Výroční zpráva. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní Praha 1 Česká republika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika"

Transkript

1 Výroční zpráva Česká filmová komora, o.p.s 2008 Česká filmová komora, o.p.s. Národní Praha 1 Česká republika T: F: E:

2 Obsah 1. Úvod 4 2. Zpráva o činnosti kanceláře MEDIA Desk Česká republika Interní aktivity Hlavní cíle kanceláře MEDIA Desk v roce Kontakt s profesionály Mailing Internetové stránky Publikace Překlad materiálů a publikací Studie, analýzy a poskytování informací MEDIA Training a stipendia Konzultace žádostí o podporu programu MEDIA Externí aktivity Účast na festivalech, trzích a konferencích Účast na programech MEDIA Training Semináře pro profesionály a přednášková činnost Spolupráce s Eurimages a projekty podporovanými MEDIA Propagace Vztahy s tiskem Inzerce a reklama Vztahy s institucemi Výhled na rok Hodnocení průběhu programu MEDIA v ČR Přílohy Přehled českých projektů podpořených programem MEDIA Zprávy stipendistů MEDIA Training Příklady inzerce Monitoring tisku a tiskové zprávy Financování a vyúčtování za rok Zpráva o činnosti ČFC Film Promotion Zahraniční aktivity Propagace české kinematografie v zahraničí Účast na zahraničních akcích Spolupráce se zahraničními organizacemi a festivaly Domácí aktivity Propagace české kinematografie v České republice Spolupráce s dalšími organizacemi a společnostmi Publikace, informační činnost a inzerce Publikace Propagace, PR a vztahy s tiskem Internetové stránky 79 2

3 Inzerce v roce Výhled na rok Zpráva o činnosti ČFC Film Commission Zahraniční aktivity Účast na zahraničních festivalech a trzích Další zahraniční odborné akce Spolupráce se zahraničními organizacemi Domácí aktivity Domácí filmové a další odborné akce Spolupráce s institucemi a úřady Spolupráce s produkčními a servisními společnostmi Publikační a informační činnost Internetové stránky Propagační materiály Informace a konzultace Tisková práce Výhled na rok Financování ČFC v roce Prohlášení o pravdivosti údajů ve výroční zprávě Zpráva dozorčí rady Zpráva auditora Česká filmová komora, Účetní závěrka Příloha účetní závěrky 9. Změny zakládací listiny a složení řídících orgánů Zakládací listina Složení řídících orgánů 116 3

4 1. Úvod Česká filmová komora, o.p.s. (ČFK) je obecně prospěšná společnost, která vznikla v lednu 2003 z iniciativy Asociace producentů v audiovizi (APA), Unie filmových distributorů (UFD) a Asociace provozovatelů kin (APK). Česká filmová komora zajišťuje činnost národního zastoupení programu Evropské unie MEDIA kanceláře MEDIA Desk Česká republika. Od 1. ledna 2004 ČFK zastřešuje i aktivity obou složek Českého filmového centra (ČFC) Film Promotion, jejímž úkolem je propagace české kinematografie především v zahraničí, a Film Commission (FC), která má na starosti servis pro zahraniční filmové produkce. Česká filmová komora je rovněž společnou platformou pro výměnu názorů mezi zástupci jednotlivých složek českého audiovizuálního sektoru a pro koordinaci společného postupu v případech, které se dotýkají české audiovize jako celku. Při svých aktivitách Česká filmová komora spolupracuje s dalšími profesními asociacemi a sdruženími. Kancelář MEDIA Desk se v roce 2008 nadále soustřeďovala na svůj hlavní úkol sloužit jako informační a poradenské centrum pro zájemce o čerpání finanční podpory z fondů MEDIA nebo o účast v dalších aktivitách financovaných programem. Díky Ministerstvu kultury ČR kancelář MEDIA Desk mohla poskytnout i 8 stipendií filmovým tvůrcům, kteří se zúčastnili vzdělávacích programů podporovaných programem MEDIA. Mimo jiných aktivit kancelář MEDIA Desk organizovala v dubnu 2008 ve spolupráci s festivalem Dny evropského filmu, Českým filmovým centrem, Ministerstvem kultury ČR a Europa Cinemas seminář na téma Digitalizace a digitální distribuce. Seminář se setkal s velkým zájmem nejenom českých, ale i slovenských provozovatelů kin. V prosinci 2008 kancelář MEDIA Desk ve spolupráci s Českým filmovým centrem a FAMU uspořádala seminář a workshop s tvůrci nejúspěšnějšího TV sitcomu The Simpsons. Workshop i seminář byly velice úspěšné, zúčastnilo se jich více než 70 filmových profesionálů a studentů FAMU. Film René režisérky Heleny Třeštíkové, který v roce 2004 získal podporu MEDIA Development, byl oceněn Evropskou filmovou akademií jako nejlepší dokumentární snímek roku 2008 a získal na karlovarském festivalu Cenu diváků. Obě sekce Českého filmového centra v roce 2008 pokračovaly ve své činnosti, a sice hlavně v poskytování informačního a poradního servisu, v publikační činnosti a aktivním udržování a navazování kontaktů se zahraničními filmovými festivaly, institucemi a dalšími subjekty. S tím souvisí i pokračování v úspěšné prezentaci české kinematografie a filmového průmyslu na mezinárodních filmových festivalech a trzích, a sice především v Berlíně, v Cannes, nově také na veletrhu lokací Location Trade Show v Santa Monice, kde byla česká Film Commission zastoupena úplně poprvé. Kromě toho ČFC posílilo své aktivity v oblasti organizování přehlídek českých filmů v zahraničí a vyhledávání vhodných partnerů pro pořádání obdobných akcí v různých evropských a potažmo i neevropských zemích. Nicméně všechny tyto projekty vyžadují dlouhodobou a důkladnou přípravu. Kancelář Film Commission ve spolupráci s Asociací producentů v audiovizi po celý rok pokračovala v jednáních s úřady státní správy a samosprávy s cílem zlepšit podmínky pro filmovou produkci v ČR. 4

5 Těší mě, že aktivity České filmové komory v roce 2008 posunuly český audiovizuální průmysl opět o něco blíže úrovni ostatních států EU, a chtěla bych tímto poděkovat kolegům z vedení ČFK za spolupráci a podporu. Především však chci vyjádřit velké díky všem pracovníkům ČFK, bez jejichž nasazení by se nám nepodařilo těchto výsledků dosáhnout. V Praze, 27. července 2009 Karla Stojáková předsedkyně správní rady ČFK 5

6 MEDIA Desk Česká republika 2008 Česká filmová komora, o.p.s. MEDIA Desk ČR Národní Praha 1 Česká republika T: F: E: 6

7 2. Zpráva o činnosti kanceláře MEDIA Desk Česká republika Česká republika je členem programu MEDIA od července roku V návaznosti na vstup České republiky do tohoto komunitárního programu bylo 2. ledna 2003 v Praze otevřeno i jeho národní zastoupení kancelář MEDIA Desk Česká republika. Činnost kanceláře zajišťuje na základě rozhodnutí Ministerstva kultury České republiky a Evropské komise Česká filmová komora, o.p.s. V roce 2007 vstoupil program MEDIA do nové generace (pro období ) s názvem MEDIA 2007 a rozpočtem 755 mil. EUR. V roce 2008 vznikla nová podpůrná aktivita MEDIA Programu - MEDIA International, program, jenž podporuje spolupráci členských států MEDIA se třetími zeměmi (včetně USA, Latinské Ameriky a Kanady) v rámci distribuce, propagace a vzdělávání v audiovizuálním sektoru. Na tento program v roce 2011 naváže MEDIA Mundus, který bude probíhat v období let Rok 2008 byl již šestým rokem existence kanceláře MEDIA Desk. Kancelář a její aktivity jsou již na českém audiovizuálním trhu etablované a stali jsme se nezbytným pomocníkem českých profesionálů při kontaktu s programem MEDIA. I nadále jsme se zaměřovali na hlavní úkol kanceláře - sloužit jako informační a poradenské centrum pro zájemce o čerpání finanční podpory z fondů MEDIA nebo o účast v dalších aktivitách financovaných programem. Většina českých projektů a společností jako jsou festivaly, distributoři nebo vzdělávací projekty, jsou již programem MEDIA podporováni pravidelně. V roce 2008 jsme se soustřeďovali na obě skupiny audiovizuálních profesionálů na potenciální žadatele o podpory MEDIA programu i na její příjemce. Naší snahou bylo rozšířit především okruh žadatelů o podporu Development a nového druhu této podpory - vývoje interaktivních děl, protože v ostatních oblastech je již podpora úměrně možnostem trhu čerpána. Informace byly zprostředkovány formou propagačních, informačních publikací, inzerce, osobních setkání, telefonických konzultací, informačních setkání v rámci návštěv festivalů, atd. V roce 2008 jsme rozvinuli užší spolupráci se sítí Europa Cinemas a zaměřili se i na aktuální tematiku digitalizace kin a získávání podpor z EU pro provozovatele kin. V dubnu jsme proto ve spolupráci s festivalem Dny evropského filmu, Českým filmovým centrem, Ministerstvem kultury ČR a Europa Cinemas zorganizovali seminář na téma Digitalizace a digitální distribuce. Semináře se setkal s velkým zájmem nejenom českých, ale i slovenských provozovatelů kin. Také bych ráda upozornila na seminář i workshop s tvůrci nejúspěšnějšího TV sitcomu The Simpsons, který jsme zorganizovali v prosinci 2008 ve spolupráci s Českým filmovým centrem a FAMU. Workshop i seminář byly velice úspěšné, zúčastnilo se jich více než 70 filmových profesionálů a studentů FAMU. Tato aktivita vyústila i v další spolupráci s tvůrci českých sitcomů, kteří mají zájem o spolupráci s vybranými účastníky workshopu. Kancelář MEDIA Desk díky finanční podpoře Ministerstva kultury České republiky mohla v roce 2008 poskytnout stipendia ve výši Kč osmi filmovým profesionálům, kteří 7

