Žádost o podporu integrované strategie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádost o podporu integrované strategie"

Transkript

1 Žádost o podporu integrované strategie Identifikace operace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Rožnovsko na období Identifikace žádosti (Hash): 3fwHO Verze: 0001 Číslo: CLLD_16_01_004 Typ Isg: Komunitně vedený místní rozvoj MAS: Specifické cíle Číslo programu: 06 Název programu: Integrovaný regionální operační program Číslo prioritní osy: 06.4 Název prioritní osy: Komunitně vedený místní rozvoj Číslo investiční priority: Název investiční priority: Číslo opatření: Název opatření: Číslo tematického cíle: TC 09 Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje Název tematického cíle: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě Číslo: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu Procentní podíl: 65,37 Kategorie regionu: - Více rozvinuté: 0,00 - Méně rozvinuté: 100,00 Číslo programu: 09 Název programu: Program rozvoje venkova Číslo prioritní osy: 09.6 Název prioritní osy: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech Číslo investiční priority:

2 Název investiční priority: Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech Číslo opatření: Název opatření: Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj) (čl. 35) Číslo tematického cíle: Název tematického cíle: Číslo: Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje Procentní podíl: 18,08 Kategorie regionu: - Více rozvinuté: - Méně rozvinuté: Číslo programu: 09 Název programu: Program rozvoje venkova Číslo prioritní osy: 09.6 Název prioritní osy: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech Číslo investiční priority: Název investiční priority: Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech Číslo opatření: Název opatření: Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj) (čl. 35) Číslo tematického cíle: Název tematického cíle: Číslo: Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin Procentní podíl: 0,86 Kategorie regionu: - Více rozvinuté: - Méně rozvinuté: Číslo programu: 03 Název programu: Operační program Zaměstnanost Číslo prioritní osy: 03.2 Název prioritní osy: Sociální začleňování a boj s chudobou Číslo investiční priority: Název investiční priority: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Číslo opatření: Název opatření: Číslo tematického cíle: TC 09 Název tematického cíle: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě Číslo:

3 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech Procentní podíl: 14,46 Kategorie regionu: - Více rozvinuté: 0,00 - Méně rozvinuté: 100,00 Číslo programu: 05 Název programu: Operační program Životní prostředí Číslo prioritní osy: 05.4 Název prioritní osy: Ochrana a péče o přírodu a krajinu Číslo investiční priority: Název investiční priority: Číslo opatření: Název opatření: Číslo tematického cíle: TC 06 Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur Název tematického cíle: Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů Číslo: Posílit biodiverzitu Procentní podíl: 1,23 Kategorie regionu: - Více rozvinuté: 0,00 - Méně rozvinuté: 100,00 Strategie Popis integrovaného nástroje: V souvislosti s přípravou na následující programové období EU Místní akční skupina Rožnovsko zpracovala Integrovanou strategii rozvoje území pro období 2014? Jedná se o širokou strategii, která byla zpracována na základě komunikace s aktéry v regionu. Těmi jsou obce, podnikatelské subjekty, neziskové organizace nebo jednotliví členové místní akční skupiny. Zapojením těchto aktérů se snáze identifikují potřeby, názory a projektové záměry v regionu, ze kterých se v této strategii vychází. Tento dokument je zpracován jako analytický podklad, který bude dále využit ke zpracování místní rozvojové strategie (MRS) pro území Místní akční skupiny Rožnovsko na období 2014? Zpracována je na základě požadavků metodiky Ministerstva pro místní rozvoj České republiky?manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014? 2020?. Údaje v této práci vychází z dat Českého statistického úřadu, z dat poskytnutých jednotlivými obcemi a dat získaných z dalších institucí. Vstupní data, která představují důležitou část, jsou

4 výsledkem průzkumu, který probíhal v území MAS mezi v období od ledna 2014? do května Analytická část strategie je rozdělena do několika částí. První část dokumentu uvádí základní informace a údaje o území Místní akční skupiny Rožnovsko a poskytuje základní informace o použitých metodách a zdrojích, jež byly při tvorbě této strategie využity. V druhé části dokumentu je posuzován současný stav území, dle jednotlivých témat, jež je následně hodnoceny a jsou z něj vyvozovány závěry. Další část strategie se zabývá rozvojovým potenciálem zkoumaného území. V závěru analytické části je uvedena SWOT analýza jednotlivých oblastí. Návrhová část nejprve popisuje metody, které byly při její tvorbě použity a dále přechází přes definici mise na vizi Místní akční skupiny. Z ní vychází priority, jenž jsou naplněny jednotlivými specifickými cíli. Tyto se skládají z opatření. Strategický cíl IN Strategický cíl IN: Podpořit podmínky pro prosperující místní ekonomiku Strategický cíl IN: Podpořit zachování a obnovu kulturního dědictví Strategický cíl IN: Zajistit podmínky pro udržitelný život na venkově Strategický cíl IN: Zlepšit stav životního prostředí Specifický cíl IN Strategický cíl IN: Popis: Ideální podmínky pro život v našem regionu Zajistit podmínky pro udržitelný život na venkově Strategický cíl IN: Popis: Kvalitní životní prostředí Zlepšit stav životního prostředí Strategický cíl IN: Popis: Podpora aktivních lidí v regionu Zajistit podmínky pro udržitelný život na venkově Strategický cíl IN: Podpora cestovního ruchu Podpořit podmínky pro prosperující místní ekonomiku

5 Popis: Strategický cíl IN: Popis: Posílení místní ekonomiky Podpořit podmínky pro prosperující místní ekonomiku Strategický cíl IN: Popis: Rozvoj sociální infrastruktury a služeb Zajistit podmínky pro udržitelný život na venkově Strategický cíl IN: Popis: Rozvoj technické infrastruktury Zajistit podmínky pro udržitelný život na venkově Strategický cíl IN: Popis: Úcta k odkazu našich předků Podpořit zachování a obnovu kulturního dědictví Opatření ITI/IPRÚ/CLLD Specifický cíl IN: Popis: Koordinace správy turistických cest, informačních tabulí, turistických cílů, odpočinkových zón Podpora cestovního ruchu Specifický cíl IN: Popis: Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb Rozvoj sociální infrastruktury a služeb Specifický cíl IN: Popis: Obnova památek Úcta k odkazu našich předků Specifický cíl IN: Popis: Podpora dopravní dostupnosti zejména ve vztahu k bezpečnosti dopravy Rozvoj technické infrastruktury

6 Specifický cíl IN: Popis: Podpora místní produkce Posílení místní ekonomiky Specifický cíl IN: Popis: Podpora podnikání a tvorba pracovních míst Posílení místní ekonomiky Specifický cíl IN: Popis: Podpora rozvoje technické infrastruktury Rozvoj technické infrastruktury Specifický cíl IN: Popis: Přirozená krajina Kvalitní životní prostředí Specifický cíl IN: Popis: Společensky odpovědné podnikání - sociální podnikání Rozvoj sociální infrastruktury a služeb Specifický cíl IN: Popis: Školní a předškolní vzdělávání vč. mimoškolních aktivit a alternativního vzdělávání Ideální podmínky pro život v našem regionu Specifický cíl IN: Popis: Vzájemné propojení a spolupráce aktivních lidí v regionu Podpora aktivních lidí v regionu Podopatření ITI/IPRÚ/CLLD Vazba opatření na SC programu: Specifický cíl programu: Koordinace správy turistických cest, informačních tabulí, turistických cílů, odpočinkových zón Koordinace správy turistických cest, informačních tabulí, turistických cílů, odpočinkových zón Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje Vazba opatření na SC programu: Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb

