Indikace vysychání toků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Indikace vysychání toků"

Transkript

1 Indikace vysychání toků pomocí vodních bezobratlých a mapy toků ohrožených rizikem vyschnutí Petr Pařil 1,2, Světlana Zahrádková 1,2, Michal Straka 4, Pavla Řezníčková 3, Lenka Tajmrová 2,4, Vít Syrovátka 1,2, Pavel Treml 1, Marek Polášek 1,2, Denisa Němejcová 1, Libuše Opatřilová 1 a Jiří Kokeš 1 1 Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i., pobočky Brno a Praha 2 Ústav botaniky a zoologie, Př. f., Masarykova univerzita, Brno 3 Ústav rybářství a hydrobiologie, Agronomická fakulta MENDELU, Brno 4 WELL consulting, s.r.o., Brno donor: Technologická agentura ČR (TA )

2 Vysychání toků z pohledu hydrobiologa změna klimatu větší rozkolísanost srážek (+ zima, léto) Tvody +3 C do r (Prudence) = vyšší frekvence a rozsah vysychání toků 1-4. řádu zásadní změna podmínek v toku kyslík, proudění, teplota, chemizmus, samočištění = výrazná změna bioty úplné vysychání v ČR dosud nestudováno stanovovány minimální průtoky oblasti vysychavých toků nezmapovány mapy sucha dosud pro zemědělské účely, zásoby podzemní vody, riziko požáru atd.

3 otázky praxe: Koncept projektu je dané povodí ohroženo rizikem vysychání? skutečně tok v minulých letech vyschnul? navrhované výstupy: Retrospektivní metoda bioindikace vysychání toků Mapy rizika ohrožení toku vyschnutím výhody přístupu: metodika pro menší toky do 4. řádu (soustavně nesledovány) zpětná indikace i kratší suché periody v nedávné minulosti (vzorkování při běžném průtoku) mapy rizika vyschnutí zahrnují nejen srážkové poměry ale i další faktory (např. podloží) validace map výskytem vyschnutí v minulosti

4 Studované vysychavé toky ČR získané tipy kritéria: toky 2-4. řádu opakované vysychání minim. vliv nádrží minim.znečištění minim. morf. degradace vybrané lokality design vzorkování: vysychavá / nevysychavá vzorkování 2-3x ročně sledování průtoků měření doby vyschnutí

5

6 1. zaplavení 2. zaplavení hloubka teplota sucho s sucho

7 suho Východiska metodiky: úplné vyschnutí (Q = 0) je ekologický filtr = změna společenstva nejvhodnější makrozoobentos (vodní bezobratlí) vhodná reakční rychlost (délka životního cyklu, rekolonizace) člověk společenstvo přímo neovlivňuje přítomen na všech typech toků česká vzorkovací metoda PERLA zavedená na podnicích Povodí (specialisté) Indikace založená na změnách: druhového složení indikátorové druhy zastoupení vlastnosti druhů species traits hydrobiologických indexů (multimetrik) nevysych. vysychavé toky Otázky které řešíme: spolehlivost metody, dokáže kvantifikovat rozsah vyschnutí? jak dlouho působí časový otisk suché periody? (dostupnost refugií, rekolonizační rychlost) čas

8 Indikace vysychání pomocí druhů změna společenstva toku: menší počet druhů a jedinců druhy s vlastnostmi umožňující tolerovat vysychání podstatné je poměrné zastoupení indikátorů, nejen jejich přítomnost druhy jako indikátory vysychání negativní ind. - chybí ve vysychavých tocích hmyz vylétávající až na podzim druhy s víceletým vývojovým cyklem některé proudomilné a na O2 náročné druhy pozitivní ind. - častěji ve vysychavých tocích hmyz vylétávající před letním vyschnutím druhy s krátkým vývojovým cyklem a rychlí kolonizátoři druhy typické pro pomalu tekoucí až stojaté vody Porovnání složení společenstev NEvysychavé / vysychavé toky (NMDS) vysychavé permanentní kódování indikátorů na 3 bodové škále 0 druh pouze permanentních toků 1 druh občasně ve vysychavých tocích 2 druh často ve vysychavých tocích

9 instar 1. sucho 2. sucho velikostní skupina (mm) 1. sucho 2. sucho Jak fungují indikátory? 1. Vhodný typ vývoje (výlet dospělců před vyschnutím) jepice (Siphlonurus aestivalis) Sruktura populace S. aestivalis v bentometrech VIII. VIII. VII. VII. VI. V. VI. IV. V. III. II. I. I datum 2. Adaptace pro přežití sucha v substrátu chrostík (Sericostoma personatum) Sruktura populace P. conspersa v korerech kontinuální tok datum

