslav Schenk Přehled současné legislativy Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně

Více

Ochrana brambor. podle vývojových fází INSEKTICIDY DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY. www.syngenta.cz

Ochrana brambor. podle vývojových fází INSEKTICIDY DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY. www.syngenta.cz Ochrana brambor podle vývojových fází HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY DESIKANT www.syngenta.cz Ochrana brambor podle vývojových fází HERBICIDY HERBICIDY HERBICIDY Chcete-li být v cíli jako první, musíte

Více

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 Ozimé obiloviny spolu s řepkou patří mezi nejvýznamnější plodiny v podmínkách České

Více

Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa,

Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa, Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa, 12.7.2012 Daniel Jurečka Radmila Šafaříková a kol. > 600.000 41.565 85.000 Odrůd v registru genových zdrojů (PGRFA) Odrůd v katalozích EU Počet zkušebních parcel ÚKZÚZ

Více

Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN

Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN V roce 2011 byl netypický výskyt houbových chorob na obilninách. Vlivem suchého a poměrně teplého jara se choroby objevovaly jen

Více

Úzkořádková technologie pěstování kukuřice. Smutný V., Šedek A.

Úzkořádková technologie pěstování kukuřice. Smutný V., Šedek A. Úzkořádková technologie pěstování kukuřice Smutný V., Šedek A. MENDEL- INFO 2017, Žabčice, 16. 2. 2017 Proč měnit technologii? Výměra kukuřice se v osevních postupech stále zvyšuje. - bioplynové stanice

Více

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008 VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 28 Karel KLEM Agrotest Fyto, s.r.o. Úvod Jedním z rozhodujících limitujících

Více

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz ODRŮDY ŘEPKY 2014 ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin www.sumiagro.cz ES Alpha H EU Hybridní řepka od společnosti Euralis Semences Velmi dobře přezimuje, pozdnější jarní vývoj, středně pozdní kvetení

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE. 26. ledna 2006

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE. 26. ledna 2006 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE POTVRZUJI prorektor d.e.n. profesor 26. ledna 2006 V.I.Nečajev ZPRÁVA o výsledcích pokusů humatizovaného

Více

Kvalitní ochrana obilnin od společnosti DuPont CZ s.r.o. i v roce 2016

Kvalitní ochrana obilnin od společnosti DuPont CZ s.r.o. i v roce 2016 Kvalitní ochrana obilnin od společnosti DuPont CZ s.r.o. i v roce 2016 Ing. Michaela Hospodková Přestože loňský rok byl specifický svým suchým průběhem počasí a nástup chorob dal na sebe čekat, kvalitní

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice

Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice Ing. Radek Vavera, Ph.D., Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Helena Kusá, Ph.D. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06, Praha 6 Ruzyně Přestože

Více

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) Růstový stimulátor Nano-Gro, nanotechnologie vyrobená a dovezená z USA, prošla v letech 2007/2008 mnoho chemickými,

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Karel KLEM Agrotest fyto, s.r.o. VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Materiál a metodika V lokalitě s nižší půdní úrodností (hlinitopísčitá půda s nízkým obsahem

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

Prestižní ocenění technologií s použitím UREA stabil

Prestižní ocenění technologií s použitím UREA stabil Prestižní ocenění technologií s použitím UREA stabil Zemědělská veřejnost je známá svojí otevřeností k pokrokovým věcem, je schopná si rychle osvojovat nové vědecké poznatky a ráda ověřuje technologické

Více

VENDELA DVOUŘADÝ. Špičkový výkon pro České pivo. Sladovnický ječmen, Krmný ječmen. Ječmen jarní

VENDELA DVOUŘADÝ. Špičkový výkon pro České pivo. Sladovnický ječmen, Krmný ječmen. Ječmen jarní Přednosti odrůdy Špičkový výnos předního zrna Doporučeno pro České pivo Zdravý porost až do sklizně Vysoká tolerance k různým půdně-klimatickým podmínkám Pěstování odrůdy VENDELA je mimořádně výnosná sladovnická

Více

Systiva. Agrotip speciál. První nepostřikový fungicid k ochraně ječmene. Nová účinná látka Xemium. Dlouhodobá ochrana proti listovým chorobám

Systiva. Agrotip speciál. První nepostřikový fungicid k ochraně ječmene. Nová účinná látka Xemium. Dlouhodobá ochrana proti listovým chorobám Agrotip speciál Systiva Inovativní řešení v ochraně ječmene 1. díl - ozimý ječmen První nepostřikový fungicid k ochraně ječmene Nová účinná látka Xemium AgCelence efekt Dlouhodobá ochrana proti listovým

Více

Revoluce v podzemí. Vibrance TM Gold - produkt, který získal ocenění na Agrow Awards v Londýně za nejlepší nový produkt v ochraně rostlin.

