PŘÍLOHA č.4: TABULKY A GRAFY. Obsah přílohy č.4:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA č.4: TABULKY A GRAFY. Obsah přílohy č.4:"

Transkript

1 Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti sko analytická část 121 PŘÍLOHA č.4: TABULKY A GRAFY Obsah přílohy č.4: PILÍŘ A EKONOMIKA A.1 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A.2 VEŘEJNÁ EKONOMIKA PILÍŘ B SPOLEČNOST B.2 ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ B.8 TRH PRÁCE A ZAMĚSTNANOST PILÍŘ C PROSTŘEDÍ C.2 OVZDUŠÍ PILÍŘ D SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH D.6 PŮSOBNOST ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY D.7 NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

2 Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti sko analytická část 122 PILÍŘ A EKONOMIKA A.1 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ Tabulka č. TaA.1.1: Nejvýznamnější výrobní odvětví OBEC OKEČ Zkratka názvu OKEČ LQ podle počtu pracovníků LQ podle přidané hodnoty 261 Výroba a zpracování skla 0,54 1, Povrchové zušlechťování kovů 9,82 7, Výroba specializovaných strojů 21,81 33,34 Zdroj dat: UTRIN, s.r.o. Praha, 2003 Propočet: vlastní Tabulka č. TaA.1.2: Podíl nejdůležitějších odvětví dle Paretovy analýzy Číselné OKEČ Alfabetický kód OKEČ Kunratice Svojkov Svor 0102 A B C 1516 DA DB DC 1 20 DD DE DF 24 DG 25 DH 4 26 DI DJ DK DL DM DN E 45 F G H I J K L M N 1 H+K jsou služby suma Pareto A+DI+F+G+H+K Pareta % A+DI+F+G+H+K 76,74 78,49 82,86 74,63 Zdroj: UTRIN, s.r.o. Praha, 2003, Propočet: vlastní

3 Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti sko analytická část 123 Tabulka č. TaA.1.3: Rozdělení firem dle počtu zaměstnanců OBEC X DROBNÉ PODNIKY MALÉ PODNIKY STŘEDNÍ PODNIKY Kunratice u a Svojkov Svor Kontrolní ř Tabulka č. TaA.1.3. pokračování OBEC a více VELKÉ PODNIKY SUMA Kunratice u a 0 97 Svojkov 0 38 Svor Kontrolní ř Pozn.: X neuvedeno Zdroj dat: Databáze, Albertina, 2004 Propočet: vlastní Tabulka č. TaA.1.4: Podíl a rozdělení podniků dle kategorie počtu zaměstnanců OBEC Drobné podniky (%) Abso lutně Malé podniky (%) Abso lutně Střední podniky (%) Abso lutně Velké podniky (%) Abso lutně CELKEM (%) Abso lutně 98, ,06 9 0,70 6 0, , Kunratice 98, ,03 1 0,00 0 0, ,00 97 Svojkov 100, ,00 0 0,00 0 0, ,00 38 Svor 99, ,71 1 0,00 0 0, , Celkem CVIKOVSKO 98, , ,53 6 0, , Zdroj: Databáze, Albertina, 2004 Propočet: vlastní

4 Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti sko analytická část 124 Obrázek č. A. 1.1: Podíl podniků dle kategorie počtu zaměstnanců na sku PODÍL PODNIKŮ DLE POČTU ZAMĚSTNANCŮ na sku PODÍL VELKÝ (%) PODÍL STŘEDNÍ (%) PODÍL MALÝ (%) PODÍL DROBNÝ (%) Zdroj: Zdroj: Databáze, Albertina, 2004 Propočet: vlastní Procento z celkového počtu podniků Tabulka č.taa.1.5: Počet a rozloha brownfields v HSO sko OBEC Počet brownfields Plocha m 2 Typy brownfields průmyslová Kunratice u a železniční Svor průmyslové Celkem Podíl na bronwfields Libereckého kraje 1,62 % 2,90 % Zdroj: RYDVALOVÁ, P., ŽIŽKA, M. (2005) Tabulka č. TaA.1.6: Klastry a klastrové iniciativy v regionu sko OKEČ Zkratka názvu dle P dle PH Charakteristika seskupení odvětví 261 Výroba a zpracování skla ne ano Klastrová iniciativa LK 285 Povrchové zušlechťování kovů ano ano potenciální strojírenský klastr 295 Výroba specializovaných strojů ano ano potenciální strojírenský klastr Uvedeny jen obce v kterých se tato uskupení nacházejí. Pozn: P počet pracovníků PH přidaná hodnoty Zdroj: Průvodce klastry online:

5 Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti sko analytická část 125 A.2 VEŘEJNÁ EKONOMIKA Tabulka č. TaA.2.15: Přehled jednotlivých druhů příjmů po obcích za rok 2004 Obec Daňové příjmy v tis. Kč Nedaňové příjmy v tis. Kč Kapitálové příjmy v tis. Kč Přijaté dotace v tis. Kč Příjmy celkem v tis. Kč Kunratice u a Svojkov Svor Celkem Zdroj: Krajský úřad Liberec Res Perita Consulting Propočty: vlastní Tabulka č. TaA.2.16: Průměrné příjmy a průměrný celkový příjem na jednoho obyvatele v Kč za rok 2004 Obec Počet obyvatel Daňové příjmy na jednoho obyvatele Nedaňové příjmy na jednoho obyvatele Kapitálové příjmy na jednoho obyvatele Dotace na jednoho obyvatele Celkové příjmy na jednoho obyvatele Kunratice u a Svojkov Svor Celkem Průměr za HSO sko Zdroj: Krajský úřad Liberec Res Perita Consulting Propočty: vlastní Tabulka č. TaA.2.17: Přehled výdajů po jednotlivých obcích v roce 2004 v tis. Kč Obec Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkové výdaje Kunratice u a Svojkov Svor Celkem Zdroj: Krajský úřad Liberec Res Perita Consulting Propočty: vlastní

6 Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti sko analytická část 126 Tabulka č. TaA.2.18: Průměrné výdaje a průměrné celkové výdaje na jednoho obyvatele v Kč za rok 2004 Obec Počet obyvatel Běžné výdaje na jednoho obyvatele Kapitálové výdaje na jednoho obyvatele Celkové výdaje na jednoho obyvatele Kunratice u a Svojkov Svor Celkem Průměr za HSO sko Zdroj: Krajský úřad Liberec Res Perita Consulting Propočty: vlastní

7 Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti sko analytická část 127 PILÍŘ B SPOLEČNOST B.2 ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ Tabulka č.tab.2.6: Počet žáků na 1 pedagoga podle typu zařízení sko/liberecký kraj (rok 2003) Měř. j. Liberecký kraj sko Mateřská škola počet Počet žáků mateřských škol osoba Počet tříd mateřských škol počet Počet pedagogů mateřských škol osoba Počet žáků na 1 pedagoga 11,50 12,37 Zákl.školanižší stup. (1. 5.roč.) počet 74 3 Počet žáků zákl.školy (1. 5.roč.) osoba Počet tříd zákl.školy (1. 5.roč.) počet Počet pedagogů zákl.školy (1. 5.roč.) osoba Počet žáků na 1 pedagoga 9,97 10,06 Základní školavyšší stup. (1.9.roč.) počet Počet žáků zákl.školy (1.9.roč.) osoba Počet tříd zákl.školy (1.9.roč.) počet Počet pedagogů zákl.školy (1.9.roč.) osoba Počet žáků na 1 pedagoga 14,27 14,79 Střední odborné učiliště (vč.zdravotn.) počet 20 0 Počet žáků střed.odb.učiliště (vč.zdrav) osoba Počet žáků na 1 pedagoga Gymnázium počet 13 1 Počet žáků v gymnáziu osoba Počet tříd v gymnáziu počet 177 Počet žáků na 1 pedagoga Střední odborná škola(vč.zdravotnické) počet 41 0 Počet žáků střed.odb.škol (vč.zdrav) osoba Počet tříd střed.odb.škol (vč.zdrav) počet Počet žáků na 1 pedagoga Školy speciální(dr.pro ml.vyž.zvl.péči) počet 87 1 Počet žáků předškol.věku spec.škol osoba 410 Počet žáků školního věku spec.škol osoba Počet žáků učilišť,sos,gymnáz.,spec.škol osoba 599 Počet žáků na 1 pedagoga Vyšší odborná škola počet 8 0 Počet stud.skupin vyšších odborn.škol počet 44 0 Počet žáků vyšších odborných škol osoba Počet pedagogů vyšších odborných škol osoba Počet žáků na 1 pedagoga 5,02 Zdroj: Statistické ukazatele za oblast školství 2003 Krajský úřad Libereckého kraje údaj není k dispozici

