Výroční zpráva Asociace lesních mateřských škol

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Asociace lesních mateřských škol"

Transkript

1 Výroční zpráva Asociace lesních mateřských škol 2012

2 Rok 2012 ukázal, že lesní mateřské školy jsou v České republice trendem, který přináší radostné výzvy a příležitosti pro rodiče, pedagogy, státní instituce, a hlavně pro děti. Těch je v lesních školkách stále více díky úsilí příznivců myšlenky vzdělávání pod širým nebem. Zakladatelům lesních mateřských škol vděčíme za to, že školky zapouštějí kořínky a vzkvétají již ve velké části České republiky. Asociace lesních mateřských škol v roce 2012 soustředila svou pozornost na podporu členů v začátcích, na řešení nejpalčivějších otázek týkající se zázemí lesních školek a na další vzdělávání pedagogů i rodičů. Vznikl materiál plný inspirace v podobě DVD a také dohoda s Ministerstvem zdravotnictví. V tomto roce spatřil světlo světa titul Školka blízká přírodě, který vyjadřuje dlouhodobý záměr Asociace umožnit vzájemnou inspiraci na poli předškolního vzdělávání podle principů vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Děkuji touto cestou všem lidem, kteří pod křídly Asociace pracují a nesou ji k blíže k naplnění jejího poslání. Tereza Valkounová (Vošahlíková) červen 2013

3 O nás Asociace lesních mateřských škol (dále Asociace lesních MŠ) sdružuje organizace i jednotlivce usilující o přímý kontakt předškolních dětí s přírodou. Od svého vzniku v roce 2011 Asociace lesních MŠ napomáhá rozvoji organizací, které se této činnosti s dětmi systematicky věnují. Zároveň usiluje o uznání lesní mateřské školy jako plnohodnotné formy předškolního vzdělávání a to jak u široké veřejnosti, tak u zákonodárců a státní správy. Dlouhodobou vizí Asociace lesních MŠ je ukotvení lesních mateřských škol a dalších forem venkovního vzdělávání v kurikulu a právním řádu České republiky. K tomuto cíli Asociace lesních MŠ směřuje tím, že realizuje výzkum zaměřený na přínosy pravidelného kontaktu dětí s přírodou; jedná se zákonodárci a zástupci státní správy; podílí se na osvětě v oboru; nabízí know-how zájemcům o realizaci vzdělávání formou lesní mateřské školy.

4 Členská základna Asociace lesních MŠ Na konci roku 2012 evidovala Asociace lesních MŠ celkem 30 hlavních členů a 9 vedlejších členů. Hlavními členy jsou organizace, které realizují vzdělávání formou lesní mateřské školy, nebo se k tomuto kroku v daném kalendářním roce chystají. Vedlejšími členy jsou příznivci této myšlenky z řad rodičů, studentů apod. V roce 2012 se do Asociace lesních MŠ registrovalo 26 čekatelů na hlavní nebo vedlejší členství. Statut čekatele trvá v Asociaci lesních MŠ 1 rok od registrace a slouží k vzájemnému poznání. Čekatelé mají stejná práva jako členové s výjimkou možnosti hlasování. Asociace lesních MŠ eviduje lesní MŠ na webu lesnims.cz

5 Činnost Asociace lesních MŠ Asociace lesních mateřských škol realizovala v roce 2012 následující projekty: Program Školka blízká přírodě Infobalíček Zakládáme lesní mateřskou školu Pokračování výzkumu Kořeny předškolní výchovy Zakotvení lesních MŠ v legislativě Letní škola pro pedagogy lesních MŠ

6 Program Školka blízká přírodě V roce 2012 pokračoval vzdělávací cyklus podpořený Německou nadací pro životní prostředí (DBU) zahájený v květnu Program Školka blízká přírodě usiluje o uplatnění principů vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Propojuje zkušenosti z praxe lesních mateřských škol s teoretickými východisky udržitelného rozvoje a inspiruje tak pedagogy a rodiče k inovacím v provozu a programu mateřských škol. Základem programu jsou dílny určené pedagogům a rodičům ze zapojených školek. Účast obou stran významně zvyšuje šanci na uvedení nových postupů do praxe školky. Titul Školka blízká přírodě získalo v roce 2012 celkem 15 mateřských škol a dalších 9 účastníků zahájilo druhý ročník studia. Foto: Mezinárodní konference na Toulcově Dvoře, hlavním hostem byla prof. Ute Stoltenberg