Revoluce v podzemí. Vibrance TM Gold - produkt, který získal ocenění na Agrow Awards v Londýně za nejlepší nový produkt v ochraně rostlin. Revoluce v podzemí Vibrance TM Gold - produkt, který získal ocenění na Agrow Awards v Londýně za nejlepší nový produkt v ochraně rostlin. Rooting Power technologie Fungicidní mořidlo s velmi širokým spektrem

Více

zdravé osivo - zdravé rostliny - základ kvalitní produkce

zdravé osivo - zdravé rostliny - základ kvalitní produkce zdravé osivo - zdravé rostliny - základ kvalitní produkce https://www.google.cz/search?q=clipart+seed&tbm=isch&tbs=rimg:crvzdqp5gcdsijjl- HCyMeVBGDH-g2-khwFoql5Q7-2J469q-Yqkol_1jkwdJlQxHVmUVk9tb- TEDW6U8nP3tyHhUqSoSCeX4cLIx5UEYEVz31CFc0nYaKhIJMf6Db6SHAWgR1X05TzuGjwoqEg

Více

Naše odrůdy pro Váš úspěch. Odrůdová nabídka pro pěstitelskou sezónu. gellert hynek victor charly presley

Naše odrůdy pro Váš úspěch. Odrůdová nabídka pro pěstitelskou sezónu. gellert hynek victor charly presley Naše odrůdy pro Váš úspěch Odrůdová nabídka pro pěstitelskou sezónu 2015 gellert hynek n o v in ka victor charly presley gellert diploid C až N/C typ Doporučený výsevek 1,31 1,39 VJ/ha Rychlá a rovnoměrná

Více

DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU

DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU Karel KLEM, Jiří BABUŠNÍK, Eva BAJEROVÁ Agrotest Fyto, s.r.o. Po předplodině ozimé

Více

Tilmor: Univerzální klíč k úspěchu

Tilmor: Univerzální klíč k úspěchu : Univerzální klíč k úspěchu www.bayercropscience.cz 1 Profil přípravku Profil přípravku Účinné látky Prothioconazole 80 g/l Tebuconazole 160 g/l Formulace EC - emulgovatelný koncentrát Plodina Řepka olejka,

Více

Systiva. Zjednodušte si hospodaření.

Systiva. Zjednodušte si hospodaření. Systiva Zjednodušte si hospodaření. První nepostřikový fungicid určený k ochraně ječmene Nová účinná látka Xemium Dlouhodobá ochrana proti listovým chorobám bsah Úvod 4 Fungicidní mořidlo určené k ochraně

Více

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska Osevní postup Osevní postupy plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska prostorového (na pozemcích) časového (v jednotlivých letech) Základní pojmy Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

Aktifol Mag. Zroj: Ditana-odrůda Mulan, ZS Kluky-odrůda Tobak, VURV Piešťany odrůda Golem

Aktifol Mag. Zroj: Ditana-odrůda Mulan, ZS Kluky-odrůda Tobak, VURV Piešťany odrůda Golem Aktifol Mag podpora fungicidního ošetření zvětšení asimilační plochy rostlin zvýšení výnosu Pšenice ozimá Zdravé porosty pšenice mají vyšší šanci dosáhnout lepších výnosů, než porosty napadené listovými

Více

Vaše kukuřice bude tak čistá, že se v ní divočák neschová! Akris

Vaše kukuřice bude tak čistá, že se v ní divočák neschová! Akris Vaše kukuřice bude tak čistá, že se v ní divočák neschová! Akris Akris Novinka v herbicidní ochraně kukuřice Představení produktu Akris je selektivní herbicidní přípravek určený k hubení jednoletých jednoděložných

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

PŠENICE OZIMÁ ANNIE BOHEMIA

PŠENICE OZIMÁ ANNIE BOHEMIA OBILOVINY PODZIM 2016 PŠENICE OZIMÁ ANNIE udržovatel Selgen a.s. Praha poloraná osinatá odrůda středně vysokého vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání a dobrou odnožovací schopností velmi dobrá mrazuvzdornost

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

Účinnost herbicidních látek firmy Dow AgroSciences na vybrané plevele v trávnících

