PŘÍLOHA č.4: TABULKY A GRAFY. Obsah přílohy č.4:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA č.4: TABULKY A GRAFY. Obsah přílohy č.4:"

Transkript

1 Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti sko analytická část 121 PŘÍLOHA č.4: TABULKY A GRAFY Obsah přílohy č.4: PILÍŘ A EKONOMIKA A.1 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A.2 VEŘEJNÁ EKONOMIKA PILÍŘ B SPOLEČNOST B.2 ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ B.8 TRH PRÁCE A ZAMĚSTNANOST PILÍŘ C PROSTŘEDÍ C.2 OVZDUŠÍ PILÍŘ D SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH D.6 PŮSOBNOST ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY D.7 NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

2 Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti sko analytická část 122 PILÍŘ A EKONOMIKA A.1 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ Tabulka č. TaA.1.1: Nejvýznamnější výrobní odvětví OBEC OKEČ Zkratka názvu OKEČ LQ podle počtu pracovníků LQ podle přidané hodnoty 261 Výroba a zpracování skla 0,54 1, Povrchové zušlechťování kovů 9,82 7, Výroba specializovaných strojů 21,81 33,34 Zdroj dat: UTRIN, s.r.o. Praha, 2003 Propočet: vlastní Tabulka č. TaA.1.2: Podíl nejdůležitějších odvětví dle Paretovy analýzy Číselné OKEČ Alfabetický kód OKEČ Kunratice Svojkov Svor 0102 A B C 1516 DA DB DC 1 20 DD DE DF 24 DG 25 DH 4 26 DI DJ DK DL DM DN E 45 F G H I J K L M N 1 H+K jsou služby suma Pareto A+DI+F+G+H+K Pareta % A+DI+F+G+H+K 76,74 78,49 82,86 74,63 Zdroj: UTRIN, s.r.o. Praha, 2003, Propočet: vlastní

3 Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti sko analytická část 123 Tabulka č. TaA.1.3: Rozdělení firem dle počtu zaměstnanců OBEC X DROBNÉ PODNIKY MALÉ PODNIKY STŘEDNÍ PODNIKY Kunratice u a Svojkov Svor Kontrolní ř Tabulka č. TaA.1.3. pokračování OBEC a více VELKÉ PODNIKY SUMA Kunratice u a 0 97 Svojkov 0 38 Svor Kontrolní ř Pozn.: X neuvedeno Zdroj dat: Databáze, Albertina, 2004 Propočet: vlastní Tabulka č. TaA.1.4: Podíl a rozdělení podniků dle kategorie počtu zaměstnanců OBEC Drobné podniky (%) Abso lutně Malé podniky (%) Abso lutně Střední podniky (%) Abso lutně Velké podniky (%) Abso lutně CELKEM (%) Abso lutně 98, ,06 9 0,70 6 0, , Kunratice 98, ,03 1 0,00 0 0, ,00 97 Svojkov 100, ,00 0 0,00 0 0, ,00 38 Svor 99, ,71 1 0,00 0 0, , Celkem CVIKOVSKO 98, , ,53 6 0, , Zdroj: Databáze, Albertina, 2004 Propočet: vlastní

4 Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti sko analytická část 124 Obrázek č. A. 1.1: Podíl podniků dle kategorie počtu zaměstnanců na sku PODÍL PODNIKŮ DLE POČTU ZAMĚSTNANCŮ na sku PODÍL VELKÝ (%) PODÍL STŘEDNÍ (%) PODÍL MALÝ (%) PODÍL DROBNÝ (%) Zdroj: Zdroj: Databáze, Albertina, 2004 Propočet: vlastní Procento z celkového počtu podniků Tabulka č.taa.1.5: Počet a rozloha brownfields v HSO sko OBEC Počet brownfields Plocha m 2 Typy brownfields průmyslová Kunratice u a železniční Svor průmyslové Celkem Podíl na bronwfields Libereckého kraje 1,62 % 2,90 % Zdroj: RYDVALOVÁ, P., ŽIŽKA, M. (2005) Tabulka č. TaA.1.6: Klastry a klastrové iniciativy v regionu sko OKEČ Zkratka názvu dle P dle PH Charakteristika seskupení odvětví 261 Výroba a zpracování skla ne ano Klastrová iniciativa LK 285 Povrchové zušlechťování kovů ano ano potenciální strojírenský klastr 295 Výroba specializovaných strojů ano ano potenciální strojírenský klastr Uvedeny jen obce v kterých se tato uskupení nacházejí. Pozn: P počet pracovníků PH přidaná hodnoty Zdroj: Průvodce klastry online:

5 Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti sko analytická část 125 A.2 VEŘEJNÁ EKONOMIKA Tabulka č. TaA.2.15: Přehled jednotlivých druhů příjmů po obcích za rok 2004 Obec Daňové příjmy v tis. Kč Nedaňové příjmy v tis. Kč Kapitálové příjmy v tis. Kč Přijaté dotace v tis. Kč Příjmy celkem v tis. Kč Kunratice u a Svojkov Svor Celkem Zdroj: Krajský úřad Liberec Res Perita Consulting Propočty: vlastní Tabulka č. TaA.2.16: Průměrné příjmy a průměrný celkový příjem na jednoho obyvatele v Kč za rok 2004 Obec Počet obyvatel Daňové příjmy na jednoho obyvatele Nedaňové příjmy na jednoho obyvatele Kapitálové příjmy na jednoho obyvatele Dotace na jednoho obyvatele Celkové příjmy na jednoho obyvatele Kunratice u a Svojkov Svor Celkem Průměr za HSO sko Zdroj: Krajský úřad Liberec Res Perita Consulting Propočty: vlastní Tabulka č. TaA.2.17: Přehled výdajů po jednotlivých obcích v roce 2004 v tis. Kč Obec Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkové výdaje Kunratice u a Svojkov Svor Celkem Zdroj: Krajský úřad Liberec Res Perita Consulting Propočty: vlastní

