Zavlečkování skládek další krok nejen ke snižování nákladů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zavlečkování skládek další krok nejen ke snižování nákladů"

Transkript

1 9. dubna 2015 číslo 14 ročník 45 Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo měsíce: Udušení tichý zabiják 2 Bezpečnost Kyslík je život Nedýchatelné prostředí nevidíš a necítíš, přesto jde o vteřiny! 4 Kvalita 12 Házená Hlídejme si vstupy Špatné dodávky lze reklamovat nekvalitu nebrat! Karviňáci v semifinále! O víkendu bude HCB OKD v Plzni bojovat o finále Editorial Marek Síbrt mluvčí OKD Vážení kolegové, držíte v rukou druhé nejlepší noviny pro zaměstnance v naší zemi. Zároveň čtete firemní noviny, které svůj obsah, formu a jazyk nejlépe přizpůsobují své cílové skupině tedy Vám. Alespoň si to myslí odborná porota soutěže Zlatý Fénix, která nás tímto způsobem před Velikonocemi ocenila a udělala nám v redakci Horníka radost. V soutěži v 18 kategoriích bojovalo 124 přihlášených prací. Úspěšnější než Horník byl v dané kategorii Železničář pro zaměstnance Českých drah, za našimi novinami se umístily Albertoviny společnosti Ahold a tiskovina se stručným názvem 1 našeho tradičního zákazníka i dodavatele v regionu ArcelorMittal Ostrava. Ačkoliv se toto ocenění může zdát v náročné době, kterou černouhelný průmysl prochází a pro OKD to platí také, bez valného významu, přesto si myslím, že všichni, kteří nám s našimi novinami pomáhají, si zaslouží poděkování. Budeme jen rádi, když budete redakci dále kontaktovat s nápady a podněty toho, o čem by Horník měl psát, jaká témata byste rádi četli, a co vás o dění v OKD, ale i třeba v regionu zajímá, a my tomu podle vašeho názoru nevěnujeme dostatečnou pozornost. Navíc si myslím, že i v těžké době bychom měli dokázat mít radost z dobrých zpráv, se kterými se setkáváme, aniž bychom si to třeba uvědomovali, každý den. Například dva hlavní materiály na první straně ukazují, že při současné transformaci OKD se spousta věcí daří a pomáhají nám snižovat náklady na těžbu a generovat další výnosy. A to je pro nás v současnosti mimořádně důležité. Na poslední straně se můžete dočíst o skvělém úspěchu karvinských házenkářů, kteří jsou v semifinále extraligy. Kdo se byl na jejich domácí utkání, kde si v derby jednoznačně poradili se Zubřím, podívat, ví, že postup je jednoznačně zasloužený. Ale samozřejmě, nemůžeme nic lakovat na růžovo. Proto najdete uvnitř novin texty, které nám říkají, co bychom měli dělat jinak. Že nečistoty do expedovaného uhlí nepatří, protože tak můžeme ztratit důvěru tradičního zákazníka, nebo že se nemáme bát reklamovat produkty, které dostaneme v nedostatečné kvalitě, a komplikují nám proto práci. Zdař Bůh! FOTO: archiv Zavlečkování skládek další krok nejen ke snižování nákladů Kolej včetně vykládací rampy na Janu Karlu byla předána k užívání v loňském roce. Přínosy jsou ekonomické i ekologické. Změna způsobu přepravy ze silniční na železniční není pouze snahou výrazně snížit prachové, hlukové a kapacitní zatížení veřejných komunikací, ale také přepravní náklady DARKOV V roce 2014 AWT v souladu se záměry společnosti OKD realizovala hned tři stavby kolej k odvalu Jan Karel, sanace vlečkové koleje 6a, b Louky nad Olší a železniční napojení manipulační plochy Stonávka. Celý záměr zavlečkování skládek Závodu Všem nakladačům Hausherr namontují lepší chladiče Inovace vedoucího Centrální údržby znamená finanční přínos, nové modely totiž vycházejí na polovinu ceny těch původních STAŘÍČ Rozdíl pouhých 3 C mezi vstupní a výstupní teplotou oleje začal působit trable osádkám pracujícím s nakladači Hausherr na čelbách a okolí rubání v lokalitách Staříč a Chlebovice. Chladiče provozní kapaliny se totiž ucpávaly, motory strojů se pak v náročných teplotních podmínkách přehřívaly. S řešením přišel Horymír Chrobák, vedoucí centrální údržby Důlního závodu 3. Problémy s léta provozovanými Hausherry přišly v polovině loňského roku, kdy společnost Hazemag distribuující náhradní díly přestala dodávat původní originální chladiče. Ty nové se ukázaly jako nevyhovující. Požadujeme rozdíl vstupní a výstupní teploty oleje nejméně 10 C, nikoliv pouze 3 C. Po odzkoušení dvou nových kusů jsme dodávky zastavili, informoval. úpraven vznikl na základě požadavku zkapacitnění přepravních tras jednotlivých komodit produktů úpraven, které představují zvýšené environmentální zatížení (znečištění životního prostředí) na nízkokapacitních pozemních komunikacích. S lepšími chladiči už pracuje pět Hausherrů Důlního závodu 3. Šestnáct přijatých zlepšováků Petra Barteka Technické úpravy a inovativní řešení, úspory a samozřejmě bezpečnost. To jsou hlavní oblasti zlepšování v případě Důlního závodu 3. Karet s podněty letos shromáždil asistent vedoucího projektu CI Petr Bartek třiadvacet. V koši skončily jen tři, čtyři jsou ve stadiu posuzování, zbývajících šestnáct je přijato. Z ekologického hlediska je hlavním přínosem snížení prašnosti na obslužných komunikacích úpravárenského komplexu Darkov, říká o železničním napojení skládky Stonávka technologický náměstek ředitele Závodu úpraven Jiří Vyoral. Na webu nicméně Chrobák objevil tuzemskou firmu, která spolupracuje s Ferritem a dodává chladiče i pro jeho nakladače PSU. A tím jsem nabyl jistoty, že produkty TS Brno mohou být dobré. Domluvil jsem návštěvu jejich technika u nás na šachtě, poměřil si chladiče Hausherrů, zaznamenal výkonové parametry elektromotoru i teploty v pracovním prostředí, pokračoval. Minimální dodávka od TS Brno činila deset chladičů, přičemž kontrakt zprostředkoval právě Ferrit. První kus namontovali na nakladač provozovaný raziči hlavního předáka Tomáše Žižky z dodavatelské firmy TKBČ na čelbě Potíže vymizely okamžitě! konstatoval Chrobák s tím, že průměrný rozdíl teplot se po trojím měření pohybuje na úrovni 12 C. Inovaci vedoucí centrální údržby podal v programu Continuous Improvement se zdůrazněním finanční úspory. Jde přibližně o padesátiprocentní snížení nákladů. Dřívější dodavatel měl chladič za přibližně šestapadesát tisíc korun v závislosti na kurzu eura. Brněnská firma je ale prodává za necelých třiadvacet tisíc. Jen letos to znamená úsporu 828 tisíc korun, uvedl Chrobák. Technický náměstek Důlního závodu 3 Marcin Pisula už rozhodl o postupné výměně chladičů na všech šestatřiceti Hausherrech provozovaných momentálně v Důlním závodě 3. Potíže s teplotou oleje vykazují do jednoho. Nové chladiče tak sníží poruchovost a zvýší výkonnost strojů. uzi Vyexpedovali čtvrt milionu tun energetického uhlí Kolej Jan Karel, která byla k 1. dubnu 2014 včetně vykládací rampy předána k užívání Závodu úpraven, slouží k přepravě hlušiny zejména z lokality Darkov na rekultivační stavby Kozinec a Doubrava 3. Současně tuto kolej intenzivně využívá právě Závod úpraven pro expedici energetického uhlí z lokality skládek Doubrava 1, odkud ho bylo v roce 2014 vyexpedováno tun. Tento způsob přepravy plně nahradil ekonomicky náročnou nakládku soustavou dopravních pásů přes nakládací kolej této odstavené úpravny, podotkl technologický náměstek ředitele Závodu úpraven Jiří Vyoral. Zkapacitnění odsunu praného prachu a flotačních hlušin z nádrží G a H při současném přechodu na ekologicky šetrný provoz železnicí to byl záměr stavby realizované v roce 2014, která upravila vlečkové koleje v Loukách nad Olší. Pokračování na straně 2 Ze světa USA se odklánějí od uhlí WASHINGTON Po dekádě, kdy produktivita v uhelných dolech vyjádřena objemem vytěženého uhlí na jednoho zaměstnance v USA klesala, došlo v uplynulých dvou letech k obratu. Produktivita vzrostla jak u hlubinných, tak povrchových provozů. Produktivita celkově rostla ve všech regionech, kde se v USA uhlí těží. Tedy i v centrální části Apalačských hor, které jsou centrem místního černouhelného průmyslu, ale produktivita na hlavu je zde nejnižší. V hlubinných dolech zde horníci průměrně vytěží dvě tuny uhlí za hodinu na jednoho zaměstnance. Například v severní části pohoří je to dvojnásobek, v uhelné pánvi ve státě Illinois jde téměř o pět tun. Ceny amerického uhlí v loňském roce klesly o 15 procent a experti předpokládají, že neporostou ani letos. Příčinou jsou především regulace pro výrobu uhlí v uhelných elektrárnách z hlediska vypouštěných emisí. Podle studie společnosti Wood Mackenzie s je v ohrožení zastavení anebo ukončení produkce 17 procent roční těžby v USA. ms

2 2 Z OKD číslo 14 ročník 45 Bez kyslíku není život! Udušení tichý zabiják Mezi těžko detekovatelné předměty, které nelze odstranit automatizovanou technologií, patří například magnety, jsou plasty, textilie, roušky, dřevo nebo pryskyřicová pěna. Dbejme na kvalitu! Nečistoty do expedovaného uhlí nepatří. Mohou ohrozit důvěru zákazníka v OKD DARKOV Již bezmála šedesát let je zákazníkem OKD mezinárodní společnost Voestalpine. V minulosti firma odebírala PCI uhlí z Dolu Lazy, od roku 2014 i z Dolu Darkov. Od letošního roku se podařilo uzavřít kontrakt na prodej uhlí z Důlního závodu 2, což je pro OKD výhodné především díky flexibilitě v situaci, kdy se plánuje uzavření části úpravny v lokalitě Lazy. Vyvarujme se nežádoucích příměsí v expedovaném uhlí PCI technologie, pro kterou zákazník uhlí z OKD odebírá, je velice náchylná k výskytu cizích předmětů. Především takových, které jsou obtížně detekovatelné a není možné je odstranit automatizovanou technologií, jako jsou například magnety. Ať již jde o plasty, textilie, roušky, dřevo nebo pryskyřicovou pěnu, říká Daniel Trnka z odboru prodeje uhlí. Podle něj se potíže s výskytem nežádoucích příměsí v expedovaném uhlí vyskytovaly i v minulosti. Společnost k nim ale vždy přistoupila zodpovědně a hledala kroky, jak nežádoucí příměsi v expedovaném uhlí eliminovat. Buďme odpovědní, odpad nepatří na pás! Hlavní podmínkou kontraktu uzavřeného v letošním roce pro PCI uhlí z Důlního závodu 2 bylo ze strany odběratele dodržení čistoty dodávaného uhlí. Hned první měsíc, kdy jsme začali PCI z Důlního závodu 2 firmě dodávat (v březnu 2015), se objevil problém se znečištěním uhlí cizími předměty. Situace je pro nás velice nepříjemná. Zákazník může přistoupit nejen k úplnému zastavení dodávek, protože je jeho výrobní proces ohrožen nečistotami v uhlí, ale má dle uzavřené smlouvy dokonce právo fakturovat vzniklou škodu spojenou se zastavením výrobní linky a jejím čištěním, dodává Trnka. Společnost OKD si podle něj nemůže při současném vysoce konkurenčním prostředí v oblasti prodeje energetického uhlí dovolit přijít o tak významný objem prodeje a důležitého zákazníka. Prodáváme uhlí. Ne odpad. Náš zákazník žádá za své peníze kvalitní produkt a my jsme povinni mu ho dodat dle našich smluvních závazků. V restauraci bychom určitě také neváhali vrátit jídlo, za které jsme zaplatili, kdyby nám, byť nedopatřením, bylo naservírováno s cizím vlasem, uzavírá Trnka a vyzývá všechny k odpovědnému chování. ms FOTO: OKD V období se stalo v OKD celkem šest smrtelných úrazů vlivem vstupu do nedýchatelného prostředí nebo práce v něm Účinky a příznaky při sníženém obsahu kyslíku (v %) Víme, že 5 % metanu vytlačí z ovzduší 1 % kyslíku. Při 30 % metanu se tedy může vytvořit prostředí s 15 % kyslíku. V tomto prostředí dochází ke ztrátě vědomí bez předchozího varování a v krajním případě i k úmrtí. Po 4 6 minutách nastává zástava srdeční činnosti a poškození mozku. Vánoční smrk na Lazech neodolal poryvu větru LAZY V porovnání se zbytkem republiky nezaznamenaly při větrné kalamitě na přelomu března a dubna provozy společnosti OKD žádnou újmu. Tedy až na vybulení statného smrku v lokalitě Lazy Důlního závodu 1. Ten zde několik desetiletí zastával funkci vánočního stromu. Poryv větru ho vyvrátil na Apríla přesně o půl deváté večer. Tedy v době, kdy bývá na povrchu provoz vozidel i pohyb osob minimální, informoval manažer FOTO: OKD Nedýchatelné prostředí může vzniknout při mimořádných událostech. Proto je nutné mít stále u sebe sebezáchranný přístroj a respirátor. Jediný následek větrné kalamity v OKD, pád stromu v lokalitě Lazy. FOTO: Závod servisních služeb KARVINÁ Nedýchatelné prostředí je ovzduší se sníženým obsahem kyslíku nebo vysokým obsahem jedovatých plynů, kde může dojít k poškození zdraví. Normální koncentrace kyslíku ve vzduchu, který dýcháme, je 21 procent. V důlních dílech, ve kterých se mohou zdržovat zaměstnanci, musí důlní ovzduší obsahovat nejméně 20 procent kyslíku. Na přechodnou dobu může být povoleno snížení koncentrace až na 19 procent. Větrání pracoviště ale musí být funkční! V prostředí pod 15 procent kyslíku dochází ke ztrátě vědomí bez předchozího varování a v krajním případě i k úmrtí. Po 4 6 minutách nastává zástava srdeční činnosti a poškození mozku, varuje vedoucí oddělení řízení bezpečnosti Pavel Zajíček. Nedýchatelné prostředí vytvářejí plyny, které vytlačí z ovzduší kyslík. Jedná se o metan, který je lehčí než vzduch a drží se pod stropem, dále dusík, jímž se cíleně likviduje zápar, a také oxid uhličitý, jenž se vyskytuje ve stařinné atmosféře. Mezi jedovaté a dráždivé plyny patří oxid uhelnatý, nitrózní plyny a sirovodík, který je jako jediný při nízkých koncentracích cítit. Proto je důležité důlní pracoviště dobře větrat. To zajišťuje základní větrání hlavním ventilátorem, dále pomocí větrných objektů (hráze, plenty, přepážky). Nejrizikovější oblastí jsou separátně větraná důlní díla, tzn. chodby nebo jejich části, které musí být větrány separátním ventilátorem a lutnovým tahem. Bez písemného příkazu nelze vstupovat do zakřižovaného, zalaťovaného nebo jinak znepřístupněného důlního díla. Obzvláště riziková jsou také dovrchní díla, protože metan je lehčí než vzduch a může vytvořit ve vrchních částech chodby tzv. metanovou vrstvu. Pozor na oxid uhelnatý a dusík! Podobné nebezpečí číhá také v blízkosti závalu nebo stařin v porubu. Vždy je nutné postupovat podle pokynů technického dozoru a mít koncentrace všech potřebných plynů pod kontrolou. Ve vrchní úvrati může vzniknout nebezpečné ovzduší s vysokým obsahem jedovatého oxidu uhelnatého a rovněž s inertním dusíkem, který vháníme do závalových prostor dusíkovým potrubím, říká Zajíček. Při předfárání pracovišť se nesmí fárající dvojice rozdělit a musí věnovat zvláštní pozornost kontinuálnímu měření metanu s tím, že správně umístěné metanové čidlo chrání zdraví. Důležité je mít na paměti, že nedýchatelné prostředí může vzniknout při mimořádných událostech (zápar, požár, výbuch, průtrže uhlí a plynu nebo důlní otřes). Sebezáchranný přístroj a respirátor je proto nutné mít neustále při práci po ruce. Při těchto událostech je nutno řídit se pokyny inspekční služby, vedoucího likvidace havárie a technického dozoru, upozorňuje Zajíček. Adam Januszek Zimní údržba pokračuje i na začátku dubna Regulérní byť naštěstí jen dočasný návrat zimy přiměl Závod servisních služeb protáhnout pohotovosti k zajišťování zimní údržby v jednotlivých důlních závodech až do 13. dubna. AWT Rekultivace v karvinské části a firma Agrospol ve frýdecko-místecké totiž měli nad ránem v pátek 3. dubna skutečně napilno. Aprílové chumelení tyto dodavatele uklízející sníh donutilo vyjet s technikou a postupně zprovozňovat cesty i chodníky. provozu služeb Závodu servisních služeb Roman Wojnar s tím, že pád stromu nezpůsobil žádné materiální škody. K těm podle dispečinku nedošlo v souvislosti s větrem na žádné jiné šachtě, plechy či střechy zůstávaly tentokrát na svém místě. S vyvráceným smrkem si poradili chlapi ze stavební údržby závodu. Odtáhli ho pomocí Desty Na archivním zimním snímku jsou vlevo vidět baňky na smrku. na bezpečné místo, rozřezali a uložili k deputátnímu dřevu pro zaměstnance. Na vánoční svátky si budeme na Lazech muset hledat nový strom na ozdobení, upřesnila vrchní mistrová provozu služeb Lenka Wernerová. uzi Zákazník žádá za své peníze kvalitní produkt a společnost OKD je povinna uhlí dodat podle smluvních závazků, tedy bez nečistot. Zavlečkování skládek další krok nejen ke snižování nákladů Dokončení ze strany 1 Stavba byla zprovozněna k prvnímu srpnu minulého roku. Celkem bylo po této koleji přepraveno do konce minulého roku tun energetického uhlí. Kolej navíc do budoucna umožní kapacitní a ekologickou přepravu kamene pro rekultivační stavbu Louky, objasnil náměstek Vyoral. Skládka Stonávka poslouží i pro přebytky Železniční napojení manipulační plochy Stonávka bylo realizováno kvůli snížení přepravních nákladů při dopravě uhlí na tuto skládku a zpětné redeponáži. A je hodnota, která ukazuje, kolik tun surového uhlí bylo po nově vybudované koleji přepraveno ze skládky ke zpracování v prádle. Z ekologického hlediska je hlavním přínosem snížení prašnosti na obslužných komunikacích úpravárenského komplexu Darkov. Navíc v budoucnu význam této stavby vzroste v důsledku uzavření provozu vodního prádla v lokalitě Lazy, kdy právě tato plocha bude využívána v případě potřeby pro skladování přebytků praného uhlí z této lokality na území Orlové, vysvětlil Jiří Vyoral s tím, že stavba začala na jaře minulého roku a předána do zkušebního provozu byla v srpnu. Navíc souběžně s touto kolejí a vykládací rampou byla na skládce vybudována nová asfaltová plocha sloužící ke skladování a expedici hotových výrobků uhlí. Adam Januszek V Důlním závodě 1 se v březnu těžařům i razičům dařilo Rubáňové kolektivy v lokalitách Darkov a Karviná nakopaly dohromady 230 tisíc tun, což je o 34 tisíc tun více, než určoval plán KARVINÁ Pokud by se důlním závodům udělovalo ocenění za měsíční limitní výkony, pak by Důlní závod 1 obdržel za březnové výsledky v těžbě titul 2. stupně. V tomto ukazateli totiž překročil plán o více než 10 procent. Rubáňové kolektivy nakopaly 230 tisíc tun, což je o 34 tisíc tun více, než určoval plán. V lokalitě Darkov se vytěžilo 175 tisíc tun a v lokalitě Karviná, kde byly dokopány poruby , a , 55 tisíc tun. Pochvala patří kolektivům Szweda a Pokorného Rád bych poděkovat celému kolektivu Tadeusze Szweda, který v porubu kladl baldach a vytvořil výklizovou uličku dobývacím kombajnem ve složitých geologických podmínkách, oceňuje výkony vedoucí výroby Petr Škorpík a upřesňuje: Z důvodu prudkého ohnutí stropu před plánovaným dorubem trvalo ukončení porubu 45 dní za velkého objemu trhací práce (přes 1000 vrtů na pokos). Těžebně se naopak dařilo pluhařům hlavního předáka Miroslava Pokorného, kteří si porub nainstalovali za přispění pracovníků z DTS (důlně-technických služeb). V porubu ve sloji MAX dokázali vytěžit tun s postupem porubu 90 metrů a splnili podmínky limitního výkonu, chválí výsledek vedoucí výroby a dodává, že za sedm let dobývání ve sloji NATAN se kolektivu podařilo dvakrát pokořit hranici 100 metrů a ve sloji MAX to také vypadá na stabilní měsíční postupy přes 100 metrů. Těžebně se dařilo Czajovi, Badura má další limit V lokalitě Darkov se nejvíce těžebně dařilo kolektivu hlavního předáka Tadeusze Czaji z dodavatelské firmy Alpex, který v porubu nakopal tun. Kolektiv hlavního předáka Romana Badury získal limitní výkon za vytěžených tun s postupným ubíráním 27 sekcí DBT 13/31. Poslednímu rubáňovému kolektivu v lokalitě Darkov, který vede hlavní předák Jozef Zubrzycki z firmy POLCARBO, se v porubu nepodařilo splnit s vytěženými tunami technický režim, a to o 3155 tun. V posledních dnech měsíce však kolektiv ukázal, že lze v tomto porubu dosáhnout denní těžby až 2100 tun s postupem 2,8 metru, takže pevně věříme, že bude v těchto výkonech pokračovat i v dubnu a dožene dosavadní časovou ztrátu v dobývání tohoto bloku, ukončil hodnocení březnové těžby v Důlním závodě 1 Petr Škorpík. Přípraváři překročili technický režim o 195 metrů V březnu se v Důlním závodě 1 podařilo vyrazit celkem 2455 metrů provozní metráže. Z toho v lokalitě Darkov 1245 metrů a v lokalitě Karviná 1210 metrů. I když byl technický režim překročen o 195 metrů, hodnota byznys plánu nebyla naplněna o 95 metrů, informuje Škorpík a doplňuje: Limitních výkonů v lokalitě Karviná dosáhly kolektivy hlavních předáků Špičky, Illika a Rojíčka. V lokalitě Darkov splnily limitní výkony kolektivy Babilonského, Vráblíka, Slíže, Szkota, Tatarczyka, Figury a Skubika. Kolektivu Figury se v březnu podařilo zaznamenat druhý letošní nejlepší výsledek 234 metrů, uvádí Škorpík s tím, že v lokalitě Karviná byla úspěšně dokončena stavební připravenost porubu syl

