Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu za rok 2011 (příjmy a výdaje po konsolidaci) Příloha č. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu za rok 2011 (příjmy a výdaje po konsolidaci) Příloha č. 1"

Transkript

1 Podrobný přehled o plnění a čerpání za rok 2011 (příjmy a výdaje po konsolidaci) Příloha č. 1 (v Kč) Třída 1 - Daňové příjmy , , ,74 96, Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků , , ,96 97, Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , ,54 24, Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , , ,01 66, Daň z příjmů právnických osob , , ,23 96, Daň z příjmů právnických osob za kraje , , ,00 100, Daň z přidané hodnoty , , ,00 98, Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu , , ,00 100, Správní poplatky , , ,00 100,67 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,60 98, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,74 100, Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 0, , ,00 100, Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) , , ,00 100, Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 0, , ,00 100, Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 0, , ,61 100, Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 0, , ,00 100, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0, , ,00 100, Odvody příspěvkových organizací 0, , ,00 100, Odvody příspěvkových organizací 0, , ,00 100, Odvody příspěvkových organizací 0, , ,00 100, Odvody příspěvkových organizací 0, , ,00 100, Odvody příspěvkových organizací 0, , ,00 100, Odvody příspěvkových organizací 0, , ,00 100, Odvody příspěvkových organizací 0, , ,00 95, Ostatní odvody příspěvkových organizací 0, , ,00 100,00 1

2 Příjmy z pronájmu pozemků 0, , ,91 100, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 100, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0, , ,81 100, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , ,80 100, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , ,36 100, Příjmy z pronájmu movitých věcí , , ,40 100, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0, , ,00 100, Příjmy z úroků (část) , , ,03 100, Příjmy z úroků (část) 0,00 0,00 474,05 *** Realizované kurzové zisky 0,00 780,00 775,96 100, Realizované kurzové zisky 0,00 0, ,96 *** Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0, , ,00 100, Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0, , ,00 100, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0, , ,00 100, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,60 101, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0, , ,00 100, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0, ,00 *** Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0, , ,00 100, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,33 100, Ost. příjmy z fin. vypořád. předch. let od jiných veřejných rozpočtů 0, , ,00 100, Ost. příjmy z fin. vypořád. předch. let od jiných veřejných rozpočtů 0, , ,50 100, Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0, , ,72 100, Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0, , ,78 100, Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 0, , ,06 100, Ostatní přijaté vratky transferů 0, , ,46 100, Ostatní přijaté vratky transferů , , ,81 98, Přijaté neinvestiční dary 0, , ,00 100,00 2

3 Přijaté pojistné náhrady 0, , ,00 100, Přijaté pojistné náhrady 0, , ,00 100, Přijaté pojistné náhrady , , ,00 99, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0, , ,60 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0, , ,44 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,34 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0, , ,24 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0, , ,00 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 230,00 228,00 99, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,11 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,16 100, Neidentifikované příjmy 0,00 0, ,03 *** Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , ,00 100, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , ,00 100, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0, , ,00 100, Platby za odebrané množství podzemní vody , , ,00 132, Splátky půjčených prostředků od podnikat. nefinanč. subjektů - PO , , ,92 100, Splátky půjč. prostř.od obecně prosp. společ. a podobných subjektů , , ,00 100, Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací , , ,87 81,61 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,59 100, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 100, Příjmy z prodeje pozemků 0, , ,00 100, Příjmy z prodeje pozemků 0, , ,00 100, Příjmy z prodeje pozemků 0, , ,00 100, Příjmy z prodeje pozemků 0, , ,00 100, Příjmy z prodeje pozemků 0, , ,00 100,00 3

4 Příjmy z prodeje pozemků 0, , ,00 100, Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 0, , ,59 100, Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 0, , ,00 100, Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 0, , ,00 100, Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 0, , ,00 100, Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 0, , ,00 100, Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 0, , ,00 100, Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí ,00 0,00 0,00 *** Třída 4 - Přijaté transfery , , ,50 100, Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR 0, , ,85 100, Neinvest. přij. transfery ze SR v rámci souhrn. dotačního vztahu , , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 0, , ,18 100, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního , , ,39 100, Neinvestiční převody z Národního fondu , , ,63 100, Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad , , ,56 100, Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí , , ,43 100, Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie , , ,27 100, Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR , , ,05 100, Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0, , ,82 100, Ostatní investiční přijaté transfery ze státního , , ,51 104, Investiční převody z Národního fondu 0, , ,90 100, Investiční přijaté transfery od obcí 0, , ,41 100, Investiční přijaté transfery od regionálních rad , , ,50 100, Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí , , ,00 100, Investiční přijaté transfery ze státních finačních aktiv 0, , ,00 100,00 4