6 Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti sko analytická část 126 Tabulka č. TaA.2.18: Průměrné výdaje a průměrné celkové výdaje na jednoho obyvatele v Kč za rok 2004 Obec Počet obyvatel Běžné výdaje na jednoho obyvatele Kapitálové výdaje na jednoho obyvatele Celkové výdaje na jednoho obyvatele Kunratice u a Svojkov Svor Celkem Průměr za HSO sko Zdroj: Krajský úřad Liberec Res Perita Consulting Propočty: vlastní

7 Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti sko analytická část 127 PILÍŘ B SPOLEČNOST B.2 ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ Tabulka č.tab.2.6: Počet žáků na 1 pedagoga podle typu zařízení sko/liberecký kraj (rok 2003) Měř. j. Liberecký kraj sko Mateřská škola počet Počet žáků mateřských škol osoba Počet tříd mateřských škol počet Počet pedagogů mateřských škol osoba Počet žáků na 1 pedagoga 11,50 12,37 Zákl.školanižší stup. (1. 5.roč.) počet 74 3 Počet žáků zákl.školy (1. 5.roč.) osoba Počet tříd zákl.školy (1. 5.roč.) počet Počet pedagogů zákl.školy (1. 5.roč.) osoba Počet žáků na 1 pedagoga 9,97 10,06 Základní školavyšší stup. (1.9.roč.) počet Počet žáků zákl.školy (1.9.roč.) osoba Počet tříd zákl.školy (1.9.roč.) počet Počet pedagogů zákl.školy (1.9.roč.) osoba Počet žáků na 1 pedagoga 14,27 14,79 Střední odborné učiliště (vč.zdravotn.) počet 20 0 Počet žáků střed.odb.učiliště (vč.zdrav) osoba Počet žáků na 1 pedagoga Gymnázium počet 13 1 Počet žáků v gymnáziu osoba Počet tříd v gymnáziu počet 177 Počet žáků na 1 pedagoga Střední odborná škola(vč.zdravotnické) počet 41 0 Počet žáků střed.odb.škol (vč.zdrav) osoba Počet tříd střed.odb.škol (vč.zdrav) počet Počet žáků na 1 pedagoga Školy speciální(dr.pro ml.vyž.zvl.péči) počet 87 1 Počet žáků předškol.věku spec.škol osoba 410 Počet žáků školního věku spec.škol osoba Počet žáků učilišť,sos,gymnáz.,spec.škol osoba 599 Počet žáků na 1 pedagoga Vyšší odborná škola počet 8 0 Počet stud.skupin vyšších odborn.škol počet 44 0 Počet žáků vyšších odborných škol osoba Počet pedagogů vyšších odborných škol osoba Počet žáků na 1 pedagoga 5,02 Zdroj: Statistické ukazatele za oblast školství 2003 Krajský úřad Libereckého kraje údaj není k dispozici

8 Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti sko analytická část 128 B.8 TRH PRÁCE A ZAMĚSTNANOST Tabulka č. TaB.8.1: Ekonomicky aktivní obyvatelstvo k Ekonomicky aktivní obyvatelstvo Obec Muži Ženy Celkem podíl na ek.aktivním podíl na ek.aktivním počet obyv. (%) počet obyv. (%) počet , , Kunratice u a , , Svojkov 31 55, ,64 56 Svor , , sko , , Zdroj: ČSÚ Liberec + vlastní výpočty Označení druhu odvětví: A. Zemědělství, lesnictví a rybolov B. Průmysl C. Stavebnictví D. Obchod, opravy E. Pohostinství, ubytování F. Doprava, pošty, telekomunikace G. Peněžnictví, pojišťovnictví H. Činnost v oblasti nemovitostí, služby pro podnikatele I. Veřejná správa, sociální zabezpečení J. Školství, zdravotnictví, veterin. a soc. činnosti K. Ostatní veřejné a osobní služby L. Nezjištěné odvětví Tabulka č. TaB.8.2: Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle odvětví (počet) SLDB 2001 OBEC/ODVĚTVÍ B J D C I L F A E H K G Kunratice u a Svojkov Svor sko Zdroj: ČSÚ Liberec + vlastní výpočty Pozn.: Ekonomická odvětví seřazena sestupně podle celkového počtu zaměstnaných. Tabulka č. TaB.8.3: Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle odvětví v % SLDB 2001 OBEC/odvětví A B C D E F G H I J K L 3,31 45,99 7,30 9,00 3,85 3,90 0,94 2,10 5,28 12,23 2,37 3,72 Kunratice u a 11,19 41,52 5,42 6,50 3,97 3,97 0,36 4,69 4,33 4,69 2,89 10,47 Svojkov 12,50 42,86 7,14 7,14 3,57 7,14 0,00 0,00 0,00 10,71 7,14 1,79 Svor 6,07 43,77 7,03 6,39 4,79 9,58 0,32 2,88 3,19 6,39 1,28 8,31 sko 4,55 45,26 7,09 8,44 3,96 4,58 0,80 2,40 4,86 10,84 2,40 4,83 Zdroj: ČSÚ Liberec + vlastní výpočty

