Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti"

Transkript

1 Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

2 OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty) Podporovat vědecko-výzkumné záměry AV ČR, zj. přírodovědné a technické směry Spolupracovat s vědecko-výzkumnými institucemi, univerzitami, středními školami napříč celou ČR Popularizovat vědu a výzkum, zj. pracovišť Akademie věd ČR v regionech Zvýšit kvalifikaci pracovníků VaV v oblasti komunikace a popularizace vědy Zlepšit komunikaci a popularizaci výzkumu a vývoje a jeho výsledků směrem ke studentům, pedagogům i široké veřejnosti

3 Cílové skupiny pracovníci VaV institucí; pracovníci ústavů AV ČR a vysokých škol (cca 200 osob; 120 lektorů stáží, 60 lektorů kurzů pro pedagogy a kurzu komunikace vědy, 20 popularizátorů vědy v regionech) studenti středních škol (120 osob) studenti vysokých škol (25 osob) pedagogové středních škol (120 osob) zájemci o vědu a výzkum (široká veřejnost) Cílové skupiny projektu musí být z regionů ČR (mimo hl. m. Prahu). Tato podmínka se netýká osob zaměstnaných u SSČ na DPP jako lektorů stáží, popularizátorů nebo lektorů kurzů pro pedagogy.

4 Otevřená věda studentům SŠ 01 Studentské vědecké stáže pro středoškolské studenty spolupráce s SSČ s ostatními pracovišti AV ČR a univerzitami po celé ČR spolupráce s konkrétními VaV pracovníky po celé ČR 120 stáží pro studenty SŠ v regionech ČR 120 lektorů z řad VaV pracovníků AV ČR a univerzit Nástroj: dvouleté vědecké stáže pro SŠ studenty, seznámení SŠ s vědeckou prací a prostředím, motivace k samostatné i týmové práci ve VaV, zajištění prezentace výsledků studentské vědecké činnosti (konference, zahraniční akce) Cíl: zajištění kvalifikace a metodické přípravy studentů pro studium VŠ a práci ve VaV (ideálně na ústavech AV ČR)

5 Otevřená věda studentům VŠ 02 Studentské vědecké stáže pro vysokoškolské studenty spolupráce s SSČ s ostatními pracovišti AV ČR a univerzitami spolupráce s vědecko-výzkumnými pracovníky po celé ČR 25 stáží pro studenty VŠ v regionech ČR 25 lektorů z řad VaV pracovníků AV ČR a univerzit Nástroj: dvouleté vědecké stáže pro VŠ studenty, příprava témat stáží, jejich realizace a průběžný monitoring, systematické zapojení VŠ studentů do vědeckých týmů AV ČR Cíl: motivace k samostatné i týmové práci ve VaV, vzdělávání v oblasti komunikace a popularizace vědy, podpora pedagogické činnosti, metodická příprava lidských zdrojů pro práci na pracovištích AV ČR, zapojení VŠ studentů do grantů a pracovních týmů, podpora při vytváření doktorandských pozic na ústavech AV ČR

6 Otevřená věda pedagogům 03 Systematická spolupráce se středními školami - praktické kurzy pro pedagogy přímá spolupráce se SŠ pedagogy, motivace a zájem o VaV, zvyšování kvalifikace a získávání lidských zdrojů pro VaV vzdělávací kurzy pro pedagogy SŠ, 6 kurzů po dobu dvou let, akreditovány MŠMT praktické kurzy pro pedagogy SŠ - rozděleny na podzimní teoretickou (přednášky) a jarní praktickou část (exkurze na ústavy AV ČR) Stávající kurzy pro pedagogy s aprobací biologie, fyzika, chemie, budou rozšířeny o matematiku, informatiku a geografii. Nástroj: příprava praktických kurzů orientovaných na nejnovější poznatky v přírodních vědách, metodologie badatelsky orientované výuky, Cíl: systematická podpora dalšího vzdělávání pedagogů povede k jejich motivaci podporovat získávání talentů pro VaV a většímu zájmu o vědu obecně 04 Multioborová letní škola přírodních věd vědecký kemp Pro zájemce o vědu a výzkum, pedagogy

7 05 Popularizace vědy věda v regionech Otevřená věda v regionech vytvoření funkční sítě popularizátorů v regionech ČR zapojení 20-ti VaV pracovníků, zj. doktorandů a mladých vědců vzdělávací kurz v oblasti popularizace a komunikace vědy motivační a vzdělávací workshopy Nástroj: vzdělávací kurzy v oblasti komunikace vědy, práci s médii a pořádání akcí v regionech ČR, navázání užší spolupráce s VaV pracovišti v regionech ČR, pravidelná setkání sítě, přímá spolupráce pedagoga a popularizátora - propojení s pedagogy, kteří se účastní praktických kurzů Cíl: popularizace nejnovějších výsledků VaV na SŠ, ve veřejných prostorách (galerie, informační centra, hřiště atd.) s cílem dostat vědu a aktivity projektu co nejblíže k cílovým skupinám studentů a pedagogů

8 06 Putovní výstava v regionech Otevřená věda v regionech Výstava přiblíží výstupy ze stáží Otevřené vědy III ve formě posterů a fotoreportáží, představí členy vědeckých týmů, profily talentovaných studentů, významných vědeckých objevů. Výstava bude obsahovat široké spektrum oborů a aktivit souvisejících s projektem. Výstava bude umístěna přímo na středních školách, v infocentrem pro mládež apod.