8 Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti sko analytická část 128 B.8 TRH PRÁCE A ZAMĚSTNANOST Tabulka č. TaB.8.1: Ekonomicky aktivní obyvatelstvo k Ekonomicky aktivní obyvatelstvo Obec Muži Ženy Celkem podíl na ek.aktivním podíl na ek.aktivním počet obyv. (%) počet obyv. (%) počet , , Kunratice u a , , Svojkov 31 55, ,64 56 Svor , , sko , , Zdroj: ČSÚ Liberec + vlastní výpočty Označení druhu odvětví: A. Zemědělství, lesnictví a rybolov B. Průmysl C. Stavebnictví D. Obchod, opravy E. Pohostinství, ubytování F. Doprava, pošty, telekomunikace G. Peněžnictví, pojišťovnictví H. Činnost v oblasti nemovitostí, služby pro podnikatele I. Veřejná správa, sociální zabezpečení J. Školství, zdravotnictví, veterin. a soc. činnosti K. Ostatní veřejné a osobní služby L. Nezjištěné odvětví Tabulka č. TaB.8.2: Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle odvětví (počet) SLDB 2001 OBEC/ODVĚTVÍ B J D C I L F A E H K G Kunratice u a Svojkov Svor sko Zdroj: ČSÚ Liberec + vlastní výpočty Pozn.: Ekonomická odvětví seřazena sestupně podle celkového počtu zaměstnaných. Tabulka č. TaB.8.3: Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle odvětví v % SLDB 2001 OBEC/odvětví A B C D E F G H I J K L 3,31 45,99 7,30 9,00 3,85 3,90 0,94 2,10 5,28 12,23 2,37 3,72 Kunratice u a 11,19 41,52 5,42 6,50 3,97 3,97 0,36 4,69 4,33 4,69 2,89 10,47 Svojkov 12,50 42,86 7,14 7,14 3,57 7,14 0,00 0,00 0,00 10,71 7,14 1,79 Svor 6,07 43,77 7,03 6,39 4,79 9,58 0,32 2,88 3,19 6,39 1,28 8,31 sko 4,55 45,26 7,09 8,44 3,96 4,58 0,80 2,40 4,86 10,84 2,40 4,83 Zdroj: ČSÚ Liberec + vlastní výpočty

9 Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti sko analytická část 129 Tabulka č. TaB.8.4: Ekonomicky aktivní muži podle odvětví (počet) SLDB 2001 OBEC B C D I A F L J H E K G Kunratice u a Svojkov Svor sko Zdroj: ČSÚ Liberec + vlastní výpočty Pozn.: Ekonomická odvětví seřazena sestupně podle celkového počtu zaměstnaných. Tabulka č. TaB.8.5: Ekonomicky aktivní muži podle odvětví v % SLDB 2001 OBEC A B C D E F G H I J K L 4,67 48,64 12,22 7,47 2,18 4,90 0,47 2,26 7,39 3,74 2,26 3,81 Kunratice u a 15,19 41,77 9,49 5,06 2,53 4,43 0,00 5,70 3,16 1,27 3,16 8,23 Svojkov 12,90 45,16 12,90 9,68 3,23 3,23 0,00 0,00 0,00 3,23 9,68 0,00 Svor 8,47 42,37 11,30 5,08 3,95 10,17 0,56 3,39 3,39 1,13 1,69 8,47 sko 6,24 47,24 11,87 7,03 2,42 5,39 0,42 2,67 6,42 3,21 2,42 4,66 Zdroj: ČSÚ Liberec + vlastní výpočty Tabulka č. TaB.8.6: Ekonomicky aktivní ženy podle odvětví (počet) SLDB 2001 OBEC B J D E L F I K A H G C Kunratice u a Svojkov Svor sko Zdroj: ČSÚ Liberec + vlastní výpočty Pozn.: Ekonomická odvětví seřazena sestupně podle celkového počtu zaměstnaných. Tabulka č. TaB.8.7: Ekonomicky aktivní ženy podle odvětví v % SLDB 2001 OBEC A B C D E F G H I J K L 1,48 42,41 0,63 11,08 6,12 2,53 1,58 1,90 2,43 23,73 2,53 3,59 Kunratice u a 5,88 41,18 0,00 8,40 5,88 3,36 0,84 3,36 5,88 9,24 2,52 13,45 Svojkov 12,00 40,00 0,00 4,00 4,00 12,00 0,00 0,00 0,00 20,00 4,00 4,00 Svor 2,94 45,59 1,47 8,09 5,88 8,82 0,00 2,21 2,94 13,24 0,74 8,09 sko 2,28 42,59 0,65 10,34 6,03 3,50 1,30 2,04 2,77 21,09 2,36 5,05 Zdroj: ČSÚ Liberec + vlastní výpočty