7 Specifický cíl programu: Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech Vazba opatření na SC programu: Specifický cíl programu: Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu Vazba opatření na SC programu: Specifický cíl programu: Obnova památek Obnova památek Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu Vazba opatření na SC programu: Specifický cíl programu: Podpora dopravní dostupnosti zejména ve vztahu k bezpečnosti dopravy Podpora dopravní dostupnosti zejména ve vztahu k bezpečnosti dopravy Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu Vazba opatření na SC programu: Specifický cíl programu: Podpora místní produkce Podpora místní produkce Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje Vazba opatření na SC programu: Specifický cíl programu: Podpora podnikání a tvorba pracovních míst Podpora podnikání a tvorba pracovních míst Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje Vazba opatření na SC programu: Specifický cíl programu: Podpora rozvoje technické infrastruktury Podpora rozvoje technické infrastruktury Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje Vazba opatření na SC programu: Přirozená krajina Přirozená krajina

8 Specifický cíl programu: Posílit biodiverzitu Vazba opatření na SC programu: Specifický cíl programu: Společensky odpovědné podnikání - sociální podnikání Společensky odpovědné podnikání - sociální podnikání Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech Vazba opatření na SC programu: Specifický cíl programu: Společensky odpovědné podnikání - sociální podnikání Společensky odpovědné podnikání - sociální podnikání Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu Vazba opatření na SC programu: Specifický cíl programu: Školní a předškolní vzdělávání vč. mimoškolních aktivit a alternativního vzdělávání Školní a předškolní vzdělávání vč. mimoškolních aktivit a alternativního vzdělávání Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu Vazba opatření na SC programu: Specifický cíl programu: Vzájemné propojení a spolupráce aktivních lidí v regionu Vzájemné propojení a spolupráce aktivních lidí v regionu Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin Území strategie Kód územní jednotky: Název územní jednotky: Dolní Bečva Spadá pod: Dolní Bečva Úroveň: ZUJ Kód CHKO / NP: Název CHKO / NP: Kód územní jednotky: Název územní jednotky: Horní Bečva

9 Spadá pod: Úroveň: Kód CHKO / NP: Název CHKO / NP: Horní Bečva ZUJ Kód územní jednotky: Název územní jednotky: Hutisko-Solanec Spadá pod: Hutisko-Solanec Úroveň: ZUJ Kód CHKO / NP: Název CHKO / NP: Kód územní jednotky: Název územní jednotky: Krhová Spadá pod: Krhová Úroveň: ZUJ Kód CHKO / NP: Název CHKO / NP: Kód územní jednotky: Název územní jednotky: Prostřední Bečva Spadá pod: Prostřední Bečva Úroveň: ZUJ Kód CHKO / NP: Název CHKO / NP: Kód územní jednotky: Název územní jednotky: Rožnov pod Radhoštěm Spadá pod: Rožnov pod Radhoštěm Úroveň: ZUJ Kód CHKO / NP: Název CHKO / NP: Kód územní jednotky: Název územní jednotky: Střítež nad Bečvou Spadá pod: Střítež nad Bečvou Úroveň: ZUJ Kód CHKO / NP: Název CHKO / NP: Kód územní jednotky: Název územní jednotky: Valašská Bystřice Spadá pod: Valašská Bystřice Úroveň: ZUJ Kód CHKO / NP: Název CHKO / NP:

10 Kód územní jednotky: Název územní jednotky: Valašské Meziříčí Spadá pod: Valašské Meziříčí Úroveň: ZUJ Kód CHKO / NP: Název CHKO / NP: Kód územní jednotky: Název územní jednotky: Velká Lhota Spadá pod: Velká Lhota Úroveň: ZUJ Kód CHKO / NP: Název CHKO / NP: Kód územní jednotky: Název územní jednotky: Vidče Spadá pod: Vidče Úroveň: ZUJ Kód CHKO / NP: Název CHKO / NP: Kód územní jednotky: Název územní jednotky: Vigantice Spadá pod: Vigantice Úroveň: ZUJ Kód CHKO / NP: Název CHKO / NP: Kód územní jednotky: Název územní jednotky: Zašová Spadá pod: Zašová Úroveň: ZUJ Kód CHKO / NP: Název CHKO / NP: Kód územní jednotky: Název územní jednotky: Zubří Spadá pod: Zubří Úroveň: ZUJ Kód CHKO / NP: Název CHKO / NP: Subjekty

11 Název subjektu: Místní akční skupina Rožnovsko, z.s. IČ: Osoby subjektu Titul před jménem: Ing. Jméno: Anna Příjmení: Mikošková Titul za jménem: Telefon: Mobil: Funkce: Hlavní kontaktní osoba: Statutární zástupce: Ano Titul před jménem: Ing. Jméno: Ondřej Příjmení: Neuman Titul za jménem: Telefon: Mobil: Funkce: Hlavní kontaktní osoba: Ano Statutární zástupce: Adresy subjektu Obec: Zašová Část obce: Zašová Ulice: PSČ: Číslo orientační: Číslo popisné/\nevidenční: 36 Kód druhu čísla\ndomovního: 1 Obec: Zašová Část obce: Zašová Ulice: PSČ: Číslo orientační: Číslo popisné/\nevidenční: 523 Kód druhu čísla\ndomovního: 1

12 Financování podle specifických cílů a opatření ITI/IPRÚ/CLLD Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD: Podpora cestovního ruchu Koordinace správy turistických cest, informačních tabulí, turistických cílů, odpočinkových zón Podopatření: Koordinace správy turistických cest, informačních tabulí, turistických cílů, odpočinkových zón Program: Program rozvoje venkova Prioritní osa: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech Investiční priorita: Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech Specifický cíl: Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje Rok ,00 0,00 312,77 312,77 187,67 Podpora 0,00 0,00 297,88 297,88 178,73 0,00 0,00 223,41 223,41 134,05 (SR, 0,00 0,00 74,47 74,47 44,68 0,00 0,00 14,89 14,89 8,94 (kraj, 0,00 0,00 14,89 14,89 8,94 Ne Rok Celkem 187,67 125,12 125,12 0, ,12 Podpora 178,73 119,16 119,16 0, ,54 134,05 89,37 89,37 0,00 893,66 (SR, 44,68 29,79 29,79 0,00 297,88

13 8,94 5,96 5,96 0,00 59,58 (kraj, 8,94 5,96 5,96 0,00 59,58 Ne Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD: Rozvoj sociální infrastruktury a služeb Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb Podopatření: Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb Program: Operační program Zaměstnanost Prioritní osa: Sociální začleňování a boj s chudobou Investiční priorita: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Specifický cíl: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech Rok ,00 0,00 733, , ,45 Podpora 0,00 0,00 667, , ,31 0,00 0,00 566, , ,11 (SR, 0,00 0,00 100,05 360,20 360,20 0,00 0,00 66,70 240,14 240,14 (kraj, 0,00 0,00 33,35 120,07 120,07 0,00 0,00 33,35 120,07 120,07 Ne Rok Celkem 2 641, , ,45 733, ,71 Podpora 2 401, , ,31 667, , , , ,11 566, ,51