5 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,23 95, Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství , , ,24 100, Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO 0, , ,00 100, Neinvestič. transfery nefinanč. podnikatelským subjektům - FO 0, , ,00 99, Neinvestič. transfery nefinanč. podnikatelským subjektům - PO 0, , ,24 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 99, Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 100, Neinv. transfery nefinanč. podnikatelským subjektům - FO 0, , ,00 100, Neinv. transfery nefinanč. podnikatelským subjektům - PO 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organizacím ,00 0,00 0,00 *** Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 100, Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím 0, , ,00 100, Účel. neinv. transfery nepodnikajícím FO 0, , ,00 100, Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - FO 0, , ,00 100, Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - příspěvková organizace 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 700,00 700,00 100, Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 100, Účel. neinv. transfery nepodnikajícím FO 0, , ,00 100, Neinv. transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organizacím 3 000,00 0,00 0,00 *** Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 100, Neinv. transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Neinv. transfery občanským sdružením 0, , ,00 100,00 5

6 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby , , ,53 99, Konzultační, poradenské a právní služby ,00 0,00 0,00 *** Nákup ostatních služeb , , ,00 99, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 100, Nákup materiálu , , ,98 11, Služby pošt 0, , ,00 100, Nájemné , , ,30 99, Nákup ostatních služeb , , ,91 98, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 100, Pohoštění , , ,26 99, Neinv. transfery obecně prosp. společnostem , , ,00 100, Neinv. transfery občanským sdružením , , ,00 99, Odměny za užití duševního vlastnictví 0, , ,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 100, Nákup materiálu , , ,36 100, Nájemné 0, , ,00 100, Konzultační, poradenské a právní služby 0, , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,43 100, Opravy a udržování 0, , ,00 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,29 100, Pohoštění , , ,00 100, Ostatní nákupy j.n ,00 230,00 230,00 100, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ,00 0,00 0,00 *** Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - FO 0, , ,00 100, Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - PO 0, , ,00 100, Neinv. transfery obecně prosp. společnostem , , ,00 100, Neinv. transfery občanským sdružením , , ,00 100,00 6

7 Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 100, Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím , , ,00 100, Neinvestiční půjčené prostř. zřízeným příspěvkovým organizacím 0, , ,00 100, Doprava , , ,86 97, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 57, Opravy a udržování , , ,24 72, Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 100, Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím , , ,00 100, Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0, , ,00 100, Neinv. transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 100, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,87 98, Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 100, Odměny za užití duševního vlastnictví 0, , ,00 100, Nákup materiálu , , ,00 14, Nákup ostatních služeb , , ,84 72, Pohoštění 0, , ,00 100, Věcné dary 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 100, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 100, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,10 97, Nájemné , , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,81 75, Opravy a udržování , , ,00 88, Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO , , ,00 92, Neinv. transfery občanským sdružením , , ,00 100,00 7

8 Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 100, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0, , ,00 100, Pohoštění 0, , ,00 100, Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO , , ,00 100, Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,00 0,00 0,00 *** Konzultační, poradenské a právní služby ,00 0,00 0,00 *** Nákup ostatních služeb , , ,00 88, Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO , , ,00 100, Vodní hospodářství , , ,60 57, Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 100, Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 93, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0, ,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 100, Pohonné hmoty a maziva 0, , ,47 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0, , ,77 100, Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,00 0,00 0,00 *** Nákup materiálu 0, , ,00 100, Konzultační, poradenské a právní služby 0, , ,00 100, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 100, Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,00 0,00 0,00 *** Nákup ostatních služeb , , ,36 0, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce 0, , ,00 100, Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěš. společnostem 0, , ,00 100,00 8

9 31 - Vzdělávání , , ,91 99, Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům - PO , , ,00 99, Neinvestič. transfery obecně prosp. společnostem , , ,00 99, Neinvestič. transfery církvím a náboženským společnostem 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím , , ,00 100, Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem , , ,00 99, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , ,00 100, Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem , , ,00 99, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím , , ,00 100, Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem , , ,00 99, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , ,00 100, Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 0, , ,20 100, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím , , ,00 100, Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatelským subjektům - PO , , ,00 99, Neinv. transfery obecně prosp. společnostem ,00 0,00 0,00 *** Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím , , ,90 99, Neinv. transfery cizím přísp. organizacím , , ,00 100, Nákup ostatních služeb ,00 0,00 0,00 *** Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO , , ,00 99, Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím , , ,88 100, Neinv. dotace zříz. přísp. organizacím 0, , ,54 100, Neinvestiční půjčené prostř. zřízeným příspěvkovým organizacím , , ,00 100, Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO , , ,00 99, Neinv. transfery obecně prosp. společnostem , , ,00 99, Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 100, Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím , , ,00 99,97 9