7 Program Školka blízká přírodě Projekt realizuje Asociace lesních MŠ ve spolupráci s Institutem integračních studií na Fakultě vzdělávání Univerzity Leuphana v Lüneburgu (Německo). Německý partner odborně zaštiťuje celý program a zajišťuje jeho evaluaci. Pilotní ročník zakončila závěrečná mezinárodní konference a vydání publikace na podzim Projekt pracuje také s odbornou veřejností (zahraniční exkurze), širokou veřejností (konference pro 120 účastníků), publikace (náklad 1000ks). Foto: Exkurze po německých příkladech dobré praxe pro zástupce českých institucí v oblasti předškolní výchovy

8 Infobalíček Zakládáme lesní mateřskou školu Projekt podpořený Ministerstvem životního prostředí umožnil shrnout zkušenosti ze šesti nejdéle fungujících lesních MŠ v České republice a zasadit je do odpovědí na otázky začínajících organizací. K vybraným otázkám byla zajištěna konzultace u právníka, pojišťovacích poradců a zástupkyně Ministerstva vnitra. Množství inspirace, reflexe k osvědčené praxi a původních materiálů ze školek má podobu elektronické knihy dostupné všem členům Asociace lesních MŠ. Elektronická kniha vyšla na DVD v nákladu 300ks.

9 Pokračování výzkumu Kořeny předškolní výchovy V roce 2012 proběhl sběr dat zaměřený na post-test sledovaných dětí v lesních a kontrolních mateřských školách. Cílem je zjistit, jak jsou děti obratné, komunikativní, grafomotoricky zdatné a jaké jsou podstatné vlivy na tyto a další dovednosti. Asociace lesních MŠ neměla v roce 2012 prostředky na vyhodnocení získaných dat. Zažádala proto o povolení sbírky pro rok 2013.

10 Zakotvení lesních MŠ v legislativě V roce 2012 se podařilo vytvořit se zástupci Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu a Krajské hygienické stanice Středočeského kraje dokument, který shrnoval dostupná a doporučená řešení pro provoz zařízení typu lesní mateřské školy. Dokument představuje východisko pro posuzování existujících provozů a je podkladem pro očekávanou přílohu k vyhlášce upravující hygienické podmínky v předškolních zařízeních. Foto: Exkurze pracovní skupiny Pro kontakt dětí s přírodou při MŽP za účelem řešení hygieny lesních MŠ

11 Letní škola pro pedagogy lesních MŠ 2012 V červenci 2012 se konal již třetí ročník Letní školy pro pedagogy lesních MŠ. Místem konání byl tradičně Toulcův dvůr mateřská škola Semínko. Cílem Letní školy je kromě vzdělávání pedagogů lesních MŠ také možnost setkání a sdílení zkušeností v ještě větší míře, než jak je tomu na sletech Asociace. Na letní školu přijelo přes 40 účastníků z celé České republiky. Mezi lektory jsme přivítali zahraniční hosty Andrease Schadeho (Waldkindergarten Görlitz), Svena Schulze (Waldschule Leipzig) a Jitku Nešporovou (Earth Life Company, UK)

12 Kalendář uskutečněných akcí Jednání s hlavním hygienikem dr. Michaelem Vítem (MZ ČR) workshop Komunikace s rodiči (T. Feřtek, EDUin - Rodiče vítáni) Slet Asociace lesních MŠ v lesním klubu Pramínek (Říčany) Exkurze v lesních MŠ pro zástupce MZ ČR, SZÚ a KHS Středočeského kraje 2.3.Workshop Hodnocení školky a dětí (L. Burdíková, PAU) Workshop Příprava na školu (M.Kapuciánová, Semínko) Pracovní skupina MŽP Pro kontakt dětí s přírodou 4.5. Kurz první pomoci (ZDRSem) 9.5. Jednání o hygieně lesních MŠ (Státní zdravotní ústav) Workshop Alternativní ekonomie v praxi MŠ (E.Fraňková, MU Brno) Závěrečné setkání programu Školka blízká přírodě 2011/ Letní škola pro pedagogy LMŠ (Semínko) Slet Asociace lesních MŠ v Semínku (Praha) Workshop Tvorba prezentací Konzultace na Ministerstvu vnitra ke vzorovým stanovám lesních MŠ Mezinárodní konference Předškolní vzdělávání pro udržitelný rozvoj Seminář pro začínající lesní MŠ v rámci projektu Infobalíček (MŽP) Slet Asociace lesních MŠ v lesním klubu Skaláček (Český ráj) Seminář Co je lesní mateřská škola (T. Vošahlíková) Seminář Legislativa lesní mateřské školy (T. Vošahlíková) Seminář Cash flow lesní MŠ (F. Dospíšil) Rozlučkové a zahajující setkání účastníků programu Školka blízká příroděv MŠ Milovice Vánoční večírek pro členy Asociace lesních MŠ (MŠ Semínko) Seminář Sebepéče v pedagogické profesi (D.Kořínková)