9 Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti sko analytická část 129 Tabulka č. TaB.8.4: Ekonomicky aktivní muži podle odvětví (počet) SLDB 2001 OBEC B C D I A F L J H E K G Kunratice u a Svojkov Svor sko Zdroj: ČSÚ Liberec + vlastní výpočty Pozn.: Ekonomická odvětví seřazena sestupně podle celkového počtu zaměstnaných. Tabulka č. TaB.8.5: Ekonomicky aktivní muži podle odvětví v % SLDB 2001 OBEC A B C D E F G H I J K L 4,67 48,64 12,22 7,47 2,18 4,90 0,47 2,26 7,39 3,74 2,26 3,81 Kunratice u a 15,19 41,77 9,49 5,06 2,53 4,43 0,00 5,70 3,16 1,27 3,16 8,23 Svojkov 12,90 45,16 12,90 9,68 3,23 3,23 0,00 0,00 0,00 3,23 9,68 0,00 Svor 8,47 42,37 11,30 5,08 3,95 10,17 0,56 3,39 3,39 1,13 1,69 8,47 sko 6,24 47,24 11,87 7,03 2,42 5,39 0,42 2,67 6,42 3,21 2,42 4,66 Zdroj: ČSÚ Liberec + vlastní výpočty Tabulka č. TaB.8.6: Ekonomicky aktivní ženy podle odvětví (počet) SLDB 2001 OBEC B J D E L F I K A H G C Kunratice u a Svojkov Svor sko Zdroj: ČSÚ Liberec + vlastní výpočty Pozn.: Ekonomická odvětví seřazena sestupně podle celkového počtu zaměstnaných. Tabulka č. TaB.8.7: Ekonomicky aktivní ženy podle odvětví v % SLDB 2001 OBEC A B C D E F G H I J K L 1,48 42,41 0,63 11,08 6,12 2,53 1,58 1,90 2,43 23,73 2,53 3,59 Kunratice u a 5,88 41,18 0,00 8,40 5,88 3,36 0,84 3,36 5,88 9,24 2,52 13,45 Svojkov 12,00 40,00 0,00 4,00 4,00 12,00 0,00 0,00 0,00 20,00 4,00 4,00 Svor 2,94 45,59 1,47 8,09 5,88 8,82 0,00 2,21 2,94 13,24 0,74 8,09 sko 2,28 42,59 0,65 10,34 6,03 3,50 1,30 2,04 2,77 21,09 2,36 5,05 Zdroj: ČSÚ Liberec + vlastní výpočty

10 Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti sko analytická část 130 Tabulka č. TaB.8.8: Míra zaměstnanosti mužů a žen na úrovni obcí Obec Obyvatelstvo starší 15 let celkem Míra zaměstnanosti obyv. v % Obyvatelstvo starší 15 let muži Míra zaměstnanosti mužů v % Obyvatelstvo starší 15 let ženy Míra zaměstnanosti žen v % , , ,27 Kunratice , ,15 u a ,47 Svojkov 85 65, , ,76 Svor , , ,19 sko , , ,43 Zdroj: KÚLK+ vlastní výpočty Tabulka č. TaB.8.9: Počty osob starších 55 let, míra zaměstnanosti SLDB 2001 Obec Obyvatelstvo starší 55 let Počet zaměstnaných osob starších 55 let Míra zaměstnanosti (%) ,6 Kunratice u a ,3 Svojkov ,0 Svor ,7 sko ,8 Zdroj: KÚLK+ vlastní výpočty Tabulka č. TaB.8.10: Počet žadatelů o práci na úrovni obce k Název obce Žadatelé o práci celkem muži ženy Kunratice u a Svojkov Svor sko Zdroj: UP Česká Lípa

11 Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti sko analytická část 131 Tabulka č. TaB.8.11: Volná pracovní místa a počet žadatelů na úrovni okresu Česká Lípa Měsíc/rok Počet žadatelů Počet volných míst Počet žadatelů na 1 pracovní místo 05/ ,00 06/ ,55 07/ ,12 08/ ,10 09/ ,45 10/ ,36 11/ ,99 12/ ,56 01/ ,06 02/ ,48 03/ ,23 04/ ,37 05/ ,74 Zdroj: UP Česká Lípa Tabulka č. TaB.8.12: Míra nezaměstnanosti na úrovni obcí k (%) Obec 2006 celkem muži ženy 10,26 8,87 12,13 Kunratice u a 12,64 13,92 10,92 Svojkov 12,50 6,45 20,00 Svor 15,34 14,69 16,18 sko 11,57 10,42 13,11 Novější údaje pro nezaměstnanost dle pohlaví nebyly k dispozici. Tabulka č. TaB.8.13:Dlouhodobá míra nezaměstnanosti na úrovni obcí celkem k daného roku (%) Obec ,2 14,0 11,3 10,3 9,4 10,3 Kunratice u a 18,5 17,6 15,5 12,6 12,3 11,6 Svojkov 16,3 10,0 8,9 12,5 10,7 7,1 Svor 14,1 15,2 16,0 15,3 12,8 10,9 sko 14,8 14,2 12,9 12,7 11,3 9,95 Zdroj: ÚP Česká Lípa Tabulka č. TaB.8.14: Počet pracovních příležitostí v obci Obec Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (EAO) Počet pracovních příležitostí v obci Počet vyjíždějících za prací mimo obec Poměr počtu pracovních příležitostí k počtu EAO (%) ,10 Kunratice u a ,66 Svojkov ,29 Svor ,02 sko ,19 Zdroj: ÚP Česká Lípa

