Profesionální praxe od Liberecký kraj členka rady kraje pro hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty a rozvoj venkova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profesionální praxe od 27. 11. 2012 Liberecký kraj členka rady kraje pro hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty a rozvoj venkova"

Transkript

1 Životopis Osobní údaje Jméno a příjmení: Ivana Hujerová, rozená Novotná Datum narození: Bydliště: Smržovka, Sportovní 1296 (do roku 1992 Ústí nad Labem) Vzdělání Střední ekonomická škola Ústí nad Labem Obor všeobecná ekonomika, jazyk anglický, ruský maturitní zkouška 1997 Hieroglyf Praha dvousemestrální studium Písmoznalectví/psychologie závěrečná zkouška vedená soudním znalcem Profesionální praxe od Liberecký kraj členka rady kraje pro hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty a rozvoj venkova březen Město Smržovka vedoucí kulturního střediska a vedoucí projektů pro rozvoj komunity a mikroregionu leden 2001 únor 2002 občanské sdružení Zvony Velké Hamry vedoucí projektů Hubený plynová zařízení Smržovka asistentka majitele firmy kompletní administrativa, personální práce vedení účetnictví včetně zpracování mezd zastupování na úřadech , mateřská dovolená Pragocar Praha/pobočka Ústí nad Labem vedoucí odbytu půjčovny automobilů a obytných přívěsů zástupkyně oblastního ředitele kompletní zabezpečení odbytu Dům techniky Čs. vědeckotechnické společnosti Ústí nad Labem sekretářka ředitele, organizační pracovnice kompletní asistenční služby organizace mezinárodních i tuzemských konferencí a školení

2 Ostatní řidičský průkaz sk. B v Ústí nad Labem komise pro životní prostředí Magistrátu města Ústí n.l., zakládající členka Strany zelených, zakladatelka ekologického občanského sdružení Ústecké matky Tanvaldsko zakládající členka občanského sdružení INSPIRO kulturní zóna Máj, spolupracovnice sociálně pastoračního střediska COMMUNIO při starokatolické církvi, od roku zakládající členka, jednatelka a vedoucí projektů občanského sdružení Spolek Občanské Sounáležitosti ZVONY sdružení pro komplexní rozvoj mikroregionu Tanvaldsko; od roku 2005 člen Místní akční skupiny Rozvoj Tanvaldska členka zastupitelstva města Velké Hamry 2012 kandidatura do krajského zastupitelstva Další vzdělávání osvědčení Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Bílé Karpaty a QLF/The Atlantic Center for the Environment, USA projekt Vidiecke Líderky ; projekt pokračuje dosud. 1. Slovensko, Jak obhajovat svoje zájmy občanská advokacie 2. Studijní pobyt USA/Nová Anglie 2002 komunitní filantropie, rozvoj vůdcovského potenciálu, techniky vyjednávání a řešení konfliktů, tvorba vize komunity, tvorba koalic a sítí 3. Valašské Klobouky, 2002 Tři sektory spolu na venkově kooperativní plánování, monitoring a hodnocení projektů 4. Polsko, 2003 Trvale udržitelné mezinárodní partnerství venkovských oblastí Polsko, Interreg IIIA, 2006 Vzdělavatelé a školitelé v oblasti životního prostředí v rámci projektu Naše Jizerky MPSV, Eurovision, 2007 Odborná školení a vzdělávání pracovníků územní veřejné správy pro oblast cestovního ruchu: vzdělávací program Cestovní ruch a udržitelný rozvoj a vzdělávací program Veřejná podpora pro cestovní ruch v podmínkách EU MPSV, Eurovision, 2007 Destinační management a vytváření produktů v cestovním ruchu: vzdělávací program Strategický rozvoj destinace cestovního ruchu ICN, 2007 Jednání s firemními dárci ICN, 2007 Komunikační techniky pro úspěšnou prezentaci a jednání Květa Vinklátová, 2010 Vyrobeno na venkově 1-3 Rudolf Rieger, 2011 Poskytování první pomoci dle 103 písm.g,j zák. 262/2006 Sb. Další vzdělávání Společnost pro Jizerské hory, Delia Clark/USA, 2000, Tvorba vize komunity metoda participativního plánování ICN, 2001 Strategické plánování Omega, 2001 Získávání finančních prostředků z programu Phare Zvony, 2001 Marketing měst a obcí a Místní agenda 21 NROS, 2001 Reklamní strategie a práce s mladými lidmi AABYSS, 2002 Efektivní vyjednávání a řešení konfliktů OSF, 2002 Financování komunitních a regionálních projektů z Fondů Evropské unie (Strathclyde European Partnership) Prospectus, 2003 Strukturální fondy EU Společnost pro Jizerské hory, Ruth Feldman/USA dlouhodobý program PEER LEARNING učíme se navzájem komunikace, personální management, rozvoj schopností, prosazování zájmů Společnost pro Jizerské hory, Ruth Feldman/USA plánovací metoda Future Search Polsko, ICN, 2004 Public relations v ČR Práce s veřejností Německo, 2004 Euroregion kooperační prostor pro hospodářství, plánování, vzdělávání a školení a Euroregion region prázdnin a posílení výměny