3 9. dubna Z OKD 3 Důlní závod 2 obstál v třítýdenní Slovo ředitele generální prověrce báňského úřadu Vedoucí BOZP zdůraznil, že během kontrol nemuseli zastavovat žádné pracoviště a kolektivy podávaly slušné výkony v ražbách a v těžbě překonali režim STONAVA Nemáme se za co stydět! To vzkazuje vedení Důlního závodu 2 všem více než dvěma tisícovkám kmenových a tisícovce dodavatelských pracovníků po generální prověrce Českého báňského úřadu probíhající od 17. března do 2. dubna. Její výborné výsledky navíc na stonavské šachtě korunovali splněním režimů na čelbách i překonáním režimů v rubáních. Více už přiblížil vedoucí BOZP Břetislav Pukowski. Pan Horníček dole v dole Jsou prověrky v tomto rozsahu obvyklé? Je všeobecně známo, že nepatří k novému fenoménu. Probíhaly, probíhají a budou probíhat v zásadě neustále. Máme nastaven nějaký standard, na úrovni závodu se v režii útvaru bezpečnosti konají každý měsíc a týkají se konkrétních témat. Například zapálení metanovzdušné směsi, cest pro chůzi v dole či pádů horniny. Tematicky navazují na školení a hesla měsíce. Pak jsou specializované prověrky OBÚ pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého se sídlem v Ostravě. Spočívají ve fárání inspektorů hlavně v provozních směnách na kontrolu pracovišť. Jednou za rok procházíme komplexní prověrkou OBÚ, která je zaměřená celkově na činnost šachty. A ještě v širším záběru probíhají generální prověrky ČBÚ, tu jsme nyní na našem závodě absolvovali. Výsledky generální prověrky přiblížil Břetislav Pukowski. ČBÚ především zajímalo: organizace a řízení bezpečnosti práce a provozu (v pořádku) vedení důlních děl a povolování hornické činnosti (v pořádku) ochrana proti důlním otřesům a trhací práce (v pořádku) větrání, klimatizace, degazace a ochrana proti výbuchu uhelného Provozované poruby obstály u inspektorů ČBÚ i OBÚ na výbornou. Takže, jak se říká, se vší parádou? Víceméně ano! Za ČBÚ se účastnilo dvanáct inspektorů pod vedením Ing. Radima Mžyka, ředitele I. odboru dobývání, energetických surovin a bezpečnosti podzemních staveb. Společně s nimi kontrolovalo naši činnost ještě jedenáct inspektorů OBÚ. S kolegy z Důlního závodu 2, správy OKD, HBZS, OS PHGN a Green Gas DPB pracovali v devíti odborných skupinách pokrývajících různé zájmové oblasti. Souběžně s generální prověrkou se uskutečnila prověrka Krajské hygienické stanice v Ostravě zaměřená na hygienu práce. Kontrolou prošla hygienická zařízení, stravovací provozy, šatny, dílny a rovněž se kontrolovala kvalita pitné i koupací vody. Kontrolována byla taktéž dokumentace lékařské prohlídky, kategorizace prací, seznamování zaměstnanců se škodlivinami apod. Hygieniků jsme zde měli osm, nad rámec závodu prověřili i teplárnu Veolia či stravovací provoz firmy Eurest. Garantem generální prověrky se za nás stal závodní dolu Karel Blahut. Je místo, kde by na šachtě nebyli? Jednu ražbu se nestihlo profárat z organizačních důvodů. prachu (čtyři návrhy pro zlepšení a posouzení stavu, týkající se především hlavních ventilátorů v lokalitě Sever) havarijní plán, požární ochrana, ZBZS (v pořádku) svislá doprava, energetické zařízení, povrchové provozy (v pořádku) horizontální a úklonná doprava Jinak kontrolou prošla skutečně všechna pracoviště včetně těch povrchových. v dole, dopravní zařízení a důlní stroje (v pořádku) elektrická zařízení v dole a na povrchu (v pořádku) měřická dokumentace, ochranné pilíře, odvodňování, hospodaření se zásobami, úhrady a rezervy (v pořádku) A s jakým výsledkem jste obstáli? Generální prověrky proběhly v lokalitě Jih naposledy v roce 2009, v lokalitě Sever v roce 2010 a dopadly dobře. Pokud srovnám nynější výsledky s těmi pět let starými, tak jsme dosáhli zlepšení. Inspektoři zde přitom nepracovali obvyklé dva, nýbrž tři týdny, což vyvolaly mimořádné události z loňského roku v revíru OKD. Kontroly profáraly ve dvaadvaceti trasách celkem čtyřiadvacet pracovišť. Můžete být ještě konkrétnější? V žádném z pěti provozovaných rubání kontroly nezjistily žádnou závadu. Jednu závadu v podobě malé mezery mezi pásem a dopravním prostředkem ZD zjistily na přístupové cestě. Na čelbách u jedenácti kolektivů přišly na čtyři závady. Nejhorší spočívala v nezaloženém vícevýlomu, za což dostal úsekový vedoucí a zástupce hlavního předáka na místě 500 korun blokové pokuty a příkaz nedostatek napravit. Čím si vysvětlujete toto zlepšení? Jednak je to tím, že bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu je věnována vysoká pozornost jak ze strany firmy, tak i báňského úřadu. Je nutné uvést, že všichni zaměstnanci uvedli svá pracoviště a vlastně tím i celou šachtu do chvályhodného stavu, za což jim musím poděkovat. Odvedli opravdu kvalitní kolektivní dílo. A v neposlední řadě je to také důsledek opatření, školení i kampaní probíhajících na úrovni celého revíru. Pozitivní je to, že inspektoři neobjevili nedostatky na činných pracovištích ani závady související s provozem vyhrazených technických zařízení. Byl oceněn dobrý stav svislých důlních děl, těžních strojů a související dokumentace k jejich provozu. Zdůrazňuji skutečnost, že během prověrky nemuselo být zastaveno žádné pracoviště! Naopak, havíři v rubání překročili technický režim a raziči na čelbách svůj splnili. Obojí jsme měli přitom nastaveno výše, než přikazoval důlně- -technický plán. Radek Lukša Bronislav Batorek ředitel Důlního závodu 2 Kolegyně, kolegové, první čtvrtletí přineslo hodně dobrých věcí, ale také některé negativní. Nedaří se nám plnit cíle v oblasti bezpečnosti, byť jsme zaznamenali další zlepšení všech sledovaných ukazatelů, vyjma úrazové závažnosti. Dvanáct registrovaných a 34 evidovaných úrazů nesplňuje cíl našeho závodu pro letošní rok. Naopak pozitivně lze hodnotit průběh třítýdenní generální prověrky ČBÚ, Krajské hygienické stanice a odborové organizace. V jejím průběhu bylo na 22 trasách profáráno 24 pracovišť. Na 18 trasách a 20 pracovištích nebyla zjištěna žádná závada. V průběhu závěrečného hodnocení výsledku kontroly v jednotlivých komisích opakovaně zaznělo pozitivní hodnocení a také to, že jsme se na prověrku dobře připravili. Ano, my jsme se na prověrku připravili, a za to, že dobře, Vám všem děkuji. Musíme si ale uvědomit, že naším cílem není se připravit, ale mít bezpečný stav na pracovištích trvale a udržovat ho. Pořádek a bezpečnost na pracovištích se nedělá, ale udržuje. Je to návyk, který nevyžaduje žádné náklady a investice. My jsme na generální prověrku provedli důkladnou přípravu, pokusme se tuto práci nepromrhat a přejít do fáze udržování pořádku a bezpečnosti. V oblasti výroby jsme překročili v březnu plán o tun a dostali jsme se do progresivního plnění těžby za 1. čtvrtletí. Rovněž přípraváři překročili březnový důlně-technický plán o 195 metrů a zvýšili progresivní plnění za 1. čtvrtletí na 375 metrů. V přípravě nových kapacit jsme dosáhli výrazného úspěchu vybavením porubu /1 a dokončovaným vybavením Oba tyto poruby startují o měsíc dřív vůči plánu. Za březen jsme splnili nákladovost a je vidět, že operativní řízení nákladů přináší první výsledky. Úspěšně rovněž pokračuje program inovací a CI. Máme dobře našlápnuto do 2. čtvrtletí. Jeho výsledek ovlivníme jen my sami. Pokusme se proto zopakovat bezpečné plnění výrobních úkolů, nákladovosti a inovací z 1. čtvrtletí Injekční pramencové svorníky ve staříčské a chlebovické šachtě jsou přínosem Libor Mazal ze správy OKD prezentoval zkušenosti s tímto způsobem zajišťování chodeb i na mezinárodním semináři konaném nedávno v Ostravě STAŘÍČ Zajištění rozvrstvených a porušených vrstev horniny až do výšek několikanásobně přesahujících průměry důlních děl. Zpevnění přirozené horninové klenby. Zvýšení únosnosti u výztuže chodeb. Tyto výsledky přineslo v lokalitách Staříč a Chlebovice nynějšího Důlního závodu 3 používání injekčních pramencových svorníků (IPS). Zkušenosti shrnul Libor Mazal. Do rozrušeného horninového masivu V okolí chodeb se silněji rozrušeným horninovým masivem nešlo aplikovat vysoké kotvení. Řešení nabízela právě aplikace injekčních pramencových svorníků v kombinaci se zesilující chemickou injektáží, líčil Mazal pracující na technologické projekci ražeb a svorníkování na správě OKD. Premiéru v tehdejším Dole Paskov měly IPS v říjnu 2011, celkem tam používali tři typy. IR 4E/IN s únosností 420 kn, s délkou 6 nebo 12 metrů a maximálním průměrem svorníku 34 milimetrů (včetně návleku) instalovali dodavatelé z Novum Servis. A to na ražbě kolektivu Ivana Grossingera, těžní třídě porubu dobývaného pak horníky Vysoké kotvení Jeho účelem je zesílit podpěrnou výztuž důlních děl tak, aby vyhovovala přidaným zatížením vznikajícím při vedení stěnových porubů, případně dalším očekávaným přitížením. Chodby zůstávají stabilnější po požadovanou dobu jejich životnosti. Vysoké kotvení rovněž přenáší síly do horninového masivu ve větší vzdálenosti od vlastního díla. Injekční pramencové svorníky IPS lepené ve vývrtech po celé své délce umožňují zpevnění horninových struktur Carbokovu Tomasze Szadziewicze. Na štrece jich ve staničení 512 až 237 metrů aplikovali 341. Stejné IPS v počtu 168 kusů dali ve staničení 50 až 181 metrů chlapi z Novum Servis na dílo , těžní třídu stěny kolektivu Alpex Janusze Siwka. Razila ji parta nynějšího hlavního předáka Martina Miženka, tehdy pod vedením Rostislava Paličky. Dvanáctimetrové IPS s roztečí 0,8 metru instalovali přes kotvící stropnice, upřesnil Mazal. a zamezují jejich případnému rozvrstvování. Zásadně ovlivňují stabilitu bezprostředního nadloží důlních děl. Při používání kotevních podvlaků opět současně přenášejí síly do horninového masivu ve větších vzdálenostech od samotné chodby. FOTO: Archiv Plastové návleky poškodil transport Šestimetrový typ IR 4E/IN zavrtávali s roztečí 1,6 metru svorníkáři z Novum Servis na těžní třídě porubu , kde těžili havíři Petra Zemana. Ve staničení 1175 až 1215 metrů jich na díle raženém osádkami Petra Pustáka použili třicet. Přímo do stropu na rostlou horninu. U všech nasazení IR 4E/IN se osvědčila injekční pryskyřice Geoflex. Fungovaly pak dobře, ale jako jejich velká nevýhoda se ukázaly plastové injekční návleky, nepřečkávaly dopravu v dole bez újmy, podotkl Mazal. Další model HTT-UXG s únosností na mezi pevnosti až 590 kn a délkou 6 metrů doplnili přípraváři z TKBČ také na štreku Ve staničení 1285 až 1325 metrů jich dávali opět třicet co 1,6 metru přímo na rostlou horninu. K injektáži jim posloužila cementová směs. Tyto IPS se ovšem ukázaly jako moc nákladné. Potřebovaly i větší průměr vývrtu než ostatní. U posledního typu IR 4S/ IN naopak docházelo k protažení svorníků kotevní podložkou. Jejich injektáž v díle vyraženém partou Jiřího Hantschela prováděli pracovníci Novum Servis způsobem zdola nahoru před postupujícím porubem Na těžních třídách porubů (dobývaného horníky Petra Prokopa), a pak i (Alpex) jich aplikovali 55 ve staničení 338 až 449 metrů. Vždy s roztečí 1,6 metru. Nad sloj do pravého boku díla s četnou tektonikou určeného pro dvojí použití, sdělil Mazal. Mnoho nedostatků vyřešily IR 5/IN Nevýhody a nedostatky všech uvedených IPS se podle něho podařilo vyřešit novým modelem IR 5/ IN, který už paskovští nevyužívali. Jejich kolegové z ČSA či ČSM však ano (na ražbě investičního překopu či na výchozí prorážce /2 a /3). A závěr? IPS jsou dražší, ale zvyšují únosnost důlních děl. Domnívám se, že stojí za to hledat a zkoušet nová řešení při udržování chodeb pro dvojí použití i v těch nejtěžších podmínkách, zakončil Mazal. Vyřešit se ještě ovšem nepodařilo uvolňování kotev při konvergenci (bubření) počvy a zvedání TH výztuže pod nezaložené prostory vznikající při ražbách s tolerovanou technologickou nekázní. Radek Lukša