12 Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti sko analytická část 132 PILÍŘ C PROSTŘEDÍ C.2 OVZDUŠÍ Tabulka č. TaC.2.1 Velké zdroje znečištění ovzduší v oblasti ska (údaje jsou uvedeny za rok 2004 v tunách) Emise v roce 2004 (v tunách) Tuhé Oxid Oxidy Oxid Organické Amoniak látky siřičitý dusíku uhelnatý látky INTEDOOR s.r.o., 0,0008 0,0004 0,0753 0,0274 0,0026 AJETO spol. s r.o. Czech Glass Draft, 0,5676 1,4379 0,0393 0,0430 Jaroslav Augusta, Svor 0,0080 0,1430 0,0370 Petr Mikolášek, Svor 0,0470 0,0004 0,3240 0,0764 0,0262 0,0010 Zdroj: Krajský úřad Libereckého kraje Tabulka č. TaC.2.2 Střední zdroje znečištění ovzduší v oblasti ska (údaje jsou uvedeny v tunách za rok 2004) Umístění zdroje Název zdroje Jm. tepelný výkon (kw) Tuhé látky Množství znečišťujících látek v t/rok Těkavé Oxid Oxidy Oxid organické siřičitý dusíku uhelnatý látky Plynová kotelna 395 0,002 0,001 0,109 0,006 Zušlechťování skla tavením 0,008 0,314 0,018 0,001 Zušlechťování skla tavením 0,008 0,105 0,089 Zpracování dřeva 0,034 Kotelna 450 0,002 0,001 0,186 0,031 0,006 Kotelna 700 0,003 0,002 0,114 0,011 Plynová kotelna 234 0,001 0,07 0,005 0,004 Čerpací stanice PHM 0,053 Čerpací stanice PHM 0,03 Prášková kotelna 0,008 0,013 Zpracování dřeva 0,016 Zpracování dřeva 0,015 Plynová kotelna 212 0,007 0,003 0,355 0,001 0,021 Plynová kotelna 500 0,002 0,155 0,001 0,007 Plynové kotelny ,014 0,007 0,845 0,239 0,046 Kunratice Kotelna u a na dřevo Zdroj: Městský úřad Nový Bor 600 0,351 0,036 0,804 0,54 0,631 Amoniak

13 Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti sko analytická část 133 PILÍŘ D SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH D.6 PŮSOBNOST ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY Tabulka č. TaD.6.2: Působnost orgánů státní správy v obci Příslušný pověřený obecní úřad Příslušný finanční úřad Příslušná matrika Příslušný pracovní úřad Příslušný stavební úřad Příslušné obvodní oddělení policie ČR Hasiči územní stanice Záchranná služba výjezdové stanoviště CVIKOV Nový Bor Česká Lípa Jablonné v Podještědí Česká Lípa Zdroj: Územně identifikační registr ČR:Obce Úřad práce Česká Lípa Ministerstvo vnitra Policie České republiky Správa Severočeského kraje Ministerstvo vnitra Hasičský záchranný sbor Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje Liberecký kraj Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje Tabulka č. TaD.6.3: Působnost orgánů státní správy v obci Kunratice u a Příslušný pověřený obecní úřad Příslušný finanční úřad Příslušná matrika Příslušný pracovní úřad Příslušný stavební úřad Příslušné obvodní oddělení policie ČR Hasiči územní stanice KUNRATICE U CVIKOVA Nový Bor Česká Lípa Jablonné v Podještědí Záchranná služba výjezdové stanoviště Česká Lípa Zdroj: Územně identifikační registr ČR:Obce Úřad práce Česká Lípa Ministerstvo vnitra Policie České republiky Správa Severočeského kraje Ministerstvo vnitra Hasičský záchranný sbor Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje Liberecký kraj Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje

14 Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti sko analytická část 134 Tabulka č. TaD.6.4: Působnost orgánů státní správy v obci Svojkov Příslušný pověřený obecní úřad Příslušný finanční úřad Příslušná matrika Příslušný pracovní úřad Příslušný stavební úřad Příslušné obvodní oddělení policie ČR Hasiči územní stanice Záchranná služba výjezdové stanoviště SVOJKOV Nový Bor Nový Bor Nový Bor Česká Lípa Nový Bor Nový Bor Česká Lípa Česká Lípa Zdroj: Územně identifikační registr ČR:Obce Úřad práce Česká Lípa Ministerstvo vnitra Policie České republiky Správa Severočeského kraje Ministerstvo vnitra Hasičský záchranný sbor Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje Liberecký kraj Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje Tabulka č. Ta D.6.5: Působnost orgánů státní správy v obci Svor Příslušný pověřený obecní úřad Příslušný finanční úřad Příslušná matrika Příslušný pracovní úřad Příslušný stavební úřad Příslušné obvodní oddělení policie ČR Hasiči územní stanoviště SVOR Nový Bor Česká Lípa Jablonné v Podještědí Záchranná služba výjezdové stanoviště Česká Lípa Zdroj: Územně identifikační registr ČR:Obce Úřad práce Česká Lípa Ministerstvo vnitra Policie České republiky Správa Severočeského kraje Ministerstvo vnitra Hasičský záchranný sbor Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje Liberecký kraj Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje

15 Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti sko analytická část 135 D.7 NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Právní formy neziskových organizací: 141 Obecně prospěšná společnost 145 Společné vlastnictví jednotek 325 Organizační složka státu 331 Příspěvková organizace 701 Sdružení, svaz, spolek, klub aj. 721 Církevní organizace 731 Organizační jednotka sdružení 751 Zájmové sdružení právnických osob 761 Honební společnost 771 Svazek obcí Tabulka č. TaD.7.4: Nevládní neziskové organizace v obcích HSO sko CVIKOV NÁZEV ADRESA PRÁVNÍ FORMA IČ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 573, Sídliště 573/II,, Společenství vlastníků jednotek čp. 575, Sídliště 575,, Společenství vlastníků jednotek domu čp /II Sídliště Sídliště 557,, Společenství vlastníků jednotek domu čp. 589/II Sídliště Sídliště 589/II,, Společenství vlastníků jednotek domu čp /II Sídliště Sídliště 551/II,, Společenství vlastníků jednotek domu čp. 590/II Sídliště Sídliště 590/II,, Společenství vlastníků jednotek domu čp. 596/II597/II Sídliště Sídliště 597/II,, Společenství vlastníků jednotek domu čp. 580/II Sídliště Sídliště 580/II,, Společenství vlastníků jednotek domu čp /II Sídliště Sídliště 554,, Společenství vlastníků jednotek domu čp.582/ii Sídliště Sídliště 582/II,, Společenství vlastníků jednotek domu čp /II B. B. Němcové 179/II,, Němcové Společenství vlastníků jednotek domu čp. 578/II Sídliště Sídliště 578/II,, Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 576, Sídliště 576,, Společenství vlastníků jednotek domu čp /II, sídliště Sídliště 549,, Společenství vlastníků jednotek domu čp. 577/II, sídliště Sídliště 577/II,, Společenství vlastníků jednotek domu čp. 559/II 560/II, sídliště Sídliště 559/II,, Společenství vlastníků jednotek domu čp. 588/II, sídliště Sídliště 588/II,, Společenství vlastníků jednotek domu čp. 587/II, sídliště Sídliště 587/II,,