3 Liberec, 2006 Partnerství pro Liberecký kraj role místních akčních skupin a mikroregionů v rozvoji venkova, strukturální fondy a venkovský prostor v příštím plánovacím období, příprava MAS a mikroregionů na příští plánovací období, vzdělávací program Strukturální fondy pro venkovský prostor Liberec, 2006 Místní agenda 21 Smržovka, 2006 Podpora místní produkce a značení originálních výrobků Smržovka, 2006 Program rozvoje venkovských oblastí/střediska trvale udržitelného rozvoje venkova Smržovka, 2008 Efektivní vedení porad a návazné sezení - koučink Liberec, 2009 kontinuální modulové vzdělávání v rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (Centrum evropského projektování) ROP NUTS II Severovýchod Liberec, od 2009 průběžně Operační programy, přeshraniční spolupráce Praha, 2011 nástroje GOOGLE v praxi Práce v odborných pracovních skupinách Skupina pro Strategii udržitelného rozvoje Libereckého kraje Skupina pro cestovní ruch mikroregionu Tanvaldsko (MRT) a zpracování Strategie rozvoje Poradní výbor pro ekologickou výchovu Libereckého kraje resort životního prostředí a zemědělství Skupina pro zpracování koncepce kultury Libereckého kraje Stálý konzultant projektu Střediska udržitelného rozvoje venkova v Libereckém kraji Skupina pro Regionální systém environmentální výchovy a vzdělávání (EVVO) v Libereckém kraji Národní diskuse o budoucnosti venkova v krajích ČR Mezinárodní srovnávací výzkum aktuální stav občanské společnosti Národní fórum o účasti veřejnosti v rozhodování veřejné zprávy Skupina pro zpracování Strategického plánu města Smržovky Místní akční skupina Frýdlantsko Regionální produkt Jizerské hory Turistický region Jizerské hory Frýdlantsko, Liberecko, Jablonecko, Tanvaldsko Reference může podat RNDr. Blažena Hušková - OSVČ, tel Bc. Vladimír Kahánek ředitel odboru, Ministerstvo životního prostředí ČR, tel Renata Van Vleet manažerka Turistického regionu Jizerské hory, tel Mgr. Marek Hotovec starosta města Smržovka, tel Tímto čestně prohlašuji, že všechny výše uvedené informace a údaje jsou pravdivé. Ve Smržovce dne

4 Vedoucí projektů v rámci neziskové organizace Spolek Občanské sounáležitosti Zvony S.O.S. ZVONY základní kámen činnosti spolupodílení se na komplexním rozvoji mikroregionu Tanvaldsko (cca obyvatel) ve spolupráci s místní veřejnou správou, podnikatelskými subjekty, ostatními NNO a školami středními i základními Prolínání Sen o Jizerských horách jarní a podzimní víkendové festivaly sport, divadlo, přednášky, založena nová tradice Pojďme k sobě blíž, ještě blíž - dlouhodobý projekt s podporou Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor - řeší problém komunikace-nekomunikace dospělých a dospívajících Jizerské hory očima studentů tanvaldského Gymnázia dlouhodobý projekt s podporou Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor literární práce na téma Naše obec včera a dnes, Moje město v budoucnosti, Já a příroda, Já a region, Ekologické aktivity v regionu - vydán sborník Ochutnejte Evropskou unii - projekt v rámci Komunikační strategie ČR před vstupem do EU s podporou Ministerstva zahraničních věcí z Fondu "S občany ČR o EU" pod záštitou města Tanvald Studnice nápadů pro Desnou - projekt s využitím prvků akčního plánování - cílem bylo získat seriózní podklady pro vytýčení cyklostezek, příp. greenways v Desné a okolí Každý den o kousek dál (na cestě k řešení problémů životního prostředí a vztahů mezi lidmi), každý den o kousek blíž (k lidem, kteří kolem nás žijí, k Jizerským horám, jejichž součástí je i naše místo k životu) Evropská unie - pojďte dál - projekt v rámci Komunikační strategie ČR před vstupem do EU s podporou Ministerstva zahraničních věcí z Fondu "S občany ČR o EU" pod záštitou města Smržovka - pro veřejnost, podnikatelské subjekty i pro školy Evropská unie - s námi - Smržovka, Tanvald, Desná - projekt v rámci Komunikační strategie ČR před vstupem do EU v období před referendem s podporou Ministerstva zahraničních věcí z Fondu "S občany ČR o EU" pod záštitou města Smržovka Město Smržovka Hřiště pro děti - osoba zodpovědná za projekt - výstavba atypického hřiště pro děti v městském parku ve Smržovce s finanční podporou Nadace Roberta Bosche prostřednictvím Informačního Centra Neziskových organizací, o.p.s. Turistický průvodce Smržovkou a nejbližším okolím osoba zodpovědná za projekt Smržovko, změníme tě?! - Tvorba vize komunity pro Smržovku v Jizerských horách - osoba zodpovědná za projekt - s podporou Nadace Partnerství, Nadace VIA a Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor; dlouhodobý projekt ( ), při kterém byla používána metoda participativní plánování za účasti veřejnosti: Tvorba vize komunity dle příručky Tvorba vize komunity pro potřeby organizátorů fór participativního plánování BAPF. Tuto příručku sestavil Antioch New England Institute pro Baltic American Partnership Fund v rámci projektu participativního plánování a komunitní filantropie a tato příručka byla vydána jako pracovní verze pro potřeby školícího programu Nadace Partnerství Metody komunitního rozvoje Smržovka let od povýšení Smržovky na město - osoba zodpovědná za projekt, celoroční kulturně-sportovně-společenský projekt s podporou EU Slet bubeníků dlouhodobý projekt Hudební festival WONDERfest Prolínání smržovský jarmark a Den jizerskohorských jídel Městský lesopark revitalizace a vybudování sportovně společenského a odpočinkového areálu