4 4 Z OKD / Za branami OKD číslo 14 ročník 45 NEŘEŠÍŠ NEZLEPŠÍŠ Nebuďme lhostejní k nekvalitě Pila na řezání kulatin, tzv. pilous, je pracovní nástroj, ke kterému má za dobu působení v OKD takřka citový vztah. Přešla od šití bot do mechanické dílny Chlapi ji berou, protože má dostatek zkušeností a dokáže práci i je samotné řídit, říká o Miladě Ciompové vedoucí mistr MD Miroslav Počarovský. Dohlíží na bezpečnost, objednávky, nákup, stíhá práci na pásové pile a další činnosti to vše zvládá na povrchovém pracovišti Milada Ciompová LAZY Lokalita Lazy Důlního závodu 1 má dvě mechanické dílny. V té menší, kde převážně chlapi opravují výztuže a hřeblové dopravníky, pracuje už šestým rokem v pětadvacetičlenném kolektivu také jedna žena Milada Ciompová. V OKD začínala před deseti lety na Dole Doubrava, po zavření této šachty pokračovala na stejné pozici i v lokalitě ČSA. Na starost má logistiku, nakupuje či objednává materiál. Bez této v uvozovkách papírové práce se dílna jednoduše neobejde. Další její specializací je výroba čepů a kulatin na pásové pile. Při zaměřování musím být přesná. Jinak tato práce spočívá hlavně v manipulaci, přemisťování a zvedání, přibližuje Ciompová, pro kterou jsou tyto činnosti po letech na povrchovém pracovišti denní rutinou, stejně jako řešení objednávek. Její nadřízený, vedoucí mistr mechanických dílen Miroslav Počarovský doplňuje, že u objednávek je důležité i předvídat, protože dodávky materiálu nejsou každodenní záležitostí. Ale jde o zkušenosti, které paní Ciompová za ta léta má. Milada Ciompová v kanceláři s vedoucím mistrem MD Miroslavem Počarovským. Někdy musí opravdu myslet dva až tři měsíce dopředu, říká o kolegyni, která před příchodem do společnosti OKD pracovala v Havířově jako šička obuvi. I dnes by podle svých slov dokázala dát dohromady boty pro denní potřebu. Práce v mechanické dílně je pořád dost, ale dá se stihnout. Musím ji stihnout, že? Nikdo jiný to za mě neudělá, přiznává jediná žena v mužském kolektivu. Chlapi ji berou, protože má dostatek zkušeností a dokáže práci i je samotné řídit, chválí Počarovský. Mechanické dílny spadají pod Závod servisních služeb. A byli to v minulém roce právě zaměstnanci tohoto závodu, kteří patřili hned po DZ 2 k nejaktivnějším v programu trvalého zlepšování Continuous Improvement. Sama Milada Ciompová návrhy nepodává, ale pokud někdo z kolegů ano, tak pochopitelně asistuje. Jde o týmovou práci. Já jsem takový tichý společník, usmála se. V několika nápadech však má prsty. Například jde o čepy, které už měly být ve šrotu, ale nakonec našly uplatnění u mechanizované výztuže Fazos. Jeden čep stojí přes tři tisíce korun, naopak ten šrotový vyjde na tři stovky. Úspora tedy není zanedbatelná, přiblížil Miroslav Počarovský. Na každém pracovišti společnosti OKD všichni zaměstnanci vědí a jsou poučeni o tom, že bezpečnost je na prvním místě a je důležité dodržovat daná pravidla a řídit se zdravým rozumem. Ne vždy se tak děje například u zaměstnanců externích firem, kteří si v daný okamžik nebezpečí třeba kvůli nedostatku zkušeností jednoduše neuvědomí. I od toho je na pracovišti Milada Ciompová, která dohlíží na bezpečnost při práci. Upozorňuje na ochranu hlavy, očí či rukou. Opravdu se občas stane, že někdo zapomene. Na to však máme řešení i v podobě interních pokut. Ale chlapi si na to po upozornění dávají pozor, protože spousta úrazů je zcela zbytečných, uznává logistik mechanické dílny pro opravu mechanizovaných výztuží a hřeblových dopravníků právě tak zní celá funkce Milady Ciompové, která ve volném čase ráda jezdí na kole a na jaře navíc začne také zahradničit. Trocha relaxu a pohody nikdy neuškodí, dodala na závěr. Adam Januszek FOTO: Adam Januszek KARVINÁ Každý z nás jistě zažil situaci, kdy nebyl spokojen se zakoupeným produktem, který neodpovídal garantovanému provedení nebo kvalitě. V takovém případě většina z nás oprávněně tento produkt reklamuje. Výsledkem je zpravidla výměna zboží, oprava nebo vrácení zaplacené částky. Nejinak by tomu mělo být i v OKD. Proč tedy v některých případech nejsme schopni tento princip aplikovat i v naší každodenní práci? Jsme snad k těmto věcem, jelikož nejsou přímo naším majetkem, lhostejní? Vždyť s těmito produkty přicházíme do styku každý den, každý den s nimi pracujeme, každý den se na ně spoléháme a někdy nám i každý den ztrpčují činnost. Tak proč takovéto produkty, v případě jejich zhoršené kvality, nereklamovat a nevrátit dodavateli? Proč to nezlepšit? Je možné, že někteří z nás nejsou plně seznámeni se systémem reklamačního řízení. Tak tedy: Tímto odvětvím se v naší firmě zabývá kontrola kvality, spadající pod Centrum nákupu. Pracovníci kontroly kvality plně zodpovídají za řešení vzniklých reklamací. Mají prostředky k prověření kontroly dodávaného zboží, a to jak v oblasti technického provedení, funkčnosti, materiálového složení, výkonu nebo například bezpečnosti výrobku. Zahájit reklamační řízení je poměrně jednoduché. Reklamační formulář se nachází na intranetových stránkách OKD a jeho vyplnění základními údaji netrvá více než pár minut. O zbytek se již postará Centrum nákupu. Ti z nás, kteří nemají k této intranetové aplikaci přístup, by měli v této věci požádat kompetentní osobu, která reklamační formulář vyplní a odešle. Ve většině případů se tento postup dodržuje (reklamace strojů a zařízení, pracovních a ochranných pomůcek atd.), a reklamace jsou úspěšně řešeny. Problém ovšem většinou nastává v případech, kdy jsou tyto produkty používány jednorázově (vodní ucpávky nebo dřevo). O takových závadách nebo funkčních neshodách se dozvídáme většinou velmi pozdě, někdy takzvaně z druhé ruky nebo také vůbec. V těchto případech je pak zpětně velmi složité prokázat závadu či neshodu, a to z důvodu velké časové prodlevy, kdy je produkt již většinou spotřebován. Tímto pak OKD zbytečně přichází o finanční nebo materiálovou náhradu a také čas, který ztrácí vzniklými prostoji. Tudíž bez vašich včasných reklamačních podnětů, případně přínosných zpětných reakcí, nemáme možnost tyto neshody včas a efektivně řešit. Pomozte nám tedy i VY zlepšit současné dodavatelsko-odběratelské vztahy, pomůžeme tím především OKD! Milan Holiš Potřebný reklamační protokol se nachází na intranetových stránkách OKD,a.s. /reklamace MAT a ND, viz. odkaz: https://www.okd/net2/sprava/reklamaceformular/default.aspx Ze světa Polské hornictví bojuje s krizí VARŠAVA Situace na polském trhu s uhlím zůstává kritická a podle expertů se v nejbližší době nedá očekávat její zlepšení. Těžaře trápí především nízké ceny uhlí, které sráží kromě nízké poptávky také dovozy levného uhlí z Ruska, které loni dosáhly 6,5 milionu tun. Klíčem ke zlepšení situace je podle analytiků především další vývoj v Kompanii Weglowe. Původní návrh vlády počítal se zavřením čtyř dolů, omezením produkce a převodem většiny zaměstnanců do jiných dolů při prodloužení provozu na šest dnů v týdnu. Po zimních protestech zaměstnanců se nakonec uzavírání dolů nepředpokládá, propouštět se nebude a kvůli zvýšení efektivity možná dojde dokonce ke zvýšení těžby. Zatímco v roce 2012 generovala KW při ceně 280 zlotých za tunu energetického uhlí zisk, v loňském roce se při ceně o 40 zlotých nižší propadla do hluboké ztráty. Podle analytiků je při současné ceně uhlí na trhu nutné, aby KW přežila provést radikální restrukturalizaci, která sníží jednotkové náklady na těžbu. Šéf největší polské černouhelné společnosti KW Krzysztof Sędzikowski zmínil, že by chtěl, aby byly určené čtyři doly převedeny do státní Společnosti restrukturalizace dolů do konce dubna. Jde o prodělečné doly Piekary, Brzeszcze, Makoszowy a Centrum, které budou v rámci nově vytvořené společnosti s podporou z veřejných prostředků utlumeny. Tomu bude nutné upravit současnou legislativu. Situace je vážná i přesto, že bývalý premiér Donald Tusk hovořil o rehabilitaci uhlí jako klíčové suroviny pro polskou energetiku a tvrdil, že k těžbě neexistuje alternativa, která by ve Slezsku dokázala zaměstnat desítky tisíc lidí. Proto by podle těžařů měla současná vláda přijít s jasnou strategií, jak se bude sektor vyvíjet v budoucnosti. Problémy totiž mají všichni významní uhelní producenti v Polsku. ms Černouhelný prach bouchal pod Lysou horou MALENOVICE Metan, jeho vlivy a účinky ve vztahu k havarijnímu plánování v projektu s názvem Havárie. Následky explozí průmyslových prachů včetně toho černouhelného v rámci projektu Terorismus. I o tom hovořil Jakub Zdebski z VVUÚ v Malenovicích na 14. ročníku mezinárodní konference Bezpečnost elektrických zařízení a ochrana zdraví zaměstnanců se zaměřením na rizika nebezpečí výbuchu, požáru a prevence. Prezentoval jsem výstupy bezpečnostního výzkumu projektů Ministerstva vnitra ČR týkajících se také řešení havarijních plánů pro provozy a firmy zabývající se hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem. K těmto závěrům patří například certifikovaná metodika pro součinnost HBZS a Integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje, vysvětlil FOTO: VVÚU Seminář doprovázely i praktické ukázky různých typů explozí. Zdebski působící jako odborný garant zkušebny protivýbuchových ochran v radvanickém VVUÚ. Tato instituce pro dvě stovky účastníků dvoudenního semináře navíc připravila ukázky simulovaných výbuchů. Venku, přímo na parkovišti za hotelem Bezruč odpalovali střelmistři nejen černouhelný či hnědouhelný prach, ale i mouku a hliníkový prášek, informovala Lenka Hatlapatková, jež měla na starosti mediální prezentaci akce. Na té zazněla i přednáška Břetislava Cichoně z OBÚ pro oblasti krajů Moravskoslezského a Olomouckého na téma hlídání izolačních stavů v prostředí s nebezpečím výbuchů. Z uhelného byznysu se zúčastnili zástupci OKK, Koksovny, společnosti Coalmil, Green Gas DPP Paskov či šachet Nástup Tušimice a Bílina, součástí Severočeských dolů. Přítomní hosté se seznámili s novými požadavky norem na nevýbušná elektrická zařízení a se zkušenostmi z praxe, dozvěděli se o možných preventivních opatřeních a získali spoustu dalších poznatků, konstatoval Libor Štroch, ředitel VVUÚ, specializujícího se mimo jiné na analýzy rizik výbuchů, zkušebnictví a certifikaci či výzkumnou činnost v protivýbuchové ochraně. uzi

5 Po šichtě 9. dubna 2015 číslo 14 ročník 45 ZÁBAVNÁ PŘÍLOHA NEJEN PRO HAVÍŘE Slavný legionář Stano u bezejmenných vojáků Syn horníka-rekordmana v lokalitě Staříč konečně poznal podmínky, v nichž jeho táta strávil celý život STAŘÍČ Muž, jehož jméno má ve světě armádních a bezpečnostních profesionálů podobný zvuk jako dříve věhlas jeho otce v tuzemském hornictví, si splnil dávný dětský sen. Někdejší poddůstojník v nejelitnější jednotce francouzské Légion Étrangère (cizinecké legie) Stanislav Stano Gazdík poprvé v životě sfáral pod zem. Stanislav Gazdík přednášel první dubnový víkend na semináři organizovaném frýdecko-místeckými Sokoly a podpořeném ze Srdcovky. Samozřejmě jsem kdysi chtěl dělat horníka, tak jako táta Jaroslav Gazdík, který kopal uhlí na šachtě Antonín Zápotocký, později Lazy. Předákoval rubáňovému kolektivu překonávajícímu dobové rekordy, byl za to taky patřičně odměňován. Dokonce zájezdem na olympiádu v Mnichově, nechal se slyšet rodák z Orlové. Otec nicméně mínil, že jeden zástupce Gazdíkovy rodiny v havírně stačí. Normálně napustil v koupelně vanu a oznámil mi, že mě radši utopí, pokud si nevyberu jiné povolání. Proto jsem se stal montérem Hutních montáží, líčil Stano s tím, že svého času montoval i konstrukci pavilonu na pražském výstavišti v Holešovicích. Legionáře doprovázel při exkurzi v lokalitě Staříč střelmistr Jiří Kubalák. Stanislav Stano Gazdík se stojkou IHV v nízkém ručním rubání. Stanislav Stano Gazdík Vyrůstal v rodině horníka, poslouchal přes stěnu chrápání souseda havíře, stále je v kontaktu s kamarády z dětství, jejichž tátové pracovali na šachtách. On sám spojil po vojně život se slavnou cizineckou legií. Stal se ostřelovačem, prvním legionářem z bývalého východního bloku Na šachtu se podíval už jako vysloužilý sergent-chef 2. REP cizinecké legie, čerstvý držitel nejvyššího francouzského vojenského řádu Médaille militaire, prezident nadnárodní asociace IAODG a zakladatel bojového systému Pro Defence. Konečně jsem zažil podmínky, v nichž pracoval celý život můj táta, prohlásil Gazdík. Hornictví má podle svých slov zřejmě v genech. Při návštěvě čelby /2 provozované osádkami Petra Plačka i stěny dobývané v sedmdesáticentimetrové mocnosti horníky Pavla Pospíchala na Důlním závodě 3 se totiž cítil jako doma. Připadalo mi to nějak důvěrně známé, asi díky tátovu vyprávění, poznamenal. Chlapy v dole považuje Gazdík za bezejmenné vojáky, kteří při dobývání uhlí bojují s přírodou. Třeba jako legionáři po celém světě s nepřáteli. S mými prožitky a zkušenostmi mě skutečně máloco zaskočí. Nefáral jsem s obavami, proč se stresovat? Ani do války jsem nešel s obavou, že to koupím, komentoval Stano své pocity. Radek Lukša v řadách její nejelitnější jednotky Groupement des Commandos Parachutistes ve 2. REP (2e Régiment étranger de parachutistes) a také šéfinstruktorem pro boj zblízka. Prodělal spoustu bojových misí v různých koutech světa. Nyní v civilu předává své zkušenosti se sebeobranou. Oto Skalický u svých výtvorů, v katalogu má negativy snímků havířů. Horníky ze zlatonosného dolu nechává korodovat na plechu OSTRAVA Baníci v jazyce autora, Horníci pro českou premiéru a The Miners pro zbytek světa. Tak se jmenuje expozice bratislavského studenta umělecké fotografie Oty Skalického v Galerii Fiducia v centru Ostravy. Pod zem mě do baně Rozália nevzali, ale jinak se chlapi fotit nechali. Udělal jsem snímky v hornických koupelnách, svým způsobem poloakty, které posloužily jako základ. Nanesl jsem je ve zvětšenině pomocí techniky fotografické emulze na plechové desky, vysvětloval autor, jenž do Ostravy dopravil v dodávce devatenáct tabulí ve třech velikostech. Od formátu 200 x 300 milimetrů po 1200 x 2500 milimetrů. Ty největší mají hmotnost mezi padesáti až šedesáti kilogramy. Horníky dobývající od roku 1993 zlatou rudu ve vesnici Hodruše- Hámre nedaleko od Banské Štiavnice nakopíroval na plech s plným vědomím, že jeho díla časem podlehnou zkáze. Však už také korodují a obrysy těl jsou stále méně zřetelné. Chtěl jsem touto formou vyjádřit svůj pohled na přirozenou pomíjivost lidského života, který se nedá měřit penězi či zlatem. A právě havíři z baně Rozália se se zlatem dostávají do kontaktu jako první. Obětují své zdraví, ale ty peníze, jimiž je platí, už zlatem dávno kryté nejsou, vysvětloval Skalický. Kolekci s názvem Horníci už vystavoval ve své vlasti, českým milovníkům umění ji nicméně ukazuje poprvé. Oslovili mě z Fiducie a kývnul jsem i proto, že Ostrava je spojena s horníky, byť už se těží jen v jejím okolí. Předpokládám, že zdejší lidé mé dílo i záměr pochopí, nechal se slyšet fotograf, jenž se se slovenskými havíři stýká od dětství tráveného v dědině Dekýš u Banské Štiavnice. uzi Těla horníků nanesená na plechových deskách podléhají vlivu času. JAK TO VIDÍ STRYK LOJZEK A včil hrrr na baby! Něvim, esli sem vam už vykladal o tym, že mam sice Velikonoce rad, ale od maleho synka něrad chodim po šmigrustě. Ze začatku, ešče před školu, to sem s tatinkem, dej mu panbuch lehke papuče, chodil po tetkach a sestřenicach. Ale pozdějši to bylo pro mě zatrest! Dycki sem se nasral, když sem kajsik musel za šmigrustem. Ve vedlejšim vchodě našeho činžaka bydlela stara Lembartka. A ta měla vnučku. Byla asi o tři roky mladši ode mně, a jak mi dycki Lembartka tvrdila, seděla o Velikonocach smutna u okna a vyhližala, kdy už pry ju přidě Lojzek od vedle vyšmigrustovať?! Něchtělo se mi nikdy! Ale stara Lembartka mě dycky ukecala padesatku. A bo to vtedy byly velke penize, zatnul sem zuby, vyšvihal malu Zdeničku aji babku, polel ich lacnu voňavku, dostal za to zmalovane vajca, a spokojenosť byla zdanlivě na obuch stranach. Ale ja sem se pokažde řikal, že vyšlap do štvrteho patra a to divadlo s karabačem, mi za tu padesatku něstoja. Ale staly! Každy rok! Až do vychozeni školy. To už sem tam něšel, bo Zdenička vlezla do puberty, hazala po mně zamilovanymi očami a temu mrskaňu už přikladala trošku inši vyznam...! Navic čerstvy středoškolski student přeci něbudě lazyť po šmigrustě, ni?! A včil se každoročně s kamošami domluvame, kaj za tym šmigrustem pujděme, ale sliby chyby. Paru razy zme se zešli a po tym kolečku po susedkach a znamych sme byli dycki tak společenski unaveni, že nam na druhy den Na Upadnici ani pivko něšmakovalo. Takže v poslednich rokach se dycki slibime, kaj a za keru robku pujděme, dame se aji sraz, ale tajak už tradičně na Silvestra, nikdy se nezejděme. Leda až vpodvečer na pivě Na Upadnici. To potym matě slyšeť ty vymluvy! Ale ja sem letos už předem hlasil, že ja nikaj něidu, bo mi ta gořalkova všehochuť něstaji za moji zdravi! Ale paru synkuv co na sraz něpřišli se přeci enem tradičně vymluvalo. Nejlepši vymluvu však v utery přednesl Poldek: Synci, něbudětě mi věřiť, ale už sem byl v šatach, napucovany, voňavku připravenu, zehnal jsem se aji jalovec, ale jak sem byl ve dveřach, zazvonil telefon. Volal mi švager, že mu přivezli uhli a vysypali ho přimo na cestu před chalupu. Z každe strany včil pry stoja auta, šofeři trubiju a nadavaju, že chcu jeť dali. Sam pry něstiha tu hromadu uklidiť, a že mu mam přisť pomocť! Dovedetě se představiť, jak sem byl nasrany?! Ale co mi zbylo?! Musel sem! Zedřity sem včil tak, že neměť žizeň, ležim v lužku a hekam! Paru z nas mu tu baječku zežralo a aji zme ho polutovali. Ale enem do doby, než se zebral slovo Erďa: Ešče než vam řeknu frk, musim vam oznamiť, že Poldek a aji jeho roba su jedinačci...! Přidě do obchoda kovboj a pravi: Máte laso? Prodavačka suhlasně kivně a pta se: Kolik? Kolik si strč do řiti, já chci laso! Fajne, ni?! Tuž zdař buh vaš Lojzek