Účinnost herbicidních látek firmy Dow AgroSciences na vybrané plevele v trávnících Účinnost herbicidních látek firmy Dow AgroSciences na vybrané plevele v trávnících Ing. Jan Frydrych Ing. Pavla Volková OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. Zubří Pokusy na výzkumné stanici v Zubří ověření biologické

Více

Vysoký příjem dusíku ale i draslíku koresponduje s tvorbou biomasy sušiny a stává se

Vysoký příjem dusíku ale i draslíku koresponduje s tvorbou biomasy sušiny a stává se živiny (kg.ha -1 ) živiny (kg.ha -1 ) Jak působí hnojivo NP 26-14 a listová aplikace hořčíku hnojivem Magnitra-L na výnos a kvalitu jarního ječmene? Dr.Hřivna,Luděk.-prof.Richter, Rostislav, MZLU Brno.

Více

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti

Více

Formulace zásad technologického postupu pěstování cukrovky

Formulace zásad technologického postupu pěstování cukrovky Výzkumný ústav zemědělské techniky Technicko-technologické doporučení Formulace zásad technologického postupu pěstování cukrovky Výstup subetapy Zhodnocení vlivu vnějších faktorů na technologickou jakost

Více

Webová prezentace. http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm

Webová prezentace. http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm Regulace plevelů Webová prezentace http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm PLEVEL = všechny rostliny, které rostou na stanovištích kulturních rostlin proti vůli pěstitele

Více

TRISTAR 50 SG + HERBISTAR 200 EC

TRISTAR 50 SG + HERBISTAR 200 EC HERBICIDNÍ KOMPLET TRISTAR 50 SG + HERBISTAR 200 EC EKONOMICKÉ A EFEKTIVNÍ HERBICIDNÍ SPOJENÍ EKONOMICKÉ A EFEKTIVNÍ HERBICIDNÍ SPOJENÍ Profesionální spojení praxí prověřených účinných látek Co je herbicidní

Více

Odrůdy řepky. ES Alpha ES Bourbon ES Betty ES Mercure Granat Gamin.

Odrůdy řepky. ES Alpha ES Bourbon ES Betty ES Mercure Granat Gamin. Odrůdy řepky 2013 ES Alpha ES Bourbon ES Betty ES Mercure Granat Gamin www.sumiagro.cz ES Alpha Hybridní řepka od společnosti Euralis Semences Velmi dobře přezimuje, pozdnější jarní vývoj, středně pozdní

Více

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE OP Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému využití. Plodina jednoletá - prodělává reprodukční cyklus v době jednoho roku. Dělí se na jařiny,

Více

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou publikaci, která by přehledně shrnovala hlavní abiotické a biotické poruchy ječmene ozimého a jarního, určeného jak pro sladovnické tak krmné účely. Sladovnický

Více

VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU. Ing. Petr Babiánek

VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU. Ing. Petr Babiánek Mendelova univerzita v Brně Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU Ing. Petr Babiánek Školitel: doc. Ing. Pavel

Více

Stimulace osiva čiroku pro praktické využití a poznatky s výživou u kukuřice

Stimulace osiva čiroku pro praktické využití a poznatky s výživou u kukuřice Stimulace osiva čiroku pro praktické využití a poznatky s výživou u kukuřice Ing. Jiří Adamčík, Ph.D., Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D. Katedra rostlinné výroby Úvod Rostliny čiroku se vyznačují výnosem biomasy

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 161 Poř. č. Pšenice jarní Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zrna [t/ha] 4,5 5,5 3,6 2 Cena zrna od výrobce [Kč/t] 4100 4100 4100 3 Tržba z prodeje zrna

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Dokonalá ochrana proti botrytidě a sekundárním chorobám Popis přípravku

Více

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

K aktuálním problémům pěstebních technologií ozimé pšenice a jarního ječmene

K aktuálním problémům pěstebních technologií ozimé pšenice a jarního ječmene K aktuálním problémům pěstebních technologií ozimé pšenice a jarního ječmene Jan Křen a kol. Ústav agrosystémů a bioklimatologie Aktuální problémy I Na svých pozemcích mám výnosný čtyřhonný osevní postup:

Více

Fungicid Weto 250 EC obsahuje velice dobře známou a osvědčenou látku ze skupiny triazolů - propikonazol.