10 Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti sko analytická část 130 Tabulka č. TaB.8.8: Míra zaměstnanosti mužů a žen na úrovni obcí Obec Obyvatelstvo starší 15 let celkem Míra zaměstnanosti obyv. v % Obyvatelstvo starší 15 let muži Míra zaměstnanosti mužů v % Obyvatelstvo starší 15 let ženy Míra zaměstnanosti žen v % , , ,27 Kunratice , ,15 u a ,47 Svojkov 85 65, , ,76 Svor , , ,19 sko , , ,43 Zdroj: KÚLK+ vlastní výpočty Tabulka č. TaB.8.9: Počty osob starších 55 let, míra zaměstnanosti SLDB 2001 Obec Obyvatelstvo starší 55 let Počet zaměstnaných osob starších 55 let Míra zaměstnanosti (%) ,6 Kunratice u a ,3 Svojkov ,0 Svor ,7 sko ,8 Zdroj: KÚLK+ vlastní výpočty Tabulka č. TaB.8.10: Počet žadatelů o práci na úrovni obce k Název obce Žadatelé o práci celkem muži ženy Kunratice u a Svojkov Svor sko Zdroj: UP Česká Lípa

11 Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti sko analytická část 131 Tabulka č. TaB.8.11: Volná pracovní místa a počet žadatelů na úrovni okresu Česká Lípa Měsíc/rok Počet žadatelů Počet volných míst Počet žadatelů na 1 pracovní místo 05/ ,00 06/ ,55 07/ ,12 08/ ,10 09/ ,45 10/ ,36 11/ ,99 12/ ,56 01/ ,06 02/ ,48 03/ ,23 04/ ,37 05/ ,74 Zdroj: UP Česká Lípa Tabulka č. TaB.8.12: Míra nezaměstnanosti na úrovni obcí k (%) Obec 2006 celkem muži ženy 10,26 8,87 12,13 Kunratice u a 12,64 13,92 10,92 Svojkov 12,50 6,45 20,00 Svor 15,34 14,69 16,18 sko 11,57 10,42 13,11 Novější údaje pro nezaměstnanost dle pohlaví nebyly k dispozici. Tabulka č. TaB.8.13:Dlouhodobá míra nezaměstnanosti na úrovni obcí celkem k daného roku (%) Obec ,2 14,0 11,3 10,3 9,4 10,3 Kunratice u a 18,5 17,6 15,5 12,6 12,3 11,6 Svojkov 16,3 10,0 8,9 12,5 10,7 7,1 Svor 14,1 15,2 16,0 15,3 12,8 10,9 sko 14,8 14,2 12,9 12,7 11,3 9,95 Zdroj: ÚP Česká Lípa Tabulka č. TaB.8.14: Počet pracovních příležitostí v obci Obec Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (EAO) Počet pracovních příležitostí v obci Počet vyjíždějících za prací mimo obec Poměr počtu pracovních příležitostí k počtu EAO (%) ,10 Kunratice u a ,66 Svojkov ,29 Svor ,02 sko ,19 Zdroj: ÚP Česká Lípa

12 Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti sko analytická část 132 PILÍŘ C PROSTŘEDÍ C.2 OVZDUŠÍ Tabulka č. TaC.2.1 Velké zdroje znečištění ovzduší v oblasti ska (údaje jsou uvedeny za rok 2004 v tunách) Emise v roce 2004 (v tunách) Tuhé Oxid Oxidy Oxid Organické Amoniak látky siřičitý dusíku uhelnatý látky INTEDOOR s.r.o., 0,0008 0,0004 0,0753 0,0274 0,0026 AJETO spol. s r.o. Czech Glass Draft, 0,5676 1,4379 0,0393 0,0430 Jaroslav Augusta, Svor 0,0080 0,1430 0,0370 Petr Mikolášek, Svor 0,0470 0,0004 0,3240 0,0764 0,0262 0,0010 Zdroj: Krajský úřad Libereckého kraje Tabulka č. TaC.2.2 Střední zdroje znečištění ovzduší v oblasti ska (údaje jsou uvedeny v tunách za rok 2004) Umístění zdroje Název zdroje Jm. tepelný výkon (kw) Tuhé látky Množství znečišťujících látek v t/rok Těkavé Oxid Oxidy Oxid organické siřičitý dusíku uhelnatý látky Plynová kotelna 395 0,002 0,001 0,109 0,006 Zušlechťování skla tavením 0,008 0,314 0,018 0,001 Zušlechťování skla tavením 0,008 0,105 0,089 Zpracování dřeva 0,034 Kotelna 450 0,002 0,001 0,186 0,031 0,006 Kotelna 700 0,003 0,002 0,114 0,011 Plynová kotelna 234 0,001 0,07 0,005 0,004 Čerpací stanice PHM 0,053 Čerpací stanice PHM 0,03 Prášková kotelna 0,008 0,013 Zpracování dřeva 0,016 Zpracování dřeva 0,015 Plynová kotelna 212 0,007 0,003 0,355 0,001 0,021 Plynová kotelna 500 0,002 0,155 0,001 0,007 Plynové kotelny ,014 0,007 0,845 0,239 0,046 Kunratice Kotelna u a na dřevo Zdroj: Městský úřad Nový Bor 600 0,351 0,036 0,804 0,54 0,631 Amoniak