6 6 Panorama Tipy Horníka KARVINÁ Modeláři Soutěž plastikových a papírových modelářů a bohatý doprovodný program s ukázkami staré i nové vojenské, policejní a záchranářské techniky, prodej modelářských potřeb a ukázky stavby maket. Takový bude letošní ročník akce Model Karviná, která se koná v sobotu 11. dubna v KSVČ Juventus v Novém Městě. Začíná od 9 hodin. Zámek Zámecká sezona začíná v Karviné v sobotu 11. dubna úderem desáté hodiny dopolední. Na fryštátském panství zazní historické fanfáry, průvodkyně obléknou dobové kostýmy, proběhnou ukázky historických tanců, lze absolvovat projížďky kočárem i speciální prohlídkové okruhy jak samotným zámkem, tak kostelem Povýšení sv. Kříže. HAVÍŘOV Benefice Už i ministr kultury Daniel Herman kromě Nadace OKD a dalších partnerů převzal záštitu nad koncerty na záchranu varhan v evangelickém kostele v Bludovicích. Další benefice se zde koná ve středu 15. dubna, kdy od 18 hodin vystoupí varhaník Martin Kovařík a violistka Eva Kovaříková. Hodinu před tím začne výstava mapující rekonstrukci varhan. OSTRAVA Mineralogie První letošní mineralogicá burza v porubské aule Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava je tady! Hornickogeologickou fakultou pořádané oblíbené setkání milovníků neživé přírody s výstavou přírodnin i fosilí a prodejem originálních šperků se uskuteční v sobotu 11. dubna v čase 9 do (pro vystavovatele už od 7 hodin). Pohyb Pod taktovkou klubu turistů Trappeři 1976 se v Bolaticích nedaleko Ostravy chystá v neděli 12. dubna Bolatická 20. Neboli turistický pochod i vytrvalostní běh na dvacet kilometrů. Pro méně zdatné je připravena i desetikilometrová trasa. A děti si mohou vyzkoušet tři kilometry. 34. ročník této akce má start na bolatickém koupališti již v 9 hodin ráno. uzi KONCERT V KOSTELE DĚTMAROVICE Hudba a zvláště vážná do kostelů přirozeně patří. Cyklus pod názvem Čtvero ročních období má v našem regionu už letitou tradici. Ostravští pořadatelé navíc vítají, když mohou využít kostel, ve kterém se ještě takový koncert nekonal. Jsem rád, že u nás v Dětmarovicích vystoupí Stadlerovo klarinetové kvarteto. Vždyť období po Velikonocích je časem radosti, a to nejen z Kristova zmrtvýchvstání, ale také z probouzejícího se jara a oslavy nového života, říká duchovní otec dětmarovické farnosti Marcel Puvák, který tímto všechny milovníky a příznivce vážné hudby na nedělní koncert do kostela sv. Maří Magdalény (12. dubna od 15 hodin) srdečně zve. Komu nevyhovuje tento termín, bude mít ještě možnost koncem září v rámci Svatováclavského hudebního festivalu, doplnil Puvák. Během programu ostravského Stadlerova klarinetového kvarteta, jež doprovodí svými hlasivkami Martin Gurbaľ, zazní skladby několika hudebních skladatelů Ference Farkase, Johanna Sebastiana Bacha, Antonína Dvořáka či Tomase Albinoniho. Cena vstupenky činí 150 Kč pro dospělé a 100 Kč pro studenty a důchodce. Předprodej vstupenek probíhá na dětmarovickém obecním úřadě či v kanceláři Svatováclavského hudebního festivalu v Ostravě. Samozřejmostí také bude prodej krátce před zahájením samotného koncertu. aja Technika je vlastně zábava přij Den s průmyslem se koná v pátek 1. května v areálu, kde je také bývalý Důl Hlubina. Mezi jeho partnery patří OKD i HBZS OSTRAVA Sfárání do dolu! To je hlavní cena pro člověka, jenž nejlépe popíše, proč je pro náš region tolik důležitý průmysl. Nejen tato soutěž je však důvodem, aby se v pátek 1. května vypravily průvody lidí do Dolní oblasti Vítkovic (DOV). Připraveno je totiž zábavně-vzdělávací odpoledne Den Uhelný okruh přes šachtu Hlubina První květnový den se uskuteční v DOV nejenom premiéra nadstavby nad Vysokou pecí číslo 1, ale zároveň nové prohlídkové trasy Uhelný okruh. Výchozí bod je plánován v Návštěvnickém centru pod VP1, odkud průvodci se zájemci vyrazí s průmyslem, k jehož partnerům patří těžaři, jejich firemní nadace či báňští záchranáři. Těžařská nadace a chráněná dílna Uspořádání akce podobného charakteru považujeme za velmi dobrý nápad. Moravskoslezský kraj na industriálních tradicích vyrůstal a průmyslové podniky zde stále představují klíčové a nenahraditelné zaměstnavatele. A není tedy od věci si tuto skutečnost připomenout. Navíc se vše uskuteční v místech spojujících a unikátně soustřeďujících celý výrobní řetězec od těžby uhlí přes výrobu koksu až po produkci oceli. V OKD okolo vysokých pecí 4 a 6 po lávce až do areálu Dolu Hlubina. Zde by měli zpřístupnit rekonstruovanou budovu těžní věže, kompresorovnu, staré koupelny či takzvanou průběžnou jídelnu. Trasa povede okolo bývalé úpravny uhlí zpět k VP1. Chráněná dílna Charity sv. Alexandra se představí ve stanu Nadace OKD. Technika může být švanda, jako s Van de Graaffovým generátorem. Za maminky konstatuji jediné super! A příště musíme vidět v Dolní oblasti Vítkovice zbytek, prohlásila Marta Szamaránská. pevně věříme, že si lidé ve sváteční den najdou do Vítkovic cestu. Protože to bude stát za to! informoval mluvčí těžební společnosti Marek Síbrt. Nadace OKD se představí společně s Charitou sv. Alexandra, která za její podpory začleňuje hendikepované na někdejší šachtě Alexander do pracovního procesu. V chráněné dílně vyrábí dřevěné i keramické výrobky, recykluje plasty a likviduje vyřazenou elektroniku. Půjčíme si na Den s průmyslem z karvinského Juventusu i holandský biliár a budeme rozdávat balonky dětem, upřesnila Karolína Drozdová pověřená vedením nadace. HBZS pak podobně jako na veřejných akcích typů Dnů NATO či Hrad žije první pomocí přiveze svůj prezentační stánek se záchranářskou technikou. Nemá v ní chybět ani atraktivní potápěčské vybavení. Matyáš Mieres si troufl vyzkoušet i centrifugu. Spolek svatá Barbora vyrazil do Světa techniky. Barborka ve Světě techniky OSTRAVA Všichni nemohou být ekonomové! Na tom se shodly maminky ze Spolku svatá Barbora, které se svými dětmi navštívily v březnu Science Center neboli velký Svět techniky v Dolní oblasti Vítkovic. Situaci vnímám jak z pohledu matky, tak obyvatelky našeho regionu. Školy chrlí ekonomy jednoho za druhým, ale s takovými strojaři, elektrikáři nebo stavaři je to mnohem horší. Náš kraj ale vždy na průmyslu stavěl, technické obory budou mít vždy zelenou. Žiji tady statisíce lidí, kteří chtějí, potřebují pracovat, hodnotila přínos první letošní společné akce předsedkyně spolku Monika Němcová. Skupinka z Barborky přitom zahrnovala jak starší, většinou studující, tak i mladší děti, které teprve volba budoucí profese čeká. Na vzdělávání klademe velký důraz a posluchačů vysokých škol či univerzit máme třetinu. Pravdou je, že většina po maturitě volí humanitní obory. Jednou z výjimek je Katka Kunčíková, která studuje leteckou školu. Máme však i středoškolské studenty průmyslovek v Ostravě a Karviné, řekla k situaci s technickým vzděláváním tajemnice Adriana Furendová. Svět techniky každopádně uchvátil všechny návštěvníky z Barborky. Ti nejodvážnější si vlezli do centrifugy. Super, ale stačilo... komentovala prohlídku Lucie Málková. Dalším učarovalo nabití pomocí vlastních rukou (kinetické energie) odpalovacího zařízení malé rakety a její odpálení. Jiní si pochvalovali hvězdárnu s modelem zeměkoule. A do jednoho pak pozitivně hodnotili 3D kino, kde dávali film o mamutech strávili v něm téměř hodinu. Polským účastníkům nevadilo, že komentář poslouchali v češtině. FOTO: archiv S vlastním facebookovým profilem Smyslem je upozornit, že studium technických a průmyslových oborů je zajímavé, atraktivní a jeho absolventi mají šanci najít slušné uplat- Hlavní báňská záchranná stanice chystá u Šance konečně co je průmysl a PRAHA Ezdráš Ezy Hýbl se nechystá do Dolní oblasti Vítkovic odehrát pouze necelou hodinu vyhrazenou v programu jeho pop-funkové partě EzyWay. Rád totiž využije příležitost poznat průmysl sám o sobě. Rodák ze Zábřehu na Moravě, který momentálně žije a tvoří v Praze, totiž přiznal určité vědomostní mezery. Jasně, vím, že průmysl patří po všech stránkách k důležitým aspektům života. Vždyť nebýt toho automobilového, těžko bych realizoval svůj motoristický a tuningový koníček. Průmysl je pro mě ale skutečně poměrně velkou neznámou. Je přece jen jinde než muzika, prohlásil zpěvák, skladatel a textař v jedné osobě. Na druhé straně připustil, že hudba a industriální prostředí spolu dokáže ladit. Je mi velmi sympatické. Účinkovali jsme u šachty a vysokých EzyWay, hlavní protagonista Ezdráš Hýbl v

7 Panorama 7 ďte se přesvědčit! kázku svého vybavení. nění. Logicky cílíme na mladé. Proto vznikla na facebooku událost s názvem Den s průmyslem, kde průběžně doplňujeme novinky, oznámila Karolína Rycková z DOV. Každý z partnerů podle ní připraví vlastní aktivity (OKD například interaktivní hry, ArcelorMittal simulátor formule 1) pro malé i velké. Doprovodný program má zahrnovat kaskadérskou show na motorkách v ocelové kouli, dětskou zónu s nafukovacím hradem i dílničkami či hudební produkci. Soutěž na téma přínosu průmyslu se odehraje jak přímo v DOV (stačí napsat pár vět na útržek z propagačního letáku), tak na sociální síti. Desítku nej- Den s průmyslem lepších příspěvků, které zařadíme do finále, vybere porota složená samozřejmě z pracovníků několika průmyslových odvětví. Všechny tyto texty zveřejníme na facebooku. O vítězi rozhodnou hlasováním neboli lajkováním sami fanoušci, Organizátoři založili s tímto názvem i samostatnou událost na facebooku. Program prvního květnového dne zahájení s přivítáním zástupců partnerů celé akce Myschak Band, pop-rocková revivalová kapela kaskadéři Crazy Day, zahřívací jízdy v Ocelové kouli Verona, taneční duo s mnoha hity dětská diskotéka ve stanu informovala Rycková. Kromě první fárací ceny se mohou autoři těšit na exkurzi v huti v Kunčicích, elektrárně v Třebovicích či kontejnerovém překladišti společnosti AWT. Jednotný průmysl s perspektivou Důležité je ukázat, že technika je vlastně zábava, jde přece o řešení problémů a překonávání překážek. A to vyžaduje teoretické základy vědění, ale do značné míry i schopnost technicky improvizovat. Chceme také dát najevo, že průmysl v moravskoslezském regionu je jednotný, přesvědčit lidi, že do budoucna nabízí zajímavou perspektivu pracovního uplatnění, doplnil Petr Holica, regionální manažer Svazu průmyslu a dopravy ČR. Den s průmyslem se ostatně koná v rámci celostátní kampaně Rok průmyslu a technického vzdělávání Připravil Radek Lukša ArcelorMittal EzyWay, pop-funková kapela kaskadéři Crazy Day, maximální adrenalin v Ocelové kouli pár slov partnerů o důležitosti průmyslu a technického vzdělávání Rytmus, hlavní hvězda programu Hlavní hvězdy taneční duo a rapper Pořadatelé kampaně ke Dni průmyslu mají v úmyslu působit hlavně na mladé lidi. A to stylem jim blízkým. Počítají s oslovením až desítek tisíc tisíc obyvatel krajského města i jeho okolí. Hlavními hvězdami proto jsou: Verona Tuzemské taneční duo Markéta Jakšlová-Petr Fider působí na scéně od roku 2001 a na kontě má osm cédéček ve stylu house/dance/ trance muziky (hity z českých hitparád jsou například skladby Hey, Boy či Ztracená bloudím). Rytmus Slovenský rapper začínal se skupinou Kontrafakt, na sólové dráze je devátým rokem, přičemž patří k nejsledovanějším umělcům na internetu jeho klipy si už pouštělo mezi osmi až deseti miliony diváků vydal tři cédéčka, spolu s partnerkou Darou Rolins vystupoval jako porotce v televizní soutěži Hlas Česko Slovenska. FOTO: archiv Klid a trpělivost. Tato slova si budou velmi často během jarních a letních měsíců opakovat karvinští řidiči kvůli opravám silnic ve městě. Karvinou čekají velké opravy Moravskoslezský kraj plánuje od druhého dubnového týdne rekonstrukci silnic a Ředitelství silnic a dálnic se pustí do oprav mostů. Všechny akce si vyžádají omezení v dopravě KARVINÁ Velkou trpělivost budou muset mít občané i samotní šoféři projíždějící Karvinou. Podle mluvčí města Šárky Swiderové se chystá jedna z největších oprav silnic na jeho území. Půjde o citelný zásah do dopravy vnějšího okruhu města, který je ve špatném stavu, potvrdila. Tyto práce by měly skončit 25. června. Nejprve dojde na silnice... Jednoznačně největší akcí bude rekonstrukce silnice od Havířské ulice, přes ulici Leonovovu, třídu Těreškovové a ulici Kosmonautů. Takto rozsáhlá stavba si vyžádá uzavírky a omezení pro motorová vozidla i autobusovou dopravu. Některé autobusové zastávky se přesunou a zrušit se musí i vybraná parkovací stání. Práce jsou rozděleny do čtyř etap. První začala 7. dubna uzavírkou ulice Havířská. Součástí rekonstrukce tohoto čtyřkilometrového úseku je i vybudování kruhového objezdu u Kovonského mostu. Tato komunikace tak bude od 11. do 20. dubna pro všechna motorová vozidla zcela uzavřena. Další uzavírkou je od 10. dubna třída Těreškovové v Mizerově. Jízda tam bude možná pouze pro autobusovou dopravu, navíc jen v jednom pruhu, a to kyvadlově díky světelné signalizaci. A o den později se pro osobní a nákladní automobily uzavře ještě ulice Kosmonautů, kde stejně jako na třídě Těreškovové bude v permanenci světelná signalizace a jízda bude pro autobusovou dopravu vedena v jednom pruhu. Rekonstrukce spočívá ve vyfrézování stávajícího povrchu a následné pokládce nových asfaltových vrstev. Z ohlasů místních obyvatel je znát nervozita, jelikož všichni mají v živé paměti několik oprav z dob nedávno minulých, které citelně zasáhly do plynulosti místní osobní i autobusové dopravy. Plně si uvědomujeme, že tato velká oprava na nějaký čas zkomplikuje situaci ve městě. Žádáme však občany o shovívavost, protože právě tento úsek opravdu nutně potřebuje rekonstrukci, uvedl náměstek primátora Lukáš Raszyk s tím, že stavební práce budou rozděleny na etapy kvůli průjezdu místních i linkových autobusů a v žádném případě nebude vjezd povolen individuální automobilové dopravě. Z toho vyplývá, že by například autobusy směřující s lidmi na jednotlivé důlní závody OKD neměly nabírat výrazná zpoždění. Podrobné informace jsou k dispozici na internetových stránkách města potom i na mosty Aby toho nebylo málo, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) hodlá k tomu všemu opravit mosty na ulicích Ostravská a Bohumínská a také most směrem do Českého Těšína. Společným jmenovatelem je špatný stav nosné konstrukce. Délka oprav by se měla pohybovat kolem šesti měsíců. V době prací se pojede v omezeném provozu vždy po jedné polovině, ale průjezd zůstane zachován. Provoz bude řízen semafory, prohlásil technik společnosti ŘSD Pavel Hučík. Přesné termíny zahájení stavebních prací prozatím nejsou známy, vše by se mělo odvíjet od klimatických podmínek. Adam Januszek zjistit, jak funguje pecí ve Vítkovicích na Colours of Ostrava před dvěma lety a letos nás to čeká taky, rovnou na hlavní scéně. Den s průmyslem bude mít pódium taky mezi fabrikami, podotkl. Jeho průmyslovou spojkou je bratranec, spoluhráč z EzyWay, kytarista Jan Johnny Rafaj. Působí v ocelářské společnosti ArcelorMittal a vím od něj například, jak se v Ostravě zlepšuje stav ovzduší. Na rovinu, toto město mi vůbec nepřipadá černé, jak se říká, působí na mě docela příjemně, uvedl. Prostřednictvím otce své švagrové pak Ezy poznal i něco z havířiny. Pepa Holub ze Zábřehu byl polovinu svého pracovního života horníkem, byť nedokážu říct, kde to uhlí kopal. Zůstal na šachtě až do jejího uzavření, dostal ocenění, a pak pracoval do důchodu v ocelárně. Hodně o tom vyprávěl, uzavřel muzikant. popředí. FOTO: archiv Myschak Band, frontman Schmidtmeyer vykujuje třetí zprava. Strojírenské obory jsou prostě krásné OSTRAVA Michal Schmidtmeyer je nejen zpívající kytarista a frontman souboru Myschak Band, ale také člověk patřičně technicky vzdělaný a prací v těžkém průmyslu se živící. Den s průmyslem je pro něj šance, jak veřejnosti ukázat, že strojírenství je svým způsobem krásné! Ze sedmi hráčů skupiny Myschak Band má titul z vysoké školy pět členů, inženýři v ní účinkují dva. Dnešní dospívající generace bohužel nejeví příliš zájem o technické obory. Přitom jsou moc zajímavé a přiznejme si to, stále perspektivní. Spolupracuji na projektu NatTech, jehož cílem je motivovat žáky základních škol, aby si jako své budoucí studijní nebo učební obory vybrali právě ty technicky orientované, upřesnil Schmidtmeyer. Ten absolvoval strojní průmyslovku, přidal k ní i inženýrský titul ze Strojní fakulty na Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava a pracuje ve vítkovické divizi Heavy Machinery jako obchodník. Prodává velké hřídele. Myschak Band, který v roce 2009 zakládal s ostravským houslistou z cimbálovky Martinem Zálesným, má podle něho i osobitý vztah k dějišti akce. Měli jsme v Dolní oblasti Vítkovic před vlastním publikem premiérový koncert. A to jako jedni z prvních, vysvětloval s tím, že sedmičlenný revivalový soubor vystupující se skladbami našich i zahraničních hvězd zůstává tomuto prostředí věrný. Není rok, aby si Myschak Band v areálu s Dolem Hlubina nezahrál. Loni jsme tam koncertovali v U6 večer po fárání na Landeku. Udělali jsme si takový menší kapelní teambuilding v hornickém prostředí. Vždyť z Ostravy jsme jen dva, ostatní pocházejí z různých koutů Česka, poznamenal Schmidtmeyer. Myschak Band, jak dodal, hraje průřez tvorbou kapel počínaje Lucií a Wanastovými Vjecmi, přes Buty i Janka Ledeckého a konče AD/DC, Deep Purple či Rolling Stones. 17/13-VII/15 Vyberte si nové hnízdečko a vyklubou se vám tři jarní akční nabídky: 2 měsíce bydlení zdarma Pokoj zdarma Kuchyňskou linku zdarma Akce se vztahují pouze na vybrané byty a nedají se kombinovat. Platnost od do Navíc od nás ještě dostanete dárek set kvalitních froté ručníků!