Fungicid Weto 250 EC obsahuje velice dobře známou a osvědčenou látku ze skupiny triazolů - propikonazol. WETO 250 EC ZNÁMÁ A OSVĚDČENÁ ÚČINNÁ LÁTKA Fungicid Weto 250 EC obsahuje velice dobře známou a osvědčenou látku ze skupiny triazolů - propikonazol. Propikonazol rychle proniká do tkání, kde se přemisťuje

Více

Mimořádně silné výskyty škůdců řepky v podzimním období a z toho vyplývající rizika pro jaro

Mimořádně silné výskyty škůdců řepky v podzimním období a z toho vyplývající rizika pro jaro Mimořádně silné výskyty škůdců řepky v podzimním období a z toho vyplývající rizika pro jaro Praha seminář 30.11. 2016 Prezentovány jsou výsledky projektu MZe QJ1610217 Prof. RNDr. Ing. František Kocourek,

Více

Pesticidy v zemědělství - fakta a souvislosti

Pesticidy v zemědělství - fakta a souvislosti Pesticidy v zemědělství - Ing. Miroslav Florián, Ph.D. ředitel Sekce zemědělských vstupů Úvod Světová populace setrvale roste Světová poptávka po zemědělských produktech (nejen potravinách) setrvale roste

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o.,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: Zemědělec farmář H/01

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: Zemědělec farmář H/01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko Šešuloví škůdci na ozimé řepce Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko Pod termínem šešuloví škůdci na ozimé řepce máme na mysli zejména krytonosce šešulového (Ceutorhynchus

Více

Nabídka drobného balení

Nabídka drobného balení Travní směsi Nabídka drobného balení Charakteristika nabízených travních směsí 0,5 2,0 10,0 BRITAN UNI 1 okrasná parková směs Složení směsi: kostřava červená dlouze výběžkatá, krátce výběžkatá a trsnatá,

Více

o Retengo Plus, číslo povolení :

o Retengo Plus, číslo povolení : Errata: o Retengo Plus, číslo povolení 4895-0: u fungicidu Retengo Plus je na str. 234 u indikace cukrovka (cerkosporióza řepy, ) uvedena ochranná lhůta 25 dnů. V platném rozhodnutí o povolení je uvedeno

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

Povinnosti pěstitelů a odběratelů osiv podle Nařízení rady (ES) 834/2007 zkušenosti z kontrol

Povinnosti pěstitelů a odběratelů osiv podle Nařízení rady (ES) 834/2007 zkušenosti z kontrol Povinnosti pěstitelů a odběratelů osiv podle Nařízení rady (ES) 834/2007 zkušenosti z kontrol Ing. Roman Rozsypal, CSc. NR 834/2007 čl.11 odst.1 písm. i) pro produkci jiných produktů než osiva a vegetativního

Více

Nové trendy v pojetí garance biopotravin

Nové trendy v pojetí garance biopotravin ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ISO 9001: 2008 Nové trendy v pojetí garance biopotravin Ing. Jiří Urban www.ukzuz.cz Obsah prezentace Historie a východiska Hlavní cíle a zásady ekologického

Více

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K Metodika indikátor torů Bilance energie prof. Ing. Jan Křen, K CSc. Popis indikátor torů a jejich požadovan adované hodnoty Pro samotné hodnocení bilance energie je pak možné využít několik indikátorů:

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Popisná část pololetní zprávy a) Popis stavu a vývojových tendencí podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí

Více

GLOBALGAP - ROSTLINNÁ PRODUKCE (CB- CROP BASE ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část A

GLOBALGAP - ROSTLINNÁ PRODUKCE (CB- CROP BASE ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část A GLOBALGAP - ROSTLINNÁ PRODUKCE (CB- CROP BASE ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část A CB.1 SLEDOVATENOST CB. 1.1. požadavek na písemný identifikační systém umožňující registrovaný produkt Globalgapu vysledovat

Více

Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg

Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg Fungicidy firmy DuPont k ochraně révy vinné Curzate M wp Osvědčený a spolehlivý kombinovaný fungicid proti plísni révy Účiné látky: cymoxanil 4,5 % + mancozeb 68 % Přednosti

Více

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák Lis tová hno jiva n e j ž e n e... víc HYCOL do e kol o g ic ké p ro d u kce BIHOP-K+ HYCOL-BMgS HYCOL-NPK chmel, kukuřice, mák HYCOL-E OBILNINA řepka, slunečnice, mák zelenina, slunečnice pšenice, ječmen,

Více

Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos a kvalitu produkce brambor

Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos a kvalitu produkce brambor VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ H a v l í č k ů v B r o d, s. r.o. Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod O d d ě l e n í p ě s t e b n í c h t e c h n o l o g i í Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos

Více

Ing. Radek Macháč, Ph.D. Ing. Jan Macháč

Ing. Radek Macháč, Ph.D. Ing. Jan Macháč Ing. Radek Macháč, Ph.D. Ing. Jan Macháč Zásady pro úspěšného semenáře : 1. Obecné zásady hospodaření: - systém střídání plodin - pravidelné vyhnojení pozemků statkovými hnojivy - vhodný systém úpravy

Více

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Energie z pole České Budějovice 19.3.2009 Jiří Diviš, Jan Moudrý Zemědělská fakulta JU Č.Budějovice ENERGIE Fosilní paliva- omezené zásoby denní celosvětová

Více

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR. Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR. Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit Geneticky modifikované plodiny GM plodiny, transgenní rostliny změněn dědičný materiál (DNA) pomocí genových

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

VLIV REZIDUÁLNÍHO PŮSOBENÍ HERBICIDŮ NA NÁSLEDNĚ VYSETÝ JARNÍ JEČMEN A ŘEPKU OZIMOU

VLIV REZIDUÁLNÍHO PŮSOBENÍ HERBICIDŮ NA NÁSLEDNĚ VYSETÝ JARNÍ JEČMEN A ŘEPKU OZIMOU VLIV REZIDUÁLNÍHO PŮSOBENÍ HERBICIDŮ NA NÁSLEDNĚ VYSETÝ JARNÍ JEČMEN A ŘEPKU OZIMOU Influence of Residual Effect of Herbicides on Consequently Sown Spring Barley and Winter Rapeseed David BEČKA, Ondřej

Více

SUPREME S 240 Z 240. Hybrid dvout váří: bioplyn nebo zrno. Bioplyn, Zrno. Kukuřice

SUPREME S 240 Z 240. Hybrid dvout váří: bioplyn nebo zrno. Bioplyn, Zrno. Kukuřice Přednosti mimořádný hybrid na bioplyn ve FAO 240 vysoká čistota bioplynu podíl metanu 54 % při změně pěstování špičkový ZRŇÁK ZUB Pěstování SUPREME je dvouliniový specifický hybrid. Jedná se o velmi vzrůstný

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým a abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014

ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014 ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014

ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014 ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

Podporuje. Zkracuje. Zesiluje.

Podporuje. Zkracuje. Zesiluje. Podporuje. Zkracuje. Zesiluje. Zvyšuje odolnost k poléhání Podporuje tvorbu kořenů, příjem živin a hospodaření s vodou Příznivě ovlivňuje výnos www.syngenta.cz Proč investovat do Moddusu v roce 2011? Nestálá

Více

DEKALB LISTY. Odborný magazín společnosti MONSANTO ČR s.r.o. číslo 1/2011. Vážení pěstitelé řepky ozimé,

DEKALB LISTY. Odborný magazín společnosti MONSANTO ČR s.r.o. číslo 1/2011. Vážení pěstitelé řepky ozimé, DEKALB LISTY Odborný magazín společnosti MONSANTO ČR s.r.o. číslo 1/2011 Úvodní slovo Vážení pěstitelé, právě držíte v rukou první číslo osivářského magazínu DEKALB LISTY. Prostřednictvím tohoto periodika

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Travní porosty a jejich příznivé působení v osevním postupu a kulturní krajině

Travní porosty a jejich příznivé působení v osevním postupu a kulturní krajině Travní porosty a jejich příznivé působení v osevním postupu a kulturní krajině travní porosty na orné půdě (pícní + semenářské) jetelovinotrávy na orné půdě LOUKY (TTP se sečným využitím) PASTVINY (TTP

Více

Zpráva Dopady kombinovaného použití Lignohumátu a sulfuron-metylu na plevelné rostliny a jarní ječmen

Zpráva Dopady kombinovaného použití Lignohumátu a sulfuron-metylu na plevelné rostliny a jarní ječmen Zpráva Dopady kombinovaného použití Lignohumátu a sulfuron-metylu na plevelné rostliny a jarní ječmen Autor a zpravodaj: postgraduální student Státní zemědělské univerzity v Petrohradu, S.S. Skrenževsky

Více

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2B06034 Magdalena Ševčíková, Marie

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

AGROSALES PORADNÍ KATALOG SEMEN

AGROSALES PORADNÍ KATALOG SEMEN AGROSALES PORADNÍ KATALOG SEMEN Na podzim 2012 AGROSALES s. r. o. Heroltice 65 586 01 JIHLAVA Ing. Jaroslav Hampl Ředitel společnosti mobile +420 725 117 332 fax. +420 567 220 687 e-mail. j.hampl@agrosales.cz

Více