16 Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti sko analytická část 136 Společenství vlastníků jednotek domu čp. 581, Sídliště 581/II,, Společenství vlastníků jednotek domu čp. 177/II, B. Němcové 177/I,, Společenství vlastníků jednotek domu čp. 574/II, Sídliště 574/II,, ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV TUBERKULÓZY A Martinovo údolí 532/11,, RESPIRAČNÍCH NEMOCÍ, MARTINOVO ÚDOLÍ Domov LINDA, příspěvková organizace Lindava č. p. 242,, CVIKOVÁČEK Dům dětí a mládeže ČSLA 195,, Speciální základní škola při Dětské léčebně,, Ústavní 531, příspěvková organizace Ústavní 531, II, DĚTSKÁ LÉČEBNA, CVIKOV Ústavní 529/11,, Mateřská škola, Sídliště 592/II, příspěvková organizace Sídliště 592/II,, Základní umělecká škola, Jiráskova 88/I, příspěvková organizace Jiráskova 88/I,, Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně,, Ústavní 531, příspěvková organizace Ústavní 531,, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CVIKOV, Sad. 5. května 130/I,, 471 OKRES ČESKÁ LÍPA Triathlon Team Cyklorenova ČSA 137,, SK Nová 218,, TK Mlýnská 51,, Autoklub Mánesova 479, II, Skupina historického šermu ští žoldnéři Mánesova 478,, Občanské sdružení DĚTSKÁ ZAHRADA Mánesova 539,, Loutkový soubor Klubíčko Komenského 99,, Trávník a Naděje Trávník u a 82,, Skupina historického šermu REBÉLIE Ústavní 214/2,, Základní odborová organizace Dětská léčebna Ústavní 529,, ZO OS zdr. a soc. péče ČR, Odborný léčebný ústav pro Martinovo údolí 532/II,, 471 TBC a nemoci respirační DONAR STŘEDISKO PRO MLÁDEŽ Palackého 202,, Dětský taneční klub Lindava 36,, FK Československé armády 358, I, Tělovýchovná jednota Jiskra Komenského 365,, Sdružení zdravotně postižených v ČR smíšená organizace Sídliště 574/II,, DYNAMO LINDAVA U Hřiště,, MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ ORTEL SE SÍDLEM VE, CVIKOVĚ ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST CVIKOV Sad. 5. Května 127,, Sbor Bratrské jednoty baptistů v ě Žitavská 283,, SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ CVIKOV Husova 268/1,, ČSCH Základní organizace Nábřežní 22/II,, ZO OS KOVO GRAFOSTROJ a. s. Tovární 417,, Autoklub Pivovarská 30,, Kynologický klub Wolkerova 355/I,, MÍSTNÍ ODBOROVÁ ORGANIZACE CVIKOV Palackého 177, II, CVIKOVÁČEK PS, občanské sdružení ČSA 195/I,, Sdružení zdravotně postižených v ČR smíšená organizace Sídliště 574/II,, ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO, CVIKOV Martinova údolí 494/II,, Honební společenstvo Zelený vrch Dolní Libchava 10, KUNRATICE U CVIKOVA Společenství vlastníků jednotek domu čp. 406, 403 Kunratice u a 406,

17 Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti sko analytická část 137 v Kunraticích u a Společenství vlastníků jednotek domu čp. 412 v Kunraticích u a Kunratice u a 14, Základní škola a Mateřská škola Kunratice u a, okres Česká Lípa Kunratice u a 255, MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ LINDAVA KUNRATICE Kunratice u a, T. J. DYNAMO KUNRATICE U CVIKOVA Kunratice u a, SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KUNRATICE U CVIKOVA Kunratice u a 58, Římskokatolická farnost Kunratice u a Kunratice u a 1, SVOR Základní škola Svor, okres Česká Lípa Svor 242, Mateřská škola Svor, okres Česká Lípa Svor 208, TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA JISKRA SVOR Svor, ZO ČD železniční stanice Svor Odborové sdružení železničářů Nádražní 240, Svor, Základní kynologická organizace Svor Svor 222, Zdroj: Český statistický úřad, registr ekonomických subjektů. BusinessInfo.cz, Oficiální portál pro podnikání a export. Česká kapitálová informační agentura, a.s. (CEKIA) Pozn. Pro obec Svojkov nebyla tabulka vypracována, neboť v ní není registrována žádná nevládní nezisková organizace. Tabulka č. TaD.7.5: Objem vyplacených finančních prostředků obcí NNO působícím na jejím katastru v letech v tis. Kč Činnost Objem vyplacených prostředků v jednotlivých letech Kultura, sport a volný čas 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 Vzdělávání a výzkum 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Dobročinnost 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Nespecifikované, ostatní 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Zdroj: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o., Liberec, Dotazníkové šetření 2006 Tabulka č. TaD.7.6: Objem vyplacených finančních prostředků obcí Kunratice u a NNO působícím na jejím katastru v letech v tis. Kč Činnost Objem vyplacených prostředků v jednotlivých letech Kultura, sport a volný čas 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Nespecifikované, ostatní 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 Zdroj: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o., Liberec, Dotazníkové šetření 2006 Tabulka č. TaD.7.7: Objem vyplacených finančních prostředků obcí Svojkov NNO působícím na jejím katastru v letech v tis. Kč Objem vyplacených prostředků v jednotlivých letech Činnost Kultura, sport a volný čas 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 Zdroj: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o., Liberec, Dotazníkové šetření 2006