8 8 Po šichtě číslo 14 ročník 45 Horoskop na týden od 9. do BERAN BÝK I sebemenší problémy s nadřízenými se snažte co nejrychleji hasit. Jinak se připravte na to, že jim dojde trpělivost a začnou vám tvrdě šlapat na paty. Lehké pořízení nebude ani s odrostlejšími ratolestmi. Některé jejich představy vás právem pořádně rozzlobí. Buďte trpěliví. Máte před sebou velkou zkoušku sebeovládání. Řadu věcí, které by vás jindy zvedly se židle, bude lepší bez mrknutí přejít. Někoho se vaše kritika dotkne, u jiného vyvolá agresivní chování. Příliš si toho nevšímejte. Jste svědomití, pečliví a pracovití, ale zkuste se na chvíli odvázat. VÁHY ŠTÍR Přišel by vám vhod úspěch. Posílil by vaše sebevědomí a upevnil vaši pozici v zaměstnání. Usnadnilo by vám to rovněž nadcházející střet s konkurencí. Nedejte se zmást a ukolébat tím, že se nic neděje. Dotkne se vás rozchod s osobou, která se vás v kritickou chvíli nezastane. Jarní únava vás zasáhla více než obvykle a vaše tělo už není schopno vydat jakoukoliv energii. Pozor, abyste v práci nepřehlédli důležitou schůzku. Hlídejte si konkurenci a zbytečně se nesvěřujte se svými plány. Více času také věnujte úpravám svého domova, partner snahu patřičně ocení. Křížovka o knihu Konečně se rozhodl pro frontální útok. Drahoušku, řekl jí, nenamítala bys nic proti tomu, kdybychom se trochu pomilovali? Ale to jsem ještě nikdy neudělala! zvolala. Nikdy s nikým jsi se nemilovala? tázal se užasle. Ale né, to né, zašeptala... (VIZ TAJENKA). Pomůcka: Anelka, Anvar, APD, rapotat. Otázka 6. pádu Sportovní obuv Úbytek váhy při přepravě kapalin MPZ českých letadel 1. DÍL TAJENKY Had z Knih džunglí Amer. seriál s Telly Savalasem Ožehnout Slavný ruský hokejista (Boris) Hlinkovy iniciály Zkr. České spořitelny Jméno Ekbergové / Chudozubý savec Švédský nábytkářský koncern Chvalozpěv (knižně) Kniha z vydavatelství Alpress (www.alpress.cz) Maorská princezna Ahorangi žije mezi bílými osadníky. Když se nechá pokřtít na Lucii, její otec pronese krutou kletbu a ta se postupně naplňuje: tragédie, nenávist a intriky provázejí ji i její potomky. Na Nový Zéland přijede vzdálená příbuzná Eva a Lucie doufá, že právě ona zlé kouzlo zlomí. Jenže Eva se zamiluje do jejího vnuka Adriana a prokletí znovu ožívá... Články Malomocenství Jméno Divíškové Ztuhlá směs roztavených kovů Mohutný asijský strom Inic. ruského režiséra Dovženka Inicály Hermanové Vyplachovat ústní dutinu Hlas některých ptáků Oslí citoslovce Zábava BLÍŽENCI Všimnete si ve své blízkosti náznaku nějakých změn, ale nic nekomentujte a trpělivě počkejte, co se z toho vyvine. Jen tak spolehlivě ochráníte své zájmy. Radost vám bude dělat hudba, možná po delší době dokonce zatoužíte si vyrazit zatancovat. A také proč ne, povyražení si užijte. STŘELEC Nic nebude probíhat tak, jak jste si naplánovali. Překážky vám poskytují možnost rozvoje osobnosti, berte to jako plus a přestaňte lamentovat nad nepřízní osudu. Slovo nuda neznáte, jeden den jste spolehlivý rodinný typ a vzápětí se změníte v neřízenou střelu. Charisma vám vše usnadňuje. Jméno režiséra Kurosawy Značka thoria Hypnotický stav Budhistická hrobka Nemírně kouřit Český herec Sladkovodní korýši Spojka souřadící Delonovo jméno Francouz. fotbalista Sadatovo jméno Býv. jednotkový obchod Ve své vlasti Nízká dřevina (slov.) Vynikající jedinec Číslice Kazit (expresiv.) RAK Jisté výsledky by mohlo ohrozit netaktické nasazování sil. Nekřičte tam, kde k tomu není žádný důvod, ale tam, kde je třeba prosadit své, bojujte i zvýšením hlasu. Vaši rivalové začnou znovu přetřásat již dávno vyřízenou záležitost. Rodinný život naruší partnerova náladovost. KOZOROH Co se týká vaší kariéry, pomalu se připravujte na změny. Zřejmě se již brzy budete věnovat zcela jinému oboru než dosud. Přestože se změn obáváte, vítejte je! Přes vaše počáteční obavy se ukážou jako prospěšné. Více než jídlo a pití vás zahřeje láska. Narazíte na někoho, s kým vám bude dobře. Čapkovo drama Cizokrajný sokolík 2. DÍL TAJENKY Sevření Měna v JAR Zkr. První novinové služby Domácky Ivan Inic. herce Kohouta Skřehotat (nářečně) Otvor ve zdi Český bavič a moderátor Býk Kingův horor LEV Držte se předem připraveného plánu a neustupujte a neměňte ho. Dokážete tak věci, které vaši známi považují za nemožné. Vaše vynalézavost se projeví i v navazování nových vztahů a flirtování. Opatrně, abyste se nedostali někam, kde jste vůbec nechtěli být, a pak nelitovali. VODNÁŘ Za řadu věcí budete vděčit spíše náhodě než sobě. To ovšem neznamená, že by to snižovalo vaše úspěchy, ale větší skromnost by byla na místě. Každý má své limity a partner a kolegové jsou přece jen v obraze. Sblížíte se se spolupracovníkem, o kterém jste byli přesvědčeni, že není vaše krevní skupina. Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z vydavatelství R MEDIA. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, Vtipy Pepíčku, jak poznáš třešeň od jabloně? Podle plodů! A když plody ještě nemají? Tak počkám. PANNA Hovořit o tom, že uděláte díru do světa, by bylo přehnané, ale jeden značný úspěch vám již nemůže uniknout. Máte schopnost, kterou vám leckdo může závidět. U nových lidí intuitivně uhodnete jejich skryté záměry. V zásadě se vyhnete nejednomu zklamání. Doma vás čeká veselý víkend. RYBY Ani dobře míněná horlivost se nemá přehánět. Mohli byste mnohé pokazit. Některé záležitosti se nesnažte příliš uspěchat, to by věci neprospělo. V hlavě se vám rodí řada dobrých nápadů. Je třeba se zamyslet, zvážit je a uspořádat dle důležitosti. Nenuťte partnera sdílet vaše záliby, nemá k nim vztah. Prvňáček Pepíček se přiřítí ze školy domů a oznamuje mamince: Mami, mám ti od pana učitele vyřídit, že ti mockrát děkuje! Maminka se diví: A za co, Pepíčku? Když se mě ptal, jestli mám nějaké mladší sourozence, řekl jsem mu, že ne! Jaký je rozdíl mezi hodným sousedem a hodnou sousedkou? Hodný soused ti půjčí, ale hodná sousedka ti dá. Učme se anglicky s Horníkem! Sudoku Jak luštit sudoku: Každý řádek, sloupec a každý čtverec (3 x 3 políčka) musí obsahovat čísla od 1 do 9. Řešení dnešního sudoku:

9 Górnik 9 kwiecnia 2015 numer 14 rocznik 12 Darmowa gazeta nie tylko dla górników Hasło bhp miesiąca: Uduszenie cichy zabójca Kiedy doświadczenie idzie ręka w rękę z dobrą współpracą, efekty są widoczne Cztery brygady robót przygotowawczych firmy zewnętrznej Alpex pracujące w ruchu górniczym Darków Zakładu Górniczego Nr 1 zrealizowały w marcu wynik limitowy II stopnia DARKÓW Cztery z pięciu brygad przodkowych firmy zewnętrznej Alpex, którymi w ramach Zakładu Górniczego Nr 1 dowodzi kierownik operacyjny firmy Zenon Maćkowiak, przekroczyły tryb techniczny ustalony na marzec o 10 procent i zrealizowały parametry wyniku limitowego II stopnia. Piąta brygada głównego przodowego Franciszka Koszałki również wykonała uczciwy kawał roboty i to w bardzo trudnych warunkach klimatycznych. Jednak złożone warunki geologiczne, których nie można było przewidzieć ani mieć na nich wpływ, stanęły w drodze do tego, aby i jego zespół dołączył do czwórki, która w marcu odniosła sukces wyjaśnia Maćkowiak, który poza przodkowymi kieruje także jednym zespołem z odcinka usług. FOTO: Josef Lys Zbigniew Kuligowki (z lewej) i Zenon Maćkowiak z firmy zewnętrznej Alpex. Trzeci z rzędu limit Szkota Dla zespołu pracowników głównego przodowego Damiana Szkota oraz kierownika odcinka Janusza Zgudy nie tylko marzec, ale cały kwartał zakończył się dużym sukcesem. Ta brygada przodkowa pracującą metodą klasyczną na przecznicy w profilu SPN 16 osiąga znakomite wyniki już od początku roku. Miesiąc po miesiącu meldują zrealizowanie warunków limitu. Dodatkowo ich wyniki mają tendencję rosnącą. W styczniu wykonali 61 metrów, z tym że udało im się wybudować rozległe skrzyżowanie, w lutym było to 68 metrów, natomiast w marcu 78 metrów. To o sześć metrów ponad normę, która została ustalona jako warunek dla zrealizowania parametrów wyniku limitowego II stopnia. Kuligowski ma trzy takie limity Podobnym świetnym wynikiem, już trzecim limitem z rzędu, może pochwalić się kombajnowa brygada przodkowa głównego przodowego Sebastiana Tatarczyka i kierownika odcinka Zbigniewa Kuligowskiego. Wynik osiągnięty w marcu jest wyjątkowo cenny. W trakcie miesiąca górnicy pracowali na trzech sztrekach, wybudowali skrzyżowanie i zlikwidowali 300 metrów odstawy z trzema napędami. Pomimo tego udało im się z kombajnem AM 50 wykonać 140 metrów, czyli o dwa metry pokonali warunki limitu II stopnia. Brygada Figury wydrążyła 234 metrów Brygada Tomasza Figury zamknęła miesiąc marzec drugi w tym roku wynikiem limitowym. Kierownikiem odcinka jest tutaj ta sama osoba, jak w wypadku brygady Tatarczyka Zbigniew Kuligowski. Dla górników ustalono na miesiąc marzec w korytarzu dla pracy z kombajnem AM 50 tryb techniczny 205 metrów. Zespół postanowił wynik ten spełnić w 110 procentach i zrealizować parametry limitu II stopnia. Nie tylko, że im się to udało, ale wykonali dodatkowych osiem metrów razem drążąc 234 metrów. Nic nie zastąpi zdrowego rozsądku Naturalnie, każdy jest dumny z tego, gdy jego brygady odnoszą sukces, odpowiada Kuligowski na pytanie, co dają mu dwa wywalczone limity. Obie brygady złożone są z doświadczonych, niezawodnych i odpowiedzialnych górników, którzy chcą jak najlepiej zarobić na kopalni. Dlatego także walczymy o wyniki limitowe, mówi kierownik odcinka, który w Polsce wyuczył się zawodu górnika, w trakcie 25 laty pracy na polskich kopalniach pracował na prawie że wszystkich odcinkach i na różnych stanowiskach pracy (aż po kierownika operacyjnego), natomiast ostatnich 15 przepracował pod sztandarem firmy Alpex w ruchu górniczym Darków. Przez cały ten okres nie odniósł poważniejszego wypadku przy pracy. Nic nie zastąpi zdrowego rozsądku, a sama teoria nie zastąpi długoletniej praktyki, tak oszczędnie komentuje swoją bezwypadkowość oraz stosowane na kopalniach środki bezpieczeństwa. Skubik i pozostali bez zarejestrowanego wypadku Czwartą, odnoszącą sukcesy brygadą podlegającą kierownikowi operacyjnemu Zenonowi Maćkowiakowi, jest brygada głównego przodowego Krzysztofa Skubika i kierownika odcinka Piotra Kiełbasy. Ten zespół pracowników również pokonał ustalony tryb techniczny o ponad 10 procent osiągając wynik limitowy II stopnia. Pracując z kombajnem MR 340 górnicy wydrążyli 201 metrów chodnika. Dobra współpraca z OKD Spółka Alpex dysponuje pracowitymi i doświadczonymi górnikami. Jednak bez wsparcia władz OKD i bez dobrej współpracy z czeskimi górnikami pracującymi na różnych stanowiskach pracy elektrykami, mechanikami czy pracownikami bazy transportu nie bylibyśmy w stanie osiągać takich wyników, nie skąpi słowami uznania dla warunków panujących w ruchu górniczym Darków kierownik operacyjny firmy Zenon Maćkowiak ze spółki Alpex. Josef Lys Jubilaci W kwietniu obchodzą życiowe jubileusze podani poniżej pracownicy firm zewnętrznych: ALPEX, s.r.o. Czyź Wiesław Kabut Dariusz Marciniak Grzegorz Szmit Andrzej Czechura Henryk Riemel Marian Rodak Stanisław Tyl Henryk Zawora Eugeniusz Gabryś Wojciech Szewczyk Krzysztof POLCARBO, s.r.o. Dreśliński Pawel Kamiński Tomasz Krawieczek Jacek Laska Adam Łukawski Bronisław Michno Łukasz Nogowczyk Adam Pawlowski Krzysztof Władze spółek s kładają wszystkim Zacnym Jubilatom życzenia przede wszystkim zdrowia, szczęścia, pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Do życzeń dołącza także redakcja naszego tygodnika. jk W Karwinie zagrają gwiazdy rocka z najwyższej półki Szósta już edycja festiwalu Dolański Gróm oferuje najlepszą obsadę w historii zagrają gwiazdy rocka: zespoły Perfect, Chinaski i T.Love KARWINA Drugi dzień maja będzie prawdziwą ucztą dla fanów polskiego rocka oraz czeskiego pop rocka. Grupa wolontariuszy już po raz szósty organizuje w mieście międzynarodowy festiwal muzyki Dolański Gróm. Jego celem jest promocja polskiego rocka, ale również ma ambicje przedstawiać czeskich czy słowackich wykonawców. W Karwinie udaje się to z sukcesem. W tym roku dokonaliśmy jednej zmiany. Zamiast Przystani w Parku Boženy Němcowej impreza odbędzie w hali STaRS. Obawialiśmy się niezbyt stabilnej pogody na początku maja. A pod dachem kaprysy przyrody nie zepsują nam nastroju ani wspomnień z koncertu, wyjaśnia jeden z organizatorów Leszek Koch. Legendy polskiego rocka zagrają w Karwinie bezpłatnie. FOTO: archiwum Festiwal Dolański Gróm to coroczny przegląd polskich zespołów rockowych wzbogacony o czeskich lub słowackich wykonawców. Legendy polskiego rocka wystąpią bezpłatnie. Dochód z koncertu wesprze rekonstrukcję Domu PZKO w Karwinie- Frysztacie. Dochód z imprezy wesprze rekonstrukcję Domu PZKO w Karwinie - Frysztacie. Miejscowy Polski Związek Kulturalno-Oświatowy został założony niedługo po drugiej wojnie światowej dokładnie 22 listopada Prezesem jest aktualnie Janusz Wałoszek, według niego właśnie festiwal Dolański Gróm jest tradycyjnie największą imprezą przygotowywaną przez członków PZKO. Oprócz tego udzielamy się w organizacji Balu PZKO, który jest drugą co do wielkości naszą imprezą. Przygotowanie poprzednich roczników pozostawało na naszych barkach, jednak w tym roku pod koniec stycznia staraliśmy się włączyć do przygotowań wszystkich członków, uśmiechnął się Wałoszek dodając, że Koło organizuje i szereg mniejszych imprez - na przykład świniobicie i inne. Miejscowe Koło PZKO, którego siedziba Dom PZKO - w chwili obecnej jest na etapie rekonstrukcji, również nawiązało współpracę z Fundacją OKD. Współpracowaliśmy przez ostatnie dwa lata. W tym roku także staramy się o wsparcie, sprawa jeszcze nie została zamknięta, wyjaśnił prezes. Zgodnie z tym, co było powiedziane na początku, tegoroczna, szósta już edycja festiwalu zaoferuje ucztę muzyczną z najwyższej półki. Przed tym, niż na scenie pojawi się żywa legenda polskiego rocka, zespół Perfect, zagrają T. Love i przede wszystkim Chinaski. Kapela muzyków z Jičína w roku ubiegłym obchodziła jubileusz dwudziestolecia istnienia, wydała nową płytę Rockfield, a utwory nagrała w studiu nagrań o tej samej nazwie zlokalizowanym w Walii. W chwili obecnej zespół promuje ją w ramach ogólnokrajowej trasy od godziny 17 Dolański Gróm w hali STaRS koncertowej. Fani tej bardzo popularnej kapeli nie powinni przegapić karwińskiego koncertu, gdyż będzie to jedyne miejsce w naszym regionie, gdzie kapela zagra. Dodatkowo 90 procent koncertów Chinaski jest wysprzedanych, a to najlepsza zachęta, uważa Koch. Polska legenda Perfect z frontmanem Grzegorzem Markowskim wystąpi na śląsku Cieszyńskim ponownie po trzech latach, a zainteresowanie polskich, jak i czeskich fanów jest naturalnie ogromne. W Karwinie i w okolicy mieszka duża grupa Polaków i jesteśmy przekonani, że oba polskie zespoły będą dla wszystkich prawdziwą atrakcją. Przecież aktualne tournée Perfectu przygotowano z okazji 35-lecia istnienia zespołu, który wysprzedaje duże hale koncertowe w całej Polsce. Będzie to świetne przeżycie i jestem przekonany, że lepszego wydarzenia muzycznego w Karwinie jeszcze nigdy nie był o, zachęca do wzięcia udziału w festiwalu Leszek Koch. Do końca marca w ramach przedsprzedaży bilet wykupiło dwa tysiące osób. Do 30 kwietnia wejściówki można kupić w sieci Ticketportal i w filiach biura Tipsport w cenie 320 koron na płytę przed sceną oraz 290 koron na trybuny. Na miejscu bilety będą do nabycia po cenie odpowiednio 370 i 340 koron. Dzieci do 130 cm wzrostu mają wstęp za darmo. Adam Januszek Horník-Górnik Redaktor kolumny: Mgr Josef Lys Tel.: Komórka:

10 10 Panorama / inzerce číslo 14 ročník 45 Poslední Zdař Bůh! S hl ubokým zármutkem přijali zaměstnanci společnosti THK- ČECHPOL zprávu, že 31. března zemřel přímo na svém pracovišti na konci ranní směny přirozenou smrtí ve věku 52 let oblíbený kamarád a spolupracovník, předák pan Petr Slovák. Narodil se v Čadci a vyučil brusičem. V roce 1985 přišel pracovat do OKD, na Důl ČSA. Postupně absolvoval odborné kurzy až po nejvyšší důlní kvalifikaci předák- -kombajnér. Pro svoji pracovitost a přístup k plnění povinností se brzy stal směnovým předákem rubáňového kolektivu. V roce 2005 přišel pracovat do THK-ČECHPOL, kde v posledním období vykonával funkci předáka při svorníkování. Pomůžeme Vám s dluhy Využijte zákonné možnosti se oddlužit! Finanční poradenství zdarma Zastavíme úroky, exekuce i dražby. Nové nižší splátky! Volejte Centrum pomoci při finanční tísni Petr byl velmi oblíbený u spolupracovníků pro svoji kamarádskou povahu a přístup k lidem. Patřil po celou dobu k nejlepším zaměstnancům firmy a při pravidelných kvartálních testech ze znalostí bezpečnostních předpisů se pravidelně řadil mezi nejlepší. V Petru Slovákovi ztrácí firma odborníka ve své profesi a mimořádnou hornickou osobnost. Vedení THK- ČECHPOL a spolupracovníci se loučí s Petrem s hornickým Zdař Bůh! jk 14/14-X/15 Udržují hornické zvyky se Španěly i Tchajwancem OSTRAVA Na prstech mohou adepti vstupu do cechu hornického z Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava počítat nejen přípravné šachťáky, ale i dny zbývající do oné slavné chvíle skok přes kůži, na nějž se připravovali v norách Labyrint v Třebovicích a Sparta v Porubě, se uskuteční už 24. dubna v Chomutově skok přes kůži se blíží, adepti vstupu do havířského cechu finišují svou přípravu. Pravidelně teď sese navštěvuje okolo čtyřiceti lidí, přičemž počet smrdutých fuxů a fuxic je nezanebatelný. Cítíme zájem i z vedení domovské Hornickogeologické fakulty, dostavuje se děkan Vojtech Dirner či proděkan Zdeněk Diviš. Smečka hrává většinou ve tříhlavém složení, což je vyhovující, líčil budoucí úpravář Zdeněk Polanský. Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD PRODEJ Kavalír king charles španěl čistokrevná štěňátka v barvě BT a ruby, po otci s PP, odčervená, očkovaná. Rodiče u nás k vidění. Inf. na tel.: Softshellovou bundu, černá, vel. XXL, pánská, nová, propustná, prodyšná, s kapucí. Nevhodný dárek. Cena:1700 Kč (možná sleva). Inf. na tel.: FOTO: Kateřina Polínková Hornické zvyklosti udržují v noře Sparta v Porubě. Prodám ohýbačku na plech, nůžky na plech, signovačku, ruční nůžky a další nářadí na klempířské práce. Cena dohodou. Inf. na tel.: BYTY Prodám byt 3+1, přízemí, bez balkonu, v Karviné-Ráji. Cena Kč. Inf. na tel.: Přehled aktuálních výběrových řízení vyhlášených v Horníku č. 14 Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: Výběrová řízení/horník speciál. Investice stavební (ISTAV) 4890, 4884 Investice strojní (ISTR) Studenti ze Španělska se vypíjejí z Pivního zasrání. Samostatná výběrová řízení 4763, 4748, 4815, 4888, 4376 Společná výběrová řízení Opravy stavební (OSTAV) 5, 6 Opravy strojní (OSTR) 210, 211, 125, 329 Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ) 51 Akce v oblasti služeb (SL) Důlně stavební práce (DSP) Mezi fuxy se přitom pravidelně objevují zahraniční studenti hornictví či geologie. Všeobecné veselí způsobil Wu Sheng-Fong z Tchaj-wanu, když zvládl oslovení Slavného, vysokého a neomylného Prezidia (SVNP) a ostatních funkcionářů šachťáku v rodném jazyce (byť ho profesor Petr Prokop v prezidiu ujišťoval, že může bez ). Naopak pravidelně docházející tři španělští studenti, kteří se také připravují na slavný skok přes kůži, se dočkali Pivního zasrání. Bez svolení opustili sesi a utekli na WC, za což je SVNP potrestalo jak celůvkou osolené teplé vody, tak vypitím další celůvky masti na ex, přiblížil Polanský. S mastí neboli pivem jsou vázány i další pravidelně praktikované obyčeje počínaje svěcením diamantu (tupláku) a konče pivními souboji. Taktéž zaznívají švefly, a to i v podání fuxovské tablice. A budoucí báňští či geologičtí inženýři, úpraváři a lomaři si už nyní nechávají našívat na kravaty a různé kusy oblečení (dámy dokonce na spodní prádlo) hornická kladívka. uzi 16/14-X/15

11 Nadace OKD 9. dubna 2015 číslo 14 ročník 45 Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí Pomoc při diagnóze roztroušená skleróza Sdružení ROSKA Ostrava chystá ve středu 20. května v klimkovickém sanatoriu v rámci Světového dne RS osvětové akce včetně semináře na téma uplatnění hendikepovaných na trhu práce ROSKA Ostrava pořádala pro členy rekondiční pobyt v Beskydech. OSTRAVA Bývalý horník pan Zdeněk z Havířova je prozatím poslední člověk s diagnózou roztroušené sklerózy, jenž se v předposledním týdnu března informoval o činnostech sdružení ROSKA Ostrava. Pokud se rozhodne přidat ke sdružení pomáhajícímu v našem regionu lidem s tímto onemocněním od roku 1987, rozšíří jejich počet na 146. Týden v Horní Bečvě na Valašsku v hotelu Duo, kam se vypravíme právě díky grantu z firemní nadace jeho někdejšího zaměstnavatele, už ovšem nestihne. Rekondiční pobyt je plný, jede i třináct z celkem čtyřiceti našich vozíčkářů. Čekají nás rehabilitace, cvičení pro mobilní i imobilní, bezplatný bazén, besedy s lékaři, cvičení paměti, společenské hry nebo výlety po okolí, popisovala předsedkyně ROSKA Ostrava Naděžda Nováková. Nadace OKD pacientům s roztroušenou sklerózou pomohla už počtvrté, přispěla na projekty jejich aktivního života. Umožňují pobyty v přírodě mezi přáteli a kamarády, zejména se to týká vozíčkářů. Protože roztroušená skleróza postihuje hlavně pohybový aparát, ale také smyslové vjemy a paměť, věnujeme se společně i procvičování, vysvětlila Nováková, která sama patří mezi 2500 lidí s touto diagnózou v našem kraji. ROSKA Ostrava sdružuje pacienty ve věku od třiadvaceti do pětaosmdesáti let. Většina z nich je částečně či plně invalidních, ženy převažují. I já musela odejít ze zaměstnání a hledat nové uplatnění. Úřad práce mi jako částečnému invalidovi nenašel nic, proto jsem se rozhodla realizovat při pomoci podobně postiženým lidem, upřesnila Nováková s tím, že nemoc střídá období klidu a takzvaných atak. U každého je průběh odlišný. Přesto dokážou pacienti malovat (a vystavovat v knihovně v Přívoze, sanatoriu v Klimkovicích či Galerii Mlejn), hrát divadlo, sportovat či vyrážet na zájezdy. V pátky jezdíme v Hrabové na koních nebo máme hippoterapii v Hlučíně, líčila Nováková. Sdružení se zapojuje i do Světového dne RS, v Klimkovicích chystá na 20. května přednášku o pracovním uplatnění hendikepovaných, a to z pohledu zaměstnanců s RS i jejich zaměstnavatelů, vystoupí také přední odborní lékaři na léčbu a rehabilitaci této nemoci. Radek Lukša Abilympiáda očima nadační referentky Karvinská škola v ulici Komenského přišla s akcí jako první v kraji a zaznamenala úspěch, organizátoři si počínali dobře a hendikepované děti se výborně bavily KARVINÁ Ve velikonočním duchu se na SŠ, ZŠ a MŠ v ulici Komenského v Novém Městě nesla na Šedivé úterý 31. března druhá karvinská Abilympiáda. Za podpory těžařské nadace necelá padesátka hendikepovaných dětí soutěžila celé dopoledne ve zručnosti a dovednosti, Školáci si vyzkoušeli dovednosti včetně pletení z proutí. přičemž jedno ze stanovišť obsadil i někdejší horník a současný školník Peter Adamec. Pana školníka mají děti evidentně rády. Je jejich vzorem, předvádí jim věci, které se mnohdy doma nedozví. Navíc se u něho učily praktickou věc, kterou mohou později uplatnit v životě jejich úkol spočíval v jednoduché výměně zámku a kliky u dveří, líčila Zuzana Macháčková, jež na Abilympiádu dorazila Inspirace přišla z pražského Jedličkova ústavu, jemuž také loni pomohla Nadace OKD. Ruská 44 To je adresa kontaktního místa ROSKA Ostrava, funguje od pondělí do čtvrtka od 9 do 13 hodin. FOTO: Nadace OKD Rehabilitace pacientů s roztroušenou sklerózou probíhá i na koních. Abilympiádu pojali ve škole z ulice Komenského velikonočně. za Nadaci OKD jako projektová administrátorka. K srdečné atmosféře přispěl i patron projektu, bezpečák z ČSA Jozef Kovács. Ten je pravým Srdcařem, nejen člověkem, na něhož organizace usilující o podporu napíše žádost. Zajímá se a pomáhá škole, kam chodila jeho dcera. Má k dětem pěkný vztah, dobře se pohybuje ve světě hendikepovaných, upřesnila Macháčková. Inspiraci pro pořádání Abilympiády ve škole Komenského ostatně získala její ředitelka Marie Filipcová u Jedličkova ústavu v Praze, jehož aktivity podpořila Nadace OKD prostřednictvím loňského Turné černého humoru skupiny The Tap Tap. Model převzala, rozšířila počet soutěží a přidala i něco navíc ukázku canisterapie s asis-tenčními pejsky či práce včelaře a obuvníka. Příčinu zatím nikdo neobjevil Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, kdy zjednodušeně řečeno - imunitní systém člověka napadá mozek i míchu, což trvale zasahuje do motorické a smyslové kontroly. Objevuje se nejčastěji mezi 20. a 40. rokem života. Příčinu doposud nikdo nezjistil. Roztroušená skleróza je léčitelná, ale nelze ji zcela vyléčit. Více na internetu roztrousena-skleroza.cz/. Nejběžnější školní soutěže jsou sportovní či vědomostní, na Komenského proto chtěli začít s něčím jiným, v čem by měly šanci uspět i hendikepované děti. Abilympiádu organizovali jako vůbec první v Moravskoslezském kraji, je vidět, že v tom uspěli. Dobře si počínali pořadatelé i samotní soutěžící, kteří se celou dobu bavili, nechala se slyšet Macháčková. Kromě pořádající školy Karviná dorazili žáci a pedagogové z podobných zařízení v Třinci a Orlové a ze dvou škol Slezské diakonie v Karviné a Českém Těšíně. Děti procházely devíti stanovišti. U školníka opravovaly dveře, jinde pletly košíčky, vyzkoušely si drátkování, výrobu ovocného pyré ve studené kuchyni, zdobily kraslice a perníčky, aranžovaly velikonoční ozdoby a vyráběly gelové svíčky, uzavřela Macháčková. Radek Lukša REVÍRNÍK-SRDCAŘ SE UTKÁ V IN-LINE HOKEJI S MĚŘIČEM KARVINÁ V podzemí darkovské lokality Důlního závodu 1 táhnou za jeden provaz, ale na hrací ploše neznají bratra. Druhou dubnovou sobotu nastoupí revírník příprav Jiří Staněk v dresu PMN Nerez Karviná proti důlnímu měřiči Danielu Folwarcznému oblékajícímu barvy konkurenčního MBR Karviná na turnaji v in-line hokeji. A spolu se mnou nastoupí i bývalý horník z darkovského rubání Ruda Trombík či Radek Pořízek. Ten je synem pracovníka strojního úseku z Důlního závodu 2 a zároveň juniorským vicemistem ČR v ledním hokeji, hrajícím za Mladou Boleslav, uvedl Staněk s tím, že zápasů ve sportovní hale STaRS se zúčastní také IHC Frýdek-Místek, IHC Valašské Meziříčí, IHC Spartak Polička, IHC Nový Jičín, HC Orlová či Drachma z polské Bielsko-Białe. Už nějakou dobu uvažujeme o vytvoření dětského družstva, momentálně hledáme člověka, který by ho trénoval. Osobně to jako vedoucí mužů už nestíhám, vzkázal Staněk. Očekáváme boje o prvenství s Novým Jičínem. Stejně jako na Poháru PMN Nerez či Poháru Nadace OKD loni, které jsme oba vyhráli. Obohacením turnaje se pak stanou lední hokejisté z Orlové, poznamenal Staněk, jenž podle svých slov vzal hokejku do ruky v mateřské školce. Začínal v AZ Havířov, pak hrával v Třinci, Frýdku-Místku, Orlové, Karviné a Bohumíně. Mezi Jiří Staněk (vpravo) hrál i v polském reprezentačním dresu. Kvůli hokeji si vyměňuje směny Přístup vedoucího úseku Reného Klepáče i ostatních techniků si nemůže revírník Příprav 6 z Darkova Jiří Staněk vynachválit. Stejně jako vedení Důlního závodu 1. Vycházejí mu totiž vstříc při výměně šichet, aby se mohl své největší úspěchy počítá start na Mistrovství světa ozbrojených sil ve Švýcarsku v roce 2011, kde nastoupil v reprezentaci vojáků a policistů z Polska. Trénovali jsme ve městě Jastrzębie- -Zdrój, kde si mou pětku vyhlédl jejich trenér, líčil. Od klasického hokeje si z postu obránce Staněk odskočil také k florbalu, hrával pět let první českou ligu za Slike Havířov. Pak přišel in-line hokej, který se od ledního liší hlavně vybavením. Nebojujeme na ledě, ale na plastové ploše, proto používáme brusle se čtyřmi kolečky. Ofsajd Karvinští in-line hokejisté pořádají v sobotu 11. dubna turnaj. není na modré, nýbrž na červené čáře, popsal. Jako útočník PMN Nerez Karviná (a jeho přímého předchůdce IHC Panthers Havířov) Staněk skóroval střídavě v tuzemské extralize a první lize. Sezonu máme krátkou od dubna pouze do července. V srpnu už se jde zase na led, dodal. Nadace OKD stala se prostřednictvím Srdcovky partnerem tohoto sportovního klubu už podruhé. Radek Lukša věnovat svému hokejovému koníčku. Na šachtách Lazy a František absolvoval Staněk praxi v učení na mechanika strojů a zařízení, před nástupem na Darkov fáral nějaký čas stejně jako otec i bratr na Paskově.