8 se zúčastnili evropských vzdělávacích programů podporovaných MEDIA. Od roku 2009 bude stipendia filmovým profesionálům poskytovat výhradně Ministerstvo kultury ČR. Nové internetové stránky byly zveřejněny začátkem března Naším cílem bylo vytvořit stránky tak, aby byly pro současné i potenciální žadatele nebo příjemce podpor MEDIA jednoduché, přehledné a atraktivní. Jsem velice ráda, že film René režisérky Heleny Třeštíkové, který v roce 2004 získal podporu MEDIA Development, byl oceněn Evropskou filmovou akademií jako nejlepší dokumentární snímek roku 2008 a získal na karlovarském festivalu Cenu diváků. René byl nominován i na ceny České filmové akademie, jejichž výsledky budou známy v březnu V roce 2008 byly do kin uvedeny i další filmy, které v minulosti získaly podporu MEDIA Development - Venkovský učitel Bohdana Slámy a Kozí příběh režiséra Jana Tománka. Chtěla bych tímto poděkovat spolupracovníkům a partnerům kanceláře MEDIA Desk a to jmenovitě Českému filmovému centru, kancelářím MEDIA Desk Polsko, Slovensko a Maďarsko, Filmové a televizní fakultě múzických umění - FAMU, Asociaci producentů v audiovizi a filmovým festivalům, se kterými pravidelně spolupracujeme: Jeden svět, Finále Plzeň, Dny evropského filmu, MFF Anifest, MFF Zlín, MFF Karlovy Vary, Letní filmová škola Uherské Hradiště, Fresh Film Fest a MFDF Jihlava. Dále bych ráda poděkovala za spolupráci kolegyni Natálii Ostrouchové, která v prosinci 2008 nastoupila na mateřskou dovolenou. Především však děkuji za finanční podporu institucím, bez nichž by provoz kanceláře nebyl možný Ministerstvu kultury a Evropské komisi. Ministerstvu kultury si dovoluji také poděkovat za vstřícnost, se kterou k naší činnosti a aktivitám přistupuje. Věřím, že naše práce bude pokračovat stejně úspěšně i v příštích letech. V Praze, 20. července 2009 Barbora Ondrejčáková ředitelka kanceláře 8

9 2.1. Interní aktivity Hlavní cíle kanceláře MEDIA Desk v roce 2008 V roce 2008 bylo opět hlavním cílem kanceláře adekvátně informovat audiovizuální profesionály o možnostech a podmínkách podpor v programu MEDIA a tím zvýšit počet subjektů žádajících o tyto podpory a jejich úspěšnost při jejich získávání. Dále jsme se věnovali organizaci seminářů a workshopů na aktuální témata jako digitalizace kin a digitální distribuce a dramaturgie TV seriálů/sitcomů Kontakt s profesionály Navzdory tomu, že většina české audiovizuální veřejnosti již má o programu MEDIA povědomí, snažili jsme se o jeho udržení i zvyšování a to pravidelnou inzercí v odborných i společenských časopisech a festivalových katalozích, pořádáním informačních i tematických seminářů, osobními i telefonickými konzultacemi, publikováním informačních materiálů, ovou korespondencí, atd. V minulém roce vznikla nová generace programu MEDIA 2007, s níž byl spojen i vznik nových výzev, které jsme s použitím našich informačních zdrojů propagovali na české půdě. Také byly osobně i telefonicky vyřizovány konkrétní dotazy k jednotlivým výzvám, dotazy technického rázu a ve větší míře než v minulých letech i dotazy ke smlouvám a vyúčtování podpor Mailing Pravidelné rozesílání informací filmovým profesionálům, odborné veřejnosti, institucím a dalším relevantním cílovým skupinám je hlavním nástrojem komunikace o aktuálních možnostech financování nabízených programem MEDIA, ale i o vzdělávacích programech podporovaných MEDIA Training a o dalších novinkách spojených s programem. Pro účely mailingu byla v roce 2008 kompletně aktualizována databáze filmových profesionálů, společností a institucí v audiovizuálním i státním sektoru, která obsahuje zhruba adres. Při důležitých akcích spolupracujeme také s profesními asociacemi, institucemi a školami jako jsou Asociace producentů v audiovizi, Asociace provozovatelů kin a Unie filmových distributorů, FITES, ARAS, AČFK, ČFTA, IDF a FAMU. Mailing jsme uskutečňovali především elektronickou poštou ve formě informačních newsletterů s názvem MEDIAservis_číslo_název, od května potom v nové grafické podobě s názvem MEDIA Desk Česká republika Newsletter. Celkem jich bylo rozesláno 45. Newslettery slouží především k rychlému sdělování aktuálních informací nebo pozvánek na domácí i zahraniční akce MEDIA, často určených pouze jedné cílové skupině. Všechny newslettery jsou zároveň uveřejňovány jako aktuality na internetových stránkách MEDIA Desk. 9

10 Přehled odeslaných zpráv v roce 2008 Leden o Distribuce Selektivní podpora informace o nové výzvě č. 28/2007 o Training informace o nové výzvě č. 03/2008 o Ex Oriente Film 2008 informace o uzávěrce Únor o o o o Program MEDIA na Berlinale 2008 informace o aktivitách a účasti zástupců Výkonné agentury EACEA na MFF v Berlíně MEDIA Distribution Selektivní a automatická podpora pozvánka na seminář dne TV Broadcasting upozornění na blížící se uzávěrku výzvy č. 19/2007 Development (Vývoj projektů) upozornění na blížící se uzávěrku výzev č. 16/2007 a 17/2007 MEDIA Umbrella Stand v Cannes informace pro producenty o možnostech registrace na společném stánku MEDIA v rámci MFF v Cannes Březen o Stipendia Ministerstva kultury informace o vyhlášení programu stipendií o Training informace o nové výzvě č. 4/2008 o Konference o současném vývoji na poli animace ve Varšavě pozvánka o MEDIA Distribution tipy pro vyplňování žádostí od pracovníků Výkonné agentury Duben o CICAE Mezinárodní workshop pro provozovatele kin informace o programu a uzávěrce Květen o MEDIA Desk Česká republika Newsletter první Newsletter s novou grafickou podobou a informace o spuštění nových webových stránek Červen o TV Broadcasting upozornění na blížící se uzávěrku výzvy č. 19/2007 o Více peněz pro festivaly informace o novinkách v rámci podpory audiovizuálních festivalů o i2i Audiovisual upozornění na blížící se uzávěrku výzvy č. 29/2007 o Propagace informace o nových výzvách č. 11/2008 Přístup na trh a č. 12/2008 Propagace mimo Evropu o Nové technologie informace o nových výzvách č. 9/2008 Video-on-demand a č. 8/2008 Pilotní projekty o Finanční podpora vývoje interaktivních děl informace rozeslaná novým kontaktům z oblasti nových médií a možnostech podpory vývoje her Červenec o MEDIA Distribution v Karlových Varech pozvánka na setkání s paní Dimitrou KARETSA ze sektoru distribuce ve Výkonné agentuře EACEA během KVIFF Srpen o Networking přehled blížících se termínů koprodukčních trhů a fór v Evropě o Členství v síti Europa Cinemas upozornění na blížící se uzávěrku o Berlinale Talent Campus informace o programu a uzávěrce o TV Broadcasting informace o nové výzvě č. 20/2008 o Propagace/Přístup na trh informace o nové výzvě č. 19/2008 Září o Development (Vývoj projektů) informace o nových výzvách č. 24 a 25/2008 o Festivaly informace o nové výzvě č. 18/2008 a výsledky 2. kola výzvy č. 18/2007 o Development (Vývoj projektů) výsledky 2. kola výzvy č. 16/2007 Říjen o Distribuce informace o nových výzvách č. 22/2008 Selektivní podpora a 13/2008 Obchodní zástupci 10

11 Listopad o Bohemian 3D - Workshopy 3D animace v Praze pozvánka o Seminář Marketing filmu v Bratislavě pozvánka o René získal cenu Evropské filmové akademie informace o Seminář a workshop s tvůrci seriálu The Simpsons pozvánka o Development (Vývoj projektů) informace o blížících se uzávěrkách výzev č. 24 a 25/2008 o Where To Be Trained in Europe informace a rozeslání nové brožury tréninkových programů s podporou MEDIA pro rok 2009 o Distribuce Selektivní podpora upozornění na blížící se uzávěrku výzvy č. 22/2008 o i2i Audiovisual informace o nové výzvě č. 28/2008 Prosinec o Stipendia v roce 2009 informace o zrušení stipendií MEDIA Desk v roce 2009 Běžnou poštu jsme využili pro rozesílání informačního čtvrtletníku MEDIA Info. Součástí našeho mailingu je i rozesílání materiálů a informací o českých projektech financovaných programem MEDIA (IDF, CIANT) a také pravidelně vydávané brožury Where To Be Trained in Europe Internetové stránky Internetové stránky jsou spolu s mailingem jedním s hlavních komunikačních nástrojů kanceláře MEDIA Desk s filmovými profesionály. Jelikož často slouží jako první místo kontaktu nových zájemců s programem, ale také jako hlavní informační zdroj pro příjemce podpory z programu MEDIA, snažili jsme se modernizovat a vylepšit jejich podobu a funkčnost tak, aby co nejlépe vyhovovaly současným uživatelským standardům, a letos v březnu jsme spustili jejich zcela novou verzi. Nové stránky graficky navrhla a včetně administračního systému naprogramovala společnost GoodShape, která je nyní také spravuje. Nové stránky si zachovaly hlavní obsahovou strukturu původního webu, která byla mimo jiné doplněna o ukázky fotografií a trailerů z převážně českých filmů podpořených programem MEDIA (homepage), internetovou verzi knihovny s možností objednávek on-line (Servis/Knihovna), objednávkovým formulářem pro zasílání novinek ve zvolených oblastech audiovize a podpor programu MEDIA (homepage) a možností zasílání elektronických dotazů přímo z webové stránky (Financování/Dotazy). Nejvýraznějším novým prvkem stránek je přehledná grafická navigace sekce Financování, kde byla každé oblasti podpory (Podpora producentů, Distribuce, Vzdělávání atd.) přiřazena specifická grafická ikona, kterou používáme také v mailingu a tištěném newsletteru MEDIA Info, čímž vytváříme kontinuitu ve formě podávání informací a věříme, že také přispíváme k posílení identifikace značky MEDIA. Zcela novou sekcí stránek je Networking, která poskytuje aktuální informace o datech konání a uzávěrkách festivalů, koprodukčních a pitching fór a jiných networkingových akcích, které jsou podporovány programem MEDIA. Novinkou jsou také obměnitelé grafické bannery, které na českých i anglických stránkách umísťujeme v případě konání významné akce nebo pro zveřejnění důležité informace. Stránky MEDIA Desk jsou registrovány na prvním místě ve třech nejvýznamnějších českých vyhledávačích Seznam, Atlas a Centrum a v české verzi celosvětového vyhledávače google.cz. Při zadání klíčového slova MEDIA Desk se odkaz na stránky MEDIA Desk objevuje na prvním místě. 11

12 Mapa stránek: Úvod Co je MEDIA o O programu MEDIA o MEDIA v ČR o MEDIA v Bruselu o Odkazy Financování o Výzvy o Podpořené české projekty o Dotazy o Ostatní fondy EU Training o Co je Training o Kurzy o Stipendia Networking Kontakty Servis o Loga o Knihovna o Odkazy o Publikace MEDIA o Studie o Tiskové zprávy 12