18 Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti sko analytická část 138 Tabulka č. TaD.7.8: Objem vyplacených finančních prostředků obcí Svor NNO působícím na jejím katastru v letech v tis. Kč Činnost Objem vyplacených prostředků v jednotlivých letech Kultura, sport a volný čas ,0 20,0 50,0 Sociální služby 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Zdroj: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o., Liberec, Dotazníkové šetření 2006

PŘÍLOHA č.4: TABULKY A GRAFY. Obsah přílohy č.4:

PŘÍLOHA č.4: TABULKY A GRAFY. Obsah přílohy č.4: Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti Centrální Semilsko analytická část 156 PŘÍLOHA č.4: TABULKY A GRAFY Obsah přílohy č.4: PILÍŘ A EKONOMIKA... 157 A.1 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ... 157 A.2 VEŘEJNÁ EKONOMIKA...

Více

PŘÍLOHA č.4: TABULKY A GRAFY. Obsah přílohy č.4:

PŘÍLOHA č.4: TABULKY A GRAFY. Obsah přílohy č.4: Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti sko analytická část 165 PŘÍLOHA č.4: TABULKY A GRAFY Obsah přílohy č.4: PILÍŘ A - EKONOMIKA... 166 A.1 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ... 166 A.2 VEŘEJNÁ EKONOMIKA... 174 PILÍŘ

Více

PŘÍLOHA č.4: TABULKY A GRAFY. Obsah přílohy č.4:

PŘÍLOHA č.4: TABULKY A GRAFY. Obsah přílohy č.4: Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti Hrádecko-Chrastavsko analytická část 138 PŘÍLOHA č.4: TABULKY A GRAFY Obsah přílohy č.4: PILÍŘ A - EKONOMIKA... 139 A.1 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ... 139 A.2 VEŘEJNÁ EKONOMIKA...

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní 29 Krajské rozpočty a hl. m. Prahy 36 Obecní rozpočty

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Sádek Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) obec První písemná zpráva 1557 Katastrální plocha 991 Počet katastrů 1 Počet částí obce (CO) 1 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Mariánské Lázně má rozlohu 405,35 km 2 a 24 824 obyvatel. S hustotou počtu 61 obyvatel na km 2 je druhým nejméně obydleným obvodem v kraji. Ve správním obvodu Mariánské Lázně je zahrnuto

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Polička Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) město První písemná zpráva 1200 Katastrální plocha 3311 Počet katastrů 4 Počet částí obce (CO) 6 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

ČESKÝ TĚŠÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

ČESKÝ TĚŠÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Český Těšín zahrnuje město Český Těšín a obce Chotěbuz a Ropice. Pověřeným úřadem je Český Těšín. Podle počtu obcí i podílem na rozloze kraje (1,0 %) je na předposledním, tj. 21. místě v

Více

Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti Cvikovsko analytická část 1 OBSAH

Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti Cvikovsko analytická část 1 OBSAH Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti Cvikovsko analytická část 1 OBSAH Obsah... 1 1. ÚVOD, ÚDAJE O ZADÁNÍ PROJEKTU, PODKLADY... 8 2. VYMEZENÍ A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI CVIKOVSKO...

Více

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Správní obvod Frýdlant nad Ostravicí sousedí na jihu z části se Slovenskem a dále se Zlínským krajem. Na západě jeho hranici tvoří obce správního obvod Frenštát pod Radhoštěm, hranici tvoří obce správního

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

JABLUNKOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

JABLUNKOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Jablunkov se nachází na jihovýchodě Moravskoslezského kraje. Na východě a jihu jej ohraničuje státní hranice se Slovenskem a Polskem, na západě jeho hranici tvoří obce správního obvodu Frýdek-Místek

Více

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků)

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků) Cílem příručky Stavebnictví České Republiky je poskytovat základní informace o investiční výstavbě, stavebnictví a stavebních hmotách, a to tuzemským osobám činným ve stavebnictví a ve výrobě stavebních

Více

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6%

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6% Neratovice Správní obvod Neratovice se nachází na severu kraje a sousedí s obvody Brandýs nad Labem-St.Bol., Kralupy nad Vltavou a Mělník. Povrch obvodu je nížinatý, rozkládá se kolem řeky Labe a je součástí

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Příjemci státních dotací Prezentace pro Kulatý stůl Hospodářské komory hl. města Prahy

Příjemci státních dotací Prezentace pro Kulatý stůl Hospodářské komory hl. města Prahy Příjemci státních dotací Prezentace pro Kulatý stůl Hospodářské komory hl. města Prahy Listopad 2013 Pavel Finger & CRIF tým Právní forma Příjemci dotací dle počtu 36% 37% OS ostatní PO FOP nejvýznamnější

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný přírůstek počtu obyvatel, nově je počet obyvatel v obci 120.

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný přírůstek počtu obyvatel, nově je počet obyvatel v obci 120. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 3 Obec: CETENOV Kód obce 563943 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-15) mírný přírůstek počtu obyvatel, nově je počet obyvatel v obci 120. I. ZAMĚSTNANOST Od roku 2012

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Závěrečný účet Města Český Dub za rok 2007 Dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Závěrečný účet Města Český Dub za rok 2007 Dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Závěrečný účet Města Český Dub za rok 2007 Dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Město Český Dub hospodařilo v souladu se schváleným rozpočtem

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP STRAKONICE

SPRÁVNÍ OBVOD ORP STRAKONICE Správní obvod obce s rozšířenou působností Strakonice leží na severozápadě kraje při hranicích s Plzeňským krajem. Jeho středem podél řeky Otavy prochází výběžek Českobudějovické pánve. Podél řeky Volyňky

Více

U S N E S E N Í. Ing. Langr Miloš. Ing. Vrba Jaroslav. 60 092 940,02 Kč objem výdajů

