Z p r á v a o č i n n o s t i KHK StČ od posledního shromáždění delegátů KHK StČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z p r á v a o č i n n o s t i KHK StČ od posledního shromáždění delegátů KHK StČ 15.6.2010"

Transkript

1 Z p r á v a o č i n n o s t i KHK StČ od posledního shromáždění delegátů KHK StČ Určeno: Pro shromáždění delegátů KHK StČ Krajská hospodářská komora Střední Čechy (dále jen KHK) byla v tomto období řízena statutárním orgánem, kterým je představenstvo. Jménem krajské komory jednal a navenek ji zastupoval předseda. Dne se konalo volební Shromáždění delegátů. Představenstvo KHK a pracovalo v tomto složení: Ing. Ivana Chottová (předsedkyně, OBK PV) Ing. Miroslav Vaníček (místopředseda, OHK KH) Ing. Vladimír Kovalčík (místopředseda, OHK PB) Ing. Jiří Kolář (místopředseda, OBK PV) Ing. Daniel Havlík (OBK PZ) Ing.Zbyněk Lukavec (OBK NY) Pavel Němec (OBK BE) Vladimír Kravjanský (OHK BN, zánik členství ) Ing. Karel Špáda (OHK MB) Jiří Švejda (OHK MB) Ing. Milan Vodička (OHK ME) V období / se představenstvo sešlo celkem 7x (7.zasedání se koná před jednáním SD), účast jednotlivých členů představenstva na zasedáních je uvedena níže: Jméno, příjmení OHK/OBK Chottová Ivana (předseda) OBK Praha - východ U U U U U U 2 Havlík Daniel OBK Praha-západ U U U U O O 3 Kolář Jiří (místopředseda) OBK Praha - východ U U U U U U 4 Kovalčík Vladimír (místopředseda) OHK Příbram U U O U U U 5 Kravjansky Vladimír OHK Benešov O O O 6 Pavel Němec OBK Beroun U U U U U U 7 Lukavec Zbyněk OBK Nymburk O U U O U U 8 Němec Pavel OBK Beroun U U U U U U 9 Špáda Karel OHK Mladá Boleslav O U O U O O 10 Švejda Jiří OHK Mladá Boleslav U U U U U U 11 Vaníček Miroslav (místopředseda) OHK Kutná Hora U U U U U U 12 Vodička Michal OHK Mělník U O O U O O Hlavní témata jednání představenstva v roce 2010/2011 byla: Rozpočet, Plán práce na příslušné období, Vnitrokomorové záležitosti, fungování jednotlivých oblastních kanceláří, členská základna, Podpora podnikání a vznik "Energetické sekce v rámci Středočeského 1