14 (SR, 360,20 360,20 360,20 100, ,10 240,14 240,14 240,14 66, ,10 (kraj, 120,07 120,07 120,07 33,35 667,05 120,07 120,07 120,07 33,35 667,05 Ne Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD: Rozvoj sociální infrastruktury a služeb Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb Podopatření: Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb Program: Integrovaný regionální operační program Prioritní osa: Komunitně vedený místní rozvoj Investiční priorita: Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje Specifický cíl: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu Rok ,00 0,00 969, , ,05 Podpora 0,00 0,00 861, , ,49 0,00 0,00 732, , ,62 (SR, 0,00 0,00 129,25 323,12 193,87 0,00 0,00 107,71 269,26 161,56 (kraj, 0,00 0,00 86,17 215,41 129,25 0,00 0,00 21,54 53,85 32,31 Ne Rok Celkem

15 1 454, , ,05 484, ,66 Podpora 1 292, , ,49 430, , , , ,62 366, ,13 (SR, 193,87 193,87 193,87 64, ,47 161,56 161,56 161,56 53, ,06 (kraj, 129,25 129,25 129,25 43,08 861,66 32,31 32,31 32,31 10,77 215,40 Ne Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD: Úcta k odkazu našich předků Obnova památek Podopatření: Obnova památek Program: Integrovaný regionální operační program Prioritní osa: Komunitně vedený místní rozvoj Investiční priorita: Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje Specifický cíl: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu Rok ,00 0,00 0, , ,05 Podpora 0,00 0,00 0, , ,49 0,00 0,00 0, , ,62 (SR, 0,00 0,00 0,00 193,87 193,87 0,00 0,00 0,00 161,56 161,56 (kraj, 0,00 0,00 0,00 129,25 129,25 0,00 0,00 0,00 32,31 32,31

16 Ne Rok Celkem 1 454, ,05 0,00 0, ,20 Podpora 1 292, ,49 0,00 0, , , ,62 0,00 0, ,48 (SR, 193,87 193,87 0,00 0,00 775,48 161,56 161,56 0,00 0,00 646,24 (kraj, 129,25 129,25 0,00 0,00 517,00 32,31 32,31 0,00 0,00 129,24 Ne Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD: Rozvoj technické infrastruktury Podpora dopravní dostupnosti zejména ve vztahu k bezpečnosti dopravy Podopatření: Podpora dopravní dostupnosti zejména ve vztahu k bezpečnosti dopravy Program: Integrovaný regionální operační program Prioritní osa: Komunitně vedený místní rozvoj Investiční priorita: Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje Specifický cíl: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu Rok ,00 0, , , ,03 Podpora 0,00 0, , , ,69 0,00 0, , , ,49 (SR, 0,00 0,00 607, ,45 911,20 0,00 0,00 506,22 911,20 759,34

17 (kraj, 0,00 0,00 404,98 728,96 607,47 0,00 0,00 101,24 182,24 151,87 Ne Rok Celkem 6 834, , , , ,20 Podpora 6 074, , , , , , , , , ,27 (SR, 911,20 911,20 911,20 728, ,68 759,34 759,34 759,34 607, ,25 (kraj, 607,47 607,47 607,47 485, ,80 151,87 151,87 151,87 121, ,45 Ne Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD: Posílení místní ekonomiky Podpora místní produkce Podopatření: Podpora místní produkce Program: Program rozvoje venkova Prioritní osa: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech Investiční priorita: Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech Specifický cíl: Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje Rok ,00 0, , , ,37 Podpora 0,00 0, , , ,19 0,00 0, , , ,64

18 (SR, 0,00 0,00 691, ,41 345,55 0,00 0, , , ,18 (kraj, 0,00 0, ,36 0,00 0,00 0,00 0, , , ,18 Ne Rok Celkem 2 764, , , , ,73 Podpora 1 382, , ,19 691, , , , ,64 518, ,37 (SR, 345,55 345,55 345,55 172, , , , ,18 691, ,89 (kraj, 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,18 691, ,53 Ne Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD: Posílení místní ekonomiky Podpora podnikání a tvorba pracovních míst Podopatření: Podpora podnikání a tvorba pracovních míst Program: Program rozvoje venkova Prioritní osa: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech Investiční priorita: Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech Specifický cíl: Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje Rok

19 0,00 0, , , ,29 Podpora 0,00 0,00 965, ,28 965,15 0,00 0,00 723, ,71 723,86 (SR, 0,00 0,00 241,29 482,57 241,29 0,00 0,00 965, ,29 965,14 (kraj, 0,00 0,00 965, ,29 965,14 Ne Rok Celkem 1 286, , , , ,59 Podpora 643,43 643,43 643,43 643, ,30 482,57 482,57 482,57 482, ,71 (SR, 160,86 160,86 160,86 160, ,59 643,43 643,43 643,43 643, ,29 (kraj, 643,43 643,43 643,43 643, ,29 Ne Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD: Rozvoj technické infrastruktury Podpora rozvoje technické infrastruktury Podopatření: Podpora rozvoje technické infrastruktury Program: Program rozvoje venkova Prioritní osa: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech

20 Investiční priorita: Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech Specifický cíl: Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje Rok ,00 0,00 0, ,22 0,00 Podpora 0,00 0,00 0, ,07 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0,00 (SR, 0,00 0,00 0,00 595,77 0,00 0,00 0,00 0,00 119,15 0,00 (kraj, 0,00 0,00 0,00 119,15 0,00 Ne Rok Celkem 0,00 0,00 0,00 0, ,22 Podpora 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0,00 0,00 0,00 0, ,30 (SR, 0,00 0,00 0,00 0,00 595,77 0,00 0,00 0,00 0,00 119,15 (kraj, 0,00 0,00 0,00 0,00 119,15 Ne Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD: Kvalitní životní prostředí Přirozená krajina

21 Podopatření: Přirozená krajina Program: Operační program Životní prostředí Prioritní osa: Ochrana a péče o přírodu a krajinu Investiční priorita: Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur Specifický cíl: Posílit biodiverzitu Rok Podpora (SR, (kraj, Ne Rok Celkem 0,00 0,00 0, , ,20 Podpora 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,20 (SR, 0,00 0,00 0,00 241,80 241,80 0,00 0,00 0,00 161,20 161,20 (kraj, 0,00 0,00 0,00 161,20 161,20

22 Ne Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD: Rozvoj sociální infrastruktury a služeb Společensky odpovědné podnikání - sociální podnikání Podopatření: Společensky odpovědné podnikání - sociální podnikání Program: Operační program Zaměstnanost Prioritní osa: Sociální začleňování a boj s chudobou Investiční priorita: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Specifický cíl: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech Rok ,00 0,00 314, , ,05 Podpora 0,00 0,00 285, , ,13 0,00 0,00 242,99 874,76 874,76 (SR, 0,00 0,00 42,88 154,37 154,37 0,00 0,00 28,58 102,92 102,92 (kraj, 0,00 0,00 14,29 51,46 51,46 0,00 0,00 14,29 51,46 51,46 Ne Rok Celkem 1 132, , ,05 314, ,15 Podpora 1 029, , ,13 285, ,39 874,76 874,76 874,76 242, ,78 (SR, 154,37 154,37 154,37 42,88 857,61 102,92 102,92 102,92 28,58 571,76