13 Ukázka nová podoby webových stránek sekce Financování 13

14 Publikace Kancelář MEDIA Desk vydává tištěný informační bulletin MEDIA info. MEDIA info má obvykle stran, vychází čtvrtletně v nákladu výtisků. Poštou je rozesílán všem relevantním kontaktům z databáze MEDIA Desk a distribuován při významných audiovizuálních akcích, především na filmových festivalech a při informačních setkáních s profesionály. V roce 2008 byla naše publikační činnost následující: MEDIA INFO 20 informační čtvrtletník, leden 2008, 12 stran, náklad 600 ks Obsah: Aktuální výzvy k předkládání projektů Informační den MEDIA 2007 na Berlinale MK ČR poskytuje stipendia na vzdělávání Stipendia MEDIA Desk ČR Aktuální nabídka kurzů 140 milionů korun pro Českou republiku Uzávěrky a změny v Eurimages v roce 2008 České filmové centrum pošesté na Evropském filmovém trhu Kanceláře Film Commission servis producentům Inzerce Filmové nadace RWE & Barrandov MEDIA INFO 21 informační čtvrtletník, duben 2008, 12 stran, náklad 800 ks Obsah: Aktuální výzvy k předkládání projektů Seminář pro kinaře a distributory Call for experts, Chorvatsko se stalo 32. členskou zemí MEDIA Výsledky programu MEDIA v České republice za rok 2007 Aktuální nabídka kurzů Finále Plzeň prezentace připravovaných hraných filmů Aktivity Českého filmového centra Inzerce Finále Plzeň, Anifest, MFF Zlín MEDIA INFO 22 informační čtvrtletník, červen 2008, 12 stran, náklad 800 ks Obsah: MFF Karlovy Vary (aktivity s podporou MEDIA a Českého filmového centra) Více peněz pro festivaly z programu MEDIA Aktuální nabídka kurzů Aktuální výzvy k předkládání projektů Panel a katalog připravovaných českých dokumentárních filmů The Bohemian 3D Animation Training Inzerce East Silver, LFŠ, Fresh Film Fest, Filmová nadace RWE & Barrandov MEDIA INFO 23 informační čtvrtletník, říjen 2008, skládačka 8 stran, náklad 700 ks Obsah: Seminář Simpsonovi České film na MFF Pusan, East European Forum, Děti noci obdržely podporu Film Sales Support Aktuální nabídka kurzů a festivalů Aktuální výzvy k předkládání projektů Výsledky podpora vývoje projektů výzva č. 16/2007 a 17/2007 Inzerce The Bohemian 3D, MFDF Jihlava, GoodShape 14

15 Podpořené české projekty 2007 Přehled všech projektů, které v roce 2007 získaly podporu z programu MEDIA. česko-anglická barevná skládačka, náklad 800 ks Podpořené české projekty 2007 internetová verze Brožura s popisem všech projektů a společností, které byly podpořeny programem MEDIA, je ke stažení na našich webových stránkách v sekci Servis/Publikace MEDIA a v sekci Financování/Podpořené české projekty/2007. česko-anglická barevná publikace v pdf verzi a on-line Překlad materiálů a publikací Pro maximální přiblížení programu MEDIA českému audiovizuálnímu sektoru překládá kancelář MEDIA Desk všechny hlavní výzvy k předkládání návrhů včetně formulářů žádostí do českého jazyka. Dále překládáme všechny významné tiskové zprávy a dokumenty týkající se programu MEDIA a evropské audiovizuální politiky. Překlady výzev k předkládání žádostí včetně formulářů slouží k co nejlepší orientaci žadatelů v pokynech k výzvám, výkladu termínů a významnou měrou napomáhají při vyplňování žádostí. V anglické verzi je k dispozici rovněž brožura České projekty podpořené programem MEDIA v roce 2008, která je ke stažení na našich webových stránkách. Simultánní překlady jsme využívali při seminářích: Seminář pro kinaře a distributory (duben 2008, kino Světozor) a Seminář a workshop s tvůrci seriálu The Simpsons (prosinec 2008, FAMU) Studie, analýzy a poskytování informací Kancelář MEDIA Desk ČR disponuje knihovnou, která čítá zhruba 40 odborných publikací pro audiovizuální profesionály příručky pro producenty, scenáristy, distributory, obchodní zástupce vydávané španělskou MEDIA Business School, analýzy a studie Evropské audiovizuální observatoře a další. Všechny publikace jsou k dispozici k prezenční i absenční výpůjčce. Mezi nejčastější návštěvníky patří především studenti FAMU a mladí producenti a scenáristé ročně cca 15 zájemců. Aktuální seznam knih je k dispozici na našich webových stránkách a od března 2008 je součástí nového webu také možnost online objednávek MEDIA Training a stipendia Další vzdělávání je i nadále jednou z klíčových podmínek úspěchu při vstupu českých audiovizuálních profesionálů a společností na evropský trh a významným způsobem určuje jejich možnosti při zapojování do evropské spolupráce. I v roce 2008 jsme proto věnovali velkou pozornost propagaci programu MEDIA Training, uzávěrkám jednotlivých kurzů i možnosti stipendií, které českým profesionálům v roce 2008 hradilo Ministerstvo kultury prostřednictvím kanceláře MEDIA Desk. Nejdůležitějším prostředkem propagace programu MEDIA Training je čtvrtletník MEDIA Info a webové stránky MEDIA Desk, kde jsou speciální rubriky věnované vzdělávání profesionálů. Kancelář rozesílá i newsletter s oznámeními o datech a uzávěrkách kurzů. Kromě toho jsou 15

16 profesionálové informováni na všech přednáškách a akcích kanceláře MEDIA Desk a prostřednictvím materiálů distribuovaných při důležitých audiovizuálních akcích. Nejvýznamnějším nástrojem zajištění účasti profesionálů v programech MEDIA Training však stále zůstávají stipendia, která v roce 2008 financovalo Ministerstvo kultury. Celkem bylo na stipendia k dispozici Kč. Pro účely stipendií byla vyčerpána částka ,22 Kč. V roce 2008 umožnila stipendia účast v 8 kurzech MEDIA Training celkem 8 filmovým profesionálům. Nevyčerpání částky Kč, kterou jsme měli na stipendia k dispozici od Ministerstva kultury, bylo dáno problémy s cash-flow na konci roku, které byly způsobeny velkými kurzovými ztrátami na grantu od Evropské komise, který jsme obdrželi v eurech. V důsledku velkého posílení koruny mezi datem schválení příspěvku od Evropské komise a obdobím faktického čerpání grantu došlo ke kurzovým ztrátám v celkové výši Kč. Z nedostatku prostředků na účtu jsme proto nemohli poskytnout stipendium například Pavlu Berčíkovi na prestižní tréninkový program pro producenty ACE, jehož kurzovné činí EUR, které bylo nutné uhradit do listopadu Přehled absolvovaných kurzů a přidělených stipendií Kurz Jméno/Společnost Výše příspěvku (Kč) Focal: Production Value Lukáš Viznar ,00 Eurodoc 2008 Jiří Konečný/Endorfilm ,62 DigiTraining Plus Petr Vítek/Kino Aero ,00 Discovery Campus Open Training Session Michal Varga 5 100,00 Face of Contemporary Animation Marek Toušek/Bohemian Multimedia 5 242,00 MBS - Film Business School Ondřej Zima/Evolution Films ,25 Ex Oriente Film 2008 Veronika Janatková 7 534,35 Script and Pitch Workshops Petr Václav ,00 Celkem ,22 Zprávy stipendistů MEDIA Training viz příloha Konzultace žádostí o podporu programu MEDIA Vedle poskytování obecných informací o programu MEDIA a o kritériích přidělování podpory poskytla kancelář řadu konzultací žadatelům o finanční podporu při vyplňování a předkládání jejich žádostí programu MEDIA. K některým žádostem proběhlo i více konzultací než jedna. Detailnější konzultace proběhli s Ninou Numankadic (MFDF Jihlava), která žádala na podporu VOD a jejíž žádost byla později úspěšná. Dále jsme v únoru 2008 zorganizovali seminář MEDIA Distribution Selektivní a Automatická podpora, v rámci kterého zástupci agentury EACEA prezentovali nové výzvy českým i slovenským distributorům. Vzhledem k tomu, že řada českých organizací a společností získala s vyplňováním žádostí zkušenosti již v předchozích letech a podmínky většiny podpor se výrazněji nezměnily, obracejí se na nás žadatelé telefonicky i osobně spíše s konkrétními dotazy. Nejvíce konzultací novým společnostem poskytujeme i nadále v programu MEDIA Development a nově i žadatelům o podpory vývoje interaktivních projektů. 16

17 Celkem jsme v roce 2008 konzultovali žádosti nebo poskytovali informace při osobním setkání v kanceláři MEDIA Desk více než 50 filmovým profesionálům. 17

18 2.2. Externí aktivity Účast na festivalech, trzích a konferencích Propagační materiály MEDIA programu a kanceláře MEDIA Desk ČR byly distribuovány na všech níže uvedených akcích. MFF Rotterdam ledna 2008 Barbora Ondrejčáková se zúčastnila festivalu. V rámci festivalu proběhla jednání s MEDIA Desk Slovensko dohody spolupráce na rok Barbora Ondrejčáková se setkala se zástupci vzdělávacích programů NIPKOW a ScripTeast projednávaly se možnosti prezentace programů v rámci Panelu připravovaných projektů Finále Plzeň ( dubna 2008). Taktéž proběhlo setkání se zástupkyní Industry Office MFF Karlovy Vary Andreou Szczukovou projednával se návrh prezentace MEDIA Programu a jeho aktivit na MFF KV. MFF Berlinale února 2008 Barbora Ondrejčáková se zúčastnila festivalu. Materiály MEDIA Desk ČR byly k dispozici na stánku Českého filmového centra a na stánku programu MEDIA na Evropském filmovém trhu. B. Ondrejčáková se zúčastnila Informačního dne MEDIA 2008 (11. února 2008) Proběhla jednání s MEDIA Desk Slovensko ohledně připravovaných seminářů MEDIA Distribution Jak správně žádat o podporu, který se konal 29. února 2008, a Semináře pro kinaře a distributory (téma: Digitalizace kin a evropský fond pro podporu kin Europa Cinemas 21. dubna 2008). Během festivalu proběhla\ neformální setkání s českými a slovenskými producenty konzultace MEDIA Development. B. Ondrejčáková se zúčastnila společenských akcí spojených s prezentací nové generace programu MEDIA 2007 a propagací českého filmového průmyslu, které organizovalo České filmové centrum a jiné české subjekty. ACE Atéliers du Cinéma Européen (vzdělávací program pro evropské producenty) projednávala se možnost prezentace programu v rámci Panelu připravovaných projektů na Finále Plzeň ( dubna 2008) a případné organizace rezidenčního workshopu ACE v Praze v roce Tohoto setkání se zúčastnily i zástupkyně MK ČR, Odboru médií a audiovize Helena Fraňková a Kateřina Besserová. SOURCES2 projednávala se možnost prezentace programu v rámci Panelu připravovaných projektů na Finále Plzeň ( dubna 2008) a případné organizace rezidenčního workshopu SOURCES2 v Praze na jaře Tohoto setkání se zúčastnily i zástupkyně Českého filmového centra Markéta Šantrochová a Jana Černík. Europa Distribution (Adeline Monzier) a MFF Karlovy Vary (Julietta Sichel a Andrea Szczuková) plánování semináře pro evropské distributory a provozovatele kin v rámci 43. ročníku MFF Karlovy Vary. Seminář se měl organizovat ve spolupráci Europa Cinemas a jeho tématem měla být digitalizace kin a digitální kinodistribuce. Seminář byl plánován na 8. června 2008, ale z důvodu jeho zrušení ze strany Europa Cinemas se nekonal. 18