10 Podíl ve společenstvu v % % podíl ve společenstvu Podíl ve společenstvu v % log(n) log(n) Indikace vysychání dle zastoupení vybraných vlastností seznam vlastností druhů, pomocí kterých lze indikovat vyschnutí (tvorba databáze) vybrané vlastnosti doplňovány z literatury (např. morfologie těla, životní cyklus, šíření, ekolog. nároky) srovnávání vzorků z vysychavých / nevysychavých toků z dřívějšího monitoringu (dtb SALAMANDER) i vybraných lokalit první analýzy EPT (jepice, pošvatky, chrostíci): vysychavé toky mají nižší zastoupení EPT oproti Nevysychavým (překvapivé?) vysychavé toky mají nižší podíl proudomilných taxonů Zastoupení EPT taxonů (podzim) ept NEvysychavé vysychavé vysychani Zastoupení proudomilných EPT taxonů Proudomilní bezobratlí (jaro) Proudomilní bezobratlí INT REF NEvysychavé vysychavé INT REF

11 Mapy rizika vysychání toků výstupy projektu - 2 mapové vrstvy (r. 2015) 1 : plošné vymezení oblastí s rizikem vysychání 1 : liniové vymezením úseků toků s rizikem vyschnutí výběr vhodných vrstev pro mapy průměrné teploty vzduchu nebo jejich sumy (za různá časová období a měsíce roku) průměrné úhrny srážek (za různé části roku) podíly měsíců zasažených suchem (např. dle Palmerova Z-indexu) vymezení oblastí podle Langova dešťového faktoru hydrogeologické rajony (základní) geomorfologické členění ČR (úroveň podsoustav) atd. klasifikace parametrů dle vazby k vysychání toků (0 nízké riziko, 1 = střední riziko, 2 = vysoké riziko) Příklad: průměrné červencové teploty vzduchu: 0 do 14 C C 2 18 C a více

12 Příklady pilotních mapových analýz (do map promítnuty lokality s doloženým vyschnutím z dtb SALAMANDER) Podíl měsíců zasažených epizodami sucha (Palmerův Z-index, duben-září) Průměrná teplota vzduchu v červenci + Langův dešťový faktor Jako neohrožené suchem byly hodnoceny oblasti s celkovým skóre 0 (tmavě zelená)

13 Konstrukce mapy s využitím klimatologických dat - příklad pro extrémně suchý rok 2003 do testování zahrnuty mapy odvozené de novo z gridových vrstev (údaje pro jednotlivé měsíce): teplota vzduchu, srážky, rozdíl mezi srážkami a evapotranspirací (REP) a údaje o vyschnutí toků v jednotlivých měsících analýza posuzuje, které ukazatele nejlépe odráží případy vysychání toků v krátkodobém aspektu hodnoty REP nejvhodnější dále posuzovány sumy hodnot REP za daný měsíc a 3 měsíce předcházející měsíci hodnocenému (viz mapa)

14 Výsledná mapa porovnání s reálným vysycháním suma rozdílů měsíčních průměrných hodnot rozdílu REP za červenec až říjen 2003 lokality s doloženým vyschnutím v říjnu 2003 (z dtb SALAMANDER) hranice geomorfologických podprovincií pro vyschnutí v říjnu rozhodující hodnota REP < 0 za VII-X. měsíc

15 Využití výstupů v praxi území vyššího rizika vysychaní toků dle map s pomocí metodiky vyhodnotit reálnost výskytu vysychání - index BIOSUCHO při potvrzení vysychání navrhnout opatření Podklad pro: tvorba plánů povodí (plnění požadavků RSV) hodnocení rizik v územně-plánovací praxi hodnocení záměrů v kontextu lokálních povodí (EIA) více informací o projektu i výstupech

16 Za pozornost děkuje projektový tým!

SUCHO A JAK MU ČELIT

SUCHO A JAK MU ČELIT Odborný seminář SUCHO A JAK MU ČELIT Sborník abstraktů dne 15. května 2013 v Klubu techniků, Praha 1, Novotného Lávka 5 Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost Výzkumný ústav vodohospodářský

Více

Kvalita povrchových vod a jejich ochrana. Jakub Langhammer

Kvalita povrchových vod a jejich ochrana. Jakub Langhammer Kvalita povrchových vod a jejich ochrana Jakub Langhammer Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova Praha 2002 Kvalita povrchových vod a jejich ochrana Skripta jsou

Více

J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda Bilance a určení dostupné zásoby vody v kořenové zóně plodin METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně Český

Více

Společná strategie ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin

Společná strategie ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin Společná strategie ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin Společná strategie ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin Výstup společného

Více

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Oddělení ochrany podzemních vod Ing. Marie Kozlová METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU VaV SP/Ze1/153/07

Více

Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje

Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje Pr vní studie Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masar yka k dopadům klimatické změny v oblasti vody, uskutečněné v devadesátých letech minulého století

Více

Modelování vlivu klimatických změn na hydrologický režim v České republice

Modelování vlivu klimatických změn na hydrologický režim v České republice Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i. Modelování vlivu klimatických změn na hydrologický režim v České republice Ladislav Kašpárek Scénáře klimatické změny jsou používány podle doporučení Mezinárodního