10 Neinv. dotace zříz. přísp. organizacím 0, , ,32 100, Neinv. transfery cizím přísp. organizacím , , ,00 100, Neinv. transfery obecně prosp. společnostem , , ,00 99, Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím , , ,50 100, Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO , , ,00 99, Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím , , ,00 100, Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO , , ,00 99, Neinv. transfery obecně prosp. společnostem , , ,00 98, Neinv. transfery cizím přísp. organizacím , , ,00 100, Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO , , ,00 98, Neinv. transfery obecně prosp. společnostem , , ,00 96, Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím , , ,00 100, Neinv. transfery obecně prosp. společnostem , , ,00 99, Neinv. transfery obecně prosp. společnostem , , ,00 99, Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím , , ,00 100, Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO , , ,00 99, Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím , , ,00 100, Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím , , ,00 100, Neinv. dotace zříz. přísp. organizacím 0, , ,57 100, Neinvestiční půjčené prostřed. zřízeným příspěvk. organizacím , , ,00 100, Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO , , ,00 99, Školské služby , , ,41 66, Neinvestiční transfery vysokým školám 0, , ,00 100, Neinv. transfery nefinanč. podnikatelským subjektům - PO , , ,00 99, Neinv. transfery obecně prosp. společnostem , , ,00 99, Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím , , ,00 100, Neinv. transfery cizím přísp. organizacím , , ,00 100,00 10

11 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO 0, , ,00 100, Neinv. transfery obecně prosp. společnostem ,00 0,00 0,00 *** Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím ,00 0,00 0,00 *** Neinvestiční transfery vysokým školám ,00 0,00 0,00 *** Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subjektům - PO 0, , ,00 100, Neinv. půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem ,00 0,00 0,00 *** Neinvestiční půjčené prostř. zřízeným příspěvk. organizacím ,00 0,00 0,00 *** Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,00 0,00 0,00 *** Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0, , ,00 91, Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 82, Povinné pojistné na SZ a příspěvek na státní polit. zaměstnanosti 0, , ,00 91, Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění 0, , ,00 91, Povinné pojistné na úrazové pojištění 0, , ,00 91, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 89, Nákup materiálu 0, , ,00 44, Služby telekomunikací a radiokomunikací 0, , ,13 52, Konzultační, poradenské a právní služby 0, , ,00 81, Služby školení a vzdělávání 0, , ,00 19, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 67, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0, , ,00 100, Pohoštění 0, , ,00 16, Věcné dary 0, , ,00 100, Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO 0, , ,39 90, Neinv. transfery obecně prosp. společnostem 0, , ,25 89, Neinv. transfery občanským sdružením 0, , ,55 81, Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organizacím 0, , ,17 99, Neinvestiční transfery obcím 0, , ,72 94,13 11

12 Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím , ,02 0,00 0, Neinvestiční transfery vysokým školám 0, , ,25 80, Neinv. dotace zříz. přísp. organizacím 0, , ,95 89, Náhrady mezd v době nemoci 0, , ,00 100, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,91 0,00 0, Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,76 99, Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - FO 0, , ,00 100, Neinv. transfery obecně prosp. společnostem 0, , ,00 100, Neinv. transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organizacím 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 100, Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím , , ,00 100, Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - FO 0, , ,00 100, Neinv. transfery obecně prosp. společnostem 0, , ,00 100, Neinv. transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 100, Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím , , ,00 100, Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO 0, , ,00 100, Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - FO 0, , ,00 100, Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO 0, , ,00 100, Neinv. transfery obecně prosp. společnostem 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 100, Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím , , ,80 100, Neinvestiční transfery vysokým školám , , ,00 100, Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným příspěvkovým organizacím 0, , ,20 100,00 12

13 Nákup ostatních služeb , , ,00 100, Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - FO 0, , ,00 100, Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO 0, , ,00 100, Neinv. transfery obecně prosp. společnostem 0, , ,00 100, Neinv. transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem 0, , ,00 100, Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organizacím ,00 0,00 0,00 *** Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 100, Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím , , ,18 100, Nákup kolků ,00 0,00 0,00 *** Neinvestiční půjčené prostř. zřízeným příspěvkovým organizacím , , ,10 90, Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - FO 0, , ,00 100, Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO 0, , ,00 100, Neinv. transfery obecně prosp. společnostem 0, , ,00 100, Neinv. transfery občanským sdružením 0, , ,00 77, Neinv. transfery státnímu 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 100, Ostat. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0, , ,00 100, Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím 0, , ,00 100, Účel. neinv. transfery nepodnikajícím FO 0, , ,00 100, Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - FO 0, , ,00 100, Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - PO 0, , ,00 74, Neinv. transfery obecně prosp. společnostem 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 100, Účel. neinv. transfery nepodnikajícím FO 0, , ,00 100, Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subjektům - PO 0, , ,00 74, Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 100,00 13