13 Publikační činnost Školka blízká přírodě příručka předškolního vzdělávání pro udržitelný rozvoj V rámci projektu Školka blízká přírodě podpořeného Německou nadací pro životní prostředí vznikla jako jeden z výstupů projektu stejnojmenná publikace. Shrnuje témata tohoto vzdělávacího programu ve formě příspěvků jednotlivých školitelů. Obsahuje také reflexe a postřehy účastníků pilotního ročníku. Knihu pokřtila na mezinárodní konferenci prof. Ute Stoltenberg (Leuphana Universität Lüneburg), autorka úvodní kapitoly. Publikace je zdarma dostupná všem účastníkům vzdělávacích akcí Asociace lesních MŠ. Balíček zkušeností a materiálů k založení a provozu lesní mateřské školy (e-kniha, DVD) Materiál plný inspirace od zkušených lesních mateřských škol v České republice nabízí konkrétní a osvědčené poklady pro práci v lesní mateřské škole. Obsah balíčku vznikl na základě otázek začínajících iniciativ, takže poskytuje širokou škálu odpovědí podložených praktickou zkušeností. Ekoškolky a lesní mateřské školy Asociace lesních MŠ se podílela na druhém vydání příručky Ekoškolky a lesní mateřské školy, kterou vydal Státní fond životního prostředí.

14 Tým Asociace lesních MŠ 2012 PhDr. Tereza Valkounová (Vošahlíková), Ph.D. předsedkyně Mgr. Magdalena Kapuciánová místopředsedkyně Mgr. Karolina Krátká místopředsedkyně pro Moravu Johana Passerin koordinátorka vzdělávacích aktivit Asociace lesních MŠ Ing. Veronika Zimmelová řešitelka projektu Infobalíček Zakládáme lesní MŠ Sandra Cabajová péče o členy Asociace lesních MŠ Ing. Pavla Kantnerová propagace, cash-flow, fundraising PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D. řešitel výzkumu Kořeny předškolní výchovy PhDr. Helena Vostradovská - řešitelka výzkumu Kořeny předškolní výchovy Mgr. Tomáš Erbák právní konzultace Jiří Oujezdský webmaster Tereza Vostradovská - grafika JoKa Audit s.r.o. vedení účetnictví

15 PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH Přehled nákladů 2012 Kancelářské potřeby a materiál ,98 Drobný hmotný majetek ,00 Odborná literatura 1 384,00 Energie 109,00 Cestovné 3 357,53 Náklady na reprezentaci 4 466,00 Ostatní služby ,50 Účetnictví ,00 Ostatní služby - poštovné 626,00 Ostatní služby - překlady ,00 Ostatní služby - grafické práce ,00 Přehled příjmů 2012 Tržby z prodeje služeb 2 568,00 Kurzovné ,00 Členské příspěvky ,00 Grant DBU ,00 Grant MŽP ,00 Dary ,00 Úroky 216,83 PŘÍJMY CELKEM ,83 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ,01 (ztrát Mzdové náklady ,00 Zákonné sociální a zdravotní pojištění ,00 Kurzové ztráty 85,50 Dary ,31 Ostatní náklady 1 563,00 Mimořádné náklady 100,02 NÁKLADY CELKEM ,84

16 Kontakty Asociace lesních mateřských škol Šlikova 1220/ Praha 6 IČ: Transparentní účet: /

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2003 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem.............................................. 2 2. Občanská poradna Plzeň...................................... 3 3. Zpráva o činnosti