19 Festival Jeden svět, Praha, kino Atlas března 2008 Na tiskové konferenci pořádané festivalem dne 20. února 2008 prezentovala Barbora Ondrejčáková program MEDIA, jímž je festival pravidelně podporovaný. Festival Finále Plzeň dubna 2008 Barbora Ondrejčáková a Natálie Ostrouchova se zúčastnily festivalu. V rámci Panelu připravovaných projektů, který každoročně organizuje České filmové centrum, byly představeny vzdělávací programy MEDIA. Barbora Ondrejčáková představila možnosti získávání stipendií pro potenciální účastníky těchto programů. Dále byl paní Malgorzatou Sandeckou představen vzdělávací program pro scénáristy ScriptEast a prestižní program pro producenty ACE, který představila jeho absolventka, česká producentka Karla Stojáková. MFF Zlín června 2008 Barbora Ondrejčáková se zúčastnila festivalu. V rámci festivalu Barbora Ondrejčáková poskytla konzultace jednatelovi festivalu panu Stanislavu Zachovi ohledně vyúčtování dotací MEDIA Promotion/Festivals a nových žádostí. MFF AniFest, Třeboň května 2008 Barbora Ondrejčáková a Natálie Ostrouchova se zúčastnily festivalu. Zástupkyně festivalu byly k dispozici filmovým tvůrcům a profesionálům ke konzultacím ohledně programu MEDIA. Natálie Ostrouchova se zúčastnila prezentace připravovaných animovaných projektů Pitching Zone. MFF Cannes května 2008 Barbora Ondrejčáková se zúčastnila festivalu. Dne 19. května se Barbora zúčastnila MEDIA Info Day, kde byly zástupcům MEDIA Desků představeny nové výzvy MEDIA Promotion a Festivals a podpořené projekty VOD (Movie Europe a medici.tv). Dále se projednávaly další změny a doplnění v podporách MEDIA a možnosti utvoření internetové databáze podpořených projektů MEDIA. V rámci festivalu proběhla jednání s MEDIA Desk Slovensko dohody spolupráce na rok Barbora Ondrejčáková se setkala se zástupkyní vzdělávacího programu Sources2 Marion Gompper a MK ČR Kateřinou Besserovou. Projednávalo se financování připravovaného workshopu Sources2, který je plánován na říjen Taktéž proběhlo setkání se zástupkyní Industry Office MFF Karlovy Vary projednával se návrh prezentace MEDIA Programu a jeho aktivit na MFF KV. 19

20 17. května se Barbora Ondrejčáková zúčastnila výroční konference Europa Cinemas. MFF Karlovy Vary července 2008 Festivalu se zúčastnily Barbora Ondrejčáková a Natálie Ostrouchova. Večeře s distributory (5. července, Hotel Humbolt) MEDIA Desk ČR ve spolupráci s Industry Office festivalu zorganizovali večeři pro domácí a zahraniční distributory a prodejce (sales agenty). Večeře se zúčastnilo přibližně 35 zahraničních distributorů a prodejců. Bohužel za Českou republiku se večeře nikdo z pozvaných nezúčastnil (pozvané byly všechny distribuční společnosti, které získávají podporu programu MEDIA). Před večeří se distributoři měli také možnost setkat se s paní Dimitrou Karetsou z agentury EACEA, která má na starosti zpracování žádostí automatické podpory pro distributory. Většina evropských distributorů o automatickou podporu žádá a dle našich informací, které z agentury máme, žádosti podávají často s chybami. Bohužel, kromě SPI International ostatní společnosti nevyužily možnost konzultací se zástupkyní agentury. Na východ od západu Prezentace nových hraných filmů, které jsou v postprodukci nebo právě dokončeny (6. července, Grandhotel Pupp). Mezinárodním nákupčím a zástupcům filmových festivalů se představily kolekce filmů s mezinárodním potenciálem. Producenti měli k prezentaci každého projektu 10 minut, a to včetně ukázky z filmu. Barbora Ondrejčáková a Natálie Ostrouchova se panelu zúčastnily jako pozorovatelé. Cocktail k příležitosti světové premiéry dokumentárního filmu Heleny Třeštíkové René (8. července, Hotel Thermal, terasa). Tento film byl prvním českým dokumentárním projektem podpořeným MEDIA Development. Cocktail jsme zorganizovali ve spolupráci se společností Negativ. Zúčastnilo se jej asi 100 filmových profesionálů. Barbora Ondrejčáková a Natálie Ostrouchova byly k dispozici českým i zahraničním filmovým profesionálům k případným dotazům ohledně MEDIA podpor a vzdělávacích programů. Informační materiály programu MEDIA a vzdělávacích programů a informační stojany byly k dispozici v oddělení Industry. Letní filmová škola Uherské Hradiště 25. července 3. srpna 2008 Festivalu se zúčastnily Barbora Ondrejčáková a Natálie Ostrouchova. Barbora Ondrejčáková a Natálie Ostrouchova byly k dispozici českým i zahraničním filmovým profesionálům k případným dotazům ohledně MEDIA podpor a vzdělávacích programů. S uměleckým ředitelem festivalu proběhla schůzka ohledně plánovaných změn v rámci MEDIA podpor festivalů. Fresh Film Fest, Karlovy Vary srpna 2008 Festivalu se zúčastnila Barbora Ondrejčáková. Oslovily jsme agenturu EACEA oddělení Promotion s nabídkou zorganizovat na festivalu seminář pro středoevropské žadatele podpor MEDIA Promotion Festivals. Bohužel nám Agentura nevyšla vstříc. 20

21 Barbora Ondrejčáková a byla k dispozici českým i zahraničním filmovým profesionálům k případným dotazům ohledně MEDIA podpor a MEDIA vzdělávacích programů. Gdynia Film Festival, Polsko září 2008 Festivalu se zúčastnila Barbora Ondrejčáková. Letošní festival byl věnován i českému filmu, na festivalu se prezentovalo celkem 18 českých snímků, z nichž snímek Karamazovi (česko-polská koprodukce) byl uveden i v hlavní soutěži festivalu. V rámci festivalu se konala konference na téma Současná situace v české kinematografii. Konference se zúčastnili čeští a polští producenti (za ČR např. Helena Uldrichová, Pavel Strnad, Martin Vandas), zástupci festivalů, filmových institucí, novináři a za Ministerstvo kultury ČR se konference zúčastnila Helena Fraňková. Barbora Ondrejčáková měla na konferenci příspěvek/prezentaci o současném stavu české kinematografie. MFDF Jihlava října 2008 Kancelář MEDIA Desk ve spolupráci s Ninou Numankadić (www.doc-air.cz a MFDF) zorganizovaly v rámci festivalu Panel připravovaných evropských dokumentárních filmů. Panel představil 10 připravovaných evropských dokumentů, které budou mít premiéru v rozmezí listopadu 2008 a října Režisér a producent měli možnost prezentace ukázek z natočeného materiálu, představit téma, koncept filmu i svou dokumentaristickou metodu, stejně jako financování a distribuční strategii filmu. Prezentace byly určeny především distributorům, prodejcům, zodpovědným TV dramaturgům, majitelům kin, programovým ředitelům festivalů, kteří si mohli vyhlédnout nové výjimečné filmy pro svou distribuci či program. Také novináři měli možnost se dovědět, co se aktuálně připravuje na dokumentární scéně. K panelu byli přizváni i hosté z řad odborné veřejnosti a dalších filmařů. Prezentované projekty: 1. RADAR, ČESKÝ MÍR, Radar-Czech Peace, režie: Vít Klusák, Filip Remunda CZ (projekt byl podpořen i MEDIA Development, Slate Funding) 2. MÁM RÁDA NUDNÝ ŽIVOT, I Like The Boring Life, režie: Jan Gogola - CZ 3. KONZERVY ČASU, Cans of Time, režie: Marek Šulík - Slovensko 4. JAK SE VAŘILY DĚJINY, Cooking History, režie: Peter Kerekes - SK/AT/CZ (projekt byl podpořen i MEDIA Development, Single Projects) 5. SECOND LIFE, Second Life, režie: Alain della Negra, Kaori Kinoshita - FR 6. PERSPEKTIVA PODZEMÍ, Basement Perspective, režie: Olivier Zabat- FR 7. KAVIÁROVÁ SPOJKA, Caviar Connection, režie: Dragan Nikolic - SRBSKO 21

22 8. FINSKÝ OBÝVÁK, The Living Room of the Nation, režie: Jukka Kärkkäinen - FINSKO 9. MILLTOWN, MONTANA, Režie Rainer Komers NĚMECKO Barbora Ondrejčáková se na festivalu jako pozorovatel zúčastnila East European Fora (EEF), který je spolu s projektem East Silver a Ex Oriente pravidelně podporován MEDIA Promotion a Training. EEF je největším setkáním středo a východoevropských dokumentárních tvůrců s předními evropskými televizními producenty, distributory, nákupčími a zástupci filmových fondů. Režiséři a nezávislí producenti zde nabízejí své projekty ke koprodukci, předkupu práv či k dalším formám finanční podpory. Jeho založením vznikla ve středoevropském regionu alternativa k dosavadní praxi financování dokumentů jen ze státních fondů a zdrojů lokálních televizí. V roce 2008 se přípravného workshopu, doprovodného programu i veřejného pitchingu zúčastnilo více než 120 dokumentárních profesionálů. Spolu s trhem dokumentárních filmů východní Evropy East Silver zahajuje EEF profesionální část MFDF Jihlava. EEF i East Silver jsou určeny pro podporu východoevropských dokumentů ve fázi jejich vzniku, EEF poskytuje přehled zdrojů finanční podpory pro připravované filmy, zmapování cest, kterými se film může vydat před a po svém dokončení. Dále EEF poskytuje dramaturgické dílny, osobní kontakt 50 východoevropských dokumentaristů se zástupci evropských TV stanic, filmových fondů, distributorů a zástupců festivalů. MFDF Jihlava spolu s jeho platformou určenou filmovým profesionálům: vzdělávací program Ex Oriente (jehož poslední workshop je předvojem festivalu), EEF a East Silver jsou neocenitelným nástrojem pro středoevropské dokumentaristy. Je důležité, že program MEDIA pravidelně těmto institucím poskytuje podporu. Festival i akce pro profesionály jsou nejen neocenitelné svým programovým záběrem, ale i profesionální organizací a dosahem na trh. Kancelář MEDIA Desk se kromě spoluorganizace Panelu připravovaných dokumentů na festivalu prezentovala brožurami JAK NA MEDIA a k příležitosti festivalu vydala čtvrtletník MEDIA Info. Barbora Ondrejčáková byla na festivalu k dispozici filmovým profesionálům k případným dotazům/konzultacím ohledně MEDIA programu a jeho podpor. Výroční zasedání kanceláří MEDIA Desk, Brusel října 2008 Základní body programu: MEDIA současná situace a plán pro rok 2008: uzávěrky výzev a personální změny v agentuře EACEA. Kanceláře MEDIA Desk Nils Koch oznámil datum uzávěrky žádostí o grant na činnost kanceláří MEDIA Desk pro rok 2009 (31. prosince 2008), představil nové podmínky pro podávání 3-měsíčních zpráv o činnosti kanceláří a datum uzávěrky pro finanční vyúčtování za rok 2008 (duben 2009), audit kanceláří MEDIA Desk (EACEA oznámí audit příslušné kanceláři asi měsíc před plánovaným začátkem). Hry a interaktivní díla kolegové z Dánska a Belgie představili situaci ve svých zemích statistiky a spolupráce MEDIA Desků se společnostmi vyvíjejícími interaktivní díla a hry pro počítače. Vývoj (Development) nejdůležitějším bodem této části byla distribuce vyplněných formulářů Výzev s ukázkami a porovnáním úspěšných a neúspěšných strategií (finanční a distribuční strategie). Tyto materiály umožní zástupcům kanceláří MEDIA Desk být erudovanějšími konzultanty pro producenty, kteří budou žádat o podpory MEDIA Development. 22