U S N E S E N Í. Ing. Langr Miloš. Ing. Vrba Jaroslav. 60 092 940,02 Kč objem výdajů U S N E S E N Í Z 6. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 27.6.2011 Zastupitelstvo MČ návrhovou komisi ve složení ověřovatele zápisu: zapisovatele následující program: pan Vraný Jiří

Více

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Rýmařov se rozkládá na západní výspě Moravskoslezského kraje. Na severu a východě sousedí s obcemi správního obvodu Bruntál a na západě a jihu jeho hranici tvoří obce Olomouckého kraje. Tento

Více

ČESKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR

ČESKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR ČESKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR SATELITNÍ ÚČET NEZISKOVÝCH INSTITUCÍ A ROČNÍ NÁRODNÍ ÚČTY Vladimír Kermiet, Lucie Smejkalová Odbor ročních národních účtů Seminář,, TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU

Více

Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK

Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 Hospodářsky slabé oblasti území, vykazující na základě

Více

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Nepomuk. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Nepomuk. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj Vyhodnocení silných a slabých stránek města na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj V Plzni, 5. října 2011 Úvod V letošním roce jsme pro vás připravili vyhodnocení silných a slabých

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

ÚSTECKÝ KRAJ 2004-2005

ÚSTECKÝ KRAJ 2004-2005 ÚSTECKÝ KRAJ produkce zpracovatelského průmyslu v datech a grafech 2004-2005 I. Struktura průmyslu v regionech ČR II. Rizika vývoje průmyslové produkce v regionech ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu (2007)

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Pravidla zapojování do mezinárodních záchranných operací. Formy zapojování do mezinárodních záchranných operací

Pravidla zapojování do mezinárodních záchranných operací. Formy zapojování do mezinárodních záchranných operací 463/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. listopadu 2000 o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými

Více

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví 2. jednání místních aktérů PŘÍPRAVY INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS Horní Pomoraví pro období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

BRUNTÁL. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

BRUNTÁL. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Bruntál se rozkládá v západní části Moravskoslezského kraje. Na severovýchodě hraničí s obcemi spadajícími pod správní obvod Krnov, na východě s obcemi správního obvodu Opava, na jihovýchodě

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

ZÁPIS č. 4 ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 19. května 2015

ZÁPIS č. 4 ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 19. května 2015 ZÁPIS č. 4 ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 19. května 2015 Přítomno: 13 Eva Bartoňová; Miroslav Beran; Radek Cikl; Jana Čechová; Jaromír

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Obce správního obvodu obce s rozšířenou působností Nový Bor

Obce správního obvodu obce s rozšířenou působností Nový Bor Obce správního obvodu obce s rozšířenou působností Nový Bor Název obce Kód ZÚJ Okres Název obce Kód ZÚJ Okres Cvikov 561479 Česká Lípa Polevsko 561959 Česká Lípa Chotovice 561622 Česká Lípa Prysk 561991

Více

Ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v roce 2003 podle kategorií OKEČ (ČSÚ)

Ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v roce 2003 podle kategorií OKEČ (ČSÚ) Tabulková příloha č.2 k článku: Pracovní úrazy v ČR v roce 2003 podle OKEČ z oborového portálu BOZPinfo.cz (http://www.bozpinfo.cz) Tabulka č. 1.1: Ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v roce 2003 podle

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Humpolec. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 kraj Vysočina

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Humpolec. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 kraj Vysočina Vyhodnocení silných a slabých stránek města na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 kraj Vysočina V Jihlavě, 13. října 2011 Úvod V letošním roce jsme pro vás připravili vyhodnocení silných a

Více

Příjmová část rozpočtu (v tis. Kč)

Příjmová část rozpočtu (v tis. Kč) Příjmová část rozpočtu (v tis. Kč) Kapitola č. 1 - Ekonomický odbor 1111 Daň z příjmů fyzických osob 27 753,00 ze závislé činnosti a funkčních požitků - daň sdílená 1112 Daň z příjmů fyzických osob 7 320,00

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti Centrální Semilsko datová část 1 ÚVOD...2

Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti Centrální Semilsko datová část 1 ÚVOD...2 Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti Centrální Semilsko datová část 1 ÚVOD...2 PILÍŘ A EKONOMIKA...3 A.1 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ...3 A.2 VEŘEJNÁ EKONOMIKA...8 A.3 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA A DOPRAVNÍ SYSTÉMY...12

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

RUBELIT, s.r.o. CZ49969277 560 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

RUBELIT, s.r.o. CZ49969277 560 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název RUBELIT, s.r.o. IČ 49969277 DIČ CZ49969277 datum vzniku 07.01.1994 základní kapitál 560 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 07.03.1994 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti Západní Českolipsko analytická část 1 OBSAH

Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti Západní Českolipsko analytická část 1 OBSAH Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti Západní Českolipsko analytická část 1 OBSAH OBSAH... 1 1. ÚVOD, ÚDAJE O ZADÁNÍ PROJEKTU, PODKLADY... 8 2. VYMEZENÍ A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA HOSPODÁŘSKY SLABÉ

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Financování NNO z veřejných rozpočtů

Financování NNO z veřejných rozpočtů Ekonomicko-správní fakulta Masarykova Univerzita Financování NNO z veřejných rozpočtů Zuzana Prouzová 3. 3. 2014, Praha Nestátní neziskové organizace (NNO) - údaje za 2012 Sdružení (701) a jejich organizační

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 (před připomínkovým řízením) 9.10.2012, Praha Dotace NNO z veřejných rozpočtů 2011 Rozpočet Suma dotací index (v tis. Kč) 2011/2010 státní rozpočet

Více

RIS (Regionální informační servis) jako nástroj podpory regionálního rozvoje

RIS (Regionální informační servis) jako nástroj podpory regionálního rozvoje RIS (Regionální informační servis) jako nástroj podpory regionálního rozvoje ISSS 2009, Hradec Králové Jiřina Šleichrtová RIS a Mapový Server volně přístupné aplikace na internetu Regionální informační