2 kraje, Spolupráce s nesloučenými OHK, spolupráce s HK ČR, se Středočeským krajem, Regionální rozvoj, rozvoj lidských zdrojů a profesní vzdělávání, trh pracovních sil ve Středočeském kraji Podnikatelský inkubátor, spolupráce s inovačními centry, Příprava Shromáždění delegátů, Na každé jednání budou zařazeny do programu body: Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání, Zpráva o činnosti úřadu za uplynulé období a hospodaření KHK StČ, Různé - aktuální záležitosti, KHK fungovala v tomto období jako regionální komora, která zajišťovala vlastní činnost pro region Beroun, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ a Rakovník. Dále pracovala jako koordinátor některých aktivit v rámci celého kraje v úzké spolupráci s dalšími okresními komorami. V tomto období prošla restrukturalizací (důsledek krize v podnikatelském prostředí). Došlo k redukci počtu kanceláří a pracovníků. Do konce roku 2011 se předpokládá nárůst počtu pracovníků v návaznosti na nové projektové aktivity. Krajská hospodářská komora Střední Čechy centrála - činnost byla zajišťována do pracovníky s úvazkem 1 v Brandýse n.labem-st.boleslav, posléze 1 pracovníkem, Oblastní kancelář Nymburk - činnost je zajišťována 1 pracovníkem na 0,5 úvazku, Oblastní kancelář Praha-východ - činnost byla zajišťována 1 pracovníkem na 0,5 úvazku, Oblastní kancelář Praha-západ - činnost byla zajišťována 1 pracovníkem s úvazkem 1 do , posléze 1 pracovníkem na 0,5 úvazku, Oblastní kancelář Beroun (dočasně zastoupena Oblastní kanceláří Praha-západ) Oblastní kancelář Rakovník (dočasně zastoupena Oblastní kanceláří Nymburk) V rámci plnění priority Plánu práce týkající se kvalitního komorového prostředí v rámci Středočeského kraje probíhala v uplynulém období úzká součinnost úřadů komor a to jak jednotlivých oblastních kanceláří, tak i nesloučených OHK. Docházelo k průběžnému předávání informací. Klíčové aktivity Krajské hospodářské komory Střední Čechy Činnost KHK za sledované období vycházela z Plánu práce a rozpočtu KHK. Plán práce vycházel z priorit KHK a potřeb podnikatelského prostředí. 1) Aktivní podpora podnikání Aktivita se týká zastupování KHK (resp. stč. podnikatelů) v orgánech HK ČR, konkrétně v představenstvu HK ČR s cílem přenášení informací týkajících se určité podnikatelské problematiky na půdu HK ČR s cílem prosazení či vyvolání jednání k dané problematice na úrovni státní správy. 2

3 Ve sledovaném období má KHK zastoupení v pracovních a poradních skupinách při Krajském úřadě Středočeského kraje, průběžně se účastní jednání s čelními zástupci KU StČ. KHK StČ měla a má své zastoupení v Komisi pro podnikání (formou stálého hosta), Krajské tripartitě (formou stálého hosta), Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost (formou stálého hosta). Dále má řádného člena v Monitorovacím výboru při Úřadu regionální rady pro NUTS 2 Střední Čechy, který má na starosti Regionální operační program Střední Čechy. V rámci těchto účastí a jednání se KHK snaží získávat aktuální informace, které následně předává svým členům či aktivně hájit zájmy podnikatelů a prosazovat zájmy podnikatelských subjektů ze Středočeského kraje. Příklady konkrétních aktivit: aktivní účast na připomínkovém řízení, především v oblasti energetiky a obnovitelných zdrojích aktivní zapojení při argumentaci v případě nastavení cen elektrické energie (podklady k argumentaci nižšího navýšení ceny oproti plánu-podzim 2010), vytvoření Energetické sekce při KHK StČ a aktivní zapojení členů do jednotlivých jednání týkající se této oblasti, opětovné vyhlášení dotační možnosti z Fondu cestovního ruchu a podnikání při KU (výše max. dotace na žádost 100 tis.kč (max. výše podpory 95 % - možnost pořízení vybavení, úprava terénu, objektu, provozní nákl., apod., vyhlášeno 12/10 1/11), aktivní hájení zájmů podnikatelů v cestovním ruchu v rámci udržení alokovaných prostředků v Regionálního operačního programu dosažení ponechání části prostředků na CR pro podnikatele a následného vyhlášení výzvy pro podnikatele v cestovním ruchu (9/10-1/11), průběžné mapování potřeb podnikatelů a problematických oblastí podnikatelského prostředí a předávání informací na KU a HK ČR (mimo jiné formou předávání informací na radě krajů, představenstvu HK ČR, jednáních s prezidentem HK ČR či formou písemného sdělení seznam námětů s cílem zkvalitnění podnikatelského prostředí např. zjednodušení administrativní zátěže, náměty na řešení platební morálky, apod. ), probíhají jednání o zjednodušení administrativní zátěže podnikatelů (např. odstranění dokládání některých nadbytečných dokladů a nahrazení formou čestného prohlášení), probíhají jednání v oblasti cestovního ruchu ve věci organizace a pomoci rozvoje cestovního ruchu a investičních příležitostí v cestovním ruchu v okolí Labe ve Středočeském kraji, probíhají jednání ve věci vytvoření dalších odborných sekcí při KHK StČ (např. dopravní, cestovního ruchu, zahraniční, rozvoj lidských zdrojů, životního prostředí), probíhají jednání s odborem školství při KU ve věci většího propojení teoretické výuky s praxí, formě předávání informací v oblasti potřeb trhu práce, problematiky řemesel, předloženy v současné době 4 žádosti o dotační podporu (z oblasti životního prostředí, vzdělávání, cestovní ruch) s cílem zkvalitnění podnikatelského prostředí a propagace podnikatelských subjektů ze Středočeského kraje, 2) Vzdělávání, pořádání akcí a další aktivity s cílem zlepšení podnikatelského prostředí V roce 6-12/ /2011 uspořádala Krajská hospodářská komora Střední Čechy řadu vzdělávacích aktivit či různých akcí. Příklady konkrétní akcí, které byly realizovány v tomto období: 2 besedy s hlavním makroekonomickým stratégem ČSOB Tomášem Sedláčkem na téma Krizí křížem krážem v Brandýse n.labem ( ) a v Nymburce ( ), 3