12 12 Sport číslo 14 ročník 45 Házenkáři jsou v semifinále, ve kterém je čeká Plzeň! Hladce 3:0 na zápasy zdolal tým HCB OKD ve čtvrtfinále rivala ze Zubří. Už o víkendu 11. a 12. dubna vyzve loňského mistra z Plzně na jeho palubovce KARVINÁ Zuberští házenkáři opět potvrdili, že na Karvinou v důležitých zápasech neumí! A to byli před začátkem série médii i házenkářskou veřejností pasováni na druhého nejžhavějšího kandidáta na titul. Leč opět zafungovalo kouzlo play off, které se vrátilo po pěti letech zpět na scénu. Kdyby mi někdo před čtvrtfinálovou sérií řekl, že ji vyhrajeme 3:0, tak bych mu absolutně nevěřil. Ke dvěma zápasům do Zubří jsme odjížděli s touhou ukořistit alespoň jeden zápas. O dvou vítězstvích jsme ani nesnili. Ale stalo se a bylo ohromně těžké udělat v domácím utkání ten rozhodující třetí krok. Ale povedlo se, radoval se šťastný trenér HCB OKD Jaroslav Hudeček po domácí výhře 31:29, kterou režírovali především tři borci z brány opět skvělý Jakub Lefan, střední spojka Marek Monczka a spojka či křídelník Radim Chudoba. Atmosféra jako za starých karvinských časů O postupovou výhru se přičinil gólman Lefan dokonce vstřeleným gólem, když v průběhu druhého poločasu potrestal zuberskou hru bez brankáře při jejich vlastním oslabení. Výborný zápas odehrál i Radim Chudoba. Ten si krátce po postupu pochvaloval hlavně fanoušky, neboť atmosféra byla doslova elektrizující a házenkářská hala se naplnila jako v dobách Radčenka, Juříčka, Galii a dalších. Bylo to něco neskutečného. Jsme rádi, že jsme se fanouškům odvděčili postupem přes Zubří do semifinále bez ztráty zápasu. Věřím, že ani to pro nás nebude konečná. Jsme silní a v této sérii jsme to potvrdili, usmíval se Chudoba. V zimě se odchovanec HCB OKD Marek Monczka (s míčem) vrátil ze slovenských Nových Zámků zpět domů. Jeho příchodu určitě vedení klubu nelituje. Trenér Hudeček ho ještě doplnil v tom, že v domácím duelu nemohl naplno využít služeb zkušeného Lubomíra Veřmiřovského. Luboš měl v týdnu teploty a bral antibiotika. Před soupeřem jsme to samozřejmě tajili. Nakonec jsem ho v průběhu druhé půle na palubovku poslal. Říkal mi, že pár minut v obraně zvládne, přiznal Jaroslav Hudeček. Semifinalisté? Karviná, Plzeň, Lovosice a Brno Už před začátkem vyřazovací části měli trenéři osmi nejúspěšnějších týmů na tuto rozhodující a pro fanouška rozhodně nejnapínavější část sezony rozdílné názory. A ani po čtvrtfinále tomu nebylo jinak. Play off je soutěž, která přináší rozhodně větší emoce i větší zájem lidí než nic neříkající nadstavba. Však si všimněte, jak jsme měli narvanou halu. To tady dlouho nebylo a přišli i lidé, kteří sem normálně nezavítají. Hráčům a hlavně fantastickým fanouškům patří ohromný dík. Až mi slza ukápla, dodal Hudeček. Avšak zcela opačný názor má na vyřazovací boje kouč příštího karvinského soupeře, plzeňský Martin Šetlík. Zastávám názor, že play off je profesionální soutěž, kterou by měly hrát profesionální kluby. Jenže v Česku házená není profesionálním sportem, ušklíbl se krátce po tom, co jeho tým, jakožto vítěz základní části, v těžké a nejdelší ze všech čtyř čtvrtfinálových sérií zdolal papírově nejslabší Frýdek-Místek 3:1 na zápasy. Do semifinále kromě Karviné a Plzně postoupily také týmy Brna a Lovosic, které si to rozdají mezi sebou. Semifinálové série na tři vítězství startují už o tomto víkendu v Plzni a Brně. Vždy jeden ze dvou zápasů v obou městech bude v sobotu i v neděli (shodně od 10.30) přenášet přímým přenosem sportovní kanál ČT Sport. Adam Januszek Golf Resort Lipiny zahájil čtvrtou sezonu Lidové ceny zůstávají, kvalita se zvyšuje! Čerstvý certifikát Českého systému kvality služeb je toho jasným důkazem KARVINÁ Osmnáctijamkový golfový areál nejlepší na Moravě a 4. nejlepší v celé republice za rok 2014 vznikl v industriální krajině. Tu společnost OKD zrekultivovala a s pomocí fondů EU na něm vybudovala unikátní sportovní areál nejen pro obyvatele tohoto regionu, ale i návštěvníky odjinud. V těchto dnech je už vše připraveno na zahájení další golfové sezony. Velké a převratné novinky se podle vedoucího tohoto resortu Pavla Maliny neplánují, nicméně k dílčím vylepšením došlo. Jde o aktualizaci webových stránek nebo facebookového profilu či možnost zapůjčení golfových elektrických vozítek. START karta Jde o hodinovou lekci, ve které s trenéry projdete základy golfové hry, bezpečnost při hře, golfovou etiketu či správné uchopení hole. Tyto golfové akademie pro Veřejné hřiště se konají vždy v úterý odpoledne a v sobotu dopoledne. Cena je 109 Kč a přijít může opravdu každý. Karvinský golfový areál pokračuje i nadále v nastoleném trendu kvalita/cena. FOTO: archiv Golf Resort Lipiny FOTO: HCB OKD Karviná Gólman Jakub Lefan (v červeném) přispěl k postupu nejen skvělými zákroky, ale také gólem. Nezaměnitelný pohled z ptačí perspektivy na krásně zrekultivované území Golf Resortu Lipiny. Víc dětí a mladých lidí! Snažíme se udržovat standard, na jaký jsou návštěvníci u nás zvyklí. Ceny i služby zůstávají stejné. Před touto sezonou jsme si vytyčili cíl přilákat ke golfu ještě více dětí a mladých lidí. Budeme například opět spolupracovat se školami. Některé už dokonce zakomponovaly golf do své výuky a do našeho areálu docházejí s dětmi na trénink již vyškolení učitelé, říká Malina. Možností pro jedince či skupinky, které nepatří pod školní zařízení, je opět tzv. START karta. Jde o hodinový kurz, který probíhá dvakrát týdně v úterý od 17 hodin a v sobotu od 10 hodin. Cena kurzu, na kterém se nováčci seznámí se základy golfové hry, s bezpečností na hřišti či hráčskou etiketou, je 109 Kč. K dispozici je také Driving Range neboli odpaliště. Golf Resort Lipny pořádá pro členy klubu turnaje. Na letošní sezonu je jich plánováno 10. Ten první už v sobotu 11. dubna. Ceník některých služeb Veřejné hřiště 9 jamek v týdnu 100 Kč, víkendy 150 Kč Mistrovské hřiště 9 jamek v týdnu 350 Kč, víkendy 500 Kč Cvičné plochy zdarma, cvičné míče na odpaliště 50 Kč Zapůjčení hole 30 Kč V klubu také myslí na ty nejmenší, kteří se většinou rekrutují z Dětské akademie Nadace OKD. Každoročně se jí zdarma účastní více než sto dětí. Ty pak mohou trénovat dvakrát týdně v Dětské golfové škole. Některé talentované děti reprezentují klub na soutěžích po celé republice, přibližuje Malina. Zimní jamky také lákají Ani přes zimu však Golf Resort Lipiny nezahálel a měl otevřeno. Hrály se totiž tzv. zimní jamky a zájem byl opět velký, stejně jako v předchozím roce. V únoru i březnu si sem lidé cestu našli, ale ten hlavní nápor nás samozřejmě teprve čeká. Jakmile se oteplí, tak to přijde, usmívá se Malina s tím, že za tři roky fungování objevilo krásy tohoto sportu přes dva a půl tisíce zájemců z Karvinska. Adam Januszek FOTO: MFK OKD Karviná Proti Vlašimi bez tří stoperů Na jaře ještě fotbalisté MFK OKD nevyhráli. Druhou dubnovou sobotu to budou moci změnit hostí středočeskou Vlašim KARVINÁ Svěřenci Jozefa Webera neprožívají zrovna ideální období. Nedaří se jim herně ani výsledkově. Nyní se navíc musí vypořádat se zraněním několika hráčů či stopkami za karty. To všechno ale k fotbalu patří a jinak než vlastním úsilím se z toho fotbalisté s logem OKD na dresech nedostanou. Po porážce ve Zlíně nám opět uteklo čelo tabulky, a tak můžeme dát příležitost našim mladým a talentovaným hráčům, prohlásil trenér MFK OKD Jozef Weber. V prozatím posledním zápase prohráli fotbalisté ve Zlíně 0:1. Zlínští ševci jsou překvapením jara a velmi hlasitě si říkají o druhé postupové místo do nejvyšší soutěže za vcelku suverénní olomouckou Sigmou, která však naposledy překvapivě klopýtla v Ústí nad Labem, kde prohrála 0:1. Ale zpět ke Karviné důležitým faktorem utkání ve Zlíně bylo přísné vyloučení Jana Trousila ze závěru prvního poločasu. Do té doby se hrál opatrný fotbal s minimem šancí na obou stranách. Byli jsme na Zlín skvěle takticky připraveni. Oba týmy si moc příležitostí nevypracovaly. Bohužel po přestávce jim vyšla jedna akce, ze které udeřili. My jsme se snažili s výsledkem ještě něco udělat, ale postupem času nám v deseti lidech odcházely síly, nechal se slyšet defenzivní Kam za sportem ORLOVÁ Fotbal Fotbalisté místní Slavie minulý víkend svůj domácí duel s Kroměříží neodehráli. Náhradní termín byl stanoven na středu 15. dubna s výkopem v 17 hodin. DOUBRAVA Fotbal Okresní přebor mužů nabídne v hornické obci v sobotu 11. dubna zápas Baníku OKD Doubrava proti Baníku Rychvald. Toto utkání startuje v Václav Cverna (ve výskoku) dostal v minulém zápase už třetí červenou kartu během této sezony. záložník Vlastimil Daníček. Jenže Karvinští nakonec v deseti nedohráli. V nastaveném čase zcela zbytečně u postranní lajny ostře fauloval Václav Cverna a musel stejně jako Trousil předčasně opustit hřiště. Byla to už jeho třetí červená karta v této sezoně, což je velmi zajímavá a zároveň smutná bilance vzhledem k tomu, že Cverna nepatří do základní sestavy. To byla nehorázná hloupost, kroutil hlavou trenér Weber ještě dva dny po zápase. Aby toho nebylo málo, tak po hodině hry musel vystřídat i zkušený Tomáš Janíček, který si v jednom ze soubojů poranil rameno. To bylo ještě v první půli. Zkoušel jsem s tím dál hrát, ale v poločase mi to ztuhlo, a pak už to nešlo, přiznal. Sečteno podtrženo tři hráči a hned tři stopeři jsou pro domácí zápas s Vlašimí mimo hru, což představuje obrovské komplikace. Nedá se nic dělat. Nezastírám, je to pro nás velký problém. Na druhou stranu můžeme dát příležitost našim mladým a talentovaným hráčům, prohlásil Weber. Na mysli měl zřejmě kapitána ligového dorostu Adama Leibla, který s áčkem absolvoval takřka celou zimní přípravu a nastupuje právě jako stoper či na kraji obrany. Vlašim, koučovaná známým a úspěšným Vlastimilem Petrželou, je v tabulce na stejném bodovém součtu jako Karviná, ale díky horšímu skóre je až devátá. Podzimní zápas vyhráli Středočeši se štěstím 2:1, když výsledek otočili v poslední dvacetiminutovce. Je však třeba podotknout, že Karvinští zahazovali jednu šanci za druhou. Předpověď počasí na sobotu slibuje příjemné jarní počasí, navíc klub ve spolupráci s jedním z partnerů pro své fanoušky nachystal tzv. dětskou zónu se stolními hrami a dalším zábavným a doprovodným programem, který návštěvníky jistě zaujme. aja KARVINÁ Fotbal Karvinští dorostenci MFK OKD hrají o víkendu na domácím hřišti. Ligový dorost U19 by měl v neděli 12. dubna od 11 hodin vyzvat na Bažantnici severočeské Teplice. Mladší dorostenci budou hrát v sobotu na Kovoně se Zbrojovkou Brno (U17 ve 13 hod., U16 v 15 hod.). Termíny se však mohou změnit, proto sledujte webové stránky Házená Druholigová MHK Karviná nastoupí druhou dubnovou sobotu od 16 hodin v hale Kovona k zápasu 19. kola II. ligy mužů proti Zbrojovce Vsetín. aja HORNÍK Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., Pernerova 673/47, Praha 8 Ředitel Ing. David Švábenický; šéfredaktor Marek Síbrt, Adresa redakce: Stonavská č. p. 2179, Karviná-Doly; e mail: tel: redakce: , příjem inzerce: , e mail: ústředna: Grafika Robin CaÏs, e mail: Ilustrace Marie Koželuhová, Vychází ve čtvrtek v nákladu výtisků Registrace MK ČR E Tiskne: MAFRAPRINT, tiskárna Olomouc Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí. Náklad ověřuje ABC ČR, člen IFABC. PRVNÍ Fénix content marketing Vítěz první ročník

ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V

ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V EVROPĚ FIKCE NEBO REALITA? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii a zástupce GŘ 1. června 2010 Praha, IVD OKD, a.s. Prokešovo náměstí 6/2020 728 30 Ostrava OKD

Více

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž?

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii, OKD, a.s. 10. prosince 2012, Praha Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR Uhlí nejdemokratičtěji

Více

Výzkum potenciálu a možností komplexního využití hlubinných dolů po ukončení těžební činnosti, včetně tzv. aktivní konzervace důlních jam

Výzkum potenciálu a možností komplexního využití hlubinných dolů po ukončení těžební činnosti, včetně tzv. aktivní konzervace důlních jam Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Český báňský úřad Adresa Kozí 4/ Kontaktní osoba Ing. Jan Macura Telefon 596 100

Více

Shrnutí dosažených výsledků řešení P. č. 44-06

Shrnutí dosažených výsledků řešení P. č. 44-06 Shrnutí dosažených výsledků řešení P. č. 44-06 Výsledky v oblasti vyztužování a strategie vedení důlních děl Matematické modelování účinnosti doplňující svorníkové výztuže při dynamickém zatěžování výztuže

Více

DLOUHÉ STRÁNĚ PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNA

DLOUHÉ STRÁNĚ PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNA DLOUHÉ STRÁNĚ PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNA Obr. 1: Letecký pohled na nádrže 3 Obsah POLOHA... 5 HISTORIE... 5 NÁDRŽE... 6 ELEKTRÁRNA... 7 DODAVATELÉ... 9 NÁKLADY A OPRAVY... 9 MÉ FOTO Z NÁVŠTĚVY VODNÍ

Více

Horník v ostatních činnostech v dole. Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

Horník v ostatních činnostech v dole. Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Horník v ostatních činnostech v dole (kód: 21-035-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání:

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2011

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2011 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 211 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

POKYNY BOZP a EMS pro PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTI

POKYNY BOZP a EMS pro PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTI POKYNY BOZP a EMS pro PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTI - vjezd do objektu - vyhodnocení rizik - pohyb po objektu - používání osobních ochranných pracovních prostředků - pravidla nakládky, vykládky a manipulace se

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

TVORBA ENERGETICKÝCH SUROVIN V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ PERSPEKTIVA V NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOSTI.