13 Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti sko analytická část 133 PILÍŘ D SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH D.6 PŮSOBNOST ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY Tabulka č. TaD.6.2: Působnost orgánů státní správy v obci Příslušný pověřený obecní úřad Příslušný finanční úřad Příslušná matrika Příslušný pracovní úřad Příslušný stavební úřad Příslušné obvodní oddělení policie ČR Hasiči územní stanice Záchranná služba výjezdové stanoviště CVIKOV Nový Bor Česká Lípa Jablonné v Podještědí Česká Lípa Zdroj: Územně identifikační registr ČR:Obce Úřad práce Česká Lípa Ministerstvo vnitra Policie České republiky Správa Severočeského kraje Ministerstvo vnitra Hasičský záchranný sbor Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje Liberecký kraj Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje Tabulka č. TaD.6.3: Působnost orgánů státní správy v obci Kunratice u a Příslušný pověřený obecní úřad Příslušný finanční úřad Příslušná matrika Příslušný pracovní úřad Příslušný stavební úřad Příslušné obvodní oddělení policie ČR Hasiči územní stanice KUNRATICE U CVIKOVA Nový Bor Česká Lípa Jablonné v Podještědí Záchranná služba výjezdové stanoviště Česká Lípa Zdroj: Územně identifikační registr ČR:Obce Úřad práce Česká Lípa Ministerstvo vnitra Policie České republiky Správa Severočeského kraje Ministerstvo vnitra Hasičský záchranný sbor Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje Liberecký kraj Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje

14 Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti sko analytická část 134 Tabulka č. TaD.6.4: Působnost orgánů státní správy v obci Svojkov Příslušný pověřený obecní úřad Příslušný finanční úřad Příslušná matrika Příslušný pracovní úřad Příslušný stavební úřad Příslušné obvodní oddělení policie ČR Hasiči územní stanice Záchranná služba výjezdové stanoviště SVOJKOV Nový Bor Nový Bor Nový Bor Česká Lípa Nový Bor Nový Bor Česká Lípa Česká Lípa Zdroj: Územně identifikační registr ČR:Obce Úřad práce Česká Lípa Ministerstvo vnitra Policie České republiky Správa Severočeského kraje Ministerstvo vnitra Hasičský záchranný sbor Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje Liberecký kraj Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje Tabulka č. Ta D.6.5: Působnost orgánů státní správy v obci Svor Příslušný pověřený obecní úřad Příslušný finanční úřad Příslušná matrika Příslušný pracovní úřad Příslušný stavební úřad Příslušné obvodní oddělení policie ČR Hasiči územní stanoviště SVOR Nový Bor Česká Lípa Jablonné v Podještědí Záchranná služba výjezdové stanoviště Česká Lípa Zdroj: Územně identifikační registr ČR:Obce Úřad práce Česká Lípa Ministerstvo vnitra Policie České republiky Správa Severočeského kraje Ministerstvo vnitra Hasičský záchranný sbor Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje Liberecký kraj Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje

15 Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti sko analytická část 135 D.7 NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Právní formy neziskových organizací: 141 Obecně prospěšná společnost 145 Společné vlastnictví jednotek 325 Organizační složka státu 331 Příspěvková organizace 701 Sdružení, svaz, spolek, klub aj. 721 Církevní organizace 731 Organizační jednotka sdružení 751 Zájmové sdružení právnických osob 761 Honební společnost 771 Svazek obcí Tabulka č. TaD.7.4: Nevládní neziskové organizace v obcích HSO sko CVIKOV NÁZEV ADRESA PRÁVNÍ FORMA IČ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 573, Sídliště 573/II,, Společenství vlastníků jednotek čp. 575, Sídliště 575,, Společenství vlastníků jednotek domu čp /II Sídliště Sídliště 557,, Společenství vlastníků jednotek domu čp. 589/II Sídliště Sídliště 589/II,, Společenství vlastníků jednotek domu čp /II Sídliště Sídliště 551/II,, Společenství vlastníků jednotek domu čp. 590/II Sídliště Sídliště 590/II,, Společenství vlastníků jednotek domu čp. 596/II597/II Sídliště Sídliště 597/II,, Společenství vlastníků jednotek domu čp. 580/II Sídliště Sídliště 580/II,, Společenství vlastníků jednotek domu čp /II Sídliště Sídliště 554,, Společenství vlastníků jednotek domu čp.582/ii Sídliště Sídliště 582/II,, Společenství vlastníků jednotek domu čp /II B. B. Němcové 179/II,, Němcové Společenství vlastníků jednotek domu čp. 578/II Sídliště Sídliště 578/II,, Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 576, Sídliště 576,, Společenství vlastníků jednotek domu čp /II, sídliště Sídliště 549,, Společenství vlastníků jednotek domu čp. 577/II, sídliště Sídliště 577/II,, Společenství vlastníků jednotek domu čp. 559/II 560/II, sídliště Sídliště 559/II,, Společenství vlastníků jednotek domu čp. 588/II, sídliště Sídliště 588/II,, Společenství vlastníků jednotek domu čp. 587/II, sídliště Sídliště 587/II,,