4 setkání podnikatelů za region Praha-východ v Brandýse nad Labem, spojený s bowlingovým turnajem; zúčastnili se zástupci Města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (12/10), Setkání s prezidentem HK ČR p. Petrem Kuželem (spolupráce s HK, potřeby podnikatelské sféry, připravované aktivity, jednání, atd.) (1/11), 2 denní mezinárodní konference Nejnovější technologie pro úspory energie při vytápění a klimatizaci (1 den konference v Zápech s prohlídkou energetického centra, 2 den Německo, Mohring prohlídka moderní výtopny na biomasu a penzionu s aplikací nízkoteplotního zabezpečení tepelné pohody, výměna zkušeností vše pro členy zdarma, ), prodejní a farmářské trhy v Brandýse n.labem partner a spoluorganizátor akce ( ), následné pravidelné opakování min. 1x měsíčně, spolupráce na organizaci farmářských trhů na dny 30.4.; a projednání spolupráce s regionální pobočkou ČSOB pro Prahu_východ a zajištění podpisu partnerské smlouvy, KHK je od května 2010 zapojena do projektu Zajištění společné účasti na specializovaných zahraničních výstavách a veletrzích v období , v rámci kterého funguje jako kontaktní místo pro poradenství a konzultační činnosti pro cílové skupiny za účelem zajištění jejich efektivní účasti na jednotlivých akcích. Informuje zájemce o jednotlivých akcích. Od dubna 2011 funguje dále jako kontaktní místo v rámci projektu Nové materiály a technologie, spojení výzkumu, vývoje a technické praxe (resp.technet). 3) Konzultace a poradenství Stejně jako v uplynulém období byla v rámci poradenství využívána Informační místa pro podnikatele, jejichž cílem bylo poskytování informací a zlepšení orientace v podnikatelském prostředí. V rámci této služby zadávaly pracovnice KHK dotazy podnikatelů do systému InMP a následné odpovědi od příslušných kvalifikovaných osob zasílaly příslušných tazatelům. Kromě výše uvedeného bylo poskytováno dle potřeby daňové či právní poradenství a za zmínku stojí především poskytování dotační poradenství, kdy byly členům zasílány aktuální informace o dotačních možnostech a následně poskytovány na základě požadavků konkrétních členů bližší informace formou osobních jednání či písemně a telefonicky. Dotazy na tuto problematiku tvořily cca 60 % všech dotazů. 4) Ověřování a certifikace CzechPoint V období 6-12/ /2011 fungovalo kontaktní místo CzechPoint (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) v oblastní kanceláři Praha-východ. Toto místo nabízelo následující služby: Vydání ověřeného výpisu z Obchodního rejstříku Vydání ověřeného výpisu ze Živnostenského rejstříku Vydání ověřeného výpisu z Katastru nemovitostí Vydání ověřeného výpisu nebo opisu z Rejstříku trestů Vydání ověřeného výpisu z Registru řidičů výpis z bodového hodnocení osoby Vydání ověřeného výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů Přijetí podání do Registru účastníků provozu modulu autogramů ISOH 4