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 937 95 973 9 991 růst v % 1, 1, 1,,, 1,,,3,,

Více

Živnostenské podnikání v ČR k 31. prosinci 2005

Živnostenské podnikání v ČR k 31. prosinci 2005 Živnostenské podnikání v ČR k 31. prosinci 2005 Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje živnostenský zákon (zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí únor 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (vývoj daňových

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Odhad Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 933 9 9 95 9 růst v % 1, 1, 1,,,,9,1,1,,

Více

Živnostník - fyzická osoba - tuzemec - nezapsaná v OR Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Živnostník - fyzická osoba - tuzemec - nezapsaná v OR Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku POPIS ČÍSELNÍKU : Název: 000 Výčet položek číselníku: Právní formy Zatím neurčeno PFORMA Charakteristika: Formy podnikatelských subjektů podle obchodního zákoníku a jiných právních předpisů platných v

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010

Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010 Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010 Název tématu Postavení obcí v systému veřejné správy v České republice a jejich vztah k orgánům státní správy Analýza

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 David Šátek Ministerstvo financí 19. listopadu 2015 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (včetně

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 937 99 957 99 977 růst v % 1, 1, 1,,, 1,,,,,

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce.

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Vedoucí oddělení zaměstnanosti josef.burger@bm.mpsv.cz Obsah prezentace

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Podpora Agentury CzechInvest v oblasti Brownfields

Podpora Agentury CzechInvest v oblasti Brownfields Liberec 12.4.2007 Podpora Agentury CzechInvest v oblasti Brownfields Ing. Kateřina Lorencová Divize podnikatelských nemovitostí a infrastruktury CzechInvest Struktura prezentace 1. Aktivity Agentury CzechInvest

Více

Olomoucký kraj. Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Jeseník. Šumperk 0,5-0,8 0,9-1,2 1,3-1,8. Zábřeh.

Olomoucký kraj. Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Jeseník. Šumperk 0,5-0,8 0,9-1,2 1,3-1,8. Zábřeh. Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k 31. 12. 2005 (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Podíl cizinců v kraji (v %) 1,0-1,5 1,6-2,5 2,6-3,5 3,6-7,6 Jeseník Šumperk Podíl cizinců v obcích s rozšířenou působností

Více

Postavení venkova v krajích České republiky

Postavení venkova v krajích České republiky Postavení venkova v krajích České republiky Úvod 1. Vymezení venkova Obsah publikací 2. Venkovský a městský prostor v kraji 2.1. Území, sídelní struktura, dostupnost 2.2. Obyvatelstvo 2.3. Ekonomika 2.4.

Více

Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti Frýdlantsko analytická část 1 OBSAH

Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti Frýdlantsko analytická část 1 OBSAH Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti Frýdlantsko analytická část 1 OBSAH OBSAH... 1 1. ÚVOD, ÚDAJE O ZADÁNÍ PROJEKTU, PODKLADY... 8 2. VYMEZENÍ A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí Mgr. Dana Balážová vedoucí Náhradní rodinná péče pro oblast Nový Bor - Arnultovice: Akátová Lidická Polní U Slévárny B. Egermanna Lipová Prokopa Velikého U Studánky Dobrovského Luční Příkrá U Vodárny Gen.Svobody

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Adresa: Obec Smilovice, Smilovice čp. 13 Telefon

Více

Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti Centrální Semilsko analytická část 1 OBSAH

Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti Centrální Semilsko analytická část 1 OBSAH Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti Centrální Semilsko analytická část 1 OBSAH OBSAH...1 1. ÚVOD, ÚDAJE O ZADÁNÍ PROJEKTU, PODKLADY...8 2. VYMEZENÍ A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 3 k č. j.: 3066/M/15, 63348/ENV/15 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších a zákon č. 131/2000

Více

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení Druh Alokace plánové (podpora) Z toho příspěvek Vybrané úseky silnic II. a III. třídy 1 1.1 Zvýšení regionální

Více

Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti Cvikovsko návrhová část 1 1. STRATEGICKÝ CÍL ROZVOJE ÚZEMÍ HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI CVIKOVSKO 2

Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti Cvikovsko návrhová část 1 1. STRATEGICKÝ CÍL ROZVOJE ÚZEMÍ HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI CVIKOVSKO 2 Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti Cvikovsko návrhová část 1 OBSAH: 1. STRATEGICKÝ CÍL ROZVOJE ÚZEMÍ HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI CVIKOVSKO 2 2. HLAVNÍ STRATEGICKÉ CÍLE V JEDNOTLIVÝCH PRIORITNÍCH OBLASTECH...3

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011 PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011 RNDr. Petr Dědič ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/29 OBSAH Metodické poznámky odlišnost SLDB 2011 od SLDB 2001 srovnatelnost

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru 2013 29 Státní rozpočet 2013 29 Krajské rozpočty

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ

KARLOVARSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ produkce zpracovatelského průmyslu v datech a grafech 2004-2005 I. Struktura průmyslu v regionech ČR II. Rizika vývoje průmyslové produkce v regionech ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Kolín Datum vyhotovení: 21.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce MFČR vychází

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Přehled subjektů působících v LH Ekonomika lesního hospodářství 2. cvičení Vlastnické složení

Více

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís.

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. 22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. Bod pořadu jednání: 16. Věc: Rozpočtové opatření č. 286/12 úprava kapitoly 914 04 Důvod předložení: Zpracoval: Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Dobrý den ze Zlatých Hor

Dobrý den ze Zlatých Hor Dobrý den ze Zlatých Hor Prezentace projektu města Zlatých Hor Rekonstrukce centrálního vytápění sídliště ve Zlatých Horách 1 Přehled prezentace Místopis Historie a současnost města Správní začlenění Představení

Více