14 Povinné pojistné na SZ a přísp. na státní polititku zaměstnanosti 0, , ,00 100, Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění 0, , ,00 100, Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 180,00 180,00 100, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 100, Nákup materiálu 0, , ,02 100, Služby pošt 0, , ,00 100, Nájemné 0, , ,00 100, Konzultační, poradenské a právní služby 0, , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,22 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,24 100, Pohoštění , , ,00 100, Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - FO 0, , ,00 100, Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - PO 0, , ,00 100, Neinv. transfery obecně prosp. společnostem 0, , ,00 100, Neinv. transfery občanským sdružením 0, , ,00 99, Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem 0, , ,00 100, Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organizacím 0, , ,00 96, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 99, Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně 0, , ,00 100, Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím , , ,00 100, Neinvestiční transfery vysokým školám 0, , ,00 100, Neinv. transfery cizím přísp. organizacím 0, , ,00 100, Účel. neinv. transfery nepodnikajícím FO 0, , ,00 100, Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,00 0,00 0,00 *** Nákup materiálu 3 000,00 0,00 0,00 *** Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 100,00 14

15 Nákup ostatních služeb , , ,00 100, Ostatní nákupy j.n , , ,00 100, Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - FO 0, , ,00 100, Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - PO 0, , ,00 100, Neinv. transfery vybr. podnikatl. subjektům ve vlastnictví státu 0, , ,00 100, Neinv. transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem 0, , ,00 100, Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organizacím , , ,00 100, Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 100, Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím 0, , ,00 100, Účel. neinv. transfery nepodnikajícím FO 0, , ,00 100, Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - FO 0, , ,00 100, Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - PO 0, , ,00 100, Neinv. transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem 0, , ,00 100, Neinv. transfery společenstvím vlastníků jednotek 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 100, Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím 0, , ,00 100, Účel. neinv. transfery nepodnikajícím FO 0, , ,00 100, Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 100, Neinv. půjčené prostř. církvím a náboženským společnostem 0, , ,00 100, Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organizacím ,00 0,00 0,00 *** Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 100, Neinv. transfery občanským sdružením , , ,00 100,00 15

16 34 - Tělovýchovná a zájmová činnost , , ,17 99, Neinv. transfery občanským sdružením 0, , ,00 70, Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 91, Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 100, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 99, Nákup materiálu 0, , ,70 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací 4 000, , ,00 100, Nájemné 0, , ,00 78, Nákup ostatních služeb , , ,90 99, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0, , ,00 100, Pohoštění , , ,00 81, Věcné dary , , ,00 90, Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - FO 0, , ,00 100, Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - PO 0, , ,00 100, Neinv. transfery obecně prosp. společnostem 0, , ,00 100, Neinv. transfery občanským sdružením 0, , ,07 99, Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organizacím , , ,00 100, Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 100, Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím 0, , ,00 91, Neinv. transfery obecně prosp. společnostem , , ,00 99, Neinv. transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím , , ,50 100, Neinv. transfery cizím přísp. organizacím , , ,00 100, Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - PO 0, , ,00 100, Neinv. transfery obecně prosp. společnostem 0, , ,00 100, Neinv. transfery občanským sdružením , , ,00 100, Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem 0, , ,00 100,00 16

17 Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organizacím , , ,00 100, Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 100, Ost. neinv. transfery veř. rozp. územní úrovně , , ,00 100, Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím 0, , ,00 100, Zdravotnictví , , ,32 99, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 100, Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - PO , , ,00 100, Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subjektům - PO 0, , ,00 100, Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 99, Nákup materiálu 0, , ,80 99, Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím , , ,00 99, Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím , , ,00 100, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 100, Neinv. transfery obecně prosp. společnostem 0, , ,69 100, Neinv. transfery občanským sdružením 0, , ,23 100, Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem 0, , ,00 100, Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organizacím ,00 0,00 0,00 *** Neinv. transfery obecně prosp. společnostem 0, , ,00 100, Neinv. transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 100, Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery vysokým školám 0, , ,00 100, Konzultační, poradenské a právní služby ,00 0,00 0,00 *** Nákup ostatních služeb , , ,60 100, Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - PO 0, , ,00 100, Neinv. transfery občanským sdružením 0, , ,00 100,00 17

18 Ost. neinv. transfery neziskov. a podob. organizacím ,00 0,00 0,00 *** 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , ,24 98, Neinvestiční transfery obcím 0, , ,37 99, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Pohoštění 8 000, , ,00 37, Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 100, Nákup materiálu , , ,00 57, Nájemné ,00 0,00 0,00 *** Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 58, Nákup ostatních služeb , , ,00 98, Pohoštění , , ,00 86, Neinvestiční transfery obcím , ,27 0,00 0, Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 78, Povinné pojistné na SZ a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti 0, , ,00 78, Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění 0, , ,00 75, Povinné pojistné na úrazové pojištění 0, , ,00 78, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 99, Služby školení a vzdělávání 0, , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,54 77, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0, , ,98 100, Pohoštění 0,00 727,70 727,70 100, Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - PO , , ,00 100, Neinv. transfery obecně prosp. společnostem , , ,00 100, Neinv. transfery občanským sdružením , , ,00 100, Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organizacím , , ,60 100,00 18