Více

Tereza Vošahlíková EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol

Tereza Vošahlíková EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol Tereza Vošahlíková EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol Tereza Vošahlíková EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY PRAKTICKÝ MANUÁL PRO

Více

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Václava Trojana 1483/5, Praha 10 - Uhříněves, PSČ: 104 00, IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

Pomáháme odborným školám s reformou. Informace o projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Pomáháme odborným školám s reformou. Informace o projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Pomáháme odborným školám s reformou Informace o projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání obsah 3 Zkratky 4 obsah Informace o projektu 5 Pomoc

Více

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2011

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2011 GLE o.p.s. Výroční zpráva 2011 Skupina GLE Zakladatel GLE o.p.s. Greater London Enterprise Limited Sídlo: Saint Martins House, 210-212 Chapeltown Road, Leeds, West Yorkshire LS7 4HZ, Spojené království

Více

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3 Obsah I. slovo úvodem..................................................................1 II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006.............................................2 III. poslání a cíle SPRP..............................................................3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 O SPOLEČNOSTI Obecně prospěšná společnost Venkovský prostor vznikla v listopadu roku 1999 přeměnou z Nadace Venkovský prostor. Společnost je zaměřena zejména na iniciaci a realizaci

Více

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002 I. Úvodní slovo Rok 2001 byl Organizací spojených národů vyhlášen jako Mezinárodní rok dobrovolníků. Považuji za významné, že mezi všemi v úvahu připadajícími tématy vybralo valné shromáždění OSN právě

Více

Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí

Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí Organizace: Středisko náhradní rodinné péče, spolek Datum vzniku: 12. 9. 1994 od 1. 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPMP ČR 2013. Výroční zpráva 2013 SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ REPUBLICE, O. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPMP ČR 2013. Výroční zpráva 2013 SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ REPUBLICE, O. S. Výroční zpráva 2013 SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ REPUBLICE, O. S. 1 Vážení a milí členové a čtenáři, během roku 2013 jsme se připravovali na přijetí nového občanského zákoníku,

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

ICN výroční zpráva 2005. Pomáháme těm, kteří pomáhají

ICN výroční zpráva 2005. Pomáháme těm, kteří pomáhají Pomáháme těm, kteří pomáhají v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 1 2 ICN výroční zpráva 2005 Ú v o d n í s l o v o Čtrnáctý rok fungování ICN rok 2005 byl pro celou organizaci velkou zkouškou. Právě v tomto

Více

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ.

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. Výroční zpráva 2002 Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. O BSAH 02 Úvodní slovo předsedkyně správní rady 03 Orgány Nadace Educa 04 Základní údaje o Nadaci

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

Asociace veřejně prospěšných organizací Výroční zpráva 2010

Asociace veřejně prospěšných organizací Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMACE O AVPO Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) od roku 2010 sdružuje a podporuje neziskové organizace mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita

Více

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ obsah Poslání... 5 Slovo předsedkyně správní rady... 6 Úvodní slovo ředitelky... 8 Základní údaje... 10 Náš tým... 12 Vlastní aktivity v roce 2008... 15 Poděkování... 41 Hospodaření...

Více

EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol Tereza Vošahlíková a kol. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Zpracováno v souladu s 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 1 Obsah: I. INFORMACE O SPOLECNOSTI 1. Poslání a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S. Sídlo: Klimentská 17, 110 00 Praha 1, Česká republika Kancelář: Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 E-mail: office@genderstudies.cz Tel: +420-224-913-350 Tel/Fax: +420

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 1 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 1 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH ÚVOD... 3 Naše poslání... 4 Osvěta a služby pro obce a veřejnost... 5 Informační stan Ekodomova a Vivat Kompostela... 5 Kompostovací poradna a Středočeská síť Ekoporaden... 7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III.

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III. Obsah Str. 1. Úvod... 4 2. Mezinárodní závazky... 5 2.1. Evropská charta regionálních či menšinových jazyků... 5 2.2. Rámcová úmluva

Více

Šance na vzdělání, o.p.s.

Šance na vzdělání, o.p.s. Šance na vzdělání, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Výroční zpráva O vzniku obecně prospěšné společnosti Šance na vzdělání, o.p.s. Obsah: 1. Vznik společnosti 2. Poslání 3. Registrovaný projekt - Podpora klientů

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více