TVORBA ENERGETICKÝCH SUROVIN V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ PERSPEKTIVA V NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOSTI. prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc. TVORBA ENERGETICKÝCH SUROVIN V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ PERSPEKTIVA V NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOSTI. Těžba energetických surovin černého a hnědého uhlí a uranu řadí Českou republiku

Více

ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD. č. 44/1988 Sb.

ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD. č. 44/1988 Sb. ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zák. ČNR č. 541/1991 Sb., zák. č. 10/1993 Sb., zák. č. 168/1993 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 258/2000 Sb.,

Více

Výkon státního požárního dozoru

Výkon státního požárního dozoru Výkon státního požárního dozoru a) kontrolní činnost Do plánu kontrolní činnosti bylo na územním odboru Tachov na rok 2009 zařazeno provedení 12 komplexních a 68 tematických požárních kontrol. 15 tematických

Více

ZESÍLENÍ VÝZTUŽE CHODBY č. 320 393/1 NA DOLE ČSM, ZÁVOD JIH POMOCÍ KOTVENÍ

ZESÍLENÍ VÝZTUŽE CHODBY č. 320 393/1 NA DOLE ČSM, ZÁVOD JIH POMOCÍ KOTVENÍ Ing. Karel Adamec, POL-ALPEX, s.r.o., Petrovice u Karviné č.262, tel. : 59 634 0760 Ing. Karel Blahut, ČMD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., Důl ČSM Stonava, tel. 59 645 2400 ZESÍLENÍ VÝZTUŽE CHODBY

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Návrh. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle k provedení zákona č... Sb., o specifických zdravotních službách: 1 Úvodní ustanovení

Návrh. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle k provedení zákona č... Sb., o specifických zdravotních službách: 1 Úvodní ustanovení Návrh VYHLÁŠKA ze dne. kterou se stanoví organizace, obsah a rozsah pracovně lékařských služeb, okruh poskytovatelů poskytujících pracovně lékařské služby podle zařazení prací do kategorií Ministerstvo

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A8-0358/2016. Pozměňovací návrh. Jakop Dalunde za skupinu Verts/ALE

CS Jednotná v rozmanitosti CS A8-0358/2016. Pozměňovací návrh. Jakop Dalunde za skupinu Verts/ALE A8-0358./16 16 Čl. 1 bod -1 (nový) Čl. 3 bod 1 písm. g Znění navržené Komisí -1) V čl. 3 bodu 1 se ruší písmeno g); Nedávno zveřejněné publikace EU označují roponosnou břidlici za nekonvenční palivo spíše

Více

Poř. č.. Osamělá 40, Brno

Poř. č.. Osamělá 40, Brno Příručka praktického rádce pro výstavbu a provoz v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví, požární bezpečnosti a ochrany životního prostředí Poř. č.. Pro ENERGIS 92, s.r.o. zhotovil: a provoz v oblasti

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

BOZP. Státní odborný dozor

BOZP. Státní odborný dozor Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_12 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Tradiční průmysl je tradiční pouze názvem

Tradiční průmysl je tradiční pouze názvem Tradiční průmysl je tradiční pouze názvem 19. 6. 2014, GONG, Ostrava The ArcelorMittal Orbit Budoucnost průmyslu a ArcelorMittal v kraji Tradiční Železo se v Pobeskydí vyrábí již od 17. století Další rozvoj

Více

Servis rohoží. Etalon vzhledu a čistoty

Servis rohoží. Etalon vzhledu a čistoty Servis rohoží Etalon vzhledu a čistoty Silný a kompetentní profesionální servis textilií Lindström je finská společnost založená v roce 1848. Díky průběžné a dlouhodobé vývojové práci se naše společnost

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Dopravní fakulta Jana Pernera Název projektu: Projekt celoživotního vzdělávání v oblasti dopravy

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 214 1 Lovochemie, a.s. věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření bezpečných

Více

Severočeské doly a.s. Chomutov

Severočeské doly a.s. Chomutov Severočeské doly a.s. Chomutov leader a trhu hnědého uhlí Jaroslava Šťovíčková specialista strategie a komunikace základní fakta o naší společnosti největší hnědouhelná společnost v ČR vznik 1. ledna 1994

Více

70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách

70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách 70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách Ing. Tomáš Rychtařík ředitel DIAMO, s. p., Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, Hornické sympozium 2016 Příbram

Více

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Ostravě za rok 2015

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Ostravě za rok 2015 Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Ostravě za rok 05 Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: U Tiskárny

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 19 - Způsoby vyžadování opravy z jednotky, průkaznost toku náhradních dílů na určenou opravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Zařízení technologického celku posklizňové linky Dobrovice

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

Na trať u Hanušovic spadla skála, průjezdná bude v úterý

Na trať u Hanušovic spadla skála, průjezdná bude v úterý Na trať u Hanušovic spadla skála, průjezdná bude v úterý Velikost textu: 30. 5. 2011 11:25, autor: mld Hanušovice (Šumpersko) Na železniční trať z Hanušovic do Starého Města pod Sněžníkem se v neděli sesunula

Více

TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ

TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ 1) Návrh software pro výpočet normativů traťových úseků 2) Návrh software pro plánování nasazení vlakového personálu 3) Návrh software pro plánování oběhu lokomotiv 4) Návrh software

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Dispečer důlní výroby (kód: 21-064-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Báňský technik

Více

Starý důlní odval EMA v Ostravě (Součastnost a budoucnost)

Starý důlní odval EMA v Ostravě (Součastnost a budoucnost) J. Hájovský SG Geoinženýring, s.r.o. Sídlo : 28 října 150, Moravská Ostrava Odborné informace a konzultace : Ing. Jiří Hájovský, CSc. t.č. 00 420 606 564 269 Důlní odvaly úložná místa těžebního odpadu

Více

STABILIZÁT HBZS. Hlavní báňská záchranná stanice Praha a.s. Za opravnou 276/ Praha 5 Motol

STABILIZÁT HBZS. Hlavní báňská záchranná stanice Praha a.s. Za opravnou 276/ Praha 5 Motol STABILIZÁT HBZS Hlavní báňská záchranná stanice Praha a.s. Za opravnou 276/8 151 23 Praha 5 Motol www.hbzs-praha.cz Popílkový stabilizát HBZS (dále jen stabilizát) se vyrábí z fluidního popílku, který

Více

Nebezpečné látky a směsi

Nebezpečné látky a směsi Nebezpečné látky a směsi 1. Podmínky procesu hoření, teorie oxidace Klasifikace chemických látek a směsí (dle zákona o chemických látkách i nařízení CLP) 2. Hořlavé látky a jejich dělení Označování chemických

Více

Pokyn generálního ředitele č. 4/2012

Pokyn generálního ředitele č. 4/2012 Pokyn generálního ředitele č. 4/2012 Schváleno Dne 28. 3. 2012 č. j.: S 13 299/2012-PERS Gestorský útvar: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odbor personální Dlážděná 1003/7 110 00 Praha

Více

Zpráva o vlivu společnosti na životní a pracovní prostředí v roce 2011

Zpráva o vlivu společnosti na životní a pracovní prostředí v roce 2011 Zpráva o vlivu společnosti na životní a pracovní prostředí v roce 2011 1. Charakteristika společnosti Společnost Lach-Ner, s.r.o. je nástupnickou organizací společnosti Lachema a.s., závod Neratovice a

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

Využití kyslíku při výrobě cementu a vápna

Využití kyslíku při výrobě cementu a vápna Využití kyslíku při výrobě cementu a vápna Ing. Petr Tlamicha, Air Products s.r.o. Úvod Využitím alternativních paliv v rotačních pecích při výrobě cementu a vápna lze snížit výrobní náklady často ovšem

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Nový bezpečnostní předpis SŽDC (určeno pro zaměstnance SŽDC bez vstupu do provozované dopravní cesty) Úvod k prezentaci Tato prezentace slouží

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název:

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název: Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik Název: ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Analýza rizik Revize č.: 0 Vydána dne: 20. 1. 2014 Platí od: 20. 1. 2014 1. ÚČEL... 2 1.1. Tato OS stanovuje závazný postup a povinnosti

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Počet firem s optimistickou prognózou kolísá

Počet firem s optimistickou prognózou kolísá Tisková zpráva Průzkum: Malé a střední firmy hodnotí svou situaci stále příznivě, růst optimismu se však zastavil Praha, 18. října 2011 Malé a střední firmy v Česku hodnotí svou ekonomickou situaci v posledním

Více

4. Životní prostředí. Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá...

4. Životní prostředí. Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá... 4. Životní prostředí Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá... Z celkové výměry kraje tvoří téměř dvě třetiny nezemědělská půda, tzn. lesní pozemky, zastavěné plochy a nádvoří, vodní plochy a ostatní plochy.

Více

Využití zkušebních metod a postupů společnosti VVUÚ, a.s., ve vztahu k legislativě a k potřebám organizací dozorovaných státní báňskou správou

Využití zkušebních metod a postupů společnosti VVUÚ, a.s., ve vztahu k legislativě a k potřebám organizací dozorovaných státní báňskou správou 2 Využití zkušebních metod a postupů společnosti VVUÚ, a.s., ve vztahu k legislativě a k potřebám organizací dozorovaných státní báňskou správou Ing. Robert Pilař, VVUÚ, a.s. Zkušební laboratoř č. 1025

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Stará štola Antona Paduánského.

Stará štola Antona Paduánského. Stará štola Antona Paduánského. Ústí štoly se nachází v horní části obce Vyhne v blízkosti silnice. Štola otvírala stejně jmenovanou žílu Anton jihozápadním směrem. Ve výklenku nad portálem štoly je umístěna

Více

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 1 2 11. 14. září 2013 (středa sobota) Veletrh typu B2B, sobota určena pro laickou veřejnost a živnostníky Dvouletá periodicita liché roky Zaměření: Vystavovatelé

Více

Současný přístup měst kadaptaci příklad Statutárního města Hradce Králové. PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města

Současný přístup měst kadaptaci příklad Statutárního města Hradce Králové. PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města Současný přístup měst kadaptaci příklad Statutárního města Hradce Králové PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města Rizika v HK Bezpečnostní rizika se vyskytují v sociální, ekonomické,

Více

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014 ArcelorMittal Ostrava a.s. Barbora Černá Dvořáková tisková mluvčí T +420 595 683 390 M +420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@arcelormittal.com www.arcelormittal.com/ostrava Hospodářské výsledky ArcelorMittal

Více

Soutěž napájení sluncem Ostrava

Soutěž napájení sluncem Ostrava SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 3, 460 84, Liberec Cestovní zpráva - externí verze Soutěž napájení sluncem Ostrava V úterý 25. ledna 2011 se na Vysoké škole báňské Technické univerzitě v Ostravě konal

Více

STOP PRACHU lokalita Bílina

STOP PRACHU lokalita Bílina lokalita Bílina 1 Úvodní slovo Společnost Revitrans, a.s. vznikla v polovině roku 2013, sloučením fúzí společností SD Autodoprava, a.s. a SD Rekultivace, a.s. V tomto roce začala naše společnost poskytovat

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice Jaderné elektrárny Obrovské množství energie lidé objevili v atomu a naučili se tuto energii využívat k výrobě elektrické energie. Místo fosilních paliv se v atomových elektrárnách k ohřívání vody využívá

Více

Výroba oděvů (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby

Výroba oděvů (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby Doprava a manipulace s materiálem zajišťuje vhodný materiálový tok mezi jednotlivými pracovními místy překonání

Více

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice Ing. Jan Kužel, Mgr. Veronika Tomášková, Ing. Jiří Morávek odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah prezentace Východiska a

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

Návrh a management projektu. Předání a vyhodnocení projektu

Návrh a management projektu. Předání a vyhodnocení projektu Návrh a management projektu Předání a vyhodnocení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Obsah přednášky Verifikace a validace Předání produktu Dokumenty k

Více

Požadavky na dodavatele působící v areálech ŠKODA AUTO z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Požadavky na dodavatele působící v areálech ŠKODA AUTO z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Požadavky na dodavatele působící v areálech ŠKODA AUTO z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci PSU Ekologie a pracovní ochrana 01. 08. 2017 1/5 I. Dodržování

Více

Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje

Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje Tisková zpráva Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje Praha, 8. dubna 2013 Aktuální průzkum Hospodářské komory České republiky (HK ČR) zaměřený na podnikatelskou

Více

Vzduch z hlediska ekologie

Vzduch z hlediska ekologie Variace 1 Vzduch z hlediska ekologie Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Vzduch Vzduch je jedním

Více

"Cena tepla vyrobeného z uhlí bude během příštích deseti let narůstat rychleji než z plynu," říká Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie.

Cena tepla vyrobeného z uhlí bude během příštích deseti let narůstat rychleji než z plynu, říká Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie. Nastal čas na změnu!? Energie 04.05.2011 98 přečteno "Cena tepla vyrobeného z uhlí bude během příštích deseti let narůstat rychleji než z plynu," říká Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie.

Více

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Odvětvová studie č. 20 Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Zpracoval tým specialistů Energie stavební

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Důlní výztuž 4 Hydraulické stojky 10 Spojovací materiál pro důlní výztuž 12 Kontakt 14 Důlní výztuž 2 Důlní ocelová výztuž se používá při zakládání dlouhých důlních děl uhelných

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení C1 Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení Všechny níže uvedené právní předpisy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů. 1. ÚSTAVNÍ POŘÁDEK ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně Otevření první veřejné CNG stanice v Brně V Brně dne 3. 4. 2007 - Společnost Jihomoravská plynárenská, a.s., zahájila provoz nové plnicí stanice CNG, určené pro automobilovou dopravu a pro užitková vozidla

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná 21. 06. 2016. Charakteristika společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s. je 100 % dceřiná společnost Třineckých železáren, a.s. Zásobuje energiemi především mateřský podnik,

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

PROFESIONÁLNÍ ŘIDIČI ZAMYSLETE SE. Rychlá jízda = příliš vysoké riziko nehody.

PROFESIONÁLNÍ ŘIDIČI ZAMYSLETE SE. Rychlá jízda = příliš vysoké riziko nehody. PROFESIONÁLNÍ ŘIDIČI ZAMYSLETE SE Rychlá jízda = příliš vysoké riziko nehody www.uberplyn.cz Každá minuta je drahá? Někdy až příliš. Pátek večer, krátce po šesté. Libor N. měl opět perný týden, práce nad

Více

11254/14 in/zc/kno 1 DGG 2B

11254/14 in/zc/kno 1 DGG 2B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 24. června 2014 (OR. en) 11254/14 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro strukturální opatření Příjemce: Předmět: Výbor stálých zástupců (část I)/Rada FIN 435 FSTR

Více

Analýza poskytování sociální služby Terénní programy SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Ostravě za rok Řešené zakázky TP Ostrava 2015

Analýza poskytování sociální služby Terénní programy SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Ostravě za rok Řešené zakázky TP Ostrava 2015 Analýza poskytování sociální služby Terénní programy SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Ostravě za rok Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: U Tiskárny 55/3, Ostrava-Přívoz,

Více

Ing. Libor Jalůvka Datum: 10.10.2013. Regenerace brownfields z pohledu státního podniku DIAMO

Ing. Libor Jalůvka Datum: 10.10.2013. Regenerace brownfields z pohledu státního podniku DIAMO Ing. Libor Jalůvka Datum: 10.10.2013 Obsah prezentace 1. Úloha, odštěpného závodu ODRA v Moravskoslezském kraji 2. Přehled lokalit utlumených dolů (areálů) 3. Postup při vypořádání areálů a nemovitého

Více

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012 18.-20.9.2012 Kategorizace pracovníků Zdravotní způsobilost / preventivní prohlídky CERN Příplatky za práci v riziku Dodatková dovolená ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Více

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ Co přinese Evropský rok dobrovolnictví? Zastoupení Evropské komise v ČR, Praha, 15. 2. 2011 PROFIL Jeden z klíčových hráčů na trhu dopravy a logistiky ve střední

Více

UHLÍ včera, dnes a zítra

UHLÍ včera, dnes a zítra Sev.en EC, a.s. UHLÍ včera, dnes a zítra Seminář: Mariánské Lázně 4. 9. 2015 Kdy je včera? Uhelná ložiska se tvořila v karbonu a permu (ČU) a jury a křídy (HU), tj. před cca 360 mil. lety Mostecká pánev

Více

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1989 Vyhlásené: 20.03.1989 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.1989 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 22 V Y H L Á Š K A Českého báňského

Více

Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou

Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou MINISTERSTVO FINANCÍ ČR PID: MFCR4XPEGF-02 Doručeno: 04.12.2014 Listu: 3 Druh: PŘÍLOHA Příloha č. 6 Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou Název nabyvatele: IČ: DIČ: Spisová značka: sídlo:

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Kapitola 6 Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Obsah 6.1 Zařízení a jeho základní parametry...3 6.2 Vstupy do zařízení...4 6.3 Zdroje znečišťování...4 6.4 Územní situace...5 6.5

Více

Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service

Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service Přímý příjem Komplexní způsob příjmu vozidla do servisu, to je přímý příjem vozu na zvedáku za Vaší přítomnosti,

Více

final report M0BILITY LOGISTICS MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ VELETRH 8 9 10 10 2013 www.bvv.cz/eurotrans

final report M0BILITY LOGISTICS MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ VELETRH 8 9 10 10 2013 www.bvv.cz/eurotrans www.bvv.cz/eurotrans M0BILITY LOGISTICS BUSINESS SERVICE MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ VELETRH 8 9 10 10 2013 final report Nultý ročník veletrhu EUROTRANS přinesl vystavovatelům nové obchody Mezinárodní dopravní

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí VÝROBA A PRODEJ ČISTÝCH, SPECIÁLNÍCH A FARMAC H E Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Profil firmy Firma Ing. Petr Švec PENTA byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2007, o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2007, o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2007, o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů Český báňský úřad stanoví podle 37 odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více