23 (kraj, 51,46 51,46 51,46 14,29 285,88 51,46 51,46 51,46 14,29 285,88 Ne Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD: Rozvoj sociální infrastruktury a služeb Společensky odpovědné podnikání - sociální podnikání Podopatření: Společensky odpovědné podnikání - sociální podnikání Program: Integrovaný regionální operační program Prioritní osa: Komunitně vedený místní rozvoj Investiční priorita: Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje Specifický cíl: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu Rok ,00 0,00 969, , ,05 Podpora 0,00 0,00 861, , ,49 0,00 0,00 732, , ,62 (SR, 0,00 0,00 129,25 323,12 193,87 0,00 0,00 107,71 269,26 161,56 (kraj, 0,00 0,00 86,17 215,41 129,25 0,00 0,00 21,54 53,85 32,31 Ne Rok Celkem 1 454, , ,05 484, ,66 Podpora 1 292, , ,49 430, , , , ,62 366, ,13

24 (SR, 193,87 193,87 193,87 64, ,47 161,56 161,56 161,56 53, ,06 (kraj, 129,25 129,25 129,25 43,08 861,66 32,31 32,31 32,31 10,77 215,40 Ne Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD: Ideální podmínky pro život v našem regionu Školní a předškolní vzdělávání vč. mimoškolních aktivit a alternativního vzdělávání Podopatření: Školní a předškolní vzdělávání vč. mimoškolních aktivit a alternativního vzdělávání Program: Integrovaný regionální operační program Prioritní osa: Komunitně vedený místní rozvoj Investiční priorita: Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje Specifický cíl: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu Rok ,00 0, , , ,93 Podpora 0,00 0, , , ,72 0,00 0, , , ,26 (SR, 0,00 0,00 523,46 628,15 523,46 0,00 0,00 436,21 523,46 436,21 (kraj, 0,00 0,00 348,97 418,77 348,97 0,00 0,00 87,24 104,69 87,24 Ne Rok Celkem

25 3 925, , , , ,87 Podpora 3 489, , , , , , , , , ,07 (SR, 523,46 523,46 523,46 244, ,73 436,21 436,21 436,21 203, ,07 (kraj, 348,97 348,97 348,97 162, ,47 87,24 87,24 87,24 40,71 581,60 Ne Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD: Podpora aktivních lidí v regionu Vzájemné propojení a spolupráce aktivních lidí v regionu Podopatření: Vzájemné propojení a spolupráce aktivních lidí v regionu Program: Program rozvoje venkova Prioritní osa: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech Investiční priorita: Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech Specifický cíl: Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin Rok Podpora (SR, (kraj,

26 Ne Rok Celkem 1 193,86 0,00 0,00 0, ,86 Podpora 1 137,01 0,00 0,00 0, ,01 852,76 0,00 0,00 0,00 852,76 (SR, 284,25 0,00 0,00 0,00 284,25 56,85 0,00 0,00 0,00 56,85 (kraj, 56,85 0,00 0,00 0,00 56,85 Ne Financování podle ESI fondů Fond: Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR) Program: Operační program Životní prostředí Rok Podpora (SR, Rok Celkem Podpora 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,20 (SR, 0,00 0,00 0,00 241,80 241,80 Fond: Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR) Program: Integrovaný regionální operační program Rok

27 Podpora 0,00 0, , , ,88 0,00 0, , , ,61 (SR, 0,00 0, , , ,27 Rok Celkem Podpora , , , , , , , , , ,08 (SR, 2 016, , , , ,83 Fond: Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR) Program: Rok Podpora 0,00 0, , , ,88 0,00 0, , , ,61 (SR, 0,00 0, , , ,27 Rok Celkem Podpora , , , , , , , , , ,28 (SR, 2 016, , , , ,63 Fond: Evropský sociální fond (E Program: Rok Podpora 0,00 0,00 952, , ,44 0,00 0,00 809, , ,87 (SR, 0,00 0,00 142,93 514,57 514,57 Rok Celkem Podpora 3 430, , ,44 952, , , , ,87 809, ,29

28 (SR, 514,57 514,57 514,57 142, ,71 Fond: Evropský sociální fond (E Program: Operační program Zaměstnanost Rok Podpora 0,00 0,00 952, , ,44 0,00 0,00 809, , ,87 (SR, 0,00 0,00 142,93 514,57 514,57 Rok Celkem Podpora 3 430, , ,44 952, , , , ,87 809, ,29 (SR, 514,57 514,57 514,57 142, ,71 Fond: Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) Program: Rok Podpora 0,00 0, , , ,07 0,00 0, , , ,55 (SR, 0,00 0, , ,22 631,52 Rok Celkem Podpora 3 341, , , , , , , , , ,80 (SR, 835,34 536,20 536,20 333, ,96 Fond: Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) Program: Program rozvoje venkova Rok Podpora 0,00 0, , , ,07 0,00 0, , , ,55 (SR, 0,00 0, , ,22 631,52

29 Rok Celkem Podpora 3 341, , , , , , , , , ,80 (SR, 835,34 536,20 536,20 333, ,96 Indikátory Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD: Podopatření: Program: Prioritní osa: Investiční priorita: Specifický cíl: Úcta k odkazu našich předků Obnova památek Obnova památek Integrovaný regionální operační program Komunitně vedený místní rozvoj Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu Kód indikátoru: Počet revitalizovaných památkových objektů Objekty Cílová hodnota: 2,000 Kód indikátoru: Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné Návštěvy/rok , Cílová hodnota: ,000 Výsledek

30 Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD: Rozvoj sociální infrastruktury a služeb Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb Podopatření: Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb Program: Integrovaný regionální operační program Prioritní osa: Komunitně vedený místní rozvoj Investiční priorita: Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje Specifický cíl: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu Kód indikátoru: Počet podpořených bytů pro sociální bydlení Bytové jednotky Cílová hodnota: 2,000 Kód indikátoru: Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci Zázemí Cílová hodnota: 5,000 Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD: Podopatření: Program: Prioritní osa: Investiční priorita: Specifický cíl: Rozvoj sociální infrastruktury a služeb Společensky odpovědné podnikání - sociální podnikání Společensky odpovědné podnikání - sociální podnikání Integrovaný regionální operační program Komunitně vedený místní rozvoj Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

31 Kód indikátoru: Počet podniků pobírajících podporu Podniky Cílová hodnota: 4,000 Kód indikátoru: Počet podniků pobírajících granty Podniky Cílová hodnota: 4,000 Kód indikátoru: Počet nových podniků, které dostávají podporu Podniky Cílová hodnota: 2,000 Kód indikátoru: Soukromé investice odpovídající podpoře podniků (granty) Euro Cílová hodnota: 8000,000 Kód indikátoru: Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích FTE

32 Cílová hodnota: 11,000 Kód indikátoru: Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny FTE Cílová hodnota: 6,000 Kód indikátoru: Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním Počet procent 28, Cílová hodnota: 22,000 Výsledek Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD: Podopatření: Program: Prioritní osa: Investiční priorita: Specifický cíl: Rozvoj technické infrastruktury Podpora dopravní dostupnosti zejména ve vztahu k bezpečnosti dopravy Podpora dopravní dostupnosti zejména ve vztahu k bezpečnosti dopravy Integrovaný regionální operační program Komunitně vedený místní rozvoj Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu Kód indikátoru: Počet vytvořených parkovacích míst Parkovací místa

33 Cílová hodnota: 10,000 Kód indikátoru: Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě Realizace Cílová hodnota: 5,000 Kód indikátoru: Podíl osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě Počet procent 30, Cílová hodnota: 35,000 Výsledek Kód indikátoru: Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Počet kilometrů Cílová hodnota: 3,000 Kód indikátoru: Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras Počet kilometrů Cílová hodnota: 2,000