16 Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti sko analytická část 136 Společenství vlastníků jednotek domu čp. 581, Sídliště 581/II,, Společenství vlastníků jednotek domu čp. 177/II, B. Němcové 177/I,, Společenství vlastníků jednotek domu čp. 574/II, Sídliště 574/II,, ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV TUBERKULÓZY A Martinovo údolí 532/11,, RESPIRAČNÍCH NEMOCÍ, MARTINOVO ÚDOLÍ Domov LINDA, příspěvková organizace Lindava č. p. 242,, CVIKOVÁČEK Dům dětí a mládeže ČSLA 195,, Speciální základní škola při Dětské léčebně,, Ústavní 531, příspěvková organizace Ústavní 531, II, DĚTSKÁ LÉČEBNA, CVIKOV Ústavní 529/11,, Mateřská škola, Sídliště 592/II, příspěvková organizace Sídliště 592/II,, Základní umělecká škola, Jiráskova 88/I, příspěvková organizace Jiráskova 88/I,, Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně,, Ústavní 531, příspěvková organizace Ústavní 531,, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CVIKOV, Sad. 5. května 130/I,, 471 OKRES ČESKÁ LÍPA Triathlon Team Cyklorenova ČSA 137,, SK Nová 218,, TK Mlýnská 51,, Autoklub Mánesova 479, II, Skupina historického šermu ští žoldnéři Mánesova 478,, Občanské sdružení DĚTSKÁ ZAHRADA Mánesova 539,, Loutkový soubor Klubíčko Komenského 99,, Trávník a Naděje Trávník u a 82,, Skupina historického šermu REBÉLIE Ústavní 214/2,, Základní odborová organizace Dětská léčebna Ústavní 529,, ZO OS zdr. a soc. péče ČR, Odborný léčebný ústav pro Martinovo údolí 532/II,, 471 TBC a nemoci respirační DONAR STŘEDISKO PRO MLÁDEŽ Palackého 202,, Dětský taneční klub Lindava 36,, FK Československé armády 358, I, Tělovýchovná jednota Jiskra Komenského 365,, Sdružení zdravotně postižených v ČR smíšená organizace Sídliště 574/II,, DYNAMO LINDAVA U Hřiště,, MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ ORTEL SE SÍDLEM VE, CVIKOVĚ ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST CVIKOV Sad. 5. Května 127,, Sbor Bratrské jednoty baptistů v ě Žitavská 283,, SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ CVIKOV Husova 268/1,, ČSCH Základní organizace Nábřežní 22/II,, ZO OS KOVO GRAFOSTROJ a. s. Tovární 417,, Autoklub Pivovarská 30,, Kynologický klub Wolkerova 355/I,, MÍSTNÍ ODBOROVÁ ORGANIZACE CVIKOV Palackého 177, II, CVIKOVÁČEK PS, občanské sdružení ČSA 195/I,, Sdružení zdravotně postižených v ČR smíšená organizace Sídliště 574/II,, ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO, CVIKOV Martinova údolí 494/II,, Honební společenstvo Zelený vrch Dolní Libchava 10, KUNRATICE U CVIKOVA Společenství vlastníků jednotek domu čp. 406, 403 Kunratice u a 406,