9 Talent pro vědu a výzkum 07 Přehlídka středoškolských prací talentových studentů konference, výstava prezentace výsledků a výstupů ze studentských stáží vědeckých stáží akce je plánována jako expoziční soutěžní výstava doprovázena konferencí akce bude reprezentovat široké spektrum aktivit projektu stáže, kurzy i další vzdělávací a popularizační aktivity Nástroj: konání celonárodní přehlídky studentských prací, doprovázeno medializací dalších výstupů aktivit projektu (kurzů pro pedagogy, popularizátory) Cíl: představit nejzajímavější a nejlepší výsledky studentské vědecké činnosti veřejnosti a médiím, představit další možnosti a formy spolupráce SŠ a VaV pracovišť, umožnit studentům naučit se prezentovat své výsledky veřejnosti a kvalifikovat je k účasti na zahraničních vědeckých konferencích

10 Účast na zahraničních akcích 08 Prezentace výstupů projektu na zahraničních akcích prezentace výsledků a výstupů ze studentských stáží vědeckých stáží na mezinárodních akcích, konferencích atd. Nástroj: medializace výstupů studentských stáží a dalších aktivit projektu (kurzů pro pedagogy, popularizátory) Cíl: představit nejzajímavější a nejlepší výsledky studentské vědecké činnosti veřejnosti a médiím v zahraničí a projekt Otevřená věda III jako příklad dobré praxe

11 09 Mezinárodní konference popularizace vědy v ČR Mezinárodní konference o popularizaci vědy aktivity uskutečňované v projektech Otevřené vědy chceme zviditelnit a medializovat také na mezinárodní úrovni uspořádáme mezinárodní konferenci za účasti zahraničních subjektů (science muzeí, asociací pracující s mládeží, univerzit, neziskových organizací apod.) Nástroj: uspořádání mezinárodní konference, nejlépe v prostorách SSČ AV ČR (Liblice) na které budou přizvány spolupracující instituce, subjekty zabývající se popularizací VaV, na konferenci představí každý zahraniční subjekt obdobné aktivity/projekty na popularizaci vědy pro studenty a pedagogy, prezentovány budou také výstupy jednotlivých projektů tj. také výstupy projektových týmů Otevřené vědy. Cíl: upořádat úspěšně mezinárodní akci, za účasti zajímavých zahraničních organizací i jednotlivců.

12 Vzdělávací a popularizační portál 10 Vzdělávací a popularizační portál rozšíření současného webu Otevřené vědy II (www.otevrena-veda.cz) webová stránka již nyní plní účel vzdělávacího a informačního portálu pro pedagogy a studenty SŠ Nástroj: plánujeme významně rozšířit a zkvalitnit informace pro studenty i pedagogy (vyhledávací databáze, filtry, webové formuláře, metodiky, ukázky dobré praxe, videoprůvodce atd.), dále chceme portál rozšířit o novinky z oblasti popularizace vědy a nabídku akcí a aktivit jednotlivých ústavů AV ČR Cíl: vytvořit vyhledávaný a navštěvovaný webový portál, který bude maximálně interaktivní a propojený se sociálními médii (YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn atd.)

13 Popularizační a naučné pořady 11 Popularizační a naučné pořady video jako další výukový materiál vznikne cyklus dokumentů o mladých českých vědcích - 13 dílů cyklu, představí příběhy současných českých vědců a jejich úspěchy ve vědě i v životě vznikne série DVD, která představí zajímavé přírodní jevy, vynálezy, či objevy české vědy Nástroj: prostřednictvím audiovizuální tvorby chceme přiblížit cílovým skupinám studentů a pedagogů nejvýznamnější české vědce a vědecké objevy a vynálezy, videa budou distribuovány prostřednictvím pedagogů a popularizátorů přímo na střední školy, umístěny na sociální sítě a webové stránky projektu Cíl: cyklus krátkých filmů o životě vědců bude mít za cíl přilákat na tuto životní dráhu nové badatelsky orientované studenty, série DVD bude sloužit jako popularizační a výukový materiál pro školy a zájemce o VaV