34 Kód indikátoru: Podíl cyklistiky na přepravních výkonech Počet procent 7, Cílová hodnota: 10,000 Výsledek Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD: Podopatření: Program: Prioritní osa: Investiční priorita: Specifický cíl: Ideální podmínky pro život v našem regionu Školní a předškolní vzdělávání vč. mimoškolních aktivit a alternativního vzdělávání Školní a předškolní vzdělávání vč. mimoškolních aktivit a alternativního vzdělávání Integrovaný regionální operační program Komunitně vedený místní rozvoj Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu Kód indikátoru: Počet podpořených vzdělávacích zařízení Zařízení Cílová hodnota: 8,000 Kód indikátoru: Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení Osoby Cílová hodnota: 150,000

35 Kód indikátoru: Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení Počet procent 77, Cílová hodnota: 90,500 Výsledek Kód indikátoru: Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém Počet procent 5, Cílová hodnota: 5,000 Výsledek Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD: Podopatření: Program: Prioritní osa: Investiční priorita: Specifický cíl: Podpora aktivních lidí v regionu Vzájemné propojení a spolupráce aktivních lidí v regionu Vzájemné propojení a spolupráce aktivních lidí v regionu Program rozvoje venkova Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin Kód indikátoru: (O.1) Euro Cílová hodnota: 21000,000

36 Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD: Podopatření: Program: Prioritní osa: Investiční priorita: Specifický cíl: Podpora cestovního ruchu Koordinace správy turistických cest, informačních tabulí, turistických cílů, odpočinkových zón Koordinace správy turistických cest, informačních tabulí, turistických cílů, odpočinkových zón Program rozvoje venkova Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje Kód indikátoru: Počet podpořených akcí/operací (O.3) akce/operace Cílová hodnota: 4,000 Kód indikátoru: Celková (podpořená) plocha (O.5) ha Cílová hodnota: 0,100 Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD: Podopatření: Program: Prioritní osa: Investiční priorita: Posílení místní ekonomiky Podpora podnikání a tvorba pracovních míst Podpora podnikání a tvorba pracovních míst Program rozvoje venkova Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech

37 Specifický cíl: Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje Kód indikátoru: Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) Podniky Cílová hodnota: 7,000 Kód indikátoru: Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23) FTE 0, Cílová hodnota: 2,000 Výsledek Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD: Posílení místní ekonomiky Podpora místní produkce Podopatření: Podpora místní produkce Program: Program rozvoje venkova Prioritní osa: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech Investiční priorita: Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech Specifický cíl: Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje Kód indikátoru: Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) Podniky Cílová hodnota: 20,000

38 Kód indikátoru: Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23) FTE 0, Cílová hodnota: 4,000 Výsledek Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD: Rozvoj technické infrastruktury Podpora rozvoje technické infrastruktury Podopatření: Podpora rozvoje technické infrastruktury Program: Program rozvoje venkova Prioritní osa: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech Investiční priorita: Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech Specifický cíl: Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje Kód indikátoru: Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) Podniky Cílová hodnota: 2,000 Kód indikátoru: Celková délka lesních cest Počet kilometrů 0, Cílová hodnota: 1,000 Výsledek

39 Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD: Kvalitní životní prostředí Přirozená krajina Podopatření: Přirozená krajina Program: Operační program Životní prostředí Prioritní osa: Ochrana a péče o přírodu a krajinu Investiční priorita: Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur Specifický cíl: Posílit biodiverzitu Kód indikátoru: Počet opatření k omezení nepůvodních druhů (včetně mapovaní či monitoringu) Opatření Cílová hodnota: 3,000 Kód indikátoru: Plocha území, kde byla provedena opatření (včetně mapovaní či monitoringu) proti nepůvodním druhům ha Cílová hodnota: 19,000 Kód indikátoru: Počet lokalit se zvýšenou biodiverzitou Lokality 5, Cílová hodnota: 0,000 Výsledek

40 Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD: Podopatření: Program: Prioritní osa: Investiční priorita: Specifický cíl: Rozvoj sociální infrastruktury a služeb Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb Operační program Zaměstnanost Sociální začleňování a boj s chudobou Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech Kód indikátoru: Celkový počet účastníků Osoby Cílová hodnota: 20,000 Kód indikátoru: Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace Projekty Cílová hodnota: 3,000 Kód indikátoru: Kapacita podpořených služeb Místa Cílová hodnota: 2,000 Kód indikátoru: Využívání podpořených služeb Osoby 0,

41 Cílová hodnota: 30,000 Výsledek Kód indikátoru: Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) Dokumenty Cílová hodnota: 1,000 Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD: Rozvoj sociální infrastruktury a služeb Společensky odpovědné podnikání - sociální podnikání Podopatření: Společensky odpovědné podnikání - sociální podnikání Program: Operační program Zaměstnanost Prioritní osa: Sociální začleňování a boj s chudobou Investiční priorita: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Specifický cíl: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech Kód indikátoru: Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory Organizace 0, Cílová hodnota: 2,000 Výsledek Kód indikátoru: Počet podpořených již existujících sociálních podniků. Organizace Cílová hodnota: 1,000

42 Kód indikátoru: Využívání podpořených služeb Osoby 0, Cílová hodnota: 20,000 Výsledek Horizontální principy Typ horizontálního principu: Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip: Typ horizontálního principu: Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip: Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti a nediskriminace MAS zajistí žadatelům rovné podmínky pro získání podpory, bez ohledu na pohlaví, rasový či etnický původ, náboženství či světový názor, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci. MAS zajistí, že nebudou podporovány projekty, které by negativně ovlivňovaly rovné příležitosti. Rovné příležitosti mužů a žen V SCLLD převažují aktivity, které nejsou přímo zaměřené na oblast rovnosti žen a mužů. V omezeném rozsahu existují aktivity, s přímou vazbou na tuto problematiku, zejména vybraná zdravotnickou, vzdělávací či sociální infrastruktura. MAS zajistí, aby informace o rovnosti žen a mužů byly sledovány při zohlednění jejich specifického zaměření u všech projektů. Konkrétní zaměření na tuto oblast bude specifikováno v dokumentaci k výzvám. Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)

43 Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip: Všechna opatření v SCLLD berou v úvahu oblast udržitelného rozvoje. Převážně ty v PRIORITĚ 1 - Trvale udržitelný život na venkově. MAS zajistí, aby požadavky na udržitelný rozvoj byly při zohlednění jejich specifického zaměření promítnuty do všech specifických cílů SCLLD. Konkrétní požadavky budou specifikovány v dokumentaci k výzvám. Dokumenty Pořadí: 1 Název dokumentu: Žádost o standardizaci Číslo: Název předdefinovaného dokumentu: Kopie žádosti o standardizaci MAS (CLLD) Doložený soubor: Ano Odkaz na umístění dokumentu: Osoba, která soubor zadala do MS2014+: PPNEUOND Datum vložení: Verze dokumentu: 0001 Popis dokumentu: Žádost o standardizaci Pořadí: 2 Název dokumentu: Osvědčení o standardizaci Číslo: Název předdefinovaného dokumentu: Kopie osvědčení o standardizaci MAS (CLLD) Doložený soubor: Ano Odkaz na umístění dokumentu: Osoba, která soubor zadala do MS2014+: PPNEUOND Datum vložení: Verze dokumentu: 0001 Popis dokumentu: Osvědčení o standardizaci Pořadí: 3 Název dokumentu: Finanční plán a indikátory pro programové rámce (CLLD) Číslo: Název předdefinovaného dokumentu: Finanční plán a indikátory pro programové rámce (CLLD) Doložený soubor: Ano Odkaz na umístění dokumentu: Osoba, která soubor zadala do MS2014+: PPNEUOND Datum vložení: Verze dokumentu: 0001 Popis dokumentu: Finanční plán a indikátory pro programové rámce (CLLD)