23 MEDIA International - na tento program v roce 2011 naváže MEDIA Mundus, program, který bude podporovat spolupráci členských států MEDIA s ostatními zeměmi. Cíle programu MEDIA Mundus: zintenzivnit výměnu informací mezi odborníky, zejména prostřednictvím vzdělávacích akcí a stipendií, které usnadňují vytváření kontaktů mezi odborníky v audiovizuálním odvětví v Evropě a ve třetích zemích. Tím se zlepší přístup k zahraničním trhům a vytvoří se dlouhotrvající obchodní vztahy založené na důvěře; zlepšit konkurenceschopnost a nadnárodní distribuci audiovizuálních děl na celém světě usnadněním mezinárodních koprodukcí; zlepšit oběh a publicitu audiovizuálních děl na celém světě a zvýšit poptávku veřejnosti, zejména mládeže, po kulturně rozmanitém audiovizuálním obsahu. Nový program MEDIA MUNDUS bude probíhat v období let Distribuce (Distribution) termíny uzávěrek pro rok 2009 a vysvětlení postupu zpracování výsledků roku 2008 (selektivní i automatická podpora). Konference se zúčastnila za kancelář MEDIA Desk ČR Barbora Ondrejčáková. Výroční konference Europa Cinemas, Paříž listopadu 2008 Konference se měla zúčastnit Barbora Ondrejčáková, která bohužel po příletu do Paříže onemocněla. Materiály konference kanceláři MEDIA Desk dodala Markéta Colin Hodoušková, zástupkyně Europa Cinemas. Informace o programu a průběhu konference poskytla kanceláři MEDIA Desk ČR i dramaturgyně kina Evald a distribuční společnosti CinemArt Ivana Košuličová. MFF Bratislava listopadu 2008 Festivalu a části workshopu Strategic Film Marketing, který organizovala slovenská kancelář MEDIA Desk, se zúčastnila Barbora Ondrejčáková. V rámci festivalu proběhla schůzka s Vladimírem Štricem ohledně možné spolupráce kanceláří v příštím roce. Zatím plánujeme spolupráci na organizaci workshopů: ACE a Sources2, které se budou konat v Praze. Setkání MEDIA Initial Training - Setkání příjemců podpory Mobilita škol a potenciálních žadatelů, Brusel 12. prosince 2008 Setkání se zúčastnila Barbora Ondrejčáková spolu s děkanem FAMU Pavlem Jechem. Oba prezentovali Arnaudu Pascalimu, vedoucímu sekce Vzdělávání, připravovaný projekt MIDPOINT: Central European Script Center, který bude určen absolventským projektům filmových škol (krátkometrážním i dlouhometrážním filmům) a poskytne jejich tvůrcům (scenárista/režisér a producent) dramaturgii projektu. Partnerskými partnery projektu budou kromě FAMU (žadatel) i VŠMU (Slovensko), UNATC (Rumunsko), Národní filmová škola Lodz (Polsko) a University of Drama Film & Television Budapest (Maďarsko) a hlavním lektorem bude Martin Daniel (dramaturg a scenárista, USA/ČR). Prezentace se setkala s pozitivním ohlasem. FAMU plánuje žádat o podporu MEDIA Initial Training v rámci uzávěrky v březnu/dubnu

24 Účast na programech MEDIA Training Sources2, Script Development Workshop (vývoj scénářů), Norsko, Filmcamp června 2008 Workshopu se zúčastnila Barbora Ondrejčáková. Jako pozorovatelka se zúčastnila konzultací skupin hraného a dokumentárního filmu s lektory Stanislavem Semerdjievem (hraný film) a Davidem Wingatem (dokumentární film). Lektoři Sources2 nepracují s jednou konkrétní metodologií psaní/dramaturgie scénářů. V každé skupině se projednávaly postupně 3-4 projekty. K projektům se kromě lektorů měli možnost vyjádřit i ostatní účastníci skupiny (scenáristé/producenti). Obě skupiny, které byly pozorovány, pracovaly ve velice interaktivním a konstruktivním prostředí a účastníci byly spokojeni s průběhem workshopu. S Marion Gompper proběhla jednání ohledně organizace a financování plánovaného workshopu Sources2 v Praze v říjnu Workshop Sources2 Projekty a postupy Malmö, Švédsko října 2008 Barbora Ondrejčáková se zúčastnila jako pozorovatel workshopu Sources2 Projekty a postupy. Jelikož česká kancelář MEDIA Desk plánuje v roce 2009 (říjen) organizovat ve spolupráci se Sources2 workshop tohoto formátu v Praze, bylo vhodné se s obsahem workshopu obeznámit, aby pak zástupci kanceláře mohli oslovit vhodné účastníky z České republiky a workshop cíleně propagovat. V rámci workshopu také proběhla jednání s představitelkami Sources2, Marion a Renate Gompper, ohledně organizace pražského workshopu. Stanovil se předběžný termín října 2009 a konzultovaly se možnosti získání grantu pro organizaci workshopu (grantové možnosti MK ČR) a místo konání (v současné době probíhají konzultace s FAMU) a další spolupráce (České filmové centrum). Art Cinema = Action + Management, Benátky 25. srpna 3. září 2008 MFF Benátky 27. srpna 6. září 2008 Natálie Ostrouchova se zúčastnila festivalu a jako pozorovatel také workshopu pro kinaře, jehož činnost je podporována programem MEDIA. Hlavní náplní školení je rozšiřovat manažerské schopnosti vedoucích kin, výměna zkušeností a know-how mezi kinaři z celé Evropy a lektory. Součástí programu jsou jak přednášky, tak případové studie a skupinové workshopy na různá témata týkající se provozování kina a jeho aktivit. Workshopu se zúčastnili mimo jiné zástupci tří kin z České republiky Otto Bohuš (kino Art Brno), Naďa Hetešová (kino Jablonec nad Nisou) a Eva Blažková (Kulturní centrum Turnov), kteří se v dubnu zúčastnili také workshopu o digitalizaci kin, který MEDIA Desk pořádal ve spolupráci s kinem Světozor. Ředitelka CICAE Sylvie da Rocha zde prezentovala tento workshop i aktivity CICAE (Mezinárodní konfederace artových kin). 24

25 Semináře pro profesionály a přednášková činnost Seminář MEDIA Distribution Selektivní a Automatická podpora, kino Světozor, Praha 29. února 2008 Seminář vedl pan Jean-Charles Freyer, pracovník Výkonné agentury pro audiovizi, kulturu a vzdělávání se sídlem v Bruselu (EACEA), který má na starosti agendu žádostí o podporu distribuce. Seznámil účastníky s podrobnými podmínkami automatické a selektivní podpory distribuce zahraničních evropských filmů v kinech, prezentoval nové výzvy a poskytl užitečné rady pro vyplňování žádostí. Semináře se zúčastnilo cca 17 zástupců distribučních společností z České republiky a Slovenska. Workshop Jak financovat lidsko-právní dokumentární filmy, Praha 9. března 2008 workshop se konal v rámci festivalu Jeden svět a byl rozdělen do tří částí dle tematického zaměření jednotlivých účastníků: 1. tréninkové iniciativy, státní (VPRO holandská TV) a neziskové instituce (ESoDoc) 2. samostatné producentské firmy a jednotlivé nezávislé projekty (Steps International/Why Democracy, Ted Brown režisér, Tomáš Kudrna a další ) 3. podpůrné fondy a instituce, které se zaměřují na východní Evropu (Barbora Ondrejčáková MEDIA Desk ČR a Tomáš Baldýnský Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie) Workshopu se zúčastnilo přibližně 30 filmových profesionálů, poskytl účastníkům možnost vyměnit si názory a zkušenosti a projednávat témata, ke kterým by se ve větším počtu účastníků nedostali. Workshop trval 4 hodiny. Prezentace vzdělávacího programu La femis, FAMU 18. března 2008 Jan Schütte (ředitel programu) prezentoval program La femis/masterclass, který je určen studentům produkce vyšších ročníků filmových škol (www.filmakademie.de, Zástupkyně MEDIA Desk ČR informovaly o možnostech získání stipendia pro případné účastníky tohoto programu. Za kancelář MEDIA Desk se zúčastnily: Barbora Ondrejčáková a Natálie Ostrouchova. Seminář pro provozovatele kin a distributory, kino Světozor, Praha 23. dubna 2008 Seminář se věnoval tématu digitalizace kin a možnosti získávání podpor z fondu Europa Cinemas. Na organizaci semináře a obsahové koncepci semináře jsme spolupracovali s Ivo Andrlem z kina Světozor. Organizačně jsme dále spolupracovali s MEDIA Desk Slovensko (propagace semináře na Slovensku a finanční spolupráce), festivalem Dny evropského filmu, v jehož rámci se seminář konal, Českým filmovým centrem a Ministerstvem kultury ČR. Program: DIGITALIZACE & DIGITÁLNÍ DISTRIBUCE Alexander Stolz, výkonný ředitel sekce digitální distribuce a kin UK Film Council, představil postup digitalizace kin ve Velké Británii s názvem Digital Screen Network. Promluvil o zkušenostech s postupnou digitalizací kin, jejich pozitiv- 25