5 Přijetí podání podle 72 živnostenského zákon Ověřování pravosti podpisů Ověřování pravosti kopií listin Konverzi dokumentů pro účely jejich využití v rámci komunikace prostřednictvím datových schránek Za toto období poskytla kancelář OBK Praha-východ služby za =46.670,- Kč Oblastní kancelář Praha-východ se řadí mezi aktivní místa CzechPointu zřízená při HK ČR. 5) Registry firem a produktů Jednotlivé oblastní kanceláře Krajské hospodářské komory Střední Čechy jsou aktivně zapojeni do naplňování Centrálního registru produktů a firem (Axis4.info), který obsahuje téměř záznamů. Podnikatelé mohou přes tento systém zadat svou poptávku.přínosem pro firmy je úspora času a finančních prostředků. Důležitou aktivitou jednotlivých pracovníků oblastních kanceláří je průběžné vedení evidence členů dle zákona v systému CRM. 6) Zahraniční spolupráce V rámci této aktivity se Krajská hospodářská komora Střední Čechy zaměřila na poskytování aktuálních informací o připravovaných podnikatelských misích a kontaktních akcí Hospodářské komory ČR. Dále se zaměřila na zprostředkování kontaktů či poptávek mezi zahraničními a středočeskými subjekty. V rámci této aktivity pokračovala spolupráce s partnerskými regiony Středočeského kraje a to především v oblasti výměny informací, zajišťování studijních praxí pro zahraniční studenty ve Středočeských firmách, apod. Ve sledovaném období došlo dále k: Podpisu Dohody o spolupráci mezi Chmelnickou hospodářskou komorou (Ukrajina) a Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy, Navázání spolupráce s obchodní a průmyslovou komorou Magdeburg výměna informací, zkušeností a vzájemná spolupráce při rozvoji cestovního ruchu podél Labe ve Středočeském kraji, Navázání spolupráce se zástupci hospodářské sféry Bavorska, Mediální prezentace Krajská hospodářská komora Střední Čechy se prezentovala především v regionálních médiích, kde informovala o připravovaných akcích, zajímavostech v regionu týkajících se podnikatelských subjektů, apod. Stejně jako v minulých letech prezentace probíhá i na vlastních www stránkách (www.khksrednicechy.cz), kde mimo jiné probíhá pravidelná prezentace jednotlivých členských firem. Dle možností či po dohodě probíhá průběžná prezentace na stránkách místního tisku jako Městské listy města Brandýs nad Labem, webové stránky MěÚ (dle dohody), Čelákovický Zpravodaj, Říčanský zpravodaj; Poděbradské noviny, Nymburský deník,. Dále v týdeníku Profit, v měsíčníku Komora. Byly prezentovány jednotlivé akce a aktivity KHK, event.. jednotlivé členské firmy. 5