44 Pořadí: 4 Název dokumentu: dokument integrované strategie (CLLD) Číslo: Název předdefinovaného dokumentu: dokument integrované strategie (ITI, IPRÚ, CLLD) Doložený soubor: Ano Odkaz na umístění dokumentu: Osoba, která soubor zadala do MS2014+: PPNEUOND Datum vložení: Verze dokumentu: 0001 Popis dokumentu: dokument integrované strategie (CLLD) Pořadí: 5 Název dokumentu: Analýza rizik (CLLD) Číslo: Název předdefinovaného dokumentu: Analýza rizik (ITI, IPRÚ, CLLD) Doložený soubor: Ano Odkaz na umístění dokumentu: Osoba, která soubor zadala do MS2014+: PPNEUOND Datum vložení: Verze dokumentu: 0001 Popis dokumentu: Analýza rizik (CLLD) Pořadí: 6 Název dokumentu: Číslo: Název předdefinovaného dokumentu: Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie CLLD (CLLD) Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie CLLD (CLLD) Doložený soubor: Ano Odkaz na umístění dokumentu: s&oid= Osoba, která soubor zadala do MS2014+: PPNEUOND Datum vložení: Verze dokumentu: 0001 Popis dokumentu: Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie CLLD (CLLD) Pořadí: 7 Název dokumentu: Číslo: Název předdefinovaného dokumentu: Doložený soubor: Čestné prohlášení statutárního zástupce MAS o pravdivosti údajů uvedených v žádosti a jejich shodě s údaji poskytnutými SZIF v rámci procesu standardi Čestné prohlášení statutárního zástupce MAS o pravdivosti údajů uvedených v žádosti a jejich shodě s údaji poskytnutými SZIF v rámci procesu standardizace MAS (CLLD) Ano

45 Odkaz na umístění dokumentu: Osoba, která soubor zadala do MS2014+: PPNEUOND Datum vložení: Verze dokumentu: 0001 Popis dokumentu: Čestné prohlášení statutárního zástupce MAS o pravdivosti údajů uvedených v žádosti a jejich shodě s údaji poskytnutými SZIF v rámci procesu standardizace MAS (CLLD)

Žádost o podporu integrované strategie

Žádost o podporu integrované strategie Žádost o podporu integrované strategie Identifikace operace STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE Název: PRO ÚZEMÍ MAS ROZVOJ TANVALDSKA Identifikace žádosti (Hash): 4yflA Verze: 0001 Číslo: CLLD_16_01_106

Více

Povinná př. č. 1 SCLLD - Časový harmonogram a finanční plán

Povinná př. č. 1 SCLLD - Časový harmonogram a finanční plán Povinná př. č. 1 S - Časový harmonogram a finanční plán Následující tabulky obsahují finanční a časový plán čerpání alokací a to jak z pohledu jednotlivých /fichí, tak z pohledu 3 programových rámců Strategie

Více

Příloha 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce SCLLD

Příloha 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce SCLLD Příloha 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce SCLLD Financování podle jednotlivých specifických ů a opatření SCLLD Celkem IDENTIFIKACE PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v Kč) SCLLD K.1.1 Hodnotná a pestrá

Více

Příloha č. 4. SCLLD MAS Hanácký venkov, z. s. Finanční plán a indikátory pro programové rámce

Příloha č. 4. SCLLD MAS Hanácký venkov, z. s. Finanční plán a indikátory pro programové rámce Alen Příloha č. 4 MAS Hanácký venkov, z. s. Finanční plán a indikátory pro programové rámce Tab. 1: Rozklad financování Opatření/Fichí v jednotlivých letech - 2016 Plán financování ( v tis. Kč) cíl cíl

Více

Stav informací k listopadu 2014

Stav informací k listopadu 2014 Stav informací k listopadu 2014 Podpořeno dotací poskytnutou Ministerstvem pro místní rozvoj na realizaci projektu Udržitelný rozvoj venkova prostřednictvím místních akčních skupin. 2 * OP Plánovaná alokace

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník. VERZE 03 (aktualizace pro jednání členské schůze MAS Blaník,

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník. VERZE 03 (aktualizace pro jednání členské schůze MAS Blaník, Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník Pro obbí 2014 2020(5) VERZE 03 (aktualizace pro jednání členské schůze MAS Blaník, 29. 3. 2016) Příloha: PLÁN INDIKÁTORŮ Platnost strategie:

Více

Program rozvoje venkova operace

Program rozvoje venkova operace FINAČNÍ PLÁN Orientační alokace finančních prostředků pro jednotlivé programové rámce Název programu Program rozvoje venkova operace 19.2.1 Orientační alokace v Kč 28 017 265,00 Kč Program rozvoje venkova

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Do finančního plánu se započítávají pouze žádosti o platbu, které příjemci podají do konce října daného roku.

Do finančního plánu se započítávají pouze žádosti o platbu, které příjemci podají do konce října daného roku. FINANČNÍ PLÁN A INDIKÁTORY Financování podle specifických ů a opatření (podopatření) v roce 2016 (e) Specifick ý Opatření Podopatřen í Progra m Identifikace programu Priorit -ní osa Investičn í priorita

Více

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015 Programové období 2014-2020 Role MAS v programovém období 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 OPERAČNÍ PROGRAMY ADMINISTROVANÉ PŘES MAS Integrovaný regionální operační program (IROP) 10,7 mld. Kč 1.2 Zvýšení

Více

Příloha č. 4 Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD

Příloha č. 4 Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD Příloha č. 4 Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD Program Prioritní osa

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

a) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. pod-opatření) SCLLD v jednotlivých letech

a) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. pod-opatření) SCLLD v jednotlivých letech 7.1 FINANČNÍ PLÁN Opatření případně fiche (PRV), vedoucí k naplnění cílů, se budou realizovat prostřednictvím konkrétních integrovaných projektů. Finanční plán je vypracován pro finanční prostředky, vykazované

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Příloha č. 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce

Příloha č. 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce Příloha č. 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce Obsahem této přílohy je finanční plán a indikátory navazující na akční plán a programové rámce. Finanční plán je vypracován pro finanční prostředky

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR SPOV ČR 6. října 2015, Praha 1 Evropské fondy 2014-2020 ve vztahu k obcím ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 6. října 2015, Praha SPOV ČR 6. října 2015, Praha 2 Úvodní přehled

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Program rozvoje venkova České republiky. CLLD v PRV

Program rozvoje venkova České republiky. CLLD v PRV Program rozvoje venkova České republiky CLLD v PRV 1 Harmonogram přípravy PRV PRV předložen EK nejpozději do 17. 7. 2014 (Dohoda o partnerství byla předložena 17. 4. 2014) Nejpozději do 30. 6. 2014 musí

Více

Komunitně řízený místní rozvoj nástroj rozvoje venkova v období

Komunitně řízený místní rozvoj nástroj rozvoje venkova v období Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2007-2013, opatření III.4.1, Projekt : Příprava podkladů pro ISÚ a analýza současného stavu území partnerství v