17 Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti sko analytická část 137 v Kunraticích u a Společenství vlastníků jednotek domu čp. 412 v Kunraticích u a Kunratice u a 14, Základní škola a Mateřská škola Kunratice u a, okres Česká Lípa Kunratice u a 255, MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ LINDAVA KUNRATICE Kunratice u a, T. J. DYNAMO KUNRATICE U CVIKOVA Kunratice u a, SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KUNRATICE U CVIKOVA Kunratice u a 58, Římskokatolická farnost Kunratice u a Kunratice u a 1, SVOR Základní škola Svor, okres Česká Lípa Svor 242, Mateřská škola Svor, okres Česká Lípa Svor 208, TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA JISKRA SVOR Svor, ZO ČD železniční stanice Svor Odborové sdružení železničářů Nádražní 240, Svor, Základní kynologická organizace Svor Svor 222, Zdroj: Český statistický úřad, registr ekonomických subjektů. BusinessInfo.cz, Oficiální portál pro podnikání a export. Česká kapitálová informační agentura, a.s. (CEKIA) Pozn. Pro obec Svojkov nebyla tabulka vypracována, neboť v ní není registrována žádná nevládní nezisková organizace. Tabulka č. TaD.7.5: Objem vyplacených finančních prostředků obcí NNO působícím na jejím katastru v letech v tis. Kč Činnost Objem vyplacených prostředků v jednotlivých letech Kultura, sport a volný čas 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 Vzdělávání a výzkum 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Dobročinnost 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Nespecifikované, ostatní 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Zdroj: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o., Liberec, Dotazníkové šetření 2006 Tabulka č. TaD.7.6: Objem vyplacených finančních prostředků obcí Kunratice u a NNO působícím na jejím katastru v letech v tis. Kč Činnost Objem vyplacených prostředků v jednotlivých letech Kultura, sport a volný čas 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Nespecifikované, ostatní 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 Zdroj: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o., Liberec, Dotazníkové šetření 2006 Tabulka č. TaD.7.7: Objem vyplacených finančních prostředků obcí Svojkov NNO působícím na jejím katastru v letech v tis. Kč Objem vyplacených prostředků v jednotlivých letech Činnost Kultura, sport a volný čas 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 Zdroj: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o., Liberec, Dotazníkové šetření 2006

18 Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti sko analytická část 138 Tabulka č. TaD.7.8: Objem vyplacených finančních prostředků obcí Svor NNO působícím na jejím katastru v letech v tis. Kč Činnost Objem vyplacených prostředků v jednotlivých letech Kultura, sport a volný čas ,0 20,0 50,0 Sociální služby 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Zdroj: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o., Liberec, Dotazníkové šetření 2006

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru 2013 29 Státní rozpočet 2013 29 Krajské rozpočty

Více

obyvatelstvo celkem 30.599 29.490 x 126.567 x 639.369 10.302.215 10.230.060

obyvatelstvo celkem 30.599 29.490 x 126.567 x 639.369 10.302.215 10.230.060 4. Ekonomika 4.1 Ekonomická struktura Ekonomická základna města Šumperk je spojena s historií samotného města, městskými privilegií, přírodními podmínkami a postavením města v rámci hierarchie sídel. Řemeslné

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1.

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. Strana 1 VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. BĚŽNÉ VÝDAJE Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2.1 paragraf položka Název 2140 Vnitřní služby, obchod a turismus 10 500

Více

HMDIS - pasport obce Radvanice 579629 - Radvanice - Základní údaje. 579629 - Radvanice - Administrativa

HMDIS - pasport obce Radvanice 579629 - Radvanice - Základní údaje. 579629 - Radvanice - Administrativa HMDIS - pasport obce Radvanice 579629 - Radvanice - Základní údaje Pasport obce vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu: "Návrh hodnotícího modelu

Více

HMDIS - pasport Bezděkov 555801 - Bezděkov - Základní údaje. 555801 - Bezděkov - Administrativa

HMDIS - pasport Bezděkov 555801 - Bezděkov - Základní údaje. 555801 - Bezděkov - Administrativa HMDIS - pasport Bezděkov 555801 - Bezděkov - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu:

Více

Program rozvoje města Rožďalovice

Program rozvoje města Rožďalovice Program rozvoje města Rožďalovice Květen 2014 Úvod Program rozvoje obce je základním strategickým dokumentem budoucího rozvoje obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Cílem tohoto programu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 460/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 443 ze dne 09.06.2014 Strategický plán rozvoje Městské části Praha 3 pro období 2014-2020 a metodika strategického plánování a

Více

Mikroregion Touškovsko

Mikroregion Touškovsko Analýza Mikroregionu Touškovsko Podklad pro strategický plán mikroregionu Únor 2015 Zadavatel: Zpracovatel: Mikroregion Touškovsko Centrum pro komunitní práci západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň www.cpkp-zc.cz

Více

Analýza pracovní síly v Hradci Králové

Analýza pracovní síly v Hradci Králové Analýza pracovní síly v Hradci Králové aktualizovaná verze duben 2007 Magistrát mìsta Hradec Králové 1 Úvod Cílem dokumentu Analýza pracovní síly v Hradci Králové je představit město a jeho okolí z pohledu