Více

3. ročník Kašperské Hory 12.6.2008

3. ročník Kašperské Hory 12.6.2008 3. ročník Kašperské Hory 12.6.2008 ÚVOD Vážení přátelé, máme zde třetí ročník seminářů Lesník 21.století. Nosná myšlenka letošního semináře je: Lesník musí vědět, jak svým hospodařením zajistit žádoucí

Více

Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření

Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření Martin Hanel, Ladislav Kašpárek, Magdalena Mrkvičková, Stanislav Horáček, Adam Vizina, Oldřich Novický, Renata Fridrichová

Více

ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE

ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE J. Skořepa mapy povodňového nebezpečí, mapy povodňových rizik, flood hazard mapping, flood

Více

Regionální rozvoj ORP Semily

Regionální rozvoj ORP Semily Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Geografie Studijní program: B 1301 Geografie Studijní obor: Aplikovaná geografie Regionální rozvoj ORP Semily Regional

Více

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi 1 1 ÚVOD... 3 2 Význam použitých zkratek... 5 3 Hlásná a předpovědní povodňová služba v ČR... 7 3.1 Legislativní základ... 7 3.2 Činnosti ČHMÚ

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

PROFIL VOD KE KOUPÁNÍ JEHO NÁPLŇ A POPIS

PROFIL VOD KE KOUPÁNÍ JEHO NÁPLŇ A POPIS VÝZKUM PRO PRAXI SEŠIT 58 PROFIL VOD KE KOUPÁNÍ JEHO NÁPLŇ A POPIS Ing. Marie Kalinová a kolektiv Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Praha 2009 Výzkumný ústav vodohospodářský T.

Více

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR Martin Hanel, Stanislav Horáček, Jan Daňhelka, Martin Tomek, Kateřina Hánová, Adam Vizina, Ondřej Ledvinka, Pavel Treml, Eva Melišová

Více

OZNÁMENÍ PLÁNU OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE

OZNÁMENÍ PLÁNU OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE OZNÁMENÍ PLÁNU OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 září 2007 OBSAH Část A. ÚDAJE O PŘEDKLADATELI...

Více

Vliv klimatické změny na celkovou vodnost obou oblastí

Vliv klimatické změny na celkovou vodnost obou oblastí Společně využívané podzemní vody na česko-saském pomezí (GRACE) Vliv klimatické změny na celkovou vodnost obou oblastí ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Mgr. Marta Martínková Praha, červen 2014 Vliv klimatické změny na

Více

Změny v koncepci ČSN 757716 Stanovení saprobního indexu

Změny v koncepci ČSN 757716 Stanovení saprobního indexu Změny v koncepci ČSN 757716 Stanovení saprobního indexu Petr Marvan & Denisa Němejcová Konference Vodárenská biologie 2012, 1.-2. února 2012, Praha Historie bioindikace Stanovení saprobního indexu vychází

Více

STANOVENÍ ÚZEMÍ OHROŽENÉHO ZVLÁŠTNÍ POVODNÍ

STANOVENÍ ÚZEMÍ OHROŽENÉHO ZVLÁŠTNÍ POVODNÍ STANOVENÍ ÚZEMÍ OHROŽENÉHO ZVLÁŠTNÍ POVODNÍ Jan Jandora, Jaromír Říha Vytvořením vzdouvací stavby a jejím provozem vzniká riziko poruchy její hradicí konstrukce (hráze). Poruchou hráze může vzniknout zvláštní

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZA ROK 2010

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZA ROK 2010 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZA ROK 2010 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí:

Více

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTÁLNÍ MODELOVÁNÍ KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 Diplomová práce Autor: Zbyněk Klose Vedoucí:

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Příloha k závěrečné zprávě za rok 2013 Číslo projektu: TA01021283 Název projektu: Vývoj a kalibrace modulární autonomní stanice pro měření

Více

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

Dopad klimatických změn na hydrologický režim v ČR

Dopad klimatických změn na hydrologický režim v ČR ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Dopad klimatických změn na hydrologický režim v ČR Jan Kubát Český hydrometeorologický ústav kubat@chmi.cz Podklady Climate Change 2001 Impacts, Adaptation and Vulnerability

Více

Metodika vymezení útvarů povrchových vod

Metodika vymezení útvarů povrchových vod Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Metodika vymezení útvarů povrchových vod Jakub Langhammer a kol. Praha, 2010 Metodika vymezení útvarů povrchových vod Doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.

Více

NÁVRHU ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘE DÍ

NÁVRHU ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘE DÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LÁNOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘE DÍ podle 10i a přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

IEEP. Autoři: Mgr. Viktor Květoň. Ing. Lenka Slavíková

IEEP. Autoři: Mgr. Viktor Květoň. Ing. Lenka Slavíková Socioekonomická analýza územního hájení výhledových lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod IEEP při Národohospodářské fakultě VŠE v Praze 2007 Studie Socioekonomická analýza územního hájení výhledových

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2012 Stav ke dni 31. 12. 2012 Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2012

Více

2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY

2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY V posledních 400 tisících letech nebylo zemské klima nikdy příliš stabilní a teplá období se střídala s ledovými dobami v cyklech s periodou kolem 100 až 130 tisíc let. Podle

Více