14 Kurzy komunikace vědy 12 Vzdělávací kurz - komunikace vědy prostřednictvím médií kurzy budou zaměřen na komunikaci vědy prostřednictvím médií a pořádání popularizačních aktivit v regionech ČR vzdělávání popularizátorů v oblasti komunikace, PR, copywrittingu a pořádání eventů kurz bude akreditován a účastníci odměněni certifikátem kurz bude otevřen popularizátorům pracovišť v regionech ČR Nástroj: aktivita souvisí úzce s vytvoření funkční sítě popularizátorů vědy, popularizátoři poté budou zodpovědní za šíření výstupů a zpráv o projektu v médiích, úkolem popularizátorů bude pořádat popularizační aktivity ve svém regionu (přednášky na SŠ, tematické výstavy pro SŠ a veřejnost apod.), Cíl: vybudovat aktivní kvalifikovanou síť nadšených popularizátorů vědy, kteří jejich úkolem tak bude popularizovat prostřednictvím projektu vlastní ústav a vědeckovýzkumnou činnost

15 Odborný tým OVIII Předpokládáme spolupráci s více než 30 subjekty VaV pracovišti AV ČR i univerzitami a jejich zaměstnanci. Hledáme: 120 lektorů stáží pro SŠ a VŠ studenty 60 lektorů kurzů pro pedagogy a kurzu komunikace vědy 20 popularizátorů vědy v regionech

16 Harmonogram projektu Projekt OVIII bude realizován v období od 01/07/2012 do 30/06/ /2012 publicita, příprava a realizace aktivit 09/ /2014 realizace stáží pro SŠ a VŠ 09/ / realizace kurzů pro pedagogy, kurzů komunikace vědy, konferencí, informačních dnů a dalších aktivit 07/ / propagační aktivity a publicita projektu 05-06/ vyhodnocení projektu, evaluace, závěrečná zpráva

17 Výstupy projektu Rozšíření ceněného kurzu komunikace vědy do regionů prezentace SSČ jako školící a učící se instituce, která je schopna aktuálně zprostředkovávat nejnovější trendy české vědy a výzkumu Podpora badatelsky orientované výuky (IBSE) přírodovědných a technických oborů, která je současným trendem napříč evropským výzkumným prostorem a umožňuje obrátit zájem studentů i pedagogů k nejnovějším poznatkům ve vědě a výzkumu Vzdělávání VaV pracovníků ústavů AV ČR a univerzit a navázání úzké spolupráce na popularizačních aktivitách a akcích v regionech Prostřednictvím projektu bude jednoznačně podpořen jeden z hlavních cílů Národní politiky výzkumu a vývoje, tj. popularizace a medializace vědy (s důrazem na regiony)

18 Děkuji za pozornost

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Zpracoval: Návrh opatření vzešel ze dvou workshopů konaných ve dnech 20. a 27. února 2012. Prvního workshopu se zúčastnilo 30 a druhého

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10.

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2015 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

Expertíza Roadmap. Březen 2010. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Expertíza Roadmap. Březen 2010. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Expertíza Roadmap Březen 2010 Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Autor studie Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel Regio

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ 2011 2015 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE,

Více

Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015

Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Společné snaha, která chce propojit aktivity všech partnerů a zviditelnit je! Kampaň startuje v roce 2015, naše spolupráce a společné úsilí však budou

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO 2010 Obsah 1 Základní údaje... 4 2 Stručný popis projektu abstrakt... 5 3 Profil ţadatele... 8 3.1 Ţadatel... 8 3.1.1 Charakteristika činností, stručná

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Motivační aktivity

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 Termín realizace: 6.8.2012-30.6.2015 Stručný obsah projektu: Hlavním cílem projektu je prostřednictvím přenosu know-how

Více

Tomáš Gráf, Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy VŠB-Technická univerzita Ostrava

Tomáš Gráf, Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy VŠB-Technická univerzita Ostrava SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Slovo úvodem Téma komunikace vědy začalo být v naší republice v posledních dvou letech velmi módní. Možná je to dáno skutečností, že je to problematika, která je podporována řadou projektů

Více

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů.

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. V Česku je kariérové poradenství poměrně mladou disciplínou. Zpočátku navázalo na poradenství v oblasti vzdělávání a volby povolání realizované

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

Příloha č. 10. Podrobný popis klíčových aktivit projektu vč. komentáře k rozpočtu

Příloha č. 10. Podrobný popis klíčových aktivit projektu vč. komentáře k rozpočtu Příloha č. 10 Podrobný popis klíčových aktivit projektu vč. komentáře k rozpočtu Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo a název oblasti podpory: 2.4 Partnerství

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 KVĚTEN 2006 1. ÚVOD 1.1 Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, se sídlem Národního odboje 17, Ústí

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.6. Koordinace a podpora změn organizačních dokumentů a interních směrnic NTK na základě provedených analýz

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytváření vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů

Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytváření vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů Objednatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7 118 12 Praha 1 IČ: 00022985 Poskytovatel: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9 611 37 Brno IČ: 00216224 Pilotní ověření systému

Více

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Praha a ekologická výchova Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Obsah 1 Vzdělávání, výchova a odborné zázemí EVVO 8 Obsah PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA B 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Část 3 Strategická část Obsah ÚVOD... 3 METODIKA... 4 VIZE... 5 GLOBÁLNÍ CÍL... 6 POPIS PRIORITNÍCH OBLASTÍ... 7 Prioritní oblast A Inovační

Více