19 Neinvestiční transfery regionálním radám , , ,00 100, Dary obyvatelstvu ,00 0,00 0,00 *** Neinv. transfery mezinár. organizacím , , ,00 100, Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,00 0,00 0,00 *** Nákup materiálu 2 000, ,00 178,00 8, Nájemné , , ,00 20, Služby zpracování dat ,00 0,00 0,00 *** Nákup ostatních služeb , , ,00 100, Pohoštění , , ,05 95, Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - FO 0, , ,00 100, Neinv. transfery občanským sdružením , , ,00 100, Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organizacím 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 99, Ost. neinv. transfery veř. rozp. územní úrovně 0, , ,00 99, Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím 0, , ,00 100, Ochrana životního prostředí , , ,36 96, Nákup ostatních služeb , , ,00 100, Odměny za užití duševního vlastnictví 0, , ,00 100, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 0, , ,90 99, Nákup materiálu 0, , ,10 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 56, Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - PO 0, , ,00 99, Neinv. transfery obecně prosp. společnostem 0, , ,00 99, Neinv. transfery občanským sdružením 0, , ,00 82, Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organizacím , , ,00 100, Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 80, Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím , , ,00 100,00 19

20 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 100, Nákup materiálu 0, , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,36 99, Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,00 0,00 0,00 *** Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 100, Nájemné 5 000, , ,00 100, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 48, Nákup ostatních služeb , , ,00 51, Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - FO 0, , ,00 100, Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - PO 0, , ,00 100, Neinv. transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím 0, , ,00 100, Účel. neinv. transfery nepodnikajícím FO 0, , ,00 100, Nákup ostatních služeb 0, ,00 875,00 4, Účel. neinv. transfery nepodnikajícím FO 0, , ,00 100, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 99, Neinv. transfery obecně prosp. společnostem 0, , ,00 100, Neinv. transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organizacím 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 100, Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně 0, , ,00 100, Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím 0, , ,00 100, Sociální služby a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice , , ,87 94, Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - PO , , ,00 99, Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím , , ,00 100, Neinv. dotace zříz. přísp. organizacím 0, , ,80 100,00 20

21 Neinv. transfery obecně prosp. společnostem , , ,00 96, Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím 0, ,00 0,00 0, Knihy, učební pomůcky a tisk 4 000,00 945,00 945,00 100, Nákup materiálu 3 000, , ,00 100, Nájemné 2 500, , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 100, Pohoštění , , ,00 100, Neinv. transfery občanským sdružením , , ,00 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 280,00 280,00 100, Nájemné 5 000,00 0,00 0,00 *** Nákup ostatních služeb , , ,00 100, Ostatní nákupy j.n ,00 0,00 0,00 *** Neinv. transfery obecně prosp. společnostem 0, , ,00 100, Neinv. transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem 0, , ,00 100, Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organizacím ,00 0,00 0,00 *** Neinv. transfery obecně prosp. společnostem 0, , ,84 93, Neinv. transfery občanským sdružením 0, , ,88 85, Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem 0, , ,00 82, Neinvestiční transfery obcím 0, , ,76 100, Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím , , ,07 99, Ostatní osobní výdaje 0, ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 0, , ,20 56, Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 100, Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně 0, , ,00 100, Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím 0, , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 100,00 21

22 Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím , , ,93 91, Nákup ostatních služeb , , ,00 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0, , ,00 77, Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 60, Povinné pojistné na SZ a přísp. na státní politiku zaměstnanosti 0, , ,00 79, Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění 0, , ,00 79, Povinné pojistné na úrazové pojištění 0, , ,00 79, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,40 31, Nákup materiálu 0, , ,40 50, Služby pošt 0, ,00 0,00 0, Služby telekomunikací a radiokomunikací 0, , ,37 49, Nájemné 0, , ,00 100, Služby školení a vzdělávání 0, , ,00 15, Nákup ostatních služeb 0, , ,22 88, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0, , ,00 6, Pohoštění 0, , ,00 50, Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt. - PO 0, , ,00 100, Neinv. transfery obecně prosp. společnostem 0, , ,00 100, Neinv. transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem 0, , ,00 100, Ost. neinv. transfery nezisk. a podobným organizacím ,00 0,00 0,00 *** Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 100, Náhrady mezd v době nemoci 0, , ,00 100, Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,00 0,00 0,00 *** 22

23 52 - Civilní připravenost na krizové stavy , , ,77 100, Ochranné pomůcky , , ,40 100, Léky a zdravotnický materiál 5 000,00 0,00 0,00 *** Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 0,00 0,00 *** Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,50 100, Nákup materiálu , , ,00 100, Nájemné , , ,00 100, Konzultační, poradenské a právní služby ,00 0,00 0,00 *** Nákup ostatních služeb , , ,87 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 100, Pohoštění , , ,00 100, Účastnické poplatky na konference ,00 0,00 0,00 *** Ostatní nákupy j.n , , ,00 100, Nákup ostatních služeb ,00 0,00 0,00 *** Peněžní dary do zahraničí 0, , ,00 100, Bezpečnost a veřejný pořádek 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery státnímu 0, , ,00 100, Požární ochrana a integrovaný záchranný systém , , ,00 100, Neinv. transfery občanským sdružením , , ,00 100, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 100, Neinv. transfery obecně prosp. společnostem , , ,00 100, Neinv. transfery občanským sdružením , , ,00 100, Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem , , ,00 100, Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany , , ,27 62, Ostatní platy , , ,95 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 100, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 100,00 23