Více

Strategický plán města Nové Město nad Metují do roku 2020 Analytická část - Profil města. Obsah

Strategický plán města Nové Město nad Metují do roku 2020 Analytická část - Profil města. Obsah Obsah 1. Úvod... 4 2. Základní geografická charakteristika města... 5 3. Historický vývoj města a památková péče... 7 3.1 Stručný historický vývoj... 7 3.2 Historické památky... 7 4. Sídelní a administrativní

Více

Specifikace poskytnutí finančního příspěvku. Poradenství pro malé a střední podnikatele

Specifikace poskytnutí finančního příspěvku. Poradenství pro malé a střední podnikatele Příloha č. 1 k usnesení: Specifikace poskytnutí finančního příspěvku Poradenství pro malé a střední podnikatele Název/sídlo podnikatelského subjektu, IČ 1. LIFT SERVIS s.r.o. IČ: 25382357 Rudé armády 486/18,

Více

Zadavatelem zpracování strategie je Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o.

Zadavatelem zpracování strategie je Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. Zadavatelem zpracování strategie je Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. Strategie byla vytvořena prostřednictvím prostředků Operačního programu Technická pomoc v rámci projektu OPTP

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bojkovska pro programové období 2014 2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bojkovska pro programové období 2014 2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bojkovska pro programové období 2014 2020 0 Obsah 1 ÚVOD... 2 1.1 POPIS ÚZEMÍ A ZDŮVODNĚNÍ JEHO VÝBĚRU... 3 1.1.1 Základní informace o MAS... 3 1.1.2

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 ZPRACOVATEL: Sdružení Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno GaREP,

Více

Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. Metodika tvorby obsahu

Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. Metodika tvorby obsahu Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020 Metodika tvorby obsahu Odbor rozvoje a strategie regionální politiky MMR ČR Verze 10. 4. 2013 1 Obsah Obsah...

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města Příbora pro období 2008-2016 prosinec 2007 Strana 1 (celkem 46) Strategický plán rozvoje města Příbora 1. část současný stav prosinec 2007 Strana 2 (celkem 46) Příbora Část

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Místní akční skupina Hlinecko, o. s. srpen 2014 OBSAH 1 Základní informace o MAS... 1 1.1 LOKALIZACE MAS... 1 1.2 IDENTIFIKACE

Více

Program rozvoje města Varnsdorf

Program rozvoje města Varnsdorf Program rozvoje města Varnsdorf na období od 2015 do 2020 Měsíc a rok zpracování: červen 2015 Program rozvoje města Varnsdorf byl schválen zastupitelstvem města dne 25. 6. 2015, usnesením č. 64/2015. 1

Více

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Analytická část

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Analytická část Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Analytická část MEPCO, s.r.o. a Centrum investic, rozvoje a inovací PRACOVNÍ VERZE Srpen 2014 Obsah 1 Úvod... 4 2 Vymezení území Jihlavské sídelní aglomerace

Více

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 Í»¹ ½µ#?² îððé îðïí αµ ½±ª?²3æ îððé Æ ½±ª» æ Obsah OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 2 Přehled rozvojových záměrů subjektů

Více

Program rozvoje obce Hostětín. na období od 2013 do 2020

Program rozvoje obce Hostětín. na období od 2013 do 2020 Program rozvoje obce Hostětín na období od 2013 do 2020 Úvod Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje

Více

PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013

PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 VERZ E K 1. LIST O P ADU 20 11 REGION ÁLNÍ R AD A REGIONU SOUDRŽNOST I ST ŘEDNÍ ČECHY Obsah Úvod... 7

Více

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově Obsah 1. Úvodní informace 2 2. Stručné vyhodnocení projektu 3 3. Výchozí situace 5 4. Základní informace o projektu 11 5. Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie 16 6. Management projektu

Více

Mikroregion Touškovsko

Mikroregion Touškovsko Profil mikroregionu Touškovsko Podklad pro strategický plán mikroregionu říjen 2006 Zadavatel: Zpracovatel: EuroCompact s.r.o. PŘEDMLUVA Profil mikroregionu Touškovsko byl zpracován podle zadané osnovy

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Města Hlučína pro období 2008-2018 MĚSTO HLUČÍN Strategický plán ekonomického

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 verze září 2013 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 SEZNAM ZKRATEK... 9 ÚVOD... 12 1 SOUČASNÁ

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU ÚNOR 2015 Z interiéru kostela sv. Bartoloměje 2 PŘEDMLUVA Strategický plán města Libčice nad Vltavou je koncepčním dokumentem, který v analytické části rekapituluje

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více