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik. CLLD v IROP. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik. CLLD v IROP. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik CLLD v IROP Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ALOKACE A KOFINANCOVÁNÍ Celková alokace IROP i s národním

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Příloha č. 1 FINANČNÍ PLÁN A INDIKÁTORY PRO PROGRAMOVÉ RÁMCE

Příloha č. 1 FINANČNÍ PLÁN A INDIKÁTORY PRO PROGRAMOVÉ RÁMCE Příloha č. 1 FINANČNÍ PLÁN A INDIKÁTORY PRO PROGRAMOVÉ RÁMCE Únor 2016 Příloha č. 1 Obsah OBSAH... 1 1 ÚVOD... 2 2 FINANCOVÁNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH SPECIFICKÝCH CÍLŮ A OPATŘENÍ V JEDNOTLIVÝCH LETECH... 3

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

IDENTIFIKACE programu. Specifický cíl CLLD. Prioritní osa. programu. 2A; 3A; čl 17 a,b. PRV 2 a 3

IDENTIFIKACE programu. Specifický cíl CLLD. Prioritní osa. programu. 2A; 3A; čl 17 a,b. PRV 2 a 3 Povinná příloha číslo 1. Finanční plán Celkem 2014 2020: Specifický cíl CLLD podpora stávajících a vznik nových malozemědělců, zpracovatelských podniků podpora realizace opatření v krajině, osvěta o možnostech

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Mgr. Jan Veselský, Centrum pro regionální rozvoj České republiky 9.2.2016 Praha- Dotační možnosti a aktuální výzvy v rámci IROP Integrovaný regionální operační program

Více

Regionální politika a příprava na programové období aktuální informace

Regionální politika a příprava na programové období aktuální informace Regionální politika a příprava na programové období 2014-2020 aktuální informace RNDr. Ivo Ryšlavý Ministerstvo pro místní rozvoj Výchozí situace a rámce přípravy období 2014-2020 - vnější a vnitřní faktory

Více

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ IROP Určen pro všechny regiony

Více

JAK CHYTŘE ROZVÍJET SVŮJ REGION S POMOCÍ IROP. Praha Hradec Králové Chytrý region - příležitosti pro obce a města

JAK CHYTŘE ROZVÍJET SVŮJ REGION S POMOCÍ IROP. Praha Hradec Králové Chytrý region - příležitosti pro obce a města JAK CHYTŘE ROZVÍJET SVŮJ REGION S POMOCÍ IROP 19. 1. 10. 2016 2016 Praha Hradec Králové Chytrý region - příležitosti pro obce a města INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Celková alokace z EFRR: 4,64

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Dotazník "Kvalita života v obci"

Dotazník Kvalita života v obci Dotazník "Kvalita života v obci" Vážení občané, obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při průzkumu, který probíhá ve všech obcích, které jsou členy Místní akční skupiny Rožnovsko. Jeho cílem je zjistit

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. 2014-2020 Valná hromada Místního partnerství - 29. března 2016 Program Shrnutí postupů tvorby SCLLD Vize Mise Principy Strategické cíle =

Více

OPERAČNÍ PROGRAM IROP VE VZTAHU K DOPRAVĚ A UDRŽITELNÉ MOBILITĚ. Inteligentní mobilita ve městech a regionech

OPERAČNÍ PROGRAM IROP VE VZTAHU K DOPRAVĚ A UDRŽITELNÉ MOBILITĚ. Inteligentní mobilita ve městech a regionech OPERAČNÍ PROGRAM IROP VE VZTAHU K DOPRAVĚ A UDRŽITELNÉ MOBILITĚ 19. 20. 1. 10. 2016 2016 Praha Pardubice Inteligentní mobilita ve městech a regionech INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Celková alokace

Více

Program rozvoje venkova Zlínský kraj. Holešov 5. dubna 2011

Program rozvoje venkova Zlínský kraj. Holešov 5. dubna 2011 Program rozvoje venkova Zlínský kraj Holešov 5. dubna 2011 Program rozvoje venkova a možnosti podpory pro malé obce PRV je podpůrný nástroj k zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství a

Více

PODPORA NÁKUPU BEZEMISNÍCH VOZIDEL PRO VEŘEJNOU DOPRAVU Z IROP

PODPORA NÁKUPU BEZEMISNÍCH VOZIDEL PRO VEŘEJNOU DOPRAVU Z IROP PODPORA NÁKUPU BEZEMISNÍCH VOZIDEL PRO VEŘEJNOU DOPRAVU Z IROP 19. 24. 1. 11. 2016 2016 Praha Elektrické autobusy pro město V INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Celková alokace z EFRR: 4,64 mld. EUR

Více

4.8.1 Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu

4.8.1 Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu 4.8.1 Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj Celá prioritní osa bude realizována výhradně prostřednictvím komunitně vedeného místního

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Konference. 24. října Mgr. Olga Špiková, tajemnice NS MAS ČR

Konference. 24. října Mgr. Olga Špiková, tajemnice NS MAS ČR Konference 24. října 2014 Mgr. Olga Špiková, tajemnice NS MAS ČR 2 Místní akční skupina (MAS) je společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků

Více

MAS Broumovsko+, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD MAS Broumovsko+) vyhlašuje

MAS Broumovsko+, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD MAS Broumovsko+) vyhlašuje MAS Broumovsko+, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD MAS Broumovsko+) vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Achát z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Achát na období 2014 2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního

Více

Program rozvoje venkova zhodnocení současného období a výhledy budoucího programu

Program rozvoje venkova zhodnocení současného období a výhledy budoucího programu Program rozvoje venkova zhodnocení současného období a výhledy budoucího programu 1. 11. 2012 38. Den malých obcí Program rozvoje venkova 2007-2013 a možnosti podpory pro malé obce Opatření III.2.1 Obnova

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

MAS Český les IROP Posílení ochrany a rozvoje kulturního bohatství

MAS Český les IROP Posílení ochrany a rozvoje kulturního bohatství MAS Český les, z.s., jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Český les na období 2014 2020 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Výsledky vyjednávání využití integrovaného nástroje CLLD v období 2014 2020

Výsledky vyjednávání využití integrovaného nástroje CLLD v období 2014 2020 Výsledky vyjednávání využití integrovaného nástroje CLLD v období 2014 2020 3. dubna 2014 Václav Pošmurný Fondy - současný stav k 3. 4. 2014 dle OP mil mil Kč (25) mil Kč (27) % plán % EFRR Evropský fond

Více

Sociální inkluze v programech strukturálních fondů EU v ČR

Sociální inkluze v programech strukturálních fondů EU v ČR Sociální inkluze v programech strukturálních fondů EU v ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI Daniel Braun 27. 5. 2013 Sociální inkluze zkušenosti a výhled na období 2014+ Sociáln

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Strategie udržitelného rozvoje obce Křižánky VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU

Strategie udržitelného rozvoje obce Křižánky VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU Strategie udržitelného rozvoje obce Křižánky VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU Praha 10.května 2012 L 1 STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT OBCE PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014 20 2 CO NÁS TRÁPÍ? CO POTŘEBUJEME? Postrádáme

Více

Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic ITI

Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic ITI Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic ITI Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů ITI

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) Přehled změn

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 5. téma Podpora sociálního podnikání ze strukturálních fondů EU do roku