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Organizace Název položky Kč

Organizace Název položky Kč Město Bechyně Rozpočet na rok 2015 Paragraf PŘÍJMY Položk a Organizace Název položky Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 12 510 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.700.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Schválený rozpočet obce Prysk 2015

Schválený rozpočet obce Prysk 2015 Schválený rozpočet obce Prysk 2015 1. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet 2015 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin. 1 070 00 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 10 00 1113 Daň z příjmu fyz. osob

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2013

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2013 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2013 Schválený na zasedání zastupitelstva obce 27.3.2013 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 150 000,00 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Město Bechyně Rozpočet města Bechyně na rok 2017

Město Bechyně Rozpočet města Bechyně na rok 2017 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 13 790 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 380 000,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1 390 000,00 1121 Daň

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu za rok 2017

Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu za rok 2017 Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu za rok 2017 I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 180 000 000,00 1 180 000 000,00 1 295 004 807,17 109,75% 0000 1112

Více

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2016 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 schválený upravený Čerpání 2015 Návrh 2016 Pozn. 2143 5139 Nákup materiálu 0 0 0 150 000 2143

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 schválený na zasedání zastupitelstva obce dne 31.3.2014 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 43 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 21

Více

Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Datum vytvoření: 15. 12. 2016 MĚSTO SOBĚSLAV Souhrnný Období: 30. 9. 2016 Částky v tisících Kč Příjmy 134 424 154 894 116 344 Daňové příjmy 90 290 93 933 75 657 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

Více

Tabulka č. 2b. Rozpočet města Kraslice na rok výdaje odvětvově (v tis. Kč) Skutečnost SR UR Návrh

Tabulka č. 2b. Rozpočet města Kraslice na rok výdaje odvětvově (v tis. Kč) Skutečnost SR UR Návrh Rozpočet města Kraslice na rok 2018- výdaje odvětvově (v tis. Kč) Par. Pol. Popis BĚŽNÉ VÝDAJE 2016 2017 2017 2018 Skutečnost SR UR Návrh 104 072,19 110 056,39 122 350,20 123 072,35 1014 Ozdravování hospodář.

Více

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 360 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000,00 1113 Daň z příjmů

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č. 2

Rozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č. 2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název Schválený rozpočet a b text 1 Rozpočet po změnách 2 Výsledek od poč. roku 3 1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 18 630 000,00 18 630 000,00 19 713 332,66

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění)

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění) Kód:R51 Organizace:MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI Datum od 01.01.2018 Datum do 31.01.2018 IČ: 00025429 Jedn./Sum.: Sumární Kapitola:336, 1361 1611 1612 1614 1617 2111 2119 2131 2132 2133 2139 2141 2143 2151

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2012 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis schválený upravený Čerpání 2011 Návrh 2012 0000 1332 Poplatek za znečištění 0 0 600 0 0000 1341 Poplatek ze psů 300 000 300

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění)

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění) Kód:R51 Organizace:MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI Datum od 01.01.2019 Datum do 31.01.2019 IČ: 00025429 Jedn./Sum.: Sumární Kapitola:336, 1361 1611 1612 1614 1617 2111 2112 2119 2131 2132 2133 2139 2141 2143

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění)

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění) Kód:R51 Organizace:MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI Datum od 01.01.2017 Datum do 31.12.2017 IČ: 00025429 Jedn./Sum.: Sumární Kapitola:336, 1361 1611 1612 1614 1617 2111 2119 2131 2132 2133 2139 2141 2143 2151

Více

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2018

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2018 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 20,000 20,000 5,808 29,04% 5169 Nákup ostatních služeb 20,000 20,000 5,808 29,04% 2141 Vnitřní obchod 145,000 145,000 72,716 50,15% 5021 Ostatní

Více

Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 5 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ :

Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 5 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 1 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2015 DATUM:09.02.2016 IČO ORGANIZACE : 00255513

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob placená plátci 13 530 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

Schválený rozpočet na rok 2017 Usnesením č.1/2017 dne 25.ledna 2017

Schválený rozpočet na rok 2017 Usnesením č.1/2017 dne 25.ledna 2017 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2017 Usnesením č.1/2017 dne 25.ledna 2017 OdPa Pol Popis Rozpočet 2017 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin 3 200 000,00 Kč 0 1112 Daň z příjmů

Více

Tabulka č. 1a. Rozpočet města Kraslice na rok příjmy druhově (v tis. Kč) Skutečnost SR UR Návrh. Položka Popis položky Daňové příjmy