5 Další projekty ve spolupráci s odborem rozvoje

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy. STRUČNÝ PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, www.strukturalni-fondy.cz, info@strukturalni-fondy.cz Operační program Podnikání

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

Co se chystá na březen 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)

Co se chystá na březen 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Česká republika: Co se chystá na březen 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Hlavní aktualita: 30. března proběhne v Americkém

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Bulletin GRANT ADVISOR

Bulletin GRANT ADVISOR Bulletin GRANT ADVISOR září 2009 Obsah: GRANT ADVISOR, spol. s r. o. Gorkého 17, 602 00 Brno tel. 543 237 286, fax. 543 235 386 url: www.grantadvisor.cz Hlavní události z dotačního dění: Peníze na nabídku

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

Integrovaná strategie území MAS Hradecký venkov 2014 2020. verze se zapracovanými připomínkami

Integrovaná strategie území MAS Hradecký venkov 2014 2020. verze se zapracovanými připomínkami Integrovaná strategie území MAS Hradecký venkov 2014 2020 verze se zapracovanými připomínkami říjen 2014 Integrovaná strategie území Místní akční skupiny Hradecký venkov 2014-2020 Obsah 1. Úvod... 4 1.1

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Úvodem Rok 2005 znamenal pro obecně prospěšnou společnost Partnerství další období rozvoje. Podařilo se nám nejen zvýšit počet realizovaných projektů a služeb, ale také rozšířit jejich

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5 Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4 Oddělení rozvoje 5 Oddělení investičních projektů 10 Oddělení neinvestičních

Více

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR)

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) III. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) Opatření pro roky 2011 a 2012 ke Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008-2015) 1 Obsah 1) Úvod... 3 2) Východiska vzdělání pro udržitelný

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 Hlavní výstup projektu: Podpora při přípravě strategie udržitelného rozvoje ve vybraných krajích České republiky, který byl řešen pod záštitou Rozvojového

Více

KONFERENCE VIZE 2015

KONFERENCE VIZE 2015 KONFERENCE VIZE2015 Regionální operační program Jihovýchod evropská šance pro region VIZE2015 2. ROČNÍK KONFERENCE O REALIZACI ROP JIHOVÝCHOD, TENTOKRÁT NA TÉMA VÝZVY A SPECIFIKA ROZVOJE REGIONU JIHOVÝCHOD

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

NADACE VIA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002

NADACE VIA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 NADACE VIA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 obsah: úvodní slovo............................................................... 1 o naší nadaci.............................................................. 2 naši dárci

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

I. stupeň- kategorie zájemci 2007. II. stupeň- kategorie start (D) 2008. III. stupeň- kategorie stabilizace (C) 2009

I. stupeň- kategorie zájemci 2007. II. stupeň- kategorie start (D) 2008. III. stupeň- kategorie stabilizace (C) 2009 Národní síť Zdravých měst ČR Proces Místní agenda 21 VIZE : vyšší efektivita procesů města a partnerství s občany I. stupeň- kategorie zájemci 2007 II. stupeň- kategorie start (D) 2008 III. stupeň- kategorie

Více

Výroční zpráva VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOU SPRÁVU ČR, O. P. S.

Výroční zpráva VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOU SPRÁVU ČR, O. P. S. O B E C NĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST Výroční zpráva 2 0 0 1 VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOU SPRÁVU ČR, O. P. S. Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. 180 00 Praha 8, U Meteoru 6 zapsána Městským

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika duben 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní slovo

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2013 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Kancelář ACSA... 7 Provozní doba... 7 Kontakt... 7 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020 Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU a KHK v novém programovém období 2014-2020 PROGRAM Úvodní slovo Představení hostitelské obce Dotace z fondů Evropské unie 2014 2020 MAS

Více