Více

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Evropská územní spolupráce Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Financování společenských funkcí lesů, možnosti podpory EVVO z národních a evropských zdrojů 24. 6. 2015, Mazurova chalupa, Hoděšovice

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Program rozvoje venkova České republiky. Ministerstvo zemědělství

Program rozvoje venkova České republiky. Ministerstvo zemědělství Program rozvoje venkova České republiky Ministerstvo zemědělství Vymezení programů pro nové období v ČR Na základě usnesení vlády č. 867 z 28. 11. 2012 byly vymezeny následující programy spolufinancované

Více

Přehled programových rámců

Přehled programových rámců Přehled programových rámců Programový rámec IROP Programový rámec OPZ Programový rámec PRV alokace: 54,4 mi. Kč alokace: 11 mil Kč alokace: 26,58 Fiche 1/ opatření Bezpečná doprava vazba na SCLLD: 1.1.2,

Více

Programový rámec Integrovaný regionální operační program

Programový rámec Integrovaný regionální operační program 1 Programový rámec Integrovaný regionální operační program OBSAH Programový rámec Integrovaný regionální operační program... 1 3.7.1 Programový rámec Integrovaný regionální operační program... 2 3.7.1.1

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavský venkov na období

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavský venkov na období Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavský venkov na období 2014 2020 III. OPZ II. PRV I. IROP I.1 - Podpora hasičů I.2 - Podpora vzdělávání I.3 - Sociální infrastruktura

Více

7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Jablunkovsko, z.s., jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Jablunkovsko na období 2014 2020 vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání Výzva MAS Sokolovsko MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání 1 MAS Sokolovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Sokolovsko na období

Více

MAS 21 VZDĚLÁVÁNÍ I.

MAS 21 VZDĚLÁVÁNÍ I. MAS 21 jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 2020 vyhlašuje 5. Výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Více

2. jednání pracovní skupiny OBCE A MĚSTA při Regionální stálé konferenci KHK

2. jednání pracovní skupiny OBCE A MĚSTA při Regionální stálé konferenci KHK 2. jednání pracovní skupiny OBCE A MĚSTA při Regionální stálé konferenci KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK 29. 1. 2015 Hradec Králové Program Úvodní slovo Aktuální informace o přípravě

Více

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a priority budoucí spolupráce s Rakouskem. Brno,

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a priority budoucí spolupráce s Rakouskem. Brno, Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a priority budoucí spolupráce s Rakouskem Brno, 10.10.2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci Od

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

OP Indikátor Využitelnost indikátoru pro území MAS

OP Indikátor Využitelnost indikátoru pro území MAS Tento dokument je pracovním podkladem vytvořeným jako doplněk k Metodice evaluace a monitoringu strategie MAS (vytvořena v únoru 2015 pro MAS Přemyslovské střední Čechy). Informace v tomto dokumentu vycházejí

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Brněnské metropolitní oblasti

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Brněnské metropolitní oblasti Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Brněnské i Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI Brněnské i

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE. MAS Brána do Českého ráje AKČNÍ PLÁN

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE. MAS Brána do Českého ráje AKČNÍ PLÁN STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Brána do Českého ráje AKČNÍ PLÁN Prostřednictvím akčního plánu se bude realizovat strategie CLLD v rámci navržených 3 programových

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 54. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 54. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 54. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu DEINSTITUCIONALIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE Přehled

Více

Žádost o strategii integrovaného nástroje

Žádost o strategii integrovaného nástroje Žádost o strategii integrovaného nástroje Identifikace operace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro Název: území MAS Horní Pomoraví Identifikace žádosti (Hash): 3qUr5 Verze: 0001 Číslo: CLLD_16_01_022

Více

Integrovaný regionální operační program. Seminář NS MAS 3. března 2015

Integrovaný regionální operační program. Seminář NS MAS 3. března 2015 Integrovaný regionální operační program Seminář NS MAS 3. března 2015 PROGRAM Vyjednávání s EK Nejčastější omyly Aktuální informace Dosud otevřené otázky k CLLD VYJEDNÁVÁNÍ S EVROPSKOU KOMISÍ Hlavní problémové

Více

Územní dimenze OP Zaměstnanost

Územní dimenze OP Zaměstnanost Územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 Národní konference Venkov 2014 Konstantinovy Lázně 15. října 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Pojetí komunitně

Více

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU Ing. Helena Petroková helena.petrokova@mpsv.cz Praha, 2.11.2015 Zaměření prezentace: OP Zaměstnanost

Více

PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO

PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bohumínsko (SCLLD) 2014-2020 18.4.2016 Projekt Komunitní rozvoj venkova na území MAS Bohumínsko, z.s. je financován

Více

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Seminář pro žadatele k vyhlášeným výzvám IROP Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů SC 2.1 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

Více

MAS BOHUMÍNSKO SCLLD

MAS BOHUMÍNSKO SCLLD AKČNÍ PLÁN Akční plán vyjadřuje způsob naplnění potřeb území a cílů SCLLD MAS Bohumínsko prostřednictvím aktivit podporovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů. Pro každý relevantní program

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI ostravské Název

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 25. 11. 2015 PRAHA Veřejná doprava ON-LINE 2015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou

Více

vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Místní akční skupina Stolové hory, z. s., jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území Místní akční skupiny Stolové hory, z. s., na období 2014 2020 vyhlašuje 1. výzvu k předkládání

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 31. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 31. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 31. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVÝŠENÍ KVALITY NÁVAZNÉ PÉČE Přehled změn k 15. červnu

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí VYHLÁŠENÍ VÝZVY

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí VYHLÁŠENÍ VÝZVY VYHLÁŠENÍ VÝZVY Místní akční skupina Rožnovsko, o.s. v souladu se Strategickým plánem LEADER na období 2008 2013 vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí v následujících prioritách: PRIORITA 1 Zlepšování

Více

MAS Hanácké Království IROP Rozvíjíme školy v Mas Hanácké Království I.

MAS Hanácké Království IROP Rozvíjíme školy v Mas Hanácké Království I. MAS Hanácké Království, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Hanácké Království na období 2014 2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

Společné jednání odborných pracovních skupin a členů programového výboru k programovým rámcům SCLLD MAS Pobeskydí. Třanovice,

Společné jednání odborných pracovních skupin a členů programového výboru k programovým rámcům SCLLD MAS Pobeskydí. Třanovice, Společné jednání odborných pracovních skupin a členů programového výboru k programovým rámcům SCLLD MAS Pobeskydí Třanovice, 22. 10. 2015 OP Zaměstnanost (str. 14) Popis cíle opatření Popis možných zaměření

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

Integrovaný nástroj CLLD v IROP Komunitně vedený místní rozvoj

Integrovaný nástroj CLLD v IROP Komunitně vedený místní rozvoj Integrovaný nástroj CLLD v IROP Komunitně vedený místní rozvoj Václav Pošmurný Semináře k představení Integrovaného regionálního operačního programu 2 Základní pojmy Místní akční skupina (MAS) je společenství

Více

Seminář k představení. Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

Seminář k představení. Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) POSLÁNÍ: Společně zvyšujeme kvalitu života v České republice VIZE: Zajišťujeme společně a odpovědně investice, které jsou

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI Název kritéria Aspekt

Více

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. Strategie. komunitně vedeného místního rozvoje. na období

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. Strategie. komunitně vedeného místního rozvoje. na období Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny POHODA venkova na období 2014 2020 Příloha č. 1 Finanční plán a indikátory pro programové

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ

Více