26 ních i negativních stránkách, objasnil přímý dopad digitalizace na provoz a programování klasických kin a multiplexů a roli institucí v tomto procesu. Olga Raitoralová, pracovnice Odboru médií a audiovize MK ČR na problematiku digitalizace kin, představila současnou situaci v oblasti digitalizace v České republice a plány do budoucna. EUROPA CINEMAS JAK ZÍSKAT FINANČNÍ PODPORU Z EU NA PROVOZOVÁNÍ KIN? Markéta Colin Hodoušková představila systém finanční podpory evropské sítě kin Europa Cinemas, která poskytuje dotace kinům uvádějícím evropské zahraniční filmy. JAK ZAUJMOUT MLADÉHO DIVÁKA & PROJEKTY KINA AERO A SVĚTOZOR Ivo Andrle představil projekt přímých přenosů z Metropolitní opery, které se staly součástí programu kina Aero, projekt Adoptuj si svou sedačku v kině Světozor a dále projekty Neděle pro rodiče s dětmi a Aero naslepo. CICAE (Mezinárodní konfederace artových kin) Sylvie da Rocha představila workshop CICAE ART CINEMA = ACTION + MANAGEMENT, který je určen provozovatelům evropských artových kin a jehož cílem je rozvíjet schopnosti úspěšného vedení artového kina. Kromě vědomostí mohou účastníci na workshopu získat i zajímavé kontakty na evropské kolegy kinaře a zúčastnit se mezinárodního filmového festivalu Mostra del Cinema v Benátkách. Seminář probíhal z části v anglickém a z části v českém jazyce a byl simultánně tlumočen do češtiny. Semináře se zúčastnilo celkem 150 kinařů a distributorů z České republiky a Slovenska. Propagaci semináře v médiích zajistila a tiskovou zprávu připravila Magdaléna Bičíková (viz přílohy ). Předvedení digitálního standardu DCI a Valná hromada Asociace provozovatelů kin 29. května 2008, Village Cinemas, Černý most, Praha V rámci Valné hromady APK Barbora Ondrejčáková představila členům APK možnosti a podmínky získávání podpory ze sítě Europa Cinemas (PPT prezentace) Seminář a workshop s tvůrci seriálu The Simpsons, FAMU, Praha 4. a 5. prosince 2008 Seminář vedl Bill Odenkirk, výkonný producent a scenárista seriálu Simpsonovi, a Daniel Chun, vedoucí scenárista seriálu. Na organizaci semináře jsme spolupracovali s FAMU, na obsahové koncepci pak s děkanem FAMU panem Pavlem Jechem. Seminář byl určen filmovým a televizním producentům, scenáristům, dramaturgům, režisérům a animátorům, kteří se zabývají tvorbou televizních seriálů a sitcomů a studentům filmových škol, kteří se na psaní seriálů a sitcomů či jejich produkci zaměřují. Semináře se zúčastnilo 50 filmových profesionálů a 15 studentů FAMU, kreativního workshopu se zúčastnilo 15 filmových profesionálů a cca 10 studentů FAMU. 26

27 Program: 4. prosince 2008 seminář: 8:45-9:30 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ 9:30-12:00 Bill Odenkirk PROCES VÝVOJE TV SITCOMŮ V USA Úvod do televizního průmyslu v USA. Výroba TV sitcomů v USA: uvedení do souvislostí fungování tohoto odvětví umění vs. průmysl povaha sitcomů Příklady dvou sitcomů dovedených do pilotní fáze. Struktura amerického sitcomu. 12:00 13:00 oběd Otázky a odpovědi 13:00 14:30 Danny Chun PROCES PSANÍ THE SIMPSONS OD KONCEPCE PO HOTOVOU EPIZODU Nástin celého procesu psaní, struktura sitcomového příběhu. Nápady pro vytvoření dobré epizody - zaměření se na přípravu koncepce jedné epizody. Práce na epizodě při autorském sezení. Jak se změnil scénář? Výrobní proces: storyboardy a ukázky animace. Ukázka hotové epizody. 4. prosince 2008 workshop: Otázky a odpovědi 15:30 18:00 PROCES VÝVOJE SITCOMU Cíl: Simulovat práci na tvorbě sitcomu od celkové koncepce až po úvodní epizodu a celý seriál/sezónu. Dvě skupiny autorů (max. 15 v každé skupině skládající se ze studentů FAMU a filmových a TV profesionálů). Obě skupiny ve spolupráci s lektory budou paralelně pracovat na přípravě celkové koncepce sitcomu. brainstorming prezentace konceptů/nápadů na sitcom (pitching) výběr a zadání konceptů pro následující den 5. prosince 2008 pokračování workshopu: 14:00 17:30 Účastníci předloží stručný přehled (pitch) svého nápadu na sitcom, nástin příběhu pilotního dílu a návrhy tří epizod seriálu. Konzultace s lektory. 27

28 Spolupráce s Eurimages a projekty podporovanými MEDIA Úzce spolupracujeme s českou zástupkyní v Eurimages Zuzanou Kopečkovou a taktéž naše internetové stránky poskytují nejaktuálnější informace o podporách Eurimages a link na domovskou stránku Eurimages. Spolupráce s ostatními projekty podporovanými programem MEDIA, jako jsou festivaly, vzdělávací programy a další, jsou popsané v jiných kapitolách této zprávy. Vedle propagace a spolupráce s těmito aktivitami se snažíme usnadnit zapojování českých filmových profesionálů do těchto projektů (např. formou stipendií). V roce 2008 jsme úzce spolupracovali i s evropskou sítí artových kin Europa Cinemas, jež je podporována programem MEDIA. Členy sítě Europa Cinemas (EC) je již 18 českých kin. V dubnu 2008 se v Praze uskutečnil seminář pro české kinaře s cílem rozšířit povědomí o aktivitách a možnostech financování ze sítě EC a tím zvýšit počet českých členů/kin získávajících podporu z EC. 28

29 2.3. Propagace Vztahy s tiskem Novinářům pravidelně posíláme informační čtvrtletník MEDIA Info i důležité tiskové zprávy vydávané Evropskou komisí, např. při příležitosti festivalu v Cannes. Účastníme se i tiskových konferencí projektů podpořených programem MEDIA. Informace o programu MEDIA a celkové výsledky za předchozí rok jsou uveřejňovány ve Filmové ročence, kterou vydává Národní filmový archiv. S cílem rozšířit povědomí o možnostech podpory filmového průmyslu z evropských peněz a více přiblížit program MEDIA odborné i laické veřejnosti jsme v roce 2008 zahájili spolupráci s Magdalénou Bičíkovou, která poskytuje odborný PR servis v oblasti filmu. V roce 2008 jsme spolu vydali celkem pět tiskových zpráv, jejichž výstupem bylo několik rozhovorů pro rádia (Český rozhlas, Radio 1), rozhovory pro Události v kultuře ve studiu České televize a rozhovor pro internetový server podnikatel.cz. Tiskové zprávy vydané v roce 2008 (viz příloha ): únor 2008 Stipendia filmařů jdou letos poprvé ze dvou kapes březen 2008 Venkovský učitel: film o českém kantorovi podpořený evropskými penězi duben 2008 Distributoři evropských filmů mohou opět žádat o podporu duben 2008 Budoucnost kin? Pestřejší program a digitalizace červen 2008 Více peněz pro české filmové producenty Inzerce a reklama Kancelář MEDIA Desk inzerovala v roce 2008 ve dvou typech tištěných médií. Prvním byly festivalové publikace jako katalogy, programové brožury a festivalové deníky (Jeden svět, Dny evropského filmu, MFF Zlín, MFF AniFest, MFF Karlovy Vary, LFŠ, Fresh Film Fest a MFDF Jihlava. Tyto inzeráty jsme uveřejňovali v publikacích všech významných audiovizuálních akcí, dále v katalogu Czech Films a v katalogu Panelu filmových projektů, které vydává České filmové centrum, stejně jako v katalogu Nové české dokumentární filmy. V roce 2008 jsme inzerovali v následujících filmových časopisech, které jsou již našimi dlouhodobými partnery: Cinepur, Film a doba, Synchron a Respekt. Zaměřili jsme se především na propagaci jednotlivých programů podpory, zejména MEDIA Development, TV Broadcasting a Distribution, a inzeráty jsme přizpůsobovali vždy nejbližším uzávěrkám programu. 29

30 Přehled inzerátů uveřejněných v odborném tisku Název časopisu Číslo Datum publikace Druh inzerátu Film a doba 1 3 jaro podzim TV Broadcasting MEDIA Development Cinepur leden - únor květen - červen červenec - srpen září - říjen MEDIA Development Uzávěrky do konce roku 2008 MEDIA Development MEDIA Development Synchron únor/březen duben/květen červen/červenec srpen/září říjen/leden 2009 MEDIA Development TV Broadcasting MEDIA Distribuce/Selektivní podpora, Propagace/Přístup na trh Uzávěrky do konce roku 2008 MEDIA Development, TV Broadcasting MEDIA Distribuce/Selektivní podpora, Propagace/Přístup na trh Respekt 8/ MEDIA Development Další formou reklamy bylo umístění loga na všech významných audiovizuálních událostech v České republice a prezentace plakátů se stručnou informací o MEDIA v prostorách těchto akcí. Dle možností jsme zajistili i distribuci materiálů a letáků na akreditační přepážky, v press centrech a industry officech. Vedle samostatného loga se logotyp MEDIA objevoval i na stojanech s informačními materiály, které byly vždy umístěny na viditelných místech v prostorách festivalů Vztahy s institucemi Kancelář MEDIA Desk pravidelně informuje o svých významných aktivitách i pracovníky Ministerstva kultury ČR a programu MEDIA a poskytuje jim všechny publikace a tiskové zprávy, které vydává. Taktéž pravidelně o našich aktivitách informujeme Stálé zastoupení České republiky v EU a Zastoupení Evropské komise v České republice. 30

31 2.4. Výhled na rok 2009 Interní činnost publikace 22., 23., 24. a 25. čísla MEDIA Info kontinuální publikace a rozesílání elektronického newsletteru MEDIA Desk Česká republika s novou grafickou podobou výroba propagačních publikací a materiálů např. brožury Where To Be Trained in Europe pro potřeby české kanceláře i pro ostatní evropské MEDIA Desky a prezentace brožury na MFF Berlinale v rámci MEDIA Info Day 2009 průběžné konzultace žádostí a propagace podpor MEDIA průběžná aktualizace internetových stránek a databáze kontaktů inzerce v časopisech Respekt, Reflex, Synchron, Film a doba, Cinepur a případně v dalších odborných periodikách propagace (ppt prezentace) programu MEDIA v členských kinech Europa Cinemas Externí činnost návštěva zahraničních festivalů MFF Rotterdam, MFF Berlinale, MFF Cannes a IDFA účast a prezentace programu MEDIA na českých audiovizuálních akcích: Finále Plzeň, Jeden svět, Dny evropského filmu, MFF AniFest a MFF Zlín, LFŠ, Fresh Film Fest a MFDF Jihlava v rámci Panelu připravovaných hraných projektů na Finále Plzeň plánujeme ve spolupráci s chorvatskou kanceláří MEDIA Desk a Českým filmovým centrem prezentaci chorvatského AV průmyslu a jeho podpor pro zahraniční spolupráce/koprodukce návštěva programů MEDIA Training a všeobecná propagace vzdělávacích programů, poradenství a účast v stipendijní komisi MK ČR, která bude od roku 2009 rozdělovat stipendia filmovým profesionálům spoluorganizace workshopu pro evropské producenty ACE v Praze ( března 2009). Partnerskou společností bude vzdělávací program ACE a český producent workshopu Axman Production Karla Stojáková. spoluorganizace semináře pro scenáristy Sources2 Projekty a postupy ( října 2009) spolupráce na výše uvedených akcích i s MEDIA Desky SR, PL a HU přednášková činnost a propagační přednášky na českých audiovizuálních akcích pravidelné tiskové zprávy o programu MEDIA a aktivitách MEDIA Desk ČR ve spolupráci s PR agenturou Magdalény Bičíkové a aktivnější spolupráce s médii 31