Tabulka č. 1a. Rozpočet města Kraslice na rok příjmy druhově (v tis. Kč) Skutečnost SR UR Návrh. Položka Popis položky Daňové příjmy Tabulka č. 1a Rozpočet města Kraslice na rok 2018 - příjmy druhově (v tis. Kč) 2016 2017 2017 2018 Skutečnost SR UR Návrh Položka Popis položky Daňové příjmy 99 047,89 87 492,81 90 176,76 105 049,31 1111

Více

Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 2 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31

Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 2 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31 Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 1 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2013 DATUM:29.04.2014 IČO ORGANIZACE : 00255513

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Městys Čachrov (IČ: ) Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa)

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Městys Čachrov (IČ: ) Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- I. Rozpočtové

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

I. PŘÍJMY v tis. Kč. Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8 800, Sběr a svoz komunálních odpadů 20,00

I. PŘÍJMY v tis. Kč. Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8 800, Sběr a svoz komunálních odpadů 20,00 OBEC SRNÍ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 I. PŘÍJMY v tis. Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 100,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 50,00 0000 1113 Daň z příjmů

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2008-2010 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2002-2010 v tis. Kč 2007 schválený rozpočet 1 342 407,0 1 544 739,0

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2013 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 550000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických osob z

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2017 až statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2017 až statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2017 až 2019 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2017-2019 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, i a rozpočtového výhledu města

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2014 až 2016 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2016 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, i a rozpočtového výhledu města

Více

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Obec Svatý Jan pod Skalou (IČ: )

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Obec Svatý Jan pod Skalou (IČ: ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- I. Rozpočtové

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

CELKEM po zahrnutí financování : Zveřejněno : Příjmy Kč Sejmuto :

CELKEM po zahrnutí financování : Zveřejněno : Příjmy Kč Sejmuto : Návrh rozpočtu obce Horní Maršov pro rok 2019. Informace dle 5, odst.3), zák. 23/2017 / Očekávané plnění 2018 Popis Popis Rozpočet uprav. Položka R o z p o č t o v é p ř í j m y 23 015 520 Položka R o

Více

Schválený rozpočet Města Smiřice na rok 2011 (položkově členěný)

Schválený rozpočet Města Smiřice na rok 2011 (položkově členěný) Schválený rozpočet Města Smiřice na rok 2011 (položkově členěný) OdPa pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 600 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Návrh zpracoval: Jan Malát verze 3

Návrh zpracoval: Jan Malát verze 3 Návrh rozpočtu městyse Nový Rychnov na rok 2015 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 2 000 000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. činn. 100 000,00 0000 1121

Více

Schválený rozpočet na rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019 strana: 1 / 6 PŘÍJMY rozpočtu 0000 1111 0000 000 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená pl 714 50 974 50 974 50 890 00 0000 1112 0000 000 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená p

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2011 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis schválený upravený Čerpání 2010 Návrh 2011 Pozn. 2212 5169 Nákup ostatních služeb 1 600 000 1 930 000 1 919 467 1 600 000 2212

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 7.2.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Obec CEJLE, Cejle,588 51 Batelov IČ: 00488615 Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtových

Více

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R# * * * Strana: 1

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R# * * * Strana: 1 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R# * * * Strana: 1 IČO: 70891320 Zlínský kraj Čas : 12:44:02 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Rok Měsíc I Č O 2006 12 70891320 VÝKAZ

Více

Návrh rozpočtu obce Janov nad Nisou na rok Termín projednání na ZO

Návrh rozpočtu obce Janov nad Nisou na rok Termín projednání na ZO Termín projednání na ZO 31.1.2018 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Popis Rozpočet 2018 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závčin a 3 700 000,00 Kč 0 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 100 000,00 Kč

Více

II. Rozpočtové výdaje-návrh ROZPOČTU NA ROK 2017

II. Rozpočtové výdaje-návrh ROZPOČTU NA ROK 2017 II. Rozpočtové výdaje-návrh ROZPOČTU NA ROK 2017 Paragraf Položka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Návrh rozpočtu a b 2016 2016 2017 1031 Pěstební činnost 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 25

Více

Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 5

Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 5 Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 5 OdPa Pol. Popis Rozpočet pův. opatření Rozpočet upravený R o z p o č t o v é p ř í j m y 27 395 790 1 171 270 28 567 060 0000 1111 Daň

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města České Budějovice na roky 2020 až 2022 tis. Kč STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2020-2022 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, skutečnosti a střednědobého výhledu rozpočtu

Více

Návrh zpracoval: Jan Malát

Návrh zpracoval: Jan Malát Rozpočet městyse Nový Rychnov na rok 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 2 000 000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. činn. 100 000,00 0000 1121 Daň

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků , * Pěstební činnost ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků , * Pěstební činnost ,00 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2017 Paragraf Položka Text 2017 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 2 800 000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 350 000,00