6 Členství Členství v Hospodářské komoře České republiky prostřednictvím Krajské hospodářské komory Střední Čechy je na bází dobrovolnosti. Jednotlivé členské firmy jsou registrovány příslušnými oblastními kancelářemi Krajské hospodářské komory Střední Čechy. Ke dni měla Krajská hospodářská komora Střední Čechy celkem 190 členů. K dni měla Krajská hospodářská komora Střední Čechy celkem 180. Ke dni došlo na základě rozhodnutí představenstva a po dohodě s Dozorčí radou k ukončení členství 10 firem z důvodu dlouhodobého nesplácení členských poplatků vůči KHK. Dotyčné členské firmy byly několikrát osloveny, upozorněny na finanční závazky a následné důsledky. Počet členů Krajské hospodářské komory Střední Čechy (k ) Počet členů/název oblastní kanceláře Právnické osoby Fyzické osoby Beroun Nymburk Praha-východ Praha-západ Rakovník Závěr: Období 6-12/ /2011 bylo pro KHK velmi důležité. Bylo nutné vytvořit stabilizovaný úřad, uspořádat finanční záležitosti ovlivněné především hospodářskou krizí a následným navýšením nedobytných pohledávek za členy KHK. V současné době je jeví hospodaření jako stabilizované a KHK již aktivně zahájila aktivity směřující k plnění hlavních úkolů KHK, tudíž realizaci jednotlivých kroků vedoucích k lepšímu podnikatelskému prostředí v regionu. Hlavním cílem je postupné plnění Plánu práce na dané období, kde již aktivně řeší např. aktivity týkající se problematiky snižování administrativní zátěže (bod 1), problematiku energetické náročnosti (bod 3), rozvoj výzkumu a investic (bod 7), apod. Neopomenutelnými prvky realizace plánu práce bude průběžná konzultace a komunikace jednotlivých kroků s členskými firmami. Podpůrnými prvky následně budou konkrétní akce, jednání či setkání s cílem maximálního plnění úlohy KHK v kraji. Zpracováno ke dni: 17. května 2011 Zpracoval: Ing. Ivana Chottová, předsedkyně KHK 6

Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011

Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011 Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011 Plán práce na rok 2011 bude předkládán na základě doporučení představenstva ke schválení Shromáždění delegátů v červnu. Jeho cílem

Více

f) podporou spolupráce neziskových organizací a komunitního rozvoje

f) podporou spolupráce neziskových organizací a komunitního rozvoje VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské poradny Nymburk, o. s. za rok 2010 POSLÁNÍ ORGANIZACE Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu

Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu Studijní opora pro cílovou skupinu lektorů Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu

Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu Studijní opora pro cílovou skupinu malých a středních podnikatelů, vedoucích pracovníků na středním a vyšším stupni řízení firem i samosprávných orgánů Informační databáze mezinárodních organizací a jejich

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů:

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů: Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetencí občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo občanů touto situací ohrožených. Jak cíle naplňujeme? Provozujeme Občanskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MAS ORLICKO, z.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MAS ORLICKO, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS ORLICKO, z.s. 2014 2014 OBSAH 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS ORLICKO 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MAS ORLICKO, z.s. 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY 4 I.O MAS ORLICKO, z.s. 6 I. 1. Profil společnosti 7 I.

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Implementační zpráva za rok 2009

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Implementační zpráva za rok 2009 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Implementační zpráva za rok 2009 Schváleno MV CIP EQUAL procedurou per rollam dne 22. 9. 2010 Seznam zkratek Zkratka

Více

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 28 Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Adresa společnosti: Ředitel společnosti: Statutární orgán společnosti (správní

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 duben 2007 Obsah ÚVOD... 4 I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 5 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009 Motto: Každá nezisková organizace v ČR je plně samostatným a svébytným subjektem občanské společnosti. Asociace NNO ČR podporuje vše, co nás sbližuje, odstraňuje to, co nás rozděluje a prezentuje náš společný

Více

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007 Obsah 1. Identifikace operačního programu...2 1.1 Základní údaje o programu......2 Základní

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5 Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4 Oddělení rozvoje 5 Oddělení investičních projektů 10 Oddělení neinvestičních

Více

ČOI. Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ČOI. Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ČOI Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Praha 2012 2 Úvodní slovo ústředního ředitele České obchodní inspekce Při hodnocení uplynulého roku musím konstatovat, že byl velmi náročný. Úkoly, které

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více