32 inzerce, logo a propagační materiály MEDIA na výše uvedených audiovizuálních akcích V prosinci 2008 se vrátila z mateřské dovolené Daniela Staníková (předtím Kučmášová), která nahradí v kanceláři MEDIA Desk Natálii Ostrouchovou do září Od října 2009 Daniela Staníková převezme opět funkci ředitelky kanceláře MEDIA Desk ČR. Barbora Ondrejčáková poté, dle smlouvy uzavřené v roce 2006, odejde a na místo asistentky bude v červnu 2009 vyhlášen oficiální konkurz (s nástupem pracovníka od září 2009). 32

33 2.5. Hodnocení průběhu programu MEDIA v ČR Činnost kanceláře MEDIA Desk i v roce 2008 směřovala k vytvoření co nejlepších podmínek pro české filmové profesionály tak, aby své projekty úspěšně předkládali nejen žadatelé, kteří již mají s programem MEDIA zkušenosti, ale také žadatelé noví. Kancelář se také snažila asistovat žadatelům při komunikaci s MEDIA programem a plněním závazků, které vyplývají z jejich smluv. Českým projektům předloženým v roce 2008 se podařilo k dnešnímu datu z programu Evropské unie MEDIA získat EUR. Tato suma je však zatím nejvyšší v historii působení České republiky v programu MEDIA. Nejvyšší částku EUR opět získali filmoví distributoři zejména díky systému automatické podpory. V programu MEDIA Promotion Festival Support jsme letos bohužel neměli stoprocentní úspěšnost, ale i tak jsme získali jeden z největších balíků podpory. MFDF Jihlava bohužel nebyl podpořen a to z důvodu nesplnění kritéria dostatečného uvádění evropských zahraničních filmů na festivalu. Jelikož se ale zvýšila suma maximální podpory z EUR na EUR, narostla tím i celková suma podpor pro české festivaly na celkovou částku EUR. Novinkou je i zavedení tzv. čtyřletých smluv s MEDIA programem, které získaly MFF Zlín, MFF Anifest a Fresh Film Fest. Tyto smlouvy zabezpečují pravidelnou podporu festivalům po dobu čtyř let. Letní filmové škole Uherské Hradiště a festivalu Jeden svět byla podpora pro další ročník potvrzena, ale nebyla jim zatím přislíbena čtyřletá smlouva. IDF také znovu získal podporu v oblasti MEDIA Training pro projekt Ex Oriente Film, určený dokumentaristům ze zemí střední a východní Evropy, a to částku EUR. Další podporu EUR v rámci tohoto programu získal opět TransISTor. Oproti minulému roku byly obě podpory výrazně navýšené. Rok 2008 byl úspěšný pro Českou republiku i z hlediska získání podpory, která do této doby nebyla českými profesionály využita. Aliance filmových festivalů MFDF Jihlava, PH:DOX Copenhagen, DOK Leipzig, Planete Doc Review Warsaw a VISIONS DU REEL Nyon získala podporu EUR na vybudování VOD portálu dokumentárního filmu Tento portál bude spuštěn 1. března Úspěšnou žadatelkou o podporu a koordinátorkou projektu je Nina Numankadić z MFDF Jihlava. V rámci MEDIA Development bylo českým producentům a vývojářům interaktivních děl uděleno celkem EUR. Tato částka i úspěšnost žadatelů je nízká oproti minulým letům, proto se činnost kanceláře v budoucnosti zaměří na stimulaci filmových profesionálů (producentů a vývojářů), aby své žádosti před podáním konzultovali s kanceláří MEDIA Desk. 33

34 2.6. Přílohy Přehled českých projektů podpořených programem MEDIA (projekty předložené v roce 2008) Přehled podpor programu MEDIA udělených českým projektům v roce 2008* Výzva Společnost Program podpory Projekt EUR 16/2007 (2.kolo) UFO Pictures MEDIA Development Mamas and Papas /2007 (2.kolo) 16/2007 (2.kolo) 16/2007 (2.kolo) 16/2007 (2.kolo) Simply Cinema Golden Dawn Anifilm 27/ MM SRO 27/2007 AEROFILMS 27/2007 AČFK Daniel Svatek Holiday Film 27/2007 BONTONFILM A.S. 27/2007 CINEMART 27/2007 ARTCAM 27/2007 MAGIC BOX 27/ /2007 AEROFILMS 28/2007 (1.kolo) 28/2007 (1.kolo) 28/2007 (1.kolo) 28/2007 (1.kolo) SPI International Czech Republic ATLANTIS entertainment CZ SPI International Czech Republic SPI International Czech Republic SPI International Czech Republic MEDIA Development MEDIA Development MEDIA Development MEDIA Development MEDIA Distribution Automatic Support MEDIA Distribution Automatic Support MEDIA Distribution Automatic Support MEDIA Distribution Automatic Support MEDIA Distribution Automatic Support MEDIA Distribution Automatic Support MEDIA Distribution Automatic Support MEDIA Distribution Automatic Support MEDIA Distribution Selective Support MEDIA Distribution Selective Support The Eye Above Prague The Very First Cowboy Bohemian Forest Myths Lucian tvorba potenciálního fondu tvorba potenciálního fondu tvorba potenciálního fondu tvorba potenciálního fondu tvorba potenciálního fondu tvorba potenciálního fondu tvorba potenciálního fondu tvorba potenciálního fondu Valčík s Balšírem Chaotická Anna MEDIA Distribution Selective Support Náš vůdce MEDIA Distribution Selective Support Paříž MEDIA Distribution Selective Support The Broken

35 28/2007 (1.kolo) 28/2007 (2.kolo) 28/2007 (2.kolo) SPI International Czech Republic 35MM SRO 35MM SRO 28/2008 AČFK 28/2008 ATLANTIS Entertainment CZ 28/2008 ATLANTIS Entertainment CZ 28/ /2008 SPI International Czech Republic SPI International Czech Republic MEDIA Distribution Selective Support MEDIA Distribution Selective Support MEDIA Distribution Selective Support Tous a l ouest: Une nouvelle aventure de Lucky Luke Funny Games (remake) Niko-Lentajan pojka MEDIA Distribution Selective Support Sztuczki MEDIA Distribution Selective Support La Zona MEDIA DistributionSelective Support Maradona By Kusturica MEDIA Distribution Selective Support El Orfato MEDIA Distribution Selective Support Happy Go Lucky /2008 Doc Air OS MEDIA Promotion Doc Air /2007 (2.kolo) 18/2008 (1.kolo) 18/2008 (1.kolo) 18/2008 (1.kolo) 18/2008 (1.kolo) Člověk v tísni Anifest s.r.o. Filmfest s.r.o. AČFK Fresh Films s.r.o. MEDIA Promotion Festivals Jeden svět MEDIA Promotion Festivals AniFest MEDIA Promotion Festivals MFF Zlín MEDIA Promotion Festivals MEDIA Promotion Festivals 04/2008 IDF MEDIA Training Letní filmová škola Fresh Film Fest Ex Oriente Film /2008 CIANT MEDIA Training TransISTor /2008 Helena Třeštíková MEDIA Development Zázrak po 35. letech / Miracle After 35 Years /2008 FOG n DESIRE FILMS, SRO 25/2008 HAMMERWARE SRO 19/2008 IDF 22/2008 AČFK MEDIA Development Development - vývoj interaktivních děl MEDIA Promotion Market Accress Dom / The House Family Farming EEF, East Silver MEDIA Distribution Selective Support Gomorra

36 22/2008 ATLANTIS entertainment CZ 22/2008 AČFK 22/2008 AEROFILMS MEDIA Distribution Selective Support Il Divo MEDIA Distribution Selective Support Mlčení Lorny MEDIA Distribution Selective Support The Dust of Time CELKEM EUR Program podpory EUR % MEDIA Development % MEDIA Development - interactive works % MEDIA Distribution Automatic % MEDIA Distribution Selective % MEDIA Distribution - VoD DCD % MEDIA Distribution - Sales Agent Support 0 0% MEDIA TV Broadcasting 0 0% MEDIA Promotion Market Access % MEDIA Promotion Festivals % MEDIA Training % CELKEM % * za projekty předložené v roce 2008 Zpracováno k /2007 TV Broadcasting - 1. kolo - ČR neměla žádosti 29/2007 i2i Audiovisual - 1. kolo - ČR neměla žádosti 3/2008 Training Spolupráce a mobilita škol - ČR neměla žádosti 36

37 Zprávy stipendistů MEDIA Training 1. Focal: Production Value Lukáš Viznar 2. Eurodoc 2008 Jiří Konečný 3. DigiTraining Plus Petr Vítek 4. Discovery Campus Open Training Session Michal Varga 5. Face of Contemporary Animation Marek Toušek 6. MBS - Film Business School Ondřej Zima 7. Ex Oriente Film 2008 Veronika Janatková 8. Script and Pitch Workshops Petr Václav 37

38 Příklady inzerce 38

39 39

40 40

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI (APA) spolek (dříve občanské sdružení) založený v roce 1994 členem může být výrobce nebo producent audiovizuálních

Více

Zpráva o činnosti. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika

Zpráva o činnosti. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika Zpráva o činnosti Česká filmová komora, o.p.s 2006 Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika T: +420 221 105 209 F: +420 221 105 303 E: info@filmovakomora.cz www.filmovakomora.cz

Více

Žádost o podporu kinematografie

Žádost o podporu kinematografie evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie) název projektu název dotačního okruhu Seminář ARAS a Cena ARAS 8. vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie číslo výzvy 2013-8-1-11 charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28, 110 00 Praha 1 Česká republika

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28, 110 00 Praha 1 Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28, 110 00 Praha 1 Česká republika T: +420 221 105 209 F: +420 221 105 303 E: info@filmovakomora.cz www.filmovakomora.cz Obsah 1. Úvod... 4 2. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Česká filmová komora, o.p.s. T: +420 221 105 209 Národní 28, 110 00 Praha 1 F: +420 221 105 303. www.filmovakomora.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Česká filmová komora, o.p.s. T: +420 221 105 209 Národní 28, 110 00 Praha 1 F: +420 221 105 303. www.filmovakomora. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Česká filmová komora, o.p.s. T: +420 221 105 209 Národní 28, 110 00 Praha 1 F: +420 221 105 303 Česká republika E: info@filmovakomora.cz www.filmovakomora.cz OBSAH 1. ÚVOD.......................................................