Více

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu ,00. Org: 1953 VPP Pecháček ,00

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu ,00. Org: 1953 VPP Pecháček ,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 2 697 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závčin a 2 500 000,00 Kč 0 1112 Daň z příjmů

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

I. Rozpočtové příjmy - 1 -

I. Rozpočtové příjmy - 1 - Rozpočet městyse Nový Rychnov na rok 2013 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 2 000 000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. činn. 100 000,00 0000 1121 Daň

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Více

Celkem , Příjmy z poskytování služeb a ,00 Celkem ,00

Celkem , Příjmy z poskytování služeb a ,00 Celkem ,00 Rozpočet na rok 2016 Příjmy dle paragrafů, organizací a složek Pol. Popis 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2 851 130,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 292 614,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 60 000 0000

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu movitých věcí ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu movitých věcí ,00 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 810 860,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 280 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 60 000 0000

Více

8115 přebytek hospodaření z minulého roku Kč VÝDAJE: položka: 5021 ostatní osobní výdaje Kč 5139 nákup materiálu j. n.

8115 přebytek hospodaření z minulého roku Kč VÝDAJE: položka: 5021 ostatní osobní výdaje Kč 5139 nákup materiálu j. n. PŘÍJMY: položka: 1111 daň z příjmu FO ze závislé činnosti 1 050 000 Kč 1112 daň z příjmu FO z podnikání 25 000 Kč 1113 daň z příjmu FO z kapit. výnosů 100 000 Kč 1121 daň z příjmu PO 1 500 000 Kč 1122

Více

Rozpočtový výhled. statutárního města. České Budějovice. na roky 2011 až 2013

Rozpočtový výhled. statutárního města. České Budějovice. na roky 2011 až 2013 Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2011 až 2013 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011-2013 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech

Více

Rozpočet výdajů na rok 2019

Rozpočet výdajů na rok 2019 Rozpočet výdajů na rok 2019 položka text rozpočet v tisících Kč 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd. a potrav. 5122 Podlimitní věcná břemena 2 5165 Nájemné za půdu 6 5169 Nákup ostatních služeb

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Kunějovice (IČ: ) Období: Od 1 do 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa)

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Kunějovice (IČ: ) Období: Od 1 do 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- Fin 2-12m I.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO:

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO: Rozpočet 216 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, 252 17, CZ, IČO: 233871 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet a b - - 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 1 685 1112 Daň z příjmu

Více

15 000, , , , Příjmy z poskytováno služeb ,00

15 000, , , , Příjmy z poskytováno služeb ,00 Schválené ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy 80 00 0

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu ročního rozpočtu na rok 2017 Městské části Praha-Lysolaje Městská část Praha - Lysolaje na základě 11 odst. 3 zákona č. 250/2000

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: ,00 roku 2012 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 2 450 000,00 0000 0000 1112 00000000 Daň

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

rozpočtové příjmy celkem ,00

rozpočtové příjmy celkem ,00 Rozpočet obce Drahotín pro rok 2016 Příjmy Závaznými ukazateli jsou paragrafy rozpočtové skladby 1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv. Činnosti a funkčních pož. 400 000,00 1112 daň z příjmů fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019 Název a sídlo vykazující jednotky : Obec Čakov Čakov 19, 37384 Dubné IČ 00581216 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY PŘÍJMY PŘÍJMY PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 3/2009

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 3/2009 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 3/2009 (v tisících

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENI PLNĚNI ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENI PLNĚNI ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD inisterstvo financí Fin -1 VÝKAZ PRO HODNOCENI PLNĚNI ROZPOČTU ÚZENÍCH SAOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 1.1.015 v Kč, s přesnosti na dvě desetinná místa Rok ěsíc

Více

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace Návrh Rozpočtu na rok 21 obec Dešná Rekapitulace Třída Položka Částka PŘÍJMY CELKEM 1+2+3+4 X 13 938 3 Kč z toho Daňové příjmy celkem 1 X 9 961 Kč Nedaňové příjmy celkem 2 X 2 916 3 Kč Kapitálové příjmy

Více

CELKEM po zahrnutí financování :

CELKEM po zahrnutí financování : Návrh rozpočtu obce Horní Maršov pro rok 2018. Informace dle 5, odst.3), zák. 23/2017 / Očekávané plnění 2017 Popis Popis Rozpočet upravený Položka R o z p o č t o v é p ř í j m y 21 810 080 Položka R

Více

Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 3

Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 3 Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 3 OdPa Pol. Popis Rozpočet pův. opatření Rozpočet upravený R o z p o č t o v é p ř í j m y 25 218 780 498 830 25 717 610 0000 1111 Daň z

Více

Rozpočet výdajů na rok 2012: obec Příšov

Rozpočet výdajů na rok 2012: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2012 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2012: obec Příšov Číslo Název Číslo Název Částka paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více