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 / 2012

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 / 2012 Asociace provozovatelů kin Politických vězňů 445 266 01 Beroun www.kinari.cz tajemnice@kinari.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 / 2012 předloženo členům APK na Valné hromadě konané 16. - 17. 5. 2012 v

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

1. Zaměření projektu (1)

1. Zaměření projektu (1) ESF JPD Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost CZ.4..7/4.1../87 INTERNAL CONTROL ACADEMY Eurodan, s.r.o. Ing. Rodan Svoboda +4 6 49 svoboda@eurodan.cz www.eurodan.cz 1. Zaměření projektu (1) Záměr projektu

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

14. říjen 2015 Národní dům na Vinohradech 20. B2B SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Z OBLASTI POŘÁDÁNÍ EVENTŮ. www.trendevent.cz

14. říjen 2015 Národní dům na Vinohradech 20. B2B SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Z OBLASTI POŘÁDÁNÍ EVENTŮ. www.trendevent.cz 14. říjen 2015 na 20. B2B SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Z OBLASTI POŘÁDÁNÍ EVENTŮ 14. říjen 2015 na TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 14. 10. 2015 13 18 hodin na Jubilejní dvacáté pokračování akce Trend Event bude tentokrát hostit

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

21. schůze Rady Státního fondu kinematografie 20. března 2014

21. schůze Rady Státního fondu kinematografie 20. března 2014 21. schůze Rady Státního fondu kinematografie 20. března 2014 Místo konání MAT CLUB, Karlovo náměstí 19, 120 00 Praha 2 Přítomni členové Rady Mgr. Tereza Brdečková, Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková,

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY ASOCIACE PROVOZOVATELŮ KIN HOTEL ADAMANTINO, LUHAČOVICE, 16. 17. KVĚTNA 2012

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY ASOCIACE PROVOZOVATELŮ KIN HOTEL ADAMANTINO, LUHAČOVICE, 16. 17. KVĚTNA 2012 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY ASOCIACE PROVOZOVATELŮ KIN HOTEL ADAMANTINO, LUHAČOVICE, 16. 17. KVĚTNA 2012 Přítomni: dle prezenční listiny Program: uveden v závěru dokumentu Místo konání: Hotel Adamantino, Luhačovice

Více

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Jak vybrat kvalitní vzdělávací společnost? Jak nenaletět a nakoupit skutečně kvalitní službu? Jak může v řízení zaměstnanců pomoci Age Management?

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

2014-2020. Dílčí program KULTURA. Podpora evropských umělců a kulturních odborníků. Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk

2014-2020. Dílčí program KULTURA. Podpora evropských umělců a kulturních odborníků. Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk 2014-2020 Dílčí program KULTURA Podpora evropských umělců a kulturních odborníků O KREATIVNÍ EVROPĚ 2014-2020 pokrývá období 7 let (2014-2020) nabízí finanční podporu pro: vývoj evropských filmů, TV programů

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků 19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků Pro PARTNERY A VYSTAVOVATELE přináší akce příležitost aktivní prezentace svého portfolia produktů a služeb a především novinek před vybranou cílovou

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby (dále jen Pravidla) I. Úvodní ustanovení 1. FILMOVÁ NADACE (dále jen nadace) je založena

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby (dále jen Pravidla) I. Úvodní ustanovení 1. FILMOVÁ NADACE (dále jen nadace) je založena

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce GRANTOVÝ PROGRAM REGIONU HRANICKO pravidla na rok 2008 1. Úvod, cíl programu Grantový program regionu Hranicko vznikl na základě spolupráce Mikroregionu Hranicko, Hranické rozvojové agentury a významných

Více

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino...

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... 1/ NOV SVùTOZOR 2/ âím NOV... 3/ SVùTOZOR JE KINO... 4/ SVùTOZOR NENÍ JEN KINO... 5/ KINO SVùTOZOR JE I MÍSTO PRO VA I PREZENTACI 6/ CENÍK Hlavní

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Název projektu: Posílení kapacit Projektového servisu UP v oblasti podpory přípravy projektů předkládaných do operačních programů Závěrečná zpráva VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

Strategie činnosti ATOK v roce 2015

Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje: - Strategii činnosti ATOK v roce 2015 Projednal a schválil SV ATOK dne 4. 11. 2014 1/7 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Mgr.

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová Mgr. Helena Římská Norské fondy a fondy EHP Donorské státy: První

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Regionální potravina 2012-2013

Regionální potravina 2012-2013 Regionální potravina 2012-2013 Kampaň v roce 2012 Cíle marketingové, mediální a PR kampaně: zvýšit povědomí o značce Regionální potravina mezi spotřebiteli zvýšit povědomí o oceněných produktech a producentech

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

provozovatel regionálního vysílání na sdílených frekvencích s TV Prima: zasahuje téměř 50 % území a tedy i obyvatel ČR,

provozovatel regionálního vysílání na sdílených frekvencích s TV Prima: zasahuje téměř 50 % území a tedy i obyvatel ČR, VAŠE REGIONÁLNÍ INFORMACE RTA Holding největší síť regionálních televizí v ČR, provozovatel regionálního vysílání na sdílených frekvencích s TV Prima: RTA JIŽNÍ ČECHY RTA JIŽNÍ MORAVA RTA OSTRAVA RTA VÝCHODNÍ

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Svět knihy Praha 17. 20. 5. 2012 NABÍDKA INZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERIÁLECH VELETRHU SVĚT KNIHY PRAHA 2012

Svět knihy Praha 17. 20. 5. 2012 NABÍDKA INZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERIÁLECH VELETRHU SVĚT KNIHY PRAHA 2012 NABÍDKA NZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERÁLECH VELETRHU SVĚT KNHY PRAHA 2012 Ceny se nezvyšují! Výrazné slevy pro vystavovatele! Vážení přátelé, představujeme Vám propagační materiály 18. ročníku mezinárodního

Více

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Ingrid Sieder ředitelka Rakouské národní turistické centrály Österreich Werbung Praha Obsah hlavní body 1. Organizační

Více

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2009-05-27 Česká evauační společnost, o.s. Phdr. D.Švec 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

www.kinosvetozor.cz Nejznatelnější změnou pro diváky bude komfortní posezení v nových pohodlných kinosedačkách a špičkové technické vybavení sálů.

www.kinosvetozor.cz Nejznatelnější změnou pro diváky bude komfortní posezení v nových pohodlných kinosedačkách a špičkové technické vybavení sálů. Kino Světozor je dvousálové premiérové artkino v centru Prahy. V roce 2008 oslaví devadesáté výročí svého otevření. U této příležitosti projde na přelomu let 2007 a 2008 kompletní renovací. Nejznatelnější

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí Pracovníci Destinačního managementu Hradecko během roku zajišťovali projektové aktivity projektu ROP Hradecko efektivní koordinace aktivit v cestovním ruchu a navazující mimoprojektové aktivity. 1. Jedním

Více

Vánoční hvězdy v Karlíně

Vánoční hvězdy v Karlíně Nabídka spolupráce 2014 Minulý rok se konal koncert Vánoční Hvězdy v Karlíně v Hudebním Divadle Karlín, na kterém vystoupily hvězdy jako J. Ledecký, L. Machálková, P. Vítek, J. Zelenková, R. Schwab, M.

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Do Německa na zkušenou - Versuch s mal in Deutschland Česko-německé fórum mládeže Závěrečná zpráva projektu Projekt číslo 6 10 1346 Do Německa na zkušenou Versuch's mal in Deutschland 2010 Tato závěrečná

Více

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová AIA Akademická informační agentura Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv Zpracovala: Eva Jermanová MEZINÁRODNÍ (BILATERÁLNÍ) SMLOUVY Nabídky stipendijních pobytů podle dvoustranných

Více

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám Přílohy II Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na realizaci opatření z Technické

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

Seznam dokumentů požadovaných při podávání žádosti o podporu distribuce

Seznam dokumentů požadovaných při podávání žádosti o podporu distribuce Seznam dokumentů požadovaných při podávání žádosti o podporu distribuce Sekretariát musí bezpodmínečně nejpozději V DEN UVEDENÝ JAKO POSLEDNÍ DEN LHŮTY obdržet tyto dokumenty (termíny pro podávání žádostí

Více

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Komplex veletrhů Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb Mezinárodní veletrh

Více

Marketing Marketingový informační systém

Marketing Marketingový informační systém Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Marketingový

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Výroční zpráva. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika

Výroční zpráva. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika Výroční zpráva Česká filmová komora, o.p.s 2009 Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika T: +420 221 105 209 F: +420 221 105 303 E: info@filmovakomora.cz www.filmovakomora.cz

Více

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP I. Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů 2014 Dům zahraničních služeb vyhlašuje otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

K ATALOG. www.all4bands.cz

K ATALOG. www.all4bands.cz K ATALOG verze 1.4, od 6. 4. 2015 PROMOTÉRSTR VÍ Prodej a propagace písní na platformě StarRizer Umístění písně na mezinárodní platformu StarRizer Propagace prodeje písně ZDARMA Máme licenci k nejrychlejší

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Iniciativa pro potraviny, doplňky stravy a krmiva, o.p.s. Jižní 245, 277 42 Obříství, IČ: 02273845 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 WWW..CZ POSOUZENO.CZ Úvodní slovo ředitelky obecně prospěšné společnosti Vážení

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB SHRNUTÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU Sedmý veletrh pracovních příležitostí Kariéra PLUS se uskutečnil v aule Vysoké

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

Magazín OSOBNÍ ROZVOJ. OSOBNÍ ROZVOJ je výjimečný projekt, který představuje novou vizi a klade důraz na originalitu a kvalitu života.

Magazín OSOBNÍ ROZVOJ. OSOBNÍ ROZVOJ je výjimečný projekt, který představuje novou vizi a klade důraz na originalitu a kvalitu života. PROFIL ČASOPISU je unikátní titul, který nabízí pestrý mix témat, příběhů a inspirací pro zkvalitnění soukromého i profesního života, věnuje se aktuálním současným fenoménům a trendům života ve všech oblastech

Více

PORTÁL ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAZE - Nový pohled na starý IOŽIP?

PORTÁL ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAZE - Nový pohled na starý IOŽIP? PORTÁL ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAZE - Nový pohled na starý IOŽIP? Jaroslav Šolc Konference epraha, 30.4.2009 IOŽIP - Inf. systém o ŽP v Praze 1 Co je to IOŽIP? IOŽIP = Informační systém o životním prostředí

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Kruh rodiny, o. p. s. Kruh rodiny, o. p. s. 2 Sídlo společnosti: Prosecká 64, 190 00 Praha 9 IČ: 2083094 www.kruh-rodiny.cz Kontakt Mgr. Marie Oktábcová, ředitelka společnosti E-mail:

Více

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance Finanční vzdělávání v International Personal Finance International Personal Finance Kdo jsme? mezinárodní finanční společnost obsluhujeme 2.5 miliónu zákazníků v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku,

Více

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy Získávání zakázek jako východisko z krize CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy 2 Český trh se nemůže vyhnout globální krizi. Krize zásadním způsobem mění trh a urychluje trendy nastartované

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více